21.02.2019 Views

KFS Boligbyg Inspirationskatalog 2019

Hos KFS Boligbyg skaber vi hjem, mennesker drømmer om. Hent vores inspirationskatalog og få inspiration til din drømmebolig.

Hos KFS Boligbyg skaber vi hjem, mennesker drømmer om. Hent vores inspirationskatalog og få inspiration til din drømmebolig.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Alle siger det samme.<br />

Men vi kender ikke din boligdrøm - endnu. Derfor prøver vi ikke<br />

at vise den. Din drøm er unik, og den skal vi finde ind til sammen.


Udgivet af:<br />

<strong>KFS</strong> <strong>Boligbyg</strong> A/S<br />

kfs-boligbyg.dk<br />

Billeder:<br />

<strong>KFS</strong> <strong>Boligbyg</strong><br />

VELUX<br />

Invita<br />

Randers Tegl<br />

Trodltekt<br />

HiFi Klubben<br />

Udgivet:<br />

Februar <strong>2019</strong>, 1. udgave<br />

02


Velkommen til <strong>KFS</strong> <strong>Boligbyg</strong><br />

Går I med overvejelser om at skabe et nyt hjem? Så er det en oplagt anledning til at stoppe op og<br />

mærke efter - hvad drømmer I egentlig om?<br />

Der er mange overvejelser at gøre, når I vil skabe et nyt hjem! Vi har ekspertisen til at stille de rigtige<br />

spørgsmål, og vi guider jer til at træffe de rigtige valg, når I skal bygge jeres drømmehus.<br />

<strong>KFS</strong> <strong>Boligbyg</strong> er et byggefirma med egen arkitekttegnestue. Vi bygger et hus om ugen i Nord-, Øst- og<br />

Midtjylland. Derudover designer vores tegnestue unikke villaer til hele Danmark.<br />

I inspirationskataloget kan I læse om, hvordan vi kan hjælpe jer i mål med jeres drømmehjem.<br />

Velkommen hjem!<br />

03


04 Byg og Bo <strong>2019</strong>


08<br />

46<br />

22<br />

88<br />

BOLIGDRØMME<br />

08 Hvorfor bygge nyt?<br />

13 3 Gode grund til at bygge med <strong>KFS</strong><br />

15 Fra boligdrøm til virkelighed<br />

18 Vi byggede drømmehuset med <strong>KFS</strong><br />

22 Gode råd til at nyde processen<br />

58<br />

INSPIRATION TIL DRØMMEBOLIGEN<br />

24 8 arkitekturer<br />

30 Luk lyset ind<br />

38 Bliv inspireret af et <strong>KFS</strong> hus<br />

MATERIALER MED OMTANKE<br />

42 Byg i tegl<br />

46 3D Visualiseringer<br />

52 Sådan sikrer du en god akustik<br />

INDRETNING<br />

58 Skab drømmehjemmet fra start<br />

60 10 Gode grunde til at få hjælp fra os<br />

66 Drømmekøkkenet<br />

74 Detaljer der tæller - indbygget lyd<br />

BYGGE PROCESSEN<br />

82 Design med <strong>KFS</strong> Vision<br />

84 Hvad vælger arkitekten?<br />

88 Inspirations hos andre - Månedens hus<br />

90 Udstillingshuse hos <strong>KFS</strong><br />

96 Alt i balance<br />

100 Køb et færdigbygget hjem<br />

101 Økonomisk overblik<br />

24<br />

90<br />

05


<strong>KFS</strong> BOLIGBYG<br />

35 ÅR I BRANCHEN<br />

<strong>KFS</strong> er et familieejet byggefirma, stiftet af Kurt Flemming<br />

Sørensen i 1983. Generationsskifte blev påbegyndt i 2007,<br />

og i dag er firmaet overdraget til yngste datter, Ditte Maria<br />

Kollerup.<br />

Med samme CVR-nummer siden begyndelsen af 80érne<br />

har <strong>KFS</strong> <strong>Boligbyg</strong> klaret sig igennem både op- og nedgangstider.<br />

