Flere informationer (datablad) - Philips Lighting

lightingphilips

Flere informationer (datablad) - Philips Lighting

LRM 8117/00 tilstedeværelsessensor for gangarealer

Dimensions in mm

70

30

44

4,5

12

61,3

66

66

Produktinformation

LRM 8117/00 er en tilstedeværelsessensor

baseret på PIR (Passiv

Infrarød) til indendørs gangarealer

med højt til loftet som for eksempel

lagerlokaler med rækker af

høje reoler. Den kan anvendes

i kombination med lysstyringssystemer

som LightMaster

Modular, Trios og andre Philips

lysstyringssystemer. Sensoren

strømforsynes fra den tilhørende

kontrolenhed.

LRM 8117/00 har indbygget dagslysfølerfunktion,

for optimal energibesparelse.

Funktionen forhindrer, at lyset

tændes, når der er tilstrækkeligt

med naturligt dagslys uanset registrering

af bevægelser. Denne

funktion er inaktiv fra fabrikken.

Sensoren har indbygget intelligens,

som sørger for, at sensoren er

ekstra følsom, når der er bevægelse

i lokalet og mindre følsom, når

lokalet er forladt. Dette forhindrer,

at lyset slukker, når der er

personer til stede, og at det tænder

når lokalet er forladt.

Med det tilhørende beslag kan

sensorens vinkel ændres.

Egenskaber

• Langt og smalt dæknings-

mønster for gangarealer

(dimensioner afhænger

af monteringshøjden)

• Nem at installere og justere

• Indbygget beslag

• Driftsspænding 12-24 VDC.

• Valgbar tidsforsinkelse for sluk

(1-35 minutter)

• Intelligent indbygget

mod falsk registrering

• Mulighed for dagslysoverstyring

• Lavt strømforbrug, maks. 10 mA

• Lysdiode-indikator (lyset blinker,

når sensoren registrerer bevægelse),

som bekræfter korrekt

placering og funktion

Anvendelsesmuligheder

Da LRM 8117/00 har et langt og

smalt dækningsområde, er den

derfor ideel til gangarealer med

højt til loftet (5-15 meter), hvor

det ikke er muligt at anvende en

loftsmonteret tilstedeværelsessensor.

Idet tilstedeværelsessensoren skal

have en direkte synslinie til registrering

af bevægelser, bør skillevægge

eller andre genstande ikke

placeres mellem sensoren og

området, den skal registrere.


LRM 8117/00 tilstedeværelsessensor for gangarealer

Drift

Den passive infrarøde tilstedeværelsessensor reagerer på bevægelse fra

infrarøde kilder såsom en menneskekrop i bevægelse. En speciel linse

inddeler synsfeltet fra den indbyggede sensorenhed i flere sensorzoner.

Når en varmekilde (menneskekrop) krydser en zone, vil sensoren

reagere (bevægelse registreres). Sensorens udgangssignal kan have to

værdier:

1. Tilstedeværelse (anvendes af styreenheden til at tænde lyset)

2. Ingen tilstedeværelse (anvende af styreenheden til at slukke lyset)

Lysdiode-indikation

LRM 8117/00 indeholder en synlig lysdiode-indikator. Denne lysdiode

blinker, når sensoren registrerer bevægelse. Lysdiodesignalet kan

an-vendes til at kontrollere dækningsmønstret for sensoren efter installation.

Lysdiodefunktionen kan fravælges ved indstilling af DIP-switch 4

til OFF:

1

2 3 4

ON MORS

Figur 1. Lysdiodeindikator til/fra.

4

On

Spændingsindkobling

Efter spændingsindkobling blinker lysdiode i 15 sekunder. I denne periode

står udgangssignalet til »tilstedeværelse«. Hvis sensoren ikke registrerer

nogen bevægelse ved udløb af denne periode, vil udgangssignalet

sættes til »ingen tilstedeværelse«. I modsat fald vil værdien for udgangssignalet

forblive på »tilstedeværelse«.

Tidsforsinkelse

Tidsforsinkelse for sluk efter den sidst registrerede bevægelse indstilles

med DIP-switche.

Indstilling af tidsforsinkelsen er et kompromis mellem den højst mulige

energibesparelse og undgåelse af uhensigtsmæssig sluk af lyset. Ved at

forkorte tidsforsinkelsen vil man opnå større energibesparelse men også

skabe risiko for, at lyset slukker, mens der stadig er personer til stede

i området (for lidt bevægelse). Ved anvendelse i de fleste kontorer

anbefales en tidsforsinkelse på 15-30 minutter.

Indstilling af DIP-switche for tidsforsinkelse er illustreret i figur 2.

1

+ =

+ =

2

LED

3

4

Figur 2. Indstilling af DIP-switch.

Dagslysoverstyring

LRM 8117/00 har en indbygget lysfølsom celle samt et potentiometer

til justering af referenceniveauet. Hvis tilstrækkeligt dagslys er til stede,

vil sensorens udgangssignal forblive på »ingen tilstedeværelse« (lyset

forbliver slukket), indtil lysniveauet falder til under referenceniveauet.

Dagslysoverstyring kan give en ekstra energibesparelse og virke som

supplement til bevægelsesregistreringen i områder med meget

dagslystilskud.

Dagslysoverstyringen er ikke aktiveret fra fabrikken.

Justering af dagslysoverstyring

Justering af referenceniveauet skal foregå på et tidspunkt, hvor det

»kunstige« lys normalt er slukket på grund af tilstrækkeligt dagslystilskud.

