Ringtofte Nyt nr. 3 enkeltsidet- september 2019

bbbafdbalbonet

RINGTOFTE NYT

AFDELING 5 & 9

Nr. 3 - 42. årgang - oktober 2019

RINGTOFTEN

ET GODT STED AT BO


BEBOERFORENINGERNES

AFDELINGSBESTYRELSE

AFDELING 5

Formand:

Jan Lildrup

Bestyrelsesmedlemmer:

Ole Pedersen

Jørgen Olsen

Bo Markvardsen

Daniel Arp

Suppleanter:

Else Lildrup

Steen Wennerberg

Repræsentantskabet:

Jan Lildrup

Ole Pedersen

Afdelingskontoret:

Afdelingsbestyrelsen, afd. 5,

Ringtoften 11,

2740 Skovlunde.

Telefonkonsultation til formand Jan

Lildrup alle hverdage mellem kl.

11.00 og 18.00 på

tlf.: 53912850

dog ikke i juli, august og december.

Personligt møde med bestyrelsen

kan aftales i telefontiden.

Meddelelser og forslag kan sendes

pr. post eller mail.

E-mail adresse:

bbbafd5@balbonet.dk

Hjemmeside:

Baldersbo-afd5.dk

AFDELING 9

Formand:

Birger Jensen

Næstformand:

Bente Correll

Bestyrelsesmedlemmer:

Jan Støckel

Majbritt Hellingsøe

Susan Nielsen

Suppleant:

Jeanne Firmann Høyer

Mark Skjeldborg

Afdelingskontoret

Ringtoften 105

er åben den første tirsdag i måneden

kl. 18.30 - 19.30 dog ikke i juli,

august og december.

Meddelelser kan afleveres i postkassen.

Meddelelser og forslag til

begge afdelingskontorer skal

afleveres senest den 20. i måneden

for at blive behandlet

på det næste bestyrelsesmøde.

Referat fra bestyrelsesmøder

kan læses på afd. 5´s hjemmeside

og inspektør Jesper

Jurik´s kontor i kontortiden.

2


RINGTOFTE NYT

REDAKTION

Redaktør:

Ole Pedersen, afd. 5

Mail adresse:

bbbafd5@balbonet.dk

Hvis du har nogle gode idéer til bladet

så kom ud af busken. Det må

gerne være om aktiviteter i afdeling

5 og 9, men også gerne andre ting

fra vort lokalområde der kan interessere

bladets læsere. Indlæg og

billeder modtages meget gerne og

vil, hvis det er muligt, blive bragt i

det førstkommende nummer. Forslag

og indlæg der ønskes optaget i

RINGTOFTE NYT

sendes pr. mail til:

bbbafd5@balbonet.dk

som brev: Postkassen sidder udenfor

opgangen ved Ringtoften 11.

Du kan også lave en personlig aftale

med redaktøren på tlf.:

51906064

RINGTOFTE NYT

Trykkes på grafisk værksted i Ballerup

Kommune i ca. 800 eksemplarer

og udkommer 3 - 4 gange om

året afhængig af nyheder og øvrigt

læsestof.

3

REDAKTØREN HAR ORDET

Som tiden dog går. Efteråret er over

os, og det har lige været jævndøgn,

så nu kan vi se frem til den mørke

tid på året.

Vi kan da også se tilbage på en

sommer med blandet vejr, men den

har nu ikke været så ringe endda!

Der sker meget i Ringtoften og

Skovlunde, og det ser ud til, at

Skovlunde langsomt forandrer sig

fra at være en slumrende forstad til

en mere bymæssig del af hovedstadsområdet,

med høj tæt bebyggelse.

Vi kan undre os over, at den

nye del helt forandrer bybilledet fra

murstensbyggeri med tegltage til

flade kasser der står tæt op ad hinanden.

Tankegangen ved disse byggerier

ligger sikkert ikke så meget

på det æstetiske, men sikkert mest

på profit, og det må vi så se om vi

kan vænne os til.

Vi må bare håbe at der ikke er nogen

der får øje på friarealerne i afd.

5 og 9, så de vil forsøge at klemmer

deres ”kasser” ind her!

Vi må nyde tingene som de er i

Ringtoften og glæde os over, at vi

har lys og luft.

Venlig hilsen

Ole Pedersen.


SPIS SAMMEN

Onsdag den 12. juni 2019 afholdt

afdelingsbestyrelsen den første

"SPIS SAMMEN" aften i Fælleshuset

Malmparken. 40 forventningsfulde

beboere inclusive et par børn

mødte op for at få en hyggelig aften,

og de blev ikke skuffet.

Formanden for afdelingsbestyrelsen

Jan Lildrup bød velkommen og forklarede

lidt om projektet, hvorefter

buffeten blev åbnet, og der blev serveret

en hovedret med kyllingebryst,

ovnstegte rodfrugter, kartofler

og en lækker sauce. Hertil blev der

drukket rødvin, øl og vand, og til

slut blev der serveret kaffe og the

med en lækker bid chokolade til.

4

Maden blev tilberedt af Else Lildrup

der havde sin mand Jan Lildrup som

køkkenhjælp, og det er et usædvanligt

godt team, da de i mange år har

arbejdet sammen i deres tidligere

smørrebrødsforretning. De fik mange

rosende ord af de fremmødte der

samtidig fortalte, at de håbede, at

denne aften ikke skulle blive en engangs

forestilling.

Efter maden blev der rigtig snakket

ved de forskellige borde, og det var

dejligt at se, hvordan de tilstedeværende

hyggede sig, det er jo trods alt

noget andet, at man giver sig tid, og

ikke kun siger hej i forbifarten når

man møder hinanden.

Det var en rigtig god oplevelse for

alle de fremmødte, også for de bestyrelsesmedlemmer

og deres koner,

der havde hjulpet til i køkkenet og

med mange andre gøremål, og der

var bred enighed om, at der i efteråret

ville komme en efterfølger. Der

vil blive informeret om den på et

senere tidspunkt.


LEGEPLADSER

NYE TILTAG EFTER ULYKKE

Den tragiske ulykke, der fandt sted

på en af Baldersbos legepladser, har

sat en række ting i gang.

belaste Baldersbo som ikke kan drages

til ansvar for ulykken.

Vi venter nu på at legepladserne

bliver klar til børnene, så de igen

kan tumle sig her uden fare for liv

og lemmer.

Faldunderlagene bliver renoveret og

der bliver påfyldt ekstra materiale,

hvor det er nødvendigt.

Alle gyngestativer bliver kontrolleret,

og de bliver udskiftet, hvis det

er nødvendigt. De skal naturligvis

fastgøres så de ikke kan vælte.

Kontrollen af vore legepladser vil i

fremtiden blive udvidet, så flere af

hinanden uvildige instanser foretaget

kontrollen.

Der bliver tale om en løbende kontrol

af vore ejendomsfunktionærer

der altid er i nærheden af legepladserne.

Ud over dette bliver der foretaget

en kvartalsvis kontrol samt en

årlig kontrol dels af legepladsleverandøren

og en offentlig instans.

Det har været en vanskelig tid for de

implicerede efter ulykken, men der

er blevet gjort alt, for at tingene er

blevet bearbejdet af professionelle

folk, så man kan komme videre i

dagligdagen. På et tidspunkt kommer

der sikkert et juridisk efterspil,

men det skulle ikke komme til at

5

SANKT HANS FEST I

SKOVLUNDE BYPARK

Søndag den 23. juni var en dejlig

sommerdag med skyfri himmel og

næsten vindstille, og så var temperaturen,

som de fleste af vi danskere

bedst kan lide den, omkring 22º.

