14.05.2019 Views

Svømmenyt Nr. 2

Svømmenyt medlemsblad nr. 2, maj 2019

Svømmenyt medlemsblad nr. 2, maj 2019

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

SVØMMENYT

NR. 2 40. ÅRGANG maj 2019

Vandgymnastik seniorer


KLUBBLAD FOR FARUM-FAMILIE-SVØM

Nr. 2

40. årgang

Næste nummer november 2019

Deadline: Stof til næste nummer indleveres til

redaktionen senest 28 oktober 2019

_______________________________________

REDAKTION

ANSVARSHAVENDE REDAKTØRER

Maj Lundqvist 30 74 15 46

Kaj Svendsen 44 99 45 12

TRYK

Fontænehuset´s trykkeri 61 27 89 94

_______________________________________

KLUB ADRESSE

FARUM-FAMILIE-SVØM

Farum Svømmehal

Farum Park 20, st. tv.

3520 Farum

Internetadresser

www.farumfamiliesvom.dk

kontor@farumfamiliesvom.dk

KLUBKONTOR

Farum Svømmehal

Lone Vorm

Tlf.: 44-95-67-89

Kære medlemmer

Hvis I ønsker at kontakte kontoret, kan der

ringes på hverdage mandag til fredag.

Der er telefonsvarer på hvis Lone er væk fra

kontoret. Læg en besked, og Lone ringer tilbage.

BESTYRELSE

Tlf. Valgt for

Formand

Gert Mortensen 44 95 37 03 2019-20

Lillevangsvej 90, 3520 Farum

Sekretær

Maj Lundqvist 30 74 15 46 2019-20

Hvilebækvænge 5, 3520 Farum

Kasserer

Jeff Andreasen 44 95 66 10 2018-19

Dyssevangen 9, 3520 Farum

Øvrige Bestyrelsesmedlemmer

Lene Andreasen 44 95 66 10 2018-19

Sijmen Dekker 44 95 00 86 2019-20

Benny Jakobsen 40 56 18 24 2018-19

Jakob Vilstrup 61 67 61 07 2019-20

Suppleanter

Robert Doeleman 26 32 43 60 2019

Karen Jakobsen 20 81 60 63 2019

Revisor

Finn Larsen 48 18 76 33 2019

Revisorsuppleant

Gerd Lundqvist 42 83 11 43 2019

AFDELINGER, UDVALG, etc.

Se næstsidste side.

Side 2


Sidste nyt fra kontoret.

Sæsonen nærmer sig afslutning, og

sommerferien venter. FFS har sidste

undervisningsdag lørdag den 11. maj 2019.

Her i hallen bliver renoveringen af klinkerne i

den store hal fulgt spændt. Mandag den 13.

maj bliver vandet lukket stille og roligt ud af

50m bassinet, klinkerne fjernes og beton,

membran og andet checkes for fejl

og skader, og herefter begyndes det

store flisearbejde. Når alle klinker

er sat på igen, skal det tørre og

hærde i 4 uger, før der må komme

vand i bassinet igen. Vi glæder os

til at se det færdige resultat. Vi

håber alle, at den nye sæson kan

starte 1. oktober 2019 med kun 1

måneds forsinkelse.

Tilmelding for ny sæson åbner 1.

juni 2019 kl. 08.00.

Der er nogle holdændringer i forhold til sæson

2018-2019. Der er oprettet et ekstra vandgymnastikhold

onsdag kl. 10.40-11.20. Voksen

motion onsdag kl. 10.40-11.20 er slettet.

Crawl let øvede og crawl øvede er flyttet fra

fredag til mandag i træningsbassinet. Voksen

vandskræk er rykket fra tirsdag til torsdag

formiddag kl. 10.40-11.20. Voksen begynder

og crawl begynder er flyttet til onsdag morgen

og formiddag. Dette skyldes godkendelse af

vandplads og instruktør bemanding.

Udspring: Vi er meget stolte af, at Maj Trolle

fra udspring er nomineret til Furesøs

Talentpris 2019 sammen med fem andre

kandidater. Hun træner ca. 12 timer om ugen

og er meget flittig, så velfortjent til både Maj

og hendes træner Hans Krogenlund for den

flotte nominering.

Foto af klinkesituationen – endnu flere

klinker er taget op af sikkerhedshensyn siden

sidste Svømmenyt udkom.

Lone

Let øvede

onsdag 15.40

Livredning

Holdoversigt for 2019-2020 er i bladet.

Aqua camp i uge 32 afholdes i år i

træningsbassinet, da den store hal er lukket.

Derfor kun plads til 32 børn. Man kan

tilmelde sig via Dansk svømmeunions

hjemmeside og man kan finde information på

FFS hjemmeside www.farumfamiliesvom.dk.

Side 3


Formandens beretning ved generalforsamlingen 2019

I år kan vi endnu en gang konstatere, at

Farum-Familie-Svøms aktuelle helbred er

ganske udmærket, selvom vi lige har rundet

de 40 år som klub. Det kan vi sige fordi

klubben har et meget stabilt medlemstal,

stabile instruktører og klubben lever op til sit

værdigrundlag. Der er:

Svømning en idræt for alle

Læring gennem leg

Kvalitet i undervisningen

Klubbens 40 års jubilæum blev fejret på en

helt fantastisk måde, både på dagen den 18.

januar, hvor vi modtog nogle rosende ord fra

vores borgmester og fra vores samarbejdspartnere

i hallen. Vi fik bl.a. at vide, at

Farum-Familie-Svøm er den klub i Furesø

Kommune, der tager imod flest ”Ikke

foreningsparate unge”. Det er noget vi gør

med glæde, men egentlig synes vi også rosen

er lidt ufortjent, for når de unge mennesker

først er i klubben, så mærker vi dem ikke. De

glider fint ind på holdene. Dog på enkelte

hold med en ekstra hjælpetræner.

