20.03.2019 Views

Sindal Årsprogram 2019

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Sindal & Omegns

HAVEKREDS

PROGRAM 2019

1


Velkommen til en ny sæson

med Sindal og Omegns Havekreds

Vi har, igen i år, bestræbt os på at lave nogle

spændende arrangementer, som vi håber I

vil få lyst til at deltage i. Det er vigtigt for os

at understrege, at tilbuddene i programmet

er for alle, uanset om man er medlem

af Haveselskabet eller ikke. Programmet

er sendt til medlemmerne samt andre interesserede,

der har oplyst deres adresse.

Det er desuden fremlagt på mange planteskoler

og offentlige steder. Man er altid

meget velkommen til tage det med.

Efter generalforsamlingen i feb. 2019, ser

bestyrelsen for Havekredsen således ud:

Formand:

Preben Nielsen

Mimersvej 13, Sindal

Telefon 98 93 58 03

Mobil 5136 9813

psn13dk@gmail.com

Næstformand:

Bente Dalsgaard

Teglværksvej 38

Mygdal

Telefon 98 97 14 18

Kasserer:

Bine Madsen

Skovlyvej 31

9870 Sindal.

Telefon 20 87 65 00

blomsterbine@gmail.com

Sekretær:

Sven-Erik Nielsen

Ugiltvej 120

Sindal

Telefon 21 65 54 01

sven-eriknielsen@mail.dk

Medlem:

John Schou

Liljevej 4, 9870 Sindal

Telefon 61 51 62 02

johnschousindal@gmail.com

Suppleant:

Helle Mortensen

Sdr. Vråvej 62, 9760 Vrå

Telefon 61 46 38 51

helle.mortensen2@gmail.com

Suppleant:

Kaj M. Jensen

Thorsvej 25, 9870 Sindal

Telefon 28 89 62 20

Tejko50@gmail.com

Har du spørgsmål eller forslag er du altid velkommen til at henvende dig til et af bestyrelsesmedlemmerne.

Sindal og Omegns Havekreds er en lokal kreds, af Det kongelige Danske Haveselskab.

Den lokale kreds har til formål, gennem et aktivt foreningsliv, at virke for bevaring og

udvikling/fornyelse af havekulturen og havekunsten.

Derfor gennemfører Sindal og Omegns Havekreds en lang række forskellige arrangementer,

som hvert år besøges af i hundredevis af haveinteresserede, der er på

udkig efter inspiration til udvikling af deres have eller måske ideer til etablering af

en ny have.

Støt op om Havekredsens arbejde, og bliv medlem ved at henvende dig til os

- adresserne finder du lige herover.

2

www.haveselskabet.dk/sindal


Podekursus

Lørdag d. 23. marts 2019 kl. 10:00 - 13:00

Sindal Skole

Islandsgade 21, 9870 Sindal

Podning med Karsten ”Kortbuks” Hansen.

Lær at pode og lav dit eget træ for 30 kr.

Medbring blot en skarp kniv.

Podekursus med Karsten Hansen. Han har

podekviste og grundstammer med, så du

kan lave dit eget træ. Du skal bare medbringe

en skarp kniv evt. hobbykniv, samt

evt. plaster, hvis det skulle gå galt. Man betaler

30 kr. pr. træ.

Max. 35 deltagere. Tilmelding nødvendig,

senest d. 18. marts, til Preben Nielsen tlf.

51369813.

Pris:

For medlemmer 60,00 kr.

For ikke medlemmer 80,00 kr.

Kaffe og brød er med i prisen.

Forår med Henrik Arildskov

Onsdag d. 10. april 2019 kl. 19:00 - 21:30

Aktivitetshuset

Markedsgade 25, Sindal

Forårsmøde med Henrik Arildskov, hvor

det handler om køkkenhaven, stiklingeformering

m.m.

En spændende, inspirerende og hyggelig

aften i selskab med ”Den gamle Gartner”

Henrik Arildskov. De overordnede temaer

vil være køkkenhaven, stiklingeformering

m.m. Men der vil sikkert også blive lejlighed

til at drøfte andre aktuelle haveemner.

