17.06.2019 Views

Showhavefolder_Dansk Jungle_Ipaper

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Facebook præsenterer

Dansk Jungle

Designet af:

Karen Dahl, Mette Rønne, Frank Kirkegaard,

Lise-Lotte Juul Jensen og Henriette Lyngsted


Velkommen til

Dansk Jungle

TRÆK DIG TILBAGE

TIL EVENTYRET

Med den danske jungle vil vi prøve om vi på ganske

få kvadratmeter kan skabe et eventyrrum, hvor man

på én gang kan trække sig tilbage fra omverdenen og

samtidig gå på opdagelse i smukke sanseoplevelser.

Som børn havde vi et hemmeligt sted bagerst i haven,

der var vores jungle. Det er stemningen fra det sted vi

vil genskabe, så det også kan bruges af voksne. Vores

danske jungle er på en gang enkel og stiliseret og

samtidig en frodig og blomstrende udgave af den danske

skov. Her ønsker vi at genskabe de gode kvaliteter

fra skoven: frodigheden, duften, lysets dans mellem

bladene og enkle, smukke blomster. Et sted med plads

til ro og fordybelse – lige uden for havedøren.

Her er både mørk skygge og solåbne steder. I plantevalget

er der fokus på frodige, grønne planter med

forskellige bladformer, grenstrukturer og bladfarver.

En trallesti siksakker over et vandløb på tværs af haven,

der afsluttes med en pergola med krogede overliggere.

Her kan man sidde ved vandløbets udspring

og nyde den beroligende lyd fra lette bambus og

vandets sagte rislen. Alt sammen noget der skaber

gode rammer for at koble af og glemme stress og jag

for en stund. Et åndehul, hvor man kan føle sig i ét

med naturen, glemme tid og sted.

Som en ekstra dimension har vi tilført en ekstra sanseoplevelse

i form af en lydcollage af lydkunstneren

Birgit Løkke. Lyden kommer fra specialdesignede

udendørs højttalere i terrakotta og skaber et lydlandskab

med klange fra naturen. En mulighed vi gerne

ville vise til dem, der kan være plaget af forstyrrende

støj fra naboer og trafik.


Almindelig fingerbøl

Alunrod 'Palace Purple'

Mælkeklokke ‘Loddon Anne’

Vortemælk og hosta

Stilket bronzeblad

Hosta og bregner

Hjortetunge

Kærmindesøster ‘Jack Frost’


Planteliste

Stauder

Almindelig engelsød, Polypodium vulgare

Almindelig fingerbøl, Digitalis purpurea

Almindelig fjerbregne, Athyrium filix-femina

Almindelig kongebregne, Osmunda regalis

Almindelig mangeløv, Dryopteris filix-mas

Almindelig strudsvinge, Matteuccia struthiopteris

Alunrod, Heuchera ‘Palace Purple’

Bronzefennikel, Foeniculum purpureum

Daglilje, Hemerocallis

Engstorkenæb, Geranium pratense ‘Black’n White’

Frøstjerne, Thalictrum ‘Black Stocking’

Japansk star, Carex morrowii ‘Vanilla Ice’

Grå blåaks, Sesleria nitida

Gul lærkespore, Pseudofumaria lutea

Havemargerit, Leucanthemum x superbum

‘Banana Cream’

Haverabarber, Rheum x hybridum

Hjortetunge, Asplenium scolopendrium

Hosta, Hosta sieboldiana ‘Elegans’

Kærmindesøster, Brunnera macrophylla ‘Jack Frost’

Liden singrøn, Vinca major

Mosbregne, Polystchum setiferum

Mælkeklokke, Campanula lactiflora ‘Loddon Anne’

Skovjordbær, Fragaria vesca

Star, Carex oshimensis ‘Everest’

Stilket bronzeblad, Rodgersia podophylla

Stor frytle, Luzula sylavtica

Storkenæb, Geranium ‘Dreamland’

Tykbladet kæmpestenbræk, Bergenia crassifolia

Tæppestorkenæb, Geranium x cantabrigiense ‘Biokovo’

Violfrøstjerne, Thalictrum delavayi ‘Splendide’

