08.01.2020 Views

kirkeblad sommer efterår 18

Kirkeblad

Kirkeblad

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Vejstrup Valgmenighed

- en fri grundtvigsk menighed

inden for Folkekirkens rammer

Sommer/efterår 2018

"Story of Berlin"


Musikprofil i Vejstrup Valgmenighed

Vi er nu kommet godt i gang med planerne for ombygning af

kirkehus, renovering af kirkerum, samt tankerne omkring

renovering af orglet. Og når man lukker øjnene og ser de

nye omgivelser for sig, synes vi, det er relevant at prøve at

beskrive den musikprofil, vi ønsker skal flytte ind i de nye

rum og udfylde de nye muligheder i Vejstrup Valgmenighed.

Lad mig starte med orglet. Vejstrup Valgmenigheds Orgel er

et Strarup Orgel fra 1967. Ved indvielsen blev orglet rost af

dom organisten der spillede koncert og efterfølgende udtalte:

“Der en kommet en ny klang i kirken. Orglet er først og

fremmest bygget til salmesang, men med så store variationsmuligheder

at det klangligt kan opfylde de forskellige

funktioner, begravelser, bryllupper og store gudstjenester.

Derudover er der nu mulighed for at opføre store orgelværker

ved koncerter i kirken”.

50 år senere skriver orgelkonsulent og organist v. Munkebjerg

kirke Odense; Michael Thomsen i sin rapport og anbefaling

af orglet og dets tilstand, fra 28 februar 2017:

“ Orglet har en standardpræget disposition, ganske blottet

for solo-stemmer, og med en tidstypisk og karakteristisk

mangel på grundtonestemmer (fyldige stemmer). Mensurerne

(pibetykkelsen) er ret smalle, og progressionerne i piberne

giver for smalle diskanter, det store kirkerum taget i

betragtning.”

Det tidstypiske, som Michael Thomsen hentyder til, er et

klang ideal, som vandt frem i 60’erne, med meget lyse klange.

Medens andre orgelbyggere gik ret hurtigt væk fra ideen,

gik Strarup videre og endte altså bl.a. med at levere det orgel,

vi har i dag. Udover Michael Thomsen har vi haft besøg af

orgelbyggere fra Frobenius og fra Marcussen. De har på baggrund

af Michael Thomsens udførlige rapport givet tilbud på

renovation og udbygning af Strarup orglet. Og vi stoler på, at

en sådan renovering vil bringe orglet i væsentlig bedre balance,

hvad angår både fylde og variationsmuligheder.

Vi er dog ikke i tvivl om, at et helt nyt orgel med dispositioner,

fylde og variationsmuligheder udformet til kirkerummet

står allerøverst på vores ønskeliste. Et orgel med 14-16

stemmer, der udover at ledsage sangen, også vil kunne bringe

orglet ind på en central plads ved kirkens koncerter, hvad

enten det er med udefra kommende kunstnere og kor eller

ved kirkens tjenester, hvor et varieret musikalsk udtryk fra

orglet ville kunne reflektere vores nærværende, poetiske og

sanselige gudstjenester og tema aftener.

Vi har også været omkring det daglige virke for organist og

sangere. Her drømmer vi om at kunne ansætte en musiker,

der udover at mestre et instrument, også evner at synge for

til tjenesterne. Vi har arbejdet ind over sommeren med disse

tanker og det har resulteret i, at vi inden længe kan opslå

en ny stilling i Vejstrup Valgmenighed med følgende tekst:

2


"Vejstrup Valgmenighed søger en kirkesanger, der udover

at synge for på salmer og sange også mestrer et instrument

på et professionelt niveau.

Vi ønsker at udvikle den musikalske del af gudstjenesten.

Vores organist har udover kirkeorglet også et hammondorgel,

en harmonika og et akk. klaver at spille på, og nu ønsker

vi altså et ekstra instrument til at farve den musikalske del

af gudstjenesten.

I vores gudstjenester står evangeliet og det kristne budskab

levende og nærværende. Derudover er vi beriget med en poetisk

og sanselig præst, der hver søndag inspirerer til kærlige

musikalske reflektioner.

Vi søger derfor en legekammerat til vores organist. En musiker,

der udover sit hovedinstrument på eks. blæs, violin, cello,

guitar…, gerne kan udtrykke sig på andre instrumenter.

Du skal kunne improvisere og gribe øjeblikket på dit instrument,

den musik, der opstår i nuet, virker ofte levende og

nærværende.

Og så skal du altså være i stand til at understøtte fællessangen.

Og har du også stemmen til at synge solo, er det bare

rigtig godt. Tiltrædelse den 1. oktober 2018."

Det betyder at Andrê får frigjort ressourcer til at planlægge,

udvikle og afvikle bl.a. caféaftener og månedssange. Da den

nye stilling bliver en deltidsstilling, vil vi stadig kunne trække

på Andrê som sanger. Og han vil også traktere klaveret,

når organisten har fri.

Det betyder også, at vi skal sige farvel til Anette som sanger

i Vejstrup Valgmenighed. Anette stopper pr. 1. september

2018. I den forbindelse skal herfra lyde et stort og varmt

tak til Anette for hendes loyale og stabile indsats gennem

mange år. Anette er en særdeles farverig og sjov kvinde, og

vi har haft mange skønne timer og grin sammen deroppe på

pulpituret. Så al held og lykke fremover til dig Anette.

Ulrich Klostergaard.

Sangglæde

Den store interesse for sang fortsætter - det er skønt.

Den første onsdag i hver måned er der fortsat sang i kirken fra kl. 17.00 til kl. 18.00 med skiftende sangværter.

