FFS_Maj19

doeleman

SVØMMENYT

NR. 1 40. ÅRGANG maj 2019

40 års jubilæums fest


KLUBBLAD FOR FARUM-FAMILIE-SVØM

Nr. 1

40. årgang

Næste nummer maj 2019

Deadline: Stof til næste nummer indleveres til

redaktionen senest 10 april 2019

_______________________________________

REDAKTION

ANSVARSHAVENDE REDAKTØRER

Maj Lundqvist 30 74 15 46

Kaj Svendsen 44 99 45 12

TRYK

_______________________________________

KLUB ADRESSE

FARUM-FAMILIE-SVØM

Farum Svømmehal

Farum Park 20, st. tv.

3520 Farum

Internetadresser

www.farumfamiliesvom.dk

kontor@farumfamiliesvom.dk

KLUBKONTOR

Farum Svømmehal

Lone Vorm

Tlf.: 44-95-67-89

Kære medlemmer

Hvis I ønsker at kontakte kontoret, kan der

ringes på hverdage mandag til fredag.

Der er telefonsvarer på hvis Lone er væk fra

kontoret. Læg en besked, og Lone ringer tilbage.

BESTYRELSE

Tlf. Valgt for

Formand

Gert Mortensen 44 95 37 03 2017-18

Lillevangsvej 90, 3520 Farum

Sekretær

Maj Lundqvist 30 74 15 46 2017-18

Hvilebækvænge 5, 3520 Farum

Kasserer

Jeff Andreasen 44 95 66 10 2018-19

Dyssevangen 9, 3520 Farum

Øvrige Bestyrelsesmedlemmer

Lene Andreasen 44 95 66 10 2018-19

Sijmen Dekker 44 95 00 86 2017-18

Benny Jakobsen 40 56 18 24 2018-19

Jakob Vilstrup 61 67 61 07 2017-18

Suppleanter

Robert Doeleman 26 32 43 60 2018

Karen Jakobsen 20 81 60 63 2018

Revisor

Finn Larsen 48 18 76 33 2018

Revisorsuppleant

Gerd Lundqvist 42 83 11 43 2018

AFDELINGER, UDVALG, etc.

Se næstsidste side.

Side 2


Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes søndag den 7. april 2019 kl. 10.00

I Farum Svømmehal i FSU-lokalet (Lokalet lige inden for vindfanget).

1) Valg af dirigent

2) Bestyrelsens beretning

3) Regnskab forelægges til godkendelse

4) Indkomne forslag.

5) Valg til bestyrelsen

6) Valg af suppleanter

7) Valg af revisor og revisorsuppleant

8) Eventuelt

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

Regnskabet ligger til gennemsyn hos kassereren fra 14 dage før

generalforsamlingen.

Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være

bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

Valg til bestyrelsen. Følgende er på valg

Formanden: Gert Mortensen

Sekretær: Maj Lundqvist

Bestyrelsesmedlem :Sijmen Dekker

Bestyrelsesmedlem :Jakob Vilstrup

Valg af suppleanter.

Robert Doeleman

Karen Jakobsen

Valg af revisor og revisorsuppleant. Følgende er på valg

Revisor Finn Larsen

Revisor suppleant: Gerd Lundqvist


Klinkesituation.

Fliserne på bunden af 180cm bassinet

forsvinder stille og roligt. Efterhånden som

fliserne løsner sig fra bunden, bliver de

fjernet, så vi undgår skarpe kanter og lommer,

hvor bakterier kan gemme sig. Det er ikke

kønt, men til gengæld håber vi at have vand i

bassinet til den 12. maj 2019.

Lone

Fredags FUSERE

Side 4


Sidste nyt fra kontoret

2. halvår er skudt i gang og forår og sommer

venter forude med lyse tider.

I sommerferien skal fliserne skiftes på hele

bunden af bassinet i den store hal. Det tager

mellem 3-4 måneder. Bassinet skal tømmes

helt for vand, det nye murearbejde skal tørre i

4 uger før der kan komme vand i bassinet

igen. Det har også betydning for vores sidste

undervisningsdag, som er lørdag den 11.

maj 2019.

med fest og mange besøg af nye såvel som

gamle FFS instruktører og bestyrelsesmedlemmer.