MØD DITTE OG KURT I EN KORT DOKUMENTAR<br />

35 ÅR I PARCELHUSBRANCHEN HER<br />

06


D R Ø M M E H U S E<br />

S I D E N 1 9 8 3<br />

Vi er passionerede omkring at skabe gode rammer for<br />

mennesker og øge livskvaliteten. Vi har bygget huse i<br />

mere end 35 år, og vi bygger et nyt hus hver uge.<br />

Vi bygger både stort og småt - og altid individuelt.<br />

Sammen med vores team af arkitekter, byggerådgivere<br />

og håndværkere gør vi os umage med at give jer Danmarks<br />

bedste byggeoplevelse og et hjem, som I vil glæde<br />

jer over i mange år.<br />

07


F O R D E L E V E D A T<br />

B Y G G E N Y T<br />

Der er mange fordele ved at vælge at bygge nyt frem<br />

for at købe og eventuelt renovere et ældre hus.<br />

1. Når I bygger nyt, bliver jeres hus præcis, som I<br />

drømmer om. Vores arkitekter tegner jeres hus<br />

specifikt til jeres byggegrund og ud fra jeres personlige<br />

behov, ønsker og smag.<br />

2. Når I bygger et <strong>KFS</strong> hus, ved I præcis, hvad I kan<br />

forvente. Vi benytter en grun dig proces, <strong>KFS</strong> Vision,<br />

og I er trygge ved, at vi tager hånd om forløbet<br />

fra første møde til nøgle overdragelse. I kan slappe<br />

af og nyde rejsen.<br />

3. Med <strong>KFS</strong> Vision sørger vi sammen for, at der ikke<br />

kommer uforudsete udgifter, som ofte dukker op,<br />

når man køber et ældre hus. I kender den samlede<br />

investeringsud gift, og med et minimum af<br />

vedligehold, har I styr på jeres økonomi i fremtiden.<br />

LÆS MERE OM <strong>KFS</strong> VISION<br />

HER<br />

08


N Y B Y G E L L E R<br />

R E N O V E R I N G ?<br />

4. Gennem det sidste årti er de energitekniske forskelle<br />

mellem gammel og nyt blevet meget markante.<br />

Med et nyt hus kan I vælge bæredygtigt, og<br />

I er sikret god komfort og et meget lavt energiforbrug!<br />

Det gavner miljøet og de næste generationer<br />

samtidig med, at I optimerer jeres egen økonomi.<br />

I får store energitekniske fordele ved at bygge nyt<br />

til fordel for både miljøet og jeres økono mi i fremtiden.<br />

5. Måske drømmer I ikke om at bygge det største<br />

hus, men det bedste? Vores arkitekter har ekspertisen<br />

til at optimere kvadratmeterne, skabe funktionelle<br />

løsninger og kræse om detaljerne, så I får<br />

høj kva litet samt god udnyttelse og værdi af hver<br />

kvadratme ter i jeres kommende hjem.<br />

6. Vil I senere flytte, kan I forvente en større sikkerhed<br />

for høj gensalgspris på et nybygget hus. Der er altså<br />

rig tig god fornuft i at bygge nyt. I skaber de optimale<br />

rammer og øger jeres livskvalitet, samtidig<br />

med at I kender værdien af jeres investering.<br />

09


<strong>KFS</strong> filosofi<br />

Vi tror på, at vores fysiske rammer har stor indflydelse<br />

på, hvordan vi lever vores liv og på vores<br />

mentale velbefindende.<br />

Sammen former vi altså rammerne for jeres<br />

fremtidige tilværelse, når vi sammen designer jeres<br />

nye hjem.<br />

Alle mennesker og familier er forskellige med<br />

in dividuelle behov og drømme. Derfor tegner vi<br />

jeres hus fra bunden, og vores arkitekter gør sig<br />

umage med, at sætte sig ind i jeres liv og ønsker.<br />

Det er helt unikt, at vi som byggefirma, har vores<br />

egen arkitekttegnestue. Det betyder, at I får skabt<br />

et individuelt hjem, hvor I kender byggeprisen, og<br />

hvor der er styr på økonomien under designprocessen.<br />

I får et gennemtænkt og spe cial-designet<br />

hjem, der er tegnet på baggrund af en grundig<br />

proces og en personlig rådgivning, hvor I træffer<br />

bevidste valg for rammerne om jeres liv.<br />

Vi tænker fremtid og fleksibilitet! Det er altid fedt<br />

at flytte ind i et nyt hus, og at det skal være lige så<br />

fedt at komme hjem om 5 år og om 15 år. Derfor<br />

tænker vi langsigtet og rådgiver jer om fremtidens<br />

behov for fleksibilitet - både for jeres familie<br />

og hvis I vælger at sælge huset. Det sikrer høj<br />

værdi for jer og jeres familie.<br />

#rammerskaberliv<br />

10


Få den 29 SIDERS E-BOG<br />

HJEM - rammer skaber liv<br />

I bliver samtidig medlem af ”Klub Hjem”, som giver jer<br />

løbende tips og inspiration til at designe og indrette jeres<br />

drøm mebolig.<br />

Det er gratis, og der er ingen binding.<br />

Klub Hjem sender nyhedsbreve med byggeviden og<br />

boliginspiration, samt invitationer til eksklusive events<br />

og favorable tilbud fra vores samarbejdspartnere og<br />

vores interior team.<br />

FÅ TILSENDT E-BOGEN VED AT TILMELDE DIG<br />

HER<br />

11


02 12 #rammerskaberliv


3 G O D E G R U N D E T I L A T<br />

B Y G G E M E D K F S B O L I G B Y G<br />

BOOK TID HOS EN BYGGERÅDGIVER<br />

VI HJÆLPER JER PÅ RETTE VEJ<br />

HER<br />

1. UNDGÅ FEJL<br />

At bygge et personligt drømmehus<br />

er en omfattende proces. I<br />

gør jer mange overvejelser og<br />

træffer store beslutninger. Sørg<br />

for at træffe de valg, der er rigtige<br />

for jer, ved at alliere jer med<br />

kompetente og erfarne rådgivere.<br />

Med afsæt i <strong>KFS</strong> Vision stiller<br />

vi vores ekspertise til jeres rådighed.<br />

Vi har evnen og viljen<br />

til at yde grundig rådgivning<br />

med afsæt i jeres drømme og<br />

behov. Derved er I sikre på at<br />

træffe bevidste valg på et oplyst<br />

grundlag.<br />

2. UNIKT DRØMMEHJEM 3. GODT HÅNDVÆRK<br />

Få et smukt arkitektonisk design,<br />

høj byggekvalitet og en<br />

fast pris, ved at skabe dit nye<br />

hjem i samarbejde med <strong>KFS</strong><br />

<strong>Boligbyg</strong>. Vi sikrer, at I får mest<br />

mulig bygge ri for de penge, I<br />

vælger at investere.<br />

Her er arkitekter og håndværkere<br />

samlet under samme tag.<br />

Sammensmeltningen mellem<br />

arkitektens verden og et praktisk<br />

byggefirma er unik og gør,<br />

at vi kan realisere jeres boligdrømme<br />

i høj kvalitet med flot<br />

finish til en konkurrencedygtig<br />

pris.<br />

Det er håndværkerne der er afgørende<br />

for, hvilket hus I får. Deres<br />

kompetencer og samarbejdet<br />

mellem dem er vigtigt.<br />

Derfor bør I bekymre jer om<br />

hvilke håndværkere, der kommer<br />

til at bygge jeres nye hjem!<br />

Vi er et fast team af håndværkere<br />

med en bred faglighed og<br />

en høj anciennitet. Vi bygger et<br />

hus om ugen og har derfor god<br />

tid til jer og jeres drømmehjem.<br />

Med 35 års erfaring fra parcelhusbranchen<br />

er vi passioneret<br />

omkring at give jer Danmarks<br />

bedste bygge oplevelse.<br />

13


Med <strong>KFS</strong> Vision kan I være trygge<br />

ved, at vi tager hånd om hele<br />

processen fra start til slut.<br />

14


<strong>KFS</strong> Vision<br />

SE <strong>KFS</strong> VISION VIDEO<br />

HER<br />

Vi har brugt vores lange erfaring og brede faglighed<br />

til at udvikle en optimeret proces<br />

- fra boligdrøm til drømmebolig.<br />

Vi kalder den <strong>KFS</strong> Vision. Den sikrer, at I får en<br />

grundig og enkel proces, og at jeres personlige<br />

drømmehus bliver bygget i høj kvalitet til en konkurrencedygtig<br />

pris.<br />

Vores arkitekter gør sig umage med at kortlægge<br />

jeres behov og ønsker, så de kan tegne lige præcis<br />

det hus, der danner de optimale rammer om<br />

jeres liv.<br />

Når de første tegninger er udarbejdet, visualiserer<br />

vi huset i 3D og inviterer jer indenfor. En unik<br />

mulighed for at opleve rumlighederne, lysindfald<br />

og stemning, hvilket giver jer de bedste forudsætninger<br />

for, i samråd jeres arkitekt, at kunne træffe<br />

de rigtige valg for livet i jeres kommende hjem.<br />

Når husets endelige design er besluttet, tager vores<br />

byggeleder og erfarne håndværkerteam over.<br />

Jeres byggerådgiver sikrer, at der er styr på økonomien.<br />

Vi værner om gensidig tillid, og derfor får<br />

I jeres egen bygherrenøgle, så I har mulighed for<br />

at følge byggeriet tæt, når I har tid og lyst.<br />

VISION VISUALISERING VIRKELIGHED<br />

15


” Vores mål er<br />

at realisere danskeres boligdrømme<br />

– også dem, de ikke ved, de har ”<br />

Ditte Maria Kollerup, indehaver, <strong>KFS</strong> <strong>Boligbyg</strong><br />

16


H O S K F S V Æ R N E R V I<br />

O M G L A D E K U N D E R<br />

Vi værner om glade kunder og gode projekter. At bygge<br />

sit eget hus er en spændende proces, hvor der skal gøres<br />

mange overvejelser og tages mange beslutninger.<br />

Jo klogere beslutninger I tager i starten, desto bedre bliver<br />

processen og resultatet i sidste ende. Derfor tager vi os tid<br />

til at lytte til jer.<br />

Når I bygger med os, kan I være trygge ved, at vi giver jer<br />

en nærværende og personlig rådgivning. Vi lytter til jeres<br />

drømme og ideer, men vi tør også at være kritiske og stille<br />

spørgsmål.<br />

Det er jeres tryghed for at opnå det bedste resultat!<br />

FØLG OS PÅ<br />

17


LOUISE & DANIEL BYGGEDE<br />

DRØMMEHUSET MED <strong>KFS</strong><br />

BBLIV INSPIRERET AF VORES KUNDER<br />

18 8


I Gug syd for Aalborg har Louise og Daniel bygget et <strong>KFS</strong><br />

hus på 257 m 2 . Med sin Square arkitektur er boligen bygget<br />

op i tre sektioner, som er forskudte i højden.<br />

Den midterste sektion udgør boligens hjerte med køkken,<br />

alrum og stue. Her strømmer lyset ind gennem store vinduespartier<br />

og ovenlysvinduer, mens Troldtekt i lofterne<br />

sikrer en god akustik i de store rum.<br />

SE HUSET SOM MÅNEDENS HUS<br />

HER<br />

19


Køkken-alrummet skaber rammerne om<br />

de nære stunder i familiens hverdag.<br />

”Vi har haft en forestilling om, hvordan tingene skulle gøres,<br />

og hvordan de skulle se ud. Og vi havde brugt lang tid på det.<br />

Vi var jo sikre på, at vi vidste bedst.<br />

Men arkitekten var rigtig god til at få spurgt ind til vores<br />

behov og fik t egnet det, som vi egentlig allerhelst ville have,<br />

men som vi ikke selv var klar over på det tidspunkt.”<br />

- Daniel, Gug<br />

B<br />

20 8


”Vi bygger et stort hus, og noget af det, vi ikke selv<br />

havde blik for var, hvor stort huset ville komme til at<br />

synes på grunden. Hvad var det for nogle greb, man<br />

kunne gøre med forskellige materialer. ”<br />

- Daniel, Gug<br />

CASE Louise og Daniels <strong>KFS</strong> drømmehus<br />

Tekst<br />

21


NYD processen<br />

Design- og byggeprocessen er begyndelsen på<br />

livet i jeres nye hjem. Den bliver en del af jeres historie,<br />

og vi tror på, at den gode proces smitter af<br />

på stemningen omkring jeres nye hjem.<br />

I skal kunne se tilbage på tiden, hvor I tegnede<br />

og byggede jeres hjem, som en særlig tid hvor I<br />

skabte rammerne for jeres liv. Det ønsker vi, at I<br />

skal tage jer tiden til – både til at nyde proces sen<br />

og til at tage de beslutninger der er rigtige for jer.<br />

Vi er passionerede omkring at give jer Danmarks<br />

bedste byggeoplevelse.<br />

I får jeres egen arkitekt, som er optaget af at give<br />

jer en grundig og personlig proces. Vi tror på, at<br />

det be taler sig, at vi sammen gør os umage og<br />

bruger den nødvendige tid, så I får et gennemtænkt<br />

re sultat, som I kan glæde jer over i mange<br />

år.<br />

Vi øn sker ikke at bidrage til den hurtige "brug og<br />

smid væk" kultur. Vi ønsker at bygge med omtanke<br />

og omhu. Langtidsholdbart design og kvalitet<br />

har altid kunne betale sig. Både når det gælder<br />

mø belklassikere og arkitektur.<br />

LÆS MERE OM VORES PROCES<br />

HER<br />

22


TIP TIL<br />

NYBYGGEREN<br />

”Nyd processen, for hulan! Hvad skal du nå?<br />

I samfundet i dag har vi meget fokus på målet<br />

og på perfekthed. Min oplevelse er, at de<br />

gladeste familier er de, som formår at nyde<br />

rejsen og tale sammen om, hvad der er vigtigt<br />

for dem nu og i fremtiden. ’’<br />

- Ditte Maria Kollrup<br />

23


A R K I T E K T U R E R<br />

Bliv inspireret af 8 arkitekturer eller gå jeres helt egen vej.<br />

Vi hjælper jer til at opnå den stil, der passer jer og jeres byggegrund.<br />

ONE&AHALF SKAGEN SQUARE FUTURA<br />

RETRO FORSKUDT GABLE GLOBE<br />

Arkitekturerne kan bygges med kælder, på en skrånende grund og i flere etager.<br />

