Brabrand If klubblad nr. 01 / 2019

grafdoc

Bladet, der bringer afdelingerne tættere på hinanden... Bladet kan kun downloades ved at trykke på billedet på side 2...

NR. 1 MARTS 2019 42. ÅRGANG

BRABRAND

IDRÆTSFORENING

KRONIK: KLUBBEN ER

LOKALSAMFUNDETS

HJEMMEBANE...

KARMAPRISEN TIL

PROJEKT KUNSTGRÆS

SIDSTE UDKALD FOR

SVØMMEAFDELINGEN

GYMNASTER SAGDE JA

TIL MILLION-PROJEKT

I JAKA-FABRIKKEN

14 ÅR OG FRIVILLIG... – KAN MAN VÆRE DET?

BADMINTON BASKETBALL FODBOLD GYMNASTIK HÅNDBOLD MOTION PÉTANQUE SVØMNING TENNIS


2 BADMINTON BASKETBALL FODBOLD GYMNASTIK HÅNDBOLD MOTION PÉTANQUE SVØMNING TENNIS

STØT VORES ANNONCØRER – DE STØTTER OS!

| Barberen | Malerfirma Helge & Michael Jørgensen a/s | Advokat Lars Broni |

| Rema 1000 Brabrand | Det Gamle Gasværk | Kvickly Åbyhøj | Brdr. Møller A/S |

| Brabrand Sportscafé | Klinik for Fodterapi i Brabrand | EDC Aros i Brabrand |

| CS City Stilladser | Rolsted Cykler City Vest | Sparekassen Kronjylland |

| CITY VEST | Café Stedet | Brabrand Hus | Home Åbyhøj |

HOVEDFORMAND

Jens Jensen Mobil 2694 1907

BRABRAND SPORTSCAFÉ

Ole Vraa Mobil 2844 5454

DEADLINES

Nr. 1 Deadline 8. marts 2019

Udkommer april

Nr. 2 Deadline 3. maj 2019

Udkommer juni

Nr. 3 Deadline 23. august 2019

Udkommer september

Nr. 4 Deadline 25. oktober 2019

Udkommer november

ANNONCER

Annonce interesserede kan

maile til klubbladet@grafdoc.dk

LEDER

Skal man lave andet end at dyrke idræt i en idrætsforening? Det spørgsmål er der sikkert

mange holdninger til og meninger om. Sammen med Kulturgas, menighedsrådet og fællesrådet

har jeg i en del år, på vegne af idrætsforeningen, været med til at arrangere grundlovsmøde

ved Brabrandsøen. Med nogenlunde de samme foreninger lavede vi sidste vinter noget, vi

kaldte ”Kultursalon8220”. Begge arrangementer syntes vi er gode tilbud, men opbakningen

til at være med til at arrangere og til at møde op til arrangementerne har været begrænset,

derfor det indledende spørgsmål.

Dette nævnte jeg også i min beretning på den netop overståede generalforsamling. Beretningen

kan læses på side 4-5. Her kan I også læse, at vores svømmeafdeling desværre ser ud til

at lukke. På deres generalforsamling lykkedes det ikke at finde nogen til at besætte bestyrelsesposterne.

Medmindre det lykkes at finde nogle medlemmer til bestyrelsen på en ekstraordinær

generalforsamling, tirsdag den 19. marts (efter deadline), lukker afdelingen med udgangen

af denne sæson. Den nuværende bestyrelse har, for de flestes vedkommende, siddet

i en del år og har gjort, hvad de kunne for at finde nye medlemmer. Tak til jer for indsatsen.

Denne triste udvikling i vores svømmeafdeling får mig til nok engang, at opfordre Jer alle til

at bakke op om de forældre og andre frivillige, der gør et stort arbejde for at give jeres børn

nogle gode oplevelser her i vores forening. Bak op om deres beslutninger – vis at I påskønner

deres arbejde og spørg om der er noget, I kan hjælpe med. Der er altid brug for opbakning og

hjælp, så vores dejlige forening bliver et endnu mere fantastisk sted at være.

REDAKTIONEN

Jacob Lundsgaard 2752 0026

Mette Malthesen, korrektur

Materiale til bladet mailes til

klubbladet@grafdoc.dk

Tekst modtages helst i word-format.

Billeder SKAL medsendes separat og

være i enten jpg, eps eller tif-format

og i en høj opløsning (ca. 330 dpi).

Billeder fra www kan som hovedregel

ikke bruges pga. den dårlige kvalitet.

Oplag: 1.800 stk.

Tryk: WERKs Grafiske Hus

I ønskes alle et godt og aktivt forår.

Med venlig hilsen

Jens Jensen

Klubbladet bliver lagt på yumpu.com.

Søg på ‘Brabrand IF’.

Læs bladet online eller download

ved at klikke på billed til venstre

i den elektroniske fil.

BRABRANDIDRÆTSFORENING


Følg hjertet

og sig ja til

nyheder

Få masser af inspiration, sjove

konkurrencer og hyggelige

events for hele familien

– direkte i din indbakke

Tilmeld

dig på

cityvest.dk/

nyhedsbrev


4 BADMINTON BASKETBALL FODBOLD GYMNASTIK HÅNDBOLD MOTION PÉTANQUE SVØMNING TENNIS

BERETNING 2019

BRABRAND IF – HOVEDAFDELINGEN

Vi var ved årsskiftet 2540 medlemmer – en

fremgang på 105 medlemmer i forhold til

året før. Ikke de store udsving i de enkelte

afdelinger, men dejligt at håndbold fortsætter

deres fremgang. Der er kommet over 100

nye medlemmer siden 2015, så de nu er 296

medlemmer. Men ekstra medlemmer kræver

også ekstra plads og håndbold er lidt

udfordret på manglende hal timer. Der arbejdes

på om det kan lykkes at finde ekstra

timer.

Generalforsamlingerne i de enkelte afdelinger,

på nær håndbold, er nu overstået. Så

vidt jeg er orienteret, forløb de alle tilfredsstillende

og det lykkedes at besætte alle ledige

bestyrelsesposter. Dog med een undtagelse,

idet det ikke lykkedes at samle en

bestyrelse til vores svømmeafdeling. Der er

nu indkaldt til ekstraordinært generalforsamling

med ét punkt på dagsordenen, nemlig

opløsning af foreningen. Det er trist, men

det er mit indtryk at der er blevet gjort hvad

der var muligt for at finde en ny bestyrelse.

I FU har vi nogenlunde fastholdt at holde

møde en gang i måneden for at snakke om

stort og småt. Det har været givtigt med disse

små møder. Jeg vil gerne sige tak til jer i

FU for god opbakning og et godt samarbejde

i årets løb.

Klubbladet bliver stadig omdelt af ”seniorserverne”

fra tennisafdelingen, i postnumrene

8220 og 8230. Det er vi dem meget taknemmelige

for. Herfra skal også lyde en stor

tak til Jacob Lundsgaard og de folk, der hjælper

med at lave bladet. Jacob gør en stor indsats

for at finde nye annoncører til klubbladet.

Heldigvis lykkes det nogle gange, men vi

må desværre konstatere at frafaldet er større

end tilgangen. Hjælpe gerne!!!

Overordnet set er vores gode samarbejde

med kommunen, om driften af vores anlæg,

forsat i 2018. Vi synes, at vi bliver hørt og

taget med på råd. Ikke dermed sagt at der

ikke er plads til forbedringer, men det er der

vel altid!!!

Ole Vrå har nu haft cafeteriet i 4½ år. Sidste

år nævnte jeg, at der var udfordringer med

forventede åbningstider. Disse udfordringer

med forventninger til åbningstiderne er der

stadig. Det er mest håndbold og fodbold, der

oplever disse udfordringer. Derfor er der

nedsat et cafeudvalg med repræsentanter

fra de to afdelinger, som sammen med Ole

og FU prøver at minimere disse.

Fodbold har også fremgang i medlemstallet

og er nu næsten 600 medlemmer. Jeg er sikker

på, at det tal også vil stige, da de har fået

en kunstgræsbane. Det er en gammel drøm

for afdelingen, der nu er gået i opfyldelse.

Jeg var selv med i et udvalg i 2009, der arbejdede

på etableringen af en sådan bane.

Så lå det stille i nogle år inden der for ca. 3

år siden blev nedsat et nyt udvalg, med Paw

Krogh i spidsen, der arbejdede videre med

ideen. Det var gode handlekraftige folk, der

fik fordelt opgaverne imellem sig. Der skulle

findes mange penge! Foruden de 3,1 million,

som kommunen bevilligede, og selvom den

samlede pris, af forskellige årsager, endte på

hele 6,8 mill., så lykkedes det at skrabe dem

sammen. Det var egen opsparing, nogle tilsidesatte

penge, fonde, erhvervs- og private

donationer, så alt ialt et imponerende arbejde.

Som I sikkert alle ved fik 1. holdet kun en

enkelt sæson i 1. division i denne omgang,

men selvom de rykkede ud igen, var det en

positiv oplevelse. Positiv var det også, at banerne

i efteråret var så fine, at alle divisionsholdets

kampe kunne afvikles her på anlægget

I sidste års beretning fortalte jeg om, at vi

var ved at starte et nyt tiltag, der hedder

”idræt om dagen”. Et tilbud, som meget henvender

sig til dem, der ikke i forvejen går til

de traditionelle idrætsgrene. Man mødes og

varmer op i fællesskab og så kan man selv

være med til at vælge hvilke aktiviteter, der

skal være på programmet den dag. Der er ingen

instruktør på holdet, men heldigvis tre

gode og kompetente tovholdere. Det var en

lidt træg opstart, men nu er de ca. 25, der

mødes hver torsdag, men de vil gerne være

endnu flere. Tilbuddet startede op i hovedforeningen,

men er nu en del af gymnastikafdelingens

program.

Mange af Jer er sikkert bekendt med, at der

bliver bygget på Jaka grunden. Entreprenøren

har dog fået at vide af kommunen, at

selve fabriksbygningen, det er faktisk over

6000 m 2 , skal bevares. Entreprenørfirmaet

vil gerne bruge bygningen til noget, der

kommer den brede befolkning til gode. Jeg

blev indkaldt til møde og spurgt, om det var

noget jeg kunne se Brabrand IF som en del

af. Det kunne jeg ikke umiddelbart, men det

kunne gymnastikafdelingen ”vi skal da have

en spring- og motorikhal”. Det er mange møder

siden, at den ide blev født og den lever

bestemt stadig, men der er mange ting, der

skal falde på plads og der er et pænt stykke

vej endnu. Vores gymnastikafdeling er stadig

vores suverænt største afdeling med tæt

på 1000 medlemmer.

Vores petanque afdeling er selvfølgelig udfordret

af, at en stor del af grusbanen er

blevet lavet om til kunstgræs. Deres årlige

stævne i juli, blev afholdt på grusbanen ved

Stavtrups idrætsanlæg. Det gik fint, men der

var en del logistikudfordringer og selvfølgelig

en manglende omsætning for Ole i cafeen.

Petanque har fået fine lokaler i et ældre

drivhus i Egå, hvor de spiller indendørs om

vinteren. Det er godt besøgt og et stort aktiv

for afdelingen.

Af større arrangementer kan jeg nævne

fodboldafdelingens mikrofodboldskole en

weekend i maj, fodboldskole i sommerferien

med over 100 børn i en uge – Udsolgt – og

deres årlige julestævne, den sidste weekend

før jul, hvor der atter i år var fodbold i 2 haller

fra tidlig morgen til sent aften, både lørdag

og søndag. I år var det den 22.-23., men

det kunne ikke ses på antallet af tilmeldte

hold. Håndboldafdelingen holdt håndboldskole

i efterårsferien og tennis havde en meget

vellykket tennis camp på deres anlæg i

sommerferien.

BRABRANDIDRÆTSFORENING


BADMINTON BASKETBALL FODBOLD GYMNASTIK HÅNDBOLD MOTION PÉTANQUE SVØMNING TENNIS 5

Jeg vil her også lige nævne den årlige nytårskur,

d. 31. december, hvor over 250 mennesker

– på tværs af alle afdelinger – mødtes

og ønskede hinanden godt nytår, medens

Ole Vrå hyggede om os med dejlig mad.

Af andre arrangementer kan nævnes, at vi

også i år var med til at arrangere grundlovsmøde

i parken ovenfor ro stadion. Det

var i samarbejde med kulturgas, Fællesrådet

og menighedsrådet. Et flot arrangement,

der for fjerde år i træk blev afholdt i flot solskin.