Der var således mulighed for at fejre

en rigtig hyggelig Sankt Hans aften,

og det var der rigtig mange der havde

fundet ud af, hvilket de rekord

mange mennesker viste i Skovlunde

Bypark, hvor de rigtig hyggede sig

med familie og venner.


Den velplejede park er et rigtigt åndehul,

hvor man kan motions løbe

og bruge de opstillede motionsmaskiner,

eller man kan bare nyde naturen,

som udfolder sig her.

Her er også en ny legeplads hvor

børnene kan tumle sig, og der er en

grillplads, hvor man kan grille de

medbragte pølser, eller man kan nøjes

med at nyde naturen når man går

en dejlig tur.

NYE VASKERIER

I AFDELING 5

Der var et større underholdningsprogram

på friluftsscenen, hvor

årets Skovlunde borger blev kåret

og hvor der også blev holdt båltale.

Der var en masse aktiviteter for børnene

og der var rig mulighed for at

få stillet sulten og tørsten i de forskellige

telte.

Efter båltalen blev bålet antændt og

det var et flot skue i det dejlige vejr.

For en gang skylde steg røgen lodret

til vejs, så man rigtig kunne nyde

bålet.

Her skal lyde en stor tak til alle de

ihærdige mennesker der stiller sig

til rådighed for at lave et stort stykke

arbejde, så vi andre kan få nogle

rigtig gode timer sammen.

Forhåbentlig er der også mange

mennesker der i denne forbindelse

har fået øje på Skovlunde Bypark

som er en virkelig perle.

6

Det skal være galt før det bliver

godt, og billedet viser resterne af

det gamle vaskeri, hvor håndværkerne

er i gang med at gøre klar til

nye tider!

Når det er så voldsom en omgang,

støder håndværkerne på nogle uforudsete

forhindringer, er her var

blandt andet tale om, at gulvet ad

flere gange var blevet forhøjet når

der blev lagt nye gulvfliser. Så tryklufthammeren

blev brugt flittigt for

at gøre loftshøjden lovlig til brug


Og sådan ser de nye vaskerier ud

efter renoveringen. De er blevet meget

lækre med helt nye vaskemaskiner,

tørretumblere og strygerulle.

Alle rørinstallationer er udskiftet og

der er kommet nye fliser på gulve

og vægge, og elektrikeren og maleren

har også været i gang, så det

hele fremtræder lyst og imødekommende.

Miele vaskemaskinerne er helt nye

modeller udviklet til brug i boligselskaber,

og de er meget lette at betjene,

med de programmer de fleste af

os bruger i hverdagen, men har man

brug for specialprogrammer er der

masser af dem, så stort set alt kan

vaskes i maskinerne.

Tørretumblerne er noget helt nyt,

det er kondens tørretumblere der er

meget billige i drift, og som tørrer

tøjet hurtigere end man er vant til.

Når tøjet tages ud af tumbleren føles

det en lille smule fugtigt, men når

det har liget et par minutter, er restfugten

fordampet, og tøjet er klar til

at blive lagt på plads.

7

DEMONSTRATION AF DE

NYE VASKEMASKINER

Endelig når dagen kommer, bliver

de nye vaskerier vist frem, og en

medarbejder fra Miele kommer ud

og demonstrerer maskinerne.

Interessen er meget stor, det er jo

rart at vide, hvordan al den nye teknik

virker, men det skulle efter sigende

ikke være så vanskeligt, og

fra de tidligere åbnede vaskerier,

har der ikke været nogen særlige

problemer. Så tillykke med endnu et

nyt vaskeri, nu er håndværkerne i

gang med det sidste i gård 1.


SÅDAN RESERVERER DU VA-

SKETID I DE NYE VASKERIER

I forbindelse med ibrugtagning af de

nye fællesvaskerier i afdeling 5,

sker der en ændring af reservation af

vasketur via internettet.

Når det nye vaskeri er sat i drift,

skal du gøre følgende:

1. Gå ind på boligselskabet Baldersbos

hjemmeside på:

www.baldersbo.dk

2. Gå derefter ind under punktet:

beboer > boperiode > vaskeribooking

Her finder du det vaskeri, du hører

til.

På den nye hjemmeside for reservation

skal du indtaste det brugernavn

og den adgangskode som oprindelig

hører til din vaskebrik.

Hvis du har mistet denne information,

så gå ned i vaskeriet og træk en

kvittering - dit oprindelige brugernavn

står på kvitteringen.

Når du er oprettet som bruger på

den nye hjemmeside for reservation,

så får du igen mulighed for at danne

et nyt brugernavn og en ny adgangskode

8

LOPPEMARKED

Traditionen tro blev der igen, lørdag

den 3. august, afholdt loppemarked i

afdeling 9.

Som det ses på billedet, var det meget

flot vejr, og til forskel fra sidste

år var græsset ikke afsvedet men

dejlig sommergrønt.

Der var mange glade mennesker,

både sælgere og købere som sikkert

fik en dejlig dag ud af det.

For en sikkerhed skyld, var der også

sørget for noget at drikke og spise i

det dejlige vejr, så mon ikke loppemarkedet

bliver gentaget til næste

år.

SKOVLUNDE BYMIDTE

Efter en noget sløv start, ser det ud

til at der nu sker store fremskridt

med Skovlunde Bymidte.

Den første bygning i projektet langs

Bybuen er nu oppe i fuld højde på 4

etager, og efter sommerferien er der

igen kommet gang i færdiggørelsen

af huset.

Det er en ordentlig ”klods” i bybilledet,

og den er meget moderne i sit

udtryk i forholdt til vore smukke

gamle murstensbygninger der præger

Skovlunde.


I stueetagen rykker apoteket, en

Netto forretning på ca. 1.300 m² og

en café ind, og det bliver dejligt, at

vi igen får et lidt større udvalg af

forretninger, det har vi savnet.

Vi må så håbe, at Netto tager sig

sammen, så vi ikke igen får en

”rode butik” der ligner den gamle

forretning i centeret.

I de 3 øverste etager etableres der

39 nye boliger.

Selvom der ikke er lige så meget

fart på byggeriet ved Skovlunde

Station, så sker der dog noget, og vi

må håbe, at huset med 28 lejligheder

snart bliver færdigt. Vi synes at

dette byggeri har varet en evighed,

men det er der ikke noget at sige til,

når det har været ramt af 2 konkurser.

Denne bygning bliver også opført

i den stil der råder for tiden.

Men den passer egentlig ganske

godt til ældreboligerne og plejehjemmet.

Det bliver dejligt, når stilladser og

plankeværk kommer væk og der

kommer liv i huset.

Også den gamle 7-Eleven kiosk der

blev lukket, bliver renoveret, og her

åbner en ny kiosk til oktober. Den

har virkelig været savnet af de mange

mennesker der bruger tog og

busser hver dag. Det bliver spændende,

hvordan kioskens koncept

er, om der også bliver noget ”to go”

som man lige kan tage med på farten.

Danske Banks pengeautomat

fungerer også ved kiosken, og det er

dejligt at hverdagen igen kommer til

at fungere mere normalt som før i

tiden.

Når Netto bygningen er færdig går

men i gang med at opføre 3 bygninger

der skal indeholde seniorboli-

9


ger, men det får vi mere at vide om

på et senere tidspunkt.

Skovlunde er tilsyneladende ramt af

en ny trend, der hedder seniorboliger,

der er i øjeblikket 3 projekter

på tegnebrættet eller under opførelse,

og det kan sikkert være meget

godt, men hvad med vore unge borgere?

