2 | Alle kommentarerne om kollektiv trafik i Vejle Kommune | Sydtrafik | 2010~2019

VejleBusKommentar1

2 | Alle kommentarerne om kollektiv trafik i Vejle Kommune | Sydtrafik | 2010~2019

Bilag 2 Indkomne bemærkninger fra øvrige

Nr. Fra Indhold Forvaltningens bemærkninger

1 Jens Aarup,

Grønager

2 Bredballe Strand

Grundejerforening

Er stærkt utilfreds med at, der skal

køre bybusser på Kirkebakken, da

der i flere år er arbejdet på at få

hastigheden ned på Kirkebakken fra

50 km/t til 30 km/t. Jens Aarup

frygter at hastigheden og

støjniveauet vil stige hvis de

etablerede bump erstattes med

chikaner.

Problematisk med de bløde

trafikanter med øget trafik

Kirkebakken

Kørsel på Kirkebakken kræver

fjernelse af bump, hvilket øger

hastigheden.

Grundejerforeningen påpeger ang.

Tunnellerne.

Kan dog se visse køreplansmæssige

fordele

3. Jan Nielsen Har indsendt et nyt forslag til

bybuskøreplan, hvor lokalruterne

inddrages.

4. Jacob Christensen Har indsendt nyt forslag til

bybuskøreplan. Opfordrer bl.a. til at

der bedre koordinering på

busterminalen og at hver strækning

får sit eget linienummer

Forvaltningen er opmærksom

på de nævnte problemer samt

problematikken om de bløde

trafikanter. Chikaner skal

etableres så hastigheden fortsat

holdes nede.

Forvaltningen anbefaler, at der

etableres cykelsti langs

Kirkebakken i løbet af 2012

Se ovenstående.

Der er taget højde for

problematikken ang.

Tunnellerne. Forvaltningen

venter at der kan opnås enighed

med Banedanmark.

Umiddelbart kan Forvaltningen

ikke se de store forskelle i

forhold til de forslag som er

beskrevet i sag 130 fra Teknisk

Udvalgsmøde den 13.

september.

En række af forslagene bør

undersøges nærmere


Bilag 2.1 Henvendelse fra Jens Aarup


Bilag 2.2 Bredballe Strand Grundejerforening

Kære Peder Hummelmose

Af VAF 12/9 d.å. fremgår en række ideer vedr. fremtidig bustrafik bl.a. i Bredballe: Hældagervej og

Kirkebakken med passage gennem 1. og 2. tunnel.

Vi beder jer overveje følgende:

Ved trafik ad Kirkebakken vil det være nødvendigt at fjerne/nedfræse mange af bumpene, og det vil

medføre øget hastighed og dermed øget risiko for de mange bløde trafikanter (børn ved skole og

børnehave). Gennemfarten ved tunnellen skule kunne klares ved at høvle 0,5 m af vejbanen, men dette vil

uden tvivl give øgede vand-, sne- og isproblemer, ligesom breddeforholdene ikke er tilæstrækkelige til at

bustrafik kan afvikles uden betydelige trafikproblemer både før, i og efter tunnellen. Tilsvarende ved

Hældagervejs udløb ved 1. tunnel.

Vi må derfor advare på kraftigste mod gennemførelse af disse ideer, omend vi kan se visse køreplansfordele.

Med venlig hilsen

Bredballe Strand Grundejerforening

Ole Hoppe

Formand


Bilag 2.3 Køreplansforslag Jan Nielsen

Forslag til bybus nettet i Vejle

Jeg har i en, nærmest frustration, lavet et andet forslag, fordi det forslag man har lavet ikke kan

bruges!

Her er der nogle forslag til at gøre Vejles bybussystem bedre end i dag. Den er meget omfattende og

kræver store ændringer, hvis alt gennemføres, både for bybusserne men også mellembys ruterne

204, 211, 214, 216 og 217, som i dette forslag vil være en del af det nye bybussystem. Det er de

fordi de i forvejen kører den (næsten) samme vej som bybussen og vil erstatte nogle af de

nuværende afgange på hverdagsaftnerne og i weekenden, hvor der er lidt færre passagerer.