24


I N S P I R A T I O N T I L<br />

J E R E S K O M M E N D E<br />

D R Ø M M E H U S<br />

Hos <strong>KFS</strong> <strong>Boligbyg</strong> har vi udvalgt og navngivet 8 forskellige<br />

arkitekturer, som I kan vælge at lade jer inspirere af.<br />

Måske har I brug for at se nogle eksempler, eller måske<br />

ved I præcis, hvordan jeres hus skal se ud.<br />

En arkitektur beskriver tagets form. Altså om det er sadeltag,<br />

ensidig taghældning eller fladt tag. Indretningen<br />

(planløsningen) fortæller den ikke noget om.<br />

Vores arkitekter designer altid individuelt! De 8 arkitekturer<br />

er derfor til jeres inspiration og bliver ofte brugt som<br />

et redskab til at skabe et fælles udgangspunkt for jer og<br />

arkitekten. Således optimerer vi processen samtidig med,<br />

at vi sikrer gennemtestede konstruktioner og bygbarhed.<br />

Husk, at en planløsning, eller elementer fra en planløsning,<br />

ofte kan anvendes ved flere forskellige arkitekturer.<br />

LÆS MERE OM VORES ARKITEKTURER<br />

HER<br />

25


ARKITEKTUREN<br />

ONE&AHALF<br />

26


Med ONE&ahalf får I en 1 ½ plans villa med dobbelt rumhøjde<br />

i køkken-alrum. Stuen ligger på første sal, og der er<br />

således en god forbindelse med både åbenhed og adskillelse<br />

mellem de to rum.<br />

Huset opføres med murede gavle, 45 graders taghæld ning<br />

og enkelt gesims på facader. Det arkitektoniske udtryk er<br />

stramt og moderne. Der er arkitekttagrender, tagpap med<br />

lister, stern i naturzink og ingen udhæng.<br />

27


Det dobbelthøje køkken-alrum bliver et samlingspunkt<br />

for familien og skaber åbenhed<br />

og forbindelse mellem boligens to etager.<br />

Som inspiration<br />

til dit kommende<br />

drømmehus.<br />

28


Eksempel på grundplan 211 m 2<br />

Eksempel på en ONE&ahalf grundplan.<br />

1. sal:<br />

76 m 2 ligbyg.dk.<br />

Se flere eksempler og flere forskellige<br />

Stueetage:<br />

135 m 2<br />

størrelser på vores hjemmeside kfs-bo-<br />

UDFORSK ARKITEKTUREN<br />

HER<br />

Alle grundplaner er til din inspiration,<br />

da vores arkitekter altid tegner jeres<br />

bolig fra bunden med udgangspunkt i<br />

jeres personlige ønsker og behov.<br />

29


Vidste I, at vi mennesker bruger 90% af deres vores tid indenfor?<br />

Og størstedelen af den tid tilbringer vi i vores hjem.<br />

Det stiller store krav til boligens indeklima.<br />

Kilde: WHO Europe 2013<br />

Det tager 160 sekunder at få et indblik i,<br />

hvad det betyder for jeres familie.<br />

SE VIDEOEN HER<br />

Udviklingen i vores levemåde har påvirket vores fysik og vores mentale sundhed.<br />

