Ringtofte Nyt nr. 1 jan. 2020 enkeltsidet

bbbafdbalbonet

RINGTOFTE NYT

AFDELING 5 & 9

Nr. 1 - 43. årgang - januar 2020

RINGTOFTEN

ET GODT STED AT BO


BEBOERFORENINGERNES

AFDELINGSBESTYRELSE

AFDELING 5

Formand:

Jan Lildrup

Bestyrelsesmedlemmer:

Ole Pedersen

Jørgen Olsen

Bo Markvardsen

SteenWennerberg

Suppleanter:

Else Lildrup

Preben Rubæk

Repræsentantskabet:

Jan Lildrup

Ole Pedersen

Afdelingskontoret:

Afdelingsbestyrelsen, afd. 5,

Ringtoften 11,

2740 Skovlunde.

Telefonkonsultation til formand Jan

Lildrup alle hverdage mellem kl.

11.00 og 18.00 på

tlf.: 53912850

dog ikke i juli, august og december.

Personligt møde med bestyrelsen

kan aftales i telefontiden.

Meddelelser og forslag kan sendes

pr. post eller mail.

E-mail adresse:

bbbafd5@balbonet.dk

Hjemmeside:

Baldersbo-afd5.dk

AFDELING 9

Formand:

Birger Jensen

Næstformand:

Bente Correll

Bestyrelsesmedlemmer:

Jan Støckel

Majbritt Hellingsøe

Susan Nielsen

Suppleant:

Jeanne Firmann Høyer

Søren Mørk Christensen

Afdelingskontoret

Ringtoften 105

er åben den første tirsdag i måneden

kl. 18.30 - 19.30 dog ikke i juli,

august og december.

Meddelelser kan afleveres i postkassen.

Meddelelser og forslag til

begge afdelingskontorer skal

afleveres senest den 20. i måneden

for at blive behandlet

på det næste bestyrelsesmøde.

Referat fra bestyrelsesmøder

kan læses på afd. 5´s hjemmeside

og inspektør Jesper

Jurik´s kontor i kontortiden.

2


RINGTOFTE NYT

REDAKTION

Redaktør:

Ole Pedersen, afd. 5

Mail adresse:

bbbafd5@balbonet.dk

Hvis du har nogle gode idéer til bladet

så kom ud af busken. Det må

gerne være om aktiviteter i afdeling

5 og 9, men også gerne andre ting

fra vort lokalområde der kan interessere

bladets læsere. Indlæg og

billeder modtages meget gerne og

vil, hvis det er muligt, blive bragt i

det førstkommende nummer. Forslag

og indlæg der ønskes optaget i

RINGTOFTE NYT

sendes pr. mail til:

bbbafd5@balbonet.dk

som brev: Postkassen sidder udenfor

opgangen ved Ringtoften 11.

Du kan også lave en personlig aftale

med redaktøren på tlf.:

51906064

RINGTOFTE NYT

Trykkes på grafisk værksted i Ballerup

Kommune i ca. 800 eksemplarer

og udkommer 3 - 4 gange om

året afhængig af nyheder og øvrigt

læsestof.

3

REDAKTØREN HAR ORDET

Først vil jeg ønske jer alle et rigtig

godt nytår.

Vi er nu allerede godt i gang med

2020, og det bliver sikkert et år

hvor der også vil ske en masse i afdeling

5 og 9 og ikke mindst i

Skovlunde Bymidte.

I det forgangne år har vi beboere

haft mange forskellige prøvelser,

men det er dejligt at se når der sker

ting, der vil gøre dagligdagen bedre

for os.

Afdelingsbestyrelserne arbejder hele

tiden, så I kan blive ordentlig orienteret,

og hvis der opstår problemer,

hjælper de med til at løse dem.

Jeg har nu haft fornøjelsen at skrive

og redigere RINGTOFTE NYT i 10

år, og jeg bliver glad, når beboere

jeg møder fortæller, at de synes at

bladet er godt og med mange informationer.

Jeg bruger mange timer

på at finde læsestof og tage billeder

der kan have interesse for jer, og det

hænder også, at beboere henvender

sig med noget de gerne vil have i

bladet.

Jeg glæder mig til at fortsætte med

”arbejdet”.

Venlig hilsen

Ole P.


BEBOERHUSET MALMPARKEN

Hvad er nu det? Har vort fælleshus

fået nyt navn? Ja, det har det, men

det er stadig et fantastisk samlingssted

til mange forskellige arrangementer.

Beboerhuset Malmparken

er et fælles projekt for afdeling 5 og

9, og driften følges tæt af en styregruppe

der består af bestyrelsesmedlemmer

fra begge afdelinger.

Udlejningen og den daglige drift

forestås af Jan Lildrup der har masser

at se til, da han skal koordinere

udlejning, rengøring og vedligeholdelse.

4

Salene i beboerhuset bruges efterhånden

til mange forskellige formål.

Der holdes mange familiefester,

samlinger med kendte profiler, afdelingsmøder,

og forskellige boligselskaber

og firmaer lejer salene til

deres møder, da de ikke selv råder

over de samme faciliteter som Beboerhuset

Malmparken.

Skal du holde fest, eller muligvis

bruge lokalerne til noget andet, skal

du ikke vente med at leje den sal der

passer til formålet, for der er fuld

fart på udlejningen. Du skal kontakte:


Jan Lildrup

Telefon 53912850

mellem kl. 11.00 og 18.00

Mail: janlildrup@gmail.com

Hvor du kan få alle oplysninger og

selvfølgelig også se lokalerne.

SPIS SAMMEN I AFDELING 5

Der blev serveret dampet laksefilet

med dampede grøntsager og små

kartofler og en lækker hollandaise

sauce. Hertil blev der serveret hvidvin,

øl eller vand.