Vi holdt også en fest i hallen lørdag den 19

januar med ”ballon ælling”, klovne, synkronsvømmere

og musik. Det var to fantastisk

gode dage. Sådan noget kan kun lade sig gøre,

når der er ildsjæle der går forrest og lægger

rigtig meget energi og tid i det. Så en kæmpe

tak, til dem der sørgede for at det blev til en

fest.

Nu er Farum Familie Svøm ikke kun fest og

farver. Det er også daglige klubaktiviteter

med gode aktiviteter på de enkelte hold.

I udspringsafdelingen har de den seneste

sæson arbejdet med at få yngre trænere til at

overtage ansvaret for holdene. Der er

uddannet en del udspringstrænere, som også

er blevet mere involveret i

frivillighedsarbejdet med træningslejre og

stævner. Som på alle hold, er der trænere der

stopper og trænere, der kommer til. Derfor er

vi ikke helt i mål med det kommende

”generationsskifte” på trænersiden i udspring,

og der arbejdes videre med at tiltrække og

udvikle nye trænere, så den fortsatte eksistens

af en udspringsafdeling i klubben sikres på en

god måde.

Alt andet ville være synd, for mange

springere har udviklet sig meget gennem

2018, og de dygtigste har opnået det højeste

tekniske niveau, vi har set i klubbens historie,

ikke mindst ved hjælp af tørtræningsfaciliteter

i Værløse springhal og i Marie Kruse Skoles

trampolinhal.

De ledende kræfter blandt forældre ved

stævneafholdelse og træningslejre er fortsat et

stabilt element i afdelingen, til stor gavn og

glæde for trænerne og de udøvende. Så stor

tak til dem.

Livredderholdet, har ud over de faste svømmere,

arbejdet med at få alle Farum Familie

Svøms instruktører gennem bassinlivredderprøven.

Dette arbejde er lettet betydeligt,

fordi vi har fået yderligere to nye og dygtige

livredderdommere. De har taget en mægtig

tørn med undervisning og med at tage

instruktører til Bassin-livrederprøven. Derfor

har alle instruktører og en del hjælpeinstruktører

allerede bestået deres prøver for denne

sæson.

Vi har nu omdøbt holdet til Motion og

Livredning for at signalere, at det også er et

hold man kan svømme på fast. Det kan

forhåbentlig tiltrække flere medlemmer til

holdet.

Vandgymnastikholdene er stort set alle fyldte

og med venteliste. Vi påtænker derfor at

oprette et ekstra hold onsdag kl. 10.40-11.20

som erstatning for det, vi lukkede i sidste

sæson på grund af instruktørmangel.

Side 4


Formandens beretning ved generalforsamlingen 2019

Vandskrækholdene for både børn og voksne

er stadig efterspurgt. Vandskrækholdene er

små, så undervisningen bliver god, tryg og

hensynsfuld over for medlemmernes angst.

Det er dejligt at se vandskrækmedlemmer

flytte sig, så man senere møder børnene på

almindelige børnehold. Mens de voksne

fordeler sig på voksen motion, senior motion

og til vandgymnastik.

Kajakholdene kører også rigtig godt, og

Kajakafdeling har købt 2 nye kajakker og

inden næste sæson starter, bliver der også

købt 10 nye rednings-/svømmeveste, så der

fortsat kan gennemføres undervisning på et

højt niveau.

Svømmeskolen er fortsat den største

enkeltaktivitet. Ved sæsonstart blev enkelte

hold lukket, og to hold lagt sammen pga.

instruktørmangel. Instruktørmangel er fortsat

en udfordring på de tidlige hold.

Svømmeskolens diplomsystem med delmåls

uger er også fulgt i denne sæson og virker

som den røde tråd gennem undervisningen.

Den sidste delmålsuge er uge 14 i denne

sæson, hvorefter der deles diplomer og

anbefalinger ud på alle børneholdene.

Og så har vi jo også ungdomsholdene

FUSerne og FAKLerne, hvor der fortsat er

stor aktivitet og et højt energiniveau.

Der arbejdes fortsat på at forbedre vores

website. Vi har fået de sidste 5 nummer af

Svømmenyt lagt på hjemmesiden. Der er

ændret i opsætning, og menupunkter er flyttet

rundt, så det er blevet nemmere at finde rundt

på siden. Herunder er det sikret, at klubbens

egne betingelser og vedtægterne nu står

tydeligt på hjemmesiden. Vi har også fået

flere billeder med, og der er kommet et nyt

menupunkt "ugeplan" som giver en meget

tydelig og farverig oversigt over alle hold og

viser om der er plads.

Som alle ved, er vi nødt til at stoppe sæsonen

midt i maj, da hallen skal igennem en større

renovering. Behovet kan man selv konstatere,

ved et enkelt blik ned i 25 meter bassinet i

den store hal. Det store spørgsmål er: Hvornår

kan vi komme i gang med sæson 2019-2020?