Det er dejligt, at der hver gang møder en flok sangglade mennesker op, som nyder fællessangen og samværet.

I efteråret søsætter vi et nyt projekt, idet vi inviterer til sang og musikaftener et par gange inden jul med titlen

”Tre generationer vælger sange ” – det er formentlig med til at aftenens sangvalg bliver forskelligartet og ganske

spændende.

Datoerne for dette bliver den 25. september og den 30. oktober.

Har I lyst til at være en af familierne til disse aftener – kontakt André Isager på telefon 20 78 61 87.

3


Konfirmandtur til Berlin I

Første rejsedag: Vi startede i Kolding tidligt om morgenen,

hvor vi skulle med bussen til Berlin. Vi hyggede rigtig meget i

bussen med både snolder og sang. Vi gjorde et stop i Neumünster,

hvor vi fik tid til at gå i grupper og kigge på tøj. En time

senere kørte vi videre mod Berlin. Da vi ankom, skulle vi finde

hotellet. Det var rigtig hyggeligt, ”sådan lidt retro”. Vi skulle

bo på 4. etage. På vores pigeværelse var der et badeværelse og

tre køjer, som vi sov overraskende godt i. Vi pakkede ud og

gik ud for at finde noget at spise. Vi endte med at spise på en

burger-bar, der lå lidt nede ad gaden. Da vi havde spist, gik vi

tilbage til hotellet og gik i seng.

Dag 1: Næste dag startede vi med at se East Side Gallery.

Det var virkelig flot og spændende. Der var

ligesom en historie ved alle malerierne. Efter

East Side Gallery gik vi videre til Alexander

Platz, hvor vi hørte om Berlins historie i

forhold til øst og vest Berlin. Senere på dagen

så vi masser af de forskellige små seværdigheder

i Berlin. Vi så Neue Wache, Denkmal

og Ritter Sport Museum. Da vi havde set det og fået noget

at spise, var vi på Story of Berlin

Story of Berlin var et fedt museum med en masse historie.

Der var også en stor bunker, som vi syntes var ret creepy. Da

vi havde set Story of Berlin, skulle vi til sidst se/høre et kor,

der sang inde i Gedächtniskirche. Det var meget smukt og

stemningsfuldt. Om aftenen delte vi os op i grupper og spiste

aftensmad på små hyggelige cafeer tæt på hotellet.

"Det var rigtig hyggeligt.

Fedt at have sådan en

tur med sin præst og sin

gamle skolelærer."

Dag 2: Vi startede med at stå tidligt op, fordi vi skulle nå

toget til Wittenberg, som er den by, hvor Martin Luther havde

gået rundt og sat teser op og ”lavet reformation.” I Wittenberg

var vi med til en lang gudstjeneste i en meget smuk

kirke. Vi forstod ikke så meget af det, da det var på tysk, men

det var alligevel vildt spændende at være med til.

Anders fortalte også en masse spændende ting om Luther.

Vi så også Slotskirken, som var den kirke, hvor Luther havde

slået de 95 teser op på kirkedøren. Vi spiste selvfølgelig også

en masse is og hyggede os. Vi sluttede af i Lutherhaus, hvor

Emilie og Alberte faldt i søvn….

Dag 3: Dag 3 startede stille og rolig ud med,

at vi spiste morgenmad og tog ind til byen.

Denne dag havde vi mere tid til selv at gå

rundt og shoppe. Vi shoppede blandt andet

i Primark, hvor vi brugte de fleste af vores

lommepenge. Lidt senere på dagen skulle vi

ind og se domkirken i Berlin.

Den var mega stor og mega flot! Som sidste seværdighed var

vi på DDR Museum, som vi alle sammen var helt vilde med.

Til aftensmad fandt vi en vildt hyggelig cafe, som hed Habana.

Her fik vi lov til at smage de voksnes drinks, og vi havde

det mega sjovt. Vi blev alle sammen enige om, at det var vores

yndlingscafe på hele turen. Da vi kom hjem, hyggede vi videre

på værelserne og legede nijaer.

4


Kulturcaféen

Efterårsprogrammet i kulturcaféen

ser ud som følger:

Dag 4: Vi startede ud på Det Jødiske Museum. Det var både

barsk og meget tankevækkende at opleve. Senere på dagen

fik vi igen en masse tid til at shoppe på Alexander Platz, hvor

Emilie og Janka havde købt Hawaii-halskæder til os alle sammen

- også til Anders og Else!

Til sidst skulle vi se Rigsdagen. Det var rigtig spændende at

se, hvor Angela Merkel nogle gange sidder. Vi havde en rigtig

sjov engelsktalende guide. Han kom fra Norge, så han kunne

forstå alt, hvad vi sagde. Da vi var færdige, nød vi vores sidste

aften på Habana, hvor vi spiste en masse god mad.

Hjemrejsen: Da vi havde pakket vores ting om morgenen,

købte vi 24 donuts, som vi delte på vej hjem i bussen. Det var

rigtig hyggeligt. Det var ret fedt at have sådan en tur med sin

præst og sin ”gamle” skolelærer.


Alberte Henningsen

22. okt. Forstander på friplejehjemmet i Svendborg

Sten Dokkedal fortæller om det nye

plejehjem og udfordringerne ved at træffe

beslutning om at flytte på plejehjem

5. nov. Anders viser filmen om ”Martin Luther”

med et kort oplæg om den historiske baggrund.

19. nov. Herdis Iversen viser Vejstrup Valgmenigheds

hjemmeside og gennemgår, hvordan

man finder rundt på den. Efter kaffen står

Ingrid Madsen for en sangtime

3. dec. Denne dag skal vi på en musikalsk rejse

omhandlende: Otto Brandenburg,

John Mogensen, CornelisWresvijk, Evert

Taube, Benny Andersen og Elo Treg.