Bagefter blev der serveret kaffe og

the med en lækker æbletærte og en

bid chokolade.

Onsdag den 20. november 2019 afholdt

afdelingsbestyrelsen endnu en

"SPIS SAMMEN" aften i Beboerhuset

Malmparken. Ca. 40 forventningsfulde

beboere inklusiv et barn

havde tilmeldt sig til en hyggelig

aften, og de blev ikke skuffet.

Formanden for afdelingsbestyrelsen

Jan Lildrup bød velkommen og fortalte

hvordan aftenen skulle forløbe,

hvorefter buffeten blev åbnet.

5

Maden var igen tilberedt af vor dygtige

kok Else Lildrup der havde

Helle Markvardsen og sin mand Jan

Lildrup som køkkenhjælp, og det er

et usædvanligt godt team. De fik

mange rosende ord af de fremmødte

som gav klart udtryk for, at de

håbede, at disse hyggelige aftener

ville blive fortsat.

Under og efter maden blev der rigtig

snakket ved de forskellige borde,

og det var dejligt at se, hvordan de

tilstedeværende hyggede sig, og der

er sikkert nogen der har fået nærmere

kontakt med beboere, de kun har

sagt hej til tidligere.


Det var en rigtig god oplevelse for

alle de fremmødte, også for de bestyrelsesmedlemmer

og deres koner,

der havde hjulpet til i køkkenet og

med mange andre gøremål, de skal

også have tak fordi de stiller op, når

afdelingsbestyrelsen laver arrangementer.

Til foråret vil der igen blive arrangeret

en Spis Sammen aften, men

der kommer mere information senere.

EKSTRAORDINÆRT AFDE-

LINGSMØDE I AFDELING 5

DEN 28. NOVEMBER 2019

REFERAT.

Der var i alt fremmødt lejere fra 63

lejemål + Søren B. Christiansen og

Jesper Jurik fra Baldersbo. I alt ca.

90 beboere.

Formand Jan Lildrup bød velkommen

til mødet, hvorefter vi gik over

til punkt 1 på dagsordenen.

Punkt 1: valg af dirigent, Jan Lildrup

blev valgt.

Punkt 2: valg af referent, Ole Pedersen

blev valgt.

Punkt 3: valg af stemmeudvalg,

Birger, Per og Ole blev valgt.

Punkt 4: Forslag om indførelse af

p-ordning ifølge vedhæftede forslag.

Punkt 5: Eventuelt

6

Søren B. Christiansen gennemgik

det fremsendte forslag af 12. november

2019 og forklarede de problemer

der er i hele vort nærområde,

og hvordan indførelse af parkeringsordningen

i afdeling 9 er forløbet.

Søren fortalte også om udviklingen

i forbindelse med etablering

af ekstra p-pladser ved flagstangen

ud for gård 2, som vi skal have udført

uden beregning, samt et vederlag

på kr. 200.000 til udsmykning i

afdelingen. Søren mener, at dette

snart går i orden, og at vi så får tilført

16 ekstra p-pladser i afdelingen.

Der var en stor spørgelyst og en livlig

debat om alle de ting der kom i

spil ved en P-licens ordning, og alle

fik svar på deres spørgsmål.

Der blev stillet et ændringsforslag

til punkt 2 i forslaget. Forslagsstiller

ville gerne have at man kunne tilmelde

3 køretøjer pr. lejemål i stedet

for 2. Der var 16 der stemte for

og resten stemte imod, så forslaget

blev ikke vedtaget.

Herefter kom hele forslaget om p-

licensordningen til afstemning. Der

var 8 der stemte imod forslaget og

resten stemte for, så forslaget blev

vedtaget med stort flertal.

Baldersbo vil nu i samarbejde med

afdelingsbestyrelsen og Din Parkering

udarbejde det endelige projekt,

som vi håber kan starte omkring 1.

februar 2020.

Alle beboere vil blive grundig informeret

om, hele ordningen, og om

hvordan man skal forholde sig med

registrering etc.

Jan Lildrup takkede for det store

fremmøde og håbede at se lige så

mange til vort næste årsmøde, og

han afsluttede mødet kl. 20.40


Referent: Ole Pedersen

Dirigent: Jan Lildrup

PARKERING

Som det fremgår af referatet fra det

ekstraordinære afdelingsmøde i afdeling

5, er der meget stor interesse

for vore parkeringsproblemer i

Ringtoften/Bybuen afdeling 5 og 9.

P-licensordningen har nu fungeret i

nogen tid i afdeling 9, og selvfølgelig

var der nogle problemer i starten,

og der blev også udstedt bøder,

til bilister der ikke overholdt reglerne,

men efterhånden har vore beboere

fundet ”melodien” og de meget

generende biler der blev parkeret af

pendlere og beboere fra andre boligselskaber,

de er forsvundet, så p-

pladserne nu kun er for vore beboere

og gæster med gæstelicens!

Den 24. februar 2020 sættes p-

licensordningen så i gang i afdeling

5, og vi må håbe at ordningen kommer

til at fungere efter hensigten.

Der er ingen tvivl om, at vi ville

have fået mange problemer uden

ordningen, når de 2 nybyggerier i

Skovlunde Bymidte bliver beboet,

og der er sikkert også nogen der

skal handle i den nye Netto, der

ville finde det let at parkere i afdeling

5, men det undgår vi forhåbentlig

nu.

7

Det er nu op til beboerne og deres

gæster at bruge ordningen med omtanke.

Hvis I får en afgift, er I sikkert

selv skyld i det, og det er ærgerlige

penge at skulle betale, de

kunne lige så godt bruges til noget

fornuftigt.

