12.03.2019 Views

FFS_Maj19

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

SVØMMENYT<br />

NR. 1 40. ÅRGANG maj 2019<br />

40 års jubilæums fest


KLUBBLAD FOR FARUM-FAMILIE-SVØM<br />

Nr. 1<br />

40. årgang<br />

Næste nummer maj 2019<br />

Deadline: Stof til næste nummer indleveres til<br />

redaktionen senest 10 april 2019<br />

_______________________________________<br />

REDAKTION<br />

ANSVARSHAVENDE REDAKTØRER<br />

Maj Lundqvist 30 74 15 46<br />

Kaj Svendsen 44 99 45 12<br />

TRYK<br />

_______________________________________<br />

KLUB ADRESSE<br />

FARUM-FAMILIE-SVØM<br />

Farum Svømmehal<br />

Farum Park 20, st. tv.<br />

3520 Farum<br />

Internetadresser<br />

www.farumfamiliesvom.dk<br />

kontor@farumfamiliesvom.dk<br />

KLUBKONTOR<br />

Farum Svømmehal<br />

Lone Vorm<br />

Tlf.: 44-95-67-89<br />

Kære medlemmer<br />

Hvis I ønsker at kontakte kontoret, kan der<br />

ringes på hverdage mandag til fredag.<br />

Der er telefonsvarer på hvis Lone er væk fra<br />

kontoret. Læg en besked, og Lone ringer tilbage.<br />

BESTYRELSE<br />

Tlf. Valgt for<br />

Formand<br />

Gert Mortensen 44 95 37 03 2017-18<br />

Lillevangsvej 90, 3520 Farum<br />

Sekretær<br />

Maj Lundqvist 30 74 15 46 2017-18<br />

Hvilebækvænge 5, 3520 Farum<br />

Kasserer<br />

Jeff Andreasen 44 95 66 10 2018-19<br />

Dyssevangen 9, 3520 Farum<br />

Øvrige Bestyrelsesmedlemmer<br />

Lene Andreasen 44 95 66 10 2018-19<br />

Sijmen Dekker 44 95 00 86 2017-18<br />

Benny Jakobsen 40 56 18 24 2018-19<br />

Jakob Vilstrup 61 67 61 07 2017-18<br />

Suppleanter<br />

Robert Doeleman 26 32 43 60 2018<br />

Karen Jakobsen 20 81 60 63 2018<br />

Revisor<br />

Finn Larsen 48 18 76 33 2018<br />

Revisorsuppleant<br />

Gerd Lundqvist 42 83 11 43 2018<br />

AFDELINGER, UDVALG, etc.<br />

Se næstsidste side.<br />

Side 2


Indkaldelse til ordinær generalforsamling<br />

Generalforsamlingen afholdes søndag den 7. april 2019 kl. 10.00<br />

I Farum Svømmehal i FSU-lokalet (Lokalet lige inden for vindfanget).<br />

1) Valg af dirigent<br />

2) Bestyrelsens beretning<br />

3) Regnskab forelægges til godkendelse<br />

4) Indkomne forslag.<br />

5) Valg til bestyrelsen<br />

6) Valg af suppleanter<br />

7) Valg af revisor og revisorsuppleant<br />

8) Eventuelt<br />

Dagsorden i henhold til vedtægterne:<br />

Regnskabet ligger til gennemsyn hos kassereren fra 14 dage før<br />

generalforsamlingen.<br />

Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være<br />

bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.<br />

Valg til bestyrelsen. Følgende er på valg<br />

Formanden: Gert Mortensen<br />

Sekretær: Maj Lundqvist<br />

Bestyrelsesmedlem :Sijmen Dekker<br />

Bestyrelsesmedlem :Jakob Vilstrup<br />

Valg af suppleanter.<br />

Robert Doeleman<br />

Karen Jakobsen<br />

Valg af revisor og revisorsuppleant. Følgende er på valg<br />

Revisor Finn Larsen<br />

Revisor suppleant: Gerd Lundqvist


Klinkesituation.<br />

Fliserne på bunden af 180cm bassinet<br />

forsvinder stille og roligt. Efterhånden som<br />

fliserne løsner sig fra bunden, bliver de<br />

fjernet, så vi undgår skarpe kanter og lommer,<br />

hvor bakterier kan gemme sig. Det er ikke<br />

kønt, men til gengæld håber vi at have vand i<br />

bassinet til den 12. maj 2019.<br />

Lone<br />

Fredags FUSERE<br />

Side 4


Sidste nyt fra kontoret<br />

2. halvår er skudt i gang og forår og sommer<br />

venter forude med lyse tider.<br />

I sommerferien skal fliserne skiftes på hele<br />

