Ringtofte Nyt nr. 1 - 2019 - enkeltsidet

bbbafdbalbonet

RINGTOFTE NYT

AFDELING 5 & 9

Nr. 1 - 42. årgang - februar 2019

RINGTOFTEN

ET GODT STED AT BO


BEBOERFORENINGERNES

AFDELINGSBESTYRELSE

AFDELING 5

Formand:

Jan Lildrup

Bestyrelsesmedlemmer:

Ole Pedersen

Jørgen Olsen

Bo Markvardsen

Daniel Arp

Suppleanter:

Else Lildrup

Steen Wennerberg

Repræsentantskabet:

Jan Lildrup

Ole Pedersen

Afdelingskontoret:

Afdelingsbestyrelsen, afd. 5,

Ringtoften 11,

2740 Skovlunde.

Telefonkonsultation til formand Jan

Lildrup alle hverdage mellem kl.

11.00 og 18.00 på

tlf.: 53912850

dog ikke i juli, august og december.

Personligt møde med bestyrelsen

kan aftales i telefontiden.

Meddelelser og forslag kan sendes

pr. post eller mail.

E-mail adresse:

bbbafd5@balbonet.dk

Hjemmeside:

Baldersbo-afd5.dk

AFDELING 9

Formand:

Birger Jensen

Næstformand:

Bente Correll

Bestyrelsesmedlemmer:

Jan Støckel

Majbritt Hellingsøe

Susan Nielsen

Suppleant:

Jeanne Firmann Høyer

Mark Skjeldborg

Afdelingskontoret

Ringtoften 105

er åben den første tirsdag i måneden

kl. 18.30 - 19.30 dog ikke i juli,

august og december.

Meddelelser kan afleveres i postkassen.

Meddelelser og forslag til

begge afdelingskontorer skal

afleveres senest den 20. i måneden

for at blive behandlet

på det næste bestyrelsesmøde.

Referat fra bestyrelsesmøder

kan læses på afd. 5´s hjemmeside

og inspektør Jesper

Jurik´s kontor i kontortiden.

2


RINGTOFTE NYT

REDAKTION

Redaktør:

Ole Pedersen, afd. 5

Mail adresse:

bbbafd5@balbonet.dk

Hvis du har nogle gode idéer til bladet,

så kom ud af busken. Det må

gerne være om aktiviteter i afdeling

5 og 9, men også gerne andre ting

fra vort lokalområde der kan interessere

bladets læsere. Indlæg og

billeder modtages meget gerne og

vil, hvis det er muligt, blive bragt i

det førstkommende nummer. Forslag

og indlæg der ønskes optaget i

RINGTOFTE NYT

sendes pr. mail til:

bbbafd5@balbonet.dk

eller som brev: Postkassen sidder

udenfor opgangen ved Ringtoften

11.

Du kan også lave en personlig aftale

med redaktøren på tlf.:

51906064

RINGTOFTE NYT

Trykkes på grafisk værksted i Ballerup

Kommune i ca. 800 eksemplarer

og udkommer 3 - 4 gange om

året afhængig af nyheder og øvrigt

læsestof.

REDAKTØREN HAR ORDET

Hej alle sammen, først vil jeg ønske

jer et rigtig godt nytår.

Vi har nu lagt det gamle år bag os

og er godt i gang med 2019. Der

har været gang i mange ting i Ringtoften

og Skovlunde, og det fortsætter

igen i år.

I afdeling 5 og 9 har vore ejendomsfunktionærer

og håndværkere

travlt med vedligeholdelse og fornyelse,

og i Skovlunde Bymidte er

der nu for alvor kommet gang i

byggeriet, så vi kan begynde at glæde

os til, at der igen kommer nye

indkøbsmuligheder.

Afdelingsbestyrelsen i afd. 5 er også

meget opmærksomme på, hvis

der i forbindelse med byggearbejderne

kommer forhindringer for vore

beboere. Det drejer sig bl.a. om

den kørende trafik i området, men

også de besværligheder der opstår

for fodgængerne. Her drejer det sig

især om vore børn og ældre der ikke

længere er så let til bens.

Jeg håber vi får et forrygende 2019,

hvor tingene stadig udvikler sig ordentlig,

så vi er glade for at bo i

Ringtoften.

Venlig hilsen

Ole P.

3


MC GARAGER

Afdeling 5 råder over 7 garager fortrinsvis

til motorcykler og knallerter.

Det har vist sig, at der i øjeblikket

ikke er nok af disse tohjulede der er

interesseret i en garage, hvorfor afdelingsbestyrelsen

har besluttet, at

garagerne også kan udlejes til elcykler

og handicapscootere.

Når der er ledige garager, er der også

mulighed for, at lejere fra afdeling

9 kan leje en af disse. Der er i

øjeblikket ingen venteliste, og er I

interesseret i at leje en af garagerne

skal I henvende jer til udlejningen i

Baldersbo

telefon 44 97 08 86

PARKERING

Parkering bliver et stadig tiltagende

problem. Mange kender den situation,

at når man kommer hjem på et

eller andet tidspunkt, så er det meget

vanskeligt at finde en parkeringsplads

i nærheden af sin bolig.

4

I disse tider er det umuligt for alle

at parkere lige uden for sin gadedør,

men så må man ud at opsøge en parkeringsplads

så tæt på som muligt,

og med lidt god vilje kan de fleste

af os parkere lovligt og på en fornuftig

måde.

Det ville være dejligt, hvis alle

overholdt vor husorden og de officielt

gældende regler for parkering,

men det er ikke tilfældet.

I vor husorden som beboerne har

vedtaget, står der:

”der må kun parkeres på de afmærkede

parkeringspladser, tohjulede

køretøjer parkeres på de

dertil indrettede parkeringspladser.

Der må ikke parkeres langs

fortovskanten”.

Ovenstående er let at forstå, men

det kræver at, husordenen bliver

efterlevet. Der er efterhånden flere

der parkerer langs fortovskanten til

stor gene, når man skal ud fra parkeringspladsen,

så disse parkeringer

bør ikke finde sted i fremtiden.