LEGEPLADSER OG FRITID

Vore legepladser er nu blevet fuldt

renoveret efter den tragiske ulykke

sidste forår.

Vore gyngestativer er kommet tilbage

i sikker tilstand, så de ikke længere

står ovenpå jorden, de er nu

ordentlig befæstet lang nede i jorden,

så der ikke længere kan ske


ulykker igen.

Nu venter vi bare på at foråret kommer

igen, så vore egne børn og de

børn der kommer forbi med børnehaven,

eller dagpleje moderen kan

hygge sig og få noget frisk luft.

dagligdagen, så har vi nogle rigtig

gode oplevelser.

Vi ved selvfølgelig godt, at boligerne

har nogle år på bagen, da de er

bygget mellem 1955 0g 1960, så der

vil opstå små problemer, men de

bliver løst af vore ejendomsfunktionærer

eller det håndværkerteam der

er knyttet til afdelingerne.

I dag leger børn ikke så meget som

”i gamle Dage”, de har lige så travlt

som deres forældre, og de skal knap

nok kunne gå, før de får deres første

elektroniske legetøj, en smartphone

eller en tablet, som de bruger deres

tid på.

Men frisk luft, leg og motion er godt

for sjæl og krop, og på længere sigt

e det godt for helbredet. Altså, læg

”skidtet” fra jer, tag ungerne i hånden

og kom ud i luften. Gå en tur og

se, hvad Skovlunde og omegn har at

byde på. I vil undre jer over de mange

dejlige fristeder vi er omgivet af,

og I vil få nogle dejlige timer til at

gå.

HUSORDEN

Afdeling 5 og 9 er to velholdte boligafdelinger

med en blandet sammensætning

af beboere.

Boligerne er opført på et tidspunkt,

hvor man stadig brugte de gode

gamle byggematerialer, så vi ikke

bare bor i nogle ”beton kasser”. Det

gør, at hvis vi selv passer på dem i

8

Vi skal også selv tænke os om i dagligdagen

og tage hensyn til vore naboer.

Der bliver især klaget over

støjende adfærd, og det er slet ikke

nødvendigt. Det er som oftest vi

voksne der ikke kan finde ud af at

overholde vor husorden, så det bliver

nødvendigt at naboer klager til

boligselskabet. Vi skal alle sammen

være her, så tænk på det, det giver

en god stemning hele vejen rundt.

Pas også på, når I færdes i vore velholdte

udeområder og kældrene.

Lad være med at smide ting fra jer,

det giver ekstra arbejde til vore

ejendomsfunktionærer, og der er rig

lejlighed til at komme af med

”skidtet” på normal vis.


Det er dejligt at høre, når man får

gæster, at de siger: Hvor bor I i dejlige

omgivelser, alt er så velholdt!

Tænk på det, og lad os fortsætte

med at holde god ro og orden.

HJEMMESIDE

Men en hjemmeside er ikke et debatforum

som de sociale platforme,

hvor man kan give sine meninger til

kende eller chatte med andre beboere.

Hjemmesiden er kun til information

og oplysning, som vore beboere

er glade for at bruge, så hvis I har

noget vi skal bringe, så send det på

mail til:

bbbafd5@balbonet.dk

Afdeling 5 har en velfungerende

hjemmeside, hvor I hele tiden kan

følge med i, hvad der sker i vor afdeling.

Hjemmesiden bliver løbende opdateret,

så I kan se hvad der er sket og

hvad der kommer til at ske i afdeling

5. Men også vort nærområde

bliver medtaget på hjemmesiden,

især hvis der kommer relevante ting

fra Ballerup Kommune eller Skovlunde

lokalråd, eller hvis beboere

skulle have noget på hjerte.

9

Mærket: hjemmeside, så ser vi om

det er noget der kan bruges. Det må

ikke være personfikseret, det hat vi

andre kanaler til, men gerne noget

beboerne kan have gavn og glæde

af.

DIT OG MIT

Det sker heldigvis ikke så tit, at der

er beboere der ikke kan kende forskel

på det vasketøj der hænger til

tørre i tørrekældrene.

Det er dog mærkeligt, når for eksempel

en t shirt med et let genkendeligt

tryk bliver fjernet, at man ikke

hænger den tilbage på snoren.

Når man ikke gør det, kaldes det


tyveri, og samtidig gør det ejermanden

meget ked af det.

I afdeling 5 er tørrekældrene sikret

med Salto brik låse, og her kan vor

inspektør se hvem der har været i

vaskekælderen indenfor de sidste 24

timer, og det vil således være muligt

at finde den person, der er kommet

til at ”låne” noget tøj fra en andens

vask.

VASKE- OG TØRREKÆLDRE

Det er ikke alle vore beboere der er

enige om, hvordan vore vaske- og

tørrerum skal benyttes.

I skal huske at lukke døre og vinduer

når vaskerummet forlades, og der

må ikke lukkes for varmen i rullestuen.

10

Vinduerne i tørrerum skal lukkes

når I er færdig med at hænge tøj op

eller tage det ned! Dette sker af hensyn

til tyveri og støv udefra, samt

for at undgå varmespild i fyringsperioden.

Det er dog en god idé at have

vinduet åbent mens I er i tørrerummet.

NY EJENDOMSMEDHJÆLPER

Pr. 1. januar 2020 er Ronni Enemark

Larsen blevet ansat som ejendomsmedhjælper

i afdelingerne 5, 9

og 28.

Ronni skal assistere vor inspektør

Jesper Jurik med de mange opgaver,

de har på kontoret, og han skal også

være med til at løse de mange

opgaver vore ejendomsfunktionærer

har i dagligdagen.

Vi ønsker Ronni hjertelig velkommen

og håber I tager godt imod

ham.

