26.02.2020 Views

Haven Light 2020_ipaper

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

SMAGSPRØVE | <strong>2020</strong><br />

HAVESELSKABET<br />

Gratis<br />

FOTO: MIDDAGSBLOMST, DELOSPERMA COOPERI, OG MARKSVIRREFLUE AF GAP PHOTOS/NICOLA STOCKEN<br />

Vi guider dig trin for trin<br />

Gå med i en lille have<br />

med stor frodighed<br />

Spørg bare rådgivningen<br />

EN SMAGSPRØVE<br />

PÅ DANMARKS STØRSTE HAVEMAGASIN


MØD OS HER ...<br />

Hold dig opdateret om spændende nyheder og gøremål i haven<br />

via hjemmeside, nyhedsbrev, sociale medier og magasinet HAVEN.<br />

På vores<br />

hjemmeside<br />

På haveselskabet.dk<br />

kan du læse spændende<br />

artikler om<br />

sæsonrelevante emner.<br />

Nogle artikler kan<br />

læses af alle,<br />

andre er forbeholdt<br />

vores medlemmer.<br />

Se, lyt, og lær om havelivet<br />

på YouTube-kanalen:<br />

youtube.com/haveselskabetvideo.<br />

I haven på Frederiksberg<br />

Haveselskabets Have er en drøm af en have, der er et besøg<br />

værd! <strong>Haven</strong> på ca. 14.000 m2 ligger på Frederiksberg og har<br />