Stor tak til Furesø musik skole

og til Gladsaxe Synkron Svømnings piger for

den flotte opvisning. Det var også hyggeligt

med besøg af klovnen og ælling. Der var også

rigeligt med kageand til alle.

Hygiejne er stadig et vigtigt emne, så vi alle

kan svømme i rent vand. Det er meget vigtigt

at vaske sig før man hopper i baljen og efter

toilet besøg. Tal med jeres børn og sørg også

for at jeres børn har været på toilettet før de

skal til undervisning og at de ikke er syge i

maverne før en tur i svømmehallen. Det tager

24-48 timer at rense vandet efter opkast eller

afføring i bassinet og det er virkelig mange

andre det går ud over, når bassinet skal lukkes

efter et uheld.

Aflysning, grundet stort svømmestævne

”Farum CUP” er alt undervisning aflyst fra

fredag den 3. maj kl. 12.00 – søndag den 5.

maj kl. 22.00.

FFS havde 40 års jubilæum den 18. og 19.

januar 2019, det blev et par hyggelige dage

FFS holdning er stadig at støtte og uddanne

unge instruktører og hjælpetrænere så godt

som muligt, klar til at stå på kanten i det

daglige og undervise. De bliver uddannet som

instruktører via Dansk svømmeunion og DGI

og samtidig har vi også interne kurser, når

behovet opstår. Lørdag den 23. februar var en

stor del af instruktørerne tilmeldt et

konflikthåndteringskursus med hjælp fra en

psykolog.

Tilmelding til ny sæson åbner 1. juni på FFS

hjemmeside på www.farumfamiliesvom.dk

I næste klubblad til maj måned vil det nye

sæsonprogram være med.

Husk at oplyse jeres evt. nye adresse,

mailadresse eller mobil nr. enten til FFS

kontor eller man kan opdatere sin profil selv

på hjemmesiden.

Lone

Side 5


Konflikthåndteringskursus lørdag den 23. februar 2019

De fleste af de 19 deltagere var juniorinstruktører

eller nye instruktører, få gamle

instruktører.

Mange fik en god oplevelse og fik indblik i,

hvad man kan forvente sig at blive mødt af,

når man står på kanten og underviser.

Som udgangspunkt vælger man jobbet som

instruktør, fordi man godt kan lide at undervise

i svømning eller anden vandaktivitet,

men man har ikke tænkt over det der følger

med, som kan være svært. Vi møde f.eks.

temmelig stressede børn/forældre eller børn vi

lære at kende, som er udfordret eller har det

svært, vi skal som instruktører kunne rumme

mange forskellige mennesker. Vi møder

mange forskellige forældre, som har mange

forventninger, og det er ikke altid vi kan løfte

opgaven eller møde alle lige, hvor de ønsker

det, da vi har et hold på 12 børn, som alle skal

lære at svømme på en god og tryg måde og

gerne med leg som er motiverende.

På kurset talte vi meget om de konflikter, vi

har mødt og så blev vi guidet til at undgå/-

mindske antallet af konflikter ved at tænke

over vores kropssprog, udstråling og

talemåde.

Vi talte en del om respekt for instruktøren, for

hvornår har man det? Bl.a. at stå rank og være

stolt af sit job, front mod vandet, kontakt med

svømmerne hele tiden, være velforberedt, så

vinder man respekt.

Alder. Det kan være enormt grænseoverskridende

at undervise forældre/voksne, når

man selv er f.eks. 18-20 år gammel, selvom

man er uddannet og ved, hvad man skal

undervise i og er forberedt. Men man kan

godt blive usikker på spørgsmål fra en, der er

ældre, som virker meget målrettet og selvsikker.

Derfor er det virkelig rart at blive

guidet til selv at være mere sikker.

De nye og unge var glade for at blive

forberedt på senarier de kan blive mødt med,

så de er forberedte. Vi kan alle bruge de råd

som vi fik. Generelt er det et super dejligt job

med alle de glade børn og man vokser med

opgaven, men også godt at blive rustet/klædt

på, som instruktør til opgaven med uforudset

opførsel af en eller anden grund.

Cecilie

Overdragelse

Cecilie er gået på barsel og det betyder at

Oscar (Ossi) har overtaget pladsen på

udspringsholdet Mini Talent mandag og

torsdag. For holdet børn begynder lavt

vand onsdag er Peter kommet til sammen

med Stina, så holdet kan forsætte sin

træning uændret. Maj har overtaget

vandgymnastik og voksen motion onsdag

formiddag. Tak til Peter, Ossi og Maj

som er trådt til. Vi ønsker Cecilie held og

lykke med baby.

