09.12.2018 Views

Faestningen_nr3_2018

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

FÆSTNINGEN<br />

MEDLEMSBLAD FOR AGF FANCLUB AARHUS · NR. 3 · DECEMBER <strong>2018</strong> · 27. ÅRGANG<br />

Glædelig jul!<br />

Godt nytår!


INDHOLDSFORTEGNELSE:<br />

Et par ord fra redaktøren.............................. 3<br />

Bestyrelsen har ordet................................... 4<br />

Generalforsamlingen - referat..................... 4-6<br />

Interview med PC................................... 7-11<br />

AGF på museum i Ceres Arena.................13-15<br />

Fotocollage: Andagt og march.................16-17<br />

Supporter Liaison Officer........................19-22<br />

Plakat: Tifo......................................... 23/26<br />

Plakat: Efterårets kampe........................24-25<br />

Tifoso Toms Dagbog..............................27-31<br />

Dynamisk og målfarligt angrebshåb.............. 33<br />

Fotocollage: Efterårets kampe.................34-35<br />

Fremtidens Mand...................................36-40<br />

Fair Fans cuppen 2019............................... 42<br />

Vendsyssel FF Support................................ 44<br />

SLO-rollen i europæisk fodbold.................... 45<br />

Her får du rabat........................................ 46<br />

Kontaktinfo.............................................. 47<br />

FÆSTNINGEN NR. 3. <strong>2018</strong><br />

INFORMATION om AGF Fanclub Aarhus<br />

Adresse: Stadion Allè 70, 8000 Aarhus C.<br />

Telefon: 86 181 811 / 24 211 880<br />

E-mail fans@agf-fanclub.dk<br />

Bank: Sydbank konto nr. 7120-1086668<br />

Stiftet: 9. november 1992<br />

Motto: Vi vil se bold, ikke vold!<br />

Medlemstal: Ca. 880 pr. marts <strong>2018</strong><br />

Hjemmeside: www.agf-fanclub.dk<br />

Facebook: www.facebook.com/agffanclub.dk<br />

Æresmedlemmer:<br />

Jan-Halvor Halvorsen<br />

(Spillede i klubben fra 1992-1994)<br />

Kurt Andersen<br />

(Klubejer fra 2001-2007)<br />

Lars Windfeld<br />

(Spillede fra 1990-2000 og direktør fra 2005-2009)<br />

Peter Graulund<br />

(Spillede i klubben 2003 (lejet) og fra 2006-2012)<br />

Martin Jørgensen<br />

(Spillede i klubben 1989-1997 og 2010-2014)<br />

Steffen Rasmussen<br />

(Spillede i klubben 2002-<strong>2018</strong>)<br />

Medlemsblad: Fæstningen<br />

(Udkommer 3 gange årligt)<br />

Samarbejde: Fanklubben er medlem af<br />

Danske Fodbold Fanklubber (DFF)<br />

Yderligere informationer og kontaktpersoner<br />

findes bagerst i bladet.<br />

2


Et par ord fra redaktøren<br />

I skrivende er det godt nok hårdt at være AGF-fan, fire nederlag på stribe i superligaen og fem, hvis<br />

vi tæller pokalkampen i Næstved med. Der kan nok findes mange årsager til, hvorfor det er gået så<br />

galt på så kort tid, men det er vigtigste er at se fremad og fortsat bakke klubben op. Det er jo hele<br />

formålet med fanklubben.<br />

Mange har brokket sig over sommerens transfer, så derfor har vi i Fæstningen interviewet sportschef<br />

PC, så han har kunne få mulighed for at forklare sommerens transfer og generelt, hvordan han<br />

finder spillere, der passer til klubben.<br />

Årets sidste blad har et længere interview med den nye formand, David Møballe Knudsen, hvor han<br />

fortæller om, hvordan han ser fanklubbens rolle og fremtid. David har overtaget rollen fra Jan Rytter<br />

Jensen, som vi alle bedre kender som Sømanden, og det er ikke nemt at følge efter en person,<br />

der næsten har fået legendestatus i fanklubben.<br />

Her i efteråret har vi haft et arrangement på Fredensvang, hvor AGF’s SLO/fankoordinator fortalte<br />

om sin rolle i AGF, og derefter blev skudt på med alverdens kritiske spørgsmål. Det kan du læse<br />

meget mere om her i bladet, og du kan også se billeder fra rundvisningen på Fredensvang, der blev<br />

afholdt i forbindelse med samme arrangement.<br />

Som altid kan du læse Tifoso Toms dagbog og se en masse billeder fra efterårets kampe, og der<br />

er også en artikel om en af de unge spillere U19-spillere, Gustav Mogensen, og så har vi inviteret<br />

superligaens nyeste medlem, Vendsyssel, til at fortælle lidt om deres fanarbejde og syn på os.<br />