eksisteret siden 1882. Forsvind mellem stauderne, nyd de mange<br />

historiske statuer, tag et hvil på en af bænkene, eller se på himlens<br />

mønstre i spejlbassinet. Lad dig forføre af havekulturhistorien.<br />

VIDSTE DU, AT ...<br />

Haveselskabet er en nonprofitforening?<br />

FOTO: HAVESELSKABET<br />

På Facebook<br />

Hyggelig side, hvor vi deler haveglæden med<br />

over 50.000 følgere. Følg med i links til spændende og<br />

inspirerende artikler, videofilm, informationer om haveaktiviteter,<br />

konkurrencer og alt andet nyt om havelivet.<br />

2 HAVEN | EN SMAGSPRØVE


FOTO: HAVESELSKABET<br />

På Instagram<br />

Havebilleder, blomsterbilleder og havehumor.<br />

Følg os, og del haveglæden, eller tag dit eget<br />

billede med #haveselskabet, så kan det være, at<br />

vi reposter netop dit billede.<br />

FOTO: THOMAS WASS EVALDSEN<br />

NYT FRA HAVESELSKABET<br />

Dyrk din haveglæde<br />

Aktuelle nyhedsbreve<br />

Haveselskabet sender ca. hver anden uge nyhedsbreve ud<br />

med gode tips til, hvad du kan opleve rundt i landet, og<br />

hvad der sker i haven netop nu. Du får adgang til artikler<br />

om emner, der er aktuelle for havesæsonen.<br />

Er du ikke medlem, så gå ind på haveselskabet.dk, og<br />

nederst på siden kan du tilmelde dig helt gratis for at få en<br />

fornemmelse af, hvad Haveselskabet er for en størrelse.<br />

Kun for medlemmer<br />

Som medlem modtager du et specielt nyhedsbrev, hvor<br />

der er links til spændende artikler på haveselskabet.dk, der<br />

kun er åbne for medlemmer. Det er artikler, der uddyber de<br />

temaer, der er i magasinet HAVEN. Alt det uddybende, de<br />

ekstra billeder og guider til detaljerede bedplaner ligger<br />

tilgængelige for medlemmer på haveselskabet.dk.<br />

Dyrk din haveglæde<br />

i godt selskab<br />

Haveselskabet er et fællesskab af små 30.000 medlemmer<br />

– vi er lige så forskellige som vores haver, men havelysten,<br />

den har vi tilfælles.<br />

I Haveselskabet har vi fire værdier, der gennemsyrer<br />

organisationen, det daglige arbejde, tiltag og tankegang:<br />

Haveglæde • Omtanke for naturen • Fællesskab • Troværdighed<br />

Haveglæden er glæden ved at dyrke haven. Det er<br />

limen, der binder os sammen, og interessen udleves<br />

med omtanke, så den har en positiv indvirkning på den<br />

omkringliggende natur. Vi arbejder for at støtte biodiversiteten<br />

og er imod invasive arter og brugen af sprøjtemidler,<br />

der begge er skadelige for naturen.<br />

I vores tid udtaler mange sig om meget, men du kan<br />

være sikker på, at Haveselskabet aldrig går på kompromis<br />

med troværdigheden. Vi går i dybden og viderebringer<br />

solid viden, man kan regne med. At Haveselskabet er<br />

en nonprofitforening betyder, at vi bruger alle midler til<br />

at fremme havesagen, og vi gør det i forening – i fællesskab.<br />

Så her hos os kan du dyrke haveglæden i godt selskab.<br />

Jeg håber, du har lyst til at blive medlem og være med til<br />

at dele og dyrke haveglæden.<br />

På gensyn i Haveselskabet.<br />

Charlotte Garby, direktør<br />

HAVEN | EN SMAGSPRØVE 3


4 HAVEN | EN SMAGSPRØVE


UDVALGT REPORTAGE<br />

Her er vi<br />

Hvor: Rækkehushave i Virum. Hvad: Baghave på ca. 250 m2. Hvem: Ulla<br />

Bergstrøm og Lars Frederiksen. Hvornår: <strong>Haven</strong> er besøgt i september.<br />

Jordtype: Lerjord, som bliver forbedret med kompost.<br />

Rolige flader og fyldige bede Græsplænen ligger som en rolig flade mellem de<br />

frodige, tætbeplantede bede. Her et kig fra terrassen over mod frokostterrassen,<br />

som er kantet af blomster, buske og træer, bl.a. sommerfuglebusk, Buddleja<br />

davidii, til venstre, syren, Syringa, roser, en opstammet broget pil, Salix integra<br />

‘Hakuro-Nishiki’, storkenæb, Geranium, og violfrøstjerne, Thalictrum delavayi. I<br />

