03.01.2019 Views

Jubileum40

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Pressemeddelelse

www.farumfamiliesvom.dk

Farum-Familie-Svøm vil fejre sine 40 år

D. 18. jan, kl. 16: Reception i Farum Svømmehal

D. 19. jan, kl. 14: Fest i bassinet……..

musik, sang, opvisning, leg og vandsjov for medlemmer og familie

Gennem 40 år har svømmeklubben Farum-Familie-Svøm tilbudt borgere i Furesøkommune alt fra

vandtilvænning, tilegnelse af svømmediscipliner, motion og kondition, udspring, kajak og senest også ”Open

Water”-disciplinen, hvor man bla. lærer om sikkerhed ved svømning i søer og hav.

Værdier gennem 40 år:

Farum-Familie-Svøm har fra første færd haft ambition om at formidle TRYGHED i vand—BREDDE, fordi vand

og svømning er for alle—samt KVALITET i undervisningen. Gennem årene har klubben løbende tilpasset sit

programudbud til brugernes ændrede behov ud fra et ønske om at tilbyde motion, læring og fælles oplevelser

under mottoet ”det skal være sjovt at gå til svømning hver gang!”

Klubbens oprindelige værdigrundlag er fortsat klubbens pejlemærker; og klubben har opbygget en tradition

for at udvikle egne unge medlemmer til kvalificerede svømmeinstruktører gennem kurser i livredning, teknik

og pædagogik samt en tilbagevendende vejledning, når de, som instruktør og junior-instruktør, står to og to

ved bassinkanten. Herudover rummer traditionerne årets juleshow med opvisning fra udspringshold,

kajakroerne mm—og endelig, for alle der lyster, udfordringer, leg og dans i vand.

Dagens tilbud:

I Farum-Familie-Svøm kan de yngste starte som 3-årige sammen med deres forældre. Tilbuddene fortsætter

til både unge, voksne og seniorer; pr. d.d. er det ældste medlem 88 år, så alder er ingen hindring for at finde

et hold, der kan passe og udfordre.

I dag er vandgymnastik, kajak og hold for vandskræk for såvel børn, unge eller bedsteforældre, tilbud, som

klubben oplever stor søgning til; og så er svømmedisciplinen crawl blevet inn. ”Det er en hitter. Der er så

mange voksne, som vil lære crawl, fordi de ikke lærte det som barn, hvor brystsvømning var i fokus,” siger

Lone Vorm, daglig leder gennem 15 år, ”derimod er der ikke længere den store tilslutning til synkronsvømning

og vandpolo. Men har flere samme, nye ønske—og kan vi finde kvalificeret undervisning—forsøger vi nye

tiltag”.

Jubilæum:

Bredde, tryghed, fællesskab med plads til alle er nøgleord i klubbens hverdag, “….og vi er stolte af, at klubben

har formået at fastholde sit grundlag gennem 40 år”, siger Lone Vorm. ”Vi ønsker at markere, at vi stadig er

her og stadig tager det alvorligt at udfylde en niche med brugbare, supplerende tilbud til det fritidsliv, der

præger vores fælles hverdagsliv i dag”. Vi dyrker derfor også et tæt samarbejde med en række andre aktører,

herunder kommunens fritidsvejledning. Klubbens tilbud og erfaringer kan med fordel indgå i et bredere

perspektiv—og hermed være med til at berettige dens fortsatte eksistens.

Sådanne samarbejder har ført til kortere periode-forløb for bla. overvægtige børn, mennesker med et

handicap og krigsveteraner. Og vi hører gerne fra andre, med særlige behov, fortæller Lone Vorm, som lige nu

glæder sig allermest til festligholdelsen i hallen sammen med børnene og deres familier.

Farum Familie Svøm - Farum Park 20 - 3520 Farum CVR: 86 87 66 12

Tlf. 44956789 / Email: kontor@farumfamiliesvom.dk / www.farumfamiliesvom.dk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!