Vi tilbyder dagslysberegninger, og vores udstillingshuse er eksempler på<br />

"drømmehjem", hvor indeklima og dagslys er højt prioriteret.<br />

Ved at arbejde bevidst med lysindfaldet i boligen kan vi skabe<br />

et godt indeklima og opnå en bedre trivsel og livs kvalitet.<br />

FÅ ET BEDRE INDEKLIMA<br />

SLIP DAGSLYSET IND<br />

BNATURLIGT LYS ER EN VIGTIG DEL AF DIN HVERDAG<br />

830


D A G S L Y S H A R<br />

S T O R B E T Y D N I N G<br />

F O R V O R E S T R I V S E L<br />

Naturligt lys øger vores trivsel. Det ved vi.<br />

Om vinteren spiser mange D-vitamin, og enkelte rammes af<br />

modløshed eller vinterdepression. Til gengæld glæder de fleste<br />

sig til foråret og måske endnu mere til de lange, lyse sommeraftener.<br />

Dagslyset ændrer sig over døgnet og med vejret og årstiderne.<br />

Det skaber varierede oplevelser og stimulerer vores sanser, når<br />

vi op holder os i vores hjem.<br />

Vi åbner op med vinduespartier og skaber forbindel se mellem<br />

ude og inde. Derved trækker vi naturen ind i boligen og iscenesætter<br />

udsigt og udearealer, så omgivel serne bidrager til oplevelsen<br />

i boligen. Vi åbner også for indkig og direkte lysindfald.<br />

Det er vigtigt at skabe et balanceret design, hvor der er en tilpas<br />

dagslysmængde, mulighed for at regulere rumtemperaturen og<br />

en tilpas udnyttelse af udsigt og kig til udearealer, uden at familien<br />

føler sig forstyrret af nysgerrige blikke.<br />

31


D E T B Ø R<br />

D U V I D E O M<br />

O V E N L Y S V I N D U E R<br />

1. Ovenlys fås oplukkelige. Et oplukkeligt ovenlys er den<br />

mest effektive og miljørigtige måde at få akkumuleret<br />

varme ud på. En regnsensor sørger for, at vinduet lukker<br />

automatisk, når det regner.<br />

2. Ovenlys kan placeres midt i rummet, hvor dagslysindfald<br />

fra fx facadevinduer ikke rækker.<br />

3. Ovenlys kan placeres tæt på et indvendigt glasparti og<br />

spreder således lyset mellem flere rum.<br />

32


4. Ovenlys fås med udvendig solafskærmning, indvendige<br />

gardiner eller mørklægning, hvilket er ideelt til placering<br />

over fx spisebord eller i et soverum.<br />

5. Ovenlys kan anvendes, hvor I ikke ønsker indkig. Det kan<br />

være i centrale dele af huset, hvor det er rart at kunne<br />

være privat eller i badeværelser, hvor matteret glas i facadevinduer<br />

ofte mindsker dagslyset.<br />

6. Ovenlys kan bringe den sparsomme sol ind i vinter-<br />

7. månederne. Med vinduernes fleksible placering i taget<br />

er det muligt at trække den lave sol ind i boligen, hvor<br />

de store facadevinduer mod terrassen ofte vender mod<br />

aftensolen i vest.<br />

I samarbejde med<br />

FIND FLERE HUSE MED VELUX OVENLYSVINDUER<br />

VED AT BESØGE VORES MÅNEDENS HUSE HER<br />

33


ARKITEKTUREN<br />

SQUARE<br />

34


Med Square får I en moderne bolig med et markant udtryk.<br />

Arkitekturen er opbygget med fladt tag, og huset<br />

sammensættes i flere sektioner, som forskydes i højden.<br />

Square kan opføres i både et eller flere plan, enten med 1.<br />

sal, kælder eller som parterre i forskudte plan.<br />

Her er højt til loftet og gode muligheder for at arbejde med<br />

hjør nevinduer og smalle højtplacerede vinduesbånd, som<br />

giver et spændende lysindfald i boligen.<br />

35


<strong>KFS</strong>’ arkitekter kan hjælpe dig med at visualisere<br />

stemningen omkring livet i huset ved hjælp af 3D<br />

interior.<br />

3D visualiseringer af arkitekturen Square.<br />

Billedet illusterer en nutidig og personlig<br />

fortolkningen af arkitekturen.<br />

36


Soveværelse<br />

10.6 m²<br />

Værelse 1<br />

11.5 m²<br />

Bad 2<br />

5.3 m²<br />

Kontor<br />

10.0 m²<br />

Walk-in<br />

5.6 m²<br />

Bad 1<br />

6.2 m²<br />

Skabe<br />

Ovn<br />

Komf.<br />

Overdækket indgang<br />

4.0 m²<br />

Hall<br />

23.8 m²<br />

Garderobeniche<br />

Skabe<br />

Lektie Café<br />

Opslagstavle<br />

Vikt.<br />

1.7 m²<br />

Frys<br />

Køl<br />

Opv<br />

Stue<br />

19.5 m²<br />

Højtsiddende vindue<br />

Køkken/al<br />

31.3 m²<br />

Bryggers<br />

9.8 m²<br />

Teknik<br />

Værelse 2<br />

11.5 m²<br />

Overdækket Terrasse<br />

17.0 m²<br />

TT<br />

VM<br />

Vognly<br />

41.2 m²<br />

Skur<br />

7.6 m²<br />

Eksempel på grundplan 178 m 2<br />

Vognly:<br />

Skur:<br />

Overdækket terrasse:<br />

UDFORSK ARKITEKTUREN<br />

Eksempel på en Square grundplan.<br />

41,2 m 2<br />

7,6 m 2<br />

17,0 m 2<br />

HER<br />

Se flere eksempler og flere forskellige størrelser på<br />

vores hjemmeside kfs-boligbyg.dk.<br />

Alle grundplaner er til din inspiration, da vores arkitekter<br />

altid tegner jeres bolig fra bunden med<br />

udgangspunkt i jeres personlige ønsker og behov.<br />

37


TANKERNE BAG HUSET<br />

ARKITEKTEN FORTÆLLER<br />

BLIV INSPIRERET AF ET <strong>KFS</strong> HUS<br />

38


Dette Hjem er designet til byggeudstillingen Byg Nordjysk.<br />

Arkitekten Frederik Hjardemaal har tegnet sit bud på de<br />

optimale rammer for en familie på to voksne og to børn.<br />

”Det handler om at få det absolutte bedste ud af husets<br />

kvadratmeter. Hver kvadratmeter skal have en funktion og<br />

være indbydende. Ganglinjer og lyslinjer skal harmonere.<br />

Det er også vigtigt, at huset kan tilpasse sig de forskellige<br />

livsfaser som familier gennemgår.” fortæller Frederik.<br />

39


Villaen er tegnet med udgangspunkt i vores populære<br />

Square arkitektur, og facaderne er bygget i tegl og træ,<br />

der udvendigt skaber variation i udtryk ket og definerer et<br />

indbydende terrassemiljø.<br />

Indvendigt er der arbejdet med et godt lysindfald samt<br />

med markante elementer som rå murstensvæg og new<br />

yorker glasparti mellem køkken-alrum og stue.<br />

SE BILLEDER FRA VILLAEN<br />

HER<br />

40


Når <strong>KFS</strong> arkitekt designer et<br />

hus, gennemtænker han husets<br />

indretning og sørger for harmoni i<br />

økonomien og de valg, der træffes.<br />

Der bliver altså tænkt på funktionalitet,<br />

dagslys, placering af<br />

stikkontakter og meget mere.<br />

41


Randers Tegl vægter kvalitet og har<br />

siden 1911 produceret lerprodukter,<br />

som holder i generationer.<br />

Det matcher <strong>KFS</strong> <strong>Boligbyg</strong>’s dedikerede<br />

ønske om at skabe langtidsholdbare<br />

hjem, - både i funktion, design<br />

og kvalitet.<br />

BYG I TEGL<br />

DANSK BYGGETRADITION<br />

HØJ KVALITET FRA NATUREN<br />

42


G O D T H Å N D V Æ R K D E R<br />

H O L D E R I G E N E R A T I O N E R<br />

I Danmark bygger vi huse, der skal holde i mange år.<br />

Vi forventer lang levetid, og vi ønsker minimal vedligehold.<br />

Tegl er et ideelt produkt, der opfylder netop de ønsker!<br />

Og så er det smukt.<br />

Mursten, tagsten og belægning fås i utallige farvekombinationer<br />

og forskel lige udtryk.<br />

Det er et lerprodukt, der brændes og behandles på<br />

forskellige måder for at imødekomme jeres individuelle<br />

drømme.<br />

Når I vælger tegl, opnår I et gedigent udtryk. Der er<br />

kun et minimum af vedli gehold, således at I kan bruge<br />

jeres tid på det, der betyder mest for jer.<br />

Overvej mursten indendørs. Enten alle vægge, som<br />

vandskures og males - eller enkelte elementer, for<br />

at opnå personlige effekter og skabe sammen hæng<br />

mellem ude og inde.<br />

I samarbejde med<br />

43


ARKITEKTUREN<br />

SKAGEN<br />

44


Med Skagen får I en klassisk og traditionel 1 ½ plans villa.<br />

Arkitekturen er opbygget med murede gavle, 45 graders<br />

taghældning, gesims og overmuring over vinduer og døre.<br />

Huset er klassisk, dansk design. Og det er ideelt til en<br />

landejendom eller byområder med landlig stil. Arkitekturen<br />

er symmetrisk opbygget og de sprossede vinduer<br />

un derstreger stilen og leder tankerne mod den danske<br />

hygge.<br />

45


Arkitekturen Skagen er klassisk og traditionelt,<br />

som udføres i 1 ½ plan.<br />

46


Eksempel på en Skagen grundplan. Se flere<br />

eksempler og flere forskellige størrelser på<br />

vores hjemmeside kfs-boligbyg.dk.<br />

Alle grundplaner er til din inspiration, da<br />

vores arkitekter altid tegner jeres bolig fra<br />

bunden med udgangspunkt i jeres personlige<br />

ønsker og behov.<br />

Eksempel på grundplan 185 m 2<br />

Stueetage:<br />

1. sal:<br />

UDFORSK ARKITEKTUREN<br />

100 m 2<br />

85 m 2<br />

HER<br />

Teknik<br />

Stue<br />

21.24 m²<br />

Bad 1<br />

6.36 m²<br />

Brygs.<br />

9.23 m²<br />

Soveværelse 2<br />

18.29 m²<br />

Bad 2<br />

Værelse 1<br />

13.08 m²<br />

7.21 m²<br />

Entre<br />

5.91 m²<br />

Køkken-alrum<br />

33.41 m²<br />

Dobbelt Høj Rum<br />

Multirum<br />

Værelse 2<br />

Soveværelse 1<br />

16.34 m²<br />

18.31 m²<br />

13.10 m²<br />

14.37 m²<br />

Frontspids<br />

47


ARKITEKTUREN<br />

FUTURA<br />

48


Med Futura får I en moderne og stilren bolig med højt til<br />

loftet og masser af lys og luft.<br />

Der kan arbejdes med forskydninger i bygningskroppen<br />

og taget har ensidig hældning.<br />

Med store vinduespartier opnås et enkelt og strøm linet<br />

facadeudtryk og indvendigt er der skrå lofter, som giver en<br />

god rumhøjde/rumfornemmelse og masser af lys og luft.<br />

49


Futura er en stilren og dynamisk arkitektur<br />

med skrå vinkler, der giver huset kant.<br />

50


Overdækket Terrasse<br />

22.18 m²<br />

Køkken/alrum<br />

41.11 m²<br />

Vikt.<br />

3.22 m²<br />

Entre/gang<br />

13.24 m²<br />

Bryggers<br />

6.48 m²<br />

Værelse 1<br />