På de næste sider vil der stå VTC som står for Vejle Trafikcenter. Der vil også nogle steder stå

køres/erstates og det vil sige at afgangen skal køres af den nuværende mellembys rute i stedet for

bybussen.


1.) VTC – Bredballe/Tirsbæk:

Ruteforløb:

Frekvens:

Kommentar:

VTC – Nørretorv – Rødkilde Gymnasium – Strandvejen – (Tirsbæk

Strand (vendepladsen) 1 gang i timen fra 6-9 og 13-18) – (Alle andre

ture udenom Tirsbæk Strand) Kirkebakken – Bredballe Byvej –

Bredballe Markvej – Juulsbjergvej – Storager – Bredballe Byvej –

Kirkebakken og retur ad Strandvejen til VTC.

Til Tirsbæk Strand 1 gang i timen på hverdage mellem 6 & 9 og mellem

13 & 18, evt. flere afgange om sommeren både hverdag og weekend. Til

Bredballe 1 gang i timen hver dag.

Ud fra optællingen på Sydtrafiks hjemmeside er der ikke mange der står

på/af på det sidste stykke ud til Tirsbæk Strand, derfor mener jeg at man

kan få et bedre service, ved at lade dem der bor nede ved vandet, kunne

køre med bus op til Bredballe by, for at købe ind m.m. Skal køre

forskudt fra line 4.

2.) VTC – Skibet:

+ 214/217 (se linje 10)

Ruteforløb: VTC – Nørretorv – Nørrebrogade – Vesterbrogade – Nyboesgade –

Skolegade – Boulevarden – Vardevej og videre til Skibet, hvor der skal

findes en optimal måde at køre på. Og retur.

Frekvens:

Kommentar:

20 minutters drift fra 6 – 9 og 13 – 18 på hverdage ved hjælp af rute

214/217, som skal køre samme vej, dog mere direkte i Skibet. 214/217

skal køre på samme minuttal og skal stå i 2erens køreplan, f.eks. 00

(køres af rute 214), 20 (køres af linje 2) og 40 (køres af linje 2). Mellem

9 og 12 skal der køre ½ timers drift evt. hvor en eller flere af afgangene

køres/erstates af rute 214/217. Hverdagsaftnerne samt i weekenden skal

der køres time drift, hvor nogle af afgangene skal køres/erstates af rute

214/217.

214/217 vil med denne beslutning komme i Vejle bybussystem, og bør

også komme i bybuskøreplanen i en separat form. Ved at lade 214/217

køre samme vej som linje 2 kan man spare en bus hver gang 214/217

skal køre. Det skal naturligvis være sådan at når 214/217 mod Give/Sdr.

Omme er i Skibet så skal 214/217 mod Vejle ankomme til Skibet. Det

vil kræve nogle ændringer i 214/217s køreplaner, men jeg tror det

sagtens kan lade sig gøre. Med hensyn til at busserne skal køre ned ad

bl.a. Skolegade er at den nuværende 11 ikke vil køre mere i denne plan,

men den betjener bl.a. dette område. Det er også for at, dem der går på

de mange uddannelsesinstitutioner, ikke skal gå helt op på Vardevej for

at tage bussen. Denne vej at køre rundt ved Nyboesgade, Skolegade og

Boulevarden, vil kræve nye stoppesteder ved Boulevarden, tæt på

Handdelsskolen, samt på Nyboesgade på stykket mellem Vardevej og

Svendsgade.


3.) VTC – Finlandsparken – Bilka – Bredballe:

Ruteforløb: VTC – Nørretorv – Moldevej – Finlandsvej – Ellehammersvej –

Horsensvej – Bilka – Juulsbjergvej – Hældagervej – (Karl Bjarnhofsvej)

– Skelvangen – Storager – Juulsbjergvej derefter mod Bilka,

Finlandsparken, VTC og Søndermarken.

