29.11.2019 Views

Nov-19

Svømmenyt November 2019

Svømmenyt November 2019

SHOW MORE
SHOW LESS

Do you know the secret to free website traffic?

Use this trick to increase the number of new potential customers.

SVØMMENYT

NR. 3 40. ÅRGANG november 2019


KLUBBLAD FOR FARUM-FAMILIE-SVØM

Nr. 3

40. årgang

Næste nummer marts 2020

Deadline: Stof til næste nummer indleveres til

redaktionen senest 17. februar 2020

_______________________________________

REDAKTION

ANSVARSHAVENDE REDAKTØRER

Maj Lundqvist 30 74 15 46

Kaj Svendsen 44 99 45 12

TRYK

Fontænehuset´s trykkeri 61 27 89 94

_______________________________________

KLUB ADRESSE

FARUM-FAMILIE-SVØM

Farum Svømmehal

Farum Park 20, st. tv.

3520 Farum

Internetadresser

www.farumfamiliesvom.dk

kontor@farumfamiliesvom.dk

KLUBKONTOR

Farum Svømmehal

Lone Vorm

Tlf.: 44-95-67-89

Kære medlemmer

Hvis I ønsker at kontakte kontoret, kan der

ringes på hverdage mandag til fredag.

Der er telefonsvarer på hvis Lone er væk fra

kontoret. Læg en besked, og Lone ringer tilbage.

BESTYRELSE

Tlf. Valgt for

Formand

Gert Mortensen 60 75 27 29 2019-20

Lillevangsvej 90, 3520 Farum

Sekretær

Maj Lundqvist 30 74 15 46 2019-20

Hvilebækvænge 5, 3520 Farum

Kasserer

Jeff Andreasen 44 95 66 10 2018-19

Dyssevangen 9, 3520 Farum

Øvrige Bestyrelsesmedlemmer

Lene Andreasen 44 95 66 10 2018-19

Sijmen Dekker 44 95 00 86 2019-20

Benny Jakobsen 40 56 18 24 2018-19

Jakob Vilstrup 61 67 61 07 2019-20

Suppleanter

Robert Doeleman 26 32 43 60 2019

Karen Jakobsen 20 81 60 63 2019

Revisor

Finn Larsen 48 18 76 33 2019

Revisorsuppleant

Gerd Lundqvist 42 83 11 43 2019

AFDELINGER, UDVALG, etc.

Se næstsidste side.

Side 2


Jule-invitation til hele familien

Farum-Familie-Svøm indbyder til en fantastisk eventyrlig julefest

Lørdag den 7. december 2019 kl. 14.00-17.00 for alle vores medlemmer

og deres familie.

Hele familien er velkommen i badetøj!

Program for dagen:

Entre fra kl. 14.00

Syng og dans om juletræet med levende musik

Opvisninger

Juleskattejagt for alle børnene

Spis frisk frugt, hjemmebragt juice og pebernødder

Dans fælles boogiwoogi i 90cm bassinet

Kl. 16.00-17.00 er der æbleskiver og saft i cafeen

Kl. 17.00 farvel og alle ønskes en glædelig jul

Ps. Sidste undervisningsdag er torsdag den 19. december 2019.

Første undervisningsdag efter juleferien er fredag den 03. januar 2020.


Sidste nyt fra kontoret

Denne sæson 2019-2020 er startet senere op end forventet grundet klinkerenoveringen i 50m

bassinet.

Der er billeder af renoveringen i bladet. Renoveringen har virkelig været omfattende. Der er også en

beskrivelse af renoveringen i dagbogform i bladet. På FFS hjemmeside under galleri er der lagt

billeder op af forløbet.

FFS instruktørerne glæder sig meget til at byde velkommen til det fine ny-renoverede bassin og til

at komme i gang igen.

Grundet forlængelsen af renoveringen udvides sæsonen til 28. juni 2020 og 2. halvårs kontingent er

rykket til 01. marts 2020.

Hen over sommeren har FFS fået flere ny-uddannede instruktører, vi har også haft et

førstehjælpskursus den 23. september her i hallen med Safety-Group’s instruktør Mark.

