BSA Nybyggeri

BSarkitekter

Nybyggeri


STEDETS RUM OG RYTME


Vi skelner ikke mellem det historiske

og det moderne, når vi arbejder. Vi

arbejder med arkitektur, hvad enten

vi aflæser, forstår eller arbejder

med et steds og rums rytme. For i

al planlægning og nybyggeri gælder

det om at etablere en rytme i form

af forløb, variationer og afveksling

mellem det store, det små, det høje,

det lange og udsigten fra rummene

og mellem bygningerne, der afgør,

om vi føler os godt tilpas, om vi

bliver et sted og falder til ro og slår

sig ned eller vi skynder os videre.

Hvad der virker, lærer vi ved at arbejde

med det historiske. Vi arbejder

meget omhyggeligt med at danne

steder, hvor de kommende brugere

føler sig godt tilpas, slår sig ned

og gerne vil blive. Vores mål er det

nære og det menneskeligt vedkommende

i den poesi, der opstår

mellem lyset og rummene.


SERIER AF PAUSER


Vi vælger altid pausen som et afgørende

motiv frem for en dynamisk

rastløshed. Serier af pauser giver

mulighed for, at alle kan finde det

sted, hvor man holder mest af at

være … i solen, i skyggen, midt i den

travle strøm af mange mennesker

eller på siden, hvor man kan nøjes

med at iagttage travlheden.

Al god arkitektur rejser fra land til

land og på tværs af kontinenter, og

pausens arkitektur er velkendt i den

islamiske arkitektur og hos alle, der

har lært og forstået den betydning

som pausen kan have. Uanset om

den kommer til udtryk i rum, forløb,

haver eller landskaber. Det var logikken

bag vores forslag til konkurrencen

om skuespilhuset og den nye

bydel i Nordhavn.


Konkurrence om Skuespilhuset, 2003


Indkøb i konkurrence, Nordhavn


Indkøb i konkurrence, Nordhavn


HAVEBYER


Adgang til haver, altaner og balkoner

afgør ofte en hel bebyggelses kvaliteter

og popularitet. Dyrkningshaven

og altankassen er i den forbindelse

relativt lige så afgørende. Det er

den funktion at skulle passe, pleje,

plante ud eller trække op af jorden

for at spise, som er en dyb grundtone

af tryghed og fordragelighed for

mange i hverdagen.

Dyrkningshaven – som i projektet til

Sundholm Syd med pixelhaverne og

projektet Am Wasserturm i Flensburg

– er et simpelt og enkelt integrationsprojekt

mellem en fortravlet hverdag

og fritiden, mellem folkeslag, der

ikke umiddelbart forstår hinanden,

men netop forstår dyrkningens og

naturens logik. Sådan tænker vi, når

vi arbejder med boligprojekter.


Bedste forslag i parallelopdrag,

Sundholm Syd


Pixel Haveby

blev nomineret

til MIPIM Award i

Cannes 2011


Pixel Haveby

blev nomineret

til MIPIM Award i

Cannes 2011


1. præmie konkurrence,

Flensburg


DYREVELFÆRD


Vi arbejder også med boliger til dyr.

Dyr er brugere som alle andre, der

flytter ind i vores bygninger. Brugere

uden talesprog kræver iagttagelse,

viden og erfaring for at blive forstået.

Dyr reagerer intuitivt på farligt

og trygt og kvitterer med at befinde

og bevæge sig naturligt nogle steder

og ikke andre, og ved at hunnerne

bliver drægtige, når alt er trygt og

godt. Bygninger til dyr handler derfor

ikke om smag og stil, men om proportioner

og forløb, klarhed og overskuelighed

– for dyret – og naturlig

sikkerhed for mennesker. Det resulterer

i enkle, rolige bygninger, der

samtidig er billige at bygge.


Savannestald i Knuthenborg Safaripark


Kaperstalden i Dyrehaven


Kaperstalden

blev tildelt Arkitekturpris

fra Lyngby-

Taarbæk Kommune s.m.

Bygningskulturforeningen

i Lyngby-Taarbæk i

2017


Kaperstalden

blev tildelt Arkitekturpris

fra Lyngby-

Taarbæk Kommune s.m.

Bygningskulturforeningen

Kaperstalden i Lyngby-Taarbæk i Dyrehaven i

Kaperstalden blev tildelt 2017 Arkitekturpris fra

Lyngby-Taarbæk Kommune s.m. Bygningskulturforeningen

i Lyngby-Taarbæk i 2017


DET STEDSSPECIFIKKE


Alle steder er unikke. Der kan være

en variation eller et karaktertræk i

landskabet, et særkende hos naboerne,

et vilkår i undergrunden. Det

opfatter vi som muligheder, vi kan

udnytte til at tegne nye bygninger

lige netop til det sted, hvor de skal

ligge.

Ingen af vores bygninger er derfor

ens. De er forskellige efter de omgivelser,

der forandres med vores

byggeri. Det kan være oplagt at

følge en byggestil, der er til stede;

eller det er logisk at gøre tag og facader

ens, fordi alle omkring kigger

ned på taget; eller omgivelserne kan

være væsentlige end vores eget, så

det er vigtigere at spejle end at være

opfindsom anderledes.


Mødecenter til Transportog

Bygningsministeriet


Ny omklædnings-, kantine- og administrationsbygning,

Haldor Topsøe A/S, Frederikssund


Dukketeater i Øregård Park


SAMARBEJDET MED

BILLEDKUNSTNERE


Arbejde med bygninger har mange

variationer: vedligeholdelsesarbejder,

hvor vi ikke skal finde på noget

nyt, ombygninger, der kun kræver

teknisk dygtighed, transformationer,

der kræver opfindsomhed inden for

rammerne af det eksisterende – alle

arbejder der forudsætter, at vi er

omgængelige. Den slags arbejder

kan sløve den kunstneriske profil,

når det virkelig gælder. Samarbejde

med billedkunstenere har lært os

altid at skærpe blikket og formen,

altid at disciplinere struktur, system

og materialernes karakter og anvendelse,

så vi ikke glemmer at tænke

radikalt og konsekvent.


Kunstnerisk udsmykning af

Langkær Gymnasium, Århus


Museumscenter Aars s.m. Per Kirkeby


Museumscenter Aars s.m. Per Kirkeby


Jens Bertelsen

CEO, arkitekt maa,

stiftende partner

og indehaver

jens@bsarkitekter.dk

+45 2055 0338

Maria Wedel Søe

COO, arkitekt maa

mws@bsarkitekter.dk

+45 3022 3402

www.bsarkitekter.dk

More magazines by this user
Similar magazines