LEGIONELLABAKTERIER I

AFDELING 5

Beboerne i afdeling 5 er i november

måned blevet informeret af Baldersbo,

om hvordan det går med undersøgelsen

af forekomst af legionellabakterier

i vort brugsvand.

Ingeniørfirmaet der undersøger for-


holdene har fundet årsagen til, at der

kan forekomme legionellabakterier i

vort brugsvand.

Baldersbo vil nu sørge for, at der

bliver udført reparationer og rensning

af vort varmeanlæg, så vi ikke

længere skal bekymre os om dette

uvæsen.

Der er dog nogle ting vi selv skal

være opmærksomme på, Vi skal

f.eks. En gang om dagen lade det

varmeste vand løbe gennem vore

haner i kort tid. Det samme gælder

vor bruser, det vil legionellabakterierne

ikke kunne overleve, da de dør

ved ca. 55º

Det er også vigtigt, at bruseslangen

og brusehovedet bliver tømt fort

vand efter brugen. Det gøres mest

effektivt ved at ryste vandet ud af

bruseren, så bakterierne ikke kan

11

sætte sig fast!

Der er i øvrigt ingen grund til at være

bange, det er ikke et stort problem

i vor afdeling, og når håndværkerne

har gjort deres arbejde, og

vi selv gør de ting som er beskrevet

her, kan vi trygt bruge det varme

vand.

DANSK KABEL TV

I SAMARBEJDE MED NATTE-

RAVNENE

En del af vore beboere ved, at der

om aftenen og natten foregår ulovlige

ting i vort område, bl.a. handles

der med euforiserende stoffer . Det

er heller ikke alle der er glade for at

gå alene hjem fra bus eller station.

Afdelingsbestyrelsen har modtaget

nedenstående fra Dansk Kabel TV,

måske er det noget du vil engagere

dig i?:

Når vi i Dansk Kabel TV siger

'Stærkere sammen', så mener vi

det!

Vi har nemlig indgået et 3-årigt

samarbejde med Natteravnene, fordi

vi ønsker at tage aktiv del i et fælles

samfundsansvar. Vi har valgt Natteravnene,

fordi de gør en kæmpe forskel

for at skabe tryghed i de miljøer,

hvor børn og unge færdes. Derudover

finder vi flere fælles træk og

værdier hos vores to organisationer,

bl.a. fællesskab, skabe øget tryghed

og at arbejde både lokalt og nationalt,

som vigtige dele af vores begges

DNA.

Udover en økonomisk håndsrækning

til Natteravnene, hjælper vi

dem med at rekruttere flere Ravne.

For flere Natteravne betyder mere

tryghed! Vi har allerede gjort en stor


indsats for at sprede det gode budskab

og ikke mindst at engagere vores

medarbejdere i projektet. Vi har

nu flere aktive Natteravne blandt

egne medarbejdere rundt om i landet.

Og vi er kun lige startet!

desværre nogen, der ikke kan opføre

sig normalt!

Måske der også gemmer sig nogle

nye Ravne i jeres forening?

NYE NATTERAVNE I AFDE-

LING 5 OG 9 ?

Natteravnene leder altid efter nye

frivillige, for når det kommer til

sammenhold og at passe på hinanden,

så kan man aldrig blive for

mange.

Dansk Kabel TV vil gerne hjælpe

med at sprede det gode budskab i

jeres forening, så tag endelig fat i

din kontaktperson herinde, hvis du

vil høre mere.

I er også mere end velkomne til at

komme med på en uforpligtet prøvetur!

Det er gratis og helt sikkert

en god oplevelse! Tilmeldingen kan

ske via Natteravnenes egen hjemmeside:

Natteravnene.dk/Bliv-

Natteravn

HÆRVÆRK

Drift Skovlunde gør meget for at

hygge om os i juletiden, men der er

En sen aften arbejdede 2 unge

”rødder”, den ene så galt iført nissehue,

på at ødelægge juletræet ud for

ejendomsfunktionærernes lokaler i

afdeling 5. I første forsøg lykkedes

det dem ikke at få fjernet stjernen

fra juletræet, men efter at de havde

gemt sig et stykke tid i gård 2,

vendte de tilbage , og nu lykkedes

det dem så at få ødelagt toppen af

træet og få pillet stjernen af.

Lyskæderne var også blevet fjernet

for anden gang, men om det var de

samme ”klaphatte” der havde gjort

det vides ikke.

Det er sørgeligt, at der skal øves

hærværk, bare for at have lidt morskab,

hærværksmændene tænker

ikke på, at det koster tid og penge,

når der laves lidt lys i mørket, og vi

er mange der synes, at det er hyggeligt

når der pyntes lidt op til jul.

12


LEGEPLADSER

Efter den tragiske ulykke på en af

Baldersbos legepladser sidste år, har

gyngerne på vore legepladser været

demonteret. Det har været nødvendigt

at undersøge om legepladserne

levede op til de krav der stilles,

hvorfor alle boligselskabets legepladser

er blevet gået grundig efter i

sømmen.

Nu er de alle sammen godkendt, og

vi har igen fået monteret gynger

Efter de gældende regler.

Det har været et travlt år i afdeling

5, da alle vore vaskerier skulle totalrenoveres.

Vi har fået helt nye vaskekældre

der er indrettet med de

mest moderne vaskemaskiner og

tørretumblere fra Miele.

Der har undervejs været små gener,

da der var lavet improviserede vaskerier

i kældergangene, men beboerne

har haft forståelse for, at det

var nødvendigt, når der skulle gennemføres

en så grundig ombygning.

Alle vaskerier er nu færdige, og det

nye booking system er sat i drift, og

der har ikke været nævneværdige

problemer med alt det nye.