12.10 m²<br />

Stue<br />

22.37 m²<br />

Bad 2<br />

6.07 m²<br />

Soveværelse<br />

14.51 m²<br />

Værelse 4<br />

10.24 m²<br />

Værelse 3<br />

10.29 m²<br />

Bad 1<br />

5.98 m²<br />

Værelse 2<br />

12.17 m²<br />

Eksempel på grundplan 189 m 2<br />

Overdækket terrasse: 22,18 m 2<br />

Eksempel på en Futura grundplan. Se flere<br />

eksempler og flere forskellige størrelser på<br />

vores hjemmeside kfs-boligbyg.dk.<br />

UDFORSK ARKITEKTUREN<br />

HER<br />

Alle grundplaner er til din inspiration, da<br />

vores arkitekter altid tegner jeres bolig fra<br />

bunden med udgangspunkt i jeres personlige<br />

ønsker og behov.<br />

51


VIDSTE DU AT...<br />

Akustikken bestemmes ud fra den<br />

efterklangstid, der kan måles i et<br />

rum. Efterklangstiden er defineret<br />

ud fra rummets form, materialer<br />

og interiør.<br />

AKUSTIK<br />

SÅDAN SIKRER DU EN GOD RUMKLANG<br />

NÅR VI TALER OM LYD, HVAD MENER VI SÅ?<br />

52


R<br />

Troldtekt contrast<br />

Rumklang - eller akustik, som det hedder - har stor betydning<br />

for trivsel!<br />

Drømmer I også om store åbne rum, højt til loftet, store<br />

vinduespartier og ikke alt for mange ting? I så fald er der høj<br />

risiko for en dårlig akustik.<br />

I moderne, nybyggede hjem, skal der ofte meget til for at sikre<br />

god akustik. Montering af Troldtekt akustiklofter vil med<br />

garanti løse opgaven!<br />

Troldtekt akustiklofter mindsker nemlig efterklangstiden,<br />

hvorved støjgener dæmpes markant.<br />

God akustik er vigtig for optimal trivsel. Det skaber ro og<br />

mulighed for, at der foregår forskellige aktiviteter i samme<br />

rum på én gang. For eksempel for at sikre, at voksne kan tale<br />

sammen, samtidig med, at der er børn, der leger.<br />

Dét er et vigtigt fokusområde, når I vælger at bygge et nyt hus.<br />

I modsætning til andre akustiklofter, er Troldtekt så<br />

ef fektfulde, at det med sikkerhed afhjælper problemet. Og så<br />

kræver de minimal vedligeholdelse, og desuden bevares<br />

effekten, hvis loftet males.<br />

I samarbejde med<br />

53


ARKITEKTUREN<br />

RETRO<br />

54


Med Retro får I en moderne, klassisk og enkel arkitektur,<br />

hvor en bred bygningskrop er designet med sadeltag og et<br />

minimalistisk udtryk.<br />

Planløsningen bygges op omkring en midterakse med<br />

indgangspartiet placeret i midten af gavlen.<br />

Indvendig er der højt til loftet med skrå lofter og mulighed<br />

for ovenlysvinduer.<br />

55


Arkitekturen retro er en bolig med<br />

samlingspunkt og godt lysindfald!<br />

56


Frys<br />

Køl<br />

Bad 1<br />

5.6 m²<br />

Ovn<br />

Viktualierum<br />

2.0 m²<br />

Gang<br />

1.7 m²<br />

Soveværelse<br />

13.0 m²<br />

Værelse 1<br />

12.0 m²<br />

Værelse 2<br />

12.0 m²<br />

Indbygnings Hylder<br />

Køkken/Alrum<br />

35.0 m²<br />

2 trin trappe<br />

Hall<br />

8.9 m²<br />

VM<br />

Stue<br />

20.7 m²<br />

Bad 2<br />

5.6 m²<br />

Kontor<br />

9.0 m²<br />

Bryggers<br />

8.1 m²<br />

Teknik<br />

VM<br />

Eksempel på en Retro grundplan.<br />

Se flere eksempler og flere forskellige størrelser på<br />

vores hjemmeside kfs-boligbyg.dk.<br />

Eksempel på grundplan 161 m 2<br />

Areal: 161 m 2<br />

Alle grundplaner er til din inspiration, da vores arkitekter<br />

altid tegner jeres bolig fra bunden med udgangspunkt<br />

i jeres personlige ønsker og behov.<br />

UDFORSK ARKITEKTUREN<br />

HER<br />

57


FÅ HJÆLP FRA <strong>KFS</strong> INTERIOR TEAM<br />

LÆS HER HVORDAN DET BETALER SIG<br />

BSKAB DET HJEM DU DRØMMER OM FRA START<br />

858


D I N I N D R E T N I N G<br />

S K A B E R R A M M E N<br />

Langt de fleste nybyggere går op i indretningen af deres<br />

nye hjem. Er du én af dem, så bliver du her klogere på,<br />

hvorfor det betaler sig at få hjælp til at skabe den indretning<br />

og stemning, som du drømmer om.<br />

Det handler nemlig ikke kun om at ramme din personlige<br />

stil og designe det absolut smukkeste! Selvom det også<br />

er en stor del af opgaven.<br />

59


D E R F O R S K A L D U G Ø R E<br />

B R U G A F I N T E R I O R T E A M E T<br />

1. Flot individuel indretning<br />

Få kompetent sparring til at skabe en indretning,<br />

der lever op til dine drømme og forventninger.<br />

2. Bedre udnyttelse af hvadratmeter<br />

Du oplever mere værdi i hver enkelt kvadratmeter,<br />

når et rum er funktionelt og veludnyttet.<br />

3. Højere livskvalitet<br />

Du bliver gladere af at færdes i smukke omgivelser<br />

og af, at dine drømme går i opfyldelse.<br />

4. Få rabat på veludvalgte indkøb<br />

Større indkøbsmængder og gode kontakter giver<br />

fordele som god rådgivning, fri levering og<br />

ekstra rabat.<br />

5. Undgå fejlkøb<br />

Undgå panikløsninger og indkøb af ting, som<br />

al drig kommer til sin ret - hverken i udseende<br />

eller funktion.<br />

6. Lad dine ting komme til sin ret<br />

Få hjælp til at genopdage dine egne ting og placere<br />

dem hensigtsmæssigt i din bolig.<br />

7. Brug din tid rigtigt<br />

Gør det, du er god til og lad andre hjælpe dig<br />

med det, de er gode til. Det giver mening hele<br />

vejen rundt.<br />

8. Slip for lange to-do lister<br />

I et parforhold er skuffede forventninger til<br />

gensidig interesse og lange to-do-lister opslidende<br />

for de fleste. Tiden er ofte givet bedre ud<br />

til nærvær i familien.<br />

9. Bæredygtigt<br />

De næste generationer sender dig med garanti<br />

en kærlig tanke, når du tager et lille skridt i<br />

retningen af at gøre op med vores ’køb og smid<br />

væk’ kultur.<br />

10. Bedre investering<br />

Når din bolig fremstår velholdt og med en rød<br />

tråd, er den mere værd vurderingsøjemed, og<br />

hvis du vælger at sælge den.<br />

Send os dit navn og få mail med vores interior-team-pakker.<br />

Du får også priser og et lille<br />

regnestykke, der viser hvorfor det betaler sig at<br />

købe hjælp til indretningen.<br />

60<br />

SKRIV TIL HELEPAKKEN@<strong>KFS</strong>-BOLIGBYG.DK<br />

HER


Du kan købe vores<br />

indretningshjælp uanset, om<br />

du bygger nyt eller vil optimere<br />

forholdene i dit nuværende<br />

hus eller i din lejlighed!<br />

61


ARKITEKTUREN<br />

FORSKUDT<br />

62


Med Forskudt får I en spændende bolig med mulighed<br />

for mange arkitektoniske greb. Arkitekturen bygges op af<br />

to bygningslænger begge med ensidig taghældning, som<br />

forskydes i forhold til hinanden.<br />

Forskydningerne kan ske både i gavlene og tagryggen, ligesom<br />

der også kan være forskydninger i gulvniveau, eksempelvis<br />

mellem køkken-alrum og stue.<br />

Der er rig mulighed for at arbejde med skrå lofter og lege<br />

med spændende lysindfald både gennem ovenlysvinduer<br />

og højtsiddende vinduer i tagforskydningen.<br />

63


Forskudt arkitektur giver mulighed for spændende<br />

og individuelle udtryk. For eksempel kan den fint<br />

kombineres med et vognly og redskabsrum med<br />

fladt tag.<br />

Kroge og vinkler ved Forskudt arkitektur<br />

skaber et hyggeligt terrassemiljø fra dag<br />

nummer et.<br />

64


Eksempel på en Forskudt grundplan.<br />

Se flere eksempler og flere forskellige størrelser på vores<br />

hjemmeside kfs-boligbyg.dk.<br />

Alle grundplaner er til din inspiration, da vores arkitekter<br />

altid tegner jeres bolig fra bunden med udgangspunkt i<br />

jeres personlige ønsker og behov.<br />

Eksempel på grundplan 170 m 2<br />

Vognly:<br />

Skur:<br />

Overdækket terrasse:<br />

UDFORSK ARKITEKTUREN<br />

36 m 2<br />

10 m 2<br />

36 m 2<br />

HER<br />

65


INVITA OG UNO FORM<br />

DRØMMEKØKKEN<br />

BKØKKEN ER EN CENTRAL DEL AF JERES NYE HJEM<br />

866


H V O R D A N V E D I ,<br />

A T I F Å R , H V A D<br />

I F O R V E N T E R ?<br />

Ved hjælp af en moderne VR teknologi designes køkkenet,<br />

så I kan opleve det, inden I beslutter jer.<br />

”Det har gjort en stor forskel for vores kunder - og for os.<br />

Forventningsafstemning er vigtigt, og det kan være svært at<br />

kommunikere gennem en kuglepen og et stykke A4 pa pir.<br />

Mulighederne med VR er ideelle, og vi oplever at fami lier er<br />

meget trygge i deres valg.” fortæller Ove Povlsen fra Invita<br />

OPLEV ET INVITA KØKKEN I VR<br />

HER<br />

67


G Ø R J E R E S<br />

K Ø K K E N D R Ø M M E<br />

T I L V I R K E L I G H E D<br />

B<br />

68 8<br />

En central del af alle boliger er køkkenet. Det er her, I opholder<br />

jer, og der skal være plads til både gæster og familiens<br />

yngste.<br />

Køkkenet er et arbejdsrum, et samtalerum og det er her,<br />

I sidder til langt ud på aftenen - i hverdagen og i weekenden.<br />

Så det er ikke mærkeligt, at I går op i, at køkkenets<br />

design bliver både flot og funktionelt!<br />

INVITA og uno form hjælper jer med at beslutte køkken,<br />

badeværelse, bryggers, skabe og hvidevarer.<br />

Baggrunden for mangeårig tæt samarbejde mellem <strong>KFS</strong><br />

<strong>Boligbyg</strong> og Invita + Unoform er blandt andet:<br />

• kompetent og erfaren vejledning til kunderne<br />

• bredt udvalg af både inventar og hvidevarer<br />

• individuel rådgivning og kreative løsninger<br />

• ekstra gennemgang med kunder i byggeprocessen<br />

• omhyggelighed ved kontrolopmåling på byggeplads<br />

• dygtige montører og garanti på montage<br />

I samarbejde med<br />

ET GODT TIP<br />

Mange vælger at kombinere Invita’s<br />

designs med Unoform’s design. På<br />

den måde er det muligt, at kredse<br />

ekstra meget for detaljerne, der hvor<br />

det betyder mest.