Medlemmer 60 kr. med kaffe og brød.

Ikke medlemmer 80 kr. med kaffe og brød.

3


v/ Jon Pedersen

Salg • Service • Reparation

Skader • Autoglas • Trailere

Tlf. 98 96 83 44

www.vennebjerg-auto.dk

E-mail: info@vennebjerg-auto.dk

Mobil: 40 42 83 44

Lønstrupvej 395 • 9800 Hjørring

Industrivej 1

9881 Bindslev

Tlf. 98 93 83 33

email: bindslev@bygma.dk

v/ Richard Larsen

Virkelystvej 2 . 9870 Sindal . Tlf. 98 93 63 23

Ved Banen 9 . 9870 Sindal . Tlf. 98 90 14 55

Alt til haven i Hørmested

Butik med alt fra

og

maskiner fra bl.a. Jonsered, Iseki, MultiOne m.m.

Ring eller mail lars på

lars@kvmas.dk for tilbud

eller se mere på vores

hjemmeside.

Hørmestedvej 335, 9870 Sindal, tlf. 98 48 44 33

www.kvisselsmedeogmaskinforretning.dk

4

Butik, salg og værksted


Kør selv blomsteraften

Onsdag d. 15. maj kl. 19.00

Kør selv aftentur til

Landlyst Plantecenter

Ulstrupvej 9, Ilbro, 9800 Hjørring

Vi kører igen i år på besøg hos Landlyst

Plantecenter, hvor det har bugnet af planter

og blomster hele foråret.

Temaet for aftenen vil være:

Etablering og pleje af græsplænen.

Endvidere vil vi få en orientering om nyhederne

indenfor planter samt skadedyrsbekæmpelse.

Der vil også være rig lejlighed til at stille

spørgsmål om forskellige emner.

I anledningen af vores besøg vil der denne

aften være gode rabatter på blomster og

planter.

Havecentret og Havekredsen er værter

med kaffe og kage.

Mød talstærkt op til spændende og inspirerende

aften.

Tag naboer og venner med.

Ingen tilmelding. Gratis adgang.

Åben have i Høgsted

Weekenden d. 17.-19. maj samt 24.-25. aug. kl.10 - 17

Bjarne Jørgensen

Vestergårdsvej 23 A, Høgsted, 9760 Vrå.

En mindre landbohave med løbende

omforandringer. Der er lagt vægt på surbundsplanter,

sjældne stauder og små

opstammede træer arrangeret naturligt

blandt smukke sten og trærødder.

Her er desuden plantesalg.

Arrangementet er gratis.

Tag naboer og venner med.

5


SKAGEN

SINDAL

TLF. 98 93 57 77

Besøg Nordjyllands

største bolighus!

• 10.000 m 2 fyldt med kvalitetsvarer til hele boligen.

• Over 200 danske og internationale kvalitetsmærker.

• Gratis fragt i HELE Danmark.

BRØNDERSLEV

SÆBY

Hørmestedvej 342 . 9870 Sindal . Tlf. 98 93 61 55 . E-mail: info@ecmh.dk

STØVRING

AALBORG

SKAGEN CEMENTSTØBERI A/S

SKAGEN BETON

www.skagenbeton.dk

ANLÆGSGARTNER

OG ENTREPRENØR

Mobil 28 10 37 55

post@klitgaards-brolaegning.dk

www.klitgaards-brolaegning.dk

3 dages tur til CPH-Garden 2019

Torsdag d. 20 til lørdag d. 22. juni

Afdeling Nordjylland arrangerer 3 dages

tur til CPH-Garden 2019 og havebesøg i

et par haver på Sjælland. På 3. dagen går

turen til CPH-Garden fra kl. 10 og hjemad

ved 15-tiden.

CPH-Garden er Haveselskabets store haveshow

- en havefest for alle, der interesserer

sig for have i en eller anden form. Om du

er til staudebede og krukker, er lidt af en

plantesamler, erklæret havenørd eller bare

gerne vil dyrke frugt og grønt til madlavningen,

så er der inspiration at hente på

CPH-Garden.