Nu venter vi på foråret, så børnene

igen kan få lidt frisk luft, når de

boltrer sig på legepladserne.

NYE VASKERIER I AFD. 5

SKOVLUNDE

SET MED MINE ØJNE

Hvordan fik jeg egentlig øje på

Skovlunde?

Det begyndte da jeg var en stor

dreng, med den naturlige nysgerrighed.

Mine Kammerater og jeg havde

hørt, at der lå en flyveplads i Skovlunde,

så vi fik smurt en madpakke

og kørte på cykel den lange vej fra

Vanløse til Skovlunde Flyveplads.

13


Det var i halvtredserne, dengang

flyvning ikke var hvermandseje, det

var derfor noget af en oplevelse, da

vi kunne se de små maskiner lette

og lande, og vi tilbragte en del sommersøndage

ved Skovlunde Flyveplads.

Så gik der nogle år uden særlig forbindelse

til Skovlunde. Jeg var blevet

voksen, og ville gerne flytte

hjemmefra, men det skulle være i

eget hus fra starten, hvilket ikke var

helt normalt dengang.

Mine forældre havde venner der boede

på Ravnsletvej i Skovlunde, og

de fortalte, at der var en grund til

salg på vejen. Det var lige noget for

mig. Grunden skulle koste 10.500

kroner, hvilket var en kæmpesum,

når månedslønnen kun var 665 kroner

om måneden. Jeg købte den, og

min far måtte med rystende hånd

skrive med under på skødet, da jeg

endnu ikke var myndig

En uddannelse i byggemateriale

branchen gav mig blod på tanden,

og jeg satte mig derfor til tegnebordet

og planlagde, hvordan ”slottet”

skulle tage sig ud.

Huset blev opført i 1964 og min kone

og jeg flyttede ind den dag vi

blev gift, så første kapitel af mit forhold

til Skovlunde blev afsluttet.

Tiden gik og vi var meget glade for

at bo ”på landet” hvor vi kunne se

Skovlunde blive udbygget, men da

der havde været familieforøgelse,

og vi havde lyst til at komme over

på solsiden af Ravnsletvej, købte vi

en ny grund på nøjagtig samme størrelse

som den gamle, men til en helt

ny pris, kr. 142.000, men inflationen

var meget høj, så løn og priser fulgtes

naturligvis ad.

Igen satte jeg mig til tegnebordet og

fik i samarbejde med et husfirma

lavet et projekt og bygget et nyt

”drømmehus”.

Vi var utrolig glade for at bo i huset

der lå tæt på Skovlunde Skole, stationen

og det nye Skovlunde Center,

hvor vi havde alle vore lækre små

forretninger, samtidig med at vi

havde Brugsen i Baldersbo´s gamle

butiksbygning, hvor der var beboerlokaler

på toppen.

I dette tidsrum kommer Skovlunde

Flyveplads igen ind i billedet, da jeg

et par gange fløj herfra til messer i

Tyskland. Det var dejligt at have en

”lufthavn” i baghaven, men dens

dage var allerede talte, da aktiviteterne

skulle flyttes til den nye lufthavn

i Tune. Herefter blev flyvepladsen

udlagt til kirkegård og re-

14


kreative områder.

Der er ikke mange mennesker der

kommer gennem tilværelsen uden

skrammer, og et fejlslagent projekt,

gjorde, at vi ikke kunne blive boende

på Ravnsletvej, men vi ville

helst ikke forlade Skovlunde.

Vi fik et praj om, at der var et ældre

hus til salg på Nørreskovvej, og vi

fik forhandlet os tilrette med ejeren

og flyttede derefter ind i et meget

charmerende lidt ældre hus, som vi

selv kunne sætte det sidste præg på.

Her boede vi i et dejligt fredeligt

område lige ved siden af Sømosen,

som vi kan anbefale på det varmeste.

Tag en tur hertil med løbeskoene,

eller nøjes med at nyde den fredede

natur, det er godt for sjæl og

krop.

for at få en lejlighed i afdeling 5. Vi

fik hurtigt tilbudt vor nuværende

lejlighed på 2. sal, for dengang var

vi raske og rørige, og vi har nu boet

her i 19 år. Selv om vi ikke længere

er årsunger, klarer vi stadig trapperne

uden problemer, og vi hygger os

rigtig i lejligheden, og så er det et

kæmpe plus, at vi har vor store altan.

Når vi i mange år har haft have,

er det dejligt, at vi kan nyde livet

ude hele sommeren på den dejlige

sydvendte altan.

Hvorfor er vi blevet i Skovlunde?

Det er fordi Skovlunde ligger ganske

godt centreret med gode offentlige

trafikmidler lige i nærheden. Vi

er tæt på børneinstitutioner, skoler

og plejecentre, indkøbs muligheder

og meget mere, og så ligger Skovlunde

kun 12 km. Fra hovedstaden,

og vil vi i skoven, tager det kun 15

minutter i bil, så kan vi nyde livet

her.

Der er også mange muligheder for

at få frisk luft lige uden for døren.

Vi har den dejlige Skovlunde Bypark

med alle dens muligheder, her

I mellemtiden var vor datter blevet

voksen og havde fået en lejlighed i

Ringtoften afdeling 5. Vi blev så

begejstrede for denne bolig, så vi

blev skrevet op hos Baldersbo, for

når vi blev ældre og ikke ville have

alt arbejdet med hus og have længere,

så var det stedet i Skovlunde vi

gerne ville bo.

Efter 22 dejlige år i vort sidste hus,

var det tid til at flytte teltpælene, og

vi henvendte os derfor til Baldersbo

er også opstillet motionsinstrumenter,

hvis det ikke er nok at gå eller

løbe en tur, og der er selvfølgelig

også en legeplads til børnene.