” Vi vælger de bedste håndværkere<br />

og kun erfarne samarbejdspartnere<br />

- det er trods alt dem der bygger! ”<br />

Thomas Ring, produktionschef, <strong>KFS</strong> <strong>Boligbyg</strong><br />

16<br />

69


ARKITEKTUREN<br />

GLOBE<br />

70


Med Globe får I en klassisk 1 plans villa med sadeltag og<br />

udhæng, som beskytter facaden.<br />

Bygningskroppen kan enten være et længe- eller vinkelhus<br />

med en eller flere vinkler, som giver mulighed for at<br />

indrette gode uderum og terrasser med lækroge.<br />

71


Der er utallige gode funktionelle<br />

indretninger af et Globe hus.<br />

Arkitekturen Globe er en klassisk familievilla<br />

med saddeltag og udhæng.<br />

72


Eksempel på grundplan 164 m 2<br />

Vognly:<br />

Redskabsrum:<br />

UDFORSK ARKITEKTUREN<br />

32,3 m 2<br />

14 m 2<br />

HER<br />

Eksempel på en Globe grundplan. Se flere eksempler og<br />

flere forskellige størrelser på vores hjemmeside kfs-boligbyg.dk.<br />

Alle grundplaner er til din inspiration, da vores arkitekter<br />

altid tegner jeres bolig fra bunden med udgangspunkt i<br />

jeres personlige ønsker og behov.<br />

73


74<br />

INDBYGGET LYD<br />

PEOPLE DON’T LISTEN ANYMORE<br />

DETALJER DER TÆLLER


H A D E R D U O G S Å<br />

S Y N L I G E L E D N I N G E R ?<br />

Når I bygger hus, får I en ideel mulighed for at skjule<br />

installationer til lyd og billede!<br />

Det kræver planlægning og et besøg i HiFi Klubben,<br />

som deler ud af kyndig vejledning. Og så behøver det<br />

ikke blive dyrt!<br />

<strong>KFS</strong> <strong>Boligbyg</strong> og Hi-Fi Klubben i Aalborg har siden<br />

2010 arbejdet sammen om at give nybyggere<br />

mulighe den for nem adgang til musik i deres nye<br />

hjem.<br />

Vi går gerne den ekstra mil for at sikre, at I kommer<br />

til at glæde jer over jeres nye hjem i mange år. Det<br />

gør vi, fordi det er vores passion at sikre jeres langsigtede<br />

tilfredshed og livskvalitet i jeres nye hjem.<br />

75


V Æ L G D E N B E D S T E<br />

E K S P E R T I S E<br />

Vi synes det er vigtigt, at gøre sig umage og tænke langsigtet.<br />

HiFi klubben giver jer en kompetent og komplet råd givning<br />

omkring lyd og billede i jeres nye hjem. Således får I taget stilling<br />

til de små detaljer med stor effekt - i rette tid.<br />

Husk at HiFi Klubben også gerne hjælper med, at integrere de<br />

ting I har i forvejen.<br />

Det koster ikke meget mere, men det giver jer et helstøbt hjem,<br />

hvor der er kræset for detaljerne.<br />

I får optimale forhold<br />

diskrete baggrundsmusik<br />

kompromisløse hi-fi system<br />

TV med surround sound<br />

I samarbejde med<br />

Slotsgade Aalborg<br />

76


Følg os på<br />

77


ARKITEKTUREN<br />

GABLE<br />

78


Med Gable får I en klassisk 1 plans villa med et moder ne<br />

stilrent udtryk. Huset bygges op over enten et længe- eller<br />

vinkelhus med murede gavle og sadel tag. Der kan også<br />

være tale om flere vinkler eller sam mensatte længehuse.<br />

Der er gode muligheder for at arbejde med spændende<br />

lysindfald samt skrå lofter, hvor der også er mulighed for<br />

at etablere hems.<br />

79


Gable arkitektur beskrives ud fra følgende ord;<br />

klassisk, enkel og stilren.<br />

80


Ekstra Lofthøjde<br />

20 Grader tagflade<br />

Bad 2<br />

3.9 m²<br />

Værelse 1<br />

11.6 m²<br />

Køkken/Alrum<br />

33.6 m²<br />

Stue<br />

26.2 m²<br />

Hall<br />

9.0 m²<br />

Bryggers<br />

6.0 m²<br />

Værelse 2<br />

11.6 m²<br />

Kontor<br />

9.3 m²<br />

Soveværelse<br />

14.5 m²<br />

Bad 1<br />

7.2 m²<br />

Eksempel på grundplan 160 m 2<br />

Areal: 160 m 2<br />

Eksempel på en Gable grundplan. Se flere eksempler<br />

og flere forskellige størrelser på vores hjemmeside<br />

kfs-boligbyg.dk.<br />

UDFORSK ARKITEKTUREN<br />

HER<br />

Alle grundplaner er til din inspiration, da vores arkitekter<br />

altid tegner jeres bolig fra bunden med udgangspunkt<br />

i jeres personlige ønsker og behov.<br />

81


ARKITEKTTEGNET<br />

DESIGN MED <strong>KFS</strong> VISION<br />

Uanset hvor i Danmark du skal bygge, kan du få<br />

kyndig rådgivning hos vores erfarne tegnestue.<br />

Vores kreative arkitekter designer nye hjem til<br />

familier i hele landet - altid med <strong>KFS</strong> vision. Det<br />

er er jeres tryghed for en enkel og grundig proces,<br />

hvor I får tænkt på det hele.<br />

Vi bygger i Nord-, Midt- og Østjylland, men vi designer<br />

hjem til hele Danmark. Du kan vælge imellem<br />

forskellige arkitektpakker. På den måde får<br />

du lige præcis de tegninger og den rådgivning,<br />

som du har brug for.<br />

En arkitektaftale er ideel for jer, der skal bygge<br />

snarest muligt eller for jer, der ønsker god tid til<br />

den kreative tegneproces.<br />

’’ Vi har lavet arkitektaftaler på både små og store<br />

boliger, siden vi lancerede <strong>KFS</strong> vision i 2017’’<br />

fortæller Frederik Hjardemaal, der er tegnestuechef<br />

hos <strong>KFS</strong> <strong>Boligbyg</strong>. ’’Vi står for den kreative<br />