Der er et stort behov for boliger

til unge der studerer eller er under

uddannelse, men disse boliger er

ikke lette at finde i Skovlunde.

Der er sikkert også behov for lidt

større familieboliger end de mange

3 rums boliger der også findes i afdeling

5 og 9. Disse boliger var store

familieboliger, da de i sin tid blev

bygget, men i dag er kravene til en

bolig større, og det ikke let at være

en familie med flere større børn i

disse lejligheder.

Forhåbentlig bliver der bygget nogle

af disse tidssvarende boliger i

Skovlunde Bymidte, så der bliver

plads til ungdommen.

MOTIONSKLUBBEN

Her er lidt om vor motionsklub i de

nye lokaler i Fælleshuset Malmparken!

Motionisterne har taget godt imod

vort nye lyse lokale og trives godt i

det.

Lokalet bliver flittigt brugt hver

dag, og det er da en succes. De 3

nye maskiner (Løbebånd, ben presser

og romaskine). er vi også meget

glade for.

Lokalet har været lidt varmt her i

sommer, så vi har anskaffet 2 ventilatorer

, så vi kan få ventileret luften

i lokalet.

Med venlig hilsen bestyrelsen i motionsklubben.

FÆLLESHUSET MALMPAR-

KEN

10

har fået en hæderspris af Ballerup

Kommune. Vi har modtaget en plakette

for det meget flotte og velfun-


gerende byggeri på toppen af Lidl i

Malmparken. Plaketten og skovlen

der blev brugt til det første spadestik

er nu sat op i væksthuset, så

vore mange gæster kan beundre det.

EN HÅRD SKÆBNE

Mange små børns bedste ven, krammedyr

eller sovebamse bliver normalt

behandlet med en meget kærlig

omsorg, men bamserne på billedet

har haft et sørgeligt endelig.

Hvem kan dog finde på, at hænge

bamser op på denne måde, vi må

håbe, at der ikke har været for mange

småbørn der har set massakren,

så de har fået varige traumer.

Husk i fremtiden at containeren står

lige inde i gården, her kan også

bamser få et naturligt endelig.

SOMMER AKTIVITETER

Der er fuld fart på skater- og boldbanen

sommeren igennem, og mange

børn og unge fra afdeling 5 og 9

bruger dem

Der kommer også mange unge

mennesker udefra for at hygge sig

med ligesindede, og hele familier

holder picnic når vejret tillader.

Det er et virkelig godt ”aktiv center”

så de unge mennesker kommer

lidt væk fra deres elektroniske ting

og ud i den friske luft!

GYNGER

Der er sikkert mange af jer der har

opdaget, at der er fjernet gynger,

efter ulykken der skete i foråret.

Alle gynger i Baldersbo er blevet

kontrolleret, og de der ikke var sikre

og kunne godkendes er derfor

blevet taget ned.

Der er bestilt nye gynger, men da

ulykken har sat en kædereaktion i

gang over hele landet, er det umuligt

for leverandørerne at levere sikre

gynger her og nu.

Baldersbo har været i gang siden

ulykken, og meddeler at gyngerne

vil blive opsat så hurtigt som muligt

11


PARKERING I AFDELING 5

På beboermødet i 2018 blev det

vedtaget, at der skulle etableres 16

ekstra parkeringspladser ved flagstangen

ud for gård 1 og 2.

Det har længe været usikkert om det

blev til noget, idet byggeriet på den

gamle posthusgrund er gået konkurs

2 gange. Men nu er projektet forhandlet

endelig på plads, så udvidelsen

af parkeringspladsen bliver gennemført.

De ekstra parkeringspladser er hårdt

tiltrængt, da der tilsyneladende ikke

er plads nok til det stigende antal

biler i afdelingen.

Afdeling 9 indfører her i efteråret en

parkeringsordning med licens, og

der er ikke tvivl om, at afdeling 5

også bliver nødt til at indføre en licensordning.

I takt med at alle boligselskaber i

vore omgivelser har indført Parkeringslicens,

har afdeling 5 fået et

stigende antal parkerede biler fra

disse afdelinger, så der ikke bliver

plads til vore egne biler, og det går

slet ikke.

12

Hvornår og hvordan en sådan parkeringsordning

bliver indført, er

noget der skal forhandles mellem

afdelingsbestyrelsen, beboerne, Baldersbo,

Ballerup Kommune og et

parkeringsselskab.

Det vil ikke blive en ordning, hvor

man skal betale for sin parkeringslicens,

men den giver så til gengæld

heller ingen sikkerhed for, at man

kan få en parkeringsplads.

Når parkeringslicensordningen er

forhandlet på plads, vil den blive

sendt til afstemning blandt beboerne,

så det er jer der kommer til at

bestemme, men uden en ordning, vil

der blive mere og mere kaos.

NYT FRA AFDELING 9

Parkering

Så er vi ved at være i mål med parkeringen.

Skiltene er sat op og alle

beboere er forhåbentlig blevet registreret

og har fået P- tilladelser og

adgang til app'en, hvor der kan bestilles

gæsteparkering. Det bliver

spændende at følge de næste par

måneder, hvilken betydning det får i

vores hverdag, og om det bliver

nemmere at få en parkeringsplads

specielt i gårdene. Måske

skal reglerne justeres, hen ad vejen.

Søren Christiansen har været i gang

med at finde p-pladser til fælleshuset,

i samarbejde med Hartman

Consult, så det ikke kommer til at

lægge for meget pres, på pladserne

omkring den store parkeringsplads

og den sidste gård.


Legepladser

På grund af den forfærdelige ulykke,

på en legeplads på Baltorpvej, er

gyngerne på vores legepladser taget

ned. Der er et stort pres på leverandørerne

af legeredskaber, da vi ikke

er de eneste der skal have skiftet

gynger. Vi kan endnu ikke sige,

hvornår vores legepladser er færdige

og håber selvfølgelig på, at det

går hurtigt.

Motionsklubber

Motionsklubben for personer over

55 år er flyttet. De er kommet op fra

kælderens dyb og over i det tidligere

beboerlokale i Fælleshuset. Samtidig

har de fået nye medlemmer fra

afd. 5. Det er blevet et rigtig godt

lokale, der forhåbentlig bliver flittigt

brugt.

toilettet, da det er væghængt. Der er

en del småfejl, som vi nok må leve

med. Det er de fejlmargener der bliver

opereret med, når der bliver lavet

så mange badeværelser på en

gang. Vandmålerne er i gang, og

hvert lejemål betaler nu for det der

bliver forbrugt. Det er fair nok, da

vi er nogen der bruger meget vand,

og andre der næsten ikke bruger

noget. Det bliver spændende, når

den første opgørelse kommer i det

Badeværelser

Nu har vi efterhånden haft vores

nye badeværelser i et par år og vænnet

os til dem. Der skal gøres lidt

ekstra rent, da ventilationen trækker

støv ind og hvirvler det rundt, så det

lægger sig på alle vandrette overflader

. Samtidig er det dejligt, at vi

nemt kan komme til at vaske under

13

nye år. Skal der betales eller kommer

der penge retur.

Vaskerier

Vi er privilegerede, at vi har sådan

nogle dejlige vaskerier. Vi kan hurtigt

vaske og tørre store mængder

tøj. Når personer i eget hus, fortæller

at de bruger to timer på at vaske

en kogevask og tre timer på at tørre

håndklæder er vi heldige, at det kun

tager os 1 time og 20 min, fra start

til slut. Vi er så vandt til det, at vi

ikke længere tænker over det.

Der skal optimeres alle steder i afdelingen

for, at holde driftsomkostningerne

nede. Derfor er lyset, i vaskerierne,

skiftet til LED lys med


sensor, der tænder ved bevægelse.