Der vil til sangene blive knyttet små anekdoter om

den enkelte solists liv og levned. Man kunne sagtens

bruge en hel aften på hver enkelt, men der er her valgt

en samhørighed iblandt dem. Det hele bliver serveret

med guitar akkompagnement og et glimt i øjet. Har

man lyst, synger man bare med. Gert Ole Andersen,

hvis kunsternavn er Elo Treg, står for eftermiddagen.

Alle mandage starter vi kl. 14.30 i kirkehuset, Brudagervej

6, Vejstrup.

Foredrag og kaffe koster 50 kr. pr. gang, som betales

ved ankomst. Tilmelding til Asta Fjord: tlf. 62 25 19 92,

mail: astafjord@mail.dk


Herdis Iversen

5


Konfirmandtur til Berlin II

Vores tur til Berlin startede med, at vi tidligt fredag morgen,

lige før påskeferien, kørte fra Vejstrup mod Kolding. Fra Kolding

skulle vi med bus hele vejen til Berlin.

Vi havde en hyggelig bustur, hvor vi snakkede, hyggede og spillede

kort. Vi ankom med bussen til Berlin ved 18-tiden samme

aften. Vores hotel lå i Friedrichshain, og lige fra vi kom ind på

hotellet, kunne vi rigtig godt lide det. Den aften spiste vi på en

hyggelig burgerrestaurant, som lå længere oppe ad gaden.

Det første på programmet næste morgen var East Side Gallery.

Ud over East Side Gallery fik vi den dag set Alexanderplatz,

Neue Wache og Denkmal für die ermordeten Juden. Vi nåede

også lige ind på Rittersportmuseet, hvor alle fik købt mindst en

Rittersport-chokolade. Efter Rittersportmuseet var vi inde på

The Story of Berlin, hvor vi blandt andet var nede i en bunker

fra Den Kolde krig. Bunkeren var heldigvis aldrig blevet brugt.

Om aftenen deltog vi i aftensang i Gedächtniskirche. Vi havde

en rigtig hyggelig første dag i Berlin med en hel masse nye

indtryk og oplevelser. Vi fandt for eksempel hurtigt ud af, at

Anders var ligesom et levende leksikon på to ben. Han kunne

fortælle historier om alle de ting og steder, vi så, og han kunne

svare på alle de spørgsmål, der blev stillet.

Da vi kom tilbage til hotellet den aften, var vi alle meget trætte,

men vi piger havde da stadig kræfter til at hyggesnakke lidt.

Søndag morgen stod vi op halv 7, hvilket svarede til halv 6 for

os, da det var den nat, hvor vi skiftede fra vinter- til sommertid.

Det var meget tidligt, syntes vi, men det var, fordi vi den dag

skulle til Wittenberg. Vi skulle køre med tog i ca. 1,5 time for

at komme dertil. Wittenberg er en lille by lidt uden for Berlin

med lidt over 50.000 indbyggere.

I Wittenberg listede vi ind til en gudstjeneste i Mariakirken.

Gudstjenesten var begyndt klokken 10. Senere spiste vi vores

medbragte madpakker på torvet, og efter vi havde spist, gik vi

videre til Slotskirken, som var den kirke, hvor Martin Luther

havde slået sine 95 teser op den 31. oktober 1517.Efter vi havde

været inde i slotskirken, satte vi os ned på en hyggelig cafe og

fik is og kaffe. Der sad vi et godt stykke tid, før vi gik videre til

det sidste stop, som var Lutherhaus. Det var rigtig spændende,

men på den tid af dagen var vi alle ved at være ret trætte. Så

efter Lutherhaus gik turen tilbage til Berlin.

Den næste dag var en afslappet dag. Vi startede med at køre

med U-banen hen til den danske kirke i Berlin, hvor præsten,

Jens, fortalte om kirken. Da vi havde været i den danske kirke,

improviserede vi og gik hen til Tysklands ældste moske, Wilmersdorf

moskeen. Moskeen lå lidt længere oppe ad gaden.

Det var en virkelig god oplevelse inde i moskeen. Imamen fortalte

meget spændende om islam og om, at han var meget åben

over for os og over for andre religioner. Om eftermiddagen var

vi inde og se Berliner Dom, domkirken i Berlin.

6


Domkirken var virkelig flot og imponerende. Man kunne komme

helt op i toppen af kirken. Senere var vi inde på DDR museet.

Et spændende sted, men der var en del mennesker.

Den næste dag var vores sidste hele dag i Berlin. Vi startede

med at køre ud til Det Jødiske Museum, hvor vi var i ca. 2,5

time. Det var virkelig spændende, men også ret overvældende.

Der var mange ting, som vækkede mange forskellige tanker og

følelser.

Efter Det Jødiske museum gik vi forbi Checkpoint Charlie og

derefter videre til Topographie des Terrors, og ligesom Det Jødiske

Museum bragte det også en masse tanker frem.

Om eftermiddagen fik vi tid til at shoppe, og som det sidste

på dagen var vi i Rigsdagen. Vi var der om aftenen, og det var

virkelig flot. Vi kunne se ud over Berlin. Vores guide var også

rigtig god, og meget sjov.

Efter vi havde været i Rigsdagen, spiste vi aftensmad sammen,

og derefter skulle vi tilbage til hotellet og pakke sammen til næste

dag. Næste dag skulle vi hjem til Danmark igen. På vej hen

til bussen købte Anders donuts til os alle. Vi kom til Kolding

sidst på eftermiddagen, og det var slutningen på vores fantastiske

Berlintur.