Yderligere information og tilmelding:

Allan Vest, tlf. 61 59 38 06 eller email: vest@

email.dk.

Læs mere om turen på

www.haveselskabet.dk/arrangement/

havetur-til-cph-garden

6


Landbohave på ca. 10.000 kvm.

Åben d. 1. og 2. juni, samt 10. og 11. aug., kl. 10 til 18

Bine Madsen og Vagn Krogholm,

Skovlyvej 31, Sindal

Desuden åben efter aftale.

Alsidig have omgivet af skov med mange

forskellige træer. Store staudebede i sol

og skygge. Roser, hostaer, stedsegrønne

træer og buske, brede græsgange. Køkkenhave,

frugthave, drivhus og ca. 600

rhododendron med følgeplanter.

Plantesalg af hjemmelavede planter.

En aften i kolonihaver

Onsdag d. 26. juni kl. 19.00

Kør selv aftentur til

Haveområdet Eriksminde

Hirtshalsvej 23, 9800 Hjørring

Vi besøger kolonihaveforeningen ”Eriksminde”.

Området består af 102 haver à 400

m 2 + fælles arealer, søområde samt klubhus

med terrasse.

Her vil vi blive vist rundt af kolonihaveejerparret

Ketty og Karsten Nielsen, som har

haft have der i mange år.

Efter rundvisningen er Havekredsen vært

med kaffe og kage i klubhuset.

Pris med kaffe/the og kage 25,00 kr.

Tag naboer og venner med.

Ingen tilmelding.

7


Havebesøg i St. Binderup og Ra

Søndagstur den

Efter endt opsamling kører vi til vores føreste

havebesøg hos Dorthe og Brian

Jensen, Svoldrupvej 182, 9600 Aars. Herfra

driver de anlægsgartnervirksomhed. Brian

er en af ”de gamle drenge”, som har lært

gartnerfaget hos ”gamle Thomsen”, Thomsens

Planteskole i Skalborg.

Inden vi går på havetur vil vi nyde Havekredsens

medbragte formiddagskaffe og

rundstykker i deres nyrenoverede garage.

Turfakta

07.15 Opsamling ved Bindslev Hotel

07.25 Opsamling ved

Sindal Banegårdsplads

07.50 Opsamling ved

Tårs Skole, Vrejlevvej

08.10 Opsamling ved motorvejsafkørsel

7, Brønderslev Syd, P-pladsen

09.00 Formiddagskaffe og havebesøg hos

Års Anlæg, Store Binderup.

10.30 Afgang

11.10 Havebesøg hos Kirsten og Ingolf

Nielsen, Aarhusvej, Randers SV.

12.15 Afgang

12.45 Frokost på Pøt Mølle- Frijsenborg

Slotskro.

Dorthe og Brian begyndte anlæggelsen af

deres have i begyndelsen af 1999 og startede

med nogle få hundrede kvadratmeter,

men i dag er haven/parken på omkring

10.000-15.000 m 2 .

Her i haven vil vi opleve en masse forskellige

træer, buske, roser, stedsegrønt, bunddækkeplanter

og belægninger. De fleste af

havens bede er dækket af en speciel bark

for at gøre dem vedligeholdelsesfri. Endvidere

er der et stort søområde, som skal

renoveres i nær fremtid.

Næste havesøg er hos Kirsten og Ingolf

Nielsen, Aarhusvej 44, Randers SV.

Her har de boet i deres parcelhus i over 50

år og dyrket deres haveinteresser med flid.

I 1985 blev nabogrunden købt til, så haven

i dag er på ca. 2500 m 2 . Dette er med årene

blevet til en stor plantesamling. Her kan

14.30 Afgang

15.00 Havebesøg hos familien Schwartz`s

private have, gartneribesøg samt

eftermiddagskaffe .

17.15 Afgang

20.00 Forventet hjemkomst til Bindslev

Pris:

450 kr. for medlemmer og

500 kr. for ikke medlemmer.

Husk gyldigt medlemskort.

