Montagevejledning - Tagsten

karlmolin

Stålplader til

Tag og Væg

Montagevejledning

Tagstensprofil


Tak fordi du

valgte

Karl Molin


Indhold

• Værktøj og udstyr .....................

• Transport og løft ......................

• Forbered dit tag ........................

Montagevejledning ..................

• Inddækninger til tag .................

• Inddækninger til væg ...............

• Vedligehold og reparation .......

side 4

side 6

side 7

side 8

side 10

side 14

side 16


Værktøj og udstyr

Når du skal montere ståltag og facade er det vigtigt at bruge det rette udstyr til bearbejdning og

montering af stålpladerne.

Først og fremmest er det vigtigt at stålpladerne kun tilpasses ved koldforarbejdning.

Pladerne kan med fordel tilskæres med en

pladenipler og plade saks.

Plader og inddækninger monteres med godkendte

selvskærende skruer, der monteres med skruemaskine.

Til monteringen bør du også have handsker,

kridtsnor, muresnor og vaterpas klar.

Brug ALDRIG vinkelsliber.

Stålplader tilskæres kun ved koldforarbejdning.

Ved brug af vinkelsliber opvarmes stålkernen, så

rustdannelse på sigt ikke undgåes.


Transport og Løft

Dine stålplader bliver enten leveret eller du kan vælge at afhente pladerne i en af vores afdelinger.

Når du modtager pladerne er det vigtigt at disse håndteres korrekt.

Pladerne skal opbevares tørt og på et plant underlag.

Opbevares de udendørs er det vigtigt at pladerne afdækkes.

Løft ALTID pladerne lodret!

Det er vigtigt at pladerne løftes korrekt, da der ellers kan ske skade på

pladerne.

Løftes pladerne vandret i enderne er der risiko for at pladen kan ”strækkes”

og dermed blive vanskelig at tilpasse.

Træk ALDRIG pladerne ud af bunken

Ved flytning og montering af stålpladerne skal du være meget opmærksom

på ikke at beskadige overfladebehandlingen.

Løft derfor altid pladerne - træk dem aldrig - ud af bunken.

Pladerne skal ligeledes altid løftes op på taget, og aldrig trækkes ind

over tagfoden.


Forbered dit tag

Før du påbegynder monteringen af dine stålplader skal tagkonstruktionen klargøres.

I klargøringen skal du blandt andet sikre at din lægteafstand matcher dine valgte stålplader.

Vi hjælper gerne med vejledning af hvor meget din lægteafstand bør være.

Inden selve monteringen af pladerne er det en god

ide at kontrollere tagfladens vinkel. Dette gøres

ved at måle diagonalerne fra hjørne til hjørne.

Er disse mål lige lange er taget i vinkel, er de

derimod ikke lige lange er taget ikke i vinkel og det

skal der tages hensyn til i oplægningen af stålpladene.

Undertag til Isolerede bygninger

Inden du går igang med dit ståltag skal det også besluttes om der skal monteres undertag.

Når du vælger ståltag til din villa eller anden isoleret bygning er det nødvendigt at montere undertag.

Roofoil 150 og Roofoil 200 kan begge monteres direkte på isoleringen (ikke-ventileret konstruktion),

med ventilation mellem isolering og tag (ventileret konstruktion) eller på fast undertag.

Med et undertag i god kvalitet er du sikret et tæt tag i mange år.


Montage af Tagstensprofil

Når du skal montere et ståltag er det vigtigt at dette gøres i den rigtige rækkefølge.

Før stålpladerne monteres er det en god ide at lave en markering langs tagfod og kip der indikerer

stålpladernes dækbredde.

Der bør også monteres en snor langs tagfoden. Snoren placeres normalvis 50-60 mm fra spærenden

eller sternbrættet. Snoren fungerer som en guide, der sikrer at du får monteret pladerne

korrekt.

Før du monterer selve tagpladerne skal du have monteret fodblik og skotrende. Har du valgt

tagrende med rendejern, skal rendejern ligeledes monteres inden selve tagpladerne.

Læs montagevejledning om fodblik og skotrende i afsnittet om inddækninger.

Montering af stålplader på Tag eller Væg

Når du lægger dine stålplader bør disse ligges fra venstre mod højre.

Tillader omstændighederne ikke dette, kan du oplægge pladerne fra

højre mod venstre.

Vær opmærksom på at vandrillen (kapilarrillen) altid ligger på undersiden.

Skrueforbrug

AFHÆNGER AF PROFIL

SPØRG ELLER SE I VORES

SORTIMENTSGUIDE.

Tjek at pladen flugter med snoren ved tagfoden.

Når du er sikker på pladens placering, skal den fastgøres med montageskruer.

Montage af skruer afhænger af om dine stålplader er i fuld længde eller der skal laves samling på

pladen.

Er din stålplade i fuld længde skal du oplægge plader efter metode 1, og i rækkefølge som angivet

på illustration 1 med plade 2 til højre for plade 1.

Er din stålplade IKKE i fuld længde skal du oplægge plader efter metode 2, og i rækkefølge som

illustration 2 med plade 2 over plade 1.