skitsering i tæt samarbejde med de mennesker,<br />

der skal bo i huset, og i nogle tilfælde tegner vi<br />

myndighedsprojektet for at søge byggetilladelse<br />

for familien. Arbejdstegningerne overlader vi til<br />

entreprenøren, da det giver det bedste resultat’’<br />

fortæller Frederik.<br />

Arkitektaftaler er tiltænkt familier, der skal bygge<br />

udenfor vores byggeområde, eller for dem, som<br />

skal bygge indenfor vores byggeområde, men som<br />

ønsker at kende til de små detaljer, inden de vælger<br />

byggefirma.<br />

En arkitektaftale er også en god mulighed, hvis I<br />

ikke ved hvornår - eller om - I vil bygge.<br />

Ved kuperede grunde eller større huse i flere plan<br />

er det som regel nødvendigt at tegne huset for at<br />

kunne beregne en fast pris på projektet.<br />

82


A R K I T E K T P A K K E R<br />

Skal I ikke bygge indenfor vores byggeområde,<br />

eller vil I bare gerne se et færdigt skitseprojekt,<br />

inden I beslutter jer endeligt for at bygge?<br />

Så kan I benytte jer af vores arkitektpakker.<br />

Vores byggeområde er adresser med postnummer<br />

8000 og 9000. Når I vælger en arkitektpakke,<br />

gennemgår I sam me grundige proces med <strong>KFS</strong><br />

vision som alle <strong>KFS</strong> byggekunder.<br />

I har tilknyttet både en byggerådgiver og en<br />

arki tekt, og I får stillet skarpt på jeres behov og<br />

øn sker derudover får I løbende økonomiske overslag<br />

på byggeprojektet.<br />

INSPIRERET<br />

Byggegrundsbesigtigelse<br />

Byggebudget<br />

Arkitektmøde<br />

Grundplansskitse<br />

Præsentationsmøde<br />

20.000,-<br />

PREMIUM<br />

Byggegrundsbesigtigelse<br />

Byggebudget<br />

Arkitektmøde<br />

Projektforslag med målfast<br />

grundplan og facader i 3D,<br />

inkl, interiørvisualiseringer<br />

Præsentationsmøde<br />

45.000,-<br />

FOKUSERET<br />

Byggegrundsbesigtigelse<br />

Byggebudget<br />

Arkitektmøde<br />

Projektforslag med målfast<br />

grundplan og facader i 3D,<br />

ikke målfast<br />

Præsentationsmøde<br />

35.000,-<br />

83


ARKITEKTENS HUS<br />

HVAD VÆLGER ARKITEKTEN?<br />

BLIV INSPIRERET AF VORES DYGTIGE ARKITEKTER<br />

84


V I H A R<br />

S K A B T P L A D S<br />

T I L P E R S O N L I G<br />

K R E A T I V I T E T<br />

Vi synes, det er vigtigt at blive ved med at lege!<br />

Derfor har vi skabt plads til, at vores arkitekter cirka en<br />

gang hvert år tegner deres eget drømmehus.<br />

I kan lade jer inspirere af Arkitektens Hus, som byder på<br />

både valg af arkitektur, indretning, materialesammensætning<br />

og en fast pris.<br />

Vi viser huset på vores hjemmeside og de sociale medier.<br />

85


A R K I T E K T E N S T A N K E R<br />

O M K R I N G H U S E T<br />

Arkitekten tænker på sammenhængskraft, prioriteringer<br />

og økonomi - præcis som det ville være tilfældet, hvis boligen<br />

skulle designes i samarbejde med en familie!<br />

Designet er et tidssvarende eksempel på et drømme hjem,<br />

som I kan lade jer inspirere af.<br />

I kan anvende dele og elementer fra boligen i designet af<br />

jeres eget drømmehus - og husk; alle vores hjem de signes<br />

individuelt og tilpasses den konkrete byggegrund.<br />

Arkitektens Hus udkommer hver 2-3. måned. Hvert projekt<br />

er designet af en af arkitekterne fra vores tegnestue<br />

og er et udtryk for deres egen personlige drømmebolig på<br />

tidspunktet.<br />

De gør naturligvis brug af deres indgående ind sigt i den<br />

moderne families behov og ønsker, samt ikke mindst deres<br />

kendskab til byggematerialer.<br />

LÆS MERE OM ARKITEKTENS HUS<br />

HER<br />

ET GODT TIP<br />

Mange vælger at kombinere Invita’s<br />

designs med Unoform’s design. På<br />

den måde er det muligt, at kredse<br />

ekstra meget for detaljerne, der hvor<br />

det betyder mest.<br />

86


10.0 m²<br />

Soveværelse<br />

10.6 m²<br />

Værelse 1<br />

11.5 m²<br />

Bad 2<br />

5.3 m²<br />

Kontor<br />

Walk-in<br />

5.6 m²<br />

Bad 1<br />

6.2 m²<br />

Skabe<br />

Ovn<br />

Komf.<br />

Overdækket indgang<br />

4.0 m²<br />

Garderobeniche<br />

Hall<br />

23.8 m² Skabe<br />

Lektie Café<br />

Opslagstavle<br />

Vikt.<br />

1.7 m²<br />

Frys<br />

Køl<br />

Opv<br />

Stue<br />

19.5 m²<br />

Højtsiddende vindue<br />

Køkken/al<br />

31.3 m²<br />

Bryggers<br />

9.8 m²<br />

Teknik<br />

Værelse 2<br />

11.5 m²<br />

Overdækket Terrasse<br />

17.0 m²<br />

TT VM<br />

Vognly<br />

41.2 m²<br />

Skur<br />

7.6 m²<br />

” Arkitektens Hus i december 2018 er indrettet til familien<br />

med 2 eller 3 børn. Det er det, som jeg drømmer om!<br />

Fokus er lagt på åbenhed mellem husets rum og ”det nære”<br />

i hverdagen. Og så har jeg ikke villet gå på kompromis med<br />

funktionaliteten.<br />

Der er kig gennem hele huset fra hall til stue. Lyslinjen skaber<br />

sammenhæng og sikrer et godt dagslys igennem huset.<br />

Huset er inspireret af 60’ernes funkis-huse med et moderne<br />

tvist. Det kommer til udtryk gennem de stramme linjer og materialekombinationen<br />

