17.08.2019 Views

Esbjerg - Niebüll | K19 | Arriva

Esbjerg - Niebüll | K19 | Arriva

Esbjerg - Niebüll | K19 | Arriva

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ESBJERG > NIEBÜLL

Gyldig 09.12.2018 - 14.12.2019

Esbjerg

Døstrup Sønderjylland

Bredebro

Visby

Tønder Nord

Tønder

Süderlügum

Uphusum

Tjæreborg

Bramming

Sejstrup

Gredstedbro

Ribe Nørremark

Ribe

Hviding

Rejsby

Brøns

Skærbæk

Niebüll


INFORMATION

GYLDIGHED

Køreplanen er gyldig 09.12.2018 - 14.12.2019.

TEGNFORKLARING

Afgangstid i farvet felt:

Korresponderende tog; der skal foretages togskifte.

Afgangstid i sort felt:

Toget fortsætter; der skal ikke foretages togskifte.

Forbindelsestiderne til og fra DSB er baseret på DSB´s køreplan. For oplysninger

om øvrige tog og evt. ændrede tider henvises til DSB´s køreplan på

dsb.dk eller rejseplanen.dk.

TOGAFGANG

Tiderne i køreplanen viser den tid, toget kører fra stationen, med mindre vi

har skrevet ank. efter stationsnavnet. Her er det den tid, toget ankommer

til stationen.

For at toget kan være klar til at køre til tiden, lukker dørene til afgangstid.

Du skal således være i toget til afgangstid.

KØREPLANEN OMKRING HELLIGDAGE

Arriva og DSB kører ikke altid efter samme plan i forbindelse med helligdage.

Nedenfor finder du en tabel, som beskriver hhv. Arrivas og DSB’s

kørsel omkring helligdage:

Følgende dage køres som ... Arriva DSB

Mandag-

Søn- og

Lørdag

Fredag Lørdag Søndag

fredag

helligdg.

Lillejuleaften 23.12.18

Juleaftensdag 24.12.18

Juledag 25.12.18

2. juledag 26.12.18

Nytårsaftensdag 31.12.18

Nytårsdag 01.01.19

Skærtorsdag 18.04.19

Langfredag 19.04.19

Påskedag 21.04.19

2. påskedag 22.04.19

Store bededag 17.05.19

Kristi himmelfartsdag 30.05.19

Grundlovsdag 05.06.19

Pinsedag 09.06.19

2. pinsedag 10.06.19

SPORARBEJDE

I løbet af året vil der komme ændringer til køreplanen på grund af sporarbejde.

Rejseplanen.dk opdateres med de ændrede tider, når der er

sporarbejde.

TRAFIKINFORMATION

Når du rejser med Arriva, har du mulighed for at holde dig opdateret om din

rejse med Arriva Trafikinfo. I tilfælde af driftsforstyrrelser vil du modtage en

SMS eller mail med information om ændringer i Arrivas togdrift.

Du kan læse mere og tilmelde dig Arriva Trafikinfo på arriva.dk.

BILLETTER

Der sælges ikke billetter eller kort i toget. Billetter og kort skal købes før

afrejse. Ligeledes skal der foretages korrekt check-ind på rejsekort inden

ombordstigning på toget.

I billetautomaterne, som er opstillet på alle stationer betjent af Arriva, kan

du købe billet med mønter eller betalingskort. Billetautomaterne tager ikke

sedler. Der kan ikke tilbydes veksling af sedler - husk derfor mønter eller

betalingskort.

Køb togbilletter på Arrivas hjemmeside arriva.dk og i Arrivas app; Arriva

Tog.

CYKLER, BARNEVOGNE OG KLAPVOGNE

Kan medtages i toget, hvis pladsen tillader det. Der skal købes særskilt billet

for cykler, mens barnevogne og klapvogne kan medtages gratis.

SERVICETELEFON

Få information om bus og tog:

Arriva Kundecenter Alle dage kl. 6.00 – 24.00

Tlf. 70 80 44 44

KONTAKT

Henvendelse til Arriva Tog kan ske skriftligt til følgende adresse:

Arriva Tog

Drewsensvej 1

8600 Silkeborg

Kontaktformular på: arriva.dk

REJSETIDSGARANTIER

Er dit tog forsinket, har du mulighed for at søge om kompensation efter

Arrivas regler om rejsetidsgaranti. Læs mere på arriva.dk.

FORSINKELSER

Forsinkede tilslutningstog afventes almindeligvis ikke, da det vil påvirke den

øvrige togtrafik.

Der henvises i øvrigt til Fælles landsdækkende rejseregler,

som kan findes på arriva.dk

Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer

De opdaterede køreplaner kan ses på rejseplanen.dk


MANDAG-FREDAG

DOG IKKE 24/12, 25/12, 26/12, 31/12, 1/1, 18/4, 19/4, 22/4, 17/5, 30/5 OG 10/6

ESBJERG > TØNDER > NIEBÜLL

GYLDIG 09.12.2018 TIL 14.12.2019

TOGNUMMER 5001 5005 5725 5007 5731 5011 5013 5017 5019

5023

5031

5039

5045

5051

5063

5071

5027

5035 5739

5041

5047

5053 5057 5059

5067

5733

5735

5741

5743

5749

5751

5755

5075 5079 5759 5083 5087

Ank. fra Varde 5.18 6.09 6.46 7.08 7.50 8.00 8.52 9.49 10.49 11.49 12.49 13.10 13.49 14.10 14.49 15.10 15.49 16.10 16.54 17.54 18.54 19.54 20.54 21.54 22.54