Illustration 1 / Metode 1 Illustration 2 / Metode 2

1 2 3

1

2

3

4

5

6


Oplægning af Plader efter Metode 1

Når du har placeret din stålplade skal pladen fastgøres med montageskruer efter følgende

metode:

• 1 skrue monteres i hver profilbund ved pladens ender.

• 1 skrue monteres i hver lægte/ås i den yderste profilbund langs gavlside.

• 1 skrue monteres forskudt i hver anden profilbund for hver lægte/ås.

Plade 2 placeres til højre for plade 1. Se illustration 1.

Plade 2 placeres OVENPÅ plade 1, således at vandrillen ligger nederst i overlægget.

Tjek at pladebredden overholdes efter markeringerne på lægter/åse.

Fastgør pladen med en skrue i nederste hjørne, pas pladen helt på plads, og monter pladen Taghældning

med

montageskruer som beskrevet under plade 1.

under 10°

Monter herefter overlapskruer i overlægget. 2-3 skruer pr. m.

De efterfølgende plader oplægges på samme måde.

Oplægning af Plader efter Metode 2

Når du har placeret din stålplade skal pladen fastgøres med montageskruer efter følgende metode:

• 1 skrue monteres i hver profilbund ved pladens bund.

• 1 skrue monteres i hver lægte/ås i den yderste profilbund langs gavlside.

• 1 skrue monteres forskudt i hver anden profilbund for hver lægte/ås.

Plade 2 placeres ovenfor plade 1. Se illustration 2. Sørg for at siderne flugter og endeoverlæg passer.

Tjek at pladebredden overholdes efter markeringerne på lægter/åse.

Fastgør pladen med en montageskrue i nederste højre hjørne, pas pladen helt på plads, og monter den

med montageskruer efter følgende metode:

• 1 skrue monteres i hver profilbund ved pladens ender.

• 1 skrue monteres i hver lægte/ås i den yderste profilbund langs gavlside.

• 1 skrue monteres forskudt i hver anden profilbund for hver lægte/ås.

Plade 3 placeres til højre for plade 1. Se illustration 2.

Plade 3 placeres OVENPÅ plade 1, således at vandrillen ligger nederst i overlægget.

Tjek at pladebredden overholdes efter markeringerne på lægter/åse.

Fastgør pladen med en skrue i nederste højre hjørne, pas pladen helt på plads, og monter pladen med

montageskruer som beskrevet under plade 1.

Monter herefter overlapskruer i overlægget. 2-3 skruer pr. m.

De efterfølgende plader oplægges på samme måde.

Ulige nummererede plade som plade 1, lige nummererede plader som plade 2.

HUSK at bruge

tætningsbånd i dine

overlæg.


Inddækninger til Tag

Når du monterer dit nye ståltag er det vigtigt at de forskellige dele monteres i den korrekte rækkefølge.

Du bør montere dit tag og inddækninger i følgende rækkefølge:

• Rendejern (1)

• Fodblik (2)

• Skotrende (3)

• Stålplader (4)

• Tagvinduer (5)

• Taghætter (6)

• Vindskede (7)

• Rygning (8)

• Murinddækning (9)

• Tagtrin (10)

Sådan laves Samlinger

Når inddækningen er monteret måles 3 cm fra kant, her skal du klippe ombukket skråt af hen

mod kanten af inddækningen.

På den næste inddækning åbnes ombukket let i kanten og den føres ind over den første inddækning.

Klem sammen om ombukket for at fatsgøre de to inddækninger.

Montering af Fodblik

Fodblikket monteres langs tagets tagfod.

Fodblikket skal monteres inden du ligger dine tagplader.

Fastgør første fodblik med montageskruer (2-3 pr. m).

Ønsker du at montere fuglegitter på dit tag, skal disse fastgøres ovenpå fodblikket, inden tagpladerne

monteres.

Montering af Skotrende

Skotrenden monteres der hvor 2 tagflader mødes i en vinkel.

Skotrenden skal monteres inden du ligger dine tagplader.

Fastgør skotrenden langs begge sider, op mod lægterne. Skotrenden fastgøres med montageskruer

eller papsøm.

I samlinger i skotrenden ligges en vejrbestandig fuge.

Når du efterfølgende ligger stålpladerne, skal disse monteres med et overhæng på ca. 10 cm. på

hver side. Husk at montere expo-bånd mellem plade og skotrende.


Efter montering af fodblik og skotrende, samt evt. rendejern, er det tid til at montere selve tagpladerne.

Se hvordan dette gøres i foregående afsnit.

I monteringen af tagpladerne vil disse skulle tilpasses og monteres med inddækninger ved

tagvinduer og taghætter.

Montering af Inddækninger ved Tagvindue

Optimalt bestilles plader der passer over og under tagvinduet.

Alternativt kan stålpladen tilskæres med en pladenipler.

Monter plader og inddækninger omkring vinduer i henhold til montagevejledning fra vinduesleverandør.

Montering af Taghætte

Mål op efter taghætten på stålpladen og optegn det hul der skal skæres.

Skær pladen til på jorden.