Det kan virke utrygt om aftenen, da

lyset slukker i det rum, hvor der

ikke er bevægelse. Om sommeren, i

dagtimerne, er det ikke noget problem,

da der ikke er brug for lys i

vaskeriet.

Skaterbanen

14

Bestyrelsen i afd. 9 har været indkaldt

til møde med Lilletoften afd.

45. Baggrunden er, at Lilletoften

skal opføre boliger på grunden,

hvor der før lå børnehave, på hjørnet

Lilletoften/ Malmparken. Det

betyder, at de skal bruge arealet,

hvor skaterbanen ligger. I begge

bestyrelser er vi meget optaget af at

bevare skaterbanen, da den er meget

besøgt og giver vores børn og unge

en mulighed for at bevæge sig og

være en del af et fællesskab på

tværs af alder. Ballerup kommune

har desuden været inde over og sige,

at de ikke ønsker banen nedlagt.

Vi synes at beliggenheden er ideel,

da der er indkøb, toilet på Mcdonald,

station og parkering lige ved

siden af. Samtidig ønsker vi heller

ikke, at den skal tættere på vores

beboere. Der bliver således arbejdet

på, at flytte den lidt tættere på Lidl

og slå fodbold og basketball sammen

til en multibane, så det ikke

fylder så meget. Helt præcist hvordan

det kommer til at ud, ved vi ikke,

da arkitekten først skal til tegnebrættet.

FORMANDENS BERETNING

FOR ÅR 2018 – 2019

FOR AFDELING 5 OG FÆL-

LESHUSET MALMPARKEN

Beretningen omhandler de forskelligartede

emner og opgaver der i det

forløbne år har været til diskussion i

Afdelingsbestyrelsen.

På sidste årsmøde blev beboerne

orienteret om planen angående renovering

og modernisering af vaskerierne

i vor afdeling. Afdelingsbestyrelsen

og direktion var på besøg

hos Miele der viste og demonstrerede

de sidste nye modeller indenfor

vaskemaskiner, tørretumblere

og linnedruller. Med den viden,

var det et nemt valg, at vælge det

der fremtidssikrer vore vaskerier.

Når denne beretning skrives, mangler

kun gård 1 at blive gjort færdig.

På grund af en dybt tragisk ulykke

på en legeplads, var Baldersbo nødsaget

til øjeblikkelig at afmontere

gynger og lukke legepladser i Baldersbos

afdelinger. Tragedien blev

behandlet af Baldersbo på en professionel

og informativ måde, så

pressen og vi beboere løbende blev

orienteret. Der er nu tegnet en serviceaftale

med et uafhængigt ekspertfirma

der løbende kontrollerer

alle vores legepladser.

Vi bor i et velplejet og grønt miljø,

hvor der er lagt vægt på, at beplantningen

skal være dekorativ, men

den skal også være til at vedligeholde,

uden at det tynger for meget i

budgettet. Vi og resten af afdelingerne

i Baldersbo har nu igennem

en længere periode gjort brug af


obotter til at vedligeholder vore

græsarealer. I disse bestræbelser

har vi måske glemt, at et attraktivt

grønt miljø også skal byde på

mangfoldighed, og netop det optager

Ballerup Kommune så meget,

at man vil forsøge, i samarbejde

med boligselskaberne, at skabe en

bedre biodiversitet til glæde for insekter

og mennesker.

Den længe ventede udvidelse af

parkeringspladsen ved Ringtoften 1

– 5, ser nu ud til at kunne starte, da

Baldersbo senest har modtaget et

konkret forslag til etablering af ekstra

P-pladser helt uden økonomiske

udgifter for os lejere. Boligafdelingerne

som er vore naboer har, eller

er tæt på at indføre forskellige P-

ordninger, og alle erfaringer viser

at problemet med fremmed eller

uhensigtsmæssig parkering dermed

rykker til naboen, som her er afdeling

5. Vi i afdelingsbestyrelsen vil

meget snart begynde en sondering

af de forskellige muligheder der

findes uden udgifter for os. En sådan

undersøgelse vil taget rigtig

lang tid, men ingen, absolut ingen

beslutninger vil blive taget uden at

beboerne i Afdeling 5 har taget stilling

til en evt. P-ordning ved en

afstemning der så vil blive afholdt i

Fælleshuset Malmparken.

I juni måned have vi et ”Spis sammen”

arrangement i Fælleshuset

Malmparken. Vi var det maximale

antal personer til en hyggelig aften,

og ud fra de tilkendegivelser vi på

dagen og efterfølgende har oplevet,

har vi besluttet at gentage arrangementet

i november måned, og hvis

interessen er der, gerne fast ud i

fremtiden.

Fælleshuset er blevet et meget eftertragtet

sted at holde fester og andre

arrangementer der kræver lidt

ekstra plads, og jeg vil opfordre til,

at man så hurtigt som muligt, henvender

sig med sine ønsker, når

man har en ide om et arrangement.

Vi bor i den måske bedste afdeling

i Baldersbo, og det gør vi også i

fremtiden, hvis vi husker at tage

hensyn til hinanden. Det at bo mange

sammen, kræver at vi alle i vores

dagligdag overholder de regler,

vi på årsmøder selv har vedtaget.

Det kan være at man parkerer hensynsfuldt,

bruger den næste affaldscontainer

og ikke ”taber” affald andre

steder end i de opsatte affaldsbeholdere.

Jeg kan her henvise til

vor Husorden.

Til slut vil vi i afdelingsbestyrelsen

takke alle de ansatte i Boligselskabet

BALDERSBO, de er med til at

gøre det muligt at fastholde påstanden,

at afdeling 5 er ”ET GODT

STED AT BO”.

En speciel tak til de mennesker der

dagligt arbejder i vor boligafdeling

og holder boliger og omgivelser i

en eksemplarisk velholdt stand. Det

arbejde udfører de uanset vind og

vejr, og fortjener den dybeste respekt

AFDELINGSBESTYRELSEN

Afd.5.

Jan Lildrup – Formand

Skovlunde den 1. september 2019.

15


ÅRLIGT AFDELINGSMØDE I

AFDELING 5

DEN 12. SEPTEMBER 2019

REFERAT

Der var fremmødt i alt 57 inklusive

bestyrelsen og repræsentanter fra

Baldersbo.

Formand Jan Lildrup bød velkommen

til årsmødet, hvorefter vi gik

videre til punkt 1 på dagsordenen.

Punkt 1: valg af dirigent, Lene

Rasmussen fra hovedbestyrelsen

blev foreslået og valgt.

Punkt 2: Valg af mødesekretær,

Ole Pedersen blev valgt.

Punkt 3: valg af stemmeudvalg,

Pia, Carsten og Steen blev valgt.

16

Punkt 4: Formandens beretning:

Formand Jan Lildrup fortalte, at

beretningen var blevet husstandsomdelt,

og spurgte om det var nødvendigt

at læse den op. Det var det

ikke, men der var spørgsmål til nogle

af punkterne. Spørger (herefter

sp.) spurgte om parkeringsordningen

ved plejehjemmet. Jan Lildrup

forklarede problemerne med parkering

i Skovlunde nu og i fremtiden.

Søren Christiansen forklarede forløbet

med etablering af p pladserne

ved flagstangen ud for gård 2 som

blev vedtaget på sidste årsmøde.

Den nye entreprenør er blevet gjort

bekendt med hvad der er vedtaget

og fået at vide, at Baldersbo kræver

kr. 200.000 til et kunstprojekt i afdeling

5, hvis projektet skal gennemføres.