Det ved vi ikke, men det bliver ikke den 1.

september, som vi plejer, men forhåbentlig

kort tid derefter. Der er heldigvis en stor

forståelse og en stor velvilje fra Hallens side,

så de arbejder på højtryk for at minimere

lukketiden, og de gør, hvad de kan, for at

holde os opdateret. Den endelige plan får vi i

begyndelsen af maj måned. Det er heldigvis

tidligt nok, til at vi kan åbne for tilmeldinger

til ny sæson den 1. juni 2019 kl. 8:00.

Instruktør staben er stadig meget stabil og der

er uddannet 6 nye instruktører i 2. halvår i

denne sæson, så vi ikke kommer til at mangle

i kommende sæson.

Så når vi står her om et år, så kan vi

forhåbentlig sige: Det var hårdt, men Farum-

Familie-Svøm har det godt.

Gert Mortensen

De nye og de ”gamle ”

Børnehavebørn

Side 5


Tro tjeneste

Dronningens Fortjenstmedalje i sølv kan

tildeles for en fortjenstfuld indsats efter

mindst 40 års uafbrudt ansættelse indenfor

samme ansættelsesmyndighed i den offentlige

sektor. Nu er Farum Familie Svøm ikke en

offentlig myndighed, men det skal ikke hindre

os i, at hædre vores 40 års jubilarer. Det

gælder alle dem, der meldte sig ind ved

starten for 40 år siden, og som stadig er

medlem, det er jo fantastisk de stadig har lyst

til at være med.

Nu siger man ingen nævnt ingen glemt, men

jeg vil alligevel fremhæve to personer. Finn

Larsen og Kaj Svendsen. Finn Larsen har

været klubbens revisor i alle årene, og Finn

blev også genvalgt på den netop afholdte

generalforsamling. Kaj Svendsen har været

tilknyttet bestyrelsen siden klubbens start. Kaj

har været suppleant, menigt medlem og

kasserer. De seneste år har Kaj været formand

for bladudvalget. Kaj har været med til at

udgive over 90 numre af Svømmenyt.

Vi kan ikke indstille dem til en fortjenstmedalje,

men vi kan alligevel sige godt gået,

tak for en stor indsats og vi ser frem til et

fortsat godt samarbejde.

Gert Mortensen

Kaj

Svendsen

var igen

dirigent

ved årets

generalforsamling

Finn Larsen, da han

blev udnævnt til

æresmedlem sidste år.

Tirsdag børn begynder

Side 6


Aqua Camp 2019

Farum-Familie-Svøm afholder Aqua-Camp i uge 32

For alle børn i alderen 7 – 12 år

Fra den: 05-08-2019 til den: 09-08-2019 i tidsrummet: kl. 09.00 - kl. 16.00

Aqua Campen afholdes i træningsbassinet.

Hvis du er glad for vand og godt kan lide nye udfordringer, så er Aqua Camp noget

for dig!

Du vil blive udfordret med bl.a. svømning, vandlege, stafetter og livredning i

bassinerne,

samt sjove udendørslege.

Du skal selv have en madpakke og drikkedunk med, vi sørger for frisk frugt og saft.

Tilmelding er via Dansk Svømmeunions hjemmeside.

Prisen er 1200,- kr. for 5 dages Aqua-Camp, som betales ved tilmelding.

Vi har max plads til 32 børn, så først til mølle……..

Vi mødesi Farum Svømmehal

Farum Park 20 st. tv.

3520 Farum

44 95 67 89

Vi glæder os til at se dig!


Vandgymnastik senior mandag og torsdag kl. 10.00

Tak til alle jer fantastiske søde mennesker, der

møder op år efter år på vandgymnastik

holdene mandag og torsdag kl. 10.00.

Holdene har været i gang i ca. 15 år og mange

af jer har været der fra start. Det er sjovt at

følge med i jeres liv på godt og ondt over så

mange år og en tryghed at kende jer godt, når

man underviser. I er jo blevet ” øvede

holdene” med alle de udfordringer I er blevet

budt, er jeres balance blevet temmelig god, så

I ikke vælter, når I jonglerer med bolde samtidig

med at jogge frem og tilbage siddende

på en slange i vandet. I kan stå eller ligge på

knæ og trække jer frem med armene.

Konditionen er også i top, når I kan grine og

snakke samtidig med at I kan lave ”hest og

vogn”, saver brænde, kaste bolde til hinanden,

trykke slanger op og ned i vandet, mens I

løber frem og tilbage og meget andet. I er

nogle ualmindelige seje gutter og gutinder

med en gennemsnitsalder på 77,3 år på

torsdagsholdet og 76,5 år på mandagsholdet –

Jeg er meget stolt af, at I deltager med

rimeligt højt tempo, sjov og ballade og ikke

mindst passer godt på hinanden. 1000 tak for

endnu en hæsblæsende sæson!!

Lone

Side 8


Vandgymnastik onsdag

Jeg overtog vandgymnastik holdet i januar

med den klare plan, at det var jo bare et

vikariat til sæsonens afslutning! Sådan kom

det ikke lige til at gå. Holdet tog flot imod

mig, og nu går det stærkt derudaf. Det er

sjovt, fordi holdet så villigt går med på de

øvelser, jeg kommer med. Der er fart på, og

de mange smil og positive tilkendegivelser

har givet mig blod på tanden, og jeg har nu

tænkt mig at beholde holdet også næste år.