Instruktørerne har deltaget i workshops hos Farum-Familie-Svøm, hvor programmer til

undervisning og erfaring er blevet delt og lavet. Det har været meget givende for alle og især de

nye.

FFS holder juleshow lørdag den 7. december 2019 – sæt X i kalenderen. Uddybende

invitation i bladet.

Aflysning fredag den 29. maj 2020 og lørdag den 30. maj 2020, da Farum Svømmeklub afholder et

stort svømmestævne. FFS har erstatningsundervisning i Kristi Himmelfartsferien fredag og lørdag.

Juleferie holdes fra og med 20. december 2019 til og med torsdag den 2. januar 2020

Vinterferie holdes i uge 7, der er ikke undervisning, men offentligt åben.

På FFS hjemmeside står ferier oplyst på kalenderen. Se desuden bagsiden af dette blad.

Velkommen til ny sæson

Lone

Billeder fra Aqua camp

Vandgymnastik

Side 4


Formandens hjørne

På dette tidspunkt plejer formanden at kunne

x

glæde sig over, at Farum-Familie-Svøm er

kommet godt i gang med endnu en sæson. Det

kan jeg desværre ikke glæde mig over i år,

men formanden er alligevel glad. Og jeg vil

gerne fortælle hvorfor.

Det er snart et år siden, vi kunne konstatere, at

fliserne løsnede sig på bunden af 50 meter

bassinet, og det stod klart, at en større renovering

ville være uundgåelig. Spørgsmålet var

blot hvornår. Det var Furesø Kommune, der

skulle gennemføre renoveringen, men det var

klubberne og klubbernes medlemmer, der

ikke kunne bruge svømmehallen. Samtidig

kræver det ekstra ressourcer at holde et bassin

i forfald kørende. Derfor ville Kommunen

gerne gennemføre renoveringen hurtigt, mens

klubberne gerne ville køre sæsonen færdig.

Samtidig ønskede klubberne hallen lukket

kortest mulig tid, og helst hen over sommerferien,

hvor vi har det laveste aktivitetsniveau.

Et så stort arbejde gennemført på så kort tid

kunne måske lade sig gøre, men ville betyde

øgede omkostninger til skifteholdsarbejde,

mv. Kommunen var meget lydhør, og vi kom

frem til et kompromis, hvor kommunen planlagde

at lukkede sømmehallen fra 15. maj til

1. oktober. Planerne lød realistiske, klubberne

kunne leve med det, selvom den kommende

sæson blev afkortet med en måned. Og som

klubberne forstod det, blev omkostningerne

ikke uacceptabelt høje. Alle kunne gå tilfredse

på sommerferie.

Som det er set før i den type projekter, så

kommer der overraskelser. På et tidspunkt

stod det klart, at tidsplanen ikke holdt. Det

udløste igen en heftig mødeaktivitet mellem

klubberne indbyrdes og mellem klubberne og

kommunen. Selvfølgelig er der mange lighedspunkter

mellem klubberne i Farum

Svømmehal, men der er også forskelle.

Forskellen på dykkerklubben og svømmeklubberne

er til at forstå, men der er også

forskel på svømmeklubberne. Omkring

svømmeskolerne var problemerne rimelig ens,

mens der var ret stor forskel på behovene til

konkurrenceholdene. Farum-Familie-Svøms

udspringshold kan ikke træne i et almindelig

bassin uden vipper, det kan Farum Svømmeklubs

konkurrencesvømmere til dels. Det var

derfor vigtigt at fastlægge, hvilke behov de

enkelte klubber havde og, hvordan de behov

bedst kunne tilgodese.

Det lykkedes langt hen af vejen. Konkurrenceholdene

fik trænet, sæsonlængden blev ikke

afkortet yderligere, men desværre må vi flytte

hele sæsonen en måned, så vi starter fredag

den 8. november og slutter den 28. juni.