På friluftsscenen opføres der teater,

15


og til St. Hans er der hvert år bål og

stor festivitas.

Harrestrup Ådal, som Skovlunde

flyveplads var en del af, ligger som

en kile fra Harrestrupvej til Ring 4,

og det er et meget stort rekreativt

område der byder på masser af muligheder

for unge som ældre. Her

er motionsredskaber madpakkehus,

grill og bålplads og store åbne områder

kantet af en skovagtig beplantning.

Og så skal vi jo ikke

glemme, at her kan sommerlivet

rigtig nydes, og om vinteren kan vi

tage trave– eller løbeskoene på og

få frisk luft til lungerne.

Og så skal vi jo heller ikke glemme

Svanesøen der ligge i Harrestrup

Ådal i enden mod Ballerup. Det er

også et herligt sted at få nogen frisk

luft, hvis vi skal ud på en lidt længere

tur.

Det var lidt om Skovlunde set med

mine øjne. Der er sikkert mange

ældre der har boet i Skovlunde i

mange år, de vil nikke genkendende

til mange af de ting jeg har beskrevet

her, men der er også kommet

mange unge mennesker til der ikke

kender Skovlunde. Når I har tid og

lyst, så gå lidt på opdagelse her er

masser af muligheder, og det er slet

ikke spor kedeligt!

Venlig hilsen Ole P.

16

NYT FRA AFDELING 9

Vi ønsker Jer alle et godt Nytår og

håbe, at I er kommet godt ind i det

nye år trods den mørke og våde tid.

Den 19. december sagde vi farvel

til en af vore gode medarbejdere,

Henning Boekelund, der ønskede at

gå på pension .Vi har nu fået en ny

god medarbejder, Dan Holger Hansen,

og vi ønsker Dan Velkommen.

Det er dejligt at se Børnene på gyngerne

og på legepladsen igen, det

har vi savnet.

En ting mere, vi stadig er meget kede

af, ak Ja, det er vore affaldsøer,

der er stadig nogen der ikke ved, at

containerne kun er til husholdningsaffald

og ikke til PAPKASSER,

STORE URTEPOTTER og GAM-

LE TASKER, de ting skal nemlig til

vort store skraldehus, hvortil alle

vore beboere har nøgle. Vi vil blive

meget glade for, hvis I husker det,

en STOR tak til jer der gør det rigtigt.

Til gengæld er vi spændte på, at høre,

hvad i syntes om vort lille tiltag

til vores sangaften ,vi håber i kan

lide det.

Nu tager vi fat på et nyt arbejdsår,

hvor vi stadig er der for vores Beboere,

I er altid velkommen både med

ris og ros.

Venlig hilsen,

Bente Corell

Afdelingsbestyrelsen afd. 9.

JUL

Julen er over os og der er pyntet

med lys mange steder. Det er hyg-


geligt her i den mørke tid. Tivoli er

flot pyntet og stråler i alt sin glans.

Også i Ringtoften er der pyntet ude

som inde. Nissen flyttede ind i vores

opgang, uden for vores dør. Det

var en skøn nisse, som kom med

chokolade og slik på adventssøndage.

Det har vi ikke prøvet før, så

overraskelsen og glæden var stor

hver søndag, når vi kom ud af døren

og der stod en pose. Vores børn er

ikke små, faktisk er de 16 og 19, så

vi tænker ikke, at det var for deres

skyld, at der var sat slik. Faktisk har

vi ikke fundet ud af, hvem Nissen er

endnu. Vi har en eller to mistanker,

men de er ikke bekræftet. Der skal i

hvert tilfælde lyde en stor tak. Det

er da fantastisk at der findes sådanne

rare medbeboere i opgangen.

BADEVÆRELSESRENOVE-

RING

Renoveringen af badeværelser er

stadig i fuld gang. vi der er

"færdige" kan dog godt glemme det,

bortset fra, at vi kan se containerne

der fylder godt på parkeringspladserne

og høre når der bliver smidt

fliser og beton ud.

Renoveringen kører vist bedre nu

og de arbejder sig støt og roligt ned

gennem bebyggelsen. Til sommer

skal de være færdige med de sidste

badeværelser og det er der mange

der ser frem til. Så går vi ud fra, at

alle os der endnu ikke har fået udbedret

fejl og mangler, får det gjort.

Det er så kun to år siden de første

badeværelser blev revet ned, så det

er vel også på tide at de bliver færdige,

så beboerne kan sige, at nu er

badeværelset færdigt.

Det der stadig irriterer mange er, at

når de henvender sig til byggekontoret,

hører de ikke mere og venter

så fortsat. 2020 er året hvor det ser

lysere ud.

MIT BADEVÆRELSE

Mit badeværelse har nu været

"færdigt" siden juni måned. De små

fliser rundt om spejlet er matte i stedet

for blanke og skal skiftes og der

er huller i fugerne der skal lappes.

Ellers er det færdigt.

Dejligt var det i julen hvor containerne

var væk. Det var godt tænkt,

at der var p-pladser til gæsterne.

17


De gæster vi har haft siger, at det er

rigtig pænt og meget lille. Ja, det

har de ret i. Der er det der skal være

og ikke mere. Det er lyst og indbydende

og dejligt.

I starten undrede det mig meget at

det var støvet hele tiden. Det skulle

tørres over mindst hver anden dag,

ellers så det møg beskidt ud. Jeg

tænkte, at vi måtte være de største

svin, siden det så sådan ud og undrede

mig over, at jeg aldrig havde

lagt mærke til det før, i vores gamle

badeværelse.

Jeg skiftede vores nye håndklæder

ud med de gamle, der var vasket

mange gange, så de kunne da ikke

afgive så meget støv, når vi brugte

dem. Det hjalp ikke. Der var stadig

støvet, på håndvask, toilet og gulv.