Glædelig jul og godt nytår,<br />

Anja Lilli Beikes<br />

3


Bestyrelsen har ordet<br />

Siden du sad med det seneste nummer af Fæstningen,<br />

er der i fanklubben sket en markant<br />

ændring; Jan ”Sømand” Jensen valgte ikke at<br />

genopstille til vores generalforsamling i sensommeren,<br />

og er derfor ikke længere formand. Jan<br />

nåede at være formand i 10 år, en indsats som vi<br />

i bestyrelsen har den dybeste respekt for. Jan er<br />

dog fortsat et af vores meget aktive medlemmer,<br />

og han valgte også at stille op som suppleant ved<br />

selvsamme generalforsamling. Vi er i bestyrelsen<br />

glade for, at vi fortsat kan nyde godt af Jans erfaringer,<br />

arbejdskraft, netværk og synspunkter.<br />

Eftersom Jan ikke ønskede genvalg som formand,<br />

skulle der findes en ny formand for foreningen.<br />

Vores daværende næstformand David Møballe<br />

Knudsen stillede op, og blev valgt uden modkandidater.<br />

Udover David blev der også valgt et nyt<br />

medlem af bestyrelsen i form af 27-årige Liva<br />

Kjær Hansen. Som ny suppleant blev - udover Jan<br />

”Sømand” Jensen - valgt Allan Bitze Bjørnsholm.<br />

Fra bestyrelsens side ønsker vi at takke de afgående<br />

suppleanter Cecilie Toftdal og Jane Johansen<br />

for deres indsats i bestyrelsen.<br />

Det er ikke kun hos os i fanklubben der har været<br />

skiftet ud på nogle af pladserne; I AGF bød sommeren<br />

på 14 ændringer i truppen i form af 5<br />

tilgange og 9 afgange. De 5 tilgange tæller således<br />

Óscar Whalley (Sporting Gijón), Youssef Toutouh<br />

(F.C. København), Roman Mysak (FC Karpaty),<br />

Ryan Mmaae (Standard Liège - på leje) og Kasper<br />

Lunding (egne rækker). Vi vil gerne benytte lejligheden<br />

til at byde de 5 velkommen i den hvide<br />

trøje. De 9 afgange tæller Alexander Juel Andersen<br />

(Vendsyssel FF), Frederik Møller (Silkeborg<br />

IF), Martin Pusic (AC Horsens), Aleksandar Jovanovic<br />

(SD Huesca), Kasper Junker (AC Horsens),<br />

Steffen Rasmussen (karrierestop), Mikkel Rask<br />

(karrierestop), Daniel A. Pedersen (Lillestrøm SK),<br />

Michael Zacho (klubløs). Vi ønsker fra fanklubbens<br />

side at takke alle 9 for deres indsats i den<br />

hvide trøje.<br />

Generalforsamlingen<br />

d. 29. august <strong>2018</strong> kl. 19.00 - referat<br />

Stedet er CERESarena, lokale 10,<br />

Stadion Allé 70, 8000 Aarhus C.<br />

Dagsordenen ved den ordinære generalforsamling<br />

i AGF Fanclub Aarhus onsdag d. 29.<br />

august <strong>2018</strong> kl. 19.00:<br />

Valg af dirigent, referent og stemmetællere:<br />

Henrik er valgt til dirigent. Anja er valgt til referent,<br />

Cecilie og Ivan er valgt til stemmetællere.<br />

Der er rettidigt indkaldt.<br />

Bestyrelsens beretning:<br />

David fremlægger årets beretning på vegne af<br />

Jan: Det har været jubilæumsår i fanklubben, vi<br />

har afholdt diverse arrangementer såsom julebanko,<br />

Fair Fan kval. Vi mangler frivillige i fanklubben.<br />

Vi kunne godt forbedre vores samarbejde<br />

med fraktionerne, og vi skal lære at være mere<br />

klare i mælet om vores holdning, eksempelvis i<br />

forbindelse med flytningen af stemningsafsnittet,<br />

4


DFF har vi vundet et lille sejr over FCK, hvor vi nu<br />

kan komme på D, hvis klubben køber 400 billetter.<br />

Vi har også været til FSE Summer Network Meeting,<br />

der foregik i Gijon i Spanien.<br />

Vi har haft lidt udfordringer omkring bestyrelsesarbejdet,<br />

da en suppleant trak sig, og vi har haft<br />

sygdom. Men tak til dem, som har givet en hånd.<br />

Beretningen blev godkendt af de<br />

tilstedeværende<br />

Fremlæggelse af det reviderede regnskab:<br />

Kassereren fremlægger regnskabet og nævner<br />

bl.a. revisorernes kommentarer: Der var et manglende<br />

bilag, som nu er blevet fundet. Derud kan<br />

det virke lidt uoverskueligt, da nogle beløb ikke<br />

nødvendigvis kun har et bilag. Det er nu løst ved,<br />

at man får overført et beløb for hver eneste bilag,<br />

man har til sit udlæg.<br />

Vi har et overskud på 36.724 kr. Vi har aktiver i alt<br />

for 621.810.<br />

Årets regnskaber har blandt budt på nogle donationer<br />

og en fødselsdagsgave fra AGF. Derudover<br />

er der kontingent, kalenderindtægter, til tifo med<br />

mere.<br />

Af udgifter kan blandt andet nævnes udebaneture<br />

og Fæstningen. Bladet havde et ekstra nummer<br />

sidste år på grund jubilæet.<br />

En kommentar til regnskabet er flot arbejde, og<br />

flot at komme ud med et overskud i et jubilæumsår.<br />

En anden kommentar fra Heino (bilagskontrollant)<br />

er, at det er flot arbejde som Martin<br />

og formanden har leveret i forbindelse med regnskab<br />

og bilag.<br />

Regnskabet blev godkendt af de tilstedeværende<br />

Behandling af indkomne forslag:<br />

Jan Jensens forslag:<br />

Dirigentens kommentar: et længere forslag til<br />

ændringer, der kan foretages på sigt i fanklubben.<br />

Det er et slags opgør med selve strukturen<br />

i fanklubben.<br />

David fra bestyrelsen foreslår, at vi deler det op i<br />

diverse små forslag.<br />

En tredje kommentar er, at vi tolker det på hver<br />

vores måde, men vi har ikke Jan til stede til at<br />

forklare bedre, en fjerde kommentar er, at det er<br />

noget den nye bestyrelse skal arbejde videre med.<br />

En femte kommentar foreslår det samme, at det<br />

bliver et arbejdspapir for bestyrelsen i fremtiden,<br />

eventuelt med assistance fra Jan. Der er enighed<br />

om, at det ikke kan behandles som et forslag.<br />

Der kommer blandt andet en kommentar til<br />

Fæstningen, skal den virkeligt nedlægges, bliver<br />

der spurgt.<br />

Dirigenten ser det mere som under punktet eventuelt<br />

end et forslag.<br />

Flere siger, at hvis bestyrelsen arbejder med det,<br />

og så kommer med nogle alternative forslag, så<br />

ville det være en god ide at inddrage medlemmerne,<br />

så man ikke bare nedlægger eksempelvis<br />

Fæstningen uden at spørge medlemmerne.<br />

Der bliver ikke stemt om forslaget, men der bliver<br />

opfordret til, at bestyrelsen arbejder videre med<br />

det i det kommende år.<br />

Ivan Gudmundsen forslag:<br />

Frygt for at Fan Trusten lukker helt ned, den kan<br />

ligge i hvile i fanklubben.<br />

Et medlem siger, at pengene skal gå til et bestemt<br />

formål, hvis den lukker ned. Et andet medlem<br />

frygter arbejdsbyrden for fanklubben. David,<br />

bestyrelsesmedlem, sidder også i trusten og ved,<br />

at der er problemer. Det vil kræve en vedtægtsændring<br />

fra Trustens side at ligge i hvile i fanklubben.<br />

Derfor kan denne forsamling desværre ikke<br />

gøre noget ved dette forslag.<br />

Dog har forslaget udløst en god debat.<br />

Fastsættelse af kontingent:<br />

200 kr over 18, 100 kr under 18, samme som tidligere<br />

- vedtaget<br />

Fortsættes<br />

5


Valg af formand:<br />

Jan Jensen er på valg<br />

Jan genopstiller ikke, David (næstformand) stiller<br />

op til posten<br />

Der er ingen modkandidater, David er valgt<br />

Valg af kasserer:<br />

Martin Malling er på valg<br />

Genvalgt<br />

Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer:<br />

David Knudsen er på valg<br />

David kan ikke modtage genvalg, da han er blevet<br />

valgt som formand<br />

Liva Kjær stiller op og bliver valgt<br />

Valg af to suppleanter til bestyrelsen:<br />

Jane, Jan og Allan stiller op som suppleant.<br />

Et enkelt seddel var blank, der var 24 stemmeberettigede.<br />

Jan 22 stemmer, Allan 19 stemmer,<br />

Jane 5 stemmer<br />

Valg af to revisorer og en suppleant:<br />

Heino er på genvalg, Asger er på genvalg, de bliver<br />

genvalgt<br />

Rørbæk er på valg som suppleant og bliver valgt<br />

Eventuelt:<br />

Der bliver udtrykt utilfredshed med flytningen af<br />

stemningsafsnittet<br />

David kommer på vegne af bestyrelsen med en<br />

længere forklaring, da han har deltaget i de fleste<br />

af møderne med AGF og Samlet for Aarhus. Vi har<br />

sagt flere gange, at vi var i mod det, men alligevel<br />

har AGF ikke forstået, at vi ikke bakker op om<br />

det. Det er altså undervejs gået galt i kommunikationen<br />

med AGF, hvilket bestyrelsen beklager<br />

meget, den vil fremadrettet arbejde på en mere<br />

klar dialog med AGF.<br />

Et andet medlem synes, at fans kunne lave fan-tv<br />

efter kampen.<br />

Et tredje medlem påpeger SLO’ens rolle. Hvordan<br />

skal vi opfatte den? På hvilken fløj hører han til?<br />

Hvad var hans rolle i flytningen af stemningsafsnittet?<br />

Generelt oplever de fleste i fanklubben<br />

problemer omkring denne rolle. Det samme oplever<br />

bestyrelsen, og i forbindelse med fanklubbens<br />

deltagelse i FSE Summer Meeting, hvor netop<br />

SLO-rollen blev diskuteret, har bestyrelsen allerede<br />

SLO-funktionen i AGF som et kommende punkt<br />

til første bestyrelsesmøde. Der er fuld opbakning<br />

fra medlemmerne, som også ønsker, at SLO’ens<br />

arbejde tages op i bestyrelsen og med AGF både<br />

med hensyn til at hans virke og objektivitet.<br />

Flere kommer også med kommentarer til opførslen<br />

på stemningstribunen blandt de unge.<br />

Yderligere kommentarer til Fæstningen – hvordan<br />

får man nogle artikler ud til folk på nettet i stedet<br />

for? Nogle udtrykker glæde ved at få det trykte<br />

blad.<br />

Et medlem ytrer ønske om fanklubtrøje, nogle<br />

foreslår, at det kan gøres uden, at vi skal have<br />

et overskud. Det kunne laves i samarbejde med<br />

fanshoppen.<br />

Et medlem ønsker rygertur.<br />

Der bliver foreslået, at fanklubben kunne bruge<br />

overskuddet på at være kampsponsor, og der er<br />

enighed om, at bestyrelsen skal arbejde videre<br />

med dette.<br />

Generalforsamlingen slutter herefter – tak til de<br />

fremmødte.<br />

6


Interview med PC<br />

I en klub som AGF vil transfervinduet altid<br />

være til store debat gennem hele sæsonen,<br />

og her i efteråret har der været gang i<br />

debatten. Så vi har været en tur forbi Fredensvang<br />

for at tage en snak med klubbens<br />

sportschef, PC.<br />

Af Anja Lilli Beikes<br />

PC har sit kontor ude på det nye Fredensvang, så<br />

han er dagligt i tæt kontakt med David Nielsen,<br />

Ruben Selles og spillerne, og det er her, at han<br />

er blevet sat stævne en tirsdag i november for at<br />

svare på alverdens spørgsmål omkring spillere,<br />

transfer og hans egen rolle.<br />

Første spørgsmål går på den umiddelbare tilfredshed,<br />

der tilsyneladende har været i truppen i de<br />

seneste måneder frem til Brøndbykampen, hvortil<br />

PC svarer: ”Vi har jo faktisk en ærlig gruppe af<br />

spillere, og det er ikke bevidst, at de er blevet<br />

tilfredse, men det er nok rigtigt, at der har sneget<br />

sig noget ind – eller måske bare at vi ikke bløder<br />

nok for trøjen, tilfredshed vil jeg helst ikke kalde<br />

det. Men det er klart, at når resultaterne pludselig<br />

tipper til den anden side, efter at man har haft 9<br />

Foto: Ole Nielsen<br />

7


måneder, hvor man stort set<br />

ikke har tabt andet end en eller<br />

to gange, og de der uafgjorte<br />

kampe begynder at tippe over<br />

til nederlag, så starter hele den<br />

der trummerum i AGF. Det, vi forsøger at kommunikere<br />

her, er bare, at så må man arbejde endnu<br />

hårdere, arbejde endnu mere detaljeret, blive<br />

endnu skarpere på at restituere spillerne efter<br />

kampene, og så må vi arbejde endnu bedre på<br />

David og Rubens taktiske planer lykkes. Det vigtigste<br />

lige nu er at få sat en prop i, før det begynder<br />

at blive lidt træls og minde om, da David startede”<br />

Efter det ret lange svar på det indledende spørgsmål<br />

er det sommerens transfervindue, der står<br />

for skud. Her har der været en del fanytringer og<br />

kritiske kommentarer. Mange fans har set kombinationen<br />

af, at Pusics manglende forlængelse,<br />

Junkers salg og klubbens anskaffelse af en angriber<br />

med 2 mål i 32 kampe, som ret uambitiøst,<br />

men hvordan ser PC den situation:<br />

”Jeg synes jo ikke, at vi tager en chance med Ryan<br />