Frekvens:

20 minutters drift mellem 6 & 18 på hverdage, derefter ½ times drift

Kommentar: Denne del af ruten er en sammensmeltning af de nuværende ruter 3, 10,

11 og 12. Det er derfor man ser den høje frekvens da 3eren og 10eren

begge har ½ times drift i dagtimerne på hverdage. Karl Bjarnhofsvej er

sat i parentes pga. at linje 11 køre der i dag, men vil ikke køre, i dette

forslag fremover, og det kan derfor være en idé at lade nogle afgange

køre den vej omkring. I bilag 3.2 er der ingen forbindelse mellem

Finlandsparken og Bilka/Bredballe, selvom der er mange rejsende

mellem disse områder. 3 og 3.a er forlængelser af hinanden. Skal køre

forskudt fra linje 1 og 4.

3.a) VTC – Grøndlandsvej – (Industri Syd)

Ruteforløb: VTC – Koldingvej – Grøndlandsvej – Løget Center – Grøndlandsvej v.

vendepladsen (2 gange i timen) og retur/ (1 gang i timen i dagtimerne)

efter Løget Center – Sønderdalen – Vidtskuevej – Sadelmagervej –

Andkærvej – Ferraivej – Fredericiavej – Sønderdalen og mod Løget,

VTC og Finlandsparken.

Frekvens:

20 minutters drift mellem 6 & 18 på hverdage, derefter ½ times drift,

uden kørsel til Industri Syd.

Kommentar:

Denne del af ruten dækker både rute 4 og 10. Det er derfor der er så

mange afgange. 2 gange i timen i dagtimerne slutter den ved

Grønlandsvej og den sidste gang kører den til Industri Syd, som den

nuværende rute 4 gør i dag. Der er valgt en lidt længere rundtur i

Industri Syd, for at få så mange med som overhovedet muligt. 3 og 3.a er

forlængelser af hinanden.

4.) VTC – Bredballe

Ruteforløb: VTC – Nørretorv – Stadion Allé – Nørremarksvej – Hældagervej –

Skelvangen – Storager v. vendepladsen – Skelvangen – Hældagervej –

Nørremarksvej – Jægervænget – Nørretorv – VTC

Frekvens:

½ times drift mellem 6 & 18 og time drift herefter.

Kommentar: Skal køre forskudt fra rute 3. Minder om den nuværende linje 4.


5.) VTC – Grejs

Skal køre som nu.

6.) VTC – Uhrhøj

+ 211 (se linje 11)

Ruteforløb:

Frekvens:

Som i dag på linje 6 dog via Gaiavej

20 minutters drift fra 6 – 18 på hverdage ved hjælp af rute

211, som dog kun skal køre ad landevejen i dette tidsrum. Et eksempel

på dette er 00 (køres af rute 211), 20 (køres af linje 6) og 40 (køres af

linje 6). Efter kl. 18 køre 211 alle afgange på hverdage via Uhrhøj.

Om lørdagen indtil kl. 14 skal der være ½ timers drift, hvor linje 6 kører

den ene afgang og 211 den anden afgang. Efter kl. 14 og om søndagen,

skal der køres time drift. Mit forslag er at det er rute 211 kører alle

afgange til Jelling, hvilket burde kun klares på en time, med nogle

afgange helt til Givskud, evt. flere om sommeren.


Kommentar:

211 vil med denne beslutning blive en del af bybussystemet og bør også

komme i den nye bybuskøreplan som en separat rute.

Tanken er ligesom til Skibet.

211 mod Jelling skal også være ved Landevejen/Urhøj samtidig med at

bussen fra Jelling er ved Landevejen/Urhøj, på hverdage kl. 6 – 18 og

lørdage kl. 8 - 14.

7.) VTC – Vindinggård Ringvej – Vinding

+ 204 og 216 (se ruterne 12 og 13)

Ruteforløb: Som rute 2 kører i dag indtil Vinding Skole, hvor den derefter vil køre

videre af Vindingvej – Sønderdalen – Carl Nielsens Vej – Vindingvej –

Vinding Skole og retur som den gør i dag mod VTC.