Lone

Mini talentholdet

der overtages af

Oscar ( Ossi )

Side 6


FFS blev stiftet den 18. januar 1979

Et jubilæum er en god anledning til se tilbage,

til at se hvor vi er i dag og måske ønske lidt

for fremtiden.

Som det ligger i navnet Farum Familiesvøm,

så blev klubben skabt som en breddeklub, der

sætter familien i centrum. Det er vi stadig væk

og det er sjovt når vi har familier, hvor tre

generationer er i vandet samtidig. Det er også

rigtig dejligt, at vi på bassinkanten samtidig

kan møde helt nye medlemmer og

medlemmer der var med til at starte Farum

Familiesvøm i 1979.

omklædningen, for så at gå til hver sit hold.

Så mødes man efter undervisningen og følges

hjem igen. Eventuelt via husets udmærkede

cafe. Ser vi på holdene, så har vi bl.a. sagt

farvel til synkronsvømning, vandpolo og

snorkeldykning. Til gengæld har vi fået Open

Whater svømning og vores udspringsafdeling

er vokset betragtelig.

Begrebet familiesvømning har udviklet sig

over de 40 år. Oprindelig, havde vi

familiehold, hvor man de første 30 minutter

fik undervisning på hver sin bane, for så de

sidste 10 minutter at blive slået sammen til et

hold. Det krævede faktisk at to generationer

fra samme familie var tilmeldt familieholdet. I

dag har vi stadig, hold på mange niveauer og

for mange alderstrin i hallen på samme tid.

Men holdene bliver ikke slået sammen til

sidst. Det giver en større fleksibilitet, til at

imødekomme de moderne familiers

mangeartede behov. Tilbuddet om, at familien

går til svømning sammen består. Familierne

ankommer sammen og følges gennem

Fundamentet og fokusområdet er fortsat

bredden, hvor det primære mål er at sikre

medlemmerne bliver trykke og glade ved

vandet og hvor de får motion. Men i

udspringsafdelingen har vi også talent- og

konkurrencehold, som vi er meget stolte af,

når de vinder medaljer. Vi er faktisk også ret

glade for dem når de ikke vinder. De er jo en

del af klubben. Det vigtige for FFS er fortsat,

at individet udvikler sig, og så er det ikke så

vigtig om det er en der har vundet en medalje,

eller om det er en på voksen vandskræk, der

for første gang har svømmet på tværs af det

dybe bassin.

Hvorfor har vi så ikke talent og konkurrencehold

i svømning? Det har vi ikke, for det

tilbud findes allerede i Farum Svømmehal,

hos Farum Svømmeklub, som har

Side 7


konkurrencesvømning som et grundelement i

deres klub. Så her går godt samarbejde forud

for sund konkurrence. I det hele taget oplever

vi i dag et rigtig godt samarbejde i hallen.

Både med andre idrætsklubber i og uden for

Farum Svømmeunion. Med de private

virksomheder i hallen og ikke mindst med

hallens personale. Det gode samarbejde vil vi

gerne kvittere for.

Forskellen er, at dem på 6 år indrømmer, at de

elsker at lege. For at sikre kvaliteten i

undervisningen valgte de mennesker der

etablerede FFS for 40 år siden, at benytte

lønnede veluddannede instruktører, som der

kunne stilles krav til. Det gælder også i dag.

Vi har klare krav til vores instruktører. Til

gengæld tilbyder vi en masse uddannelse,

både internt og eksternt.

Da Farum Familie Svøm blev etableret i 1979

vægtede kvalitet i undervisningen højt. Man

var meget bevidst om, hvilke pædagogiske

mål og værktøjer, der skulle anvendes. Der

arbejdes meget med vandtilvænning og

tryghed i vand. Læring gennem leg vægtes

derfor højt. Vi leger sjældent for at lege, men

for at opnå et mål. Det vil sige legen skal

have et formål. Det kan være tilvænning til

vand, indøvning af en teknik eller ren

konditionstræning - Indianercrawl er ikke en

leg. Det er et pædagogisk redskab. De

redskaber fungerer på tværs af klubbens store

bredde i medlemsskare og holdtyper. Om vi

tager børn begynder eller voksen begynder.