Mmaee. Vi kender ham jo og har set ham massevis<br />

af timer foran skærmen, jeg har også set ham<br />

live, godt nok lidt tid tilbage. Vi har et rigtigt godt<br />

billede af ham og laver også en datascouting af<br />

ham gennem vores analyseapparater, så vi føler<br />

ikke, at vi tager en chance. Det stod ret tidligt<br />

klart, at vi ikke skulle have flere angribere, end<br />

dem vi havde, altså 2-3. Når man spiller med 1 i<br />

systemet, som vi et eller andet sted gør – og når<br />

man har Tobias Sana som en halvangriber, så var<br />

vi altså sikre på, at vi ikke skulle have mere end<br />

Riel, Junker og Bundu. Med resultaterne fra sidste<br />

år havde vi følelsen af, at Junker var på vej, og<br />

Bundu måske kunne få sit gennembrud i år. Så<br />

var vi uheldige, at Riel som stod til at skulle spille<br />

mere, blev skadet. På antallet var vi i starten af<br />

sæsonen altså ikke parate til at gøre noget, men<br />

så blev Junker solgt til Horsens for rigtigt mange<br />

penge, og så kunne vi hente Ryan ind på et lån og<br />

”Det stod ret tidligt<br />

klart, at vi ikke skulle<br />

have flere angribere, end<br />

dem vi havde, altså 2-3”<br />

se ham an. Så vidste vi, at de<br />

penge, som vi havde genereret<br />

her, kunne gemmes og måske<br />

bruges til transfervinduet til<br />

vinter. Toutouh skal man også<br />

se i den sammenhæng, altså at han er en addition<br />

til den offensive del af bane. Nu har vi både ham<br />

og Tobias til at spille den rolle helt tæt på angriberen.<br />

Den kom lidt efter transfervinduet, fordi<br />

jeg vil have ham til den rigtige økonomi, for vi har<br />

været i dialog med ham i lang tid”<br />

Men ud fra de overvejelser kan det komme til<br />

at lyde som om, at det er kvantiteten frem for<br />

kvaliteten, men alle kan vel godt være enige om,<br />

at det helst skulle være kvalitet frem for, at antallet<br />

er status quo. Den antagelse er PC enig i, og<br />

han tilføjer: ”Det er min opgave, når der også er<br />

unge spillere som eksempelvis Sebastian Hausner<br />

og Mikkel Lassen på vej frem, faktisk at stole på,<br />

at de kan spille, hvis det bliver nødvendigt. Nu fik<br />

Oscar rødt kort i Brøndby, og Roman har døjet<br />

med sin finger og blev opereret lige efter, han<br />

kom, men jeg stoler på, at dem, vi sætter ind i<br />

stedet for, kan spille. Vi skal være parate til at<br />

give dem chancen. Hvis de var nummer 6 i stedet<br />

for nummer 4 på en given plads, vil de jo aldrig<br />

komme ind og spille”<br />

Netop et af kritikpunkterne her i efteråret har<br />

været, at AGF ikke bruger de unge spillere i truppen:<br />

”Så når folk råber på det, og på flere spillere<br />

og flere valgmuligheder, så bliver det for mig en<br />

smule latterligt! Med hensyn til spillere er det et<br />

spørgsmål om, hvor behovet er, men vi skal selvfølgelig<br />

evaluere efteråret, og så kan det da være,<br />

at vi kommer frem til, at der skal købes en angriber<br />

i vinterpausen. Det drejer sig om helheden, og<br />

hvordan vi får AGF til at præstere bedst muligt”<br />

I forlængelse af snakken omkring sommerens<br />

transfervindue og indkøb er det interessant at<br />

vide, hvor PC mener, at truppen befinder sig på<br />

8


nuværende tidspunkt, der<br />

er jo en målsætning om<br />

top seks:<br />

”Det er vigtigt at have<br />

respekt for øjebliksbilleder,<br />

særligt når man taber<br />

3 kampe i streg, som vi<br />

har gjort. Så er der advarselslamper,<br />

der begynder at blinke lidt. Jeg synes,<br />

at vi har et skarpt set up, men det må så skærpes.<br />

Hvis vi kigger på ligaen, så er der 2 hold, der skiller<br />

sig ud. Resten har stort set alle trupper og<br />

drømme om at være i top seks. Det bliver et race<br />

til aller allersidst. I sådan turnering, der er så tæt,<br />

skal man kunne tåle at være nummer 4 den ene<br />

uge og så blive måske nummer 8 ugen efter, og<br />

efter endnu et dårligt resultat, måske nummer 11.<br />

Laver man så om på det, og begynder at vinde<br />

fodboldkampe, så kravler man op ad tabellen. Lig<br />

nu skal man som træner, spiller, sportschef, fan,<br />

sponsor, eller hvad rolle man nu har, kunne tåle at<br />

se en tabel, som superligaen er lige i øjeblikket –<br />

og som det har været hele <strong>2018</strong>. Man skal kunne<br />

tåle at se sig selv på forskellige pladser i tabellen,<br />

og det er vigtigt ikke at gå i panik. Det er så det<br />

historisk, der sker nogen gange”<br />

Historisk er netop det, der er problemet for AGF,<br />

for her har PC med en klub at gøre, der har rykket<br />

ned tre gange i dette årtusinde, og ikke har<br />

haft meget succes siden slut 90’erne, og derfor<br />

er folk slemme til at kigge på tallet i tabellen her i<br />

Aarhus: ”Med en top seks målsætning så er alt jo<br />

godt, når vi er nummer fire, men hvad så, når vi<br />

er nummer 8 og a point med nummer 4, ja så er<br />

alt noget lort”<br />

Kritikken her i sæsonen har gået på, at der ikke<br />

bliver scoret nok mål, men den er PC ikke enig<br />

i: ”Hvis du kigger på tabellen, er vi cirka i midten<br />

med hensyn til scoringer, det samme gælder<br />

med at lukke mål ind. Ja vi startede da sæsonen<br />

”Med hensyn til spillere er det<br />

et spørgsmål om, hvor behovet<br />

er, men vi skal selvfølgelig<br />

evaluere efteråret, og så kan<br />

det da være, at vi kommer<br />

frem til, at der skal købes en<br />

angriber i vinterpausen”<br />

med 0-0, 1-1, 1-0 kampe,<br />

men så har vi altså spillet<br />

kampe med 4-2, 2-2, så<br />

det er jo ikke fordi, at vi<br />

ikke kan score! Selvfølgelig<br />

er der kvalitet i vores trup,<br />

og det er uanset, om vi<br />

taber to eller tre kampe”<br />

Efteråret lakker mod enden, og der kommer snart<br />

et nyt transfervindue, hvad skal der så ske, hvis<br />

eksempelvis Dino ryger, sådan som rygterne siger:<br />

”Hvis Dino ikke er der, så kommer der en anden,<br />

sådan vil det være på alle positioner. Rygterne<br />

kommer jo af sig selv, når der er en spiller, der<br />

har udløb til sommer. Og så er der jo agenter, der<br />

har interesse i at skabe de rygter og skabe hype<br />

omkring sin egen spiller. Med hensyn til Dino har<br />

vi en helt fin dialog og en ærlig snak, og det er helt<br />

straight omkring, hvad hans folk arbejder på, men<br />

vi snakker også om at forlænge samarbejde. Fodbolden<br />

lever også af de her rygter, og det er ikke<br />

forstyrrende for mit arbejde, for det er bare en del<br />

af det. Det er ikke øjebliksbilleder, der bestemmer,<br />

hvad der skal ske. Der er en løbende dialog med<br />

David, Ruben og mig, om hvad vi mangler, hvilke<br />

typer, der kunne være interessante her til vinterpausen.<br />

Med hensyn til de udløb, der er, så har jeg<br />

en fin dialog med alle spillere, og det kan være,<br />

der er noget på trapperne, der bare lige venter på<br />

at blive offentliggjort. Der er konstant en ny eller<br />

en forskellige situation på alle spillere, det er helt<br />

individuelt”<br />

PC har været særligt glad for foråret, men for at<br />

genrejse AGF pointere han, at han det er vigtigt,<br />

at alle løfter i flok og kommer med deres bidrag,<br />

det er et teamarbejde, men som han siger: ”Vi er<br />

endnu ikke der, hvor klubben og dens fans fortjener<br />

at være. Det er på alle måder en fantastisk<br />

klub, men vi skal komme væk fra der, hvor vi er, og<br />

derhen, hvor vi gerne vil hen”<br />

9


Snakken falder derefter på<br />

samarbejdet med direktør<br />

Jacob Nielsen, og PC fortæller,<br />

at han har vænnet<br />

sig til at arbejde sammen<br />

med ham gennem mange<br />

år: ”Jeg synes for det første,<br />

at vi har en super professionel bestyrelse, de har<br />

også stået meget for tur de sidste mange år. Jeg<br />

har aldrig oplevet noget så professionelt som de<br />

møder, jeg deltager i. De stiller kritiske spørgsmål<br />

og tager ikke dårligt fragmenteret svar for gode<br />

varer. Det, der er fedt ved Jacob som direktør, er,<br />

at han så ambitiøs. Han knokler og går forrest<br />

hver dag. Det samme må jeg gøre herude på Fredensvang.<br />

De spillere, trænere og den stab, som<br />

vi har, skal være fuldt dedikerede til AGF, for ellers<br />

når vi ikke det, vi gerne vil nå. De her fantastiske<br />

faciliteter, vi har fået herude på Fredensvang,<br />

forpligter også. De giver en mulighed for at tage<br />

nogle af de alibier væk, som spillerne kunne have”<br />

Snakken omkring de nye faciliteter fortsætter,<br />

PC er tydeligvis godt stolt af det nye klubhus og<br />

anlæg: ”Hvad enten du har været i FC København<br />

eller udlandet, ja, så er det her altså noget af det<br />

bedste i Danmark. Vi har to træningsbaner lige<br />

udenfor, som står fremragende. Der er ikke noget,<br />

hvor spillerne kan sige, det her fungerer ikke. AGF<br />

er en stor klub, og faciliteterne modsvarer nu også<br />

det. Youssef Toutouh kommer fra en stor klub,<br />

men synes alligevel, at det her er bedre. Tobias<br />

Sana, som har været i Ajax, siger, at det er mindst<br />

lige så godt som deres træningsanlæg. Det er fedt<br />

at høre!”<br />

PC har selv været i flere<br />

klubber i Danmark, men<br />

hvad er det så, der gør<br />

AGF så anderledes: ”Da<br />

jeg var i Vejle, var jeg så<br />

ung og havde nok ikke<br />

rigtig respekten for den<br />

”De her fantastiske faciliteter,<br />

vi har fået herude på<br />

Fredensvang, forpligter også.<br />

De giver en mulighed for at<br />

tage nogle af de alibier væk,<br />

som spillerne kunne have”<br />

”Der er kun 3 steder i Danmark,<br />

hvor presset udefra på spillerne<br />

er af den her størrelsesorden,<br />

og det er i FCK, Brøndby og<br />

AGF. Så er det mit job at finde<br />

ud af, hvilke typer af spillere,<br />

der faktisk kan klare det her”<br />

historisk værdi, der lå i at<br />

være en traditionsklub. Jeg<br />

begyndte at fange det, da<br />

jeg kom til FCK, der jo har<br />

sine rødder i to store traditionsklubber.<br />

Jeg vil dog<br />

alligevel sige, at AGF rammer<br />

en dybere, fordi man kan mærke, at der er så<br />

mange lag i klubben. Der er så mange mennesker,<br />

som stadig har interessen for AGF. Jeg har tit<br />

undret mig over, hvad det er for nogle mekanismer,<br />

der gør, at det ikke kan lykkes for klubben at<br />

komme tilbage i topfodbold. Når det gælder, hvad<br />

jeg kan bidrage med til det, så har jeg her fået<br />

et markant andet job, end jeg havde i Randers,<br />

for der var der bare total ro til at arbejde. Her<br />

piber folk i krogene, når man eksempelvis taber 3<br />

kampe i streg. Det skal jeg jo kunne tåle, men som<br />

spiller i FCK var jeg jo også under stort pres. Der<br />

er kun 3 steder i Danmark, hvor presset udefra på<br />

spillerne er af den her størrelsesorden, og det er i<br />

FCK, Brøndby og AGF. Så er det mit job at finde ud<br />

af, hvilke typer af spillere, der faktisk kan klare det<br />

her. Spillerne skal lægge vægten på, at de kommer<br />

til en storklub med traditioner, deres fokus<br />

skal ikke være på hvilke muligheder, Aarhus byder<br />

på. Det er spillerens personlighed, som jeg kigger<br />

meget på. Der er en bestemt type spillere, vi skal<br />

tiltrække til AGF. Derfor har vi også sat alle mulige<br />

tiltag i gang, og vi laver også personlighedsanalyse<br />

på potentielle spillere, invitere familierne<br />

ned og har møder, hvor vi afstemmer forventninger.<br />

Nogle gange har vi tilfælde, hvor folk i<br />

personlighedstesten bonner så skævt ud i forhold<br />

til, hvordan de fremstår<br />

under en samtale, at man<br />

begynder at undre sig<br />

over det. Spiller vedkommende<br />

måske ikke med<br />

åbne kort? Vi får nogle<br />

gange nogle udsving, som<br />

gør, at vi tænker os om en<br />

ekstra gang. Det er dog<br />

10


Foto: Ole Nielsen<br />

på helhedsindtrykket, at vi<br />

afviser en spiller, og ikke kun<br />

på testen”<br />

Hvad så med de unge spillere i AGF, bliver de også<br />

testet, så man sikker på, at de kan klare presset?<br />

Hertil forklarer PC, at det behøver de ikke. Deres<br />