Da byggeriet på posthus

grunden ikke kan skaffe nok parkeringspladser

på anden måde, regner

Søren med, at aftalen falder på

plads. Kommunens plan chef er involveret,

og Baldersbo regner med

at ordningen godkendes. Når etablering

af en P-licens ordning i afdeling

5, er blevet behandlet grundigt

af Baldersbo og afdelingsbestyrelsen,

vil beboerne blive indkaldt til

et møde og forslaget blive forelagt

beboerne til afstemning. Sp. Hvorfor

mangler der p-pladser i området

udenfor afdeling 5? Der blev svaret

på spørgsmålet, bl.a. med at alle

boligafdelinger i området enten har

eller vil få en P-licens ordning, så vi

kan ikke undgå at lave en sådan aftale,

hvis vi vil have p muligheder i

fremtiden. Sp. Hvad med fliserne på

p pladsen ved gård 1. Jesper Jurik

fortalte, at det ikke var almindelige

betonfliser, men granit fliser som

midlertidig er taget op på grund af

byggeriet, de vil naturligvis blive

lagt tilbage når byggeriet er klar.

Fliserne optager i øvrigt ingen p

pladser, da de ligge hvor ejendomsfunktionærerne

tidligere kørte ind

med bl.a. græsslåmaskinen. Sp.

Fæld træerne foran stationen, svar:

det har vi ikke noget med at gøre!

Parkering af varevogne tages op,

når vi skal have en p-licens ordning,

men Søren Christiansen lover bedre

forhold for beboerne. Sp. Hvordan

med parkeringsforholdene foran

lægerne i gård 2, må man parkere

på handicappladsen? Søren, nej det

må man kun hvis man har et blåt

handicapskilt, og man kan ikke købe

p-pladser! Søren forklarede lidt

om p-licensordningen i afdeling 9

som træder i kraft her i efteråret.

Den ordning vil vi skele til i afdeling

5, men vi vil selv vælge den

ordning der er mest smidig for vore

beboere. Sp. Hvornår kommer der

igen en gynge i gård 2, Jesper Jurik:

gyngen er bestilt og den bliver monteret

i midten af november, men der

er mangel på gynger efter den frygtelige

ulykke i Ballerup!


Formandens beretning blev godkendt

enstemmigt.

Herefter skulle der have været en

lille pause, men da mødet forløb

hurtigere end forventet udskød vi

pausen lidt.

Punkt 5: Godkendelse af driftsbudget

for 2020. Søren Christiansen

gennemgår posterne på det

fremsendte budget og fortæller at

huslejen vil blive sat ned med 1,5%

og varmebidraget med 5% i 2020.

Sp. Hvad med vandmåler? Søren

det er ikke rentabelt at montere

vandmålere på den nuværende gamle

installation, men når vi skal have

moderniseret vore badeværelser og

udskiftet rørene, er det et lovkrav at

der monteres vandmålere. Hvornår

det bliver vides endnu ikke, da der

har været et byggeboom med dyre

håndværkerpriser, men når trykket

letter bliver projektet taget op. Søren

forklarede lidt om ændring af

vandforbruget i afdeling 9 efter

montering af vandmålere. Jens Villads

Jensen gennemgik forskellige

punkter på vedligeholdelseskontoen.

Søren Christiansen fortalte at de

spare foranstaltninger der er påkrævet

lovmæssigt, er så godt i gang i

afdeling 5, at vi allerede har nået

målsætningen, og at afdelingen derfor

anvendes som måleenhed for

andre boligafdelinger i Danmark.

Driftsbudgettet blev enstemmigt

vedtaget.

Pause: Else Lildrup havde fremtryllet

en vidunderlig hummersuppe

med grøntsager og krebsehaler,

hvor til der blev serveret øl eller

vand. Else fik rigtig megen ros for

suppen, og de beboere der ikke var

mødt op til årsmødet gik glip af noget!

17

Punkt 6: Indkomne forslag:

Forslag nr. 1: omhandlede rådighedsbeløbet

til afdelingsbestyrelsens

arbejde. Forslagsstilleren var

ikke til stede, men Søren Christiansen

gjorde opmærksom på, at rådighedsbeløbet

var blevet godkendt i

budget forslaget. Hjemmesiden bliver

styret og fulgt op af Ole P. i afdelingsbestyrelsen,

og den skal ikke

være et debatforum for beboerne,

men et sted hvor man hele tiden kan

få relevante oplysninger om afdeling

5.

Forslag nr. 2: Preben Rubæk havde

stillet forslaget og fremførte det

selv. Søren synes, at det er et sympatisk

forslag, men der er ikke plads

nok til hverken rollatorer eller kørestole,

ligesom der heller ikke er mulighed

for at montere en elevator der

starter ved indgangs døren. En

udendørs elevator er heller ikke en

fornuftig mulighed som kan lade sig

gøre, så Søren foreslår, at der stemmes

nej til forslaget. Der er 2 stemmer

for og resten imod, så forslaget

er faldet.

Forslag nr. 3: handlede om nedlæggelse

af affaldsskakterne i entreen.

Søren svarede, at skakten er en

integreret del af konstruktionen, og

det er ikke muligt at fjerne den. Der

var ingen der stemte for forslaget,

så det faldt.

Punkt 7: valg af bestyrelsesmedlemmer

og suppleanter: Jan Lildrup,

Daniel Arp og Bo Markvardsen

var på valg. Jan og Bo stillede

op til genvalg, og Steen Wennerberg

og Preben Rubæk stillede op til

valg så der skulle være kampvalg.

Jan Lildrup fik 76 stemmer og

blev valgt


Bo Markvardsen fik 80 stemmer og

blev valgt

Steen Wennerberg fik 76 stemmer

og blev valgt

Preben Rubæk fik 10 stemmer

Else Lildrup og Preben Rubæk blev

valgt som suppleanter

Punkt 8: eventuelt. Sp. De store

nye vaskemaskiner er meget store

for enlige der ”klatvasker”, vi savner

den lille chancemaskine. Søren,

de nye maskiner vejer tøjet og tilpasser

sæbe og vand til mængden,

så de er meget økonomiske at bruge,

også ved klatvask. Sp. Strygerullen

er dyr i brug, især hvis man

kommer ned til en kold rulle. Søren

prisen er regnet ud efter et totalforbrug

af rullen. Sp. Ville gerne rose

ejendomsfunktionærerne, de holder

vort område flot. Det var Søren

selvfølgelig glad for at høre, og han

synes også at afdeling 5 fremstår

som en velholdt afdeling. Sp. Hvordan

skal vi forholde os med vandforbruget,

efter at der er konstateret

legionella i afdelingen. Søren svarer,

at Baldersbo er meget omhyggelig

med de undersøgelser der er i

gang og melder ud så snart der er

nyt i sagen. Søren beder beboerne

være opmærksomme på eventuelle

symtoner. Der er 1 person der er

ramt af legionella, men det er ikke

sikkert han har fået det i sin lejlighed

i afdeling 5.Sp. jeg kan ikke

bruge eftervarmen på strygerullen.

Søren, det kan den næste bruger så!

Formand Jan Lildrup afsluttede mødet

og takkede de fremmødte for

deltagelsen og gjorde samtidig opmærksom

på, at afdelingsbestyrelsen

planlægger en ny ”spis sammen”

aften i november måned. Der

vil blive fremsendt information om

dette arrangement senere.