Om vi tager et medlem på 6 år eller et

medlem på 76 år, så elsker de at lege.

Ud over at give en masse mennesker de

færdigheder, der skal til for at færdes glade og

trygge i og ved vandet. Så uddanner vi unge

mennesker, så de efter en ansættelse i FFS

kan skrive på deres CV, at de har uddannelse

og erfaring i at tilrettelægge og gennemføre

undervisning af børn og voksne. De har

erfaring i at servicere en aktiv og interesseret

forældregruppe. Kort sagt, de har

erhvervserfaring og de har vist, at de kan løfte

et stort ansvar.

Skal vi prøve at sætte Farum Familie Svøm

ind i en større sammenhæng, så er der i

Danmark 2½ mio. mennesker der dyrker

idræt. Af dem går 240.000 til svømning. Det

gør svømning til Danmarks 3. største

Side 8


Farum Familie Svøm’s fødselsdag blev holdt over to dage.

Fredag d. 18. var der reception med taler af bl.a. Borgmester Ole Bondo Christensen, formand Gert

Mortensen og af Finn Thorsoe. På dagen var nye og gamle instruktører, bestyrelsesmedlemmer og

formænd mødt op. Der var mange glade snakke rundt omkring i klublokalet.

Ole Bondo

Gert Mortensen og Suzy Combs-

Finn Thorsoe holder tale mens Agnes Udby, Maj

Lundqvist og Gudrun Duer lytter.

Pernille fra cafeen sørgede for maden.

Annette Hansen, Tove Erlik og sønnen Henning

ser på gamle udklip. Alle tidligere

bestyrelsesmedlemmer og instruktører.

Suzy, Peter, Benny, Jakob, Anette, Kaj

”Gamle” instruktører: Jesper, Tanja og Jacob

Side 9


idrætsgren, kun overgået af fodbold og

gymnastik og skarp forfulgt af Fitness. I

svømmeklubberne er de fleste medlemmer

børn. I Furesø er hele 70% af medlemmerne i

svømmeklubberne under 13 år. forsvinder de

stort set alle sammen, for så at komme igen,

når de selv har fået børn. Så er der en lille

gruppe på 65+. Når jeg ser på statistikken for

Furesø Kommune, så ser det ud til at de alle

går i FFS.

så vil jeg gerne kunne give alle vores 60+

medlemmer flere muligheder. Især ved at få

adgang til vandet i hallen på tidspunkter, der

normalt ikke er tildelt klubaktiviteter. Det vil

primært være i dagtimerne.

Det var fortiden, nutiden og ønsker til

fremtiden. Skal jeg sammenfatte det, så vil jeg

sige ællingerne, som er i FFS logo, har

udviklet sig på en rigtig fin måde. De har vist

at stabilitet og udvikling kan gå hånd i hånd

og bevarer noget godt, når det gode hviler på

Gladsaxe svømmeklubs synkrohold lavede en fin opvisning om lørdagen

Hvorfor er det interessant? Det er det fordi det

fører frem til mine to ønsker: Når nu

forældrene kommer og låner os deres børn så

de kan lære at svømme, hvorfor kan vi så ikke

holde på dem bagefter? Jeg tror vi mangler

aktiviteter og faciliteter, hvor de unge kan

skabe et eget rum og hvor de kan udfolde sig,

når de ikke er i vandet. Jeg ved ikke, hvad det

er de savner. Det vil jeg gerne invitere hallens

øvrige brugere og kommunen til at drøfte, for

jeg vil gerne have de bliver lidt længere. Og

et sundt fundament. Så i FFS holder vi fast i,

at det skal være sjovt at gå til svømning, hver

gang. Og læring gennem leg det fortsætter vi

med.

Formand Gert

Side 10


Om lørdagen

havde vi åbent

hus, og der

kom såmænd

også en ælling

forbi.

Der delte

fødselsdags

slik ud.

Simone sang for til fødselsdags sangene.

Der var også besøg af en herlig klovn

Til slut var der fødselsdags kringle

ænder til alle.

Rasmus Kjærsgaard og Thomas Wisti Raae fra Farum

Musik skole spillede til både sange og hygge.

Side 11


Udspringsstævne for begyndere i Farum svømmehal.