En dag jeg luftede min undren over

for min mand svarede han, "at det

var da klart der blev støvet". Vi havde

jo fået mekanisk udsugning og

den trak støv fra resten af lejligheden

og hvirvlede det rundt, og når

det så lagde sig, kunne det ses på de

lyse flader i badeværelset.

Så blev mysteriet opklaret og jeg fik

ro i sindet. Jeg har siden talt med

mange andre beboere der har haft

samme oplevelse, hvilket jo også

hjælper lidt. Nu må vi så leve med,

at badeværelset skal støvsuges

(hvilket virker rigtig godt) nogle

gange om ugen og håndvask og toilet

tørres af. Jeg har købt vådservietter

til badeværelset, for det er

nemt lige at tage sådan en og tørre

over med, frem for forskellige klude.

Det er måske ikke miljømæssigt

korrekt, men når der skal tørres hver

til hver anden dag, skal det være

nemt.

18

Gulvet er lidt svære at vaske. Støv

og hår hænger i og der skal tørres

over mange gange. Nu må vi leve

med pæne badeværelser der er lidt

besværlige at holde, men til gengæld

er de reneste.

Majbritt i nr. 87

PARKERING VED

BEBOERHUSET MALMPAR-

KEN

Som tidligere beskrevet, er der rigtig

mange der lejer vore gode lokaler

i beboerhuset, men det har fra

starten været et problem, at der ikke

er tilknyttet parkeringspladser.

Da huset i sin tid blev projekteret,

havde Baldersbo en aftale med Lidl

om, at brugere af beboerhuset kunne

bruge Lidls parkeringsplads. Den

aftale løb Lidl fra, og i takt med, at

boligselskaberne også indfører p.

restriktioner, er det meget besværligt

for de gæster der kommer i bil.

Men nu lysner det. Efter forlydende

vil Baldersbo etablere et antal parkeringspladser

ved gavlen ud mod

banen som er specielt beregnet for

beboerhusets gæster.

SKOVLUNDE BYMIDTE

Hold da helt op, hvor er der blevet

arbejdet og vi har været generet af


mange forskellige maskiner og kraner

og ikke mindst af store lastbiler

med byggematerialer. Men nu står

der 2 indflytningsklare huse i

Skovlunde Bymidte.

Arkitekturen er der vel lige så mange

meninger om, som der er mennesker,

men vi må indstille os på, at vi

lever i det tyvende århundrede, og

at fremtidens byggerier ikke bliver

lige så pæne, som dem vi har i afdeling

5 og 9. Her er der brugt gule

mursten og tag med rejsning, og så

har vi store grønne frirum som vi

forhåbentlig får lov til at beholde i

fremtiden!

I huset på den gamle posthusgrund

skal de nye beboere begynde at flytte

ind i næste måned, og det bliver

dejligt, når vi igen kan færdes uhindret

til og fra stationen og bussen,

og så får vi også en ny kiosk, og det

er heller ikke så ringe endda.

19

I ”Nettohuset” er beboerne allerede

begyndt at flytte ind, og vi har fået

en meget stor Netto forretning der

er indrettet i deres nye koncept. Det

er en meget flot butik med masser

af plads, og når vi vender os til indretningen,

er der håb om, at vi kan

blive gladere for at handle hos Netto

igen, end vi var i deres gamle utroligt

rodede butik!

Nu mangler vi så at få lavet nogle

ordentlige trafikforhold i Bybuen.

Som det forholder sig i øjeblikket er

det ikke særlig nemt for de svage i

trafikken at komme frem og tilbage

fra de få forretninger vi har i Skovlunde

Bymidte. Tilsyneladende er

man for tiden ved at lægge kabler i

fortovet, så der kan etableres vejbelysning.

Den mangler vi i høj grad,

det er ikke let at se gående og cyklende

i det mørke vintervejr. Vi må

også håbe, at Ballerup Kommune

kan finde ud af at lave en belyst

fodgængerovergang, så sikkerheden

igen bliver øget.

Det vil også sørge for, at de der ræser

igennem Bybuen bliver tvunget

til at sætte hastigheden ned, og det

vil de beboere der er bange for at

færdes i Skovlunde sætte megen

pris på.

Nu venter vi på, at udviklingen af

Skovlunde Bymidte fortsætter. Der

har været mange diskussioner om

byggehøjder og bredde på

”stræderne”, men det skulle vist nu

være på plads, så de næste etaper

kan påbegyndes.

Efter sigende skulle der være en lille

hurdle med de tilbageværende

butikker, men mon ikke en fornuftig

bygherre kan forhandle sig tilrette

med ejerne af disse butikker, så vi

ikke skal gå og se på den tomme


yggeplads alt for længe. Vi håber

snart, at de nye byggerier bliver påbegyndt.

EKSTRA PARKERINGSPLAD-

SER I AFDELING 5

Nu har bygherren for posthusbyggeriet

endelig accepteret, at de bliver

nødt til at etablere nogle parkeringspladser

til beboerne i deres byggeri.

Da de ikke selv har plads, har Baldersbo

forhandlet sig til, at den eksisterende

parkeringsplads ved flagstangen

ud for gård 1 og 2 udvides

med 26 p-pladser, hvor vore beboere

kan parkere på de 18 pladser og

posthusbeboerne kan parkere på de

resterende 8 pladser. Det er det forslag

som blev omtalt på vort parkeringsmøde

den 28. november 2018.

Arbejdet med parkeringspladsen

bliver påbegyndt når vejret tillader

det og når entreprenøren har plads i

sin tidsplan, men p-pladserne skulle

være klar indenfor et halvt år.