Esbjerg 4.59 5.30 ..... 6.14 ..... 6.53 7.13 7.58 8.15 8.58 9.58 10.58 11.58 ..... 12.58 13.15 13.58 14.15 14.58 15.15 15.58 16.15 16.59 17.59 18.59 19.59 20.59 ..... 21.59 22.59

Tjæreborg 5.05 5.36 ..... 6.20 ..... 6.59 7.19 8.04 8.21 9.04 10.04 11.04 12.04 ..... 13.04 13.21 14.04 14.21 15.04 15.21 16.04 16.21 17.05 18.05 19.05 20.05 21.05 ..... 22.05 23.05

Bramming ank. 5.11 5.43 ..... 6.26 ..... 7.06 7.25 8.10 8.28 9.10 10.10 11.10 12.10 ..... 13.10 13.27 14.10 14.27 15.10 15.27 16.10 16.27 17.11 18.11 19.11 20.11 21.11 ..... 22.11 23.11

Ank. fra Fredericia 6.02 7.05 8.05 9.05 10.05 11.05 12.05 13.05 14.05 15.05 16.05 17.05 18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05

Ank. fra København H 7.22 8.20 9.20 10.20 11.20 12.20 13.20 14.20 15.20 16.20 17.20 18.20 19.20 20.20 21.20 22.20

Bramming afg. 5.12 5.44 ..... 6.27 ..... 7.08 7.26 8.11 8.29 9.11 10.11 11.11 12.11 ..... 13.11 13.31 14.11 14.31 15.11 15.31 16.11 16.31 17.12 18.12 19.12 20.12 21.12 ..... 22.12 23.12

X Sejstrup 5.16 5.48 ..... 6.31 ..... 7.12 7.31 8.16 8.33 9.16 10.16 11.16 12.16 ..... 13.16 13.35 14.16 14.35 15.16 15.35 16.16 16.35 17.16 18.17 19.17 20.17 21.17 ..... 22.17 23.17

Gredstedbro 5.21 5.55 ..... 6.36 ..... 7.16 7.37 8.20 8.37 9.22 10.22 11.22 12.22 ..... 13.22 13.40 14.22 14.40 15.22 15.40 16.22 16.40 17.22 18.23 19.23 20.23 21.23 ..... 22.23 23.23

Ribe Nørremark 5.27 6.01 ..... 6.42 ..... 7.23 7.44 8.27 8.44 9.28 10.28 11.28 12.28 ..... 13.28 13.46 14.28 14.46 15.28 15.46 16.28 16.46 17.28 18.29 19.29 20.29 21.29 ..... 22.29 23.29

Ribe ank. 5.29 6.03 ..... 6.44 ..... 7.25 7.46 8.29 8.46 9.30 10.30 11.30 12.30 ..... 13.30 13.48 14.30 14.48 15.30 15.48 16.30 16.48 17.30 18.31 19.31 20.31 21.31 ..... 22.31 23.31

Ribe afg. 5.37 ..... ..... 6.45 ..... ..... ..... 8.31 ..... 9.31 10.31 11.31 12.31 ..... 13.31 ..... 14.31 ..... 15.31 ..... 16.31 ..... 17.32 18.32 19.32 20.32 ..... ..... 22.32 .....

X Hviding 5.43 ..... ..... 6.52 ..... ..... ..... 8.37 ..... 9.37 10.37 11.37 12.37 ..... 13.37 ..... 14.37 ..... 15.37 ..... 16.37 ..... 17.38 18.38 19.38 20.38 ..... ..... 22.38 .....

X Rejsby 5.48 ..... ..... 6.56 ..... ..... ..... 8.42 ..... 9.42 10.42 11.42 12.42 ..... 13.42 ..... 14.42 ..... 15.42 ..... 16.42 ..... 17.43 18.43 19.43 20.43 ..... ..... 22.43 .....

X Brøns 5.53 ..... ..... 7.01 ..... ..... ..... 8.47 ..... 9.47 10.47 11.47 12.47 ..... 13.47 ..... 14.47 ..... 15.47 ..... 16.47 ..... 17.48 18.48 19.48 20.48 ..... ..... 22.48 .....

Skærbæk 5.58 ..... ..... 7.06 ..... ..... ..... 8.55 ..... 9.55 10.55 11.55 12.55 ..... 13.55 ..... 14.55 ..... 15.55 ..... 16.55 ..... 17.56 18.56 19.56 20.56 ..... ..... 22.56 .....

X Døstrup S.Jyl. 6.03 ..... ..... 7.11 ..... ..... ..... 9.00 ..... 10.00 11.00 12.00 13.00 ..... 14.00 ..... 15.00 ..... 16.00 ..... 17.00 ..... 18.01 19.01 20.01 21.01 ..... ..... 23.01 .....

Bredebro 6.13 ..... ..... 7.18 ..... ..... ..... 9.07 ..... 10.07 11.07 12.07 13.07 ..... 14.07 ..... 15.07 ..... 16.07 ..... 17.07 ..... 18.08 19.08 20.08 21.08 ..... ..... 23.08 .....

X Visby 6.18 ..... ..... 7.24 ..... ..... ..... 9.12 ..... 10.12 11.12 12.12 13.12 ..... 14.12 ..... 15.12 ..... 16.12 ..... 17.12 ..... 18.13 19.13 20.13 21.13 ..... ..... 23.13 .....

Tønder Nord 6.26 ..... ..... 7.32 ..... ..... ..... 9.20 ..... 10.20 11.20 12.20 13.20 ..... 14.20 ..... 15.20 ..... 16.20 ..... 17.20 ..... 18.21 19.21 20.21 21.21 ..... ..... 23.21 .....