bunden af bassinet i den store hal. Det tager<br />

mellem 3-4 måneder. Bassinet skal tømmes<br />

helt for vand, det nye murearbejde skal tørre i<br />

4 uger før der kan komme vand i bassinet<br />

igen. Det har også betydning for vores sidste<br />

undervisningsdag, som er lørdag den 11.<br />

maj 2019.<br />

med fest og mange besøg af nye såvel som<br />

gamle <strong>FFS</strong> instruktører og bestyrelsesmedlemmer.<br />

Stor tak til Furesø musik skole<br />

og til Gladsaxe Synkron Svømnings piger for<br />

den flotte opvisning. Det var også hyggeligt<br />

med besøg af klovnen og ælling. Der var også<br />

rigeligt med kageand til alle.<br />

Hygiejne er stadig et vigtigt emne, så vi alle<br />

kan svømme i rent vand. Det er meget vigtigt<br />

at vaske sig før man hopper i baljen og efter<br />

toilet besøg. Tal med jeres børn og sørg også<br />

for at jeres børn har været på toilettet før de<br />

skal til undervisning og at de ikke er syge i<br />

maverne før en tur i svømmehallen. Det tager<br />

24-48 timer at rense vandet efter opkast eller<br />

afføring i bassinet og det er virkelig mange<br />

andre det går ud over, når bassinet skal lukkes<br />

efter et uheld.<br />

Aflysning, grundet stort svømmestævne<br />

”Farum CUP” er alt undervisning aflyst fra<br />

fredag den 3. maj kl. 12.00 – søndag den 5.<br />

maj kl. 22.00.<br />

<strong>FFS</strong> havde 40 års jubilæum den 18. og 19.<br />

januar 2019, det blev et par hyggelige dage<br />

<strong>FFS</strong> holdning er stadig at støtte og uddanne<br />

unge instruktører og hjælpetrænere så godt<br />

som muligt, klar til at stå på kanten i det<br />

daglige og undervise. De bliver uddannet som<br />

instruktører via Dansk svømmeunion og DGI<br />

og samtidig har vi også interne kurser, når<br />

behovet opstår. Lørdag den 23. februar var en<br />

stor del af instruktørerne tilmeldt et<br />

konflikthåndteringskursus med hjælp fra en<br />

psykolog.<br />

Tilmelding til ny sæson åbner 1. juni på <strong>FFS</strong><br />

hjemmeside på www.farumfamiliesvom.dk<br />

I næste klubblad til maj måned vil det nye<br />

sæsonprogram være med.<br />

Husk at oplyse jeres evt. nye adresse,<br />

mailadresse eller mobil nr. enten til <strong>FFS</strong><br />

kontor eller man kan opdatere sin profil selv<br />

på hjemmesiden.<br />

Lone<br />

Side 5


Konflikthåndteringskursus lørdag den 23. februar 2019<br />

De fleste af de 19 deltagere var juniorinstruktører<br />

eller nye instruktører, få gamle<br />

instruktører.<br />

Mange fik en god oplevelse og fik indblik i,<br />

hvad man kan forvente sig at blive mødt af,<br />

når man står på kanten og underviser.<br />

Som udgangspunkt vælger man jobbet som<br />

instruktør, fordi man godt kan lide at undervise<br />

i svømning eller anden vandaktivitet,<br />

men man har ikke tænkt over det der følger<br />

med, som kan være svært. Vi møde f.eks.<br />

temmelig stressede børn/forældre eller børn vi<br />

lære at kende, som er udfordret eller har det<br />

svært, vi skal som instruktører kunne rumme<br />

mange forskellige mennesker. Vi møder<br />

mange forskellige forældre, som har mange<br />

forventninger, og det er ikke altid vi kan løfte<br />

opgaven eller møde alle lige, hvor de ønsker<br />

det, da vi har et hold på 12 børn, som alle skal<br />

lære at svømme på en god og tryg måde og<br />

gerne med leg som er motiverende.<br />

På kurset talte vi meget om de konflikter, vi<br />

har mødt og så blev vi guidet til at undgå/-<br />