Også handicapskiltet ignoreres. Disse

få pladser er forbeholdt, de bilister

der har et fysisk problem. Også

om aftenen er der nogen uden skilt

der parkerer på disse pladser, men

det kunne jo være at der kom handicappede

besøgende, der havde brug

for pladsen! Det er forbudt og helt

urimeligt at man bare parkerer på

disse pladser, og hvis politiet fik øje

på en sådan ulovlig parkering, ville


det udløse en parkeringsbøde i dobbelt

størrelse.

dem kan ikke parkeres lovligt, da de

er for store til vore parkeringspladser.

En parkeret bil må ikke være

større en parkeringsfeltet, det gælder

både i længde og bredde, ligesom

det er ulovligt at parkere en bil

med en større totalvægt end 3.500

kg.

Der bliver, som omtalt i sidste nummer

af RINGTOFTE NYT, etableret

et antal nye parkeringspladser i

afdeling 5 i forbindelse af de nye

boliger ved Skovlunde Station, og

det lyder godt, men fakta er, at der

fra ibrugtagningen af disse boliger,

vil mangle et ukendt antal parkeringspladser,

så parkeringsproblemet

bliver ikke mindre men større.

Så må vi beboere til at tænke os om.

Er det rimeligt, at en familie med 2

kørekort parkerer 3 biler? Det er det

ikke, men det er kun en del af problemet.

I takt med at beboersammensætningen

ændres vokser parkeringsproblemet.

De gamle beboere

der forsvinder havde i mange tilfælde

ingen bil, men de unge familier

der flytter ind, har i de fleste tilfælde

mindst en bil, og så har vi det

stigende problem.

Et andet stort problem er de mange

varebiler og minibusser. Mange af

5

Afdelingsbestyrelserne støder ikke

sjældent på beboere, der mener at vi

skal indføre en eller anden ordning

med parkeringsvagter, men er det

virkelig den ordning vi vil have?

Den giver store problemer både for

beboerne og vore gæster, og den

eneste forskel den giver, er at der vil

blive udskrevet et stort antal parkeringsbøder,

for en P-licens er ikke

lig med en parkeringsplads, det har

vi set alle de steder ordningen er

indført.

Afdelingsbestyrelserne og Baldersbo

holder øje med udviklingen omkring

vore parkeringspladser, men

indtil videre kan vi kun opfordre

beboerne til at tænke sig om og

overholde gældende love og regler.

NY MOTIONSKLUB I AFDE-

LING 5 OG 9

Til foråret slår en ny motionsklub

dørene op i fælleshuset i Skovlunde.

Det er afdeling 5 og 9, blevet enige

om. Motionsklubben får til huse i

Fælleshuset Malmparken, og alle

beboere over 50 år fra de to afdelin-


ger er velkomne, så længe der er

plads.

Gennem mange år har afdeling 9

haft en motionsklub i en kælder i

bebyggelsen, men de ville gerne op

i lyset og samtidig have lidt flere

moderne faciliteter.

I fælleshuset er der et ledigt lokale

der er velegnet til formålet. Styregruppen

for Fælleshuset og motionsklubben

i afdeling 9 er blevet

enige om, at de nedlægger deres

gamle motionsklub og sammen med

afdeling 5 opretter en ny, sådan at

alle beoerne der er ældre end 50 år

kan få glæde at det nye motionslokale.

I den nærmeste fremtid skal det

kommende motionslokale gøres

klar til den nye klub og nye træningsmaskiner

skal købes.

Der afholdes stiftende generalforsamling

i foråret, men det står allerede

nu klart, at motionsrummet

kommer til at holde åbent fra mandag

morgen til fredag eftermiddag.

Det er besluttet, at motionslokalet

holder lukket i weekenden. Det er

jo i samme ejendom, vi har festlokalerne,

og vi synes ikke, vi kan

være bekendt at have svedende motionister

sammen med folk, der skal

til en fin fest.

6

På billedet kan du se Fælleshuset

Malmparken. Det nye motionslokale

kommer til at ligge på bagsiden i

den lave bygning til højre.

MADKLUB I AFDELING 5

Vi har talt om det længe. Men nu

sker der endelig noget. Premieren

på fællesspisningen i afdeling 5 i er

inden for rækkevidde. Afdelingsbestyrelsen

med initiativtager Jan Lildrup,

fortæller at forberedelserne nu

er så langt, at man regner med, a det

første fællesspisnings-arrangement

kan finde sted i foråret. Og det

kommer naturligvis til at foregå i

Fælleshuset Malmparken

Jan Lildrup håber, at det første arrangement

kan trække omkring 60

beboere, og arrangementet er for

alle beboere i afdeling 5, og man

glæder sig også til at se, når hele

familien med børn kommer.

”Udover at vi skal hygge os med

den gode mad, så håber vi også, at

vi kommer til at tale lidt sammen på

kryds og tværs af generationerne,”

siger Jan Lildrup.

Musik til maden

Og maden, den garanterer afdelingsformanden

specielt for. Jan

Lildrup og hans hustru Else har en

del erfaring indenfor området, de


havde i mange år forretningen

”Lenas Smørrebrød” i Brøndby, og

de er klar til at tage fat, så det kan

blive nogle hyggelige aftener.

Arrangementet kommer sikkert også

til at byde på let underholdning

og dinner musik leveret af dygtige

musikanter og sangere fra Skovlunde

Frikirke.

Prisen for arrangementet er ikke

fastsat endnu, men kommer til at

ligge i nærheden af de 50 kr. for to

retter mad og vin. Invitation til arrangementet

udsendes i den nærmeste

fremtid, når planlægningen er

færdig.

NYE VASKERIER

I AFDELING 5

Se på dette billede, for det varer ikke

længe, så er det ren nostalgi.

Beboerne i afdeling 5 har på det

årlige beboermøde vedtaget, at vaskerierne

skal moderniseres, og det

medfører, at et større ombygningsarbejde

sættes i gang.

7

Alle beboerne er blevet varslet, om

hvornår og hvordan ombygningen

begynder i netop deres vaskeri, og

der vil løbende bliver givet besked,

hvis der er gener med støj, eller lukning

for vand og strøm i kortere perioder.

Der kommer en periode, hvor det

kan give mindre gener med vasketure,

da der under ombygningen kommer

til at mangle 2 vaskemaskiner,

men det er værd at væbne sig med

tålmodighed.

Afdelingsbestyrelsen og ledelsen

har hos Miele været til informationsmøde

og demonstration af de

nye vaskemaskiner og tørretumblere,

og der er noget at se frem til.