Frekvens:

Kommentar:

½ timers drift på hverdage mellem kl. 6 og 18. Hverdagsaftnerne er der

time drift hvor nogle af afgangene køres/erstates af rute 204, som skal

køre samme vej rundt om aftnen og i weekenden. Lørdage fra kl. 8 – 14

køres der ½ times drift med hjælp af rute 204 og 216. Rute 7 kører en

gang i timen, 204 kører hver anden time og 216 kører hver anden time.

Det betyder at linje 7 kører 25 minutter over og skiftevis 204 og 216 55

minutter over. Lørdag efter 14 og hele søndagen køres der time drift,

hvor 204 kører/erstatter nogle afgange.

Her er ruterne 204 og 216 en vigtig spiller for betjeningen i Vinding og

bør stå separate i en kommende bybuskøreplan.

Tanken er ligesom til Skibet.

204 og/eller 216 ud af Vejle skal være ved Carl Nielsens Vej samtidig

med at bussen mod Vejle er ved Carl Nielsens Vej, hverdagsaftner og i

weekenden.

8.) VTC – DGI huset – Pedersholm Allé og Omvendt

Som den nuværende linje 3, begge veje rundt, og med samme frekvens.


9.) VTC – Industri Syd

Ruteforløb: VTC – Fredericiavej – Ulvehavevej – Karetmagervej – Vidtskuevej –

Sadelmagervej – Bugattivej – Ferrarivej – Andkærvej – Hjulmagervej –

Bødkervej – Fredericiavej - VTC

Frekvens:

Kommentar:

Det samme antal afgange som nu. ½ times drift fra 5.40 – 8.15 og fra

13.55 – 16.25 på hverdage.

Der er valgt et lidt længere ruteforløb pga. at de nuværende ruter 2 og

4 betjener området, men det gør de ikke i samme grad/slet ikke i dette

forslag.

10.) VTC – Industri Nord

Ruteforløb: VTC – Nørretorv – Horsensvej – Viborgvej – Moldevej – Grundet

Bygade

- Englandsvej – Norgesvej – Grundet Ringvej – Herredsvej

– Transitvej – Frostvej (DTC) og retur

Frekvens: Ca. ½ timers drift hverdage 6 – 8.30 og 14 – 17

Kommentar:

Der vil pga. at denne rute køre rundt på DTC blive brug for nogle nye

stoppesteder. Før seneste køreplan skifte kørte rute 108 til DTC, det gør

den ikke mere, så det retter denne rute op på. Det er en

sammensmeltning af de nuværende ruter 12 og 13.

11.) VTC – Skibet – Bredsten – Give/Sønder Omme

Ruteforløb:

derfra

modsat.

Frekvens:

VTC – Vardevej – Nyboesgade – Skolegade – Vardevej – Skibet og

det nuværende ruteforløb til Give/Sønder Omme. Og

Mod Give: hverdage time drift fra 6 – 9 og 13 – 18 samt nogle afgange

om formiddagen og aftnen. Lørdage med 5 – 6 afgange. Og 4 - 5

afgange om søndagen. Der skal være en anden bus i Gadbjerg på nogle

af afgangene mod Sønder Omme.


Kommentar: Jeg har slået ruterne 214 og 217 sammen, fordi de har i dag samme

ruteforløb mellem VTC og Gadbjerg, og der i nogle tilfælde er dobbelt

kørsel, hvilket er unødvendigt. Jeg tænker at det næsten kun er på

morgenturen til Vejle fra Sønder Omme at der vil blive tale om en

direkte kørsel til/fra Sønder Omme. På den afgang skal den køre som

dublerings bus fra Gadbjerg. Ved alle andre afgange skal man skifte i

Gadbjerg. Det betyder at der er nogle ekstra midler til at få flere

afgange til både Give men også til Sønder Omme. Skifte bussen i

Gadbjerg kunne kører 5 afgange om eftermiddagen imod de

nuværende 3-4 afgange på hverdage. Skal hjælpe linje 2 mod Skibet,

som tidligere nævnt. Skal hører til Vejle bybussystem. Se også linje 2.