mindske antallet af konflikter ved at tænke<br />

over vores kropssprog, udstråling og<br />

talemåde.<br />

Vi talte en del om respekt for instruktøren, for<br />

hvornår har man det? Bl.a. at stå rank og være<br />

stolt af sit job, front mod vandet, kontakt med<br />

svømmerne hele tiden, være velforberedt, så<br />

vinder man respekt.<br />

Alder. Det kan være enormt grænseoverskridende<br />

at undervise forældre/voksne, når<br />

man selv er f.eks. 18-20 år gammel, selvom<br />

man er uddannet og ved, hvad man skal<br />

undervise i og er forberedt. Men man kan<br />

godt blive usikker på spørgsmål fra en, der er<br />

ældre, som virker meget målrettet og selvsikker.<br />

Derfor er det virkelig rart at blive<br />

guidet til selv at være mere sikker.<br />

De nye og unge var glade for at blive<br />

forberedt på senarier de kan blive mødt med,<br />

så de er forberedte. Vi kan alle bruge de råd<br />

som vi fik. Generelt er det et super dejligt job<br />

med alle de glade børn og man vokser med<br />

opgaven, men også godt at blive rustet/klædt<br />

på, som instruktør til opgaven med uforudset<br />

opførsel af en eller anden grund.<br />

Cecilie<br />

Overdragelse<br />

Cecilie er gået på barsel og det betyder at<br />

Oscar (Ossi) har overtaget pladsen på<br />

udspringsholdet Mini Talent mandag og<br />

torsdag. For holdet børn begynder lavt<br />

vand onsdag er Peter kommet til sammen<br />

med Stina, så holdet kan forsætte sin<br />

træning uændret. Maj har overtaget<br />

vandgymnastik og voksen motion onsdag<br />

formiddag. Tak til Peter, Ossi og Maj<br />

som er trådt til. Vi ønsker Cecilie held og<br />

lykke med baby.<br />

Lone<br />

Mini talentholdet<br />

der overtages af<br />

Oscar ( Ossi )<br />

Side 6


<strong>FFS</strong> blev stiftet den 18. januar 1979<br />

Et jubilæum er en god anledning til se tilbage,<br />

til at se hvor vi er i dag og måske ønske lidt<br />

for fremtiden.<br />

Som det ligger i navnet Farum Familiesvøm,<br />

så blev klubben skabt som en breddeklub, der<br />

sætter familien i centrum. Det er vi stadig væk<br />

og det er sjovt når vi har familier, hvor tre<br />

generationer er i vandet samtidig. Det er også<br />

rigtig dejligt, at vi på bassinkanten samtidig<br />

kan møde helt nye medlemmer og<br />

medlemmer der var med til at starte Farum<br />

Familiesvøm i 1979.<br />

omklædningen, for så at gå til hver sit hold.<br />

Så mødes man efter undervisningen og følges<br />

hjem igen. Eventuelt via husets udmærkede<br />

cafe. Ser vi på holdene, så har vi bl.a. sagt<br />

farvel til synkronsvømning, vandpolo og<br />

snorkeldykning. Til gengæld har vi fået Open<br />

Whater svømning og vores udspringsafdeling<br />

er vokset betragtelig.<br />

Begrebet familiesvømning har udviklet sig<br />

over de 40 år. Oprindelig, havde vi<br />

familiehold, hvor man de første 30 minutter<br />

fik undervisning på hver sin bane, for så de<br />

sidste 10 minutter at blive slået sammen til et<br />

hold. Det krævede faktisk at to generationer<br />

fra samme familie var tilmeldt familieholdet. I<br />

dag har vi stadig, hold på mange niveauer og<br />

for mange alderstrin i hallen på samme tid.<br />

Men holdene bliver ikke slået sammen til<br />

sidst. Det giver en større fleksibilitet, til at<br />

imødekomme de moderne familiers<br />

mangeartede behov. Tilbuddet om, at familien<br />

går til svømning sammen består. Familierne<br />

ankommer sammen og følges gennem<br />