Udskær hullet i ståltaget ved at bore i hvert hjørne af optegningen, og herefter udskære hullet

med en elnibler.

Monter stålpladen på taget.

Forbor med et 6 mm bor i taghættens plastplade.

Påfør vejrbestandig fugemasse på alle 4 sider af udskæringen i ståltaget og placer taghætten.

Fastgør taghætten til ståltaget med montageskruer.

Afslut med vejrbestandig fugemasse.


Montering af Vindskede

Vindskeden monteres langs tagets gavl.

Fastgør på oversiden med 2-3 overlapskruer pr. m. Herefter fastgøres vindskedens side mod

gavlen med 2-3 montageskruer pr. m.

Ved tagryggen afsluttes vindskeden ved enten at lave overlap mellem de to vindskeder (fra hver

sin side, det kan være nødvendigt at afklippe overskydende vindskede med en pladesaks), eller

ved at klippe hver vindskede i smig.

Vær opmærksom på, at klipper du i smig, kan der grundet at stål og træ arbejder, opstå en synlig

afstand mellem de to vindskeder i toppen.

Montering af Rygning

Den runde rygning monteres langs tagets rygning.

Husk montage af vindskede før rygning.

Den runde rygning fastgøres med overlapskruer 2-3 overlapskruer p. m på hver side.

Ved brug af ventileret rygningsbånd skal dette være monteret inden en runde rygning.

Anvendes der istedet fugleklodser skal disse ligges op under rygningen, sørg for at dette gøres

inden

fastgørelse med overlapskruer.

Afslut rygningen med endeluk.

Montering af Murinddækning

Murinddækningen monteres ovenpå tag og op mod mur.

Der findes 2 varianter: en til fuge og en til indfræsning.

MONTERING AF MURINDDÆKNING MED FUGERILLE

Murinddækningens nederste del fastgøres i tagpladerne med overlapskruer. Der skal ligges fugleklods

eller expobånd mellem tagplader og inddækning.

Den øverste del ligges mod muren og fastgøres med en vejrbestadig fuge.

MONTERING AF MURINDDÆKNING TIL INDFRÆSNING

Inden montering af murinddækningen, måles afstand fra overkant af taget til hvor rillen skal

placeres. Lav indfræsning i muren her.

Murinddækningens nederste del fastgøres i tagpladerne med overlapskruer. Der skal ligges fugleklods

eller expobånd mellem tagplader og inddækning.

Murinddækningen ligges til i rillen, der afsluttes med en vejrbestadig fuge.


Montering af Tagtrin

Har du skorsten er det sidste der skal monteres på dit nye tag tagtrin.

Tagtrin kan være vigtige at montere hvis du har skorsten. Det er pr. lov pålagt at sikre at din skorstensfejer

har sikker adgang til skorsten.

HUSK

Afslut

altid med en

gennemgang af

taget for at fjerne

evt. jernspåner


Vedligehold og Reparation

Tag og facadeprofiler købt hos Karl Molin er fremstillet i en kvalitet, som vil holde dit tag eller

facade flot i mange år.

For at pladerne skal holde længst muligt kræver det naturligvis også en indsats fra dig med

hensyn til vedligeholdelse.

Mindst 1 gang årligt skal der foretages eftersyn af taget og foretages en rengøring hvis nødvendigt,

så udefrakommende nedbrydning som alger og nedfaldende blade fjernes.

Hvis du ikke laver dette eftersyn vil din garanti frafalde.

Eftersyn af dine stålplader

At der ikke er smudophobninger, og at overfladen er ren

At belægningen er intakt

At skruer og befæstelsesmidler ikke har løsnet sig

At inddækninger er fastgjorte

At fugleklodser sidder korrekt og slutter tæt

Rengøring af dit Ståltag / Stålfacade

Rengør dine stålplader med en blød børste og en mild sæbe, evt. en autoshampoo.

Start med at fjerne smuds og ophobninger. Herefter vaskes pladerne af.

Husk at bruge masser af vand og vær opmærksom på steder, som måske er ekstra udsatte for

ophobning af skidt.

Brug IKKE agressiv sæbe som sulfat, højtryksrensning eller hårde børster.

Reparation af dit Ståltag / Stålfacade

Observeres der skader på stålpladerne, skal disse straks udbedres.

Karl Molin tilbyder reparationslak til alle overfalder. (Nuanceforskelle kan forekomme).

Ved overfladeskader som småridser, rengøres først med varmt vand. Taget skal tørre, og

der skal slibes let. Herefter påføres reparationslakken.

Korrosionsskader udbedres ved at slibe området indtil du er inde ved rent stål. Sørg for at

det afslæbne metalstøv straks fjernes, da det ellers vil sætte sig som rustpletter andre steder

på pladen. Rengør med rent varmt vand og lad området tørre helt. Mal med zinkholdig

grundfarve, og når denne er hærdet kan reparationslak påføres.


9833 5400

tilbud@karlmolin.com

www.karlmolin.com

Håndværkervej 2-4, Haverslev, 9610 Nørager

Vedstedvej 7, Ustrup, 6500 Vojens

More magazines by this user
Similar magazines