12.) VTC – Uhrhøj – Jelling – Givskud

Ruteforløb:

Som nuværende rute 211, men med nogle afgange via Uhrhøj, som linje

6 kører.

Frekvens: 1 gang i timen på hverdage kl. 6 – 18 flest helt til Givskud. Fra 18 – 22

1 gang i timen, dog via Petersminde, 1 – 2 af afgangene til Givskud.

Lørdag og søndag 1 gang i timen også via Petersminde, dog flest kun til

Jelling, men i sommerferien skal der flere afgange til Givskud.

Kommentar: Jeg syntes at der i dag er for meget dobbelt kørsel op ad Jellingvej uden

belæg for dette og det retter dette forslag op på, da den kombinere

rute 6 og 211 bedre. Der skal være flere afgange til Givskud i

weekenden i sommerferien end i helårs køreplanen, pga. Løveparken.

Skal med i Vejle bybussystem. Se også linje 6.

13.) VTC – Vinding – Børkop – Fredericia

Ruteforløb: VTC – Fredericiavej – Soldalen – Vinding Skole – Vindingvej –

Boeskærvej og videre som i dag mod Fredericia. Og modsat. I Brejning

skal alle busser køre ad Brejning Søndergade – Buen – Brejning

Østergade – (Kellers Park på nogle afgange) – Brejning Søndergade, det

gælder begge veje!

Nogle afgange via Mølholm/Vinding, som linje 7 kører.


Frekvens:

afgange.

Hverdage 6 – 9 og 12 – 18 er der time drift, med en afgang om

formiddagen og 2 – 3 afgange om aftnen. Lørdage fra 8 – 14 er der to

timers drift og resten af lørdagen er der 3 afgange. Søndag er der 5

Kommentar: På hverdags aftnerne samt i weekenden kører den til Vinding ligesom

linje 7, og hjælper dermed meget i Vinding området sammen med rute

14. Afgangen omkring kl. 18 på hverdage fra Vejle bør kun køre til

Brejning - Gårslev. Om Lørdagen er der 2 timers drift men

det gælder

kun til/fra Brejning – Gårslev, da der om formiddagen ikke

er særlig mange til Fredericia. Det vil sige at afgangen kl. 10 og 14

kører til

Fredericia men afgangene 8 og 12 ikke gør,

de kører til Brejning derefter direkte til Gårslev –

Børkop – Vejle. Om søndagen er der lagt

en ekstra afgang for at der bl.a.

er mulighed for at kører en bus

både fra Fredericia og Vejle

mod Brejning kl. 15. Om lørdagen og

søndagen bør der

indsættes en teletaxi som fra både Fredericia og Vejle er i Brejning kl. 7

og 23 pga. de mange medarbejdere på institutionerne.

Der er ikke kigget

på Hvidbjerg/Høll området, men der bør være flere

afgange den vej.

Skal med i Vejle bybussystem. Se også linje 7.

I

øvrigt kan en af de nuværende bybusser ikke rumme det antal

passagerer der er på flere af hverdagsafgangene.

14.) VTC – Vinding – Smidstrup – Herslev – (Fredericia)

Ruteforløb:

Det samme som i dag, men i Vinding drejes fra ved Soldalen i stedet for

Sønderdalen, og kører helt til Herslev.

Frekvens: Hverdage 7 – 9 og 13 – 17 time drift. Lørdage køres kl. 9, 11 og 13.

Kommentar: Man skal helst have bussen til at passe med den anden bus i Herslev så

man kan komme til Fredericia uden at skulle køre helt til Vejle først. Om

lørdagen køres der som linje 7 til Vinding. Skal med i Vejle

bybussystem. Se linje 7.

15.) VTC – Grundet (teletaxi)

Skal køre som den nuværende linje 7.

16.) VTC – Munkebjerg – Andkær (teletaxi)

Skal køre som den nuværende linje 18.