De nye vaskemaskiner har 4 standardprogrammer

som gør betjeningen

super let, men for de brugere

der har behov, er der mulighed for

at bruge en masse ekstra indstillinger

til vanskelige tekstiler, dyner og

meget andet.

De nye tørretumblere er en helt ny

type med varmepumpe. Selv om de

bruger lidt længere tørretid, er de

billigere i brug til gavn for brugerne

og miljøet. I starten vil brugerne

nok undre sig lidt over, at tøjet ikke

virker helt tørt, når det tages ud af

tørretumbleren, men det er kun en

meget lille smule fugt som fordamper

i løbet af et par minutter.


Ombygningen af det første vaskeri i

gård 4, Ringtoften 59, er påbegyndt

den 14. januar 2019 og forventes

genåbnet den 15. marts 2019.

De øvrige vaskerier renoveres efter

den tidsplan beboerne har fået tilsendt.

Fællesvaskerier i Baldersbo afdeling

5

Det er blevet tid til at få udskiftet de

gamle vaskemaskiner og tørretumblere

i afdelingens fællesvaskerier og

samtidigt med denne udskiftning,

vil der blive udført en del istandsættelsesarbejder

i vaskerierne.

Disse arbejder indebærer, at vi i

denne skrivelse vil informere lidt

om lukning af vaskerier, midlertidig

vask, nøglebrikker, nye vaskerimaskiner,

istandsættelsesarbejder samt

demonstration af nye maskiner mv.

En nærmere informations- og varslingsskrivelse

vil blive udsendt til

brugerne af de respektive vaskerier

cirka 2-3 uger før de lukkes. Her vil

de præcise datoer for lukning af vaskeriet

fremgå, ligesom datoer og

tider for midlertidig vask og demonstration

af det nye vaskeri vil fremgå.

VARSLING FRA BALDERSBO

FÆLLESVASKERIER I

AFDELING 5

Det er blevet tid til at få udskiftet de

gamle vaskemaskiner og tørretumblere

i afdelingens fællesvaskerier og

samtidigt med denne udskiftning,

vil der blive udført en del istandsættelsesarbejder

i vaskerierne.

Disse arbejder indebærer, at vi i

denne skrivelse vil informere lidt

8

om lukning af vaskerier, midlertidig

vask, nøglebrikker, nye vaskerimaskiner,

istandsættelsesarbejder samt

demonstration af nye maskiner mv.

En nærmere informations- og varslingsskrivelse

vil blive udsendt til

brugerne af de respektive vaskerier

cirka 2-3 uger før de lukkes. Her vil

de præcise datoer for lukning af vaskeriet

fremgå, ligesom datoer og

tider for midlertidig vask og demonstration

af det nye vaskeri vil fremgå.

Lukning af vaskerier

Det bliver desværre nødvendigt at

lukke hvert vaskeri i cirka 8 - 10

uger, for at udføre istandsættelsesarbejder

og udskiftning af vaskerimaskiner.

Datoerne for lukning bliver:

Vaskeriet i kælderen under Ringtoften

59

Fra og med mandag den 14. januar

2019 til og med torsdag den 14.

marts 2019.

Vaskeriet i kælderen under Ringtoften

33

Forventes fra og med uge 12 til og

med uge 21

Vaskeriet i kælderen under Ringtoften

19

Forventes fra og med uge 22 til og

med uge 30

Vaskeriet i kælderen under Bybuen

11

Forventes fra og med uge 31 til og

med uge 39

Midlertidig vask

Imens udskiftningerne af vaskerimaskiner

og istandsættelse af vaskerierne

står på, er det i samarbejde

med afdelingsbestyrelsen besluttet,


at der laves et midlertidigt vaskeri i

kældergangen ved siden af det lukkede

vaskeri.

Det midlertidige vaskeri vil bestå af

3 vaskemaskiner og 1 tørretumbler.

Det vil være muligt at reservere 1

vasketur ad gangen og til en vasketur

råder man over 2 vaskemaskiner

og 1 tørretumbler.

Den tredje vaskemaskine vil kun

være til chancevask.

Det midlertidige vaskeri vil være

klar til brug om torsdagen klokken

12.00 i den uge, hvor det almindelige

vaskeri er lukket fra om mandagen.

Det midlertidige vaskeri vil

blive lukket 4 dage før det nye vaskeri

åbnes. Dette skyldes at skærm

mv. skal flyttes ind i vaskeriet og

indstilles til de nye maskiner.

Priser, vasketider og måden at reservere

vasketur på, vil være det

samme som I kender fra det almindelige

vaskeri.

Vi håber at vi med denne løsning,

kan få generne ved lukning af vaskerierne

i mange uger, til at blive

mindst mulige. Samtidigt skal vi

allerede nu beklage de støjgener,

som beboerne der bor lige over de

midlertidige vaskerier eventuelt vil

kunne opleve, men der vil blive

gjort alt for at støjdæmpe maskinerne

mest muligt.

Nøglebrikker

De nøglebrikker I anvender til vaskeriet

i dag, vil også skulle bruges

både til det midlertidige vaskeri og

til det nye vaskeri.

9

Åbnings- og vasketurstider samt

reservation efter ombygningen

Der vil umiddelbart ikke blive ændret

på hverken åbne- og lukketider,

vasketurstider eller måden hvorpå

der reserveres vasketider i vaskeriet

eller via internettet. Husk at internetreservation

skal foregå over Baldersbos

hjemmeside.

Reglen om at man må benytte maskinerne

efter 30 minutter, hvis der

ikke er påbegyndt en vasketur, gælder

fortsat.

Da de nye varmepumpetørretumblere

er lidt længere tid om at tørre tøjet,

vil det fremover være muligt at

anvende disse i 50 minutter indover

næste vasketid.

Vaskepriser

Når vaskerierne åbnes igen vil der

blive ændret lidt på priserne for

brug af maskinerne. Alle vaske vil

koste 10,- kroner og prisen for at

tørre tøj i de nye varmepumpetørretumblere

falder fra 30 øre pr. minut

til 17 øre pr. minut. Prisen for at

anvende strygerullen vil være uændret.

Betalingen vil fortsat foregå

over huslejen

Nye vaskerimaskiner og istandsættelse

af vaskerierne

De nye maskiner der opstilles vil

være meget energibesparende. Vaskemaskinerne

kan tage op til 8 kilo

og regulerer automatisk vand og

sæbe i forhold til, hvor meget tøj

der er i maskinen. Der vil fortsat

være blødtvandsanlæg og automatisk

sæbedoseringsanlæg tilsluttet til

vaskemaskinerne.