Tønder ank. 6.28 ..... ..... 7.34 ..... ..... ..... 9.22 ..... 10.22 11.22 12.22 13.22 ..... 14.22 ..... 15.22 ..... 16.22 ..... 17.22 ..... 18.23 19.23 20.23 21.23 ..... ..... 23.23 .....

Tønder afg. ..... ..... a 7.06 ..... 8.32 ..... ..... ..... ..... 10.32 ..... 12.32 ..... 13.40 14.32 ..... 15.32 ..... 16.32 ..... ..... ..... 18.32 ..... 20.32 ..... ..... b 22.32 ..... .....

X Süderlügum ..... ..... ⌇7.13 ..... 8.39 ..... ..... ..... ..... 10.39 ..... 12.39 ..... 13.47 14.39 ..... 15.39 ..... 16.39 ..... ..... ..... 18.39 ..... 20.39 ..... ..... ⌇22.39 ..... .....

X Uphusum ..... ..... ⌇7.18 ..... 8.44 ..... ..... ..... ..... 10.44 ..... 12.44 ..... 13.52 14.44 ..... 15.44 ..... 16.44 ..... ..... ..... 18.44 ..... 20.44 ..... ..... ⌇22.44 ..... .....

Niebüll ank. ..... ..... a 7.25 ..... 8.51 ..... ..... ..... ..... 10.51 ..... 12.51 ..... 14.02 14.51 ..... 15.51 ..... 16.51 ..... ..... ..... 18.51 ..... 20.51 ..... ..... b 22.51 ..... .....

Afg. mod Hamburg 8.01 9.01 11.01 13.01 14.13 15.01 16.13 17.01 19.01 21.01 c 23.01

Afg. mod Westerland 7.31 9.01 11.01 13.01 14.31 15.01 16.01 17.01 19.01 21.01 23.01

a Også 18/4 og 17/5

X Esbjerg-Tønder: Toget standser kun, når der trykkes stop i toget eller der står passager synligt på perronen b Kun fredag i perioden 5/4-25/10

X Süderlügum – Uphusum: Toget standser kun når der trykkes stop i toget eller når der er givet signal fra perronen c Kun til Husum


MANDAG-FREDAG

DOG IKKE 24/12, 25/12, 26/12, 31/12, 1/1, 18/4, 19/4, 22/4, 17/5, 30/5 OG 10/6

NIEBÜLL > TØNDER > ESBJERG

GYLDIG 09.12.2018 TIL 14.12.2019

TOGNUMMER 5002 5004 5008 5010 5014 5730 5016 5020 5732 5024 5028

5734

5738

5742

5746

5748

5750

5754

5758

5036

5042 5046 5740 5048

5054

5060

5068

5076

5084

5032

5040

5052

5058

5064

5072

5080

5086

Ank. fra Westerland c 6.28 7.28 9.58 11.58 12.58 13.45 14.58 15.45 17.58 19.58 21.58

Ank. fra Hamburg 5.59 6.59 9.44 11.59 12.59 13.59 14.59 15.59 17.59 19.59 21.59

Niebüll ..... ..... ..... ..... ..... a 6.39 ..... ..... 7.33 ..... ..... 10.07 ..... 12.07 ..... ..... 13.20 ..... 14.07 ..... 15.07 ..... 16.07 ..... 18.07 ..... 20.07 ..... b 22.07

X Uphusum ..... ..... ..... ..... ..... ⌇6.44 ..... ..... 7.38 ..... ..... 10.12 ..... 12.12 ..... ..... 13.25 ..... 14.12 ..... 15.12 ..... 16.12 ..... 18.12 ..... 20.12 ..... ⌇22.12

X Süderlügum ..... ..... ..... ..... ..... ⌇6.48 ..... ..... 7.42 ..... ..... 10.16 ..... 12.16 ..... ..... 13.29 ..... 14.16 ..... 15.16 ..... 16.16 ..... 18.16 ..... 20.16 ..... ⌇22.16

Tønder ank. ..... ..... ..... ..... ..... a 6.56 ..... ..... 7.50 ..... ..... 10.24 ..... 12.24 ..... ..... 13.37 ..... 14.24 ..... 15.24 ..... 16.24 ..... 18.24 ..... 20.24 ..... b 22.24

Tønder afg. ..... ..... ..... 5.56 6.36 ..... ..... ..... ..... 8.27 9.27 10.27 11.27 12.27 ..... 13.27 ..... ..... 14.27 ..... 15.27 ..... 16.27 17.28 18.28 19.28 20.28 ..... 22.28

Tønder Nord ..... ..... ..... 5.57 6.37 ..... ..... ..... ..... 8.28 9.28 10.28 11.28 12.28 ..... 13.28 ..... ..... 14.28 ..... 15.28 ..... 16.28 17.29 18.29 19.29 20.29 ..... 22.29

X Visby ..... ..... ..... 6.06 6.46 ..... ..... ..... ..... 8.37 9.37 10.37 11.37 12.37 ..... 13.37 ..... ..... 14.37 ..... 15.37 ..... 16.37 17.38 18.38 19.38 20.38 ..... 22.38

Bredebro ..... ..... ..... 6.11 6.51 ..... ..... ..... ..... 8.42 9.42 10.42 11.42 12.42 ..... 13.42 ..... ..... 14.42 ..... 15.42 ..... 16.42 17.43 18.43 19.43 20.43 ..... 22.43

X Døstrup S.Jyl. ..... ..... ..... 6.18 6.58 ..... ..... ..... ..... 8.48 9.48 10.48 11.48 12.48 ..... 13.48 ..... ..... 14.48 ..... 15.48 ..... 16.48 17.49 18.49 19.49 20.49 ..... 22.49