Desuden vil jeg lige nævne at hvis man ønsker at spare kl. 12.48 på rute 350, skal man finde et

andet ruteforløb, fordi ellers kan eleverne på Gårslev og Gauerslund skoler ikke komme hjem ved

13 tiden.

Hvis der skulle opstå spørgsmål er i naturligvis velkommen til at spørge.


Bilag 2.4 Køreplan forslag fra Jacob Christensen

Hej Pia

Så kommer der lige en smøre af de større..

Rutebiler skal inddrages, men da rutebiler stadigvæk er højgulvsbusser, synes jeg det giver et

mindre problem i Vejle by, pga krav om laventre-/lavgulvsbusser – De bør i fremtidige udbud rettes

ind, så de er i samme pakke som bybusserne, og så skal der være krav om Laventre-

/lavgulvsbusser.. Indtil da, kan man evt skrive hvilke afgange, der er lavgulvsbusser i køreplanen.

Rutebilerne skal i dagtimerne koncentrer sig om de direkte busser, mellem de større byer, mens

bybusserne tager ”snørkel” turen via hist og pist. Om aftenen skal rutebilerne, dække ind over

bybusserne i Bredsten, Brejning, Børkop, Egtved og Jelling, og bybusserne tager sig af Vejle by.

Mange af turene kan IKKE klares på en halv time, tvært i mod – men det skræmmer desværre også

kunderne!

Hvordan de skal køres – her tænkes på halv times eller time drift, lader jeg være op til jer.. Ikke alle

ture behøver nødvendigvis at køre hele vejen ud, men så skal de jo vendes et og andet sted.. Men

når nuværende rutebiler og bybusser kordineres, kunne man måske lave et godt sats, men spare man

samtidigt??

Det er vigtigt at hver rute har sit nr – kører de den ene vej, så har de et nr og et andet den anden vej

– så er der ikke noget at tage fejl af. Folk udefra, men også vejlensere har svært ved at f.eks

nuværende linie 2 har to ruter i hver sit retning af byen.. Derfor har jeg givet hver tur sit linie nr.

Busserne er nød til at møde hinanden bedre på VTC – Folk klager over nuværende, da de ikke gider

at stå og vente på at komme videre.. I sær i weekenderne!

Alle busser der skal til / fra motortrafikvejen mod Billund, kører via DGI-Huset – og ud ved

deponiet.. Det kunne i sær være smart i aften timerne og weekend ( Lørdag efter kl 14 ), da der ikke

er det store kundegrundlag på linie 3 uden for dagtimerne i hverdagene, men da der af og til sker

noget i DGI-Huset kunne det dækkes ind sådan, men også de unge mennesker til Rosborg (og resten

på Boulevarden), kunne have glæde af det..

Da jeg ikke helt ved hvordan rutebilerne kører ude i Egtved, Jelling, Børkop og Brejning er det blot

mine ideer..

Weekenderne, og i det hele taget aften har jeg tænkt lidt på, men ved ikke helt hvordan den skal

grejes.. Men her er mit forslag til ture..

Hverdage indtil ca kl. 18.00

Linie 1 VTC – Tirsbæk – VTC


VTC – Dæmningen - Nørretorv – Kalkbrænderigade - Strandgade – Langelinie - Ørstedsgade –

Valløesgade – Rødkildevej - Strandvejen – Tirsbæk – Strandvejen – Rødkildevej – Valløesgade –

Ørstedsgade – Langelinie – Strandgade – Kalkbrænderigade – Nørretorv – Dæmningen – VTC

Linie 2 VTC – Grejs – VTC

VTC – Dæmningen – Nørretorv – Nørrebrogade – Skovgade – Gormsgade – Grejsdalsvej - Grejs

Bakke – Sønderbygade – Nørrebygade – Grejs Bakke – Grejsdalsvej – Vedelsgade – Vesterbrogade

– Nørrebrogade – Nørretorv – Dæmningen – VTC

Linie 3 VTC – Finlandsparken – VTC

VTC – Dæmningen – Nørretorv – Nørrebrogade – Horsensvej – Moldevej – Finlandsvej –