Faktisk udvider vi med endnu et hold, så der

bliver to hold om onsdagen: kl 10.00 og

10.40.

Vandgymnastik er, samtidig med at det er

sjovt, også godt til at afhjælpe gigtproblemer,

styrker led og muskler, samt til at genopbygge

efter sygeforløb. Konditionen får også et

"bust".

Jeg håber vi får det godt sammen, og at I får

rørt jer rigtig godt.

Maj

Side 9


Vi har haft en sjov sæson med masser af

udfordringer. De fleste af børnene svømmer

nu uden hjælpemidler både i den dybe og lave

ende af bassinet. Vi har trænet svømmeøvelser

fra diplomet, nogle af børnene er

meget unge, så de har ikke magtet det hele,

men er godt på vej. I undervisningen har vi

leget speedbåde og motorcykler og øvet rigtig

mange crawlben med og uden svømmefødder.

Vi har leget frugtsalat og trafiklys samt

balanceøvelser og sten, saks og papir. Vi har

leget hunde og svømmet efter bolde på

forskellig vis. Vi har dykket efter ringe både

på 120cm og nogen også på 180cm.

Tak for en sjov sæson, vi håber at se mange af

jer i den nye.

Tina og Sofie

Tirsdag, børn begynder dyb kl. 19.00

Side 10


Let øvede motion voksne i spring- og træningsbassinet

Let øvede ja, men med det største gåpåmod

man kan tænke sig. Der bliver sprunget på

hovedet, baglæns, dybt og for sjov. Der bliver

øvet undervandssvømning, crawl, bjærgning.

Lidt start butterfly har der også været på

programmet. Nogle er startet fra nulpunktet

for år tilbage, andre er stadig "nye" i vandet,

og nogen var allerede gode, da de kom, men

holdet er rigtig gode til at støtte og opmuntre

hinanden til at komme videre.

Episode fra i mandags: Lillan bliver "skubbet"

til at prøve baglæns udfald, prøver, og på

spørgsmålet: Var det sjovt? svares promte

Nej, hvorefter hun går op og prøver igen

denne gang sammen med to andre. Lidt efter

prøver også den sidste på holdet øvelsen, og

så er alle stolte som paver.

Maj

Side 11


Kajak og Motion

Så er forårssæsonen skudt godt i gang og

dermed en ny kajaksæson, hvor deltagerne fra

Farum Familie Svøms 3 kajakhold, kan komme

ud på bølgen blå og afprøve alle de nye

tillærte færdigheder i de rette elementer.

Vi kan med glæde sige, at det at kunne træne i

svømmehallen i vintersæsonen både er med til

at dygtiggøre og højne deltagernes kompetencer,

samtidig med at sikkerheden skærpes,

når de så kommer ud på havet, for selvom

solen skinner, er vandet jo stadig koldt på

denne årstid, når der startes op.

Det, at der ligger kajakker og grej fast i

svømmehalen, gør, at vi er meget privilegerede!

Alle andre, som ønsker sig kajak

øve tid i en svømmehal, skal selv fragte

kajakker dertil og afvaske dem grundigt inden

brug.

Derfor er der mange, som er rigtig glade for at

kunne træne på de faste hold, som kører

tirsdag, onsdag og torsdag aften. Ligeledes er

det meget efterspurgt at kunne leje træningsbassinet

lørdag eftermiddage, så der kan øves

solo og makkerredninger inden sæsonstart,

hvor standerhejsningen i klubberne indikerer,

at nu kan medlemmerne atter komme ud på

vandet og ro.

For nye roere, hvor kajak skal afprøves for

første gang , er det trygt at starte i svømmehallen

og overvinde det at skulle vende rundt

og komme ud af kajakken i klart og varmt

vand. Det kan komme som en overraskelse

for nogen, at det er lidt grænseoverskridende

at vende rundt og sidde i kajakken med

hovedet nedad under vandet. Som de fleste

siger: "Jeg har intet problem med at have

hovedet under vand!", men når man så sidder

i kajakken, kan det

være svært at blive

siddende, og mange

vælter ukontrolleret

ud efter få sekunder.

For at lære ikke at

panikke ved

kæntring og for at

lære at blive

siddende i kajakken

for at øve de

Grønlandske rul, er

det et must at bevare

roen, og det er jo

optimalt at øve i svømmehallen.

Oprindeligt lærte de grønlandske fangere at

rulle kajakken op igen, når de kæntrede, fordi

det betød den visse død, hvis de endte i det

iskolde vand. Hvis vi idag ikke havde mulighed

for at øve i svømmehakken, ville vi skulle

vente til, at vandtemperaturen ude er varmet

godt op.

Når vi har lært at rulle i svømmehallen,

oplever vi dog, at det ikke altid lige fungerer,

når vi kommer ud på havet eller søen. Vi har

mere tøj og udstyr på, og vandet er koldt og

mørkt. Så der skal en tilvænning til for at få

det tillærte til at virke i de nye omgivelser.

Side 12


Vi glæder os allerede til en ny sæson og nye udfordringer.

God sommer

Derfor er vi meget glade for, at vi nu

får mulighed for at indkøbe nye

svømmeveste til holdene, så der kan

trænes optimalt med det rette udstyr

på.