Gymnastikafdelingen var repræsenteret

med et springhold, der lavede en flot opvisning.

Sammen med kulturgas og menighedsrådet

arrangerede vi også noget, vi kaldte ”kultursaloner

8220”. Tre arrangementer, én i

sognegården, én på gasværket og én i pejsestuen.

Vi synes, at vi havde fået sat et flot

program sammen med et godt koncept. Det

gik ud på et oplæg om et emne og så sidde

i grupper og snakke om emnet, samtidigt

med at man drak rødvin og spiste ost. Den

sidste halve time blev så brugt på fælles opsamling

og diskussion. Desværre var fremmødet

ikke så stort som vi havde håbet på.

Der kom 40 til det første arrangement, 30

til det næste og 20 til det sidste, så godt der

ikke var planlagt flere.

Jeg har efterfølgende gjort mig nogle tanker

om, hvorvidt man i en idrætsforening skal

lave andet end at dyrke idræt. Det skal dog

have et forsøg mere, så jeg har sagt ja til at

være med til at arrangere grundlovsmøde

igen i år og også tre kultursalon-aftener til

efteråret. Så må vi håbe på et bedre fremmøde.

Vi har fået to nye æresmedlemmer i foreningen

i 2018, idet Niels Chr. Pedersen fra

håndboldafdelingen og Esper Tækker fra

tennisafdelingen, meget fortjent, er blevet

udnævnt som æresmedlemmer. Stort tillykke

til dem begge.

Desværre har vi også mistet æresmedlemmer

i 2018, idet Pierre Peugeot, Buller og

Jytte Schwarts er gået bort i årets løb. Æret

være deres minde.

Jeg vil slutte med at sige tak til alle, der har

ydet en indsats for Brabrand IF i årets løb,

både på og udenfor banerne.

Tak for jeres opmærksomhed.

Jens Jensen

Til salg

Maries Bakker, Brabrand

... 13 arkitekttegnede rækkehuse

Maries Bakker

Størrelser: Fra 106 kvm til 112 kvm

Byggeår: 2019

Indflytning: Forventet indflytning i sommeren 2019

Priser: Fra kr. 2.995.000,- til kr. 3.150.000,-

Maries Bakker, Brabrand - særdeles attraktivt

13 nyopførte arkitekttegnede rækkehuse tegnet af schmidt/hammer/lassen architetects.

Rækkehusene er tegnet og bygget med fokus på høj kvalitet, rene linjer, godt lysindfald, gennemført

indretning og med en tydelig reference til skandinavisk arkitektur og klassisk nordisk stil.

Boligerne er beliggende meget naturskønt ved Hans Broges Bakker.

Kontakt Bettina eller Thomas fra home Åbyhøj-Aarhus V-Brabrand på tlf. 8615 2700

BRABRANDIDRÆTSFORENING


6 BADMINTON BASKETBALL FODBOLD GYMNASTIK HÅNDBOLD MOTION PÉTANQUE SVØMNING TENNIS

Formand og kontaktperson

KAI THOR HANSEN

Telefon 8626 0651

Mobil 2311 1946

kaithorhansen@gmail.com

www.brabrand-badminton.dk

www.brabrand-badminton.dk

HVIS DU ØNSKER AT SPILLE BADMINTON I BRABRAND

1. Find én makker (single) eller tre makkere (double) til motionsbadminton

2. Find et ledigt tidspunkt, der passer jer (se ledige tider under Motionist)

3. Ønsker du at spille turneringsbadminton (se under Senior eller Ungdom)

4. Hvis du vil spille motionsbadminton og ikke har en makker er

mandagsholdet måske noget for dig (se under Motionist)

eller pensionistsbadminton (se under Veteran)

5. Send en mail med dine ønsker og data til

kaithorhansen@gmail.com

www.brabrand-badminton.dk

AFLYSNINGER

Mandag den 15. april til

den 22. april. Begge dage

inklusive pga. påskeferie

SÆSONEN SLUTTER

Hal 1: Den 30. april

Hal 2: Den 21. juni

GENERALFORSAMLING

I BADMINTON AFDELINGEN

Badminton har afholdt generalforsamling

den 21. februar 2019. Alle medlemmer

var indkaldt via mail, og der mødte

14 op inklusive bestyrelsen.

Generalforsamlingen forløb efter planen.

Vores kasserer, Inge Lise Johansen,

og vores revisor, Birger Larsen, havde

valgt at stoppe, så der skulle vælges

nye til disse poster. Ny kasserer blev Pia

Breum og Henrik Andersen blev valgt

til revisor.

Formanden, Kai Thor Hansen, var ikke

på valg i år og fortsætter et år endnu.

Annette Buhl fortsætter som senioransvarlig,

og Jesper Richard fortsætter

som ungdomsansvarlig. Desuden blev

der valgt fire forældre, til ungdomsspillere,

til arbejdet i bestyrelsen. Cammilla,

Johnny, Anders og Dan, hvilket vi

var meget glade for, og vi ser frem til en

masse gode input og aktiviteter i bestyrelsesarbejdet.

Der kommer mere information,

når vi har holdt vores første

bestyrelsesmøde og posterne er blevet

fordelt.

Der har været fremgang på 10% i medlemsantallet,

og der har især været tilgang

af ungdomsspillere.

Vi mangler stadig trænere til at varetage

Miniton (badminton for 4-7 årige). Vi

håber, at det snart vil lykkes os at finde

nogen til at ovetage denne post, så vi

kan komme i gang.

Vi vil hermed gerne sige tak til Inge Lise

og Birger for deres indsats.

Bestyrelsen

INFO FRA UNGDOMSAFDELINGEN

Det er super dejligt at se alle de unge mennesker,

som for tiden får spillet en masse

badminton, både i Brabrand hallerne, men

også ude i de østjyske haller. Vi har nemlig

fået godt gang i vores stævne deltagelse

i Brabrand badminton’s ungdomsafdeling.

Det er super godt, at vores spillere også

kommer ud og møder andre spillere og prøver

det af vores gode trænere underviser i

hjemme i Brabrand hallerne.

Det er med til, at gøre vores spillere bedre

til badminton, men det giver også noget på

den sociale konto, hvilket jo også er vigtigt i

en badminton klub. Dette glæder både spillere

og vores forældre. Det gør det også sjovt

at lave foreningsarbejde når vi er flere om at

løfte opgaverne i ungdomsafdelingen.

Vi vil også i år arbejde på at afslutte sæsonen

med at afvikle klubmesterskab for vores

ungdomsspillere. Dette kommer der mere

info om via mail.

Jesper Richardt,

Ungdomsformand

ENTREPRENØRFIRMA

BRDR. MØLLER A/S

Edwin Rahrs Vej 77, 8220 Brabrand

Telefon 87 47 60 60 · www.brdrmoller.dk · mail@brdrmoller.dk

Alt i jord - vej og kloakarbejde

BRABRANDIDRÆTSFORENING


BADMINTON BASKETBALL FODBOLD GYMNASTIK HÅNDBOLD MOTION PÉTANQUE SVØMNING TENNIS 7

Glade Brabrand spillere i Skanderborg

Nedenstående artikel er skrevet af Dan Kaihøi, som er forældre til en af vores U13 spillere

GLADE DRENGE INDTAGER

BADMINTONTURNERINGER

I DET ØSTJYSKE

Brabrand Badminton Ungdomsafdeling har

i februar og marts deltaget i to DGI begynderstævner.

Målet med deltagelsen var dels,

at få flere spillere til at prøve kræfter med

turneringer og samtidig styrke sammenholdet

i ungdomsafdelingen. Det blev til flotte

kampe for hver enkelt spiller med vundne

og tabte point, og ikke mindst en lærerig oplevelse

for både børn og medfølgende forældre.

Første stævne var i Fårvang, hvor vi deltog

med 5 spillere fordelt på U9 og U13. For de

fleste spilleres vedkommende var det det

første badmintonstævne, så de var spændte

på at komme i gang. Oliver fra U13 havde

glædet sig specielt meget, da det var hans

første stævne, hvor der deltog andre fra

klubben, og han så derfor frem til at dele oplevelsen

med kammeraterne. Der blev spillet

rigtig mange kampe i forskellige puljer

og der blev kæmpet bravt, svedt og slidt for

hvert point.

I marts var der så deltagelse i et stævne i

Skanderborg – her var der deltagelse fra

ikke mindre end syv spillere fra Brabrand

fordelt på U11, U13 og U15. Til stævnet var

der også mulighed for at spille doublekampe,

hvilket flere af spillerne havde tilmeldt

sig. Der blev tid til at se hinandens kampe

og drengene var gode til at tage tjansen med

at tælle point for klubkammeraterne. Flere

af spillerne var gengangere fra sidste stævne,

men det var også lykkedes at lokke nye

spillere med. Det var tydeligt at mærke, at

drengene hver især fik tanket selvtillid og

fandt glæde og stolthed over hvert vundet

point, samtidig med at sammenholdet og

opbakning, både blandt børn og forældre,

var stærkt. Frede fra U11 gav en fin opvisning

for de andre Brabrand-spillere i godt

spil og hårde kampe, før han endte på en flot

2. plads i U11-rækken.

BRABRANDIDRÆTSFORENING


8 BADMINTON BASKETBALL FODBOLD GYMNASTIK HÅNDBOLD MOTION PÉTANQUE SVØMNING TENNIS

Kontaktperson og formand

Kontaktperson

www.brabrandfodbold.dk

www.brabrandfodbold.dk

FLEMMING MØLLER

Mobil 4034 3609

drenge ungdom

HARRIE HORSMANS

FORLÆNGER MED TOM

Fodboldtrænere kommer og går

... OGSÅ MARC ER PÅ PLADS

Brabrand har også forlænget

Mobil 2468 8816

i fodboldklubber. Men også på

samarbejdet med assistenttræner

det punkt er Brabrand anderledes.

Marc Højland Jepsen.

www.brabrandfodbold.dk

www.brabrand-fodbold.dk

facebook.com/brabrandfodbold

facebook.com/kohbrafodbold

Kontaktperson

pige ungdom

EGON LAURSEN

Mobil 2421 4425

1. holdet har i januar forlænget

aftalen med træner Tom Søjberg,

som hermed kan fortsætte

udviklingen af et ungt velspillende

hold i toppen af 2. division.

Dermed er trænerteamet på

plads.

Læs mere på www

GENERALFORSAMLING

MANDAG DEN 19. FEBRUAR 2019

(SAMMENFATNING)

ET MERE FYLDIGT

REFERAT KAN SES PÅ

WWW.BRABRAND-FODBOLD.DK

Dagsorden ifølge vedtægterne

Formand, Flemming Møller, bød velkommen

til de 15 fremmødte, deraf 5 fra bestyrelsen.

Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Lars Broni som dirigent.

Lars Broni blev valgt og konstaterede,

at generalforsamlingen var lovlig.

Formandens beretning

Formanden mindede i sin beretning Jens

Iversen, som er afgået ved døden i løbet af

året. Jens var i mange år aktiv som holdleder

og senest for 1. holdet.

Formanden mindede om, at generalforsamlingen

er foreningens højeste instans og som

lægger rammerne for foreningen. Ud fra det

beskedne antal bestyrelsesmøder, er der

stor tilfredshed med det arbejde, bestyrelsen

har udført.

Derefter berettede formanden om 1. holdet,

der startede året som næstsidst i 1. division

og under stregen. En lang række stamspillere

forlod holdet i vinterpausen og træner

Tom Søjberg stod med en stor opgave og

meget at se til, men under en træningslejr i

Tyrkiet, i foråret, blev nyankomne spillere

godt integreret og en ny spillestil blev højt

prioriteret, men alligevel kneb det med resultaterne

i turneringen.

Med kun ét point i de tre første kampe synes

løbet kørt, men den nye spillestil begyndte

at virke og mod slutningen af turneringen

begyndte det at se ud som om en nedrykning

kunne undgås.

Det lykkedes dog ikke helt og holdet måtte

en tur ned i 2. division i sommerferien. Formanden

fremhævede, at vi kan være stolte

af vores førstehold, og set i lyset af, at holdets

budget er væsentligt mindre end de andre

hold i divisionen.

Flere spillere forlod holdet i sommerpausen

og et nyt hold skulle bygges op, med det mål

at være i top 6 ved slutningen af efteråret, så

vi er med i oprykningsspillet i foråret 2019.