Janka Andersen

Kridtcirklen - starter sin sæson!

Tirsdag d. 2. oktober: til denne dag skal

deltagerne læse Henrik Pontoppidans

roman ”Lykke Per”. Skaf selv bogen.

Tirsdag d. 11. december: Der samtales om

Jørgen Carlsens bog: ”Glædens fest”, som

er en art julekalender.

Tirsdag d. 13. november: Der samtales om

Virginia Woolfs roman Mrs. Dalloway, og vi

skal se filmen ”The Hours”, som er baseret

på romanen.

Vi mødes hos Asta Fjord, Gudme Søpark 27

Deltagelse koster 25. kr Tilmelding til Asta

Fjord: tlf. 62 25 19 92, mail: astafjord@mail.dk

Herdis Iversen

7


De blå Perler

SVENDBORG FORSAMLINGSHUS

Lørdag 18. august 2018, kl. 9.00 - kl. 21.00 - Lundevej 2, Svendborg

12 timers Marathonsang fra Højskolesangbogen

Vejstrup Valgmenighed - arrangerer for fjerde gang “De blå

Perler”. Denne gang flytter vi til Svendborg Forsamlingshus,

som tager imod os med åbne arme. Vi søger om lov til at afspærre

området udenfor forsamlingshuset - det kunne jo blive

godt vejr. Og som det er blevet tradition foregår det den tredie

lørdag i august, i år altså lørdag 18 august 2018.

Vi kommer til at synge ca. 144 sange i de 12 timer. Nogle af

dem nok et par gange eller 3. Sidste års hit var svensk “Har du

visår min ven”, og kom netop 3 gange. Vi har igen i år inviteret

12 værter til at præsentere 10-12 sange i en lille time, hver med

deres tema fra højskolesangbogen. Og i de små pauser er der

mulighed for at købe en kop kaffe, the eller vand og dertil et

stykke kage. Man kan også tage en madpakke i den ene hånd,

højskolesang bogen 18 udgave i den anden hånd og sin kæreste

i den 3’die hånd. Når vi synger, sætter vi kroppen og alle de små

celler i vibrationer. Når vi synger sammen, samles vi i et fællesskab,

der rækker ud over vores egen næsetip og får beskrevet

den kultur, vi er en del af, og når vi synger unisont og trækker

vejret på samme tid, slår vores hjerter i samme puls, og jeg tænker

at vi udefra set smelter sammen til en organisme. Og når

vi så synger sange fra højskolesangbogen, får vi oveni al det,

et sus fra det land, vi er rundet af: Grundtvig og tankerne om

fællesskabet, Benny Andersen og alle vores små mærkværdige

lykkesus, salmerne, folkeviserne, aften og morgensange, livet

og friheden…… vi rækker ud til Norden, og vi kommer forbi

The Beatles.

Her en lille stemningbeskrivelse fra første års Blå Perler:

“Det var en ubeskrivelig stemning i minutterne efter “I skovens

dybe stille ro” klingede ud. Vi kiggede forundret på hinanden

og måtte konstatere, at klokken var blevet 21, og at det virkelig

var 12 timer siden, vi sang “I østen stiger solen op”.

12 veloplagte værter havde alle lagt masser af god energi i at

sammensætte og kommentere netop deres 12 sange, og som

dagen skred frem, sank vi alle dybere ned i sangene, blev dus

med værterne og dem vi sad ved siden af. Og de blå perler fyldte

os selv og dagen, som på forunderlig og let vis, mediterede

sig frem gennem temaerne.”


Ulrich Klostergaard

8


“Sange til horisonten”

LØVFALDSKONCERT

Torsdag 27. september kl. 19.30

Da vi mødtes for at spille juleaften sammen i Vejstrup

Valgmenighed 2017, nåede vi, til en af øve-gangene at

høre Susannes horn lyde sammen med hammondorglet.

Det var så inspirerende 20 min., at vi blev enige om, at det

måtte vi samle op en dag ved lejlighed. Og den lejlighed er

nu sat i kalenderen: Det bliver nemlig vores traditionelle

Løvfaldskoncert i Vejstrup.

Vi har endnu ikke lagt os fast på programmet, men vi føler

os begge inspireret af titlen “ Sange til horisonten”. Det giver

mulighed for at spille skønne sange og melodier sammen,

tage dem lidt væk, lidt videre, lidt højere ….. kort sagt en

aften hvor genkendelighed bliver parret med legesyge og

spilleglæde. Og det glæder vi os begge til.

Susanne Skov skriver på sin hjemmeside: Som 11-årig startede

jeg med at spille cornet i Danehofgarden, Nyborg. Men

da jeg nogle år senere fik valdhornet i hånden, var jeg for

alvor solgt. Nu gik det stærkt og jeg kom hurtig med i det

landsdækkende orkester, DAO’s Ungdomsharmoniorkester,

det fynske ungdomssymfoniorkester FAUST samt orkestret

ved Nyborg Voldspil. I 1994 startede jeg på MGk ved

Odense Musikskole, og i 1996 kom jeg ind på Det Fynske

Musikkonservatorium. 2 år senere flyttede jeg mine studier

til Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i København, da

jeg blev optaget på diplomlinien her.

