09.01.2020 Views

HER ER JEG - ARBEJDSBOG - mine personlige og sociale kompetencer

Denne arbejdsbog henvender sig til børn på mellemtrinet og til unge med særlige udfordringer, som lærer, hvordan de udvikler sig selv, og hvordan de udvikler sig sammen. Bogen indeholder et væld af opgaver, og der arbejdes med seks kompetencer tilpasset børnenes alder og forudsætninger i tekst og illustrationer: Afsnit 1: HER ER JEG – OG MINE VANER, MIN KOMFORTZONE OG MIT MINDSET Afsnit 2: HER ER JEG – OG MINE STYRKER OG MINE VÆRDIER Afsnit 3: HER ER JEG – OG MIN KOMMUNIKATION OG MIT KROPSSPROG Afsnit 4: HER ER JEG – OG MINE FØLELSER Afsnit 5: HER ER JEG – OG MIN KONFLIKTHÅNDTERING Afsnit 6: HER ER JEG – OG MINE RELATIONER OG VENNER Derudover indeholder bogen et ekstra tillæg med VENLIGHEDSBINGO og SKOLEVÆRDIKORT, som eleverne klipper ud, når de skal arbejde med dem.

Denne arbejdsbog henvender sig til børn på mellemtrinet og til unge med særlige udfordringer, som lærer, hvordan de udvikler sig selv, og hvordan de udvikler sig sammen.

Bogen indeholder et væld af opgaver, og der arbejdes med seks kompetencer tilpasset børnenes alder og forudsætninger i tekst og illustrationer:
Afsnit 1: HER ER JEG – OG MINE VANER, MIN KOMFORTZONE OG MIT MINDSET
Afsnit 2: HER ER JEG – OG MINE STYRKER OG MINE VÆRDIER
Afsnit 3: HER ER JEG – OG MIN KOMMUNIKATION OG MIT KROPSSPROG
Afsnit 4: HER ER JEG – OG MINE FØLELSER
Afsnit 5: HER ER JEG – OG MIN KONFLIKTHÅNDTERING
Afsnit 6: HER ER JEG – OG MINE RELATIONER OG VENNER

Derudover indeholder bogen et ekstra tillæg med VENLIGHEDSBINGO og SKOLEVÆRDIKORT, som eleverne klipper ud, når de skal arbejde med dem.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Vagn Strandgaard,

Lotte Møller Sørensen og

Gry Lindenhoff

HER

ER JEG

Mine personlige

og sociale

kompetencer

Arbejdsbog


HER ER JEG

– MINE PERSONLIGE OG SOCIALE

KOMPETENCER – ARBEJDSBOG

En del af MILIFE® konceptet

©MILIFE 2018

Forfattere

Vagn Strandgaard, Lotte Møller Sørensen

og Gry Lindenhoff

Tegninger

Bo Secher

Grafisk design

Henrik Stig Møller, HSMGD

ISBN

879-13-31595-97-7

1. udgave, 1. oplag

Materialet må på ingen måde mangfoldiggøres og/

eller anvendes erhvervsmæssigt uden skriftlig

tilladelse fra forlaget og forfatterne.

MILIFE ApS

www.mi-life.dk

– lærer børn og unge at mestre livet

Skandinaviens største forskningsbaserede uddannelseskoncept

i personlig og social kompetenceudvikling


Vagn Strandgaard,

Lotte Møller Sørensen og

Gry Lindenhoff

HER

ER JEG

Mine personlige

og sociale

kompetencer

Arbejdsbog


INDHOLD

Velkommen til HER ER JEG – mine personlige og sociale

kompetencer 7

Mine personlige og sociale kompetencer 8

Symbolernes betydning 9

Historien om den lille elefant 10

Min personlige præsentation 11

Afsnit 1

HER ER JEG – OG MINE VANER, MIN

KOMFORTZONE OG MIT MINDSET 13

Dine vaner og dit mindset 14

Er du et vanedyr? 15

Du lærer faste vaner 15

Vaner er nemme for hjernen 15

Vaner kan gøre os dummere 15

Du skal udfordre dine vaner 17

Mine notater 19

Vaner skaber din komfortzone 20

At springe ud på dybt vand 21

Fra handlingszone til vækstzone 22

Ud af komfortzonen! 23

Hvad er dit mindset 24

Dine vaner og dit mindset 25

Et fastlåst mindset 25

Et udviklende mindset 25

Hvad kan jeg sige til mig selv? 31

Mit indsatsbarometer 32

Det jeg har lært om mine vaner, min

komfortzone og mit mindset 33

Hvis

du ikke kan

ændre vindens

retning, må

du trimme

sejlene.