Strukturen for 2. division er ændret fra sidst

vi spillede der, men det lykkedes at få holdet

til at overvintre på en 4. plads.

Flere andre klubber i 2. division har oprustet

og vi har selv måttet afgive spillere, bl.a.

anfører Jesper Brinck, som fortsætter med

kontraktfodbold på Færøerne. Der er dog

også kommet tilgang, så cheftræneren er

godt tilfreds med mandskabet.

Formanden nævnte også, at Brabrand IF

vandt det uofficielle Aarhusmesterskab indendørs.

Et nyt eliteudvalg skal arbejde mere målrettet

på at opbygge egne spillere til førsteholdet.

Foreløbigt vil vi lade nogle af U16 spillerne

træne sammen med 1. holdet.

Efter indlægget om 1. holdet berettede formanden

om 2. holdet, som spiller i serie 1

for 5. sæson i træk. De sluttede i efteråret på

en 3. plads. Truppen er på 18 spillere og der

bliver løbende rykket folk ned fra divisionsholdet.

For fremtiden skal vi målrettet integrere

de ældste ungdomsspillere i truppen,

så der er en naturlig overgang til seniorfodbold

3. holdet spillede i serie 4 hele året og sluttede

på en 4. plads i både forår og efteråret.

Old girls består af 10 spillere, som lige er

nok til at holde et 7-mands hold kørende.

I Old boys er der efterhånden en del spillere,

som falder fra, uden der kommer nye til.

I efteråret har vi måttet trække vores 60-års

hold.

Derefter gjorde formanden statistik på ungdomsafdelingen,

hvor 23 drengehold og 6

pigehold har spillet i efteråret. Der er i alt 81

trænere og ledere i ungdomsafdelingen.

Formanden inkluderede også omtale af

årets mikrofodboldskole, fodboldskolen i

sommerferien og samarbejdet med AGF og

følgerne deraf med en bedre strukturering

af ungdomsafdelingen og også det tradionsrige

julestævne.

>

BRABRANDIDRÆTSFORENING


Der hvor du er

når det er tid til

noget nyt

Hos os får du en personlig rådgivning med udgangspunkt i dine ønsker.

Egå afdeling | tlf. 86 22 48 00

Skt. Pauls afdeling | tlf. 87 32 11 00

Aarhus City afdeling | tlf. 87 32 13 00

Aarhus Erhverv | tlf. 87 32 13 10

Aarhus Nord afdeling | tlf. 86 78 62 77

1, 2, 3 OG 4 VÆRELSES BOLIGER

• Senior- og familievenligt

• Tæt på by, sø og offentlig transport

• Nye og moderne boliger

• Mulighed for mindre husdyr

INTERESSERET NU

– ELLER VENTELISTE?

Følg os på Facebook/brabrandhus

og se aktuelle ledige lejemål.

DEPOT- OG KÆLDERRUM

• Brug for ekstra plads til opbevaring?

• Lej et ekstra rum – lokalt i Brabrand

P-PLADS

I LUKKET

KÆLDER

Kontakt Trine

T: 2361 6092

M: trine@valhallainvest.dk

PB: Facebook/brabrandhus


10 BADMINTON BASKETBALL FODBOLD GYMNASTIK HÅNDBOLD MOTION PÉTANQUE SVØMNING TENNIS

I pigeafdelingen har der været afholdt Skoleturnering,

som har givet tilgang i de yngste

rækker, men også afsmitning i årgange

umiddelbart over, hvor der også har været

tilgang. Pigeafdelingen har aldrig været

større. Skoleturnering for piger gentages

lørdag den 16. marts.

I omtalen af de enkelte årgange i pigeafdelingen

oplyste formanden, at seniorholdet

var på træningsophold i Tyrkiet, ligesom

divisionsholdet, men måtte rykke ud af Jylllandsserien,

da vores spillere ikke kunne

klare sig med de mere erfarne i denne række.

I efteråret var der 2 seniorhold med i turneringen

for første gang i klubbens historie.

Formanden kom derefter ind på skole og

Brabrand IF samarbejdet og de aktiviteter,

der er i det. Endvider blev også intern træningskursus

omtalt, som gav 20 nye trænere

med et C1-træner bevis.

I løbet af året blev der afholdt standerhejsning

med mange aftiviteter og i den sidste

kamp i efteråret spillede divisionsholdet i lyserøde

bluser, som efterfølgende blev bortauktioneret

til ‘Støtte for Brysterne’.

I vinterperioden bliver der installeret Wifi i

klubbens områder, så alle kan bruge det. Det

er sponseret af Aura. Formanden takkede

deltagere i diverse udgalg, caféudvalget og

kridtholdet.

Anlæg af kunststofbanen var naturligvis

årets største begivenhed.

I forbindelse med kunststofbanen, så formanden

tilbage i tidligere referater og oplyste,

at allerede i 2009 arbejdede klubben på

et projekt... men i 2016 blev projektgrupper

dannet og siden lykkedes det, så den kunne

tages i brug i november 2019.

I de 3 år, som projektet har varet har især

Paw Krogh ydet en stor indsats. Som Paw

udtaler: ”Kassen er tom – men glæden er stor”.

Anlægning af banen har kostet i alt 6,8 millioner

kroner, hvoraf kommunen har støttet

med 3,14 millioner og klubben selv har financieret

resten med egne midler og sponsorgaver,

legater, privatedonationer, samt

pengegaver, ikke mindst fra ”En hånd fra

fortiden”.

Vi mangler endnu maskiner og redskaber,

så vi selv kan vedligeholde banen og bringe

driftudgifterne ned.

Formanden gav en stor tak til alle, som har

medvirket i denne store opgave og den økonomiske

opbakning, som klubben har fået.

Under sin beretning kom formanden også

ind på de ekstra tørre baner i sommer og

mulighederne for vanding og afviklingen af

hjemmekampene, hvor entré igen blev indført,

dog på den måde, at overskuddet gik til

kunstgræsbanen.

I løbet af året gik klubben over til online indmelding

og registrering af medlemmer. Det

er sikkert medvirkende til større medlemstal,

men i særdeleshed er kassererens arbejde

lettet. Teknologien indeholder også brug

af DBUs kampklar og automatisk betaling af

kontingent.

Efter en kort omtale af økonomien i klubben,

takkede formanden alle, som har givet

et nap med i 2018 og til de, som fortsætter i

2019. Til sidste en tak til bestyrelseskolleger

for et – trods de få møder – velfungerende

samarbejde.

Uden kommentarer blev

formandens beretning godkendt.

Fremlæggelse af regnskab

Harrie gennemgik regnskabet med følgende

kommentarer.

Driftresultatet er stort set som sidste år. Indtægter

og udgifter omfatter kun almindlig

drift – d.v.s. uden anlæg.

Regnskabet viser et ordinært overskud på

ca. 300.000 kroner, som ligger på linje med

tidligere år.

Der har været store ekstraordinære indtægter,

som går til kunststofbanen. Henlæggelser

er fordelt til kunstgræs. Henlæggelserne

udgør i alt godt 4,5 mio. Når henlæggelserne

er fordelt til kunstrgræs – fratrukket de

ekstraordinære indtægter – betyder det negativt

resultat på godt 370.000 kr.

Regnskabet viser, at klubben har kunnet finansiere

er kunstgræsbane uden af lave

gældsætning. Det blev også fremhævet, at

udgifter til 1. holdet er afholdt uden for klubbens

regnskab.

Der blev spurgt til værdien af kunstgræsbanen,

som er bogført, men som straks er afskrevet,

idet salgsværdien er tæt på 0, men

brugsværdien er rigtig høj. Bestyrelsen støttes

af forsamlingen i denne straksafskrivning.

Regnskabet blev godkendt

uden yderligere kommentarer.

Budget og kontingent for 2019

Budgettet for 2019 blev forelagt og ligner

det for 2018, dog forventes en væsentlig udgift

til vedligehold og brug af kunstgræsbane,

i alt omkring 200.000 kroner

Budgettet viser et forventet resultat på

223.500 kroner, hvoraf de 200.000 kroner

henlægges til fremtidig vedligeholdelse/udskiftning

af græstæppe på kunstgræsbanen.

Budget og kontingent

blev herefter godkendt.

Indkomne forslag/bestyrelsens forslag

Der er ingen indkomne forslag.

Valg til bestyrelsen

Der var genvalg til alle bestyrelsesposter, så

bestyrelsen fortsætter uændret og med Harrie

Horsmanns som kasserer.

Valg af 2 suppleanter

Der var genvalg og nyvalg af Dorte Kuula.

Valg af 3 repræsentantskabsmedlemmer:

Der var genvalg til alle.

Der blev ikke valgt suppleanter til repræsentantskabet

Valg af revisor

Henning Krabbe blev genvalgt.

Eventuelt

Der er ingen stående udvalg, som der skal

vælges medlemmer til.

Jens Jensen orienterede om status for cafeterieudvalget,

bl.a. mulighed for at frivillige

kan sælge varer fra et mindre udvalg.

Forsamlingen udtrykte undren over, at der

meget ofte er lukket i cafeteriet, når der er

aktiviteter i hallen/på banerne. Det ser udvalget

på.

Derefter takkede formanden forsamlingen

for fremmøde og for en god styring af Lars

Broni og fremmøde.

Han afsluttede generalforsamlingen med et

trefoldigt ‘længe leve’ for Brabrand Idrætsforening

fodboldafdeling.

Referent:

Egon Laursen

BRABRANDIDRÆTSFORENING


vraa

mad & vin

Gastronomi til enhver lejlighed

tapas

tema

sandwich

buffet

dagens ret

brunch

receptioner

gl. dags retter

grill-tilbehør

moderne gastronomi

festmenu

smørrebrød

natmad

gryderetter

natmad

jul

kage-buffet

klassiske retter

desserter

påske

ost- & pølsebord

snacks

vine

seværdigheder

vraa-madogvin.dk

... det rigtige valg ud af huset

Røddikvej 18 . 8464 Galten . ole.vraa@mail.dk

Annonce_Brabrand Sportscafe_2017.indd 1

5/3/2017 8:20:51 AM

Danmarks største

udvalg af dagligvarer

til discountpriser

Meget mere discount!

Stenbækvej 1A - Brabrand


12 BADMINTON BASKETBALL FODBOLD GYMNASTIK HÅNDBOLD MOTION PÉTANQUE SVØMNING TENNIS

Bragt i stiften den 25. december 2018

KLUBBEN ER

LOKALSAMFUNDETS

HJEMMEBANE

Kronik af Andreas Rasch-Christensen

Norske dramaserier har fået vind i sejlene.

En af dem er NRK-satsningen Hjemmebane.

Det er nemlig en grundlæggende fortælling

om lokalsamfundets fodboldklub. Dens udfordringer

og sammenhængskraft. Sådan en

klub er Brabrand IF, og der er mange af dem

i det danske fodboldlandskab.

Klubberne er presset, fordi de savner kommunal

såvel som national opbakning. Århus

kommune kan godt lide Brabrand IF,

men ikke nødvendigvis dens ambitioner om

også at have fokus på divisionsfodbold. AGF

er byens hold, mens de andre må nøjes, hvis

de arbejder med talenthøjden og ikke kun

bredden. Divisionsforeningen synes heller

ikke om, at Brabrand er en divisionsklub. I

Brabrand er der nemlig ingen varme i banerne,

ingen VIP-lounge og ingen fuldtidsansatte

i administrationen og trænerstaben.

Det er en amatørklub drevet af frivillige.

Brabrand har dermed samme DNA som over

90 % af de danske fodboldklubber.

Det betyder, at vi ikke må drømme om mere.

Vi må kun reagere og ikke agere. Divisionsforeningen

vil ikke give os licens og vil end

ikke give os lov til at kalde hjemmebanen for

et stadion. Kommunen vil ikke hjælpe, fordi

vi jo kan rykke helt ud af divisionsrækkerne

inden for en kort tidsperiode. Begge dele kan

være legitime. Der skal være gode faciliteter,

og kommunens begrænsede ressourcer må

investeres med møje og klare mål for øje.

Alligevel kæmper vi videre. Vi har afviklet 1.

divisionskampe med formel dispensation og

uden klager. Vi har slået græsset på de bløde

baner. Når kommunen ikke vil, så møder

vi op med håndskubbere og muskelkraft. Og

her hjælpere alle i klubben til. Divisionshold

og hvem ellers vil. Vi kæmper alle en fælles

kamp for at være en lille frivillig forening

med både elite og bredde.