Vortemælk, Euphorbia robbiae

Træer og buske

Almindelig buksbom, Buxus sempervirens

Almindelig bærmispel, Amelanchier lamarckii

Almindelig bøg, Fagus sylvatica

Almindelig taks, Taxus baccata

Bærmispel, Amelanchier arborea ‘Robin Hill’

Furebambus, Phyllostachys

Henrys gedebald, Lonicera henryi

Himalayabirk, Betula utilis

Rododendron, Rhododendron

Sargentsæble, Malus sargentii

Vintereg, Quercus petrea


Designerne bag

Dansk Jungle

Haven er anlagt af

Anders Matthiessen

Vi er en københavnsk anlægsgartner med 30 års

erfaring. Vi er beliggende i Nordhavnen, Østerbro,

hvor vi beskæftiger omkring 35 velkvalificerede

medarbejdere.

Vi udfører store som små typer af anlægsarbejder,

beskæringsopgaver og pleje- og vedligeholdelsesopgaver

for en bred vifte af kunder – private,

virksomheder, boligforeninger og det offentlige.

Vi laver blandt andet løsninger for vores kunder på

de stigende problemer med øget nedbør. Vi hjælper

med at etablere regnvandsbeholdere, faskiner og

regnvandsbede.

www.matthiessen.dk

De fem designere bag Dansk Jungle er Karen Dahl,

Mette Rønne, Frank Kirkegaard, Lise-Lotte Juul

Jensen og Henriette Lyngsted.

De er selvstændige have- og landskabsarkitekter som

alle er tilknyttet Haveselskabet og tegner haver for

Haveselskabets medlemmer. De brænder for indretning

og plantesammensætning med hovedvægt på

de private haver i alle størrelser, sommerhuse, landbohaver,

kolonihaver og præstegårde. De arbejder

endvidere for mange boligforeninger.

Ved Cph Garden 2017 fik de en flot andenplads for

Den spiselige have.


Dansk Jungle præsenteres

af Facebook

Med hjælp fra

Vi sponsorerer “Dansk Jungle” for at fejre de mange

fantastiske havefællesskaber, der lever på Facebook.

Selvom sociale medier og jord under neglene kan

virke som et atypisk makkerpar, er det alligevel her,

nybegynderen og haveveteranen kan mødes i øjenhøjde.

Uanset hvad passionen dækker over, så giver Facebook-grupper

mulighed for at møde ligesindede for

inspiration og støtte. Og det gør folk – hver dag.

• Prima Færdighæk har bidraget med hæk.

• Aldershvile Planteskole har bidraget med planter.

• Veg Tech har bidraget med staudemåtter.

• The Plant Explorer har bidraget med planter

www.theplantexplorer.com

• Overdam Planteskole har bidraget med planter.

• Pindstrup har bidraget med jord.

• Cinevision har bidraget med højtalere.

• Garden Soundscape-design: Birgit Løkke

www.musicart.dk

Vores sponsorat er derfor tilegnet de mange ildsjæle,

der hver dag deler ud af viden og erfaring, så

andre kan komme godt i gang med livet i haven.

Haveselskabet og de otte showhaver

Cph Garden er Haveselskabets store haveshow – en havefest

for alle der interesserer sig for have i en eller anden form.

Haveselskabet er en almennyttig nonprofit forening med

30.000 haveglade medlemmer. Haveselskabet udgiver magasinet

HAVEN der udkommer 10 gange om året.

De otte showhaver er designet af udvalgte havedesignere,

som præsenterer deres bud på en drømmehave. Showhaverne

er et stykke unika havekunst der er designet specielt til

lejligheden, med hjælp fra en partner, et anlægsgartnerfirma

og adskillige sponsorer. En fagjury har vurderet haverne ud

fra design, teknisk udførsel, plantesammensætning og overordnet

indtryk. Det er bedømmelsen der danner grundlag

for uddelingen af medaljer af guld, sølv eller bronze. Den

bedste guldvinder modtager prisen Best in Show.

Haveselskabet vil gerne sende en stor tak til alle bidragydere.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!