Moldevej – Horsensvej – Horsensvej – Nørrebrogade – Nørretorv – Dæmningen – VTC

Linie 4 VTC – Lille Grundet – Industri Nord – VTC

VTC – Dæmningen – Nørretorv – Nørrebrogade – Horsensvej – Moldevej – Grundet Sivevej - -

Grundet Bygade – Grundet Bakke – Grundet Ringvej ( Vejen skal føres igennem fra nybyggeriet

nordligere ) - Viborgvej – Horsensvej – Nørrebrogade – Nørretorv – Dæmningen – VTC

Linie 5 VTC – Industri Nord – VB-parken – DTC – VTC

VTC – Dæmningen – Nørretorv – Nørrebrogade – Horsensvej – Viborgvej – Grundet Ringevej –

Sysselvej – Transitvej – Dieselvej – Frostvej – Stiftsvej ( her skal det sidste af Stiftsvej gøres

færdigt - bliver noget smal et stykke ) - Sysselvej – Horsensvej – Nørrebrogade – Nørretorv –

Dæmningen – VTC

Linie 6 VTC – Nørremarken – Bredballe – Finlandsparken – VTC

VTC – Dæmningen – Nørretorv – Nørrebrogade – Horsensvej – Roms Hule – Nørremarksvej –

Hældagervej – Skelvangen – Bredballe Byvej ( den skal så laves, så en bus kan være der ) -

Storager – Juulsbjergvej – Horsensvej – Viborgvej – Ellehammersvej – Finlandsvej – Moldevej –

Horsensvej – Nørrebrogade – Nørretorv – Dæmningen – VTC

Linie 7 VTC – Finlandsparken – Bredballe – Nørremarken – VTC

VTC – Dæmningen – Nørretorv – Nørrebrogade – Horsensvej – Moldevej – Finlandsvej –

Ellehammersvej – Viborgvej – Horsensvej – Juulsbjergvej – Storager – Bredballe Byvej ( den skal

så laves, så en bus kan være der ) - Skelvangen – Hældagervej – Nørremarksvej – Jægervænget –

Horsensvej – Nørrebrogade – Nørretorv – Dæmningen – VTC

Linie 8 VTC – Uhrhøj – Jelling – Uhrhøj – VTC

VTC – Dæmningen – Nørretorv – Nørrebrogade – Skovgade – Gormsgade – Jellingvej –

Petersmindevej – Gaiavej ( vende i rundkørslen ) - Petersmindevej – Hovertoften – Jellingvej –

Vejlevej – Skovgade – Skinbjerg – Fårupvej – Mølvangvej - Vejlevej – Jellingvej – Hovertoften –


Petersmindevej – Gaiavej ( vende i Rundkørslen ) - Petermindevej - Jellingvej – Vedelsgade –

Vesterbrogade – Nørrebrogade – Nørretorv – Dæmningen – VTC

Linie 9 VTC – Skibet – Bredsten – Skibet – VTC

VTC – Dæmningen – Nørretorv – Nørrebrogade – Skovgade – Vesterbrogade – Vardevej –

Fuglevej – Knabberupvej – Krogagervej – Præstegårdsvej – Knabberupvej – Jennumvej –

Bredstenvej ( Motortrafikvejen ) - Vejlevej – Kirkegade - Ballevej – Skolevænget – Kirkegade –

Vejlevej – Bredstenvej ( Motortrafikvejen ) - Jennumvej – Knabberupvej – Præstegårdsvej –

Krogagervej – Knabberupvej – Fuglevej – Vardevej – Vesterbrogade – Skovgade – Nørrebrogade –

Nørretorv – Dæmningen – VTC

Linie 10 VTC – Vestbyen – DGI-Huset – Egtved – DGI-Huset – Vestbyen – VTC

VTC – Gammelhavn – Damhaven – Enghavevej – Flegborg – Vedelsgade – Nyboesgade –

Skolegade – Boulevarden – Vestre Engvej – DGI-Huset - Vestre Engvej – Boulevarden – Ribe

