24.10.2019 Views

Rød+Grøn, november 2018

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Rød+Grøn</strong><br />

Studiestræde 24, 1. 1455 København K<br />

Magasinpost SMP<br />

Id nr: 42332<br />

KULTURSTAFETTEN<br />

VELKOMMEN TIL 30’ERNES BERLIN<br />

Så ramte den tyske krimiserie ”Babylon<br />

Berlin” mit fjernsyn – og jeg er straks<br />

blevet fanget ind.<br />

Lole Møller, <strong>Rød+Grøn</strong><br />

Vi inviteres ind i Weimarrepublikkens højspændte<br />

politiske miljø. Byen er præget af politisk og social<br />

uro, spækket med småsnuskede kriminelle,<br />

bordeller og vilde cabaretscener. Der er økonomisk<br />

krise. Nazisterne dominerer allerede gadebilledet<br />

og øver vold mod jøder og kommunister.<br />

Dem er der utallige fraktioner af i byen. Vi stifter<br />

i første omgang bekendtskab med en trotskistisk<br />

celle, der afventer en sending med guldbarrer fra<br />

Moskva. Den skal måske videre til Trotskij i Istanbul<br />

eller til Paris. Politiet provokerer til uro ved 1.<br />

maj-demonstrationerne i 1929 og åbner ild mod<br />

de demonstrerende.<br />

Scenen er sat for os og for kriminalassistent<br />

Gereon Rath, der ankommer til Berlin fra Køln<br />

for at blive tilknyttet sædelighedafdelingen på<br />

Alexanderplatz. Han skal afdække en sag om<br />

afpresning på allerhøjeste niveau. Så kan historien<br />

begynde! Lige på det tidspunkt, hvor<br />

nazismen vinder fodfæste og undergangen ligger<br />

forude. Den rejse tror jeg, det er værd at<br />

følge med i.<br />

”Babylon Berlin” bygger på en række kriminalromaner<br />

skrevet af den tyske forfatter Volker<br />

Kutscher. Fire af dem findes på dansk som<br />

e-bog på ePub, ”Den våde fisk”, ”Den stumme<br />

død”, ”Goldstein” og ”Sagen Vaterland”.<br />

Første sæson af serien kan i øjeblikket ses<br />

på DR2 hver onsdag. Der er i skrivende stund<br />

sendt to afsnit af i alt otte (de første afsnit ligger<br />

på DR’s hjemmeside) – spring endelig på!<br />

TRE TING, DU KAN GØRE I NOVEMBER OG DECEMBER<br />

• Giv et bidrag til Enhedslistens valgkamp. Du kan f.eks. støtte med 1. kr. om dagen (org.enhedslisten.dk/1krone).<br />

Du kan også støtte med et engangsbeløb (org.enhedslisten.dk/givbidrag).<br />

• Har vi de rigtige oplysninger om dig? Tjek det på mit.enhedslisten.dk, hvor du selv kan rette<br />

mailadresse, fysisk adresse, telefonnummer og meget mere.<br />

• Planlægger din afdeling at invitere et folketingsmedlem til 1. maj? Så husk at sende invitationen<br />

til det folketingsmedlem, I gerne vil have besøg af, i god tid (gerne inden 1. marts).<br />

PurePrint® by KLS – Produceret 100 %<br />

bionedbrydeligt af KLS Grafisk Hus A/S<br />

NY I ENHEDSLISTEN<br />

» Jeg meldte mig ind i Enhedslisten, efter at have pustet<br />

balloner op og samlet vindmøller til sidste kommunalvalg.<br />

Mit hjerte brænder for at tale for dem, der ikke selv kan.<br />

Jeg sælger Hus Forbi, hjælper projekt Husvild og arbejder<br />

lidt på Svendborgs forsorgsmuseum.«<br />

Henriette Lund Hoberg,<br />

Svendborg<br />

EU-artikler er støttet af Europa-Nævnet.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!