Hvorfor er formanden glad, når vi først fik en

forlænget sommerferien og derefter måtte

flytte hele sæsonen en måned? Det er jeg,

fordi samarbejdet mellem klubberne og

mellem klubberne og kommunen har fungeret

rigtig godt. Kommunen har været ærlig omkring

udfordringerne og har informeret, så

snart den kunne. Alle har udvist forståelse for

hinandens problemer, og alle har været villige

til at gå på kompromis med egne interesser, så

vi samlet set fik det bedste resultat. Det tegner

rigtig godt for fremtiden for alle brugere i

Farum Svømmehal.

Vi glæder os til at tage imod jer i et flot

renoveret bassin den 8. november.

Side 5


Super hyggelig sommerafslutning ved Furesøbad

12 medlemmer fra voksen crawl holdene

fredag formiddag mødte friske op til sommer

afslutningen med en kold dukkert. Grundet

den tidlige lukning af svømmehallen havde

holdet udskudt sommerafslutningen til den

24. maj 2019. Denne dag var vandet 12,5

grader varmt (eller koldt), men der skulle

svømmes, så den efterfølgende kaffe og lidt

morgenbrød kunne nydes i solen. Det var flot

med den store opbakning fra alle de fremmødte.

Mange tak for denne sæson.

Hans

Side 6


Side 7


Gennem Aqua Camp bliver der mulighed for at arbejde og udvikle børnenes

svømmefaglige kompetencer i takt med, at de sammenhængende dage skaber tid til

socialt samvær. Med hele ugen til rådighed har vi som instruktører haft endnu bedre

mulighed for at gå i dybden med de tekniske svømmefærdigheder hos de enkelte. På

den måde er der skabt bedre forudsætninger for børnenes udvikling i vandet.

Bjærgning øves

Med hele dage til rådighed har der dog også været masser af tid til sjove afvekslende

lege, som i høj grad har skabt bedre fokus, når det blev teknisk og svært. Samtidig har

legene også skabt et utroligt sammenhold, som tydeligt har dannet ramme for

udviklingen af venskaber både i- og uden for svømmehallen.

Ydermere har vi med et livredningsforløb lært eleverne at tage ansvar for både dem

selv og deres kammerater i vandet. Vi øvede livredningsøvelser som bl.a. stabilt

sideleje, håndtering af panisk svømmer og hjertelungeredning som alle er redskaber

de vil kunne bruge resten af livet.

Alt i alt er Aqua Camp en uge, hvor sammenhold og hygge går hånd i hånd med høj

faglighed og udvikling på flere planer.

Side 8


Svømning med plader

Sækkeløb

Der var også tid til en god gang vandgymnastik og stopdans, som fik smilene frem.

Udenfor var der Fangeleg, fodbold, ninja, skattejagt, kartoffelløb og sækkeløb.

Med venlige hilsner Steffen, Michael, Kevin og Pelle.

Linjeløb

Der svømmes med svømmefødder kan I nok se

Side 9


TILLYKKE MED SVØMMEINSTRUKTØRUDDANNELSEN TIL:

Maja Frost

Stina Arslev

Peter Conrad

Andreas Nielsen

Frederik Udby

Pi Udby

Therese H. Kristensen

Shivam Lal

Side 10


Vandgymnastik holdet på udstilling hos Barbara

Vandgymnastikholdet mandag/torsdag formiddag var 23. maj på udflugt ud til Barbara Staugaard.

Barbara har en uddannelse som kunsthåndværker, og har bl.a. i mange år undervist i folkeskolen i

Ganløse. I sin fritid har Barbara syet de mest fantastiske billedtæpper. Ud over en flot udstilling

blev holdet, som Barbare selv går på, beværtet med kaffe, kager og hus og haverundtur. Vi havde en

herlig eftermiddag.

Maj

Barbaras motiver spænder vidt, men

HC Andersen er ynglings emnet og

noget med vand er også tit med.

I kan se et eksempel på Barbaras

billeder i kontoret, hvor

vandgymnastikholdet er motivet.

Side 11


Udspring

Klubmesterskaber

Alle deltagerne til årets klubmesterskab

Prismodtagerne


SUPER FLOT sprunget til junior og senior DM i juni 2019!