18

Mødet blev afsluttet kl. 21.45

Referent: Ole Pedersen

Dirigent: Lene Rasmussen

ÅRLIGT AFDELINGSMØDE I

AFDELING 9

DEN 17. SEPTEMBER 2019

Bestyrelsens beretning for perioden

2018-2019

Det har været et år på godt og ondt,

som vi her vil berette om:

Motionsklubben så muligheder i at

flytte op fra motionsrummet i kælderen

og ind i det nederste lokale i

beboerhuset. Da beboerhuset drives

sammen med afdeling 5, mente bestyrelsen,

at der så måtte oprettes en

fælles motionsklub for afdeling 5 og

9. Efter nogle konstruktive møder

med bestyrelsen i afdeling 5, for at

blive enige om hvorledes den fælles

klub skulle drives, blev der lavet

nye vedtægter i samarbejde med

motionsklubben i afdeling 9. Efter

en stiftende generalforsamling, kører

klubben nu. Da medlemstallet

næsten kunne blive fordoblet og

lokalet skulle indrettes til motionsklub

og noget nyt udstyr skulle købes

, bevilgede begge afdelinger ca.

20,000 kr. hver, som blev taget af

vores rådighedsbeløb.

Ved sidste beboermøde blev det

vedtaget, at der skulle indføres betaling

for at bruge vores vaskerier.

Efter at dette er blevet indført, er

forbruget af El, vand, sæbe og skyllemiddel

faldet med op til 25% i

vores vaskerier. Dette er godt for

miljøet, slitagen på maskinerne

samt vedligeholdelsesudgifterne.


Der blev afholdt et ekstraordinært

afdelingsmøde den 21 marts. På

dagsordenen var der kun et emne:

P-vagt ordning. Diskussionen gik

livligt ved mødet. Efterfølgende har

bestyrelsen holdt møder med Q-

Park og DinParkering. Valget faldt

på DinParkering, da vi følte at her

var den bedste kommunikation. Vi

har sammen udarbejdet et reglement,

som ligger tæt op ad

AAB45’s, dog med en anderledes

gældende regel for garage lejerne.

For at der ikke skal være tvivl om

afgrænsningen af de enkelte båse, er

der på fliseparkeringerne monteret

parkeringssøm. P-vagt ordningen

starter op d.1. oktober, og der er

kommet nærmere besked herom.

Hele sommeren har vi set de små

græsslåmaskiner tøffe rundt og jeg

tror at alle har en mening om disse

små arbejdsheste. Jeg har selv undret

mig over, hvorfor de pludselig

kun kører i cirkler, men det er fordi,

de måler højden på græsset, siger

vores inspektør, så det er helt efter

hensigten.

Afdeling 10 var ude for en forfærdelig

ulykke, som skete på en af

deres legepladser, hvor en gynge

væltede og ramte en person så uheldigt,

at hun omkom. At dette overhovedet

kunne ske på en af boligselskabets

legepladser rystede alle,

idet der jo bliver udført kontrol af

disse hvert år, netop for at sikkerheden

skulle være i orden. Kontrol og

vedligeholdelse blev udført af leverandøren

af legepladserne, for at alt

skulle være i orden. Alle gynger i

alle afdelinger blev øjeblikkeligt

lukket. Da leverandøren var en stor

leverandør af legepladser til Baldersbo,

kunne der være flere problemer

med hans produkter. Derfor

19

blev en uvildig legepladsinspektør

tilkaldt for at gennemgå alle legepladser

i alle Baldersbo’s afdelinger.

Det var en hård tid for afdeling

10’s gårdmænd og bestyrelse samt

Baldersbo, at komme igennem, og

flere af de ansatte måtte have psykolog

hjælp bagefter. Det var jo en

ullykke som bare ikke måtte ske.

Vores afdeling havde i foråret fået

en ny legeplads i den sidste gård og

en ny var allerede bestilt til den

næstsidste gård. Legepladsen til den

næstsidste gård blev øjeblikkeligt

afbestilt, da man ville afvente rapporten

fra legepladsinspektøren.

Efter at diverse undersøgelser efter

ulykken var afsluttet, stod det klart

at sikkerhedsforskrifterne for montering

af gyngen ikke var overholdt.

Rapporten som kom, var meget

nedslående, idet der var en del fejl

og mangler på alle vores legepladser.

Umiddelbart blev ALLE vores

gynger fjernet, også de helt nye i

sidste gård, da alle sammen enten

var defekte eller fejlmonteret. Løbende

er de mindre fejl efterhånden

blevet rettet.

Inspektøren påpegede også at rækværkerne

rundt om skaterbanen heller

ikke overholdt lovkravene så

dette skulle vi også se på.

Som det fremgik af brevet fra vores

direktør, som var opsat i alle opgangene,

er der nu blevet et stort pres

på leverandørerne af legepladsudstyr,

så vi må være tålmodige, førend

vores legepladser er blevet helt

genetablerede.

Da Lilletoften AAB45 påtænker at

rive den gamle børnehave ned og

bygge boliger, har vi holdt et indle-


dende møde vedrørende asfaltområdet

hvor der er skater, fodbold og

basket baner. Man vil inddrage den

del af asfaltområdet som tilhører

AAB45, hvilket vil sige at det er

området ved skaterbanen og det halve

af fodboldbanen. AAB45 skal

betale flytning og reetablering af

banerne, og man vil også lave parkeringspladser

på en del af området

hvor kælkebakken ligger. Det er

det, vi har holdt et møde om.

Nu til noget helt andet. Når vi nu

skal have affaldssortering, bliver

det en hård overgang, når vi ikke

engang i vore affaldsøer kan finde

ud af at skille reklamer, pap, glas

m.m. fra almindelig husholdningsaffald.

Vi har jo allerede Containere

til dette . Vi har stadigvæk nogle

problemer med ubudne gæster i vores

containergårde, hvilket ofte giver

ekstra oprydning til vores gårdmænd.

Velkommen til Dan Holger Hansen

som er ny ansat til bl.a. at assistere

Jesper Jurik. Til sidst den traditionelle

tak til alle vores gårdmænd og

Baldersbo’s ansatte for et godt samarbejde.

Pbv

Birger Jensen.

REFERAT AF BEBOERMØDE i

afdeling 9

DEN 17. SEPTEMBER 2019

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af mødesekretær

3. Valg af stemmeudvalg

4. Afdelingsbestyrelsens beretning

5. Godkendelse af driftsbudget

20

for 2020

6. Indkomne forslag

7. Valg: af 3 bestyrelsesmedlemmer

På valg er Birger Jensen

Bente Correll

Jan Støckel

Valg af 2 suppleanter

8. Evt. valg af repræsentant

skabsmedlemmer

9. Eventuelt

Tilstede fra Afdelingsbestyrelsen:

Birger, Bente, Jan, Susan og Majbritt

Tilstede fra Baldersbo: Søren

Christiansen, Jens Villads Jensen,

Jane Hyldnæs, Jesper Jurik og

Pia Rhode.

Antal stemmeberettigede: 98 husstande

= 196 stemmer

1. Valg af dirigent:

Jane Hyldnæs fra hovedbestyrelsen

blev valgt

2. Valg af mødesekretær

Majbritt Hellingsøe fra afdelingsbestyrelsen

blev valgt

3. Valg af stemmeudvalg

Mark, Sussie, Mark S, Bjarne, Børge

og Charlotte.

4.Afdelingsbestyrelsens beretning

Beretningen blev godkendt

5. Godkendelse af driftsbudget

for 2020

Søren gennemgik driftsbudgettet. Á

konto varmen bibeholdes på samme

niveau, da vi ikke ved om der kom-


mer en koldere vinter. Prisen på

vand stiger, da Novofos hæver prisen.