Prisen dækker buskørsel, formiddagskaffe med

rundstykker, entré til haverne, frokost på

Pøt Mølle- Frijsenborg Slotskro,

og eftermiddagskaffe med hjemmebagt kage.

8


nders samt Gartneriet Rønbæk

4. august 2019

nævnes 25 forskellige korneltræer, duetræer,

korktræ, masse af formklippede buske,

hostaer, granitfigurer, natursten o.sv.

En have der skal opleves.

Havepavillonen og drivhuset indbyder til

havehygge- og pauser.

Efter flere store haveoplevelser, har vi nået

et tidspunkt, hvor sulten er ved at melde

sig. Det råder vi bod på ved at køre til

Pøt Mølle – Frijsenborg Slotskro, hvor

der vil stå en dejlig frokost/middagsmenu

klar til os. Inden vi kører herfra skal vi lige

opleve synet af den højsø,som ligger bag

restauranten.

Frokost-/middagsmenuen er med i prisen,

drikkevarer er for egen regning.

Efter en forhåbentlig dejlig frokost vil turen

gå til dagens sidste besøgssteder.

Vi skal besøge familien Schwats`s gartneri

”Gartneriet Rønbæk”, Rønbækvej 23,

8382 Hinnerup , samt deres private paradis

af en have. Efter ankomsten går vi igennem

en skov af ca. 3500 højstammede hvide

birketræer til den private have. I haven findes

der flotte hyggepladser med masser af

træer, formklippede buske,rhododendron,

stor spejlsø, grillhytte samt ca. 4000 sommerblomster

der hvert år bliver udplantet

efter den 20. maj.

Derefter får vi en rundvisning i de 20.000 m 2

store drivhuse, hvor der hvert år produceres

ca. 900.000 orkideer. I 2017 havde familien

Schwarts 40 års jubilæum i gartneriet.

Her har vi mulighed for at gøre et rigtig

godt indkøb af orkideer.

Inden hjemturen serverer Havekredsen

den medbragte kaffe og hjemmebag.

Husk kontanter til turen.

Tilmelding efter ”Først til mølle”.

Senest d. 25. juli 2019.

Til Preben Nielsen,

tlf. 9893 5803 - 5136 9813.

9


BV Kloak

Tlf. 23 25 98 28

bv.kloak@gmail.com

Kloakservice

- du tegner en XTRA SIKRING hos Din Bilpartner

XTRA SIKRING dækker dine værkstedsregninger,

når nyvognsgarantien på bilen ophører, og du

køber den hos din lokale Din Bilpartner.

Hvad gør du, når

fabriksgarantien udløber?

Hvad gør du, når fabriksgarantien udløber?

Lendum Ny Auto

Tårsvej 15 | 9870 Sindal | Tlf: 98 47 31 41 | www.lendum-ny-auto.dk

Nørregade 7 · 9870 Sindal · Tlf. 98 93 50 27

Åbningstider: Alle ugens dage 7 00 -20 00

www.superbrugsen.dk/sindal

– du tegner en XTRA SIKRING hos Din Bilpartner.

Din bil indeholder avanceret elektronik og mekanik med op mod 20.000 komponenter. Så det kan godt betale

sig at være sikret mod ubehagelige overraskelser. XTRA SIKRING dækker dine værkstedsregninger, når garantien

ophører, og du køber den direkte hos din lokale Din Bilpartner. Læs mere på DinBilpartner.dk

10


Lørslev Åbne Haver 2019

Søndag d. 18. august, kl 13.00 til 17.00

Mødested: Lørslev Café og Kulturhus,

Ugilt vej 883 Lørslev, 9800 Hjørring

Kom til et festligt arrangement, med have-

vandring til ca. 10 spændende haver, boder,

kaffe m.m. i Lørslev.

I haven er der ca. 80 m 2 overdækket terrasse,

her og i caféen sælger Borgerforeningen

kaffe og kage. Desuden er der boder

med bl.a. plantesalg- og bytte. Haveselskabet

er til stede med råd og svar på spørgsmål,

samt tombola. Der er parkeringsplads

ved Lørslev Friskole, som ligger lige ved

siden af caféen, samt handicapparkering

ved selve caféen.