Skærbæk ..... ..... ..... 6.23 7.07 ..... ..... ..... ..... 8.54 9.54 10.54 11.54 12.54 ..... 13.54 ..... ..... 14.54 ..... 15.54 ..... 16.54 17.55 18.55 19.55 20.55 ..... 22.55

X Brøns ..... ..... ..... 6.28 7.11 ..... ..... ..... ..... 8.58 9.58 10.58 11.58 12.58 ..... 13.58 ..... ..... 14.58 ..... 15.58 ..... 16.58 17.59 18.59 19.59 20.59 ..... 22.59

X Rejsby ..... ..... ..... 6.32 7.15 ..... ..... ..... ..... 9.02 10.02 11.02 12.02 13.02 ..... 14.02 ..... ..... 15.02 ..... 16.02 ..... 17.02 18.03 19.03 20.03 21.03 ..... 23.03

X Hviding ..... ..... ..... 6.37 7.20 ..... ..... ..... ..... 9.07 10.07 11.07 12.07 13.07 ..... 14.07 ..... ..... 15.07 ..... 16.07 ..... 17.07 18.08 19.08 20.08 21.08 ..... 23.08

Ribe ank. ..... ..... ..... 6.43 7.26 ..... ..... ..... ..... 9.13 10.13 11.13 12.13 13.13 ..... 14.13 ..... ..... 15.13 ..... 16.13 ..... 17.13 18.14 19.14 20.14 21.14 ..... 23.14

Ribe afg. 5.11 5.47 6.08 6.50 7.28 ..... 7.53 8.10 ..... 9.14 10.14 11.14 12.14 13.14 13.53 14.14 ..... 14.53 15.14 15.53 16.14 16.53 17.14 18.15 19.15 20.15 21.15 22.15 23.15

Ribe Nørremark 5.13 5.49 6.10 6.52 7.31 ..... 7.55 8.12 ..... 9.16 10.16 11.16 12.16 13.16 13.55 14.16 ..... 14.55 15.16 15.55 16.16 16.55 17.16 18.17 19.17 20.17 21.17 22.17 23.17

Gredstedbro 5.20 5.56 6.16 6.59 7.37 ..... 8.01 8.20 ..... 9.22 10.22 11.22 12.22 13.22 14.02 14.22 ..... 15.02 15.22 16.02 16.22 17.02 17.22 18.23 19.23 20.23 21.23 22.23 23.23

X Sejstrup 5.25 6.01 6.21 7.03 7.42 ..... 8.06 8.24 ..... 9.27 10.27 11.27 12.27 13.27 14.06 14.27 ..... 15.06 15.27 16.06 16.27 17.06 17.27 18.28 19.28 20.28 21.28 22.28 23.28

Bramming ank. 5.29 6.06 6.25 7.07 7.46 ..... 8.10 8.28 ..... 9.31 10.31 11.31 12.31 13.31 14.10 14.31 ..... 15.10 15.31 16.10 16.31 17.10 17.31 18.32 19.32 20.32 21.32 22.32 23.32

Afg. mod Fredericia 5.49 6.49 7.49 8.49 9.49 10.49 11.49 12.49 13.49 14.49 15.49 16.49 17.49 18.49 19.49 20.49 21.49 22.54 23.49

Afg. mod København H 5.36 6.36 7.36 8.36 9.36 10.36 11.36 12.36 13.36 14.36 15.36 16.36 17.36 18.36 19.36

Bramming afg. 5.30 6.08 6.27 7.11 7.47 ..... 8.11 8.30 ..... 9.31 10.31 11.31 12.31 13.31 14.11 14.31 ..... 15.11 15.31 16.11 16.31 17.12 17.31 18.36 19.36 20.36 21.36 22.36 23.36

Tjæreborg 5.36 6.14 6.33 7.17 7.53 ..... 8.17 8.36 ..... 9.38 10.38 11.38 12.38 13.38 14.18 14.38 ..... 15.18 15.38 16.18 16.38 17.18 17.38 18.42 19.42 20.42 21.42 22.42 23.42

Esbjerg ank. 5.43 6.21 6.40 7.24 8.00 ..... 8.24 8.43 ..... 9.45 10.45 11.45 12.45 13.45 14.24 14.45 ..... 15.24 15.45 16.24 16.45 17.25 17.45 18.49 19.49 20.49 21.49 22.49 23.49

Afg. mod Varde 5.48 6.26 6.47 7.29 8.05 8.30 8.54 9.50 10.50 11.50 12.50 13.50 14.29 14.50 15.29 15.50 16.36 17.36 18.36 19.36 20.36 21.36 22.36 23.36

a Også 18/4 og 17/5

X Süderlügum – Uphusum: Toget standser kun når der trykkes stop i toget eller når der er givet signal fra perronen b Kun fredag i perioden 5/4-25/10

X Esbjerg-Tønder: Toget standser kun, når der trykkes stop i toget eller der står passager synligt på perronen c Kun fra Husum


LØRDAG

ESBJERG > TØNDER > NIEBÜLL

GYLDIG 09.12.2018 TIL 14.12.2019

TOGNUMMER 5003 5009

5015

5025

5021

5029

5033

5037

5043

5049

5055

5065

5073

5081

5061

5069

5077

5701

5703

5705

5707

5709

5711

5713

5715

5085 5089

Ank. fra Varde 6.03 7.11 8.13 9.13 10.13 11.13 12.13 13.13 14.13 15.13 16.13 17.13 18.13 19.13 20.13 21.13 22.13 23.13

Esbjerg 5.31 6.28 7.31 8.31 9.31 10.31 11.31 12.31 13.31 14.31 15.31 16.31 17.31 18.31 19.31 20.30 21.30 22.30 23.30