Lørdag den 3. november 2018 var der indbudt

til begynderstævne i udspring i Farum. Der

mødte 5 klubber op med ca. 45 udspringere

som dystede i de 5 trin på både 1m og 3m.

Greve var med for første gang i flere år, HSK

var med for 2. gang med nye springere samt

de garvede klubber som Frem Odense,

Lyngby og Farum.

Farum springerne gjorde det godt, de var

nogle af de yngste til stævnet og opnåede

alligevel flotte placeringer på podiet og på

point i forhold til oprykning.

Trin 2 piger på 1m opnåede lille Amalie

Niebling på 8 år en 3. plads mod 2-3 år ældre

modstandere

Trin 2 drenge på 1m vandt Hooman en flot

sølvmedalje.

Trin 3 blandet drenge og piger 1m fik Arnold

Brinkdorf på 7 år, som yngste deltager en flot

5 plads ud af 11, selvom han sprang imod

børn fra 2005-10

Trin 4 blandet drenge og piger her satte Matti

Honig sig på sølvet og William Augustenberg

sig på 3 pladsen også som nogle af de yngste.

På 3 meter vippen kunne FFS også være med.

Trin 2 vandt Ella Hansen en fin sølvmedalje

Trin 3 drenge snuppede FFS de 4 første

pladser ud af 7 mulige. Guldet gik til Frederik

Johansen, Sølvet vandt Matti Honig,

bronzemedaljen gik til Arnold Brinkdorf og 4.

pladsen til William Augustenberg.

Trin 5 her forsvarede Mads Kjærsgaard sig

med flotte point både på 3m og 1m med nye

spring lige uden for medaljerækkerne, så han

er klar til at stille op i DM-format næste gang.

Lone

Frederik guld, Matti sølv, Arnold bronze

S

Side 12

Amalie bronze

Ella sølv

Hooman sølv


Udspring internt stævne 17.11.2018

FFS udsprings interne stævne lørdag den 17.

november 2018 var en hyggelig dag. Dejligt

at 28 børn havde lyst til at stille op og være

med. Meningen med de interne stævner er, at

man som ny kan få en fornemmelse af, hvordan

det er til de officielle TT-stævner. Hvilket

trin man skal deltage i, rækkefølge på springer,

hvornår man må springe og hvordan en

bedømmelse er. Det er rigtig mange ting at

forholde sig til, når man er ny. Vi håber, at

dagen gav et indblik i afvikling af et stævne,

og at I måske har lyst til at deltage til næste

Hvis der er forældre, som har lyst til at hjælpe

os med gennemførelsen af et stævne, må I

gerne sige til. Vi har opgaver som: speaker, itopsætning

med brug af Dive-recorder, som er

vores point-system, evt. skrælle gulerødder og

brygge kaffe. It- her kan man læres op af

Peter, som har helt styr på det.

Tak til Tine og Anne som var speakere denne

dag. Tak til it-Peter som sørger for det hele

kører. Tak til Anne L, for dejlig kage og tak

til dommerne og alle deltagerne.

Lone

officielle stævne. Stævnerne er

delt i Begynder-format og i DMformat,

så man kan nå stævnet

på en dag. Der tages selvfølgelig

trænere med som hjælpere og de

guider børnene gennem stævnet.

Side 13


Aqua Camp 2019

Farum-Familie-Svøm afholder Aqua-Camp i uge 32

For alle børn i alderen 7 – 12 år

Fra den: 05-08-2019 til den: 09-08-2019 i tidsrummet: kl. 09.00 - kl. 16.00

Aqua Campen afholdes i træningsbassinet.

Hvis du er glad for vand og godt kan lide nye udfordringer,

så er Aqua Camp noget for dig!

Du vil blive udfordret med bl.a. svømning, vandlege, stafetter og livredning i

bassinerne,

samt sjove udendørslege.

Du skal selv have en madpakke og drikkedunk med, vi sørger for frisk frugt og saft.

Tilmelding er via Dansk Svømmeunions hjemmeside.

Prisen er 1200,- kr. for 5 dages Aqua-Camp, som betales ved tilmelding.

Vi har max plads til 32 børn, så først til mølle

Vi mødes

i Farum Svømmehal

Farum Park 20 st. tv.

3520 Farum

44 95 67 89

Vi glæder os til at se dig!