“Livet består ikke kun i at have

gode kort på hånden, men at

spille dem du har godt“

4 – MILIFE – Her er jeg


Afsnit 2

HER ER JEG – OG MINE STYRKER

OG MINE VÆRDIER 35

Dine egenskaber og dine

styrker 36

Dine indre og ydre styrker 37

styrkeplakat 38

Mine notater 41

Det er vigtigt at kende dine

styrker, fordi … 42

Det jeg er god til 45

Mine notater 46

Mine vigtigste interesser 52

Ting du kan lide at gøre 54

Mine notater 55

Hvad er værdier? 58

Det jeg gerne vil være bedre

til 61

Min handleplan 62

Mit indsatsbarometer 63

Det jeg har lært om mine mine

styrker,

det jeg er god til og om mine

værdier 64

Vaner og mindset

Styrker

Afsnit 3

HER ER JEG – OG MIN KOMMUNIKATION

OG MIT KROPSSPROG 65

Hvad er kommunikation? 66

Al kommunikation består af

disse tre elementer: 66

Dit kropssprog taler højere end

dine ord 68

Kroppens sprog 69

Kropssprogets alfabet 70

Fagterne er en vigtig del

af kropssproget i hele

verden 72

Aflæs hændernes sprog 73

Verdens værste håndtryk 79

Tonefaldet er også en del af

kropssproget 81

Tonefaldet er vigtigt for

meningen 81

Hvad er det, du siger? 83

Effektiv kommunikation 84

Fire vigtige ting der sker, når du

lytter 85

Kunsten at være til stede 86

Aktiv lytning 87

Mit indsatsbarometer 88

Det jeg har lært om min

kommunikation og

kropssprog 89

Kropssprog

Følelser

Afsnit 4

HER ER JEG – OG MINE FØLELSER 91

Hvorfor har du følelser? 92 Hvem styrer dine følelser? 101

Følelsesdetektiven 92

At vise følelser 103

Samme følelser – forskellige Hvordan bliver man vred? 105

reaktioner 98

Mit indsatsbarometer 111

Mine følelser og min krop 100 Det, jeg har lært om følelser 112

Konflikthåndtering

Bliv kaptajn

på din egen båd

MILIFE – Her er jeg – 5

Venner


Afsnit 5

HER ER JEG – OG MIN KONFLIKT HÅNDTERING 113

Hvordan opstår konflikter? 114 Dine konfliktstile 130

10 konfliktstartere 115

De fem konfliktstile 130

Konflikttrappen og klassens De fem dyr og de fem

konflikter 120

konfliktstile 132

Konflikttrappen 120

Hvad gør du når du har en

Dine Personlige Konflikter 123 konflikt? 135

Dine indre konflikter og dine Giraf- og ulvesprog 136

følelser 127

Ulve-sprog 137

Dine tanker bestemmer

Konfliktløsning 140

resultatet 129

Mit indsatsbarometer 143

En indianer fortæller sine

Det, jeg har lært om

børnebørn: 129

konflikter 144

Afsnit 6

HER ER JEG – OG MINE RELATIONER OG VENNER 145

Hvem påvirker dig? 146

Det, jeg har lært om mine

Hvad er en god ven? 154

relationer og venner 162

Mit indsatsbarometer 161

Afsnit 7

HER ER JEG – OG HVAD JEG HAR LÆRT MIN

PERSONLIGE HANDLINGSPLAN 163

Plan A 166

Liste over opgaver 168

Plan B 167

Ekstra

VENLIGBINGO 171

DINE SKOLE VÆRDIKORT 175

6 – MILIFE – Her er jeg


Velkommen til HER ER JEG – mine

personlige og sociale kompetencer

Denne bog handler om dig og dine klassekammerater. Den handler om,

hvordan du udvikler dig selv, og hvordan I udvikler jer sammen.

Arbejdsbogen indeholder korte tekststykker, som du selv skal læse,

øvelser som du skal læse sammen med andre, og små opgaver som du

skal løse. Du kommer til at skifte mellem at arbejde alene, sammen

med andre, lytte til andre og besvare opgaver. Du kommer også til at

lave nogle Brain Breaks, så du får rørt kroppen og grinet sammen med

de andre.

I bogen er der tegninger, små historier og citater. Kig på dem, læs

dem og tal om dem med de andre i klassen, dine lærere eller dine

forældre. Lyt til hinanden, når I snakker sammen. Alle jeres historier

og fortællinger er nemlig med til at gøre HER ER JEG endnu mere

spændende.