Havkajak roning er blevet stort og en

meget populær friluftsaktivitet. Sjovt

nok har det også medført, at mange

som aldrig før har dyrket friluftsliv,

nu tager på tur i kajakken og

medbringer grej til at overnatte ude.

Det er dejligt, at så mange er

interesserede og møder op igen og

igen.

Merete

Børn begynder lavt vand onsdag kl. 15.40

Der er meget stor spredning i niveau på dette

hold, men vi har alligevel forsøgt at få alle

med. Denne onsdag delte vi børnene op, så

nogle svømmede i springbassinet på 4m, og

de sidst ankomne svømmede i 90cm bassinet.

Der var nogle friske og hjælpsomme forældre,

Stina og Peter

som hoppede med i vandet og svømmede med

deres børn. De havde det sjovt og fik svømmet

nogle baner. Tak til forældre og glade

børn for jeres opbakning på holdet, nu holdet

skiftede instruktør her i februar. Tak for denne

sæson.

Side 13


Stolte Børnehavebørn fra Skomagerbakken

Distancesvømning og diplom

Onsdag den 20. marts 2019 var der

distancesvømning på programmet for 2. gang

i denne sæson, som er 2 x 3 måneder.

Børnene havde svømmefødder, bælter og

vinger på og fuld fart på i springbassinet.

Springbassinet er 15m bredt, derfor lidt skæve

tal, når man skal tælle baner. Rekorden denne

dag var Emil med 1320 flotte meter, Bertil

svømmede hele 930 meter, Marie, Anne,

Svea og Theodor svømmede 600 meter.

Anne havde ikke vinger på kun

svømmefødder og bælte. Super flot svømmet

af jer alle som er 5-6 år gamle.

Vi øver rigtig meget svømning i springbassinet

med mange forskellige øvelser, samt

øver dykning i 90cm. Til sidst i hver lektion

hopper vi lidt fra vipper og rutcher. Det er

dejligt at se deres udvikling og deres glæde

hver gang de kommer. De har også tage et

diplom med øvelser, som de godt kan være

stolte af. Tak for denne gang og jeg glæder

mig til at byde det nye kuld børnehavesvømmere

velkommen til næste sæson.

Lone

Side 14


Børnehavesvømning 13. marts 2019

Navn: SKOMAGERBAKKEN

Krabbe på kanten i vandet i 4 bassin

Sidde på kant, skubbe fra med ben til et raketskud på maven i 4m bassin

Svømme som superman i 4m bassin

Raketskud på ryggen i 4m bassin

Svømme på ryggen med møllearme i 4m bassin

Svømme på maven med møllearme i 4m bassin

Svømme og dreje rundt i 4m bassin

Flyde på ryggen og se op i loftet i 4m bassin

Puste bobler mens der svømmes i 4m bassin

Svømme og puste til ufo, så den vender rundt i 4m bassin

Sidde på slange og lave brystsvømnings-armtag i 4m bassin

Ligge på ryggen med slange under nakken og lave ”frø”ben i 4m bassin

Få ansigtet ned i vandet i 4m bassin

Hoppe fra kanten ned i vandet på ben i 4m bassin

Hoppe fra kant på hovedet ned i vandet i 4m bassin

Rutchebane-tur i 4m bassin

Hop fra 1m vippe i 4m bassin

Samle dykring op fra bunden med hænder i 90cm

Svømme gennem flere ”ostehøvle” under vandet i 90cm

Svømme uden bælte og vinger med svømmefødder t/r i 4m bassin

Lone Vorm

Instruktør


Holdet har klaret alle øvelserne meget fint på

deres diplom, og de sidste øvelser handler om

livredning. Derfor øvede vi at hente en dukke

op fra bunden af 180cm bassinet, at bjærge

hinanden og bjærge en dukke. Alle klarede

det super fint og med godt humør. Tak for en

god sæson med masser af gå på mod!

P i og Andreas

Let øvede onsdag kl. 15.40

Motion og livredning/ livredning og motion

Er det nu vigtigt om holdet hedder det ene

eller det andet? Næh, men hvis vi kunne lokke

nogen flere til at komme på holdet, hvis vi

opprioriterer motionen, så er det måske vejen.

Vi har en rigtig fin tid: tirsdag kl 19.50, vi har

langbane i 80 minutter, og vi har et fint tilbud

om at både træne og lære alt indenfor svømning

Vi træner alle svømmearterne, træner

dykning på alle tre dybder, lærer om hjertestartere

og Hjerte-Lunge-Redning (HLR), og

så kan man, hvis man ønsker det, tage basinlivredderprøven.

Hvis man ikke gør det, er der

sørget for motionstid, imens de andre er til

prøve. Hvis du ikke tror, du har tid hele året,

kan du nøjes med at deltage f.eks 8 gange.

Året er delt op i 3 serier, hvor der er lagt en

plan for hvilket livredderindhold, der

undervises i de forskellige aftener.

Hvis du i forvejen går på et betalt hold, er det

gratis at deltage 8 gange i en serie.

Maj

Side 16


Formanden Kuppet!

På generalforsamlingen blev der udnævnt et

nyt æresmedlem, en sjældent anvendt titel der

kun er blevet brugt 22? gange i løbet af

klubbens 40-årige levetid.

Bestyrelsen havde uden at drøfte det med

formanden indstillet og vedtaget at Farum

familiesvøm ‘s formand Gert Mortensen blev

udnævnt til æresmedlem med følgende

begrundelser.