I Odense universitets svømmehal blev årets

junior og senior vippe mesterskab afviklet den

15. -16. juni 2019. Farum-Familie-Svøm

deltog med nogle af de ældste springere fra

konkurrenceholdet.

Maj Trolle udmærkede sig ved at opnå en flot

sølvmedalje i senior rækken på 3m med sine

blot 14 år. Maj vandt også sølv i pigerækken

på 1m, fremtiden lover godt for hende.

Emilie Draiby var også blandt medaljetagerne

og sprang sig til en flot sølvmedalje i pigernes

3m konkurrence, spændende hvad fremtiden

bringer.

Viktor Tranto Bräuner viste klasse på drengesiden

og vandt bronze på 3m og kun 0,55

point fra 2. pladsen.

De gjorde det virkelig godt selvom vores

træningsbetingelser har været små pga. klinkerenovering.

Vi er meget glade for de 2 dage

om ugen, hvor vi har kunnet træne op til DM i

Værløse svømmehal.

Farum-Familie-Svøms udspringere viste sig

fra den gode side og repræsenterede klubben

godt med deres flittige engagement og træning

samt gode humør.

En fornøjelse at stille op med.

Lone Vorm

Side 13


Træningslejr i Sverige

På grund af svømmehallens renovering måtte

konkurrence- og talentholdene i år søge andre

steder hen for at afholde sommerferiens

træningslejre.

Træningen i den første ferieuge blev lagt helt

til Jönköping i Sverige. Her fik vi, mod behørig

betaling, lov til at bruge svømmehallens

udspringsfaciliteter, som er noget af det

bedste i Sverige. Hallen har mange vipper, 10

m tårn, boblesystemer og gode faciliteter til

tør-træning samlet på et sted, så mulighed for

fremgang var muliggjort.

Det blev godt udnyttet. Vi havde 7 springere

med, og alle fik forbedret deres svære spring.

Nogle stykker opnåede også at kunne

præstere springserier på 3m hørende til deres

årgang, hvilket betyder, at de nu også kan

springe kvalifikation på denne højde til

årgangsmesterskaberne til efteråret.

Emilie fra 3m

Valdemar i afsæt fra 3m

Vi blev også inspireret af et par Jönköping

springere, der trænede op til VM deltagelse

umiddelbart efter lejren. De var søde til at

stille sig i kø og tale med vore springere.

Vi boede på en nærliggende campingplads i

lejede hytter. Det gav mulighed for adspredelse

i omgivelserne med spil og leg, dels

med badning i Vätern søen.

Vi havde inviteret Lyngby Udsprings Klub

med på lejren. 4 springere og et par trænere

deltog. Det var sjovt for vores springere at

være sammen med dem, både i svømmehal og

campingplads.

Samarbejdet med Lyngby gavner os meget. Vi

fik lov til at træne sammen med klubben i

Lyngby Svømmehal i uge 32 og har planlagt

træningsweekender sammen i efteråret.

Hans

Side 14


Koncentration og

afslapning

Side 15


Danske Årgangsmesterskaber i udspring

Aarhus den 5.- 6. oktober 2019

Generalprøven

En uge før årgangsmesterskaberne var Trip Trap stævnet 28. september i Lyngby muligheden for at

teste sin form og ”komme i konkurrencestemning”, for nogle var det sidste chance for at opnå

kvalifikation til årgangsmesterskaberne på de to vippehøjder 1m og 3m.

Med en noget svingende sæsonopstart uden egen svømmehal og med begrænsede

træningsmuligheder i andre svømmehaller, var forventningerne ikke høje for FFS springerne..

Valdemar Wissing (Årgang 10-11 år) mødte stor modstand fra Lyngby springerne, specielt på 1m,

men opnåede dog en 3. plads ud af 7 springere på 3m vippen.

I næste gruppe (12-13 år), skulle Sille, Mathilde og Laura teste deres formåen på vipperne. De fik

indset, at de i det danske miljø stod stærkt, men i forhold til svenskerne stadig kan blive bedre.