Vi tror på, at det vigtigt, at du lærer og forstår mere om dig selv og om:

●●

dine styrker.

●●

hvordan du tænker, og hvad de tanker betyder for dit selvværd og

dine forhold til andre mennesker.

●●

hvordan du bygger vaner op og ændrer dem igen, hvis de ikke er

gode for dig.

●●

hvordan du kommunikerer med andre – både med dine ord og dit

kropssprog.

●●

hvordan du håndterer dine følelser, så de ikke løber af med dig.

●●

hvordan du lytter til andre.

●●

hvordan du håndterer konflikter.

●●

hvordan du opbygger venskaber.

Det, du lærer, vil du kunne bruge i mange forskellige situationer nu og

i resten af dit liv.

Vi ønsker dig alt det bedste med din læringsrejse.

Vagn Strandgaard, Lotte Møller Sørensen og Gry Lindenhoff

MILIFE – Her er jeg – 7


MINE PERSONLIGE OG

SOCIALE KOMPETENCER

Jo bedre du har det med dig selv og med andre mennesker, jo lettere

har du ved at lære i skolen.

Når du har det godt med dig selv og andre, betyder det bl.a., at du er i

stand til at

●●

forstå dine egne følelser og kan styre dem.

●●

føle og vise empati for andre.

●●

etablere og opretholde positive relationer.

●●

sætte positive mål og gennemføre dem.

●●

træffe ansvarlige beslutninger.

Det er nogle færdigheder, som alle mennesker har brug for at lære

for at trives godt med sig selv og med andre og på sigt kunne bidrage

konstruktivt til samfundet.

De emner, du kommer igennem i HER ER JEG – kaldes også for

personlige og sociale kompetencer.

Ved at lære om dem og løse opgaverne sammen med de andre på holdet,

vil du komme til at føle dig mere sikker på dig selv og på de andre. Du

vil have lettere ved at sige noget i gruppen, have en større forståelse

for de andre og føle dig mere klar til at indgå i fællesskaber, hvor I

skal arbejde sammen. Du vil have lært en del om kommunikation,

som er helt afgørende for alle, og du vil også lære at sætte mål og få en

fornemmelse af, hvad det kan give dig på andre områder i dit liv.

Når du kommer i 8. klasse, bliver du bl.a. vurderet på dine personlige

og sociale kompetencer. Det er derfor vigtigt, at du allerede nu

begynder at arbejde med at udvikle begge områder.

Al forskning viser, at mennesker, der har lært personlige og sociale

kompetencer, klarer sig bedre i forhold til uddannelse og karriere,

familieliv og venner, mental og fysisk sundhed mv. Nu begynder

du selv på denne læringsrejse, og vi håber, du får en masse gode

erfaringer, som du kan og vil bygge videre på.

8 – MILIFE – Her er jeg


SYMBOLERNES BETYDNING

Læse alene

Dette symbol vises, når der er en tekst, du skal læse på egen

hånd.

Tale sammen med andre

Dette symbol vises, når du får nogle spørgsmål, du skal tænke

over og tale om sammen med andre.

Arbejde alene

Dette symbol vises, når der er en opgave, du skal løse på egen

hånd.

Arbejde i par

Dette symbol vises, når der er en opgave, du skal løse med en

makker.

Arbejde sammen med andre

Dette symbol vises, når der er en opgave,

du skal løse sammen med andre.

”Lov mig,

at du altid vil

huske dette:

Du er modigere, end

du tror; stærkere,

end du ser ud til og

klogere end du ved.”

FRA PETER PLYS

MILIFE – Her er jeg – 9


En dag tog en dreng i cirkus med sin

far. Der så de en stor elefant, der var

bundet til en pæl med et reb.

Historien

om den lille

elefant

”Far” udbrød drengen,

”elefanten er så stor og

stærk, og pælen er

så lille. Han kunne

bare tage et par

skridt, så ville han

være fri. Hvorfor

gør han ikke

det?”

Og hans far

svarede: ”Min dreng,

da denne elefant

var en lille babyelefant,

prøvede han at slippe væk fra

pælen, men han var ikke stærk nok.

Han prøvede og prøvede i månedsvis.

Men til sidst gav han op og var

overbevist om, at det var umuligt at

komme fri. Nu prøver han ikke mere,

fordi han tror ikke, det kan lade sig

gøre.

Sådan er vi også, min søn. Mange ting

sker i vores barndom, som vi prøver at

ændre på, men så holder vi op med at

prøve. Mange af os er stadig bundet

med et reb til en lille pæl ligesom den

store elefant.“

Hvilke ”pæle” er

du bundet til?