Gennem de sidste ti år har Gert udvist:

En dyb forståelse for klubbens rammer.

Et stort engagement i klubbens daglige

udfordringer.

En vedholdenhed som problemknuser af store

og små problemer.

Formået at navigerer klubben gennem de til

tider spændende dialoger der gennem de ti år

har været mellem kommune, andre

svømmeklubber og svømmeorganisationer.

Gert har gennem det sidste år arbejdet på at

fremme dialogen mellem andre klubber

gennem Furesø idrætsråd samt en øget dialog

med vores kommunalpolitikere.

Tillykke med udnævnelsen!!

På bestyrelsens vegne

Jeff Andreasen

Kasserer FFS.

Udsprings Maj

Trolle er nomineret

til Furesø´s talentpris

2019

Side 17


Trip Trap begynder stævne i Odense den 2. marts 2019

35 børn og unge var tilmeldt udspringsstævnet

fra 4 forskellige klubber. Farum

havde denne gang kun 4 springere med, men

til gengæld vandt de medaljer. Springerne var

med for første gang i Odense, så dejligt at de

gjorde det så fint. De var meget koncentreret i

deres konkurrencer. Helena snuppede bronze

på 3m i trin 2, William sprang sig til guld i

trin 4, Matti vandt bronze både på 1m og 3m

og Ella vand sølv på 1m og 3m i trin 4. Alt i

alt en fin dag i Odense.

Lone

William guld - Matti bronze

Medaljetagere

Side 18


Diplomstævne i udspring lørdag den 9. marts 2019

Til dette årets første interne diplomstævne for

FFS udspringere var 20 friske springere

tilmeldt.

Dejligt at se så mange nye tage udfordringen

op sammen med de mere garvede.

Vores interne diplomstævner afholdes dels for

at de nye kan lære at deltage i stævner i ro

med deres kammerater på hjemmebane og

dels så de garvede kan få afprøvet nye spring.

Flere fik udfordret sig selv både på 1m og på

3m med nye spring, så de kunne rykke et trin

op.

Stævnet er også en god øvelse for vores nye

trænere, som ikke har så stor erfaring med at

dømme, derfor er vores interne stævner god

øvelse for alle.

Tak til Peter som tog sig af alt det tekniske -

det er vi MEGET taknemmelige for.

Tak til de mange springere og forældre som

deltog.

Lone

Side 19


Trip Trap DM format 6. april 2019

10 forventningsfulde springere fra FFS

mødtes ved middagstid i Lyngby Svømmehal

for at dyste med springere fra Lyngby, Århus

og Malmø om medaljer og ære, men også om

point, der skulle give adgang til årgangsmesterskaberne

til efteråret.

Det blev en spændende dag med konkurrencer,

hvor sidste spring afgjorde kvalifikation

og placeringer.

I specielt den yngste årgangsgruppe op til 11

år, var der flere kandidater til kvalifikation.

Mads, Storm, og Matti klarede skærene på 1m

vippen. Førstnævnte viste endog stabilitet på

3m hvor han for anden gang passerede

kvalifikationskravet på 3m, indtil videre som

den eneste FFS'er i den gruppe.

I alt har vi pt. fået kvalificeret 13 og 6 på hhv.

1m og 3m til Årgangsmesterskaberne den 5.-

6. oktober 2019.

I medaljekapløbet var Mathilde Niebling

dagens FFS guldvinder i trin 52 (C gruppen,

piger) på både 1m og 3m

14 årige Maj Trolle stillede op i seniorrækken

for at afprøve sit niveau op til junior-DM og

DM i juni, som hun har valgt at stille op i,

både som junior og senior. Det gik fint med 1

sølv og 1 bronze, hvor en svensk springer var

urørlig i begge højder.

Lone og Hans

Medaljetagerne Mathilde, Maj og Mads

Side 20


DM i Tårn

Årets Tårnmesterskaber blev afviklet i Greve

svømmehal lørdag den 13. april. I år havde

FFS kun 2 deltagere, der ønskede at stille op.

Mathilde stillede op i gruppe C piger på 5m

for 11-12 årige med 6 spring i 4+2. Mathilde

gennemførte fejlfrit og fik en vejfortjent

guldmedalje.

14 årige Emilie stillede op i næste gruppe, B

piger, med 7 spring 4+3 og fik point nok til at

sikre sig en sølvmedalje. Emilie stillede også

op for første gang i senior rækken, men måtte

se sig slået og fik en 5. plads.

Tak for en hyggelig dag med fin opbakning

fra forældre.

Lone

FFS udsprings tradition for træningslejr i

skolefridagene før påske blev gennemført for

talent- og konkurrenceholdet. 14 deltagere

arbejdede morgen til aften med at forbedre

grundspring, rotationer og skruer. Der blev

også tid og kræfter til at udfordre nye spring

tilsat tilløb, forhop og armsving. Flere fik nye

spring på 1m som også kom på 3m.

Udspring – Påskelejr på 15. år

Det lod sig gøre på baggrund af et godt og

sjovt samvær samt sponsoreret hjemmebag og

hjælp fra kærlige forældres forberedelse og

servering af frokost, super dejlig aftensmad

og frugt.

Efter 3 dages fuldtidsbeskæftigelse kunne

udspringerne tage hjem til en velfortjent

påskeferie.