fodboldopvækst i AGF skulle gerne have rustet<br />

dem til det pres, der er på klubben. Som spiller fra<br />

Aarhus er man bevidst om det her pres, og han tilføjer:<br />

”Vi skal have en mere aarhusiansk og mere<br />

egen avls udtryk, det kommer bare lige til at tage<br />

lidt tid, fordi jeg har også et ansvar i ikke at bringe<br />

en spiller for tidligt ind – og så kommer han aldrig<br />

til at spille igen. Der er nogle medier omkring os,<br />

der er nådesløse, hvis det ikke fungerer. Der er det<br />

os, der nødt til at være de voksne”<br />

”Det er spillerens<br />

personlighed, som jeg<br />

kigger meget på. Der er en<br />

bestemt type spillere, vi<br />

skal tiltrække til AGF”<br />

Afslutningsvis kommer samtalen<br />

igen ind på transfer, og<br />

PC har stadig meget på hjertet: ”Vi signer spillere<br />

fra forskellige kasser, nu vil vi faktisk gerne have<br />

et mere aarhusiansk, men også et yngre hold. Der,<br />

hvor vi er nu, vil vi gerne have et sultent hold. Vi<br />

vil gerne have spillere, som hvis de gør det godt,<br />

er interessante for klubben i udlandet – og måske<br />

kan generere transferindtægter til klubben. Find<br />

spilleren, få ham ind på AGF’s hold, lever gode<br />

resultater, så kommer interessen for vores spiller<br />

også. Bare se, hvordan Jovanovic og Junker røg<br />

uden, at vi lå indenfor top seks. Hvad kan der så<br />

ikke ske, hvis vi kommer op og er fast bestanddel<br />

af top seks? Vil vi så ikke komme til at generere<br />

flere transferindtægter over tid. Jo det vil vi – og<br />

også væsentligt større beløb!”<br />

11


AGF FANSHOP NYHEDER<br />

Se mange flere fede produkter på shop.agf.dk<br />

eller i AGF Fanshop<br />

12<br />

Husk at du som Fanclub medlem får 10 % rabat i AGF Fanshop<br />

AGF FANSHOP - STADION ALLÉ 70, 8000 AARHUS C<br />

SHOP.AGF.DK - Tlf.: 8938 6022 - FANSHOP@AGF-AS.dk


AGF på museum<br />

i Ceres Arena<br />

AGF-udstillingen, der den 21. oktober <strong>2018</strong><br />

åbnede i den gamle fanshop i Arenaen i<br />

forbindelse med AaB-kampen, hvor klubben<br />

også hyldede den største AGF-spiller igennem<br />

tiderne, Aage Rou Jensen, har været<br />

længe undervejs.<br />

Af Ole Hall<br />

Helt tilbage i begyndelsen af 1990’erne pønsede<br />

den daværende formand for AGF’s informationsudvalg<br />

Lars Svendsen og jeg på at udstille AGFeffekter,<br />

der belyste klubbens historie. Blandt<br />

andet overvejede vi, at AGF skulle købe vandtårnet<br />

et stenkast fra AGF’s anlæg, som da var til salg<br />

for en slik, og der indrette et klubmuseum.<br />

Disse flyvske tanker blev dog aldrig til noget, og i<br />

dag står det klart, at en AGF-udstilling eller -museum<br />

naturligvis skal placeres<br />

på eller ved Ceres Park.<br />

Da det i foråret <strong>2018</strong> stod<br />

klart, at lokalet ved cafeen<br />

i Arenaen blev ledigt, da<br />

AGF-shoppen skulle flytte<br />

ud i det, der havde været<br />

styrketræningspavillon<br />

på Fredensvang, foreslog<br />

Jacob Nielsen, at der i det<br />

gamle shoplokale skulle<br />

indrettes en lille AGFudstilling.<br />

Som sagt så gjort, og vi gik i gang<br />

med at fundere over form og udtryk, og det<br />

blev besluttet, at udstillingen skulle give et kort<br />

”Jeg kontaktede Den Gamle By<br />

for at undersøge hvilken type<br />

belysning, de bruger på deres<br />

udstillinger for at skåne de<br />

udstillede effekter, da gamle<br />

ting faktisk har bedst af at<br />

ligge i mørke, og der blev<br />

derpå opsat lys i henhold til<br />

Den Gamle Bys anvisninger”<br />

overblik over AGF’s historie fra stiftelsen i 1880<br />

og til i dag, og jeg begyndte at nedfælde tekster<br />

til plancherne og overveje, hvilke genstande der<br />

skulle og kunne udstilles på de ca. 40 cm bredde<br />

glashylder.<br />

For at begrænse omkostningerne har vi bibeholdt<br />

shoppens gamle træpaneler med riller, hvor<br />

hyldeknægtene monteres. Jeg kontaktede Den<br />

Gamle By for at undersøge hvilken type belysning,<br />

de bruger på deres udstillinger for at skåne de<br />

udstillede effekter, da gamle ting faktisk har bedst<br />

af at ligge i mørke, og der blev derpå opsat lys i<br />

henhold til Den Gamle Bys anvisninger. Hvor galt<br />

det kan gå, er et håndskrevet brev fra 1930’erne,<br />

der udstilles på Arsenals museum, et bevis på.<br />

Brevets indhold, skrevet af den legendariske<br />

manager Herbert Chapman, er med årene stort<br />

set forsvundet på grund af for stærk lyspåvirkning,<br />

noget vi for alt i verden skal<br />

undgå med de genstande,<br />

som vi udstiller.<br />

I begyndelsen af oktober<br />

blev der opsat glasmontre<br />

og hylder, og de otte<br />

plancher ankom fra bogtrykkeren<br />

en lille uge inden<br />

åbningen, og da de var<br />

monteret, blev genstandene<br />

placeret på hylderne<br />

på deres rette plads. Rent<br />

symbolsk var de to ting, som jeg som det første<br />

bar ind i den tomme montre, Aage Rou Jensens<br />

træplade (genstand nr. 29) med foto af AGF-<br />

13


holdet fra 1955 med indlagt DM-plakette og<br />

LP-medalje fra sæson 1954/55, hvor AGF vandt<br />

klubbens første mesterskab og den allerførste<br />

pokalfinale, og dernæst DBU’s erindringsplakette<br />

(nr. 55) for mesterskabet i 1986.<br />

Visse af genstandene er med<br />

på udstillingen for at vise noget<br />

om samtiden. Cigaræsken (nr.<br />

30), som var AGF’s gave til spillerne,<br />

da mesterskabet 1955<br />

for første gang blev vundet,<br />

viser, at rygning dengang var<br />

en helt almindelig del af hverdagen,<br />

og Foska-billederne (nr. 45), at børn også<br />

dengang samlede på deres fodboldidoler, og at<br />

deres moder har kigget efter havgrynspakken<br />

med AGF-spillere på siden, når hun handlede i<br />

kolonialforretningen nede på hjørnet.<br />

Den gamle støvletaske (nr. 61), som Steffen Olesen<br />

og jeg fandt bagest i krybekælderen under det<br />

gamle klubhus få uger inden, det skulle rives ned,<br />

genkendes af alle AGF-spillere, som var aktive på<br />

førsteholdet indtil slutningen af 1980’erne. Heri<br />

blev spillernes fodboldstøvler transporteret til<br />

holdets kampe, og det var spillerens eget ansvar<br />

at sørge for, at støvlerne kom med. Da han genså<br />

tasken på udstillingen, fortalte en tidligere spiller<br />

mig med et smil, at han den dag i dag kan<br />

vågne med et sæt om natten og have drømt,<br />

at han havde glemt at få sine støvler med til en<br />

udekamp!<br />

Blandt faneffekterne er den strikkede pullover (nr.<br />

16) med navnene på AGF-spillerne og puden (nr.<br />

19) helt unikke. Kruset (nr. 21) og halstørklædet<br />

(nr. 20) er eksempler på souvenirs – datidens<br />

betegnelsen for det der i dag kaldes merchandise<br />

– som man fra begyndelsen af 1970’erne<br />

kunne købe i Støtteforeningens AGF-kiosk ved<br />

indgangen til Ebeltofttribunen (i dag B-tribunen)<br />

i forbindelse med AGF’s kampe. Et halstørklæde<br />

”Flere af trøjerne er<br />

med, fordi de har været<br />

båret i særlige kampe,<br />

og andre for at vise<br />

skiftende tiders design”<br />

som det udstillede kostede dengang 30 kroner<br />

(ca. 140 kroner i dag).<br />

Flere af trøjerne er med, fordi de har været båret<br />

i særlige kampe, og andre for at vise skiftende<br />

tiders design og kvalitet, heriblandt er en kraftig<br />

træningsoverdel (nr. 6), som<br />

mange spillere i dag nok ville<br />

frabede sig at have på til træning.<br />

Rummets størrelse har naturligvis<br />

betydet, at udstillingen<br />

har sine begrænsninger. Noget<br />

der ikke har været plads til, er eksempelvis fortællingen<br />

om lokalopgørene, som AGF har været<br />

involveret i. Især mod AIA i 1930’erne og navnlig<br />

i 1950’erne, senere i 1970’erne først mod Fuglebakken<br />

og dernæst mod Skovbakken, kampe der<br />

blev diskuteret livligt på byens arbejdspladser og<br />

i skolerne før og efter kampen, og som fik stor<br />

dækning i byens aviser, Aarhuus Stiftstidende og<br />

Demokraten.<br />

Heller ikke den gamle grøn- og hvidstribede AGFtrøje<br />

fra 1917 er at finde på udstillingen, simpelt<br />

hen fordi den er i for dårlig forfatning og stort set<br />

har mistet farverne. Inden AGF modtog den, var<br />

den i en årrække udstillet i et lokale, hvor den blev<br />

påvirket af både sollys, elektrisk lys og røg, hvilket<br />

er en skidt cocktail for bomuldstekstiler.<br />

Længe var det tanken, at der skulle være et lille<br />

skilt ved hver genstand med forklaring, men af<br />

forskellige årsager, herunder pladsmangel, besluttede<br />

jeg i stedet at lave en lille brochure med et<br />

par linjer om hver enkelt genstand. Brochuren<br />

står på bordet i udstillingen, og alle opfordres til<br />

at bruge den, når man besøger udstillingen.<br />

Det er tanken, at der på et nyt stadion skal være<br />

både et AGF-museum og et fodboldmuseum om<br />

dansk landsholds- og klubfodbold generelt.<br />

14


Efterlysning<br />

Ligger du inde med gammel AGF-fanbeklædning<br />

såsom kasketter, tophuer, T-shirts osv., eller<br />

andre effekter, tryksager såsom AGF-fankalendere,<br />

blade, indbydelser til udebaneture, klistermærker<br />

mv., eller er du i besiddelse af effekter,<br />

fotos, smalfilm efter en slægtning, der har spillet<br />

i AGF eller har været træner eller leder i klubben,<br />

og som du kunne tænke dig at donere til AGF, er<br />

klubben altid interesseret i at høre fra dig.<br />

Fotos: Gunnar Nielsen<br />

Kontakt Ole Hall på oh@agf-as.dk eller 51573234.<br />

15


16


Andagt og march<br />

Fotos: Gunnar Nielsen<br />

17


LASERTRYK.DK<br />

LASERTRYK.DK<br />

I<br />

I<br />

LASERTRYK.DK<br />

I<br />

I<br />

I<br />

TRYKSAGER HAR ALDRIG VÆRET BILLIGERE / VISITKORT / FOLDERE / LØSBLADE / HÆFTER / PLAKATER / BANNERE M.M.<br />

TRYKSAGER<br />

HAR ALDRIG VÆRET<br />

BILLIGERE<br />

Esben Mols Kabell<br />

Anders Grønborg<br />

LASERTRYK.DK<br />

LASERTRYK.DK<br />

LASERTRYK.DK<br />

RY<br />

SERTRY<br />

R<br />

LASERTRYK.DK<br />

LASERTR<br />

LASERTRYK.DK<br />

LASERTRYK.DK<br />

LA<br />

YK<br />

L<br />

LAS<br />

LASERTRYK.DK<br />

R<br />

RY<br />

K.D<br />

LASERTRYK.DK<br />

RY<br />

LASERTRY<br />

R<br />

LASERTRYK.DK<br />

LASERTRYK.DK<br />

I<br />

I<br />

I<br />

R<br />

RY<br />

LASERTRY<br />

I<br />

I<br />

I<br />

LASERTRYK.DK<br />

RY<br />

LASERTRY<br />

I<br />

I<br />

I<br />

R<br />

LASER<br />

LASERTRYK.DK<br />

RY<br />

LASERTRY<br />

R<br />

LASERTRYK.DKK<br />

LASERTRYK.DKK<br />

AS<br />

LASERTRYK.DKK<br />

RY<br />

LASERTRY<br />

R<br />

RY<br />

LASERTRY<br />

R<br />

PRISGARANTI<br />

Vi matcher enhver pris<br />

LEVERINGSGARANTI<br />

Afsendt til tiden eller gratis<br />

KVALITETSGARANTI<br />

Vi garanterer for kvaliteten<br />

18<br />

P. O. Pedersens Vej 7 | 8200 Aarhus N | Tlf. 87 303 303 | info@lasertryk.dk | www.lasertryk.dk


Supporter<br />

Liaison Officer<br />

Anders Elbæk Kristensen med den danske<br />

titel fankoordinator hos AGF var inviteret til<br />

fanklubbens arrangement på Fredensvang<br />

onsdag d. 14. november. Debatten blev så<br />

god, at man udskød arrangementets sidste<br />

punkt. Anders gjorde nemlig en rigtig god<br />

figur, selvom der blev gået godt til ham<br />

under snakken.<br />

Af Jakob Rasmussen<br />

UEFA pålagde i 2012 alle<br />

europæiske klubber at ansætte<br />

et bindeled mellem klubben<br />

og fansene. Mange klubber<br />

havde det selvfølgelig i en<br />

eller anden form i forvejen,<br />

og i dag varierer antallet af<br />

”Han kommer fra det<br />

uofficielle fanmiljø og var<br />

i sin tid med til at starte<br />

Nysir og han har stadig sin<br />

gang der og i Samlet For<br />

Århus med hvem han også<br />

rejser til udekampene”<br />

fankoordinatorer og deres opgaver stadig fra klub<br />

til klub. I Danmark har Brøndby tre, FCK to og de<br />

øvrige klubber en enkelt. Nogle er fuldtidsansatte<br />

og andre er på deltid.<br />

Anders har været ansat på deltid hos AGF i knap 3<br />