Fundamentet og fokusområdet er fortsat<br />

bredden, hvor det primære mål er at sikre<br />

medlemmerne bliver trykke og glade ved<br />

vandet og hvor de får motion. Men i<br />

udspringsafdelingen har vi også talent- og<br />

konkurrencehold, som vi er meget stolte af,<br />

når de vinder medaljer. Vi er faktisk også ret<br />

glade for dem når de ikke vinder. De er jo en<br />

del af klubben. Det vigtige for <strong>FFS</strong> er fortsat,<br />

at individet udvikler sig, og så er det ikke så<br />

vigtig om det er en der har vundet en medalje,<br />

eller om det er en på voksen vandskræk, der<br />

for første gang har svømmet på tværs af det<br />

dybe bassin.<br />

Hvorfor har vi så ikke talent og konkurrencehold<br />

i svømning? Det har vi ikke, for det<br />

tilbud findes allerede i Farum Svømmehal,<br />

hos Farum Svømmeklub, som har<br />

Side 7


konkurrencesvømning som et grundelement i<br />

deres klub. Så her går godt samarbejde forud<br />

for sund konkurrence. I det hele taget oplever<br />

vi i dag et rigtig godt samarbejde i hallen.<br />

Både med andre idrætsklubber i og uden for<br />

Farum Svømmeunion. Med de private<br />

virksomheder i hallen og ikke mindst med<br />

hallens personale. Det gode samarbejde vil vi<br />

gerne kvittere for.<br />

Forskellen er, at dem på 6 år indrømmer, at de<br />

elsker at lege. For at sikre kvaliteten i<br />

undervisningen valgte de mennesker der<br />

etablerede <strong>FFS</strong> for 40 år siden, at benytte<br />

lønnede veluddannede instruktører, som der<br />

kunne stilles krav til. Det gælder også i dag.<br />

Vi har klare krav til vores instruktører. Til<br />

gengæld tilbyder vi en masse uddannelse,<br />

både internt og eksternt.<br />

Da Farum Familie Svøm blev etableret i 1979<br />

vægtede kvalitet i undervisningen højt. Man<br />

var meget bevidst om, hvilke pædagogiske<br />

mål og værktøjer, der skulle anvendes. Der<br />

arbejdes meget med vandtilvænning og<br />

tryghed i vand. Læring gennem leg vægtes<br />

derfor højt. Vi leger sjældent for at lege, men<br />

for at opnå et mål. Det vil sige legen skal<br />

have et formål. Det kan være tilvænning til<br />

vand, indøvning af en teknik eller ren<br />

konditionstræning - Indianercrawl er ikke en<br />

leg. Det er et pædagogisk redskab. De<br />

redskaber fungerer på tværs af klubbens store<br />

bredde i medlemsskare og holdtyper. Om vi<br />

tager børn begynder eller voksen begynder.<br />

Om vi tager et medlem på 6 år eller et<br />

medlem på 76 år, så elsker de at lege.<br />

Ud over at give en masse mennesker de<br />

færdigheder, der skal til for at færdes glade og<br />

trygge i og ved vandet. Så uddanner vi unge<br />

mennesker, så de efter en ansættelse i <strong>FFS</strong><br />

kan skrive på deres CV, at de har uddannelse<br />

og erfaring i at tilrettelægge og gennemføre<br />

undervisning af børn og voksne. De har<br />

erfaring i at servicere en aktiv og interesseret<br />

forældregruppe. Kort sagt, de har<br />

erhvervserfaring og de har vist, at de kan løfte<br />

et stort ansvar.<br />

Skal vi prøve at sætte Farum Familie Svøm<br />

ind i en større sammenhæng, så er der i<br />

Danmark 2½ mio. mennesker der dyrker<br />

idræt. Af dem går 240.000 til svømning. Det<br />

gør svømning til Danmarks 3. største<br />

Side 8


Farum Familie Svøm’s fødselsdag blev holdt over to dage.<br />

Fredag d. 18. var der reception med taler af bl.a. Borgmester Ole Bondo Christensen, formand Gert<br />