Trods alt fik Sille 2 bronzemedaljer, med håb om konvertering til guld ved ”finalen”

For Emilie (gr. 14-15 år) gjaldt tilsvarende historie, dog med en enkelt 3. plads på 3m til følge.

Viktor sprang uden konkurrenter i gr. 16-18 år, og viste stort overskud på kvalifikationskravene til

årgangsmesterskaberne. Han og nogle af de andre FFS springere skulle også kæmpe om DMkvalifikation

på 3m vippen. Det lykkedes ikke ved dette stævne, skønt stor vilje. En del af

forklaringen kan til dels tilskrives de begrænsede træningsmuligheder under vores egen

svømmehals midlertidige lukning.

Deltagerne 28. september

Side 16


Danske Årgangsmesterskaber i udspring

Aarhus den 5.- 6. oktober 2019

Turen til Aarhus

Vore springere måtte i år, den 5.-6. oktober tage turen til fastlandet, nærmere Århus, for at dyste om

årgangsmesterskaberne. De yngste årgange drog tidligt afsted med tog fredag morgen og udnyttede

dagen i Aarhus til besøg i Den Gamle By. Springerne mødtes til overnatning på vandrerhjemmet i

Risskov. Inden turen til et nærliggende spisested var der frisk fælles vinterbadning i Århus bugten.

Dette for at bruge de sidste af dagens kræfter og få god appetit inden aftensmaden med

efterfølgende god nattesøvn

Lørdag morgen var det tidligt af sted til Lyseng Svømmehal, der stod klar til træning hele

formiddagen. Springerne skulle være klar til dagens opgør med de andre klubber.

Søndag formiddag stod konkurrencerne på nye højder for diverse grupper. Søndag middag sluttede

det hele med medaljeoverrækkelse til de bedste

Flere forældre var dukket op i løbet af stævnet, så det gik hurtigt hjemad på motorvejen.

Besøg i den gamle by i Århus

Side 17


Danske Årgangsmesterskaber i udspring

Aarhus den 5.- 6. oktober 2019

Mesterskaberne

De fleste springere havde testet deres status ugen før og vi vidste hvad der skulle til for at opnå

medaljer.

Emilie i gruppe 14-15 år med guld fra generalprøven var opsat på at gentage succesen som den

bedste dansker i sin gruppe ugen i forvejen, evt. dele med holdkammeraten Maj, der som vinder af

1m sidste år stod med favoritværdigheden på denne højde.

Pigekonkurrencerne startede på 3m. Her underpræsterede Maj overraskende på en ellers sikker 1½

forlæns salto og sluttede også de to sidste spring under standard. Maj måtte nøjes med bronze, mens

Emilie uden væsentlige fejl kørte guldet hjem.

Normalt revancherer Maj sig på 1m, men her var hun igen ikke skarp nok i de lette spring, hvilket

trak hende bagud i konkurrencen. Hun sled hårdt for at komme tilbage i konkurrencen, men med et

usikkert skruespring måtte hun igen erkende en tredjeplads, dog tæt på kombattanterne foran hende.

Det trøstede Maj at Emilie ígen trak guldet hjem til Farum FS.

En FFS springer yderligere erhvervede sig 2 guldmedaljer. Sille i (gr.12-13 år) opnåede en sikker 1.

plads på 3m. Men på 1m fik hun fra starten problemer og teamkollegaen Mathilde tog føringen på

FFS vegne. Men i fjerde spring fik Mathilde brug for omstart i sit tilløb. Det gav pointtab, som

medførte føring til Sille. Den holdt hele vejen hjem til endnu en øverste podieplads for Sille.

Mathilde fik trods alt sølv på begge højder, mens Laura med bronze på 1m sørgede for

totaldominans af FFS på podiepladserne i denne gruppe.

Endelig levede juniorernes mester, Viktor (gr.16-18 år) op til forventningerne om sølvmedalje på

1m, mens Mads i den yngste gruppe (gr.10–11 år) overraskede konkurrenterne med at tage bronze

på 3m.