Renovationen stiger en lille

smugle. Til næste år skal vi begynde

at affaldssortere. Baldersbo forsøger

at finde en måde der er hensigtsmæssigt

for beboerne. Der investeres

i energibesparende projekter

og derved bruges nogle af henlæggelserne

til det. Det sparer CO2

og økonomi på sigt. Der skal ikke

længere betales til dispositionsfonden

i Baldersbo. Fonden er med til

at støtte mindre bemidlede afdelinger

og da alle afdelinger ser fornuftige

ud, økonomisk, er der ikke er

behov for yderligere indbetalinger,

på nuværende tidspunkt.

Der er sparet 158.000 kr. på driften/

renholdelsen i afdelingen, da der er

en mand mindre. Ejendomsfunktionærerne

organiserer arbejdet mere

effektivt og spare derved afdelingen

for yderligere udgifter.

Der er 193.000 kr. til henlæggelser.

Lån bliver omlagt og derved spares

der 112.000 kr. i renter. Alt i alt betyder

det, at huslejen sættes ned.

Afdeling 9 er den afdeling i Baldersbo

der er mest veldrevet. På

landsplan er den blandt de bedste.

Beboer: På sidste møde blev vi

lovet budgettet for Fælleshuset?

Kan vi se det? Hvem lejer det? Kan

udefrakommende leje det? Osv.

Søren: Du er velkommen til at se

budgettet for Fælleshuset, Jeg har

det med. Det er ved at være kørt ind

og ser fornuftigt ud. Udlejningsfrekvensen

stiger, for hvert år. Vi kan

stadig bruge flere penge til henlæggelser,

så økonomien bliver bedre.

21

Birger: Vi vil gerne have Fælleshuset

udlejet i dagtimerne af virksomheder

og der er også nogle der

lejer det. Vi kan ikke selv udleje det

nok, med vores antal lejemål, derfor

kan andre også leje det, til en højere

leje end vores beboere betaler.

Beboer: Kan der blive sat penge

af til komfurer?

Søren: Det er der. Der er løbende

udskiftning, da nogen næsten ikke

bruger deres komfur og vi smider

derfor for mange gode komfurer ud,

ved at skifte samlet. Derfor er vi

gået over til løbende udskiftning.

Hvis der er noget galt med ens komfur,

henvender man sig til Jesper.

Budgettet blev godkendt.

6. Indkomne forslag

Parkering

Holm fremlagde forslaget:

Kan man ikke få lov til at holde hele

dagen mellem 9-16 uden tre timers

parkering, så os med garage, der er

hjemme, ikke skal stille p-skive flere

gange i løbet af dagen.

Søren: Det kommer til at koste

penge, hvis reglerne skal ændres

allerede nu, da firmaet har lavet

skiltene. Kontrakten skal derfor

genforhandles. Jeg foreslår, at de

regler der er nedsat på baggrund af

beboermødet fastholdes i et år og

derefter evalueres.

Forslaget blev sendt til afstemning

Forslaget blev forkastet

Debat om parkering.

Parkering: Børge Henriksen trak

sit forslag tilbage, på baggrund af

ovenstående.

Parkering: Allan Førrisdahl trak

sit forslag tilbage, på baggrund af


ovenstående.

Tilladelse til at holde Kat

Beboer: Det er bevist at det er

livsforlængende at have hund og

kat. Husk på det når i stemmer.

Beboer: Bliver der spredt kattehår

via ventilationen?

Søren: Det skulle det ikke.

Forslaget blev sendt til afstemning

For: 18

Forslaget blev forkastet

Vaskerierne

Dorthe fremlagde forslaget, som var

et spørgsmål om Miele kan rense

maskinerne, så hvidt bommuldstøj

ikke bliver plettet.

Jesper: Vi har lavet en aftale med

Miele om at de kommer lidt hyppigere

og renser maskinerne.

Badeværelser

Dorthe fremlagde forslaget:

Ventilation skaber støv. Fuger falder

ud, kan man silikonere i stedet?

Søren: Der har været gennemgang

af uvildige, sammen med vores

rådgivere. Standarderne for disse

byggerier er overholdt. Vi kan

ikke køre sag på syn og skøn, for vi

taber sagen. Hvis der er nogen der

har fuger der falder ud osv. skal i gå

til Jesper der vil sørge for at det bliver

udbedret.

Noget af problemet ved ventilatorerne

er, at folk lukker dem af, hvilket

giver større sug for andre. Vi har

talt om at få anlægget droslet ned,

så skal i også lade være med at pille

ved udsugningerne.

22

Beboer: Hæfter vi for de badeværelser

når vi flytter, hvis ikke fejl og

mangler er udbedret?

Jesper: Har noteret hvilke fejl og

mangler der er i lejligheden og dem

kommer i ikke til at hæfte for.

Beboer: Udsugningen har en fløjtelyd.

Jesper: I skal købe en flaskerenser

og køre rundt i kanten. 10 cm

inde samler støvet sig og det er det

der giver fløjtelyden.

Søren: Der kommer nogen og

gennemgår udsugningen. Så bliver

den droslet ned og justeret ind. Det

her er ikke lavet for at genere jer.

Det er lavet for at give et bedre indeklima,

derfor må vi finde en løsning

der er acceptabel for alle.

Forslaget blev trukket

7. Valg: af 3 bestyrelsesmedlemmer

På valg er Birger Jensen

Bente Correll

Jan Støckel

Alle blev genvalgt

Valg af 2 suppleanter

Jeanne 93 st. tv. og

Søren 81 st. tv.

8. Evt. valg af repræsentantskabsmedlemmer:

Det vælger afdelingsbestyrelsen

9. Eventuelt

Beboer: Hvornår bliver altankasserne

taget ned?


Beboer: Hvor skal skaterbanen være?

Får vi stik til elbiler

Kan vi få runde bede her på græsplænen

foran Fælleshuset?

Søren: El-biler. Vi stiller gerne

pladser til rådighed til de udbydere

der vil stille standere op i afdelingen.

Find nogle udbydere og bed

dem henvende sig til os. Så forhandler

vi med dem. Vi kommer

ikke til at finansiere det, det gør udbyderne.

Man får ikke sin egen

plads. Den er til deling.

Skaterbanen kommer til at ligge

hernede ved siden af Fælleshuset.

Og boldbanen kommer til at ligge

ved siden af. Omkostningerne kommer

til at ligge hos AAB. Samtidig

etablere de nogle lave høje på græsset

så der bliver sammenhæng i området.

Der bliver et mageskifte af

jord.

Altankasserne kan godt fjernes. Det

kommer til at koste 132.000 kr. +

moms. Derfor har vi ikke sat det i

gang, da det blev besluttet på sidste

beboermøde, at det skulle være rentabelt.

Blomsterne i græsset venter vi med,

indtil vi ser hvordan AAB etablere

området.

Beboere: Får vi nye legepladser

der passer flere aldersgrupper?

Søren: Pga. ulykken i en afdeling,

har vi lukket alle gynger af. Der var

opsat ca. 2000 af disse gyngestativer

på landsplan. Mange skal udskiftes

og derfor er gynger en mangelvare

på nuværende tidspunkt.

Der er nyt til legepladserne på vej.

Børnefamilier kan henvende sig til

afdelingsbestyrelsen og komme

23

med forslag til legepladser. Afd.

Bestyrelsen er med til at vælge legepladser.

Beboer: Elbiler kan få plads på

bakken op mod afd. 5.

Søren: Det er en god ide, der er

strøm i jorden.

Beboer: Vi kan selv afmontere

altankasserne?

Søren: Beboerne må ikke selv afmontere

altankasserne. Det er for

farligt.