Hvis denne funktion ikke skal benyttes, drejes potentiometeret for

reference-niveauet til maksimum (med uret).

Trin 1: Drej knapen for referenceniveauet til minimum (mod uret).

Sensorens lysdiode begynder at blinke og udgangssignal indstilles til

»ingen til stede«. Styreenheden vil nu slukke lyset. Dette kan tage et

stykke tid, hvis kontrolenheden er indstillet med en tidsforsinkelse for

sluk. Det anbefales derfor at sætte tidsforsinkelse for sluk til minimum.

Trin 1

1

2 3 4

Test

-

-

ON MORS

+

LED

Figur 3. Justering af dagslysoverstyring, trin 1.

1

On

2

3

1

2

= 1 min.

= 5 min.

= 10 min.

= 15 min.

3

1

FLASH

2

4

3

= 20 min.

= 25 min.

= 30 min.

= 35 min.

ON

OFF


LRM 8117/00 tilstedeværelsessensor for gangarealer

Trin 2: Kontrollér at du ikke skygger for sensoren. Drej knappen for

referenceniveauet langsomt med uret, til lysdiode slukker. Drej potentiometret

modsat til lysdioden kun netop tænder igen med svag styrke.

Efter et par sekunder slukker lysdioden, og sensoren går tilbage til normal

driftstilstand.

-

+

Ref + Ref ÷

Trin 2

LED

Figur 4. Justering af dagslysoverstyring, trin 2.

0% 50% 100%

Maks.

15 sek. OK

Efter justeringen og under perioden med tilstedeværelse vil det kunstige

lys være slukket, indtil det naturlige lysniveau falder til under referenceniveauet.

I de fleste tilfælde vil flere sensorer blive parallelforbundet for at dække

hele gangområdet. Trin 1 i indstillingen bør derfor udføres for alle

sensorer, før man går videre til trin 2.

h

0,07 x h

– +

Advarsel om brugen af dagslysoverstyring i industri-gangområder

Hvis sensoren installeres tæt på høje reoler, kan paller, som er lagt på

en af de højere reoler, »ses« af sensoren. Følsomheden kan blive påvirket,

og sensoren vil være tilbøjelig til at måle, at der er tilstrækkeligt

dagslys, selv om det ikke er tilfældet. Derfor vil lyset måske ikke tænde

som forventet.

Dækningsmønster

Længden og bredden for registreringsarealet er afhængig af installationshøjde

og hældningsvinkel. Ved 10 meters højde er registreringsområdet

17,5 til 20 meter langt (med en hældningsvinkel på 40° og 0°) og 0,7

meter bredt.

Montering

LRM 8117 skal monteres mellem 5 og 15 meter over gulv.

Beslaget kan monteres direkte på enhver flade med skruer.

Plastikvedhænget kan klippes af som vist i figur 6, før sensoren klikkes

ind i beslaget.

For at minimere »falsk registrering«

• Undgå direkte sollys på sensoren

• Montér på stabile flader

• Sigt ikke imod varmekilder

• Udsæt ikke materiellet for træk

1,75 x h 2 x h 1,75 x h

Sensorvinkel 40˚ Sensorvinkel 0˚ Sensorvinkel 40˚

Figur 5. Dækningsmønster for LRM 8117/00 i funktion af højde (h) og vinkel.

– +

+


LRM 8117/00 tilstedeværelsessensor for gangarealer

Sensorledning

Sensoren forbindes til LightMaster Modular og Trios med standard

sensorledning: LCC 8014 (5 m) eller LCC 8011 (1 m). Afstanden kan

forlænges med LCC 8020 (5 m) eller LCC 8013 (20 m) sensorledning.

Figur 6. Sensorforbindelse.

Figure 7. Sensorhovedets placering.

Bestilling

30 mm

–40˚ +40˚


Ø

3,5-4 mm

Type EAN-kode

LRM 8117/00 8711559 518473

+


1

2

3

Specifikationer

AWG 26

Telejack-forbindelser

Leder

1

2

3

4

5

6

Figur 8. Sensorforbindelse.

3222 636 30551- DK

01 / 2003

Der tages forbehold for ændringer

www.controls4lighting.com

Elektriske

Driftsspænding 12-24 VDC ±10%

Forsyningsstrøm Lysdiode inaktiv 8 mA (typisk)

Lysdiode aktiv 10 mA (typisk)

Udgangssignal: Normal åben

Maks. 50 mA sinking

Test Rød »gå-test« lysdiode

(kan vælges med DIP-switche)

Tidsforsinkelse: Tidsforsinkelse for sluk

1, 5, 10, 15, 20, 25, 30 eller 35 minutter

(vælges med DIP-switche)

Tilslutning: Modulærstik RJ12

Optik

Registreringsmønster: 90° bredvinklet linse med ni stråler

i ét registreringsslag

Dagslysoverstyring: Justérbar mellem 100-1000+ lux.

Leveres inaktiv

Montering

Monteringshøjde: 5-15 meter

Monteringsbeslag: Justérbart svingbeslag

Klima, drift

Driftstemperatur: 5°C - 50°C (RH 20% til 85%)

Opbevaringstemperatur. -25°C - 85°C (RH 10% til 95%)

Hus

Farve: Hvid RAL 9010

Materiale: Polykarbonat

Brændbarhedsklasse: V0

6

5

4

Ledn.farve

Hvid

Sort

Rød

Grøn

Gul

Blå

1

2

3

Funktion

12-24 VDC

Nul

Signal

RJ-12 (6p/6c)

6

5

4

More magazines by this user
Similar magazines