Mortensen og af Finn Thorsoe. På dagen var nye og gamle instruktører, bestyrelsesmedlemmer og<br />

formænd mødt op. Der var mange glade snakke rundt omkring i klublokalet.<br />

Ole Bondo<br />

Gert Mortensen og Suzy Combs-<br />

Finn Thorsoe holder tale mens Agnes Udby, Maj<br />

Lundqvist og Gudrun Duer lytter.<br />

Pernille fra cafeen sørgede for maden.<br />

Annette Hansen, Tove Erlik og sønnen Henning<br />

ser på gamle udklip. Alle tidligere<br />

bestyrelsesmedlemmer og instruktører.<br />

Suzy, Peter, Benny, Jakob, Anette, Kaj<br />

”Gamle” instruktører: Jesper, Tanja og Jacob<br />

Side 9


idrætsgren, kun overgået af fodbold og<br />

gymnastik og skarp forfulgt af Fitness. I<br />

svømmeklubberne er de fleste medlemmer<br />

børn. I Furesø er hele 70% af medlemmerne i<br />

svømmeklubberne under 13 år. forsvinder de<br />

stort set alle sammen, for så at komme igen,<br />

når de selv har fået børn. Så er der en lille<br />

gruppe på 65+. Når jeg ser på statistikken for<br />

Furesø Kommune, så ser det ud til at de alle<br />

går i <strong>FFS</strong>.<br />

så vil jeg gerne kunne give alle vores 60+<br />

medlemmer flere muligheder. Især ved at få<br />

adgang til vandet i hallen på tidspunkter, der<br />

normalt ikke er tildelt klubaktiviteter. Det vil<br />

primært være i dagtimerne.<br />

Det var fortiden, nutiden og ønsker til<br />

fremtiden. Skal jeg sammenfatte det, så vil jeg<br />

sige ællingerne, som er i <strong>FFS</strong> logo, har<br />

udviklet sig på en rigtig fin måde. De har vist<br />

at stabilitet og udvikling kan gå hånd i hånd<br />

og bevarer noget godt, når det gode hviler på<br />

Gladsaxe svømmeklubs synkrohold lavede en fin opvisning om lørdagen<br />

Hvorfor er det interessant? Det er det fordi det<br />

fører frem til mine to ønsker: Når nu<br />

forældrene kommer og låner os deres børn så<br />

de kan lære at svømme, hvorfor kan vi så ikke<br />

holde på dem bagefter? Jeg tror vi mangler<br />

aktiviteter og faciliteter, hvor de unge kan<br />

skabe et eget rum og hvor de kan udfolde sig,<br />

når de ikke er i vandet. Jeg ved ikke, hvad det<br />

er de savner. Det vil jeg gerne invitere hallens<br />

øvrige brugere og kommunen til at drøfte, for<br />

jeg vil gerne have de bliver lidt længere. Og<br />

et sundt fundament. Så i <strong>FFS</strong> holder vi fast i,<br />

at det skal være sjovt at gå til svømning, hver<br />

gang. Og læring gennem leg det fortsætter vi<br />

med.<br />

Formand Gert<br />

Side 10


Om lørdagen<br />

havde vi åbent<br />

hus, og der<br />

kom såmænd<br />

også en ælling<br />

forbi.<br />

Der delte<br />

fødselsdags<br />

slik ud.<br />

Simone sang for til fødselsdags sangene.<br />

Der var også besøg af en herlig klovn<br />

Til slut var der fødselsdags kringle<br />

ænder til alle.<br />

Rasmus Kjærsgaard og Thomas Wisti Raae fra Farum<br />

Musik skole spillede til både sange og hygge.<br />

Side 11


Udspringsstævne for begyndere i Farum svømmehal.<br />

Lørdag den 3. november 2018 var der indbudt<br />

til begynderstævne i udspring i Farum. Der<br />

mødte 5 klubber op med ca. 45 udspringere<br />

som dystede i de 5 trin på både 1m og 3m.<br />

Greve var med for første gang i flere år, HSK<br />

var med for 2. gang med nye springere samt<br />

de garvede klubber som Frem Odense,<br />

Lyngby og Farum.<br />

Farum springerne gjorde det godt, de var<br />

nogle af de yngste til stævnet og opnåede<br />

alligevel flotte placeringer på podiet og på<br />

point i forhold til oprykning.<br />

Trin 2 piger på 1m opnåede lille Amalie<br />

Niebling på 8 år en 3. plads mod 2-3 år ældre<br />

modstandere<br />

Trin 2 drenge på 1m vandt Hooman en flot<br />

sølvmedalje.<br />

Trin 3 blandet drenge og piger 1m fik Arnold<br />

Brinkdorf på 7 år, som yngste deltager en flot<br />