Tørretumblerne der opstilles er en

ny type med varmepumpe. Denne

type tørretumblere forlænger desværre

tørretiden en lille smule, men

til gengæld kan der spares rigtig

meget på strømmen, til gavn for

miljøet og afdelingens økonomi.


Med varmepumpetørretumblerne

skal man også være opmærksom på,

at lige når man tager tøjet ud af maskinen,

kan det opleves som om , at

tøjet ikke er helt tørt. Men når tøjet

har ligget et par minutter, vil den

sidste rest fugt være fordampet.

Samtidigt med udskiftningen af vaskerimaskiner

er det besluttet at få

istandsat vaskerierne. Istandsættelsen

vil blandt andet bestå af:

Nødvendig udskiftning af kloakrør

og gulvafløb.

Udskiftning af klinker på

og fliser på væggene.

Nye vand- og elinstallationer.

gulvene

Maling af lofter og overvægge samt

døre og vinduer.

Istandsættelsesarbejderne udføres af

firmaerne: Miele A/S, murerfirmaet

Nybo ApS, ElService A/S, VVSfirmaet

Benny Johansen og Sønner,

Entreprenør KEA ApS, tømrerfirmaet

Holm A/S og malerfirmaet

Gert Jensen ApS.

Arbejderne i vaskeriet vil kun foregå

på hverdage i dagtimerne mellem

07.30 og 16.30 og vi skal varsle om,

at der vil kunne forekomme en del

støjgener i forbindelse med

istandsættelsen, da der blandt andet

skal hugges gulve op for at renovere

de gamle kloakrør.

Håndværkerne vil med opslag på

tavlerne i trappeopgangene prøve at

varsle de berørte beboere bedst og

mest muligt om støjende arbejder,

samt nødvendig lukning af vand og

strøm i forbindelse med arbejderne.

Demonstration af nye vaskerimaskiner

For at alle kan lære de nye vaskerimaskiner

at kende, vil repræsentanter

fra Miele holde demonstration af

disse i vaskerierne efterhånden som

de færdiggøres.

Demonstration af vaskerierne

kommer til at foregå som følger:

Vaskeriet under Ringtoften 59

Torsdag den 14. marts 2019 klokken

14.00 + 15.00 + 16.00 + 17.00

+ 18.00 + 19.00.

Vaskeriet under Ringtoften 33

Forventes afholdt torsdag den 23.

maj 2019.

Vaskeriet under Ringtoften 19

Forventes afholdt torsdag den 25.

juli 2019. (ekstra demonstration forsøges

afholdt i uge 32)

Vaskeriet under Bybuen 11 Forventes

afholdt torsdag den 26. september

2019.

Yderligere information Da arbejderne

med fællesvaskerierne står på i

mange måneder, vil vi som før

nævnt sørge for en nærmere og mere

præcis information/varsling til de

berørte beboere, cirka 2 - 3 uger før

hvert vaskeri bliver lukket.

Skulle der være spørgsmål til denne

informations- og varslingsskrivelse

eller til de forestående arbejder, er I

velkomne til at kontakte inspektøren

i dennes kontortid.

Med venlig hilsen

BALDERSBO

Per Kristensen

10


ALTANER

Det er koldt og mørkt udenfor, så

altanerne benyttes ikke i øjeblikket.

Og dog, der er stadig nogen der bruger

altanerne til opmagasinering, og

det må man ikke!

Der må ikke stilles ting der er højere

en brystningen, og der må heller

ikke hænges tøj til tørre eller luftes

trafikken. Vi opfordres hele tiden til

at bruge cyklen i stedet for at køre

bil eller at bruge den offentlige trafik,

og der gøres i disse år også en

masse for cyklisterne med udbygning

af nettet af cykelstier.

dyner ud over altanen, og disse påbud

overholder de fleste beboere, så

altanerne ser ryddelige ud.

Sidste år da vi havde en rigtig lang

og god sommer, var der også beboere

der grillede på altanerne. I henhold

til vor husorden er dette forbudt,

og det er der flere gode grunde

til.

Det er meget generende for de andre

beboere der skal sidde og ”sniffe”,

hvad grillmesteren fremtryller, og

man skal også tænke på brandfaren,

så det er vigtigt at man undlader at

bruge grill på altanen.

Hvis du skal hygge dig sammen

med andre omkring grillen, så må

du bruge vore grillpladser, hvor der

er opstillet borde og bænke.

CYKLISTER

Cyklister er et helt specielt kapitel i

11

Men cyklisterne er ikke særlig gode

til at passe på sig selv og andre i

trafikken. De er ofte årsag til ulykker,

hvor de selv eller andre kommer

slemt til skade eller i værste

fald dør.

Der for må man opfordre cyklisterne

til at passe bedre på i trafikken,

og der er en række gode regler der

kan hjælpe.

Inden I kører ud i trafikken bør I

tage cykelhjelmen på, den kan redde

jer fra store hovedskader, hvis uheldet

skulle være ude.

Der er ikke nogen lov for at bruge

cykelhjelm, men den burde være en

sikker del af jeres udstyr. Her må

man opfordre forældrene til at vise

et godt eksempel, for hvis de ikke

bruger cykelhjelm, hvordan skal


man så få børnene til at bruge deres?

Der er megen lovgivning om cyklister

i trafikken, og der gives mange

bøder for ikke at overholde disse

love, og det gælder også i Ringtoften.

Nedenstående kan I se hvad det

koster hvis I bliver standset af politiet.

Forseelse:

Uden lys i lygtetændingstiden

700 kroner

Håndholdt mobiltelefon under

kørslen 1000 kroner

Fejl/ mangler v/ bremser, reflekser

mv. 700 kroner

Kører over for rødt 1000 kroner

Kører mod færdselsretningen 1000

kroner

Cykler i et fodgængerfelt 700

kroner

Cykler på cykelstien i venstre side

700 kroner

Respekterer ikke færdselstavle eller

pile 700 kroner

12

Overtræder ubetinget vigepligt

1000 kroner

Giver ikke tegn 700 kroner

Kører uden hænder på styret 700

kroner

Cykler på fortov/ gangsti 700

kroner

Holder fast i andet køretøj 700 kroner

To personer på alm. cykel (bøde

til begge) 700 kroner

Forkert placering før/ mens du

svinger 700 kroner

Ringeklokke, der ikke virker giveradvarsel

Det er en meget udbredt uvane at

der cykles på vore fortove og stier,

og her skal det understreges, at det

for det meste er vore voksne beboere.