år. Han kommer fra det uofficielle fanmiljø, og var<br />

i sin tid med til at starte Nysir, og han har stadig<br />

sin gang der og i Samlet For Århus - med hvem<br />

han også rejser til udekampene. Anders indtager<br />

aldrig alkohol til kampene.<br />

Hverken på hjemme- eller<br />

udebane.<br />

Opgaverne er mange. Han<br />

er før en udekamp i kontakt<br />

med fankoordinatoren<br />

hos den klub AGF besøger<br />

omkring antal busser og rejsende,<br />

tifo og hvad der ellers<br />

måtte være. Dertil er der kontakt<br />

med politi og vagter, og når der skal bookes<br />

barer til opvarmning står Anders også for dette.<br />

Ved hjemmekampe er han så den gæstende<br />

klub behjælpelig med de her ting. Alt dette skal<br />

så tillægges en masse ting, som opstår på selve<br />

kampdagen, hvor der skal tænkes hurtigt. Telefonen<br />

gløder ugen igennem på alle tidspunkter af<br />

døgnet med alt fra gode forslag, klager og brok<br />

og, som han siger med et smil, rigtig dumme<br />

spørgsmål og kommentarer sent om aftenen.<br />

Anders har også en lang række administrative<br />

opgaver og deltager i en del planlægningsmøder<br />

Foto: Gunnar Nielsen<br />

19


med AGF, politi, sikkerhedschefer, DFF (Danske<br />

Fodbold Fanklubber) og mange andre. Her kan<br />

nævnes oprettelsen af et fælles tifo-reglement.<br />

Tidligere havde hver klub i Danmark sine egne<br />

regler om, hvad der måtte medbringes på stadion<br />

til tifoer, og disse regler kunne endda ændre sig<br />

fra kamp til kamp til forvirring hos både supporterne<br />

og vagterne, som skulle håndhæve reglerne.<br />

Nu er reglerne ens for alle.<br />

Adspurgt om han indenfor sin deltidsansættelse<br />

kan nå det hele, svarer han det som udgangspunkt<br />

godt kan hænge sammen. En kollega kunne<br />

dog være en mulighed på sigt, idet man så kunne<br />

gå mere i dybden omkring<br />

større projekter. Anders virker<br />

på ingen måde stresset,<br />

selvom han er inde over<br />

langt mere end nævnt her.<br />

Han er også meget velformuleret,<br />

hvilket han også fik<br />

brug for, da det blev tid til<br />

spørgsmål fra de 30 deltagere<br />

på Fredensvang.<br />

Skydeskive<br />

Kommentarerne og spørgsmålene var for mange<br />

til at medtage alle her i artiklen. Vi nøjes med<br />

dem, som afstedkom mest debat, og så opfordrer<br />

vi til at deltage næste gang et lignende arrangement<br />

forhåbentlig finder sted. Der var nemlig<br />

enighed over hele linjen om arrangementets<br />

kvalitet.<br />

Mange medlemmer af fanklubben føler ikke, de<br />

blev hørt omkring flytningen af stemningsafsnittet,<br />

og mange har oplevet det nye afsnit som en<br />

”Samlet For Århus”-tribune. Der fremkom massiv<br />

kritik af den ene af de to capo’er, som står<br />

med megafonen og nu mikrofonen. Kritikken af<br />

capo’en handlede lige så meget om de udebaneafsnit,<br />

som alle fans står samlet på. Anders kunne<br />

fortælle, at han har modtaget samme klager fra<br />

”Der fremkom massiv kritik<br />

af den ene af de to capo’er,<br />

som står med megafonen<br />

og nu mikrofonen. Kritikken<br />

af capo’en handlede lige så<br />

meget om de udebaneafsnit,<br />

som alle fans står samlet på”<br />

andre sider og har været i dialog med den capo,<br />

som er gået over stregen i flere tilfælde. Eksempelvis<br />

har der været direkte udpegning af fans,<br />

der via megafonen har fået at vide, de skal skride,<br />

hvis de ikke øjeblikkeligt følger hans anvisninger<br />

om sang og stemning.<br />

Ligeledes har han fået henvendelser fra flere steder<br />

omkring nogle af de unge uofficielles opførsel,<br />

som også blev et emne under debatten. Faktisk er<br />

nogle af de uofficielle helt på linje med fanklubben<br />

omkring disse to emner, så der vil helt sikkert<br />

blive set på både opførsel og capo’ens sprogbrug.<br />

Vi kunne alle blive enige om, at stemningsafsnittet<br />

og udebanetribuner<br />

tilhører alle og ikke bare en<br />

enkelt fraktion.<br />

Flytningen af stemningsafsnittet<br />

blev vi som sådan<br />

ikke klogere på. Forløbet<br />

har været langt, og ingen<br />

har helt styr på, hvem som<br />

sagde hvad hvornår og<br />

hvem, som der blev lyttet<br />

til. Desuden skal AGFs økonomiske tanker inkluderes,<br />

og dem er ingen fans herre over, uanset<br />

den måde hvorpå de ønsker at følge AGF. De uofficielle<br />

ønskede flytningen, og da den kom, har de<br />

selvfølgelig været særdeles tilfredse og nok også<br />

haft opfattelsen af, den i en vis grad var deres fortjeneste.<br />

Boden med Samlet For Århus t-shirts er<br />

sikkert et win for dem og en tårn i øjet på fanklubmedlemmer,<br />

som er utilfredse med flytningen.<br />

Der var brok og fortællinger om oplevelser på det<br />

ene og det andet sted på stadion. Der var alt fra<br />

at stå eller sidde under kampene, hvorfra man ser<br />

bedst og børn. Ingen kan give alle de svar, som<br />

folk ønsker, så for at gøre det kort må essensen<br />

være, man kan vælge C, hvis udsyn er det vigtigste.<br />

Man kan vælge familieafsnittet med sine små<br />

børn. Man tager all inclusive, hvis man vil drikke<br />

sig i hegnet, og man står i stemningsafsnittet, hvis<br />

20


man vil bidrage til stemningen. Denne debat vil<br />

sikkert forsætte, så længe vi har et stadion hvor<br />

ingen af pladserne er optimale.<br />

at undersøge og vende tilbage. Han modtager i<br />

øvrigt meget gerne forslag fra alle AGF-fans uanset<br />

deres tilgang til at støtte vores klub.<br />

Anders blev spurgt, om han i virkeligheden ikke<br />

kun har været fankoordinator for de uofficielle<br />

fans. Her svarede han hudløst ærligt, at det er<br />

en fair betragtning. Han har stadig sin gang i det<br />

uofficielle fanmiljø, hvor han også har sine venner.<br />

Så han hører langt mere til deres ønsker og idéer,<br />

end han gør fra andre AGF-fans. Han erkendte<br />

også, at stort set ingen fans<br />

udenfor de uofficielle aner,<br />

hvem han er, trods 3 år i jobbet.<br />

Hans forgænger Chris<br />

rejste for eksempel skiftevis<br />

på udebane med de uofficielle<br />

og den officielle fanklub og<br />

var på den måde langt mere<br />

tilgængelig og synlig for alle<br />

fans. Anders vedkendte sig<br />

sit fokus og lignede en, som havde fået lidt at<br />

tænke på. Vi runder denne af sidst i artiklen.<br />

Fanzone or no zone<br />

Hvad er der blevet af fanzonen? Det blev Anders<br />

spurgt om, og da han også er inddraget i AGFs<br />

planer herom, kunne han svare ret præcist. Pavillonen<br />

bag Speakers Corner var kun en lejlighedsvis<br />

succes. Alt efter vejret og kampens resultat<br />

var det enorm forskel på, hvor mange som gjorde<br />

brug af den. Denne skribent har selv adspurgt af<br />

AGF været med til at droppe at få en spiller over<br />

efter en kamp grundet meget få tilstedeværende.<br />

Ergo var der ifølge AGF ikke grundlag for at lave<br />

noget nyt, da man flyttede stemningsafsnittet.<br />

Samtidig ønsker AGF ikke en stor investering lige<br />

nu, hvor et nyt stadion ser ud til at være på trapperne.<br />

Der kom dog forslag til Anders om at tjekke<br />

fanzonen HSV. Denne kunne give idéer til en<br />

god midlertidig løsning. Anders gav tilsagn om<br />

”Anders blev spurgt, om han<br />

i virkeligheden ikke kun har<br />

været fankoordinator for de<br />

uofficielle fans. Her svarede<br />

han hudløst ærligt, at det<br />

er en fair betragtning”<br />

Koordinator for os alle<br />

Anders nævnte selv muligheden for en fankoordinator<br />

mere i AGF. Samtidig er han færdig med<br />

sine studier på Erhvervsakademiet i januar og skal<br />

i dialog omkring fremtiden og en eventuel fuldtidsansættelse<br />

med AGF. AGF har selv foreslået, at<br />

en koordinator nummer to skulle komme fra den<br />

officielle fanklub, så de to<br />

koordinatorer kunne dække<br />

alle fangrupperinger.<br />

Ja, Anders har haft fokus på<br />

Nysir og Samlet For Århus.<br />

Fanklubben har samtidig ikke<br />

brugt Anders ret meget, da<br />

man her har lang tradition<br />

for at kontakte rette vedkommende<br />

hos AGF direkte. De uofficielle har nok<br />

haft mere brug for en fankoordinator end fanklubben.<br />

Dialogen var en kende ophedet her og der. Denne<br />

form for forum er ikke arrangeret i mange år og<br />

bør helt sikkert arrangeres igen. Man er jo ikke<br />

uenige om alt. Et sådant arrangement kan med<br />

fordel være med deltagere fra både det uofficielle<br />

miljø og den officielle fanklub, så alle kan deltage<br />

i dialogen på lige fod.<br />

Denne onsdag aften må ikke smides på gulvet,<br />

da alle lod til at tage hjem med et positivt syn på<br />

fremtiden. Det var genialt arrangeret af fanklubbens<br />

bestyrelse og mere vil jo have mere. Gigantisk<br />

ros til alle deltagere og til sidst en cliffhanger:<br />

Der fremkom et fuldstændigt genialt forslag, som<br />

fanklubbens bestyrelse øjeblikkeligt gav tilsagn<br />

om at undersøge – Du får måske en overraskelse<br />

i foråret :-)<br />

21


22<br />

Fotos: Gunnar Nielsen


Efterårets kampe, fotos: Gunnar Nielsen og Anja Lilli Beikes


Tifo på den nye stemningstribune, foto: Gunnar Nielsen


Tifoso Toms Dagbog<br />

Af Tom Bak Hansen<br />

14/7 <strong>2018</strong><br />

Sommeren tæsker derud af. Vi har ikke haft bedre<br />

vejr i mands minde, og suppen simrer igen. Det<br />

er svært ikke at holde af. Vi har lige åbnet vores<br />

efterår med en uafgjort kamp mod de forsvarende<br />

danske mestre. Det er en anden ting, jeg<br />

personligt, mener er en god ting…….. Vi er absolut<br />

ikke noget som helst i dansk fodbold andet end<br />

en klub med en lang og glorværdig historie og<br />

en masse passionerede fans. Vi har ikke vundet<br />

væsentlige titler, siden kvindebevægelsen var en<br />

gangart, eller ruder konge var ruder knægt……<br />

Alligevel står vi der. Med forventningerne – både<br />

de vilde og de realistiske – skruet op og med stemmebåndene<br />

stemt.<br />

Vi er Århus AGF.<br />

”Sådan, mine damer og<br />

herrer, sådan skal det skæres,<br />

fyldt på lægterne, godt vejr<br />

og en spændende kamp, som<br />

godt nok ender uafgjort, men<br />

hvad gør det, når der er fuld<br />

skrue på stemningen og ikke<br />

et sæde ledigt”<br />

23/7 <strong>2018</strong><br />

Nordsjælland. Uafgjort. Ja vi tabte heller ikke i<br />

andet forsøg. Det er godkendt. Nordsjælland er<br />

et stærkt spillende hold (teenagere, hvad fanden<br />

har de i sutteflaskerne derovre??? Nøøøøj, de har<br />

mange unge spændende spillere på kunstgræs!!!).<br />

Jeg havde ikke forventet at få andet en lektion i<br />

pasningsspil ud af denne kamp, så 1-1 er i orden.<br />

30/7 <strong>2018</strong><br />

Vejle. Er du sunshine hvor er der bare ikke ret<br />

meget, der er smukkere end et fyldt stadion!!!! Ja,<br />

ja det var så godt nok deres betonklods dernede<br />

i Nørreskoven, men for dælan da en kulisse!!!!!!!<br />

Sådan, mine damer og herrer,<br />

sådan skal det skæres,<br />

fyldt på lægterne, godt vejr<br />

Foto: Anja Lilli Beikes<br />

27


og en spændende kamp, som godt nok ender uafgjort,<br />

men hvad gør det, når der er fuld skrue på<br />

stemningen og ikke et sæde ledigt - så er der altså<br />

noget ved at gå til fodbold. Bedre reklame for den<br />

danske superliga fås ikke, uden at en eller anden<br />

rekvalmefidus skal råbe ”BIF, FCK eller FCM” i takt<br />

med tælleapparaterne på sådan en dejlig sommeraften.<br />

Og dansk fodbold er MEGET andet end de nævnte<br />

klubber. Dansk fodbold er også møder imellem<br />

traditionsklubber. Tag den, smarte typer!!!<br />

3/8 <strong>2018</strong><br />

Sejr!!! Hold nu da kæft hvor er det altså dejligt at<br />

vinde!!! Det kan man da vist godt vænne sig til.<br />

Jow, jow.<br />

Altså det er jo heller ikke så ringe, når det er<br />

over et af de der ”grå mus” hold, for da en af de<br />

møgunger, jeg stod bagved, skulle fastslå, hvem<br />

der egentlig var stjernen på Sønderjyske´s hold,<br />

lød svaret: ”Øøøøh, jaaaa….Øøøøøh….. Det har<br />