5 plads ud af 11, selvom han sprang imod<br />

børn fra 2005-10<br />

Trin 4 blandet drenge og piger her satte Matti<br />

Honig sig på sølvet og William Augustenberg<br />

sig på 3 pladsen også som nogle af de yngste.<br />

På 3 meter vippen kunne <strong>FFS</strong> også være med.<br />

Trin 2 vandt Ella Hansen en fin sølvmedalje<br />

Trin 3 drenge snuppede <strong>FFS</strong> de 4 første<br />

pladser ud af 7 mulige. Guldet gik til Frederik<br />

Johansen, Sølvet vandt Matti Honig,<br />

bronzemedaljen gik til Arnold Brinkdorf og 4.<br />

pladsen til William Augustenberg.<br />

Trin 5 her forsvarede Mads Kjærsgaard sig<br />

med flotte point både på 3m og 1m med nye<br />

spring lige uden for medaljerækkerne, så han<br />

er klar til at stille op i DM-format næste gang.<br />

Lone<br />

Frederik guld, Matti sølv, Arnold bronze<br />

S<br />

Side 12<br />

Amalie bronze<br />

Ella sølv<br />

Hooman sølv


Udspring internt stævne 17.11.2018<br />

<strong>FFS</strong> udsprings interne stævne lørdag den 17.<br />

november 2018 var en hyggelig dag. Dejligt<br />

at 28 børn havde lyst til at stille op og være<br />

med. Meningen med de interne stævner er, at<br />

man som ny kan få en fornemmelse af, hvordan<br />

det er til de officielle TT-stævner. Hvilket<br />

trin man skal deltage i, rækkefølge på springer,<br />

hvornår man må springe og hvordan en<br />

bedømmelse er. Det er rigtig mange ting at<br />

forholde sig til, når man er ny. Vi håber, at<br />

dagen gav et indblik i afvikling af et stævne,<br />

og at I måske har lyst til at deltage til næste<br />

Hvis der er forældre, som har lyst til at hjælpe<br />

os med gennemførelsen af et stævne, må I<br />

gerne sige til. Vi har opgaver som: speaker, itopsætning<br />

med brug af Dive-recorder, som er<br />

vores point-system, evt. skrælle gulerødder og<br />

brygge kaffe. It- her kan man læres op af<br />

Peter, som har helt styr på det.<br />

Tak til Tine og Anne som var speakere denne<br />

dag. Tak til it-Peter som sørger for det hele<br />

kører. Tak til Anne L, for dejlig kage og tak<br />

til dommerne og alle deltagerne.<br />

Lone<br />

officielle stævne. Stævnerne er<br />

delt i Begynder-format og i DMformat,<br />

så man kan nå stævnet<br />

på en dag. Der tages selvfølgelig<br />

trænere med som hjælpere og de<br />

guider børnene gennem stævnet.<br />

Side 13


Aqua Camp 2019<br />

Farum-Familie-Svøm afholder Aqua-Camp i uge 32<br />

For alle børn i alderen 7 – 12 år<br />

Fra den: 05-08-2019 til den: 09-08-2019 i tidsrummet: kl. 09.00 - kl. 16.00<br />

Aqua Campen afholdes i træningsbassinet.<br />

Hvis du er glad for vand og godt kan lide nye udfordringer,<br />

så er Aqua Camp noget for dig!<br />

Du vil blive udfordret med bl.a. svømning, vandlege, stafetter og livredning i<br />

bassinerne,<br />

samt sjove udendørslege.<br />

Du skal selv have en madpakke og drikkedunk med, vi sørger for frisk frugt og saft.<br />

Tilmelding er via Dansk Svømmeunions hjemmeside.<br />

Prisen er 1200,- kr. for 5 dages Aqua-Camp, som betales ved tilmelding.<br />

Vi har max plads til 32 børn, så først til mølle<br />

Vi mødes<br />

i Farum Svømmehal<br />

Farum Park 20 st. tv.<br />

3520 Farum<br />

44 95 67 89<br />

Vi glæder os til at se dig!<br />

Side 14


Kære Merete<br />

Hjertelig tillykke med de 60 år. Vi er meget glad for du er her i klubben<br />

og håber du bliver her længe endnu.<br />

Kære færdiguddannede svømmeinstruktører.<br />

Tillykke med jeres svømmeinstruktør-uddannelse til:<br />

Sofie Alsø<br />

Vi glæder os til at<br />

følge jer på kanten<br />

fremover.<br />

Pi Udby<br />

Frederik Udby<br />

Side 15


Velkommen til nye<br />

hjælpetrænere<br />

Oscar Lehmann (Ossi) som underviser på udspring Mini Talent mandag og torsdag<br />