Måske kan kommune og divisionsforeningen

lære af norsk drama. Omdrejningspunkt

i den norske serie er det fiktive foldboldhold

Varg IL, der just er rykket op i eliteserien.

For at sætte sig på et af de meste kontroversielle

områder med lange fangarme

ind i MeToo-debatten ansætter Varg som

det første mandlige eliteseriehold en kvindelig

træner.

Træneren Helena Mikkelsen skal mod alle

tænkelig odds sikre oprykkerne overlevelse.

Hun skal i svedlugtende maskuline omgivelser

kæmpe mod fordomme, overgreb og

manglende tillid fra bestyrelsen. Hjemmebane

indeholder også en anden substantiel

grundfortælling om betydningen af den lokale

fodboldklub.

Serien udspiller sig i Udkants-Norge. Her er

det ikke charmen, der tæller. Det er overlevelsesinstinktet

i en triviel og monoton hverdag

præget af små og rå intrigante magtspil.

De smukke scener sættes i en by, hvor skibsværftet

er hovedkilde for de fleste hustandsindkomster.

Det lokale fodboldhold er det

formildendesamlingspunkt.

Helena Mikkelsen træder i fodboldmæssig

henseende ud som vinderen af 1 sæson.

Andreas har desuden skrevet, med erfaringerne i Brabrand IF,

om bredde og talentudvikling går hånd-i-hånd i dansk forbold,

eller er der bare en del af en romantisk fortælling?

Læs den på stiften.dk. Bragt 10. marts 2019.

Kronik: De lokale ildsjæle vil også vinde kampe

BRABRANDIDRÆTSFORENING


BADMINTON BASKETBALL FODBOLD GYMNASTIK HÅNDBOLD MOTION PÉTANQUE SVØMNING TENNIS 13

Klubben rykker ikke ned, tilhængerne og

spillerne leverer opbakning, men det sker

dog først, da det fodboldfaglige bringes i tæt

kontakt med det identitetsskabende. For

en klub i et perifert beliggende norsk eller

dansk lokalsamfund drejer det sig om meget

mere end at vinde kampe. Den er et samlingspunkt.

Bag hvert eneste billede på væggen

eller under pokalerne i skabet gemmer

der sig fortællinger om storhed og fald. Om

spillere der kom og gik, om kampe der vandtes

eller tabtes og om tilhængere der tog

imod og slog fra sig. Der er møderne mellem

ungdommen og seniorerne, mellem bredden

og eliten og mellem klubben og lokalsamfundets

indbyggere.

Vi kan ikke præsentere den første kvindelige

træner for et dansk divisionshold som i

Varg, men vi arbejder for, at Brabrand skal

være lokalsamfundets samlingspunkt for

dem, der gerne vil spille fodbold. Her er alle

velkomne uagtet deres sociale baggrunde

og fodboldmæssige færdigheder og potentialer.

Vi vil faktisk gerne have lov til at satse

på både bredde og elite, og vi anser det for

en styrke, at det sker gennem frivillighed og

med skrabet budget.

Vi vil dog selvfølgelig gerne have gode rammer

og med den nyanlagte kunstgræsbane

har vi taget et første skridt. Måske vil både

kommune og divisionsforening åbne klubbens

muligheder for endegyldigt at være

et samlingspunkt for lokalsamfund, bredde

og divisionsfodbold. Brabrand er som mange

andre klubber den danske fodboldlandskabs

grundpille

Udover at fæstne lid til, at disse klubber drives

af frivillighed, hvad skal der så til for at

de ikke bare med tiden forsvinder eller marginaliseres.

Hjemmebane forholder sig overbevisende

til denne problematik i fiktionens

verden. Måske er det på tide, at den debat

også rejses den daglige og trivielle virkelighed.

Her rammer fiktionen den danske fodboldvirkelighed.

Klubbersom Brabrand IF er

funderet på frivillighed og lokalsamfundets

økonomiske og mentale opbakning. Brabrand

IF kæmper mod de generelle strømninger

med massive krav om luksuriøse tribuner,

aflukkede udebaneafsnit og dyrbare

lysanlæg. Brabrand IF har uden fuldtidsansatte

og velpolstrede spillerkontrakter og

trænerlønninger alligevel ind imellem snuset

til de øverste hylder for så at blive kastet

tilbage på grund af urealistiske krav om en

fastansat administration og lægestab.

STJERNESKUD

OGSÅ SOM

TAKE AWAY

Brabrand IF kan til gengæld tilbyde noget

andet. Brabrand er et af de mest diversificerede

områder i Danmark. Ikke andre steder

i Danmark er der samlet så mange mennesker

med så store forskelle i sociale-, økonomiske-

og etniske baggrunde. Brabrand IF

har potentiale til at gabe over forskelligheder,

omfavne dem og gøre dem til en del af

klubånden og klubfællesskabet. I Brabrand

IF mødes forskellighed og bliver en del af

fællesskaber.

Når børn, unge og voksne trækker i klubdragten

og går på banen, efterlades de forskellige

baggrunde i omklædningsrummet.

Visionen er, at Brabrand IF fortsat skal være

en fodboldklub, som forener den forskellighed,

som lokalområdet byder på. Divisionsholdet

er en del af denne vision, hvorfor det

ikke bare er en klub i klubben. Når frivillige

hjælper med at afvikle divisionskampe og

levere opbakning til 1. holdet, så returneres

opbakningen ved at divisionsholdets spillere

agere træner og hjælper med events og

konkurrencer på Brabrands hjemmebane.

www.cafestedet.dk

95,-

- også som TAKE AWAY...

Gratis parkering

Ring - bestil - hent 86 85 6000 Lige ved indgangen ved informationen

BRABRANDIDRÆTSFORENING


14 BADMINTON BASKETBALL FODBOLD GYMNASTIK HÅNDBOLD MOTION PÉTANQUE SVØMNING TENNIS

Bragt på voresbrabrand.dk den 27. februar

PROJEKT BRABRAND IF KUNSTGRÆS

LØB MED

KARMAPRISEN

Af Peter From Jacobsen

Projekt Brabrand IF Kunstgræs blev den første modtager af Karmaprisen

– en ny initiativpris stiftet af Brabrand-Årslev Fællesråd. Der var tæt opløb

om førstepladsen, da det hele blev afgjort i den tidligere konservesfabrik

på Høiriisgaardsvej, der nu i folkemunde er døbt ”Jaka Borgen”.

Der var forår i luften denne tirsdag eftermiddag,

da bestyrelsesmedlemmer fra

Brabrand-Årslev Fællesråd gjorde klar til

aftenens generalforsamling i den gamle fabriksbygning,

der har stået tom, siden Tulip

International lukkede produktionen i 2008.

Fællesrådet havde af ejeren A. Enggaard A/S

fået lov til at lade bygningen danne ramme

om årets generalforsamling, og der blev kørt

stole, forlængerledninger, projektor, og alt

hvad der ellers skulle til, ind i den kæmpemæssige

fabrikshal.

Godt 50 Brabrand-borgere strømmede til

generalforsamlingen – formentlig både for

ved selvsyn at vurdere bygningens muligheder

og for at være en del af aftenens program.

Selv uden opvarmning lykkedes det at holde

varmen næsten hele vejen – men da det var

tid til overrækkelse af Karmaprisen midt på

aftenen var kulden ved at få overtaget.

Det forhindrede dog ikke kraftige klapsalver

til repræsentanterne for Projekt Brabrand

IF Kunstgræs, der løb med Karmaprisen og

de 2500 kr. efter tæt opløb med kulturfestival´en

Vinterstemmer og borgergruppen

bag ”Byggemarked på skolevej – NEJ TAK”.

594 personer havde inden generalforsamlingen

afgivet deres stemme på Facebook, og

her gik de fleste stemmer til kunstgræsprojektet.

Blandt deltagerne i generalforsamlingen

var fordelingen af stemmer mere ligelig.

”Alle tre nominerede projekter er en kæmpe

inspiration til alle om, at det nytter at gå

sammen og skabe løsningerne selv, hvor vi

bor. Det er fantastisk, at vi bare går sammen

og gør tingene selv i den her bydel. Det er

megafedt at være en del af”, sagde medlem

af fællesrådets bestyrelse, Kim Bisgaard i

forbindelse med overrækkelsen.

Også hos de andre nominerede var der glæde

over at være med i finalefeltet. Fra arrangørerne

af VinterStemmer, KulturGas og

Jazzværket kom der denne kommentar:

“Endnu engang tak til Brabrand-Årslev Fællesråd

for jeres nominering af VinterStemmer

til Karmaprisen, og for et godt initi-

Paw Simon Krogh (tv.), Dorte Kuula og

Andreas Rasch-Christensen modtog

på vegne af hele projektgruppen

forsamlingens hyldest, et diplom

og en skulptur af en lokal kunstner.

ativ med ”Karmaprisen”, og en meget fin

generalforsamling. God idé med et besøg i

Jaka-bygningen.”

Bylivsudvikler Camilla Juul Sørensen, A.

Enggaard A/S, og arkitekt Peter Skjalm,

Rum3 Studie fortalte i den gamle fabriksbygning

om arbejdet med at skabe noget nyt

til gavn for hele bydelen.

BRABRANDIDRÆTSFORENING


STANDERHEJSNING

LØRDAG DEN 6. APRIL 2019 KL. 10.00

ALLE ER VELKOMMEN!

AKTIVITETER FOR BØRN OG BARNLIGE SJÆLE!

PROGRAM FOR DAGEN (med forbehold for ændringer)

Kl. 10.00 Vi hejser flaget... tale ved rådmand Rabih.

Kl. 10.15-14.00 Sjove aktiviteter på hele anlægget.

Kl. 13.30 AcroGym Aarhus underholder før kampen.

Kl. 14.00 NordicBet Liga – Brabrand vs. Dalum IF

AKTIVITETER

Mega bordfodbold | Mål hastighed og længde på dit spark | Vælt spanden |

Cykelslange fodbold | Hoppeborg | Giant fodbold | Skyd på målskive...

OG meget mere!

For 50 kr. pr. person

kan du gå i Caféen og nyde

Ole’s pastasalat, salatmix,

kyllingespyd og frikadeller.

Forudbestilling til dette er

nødvendig senest den 29. marts

pr. sms til tlf.: 2255 8448.

Der kan selvfølgelig også

købes pølser fra grillen.

Formthotics system forebygger

skader og hjælper mod smerter

i hæl, knæ, forfod, skinneben

og akillessene.

Det Gamle Gasværk

Støt dit lokale kultur- og forsamlingshus med et medlemskab.

Kun kr. 200 pr. husstand.

Læs mere på www.detgamlegasvaerk.dk

KLINIK FOR FODTERAPI

v/ statsaut. fodterapeuter

Dorte Middelbo Levisen og Lotte Qvist

Hovedgaden 52a, 8220 Brabrand, tlf.: 8626 3077


16 BADMINTON BASKETBALL FODBOLD GYMNASTIK HÅNDBOLD MOTION PÉTANQUE SVØMNING TENNIS

Kontaktperson og formand

KIRSTEN LUNDSGAARD

Telefon 8626 2490

Mobil 6022 3145

www.bif-gym.dk

facebook.com/brabrand-if-gymnastik

www.bif-gym.dk

VIGTIGE DATOER

Se alle vores kalender

informationer på hjemmesiden.

I kalenderen er

der bl.a datoer for de

forskellige begivenheder

i gymnastikforeningen,

lukkedage og anden

praktisk information.

www.bif-gym.dk

‘IDRÆT OM DAGEN’ – I BRABRAND FORTSÆTTER ...

Det er skudt godt i gang og med fin tilslutning. Det fortsætter derfor i 2019,

og der er plads til flere. Det er et nyt og alsidigt motionstilbud til alle voksne

i Brabrand-området. Alle kan være med uanset form, niveau og tidligere erfaring

med idræt. Vi mødes hver torsdag kl. 10-12 i hal 2.

Tilmelding sker på hjemmesiden. Prisen er 200,- kr. indtil 1. maj.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Jens Jensen,

formand for Brabrand IF, på tlf. 2694 1907 eller jenskirsten94@gmail.com.

GENERALFORSAMLING

I BRABRAND IF GYMNASTIK

DEN 22. FEBRUAR 2019

GENERALFORSAMLINGEN VAR VELBESØGT

OG STARTEDE MED GLIMRENDE MAD OG HYGGESNAK.