aldrig været en, vi kender”<br />

Hold kæft vi var nogen, der grinede!!!!!<br />

12/8 <strong>2018</strong><br />

I den lokale afdeling af dressur for ponyheste<br />

fører Thomas Thomasberg stort i disciplinen ”At<br />

tale uden at lukke kæften ordentligt op”, og på<br />

banen mod os udlignede Davids åbenmundede<br />

væremåde det hele, og dette opgør endte 0-0.<br />

Kampen var intens på den liiiiiidt kedelige måde<br />

på trods af de sædvanlige drillerier.<br />

19/8 <strong>2018</strong><br />

Jeg hader sene mål. Jeg hader især sene mål imod<br />

os. Det er så frustrerende at indkassere et mål så<br />

sent i kampen, at jeg har enormt meget lyst til<br />

at sige en masse grimt om FCK, om Fischer, om<br />

alting. Men der er kun én ting at sige: Kom igen,<br />

de herrer!!!! Vi viste endnu engang det mod og<br />

mandshjerte, der skal til for at være med der, hvor<br />

underholdningen består af kontant belønning i<br />

form af point. Vi skal bare klø på!!!!<br />

24/8 <strong>2018</strong><br />

Jamen så lå der lige tre point ude i skoven i Hobro,<br />

som vi samlede op og tog med hjem!!! Ja tak da!!!<br />

Foto: Gunnar Nielsen<br />

28


Vi må sige, at starten er mere<br />

end godkendt, når vi ser på<br />

pointhøsten. Det er er fandme<br />

dejligt!!! Nå, ja Hobro er<br />

så heller ikke rigtigt kommet<br />

igen, men en sejr er en sejr.<br />

Det føles bare så godt!!!!<br />

Mere af det!!!!<br />

31/8 <strong>2018</strong><br />

F5-dag. Transfervinduets sidste dag. Enhver snotforkælet<br />

fodboldromantiker uanset farverne på<br />

klubtrøjen sidder og håber på, at netop hans klubs<br />

sportschef for kort tid siden har fundet den næste<br />

Messi, Ronaldo, Icardi eller Mbappe. Det er bare<br />

lidt trist, at vi som regel ender med at kalde en<br />

eller anden floppet dansker, der har været en tur<br />

ude at prøve benene af i udlandet for et ”scoop<br />

for ligaen”, når gutten har været her før…..<br />

AGF´s vindue må siges at være yderst spændende<br />

på salgssiden, Jovanovic og Junker blev solgt til<br />

gode penge – efter vores forhold og der er hentet<br />

nye ansigter ind. Mmaae og Mysak. Jeg må<br />

erkende, at jeg ikke aner, hvad det er vi har købt,<br />

men ønsker begge spillere velkommen med håbet<br />

om, at de begge bliver afgørende<br />

på den gode måde<br />

for klubben.<br />

2/9 <strong>2018</strong><br />

Selvmål! Hvem fanø har da<br />

også opfundet det lård……..<br />

Hmpf. Det her var jo så en<br />

af de kampe, hvor jeg på<br />

forhånd havde set frem til<br />

en sejr over en oprykker,<br />

men Vendsyssel ville det<br />

anderledes, og sårn er det nogle gange. Ja eller<br />

sagt på en anden måde: Vi ville det ikke nok. Vi<br />

manglede altså et eller andet i udtrykket, i indsatsen.<br />

Og så vinder man ikke de her kampe. Det må<br />

vi lave om på imod Horsens.<br />

”Vi må sige, at starten er<br />

mere end godkendt, når<br />

vi ser på pointhøsten. Det<br />

er er fandme dejligt!!!”<br />

”Det flotte gennemspillede<br />

mål fra Ankersens fod til<br />

1-0 og det helt vidunderlige<br />

frisparksmål fra Sana til 3-2.<br />

Jamen det er jo simpelthen<br />

umuligt at få en dårlig uge<br />

oven på en sejr, over Brøndby,<br />

hjemme i Smilets by”<br />

16/9 <strong>2018</strong><br />

Kampene i Horsens har længe<br />

givet os mange dejlige ting,<br />

point, en fed kulisse og drama.<br />

I dag var ingen undtagelse på<br />

trods af, at vi tabte. ACH med<br />

Højtråber-Bo, som et meget<br />

underholdende indslag i alle deres kampe, kvaste<br />

os med en flot første halvleg, og da Amini blev vist<br />

ud, var den fest forbi. Junker kom i gang for dem,<br />

siden han skiftede fra os, og han må have været<br />

en meget glad mand efter kampen. Jeg under<br />

ham altså noget succes – men ikke imod os, så det<br />

stopper her Kasper!!!!!!!!!! Hører du??!!<br />

24/9 <strong>2018</strong><br />

15478. Kampene mod Brøndby kan stadig noget<br />

i Århus!!! Høtyv til de der jyske klubber, der taler<br />

deres opgør mod os op eller ned, om man vil. Det<br />

her er en strakt langfinger til visse andre klubber<br />

og deres selvudråbte rivalisering med os. Glem<br />

det nu. Gør som BIF; spil kampene og giv os pointene!!!!<br />

SEJR!!! Med så mange tusinde sjæle på lægterne<br />

er det mere end almindeligt dejligt at se de tre<br />

pinde gå ind på kontoen.<br />

Jeg elsker det!!! Især efter<br />

en kamp med så smukke<br />

mål fra vores side. Det flotte<br />

gennemspillede mål fra<br />

Ankersens fod til 1-0 og det<br />

helt vidunderlige frisparksmål<br />

fra Sana til 3-2. Jamen<br />

det er jo simpelthen umuligt<br />

at få en dårlig uge oven<br />

på en sejr, over Brøndby,<br />

hjemme i Smilets by.<br />

30/9 <strong>2018</strong><br />

Jeg kan simpelthen ikke drikke nok kaffepunch<br />

til at hidse mig op over en uafgjort imod Esbjerg.<br />

De er kommet så godt med på deres egen stille<br />

facon, at de nu ligger og hygger sig i top seks.<br />

29


Hatten af for det arbejde, de har stykket sammen<br />

derude. Det er jo ikke, fordi de render rundt med<br />

et kæmpe budget og en stor stak stjerner. Det<br />

er bare bundsolidt arbejde, de leverer, og vi skal<br />

glæde os over det ene point, som vi fik med hjem,<br />

sådan som vestenvinden bærer dem derovre for<br />

tiden!<br />

6/10 <strong>2018</strong><br />

Uafgjort igen. På et sent straffe, hvor der bliver<br />

dømt for en tackling i ryggen i feltet. Jeg er ikke<br />

enig i dommen, men det er der jo heller ingen,<br />

der siger, at man skal være. Sådan er fodbold<br />

jo. En anden ting jeg så bifalder helt vildt, var<br />

den smukke, smukke hyldest til Kim Larsen idet<br />

72. minut, hvor der blev klappet til ære for den<br />

for nyligt afdøde sanger. At der så også kun blev<br />

afspillet musik fra Larsens lange karriere omkring<br />

kampen, gjorde ikke oplevelsen mindre smuk. Høj<br />

fem til OB for det stunt der.<br />

21/10 <strong>2018</strong><br />

Av. Den her uafgjorte kamp er en af dem, der<br />

svider lidt her ud på aftenen. Et tyndt, tyndt,<br />

tyndt rødt kort til Okore – som jeg formoder<br />

bliver annulleret – burde have været afgørende<br />

til vores fordel, men vi stopper ligesom med at<br />

smadre igennem og bliver ligegyldige i indsatsen.<br />

AAB kæmper sig derfor fortjent tilbage to gange,<br />

og det hele slutter 2-2. Vi skulle have kørt på med<br />

fysisk og hurtigt spil, men formår ikke at få noget<br />

til at fungere ordentligt, som jeg ser det. Ideerne<br />

er der, men der mangler et eller andet. Ja ”det<br />

sidste”, rigtigt gættet……..<br />

28/10 <strong>2018</strong><br />

Nederlag til FCK. Det må man forvente, når de er<br />

på toppen. Sådan er det. Bedre er vi ikke end, at<br />

vi skal kunne erkende det. Det blev nok en kende<br />

i overkanten med det 4-2 til dem, og jeg kunne<br />

snildt have set os nøjes med et nederlag på et<br />

”Nederlag til FCK. Det må<br />

man forvente, når de er<br />

på toppen. Sådan er det.<br />

Bedre er vi ikke end, at vi<br />

skal kunne erkende det”<br />

Foto: Anja Lilli Beikes<br />

30


Foto: Anja Lilli Beikes<br />

enkelt mål, men Viktor Fischer ville det anderledes.<br />

En mand, som en del kommentatorer kalder<br />

”for god til superligaen”. Øøøh, execuse me, men<br />

det er så her, at han spiller, halvhjerner. Han<br />

kunne jo netop ikke slå igennem i udlandet. Han<br />

render jo lige præcis rundt herhjemme, fordi han<br />

ikke havde det, der skulle til, sidst han rejste ud.<br />

Så er han ikke for god til ligaen.<br />

Og apropos for god, så kommer her en opfordring:<br />

Vi som fans, som gruppe, som clack til en kamp<br />

som denne, hvor der tydeligvis er en forstyrret<br />

hvalp -ja ham der er for god til ligaen- som skal<br />

provokere os, der skal vi altså til at være opmærksomme<br />

på, hvad vi synger. Vi fans har længe fået<br />

skyld for at være homofobiske, når vi synger ”Bøsser<br />

går i gult” til en dommer eller en modstander.<br />

Det har længe været en del af legen, ikke kun for<br />

os som klub.<br />

MEN når nu de synger om at ”Slå nu XXXXXXX<br />

ihjel” så – og følg nu med – SÅ LAD VÆRE MED AT<br />

SYNGE MED!!!!!!!!!!!!!!<br />

Det er en simpel dødstrussel. Lad være. Det er for<br />

lavt. For grimt. For usselt.<br />

Jeg ved, at både AGF og fanklubben får henvendelser<br />

omkring det.<br />

Skal vi ikke stoppe det?<br />

Jo vi skal.<br />

/En af Danmarks bedste fans<br />

4/11 <strong>2018</strong><br />

Dette dagbogsindlæg er inficeret med hingstefeber<br />

og hoppevirus. Derfor erkender jeg blot<br />

nederlaget til Randrusianerne og kommer videre.<br />

Hurtigt. Suk!!!!<br />

9/11 <strong>2018</strong><br />

I en kamp hvor vi er godt med i en del, ender<br />

vi alligevel som tabere. Brøndby har fået gang i<br />

hjulene igen, og vi virker ikke helt på det niveau,<br />

som jeg forventer af holdet. At vi så dummer<br />

os enormt med Whalleys andet gule kort, må<br />

altså helst ikke ske på det niveau, og det er nu<br />

et spørgsmål om tid, om vi idet hele taget har en<br />

målvogter klar, der er konfirmeret…… Vi skal tage<br />

imod Horsens efter landsholdspausen.<br />

Fårk…….<br />

31


’’WE LOVE<br />

CRISPINESS, FLAVOUR<br />

AND MOST OF ALL<br />

GREAT TASTE’’<br />

Find our entire product range on www.ok-snacks.dk<br />

32


Dynamisk og målfarligt<br />

angrebshåb med fart i fødderne<br />

Efter i mine foreløbige artikler at have skrevet om talenterne fra årgang 2000 og ældre,<br />

er tiden nu kommet til det første talent fra årgang 2001, som i lighed med årgang 2000 er<br />

stærk i AGF. Valget er faldet på Gustav Mogensen, da han var udtaget til pokalkampen mod<br />

Aarhus Fremad og derfor tilsyneladende er den spiller fra 01-årgangen, der er tættest på<br />

Superligaholdet.<br />

Af Anders Aakjær Nielsen<br />

Gustavs foretrukne position er angriber, men han<br />

har også spillet en del på højre fløj (og enkelte<br />

på venstre fløj) på ungdomsholdene, hvor han<br />

har været flittig målscorer. I sidste sæsons U17-<br />

liga, som AGF vandt, scorede Gustav 16 mål i 24<br />

kampe, mens måludbyttet i denne sæsons U19-<br />

liga er begrænset til 4 mål i de 10 kampe, der er<br />

spillet i skrivende stund. Det skal dog tilføjes, at<br />

Gustav i syv af de 10 kampe har spillet på fløjen.<br />

På diverse ungdomslandshold, hvor Gustav er<br />

fast inventar, er det blevet til seks scoringer i 24<br />

optrædener. Her skal det dog ligeledes tilføjes, at<br />

mange af dem har været som fløjspiller, mens der<br />

ikke er tale om kampe med fuld spilletid.<br />

Da AGF skrev ungdomskontrakt med Gustav i<br />

november 2016 fik han følgende skudsmål af<br />

daværende talentchef, Anders Madsen: ”Han er<br />

dynamisk og enormt dygtig til at finde rum og<br />

løbe dybt. Han er også en dygtig presspiller, og<br />

han er blevet dygtig til at komme til mange chancer”.<br />

Blandt Gustavs øvrige forcer er hans fart,<br />

mens han med en højde på 190 cm. også har fysik<br />

at byde ind med. Til gengæld har han et udviklingsområde<br />

omkring sin teknik og særligt førsteberøringer,<br />

mens han fortsat skal blive bedre til at<br />

udnytte sine chancer.<br />

Gustav er i flere omgange blevet fremhævet af<br />

Jan Schouby som et stort angrebshåb, når AGFs<br />

fremtid har være diskuteret. Gustavs mål er at<br />

blive Superligaspiller for AGF, mens den ultimative<br />

drøm er at komme til at spille for Manchester United.<br />

Førstnævnte synes umiddelbart noget mere<br />

sandsynligt end sidstnævnte.<br />

Gustavs kontrakt udløber i sommeren 2019, så<br />

AGF skal se at få forlænget med ham inden længe,<br />

hvis de ikke skal risikere, at en anden klub snupper<br />

ham.<br />

Fotos: Ole Nielsen<br />

33


Efterårets kampe<br />

Fotos: Gunnar Nielsen og Anja Lilli Beikes


Fremtidens Mand<br />

David Knudsen blev til fanklubbens generalforsamling enstemmigt valgt ind som ny formand.<br />

Hvem er David, og hvad har han tænkt sig skal ske med vores elskede fanklub?<br />