Hans og Lone

Side 21


Gamma Cup i Stockholm 2019

5 friske springere, to B- , to C- og en enkelt D

springer drog til Stockholm for at dyste i

Eriksdalsbadet, Sveriges nationale svømmestadion.

Vi tog Snabbtåget fra Hovedbanegården

torsdag morgen, og nåede eftermiddagstræningen

i springbassinet.. Efter 3 timers

grundig træning tog vi på pizza restaurant, en

fast tradition den første dag på Stockholmer

turene. (Resten af opholdet fik vi sund og

nærende kost hos arrangørerne). Til slut en

spadseretur ud til lejede lejligheder.

Det blev en oplevelse for alle, dog på forskellige

måder:

Valdemar i D gruppen klarede sin serie på 1 m

fint, og fik rigtig meget ud af muligheden for

at træne tårnspring fra 1m- og 3m platforme.

Han har nu fået mod til at prøve en serie af på

5m hjemme i Farum

Mathilde og Sille klarede begge vippehøjder i

C gruppen ganske pænt, delvist med

personlige rekorder for deres serier i det hårde

felt

Maj og Emilie i B viste fortsat fremgang med

gode resultater, begge med personlige

rekorder, der peger frem til gode muligheder

til årgangsmesterskaberne i efteråret. De fik

begge set at de godt kan være med i det

skandinaviske felt, Majs bedste placering med

en 5. plads ud af 20 springere, endda med to

underpræsteringer, så det lover godt.

De to piger havde snuset sig frem til, at der lå

gode medaljemuligheder på synkront tårn for

juniorpiger. De fik lov til at deltage og

opnåede minsandten en 2. plads, med en

hæderfuld sølvmedalje til følge, til trøst for

manglende medaljehøst i solopræstationerne.

Søndag eftermiddag drog vi tilbage ad samme

spor. En hyggelig tur, skønt toget var helt

fyldt op, - og med varm aftensmad fra caféen!

Med lektielæsning, kortspil, lydbøger mm gik

det mod København H, med præcis ankomst

efter togplanen! Forældrene skulle ikke

engang vente med at få proppet deres trætte

børn ind i bilerne det sidste stykke vej.

Hans Krogenlund

Kanelboller i svensketoget

1/2 times spadseretur til svømmehallen Sølv til Emilie og Maj for synkronspring

Side 22


Begynderne debuterede med succes

En lille gruppe på 6 springere fra FFS skulle

få en lang dag i Lyngby svømmehal, den 27.

april. Klubber fra hele landet og 2 svenske

klubber stillede op. Der var selvsagt hård

konkurrence, med mange erfarne springere,

som stillede op. Men 9-årige Alberte

debuterede i gruppe D (under 12 år) med en

bronzemedalje for sine 3 1m spring. Hendes

yngre springkammerat, Eva debuterede

ligeledes, men måtte som den næstyngste i

feltet stille sig tilfreds med en 8. plads ud af

11 springere.

Liva, der som Eva er i E gruppen (under 10

år) er kommet videre og springer både på 1m

og 3m og klarede sig hæderligt i det store felt.

Ella viste også at hun er kommet videre og

springer i gruppen med 4 spring, både på 1m

og 3m.

De 2 større drenge, Hooman og William viste

god udvikling, men mødte for stor modstand

på 1m vippen. Men på 3m viste de godt mod,

og hentede en henholdsvis sølv- og

bronzemedalje med hjem.

Sæsonens sidste Trip Trap stævne sluttede på

god maner, med drømmekage fra Williams

mor og masser af kram.

Hans Krogenlund

Alberte med bronze

Hooman og William

Sølv og bronze på 3 m

Næsten hele holdet fra FFS

Side 23


Svømmehold sæson 2019- 2020

Svømmehold Mandag Tirsdag Onsdag. Torsdag Fredag Lørdag

Plask og leg

3-5 år

Med forældre i vandet

16.20

17.00

17.40

16.00

16.40

17.20

11.40

Børn beg. lavt vand

5-7 år

Uden forældre i vandet

Børn beg. dybt vand

7-10 år

Med hjælpemidler

Børn beg. Lavt vand

Fra 8 år

Børn beg. Dybt vand

Fra 8 år

Børn let øvede

Fra 9-12 år

Uden hjælpemidler

Børn øvede

Fra 10 år

15.40

16.20

15.40

19.10

18.20

15.40

16.20

17.00

17.40

18.20

16.20

17.00

17.40

18.20

19.00

15.40

16.20 15.40

16.20

17.00

17.40

18.20

19.10 16.20

17.00

19.00

Ung motion + 12år 18.10

Voksen motion 18.20 19.10 17.40 18.50

19.50 18.20 19.30*

19.00

Voksen beg. svøm 09.40 18.40

Vok. Beg/let øv. svøm 10.40*

Voksen Familie Svøm 19.00

Forældresvøm 15.40

19.00

Open Water 21.00*

16.00

16.40

17.20

18.00

18.00 16.00

17.20

09.40

10.20

11.00

09.00

10.20

11.40

16.40 09.40

12.20

16.00

16.40

17.20

11.00

09.40

10.20

11.00

09.00

11.40

12.20

De *markerede hold er på mere end 1 lektion.

Tilmelding via hjemmeside.

Forbehold for ændringer.