BRABRANDIDRÆTSFORENING


BADMINTON BASKETBALL FODBOLD GYMNASTIK HÅNDBOLD MOTION PÉTANQUE SVØMNING TENNIS 17

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent:

Morten Kusk, der konstaterer, at generalforsamlingen

er lovligt indkaldt.

2. Valg af referent:

Jonna Bach.

Valg af stemmetællere: Eva Pedersen og Tove

Tækker. Der er 79 stemmeberettigede.

3. Beretning fra de forskellige teams:

Kirsten Lundsgaard, formanden, byder velkommen

og laver en kort beretning. Teamleder

Pernille Schou er gået ud af ledelsen og

ind er trådt Thomas Overgaard Jørgensen.

Medlemstallet er steget i 2018 fra 926 til

955. Idræt i dagtimerne har 23 medlemmer.

Der har været mange spændende møder

omkring Jakabygningen, som foreningen er

interesseret i at købe sig ind i. Grith Christensen

og Thomas Overgaard Jørgensen

har ydet en stor indsats i det forberedende

arbejde.

Der er en tak til alle gode og dygtige instruktører.

Orientering fra de forskellige teams:

Team voksen:

Kirsten Holmgaard: Der bliver arbejdet for

at der igen i år kommer sommergymnastik.

Det nye tiltag i efteråret er SMART-træning

med Gitte Holm og Majken Hindø, som uddannede

instruktører. Desværre var der for

få deltagere til at holdet kunne forlænges i

forårssæsonen.

Motion i naturen blev nedlagt.

Der er pt. 20 hold. 7 hold er fyldt, mandagsholdet

ekstra fyldt med 70 deltagere.

De mange instruktører, gamle som nye, fik

en stor tak.

Selvtræning på lokalcentret er populært.

Anne-Marie Broch-Lips er kontaktperson til

lokalcenteret og står for selvtræning, hvor

der pt. er 156 tilmeldte.

Der er morgenyoga hver onsdag klokken 6

og et nyt yogahold onsdag 18.30 til 19.50.

Team Børn og Unge:

Thomas Overgaard Jørgensen har fået Juliane

Pilegaard Jessen med i teamet. Der er 290

børn og unge i foreningen nu. Der er stor interesse

for springholdene og der tilbydes

ekstra springtræning på udvalgte søndage.

Team kommunikation:

Janni Kikkenborg Rossel: Teamet har fået 2

nye medlemmer Camilla Sørensen og Jonna

Bach og har desuden John Vium, der står for

den tekniske del med hjemmesiden, udsendelse

af nyhedsbrev samt medlemssystemet

Conventus.

Team Event:

Grith Christensen koordinerer de forskellige

ad hoc udvalg omkring f.eks. juletræning,

hvor der sidst var 63 betalende gæster til

ostebord og hygge. Gymnastikopvisningen.

Foreningsaften/Idrætsmærkeaften m.m.

Opvisningen i år, lørdag d. 6. april byder, udover

vores egne mange hold, på et hold fra

Randers på 140 personer.

Team idræt i dagtimerne:

Jens Jensen: Nyt tiltag, der blev sat i gang

med hjælp fra instruktører fra DGI. Ideen er

at der efter fælles opvarmning kan sættes

forskellige discipliner i gang; floorball, curling,

badminton, gå-tur eller andet.

Det foregår hver torsdag i hal 2 fra kl. 10-12

efterfulgt af kaffe og hygge. Der er 23 betalende

på holdet.

Styregruppen består af Lone Pedersen, Carsten

Særmark og Helge Olesen.

4. Forelæggelse og godkendelse

af årsregnskab.

Nyt i forhold til sidste år:

Man skal nu købe billetter til arrangementer

online og huske at medbringe dokumentation

for købet.

Alle data er sikrede i henhold til persondataforordningen.

Aarhus idrætsfond har ydet 29.000 til redskaber

til springholdene.

Der er 927 medlemmer.

Regnskabet blev godkendt.

5. Vedtægtsændring §2.2:

Jytte Jakobsen (Team Ledelse) fremlagde

forslag om vedtægtsændring, således at teksten

i vedtægterne stemmer overens med

praksis.: §2.2 og 2.4 lægges sammen og lyder

nu: Medlemskab opnås for en sæson ad

gangen ved tilmelding og betaling online.

Forslaget blev vedtaget.

6. Orientering om Jakaprojektet

Foreningen er interesseret i at købe sig ind

på ca. 2000 kvadratmeter i Jakabygningen.

Bygningen skal bevares eller noget lignende

bygges. Enggaard har besluttet, at det skal

bruges til noget attraktivt for området. Der

er mange ideer til brugen, men målet er, at

skabe idrætsfaciliteter med fleksible og multifunktionelle

rum, der kan bruges til gymnastik

for alle aldre, spring, rytmik, yoga,

dans m.m. og være et socialt samlingssted

for alle generationer.

Når der tænkes i køb i stedet for leje, er det

fordi, det er lettere at søge fonde om tilskud.

Og der er tale om mange penge: Anlægsomkostninger

34,6 mill., driftsestimat: 2,8 mill.

Pengene tænkes skaffet ved at søge fonde,

rentefrie lån ved DGI, kreditforeningslån,

måske kommunen, sponsorer, crowdfunding,

egenkapital, folkeaktier, arrangementer,

måske Tulip og et forslag fra salen: Landsbyfonden

EU.

Der er brug for sparringspartnere: Idrætssamvirket

i Aarhus, Sport & Fritid i kommunen,

DGI m.fl.

Hvem kunne bruge hallen udover os og betale

for det? Skoler, daginstitutioner, måske

andre klubber. Udlejning i weekender til diverse

ting.

Alternativ til Jaka: Vi vil gerne bygge ovenpå

foyeren i Brabrand Hallen.

Tidsplanen: 2019 til at skaffe finansiering og

få processen i gang.

Tilsagn til A. Enggaard i begyndelsen af

2020. Klar i starten af 2021.

Der var mange spørgsmål fra forsamlingen

og yderligere forslag til brug af hallen:

BRABRANDIDRÆTSFORENING


18 BADMINTON BASKETBALL FODBOLD GYMNASTIK HÅNDBOLD MOTION PÉTANQUE SVØMNING TENNIS

1. Forslag om at der også kunne

være fitness muligheder

2. Forslag om handicapidræt

(kunne lukke op for andre sponsorer)

3. Tænk bæredygtighed

4. Spørgsmål om hvor stor en del

af holdene, der kunne flyttes derop

Svar: Helst alle hold

5. Spørgsmål til driften:

Skal der ansættes folk til at stå for

driften, som nok er den store opgave?

Svar: Svært at svare på nu, men meget

gerne.

6. Spørgsmål om der bliver en

arkitektkonkurrence

Svar: Nej. Vi har ingen indflydelse på den

udvendige arkitektur, men vil selvfølgelig

gerne være med i indretningen

7. Det vil være en god ide med en

professionel projektbeskrivelse

Svar: Styregruppen har kontakt til en

arkitekt, der kan hjælpe med at

professionalisere projektet.

Styregruppen er i fuld gang, men mangler

en jurist, regnskabskyndige, talsmand overfor

kommunen, arkitekt, kommunikationsperson,

fundraisere, crowdfundere... kagebagere

m.m

Hvis man kender nogen, eller selv vil bidrage

så er henvendelse meget velkommen.

Der blev også forelagt et spor 2, alternativ:

En tilbygning på Brabrand hallen. Det er et

projekt med en noget længere tidshorisont,

men skal overvejes, hvis Jaka-projektet slår

fejl. Det er vigtigt at få samlet alle foreningens

foretagender på et sted og komme ud

af gymnastiksalene.

Styregruppen fik generalforsamlingens opbakning

til at fortsætte arbejdet med Jakaprojektet

og de må bruge 50.000 på at komme

videre med.

7. Forelæggelse og godkendelse

af budget herunder

kontingentfastsættelse

Grith Christensen foreslog, at alle kontingenter

hæves med 50 kr. bortset fra selvtrænere

og stavgængere En ændring, der skal

være med til at fortsætte Jakaprojektet.

Alle med gratis kontingent giver 50 kr. solidarisk.

Forslaget blev godkendt

Budgettet godkendt

8. Valg af Team Ledelse

Kassereren er på valg. Nuværende,

Grith Christensen modtager genvalg.

Aktivitetsansvarlig i Teamledelse på valg.

Jytte Jakobsen modtager genvalg.

Valg af suppleant til Team Ledelse.

Lene Byrialsen modtager genvalg.

9. Valg af teamledere til:

Team B&U:

Thomas Overgaard Jørgensen blev valgt.

Team Voksen:

Kirsten Holmgaard modtager genvalg.

Team Event: Nuværende teamleder, Grith

Christensen ønsker ikke genvalg. Der var ingen

kandidater, så forslaget om at nedlægge

teamet og nedsætte ad hoc udvalg til arrangementer

blev besluttet.

Team Idræt i dagtimerne:

Lone Pedersen blev valgt til teamleder for

Idræt i dagtimerne. Carsten Særmark, og

Helge Olesen er med i teamet.

10. Valg af revisor og revisorsuppleant:

Erik Christensen og Frank Larsen modtager

genvalg.

11. Valg til repræsentantskabet:

Alle tre medlemmer af Team Ledelse modtager

genvalg.

12. Eventuelt:

Der er 40 medlemmer, der tager idrætsmærke,

der mangler lige nu en foredragsholder

til arrangementet. Så forslag vil være

velkomne.

BRABRANDIDRÆTSFORENING


BADMINTON BASKETBALL FODBOLD GYMNASTIK HÅNDBOLD MOTION PÉTANQUE SVØMNING TENNIS 19

FORENINGS

AFTEN I

SOGNEGÅRDEN

Vi startede aftenen med en sang, hvorefter

Johnny Riber uddelte årets idrætsmærkenumre

i guld til følgende:

Carsten Pedersen 1

Helge B. Olesen 1

Steen Skovsgaard 7

Henning Maul 8

Erik John 9

Leif Guldberg 28

Gunnar Riis 28

Svend Aage

Haugaard 31

Verner Poulsen 34

Hartvig Vendelboe 35

Ove Medum 48

BESØG HOS

RYTMEDAMERNE

Hun er ved at lave

et projekt, en fotoreportage

om “How elderly

people live and participate in community

activities.” I den forbindelse besøgte hun

Lokalcenteret i Brabrand og fandt her

Karen Bang, som hun nu har fulgt i 3 uger.

Yehyun Kim er oprindeligt fra Sydkorea

og tænker på at lave et sammenlignende

projekt derfra og et fra USA.

Yehyun Kim læser til fotojournalist på Missouri School

of Journalism.

Hun er i gang med sit sidste år og har valgt at tage et

semester på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Jonna Bach

Hver idrætsmærketager fik af Johnny overrakt

en rød rose, og sluttelig fik Ruth og Verner Poulsen,

i anledning af deres nylig afholdte krondiamantbryllup,

overrakt en flot buket blomster, –

alle blomster foræret af Johnny.

Derefter var der ”Musik bag tremmer”. Et medrivende

musikalsk foredrag, af Kirsten Saurus

Mehl sen, som i foto og video fortalte om sine

syv års ansættelse som korleder i det topsikrede

fængsel, Enner Mark, vest for Horsens. Kirsten

underviste og dirigerede 3 forskellige fangekor i

sang, musik og god opførsel, i såvel korene, som

i fængslets kirke.

Efter kaffepausen forsatte Kirsten sit ”fængslende”

fortælling om at manøvrere rundt mellem

dybt kriminelle og livstidsfanger, samt hele tiden

være forberedt på det ukendte, eller rettere

”have øjne i nakken”.

Sluttelig sang vi: Skuld gammel venskab rejn forgo,

hvorefter der var stående klapsalver til Kirsten

for hendes beretning om livet på skyggesiden.

Vi kunne i år glæde os over et større fremmøde

end sidste år.

FORÅRS

OPVISNING

Brabrand IF - Gymnastik

6.april 2019 – kl. 12.30

Brabrand Hallen

Kom og vær med

Entré 35 kr.*

Gratis for børn under 18 år

Gæsteoptræden fra

Randers Gymnastik Forening, Spring-Rytme Mix

På idrætsmærkeudvalgets vegne

Ove Medum

* 10 kr. går til JAKA projektet

BRABRANDIDRÆTSFORENING


20 BADMINTON BASKETBALL FODBOLD GYMNASTIK HÅNDBOLD MOTION PÉTANQUE SVØMNING TENNIS

GYMNASTER SAGDE JA

TIL MILLION-PROJEKT

I JAKA-FABRIKKEN

Brabrand IF Gymnastik arbejder

med et ambitiøst halprojekt i den

tidligere Jaka konservesfabrik.