Anne Gjelstrup som er med på børnehold tirsdag eftermiddag<br />

Peter Conrad som er med på børnehold onsdag eftermiddag<br />

Lucas Thomsen der er på torsdag aften<br />

Vi glæder os til at samarbejde med jer i fremtiden.<br />

Lone<br />

Anne<br />

Peter<br />

Ossi<br />

Lucas<br />

Side 16


Fredag eftermiddag med Plask og leg<br />

Bedstefar bliver vandet.<br />

Lej med lego før svømmetimen<br />

Familie hygge<br />

Side 17


God start for udspringerne på 2019<br />

Farum-Familie-Svøm åbnede kalenderåret<br />

med det første Trip Trap stævne i DM format.<br />

For debutanterne og de mindste springere var<br />

medaljerne ikke det vigtigste mål ved stævnet.<br />

Målet var, for de fleste, at opnå tilstrækkelig<br />

score til at opnå deltagelse i årgangsmesterskaberne<br />

til efteråret. Lidt tidligt på<br />

året måske, men alligevel ville en<br />

kvalifikation være rart at få på plads.<br />

Det lykkedes over al forventning, idet 4 D<br />

springere (under 12 år), Emma, Arnold og<br />

Valdemar klarede kravet på 1m vippen. Mads<br />

var på denne højde uheldig i baglæns<br />

hovedspring, med en rigtig rygplasker til<br />

resultat. Men han genvandt modet på 3m<br />

vippen, hvor han som den eneste D springer<br />

(foreløbig!) klarede kravet.<br />

Mathilde og Laura kvalificerede sig i C<br />

gruppen (12-13 år) på 1m, førstnævnte<br />

ligeledes på 3m.<br />

Emilie klarede kravene på begge højder i B<br />

gruppen (14-15 år), hvor Johannes indtil<br />

videre må nøjes med at have opnået deltagelse<br />

på 1m.<br />

Ikke alle kandidater deltog i stævnet, så der<br />

kommer flere. Derudover ønsker alle<br />

selvfølgelig at kvalificere sig til 3m også, så<br />

der er lagt op til fortsat flittig træning i<br />

foråret.<br />

Hans Krogenlund<br />

Mathilde guld, Laura sølv<br />

Emilie guld<br />

Mads sølv<br />

Side 18


OVERSIGT OVER FARUM-FAMILIE-SVØMS AFDELINGER OG UDVALG<br />

AFDELING LEDER AFDELINGSMEDLEMMER<br />

Svømme Maj 30 74 15 46 Alle instruktører som har svømmehold<br />

Vandgymnastik Lone 44956789 Lise-Lotte, Kevin, Cecilia<br />

FUS’er Christian S 29 61 54 02 Lise-Lotte, Michael, Sara, Pi,<br />

Simone, Johanne, Steffen, Julie,<br />

FAKLer Bo 60 60 71 92 Christian S,<br />

Livredning Maj 30 74 15 46 Jeff<br />

Handicap Merete 22 82 88 54 Tina, Therese, Pi, Sofie, Nicolai<br />

Udspring Hans 44 95 32 25 Lone, Cecilie, Lucas, Freya, Sofie, Oskar,<br />

Karla<br />

Vandskræk Lone 44 95 67 89 Tina, Johanne, Merete<br />

Kajak Henrik 44 99 15 80 Merete, John<br />

UDVALG LEDER UDVALGSMEDLEMMER<br />

Blad Kaj 44 99 45 12 Maj<br />

Kursus Lone 44 95 67 89 Svømmeudvalg<br />

IT Bo 60 60 71 92 Robert, Benny<br />

Svømme Maj 3074 15 46 Hans, Lone, Christian, Merete,<br />

Henrik<br />

Økonomi Jeff 44 95 66 10 Gert, Jakob<br />

Jule Lone 44 95 67 89 Svømmeudvalg<br />

Side 19


KALENDER<br />

Generalforsamling den 7. april<br />

Påskeferie fra 15. april til 22. april<br />

Sommerferie fra den 12. maj<br />

Alle de nævnte feriedage er inklusive<br />

Der er ikke klubsvømning på skolefridage i Farum<br />

Børnehave børnene fik balloner af Lone<br />

FARUM-FAMILIE-SVØM<br />

Adresse og telefon nummer se side 2

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!