Fra 2000-2001 tog jeg en post-graduate på Guildhall School

of Music and Drama i London. Siden min diplomeksamen

i 2002 har jeg arbejdet free-lance og haft længerevarende

kontrakter i flere af landsdelsorkestrene samt ved flere musical-opsætninger,

blandt andre: “Den Lille Havfrue”, “Esaura”,

“Young Frankenstein”, “Klokkeren fra Notre Dame” og

“Prinsen af Egypten” på Fredericia Teater. “Chess” og “Les

Miserables” på Aarhus Teater, “Sweenie Todd” på Odense

Teater. “West Side Story” med Musical Silkeborg. På den

Fynske Opera har jeg spillet med i den Reumert nominerede

forestilling “Andre Bygninger” og “The Fall of the House

of Usher”.

De senere år har jeg brugt en stor del af min tid på selv at

skrive musik. Dels musik til min kvartet, Susanne Skov

Quartet, men også musik til andre sammenhænge. Jeg har

blandt andet skrevet musik til skolemusicalen “Spookmeister”,

der blev opført på Nyborg Friskole i 2013. Jeg har

netop færdiggjort en musikforestilling til indskolingen på

Nyborg Friskole, hvor jeg har sat musik til 2 børnebøger

skrevet af Marianne Iben Hansen.

Inspirationen til den musik jeg skriver til kvartetten, kommer

mange steder fra. Jeg skriver, om det jeg ser, mærker og

oplever i mit liv, så det er ofte meget personlige numre. Stilistisk

spænder det fra jazz, folk og pop til mere funky numre.

9


”Ud-af-huset”-gudstjeneste

Søndag den 23. september kl. 10.00 sætter de fynske friog

valgmenigheder hinanden stævne ved en gudstjeneste

i Odense Valgmenighed. Odense Valgmenighed byder til

gudstjeneste med efterfølgende frokost, som hver menighed

selv medbringer. Som afslutning byder værtsmenigheden på

kaffe og underholdning. Der er afslutning senest kl. 13.30.

Jeg går ud fra, at der aftales på kryds og tværs, hvad transport

til og fra Odense angår. Er der nogen af jer, som ikke

kan få nogen transport til storstaden, vil jeg forsøge at koordinere

kørsel så godt, det lader sig gøre. I er derfor meget

velkomne til at kontakte mig for enten at tilbyde kørsel eller

bede om kørelejlighed. Jeg kontaktes fortfarende på tlf.

40475919.


AC

Visionsudvalget

Vi glæder os meget til at fortælle om og vise jer de spændende

og smukke planer for hele kirkens område inde og ude,

som vi næsten er nået i mål med. I Visionsudvalget har vi

stor glæde af det konstruktive, givende og meget inspirerende

samarbejde vi har og har haft i visionsudvalget og med

arkitekt, byggerådgiver- og ingeniør og fundraiser.

Vi havde aftalt, at planerne skulle fremlægges før sommerferien,

men arbejdet skal have tid og gøres ordentligt, derfor

har vi besluttet at udsætte fremlæggelsen til engang i august

måned, måske først i september.

Information om dato kommer så snart vi har fastlagt den.

God sommer. På Visionsudvalgets vegne, Lone A

Høstgudstjeneste…

...og besøg i Jens Aage Preislers opfinderunivers,

tilsat god musik, dans og leg, sådan som det hører

sig til ved en høstfest – det er da noget man må opleve!

Det hele begynder, når vi mødes hos Jens Aage på Vængemosevej

4, til høstens taksigelsesgudstjeneste søndag den 2.

september kl. 10.00.

Det tidlige forårs blomsterflor og forsommerens dufte og

væld af blomstrende buske og smukke roser har været helt

overdådigt. Forhåbentlig bliver høsten også god, både i haver

og på marker, selv om alt lige nu midt i juni er støvet og

tørt, og regnen lader vente på sig.

Høstgudstjenesten foregår inde eller ude, alt efter som vejret

er og derefter fortsætter dagen med musik, dans og leg.

Man bliver sulten af al den aktivitet, så medbring en god

madpakke – arrangørerne sørger for kaffe/te/saft og kage.

Og tag endelig naturvenligt tøj og fodtøj på, der er nemlig

rig mulighed for at trave en tur i den dejlige natur omkring

Jens Aages ejendom, en natur som bliver ”ledt lidt på vej” af

alle Jens Aages påhit og opfindsomhed.

Vel mødt i naturens høstlige mangfoldighed

10


Gotland

Turen til Gotland venter forude, og vi glæder os over den

store interesse og tilmelding og ikke mindst til at opleve

denne spændende ø sammen.

Der er stadig mulighed for tilmelding, dog skal vi checke hotellets

kapacitet, inden vi kan give et endeligt tilsagn – så er

du interesseret – ring til Lene Isager på telefon 40 40 26 46.

Tirsdag den 28. august holder vi intromøde i kirkehuset kl.

19.00, hvor Anders Carlsson vil forberede os på, hvad vi skal

se under vores besøg på Gotland.

På gensyn Lene Isager

Mini- og juniorkonfirmand

Den kommende sæson vil vi afholde både mini- og juniorkonfirmandtimerne

på en lidt anderledes måde end tidligere.

Det glæder vi os til. For i løbet af vinteren inviterer vi

minikonfirmanderne (3. kl. og 4. kl. fra vore to friskoler) på

en weekend, hvor vi leger og synger og danser og fortæller

os gennem et forløb, hvis overordnede tema i denne sæson

vil være ”Mod”. Weekenden planlægges til at forløbe i begyndelsen

af 2019, og der vil blive sendt indbydelser ud til

børnene fra de to klassetrin. Mere herom i næste kirkeblad.

Juniorkonfirmanderne (5. kl. og 6. kl. fra de to friskoler) inviteres

til en weekendtur til København i februar. Også dén

weekend vil vi fortælle mere om i næste kirkeblad.

