Selam Privatskole Brochure

zirektr

School Brochure

SELAM PRIVATSKOLE


Elmegårdsvej 1, 8361 Hasselager | +45 87 37 40 10 | selam@selam.dk | www.selam.dk

Elmegårdsvej 1, 8361 Hasselager | +45 87 37 40 10 | selam@selam.dk | www.selam.dk


OM SELAM

PRIVATSKOLE

Selam Privatskole blev etableret i 1993 og har i dag ca.

20 ansatte og 210 elever fordelt på 0.-9.klasse.

I tilknytning til skolen blev der i 2010 etableret en børnehave,

som i dag har ca. 10 ansatte og 45 børnehave- og

vuggestuebørn.

Skolen og børnehaven er beliggende i fredelige omgivelser,

tæt på natur og skov og med masser af frisk luft omkring.


VORES VISION

Vores mål er, at give

børnene et stærk fagligt,

pædagogisk og værdimæssigt

fundament. Vores elever

forlader skolen som ansvarsbevidste

og selvbevidste

mennesker, der både er styrket

og klar til deres videre forløb i

uddannelsessystemet.

FRA SKOLE TIL

UNGDOMSUDDANNELSE

Antallet af elever, der går direkte videre

fra vores skole til en ungdomsuddannelse,

er et af de højeste i Aarhus Kommune.

Vi forbereder eleverne til at være godt klædt

på til en gymnasial uddannelse.


HVAD TILBYDER

PÆDAGOGISK TILGANG

Vores

asdasdasd FYSIK tilgang LABORATORIUM

til eleverne er altid positiv. Vi

arbejder hele tiden med at gøre dem stærkere

og dygtigere, Fuldt indrettet ved at fokusere fysiklokale på hvor deres der stærke bliver

sider eksperimenteret og løfte dem dér, med hvor forsøg de er mindre

stærke.

FACILITETER

Undervisningsmiljøet på skolen er af høj kvalitet med lyse

klasselokaler, motionsrum, fuldt indrettet fysiklokale og

mange andre faciliteter, der tilsammen sikrer de bedst

mulige forudsætninger for god undervisning.

I samtlige klasselokaler fra 0.-9. klasse, er der installeret

smartboards, så undervisningen både foregår digitalt og

interaktivt.

LEG OG UDENDØRSAREALER

Skolens to store legepladser samt skolegården

og den kæmpe græsbelagte fodboldbane

er omdrejningspunktet for elevernes leg og

udfoldelse i både idræt og i pauserne. Her er der

plads til både løb, leg og mange andre former

for aktiviteter.

PERSONALE

Vores lærere og pædagoger er uddannet inden for

deres undervisningsområder og besidder høj faglighed

og stort engagement. Vores personale har en positiv

tilgang til eleverne og udviser stor omsorg for eleverne

og deres læring. Gennem den positive relation

barnet og den voksne imellem, giver vi elever de bedste

forudsætninger for at lære.

OMGIVELSER

Skolen er beliggende tæt på natur og skov og

med masser af frisk luft omkring. Den nærlæggende

sø bruges blandt andet i undervisningen,

når vi skal finde små dyr og planter i biologi og

Natur og Teknik.


TRIVSEL

FAGLIGHED

Vores team af lærere og

pædagoger yder hver dag en

kvalificeret indsats for alle børnene.

Vi har høje, men også realistiske ambitioner

på vegne af børnene, og hjælper

dem til at nå de mål, de sætter sig i

hverdagen. Gennem en velplanlagt,

struktureret og elevinddragende

undervisning, har vi succes med at

flytte børnene til et fagligt højt niveau.

Vi prioriterer børnenes trivsel

meget højt. Vi arbejder løbende

for at sikre, at alle elever er glade

og at hverdagen er fri for mobning,

ligesom vi løbende arbejder på at sikre

et vedvarende stærkt forældresamarbejde.

Vi har 3 klassearrangementer i

løbet af et skoleår, for netop at styrke

sammenholdet forældrene imellem og

eleverne imellem. Vores elever trives

og er glade for deres skole og deres

klassekammerater.

“Trivsel er vigtigst

– så kommer læring

automatisk”


RELIGION

Som skole sikrer vi, at eleverne får rum og mulighed for at praktisere deres tro.

Hos os føler børnene sig trygge omkring at give udtryk for deres etniske baggrund

og deres religion. Det er frivilligt om man praktiserer sin tro i hverdagen,

og vores elever udviser gensidig respekt for hinandens grænser og religiøse

praksis.

NATURFAGLIGE FACILITETER

Vores fuldt ud indrettet lokale til undervisningen i Fysik/Kemi, giver vores

udskolingselever de bedste forudsætninger for en god eksamen i de naturvidenskabelige

fag. Hér kan de udføre undersøgelser og forsøg under vejledning

af vores meget kompetente fysik/kemilærere, ligesom en stor del af undervisningen

foregår digitalt og interaktivt ved hjælp af smartboard i lokalet.


BØRNEHAVE

&

VUGGESTUE

I samme bygning, hvor skolen er

beliggende, er der etableret både

vuggestue og børnehave med plads til 45

børn i alderen 2-6 år. Gennem planlagte

udendørs- og indendørsaktiviteter arbejder

vores dygtige personale dagligt

med børnenes udvikling. I tilknytning til

børnehaven har vi oprettet et sprogcenter,

hvorfra vi i samarbejde med forældrene

anvender nyeste viden til at give alle

vores børn kvalificeret sprogstimulering.

Vores dygtige pædagoger sikrer hver dag

høj grad af omsorg for børnene og deres

udvikling.


LEG &

LÆRING

Trygge rammer giver

selvtillid til læring og

udvikling. Vi har de fornødne

faciliteter samt omgivelser til

at klæde børnene fagligt og

socialt på til at være klar til at

starte i skole.


FROKOST ORDNING

Børnehavens og vuggestuens dygtige køkkendame

laver hver dag sund og nærende mad til børnene, så de

lærer sunde kostvaner og får masser af energi til dagens

leg og læring

Kontakt

Selam

Privatskole

Adresse: Elmegårdsvej 1,

8361 Hasselager

Telefon: +45 87 37 40 10

E-mail: selam@selam.dk

Webside: www.selam.dk

Facebook: SelamPrivatskole

SCAN QR KODEN


W W W . S E L A M . D K

More magazines by this user
Similar magazines