Arrangementet er gratis.

Æbledag hos Lykkesholm Æbler

Lørdag d. 28. september, kl 14.00

Kør selv eftermiddagstur til

Lykkesholm Æbler

Øster Thirupvej 91, Astrup

9800 Hjørring.

Vi besøger Ingrid og Leif Urbans æbleplantage

” Lykkesholm Æbler”. I 2010 – 2011

plantede de deres første æbletræer på

hobbyplan.I dag er der i alt 1500 træer fordelt

på forskellige æble- og pæresorter.

Her i skrivende stund overvejes det om der

skal udvides med yderligere 240 træer.

Ingrid og Leif vil fortælle os om at dyrke

frugt samt de udfordringer det kan give.

Der vil være mulighed for selvpluk denne

eftermiddag.

Ingrid og Leif er vært med kaffebord med

div. smagsprøver.

Arrangementet er gratis.

Tag venner og bekendte med.

NB:

Facebook og vores hjemmeside

www.haveselskabet.dk/sindal

for evt. ændringer.

11


Mosbjerg Rendegraver/Minidozer

v/ Kaj Walther

Pletvej 112 • Mosbjerg • 9870 Sindal

Telefon 98 93 01 81 • Mobil 21 25 99 89

Levering af muldjord, spagnum, haveflis

alle former for sand og grus

filtergrus til dræn samt pyntegrus.

Container

12

Tlf. 98 14 08 58

www.gugplanteskole.dk

Alle former for

vognmandskørsel udføres

SINDAL VOGNMANDSFORRETNING

v/ Vagn Thomsen . Amagergade 8 . 9870 Sindal

Telefon 98 93 61 35 . Biltlf. 21 27 61 35 . vagn.thomsen.sindal@gmail.com


Claus Dalby i Sindal

Onsdag den 2. oktober kl. 19.00 til 22.00

Sindal Skole, Festsalen

Islandsgade 21, 9870 Sindal.

Indgang fra P-pladsen v. Sindal hallerne

Haveselskabet Sindal og Omegns Kreds får

besøg af den meget populære haveentusiast

Claus Dalby, som holder foredrag med

titlen ’Selskabsplanter’. Claus Dalby har i år

udgivet en ny, spændende havebog med

samme titel, og denne nye udgivelse opfatter

han nærmest som sit svendestykke.

Bogen – og foredraget – handler om en

lang række af de plantesammensætninger,

som han gennem årene har skabt i sin

have i Risskov. En symbiose af løgvækster,

stauder, sommerblomster, buske og træer.

Bed for bed gennemgår Claus Dalby på

pædagogisk vis, hvordan man sikres frodighed

fra tidligt forår til sensommeren.

Foredraget varer to gange 50 minutter

med en halv times pause. Der vises en

mængde fotos på stort lærred fra Claus

Dalbys smukke have.

Kom og få en haveoplevelse ud over det

sædvanlige.

Billetpris:

For medlemmer 150,00 Kr.

Ikke medlemmer 190,00 Kr.

Billetten inkluder foredrag samt kaffebord.

Billetter købes på

www.haveselskabet.dk/sindal

eller ved henvendelse til

Preben Nielsen på telefon 5136 9813.

Billetsalg starter d. 1. august

Dørene åbnes Kl 18.00

BLIV STJERNEPLUS OG TAG

PLADS PÅ 1. KLASSE

stjerneplus.dk

Spar Nord Hjørring

Østergade 8, 9800 Hjørring

96 23 06 50

hjorring@sparnord.dk

13


Murermester

Bjarne Olsen & søn

Parallelvej 5 · 9870 Sindal

Tlf. 98 93 57 58

www.mbos.dk

Åbent

HVER

dag

Ulstrupvej 9 · 9800 Hjørring

Tlf. 9896 3422 · info@landlystplantecenter.dk

BRUNØ

Nørregade 3

9870 Sindal

Tlf. 70 20 00 29

Herretøj

Juniortøj

Børnetøj

Sportstøj

Solbakkens Tømrer

Palle Hansen

Kringelhedevej 13 · Hørmested

9870 Sindal

Tlf. 20 87 21 40

Tyrsigvej 26

9870 Sindal

Tlf.: 20 60 34 37

www.MartinKok.dk

14


Juledemonstration ved Anja Mose

Torsdag d. 7. november kl. 19.00

Aktivitetshuset, Markedsgade 25,Sindal

Anja er blandt andet kendt fra TV2 fra serien

”Mellem æbletræer og skvalderkål”