Hold op med det og lad fodgængerne

være i fred, især de ældre er

bange for de mange cyklister der

kører forbi!

Det er også en udbredt misforståelse,

at små børn må køre på 2 hjulede

cykler på fortovet. Det er ulovligt

og kan give en bøde. Børn under

seks år må slet ikke køre på cykel

uden en ledsager, der skal være

mindst l5 år.

En anden alvorlig forseelse er, at

man kører rundt med en håndholdt

mobiltelefon. Det er forbudt og meget

farligt, da man slet ikke har fokus

på sine medtrafikanter. Læg

mobilen væk når du færdes i trafikken

dit eget liv er vigtigere end et

eller andet uvæsentlig på din telefon!


Altså, pas på dig selv og os andre i

trafikken, og husk at Ringtoften er

en bebyggelse med mange forskellige

beboere, og vi vil alle sammen

gerne kunne færdes sikkert på veje

og stier, og det vil hjælpe med til at

gøre Ringtoften et godt sted at bo.

NY LEGEPLADS I GÅRD 2

AFDELING 5

Nej, det er ikke hærværk, men da

afdelingen kan spare penge, har vore

ejendomsfunktionærer selv revet

den gamle og udtjente legeplads

ned, og delene er blevet fjernet.

ÆNDRING AF TELEFON– OG

KONTORTID I DRIFTCENTER

SKOVLUNDE

Fra den 2. januar 2019 er telefon–

og kontortiden hos ejendomsinspektør

Jesper Jurik blevet ændret således,

at det i fremtiden kun er muligt

at ringe eller møde op på kontoret

mandag til fredag kl. 7 til 9

Man kan i fremtiden ikke længere

henvende sig til Drift Skovlunde

torsdag aften da åbningstiden er blevet

sløjfet.

Ovennævnte ændring er foretaget

for at forbedre kontorets service, og

så beboerne kan nå at kontakte servicecentret,

inden de skal på arbejde,

hvis der skulle være problemer i

boligen.

Driftscenter Skovlunde kontaktes

som følger:

Sandkassen er blevet tømt, og der er

blevet gjort plads til en ny, så nu er

der blevet gjort klar til den nye legeplads

med helt moderne legeredskaber.

Den vil blive stillet op i det

tidlige forår, så børnene kan lege

her imens de får lidt frisk luft og

motion.

13

Afdelingsinspektør Jesper Jurik

Ringtoften 83

Telefon 44845958

Mail:

Drift-skovlunde@baldersbo.dk

Eller personlig henvendelse


NYT FRA AFDELING 9

HVID JUL

Den 23. december vågnede vi i afdeling

9 op til det tætteste, vi kommer

en hvid jul i Skovlunde.

Børn, forældre og bedsteforældre

var ude fra morgenstunden for at få

mest muligt ud af sneen, nu hvor

den var her. Der blev bygget adskillige

flotte snemænd, med og uden

huer og i forskellige størrelser. Flotte

så de ud, når de stod der i sneen

og kiggede på julelysene der pyntede

altanerne. Kælkebakken blev

brugt flittigt af store og små, nogen

på deres første kælketur.

Vores gode Ejendomsfunktionærer

var på pletten og ryddede veje og

fortove fra morgenen, så vi alle

kunne komme ud og klare de sidste

indkøb og gaver før julen. Dejligt,

tak for det.

PARKERING I AFD. 9

Fra 1. december kunne man kun

holde i Lilletoften, i to timer eller

med gyldig parkeringstilladelse.

Det har betydet, at de tre sidste

gårde er kommet under stort pres, af

biler der parkere alle vegne. Nogle

holder foran andres garager så politiet

må tilkaldes, da de der har garagen,

ikke kan komme ud og passe

14

deres arbejde. Renovationsfolkene

kan ikke tømme affaldscontainerne,

da nogen holder foran affaldsøerne.

De grønne områder bliver kørt

ujævne, af de der holder på dem,

her i den våde vinter.

Der er behov for, at der bliver gjort

noget ved parkeringen i afd. 9. Derfor

er det på tale, at entrere med et

parkeringsselskab, som afd. 5 og

Lilletoften. De kan regulere parkeringen,

så der kun parkeres på dertil

indrettede pladser. Vores P-pladser

kommer under yderligere pres fremover,

da der er flere byggegrunde

omkring os, hvor håndværkere i

byggeperioden har brug for parkering

og senere når beboerne flytter

ind, er der ikke er nok P-pladser til

dem. Samtidig er vi den eneste afdeling

der ikke har parkeringsrestriktioner,

så pendlerne til Malmparken

st. vil være nødsaget til bruge

vores pladser. Det betyder også

at gæster til Fælleshuset, har svært

ved at få parkeringspladser.

Samtidig må vi se på, hvordan vi

kan skabe flere pladser, da der tydeligvis

ikke er nok. Der skal tænkes

kreativt, da vi jo ikke er interesserede

i, at omdanne for meget af vores

grønne områder til P-pladser og

samtidig er det meget dyrt at anlægge

nye P-pladser.

MOTIONSKLUBBEN

Vi har i nogle år haft en velfungerende

motionsklub for + 55 årige.

De holder til i kælderen og har nu

ønsket at komme op i lyset. De

overtager derfor beboerlokalet i stuen,

i Fælleshuset, da det ikke bliver

brugt mere efter badeværelsesrenoveringen.

Samtidig bliver der åbnet

for, at beboere fra afd. 5 også kan

blive meldt ind.


Bestyrelsen i klubben er i gang med

at finde ud af, hvordan lokalet skal

indrettes, så det opfylder klubbens

behov.

BETALING FOR VASK

Pr. 1. januar skal afd. 9's beboere

betale særskilt for vaskeri over huslejen.

Det er nyt og noget vi alle

skal vænne os til. Priserne står på et

skilt i vaskehusene, så alle kan orientere

sig om dem. Det vil fortsat

være gratis at bruge vaskemaskinerne

til at centrifugere, hvis man eks.

har vasket tøj i hånden.