Tjæreborg 5.37 6.34 7.37 8.37 9.37 10.37 11.37 12.37 13.37 14.37 15.37 16.37 17.37 18.37 19.37 20.36 21.36 22.36 23.36

Bramming ank. 5.43 6.40 7.43 8.43 9.43 10.43 11.43 12.43 13.43 14.43 15.43 16.43 17.43 18.43 19.43 20.42 21.42 22.42 23.42

Ank. fra Fredericia 7.05 8.05 9.05 10.05 11.05 12.05 13.05 14.05 15.05 16.05 17.05 18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05

Ank. fra København H 9.20 10.20 11.20 12.20 13.20 14.20 15.20 16.20 17.20 18.20 19.20 20.20 21.20 22.20

Bramming afg. 5.45 6.45 7.45 8.45 9.45 10.45 11.45 12.45 13.45 14.45 15.45 16.45 17.45 18.45 19.45 20.45 21.45 22.44 23.44

X Sejstrup 5.49 6.49 7.49 8.49 9.49 10.49 11.49 12.49 13.49 14.49 15.49 16.49 17.49 18.49 19.49 20.49 21.49 22.48 23.48

Gredstedbro 5.54 6.54 7.54 8.54 9.54 10.54 11.54 12.54 13.54 14.54 15.54 16.54 17.54 18.54 19.54 20.54 21.54 22.53 23.54

Ribe Nørremark 6.02 7.02 8.02 9.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.00 0.01

Ribe ank. 6.04 7.04 8.04 9.04 10.04 11.04 12.04 13.04 14.04 15.04 16.04 17.04 18.04 19.04 20.04 21.04 22.04 23.02 0.03

Ribe afg. 6.05 ..... 8.05 ..... 10.05 a 11.17 12.05 a 13.17 14.05 a 15.17 16.05 ..... 18.05 ..... 20.05 ..... 22.05 23.03 .....

X Hviding 6.11 ..... 8.11 ..... 10.11 ⌇11.23 12.11 ⌇13.23 14.11 ⌇15.23 16.11 ..... 18.11 ..... 20.11 ..... 22.11 23.09 .....

X Rejsby 6.16 ..... 8.16 ..... 10.16 ⌇11.28 12.16 ⌇13.28 14.16 ⌇15.28 16.16 ..... 18.16 ..... 20.16 ..... 22.16 23.14 .....

X Brøns 6.21 ..... 8.20 ..... 10.20 ⌇11.33 12.20 ⌇13.33 14.20 ⌇15.33 16.20 ..... 18.20 ..... 20.20 ..... 22.20 23.19 .....

Skærbæk 6.26 ..... 8.25 ..... 10.25 ⌇11.41 12.25 ⌇13.41 14.25 ⌇15.41 16.25 ..... 18.25 ..... 20.25 ..... 22.25 23.26 .....

X Døstrup S.Jyl. 6.31 ..... 8.30 ..... 10.30 ⌇11.46 12.30 ⌇13.46 14.30 ⌇15.46 16.30 ..... 18.30 ..... 20.30 ..... 22.30 23.31 .....

Bredebro 6.38 ..... 8.37 ..... 10.37 ⌇11.54 12.37 ⌇13.54 14.37 ⌇15.54 16.37 ..... 18.37 ..... 20.37 ..... 22.37 23.38 .....

X Visby 6.43 ..... 8.42 ..... 10.42 ⌇11.59 12.42 ⌇13.59 14.42 ⌇15.59 16.42 ..... 18.42 ..... 20.42 ..... 22.42 23.43 .....

Tønder Nord 6.51 ..... 8.50 ..... 10.50 ⌇12.07 12.50 a 14.07 14.50 a 16.07 16.50 ..... 18.50 ..... 20.50 ..... 22.50 23.51 .....

Tønder ank. 6.53 ..... 8.52 ..... 10.52 a 12.09 12.52 14.09 14.52 16.09 16.52 ..... 18.52 ..... 20.52 ..... 22.52 23.53 .....

Tønder afg. ..... ..... 9.06 ..... 11.06 ..... 13.06 ..... 15.06 ..... 17.06 ..... 19.06 ..... 21.06 ..... b 22.56 ..... .....

X Süderlügum ..... ..... 9.13 ..... 11.13 ..... 13.13 ..... 15.13 ..... 17.13 ..... 19.13 ..... 21.13 ..... ⌇23.03 ..... .....

X Uphusum ..... ..... 9.18 ..... 11.18 ..... 13.18 ..... 15.18 ..... 17.18 ..... 19.18 ..... 21.18 ..... ⌇23.08 ..... .....

Niebüll ank. ..... ..... 9.25 ..... 11.25 ..... 13.25 ..... 15.25 ..... 17.25 ..... 19.25 ..... 21.25 ..... b 23.15 ..... .....