Beboer: Man kan købe plastik

indsatser til at komme i altankasserne.

så løber vandet ikke ned til underboen.

Beboer: Det handler om hvor rene

ens vinduer er (om kalken kan

sætte sig fast). Vinduerne skal bare

være rene.

Beboer: Husordenen er ikke tidssvarende

den bør blive revideret.

Der er fejl i Motionsklub, to-rums

lejligheder, vaskerier.

Birger: Vi opdagede det, da den

var omdelt. Næste gang den bliver

omdelt er det rettet.

Beboer: Er det muligt at få flere

handicap p-pladser?

Jesper: Vi ser løbende på antallet

af pladser. Man får ikke sin egen

plads.

Beboer: Må beboerne mødes på

græsplænerne og grille og feste,

hvis der f.eks. er nogen, via vores

Facebook side, der ønsker det.

Søren: Ja. Det varmer mit hjerte,

hvis nogen vil det.


Dirigenten takkede for god ro og

orden

Dirigent: Jane Hyldnæs

Sekretær: Majbritt Hellingsøe

SKOVLUNDE BYFEST

En dejlig solrig september dag, afholdt

Skovlunde Lokalråd den årlige

byfest.

Det er altid lidt af et sats at afholde

udendørsarrangementer i september

måned, her kan man ikke være sikker

på vejret, men i år var det en

herlig dag.

Der var en masse forskellige arrangementer

hele dagen, lige fra balletdansere

til Line Dance, Jazzmusik,

soul musik og en masse andre ting.

Og så var der også tænkt på de

mange børn der kunne hygge sig på

hoppepuden eller andre ting.

Kulinarisk var det også helt i top, så

der var bestemt ingen der manglede

noget .

En stor tak til de mange frivillige

der brugte kræfter på denne velgennemførte

Skovlunde Byfest.

24

SERVICENUMRE

Akuttelefonen 1813

Baldersbo 44970886

Ballerup Bladet 44600330

Ballerup Centret 44650500

Ballerup Rådhus 44772000

Brand 112

Dansk Kabel TV 69121212

Falck 70102030

Fælleshuset Malmparken 53912850

Hjemmepleje 44773340

Jan Lildrup 53912850

Jesper Jurik 44845958

Kbhvns. Vestegns Politi 43861448

Lundehaven 44771980

Politiet 114

Serviceordning 43690096

Skovlunde Apotek 44915022

Skovlunde Kulturhus 44772577

Skovlunde skole nord 44773960

Skovlunde Skole syd 44773921

Tandlægevagten 1813

Vagtservice 43690096

Ørsted 70266060

DEADLINE

Sidste frist for aflevering af indlæg

til næste nummer af

RINGTOFTE NYT

Søndag den 5. januar 2020

Indlæg kan sendes pr. mail til

bbbafd5@balbonet.dk eller post,

eller de kan afleveres til redaktøren,

aftal tid på tlf.. 51906064


SERVICEORDNING

Ved større skader udenfor normal

arbejdstid kan der ringes til

43690096. Der må kun ringes til

dette nummer ved større el- og

vandskader m. m.

Mindre skader skal vente til

førstkommende arbejdsdag,

hvor de anmeldes til inspektør

Jesper Jurik.

PROBLEMLØSNING

Afdeling 5 og 9 har efterhånden en

del år på bagen, så der vil naturligvis

opstå større eller mindre problemer

i ejendommene. Disse problemer

bliver løst, hvis du henvender

dig til vor inspektør. Enten bliver

ejendomsfunktionærerne sat til at

løse problemet, hvis det er muligt,

ellers bliver der tilkaldt en håndværker

til at løse det. Det er som

regel snedkere eller vvs folk

AFDELING 5 OG 9

SELSKABSLOKALER

FÆLLESHUSET

MALMPARKEN

har 2 flotte nymonterede festsale til

fester og møder klar til brug. Den

lille sal (Dansesalen) rummer ca.

60 gæster,

og den store sal ( Landskabssalen)

rummer ca. 108 gæster.

der er brug for, men det hænder

også, at det er nødvendigt at tilkalde

en slamsuger til at rense en tilstoppet

faldstamme. For at få dagligdagen

til at forløbe på en fornuftig

måde for ejendomsfunktionærerne,

er det altid bedst at henvende

sig til inspektør Jesper Jurik, så han

kan tilrettelægge arbejdsopgaverne

på en hensigtsmæssig måde. Det er

ikke nogen let opgave at få enderne

til at nå sammen, der er jo nok at se

til i et ældre byggeri.

De er indrettede med alle moderne

faciliteter, så beboerne kan leje disse

til festlige lejligheder. Her er alt

hvad der skal bruges i køkkenet og

på terrassen er der monteret et udekøkken

med gasgrill, salene er udstyret

med et virkelig godt lydsystem.

Kontaktperson

Jan Lildrup

Telefon 53912850

Mellem Kl. 11.00 og 18.00

Mail: janlildrup@gmail.com

Udlejningen går efter princippet

”først til mølle”, og efter de gældende

lejeaftaler og lejepriser

25


AFDELING 5

Billardklubben BKB 5

Bybuen 5, kælderen

Formand ?

Nye medlemmer skal henvende

sig til formanden ?

AFDELING 9

Billardklubben BBK 74

Ringtoften 143, kælder

Formand

Ole Kellberg

Ringtoften 155, 1.th.

Tlf. 30480270

KLUBBER OG FÆLLESHUS

26

Bestyrelse:

AFDELING 5 OG 9

FÆLLESHUSET

MALMPARKEN

Formand Lars Sonqvist.

Kasser Mark Skjelborg

Bestyrelses medlem

John Aastrøm

Bestyrelsessuppleant

Børge Henriksen

Carsten Nielsen

Revisor: Flemming Møller

Aktivitet Gruppe (festudvalg):

Pernille Hundahl

Inge Bengtsen

Erik Jensen

John Aastrøm (fra bestyrelsen)

Kontakt liste:

Formand: Lars Sonqvist.

Tlf.23985093 mandag - fredag kl.

16.00 - 1700

mailadresse lars@sonqvist.dk

Kasserer: Mark Skjelborg.

Tlf. 29873670 mandag - fredag kl.

16.00- 17.00

Mailadresse:

bmskjborg@gmail.com

Bestyrelsesmedlem. John Aastrøm


DAGLIG LEDELSE I AFDELING 5 OG 9

INSPEKTØR JESPER JURIK

DAN HOLGER HANSEN

Inspektørkontoret, Ringtoften 83. telefontid mandag til fredag kl. 7-9

på telefon 44845958.

E-mail: drift-skovlunde@baldersbo.dk

Personlig henvendelse mandag til fredag kl. 7-9

EJENDOMSFUNKTIONÆRER I AFDELING 5 OG 9

Rasmus Schoop

Henning Boekelund

Lars Rasmussen

Rene Rasmussen

Jesper B. Hansen

Mevaip Sulejmani

27


DER ER GANG I RINGTOFTEN OG SKOVLUNDE

28

Som I kan se, er der masser

af aktivitet i Skovlunde og

Ringtoften afdeling 5 og 9.

Der sker noget både udendørs,

og i vore dejlige lokaler

i Fælleshuset Malmparken,

er der hen over året

mange forskellige arrangementer.

Her afholdes beboermøder,

spis sammen aftener

og rigtig mange festlige

sammenkomster.

I Skovlunde Bymidte sker

der nu også mange ting, og

vi må glæde os til at vi

igen får et fornuftigt udvalg

af forretninger og måske

også et par hyggelige

Caféer.

More magazines by this user
Similar magazines