FORBRUG AF VAND

Pr. 1.januar skal vi til at betale for

eget vandforbrug. Der er monteret

målere på koldt og varmt vand i

køkken og bad. Der er nok ikke

mange der helt har styr på hvor meget

vand de forbruger, så det bliver

en glædelig overraskelse for nogen

der får penge tilbage og måske en

knap så glædelig overraskelse for

andre, der skal betale ekstra.

VENTILATION

15

Nu har vi haft mekanisk udsugning i

6 mdr. - 2 år, alt efter hvornår ens

badeværelse blev færdigt. Det er

meget generende for nogen, da de

kan høre suget konstant og det trækker

koldt. Der er derfor nogle der

dækker dem til eller lukker for dem.

Når nogle dæmper suget betyder

det, at det suger mere hos de andre

og derved bliver mere generende.

Der er nok ikke mange der er glade

for ventilationen der koster ekstra

på varmeregningen, støjer og trækker,

men nu har vi den og forhåbentlig

gør den noget godt, for at

forhindre fugt og skimmelsvamp,

som nogle lejemål var begyndt at

opleve.

REGISTRERING AF GARA-

GER

Det er ikke længere afdelingsbestyrelsen

der registrerer garagerne. Det

er nu Jesper på driftskontoret, der

gør det.

Afdelingsbestyrelsen har selv ønsket

at registrere garagerne, de senere

år, da det var en kærkommen lejlighed

til at få hilst på mange beboere

og også få en lille snak. Vi har

synes det var hyggeligt, og mange

har benyttet lejligheden til, at sætte

sig og hilse på andre beboere og

snakke lidt med bestyrelsen.

Pga. Persondataloven er det ikke

længere muligt og derfor ligger registreringerne

nu hos Jesper eller

Baldersbo.

AFDELINGSBESTYRELSEN

AFDELNG 9

Når der nu sker så meget nyt vi skal

forholde os til, er det godt at vide at

afd. Bestyrelsen er den samme. Vi

har fortsat åbent den første tirsdag i

måneden kl. 18.30-19.30, hvor vi

har tid til en snak om store og små

emner.

Vi ønsker alle beboere et godt nytår.


ULOVLIG KØRSEL I AFDE-

LING 5.

Her i vinterperioden er alle bommene

åbnet, så vore ejendomsfunktionærer

ikke hele tiden skal hoppe af

og på traktoren, når de skal rydde

sne og sprede salt.

Det frister så nogle dovne mennesker

til at køre ind over vore fortove

eller stier for at parkere direkte

udenfor opgangen. Det er ifølge

færdselsloven og vor husorden forbudt.

Man må ikke køre bil på fortovet

eller parkere langs fortovskanten!

Det er særlig galt i gård 2, hvor

bommene ovenikøbet er forsynet

med indkørsel forbudt skilte.

SKOVLUNDE BYMIDTE

Nu sker der endelig noget ved det

gamle Skovlunde Center, men vi

synes, at det går meget langsomt

med at komme i gang.

Byggegrunden ud mod Bybuen er

blevet hegnet ind, skurbyen er blevet

oprettet, og borgmesteren har

taget det første spadestik under festlige

forhold men siden har der ikke

været megen aktivitet på byggepladsen.

Omkring nytåret væltede en stor del

16

af hegnet, så store huller ikke var

afskærmet, og det er et stort held, at

ingen mennesker er kommet til skade.

Det skete selv om, at man ved

forespørgsel havde bekræftet at indhegningen

ikke skulle kunne væltes.

Det var så heller ikke særligt betrykkende,

at det væltede hegn blev

liggende i adskillige dage!

Nu skal der så gang i byggeriet af

første etape af Skovlunde Bymidte,

en treetagers bygning ud imod Bybuen.

Den skal indeholde 3 forretninger,

Netto, apoteket og Matas, samt boliger,

og den skal stå klar til indflytning

i løbet af 2019.

Det bliver spændende at se, om der

kommer et glidende forløb med opførelsen

af de øvrige planlagte forretninger

og boliger, og om vi igen

får et fornuftigt antal indkøbsmuligheder,

så vi igen kan handle ind i

vort nærområde, det er en spændende

udvikling vi går i møde.

TRAFIKKEN OMKRING

SKOVLUNDE BYMIDTE

Ballerup Boulevard er blevet færdig,

og der er mange forskellige meninger

om, hvorfor en velfungerende

vej skulle ændres. Den vil stadig


dele Skovlunde Bymidte, og trafikmængden

er ikke blevet væsentlig

mindre. De fleste motorkørende når

heller ikke at sætte farten ned til 50

km/t., som det er påbudt, så hvor er

fordelene ved dette projekt?

Et andet sted Ballerup Kommune

ikke har tænkt sig om er, at man nu

kan svinge ned ad Bybuen, når man

kommer fra Ballerup.

Det har givet nogle store problemer

i T krydset og på Bybuen. I myldretiden

holder der mange biler og venter

på at de kan svinge ned ad Bybuen,

det generer den øvrige trafik

mod København, og på Bybuen er

det helt galt.

For at kunne afvikle den stærkt forøgede

trafikmængde, har kommunen

fjernet 2 chikaner der var i vejen

for de mange biler der kommer

fra Ballerup Boulevard, de holdt

helt oppe i krydset og blokerede det.

Nu er der så fri gennemkørsel ned

forbi Skovlunde Station til Torvevej,

og så har bilisterne sparet et

stoplys undervejs!

17

Men Ballerup Kommune har også

fjernet fodgængerfeltet fra afdeling

5 til centeret, og samtidig har de

fjernet 2 lysmaster og deres vejbelysning,

så nu ligger vejen på dette

sted i total mørke i vinterperioden.

Ballerup Kommune er fra flere sider

blevet gjort opmærksom på problemerne,

så nu må vi se hvordan de

vil løse dem, men det haster, da der

stadig er mange mennesker der går

ned gennem centeret til de få tilbageværende

forretninger, institutioner,

kulturhus og skoler!

Man kan selvfølgelig også krydse

Ballerup Boulevard for enden af

Bybuen, hvis man tør, for det grønne

lys for fodgængere er så kortvarigt,

at man er nødt til at ”spurte”

over, og det er ikke let med en rollator

eller familier med mindre børn.

Det er her helt umuligt at nå over

for grønt lys.