Nogle gange kan vi godt opleve, at

mange ting bliver så svære, at man

giver op ligesom den lille elefant.

10 – MILIFE – Her er jeg


MIN PERSONLIGE PRÆSENTATION

Jeg hedder:

Mit kælenavn er:

Jeg er født (dato):

Jeg er født (sted):

Min adresse i dag:

Min højde:

Min øjenfarve:

Jeg har

søskende

De hedder:

Mine forældre hedder:

Far:

Mor:

Papfar:

Papmor:

Andre vigtige personer i mit liv:

MILIFE – Her er jeg – 11


FOTO (mig selv)

FOTO (min familie)

FOTO (andre vigtige

personer i mit liv)

12 – MILIFE – Her er jeg


AFSNIT 1

HER ER JEG

– og mine

vaner, min

komfortzone

og mit mindset

MILIFE – Her er jeg – 13


DINE VANER OG DIT MINDSET

Når vi er sammen med andre mennesker, og når vi skal lære nyt, er

måden vi tænker på afgørende, for det vi får ud af det.

Du kender det sikkert godt fra dig selv, at man kan tænke “Jeg bliver

aldrig færdig“ eller “det ser spændende ud“ når man får en ny opgave i

skolen.

Din måde at tænke om dig selv og din hverdag på, kan være udviklende

for dig, men det kan også være med til at holde dig fast i nogle gamle

vaner, som måske ikke er så gode for dig.

Dit mindset – det vil sige din måde at tænke på – er afgørende for

hvordan du lever dit liv. Det skaber dine mål, måden du arbejder på,

din holdninger til dine venner, og det har stor betydning for, hvordan

dit liv vil forme sig.

Man kan have et åbent mindset og et lukket mindset. Hvad det

betyder, og hvad det vil sige for din måde at tænke på, skal du lære

mere om i dette afsnit.

”Det har

jeg ikke prøvet

før, så det kan jeg

sikkert godt.”

– Pippi

14 – MILIFE – Her er jeg


ER DU ET VANEDYR?

Du har, ligesom alle andre mennesker, en masse vaner. Du kan ikke

fungere uden dem. Vaner giver en følelse af tryghed og sætter livet i

system. Derfor kan de fleste mennesker godt lide at have vaner. Det gør

dem trygge. Vi siger, at vi er i vores komfortzone.

Vaner og mindset

Du lærer faste vaner

Det gælder fra vi er helt små. Dine forældre, lærere og andre gør som

regel meget ud af at lære dig en masse faste og forhåbentligt gode vaner.

Det er vaner som at børste tænder, spise morgenmad, passe tiden,

sige tak, vaske hænder efter du været på toilettet, hilse pænt på andre,

tage varmt tøj på om vinteren, sige godnat, passe dine sengetider osv.

osv. Vaner er også de ting, du spiser, hvor tit du spiser, og hvor meget

du spiser osv.

Vaner er nemme for hjernen

Vaner har den store fordel, at de ikke kræver, at du tænker så meget

over, hvad du gør. Hjernen er indrettet på den måde, at når du gør de

samme ting mange gange, så danner nervecellerne ligesom et fast

vejnet, som du kan køre på med bind for øjnene.

Vaner kan gøre os dummere

Netop fordi du ikke behøver at tænke så meget over de ting, du plejer

at gøre, bliver du ikke klogere, når du gør dem.

Du lærer nemlig allermest, når du prøver nye ting af, tør lave fejl og

prøve forfra igen og igen. Nogle gange er det din måde at tale med dig

selv på, som stopper dig i at lære.

MILIFE – Her er jeg – 15


OPGAVE 1: Du og dine vaner

Formålet med denne opgave er, at du og de øvrige i gruppen bliver

mere opmærksomme på de vaner, I har hver især, og hvordan de

påvirker jer.

Trin 1

Besvar spørgsmålene herunder. Skriv svarene på sedlerne.

Hvad er de bedste vaner,

I har derhjemme?

Hvilken tegnseseriefigur

vil du helst være?

Hvis du kunne forandre

en ting i skolen, hvad

skulle det være?

Hvilke faste opgaver har

du derhjemme?

Hvilken vane har I

derhjemme, som du er

rigtig træt af?

Hvordan er dine vaner på

de sociale medier?

Hvilke af dine forældres

vaner har du overtaget?

Hvilken vane har du selv

prøvet at forandre – og

hvorfor?

Hvad plejer du at gøre og

spise, når du står op om

morgenen?