med mursten, træ og aluminium. ”<br />

- Mike Bruun, arkitekt, <strong>KFS</strong> <strong>Boligbyg</strong><br />

87


MÅNEDENS HUS<br />

FIND INSPIRATION HOS ANDRE<br />

SE INDRETNING OG FOTOS FRA NYBYGGEDE <strong>KFS</strong> DRØMMEHJEM<br />

88 Månedens hus juli 2018


Hver måned præsenterer vi et nyt ’Månedens Hus’ på vores<br />

hjemmeside kfs-boligbyg.dk.<br />

Vi ved, at netop Månedens Huse er den mest besøgte del af vores<br />

hjemmeside. Det giver god mening! For hvad er bed re end at lade<br />

sig inspirere af andres valg af planløsning, materialer og personlig<br />

indretning.<br />

Siden år 2000 har vi hver måned fotograferet og beskrevet en families<br />

drømmehjem. Og delt inspirationen på vores hjemmesider,<br />

der er udskiftet gennem årene. Og selvom vi i dag kun viser Månedens<br />

Huse tilbage fra 2010, er der et væld af drømmehjem at<br />

gå på opdagelse i.<br />

Det er alle unikke arkitekttegnede boliger, der er designet til den<br />

enkelte kundes personlige ønsker og behov - og byggegrund.<br />

Velkommen indenfor!<br />

SE MÅNEDENS HUSE<br />

HER<br />

89


INSPIRATION<br />

UDSTILLINGSHUSE & ÅBENT HUS<br />

BESØG ET UDSTILLINGSHUS<br />

KOM TIL ÅBENT HUS<br />

OPLEV ET TOTALINDRETTET KVALITETSHJEM FRA <strong>KFS</strong> BOLIGBYG<br />

90 Byg og Bo 2018


F Å H E L E O P L E V E L S E N<br />

A F E T K F S H U S<br />

I <strong>KFS</strong> udstillingshuse får I en totaloplevelse!<br />

Her er inspiration til valg af arkitektur og planløsning,<br />

samtidig får I indsigt i rummeligheder og i de<br />

mange muligheder for materialevalg.<br />

Vores udstillingshuse er indrettet af vores interior<br />

team og haven er anlagt.<br />

Mød også en af vores byggerådgivere og hør mere<br />

om, hvordan vi kan hjælpe jer i mål med jeres drømmehjem.<br />

LÆS MERE OG SE HVORNÅR VI HOLDER<br />

ÅBENT HUS I VORES UDSTILLINGSHUSE<br />

HER<br />

91


92<br />

BOLIG FOR LIVET<br />

ELMEHAVEN 1, LYSTRUP<br />

DANMARKS FØRSTE AKTIVHUS


I 2008 byggede vi Bolig for Livet på Elmehaven 1 i Ly strup<br />

ved Århus. Det var Danmarks første Ak tiv-huse. Bolig for<br />

Livet var det første i rækken af flere Aktivhuse, som VKR<br />

har opført i ind- og udland. Vi var med i udviklingsgruppen<br />

bag huset og har fortsat vo res gode samarbejde med<br />

VKR-firmaer som Velfac og VELUX.<br />

Hvis I drømmer om at bygge et Aktiv hus, er vi klar til at<br />

stille vi vores ekspertise og netværk til rådighed og vejlede<br />

jer til en bæredygtige bolig.<br />

LÆS MERE OM BOLIG FOR LIVET<br />

HER<br />

93


BYG bæredygtigt<br />

Hvad vil det sige, at vælge bæredygtige løsninger?<br />

Der er mange forskellige måder, hvorpå<br />

et bæredygtigt design kan anskues. Her får I<br />

eksempler på de tilgange vi oftest oplever hos<br />

nybyggerfamilier.<br />

• Vi vil vælge bæredygtige byggematerialer. Vi<br />

går op i, hvor materialerne er produceret, hvor<br />

meget Co2 udledning de har skabt, og om de<br />

kan genanvendes.<br />

• Vi vil lave et bæredygtigt lavenergihus. Vi leder<br />

efter de bedste tekniske løsninger, som<br />

for eksempel solceller, solfangere, luft-tilvand<br />

varmepumpe og jordvarme. Vi vil have<br />

lavt energiforbrug, så vi ikke belaster miljøet,<br />

og så vi sparer penge i det daglige forbrug.<br />

• Vi vil bygge et certificeret hus. Vi har kig på<br />

både DGNB og Aktivhus certificering. Og så<br />

skal vores træmaterialer være FSC certificerede.<br />

Vi har brug for overblik over, hvad det vil<br />

koste ekstra, og om det vil være en god investering.<br />

• Vi vil bygge et gennemgribende bæredygtigt<br />

hus. Det skal være optimeret i størrelsen,<br />

så der ikke bliver brugt flere materialer end<br />

højst nødvendigt. Vi går op i hvor meget energi,<br />

der skal til for at opføre byggeriet, fx hvor<br />

langt håndværkerne skal køre hver dag, når<br />

de tager på arbejde. Og så vil vi være selvforsynende<br />

med energi, og vi ønsker en livstidsberegning<br />

på det samlede energiforbrug, der<br />

også tager højde for løbende forbrug og vedligehold.<br />

Er I forvirrede? Hvis I er, så forstår vi det godt!<br />

På næste side kan I læse mere om vores bæredygtigheds-filosofi<br />

og vores anbefalinger.<br />

94


BÆREDYGTIGHEDS-<br />

FILOSOFI<br />

Som du vil kunne læse på de næste sider, er vi FSC certificerede<br />

og medlem af foreningen AktivHus Danmark.<br />

Men det betyder ikke, at vi er fanatiske.<br />

Vores mål med at gå forrest og bru ge ressourcer på certificeringer<br />

og udvikling indenfor bæredygtighed er, ud over<br />

interesse, at kunne vejlede på bedste vis og at få flest mulige<br />

familier til at tage små skridt i en bæredygtig retning.<br />

95


ALT i balance<br />

Her kommer vores råd til familier der vil<br />

vælge bæredygtigt.<br />

1. Beslut, hvad der er vigtigt for jer. Det mest<br />

bæredygtige er, at I ikke forbruger mere end<br />

I behøver. Det betyder blandt andet, at I ikke<br />

skal bygge hverken flere m 2 eller med højere<br />

loftshøjde, end I har brug for. Vi anbefaler,<br />

at I skaber et hjem, der opfylder jeres behov<br />

OG DRØMME. Og at I gør det med en fornuftig<br />

hensyntagen til miljøet.<br />

2. Når I overvejer at købe bæredygtigt producerede<br />

byggematerialer, et teknisk lavenergianlæg<br />

eller andre ’miljø-rigtige’ ting, så husk at<br />

indregn omkostninger og energiforbrug til<br />

transport, opførelse-/installation, vedligeholdelse<br />

og holdbarhed, når I vurderer, om<br />

det rent faktisk er en bæredygtig løsning.<br />

Prin cippet kaldes ’fra vugge til grav’.<br />

3. Uanset hvor skøn tanken om at ’være bæredygtig’<br />

er, så vær realistisk. Hvis løsningen<br />

kræver udskiftning efter en kort årrække, meget<br />

vedligehold eller hvis det viser sig, at løsningen<br />

ikke lever op til jeres forventninger, og<br />

livstiden derved bliver kortere end tiltænkt,<br />

så kan det ende med at være mere miljøbelastende,<br />

end havde I valgt en ikke-miljørigtig<br />

løsning fra starten.<br />

Overordnet; tænk langsigtet, foretag bevidste<br />

valg og vigtigst; forbrug mindre i hverdagen.<br />

96


97


M E D L E M A F<br />

A K T I V H U S D A N M A R K<br />

LÆS MERE OM AKTIV HUS<br />

HER<br />

Vi er medlem af foreningen AktivHus Danmark.<br />

En forening, hvis formål er at udbrede bæredygtighed<br />

i dansk byggeri. AktivHus Danmark fokuserer<br />

på en helhedsorienteret til gang til byggeri,<br />

som kombinerer energioptimering med komfort<br />

og æstetik. Målet er, at huset skal producere<br />

mere energi, end det forbruger, således, at der på<br />

årsbasis opnås et energioverskud.<br />

98<br />

AKTIV HUS<br />

Ved at vælge en aktiv hus certificering får I en<br />

skræddersyet desigproces med vejledning. Der<br />

tages højde for alle parametre - miljø, komfort,<br />

bæredygtighed og energi.<br />

AKTIV HUS RADAR<br />

I foråret 2015 åbnede <strong>KFS</strong> <strong>Boligbyg</strong> endnu et AktivHus.<br />

I samarbejde med VELUX og teknologisk<br />

insititut, blev der lavet en radar, som skitserede<br />

alle AktivHus parametre.


R<br />

F S C - C E R T I F I C E R E T<br />

Hos <strong>KFS</strong> <strong>Boligbyg</strong> værner vi om bæredygtighed.<br />

Både når det kommer til materialevalg,<br />

energiopti merede løsninger<br />

og ikke mindst kvalitet.<br />

Vi tror på, at det betaler sig at gøre sig umage, og vi tænker<br />

i langtidsholdbare løsninger - både i forhold til kvalitet<br />

og design.<br />

Vi er passionerede omkring at skabe et hjem, som passer<br />

til jeres drømme og behov, - både nu og i fremtiden. Det<br />

kalder vi bevidst forbrug.<br />

Som et af de første danske byg gefirmer blev vi FSCcertifice<br />

ret i foråret 2016. Det betyder, at vi tilbyder, at jeres<br />

byggeri bruger bæredygtigt træ og sikrer at dit byggeri<br />

tager hånd om naturen og de næste generationer.<br />

R<br />

FSC License Code - FSC C129965<br />

17 99


HUSE TIL SALG<br />

KØB ET FÆRDIGT HUS<br />

Hvis I vil slippe for tidsforbruget ved en byggeproces,<br />

kan I købe et færdigt hus. Det kalder vi AllinONE!<br />

AllinONE huse bygges i Nord-, Midt- og Østjylland<br />

og I kan altid se de aktuelle huse på vores hjemmeside.<br />

AllinONE findes i tre stadier, så I kan vælge<br />

om I vil involveres lidt i processen, eller om I vil<br />

være helt fri.<br />

Arkitektprojekt<br />

<strong>KFS</strong> arkitekt har designet huset til grunden, og<br />

ydervæggene kan ikke flyttes. Materialer er fastlagt<br />

og prisen er beregnet. I har mulighed for at<br />

ændre på materialevalg, og I kan vælge selv at levere<br />

haveanlægget.<br />

Under opførelse<br />

Huset er designet, og byggeriet er i gang. Det betyder<br />

også, at materialevalgene ligger fast. I har<br />

mulighed for at ændre på fronter og farver på<br />

køkken, badeværelser og bryggers ligesom hvidevarerne<br />

kan ændres.<br />

Færdigbygget hus<br />

Et nyt færdigt hjem venter på jer. <strong>KFS</strong> arkitekt har<br />

gennemtænkt design og installationer samt sørget<br />

for et godt sammenhængende materialevalg.<br />

Prisen er fast og indflytning kan foregå relativt<br />

hurtigt. Det varierer, om der er gardiner, indretning<br />

og fast monterede lamper.<br />

Interesseret?<br />

Kontakt <strong>KFS</strong> byggerådgiver for en uforpligtende<br />

snak. I har mulighed for at blive skrevet op til et<br />

AllinONE i det område, hvor I vil bo.<br />

Når I køber et AllinONE falder betalingen først<br />

den dag, I får nøglen. Du har således ingen risiko<br />

for ud sving i byggeudgifter.<br />

100<br />

SE HUSE TIL SALG<br />

HER


FINANISERING<br />

ØKONOMISK OVERBLIK<br />

' der er ikke meget sjov ved et flot nyt<br />

hus, hvis ikke der er råd til en god flaske<br />

vin, og hverdagen er fyldt med snak om<br />

økonomiske prioriteringer’’.<br />

- Jonas,<br />

byggerådgiver, <strong>KFS</strong> <strong>Boligbyg</strong><br />

Der skal være styr på økonomien for, at I kan være<br />

trygge og for, at I trives.<br />

Efter første byggemøde, laver vores byggerådgiver<br />

et realistisk budget, som gennemgås med jer.<br />

Byggeudgifterne svinger alt efter jeres valg af<br />

ar kitektur, husstørrelse og materialer. Og så er<br />

det vigtigt, at vi kender udgifterne til byggegrund,<br />

jordarbejde og afsætter et realistisk budget til<br />

haveanlæg! Det giver nemlig den sjoveste proces<br />

at kende det samlede byggebudget fra starten,<br />

og det er en forudsætning for, at vi sammen kan<br />

reali sere jeres boligdrøm.<br />

Budgettet består af et gennemarbejdet tilbud,<br />

hvor I får overblik over, hvad der er medregnet til<br />

fast pris, og hvor der indgår afsatte beløb. Når vi<br />

gennemgår økonomien forholder vi os sammen<br />

til hver af de afsatte beløb og justerer disse, så<br />

de er realistiske målt i forhold til jeres personlige<br />

forventninger.<br />

Det totale byggebudget indeholder prisen for<br />

byggeriet, samt byggegrund, tilslutningsomkostninger,<br />

jordarbejde og haveanlæg. Hvis ikke I har<br />

en jordbundsundersøgelse, kan vi bestille den,<br />

således at det bliver muligt at afsætte et realistisk<br />

beløb til jordarbejde og eventuel ekstra fundering.<br />

Jeres pengeinstitut hjælper med finansieringsmuligheder<br />

og omkostninger hertil. I kan betale<br />

i rater, eller I kan vente med at betale, til I skal<br />

flytte ind. Vi rådgiver om, hvad der er fordelagtigt i<br />

jeres situation og anbefaler altid, at I rådfører jer<br />

med jeres pengeinstitut.<br />

BOOK ET MØDE MED BYGGERÅDGIVER<br />

HER<br />

101


102


HVOR VIL I BO?<br />

BYGGEGRUNDE<br />

Beliggenhed<br />

Det er essentielt, at I bor præcis det sted, der tiltaler<br />

jer. Der er forskellige fokusområder, som for<br />

eksempel<br />

• Afstand til by og indkøb<br />

• Afstand til familien<br />

• Afstand til arbejde (motorvej)<br />

• Skole- og institutionstilbud<br />

• Natur og udsigt<br />

Inden køb af byggegrund<br />

Inden I investerer i en byggegrund, er der forskellige<br />

ting, I bør være opmærksomme på.<br />

Blandt andet kan nævnes<br />

• lokalplan og servitutter<br />

• terræn- og jordbundsforhold<br />

• tilslutningsmuligheder<br />

• fremtidsplaner for området<br />

Tøv ikke med at ringe, hvis I har brug for vejledning.<br />

Vi har drømmehuset<br />

Måske sælger vi netop den grund, som I drømmer<br />

om! I kan følge med på vores hjemmeside, hvor I<br />

kan se, hvad vi har til salg.<br />

Vi hjælper også gerne med at finde den helt rigtige<br />

grund til jer.<br />

SE BYGGEGRUNDE TIL SALG<br />

HER<br />

103


105<br />

Telefon 98 37 21 81 - kontakt@kfs-boligbyg.dk - Hagensvej 48, 9530 Støvring - kfs-boligbyg.dk


Vi bygger drømmehuse hver dag, og vi kender betydningen af at få<br />

realiseret dine ønsker og skabe et hjem der øger din livskvalitet.<br />

<strong>KFS</strong> Vision TM er en personlig proces, vi har skabt for dig<br />

- den sikrer, at din drøm bliver til virkelighed.<br />

Velkommen hjem!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!