Bybuen som hele tiden har været en

lille fredelig vej med tilkørsel til

Ringtoften og Lilletoften er blevet

ændret til en ”motorvej”, og desværre

deler den allerede nu Skovlunde

Bymidte i 2 dele, så knudepunktet

Skovlunde Station med

busser og taxa er ”skåret fra, og det

er vel ikke meningen?

MIN FAR

To børn var blevet uvenner, den ene

var politimesterens søn, den anden

præstedatteren. Da uenigheden ikke


kunne løses, tyede de til fædrenes

styrke.

Pas dig selv, min far kan sætte din

far i fængsel! sagde politimesterens

søn.

Du kan passe dig selv, for min far

kan bare begrave din far! svarede

præstedatteren.

FREMTIDEN MED TV

Der sker hele tiden forandringer i

udbuddet af TV kanaler og streaming,

og det har været fantastisk

vanskeligt at finde ud af, hvad vi

skal gøre, hvis vi vil ændre vore TV

pakker hos YouSee.

forsøg og samtaler med både You-

See og Dansk Kabel TV, viser det

sig, at det er sidstnævnte der nu er

vor antenneforening.

Derfor skal du henvende dig til

Dansk Kabel TV, når du vil ændre

dine TV pakker eller streaming tjenester.

Vær opmærksom på, at vi som beboer

i Baldersbo har nogle særlige

billige priser. Billig vil nogen sige?

Ja, forholdsvis, men vi bruger alle i

dag rigtig mange penge på vort forbrug

af elektroniske apparater. Vi

må håbe, at konkurrencen bliver

endnu større, end den er i dag, så

leverandørerne bliver nødt til at

komme med billigere tilbud.

Alle de nye ting der sker løbende

hos YouSee, kan du følge med i på

deres hjemmeside:

YouSee.dk/meretv

Her kan du se hvilke kanaler der

forsvinder og hvilke der kommer til,

men du kan ikke se hvad det koster,

det skal du have at vide hos Dansk

Kabel TV.

BYGGESTOP - IGEN!

Hvis du går ind på YouSee´s hjemmeside,

kan du ikke gennemføre

ændringen, men du bliver henvist til

vor antenneforening. Vi har ikke

længere nogen antenneforening,

men efter rigtig mange forgæves

18

Byggeriet ved Skovlunde Station

er igen gået i stå. Efter sigende er


der tale om en konkurs, og det er så

anden gang, at byggeriet går i stå af

denne årsag.

Det har været en meget langstrakt

byggeface, og det kommer sikkert

nok til at vare længe endnu, inden

bygningen står klar til indflytning,

da der nu skal findes nogen der kan

overtage færdiggørelsen.

Vi må håbe, at det kommer til at gå

bedre med opførelsen af resten af

Skovlunde Bymidte, hvor det ser ud

til at der sker noget nu i den første

bygning langs med Bybuen.

SKOVLUNDE BYMIDTE

til de sidste forretninger der endnu

ikke er revet ned op mod det lille

torv med Aldi. Denne bygning bliver

3 etager med 3 forretninger i

bunden, Netto, apotek og Matas

samt et antal boliger.

Det bliver meget spændende om der

ved opførelsen af denne bygning

bliver taget hensyn til den eksisterende

byggestil med gule mursten

og røde tage, eller der er givet frie

tøjler, så arkitekterne kan lege med

nye ”udtryk” som i andre omliggende

kommuner.

Forhåbentlig tager man hensyn til

det eksisterende miljø med lys og

Nu sker der noget i opførelsen af

Skovlunde Bymidte. Der er opført

en skurby der skal anvendes af teknikere

og håndværkere.

Der har også været gang i nedrivning,

udgravning og opfyldning af

et par større områder ved Irma og

ud mod Bybuen. For at der skal være

plads til den første bygning langs

Bybuen, har man flyttet indgangen

19

luft, så Skovlunde Bymidte ikke

kommer til at ligne noget fra Sydeuropa

med tæt liggende bygninger,

hvor lyset ikke kan finde ind imellem.

Men lad os nu se, håbet er lysegrønt

og vi glæder os i hvert fald til, at der

kommer noget nyt, så dette hul i

jorden kan blive lukket!


FÆLLESHUSET MALMPAR-

KEN OG AFDELING 5

2018 var på mange måder et spændende

år.

Udlejningen af de 2 pragtfulde lokaler

i MALMPARKE, med tilhørende

tagterrasse, gik godt med et samlet

resultat på 121 lejekontrakter.

Det er mit indtryk at alle lejere var

meget tilfredse med det vi som udlejer

kunne tilbyde.

Når man har noget der er nyt og

skønt, er man generelt bedre til at

passe på det man har, og i dette tilfælde

kan jeg sige at næsten alle

lejere har påskønnet vores smukke

hus.

Når man lukker over 10.000 mennesker

ind i vores hus, er det klart at

tingene bliver brugt og dermed slidt,

men som jeg har oplevet det, er det

heldigvis mennesker der alle sætter

pris på noget som i udlejningsverdenen

er helt enestående.

Det bevises af det meget prestigefyldte

diplom som Baldersbo modtog

ved en overrækkelse af Ballerup

Kommune. Diplomet vil vi monterer

i huset, så vi altid vil huske på

det enestående samlingspunkt vi har

sammen med Afd.9.

20

Det er heldigvis et hus som hele tiden

udvikler sig, også med udlejninger

hvor vi allerede nu 3 uger inde i

2019 har 72 lejekontrakter i hus.

Vi har i bestyrelsen i Afd.5 talt om

hvad Huset ellers kan bruges til, da

de fleste udlejninger naturligt er i og

op til weekender.

Ud over aftalen om etablering af en

fælles Motionsklub med Afd.9, ønsker

vi andre nye tiltag som f.eks.

det meget populære ”Spis Sammen”

som rigtig mange boligselskaber og

foreninger har, eller er i gang med

at starte op.

Det er altid spændende at starte noget

nyt op. Man ved ikke i enkeltheder

hvor mange der melder sig som

interesserede, og hvordan vi sikre

alt alle får en god oplevelse.

Jeg vil blive rigtig glad for en tilkendegivelse

fra beboerne i Afd.5,

men også fra beboerne i Afd.9, om

hvor stor interessen er.