Mads havde under 1m konkurrencen været forstyrret af nogle afbrydelser i konkurrencen med

dårligt resultat til følge, men smed på 3m nerverne og opnåede det flotte resultat. Mads har kun

dyrket udspringssporten i 1½ år og debuterede i årgangsmesterskaberne. På dette grundlag, meget

flot.

Hans

Sille guld, Mathilde sølv og Laura bronze

Viktor med sølv

Side 18


Når avisen klipper

Furesø Avis var venlige med en lille artikel om vore springeres succes ved årgangsmesterskaberne.

Men underligt nok var der blevet klippet i begge sider af billedet med medaljetagerne! Det gik ud

over bronze medaljetagerne Laura og Mads. Underligt. Vi bringer naturligvis det fulde billede :-)

Side 19


Renovering af klinker i 50m bassinet sommer 2019.

Mandag den 13. maj startede et dykkerteam

med at understøtte broen. Den skal

understøttes før man tapper vandet af

bassinet, da den vejer 390 ton og stemplerne

ikke skal skride, når broen skal være oppe

under hele processen. Understøtningsarbejdet

tager 3 dage.

Vandet er rødt fordi man kontrolerer om

dyserne virker, når vandet cirkulere igennem

ved rensningen.

I starten af uge 21 blev vingerne som sidder

på broen i springbassinet kigget efter, justeret

og repareret, så hjulene og lågerne virker.

Start juni gik tømrerne i gang med at afdække

vinduerne og gulvet så det ikke tog skade, når

murerne bankede og brød klinkerne af.

Tømrerne har også sat sikkerhedshegn op

rundt om bassinet. I uge 24 er murerne godt i

gang med at banke klinker af i hele bassinet

og der er sat et stort hegn op ude foran hallen,

som nu er byggeplads. Fredag den 21. juni

2019 er springbassinet fri for klinker og er

ved at blive gjort rent. 180cm er næsten fri for

klinker og i 90cm er klinkerne banket løse og

klar til at blive fjernet.

Torsdag den 16. maj efter den sidste

farveprøve og med et klorindhold som er

lovligt, at lukke ud i kloakken, begyndte man

at tappe vand af bassinet i et tempo så

rensningsanlægget kunne følge med. 50 m

bassinet var tømt for 2,3 millioner liter vand

mandag den 20. maj.

Fredag den 28. juni 2019 alle klinker er nu

fjernet og håndværkerne er i gang med

rengøring og klargøring til sandblæsning.

Efter sandblæsning og fjernet støv skal der et

lille fint pudslag smøres på og herefter en fin

ny membran.

Fredag den 28.08.19 Der har nu været

landmåler for at måle bassinet præcist op så

det overholder Finas regler ved afvikling af

stævner. Dyserne i bunden af bassinet er

udskiftet. Vinduet i 4m bassinet er udskiftet.

De lodrette ender er pudset fint op. Der er sat

nye stilladser op i springbassinet, så der kan

arbejdes i alle højder.

Side 20


Renovering af klinker i 50m bassinet sommer 2019.

Der er smurt lim på hele gulvet, så pudslaget

sidder godt fast og herefter membranen.

Soppebassinet er hakke op for ny plan bund

med dybde på 40cm over det hele og rengjort

efter asbest fund. Nyt soppebassin er ved at

blive bygget op. Broerne er blevet pudset op.

4. september 2019 er arbejdet med membran

påbegyndt og i uge 37 er murerne begyndt at

sætte fliser på siderne og soppebassinets

kanter er støbt op.

De 4 stempler med hydraulik og alt elektronik

til hæve/sænkebroen (det midterste bassin) er

udskiftet og bassinet er rettet op, så det er helt

lige. Dette var også et stort arbejde.