Elsemarie Hoffmann og AC

Tur i det grønne

Cykeltur fra Gudme Kirke, tirsdag den 7. august

Travetur fra Lundeborg Kirke, tirsdag den 4. september

I samarbejde mellem menighedsrådene i gamle Gudme

kommune er der arrangeret cykeltur og travetur, der inkluderer

kirke, fællesskab, motion og natur. Cykelturen fra

Gudme kirke begynder med en kort andagt kl.16.30.

Vandreturen fra Lundeborg kirke, begynder kl.17 med en

kort andagt, hvorefter vi går ca. 5 km langs stranden og

igennem skoven tilbage til kirken, hvor vi spiser vores medbragte

mad. Getter fører an på hest og der er mulighed for

en træktur. Vi håber rigtig mange har lyst og mulighed for at

deltage i arrangementerne.

Se programmet i våbenhuset

Lone A.

Kommende konfirmander

Kommende konfirmander og deres forældre indbydes til det

første ”konfirmandmøde” onsdag den 29. august kl. 19.00 i

Kirkehuset Brudagervej 6 i Vejstrup.

Dette møde vil bl.a. indeholde oplysninger om, hvad konfirmandåret

kommer til at indeholde, og samtidig skal vi aftale,

hvor den årlige konfirmandtur til udlandet går hen, og

hvornår den løber af stabelen.

AC

11


Kom maj!

- DU SØDE MILDE

Karen Blixen byste

Citat fra Bebettes Gæstebud

Arbejdsværelset

Karen Blixen på safari

En skøn morgen fredag den 11. maj kl. 7.00 startede

bussen fra Vejstrup med et forventningsfuldt rejsehold,

måske med lidt søvn i øjenkrogene.

Morgenkaffen og de dejlige friskbagte boller ( Tak!) ja, en Enkelt

eller to samt morgensang gjorde os alle klar til de nye indtryk,

der ventede. Lidt før kl. 10.00 svingede bussen ind på ”Rungstedlund”,

som huser Karen Blixen museet, parken og hendes gravsted.

Stedet er på en gang storslået, nærværende og rummer en

personlighed og varme, så man føler sig ventet og velkommen.

En kvik guide ledte os gennem de smukke stuer med sin fortælling.

Desuden var der en særudstilling om ”Babettes gæstebud”.

I parken indtog vi vores medbragte frokost, og havde god tid til at

bese de smukke omgivelser.

Efter en times kørsel ankom vi til Roskilde Domkirke. På kirkepladsen

indtog vi en kop kaffe med dejligt hjemmebag – tak til

giverne.

En tidligere Domprovst modtog os, som guide gav han os en fin

gennemgang af de væsentligste desuden Birgittes Kapel, som skal

rumme Dr. Margrethe d. 2.s gravmæle. Det Glückborgske Kapel,

Chr. 4.s Kapel og Dronning Margrethe d. 1.s sarkofag - Der er

uendeligt meget at se.

Næste stop Osted Efterskole, flaget var hejst og vi fik en hjertelig

modtagelse af forstander, Per Krøis Kjærsgård. En sangtime af

format ventede os – ”hvorfor synger vi? ” – sangen skaber et fællesskab

i øjeblikket – vi kan reflektere over livet - vores liv sammen

med andre – derfor synger vi ( citat forstanderen).

Vi følte os helt høje, da vi gik fra den dejlige sangtime.

Sidste punkt på dagsordenen - aftensmad, som blev indtaget på

Overdrevskroen ved Ringsted. Dejligt sted og god mad.

Med en flot solnedgang over Storebælt, kunne vi se tilbage på en

dejlig dag, og endnu rigere på gode oplevelser.

En perfekt timing med god tid til fordybelse.

Stor tak til Anne og Lene for en dejlig dag.

Karen Voigt-Petersen

12


Virginia Woolf

DET POETISKE HJØRNE

"Min egen hjerne forekommer mig at være det mest utilregnelige

maskineri – altid summende, nynnende, svævende, brølende,

dykkende og så begravet i mudder. Og hvorfor?"

Hvad skal al denne lidenskab til for?

Sådan skrev den engelske forfatter Virginia Woolf i et brev i december

1932 og i hendes helt unikke forfatterskab forbliver hendes

eget spørgsmål åbent – nemlig spørgsmålet om, hvad meningen

med al den lidenskab egentlig er.

Torsdag den 11. oktober vil jeg give eksempler på Woolfs

enestående forfatterskab og fortælle om hendes liv. Det poetiske

hjørne vil i øvrigt blive fyldt med poesi og ord senere i løbet af

vinteren og de næste år. Mere herom i næste kirkeblad.

Af kommende forfattere kan bl. a. nævnes: Federico Garcia Lorca,

Thomas Mann, Else Lasker-Schüler og Dylan Thomas.


AC

13


Formand:

Lone Arntzen,

Albjergvej 47, 5883 Oure.

tlf. 40255382

lonearntzen@gmail.com

Kirkeværge og

Menighedsrådsmedlem:

Lene Isager, Landevejen 82,

5882 Vejstrup, tlf. 4040 2646,

lene.isager@hotmail.com

Menighedsrådsmedlem:

Jørgen Lund Hansen,

tlf.62281840 / 20125118

Albjergvej 21, 5883 Oure

jorgenlundhansen@hotmail.com

Menighedsrådsmedlem:

Yao Bei, Vejstrupvej 1, 5882 Vejstrup,

tlf. 62281616 / 21808358

yao.bei.dk@gmail.com

Næstformand:

Elsemarie Hoffmann, Vængevej

21, 5771 Stenstrup, tlf. 62261843

hoffmann@postkasse.org

Menighedsrådsmedlem:

Vibeke Søndergaard, Kilenvej 19,

5883 Oure, tlf. 62282318 / 21645586

vich.soendergaard@gmail.com

Menighedsrådsmedlem:

Anne Tingager,

Sognevej 19, 5884 Gudme, tlf. 20166570

anne@tingager.org

Regnskabsfører:

Lone Poulsen,

Edelsmindevej 11, 5700 Svendborg,

tlf. 22169861 – efter kl. 16.00!

lone@rosagerregnskab.dk

Årsmøde i Vallekilde

... og generalforsamling i Foreningen af Grundtvigske

Valg – og Frimenigheder.

