BSA Kirker

BSarkitekter

Kirker


Kirken har i mere end tusind år sat

sit tydelige aftryk på det danske

landskab, og er en vigtig del af vores

kulturarv. Mellem skove og marker

rejser tårnene og de kamtakkede

gavle sig op over landsbyerne, mens

det i mange byer tydeligt fornemmes,

hvordan de blev komponeret

med middelalderkirken som centrum.

Siden de første danske stenkirker

blev rejst i 1000-tallet, blev bygningerne

bygget af de bedste håndværkere

og bygmestre, og forsynet

med fornemt inventar og kalkmalerier.

Denne høje standart kan

følges helt op til nutidens moderne

kirkehuse, der danner ramme for

Folkekirken. At arbejde med netop

de danske kirker – bygninger, inventar,

udsmykning og omgivelser

– er derfor udfordrende for arkitekter:

Opgaverne må tilgås med den

største respekt.

Grundtvigs Kirke


Længdesnit, Grundtvigs Kirke.

Faste arkitekter for Grundtvigs Kirke siden 2014


HISTORIEN OG

HÅNDVÆRKET I FOKUS


De fleste danske kirker gemmer på

århundredes håndværkstradition,

kunst- og arkitekturhistorie. Ved

istandsættelse og restaurering af

eksisterende kirkebygninger kræves

derfor indgående viden om netop

disse fagområder. Med denne indsigt

sikres, at denne vægtige del af

Danmarks arkitektoniske kulturarv

bevares til fremtidige generationer.

Med de rigtige materialer og løsninger

kan det færdige resultat stå i

mange år.

I bevaringsarbejdet med kirkerne er

der flere niveauer – fra lette kortvarige

istandsættelser til komplicerede

og omfattende restaureringer.

Afhængig af projektets størrelse,

vilkår og hensigt kan rammen for det

moderne kirkehus forbedres. Vi har

stor glæde af arbejdet med en række

danske kirker, fra de største til de

mindste landsbykirker: Alle med

hver sin historie og arkitektoniske

kvalitet.


Restaurering af spirkonstruktion

og udskiftning af kobberbeklædning

på Nysted kirke


KIRKEN I SAMFUNDET


I en travl moderne hverdag kan det

glemmes, at kirken i århundreder

har øvet afgørende indflydelse på det

danske samfund: Samfundsværdier,

moral og normer er siden landets

kristning blevet defineret af kirken.

Skiftende tiders religiøse strømninger

har ikke kun præget danskernes

dagligdag, men også sat rammen

for kirkerummenes udformning og

brug. Nok har kirkerne altid tjent

samme formål, men den enkelte

kirke er også i evig bevægelse og i

forandring: Det katolske kirkerums

indretning var væsentlig forskellig

fra den moderne protestantiske

kirkesal, der til stadighed bruges på

nye måder til gavn for menigheden.

Denne bevægelse vil aldrig ophøre:

Der vil altid blive stræbt efter det

optimale religiøse rum.


Kippinge Kirke, ny spåntækning af spir


KIRKEN SOM

KULTURARV


Kirkernes ofte lange og komplicerede

historie sætter store krav til

processen når der arbejdes med

bygning, inventar og udsmykning.

Ethvert tiltag må ledsages af en nøje

dokumentation, så det for eftertiden

står klart hvad der blev foretaget:

Hvordan så kirken ud før arbejdet

påbegyndelse, hvilke tiltag er foretaget

og hvad var hensigten? Denne

dokumentation er med til at sikre

forståelsen af den enkelte kirke i alle

de former og med alle de udtryk,

som den har haft igennem tiden.


KUNSTEN I KIRKERNE


Et særligt arbejdsfelt er den kunstneriske

bearbejdning af kirkens rum

og inventar. Her har kunstneren ikke

frie hænder, men må i høj grad understøtte

de værdier og den liturgi,

som bygningerne danner ramme

om. I vores del af verden er kirkerne

efterhånden de eneste bygninger,

hvor inventar og udsmykninger

med stærke symboler stadig er det

naturlige valg. Udformningen af

altre, døbefonde eller dekorationer –

bygningsintegreret kunst – er med til

at anslå stemningen i kirkerummet.

Billedkunsten kan yderligere være

afgørende i den enkeltes fortrolighed

med det religiøse, og dette samspil

mellem arkitektur og billedkunst

kan være det “gesamte” værk, der

forener troen med livet. Uden et

kristent budskab bliver kirkeinventar

hurtigt blot tilfældigt.


Veng Klosterkirke


Kong Haakons Kirke


BÆREDYGTIG KIRKE


De seneste års øgede fokus på

bæredygtighed i byggeriet skaber

store udfordringer for mange danske

kirker. Flertallet er bygget i middelalderen

med meterbrede, massive

mure og har enkellagsvinduer, som

vanskeligt kan klimaoptimeres uden

synlig æstetisk forringelse. Skal

århundreder gamle bygninger gå

en grøn fremtid i møde, skal der

inddrages grønne energiløsninger og

ses på brugsmønstre.


SAMARBEJDER


Under arbejder med det historiske

kirkebyggeri er der mange interessenter,

faggrupper og instanser, som

må inddrages. Med tegnestuens

årelange erfaring har vi indgående

kendskab til myndighedsbehandlingen

og de arbejdsprocesser der

kendetegner området. Vi faciliterer

gerne og har altid fokus på

at etablere et godt samarbejde

mellem menighedsråd, provsti, stift,

myndigheder, kirkekonsulenter fra

Nationalmuseet, den kgl. bygningsinspektør

og andre konsulenter, der

kan være tilknyttet.


Sjællands Kirkemusikskole, Roskilde


Sjællands Kirkemusikskole,

nye facader og gårdrum


Jens Bertelsen

CEO, arkitekt maa,

stiftende partner

og indehaver

jens@bsarkitekter.dk

+45 2055 0338

Thomas Bertelsen

Arkitekturhistoriker

Middelalderarkæolog

thb@bsarkitekter.dk

+45 2921 4017

Maria Wedel Søe

COO, arkitekt maa

mws@bsarkitekter.dk

+45 3022 3402

www.bsarkitekter.dk

More magazines by this user
Similar magazines