Side 14


Kære Merete

Hjertelig tillykke med de 60 år. Vi er meget glad for du er her i klubben

og håber du bliver her længe endnu.

Kære færdiguddannede svømmeinstruktører.

Tillykke med jeres svømmeinstruktør-uddannelse til:

Sofie Alsø

Vi glæder os til at

følge jer på kanten

fremover.

Pi Udby

Frederik Udby

Side 15


Velkommen til nye

hjælpetrænere

Oscar Lehmann (Ossi) som underviser på udspring Mini Talent mandag og torsdag

Anne Gjelstrup som er med på børnehold tirsdag eftermiddag

Peter Conrad som er med på børnehold onsdag eftermiddag

Lucas Thomsen der er på torsdag aften

Vi glæder os til at samarbejde med jer i fremtiden.

Lone

Anne

Peter

Ossi

Lucas

Side 16


Fredag eftermiddag med Plask og leg

Bedstefar bliver vandet.

Lej med lego før svømmetimen

Familie hygge

Side 17


God start for udspringerne på 2019

Farum-Familie-Svøm åbnede kalenderåret

med det første Trip Trap stævne i DM format.

For debutanterne og de mindste springere var

medaljerne ikke det vigtigste mål ved stævnet.

Målet var, for de fleste, at opnå tilstrækkelig

score til at opnå deltagelse i årgangsmesterskaberne

til efteråret. Lidt tidligt på

året måske, men alligevel ville en

kvalifikation være rart at få på plads.

Det lykkedes over al forventning, idet 4 D

springere (under 12 år), Emma, Arnold og

Valdemar klarede kravet på 1m vippen. Mads

var på denne højde uheldig i baglæns

hovedspring, med en rigtig rygplasker til

resultat. Men han genvandt modet på 3m

vippen, hvor han som den eneste D springer

(foreløbig!) klarede kravet.

Mathilde og Laura kvalificerede sig i C

gruppen (12-13 år) på 1m, førstnævnte

ligeledes på 3m.

Emilie klarede kravene på begge højder i B

gruppen (14-15 år), hvor Johannes indtil

videre må nøjes med at have opnået deltagelse

på 1m.

Ikke alle kandidater deltog i stævnet, så der

kommer flere. Derudover ønsker alle

selvfølgelig at kvalificere sig til 3m også, så

der er lagt op til fortsat flittig træning i

foråret.

Hans Krogenlund

Mathilde guld, Laura sølv

Emilie guld

Mads sølv

Side 18


OVERSIGT OVER FARUM-FAMILIE-SVØMS AFDELINGER OG UDVALG

AFDELING LEDER AFDELINGSMEDLEMMER

Svømme Maj 30 74 15 46 Alle instruktører som har svømmehold

Vandgymnastik Lone 44956789 Lise-Lotte, Kevin, Cecilia

FUS’er Christian S 29 61 54 02 Lise-Lotte, Michael, Sara, Pi,

Simone, Johanne, Steffen, Julie,

FAKLer Bo 60 60 71 92 Christian S,

Livredning Maj 30 74 15 46 Jeff

Handicap Merete 22 82 88 54 Tina, Therese, Pi, Sofie, Nicolai

Udspring Hans 44 95 32 25 Lone, Cecilie, Lucas, Freya, Sofie, Oskar,

Karla

Vandskræk Lone 44 95 67 89 Tina, Johanne, Merete

Kajak Henrik 44 99 15 80 Merete, John

UDVALG LEDER UDVALGSMEDLEMMER

Blad Kaj 44 99 45 12 Maj

Kursus Lone 44 95 67 89 Svømmeudvalg

IT Bo 60 60 71 92 Robert, Benny

Svømme Maj 3074 15 46 Hans, Lone, Christian, Merete,

Henrik

Økonomi Jeff 44 95 66 10 Gert, Jakob

Jule Lone 44 95 67 89 Svømmeudvalg

Side 19


KALENDER

Generalforsamling den 7. april

Påskeferie fra 15. april til 22. april

Sommerferie fra den 12. maj

Alle de nævnte feriedage er inklusive

Der er ikke klubsvømning på skolefridage i Farum

Børnehave børnene fik balloner af Lone

FARUM-FAMILIE-SVØM

Adresse og telefon nummer se side 2

More magazines by this user