03.01.2019 Views

Jubileum

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

3/1/2019 132 hold om ugen: Er Farum-Familie-Svøm noget for dig?

(/)

Tast selv (http://tast-selv.lokalavisen.dk/) Annoncering

(http://annoncering.furesoe.lokalavisen.dk/) E-avis Menu

ANNONCE

Der er masser af leg, når de mindste skal lære at svømme i Farum-Familie-Svøm.

132 hold om ugen: Er Farum-Familie-Svøm

noget for dig?

Farum-Familie-Svøm har gennem 40 år været en klub med et stærkt fundament

med fokus på tryghed og kvalitetstilbud for medlemmerne. Her er fællesskab og

rummelighed nøgleord.

Vær opfindsom i vandet og byg blandt andet tømmerflåder på ungdomsholdet. Træn din balance og styrke med

vandgymnastik eller få hjælp til at komme af med din vandskræk. Med 132 hold om ugen er tilbuddene i Farum-

Familie-Svøm mange og forskellige. Her står 30 instruktører og 12 hjælpetrænere klar til at hjælpe dig med at få

en god oplevelse i vandet. Her i januar kan klubben fejre, at det er 40 år siden, Farum-Familie-Svøm blev stiftet,

og i alle årene har klubben fokuseret på at være en breddeklub, hvor rummelighed er et af nøgleordene. Det

forklarer Lone Vorm Krogenlund, der i 15 år har været daglig leder i klubben, som har hjemsted på Farum Park

20. Her kan de yngste starte som 3-årig sammen med forældrene, og der er tilbud både til børn, unge, voksne

og seniorer. Faktisk er det ældste medlem 88 år, så alder er ikke en hindring for at finde et hold, der passer til dit

niveau.

http://furesoe.lokalavisen.dk/2018-12-21/-132-hold-om-ugen-Er-Farum-Familie-Sv%C3%B8m-noget-for-dig-3813042.html 1/4


3/1/2019 132 hold om ugen: Er Farum-Familie-Svøm noget for dig?

Til vandgymnastik bliver der blandt andet trænet balance og konditionstræning.

Derudover samarbejder klubben med Furesø Kommune for at give børn, der enten kommer som flygtninge eller

fra familier med få ressourcer til at kunne komme i gang eller kontingent-hjælp, og dermed mulighed for også at

blive en del af et fællesskab i klubben.

”De børn skal have samme chancer som andre børn,” siger Lone, der er glad for samarbejdet med kommunens

fritidsvejledning.

Styrketræning er også på programmet for vandgymnasterne.

http://furesoe.lokalavisen.dk/2018-12-21/-132-hold-om-ugen-Er-Farum-Familie-Sv%C3%B8m-noget-for-dig-3813042.html 2/4


3/1/2019 132 hold om ugen: Er Farum-Familie-Svøm noget for dig?

Kom af med din vandskræk

Klubbens tilbud har varieret igennem årene, og mens der ikke længere er den samme tilslutning til

synkronsvømning og vandpolo, så har nye vundet frem. ’Open Water’ hedder en af de aktiviteter, som inden for

de seneste år har vist sig at være et populært tiltag. Her er klorvandet i svømmehallen skiftet ud med

ferskvandet i Furesø, hvor deltagerne blandt andet lærer alt om sikkerhed i forbindelse med at svømme i søen.

Vandgymnastik og kajak er andre tilbud, som klubben oplever stor søgning til, og så er svømmedisciplinen crawl

blevet mere inn.

”Det er en hitter. Der er så mange voksne, som vil lære crawl, fordi de ikke lærte det som barn, hvor man kun

lærte brystsvømning,” siger Lone.

Hun fortæller også, at klubben igennem flere år har tilbudt hold for folk med vandskræk, hvor hun blandt andet

selv underviser.

”Da jeg startede her for 15 år siden, var vandskræk et tabu især som voksen. Men der er gjort et kæmpe

arbejde,” siger hun og forklarer, at der både er hold for børn og voksne.

Der er både hold for børn, unge, voksne og seniorer i Farum-Familie-Svøm.

Trygge rammer

Mens tilbuddene har varieret, og svømmehallen for godt 20 år siden blev udvidet med et træningsbassin

foruden det store halbassin med plads til både baner og udspring fra vipper, så har principperne, som klubben

hviler på, ikke ændret sig. Gennem alle årene har klubbens værdigrundlag været båret af at skabe trygge

rammer for medlemmerne, være en klub med fokus på bredden, hvor der er kvalitet i undervisningen. Der er for

eksempel to trænere på alle børneholdene, og så bliver der brugt penge på, at instruktørerne kan komme på

kurser.

”Jo bedre instruktører vi har, jo sjovere er det at undervise og modtage undervisning”, siger Lone om at bruge

penge på uddannelse og kurser.

Et af klubbens nye tiltag er, at man har sagt ja til at være en demensvenlig klub – et tiltag der er med til at sætte

en streg under, at Farum-Familie-Svøm er en klub, hvor rummelighed er et nøgleord.

http://furesoe.lokalavisen.dk/2018-12-21/-132-hold-om-ugen-Er-Farum-Familie-Sv%C3%B8m-noget-for-dig-3813042.html 3/4


3/1/2019 132 hold om ugen: Er Farum-Familie-Svøm noget for dig?

Livredning er også et tilbud i Farum-Familie-Svøm.

Farum-Familie-Svøm

Farum Park 20 st. tv

3520 Farum

Tlf. 44956789

Email: kontor@farumfamiliesvom.dk (mailto:kontor@farumfamiliesvom.dk)

www.farumfamiliesvom.dk (http://www.farumfamiliesvom.dk)

Dette indhold er produceret af annoncøren og afspejler nødvendigvis ikke Lokalavisens holdninger.

http://furesoe.lokalavisen.dk/2018-12-21/-132-hold-om-ugen-Er-Farum-Familie-Sv%C3%B8m-noget-for-dig-3813042.html 4/4

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!