Afg. mod Hamburg 10.00 11.45 13.55 15.55 18.01 20.01 0.01

Afg. mod Westerland 10.01 12.01 14.01 16.01 18.01 20.01 22.01 0.08

a Kun i perioden 22/6 - 31/8

X Esbjerg - Tønder: Toget standser kun, når der trykkes stop i toget eller der står passager synligt på perronen b Kun perioden 6/4 - 26/10

X Süderlügum – Uphusum: Toget standser kun når der trykkes stop i toget eller når der er givet signal fra perronen


LØRDAG

NIEBÜLL > TØNDER > ESBJERG

GYLDIG 09.12.2018 TIL 14.12.2019

TOGNUMMER 5000 5006 5012 5018 5022

5700

5702

5030

5038

5704

5050

5706

5062

5708

5710

5712 5714

5070

5078

5026

5034

5044

5056

5066

5074

5082 5088

Ank. fra Westerland c 7.58 9.58 12.06 14.28 16.06 18.08 19.58 21.58

Ank. fra Hamburg 7.59 9.43 11.59 13.59 15.59 18.29 19.59 21.59

Niebüll ..... ..... ..... ..... ..... 8.37 ..... 10.37 ..... 12.37 ..... 14.37 ..... 16.37 ..... 18.37 ..... 20.37 b 22.07

X Uphusum ..... ..... ..... ..... ..... 8.42 ..... 10.42 ..... 12.42 ..... 14.42 ..... 16.42 ..... 18.42 ..... 20.42 ⌇22.12

X Süderlügum ..... ..... ..... ..... ..... 8.46 ..... 10.46 ..... 12.46 ..... 14.46 ..... 16.46 ..... 18.46 ..... 20.46 ⌇22.16

Tønder ank. ..... ..... ..... ..... ..... 8.55 ..... 10.55 ..... 12.55 ..... 14.55 ..... 16.55 ..... 18.55 ..... 20.55 b 22.24

Tønder afg. ..... 5.13 ..... 7.13 ..... 9.13 ..... 11.13 a 12.20 13.13 a 14.20 15.13 a 16.20 17.13 ..... 19.13 ..... 21.13 22.58

Tønder Nord ..... 5.14 ..... 7.14 ..... 9.14 ..... 11.14 ⌇12.21 13.14 ⌇14.21 15.14 ⌇16.21 17.14 ..... 19.14 ..... 21.14 22.59

X Visby ..... 5.23 ..... 7.23 ..... 9.23 ..... 11.23 ⌇12.30 13.23 ⌇14.30 15.23 ⌇16.30 17.23 ..... 19.23 ..... 21.23 23.08

Bredebro ..... 5.28 ..... 7.28 ..... 9.28 ..... 11.28 ⌇12.38 13.28 ⌇14.38 15.28 ⌇16.38 17.28 ..... 19.28 ..... 21.28 23.13

X Døstrup S.Jyl. ..... 5.35 ..... 7.35 ..... 9.35 ..... 11.35 ⌇12.45 13.35 ⌇14.45 15.35 ⌇16.45 17.35 ..... 19.35 ..... 21.35 23.20

Skærbæk ..... 5.40 ..... 7.40 ..... 9.40 ..... 11.40 ⌇12.50 13.40 ⌇14.50 15.40 ⌇16.50 17.40 ..... 19.40 ..... 21.40 23.25

X Brøns ..... 5.45 ..... 7.45 ..... 9.45 ..... 11.45 ⌇12.55 13.45 ⌇14.55 15.45 ⌇16.55 17.45 ..... 19.45 ..... 21.45 23.30

X Rejsby ..... 5.49 ..... 7.49 ..... 9.49 ..... 11.49 ⌇12.59 13.49 ⌇14.59 15.49 ⌇16.59 17.49 ..... 19.49 ..... 21.49 23.34

X Hviding ..... 5.54 ..... 7.54 ..... 9.54 ..... 11.54 ⌇13.04 13.54 ⌇15.04 15.54 ⌇17.04 17.54 ..... 19.54 ..... 21.54 23.39

Ribe ank. ..... 6.00 ..... 8.00 ..... 10.00 ..... 12.00 a 13.10 14.00 a 15.10 16.00 a 17.10 18.00 ..... 20.00 ..... 22.00 23.45

Ribe afg. 5.05 6.11 7.11 8.11 9.11 10.11 11.11 12.11 13.11 14.11 15.11 16.11 17.11 18.11 19.11 20.11 21.11 22.11 23.46

Ribe Nørremark 5.07 6.13 7.13 8.13 9.13 10.13 11.13 12.13 13.13 14.13 15.13 16.13 17.13 18.13 19.13 20.13 21.13 22.13 23.48

Gredstedbro 5.14 6.20 7.20 8.20 9.20 10.20 11.20 12.20 13.20 14.20 15.20 16.20 17.20 18.20 19.20 20.20 21.20 22.20 23.55

X Sejstrup 5.18 6.25 7.25 8.25 9.25 10.25 11.25 12.25 13.25 14.25 15.25 16.25 17.25 18.25 19.25 20.25 21.25 22.25 0.00

Bramming ank. 5.22 6.29 7.29 8.29 9.29 10.29 11.29 12.29 13.29 14.29 15.29 16.29 17.29 18.29 19.29 20.29 21.29 22.29 0.04

Afg. mod Fredericia 6.47 7.49 8.49 9.49 10.49 11.49 12.49 13.49 14.49 15.49 16.49 17.49 18.49 19.49 20.49 21.49 22.49

Afg. mod København H 7.36 8.36 9.36 10.36 11.36 12.36 13.36 14.36 15.36 16.36 17.36 18.36 19.36

Bramming afg. 5.23 6.30 7.30 8.30 9.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30 19.30 20.30 21.30 22.30 0.05

Tjæreborg 5.30 6.36 7.36 8.36 9.36 10.36 11.36 12.36 13.36 14.36 15.36 16.36 17.36 18.36 19.36 20.36 21.36 22.36 0.11

Esbjerg ank. 5.37 6.43 7.43 8.43 9.43 10.43 11.43 12.43 13.43 14.43 15.43 16.43 17.43 18.43 19.43 20.43 21.43 22.43 0.18

Afg. mod Varde 5.43 6.50 7.52 8.52 9.52 10.52 11.52 12.52 13.52 14.52 15.52 16.52 17.52 18.52 19.52 20.52 21.52 22.52

a Kun i perioden 22/6 - 31/8

X Esbjerg - Tønder: Toget standser kun, når der trykkes stop i toget eller der står passager synligt på perronen b Kun perioden 6/4 - 26/10