20

SERVICENUMRE

Akuttelefonen 1813

Baldersbo 44970886

Ballerup Bladet 44600330

Ballerup Centret 44650500

Ballerup Rådhus 44772000

Brand 112

Dansk Kabel TV 69121212

Falck 70102030

Fælleshuset Malmparken 53912850

Hjemmepleje 44773340

Jan Lildrup 53912850

Jesper Jurik 44845958

Kbhvns. Vestegns Politi 43861448

Lundehaven 44771980

Politiet 114

Serviceordning 43690096

Skovlunde Apotek 44915022

Skovlunde Kulturhus 44772577

Skovlunde skole nord 44773960

Skovlunde Skole syd 44773921

Tandlægevagten 1813

Vagtservice 43690096

Ørsted 70266060

DEADLINE

Sidste frist for aflevering af indlæg

til næste nummer af

RINGTOFTE NYT

Fredag den 15. maj 2020

Indlæg kan sendes pr. mail til

bbbafd5@balbonet.dk eller post,

eller de kan afleveres til redaktøren,

aftal tid på tlf.. 51906064


SERVICEORDNING

Ved større skader udenfor normal

arbejdstid kan der ringes til

43690096. Der må kun ringes til

dette nummer ved større el- og

vandskader m. m.

Mindre skader skal vente til

førstkommende arbejdsdag,

hvor de anmeldes til inspektør

Jesper Jurik.

PROBLEMLØSNING

Afdeling 5 og 9 har efterhånden en

del år på bagen, så der vil naturligvis

opstå større eller mindre problemer

i ejendommene. Disse problemer

bliver løst, hvis du henvender

dig til vor inspektør. Enten bliver

ejendomsfunktionærerne sat til at

løse problemet, hvis det er muligt,

ellers bliver der tilkaldt en håndværker

til at løse det. Det er som

regel snedkere eller vvs folk

SELSKABSLOKALER

BEBOERHUSET

MALMPARKEN

har 2 flotte nymonterede festsale til

fester og møder klar til brug. Den

lille sal (Dansesalen) rummer ca.

60 gæster,

der er brug for, men det hænder

også, at det er nødvendigt at tilkalde

en slamsuger til at rense en tilstoppet

faldstamme. For at få dagligdagen

til at forløbe på en fornuftig

måde for ejendomsfunktionærerne,

er det altid bedst at henvende

sig til inspektør Jesper Jurik, så han

kan tilrettelægge arbejdsopgaverne

på en hensigtsmæssig måde. Det er

ikke nogen let opgave at få endernetil

at nå sammen, der er jo nok at

se til i et ældre byggeri.

og den store sal ( Landskabssalen)

rummer ca. 108 gæster.

De er indrettede med alle moderne

faciliteter, så beboerne kan leje disse

til festlige lejligheder. Her er alt

hvad der skal bruges i køkkenet og

på terrassen er der monteret et udekøkken

med gasgrill, salene er udstyret

med et virkelig godt lydsystem.

Kontaktperson

Jan Lildrup

Telefon 53912850

Mellem Kl. 11.00 og 18.00

Mail: janlildrup@gmail.com

Udlejningen går efter princippet

”først til mølle”, og efter de gældende

lejeaftaler og lejepriser

21


AFDELING 5

Billardklubben BKB 5

Bybuen 5, kælderen

Formand ?

Nye medlemmer skal henvende sig

til formanden ?

AFDELING 9

Billardklubben BBK 74

Ringtoften 143, kælder

Formand

Ole Kellberg

Ringtoften 155, 1.th.

Tlf. 30480270

KLUBBER OG FÆLLESHUS

22

Bestyrelse:

AFDELING 5 OG 9

BEBOERHUSET

MALMPARKEN

Formand Lars Sonqvist.

Kasser Mark Skjelborg

Bestyrelses medlem

John Aastrøm

Bestyrelsessuppleant

Børge Henriksen

Carsten Nielsen

Revisor: Flemming Møller

Aktivitet Gruppe (festudvalg):

Pernille Hundahl

Inge Bengtsen

Erik Jensen

John Aastrøm (fra bestyrelsen)

Kontakt liste:

Formand: Lars Sonqvist.

Tlf.23985093 mandag - fredag kl.

16.00 - 1700

mailadresse lars@sonqvist.dk

Kasserer: Mark Skjelborg.

Tlf. 29873670 mandag - fredag kl.

16.00- 17.00

Mailadresse:

bmskjborg@gmail.com

Bestyrelsesmedlem. John Aastrøm


DAGLIG LEDELSE I DRIFT SKOVLUNDE

INSPEKTØR JESPER JURIK RONNI ENEMARK LARSEN

Inspektørkontoret, Ringtoften 83. telefontid mandag til fredag kl. 7-9

på telefon 44845958.

E-mail: drift-skovlunde@baldersbo.dk

Personlig henvendelse mandag til fredag kl. 7-9

EJENDOMSFUNKTIONÆRER

Rasmus Schoop

Dan Holger Hansen

Lars Rasmussen

Rene Rasmussen

Jesper B. Hansen

Mevaip Sulejmani

23


2019 I BILLEDER

Endnu et år er gået, og de fleste

af os synes, at det går lige

lovlig hurtigt.

Som billederne viser, kunne

vi nyde de 4 årstider i afdeling

5 og 9 både udendørs og

ikke mindst indendørs. Her

blev der afholdt hyggelige

spis sammen aftener i Beboerhuset

Malmparken, ligesom der

var mulighed for at motionere i

den nystartede Motionsklub,

B.B.B. afd. 9 + 5, også i Beboerhuset

Malmparken.

Nu har vi så taget hul på 2020,

og vi må håbe, at det bliver et

godt nyt år.

24

More magazines by this user
Similar magazines