Landevej – Vilstrupvej – Jerlev Landevej – Ribevej – Østergade – Søndergade – Dalgade –

Vestergade – Kirkevej – Aftenssang – Østergade – Ribevej – Jerlev Landevej – Vilstrupvej – Ribe

Landevej – Boulevarden – Vestre Engvej – DGI-Huset – Vestre Engvej – Boulevarden – Skolegade

– Nyboesgade – Vedelsgade – Flegborg – Enghavevej – Damhaven – Gammelhavn – VTC

Linie 11 VTC – Søndermarken – Vinding – Mølholm – VTC

VTC – Gammelhavn – Koldingvej – Grønlandsvej – Løget Høj – Løget Center ( Busvejen skal

laves så der kan køres begge veje ) - Grønlandsvej – Sønderdalen – Carl Nielsensvej – Kuhlausvej –

Vindingvej ( Lyskryds laves ved Sønderdalen – til alles glæde!! ) - Blåbærvej – Vindinggård

Ringvej – Jædersbæk – Hesselbjerg – Nøddevænget – Mølholm Landevej – Fredericiavej –

Gammelhavn - VTC

Linie 12 VTC – Mølholm – Vinding – Søndermarken – VTC

VTC – Gammelhavn – Fredericiavej – Mølholm Landevej – Nøddevænget – Hesselbjerg -

Jædersbæk – Vindinggård Ringvej – Blåbærvej – Vindingvej ( Lyskryds laves ved Sønderdalen – til

alles glæde!! ) - Kuhlausvej – Carl Nielsensvej – Sønderdalen – Grønlandsvej – Løget Center –

Løget Høj – Grønlandsvej – Koldingvej – Gammelhavn - VTC

Linie 13 VTC – Mølholm – Industri Syd – Andkær – Børkop – Brejning og retur

VTC – Gammelhavn – Fredericiavej – Mølholm Landevej – Ulvehavevej – Karetmagervej -

Vidtskuevej – Sadelmagervej – Andkærvej – Vognsvadvej – Skolebakken – Søndergade –

Lilholtvej – Borggårdsvej – Søndergade – Ågade – Kirkebakken – Fælleshåbvej – Brejning

Søndergade – Brejning Østergade - ( Kellers Park ) - Buen – Brejning Søndergade – Fælleshåbvej –

Kirkebakken – Ågade – Søndergade – Borggårdsvej – Lilholtvej – Søndergade – Skolebakken –

Vognsvadvej – Andkærvej – Sadelmagervej – Vidtskuevej – Karetmagervej – Ulvehavevej –

Mølholm Landevej – Fredericiavej – Gammelhavn -

Linie 14 VTC – Løget Center – VTC


VTC – Gammelhavn – Koldingvej – Grønlandsvej – Løget Center – Løget Høj – Evt Løget Dam -

Grønlandsvej – Koldingvej – Gammelhavn – VTC

Linie 15 VTC – Søndermarken – E45 – Vinding Syd – VTC – omvendt eftermiddagen

VTC – Koldingvej – Grønlandsvej – E45 ( kræver den nye afk. ) - Fredericiavej – Ulvehavevej –

Bødkervej – Hjulmagervervej – Andkærvej – Lanciavej – Bugattivej – Andkærvej – Fredericiavej –

Gammelhavn – VTC

Linie 16 VTC – Søndermarken – Højen – Søndermarken – VTC

VTC – Gammelhavn – Koldingvej – Pedersholms Allé – Kærmindevej – Klintevej – Violvej –

Florasvej – Pedersholms Allé – Koldingvej – Højen ( kræver anlæggelse af en vendeplads ) -

Koldingvej – Pedersholms Allé - Kærmindevej – Klintevej – Violvej – Florasvej – Pedersholms

Allé – Koldingvej - Gammelhavn – VTC

Med venlig hilsen

Jakob

More magazines by this user
Similar magazines