og fra bogen af samme navn hvor hun beskæftiger

sig med blomsterbinding og dekorationer.

Anja har gennem 25 år haft den

Generalforsamling 2020

Torsdag den 6. februar 2020 kl. 19.00

i Aktivitetshuset

Markedsgade 25, Sindal.

Interessant oplæg med relevant emne.

Herefter generalforsamling, dagsorden

populære blomsterforretning Frk. Grøn i

Sæby og er derudover fantasifuld iværksætter

med mange jern i ilden.

Til kreationerne bruger hun fortrinsvis

enkle materialer som man selv kan finde i

have og skov. Da julearrangementet er ret

tidligt i år vil Anja også vise forslag til hvordan

vi generelt pynter op. Anja opfordrer

os til at kaste os ud i kreativiteten og slippe

fantasien løs

Der vil være amerikansk lotteri med Anjas

flotte kreationer som præmier.

Pris med kaffe/the og kage:

For medlemmer 60,00 Kr.

Ikke medlemmer 80,00 Kr.

i flg. vedtægterne. Der vil desuden være

amrk. lotteri med fine gevinster.

Arrangementet er gratis.

Alle er velkommen!!!

• Offsettryk

• Digitaltryk

• Storformat print

• Folietekster

• Skilte

• Roll ups

• Udstillingssystemer

• ... og meget mere

www.sindalgrafisk.dk

Gutenbergvej 1 • 9870 Sindal • Tlf. 98 93 58 11

15


Oversigt over årets arrangementer

Marts.

Lørdag d. 23.

Podekursus med Karsten Hansen (Kortbuks).

April.

Onsdag d. 10.

Forår med Henrik Arildskov

Maj.

Onsdag d. 15.

Kør selv aftentur til Landlyst Plantecenter, Ilbro.

Weekenden d. 17. - 19.

Åben have, Vestergårdsvej 23A, Høgsted.

Lørdag d. 25.

Plantemarked, Hedelund Brønderslev.

Juni.

Weekenden d. 1. og 2.

Åben have, Skovlyvej 31, Sindal.

Weekenden d. 1. og 2.

Blomsterfestival, Bangsbo.

Uge 25 - d. 20. - 23.

CPH Garden, Marbækstien, Ballerup

Onsdag d. 26.

Haveområdet ”Eriksminde”

Hirtshalsvej 231, Hjørring.

August.

Søndag d. 4.

Søndagsbustur.

Store Binderup, Randers, Pøt Mølle kro,

samt gartneribesøg i Rønbæk

Lørdag d. 10.

Plantemarked, Hedelund, Brønderslev.

Weekenden d. 10. og 11.

Åben have, Skovlyvej 31, Sindal.

Søndag d. 18.

10 åbne haver i Lørslev.

Weekenden d. 24. - 25.

Åben have, Vestergårdsvej 23A, Høgsted.

Weekenden d. 24. - 25.

Landsdækkende Havefestival.

September.

Lørdag d. 28.

Kør selv eftermiddagstur til

Lykkesholm Æbler, Øster Thirupvej 91,

Astrup, Hjørring.

Oktober.

Onsdag d. 2.

Inspirationsaften med Claus Dalby.

November.

Torsdag d. 7.

Juledemonstration

Februar 2020.

Torsdag d. 6.

Vintermøde med generalforsamling.

Se nærmere omtale af arrangemeterne,

inden i bladet og på

www.haveselskabet.dk/sindal

Forhåbentlig på gensyn til mange af dem

Sindal Grafisk • 98 93 58 11

16

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!