Trin 2

Når I har udfyldt sedlerne, samles du og hele gruppen på gulvet og går

rundt og stiller hinanden spørgsmålene på skift og svarer på dem.

16 – MILIFE – Her er jeg


DU SKAL UDFORDRE

DINE VANER

Vaner og mindset

De næste fem små opgaver udfordrer vaner, du allerede har bygget

op. Prøv dem af og se, hvad der sker. Kommer du til at tænke på nogle

andre ting, end du plejer? Bliver det mere besværligt at gøre de ting,

du normalt gør helt automatisk? Er det let eller svært at gøre noget

andet, end det du plejer?

OPGAVE 2: Folde hænder

Fold hænderne. Hvilken tommelfinger har du øverst? Prøv så at tage

hænderne fra hinanden og fold dem igen med den anden tommel finger

øverst. Hvordan er det? Kan du mærke, hvordan det, du altid har gjort,

føles bedst?

OPGAVE 3: Hvilket ben?

Rejs dig op og begynd at gå. Læg mærke til, at i 90 % af tilfældene

begynder du med det samme ben. Prøv bevidst at begynde med det

modsatte ben. Hvordan er det?

OPGAVE 4: Børste tænder

Giv dig selv den opgave at børste tænder med den modsatte hånd to

aftener og to morgener i træk. Tænk over, hvad du oplever undervejs,

og hvordan du gør det lettere.

OPGAVE 5: Klæde af og på

Klæd dig af og på i omvendt rækkefølge. Start med at knappe din

skjorte eller bluse nedefra i stedet for oppefra eller omvendt osv. Tag

strømperne på først eller sidst – hvad der nu er modsat det, du plejer.

Prøv det nogle gange.

MILIFE – Her er jeg – 17


OPGAVE 6: Dit dominerende øje

Hold venstre pegefinger op foran dit ansigt i strakt arm. Med begge

øjne åbne placerer du nu højre hånds pegefinger ca. halvvejs mellem

din udstrakte venstre pegefinger og din næse, således at du ikke kan

se fingeren længst væk. Kan det lade sig gøre?

Nej. Uanset hvor meget du forsøger, kan det ikke lade sig gøre,

med mindre du lukker det ene øje. Det øje, du ser med, er dit

dominerende øje.

“Uanset

om du tror

du kan eller om

du tror du ikke

kan, så får du

ret“

18 – MILIFE – Her er jeg


Mine notater

Vaner og mindset

MILIFE – Her er jeg – 19


VANER SKABER DIN

KOMFORTZONE

Dine kendte vaner kan komme til at stå i vejen for, at du lærer nye ting.

For mange føles det meget tryggere at blive ved med at gøre det, de

altid har gjort. De bliver i deres komfortzone.

Din komfortzone er et udtryk for situationer, hvor du føler sikkerhed

og tryghed. Det er her, hvor du ikke føler dig udfordret, bange eller

utryg. Det er her, hvor du føler, at du har styr på tingene. Hvis du

kommer ud af din komfortzone, kan det gøre dig utryg og usikker. Men

det er især udenfor din komfortzone, at du lærer nyt og udvikler dig.

Her er nogle eksempler på, hvad der måske kan bringe dig ud af din

komfortzone.

●●

Sidde ved siden af én, du ikke kender så godt.

●●

Når du skal fremlægge for klassen.

●●

Når du skal arbejde sammen med en eller flere, du ikke plejer

(og som du ikke selv har bestemt).

●●

Hvis du kommer til at svare forkert på et spørgsmål.

●●

Deltage i en sportsgren, du ikke føler, at du er god til.

Find selv flere eksempler

Vækstzonen =

Dér, hvor du har

trænet og øvet

de nye ting og

overvundet din

egen utryghed og

usikkerhed.

20 – MILIFE – Her er jeg


AT SPRINGE UD PÅ DYBT VAND

Kender du udtrykket ”at springe ud på dybt vand”? Det er en talemåde,

som beskriver, at du prøver noget nyt – noget du ikke har lært

endnu. Måske springer du selv ud i noget, du gerne vil prøve, selv

om du egentlig ikke rigtig tør. Det kan både være små og store ting.

Nogle gange tvinges vi ud på det dybe vand af andre. Det kan være

skrækindjagende, men det kan også være spændende og lærerigt.

Vaner og mindset

OPGAVE 7: Hvornår er jeg i hvilken zone?

Find tre eksempler på små eller store ting, du selv er sprunget ud

i, selv om du ikke rigtig turde eller havde lyst. Hvis du er modig og

vedholdende, selvom det måske ikke altid føles så trygt, flytter du dig

ind i din vækstzone. Det er her, hvor du opdager, at du godt kan klare

situationer, som kan have været lidt grænseoverskridende for dig.