Af Jakob Rasmussen<br />

David er 29 år og har set hjemmekampe med sin<br />

far siden maj 1998 og været medlem af fanklubben<br />

i 12 år herunder de sidste 2 år som medlem af<br />

bestyrelsen. Han har en samfundsvidenskabelig<br />

uddannelse<br />

fra Ålborg Universitet,<br />

men er naturligvis født og<br />

opvokset i Århus. Tiden bruger<br />

han på familie, venner og<br />

arbejde og selvfølgelig den<br />

store tidsrøver AGF.<br />

”Sømanden sad som<br />

formand i 10 år, og David<br />

skal vænne sig til, at det nu<br />

er ham som er formand med<br />

nogle tunge sko at fylde ud”<br />

Valget som formand er tilkommet David ret naturligt,<br />

idet Jan Jensen ønskede at trække sig tilbage,<br />

og David havde været næstformand siden 2017.<br />

Således blev David uden<br />

modkandidater enstemmigt<br />

stemt ind som formand i<br />

efteråret <strong>2018</strong>.<br />

Sømanden sad som formand<br />

i 10 år, og David skal vænne<br />

sig til, at det nu er ham som<br />

er formand med nogle tunge<br />

sko at fylde ud. Sømanden kender alle, som på<br />

en eller anden måde har været i og omkring AGF<br />

og fanscenen. Sømanden fik rosende ord fra alle<br />

sider med på vejen, da han stoppede, og han er<br />

i Davids øjne nærmest umulig at erstatte sådan<br />

én til én. Men David siger også, han skal være sin<br />

egen og han ikke ændrer hverken karakter eller<br />

holdninger, fordi han er gået fra næstformand til<br />

formand. Det glæder ham, at Sømanden fortsætter<br />

i bestyrelsen, så der fortsat vil kunne trækkes<br />

på hans erfaringer og store netværk.<br />

Status i fanklubben efterår <strong>2018</strong><br />

”Medlemsantallet har ligget stabilt på omkring<br />

900 medlemmer i nogle år, men jeg har ambitioner<br />

om, at nå 1000 indenfor en relativt kort<br />

periode. Vi har over de seneste 2 år oplevet flere<br />

rejsende på udebaneturene, og den tendens, forventer<br />

jeg, helt klart fortsat vil stige. Samtidig er<br />

antallet af følgere på de forskellige sociale medier<br />

også stigende. De ting er dejlig nemme at måle<br />

36


på. Det kan til gengæld som bestyrelse være svært<br />

at finde ud af, hvad medlemmerne og folk udenfor<br />

fanklubben egentlig ønsker, at fanklubben skal<br />

være, og hvad den skal tilbyde. Selvfølgelig kommer<br />

der løbende idéer og input, men jeg savner et<br />

større forum, hvor vi samlet kan vende idéerne og<br />

inputsene. Så jeg ser frem til fanklub-arrangementet<br />

på Fredensvang i november og en forhåbentlig<br />

god dialog. Det er fedt, at så mange gerne bruger<br />

en onsdag aften for både at modtage information<br />

og fortælle, hvad de har på hjertet”<br />

Medlemsantallet er over en årrække faldet fra<br />

2500 til de nuværende 900. En af årsagerne kan<br />

være, medlemmerne ikke længere får rabat på<br />

sæsonkort. Hertil siger David:<br />

”Oprindeligt blev jeg selv medlem af fanklubben<br />

grundet rabatten på sæsonkortet. Tilbuddet var<br />

der jo, så hvorfor ikke benytte<br />

sig af det og slå to fluer med<br />

et besparende smæk? Jeg<br />

løber i dag hurtigt tør, når folk<br />

spørger mig, hvad de får ud<br />

af en indmeldelse. Superbillige<br />

udebaneture som mange ikke<br />

ønsker at deltage i. 3 medlemsblade<br />

om året, som nogle<br />

ved, at de ikke får læst og så 10% i fanshoppen,<br />

som selvfølgelig er fint, hvis man har for vane at<br />

købe spillertrøjer. Det er stort set det hele. AFA<br />

skal ikke være en rabatklub for fodboldfans, men<br />

samtidig bør der være en række gode fordele for<br />

medlemmerne. Men jo, sæsonkortet er en stor<br />

årsag til faldet i antallet er medlemmer”<br />

David uddyber: ”Man skal huske på, at fanklubben<br />

i en årrække stod bag Bjørneklubben, som<br />

tegnede sig for omkring 1000 medlemmer. De forsvandt<br />

jo, da AGF overtog konceptet. Så man kan<br />

sige, fanklubben reelt kun har mistet omkring 600<br />

medlemmer, uden vi skal tage let på det”<br />

”AFA skal ikke være en<br />

rabatklub for fodboldfans,<br />

men samtidig bør der<br />

være en række gode<br />

fordele for medlemmerne”<br />

Medlemsantallet er en af Davids mærkesager,<br />

som han regner med vil stige under hans formandskab<br />

via en række delmål. ”Hvis rabatten<br />

på sæsonkort genindføres i dag, har fanklubben<br />

flere medlemmer i morgen” David er qua hans<br />

uddannelse rigtig glad for ting, man kan måle<br />

på - og de fleste tænker nok på medlemsantallet<br />

som noget af det første i den forbindelse.<br />

Sæsonkortsrabat er ikke umiddelbart på tapetet,<br />

og bestyrelsen vil arbejde hårdt på andre områder<br />

for at gøre fanklubben mere attraktiv for medlemmer<br />

og frivillige, og det handler bestemt ikke om<br />

rabatter alene. Eksempelvis arbejder fanklubbens<br />

bestyrelse i efteråret på budget, en ny form for<br />

kalender, digitalt medlemskab og nye koncepter<br />

omkring indkomne idéer og frivilligt arbejde, og<br />

man har godkendt to hemmelige projekter, som<br />

så vidt vides, ikke før er set på den danske fanscene.<br />

David understreger, at når man når i mål,<br />

er det på ingen måde alene<br />

hans fortjeneste. David har<br />

stor respekt for både bestyrelsens<br />

og de frivilliges indsats.<br />

David siger med et smil, han<br />

godt kan se, hvorfor mange<br />

ser fanklubben som en flok<br />

initiativløse bedstefædre og<br />

tanter. ”Vi spænder jo meget bredere end Nysir og<br />

Samlet For Århus, hvor de fleste nok aldersmæssigt<br />

er mellem 16 og 26. Vi har bestemt flere over<br />

40 år end folkeskoleelever med i udebanebusserne,<br />

og mange melder deres nyfødte børn ind i<br />

fanklubben samtidig med, at navlestrengen klippes.<br />

Det er super, vi dækker alle fra fødsel til grav.<br />

Du holder jo med AGF livet igennem, og vi er med<br />

til at forme fremtidens AGF-fans. plus vi sikrer, du<br />

stadig kan følge AGF, når du går på pension. Fanfraktioner<br />

kommer og går, og er indenfor deres<br />

målgruppe helt sikkert mere med på beatet, end<br />

fanklubben undervejs. Vi står ikke i capotårnet,<br />

men hvem medbringer megafoner og trommer på<br />

udebane, og hvem sørger traditionelt for den nød-<br />

37


vendige finansiering af tifoerne? Lad os bare sige,<br />

vi i fanklubben smiler og trækker på skuldrene, når<br />

andre spiller smarte på vores bekostning”<br />

Samarbejde og dialog<br />

David går ikke i detaljer,<br />

når han spørges om fanklubbens<br />

samarbejdsaftale<br />

med AGF. Han udtrykker<br />

tilfredshed med aftalens<br />

indhold og medgiver samtidig<br />

undren over en enkelt<br />

detalje: ”Selvfølgelig er det<br />

spøjst at se en uofficiel fraktion sælge merchandise<br />

fra en bod i stemningsområdet, når det i fanklubbens<br />

samarbejdsaftale med AGF på klubbens<br />

ønske står skrevet, at fanklubben hverken producerer<br />

eller sælger merchandise. Fanklubben får en<br />

række andre fordele, som jeg nødig vil give afkald<br />

på, og merchandise har heller ikke været et stort<br />

emne i fanklubben. Jeg er bestemt ikke modstander<br />

af fanklubmerchandise, og det kan da også<br />

godt være et emne næste gang, at vi forhandler<br />

samarbejdsaftalen med AGF. Hvis fanklubben skal<br />

producere merchandise, skal det først undersøges<br />

til bunds, om det giver mening. Det nytter jo ikke<br />

at lave tusind krus eller kasketter, som ingen gider<br />

have”<br />

Samarbejde mellem fanklub og de uofficielle fans<br />

er der ikke meget af. ”Vi mødes ikke hverken hver<br />

eller hver anden måned og snakker sammen. Det<br />

er faktisk kun de to gange om året, hvor AGF indkalder<br />

til de såkaldte fraktionsmøder med repræsentanter<br />

fra klubben, fanklubben og Nysir - og<br />

der synes jeg, at vi har en god dialog. Vi har forskellige<br />

holdninger og ser forskelligt på tingene,<br />

men vi har i bund og grund det samme mål, som<br />

er at støtte AGF så godt som muligt. Tifosamarbejdet<br />

er over de seneste par år desværre løbet ud<br />

i sandet, og det håber jeg, at vi kan få op at køre<br />

igen på en måde, at vi alle kan se os selv omkring<br />

”Dialogen er generelt blevet<br />

bedre over de sidste par<br />

måneder, og jeg synes både<br />

Nysir og fanklubben bør blive<br />

bedre til at bruge hinanden<br />

og finde flere fælles fodslag”<br />

økonomien og selve udførelsen i det. Dialogen er<br />

generelt blevet bedre over de sidste par måneder,<br />

og jeg synes både Nysir og fanklubben bør blive<br />

bedre til at bruge hinanden og finde flere fælles<br />

fodslag. Det kan for eksempel<br />

være, når man melder<br />

ud til omverdenen om for<br />

eksempel hverdagskampe<br />

eller en af de andre ting,<br />

som vi trods alt er enige<br />

om. Her ville vi stå stærkere<br />

med en fælles udmelding fra<br />

fansene, om det så kun er to<br />

gange årligt. Det er dumt,<br />

at den ene part står alene i de tilfælde, hvor den<br />

anden part er fuldstændig enig i budskabet. Jeg<br />

synes, vi skal stå sammen udadtil, om de ting vi<br />

er enige om og så tage emnet op internt, når vi<br />

er uenige”<br />

SLO / Fankoordinatoren hos AGF har fanklubben<br />

heller ikke samarbejdet meget med. David ser<br />

det sådan, at både fankoordinator og fanklub har<br />

været alt for dårlige til at bruge hinanden. Men<br />

også her er der bedring i sigte. ”Vi har først på<br />

efteråret mødtes med fankoordinatoren Anders<br />

og AGF, hvor vi fortalte om vores syn på hans<br />

arbejde og rejste nogle kritikpunkter. Det kom der<br />

en god snak ud af, og vi forventer fremadrettet et<br />

øget samarbejde med ham. Anders kommer jo fra<br />

det uofficielle miljø, hvor man generelt er mere<br />

højrøstet og har flere holdninger til det at være<br />

fan af AGF, end den gængse AGF-fan måske har.<br />

Så på den måde giver det god mening, at Anders<br />

indtil videre har haft sit fokus der, selvom vi i fanklubben<br />

til tider har følt os overset. Fanklubben<br />

kan hverken hyre eller fyre en fankoordinator, men<br />

jeg ved AGF ville tage det meget alvorligt, hvis vi<br />

en dag kommer og siger, vi ikke kan samarbejde<br />

med vedkommende. Der er vi overhovedet ikke<br />

nu, og Anders ved, vi skal have mere opmærksomhed<br />

på det end tidligere. Jeg ser meget mere<br />

positivt på Anders nu, end jeg har gjort tidligere”<br />

38


Der findes ingen stor skribent i David, som aldrig<br />

har gjort megen brug af de forskellige online<br />

AGF Fora. Han læste i sin tid lidt med på det<br />

hedengangne Fæstningen, men havde ikke selv<br />

en bruger dertil. Mtac`s forum droppede han, da<br />

nye ejere gjorde det kommercielt, og AGF-Fan<br />

siger ham ikke rigtig noget. Han læser med på<br />

GF-Forum, hvor han finder den bedste AGF debat,<br />

da debattørerne har mulighed for længere indlæg<br />

til at beskrive deres holdninger. Samtidig er han<br />

medlem af en del AGF-grupper på Facebook og<br />

læser meget med der. Det er dog meget sjældent,<br />

han føler behov for at blande sig debatten.<br />

Rundt om stadion<br />

David var til stede i det nye<br />

stemningsafsnit på B under<br />

de to tests i sidste sæson,<br />

men opholder sig i denne<br />

sæson på C, hvortil han har<br />

sæsonkort. Han observerer,<br />

at man end ikke skal ned til<br />

midterlinjen, før lydniveauet fra stemningsafsnittet<br />

bliver meget lavt. Han synes, det er en god<br />

ide, at de to holds fans nu er overfor hinanden<br />

bag de to baglinjer, men vil ikke udtale sig om<br />

selve afsnittet, da han ikke ser kampene derfra.<br />

Han fortæller, at fanklubbens bestyrelse havde en<br />

finger med i spillet og dialogen om det nye højtaleranlæg<br />

med mikrofon til capoen.<br />

”Jeg går ikke i kirke medmindre nogen skal giftes<br />

eller konfirmeres, men jeg ville gerne have været<br />

i kirke til AGF-andagten. Jeg synes, det er super<br />

fedt, at AGF forsøger sig med forskellige tilbud til<br />

forskellige målgrupper udenfor stadion. Andagten<br />

og marchen, tror jeg, alle kunne mødes om, og<br />

de forskellige boder udenfor med ribbensandwich<br />

og lignende samt selvfølgelig øl er bestemt gode<br />

tiltag, om end de er meget afhængige af vejr og<br />

kampdag. Far når nok næppe at få ungerne forbi<br />

hoppeborgen mandag aften. Jeg bifalder alle de<br />

her tiltag, jeg er også sikker på, at AGF vil forsøge<br />

”Jeg vil meget gerne have<br />

et sted, hvor alle kan mødes<br />

og på den måde komme<br />

tættere på fanklubben”<br />

sig med nye initiativer. Man kan ikke altid vide,<br />

om en ide vil fungere i praksis, og der skal være<br />

plads til fejl. AGF’s kommunikationschef var for<br />

eksempel ude og indrømme, at hesten rundt på<br />

løbebanen til en hjemmekamp mod Randers nok<br />

ikke var hans bedste ide. Jeg syntes også, det var<br />

ret lamt”<br />

Medlemmer af fanklubben snakker ofte om de<br />

gamle fanklublokaler Det Hvide Hus, hvor man<br />

mødtes til kolde øl og toast på kampdage og<br />

fanklubbens forskellige udvalg og frivillige afviklede<br />

møder i løbet af ugen. Hvordan ser David<br />

på muligheden for noget lignende i fremtiden?<br />

”Jeg har hørt meget om de<br />

gamle lokaler, og i dag er<br />

der jo fanlokaler i Brøndby,<br />

Odense, Herning og Horsens,<br />

det er dem, som jeg lige<br />

kan huske. De har forskellig<br />

karakter og drives af klubbernes<br />

fans. Jeg synes helt<br />

klart, det ville være en god ide for os med et sted,<br />

hvor man kan møde andre AGF fans eller snakke<br />

med det ene eller andet udvalg i fanklubben. Jeg<br />

ved ikke, om det skal være en hytte ved stadion<br />

eller lokaler inde i midtbyen, og det skal selvfølgelig<br />

kunne hænge sammen økonomisk, og der skal<br />

være frivillige, som vil lægge timerne til at drive<br />

stedet. Det gælder alt fra rengøring til salg af det<br />

ene eller andet. Kommer der lige pludselig et godt<br />

tilbud om lokaler, skal vi i hvert fald lynhurtigt<br />

snakke om, hvordan og hvor meget, vi vil benytte<br />

dem og tænke det hele igennem. Jeg vil meget<br />

gerne have et sted, hvor alle kan mødes og på den<br />

måde komme tættere på fanklubben”<br />

Hvor finder en AGF-fan indtil da David, hvis man<br />

vil sludre om AGF eller fanklubben over en kold øl<br />