Projektet ventes at ville koste

knap 35 millioner kroner.

BIF-Gymnastik har på den netop afholdte

generalforsamling, fået opbakning til at fortsætte

arbejdet med, at indrette nye faciliteter

i den tidligere Jaka konservesfabrik på

Høiriisgaardsvej.

Ambitionen er at købe sig ind i JAKA-bygningen

og indrette motorikfaciliteter til seniorer,

der ikke tidligere er set i Danmark.

Her vil projektgruppen bl.a. arbejde tæt

sammen med DGI´s facilitetsudvikling og se

på de erfaringer, man bl.a. har i Tyskland.

skoler kan samles her. F.eks. kan der også

indtænkes gode forhold for parasport. Perspektiver,

der er blevet drøftet med veteranhjemmet

og Parasport Danmark.

Kan der etablere samarbejde med daginstitutioner,

skoler, veteranhjemmet, andre foreninger

og private, vil projektet kunne blive

en succes og løfte idrætten i Brabrand. Kun

ved stor lokal opbakning, kan driften af projektet

hænge sammen.

ET SAMLINGSSTED

Jaka-bygningen skal også indeholde faciliteter

til samvær og hygge mennesker imellem.

FN’s verdensmål er i tankerne, når arbejdsgruppen

mødes og arbejder på projektet.

Projektet ligger fint op ad målet med at

fremme sundhed og motion. Derudover arbejdes

der med at skabe trivsel og mulighed

for livslang læring, og at kunne tilbyde rammer,

der kan understøtte mødet mellem generationer

samt forebyggelse af ensomhed.

FONDSANSØGNINGER PÅ VEJ

Med opbakningen fra generalforsamlingen

går projektgruppen nu i gang med at finde

finansiering. Målet er, at fonde vil finde projektet

så interessant, at de vil finansiere hovedparten

af millionbeløbet. Derud over skal

der optages lån og arbejdsgruppen håber

også på lokal støtte bl.a. via crowdfunding

og folkeaktier. Det er et stort og spændende

projekt, som forhåbentlig kan blive til virkelighed.

Grith Christensen, Team Ledelse

Desuden skal der også være motorik for

børn, samt en springhal med udfordringer

for både børn, teenager og voksen springere.

De moderne og udfordrende rammer

skal fastholde de unge i springgymnastikken

og tiltrække flere voksne, hvilket der ikke er

mulighed for i gymnastiksalene.

TIL GLÆDE FOR LOKALOMRÅDET

Projekt er en spændende mulighed, ikke

kun for gymnastikforeningen, men for hele

nærområdet. Private vil kunne leje springsalen

til fødselsdage og andre foreninger og

BRABRANDIDRÆTSFORENING


CYKLER • CITY VEST

Gudrunsvej 7 • 8220 Brabrand • tlf.: 8625 4311 • www.rolstedcykler.dk

Racer cykler & Mountainbikes

OG alt det andet...

ADVOKATERNE.COM

Åboulevarden 3 1. • 8000 Århus C • T 2220 0963 • lb@advokaterne.com • www.advokaterne.com


22 BADMINTON BASKETBALL FODBOLD GYMNASTIK HÅNDBOLD MOTION PÉTANQUE SVØMNING TENNIS

Kontaktperson og formand

MERETE TAASTRUP Mobil 2067 7366 www.brabrand-if-petanque.dk

Som I kan se, så foregår der rigtig meget i løbet af vinteren i petanque afdelingen.

Der arrangeres mange hjemmeturneringer og rigtig mange af vore spillere

tager afsted i weekenderne for at spille turneringer i andre dele af Danmark,

især på fyn, hvor det store trækplaster er ”Den gule lade” i Odense. Der kan man

nemlig, mellem kampene, gå ind i et opvarmet rum og endog få ‘kuglerne’ varmet,

så de er klar til næste spillerunde! Desværre har vi ikke opvarmede petanquehaller.

BRABRAND SPILLER

MOD HJORTSHØJ EGÅ

Så er vinter sæsonen startet i drivhuset. Første

spilledag dystede Brabrand mod Hjortshøj/Egå.

Så blev det nye flotte klubhus indviet.

Tak til alle, der har været med til at skabe

de fine nye rammer.

TRIPLETURNERING

Med en temperatur på ca. 10 grader

udenfor og en del sol var det dejligt at

spille tripleturnering i drivhuset i Egå

den 4. november. Godt nok var der kun

18 tilmeldte hold ud af 26 mulige. Dagen

før var der ligeledes blevet spillet

i samme hal, hvor også flere af dagens

spillere deltog. En meget spændende og

jævnbyrdig finalekamp førte til, at førstepladsen

gik til 3 garvede gutter: Kim

Frost, Henry Larsen og Jesper Lauersen,

mens 2. pladsen gik til Mette Lethager

Kristensen, Michael Svendsen og Merete

Taastrup.

TRIPLE TURNERING

I “DEN GULE LADE”

I ODENSE

Skønt mange Brabrand spillere deltog

i turneringen lørdag den 5. januar, indtog

vi ikke 1. pladsen. Bedste hold var

Henry Larsen, Jean Claude Aissa og Kim

Frost. De fik en 3. plads med 4 vundne

kampe ligesom de, der fik 1. pladsen.

Men p.g.a. færre point blev det til en 3.

plads.

TURNERINGER

I RINGE LETHAL

DOUBLE TURNERING

I “DEN GULE LADE” I

ODENSE

TORSDAGSTURNERINGER

Hver anden torsdag bliver der spillet turnering med skiftende makkere.

Der spilles en gang om måneden turnering

i Ringe Lethal. Brabrand stiller som

regel op med et eller to hold. Den 18.

november var det Betina Carstensen og

Brian Tåstrup, der vandt og 9. december

var det Henrik Vedel og Brian Taastrup,

der løbe af med sejren.

Trods kuldens fremmarch var der hygge

stemning i ”Den gule lade” lørdag den 27.

oktober. Ikke mindre end halvdelen af topplaseringerne

blev erobret af Brabrands

medlemmer. Det var Brian Taastrup, Torben

Vous, Einar Stærk og Maria Kristensen. Tillykke

med det flotte resultat alle sammen.

Brian og Jan Kristensen

fra Odense indtog førstepladsen.

BRABRANDIDRÆTSFORENING


BADMINTON BASKETBALL FODBOLD GYMNASTIK HÅNDBOLD MOTION PÉTANQUE SVØMNING TENNIS 23

GENERALFORSAMLING 2019

Godt halvdelen af medlemmerne var mødt op til generalforsamlingen.

Af væsentlige ting, der blev fremlagt og drøftet var udgifter i forbindelse med de nye petanquebaner.

Vi undrer os over hvorfor petanqueafdelingen skal betale 23.000 kr. for udretning

af det resterende stykke. Det er jo de store maskiner til fodboldafdelingens anlæg,

der har forvoldt skaderne.

JULETURNERING

Så er det snart jul! Vores sidste turnering i

2018 med indlagt julemad og hygge!! Der

var næsten fuldt hus og deltagerne var virkelig

i julehumør. Se blot Jean Claudes flotte

antræk til lejligheden:

Bestyrelsen har ansøgt kommunen om status som fast petanqueanlæg på det stykke, der

er til rest, efter anlæg af fodboldafdelingens kunstgræsbaner. Men der er ikke kommet

svar endnu. Hvis det lykkes, kan vi lave faste baner og skærme dem for biler, der skal parkere

i forbindelse med træning på kunstgræsbanen. Samtidig kan vi få lavet baner med

forskelligt underlag.

EVT. FORHØJELSE AF KONTINGENT

Der er oprettet kraftcentre indenfor petanque verdenen. Formålet med dette er at have

nogen kvalificerede mennesker til at hjælpe med talent truppen og juniorerne. Jan Breumby,

Torben Vous, og Brian Taastrup får alle en træner uddannelse, så de er kvalificeret

til dette. De skal sammen med 2 petanque spillere fra Odense danne rammen om et kraftcenter

i vest. En spændende udfordring!

Endelig skal næves at Thea Phil træder ud af bestyrelsen og erstattes af Henna Worm. Einar

Stærk erstatter Lene Nielsen som revisor.

MOVEMBERTURNERING

TIL FORDEL FOR KRÆFTENS BEKÆMPELSE

Himlen var grå, men hjerterne varme, da der

i højt humør blev kæmpet om pladserne til

fordel for kræftens bekæmpelse i Brabrand

Indoor. Det var dog ikke Brabrand Indoor,

der stod for arrangementet, men Starpetanque,

der holder til i Bjerringbro. Og

de havde gjort et kæmpearbejde for at gøre

dagen så hyggelig og afslappet som muligt.

Gevinsterne var i modsætning til andre turneringer

ikke pengepræmier, men udelukkende

sponsorgaver. Tilmed var der også

amerikansk lotteri, salg af suppe og efterfølgende

julefrokost. Det indsamlede beløb

blev i alt til 18.275,50 danske kroner!!!

Flot, flot! Dagens førstepræmie blevet traditionen

tro vundet – for 5. år i træk – af Jean

Claude Assia (Brabrand) og Stephane Seigneuret

(Bøgeskov). Endnu en tradion blev

fejret: Nemlig kåring af det flotteste overskæg.

Det tilfaldt i år Halmus Lassen.

Halmus og Mathias

Stephane Seigneuret og Jc.

BRABRANDIDRÆTSFORENING


24 BADMINTON BASKETBALL FODBOLD GYMNASTIK HÅNDBOLD MOTION PÉTANQUE SVØMNING TENNIS

KVARTET I INDOOR

Endnu en dejlig dag!!!

Desværre ingen overraskelser.

MISS. OG MR. DOUBLE TURNERING

Trods en dejlig dag med sol udenfor blev der kæmpet i drivhuset

om 1. pladsen i både kvinde- og herrerækken. De unge mennesker,

Camilla Taastrup og Maria Kristensen, indtog 1. pladsen

suverænt med 6 sejre ligesom Jean Claude Aissa og Henrik Vedel

indtog herrerækken.

Det var igen 4 elitespillere

fra Brabrand, der vandt turneringen.

Men bortset fra det, så havde

vi en dejlig dag med sol

udenfor og derfor lidt varme

inde i drivhuset. Et par

energiske kokke: Henning

Øgendahl og Merete Taastrup serverede en veltillavet og velsmagende

mexicansk suppe til de mange spillere.

Spilleledelsen bestod af Ejnar Stærk og Mathias Bühler og det gjorde

de særdeles professionelt! På trods af, at der skulle spilles 8

kampe sluttede dagen kl. 18.30.

VINTERTURNERING

Den første lørdag i februar sluttede turneringen, der har strakt

sig over 4 lørdage i løbet af vinteren. Brabrand stillede med 3

hold, hvoraf de 2 hold kom i A-puljen og det tredje i B-puljen til

finalespillet. Vinderne af A puljen var dog ikke nogen overraskelse:

Nemlig de sædvanlige elitespillere fra Brabrand: Jean Claude,

Henrik Vedel, Betina Carstensen, Brian Taastrup og Tommy Jensen.

Vinderne af B-puljen blev også et Brabrand hold; nemlig Merete

Taastrup, Camilla Taastrup, Henning Øgendahl, Flemming Jørgensen,

Maria Kristensen og Morten D. Christensen.

VETERAN KVALIFICEREDE TIL SVENSKERLANDSKAMP!

Endnu engang er Brabrands veteraner med i puljen til kamp mod svenskerne. I alt 12 personer blev udtaget ved kvalifikations turneringen i

Solrød d. 26. januar. I år var der 3 personer fra Brabrand: Henry Larsen, Jean Claude Aissa og Henrik Vedel Fredsøe. Sidste år var det bare Henry

Larsen, der repræsenterede Brabrand. Vinderen af de 10 fire mands hold blev Odense Petanque Klub. Vinderpuljen bestod af 2 sjællændere,

5 fynboer og 5 jyder.

BRABRANDIDRÆTSFORENING


BADMINTON BASKETBALL FODBOLD GYMNASTIK HÅNDBOLD MOTION PÉTANQUE SVØMNING TENNIS 25

Kontaktperson

PER MIKKELSEN Telefon 8626 2339

Formand

MARIA JØRGENSEN Mobil 2889 8793

Bragt på voresbrabrand.dk den 21. februar

SIDSTE UDKALD FOR

BRABRAND IF SVØMNING

EKSTRAORDINÆR

GENERALFORSAMLIN

TIRSDAG DEN DEN 19. MARTS

(efter deadline på klubbladet)

Af Peter From Jakobsen

Da Brabrand IF Svømning tirsdag d. 26.

februar holdt generalforsamling, Kunne

det meget vel være afdelingens sidste.