OPGAVE 8: Forklar modellen

Kig på modellen og snak med resten af klassen om, hvad den viser, og

fortæl, hvornår du selv er i de forskellige zoner.

Komfortzonen =

Dér, hvor du føler

dig tryg, kender

tingene og har

kontrol.

Handlingszonen =

Dér, hvor du føler

dig utryg og usikker

på dig selv, fordi du

endnu ikke har lært

det nye.

MILIFE – Her er jeg – 21


FRA HANDLINGSZONE

TIL VÆKSTZONE

Uanset om du selv eller andre har valgt det for dig, er det i

handlingszonen, at du har mulighed for at lære og at udvikle dig. Fra

handlings zonen flytter du dig ud i vækstzonen, hvor du integrerer nye

vaner.

Når du er i din handlingszone, kan du godt få lyst til at gå tilbage til

din kendte komfortzone – tilbage til det, du føler sikkert og trygt.

Men det kan faktisk også være lidt kedeligt, når du først har flyttet

dine grænser.

Ved at lære dig selv og dine vaner bedre at kende, kan du lære at tage

de næste skridt ud af handlingszonen og videre i vækstzonen.

22 – MILIFE – Her er jeg


UD AF KOMFORTZONEN!

Nu skal du prøve at komme lidt ud af din egen komfortzone og hjælpe

de andre også. I skal lave forskellige tillidsøvelser. I nogle af øvelserne

skal I arbejde i par, og i andre skal I være sammen i større grupper.

Vaner og mindset

OPGAVE 9: Før den blinde rundt

I går sammen to og to, og I skal skiftes til at føre hinanden rundt i

skolegården, mens den ene har bind for øjnene. Det må gerne være en

rute, der er lidt udfordrende. PAS PÅ HINANDEN.

OPGAVE 10: Smagsprøver med bind for øjnene

I denne øvelse går I sammen i firemandsgrupper. I skal smage på

forskellige ting, I kan finde, evt. i skolekøkkenet. I skiftes til at præsentere

det, de andre tre skal prøvesmage, mens de har bind for øjnene.

I må gerne udfordre hinandens smagsløg, men lad være med at bruge

ulækre eller meget stærke ting.

OPGAVE 11: Fald bagover

I denne øvelse skal I arbejde sammen i syvmandsgrupper. Seks af jer

stiller jer i to rækker over for hinanden og holder hænderne fremme.

Den syvende stiller sig med ryggen til de andre, helt stiv som et bræt,

og skal nu lade sig falde bagover. De andre skal selvfølgelig gribe. Det

er vigtigt, at alle koncentrerer sig, så der ikke er nogen, der falder på

gulvet. Alle skiftes til at falde og gribe.

OPGAVE 12: Til sidst

Når I har prøvet alle øvelserne, taler I om, hvilke af de tre meget forskellige

øvelser, I synes, der bragte jer mest ud af jeres komfortzone.

Det er ofte ret forskelligt, hvad vi har lettest og sværest ved.

MILIFE – Her er jeg – 23


HVAD ER DIT MINDSET

Når du skal lære nyt, er måden du tænker på afgørende for det, du får

ud af det.

Du kender det måske fra dig selv, at du enten kan tænke: ”Jeg bliver

aldrig færdig” eller: ”Det ser spændende ud”, når du får en ny opgave

i skolen. Har du overvejet, hvad det, du siger til dig selv, betyder for

måden, du løser opgaven på?

Dit mindset bliver til en vane, og det er afgørende for, hvordan du

lærer, og faktisk også for hvordan du vælger at leve dit liv.

Der findes to forskellige mindset: et udviklende mindset og et

fastlåst mindset.

Hvad det betyder, og hvad det vil sige for din måde at tænke på, skal

du lære mere om i dette afsnit.

“Der er en

forskel mellem

ikke at vide og

ikke at vide

endnu!“

24 – MILIFE – Her er jeg


DINE VANER OG DIT MINDSET

Mindset betyder tankegang, og ordet dækker over vores måder at

tænke på. Det viser sig, at vi mennesker kan vælge at have mest et

fastlåst eller mest et udviklende mindset

Vaner og mindset

Et fastlåst mindset

Hvis du har et fastlåst mindset, kan du måske genkende

nogle af de negative sætninger herunder:

● ● “Jeg er ikke god nok.“

● ● “Det lærer jeg aldrig.“

● ● “Jeg er ikke klog.“

● ● “Det er alt for hårdt, jeg giver op.“

● ● “Det kan ikke betale sig at prøve“ osv.