Det lyder måske tørt og støvet, men det er det slet ikke –

tværtimod! I år var vi 7 deltagere herfra Vejstrup Valgmenighed,

som drog til det smukke Odsherred og Vallekilde

Højskole og Valgmenighed.

Mødet blev holdt på Højskolen, oprettet i 1865, som er nærmeste

nabo til kirken.

Vi havde en dejlig weekend med masser af indhold.

Læs hele referatet under "Ordet er dit" på vores hjemmeside.

Arbejdsteam

I Vejstrup Valgmenighed er der til stadighed opgaver, som

gerne kan klares ved frivillig hjælp, deriblandt hjælp til

oprydning på kirkegården og tilstødende arealer, maleropgaver,

renovering af kirke og kirkehus, samt hjælp ved

arrangementer.

Har De/du /I lyst til at være med på holdet som frivillig, så

kontakt Jakob Øxenhave på tlf/sms 29 45 93 63 , som organiserer

efter behov. Der vil som altid være en kop kaffe og

tid til en snak mellem arbejdsopgaverne.

Graver Jakob Øxenhave

En mærkedag

Søndag den 26. august

I forlængelse af Ulrichs indlæg om vores nye musikprofil,

ligger at Anette Kirstine Toft, i daglig og kærlig tale kaldet

Anette Kirkesanger, har sin sidste arbejdsdag ved gudstjenesten

den 26. august kl. 10.00.

Vores ønske om en anden musikprofil falder helt i hak med

Anettes plan om at bruge tiden på alle de mange ting, som

har hendes interesse – bl.a. børn og børnebørn, som har en

stor plads i Anettes hjerte.

Vi vil gerne takke Anette for de mange gode år, hvor hun

har beriget os med sang og sit helt særlige, imødekommende

og altid positive væsen. Derfor udvider vi kirkekaffen efter

gudstjenesten og indbyder alle til en lille sammenkomst med

lidt ekstra godt, så vi får mulighed for at takke ordentlig af

og ønske alt godt for Anette med de nye muligheder i tilværelsen.

På ansattes og menighedsrådets vegne, Lone A.

14


Suppleanter:

Esben Jensen,

esben1204@gmail.com

Mette Quist

mequ@aabyskovmail.dk

Kirsten Abildskov

kirstenabildskov@msn.com

Valgmenighedspræst:

Anders Carlsson

Landevejen 65, 5882 Vejstrup

Tlf. 62281081 / 40475919

Vejstrupvalgmenighed@mail.dk

Organist:

Ulrich Klostergaard,

Tlf.41440145

mail@ulrichklostergaard.dk

Kirkesanger:

Anette Toft,

Holmdrup Stævning 3, 5881

Skårup. Tlf. 62231702

anettekirstinetoft@gmail.com

Kirkesanger:

André Isager, Landevejen 82,

5882 Vejstrup. Tlf. 20786187

andreas.isager@hotmail.com

Graver/kirketjener:

Jakob Øxenhave

Landevejen 20, 5882 Vejstrup,

tlf. 29459363

Træffes bedst tirsdag-onsdag 8.00-15.00

graver5882@gmail.com

Henvisning i øvrigt til præsten

Kunstrunden

Kunstrunden tager tråden op fra et af forårets kunstforedrag, idet

Kirkehuset torsdag den 25. oktober danner ramme om Steen Pilgaard

Tofts ”Illustreret Storm P.-foredrag Del II”.

Steen fortæller selv: ”Foredragets første del blev afviklet i slutningen

af februar i år og havde fokus på Robert Storm Petersen

som kunstmaler med stort ‘K’ i perioden før 1920. Det spindes

der indledningsvist en ende på, hvorefter fokus denne gang vil

være på hans produktion af tegninger i samme periode - især

den del der viser hans indignation over uretfærdighed, hykleri

og opblæsthed. Storm P. havde dog så mange facetter, at der

også vil blive foretaget svinkeærinder i mange andre retninger,

såsom Storm P. som foregangsmand for moderne kunst, Storm

P. som kunstkritiker, Storm P.s kunstneriske forbilleder/inspirationskilder,

Storm P. som forfatter og børnebogsforfatter,

Storm P. og kristendommen, Storm P. i dag etc. etc. Foredraget

vil blive tilrettelagt således,at evt. udbytte ikke afhænger af, om

man overværede første del af foredraget.”

De næste foredrag står jeg selv for, og i det første tager jeg

udgangspunkt i, at jeg som dreng meget tidligt blev ført ind i

Bornholmermalernes spændende verdener. Min familie og jeg

boede midt på den vidunderlige solskinsø, og de forunderlige

billeder af Niels Lergaard, Oluf Høst, Edward Weie og Olaf

Rude – og flere andre – blev en lige så afgørende sanseoplevelse

for mit drengesind som duften af røgede sild og farverne

fra de blå lupiner og lyden af vinden, der tyst kærtegner de

høstklare kornmarker. Torsdag den 22. november fortæller jeg

om Bornholmermalerne og deres forskellige udtryk og indtryk.