Alle fem bestyrelsesmedlemmer stopper,

og det har endnu ikke været muligt at

finde nye kandidater. Derfor lægger

bestyrelsen op til en nedlæggelse af

svømmeafdelingen.

BIF Svømning er en tilsyneladende velfungerende

forening med et nogenlunde stabilt

medlemstal, heraf en stor ungdomsafdeling

med over 100 svømmere.

Der er bare det problem, at interessen for at

være med til at drive selve foreningen er meget

lille blandt medlemmerne og deres forældre.

De seneste års generalforsamlinger

har været mere end tyndt besat: Kun tre

personer er mødt op.

Men det gik jo alligevel. Formand Maria Jørgensen

tog typisk en tørn mere, og det samme

gjorde et par af de andre bestyrelsesmedlemmer.

Og ”på deres grædende knæ”

lykkedes det som regel at få de sidste bestyrelsespladser

besat også.

Lige indtil nu. 29-årige Maria Jørgensen

meddelte sidste år, at dette 11. år i bestyrelsen

var det sidste. Også de øvrige fire bestyrelsesmedlemmer

har meddelt, at de stopper

på den kommende generalforsamling.

”BIF Svømning har i rigtig mange år betydet

meget for vores familier og os selv. Vi har

bare ikke tiden til at drive foreningen videre,

så nogle andre må tage over nu”, siger Maria.

HELE FAMILIEN VAR AKTIV I BIF

Maria Jørgensen kom første gang i Brabrand

IF Svømning som ét-årig, hvor hendes forældre

tog hende og hendes søster med til familiesvømning

i hallen på Tovshøjskolen.

”Vi har alle haft rigtig stor glæde af at komme

i klubben gennem rigtig mange år. Min mor

og min søster og jeg har haft vores daglige

gang i klubben, og min far sad i en periode i

bestyrelsen. Da det kneb tilbage i 2008, lod jeg

mig overtale til også at gå ind i bestyrelsen”,

fortæller Maria Jørgensen.

11 år er det blevet til i bestyrelsen for Brabrand

IF Svømning, og dertil en årrække

som ungdomstræner. Og det endda til trods

for at Maria Jørgensen aldrig selv har boet i

Brabrand-området.

KAMPEN FOR AT FINDE TRÆNERE

Hun funderer over, hvad årsagen kan være

til det manglende engagement i foreningens

drift.

”Interessen for bestyrelsens arbejde har været

dalende gennem mange år. For seks-syv år siden

havde afdelingen nogle store økonomiske

problemer. Selvom de blev løst, kan de have

lagt en dæmper på engagementet”, siger hun.

Med posten som kasserer som en undtagelse

kræver det ingen særlige forudsætninger

at sidde i bestyrelsen, ud over at have en interesse

i at holde foreningen kørende.

Som formand har hun taget sig af henvendelser

fra forældre, håndtering af enkelte

konflikter i svømmehallen – og så selvfølgelig

at finde trænere til de forskellige svømmehold.

Det har traditionelt været den største

knast at få has på:

”Det har altid været lidt af et drama at finde

det nødvendige antal trænere. Vi er rigtig

glade for den nuværende trænerstab, men det

har ikke altid været let at få det til at gå op.

Typisk har klubbens ledere opfordret deres

børn til at blive trænere, og på den måde bliver

det jo lidt af et familieforetagende.”

KONTAKT TIL NORDGAARDEN IF

”Forslag om nedlæggelse af BIF Svømning.

Punktet frafalder, hvis en ny bestyrelse kan

dannes.” Sådan står der under punkt 7 i

dagsordenen til generalforsamlingen på tirsdag.

Den afgående bestyrelse har valgt ikke

på forhånd at gå ud med de store dommedags-trommer,

men nævner i dagsordenen

lakonisk, hvad konsekvenserne kan være.

”Vi har diskuteret, om vi skulle have kommet

med kraftigere opråb om, at klubben risikerer

at lukke. Men vi mener, at vi har skrevet det tydeligt

i dagsordenen, at der er en risiko for, at

foreningen ikke kan køre videre,” siger Maria.

Hvis det ikke lykkes at samle en bestyrelse,

vil der blive indkaldt til en ekstraordinær

generalforsamling. Og først dér kan medlemmerne

beslutte at nedlægge afdelingen.

Hvis det sker, foreslår den afgående bestyrelse,

at der tages kontakt til lokalområdets

anden svømmeklub, Nordgaarden IF, om

eventuel overdragelse af timerne i svømmehallen.

BRABRANDIDRÆTSFORENING


26 BADMINTON BASKETBALL FODBOLD GYMNASTIK HÅNDBOLD MOTION PÉTANQUE SVØMNING TENNIS

Kontaktperson og formand

RENÉ BOESEN

Mobil 2040 1545

KONTINGENTER 2019

Der tilbydes 10 % rabat i hustandskontingent ved 3 eller flere medlemmer fra samme husstand

(betaling af laveste kontingent først).

www.brabrandtennis.dk

facebook.com/brabrandtennis

Vi har fortsat BRUG for nye medlemmer, hvorfor vi fortsætter med introduktionstilbud til nye medlemmer

(som ikke var medlem sidste år). Nye medlemmer får 50% rabat på 1. års medlemskab.

Bragt på voresbrabrand.dk den 1. marts

BRABRAND TENNIS HAR DET

GODT – PÅ VEJ MOD 100 ÅR

Af Peter From Jacobsen

Standerhejsning er en af de faste begivenheder,

der samler medlemmerne på anlægget i

Hans Broges Bakker.

Brabrand IF Tennis lever og har det godt!

På torsdagens generalforsamling fortalte

formand René Boesen om en livskraftig afdeling,

der fortsat trives godt på anlægget i

Hans Broges Bakker. Nu ser afdelingen frem

mod 100 års-jubilæet i 2020.

Som andre afdelinger har Brabrand Tennis

fået den gode idé at invitere medlemmerne

på gratis aftensmad inden generalforsamlingen.

Det gav stort fremmøde i Brabrandhallen

torsdag aften, hvor der blev set tilbage

på en storslået tennis-sæson med bragende

flot sommervejr i 2018.

Her sørger formand Rene Boesen (tv) for, at flaget bliver hejst

ved standerhejsningen i foråret 2018. (Arkivfoto)

Det gode vejr blev udnyttet til masser af

aktivitet på anlægget, der ligger som et af

landets mest naturskønne. Om kort tid må

tennisfolket dog acceptere at skulle dele

området med nye naboer, når indflytningen

i boligområdet Stenbækhave for alvor begynder.

Boligområdet ligger midt mellem tennisklubbens

baner, og det betyder, at medlemmerne

nu skal gå gennem Stenbækhave for

at komme til de nordligst liggende baner.

”Vi har godt samarbejde med bygherre og

projektleder, og vi skal nok få stisystem etableret.

Så må vi få det bedste ud af det”, sagde

formand René Boesen på generalforsamlingen.

Klubhuset på Stenbækvej er blevet forbedret

med nye badefaciliteter og har fået en ny

terrasse. Nu venter næste skridt med renovering

af resten af klubhuset. Brabrand Tennis

er i øjeblikket ved at søge penge til, at det

kan ske.

Afdelingens økonomi er fornuftig, men man

kunne dog godt bruge de ekstra indtægter

fra nye medlemmer og interesserede sponsorer,

understregede René Boesen.

STANDERHEJSNING

Årets standerhejsning finder sted

2. påskedag, mandag den 22. april.

Dagen starter kl. 11 med spil og hygge

for ungdom og selve åbning af sæsonen

med sang og formandens tale kl. 13.

In Sport vil være til stede,

så medlemmerne kan købe nyt

tennisudstyr til gode priser.

Klubben vil være vært for

øl/vand/vin og det store kagebord.

BRABRANDIDRÆTSFORENING


BADMINTON BASKETBALL FODBOLD GYMNASTIK HÅNDBOLD MOTION PÉTANQUE SVØMNING TENNIS 27

ESPER TÆKKER JEPSEN

TILDELT ÆRESMEDLEMS-

SKAB

Esper Tækker Jepsen blev den 14. december 2018,

ved seniorservens julefrokost, tildelt æresmedlemsskab

af Brabrand Idrætsforening. Hovedforeningens

formand Jens Jensen anvendte seniorservens indstilling

i forbindelse med overrækkelsen:

Seniorserven havde indsendt forslag til tennisafdelingens

generalforsamling. Forslaget blev vedtaget

og tennisbestyrelsen indkalder medlemmerne til

baneklargøring via mail.

FRA SENIORSERVEN

Vi, i seniorserven, har i mange år stået for klargøring

af baner forår og efterår.

Det vil vi fortsat gerne være med til, men vi bliver

jo ældre – de fleste er over 75 år og mange er også

over 80 år.

Vi vil derfor gerne have flere af afdelingens medlemmer

til at hjælpe med arbejdet og foreslår, at

klargøring af baner fremover sker i en weekend,

som annonceres fra bestyrelsen via mail til medlemmerne.

Vi forventer også at ungdomsspillerne deltager.

Med venlig hilsen

Erik L. Kristensen og Esper Tækker Jepsen

”I 2002 var du og Erling Schønning Madsen gået på pension og I henvendte jer

til Thyge Christensen og bad ham om at lære Jer at spille tennis. Der kom hurtigt

flere interesserede til og i løbet af meget kort tid var der en gruppe på 8-10

personer, der gerne ville lære at spille tennis og det bevirkede, at I startede en

underafdeling af tennisafdelingen Seniorserven.

Thyge kendte dig og dit organisationstalent godt, så han overlod arbejdet med

at klargøre banerne forår og efterår til dig, medens han selv sørgede for den

daglige pasning og at banerne blev tromlet.

Du har nu stået for dette arbejde i over 15 år. Efter Thyges død har du overtaget

hans job – dog er der nu professionel hjælp til at tromle banerne. Forår og

efterår samler du en større kreds af ”seniorservere” til at klargøre banerne og

klubhuset og herudover også for at der bliver samlet folk til at beskære buske,

hække, når dette er nødvendigt.

Du er på anlægget flere gange ugentligt for at se efter eventuelle skader, hærværk

og banernes stand og selvfølgelig også for at spille tennis.

Seniorserven har nu 38 medlemmer og du sørger én gang ugentligt for holdsammensætning

og for at alle, et par dage før de skal spille, får en mail om,

hvornår de skal spille og med hvem. Endvidere har du også er del arbejde med

afbud, sygdom m.v., som bevirker ændrede spilleplaner og du sørger også for at

alle skiftes til at sørge for kaffe, brød m.m. én gang om ugen.

De samme ritualer er gældende om vinteren, hvor der spilles indendørs i

AGFs-tennishal. Her udarbejder du spilleplaner før og efter nytår.

KONTINGENTER 2019

Kontingentsatserne er uændret fra sidste år,

og de er følgende:

Senior kr. 1.150,00

Senior deltid kr. 900,00

Ungsenior (≤ U25) kr. 800,00

Junior (≤ U18) kr. 650,00

Minitennis (≤ U10) kr. 400,00

Udover dette er du en vigtig brik i distributionen af klubbladet, som seniorserven

omdeler i 8220 og 8230 området. Erling oprettede 23 ruter til seniorservens

medlemmer og du sørger for at bladene bliver omdelt. Mangler der en person

til en rute, tager du den selv.

Omdelingen af klubbladet giver tennisafdelingen en årlig indtægt på 12.000 kr.

Tillykke med æresmedlemsskabet – du er nu tennisafdelingens 3 æresmedlem

– tidligere blev Magnus Bjerg Andreasen og Ejler From Rasmussen tildelt

æresmedlemsskabet i 1972.”

Der er siden 1970 tildelt 24 æresmedlemsskaber.

jjp

BRABRANDIDRÆTSFORENING


28 STAFETTEN STAFETTEN STAFETTEN STAFETTEN STAFETTEN STAFETTEN STAFETTEN STAFETTEN STAFETTEN

STAFETTEN

MOTION, MOTION OG ATTER MOTION

Bestyrelsesmedlem i Brabrand IF Motion,

Jesper Navne (en meget habil løber) har

givet stafetten videre til mig, der også er i

bestyrelsen i Motion. Mit navn er Anders

Christiansen og jeg bor på Tranebærvej.