eller to? David er ikke typen, som sidder på en bar<br />

efter kampene og flasher sin titel eller forventer<br />

nogen form for særbehandling. ”Jeg er normalt<br />

ikke på bar før eller efter hver hjemmekamp, men<br />

39


når det sker, er det som regel på Butleren. Jeg<br />

regner med, der bringes et billede af mig sammen<br />

med artiklen her, og så kan folk forhåbentlig<br />

genkende mig der eller på stadion. Man kan altid<br />

kontakte mig på mobilen eller per mail, og det<br />

gælder alle AGF-fans, uanset om de er medlemmer<br />

af fanklubben eller ej. Jeg tager altid gerne en<br />

snak om AGF og det at være AGF fan. Det er dog<br />

sket, at jeg ikke er reageret på gennemførelse af<br />

et ”fremragende” forslag fra en AGF-fan, som lige<br />

har drukket 12 øl til kampen”<br />

Dette interview har fundet sted en torsdag aften<br />

i starten af november på Slayer Ranch over en<br />

flok kolde øl og et par pizzaer. David er utrolig<br />

venlig og imødekommende, selvom ”journalisten”<br />

ikke ved, hvordan man optager en samtale<br />

på en mobilos. David optager den på sin egen<br />

og sender efterfølgende filen via Facebook. Det<br />

er typisk David, som senere på måneden henter<br />

sandwicher til en udebanetur. Der er ingen store<br />

armbevægelser.<br />

David er tydeligvis en mand med en plan og foretager<br />

sig intet, som ikke er gennemtænkt til fulde<br />

af både bestyrelsen og forslagsstiller. Han har sin<br />

egen klare holdning til, hvordan fanklubben bør<br />

videreudvikles, og samtidig lader han gerne andre<br />

komme igennem med deres forslag og giver dem<br />

gerne plads til at lære af deres fejl. ”Hvis du er<br />

panisk bange for at fejle, får du aldrig gennemført<br />

din idé”<br />

Han glæder sig over, at han nu sidder i en aktiv<br />

fanklubbestyrelse, hvor alle deltager i møderne,<br />

og hver især leverer, hvad de lover. Bestyrelsen<br />

er stærk, og fanklubbens fremtid er lys. Jan<br />

”Sømand” Jensen fortjener til fulde sin levende<br />

legendestatus og der er al mulig grund til at<br />

tænke, at David om nogle år også har en skostørrelse,<br />

som de færreste kan udfylde.<br />

Foto: Gunnar Nielsen<br />

40


41


Kvalifikationsstævne til<br />

Fair Fans cuppen 2019<br />

og det uofficielle Aarhus mesterskab i indefodbold for AGF-fans<br />

Nu har DU muligheden for at få brændt lidt af<br />

julefedtet af - eller få et gammelt regnskab gjort<br />

op - eller endnu bedre at få en hyggelig dag på<br />

tværs af fraktioner og tilhørsforhold sammen med<br />

andre, der alle har den samme forkærlighed for<br />

fodbold og AGF.<br />

Lørdag den 5. januar 2019 fra kl. 10.00 til kl. 17:00<br />

i CERES Arena afholder AGF Fanclub Aarhus kvalifikationsstævne<br />

til Fair Fans Cup 2019, og der er<br />

rigtig meget på spil. Vi skal finde ud af, hvilke to<br />

hold der skal forsvare de århusianske farver<br />

Stævnet er åbnet for alle AGF fans over 15 år,<br />

så både medlemmer og ikke medlemmer er velkomne<br />

til at deltage, når det skal afgøres hvilken<br />

fraktion/gruppering der er bedst til indendørs<br />

fodbold.<br />

Kun hold, hvor alle spillere er medlem af FAN-<br />

KLUBBEN, kan gå videre til finalestævnet Fair Fans<br />

Cuppen 2019, idet stævnet kun er for de fanklubber<br />

som er medlem af DFF, foreningen af Danske<br />

Fodbold Fanklubber.<br />

Det er ikke en betingelse for deltagelse i kvalifikationsstævnet,<br />

at man kan/vil deltage i finalestævnet.<br />

Tilmelding i medlemsportalen på fanklubbens<br />

hjemmeside. Der er plads til max 20 hold og max<br />

7 personer pr hold. Du skal skrive holdnavn i<br />

bemærkningsfeltet og den der tilmelder holdet er<br />

kontakt person for det tilmeldte hold.<br />

Det koster kun 150 kr. pr hold for deltagelse og<br />

skynd dig at tilmelde dig, da flere hold allerede<br />

har tilmeldt sig.<br />

Tilmelding lukker lørdag den 5. januar kl. 10.00<br />

Selve finalestævnet - det traditionsrige INDE DM<br />

- afholdes den 2. februar, og værterne er FC Helsingør<br />

Fodboldfans.<br />

De to fanklubhold, der bliver bedst placeret til<br />

kvalifikationsstævnet, går videre til finalestævnet,<br />

såfremt de ønsker det. Det er en forudsætning, at<br />

der stilles med samme hold både ved kvalifikationsstævnet<br />

og finalestævnet.<br />

42


43


Kære AGF Support<br />

Man siger alt begyndelse er svært og det må vi<br />

sandeligt sige er rigtigt. Der er mange administrative<br />

opgaver, som man ikke tænker over, så<br />

kæmpe ros skal lyde til jeres bestyrelse og ildsjælene<br />

bag jeres fanklub for at gøre klubben til, det<br />

den er.<br />

Det er med ære og taknemlighed vi får "taletid" til<br />

jeres supportblad, så vi skal forsøge at gøre det så<br />

præsentabelt som muligt.<br />

Som klassens nye spiller, kan vi tage ved lære hos<br />

mange, også ved jer. Nu går vi snart på julepause,<br />

og vi skal forsøge at reflektere lidt over den første<br />

tid som superligahold.<br />

På banen, startede spillerne som lyn og torden<br />

med to sejre (OB og Esbjerg), og på tribunen var<br />

arbejdet ligeledes undervejs. Drømmen var blevet<br />

til virkelighed. Ikke nok med at holdet, Vendsyssel<br />

FF, var kommet i Superligaen, så brugte vi også<br />

sommeren på at konstituere os som officiel fanklub,<br />

og VFF support blev født. Så en travl sommer<br />

kulminerede med en flot sæsonstart.<br />

Efterfølgende er der dog kommet andre boller<br />

på superligasuppen, hvor sejrene har gemt<br />

sig bag uheldige præstationer. Men vi synes nu<br />

egentlig,at vi har fortjent flere point end som<br />

skrevet står. Bl.a. husker vi en kamp i Århus, hvor<br />

hjemmeholdet bestemt ikke var uheldige med at<br />

få et point, da vi (Vendsyssel FF, red.) både brænder<br />

straffespark og et par store chancer. Men<br />

sådan er gamet, og vi tager det hele med.<br />

Som fanklub ønsker vi kun den positive fankultur<br />

med fest, farver og hvad dertil høre.<br />

I Hjørring arbejder vi med at gøre det at være<br />

fan af Vendsyssel FF en selvfølge. Mange års broderskab<br />

med Aalborg har resulteret i at mange<br />

hjørringensere har et ben i den rød/hvide lejr.<br />

Det er naturligt, når AaB i mange år har været<br />

"Hele Nordjyllands hold", men vi arbejder på at<br />

formindske skaderne <br />

Vi bestræber os på at vores medlemmer skal have<br />

de bedste vilkår og fordele, både på stadion og<br />

udenfor. Derfor har vi også gennemført en række<br />

samarbejdsaftaler med byens erhvervsliv, i form<br />

af rabataftaler og diverse fordele.<br />

Tilligemed har sponsorer gået sammen om at<br />

holde julefrokost for fansene, endnu en fordel og<br />

gode ved at være VFF Supporter.<br />

Vi er stadig nye i gamet og har 1000 ting at lære,<br />

men vi er på vej, og vi suger alt visdom til os som<br />

gribbe.<br />

Afslutningsvis vil vi igen takke for ordet og håbe at<br />

se så mange af jer på stadion eller til et prematch<br />

arrangement.<br />

Med ønsket om en god og glædelig jul til jer.<br />

Sportslige hilsner<br />

Vendsyssel FF Support<br />

44


SLO-rollen i<br />

europæisk fodbold<br />

Tidligere i bladet har vi bragt en artikel om vores<br />

fankoordinator/SLO Anders Elbæk Kristensens<br />

møde med fanklubbens fans på Fredensvang. Her<br />

fortalte han lidt om sin rolle som AGFs fankoordinator.<br />

SLO står for Supporter Liaison Officer og er<br />

en udbredt funktion i europæisk fodbold. I nogle<br />

lande fungerer den dog bedre end andre. På sommerens<br />

FSE Summer Meeting i Gijon, hvor fans fra<br />

hele Europa mødtes og diskuterede fanforhold,<br />

var Lena Gustafson Wiberg til stede som repræsentant<br />

for SD Europa (Supporter Ownership),<br />

hun er desuden SLO hos Djurgården IF. Her et<br />

referat fra hendes præsentation:<br />

Lena fortalte om SLO-funktionen i europæisk fodbold,<br />

og hvordan SD Europa kan hjælpe klubber<br />

med at få ansat en SLO. Hun fortalte, at tidligere<br />

havde der været fokus på at hjælpe de nationale<br />

forbund med at få ansat SLO’er, men nu var SD<br />

Europa begyndt at arbejde mere direkte med kontakt<br />

til klubberne.<br />

Hendes bedste råd med hensyn til SLO-funktionen<br />

var at rekruttere SLO fra fanbasen, for fansene<br />

er eksperterne på dette område. Mange klubber<br />

finder dette problematisk, så det kræver mod at<br />

tage den beslutning. Spørg eventuelt jeres fans,<br />

om de er tilfredse med den SLO, som klubben vil<br />

ansætte. Derudover sagde hun følgende om rollen<br />

som SLO:<br />

- Skal kunne arbejde sammen med alle fans<br />

- Skal kunne lytte<br />

- Skal ikke drage konklusioner<br />

- Skal kunne tale mange sprog (klubbens,<br />

fans, politiets osv.)<br />

- Skal ikke have en mening, kun fansenes<br />

mening<br />

Hun sagde også, at det desværre ofte skete, at<br />

den forkerte person blev ansat som SLO – og så<br />

kunne det blive problematisk. Så hvis fans oplevede<br />

problemer med en SLO, var de velkomne til<br />

at kontakte SD Europe.<br />

I spansk fodbold er SLO-rollen ret ny og problematisk<br />

- ofte bliver der ansat internt fra klubben. Det<br />

skaber problemer for kommunikationen mellem<br />

fans og klub. Generelt er der megen kritik fra fans<br />

af SLO-rollen i Spanien, så her er der stor plads til<br />

forbedringer.<br />

Referatdelen er et uddrag fra teksten: FSE Summer network meeting <strong>2018</strong> – Gijon, som du kan<br />

finde på vores hjemmeside:<br />

https://agf-fanclub.dk/<strong>2018</strong>/08/01/fse-summer-network-meeting-<strong>2018</strong>-gijon/<br />

hvis du skulle have interesse i at læse mere om vores fansamarbejde med andre europæiske fans.<br />

45


Her får du rabat...<br />

Du får 5 kroners rabat på alle pizzaer hos<br />

Ny rabataftale?<br />

Har du kontakt til en mulig ny<br />

samarbejdspartner, der kunne<br />

være interesseret i en rabataftale<br />

med fanklubben? Så kontakt os<br />

på bestyrelse@agf-fanclub.dk.<br />

Marselis Boulevard 24<br />

Du får 10% rabat hos Avis biludlejning ved at oplyse<br />

rabatkode T555355 og fremvise gyldigt medlemskort.<br />

Gjellerupvej 80, 8230 Aarhus<br />

MOD FREMVISNING AF GYLDIGT FANKLUB<br />

MEDLEMSKORT<br />

10 % RABAT PÅ NØGLER<br />

10 % PÅ AL SKO REPARATION.<br />

Vesterbrogade 23, 8000 Aarhus C<br />

Du får 10 % rabat i AGFs online fanshop!<br />

kontakt fans@agf-fanclub.dk så får du tilsendt en kode.<br />

HUSK<br />

Du får 10% rabat på varekøb hos AGF<br />

Fanshop stadion alle 70, 8000 Aarhus C.<br />

(Der gives ikke rabat på i forvejen<br />

nedsatte vare)<br />

Mod forevisning af gyldigt medlemskort inden bestilling<br />

tilbyder Murphys Sportsbar i samarbejde med bl.a.<br />

Ceres & Arnbitter<br />

* 1 århus sæt til 25 kr.<br />

* 1/2 fadøl 20 kr.<br />

* 1 gratis ceres top for hvert AGF mål i AGF´s kampe<br />

(loft på 5 stk)<br />

Murphys Sportsbar er beliggende i Skødstrup hvor<br />

buslinie 100 kører lige til døren samt nærbanen<br />

(når den kører)<br />

Børnens Kontor på Strøget ved Salling<br />

Du får 20 % rabat hos byens bedste pølsevogn<br />

BØRNENS KONTOR på strøget ved Salling,<br />

mod fremvisning af gyldig medlemskort<br />

Hos Malermester Kristian Wagtmann, kan du<br />

som medlem få 15 % rabat på malerarbejde, samt 10 %<br />

rabat på køb af Maling. Kontakt kan ske via hans flotte<br />

hjemmeside www.wagtmann.dk el giv ham et kald på<br />

nummer 23 485 438<br />

Alle disse steder får du rabat mod forevisning af gyldigt medlemskort. Billede legitimation kan være påkrævet.<br />

Dit medlemskort er personligt og må ikke overdrages. Vis dit medlemskort, før du bestiller.<br />

46<br />

Støt fanklubbens samarbejdspartnere. De støtter os!


KONTAKT INFO<br />

BESTYRELSE:<br />

Formand: David Møballe Knudsen david.knudsen@agf-fanclub.dk<br />

Næstformand: Anja Lilli Beikes anja.beikes@agf-fanclub.dk<br />

Bestyrelsesmedlemmer: Jan Jensen jan.jensen@agf-fanclub.dk<br />

Vibeke Kilian<br />

vibeke.kilian@agf-fanclub.dk<br />

Liva Kjær Hansen<br />

liva.hansen@agf-fanclub.dk<br />

Suppleant:<br />

Allan Bitze Bjørnsholm<br />

Pressansvarlig: David Møballe Knudsen david.knudsen@agf-fanclub.dk<br />

Ekstern kasserer: Martin Malling Beck martin.malling@agf-fanclub.dk<br />

UDVALG:<br />

Medie Anja Lilli Beikes medie@agf-fanclub.dk<br />

Blad: Anja Lilli Beikes bladudvalg@agf-fanclub.dk<br />

Foto: Gunnar Nielsen fotoudvalg@agf-fanclub.dk<br />

Internet: Rune Grøn internetudvalg@agf-fanclub.dk<br />

Stadion udvalg:<br />

stadionudvalg@agf-fanclub.dk<br />

Turudvalg: Poul Christensen turudvalg@agf-fanclub.dk<br />

AGF Fanclub København: Josephine Gretlund<br />

kbh@agf-fanclub.dk<br />

Vil du gerne give en hånd med i fanklubben eller vil du hører mere om hvad det går ud på,<br />

så send os en mail: bestyrelse@agf-fanclub.dk<br />

FÆSTNINGEN 3 <strong>2018</strong>:<br />

Redaktion: Anja Lilli Beikes bladudvalg@agf-fanclub.dk<br />

Tom Bak Hansen<br />

Henrik Andersen<br />

Lars Guldbrandsen<br />

Anders Aakjær Nielsen<br />

Jakob Rasmussen<br />

David Møballe Knudsen<br />

Layout: Rasmus Elholm Nielsen ren@toptryk.dk<br />

Fotos:<br />

Jesper Zacho, Gunnar Nielsen, Ole Nielsen, Anja Lilli Beikes, Camilla Sørensen m. fl.<br />

Forsidebillede: Fanmarch og balloner, foto: Gunnar Nielsen<br />

Oplag: 400 - Fra juni 2011 udsendes bladet som PDF hvis dette ønskes<br />

Ris/ros, læserindlæg og billeder sendes til AGF Fanclub Aarhus, Stadions alle 70, 8000 Aarhus C.<br />

Mrk.: Bladudvalg eller sendes på mail til: bladudvalg@agf-fanclub.dk<br />

Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte indsendte indlæg. Indlæg offentliggøres kun ved angivelse af<br />

afsenderens navn og medlemsnummer. Fæstningens artikler er ikke nødvendigvis et udtryk for bestyrelsens<br />

holdning. Fæstningen må kun citeres med tydelig kildeangivelse.<br />

Eventuelle reklamationer over manglende levering eller beskadigelse af bladet foretages til:<br />

Østjylland Postcenter på Telefon 87 468 300. Manglende levering kan også der også reklamere<br />

47


AGF Fanclub Aarhus<br />

Stadion Allé 70<br />

8000 Århus C<br />

B<br />

Har du en god ide til hvad vi skal have på vores bagside så kontakt da bladudvalg@agf-fanclub.dk<br />

En af vores fans har fået ny bamse<br />

Deadline næste nummer: Søndag den 17. februar 2019. Forventet udgivelse: Uge 11.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!