BSA Sikring

BSarkitekter

Sikker arkitektur


TERRORSIKRING


Sikring af bygninger mod udefrakommende

angreb er en gammelkendt

nødvendighed, som de senere

år desværre er blevet stadig mere

aktuel for virksomheder, institutioner

og offentlige anlæg. Som en af

de få tegnestuer i landet udfører vi

specialistrådgivning i terrorsikring i

forbindelse med det byggede miljø

og kulturarv.

Udfordringen er ofte, hvordan

en bygning kan forblive åben og

imødekommende samtidig med, at

et højt sikkerhedsniveau etableres.

Det skal gennemtænkes og udføres,

så bygningen stadig byder ansatte

og gæster velkomne og forbliver tro

mod arkitekturen. Vores fokus er

derfor på at inkorporere enkle og

effektive foranstaltninger i bygninger

og helhedsplaner, således at terrorsikringen

forbliver usynlig for de

uindviede.


TERRORSIKRET KULTURARV


SIKRING MED RESPEKT

FOR KONTEKSTEN


Vores udgangspunkt for terrorsikring

i forbindelse med restaurering er

altid en dyb og grundlæggende

respekt for de givne omgivelser. Når

vi restaurerer og sikrer en bygning,

fokuserer vi på både de æstetiske

og funktionelle aspekter ved det omkringliggende

miljø og stedets historiske

arv. En restaureret bygning

skal efterfølgende fremstå smukkere

og mere indbydende og inkluderende

end før, og dette forhold må ikke

ændres på grund af terrorsikring,

således at bygningen pludselig fremstår

intimiderende eller indelukket.

Det er et grundlæggende princip, at

terrorsikring skal indtænkes ud fra

bygningens arkitektoniske udtryk

og den konkrete trusselsvurdering.

En vellykket terrorsikring bør så vidt

mulig være usynlig. Respekten for

vores fælles kulturarv og den oprindelige

arkitekts visioner er essentiel,

og sikringselementer må derfor

aldrig stjæle fokus fra arkitekturen.


TOTALLØSNING


Bertelsen & Scheving varetager både

terrorsikret nybyggeri og terrorsikring

i forbindelse med restaurering. Vi

har desuden mange års erfaring med

at håndtere fredet kulturarv. Det er

afgørende for både nybyggeri og

restaurering, at man fra første færd

indtænker terrorsikring på lige fod

med eksempelvis brandsikring og

forsyning.

Dette sikrer ikke blot besparelser og

en smidig proces, men har også en

positiv effekt på det endelige udtryk,

når sikring indgår i designet fra dag

et. Med Bertelsen & Scheving er

man garanteret denne integrerede

tilgang, da vi er i stand til at styre

hele processen fra ide til det færdige

bygværk.


Hvad enten vi arbejder med nyopførte

bygninger eller eksisterende

er udgangspunktet altid, at en

vellykket terrorsikring skal kunne

mere end at bidrage til sikkerheden.

Vores sikkerhedsløsninger har ikke

blot et strengt funktionelt formål,

men indgår også i det overordnede

udtryk og bidrager til den samlede,

æstetiske oplevelse. Dermed bliver

vores sikkerhedsløsninger aldrig et

nødvendigt onde, men i stedet en integreret

del af designet, som skaber

merværdi til den samlede oplevelse.


DESIGN OG ÆSTETIK


Skitser af sikringspullerter som kan

modstå køretøjsangreb med større

lastvogne. Det er afgørende i en

kulturarvs-sammenhæng at fastholde

krav til æstetik og forligelighed med

omgivelserne for at opnå et resultat,

der ikke fremstår fremmedgørende og

uden sammenhæng med omgivelserne,

men i stedet spiller med på stedets

præmisser og kvaliteter.


FOKUS PÅ BRUGER

OG DAGLIG DRIFT


I krydsfeltet mellem restaurering og

terrorsikring af en bygning, står brugerne

og deres daglige virke helt centralt

for os. En vellykket terrorsikring

er betinget af, at brugernes dagligdag

ikke tynges og besværliggøres af

sikringstiltag, ligesom en sikring af

bygningen heller ikke må forhindre

en effektiv drift af en virksomheds

kerneområder.

Det er derfor vores fornemste

opgave at skabe de fysiske rammer

for tryghed og sikkerhed, uden at

disse rammer indskrænker eller

hæmmer det levede liv.


OM

BERTELSEN & SCHEVING


Bertelsen & Scheving Arkitekter er

eksperter i rådgivning inden for de

fleste skalaer i byggeriet, med et

særligt fokus på restaurering og

transformation af den eksisterende

bygningskunst og kulturarv. Desuden

har vi stor erfaring med terrorsikring

af både nybyggeri og eksisterende

byggeri. Vi har en integreret tilgang

til restaurering og sikring af private

og offentlige bygninger, hvilket har

gjort, at vi i dag er Danmarks førende

tegnestue inden for terrorsikring

af eksisterende bygninger. Bertelsen

& Scheving blev etableret i 2007 af

Jens Bertelsen og Hans Scheving og

har i dag 31 ansatte.


Vi kan af indlysende årsager ikke

vise konkrete eksempler på fysisk

sikring, der er udført med tegnestuen

som rådgivere.

Kontakt os for en nærmere dialog:

Vi går ikke med blå briller og kunstigt

skæg, men medvirker altid til

en seriøs dialog med interessenter

og aktører på området. Kontakt

en af vores særligt sagkyndige på

området.


Hans Scheving

arkitekt maa

stiftende partner og

sikkerhedschef, MIL

+45 2055 0339

hans@bsarkitekter.dk

Kasper Bendsen

arkitekt maa

seniorprojektleder

+45 2013 8653

kb@bsarkitekter.dk

Jonas Bennicke Vollmond

bygningskonstruktør mak

projektleder

+45 3169 3063

jbv@bsarkitekter.dk

www.bsarkitekter.dk

More magazines by this user
Similar magazines