Specialhold sæson 2019 - 2020

Specialhold: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag

Aqua Fitness 19.20

Vandgymnastik 10.00 10.00 10.00

10.40

19.00

Crawl voksne begynder 09.00

Crawl voksen let øvede 09.00

Crawl voksne øvede 08.20

Fuser 10-14 år 19.00* 15.00*

Fuser 12-15 år 19.40* 19.40*

Fuser 15-17 år 19.40*

FAKlerne +18år 19.40*

20.40*

Handicap børn svøm 5-9år 18.10

Handicap børn svøm 9-17år 18.30

Livredning 19.50*

Senior svøm 14.00 14.00

Børn vandforsigtig I 09.00

Børn vandforsigtig II 18.00

Voksen vandskræk 19.50 10.40

Kajak 20.30* 20.40* 20.30*

Udspring 6-9 år 16.00 16.40

09.00

17.20

Udspring beg. 10-12 år 16.40 16.00 09.40

10.20

Udspring + 12 år 19.00*

Udspring + 14 år 19.00*

Udspring mini talent 16.00* 16.00*

Udspring familiehold 11.00

Udspring konkurence 16.40* 16.40* 16.40*

Udspring talent 17.20* 17.20 17.20*

Tilmelding til K1, K2 og Mini Talent kræver udtagelse.

De *markerede hold er på mere end 1 lektion. Tilmelding via hjemmeside.

Der tages forbehold for ændringer.

Side 25


Kontingent og priser.

Pr. 01. juni 2019

Gældende for sæson 2019 – 2020.

Sæsonen er på 8 måneder og starter 1. oktober 2019 og fortsætter til 31. maj 2020.

Kontingent, første rate betales ved tilmelding eller helårligt kan vælges ved tilmelding.

Kontingent og rabatordning:

Kontingent barn: 1 hold a’ 40 min. fuld pris 1110 kr. efterfølgende hold 370 kr. for hele sæson.

Kontingent barn: 1 hold a’ 60 min. Fuld pris 1310 kr. efterfølgende hold 370,00 kr. for hele

sæson.

Kontingent voksen: 1 hold a’ 40 min. fuld pris 1740 kr. efterfølgende hold 580,00 kr. for hele

sæson.

Kontingent voksen: 1 hold a’ 60 min. Fuld pris 1940 kr. efterfølgende hold 580 kr. for hele

sæson.

Kontingentet deles i to halvår, hvor 2. halvårs kontingent opkræves 1. februar 2020.

Kontingent for eneundervisning op til 3 personer i 40 minutter kr. 400.

Medlemskontingent:

Holdtype Barn/ voksen Pris 1. halvår

klubkontingent

Pris 2. halvårs

klubkontingent

Helårligt

klubkontingent

svømmeskole Barn 40min 555kr. 555 kr. 1110 kr.

Barn 60 min 655 kr. 655 kr. 1310 kr.

Voksen 40 870 kr. 870 kr. 1740 kr.

min

Voksen 60 970 kr. 970 kr. 1940 kr.

min

Forældrehold

Uden instruktør Voksen 645 kr. 645 kr. 1290 kr.

Specialhold

Pris 1. halvår

klubkontingent

Pris 2. halvår

klubkontingent

Helårligt

klubkontingent

Livredning Voksen 1160 kr. 1160 kr. 2320 kr.

Kajak Voksen 1160 kr. 1160 kr. 2320 kr.

Udspring Konkur. Barn 2775 kr. 2775 kr. 5550 kr.

Udspring Talent Barn 2220 kr. 2220 kr. 4440 kr.

Udspring Mini

Talent

Barn 1480 kr. 1480 kr. 2960 kr.

Side 26


OVERSIGT OVER FARUM-FAMILIE-SVØMS AFDELINGER OG UDVALG

AFDELING LEDER AFDELINGSMEDLEMMER

Svømme Maj 30 74 15 46 Alle instruktører som har svømmehold

Vandgymnastik Lone 44956789 Lise-Lotte, Kevin, Cecilia

FUS’er Christian S 29 61 54 02 Lise-Lotte, Michael, Sara, Pi,

Simone, Johanne, Steffen, Julie,

FAKLer Bo 60 60 71 92 Christian S,

Livredning Maj 30 74 15 46 Jeff

Handicap Merete 22 82 88 54 Tina, Therese, Pi, Sofie, Nicolai

Udspring Hans 44 95 32 25 Lone, Cecilie, Lucas, Freya, Sofie, Oskar,

Karla

Vandskræk Lone 44 95 67 89 Tina, Johanne, Merete

Kajak Henrik 44 99 15 80 Merete, John

UDVALG LEDER UDVALGSMEDLEMMER

Blad Kaj 44 99 45 12 Maj

Kursus Lone 44 95 67 89 Svømmeudvalg

IT Bo 60 60 71 92 Robert, Benny

Svømme Maj 3074 15 46 Hans, Lone, Christian, Merete,

Henrik

Økonomi Jeff 44 95 66 10 Gert, Jakob

Jule Lone 44 95 67 89 Svømmeudvalg

Side 27


KALENDER

Sommerferie

fra den 12. maj

Aqua Camp uge 32

Forventet opstart efter ferien 1. oktober

Efterårsferie uge 42 14. til 19 oktober

Alle de nævnte feriedage er inklusive

Der er ikke klubsvømning på skolefridage i Farum

Børn tirsdag kl. 19

FARUM-FAMILIE-SVØM

Adresse og telefon nummer se side 2

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!