Her sidst i september er klinkerne sat på

væggene (langsiderne) i springbassin og på

langsiderne i 180cm samt under 90cm på

langsiderne. Trappen er støbt færdig til

soppebassinet. I starten af oktober er der sat

klinker på endevæggen i springbassinet og på

hele gulvet under 90cm bassinet. Mureren

kunne oplyse at der benyttes 41.600 klinker til

at dække indvendigt i 50m bassin. Der er

løftet mange små æsker klinker ned i

bassinerne. Midt i oktober er der nu klinker på

gulvet i springbassin og på langsiderne i

90cm. Der er også målt op på gulvet i 180cm

til klinker, små tern så det hele bliver lige.

Sidst i oktober skal der fyldes vand i bassinet

igen og det tager ca. 10 dage, da det skal være

opvarmet vand, så klinkerne ikke springer op

pga. kulde og varmeforskellen. Vandet skal

reguleres med klor og salt. Der skal samtidig

gøres rent i hele hallen, flyttes gulvbeskyttelse

dvs. alle træpladerne skal bæres ud,

glasdørene skal i igen efter der har været

trædøre for at beskytte. Rækværket skal

fjernes, når der er vand i bassinet igen.

Startskamler og vipper skal monteres og alle

redskaber skal ind i hallen igen. Ribberne skal

hænges op og bænkene skal også op igen. Det

er et stort arbejde at få det hele klart igen til

opstart. Alle glæder sig til at se det flotte

resultat.

Lone

Side 21


Voksen begynder svøm tirsdag kl. 09.00

På holdet blev der kæmpet flittigt i flere niveauer med svømning og svømmeøvelser.

Træningsbassinet er godt for begyndere, først svømmes der på tværs på 120cm og senere på langs

og ud på det dybe 180cm.

I år gennemførte Finn og Anne-Marie deres mål og fik som fortjent et distancediplom. Målet i

kommende sæson er 1000 m.

Jeff

Til lykke med diplomet

Side 22


OVERSIGT OVER FARUM-FAMILIE-SVØMS AFDELINGER OG UDVALG

AFDELING LEDER AFDELINGSMEDLEMMER

Svømme Maj 30 74 15 46 Alle instruktører som har svømmehold

Vandgymnastik Lone 44956789 Lise-Lotte, Maj, Pi

FUS’er Christian S 29 61 54 02 Lise-Lotte, Michael, Sara, Pi, Shivam,

Johanne, Steffen, Frederik, Anders,

FAKLer Bo 60 60 71 92 Christian S,

Livredning Maj 30 74 15 46 Jeff

Handicap Merete 22 82 88 54 Therese, Carla, Peter

Udspring Hans 44 95 32 25 Lone, Sofie, Oskar, Oscar, Viktor, Isabella

Vandskræk Lone 44 95 67 89 Tina, Johanne, Andreas, Pelle

Kajak Henrik 44 99 15 80 Merete, John

UDVALG LEDER UDVALGSMEDLEMMER

Blad Kaj 44 99 45 12 Maj

Kursus Lone 44 95 67 89 Svømmeudvalg

IT Bo 60 60 71 92 Robert, Benny

Svømme Maj 3074 15 46 Hans, Lone, Christian, Merete,

Henrik

Økonomi Jeff 44 95 66 10 Gert, Jakob

Jule Lone 44 95 67 89 Svømmeudvalg

Side 27


KALENDER

Alle de nævnte feriedage er inklusive

Der er ikke klubsvømning på skolefridage i Farum

Julefest Lør. 7. dec. 2019 kl. 14 til 17

Juleferie Fre. 20. dec. 2019 - Tor. 2. jan. 2020

Vinterferie Man. 10. feb. 2020 - Søn. 16. feb. 2020

Påskeferie Man. 6. apr. 2020 - Man. 13. apr. 2020

St. Bededag Fre. 8. maj. 2020 - Søn. 10. maj. 2020

Kr. Himmelfartsdag Tor. 21. maj. 2020 - Søn. 24. maj 2020

Sommerferie Man. 1. jun. 2020 - Man. 31. aug. 2020

Friske springerne i århusbugten 5. september (koldt !)

FARUM-FAMILIE-SVØM

Adresse og telefon nummer se side 2

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully !

Ooh no, something went wrong !