De er alle eksempler på negativ indre selvsnak, og de er

med til at holde dig fast inden for din komfortzone. Fordi,

selv om det er negative ting, du siger til dig selv, holder de

dig fast i noget, du kender og derfor er tryg ved.

Et udviklende mindset

Hvis du har et åbent og udviklende mindset,

vil du sige andre ting til dig selv som fx

● ● “Hvis jeg prøver hårdt nok, skal jeg nok klare det.“

● ● “Jeg ved ikke, hvordan man gør, men jeg prøver

alligevel.“

● ● “Det er svært, men jeg giver ikke op.“

● ● “Jeg har bare ikke lært det endnu.“ osv.

Når du siger den type sætninger til dig selv, skubber du

dig ud af din komfortzone og ind i din handlings- og

vækstzone. I handlings- og vækstzonen lærer du meget

mere om dig selv, og hvad du kan. Du udvikler dine

styrker, som du kommer til at arbejde med i Afsnit 2.

MILIFE – Her er jeg – 25


OPGAVE 13: Hvilket mindset vælger du?

Trin 1

Prøv at se på de to tegninger, og tal i gruppen om, hvad det kan betyde

for dig og de andre at have enten det ene eller det andet mindset.

, ,

,

Trin 2

Hvad vælger du selv? Hvornår vælger du det fastlåste mindset?

Hvornår vælger du det udviklende mindset?

Trin 3

Bagefter tænker du over og skriver, hvad du tror, at dine valg betyder

for dig og dine vaner, din komfortzone og dit selvværd.

26 – MILIFE – Her er jeg


OPGAVE 14: Placér sætningerne

Læs sætningerne nederst på siden. De er eksempler på de to forskellige

mindset. Tegn en streg fra hver sætning hen til det mindset, som den

hører til. Er sætningen et udtryk for et udviklende eller et fastlåst

mindset?

Vaner og mindset

Udviklende mindset

Intelligens kan ændre sig med

hårdt arbejde, udholdenhed og

udfordringer.

Fastlåst mindset

Intelligens ændrer sig ikke, og

mennesker bliver enten født

kloge eller ikke-kloge.

I morgen ser jeg på

det med friske øjne.

Det ser svært ud,

men jeg bliver ved.

Jeg arbejder virkelig

hårdt på det her.

Det her finder jeg

aldrig ud af.

Jeg giver op.

Jeg er ikke på det

rigtige spor.

Jeg vil prøve en

anden måde at

gøre det på.

Det er for svært.

Han er bare klogere,

end jeg er.

Jeg kan godt lide at

lære noget helt nyt.

Jeg vil tænke

dette omhyggeligt

igennem en gang til.

11 12

Jeg er alligevel ikke

god til det.

MILIFE – Her er jeg – 27


OPGAVE 15: Din indre selvsnak

●●

●●

●●

Læs alle tankerne i hjernen – både de negative og de positive – og

sæt en ring om dem, du kan genkende hos dig selv.

Hvornår er det du typisk tænker flest negative tanker?

Hvornår er det du typisk tænker flest positive tanker?

28 – MILIFE – Her er jeg


OPGAVE 16: Er dine tanker din

fjende eller din ven?

Vaner og mindset

På de forrige sider har vi været inde på, hvad vi kan finde på at sige til

os selv. Alle mennesker tænker tanker og taler med sig selv. Det kaldes

også “indre selvsnak“.

Har du tænkt over, om dine tanker om dig selv – dvs. din indre

selvsnak – er dine fjender eller dine venner? Gør de dig svagere eller

stærkere? Stopper de dig, eller støtter de dig i de ting, du gerne vil?

Du taler faktisk rigtig meget med dig selv hver eneste dag. Du bruger

flere tusinde ord og sætninger. Desværre kan mange af dem være

mindre positive, så den indre selvsnak kan blive din fjende. Men når

du bliver klar over det, kan du lære at tænke positivt og tale positivt til

dig selv, så din indre selvsnak bliver din bedste ven.

Trin 1

I små grupper finder I sammen eksempler på tanker/indre selvsnak,

der kan være “fjender“, og tanker/indre selvsnak, der kan være

“venner“.

Skriv eksemplerne op og præsenter dem for de øvrige i gruppen.

Trin 2

Nu er det din tur til at se på dine egne tanker. Her er en række udsagn.

Sæt kryds ved de fem udsagn, du synes, der passer bedst på dig.

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

Jeg elsker spænding.

Jeg tænker tit “det skal nok gå“.

Jeg tænker tit “det kan jeg ikke“.