X Süderlügum – Uphusum: Toget standser kun når der trykkes stop i toget eller når der er givet signal fra perronen c Kun fra Husum


SØN- OG HELLIGDAGE

SAMT 24/12 OG 31/12

ESBJERG > TØNDER > NIEBÜLL

GYLDIG 09.12.2018 TIL 14.12.2019

TOGNUMMER 5015 5021

5025

5033

5043

5055

5065

5073

5081

5029

5037

5049

5061

5069

5077

5703

5705

5707

5709

5711

5713

5715

5085 5089

Ank. fra Varde 8.13 9.13 10.13 11.13 12.13 13.13 14.13 15.13 16.13 17.13 18.13 19.13 20.13 21.13 22.13 23.13

Esbjerg 7.31 8.31 9.31 10.31 11.31 12.31 13.31 14.31 15.31 16.31 17.31 18.31 19.31 20.30 21.30 22.30 23.30

Tjæreborg 7.37 8.37 9.37 10.37 11.37 12.37 13.37 14.37 15.37 16.37 17.37 18.37 19.37 20.36 21.36 22.36 23.36

Bramming ank. 7.43 8.43 9.43 10.43 11.43 12.43 13.43 14.43 15.43 16.43 17.43 18.43 19.43 20.42 21.42 22.42 23.42

Ank. fra Fredericia 7.05 8.05 9.05 10.05 11.05 12.05 13.05 14.05 15.05 16.05 17.05 18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05

Ank. fra København H 9.20 10.20 11.20 12.20 13.20 14.20 15.20 16.20 17.20 18.20 19.20 20.20 21.20 22.20

Bramming afg. 7.45 8.45 9.45 10.45 11.45 12.45 13.45 14.45 15.45 16.45 17.45 18.45 19.45 20.45 21.45 22.44 23.44

X Sejstrup 7.49 8.49 9.49 10.49 11.49 12.49 13.49 14.49 15.49 16.49 17.49 18.49 19.49 20.49 21.49 22.48 23.48

Gredstedbro 7.54 8.54 9.54 10.54 11.54 12.54 13.54 14.54 15.54 16.54 17.54 18.54 19.54 20.54 21.54 22.53 23.54

Ribe Nørremark 8.02 9.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.00 0.01

Ribe ank. 8.04 9.04 10.04 11.04 12.04 13.04 14.04 15.04 16.04 17.04 18.04 19.04 20.04 21.04 22.04 23.02 0.03

Ribe afg. 8.05 ..... 10.05 ..... 12.05 ..... 14.05 ..... 16.05 ..... 18.05 ..... 20.05 ..... 22.05 23.03 .....

X Hviding 8.11 ..... 10.11 ..... 12.11 ..... 14.11 ..... 16.11 ..... 18.11 ..... 20.11 ..... 22.11 23.09 .....

X Rejsby 8.16 ..... 10.16 ..... 12.16 ..... 14.16 ..... 16.16 ..... 18.16 ..... 20.16 ..... 22.16 23.14 .....

X Brøns 8.20 ..... 10.20 ..... 12.20 ..... 14.20 ..... 16.20 ..... 18.20 ..... 20.20 ..... 22.20 23.19 .....

Skærbæk 8.25 ..... 10.25 ..... 12.25 ..... 14.25 ..... 16.25 ..... 18.25 ..... 20.25 ..... 22.25 23.26 .....

X Døstrup S.Jyl. 8.30 ..... 10.30 ..... 12.30 ..... 14.30 ..... 16.30 ..... 18.30 ..... 20.30 ..... 22.30 23.31 .....

Bredebro 8.37 ..... 10.37 ..... 12.37 ..... 14.37 ..... 16.37 ..... 18.37 ..... 20.37 ..... 22.37 23.38 .....

X Visby 8.42 ..... 10.42 ..... 12.42 ..... 14.42 ..... 16.42 ..... 18.42 ..... 20.42 ..... 22.42 23.43 .....

Tønder Nord 8.50 ..... 10.50 ..... 12.50 ..... 14.50 ..... 16.50 ..... 18.50 ..... 20.50 ..... 22.50 23.51 .....

Tønder ank. 8.52 ..... 10.52 ..... 12.52 ..... 14.52 ..... 16.52 ..... 18.52 ..... 20.52 ..... 22.52 23.53 .....

Tønder afg. ..... ..... 11.06 ..... 13.06 ..... 15.06 ..... 17.06 ..... 19.06 ..... 21.06 ..... b 22.56 ..... .....

X Süderlügum ..... ..... 11.13 ..... 13.13 ..... 15.13 ..... 17.13 ..... 19.13 ..... 21.13 ..... ⌇23.03 ..... .....

X Uphusum ..... ..... 11.18 ..... 13.18 ..... 15.18 ..... 17.18 ..... 19.18 ..... 21.18 ..... ⌇23.08 ..... .....

Niebüll ank. ..... ..... 11.25 ..... 13.25 ..... 15.25 ..... 17.25 ..... 19.25 ..... 21.25 ..... b 23.15 ..... .....