Motion, det kan man ikke få nok af. Og alligevel,

så skal alt være med måde. Det har

jeg altid holdt på. Også motion for hjernen.

Jeg er årgang 1953, startede i den stråtækte,

og brugte hele min ungdom på uddannelse,

som mundede ud i en autorisation

som revisor i 1983. Inden havde jeg mødt

Kirsten, som jeg stadig deler adresse med.

Jeg har prøvet mange idrætsgrene. Det hele

startede i 1960 som lilleput på en græsmark.

Det var dengang der ikke fandtes

kunstgræs, og omklædningen var hjemmefra.

Det er andre tider i dag. Fodbolden

og gymnastikken var min motion, indtil jeg

skulle aftjene værnepligt og efterfølgende

på sergentskole. Her var det orienteringsløb

i de nordsjællandske skove, motion for

hjerte og hjerne, der tiltrak, og derfor blevet

det også til en lang årrække i Orienteringsklubben

Pan, da jeg flyttede til Viby.

I 1986 flytte Kirsten og jeg til Stilling, og så

var der noget langt til Marselisborgskovene,

O-løb blev udskiftet med lidt tennis og

badminton. Vi havde fået to dejlige piger, og

de skulle selvfølgelig også dyrke noget motion.

Første den traditionelle danseskole og

derefter skulle de også spille badminton,

lige som mor og far.

For mit vedkommende begyndte skaderne

i lægmusklerne at komme... nu skulle

det være slut! Til min 51-års fødselsdag

gav jeg mig selv en racercykel med 24 gear.

Jeg have lånt min storebrors aflagte racer,

BRABRANDIDRÆTSFORENING


STAFETTEN STAFETTEN STAFETTEN STAFETTEN STAFETTEN STAFETTEN STAFETTEN STAFETTEN STAFETTEN 29

og have fået smag for cykelsporten, så nu

skulle der skiftes sportsgear. Vi var flyttet

til Skanderborg midtby, så Skanderborg Cykelklub

var det naturlige sted at lærer, at

køre på en racer. Teknik, indstilling og vedligeholdelse

af cyklen, og ikke mindst trafikkultur

var noget, der skulle læres. Det

skallede bjerg skulle så også besejres.

Vi flyttede til Brabrand i 2012, idet vi begge

nu arbejdede i Aarhus N. med forskellige

arbejdstider, og 150 km på motorvejen

tilsammen hver dag – der kunne jo ikke gå

i længden. Og her i Brabrand er vi blevet

godt modtaget. Kirsten havde hørt, at der

i BIF var nogle, der løb og cyklede. Så jeg

mødte op ved hallen en søndag formiddag

kl. 9.00, som det var annonceret på hjemmesiden.

Men men men... der var ikke en

MAMIL (Middel Age Men In Lycra) så trillede

selv en tur. Ugen efter var der gevinst.

Det er nu 6 år siden og meget hurtigt kom

jeg, ikke kun på landevejen med nye kammerater,

men jeg kom også i bestyrelse i

Motion. Det jeg havde lært på cyklen de seneste

10 år i Skanderborg Cykelklub, kunne

jeg videregive til mange af medlemmerne i

Cykelmotion, bl.a. de gode bakker i Søhøjlandet,

som jeg kendte ud og ind. De første

år i Brabrand IF (cykel)Motion var der

en god stamme af motionister, ikke kun til

den daglige træning, men også på gode ture

til Harzen. Men de senere år har det knebet

med tilslutningen også til den ugentlige

træning. Det er nok et problem for mange

klubber, at tilbuddene er mange. Derfor

er det også svært at holde gang i en motionsklub.

Landevejscykling i Motion startede for 8 år

siden, og der har i årene været mellem 20

og 30 medlemmer – nogle mere aktive end

andre. Det er generelt for få medlemmer,

når der er stor niveauforskel. Nogle kan

ikke sidde i sadlen i mere end 2 timer og

andre kan ikke køre mere end 22 – 24 km.

i timen i gennemsnit – så bliver det svært

at køre i en samlet gruppe. Når der så kun

møder nogle få medlemmer op til træning,

er der ikke muligt at lave flere grupper. Det

er vores store problem i Cykelmotion. Den

manglende tilslutning kan også skyldes, at

en tur på landevej varer mindst 2 – 3 timer,

og det har selvfølgelig betydning, når

det er omkring familiens spisetid og ulvetid

på hverdagen, og i weekenden er der arrangementer

for børn og familie. Det er heller

ikke sikkert, at ægtefællen synes, at man

skal bruge en halv dag på landevejen. Vi har

i de tidligere år haft en aftale med Fitness.

dk og sidst med HifiveFitness om spinning

i vinterhalvåret. Det har der ikke været tilslutning

til her i 2018/19, hvilket jeg synes

er beklageligt.

Jeg er nu i gang med min tredje alder, og har

dermed tiden til at gøre noget ved motionen.

På en uge er det ikke ualmindeligt, at pulsen

kommer på max et par gange eller tre. Og

ikke mindste glæder jeg mig til, at vi er nogle

stykker fra klubben, (se billede fra sidst

år) der igen skal til Mallorca i maj måned

og køre 4 – 500 km på en uge i det bakkede

terræn. Men inden da, har vi sæsonstart

i cykelmotion først i april, og der håber jeg,

at der vil møde flere op til start. Skulle der

være nogle af BIF´s øvrige medlemmer og

øvrige læsere af klubbladet, der har lyst til at

komme på racercyklen, så skal de være meget

velkommen. Det er et godt supplement

til de indendørs vintersportsgrene, at kommer

ud i naturen om sommeren til sød musik

fra velsmurte stramme kæder. Cykling er

en sport, der ikke belaster kroppen hårdt

– om man bliver øm i bagdelen? – nej, ikke

hvis påklædningen er korrekt.

Og nu kommer Touren til Danmark i 2021 –

det bliver stort for cykelsporten.

Med disse ord vil jeg give stafetten videre til

Thomas Overgaard Jørgensen, Gymnastik

BRABRANDIDRÆTSFORENING


30 BADMINTON BASKETBALL FODBOLD GYMNASTIK HÅNDBOLD MOTION PÉTANQUE SVØMNING TENNIS

14 ÅR OG FRIVILLIG...

– KAN MAN DET?

Vi hedder Jeppe og Emil, er 14 år og går på

7. årgang på Engdalskolen. Ud over at vi selv

spiller fodbold i Brabrand på U14 Liga1, så

træner vi også U8 drenge i fodbold. Og det er

netop det, som vi gerne vil fortælle lidt om.

Vi træner U8-drengene én til to gange om

ugen, hvor vi hjælper Dorte, Steffen og Hasse.

Vi synes, at det er sjovt at træne børnene,

hvor vi kan se, at de udvikler sig. Det er også

sjovt, når vi møder drengene i skolen og hilser

på hinanden.

HVORDAN KOM VI SÅ I GANG?

Vi havde gået og overvejet at blive hjælpetrænere

på et børnehold, og så spurgte Michael

Dissing – vores tidligere træner – os,

om vi kunne tænke os at træne U8 drengene,

og det ville vi gerne.

Vi startede som frivillige i sommeren 2018.

Indtil videre har vi selv skulle lære at lave

en god opvarmning og øvelser, som er sjove

og spændende for de små drenge. Vi har

også taget meget fra vores egen fodboldtræning

med og har prøvet at huske tilbage og

se hvilke øvelser, vi lavede den gang, og indtil

videre har det fungeret ret godt.

Sammen med andre trænere fra fodbold,

har vi også taget et trænerkursus C1 og skal

snart i gang med at tage trænerkursus C2. Vi

synes, at det er fedt at være på kursus, så vi

kan lære endnu mere om at træne børn.

Vi kunne godt tænke os at blive frivillige

trænere for de ældre årgange, når vi selv er

blevet lidt ældre, som vi kan være med til at

udvikle rent fodboldmæssigt samtidig med,

at de bevarer glæden ved fodboldspillet.

Udover trænerkursus så har vi også et valgfag

“Trænerspirerne” i skolen, hvor vi lærer,

hvordan man træner børn. Her skal vi have

10 timers “praktik”, og derfor er vi flere fra 7.

årgang, som er hjælpetrænere.

Det er fedt, at vi kan være sammen med vores

venner om at være hjælpetrænere.

KAN DET ANBEFALES?

Vi kan helt klart anbefale at være frivillige

hjælper i Brabrand If. Det giver et godt fællesskab

i forhold til de børn, som vi træner.

Og det er fedt at se, hvordan de andre trænere

arbejder, for det kan vi lære noget af.

BRABRANDIDRÆTSFORENING


BADMINTON BASKETBALL FODBOLD GYMNASTIK HÅNDBOLD MOTION PÉTANQUE SVØMNING TENNIS 31

• Facadestilladser

• Murerstilladser

• Total inddækninger

GRUSBANE OG

KUNSTSTOFBANE

Kunststofbane ved Brabrand idrætsanlæg er taget i brug til

stor glæde for de mange fodboldspillere i Brabrand IF.

KONTAKT OS TRYGT

HVIS DE ER I TVIVL OM NOGET!

CS-City Stilladser ApS

Ser man lidt tilbage i historien har man mere eller mindre

gjort noget for at forbedre forholdene for spillerene. Her i Brabrand

skete der noget i 1954. Bestyrelsen i fodbold havde rettet

en henvendelse til Sognerådet om muligheden for at kunne

få en eller anden form for lys på fodboldbanen (det var dengang

den skrå bane). Sognerådet var velvillig og der blev opsat

3 master med tilhørende lampesteder i den øverste østre

ende af banen. Det var altid noget og spillerne var tilfredse,

men alligevel, man kunne godt se, at det ikke var tilstrækkelig.

Igen var Sognerådet velvillig, og der blev sat ekstra 2 lysmaster

op i den øverste vestre ende – så var der lys i hele den

øverste ende af banen. Det skete i 1955.

Axel Gruhns Vej 10 • 8270 Højbjerg

Tlf.: 8624 9511 • mail: firma@cs-citystilladser.dk

www.cs-citystilladser.dk

Men der manglede alligevel noget. Så i 1963, da idrætsanlægget

var flyttet til Engdalsvej, besluttede Sognerådet at opsætte

lysmaster på en grusbane, der skulle etableres i den sydlige

ende af idrætsanlægget.

Det var projekteret til at koste ca. 23.000 kr. Grusbane med lysanlæg

blev indviet samme år. Lysanlægget bestod af 6 master

med 22 lys á 150 watt. De 23.000 kr. slog ikke til, idet regnskabet

blev gjort op til ca. 80-90.000 kr. Måske dyrt, men hele anlægget

stod sin prøve, og blev flittigt brugt gennem mange år.

Sct. Clemensstræde 18 . 8000 Århus C

Tlf. 86 17 53 00 . www.barberen.com

Op igennem 20’erne var der igen nyt omkring fodboldbanerne.

Rundt omkring i Århus Kommune blev der etableret

kunststofbaner med lysanlæg. Et sådant havde man naturligvis

også ønske om at få i Brabrand.

Et udvalg arbejdede med sagen og med tilskud fra Århus Kommune,

indsamling blandt foreningens medlemmer m.m. lykkedes

det at få kunststofbane klar til brug i 2018.

/bn

BRABRANDIDRÆTSFORENING


Vi har netop vundet guld

Det kommer dig til gode ...!

DANISH DIGITAL

AWARDS

2018

Når man skal sælge sin bolig er digital annoncering på

nettet og på de sociale medier en vigtig og afgørende

faktor. Med det digitale værktøj ”EDC Effekt” har EDC

netop vundet førsteprisen Guld ved Danish Digital

Awards.

Som begrundelse for pristildelingen udtalte juryen bl.a.:

”Juryen giver guld til EDC-gruppen for en stærk datamodel

og en solid gennemarbejdet case. Med EDC Effekt

er kerneforretningen blevet transparent” og videre

udtaler Danish Digital Awards jury ”der er samtidig

sikret en høj brugerinvolvering, et godt kundefokus og

nogle stærke forretningsresultater.”

Skal vi sælge for dig? Bestil et gratis Salgstjek, så ved du, hvad din bolig er værd!

EDC - en del af byens liv

AROS · Brabrand

Ejendomsmæglere MDE

Hovedgaden 32

8220 Brabrand

822@edc.dk

86 26 17 00

More magazines by this user
Similar magazines