Pris for hele aftenen: Kr. 20,-

Foredragene begynder kl. 19.30.

En anden spændende kunstnergruppe er

”Die Brücke”, som var en tysk kunstnersammenslutning

af ekspressionister,

der blev dannet i Dresden i 1905.

De stiftende medlemmer var

Fritz Bleyl, Erich Heckel, Karl

Schmidt-Rottluff og Ernst Ludwig

Kirchner, som var gruppens leder. Jeg vil

især fortælle om de to sidstnævnte kunstnere

torsdag den 17. januar 2019.

Foredragene i Kunstrunden er åbne for alle.

Der er mulighed for køb af kaffe, te og vin.

AC

Persondata

Som bekendt trådte den nye Persondataforordning

i kraft den 25. maj 2018.

I den forbindelse har menigheden udarbejdet en

privatlivspolitik, som bruges til at oplyse vores medlemmer

om, hvordan menigheden håndterer personoplysninger.

Vores medlemmer opfordres til at

læse privatlivspolitikken på vores hjemmeside under

punktet ”Privatlivspolitik”. I politikken kan du bl.a.

læse om, hvilke personoplysninger vi har om vores

medlemmer, hvordan vi håndterer oplysningerne, og

hvad dine rettigheder er i den forbindelse.

Med venlig hilsen Menighedsrådet

15


Gudstjenester og arrangementer

Juli

Gudstjeneste søndag den 22. juli kl. 19.30

8. søndag efter trinitatis

Gudstjeneste søndag den 29. juli Ingen gudstjeneste

August

August-sang onsdag den 1. august kl. 17-18

Gudstjeneste søndag den 5. august kl. 19.30

10. søndag efter trinitatis (Inger Bergeon)

Fællestur Cykeltur fra Gudme kirke kl. 16.30

tirsdag den 7. august

Gudstjeneste søndag den 12. august kl. 14.00

11. søndag efter trinitatis (Inger Bergeon)

De Blå Perler lørdag den 18. august (se side 8) hele dagen

Gudstjeneste søndag den 19. august kl. 10.00

12. søndag efter trinitatis

Gudstjeneste søndag den 26. august kl. 10.00

13. søndag efter trinitatis

Gotlandsaften tirsdag den 28. august (se side 11) kl. 19.00

Introaften

Konfirmandaften onsdag den 29. august kl. 19.00

Indskrivning af kommende konfirmander

September

Gudstjeneste søndag den 2. september kl. 10.00

14. søndag efter trinitatis

Høstgudstjeneste

Fællestur Travetur fra Lundeborg kirke kl. 17.00

tirsdag den 4. september

September-sang onsdag den 5. september kl. 17-18

Gudstjeneste søndag den 9. september INGEN

15. søndag efter trinitatis

Gudstjeneste søndag den 16. september kl. 10.00

16. søndag efter trinitatis

Fællesgudstjeneste søndag den 23. september kl. 10.00

Ud-af-huset-gudstjeneste i Odense Valgmenighed

Fællessang tirsdag den 25. september kl. 19.30

Tre generationer vælger sange

Løvfaldskoncert torsdag den 27. september kl. 19.30

”Sange til horisonten”

Gudstjeneste søndag den 30. september kl. 10.00

18. søndag efter trinitatis

Oktober

Kridtcirklen tirsdag den 2. oktober kl. 19.30

Henrik Pontoppidans ”Lykke-Per”

Oktobersang onsdag den 3. oktober kl. 17-18

Gudstjeneste søndag den 7. oktober kl. 10.00

19. søndag efter trinitatis

Det poetiske hjørne torsdag den 11. oktober kl. 19.00

Virginia Woolf, liv og forfatterskab

Gudstjeneste søndag den 14. oktober kl. 10.00

20. søndag efter trinitatis

Gudstjeneste søndag den 21. oktober kl. 19.30

21. søndag efter trinitatis

Kulturcaféen mandag den 22. oktober kl. 14.30

Steen Dokkedal

Kunstrunden torsdag den 25. oktober kl. 19.30

Steen Pilgaard Toft om Storm P.

Gudstjeneste søndag den 28. oktober kl. 10.00

22. søndag efter trinitatis

Fællessang tirsdag den 30. oktober kl. 19.30

Tre generationer vælger sange

November

Gudstjeneste søndag den 4. november kl. 19.30

Allehelgen

Kulturcaféen mandag den 5. november kl. 14.30

Filmen ”Martin Luther”

Novembersang onsdag den 7. november kl. 17-18

Gudstjeneste søndag den 11. november kl. 10.00

24. søndag efter trinitatis

Kridtcirklen tirsdag den 13. november kl. 19.30

Virginia Woolfs ”Mrs. Dalloway” og filmen ”The Hours”

Gudstjeneste søndag den 18. november kl. 10.00

25. søndag efter trinitatis

Kulturcaféen mandag den 19. november kl. 14.30

Herdis Iversen og Ingrid Madsen

Kunstrunden torsdag den 22. november kl. 19.30

Anders Carlsson om ”Bornholmermalerne”

Gudstjeneste søndag den 25. november kl. 10.00

sidste søndag i kirkeåret

MARK & STORM GRAFISK

Deadline: Der er deadline for indlæg til det næste kirkeblad mandag den 5. november

Evt. indlæg bedes stilet til: vejstrupvalgmenighed@mail.dk

– eller sendes til præstens adresse.

www.vejstrupvalgmenighed.dk

Redaktion: Lone Arntzen, Anders Carlsson (ansv.h.)

Kirkens gavekonto: 0815-3531266578

Mobilpay: 74225

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!