Afg. mod Hamburg 11.45 13.55 15.55 18.01 20.01 22.01 0.01

Afg. mod Westerland 12.01 14.01 16.01 18.01 20.01 22.01 0.08

X Esbjerg - Tønder: Toget standser kun, når der trykkes stop i toget eller der står passager synligt på perronen b Kun i perioden 6/4-27/10 samt 18/4-19/4, 22/4, 17/5, 30/5 og 10/6

X Süderlügum – Uphusum: Toget standser kun når der trykkes stop i toget eller når der er givet signal fra perronen


SØN- OG HELLIGDAGE

SAMT 24/12 OG 31/12

NIEBÜLL > TØNDER > ESBJERG

GYLDIG 09.12.2018 TIL 14.12.2019

TOGNUMMER 5012 5018 5022 5026 5030

5702

5704

5706

5708

5710

5712 5714

5038

5050

5062

5070

5078

5034

5044

5056

5066

5074

5082 5088

Ank. fra Westerland 9.58 12.06 14.28 16.06 18.08 19.58 21.58

Ank. fra Hamburg 9.43 11.59 13.59 15.59 18.29 19.59 21.59

Niebüll ..... ..... ..... ..... ..... 10.37 ..... 12.37 ..... 14.37 ..... 16.37 ..... 18.37 ..... 20.37 b 22.07

X Uphusum ..... ..... ..... ..... ..... 10.42 ..... 12.42 ..... 14.42 ..... 16.42 ..... 18.42 ..... 20.42 ⌇22.12

X Süderlügum ..... ..... ..... ..... ..... 10.46 ..... 12.46 ..... 14.46 ..... 16.46 ..... 18.46 ..... 20.46 ⌇22.16

Tønder ank. ..... ..... ..... ..... ..... 10.55 ..... 12.55 ..... 14.55 ..... 16.55 ..... 18.55 ..... 20.55 b 22.24

Tønder afg. ..... 7.13 ..... 9.13 ..... 11.13 ..... 13.13 ..... 15.13 ..... 17.13 ..... 19.13 ..... 21.13 22.58

Tønder Nord ..... 7.14 ..... 9.14 ..... 11.14 ..... 13.14 ..... 15.14 ..... 17.14 ..... 19.14 ..... 21.14 22.59

X Visby ..... 7.23 ..... 9.23 ..... 11.23 ..... 13.23 ..... 15.23 ..... 17.23 ..... 19.23 ..... 21.23 23.08

Bredebro ..... 7.28 ..... 9.28 ..... 11.28 ..... 13.28 ..... 15.28 ..... 17.28 ..... 19.28 ..... 21.28 23.13

X Døstrup S.Jyl. ..... 7.35 ..... 9.35 ..... 11.35 ..... 13.35 ..... 15.35 ..... 17.35 ..... 19.35 ..... 21.35 23.20

Skærbæk ..... 7.40 ..... 9.40 ..... 11.40 ..... 13.40 ..... 15.40 ..... 17.40 ..... 19.40 ..... 21.40 23.25

X Brøns ..... 7.45 ..... 9.45 ..... 11.45 ..... 13.45 ..... 15.45 ..... 17.45 ..... 19.45 ..... 21.45 23.30

X Rejsby ..... 7.49 ..... 9.49 ..... 11.49 ..... 13.49 ..... 15.49 ..... 17.49 ..... 19.49 ..... 21.49 23.34

X Hviding ..... 7.54 ..... 9.54 ..... 11.54 ..... 13.54 ..... 15.54 ..... 17.54 ..... 19.54 ..... 21.54 23.39

Ribe ank. ..... 8.00 ..... 10.00 ..... 12.00 ..... 14.00 ..... 16.00 ..... 18.00 ..... 20.00 ..... 22.00 23.45

Ribe afg. 7.11 8.11 9.11 10.11 11.11 12.11 13.11 14.11 15.11 16.11 17.11 18.11 19.11 20.11 21.11 22.11 23.46

Ribe Nørremark 7.13 8.13 9.13 10.13 11.13 12.13 13.13 14.13 15.13 16.13 17.13 18.13 19.13 20.13 21.13 22.13 23.48

Gredstedbro 7.20 8.20 9.20 10.20 11.20 12.20 13.20 14.20 15.20 16.20 17.20 18.20 19.20 20.20 21.20 22.20 23.55

X Sejstrup 7.25 8.25 9.25 10.25 11.25 12.25 13.25 14.25 15.25 16.25 17.25 18.25 19.25 20.25 21.25 22.25 .....

Bramming ank. 7.29 8.29 9.29 10.29 11.29 12.29 13.29 14.29 15.29 16.29 17.29 18.29 19.29 20.29 21.29 22.29 .....

Afg. mod Fredericia 7.49 8.49 9.49 10.49 11.49 12.49 13.49 14.49 15.49 16.49 17.49 18.49 19.49 20.49 21.49 22.49

Afg. mod København H 7.36 8.36 9.36 10.36 11.36 12.36 13.36 14.36 15.36 16.36 17.36 18.36 19.36

Bramming afg. 7.30 8.30 9.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30 19.30 20.30 21.30 22.30 .....

Tjæreborg 7.36 8.36 9.36 10.36 11.36 12.36 13.36 14.36 15.36 16.36 17.36 18.36 19.36 20.36 21.36 22.36 .....

Esbjerg ank. 7.43 8.43 9.43 10.43 11.43 12.43 13.43 14.43 15.43 16.43 17.43 18.43 19.43 20.43 21.43 22.43 .....

Afg. mod Varde 7.52 8.52 9.52 10.52 11.52 12.52 13.52 14.52 15.52 16.52 17.52 18.52 19.52 20.52 21.52 22.52

b Kun i perioden 6/4-27/10 samt 18/4-19/4, 22/4, 17/5, 30/5 og 10/6

X Süderlügum – Uphusum: Toget standser kun når der trykkes stop i toget eller når der er givet signal fra perronen

X Esbjerg - Tønder: Toget standser kun, når der trykkes stop i toget eller der står passager synligt på perronen

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!