Tanken er at prisen skal være så lav

som muligt så alle, også børnefamilier,

har råd til en fælles oplevelse

som forhåbentlig kan udvikle sig til

også at indeholde en form for underholdning

.

Kontakt mig, jeg er altid på SMS

5391 2850 eller

janlildrup@gmail.com.

Husk! At når forandringens vinde

blæse, er der 2 slags mennesker:

Dem der bygger Læhegn – og dem

der bygger Vindmøller.

Jeg glæder mig til at hører fra jer

alle.

Jan Lildrup

Afdafdeling 5.


SERVICEORDNING

Ved større skader udenfor normal

arbejdstid kan der ringes til

43690096. Der må kun ringes til

dette nummer ved større el- og

vandskader m. m.

Mindre skader skal vente til førstkommende

arbejdsdag, hvor de

anmeldes til inspektør Jesper Jurik.

PROBLEMLØSNING

Afdeling 5 og 9 har efterhånden en

del år på bagen, så der vil naturligvis

opstå større eller mindre problemer

i ejendommene. Disse problemer

bliver løst, hvis du henvender

dig til vor inspektør. Enten bliver

ejendomsfunktionærerne sat til at

løse problemet, hvis det er muligt,

ellers bliver der tilkaldt en håndværker

til at løse det. Det er som regel

snedkere eller vvs folk

SERVICENUMRE

Akuttelefonen 1813

A+kundeservice 69121212

Baldersbo 44970886

Ballerup Bladet 44600330

Ballerup Centret 44650500

Ballerup Rådhus 44772000

Brand 112

Dansk Kabel TV 44207700

Falck 70102030

Fælleshuset Malmparken 53912850

Hjemmepleje 44773340

Jan Lildrup 53912850

Jesper Jurik 44845958

Kbhvns. Vestegns Politi 43861448

Lundehaven 44771980

Politiet 114

Serviceordning 43690096

Skovlunde Apotek 44915022

Skovlunde Kulturhus 44772577

Skovlunde skole nord 44773960

Skovlunde Skole syd 44773921

Tandlægevagten

Ørsted

1813

70266060

DEADLINE

der er brug for, men det hænder også,

at det er nødvendigt at tilkalde

en slamsuger til at rense en tilstoppet

faldstamme. For at få dagligdagen

til at forløbe på en fornuftig

måde for ejendomsfunktionærerne,

er det altid bedst at henvende sig til

inspektør Jesper Jurik, så han kan

tilrettelægge arbejdsopgaverne på

en hensigtsmæssig måde. Det er ikke

nogen let opgave at få enderne til

at nå sammen, der er jo nok at se til

i et ældre byggeri.

21

Sidste frist for aflevering af indlæg

til næste nummer af

RINGTOFTE NYT

Fredag, den 17. maj 2019

Indlæg kan sendes pr. mail til

bbbafd5@balbonet.dk eller post,

eller de kan afleveres til redaktøren,

aftal tid på tlf.. 51906064


AFDELING 5

Billardklubben BKB 5

Bybuen 5, kælderen

Formand ?

Nye medlemmer skal henvende sig

til formanden ?

AFDELING 9

KLUBBER OG FÆLLESHUS

AFDELING 5 OG 9

SELSKABSLOKALER

FÆLLESHUSET

MALMPARKEN

har 2 flotte nymonterede festsale til

fester og møder klar til brug. Den

lille sal (Dansesalen) rummer ca. 60

gæster,

Billardklubben BBK 74

Ringtoften 143, kælder

Formand

Ole Kellberg

Ringtoften 155, 1.th.

Tlf. 30480270

og den store sal ( Landsskabssalen)

rummer ca. 108 gæster.

Ringtoften 149, indgang i gavl

Ringtoften 145 kælder

Formand

Lars Sonqvist

Ringtoften 113 2.th.

Tlf. 23985093 hver dag kl. 16 - 17

undtagen lørdag og søndag

Træffes personligt i klubben mandag,

onsdag og fredag

kl. 8.30 -10.00

Motionsklubben er kun for medlemmer

over 55 år.

De er indrettede med alle moderne

faciliteter, så beboerne kan leje disse

til festlige lejligheder. Her er alt

hvad der skal bruges i køkkenet og

på terrassen er der monteret et udekøkken

med gasgrill, salene er udstyret

med et virkelig godt lydsystem.

Kontaktperson

Jan Lildrup

Telefon 53912850

Mellem Kl. 11.00 og 18.00

Mail: janlildrup@gmail.com

Udlejningen går efter princippet

”først til mølle”, og efter de gældende

lejeaftaler og lejepriser

22


DAGLIG LEDELSE I AFDELING 5 OG 9

INSPEKTØR JESPER JURIK

Inspektørkontoret, Ringtoften 83. telefontid mandag til fredag kl. 7-9

på telefon 44845958.

E-mail: drift-skovlunde@baldersbo.dk

Personlig henvendelse mandag til fredag kl. 7-9

EJENDOMSFUNKTIONÆRER I AFDELING 5 OG 9

Rasmus Schoop

Henning Bokelund

Lars Rasmussen

Rene Rasmussen

Jesper B Rasmussen

23

Mevaip Sulejma


uden for meget regn vejr, og i

2018 blev dette ønske indfriet til

fulde.

Vi fik århundredets hedebølge

med temperaturer der kom over

3oº, og det medførte, at vore

græsrobotter kørte i hus, da der

ikke var brug for græsslåning på

de gule afsvedne græsplæner.

Det var en dejlig lang sommer,

ÅRET 2018 I RINGTOFTEN

OG OMEGN

2018 begyndte med lidt vinter, så

børnene havde mulighed for at

komme ud og bygge flotte snemænd.

Men efter vinter kommer foråret

hvor vi rigtig kunne nyde de lune

aftener på altanerne.

Efter denne ”unormale” sommer,

begyndte mørket langsomt at sænke

sig igen, og så er det jo godt, at

vi selv kan etablere lidt hyggebelysning

omkring juletiden.

Ja, året går sin gang!

med lys og farver. Alle vore

smukke træer og buske eksploderer

i en sand farvesymfoni.

Det er måske den allerbedste

årstid, hvor vi slipper

den lange mørke og kolde

vinter. Fuglene synger og

vort humør stiger.

Og så kom sommeren! Ja,

mon ikke, vi sukker hvert år

efter en dejlig varm sommer

24

More magazines by this user
Similar magazines