Jeg vil ikke være den første.

Jeg vil selv bestemme.

Jeg har mange venner.

Jeg føler mig tit usikker på mig selv.

Jeg ved, jeg kan.

Jeg har ikke så mange venner, som jeg gerne ville have.

Jeg kan godt føle, at jeg ikke passer ind.

Jeg kan godt blive flov over noget, jeg har sagt.

Jeg kan ikke lide, når de andre kigger på mig.

Jeg er ikke den samme i skolen, som jeg er derhjemme.

MILIFE – Her er jeg – 29


■■

■■

■■

Jeg kan godt lide at fremlægge for gruppen.

Jeg bryder mig ikke om at lære nogle helt nye ting.

Jeg klarer mig godt.

Find selv på fem ekstra udsagn.

1.

2.

3.

4.

5.

Trin 3

Prøv nu at se på de udsagn, du har sat kryds ved, og de fem ekstra, du

selv har skrevet.

●●

Er der nogle af de tanker, der er “dine fjender“, dvs. stopper dig i at

være den, du gerne vil være?

●●

Er der nogle af de tanker, der er “dine venner“, dvs. hjælper dig med

at være den, du gerne vil være?

Skriv det ind i skemaet herunder ud fra, om tankerne støtter eller

stopper dig. Er der nogle, der kan stå begge steder?

STOP

Tanker, der stopper mig

GO

Tanker, der støtter mig

30 – MILIFE – Her er jeg


HVAD KAN JEG SIGE

TIL MIG SELV?

Vaner og mindset

OPGAVE 17: Formuler et positivt udsagn

Herunder skal du læse de udsagn, som står i den venstre kolonne og

selv omskrive dem så de passer med et udviklende mindset. Du kan

også anvende sætningerne nederst på siden.

I stedet for …

kan jeg tænke

Jeg er ikke god til det her.

Det her er for svært.

Jeg er ikke god til matematik.

Jeg bliver aldrig så klog som hende.

Jeg er langsom til at lære nye ting.

Jeg har lavet en fejl.

Jeg giver op.

Det er ikke godt nok.

Jeg kan gøre det

bedre end dette.

Jeg anvender en ny

måde at gøre det på.

Jeg vil træne min

hjerne.

Jeg har lavet en fejl,

men det er ok.

Jeg bliver ved med

at prøve.

Hvis jeg mangler

hjælp, vil jeg spørge

en ven.

Selvfølgelig kan jeg

klare det.

Jeg har brug for

tilbagemelding fra

andre.

Jeg vil blive ved

med at prøve.

Jeg kan gøre mit

bedste i matematik.

Jeg kan få ideer fra

andre.

Jeg vil være glad.

MILIFE – Her er jeg – 31


MIT INDSATSBAROMETER

OPGAVE 18: Min indsats i dette afsnit

Nu hvor du har været igennem dette afsnit, Her er jeg – og mine vaner,

min komfortzone og mit mindset, skal du vurdere din egen indsats.

Farvelæg eller skraver din indsats på det hvide indsats barometer.

FANTASTISK INDSATS, JEG

GJORDE MIT ALLERBEDSTE

STOR INDSATS, MEN DER EN

ENKELT TING, JEG KUNNE

HAVE GJORT BEDRE

RIMELIG INDSATS, MEN DER

ER FLERE TING, JEG KUNNE

HAVE GJORT BEDRE

NOGEN INDSATS, MEN JEG

KUNNE HAVE GJORT DET

MEGET BEDRE

LILLE INDSATS, OG JEG

GJORDE DET IKKE FÆRDIGT

JEG GJORDE INGEN INDSATS

SUCCES KRÆVER

DIN INDSATS

32 – MILIFE – Her er jeg


DET JEG HAR LÆRT OM MINE

VANER, MIN KOMFORTZONE

OG MIT MINDSET

Vaner og mindset

OPGAVE 19: Tre ting jeg har lært

1. Jeg har lært, at

2. Jeg har lært, at

3. Jeg har lært, at

MILIFE – Her er jeg – 33


“Gør hvad der er

RIGTIGT,

IKKE hvad der er

LET.“

“Det meste af tiden

kommunikerer vi

ikke, vi skiftes bare

til at snakke.“

34 – MILIFE – Her er jeg


”EKSPERTEN

I ALT

VAR ENGANG

EN BEGYNDER.”


– lærer børn og unge at mestre livet

Skandinaviens største forskningsbaserede uddannelseskoncept

i personlig og social kompetenceudvikling

ISBN: 879-13-31595-97-7

8 791331 595977

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!