forgrunden et bed holdt i lilla nuancer, som er typisk for haven.<br />

Ikke alt må overskues på én<br />

gang Fra terrassen ved huset er<br />

der et langt kig ned gennem<br />

haven, hvor opstammede træer,<br />

bl.a. pilebladet pære, Pyrus<br />

salicifolia, lukker lidt af for indkig.<br />

Langs havegangen står en række<br />

blomster i krukker, som gør<br />

udtrykket tæt og frodigt. De høje<br />

træer bag havehuset står i en<br />

nabohave og giver en fin<br />

baggrundsstemning.<br />

Hyggelig, lille have<br />

med stor frodighed<br />

At få meget ud af en lille have er en særlig kunst, som Ulla Bergstrøm<br />

mestrer til fulde i sin lille rækkehushave. Her er forskellige haverum<br />

og åbne, rolige flader flettet sammen til en stemningsfuld og<br />

harmonisk helhed.<br />

TEKST OG FOTOS: HANNE GABEL CHRISTENSEN<br />

w<br />

HAVEN | EN SMAGSPRØVE 5


Variationer af grønt Langs græsplænen snor et<br />

frodigt, grønt bed sig, der er bygget op med lave<br />

vækster forrest og højere i baggrunden. Op mod<br />

hækken står en japansk ahorn, og til højre en<br />

opstammet stikkelsbærbusk. Ved det runde vandkar<br />

vokser der bl.a. lampepudsergræs, Pennisetum<br />

alopecuroides, med lyse haler, bregner på begge<br />

sider, hosta med hvide kanter på bladene, lodden<br />

løvefod, Alchemilla mollis, lammeøre med<br />

grågrønne, brede blade, Stachys byzantina ‘Big<br />

Ears’, og violfrøstjerne, Thalictrum delavayi, der<br />

skyder sine lilla blomster højt i vejret.<br />

Forhaven afslører intet om, at<br />

der skulle være en særlig haveinteresse<br />

på spil hos Ulla Bergstrøm,<br />

men når man kommer<br />

om i den lille have bag rækkehuset, så<br />

mødes man af et haverum, der ligger<br />

udstrakt med et langt, blomsterrigt<br />

kig ned til et havehus for enden – dog<br />

uden at afsløre alt på en gang, for til<br />

siderne er buske og træer lige så tilpas<br />

høje, at de lukker lidt af for indkig og<br />

hindrer overblik. Det hele er i balance,<br />

også farverne, som glider livligt gennem<br />

bede og krukker – en balance,<br />

som fylder en med ro. Og roen er ofte<br />

det, besøgende bemærker, når de<br />

kommer ind i haven.<br />

Spørger man Ulla Bergstrøm om,<br />

hvad hun har lagt vægt på i sin have,<br />

lyder svaret: »Jeg er allermest optaget<br />

af, at det skal være hyggeligt at komme<br />

herind – og at der skal være noget<br />

at opleve, og man ikke skal kunne<br />

overskue det hele på en gang.«<br />

Rum, symmetri og balance<br />

<strong>Haven</strong> er på cirka 250 kvadratmeter og<br />

opdelt i forskellige rum med hver sine<br />

detaljer og funktioner i en vekselvirkning<br />

mellem åbent og mere intimt.<br />

Det hele hænger sammen i forløb. »Jeg<br />

arbejder meget med rum og helhedsoplevelse<br />

og prøver at gå efter nogle<br />

lange kig. Og der skal være symmetri,<br />

det er selve grundidéen i haven – for<br />

at skabe ro. Det sker intuitivt. Det er<br />

en løbende proces, hvor jeg hele tiden<br />

afprøver og bytter rundt. Jeg flytter<br />

meget rundt på tingene, prøver mig<br />

frem og arbejder med balance – i farver,<br />

i bladformer og i højder. Spidst<br />

og rundt. Jeg kan godt lide, at det ikke<br />

bliver for ens, at det blender lidt ind i<br />

hinanden,« forklarer Ulla Bergstrøm.<br />

Det tilfældige look<br />

er ikke noget tilfælde<br />

Højden af beplantningen er holdt på<br />

et niveau, hvor intet er mere end et<br />

par meter højt, og mange af træerne<br />

og buskene er opstammede – begge<br />

dele for at give haven ro, lethed og en<br />

vis gennemsigtighed fra rum til rum.<br />

Også de mange små, fine bloms ter og<br />

det spinkle løv rundtomkring bidrager<br />

til det indtryk. »Jeg kan godt lide<br />

noget, der er let og svæver. Jeg synes,<br />

det egner sig godt til en lidt lille have,”<br />

slutter Ulla Bergstrøm.<br />

Krukkebede Ulla Bergstrøm bruger grupper af<br />

krukker til at lave farverige opstillinger, som let og<br />

hurtigt kan flyttes rundt og arrangeres på nye<br />

måder. Desuden kan planterne skiftes ud i løbet af<br />

sæsonen, så der hele tiden er flot løv eller blomster<br />

at se på. Her er der bl.a. lampepudsergræs,<br />

Pennisetum alopecuroides, med lyse haler,<br />

storkenæb, Geranium, hedelyng på bænken,<br />

Calluna vulgaris, havepurpursolhat, Echinacea<br />

purpurea, der svæver i højden, og lobelie, Lobelia.<br />

På hver side af bænken står stedsegrønne,<br />

opstammede benved, Euonymus, og en formklippet<br />

buksbom danner en rolig, grøn overgang mellem et<br />

skift i farveholdningen fra kølige lyslilla nuancer i<br />

bedene til varmere rødviolette toner i krukkerne.<br />

Også den stedsegrønne tujahæk giver en rolig<br />

baggrund til blomsterne.<br />

6 HAVEN | EN SMAGSPRØVE


UDVALGT REPORTAGE<br />

1<br />

2<br />

Mange skønne siddepladser<br />

Trods de få kvadratmeter er der adskillige steder at slå sig ned i haven.<br />

Med i en havegruppe<br />

En af Ulla Bergstrøms andre<br />

haveglæder er at mødes med andre<br />

haveinteresserede. »Jeg er medlem af en<br />

havegruppe i Haveselskabet. Vi er ti medlemmer<br />

i området. Vi prøver, om vi kan nå<br />

at mødes og se hinandens haver en til to<br />

gange om året,«<br />

fortæller Ulla Bergstrøm.<br />

1. Overdækket terrasse ved huset – et grønt<br />

uderum, hvor man kan slå sig ned blandt masser<br />

af planter i krukker og kurve, bl.a. oliventræ,<br />

sukkulenter, krydderurter og georginer. Op ad<br />

muren vokser klatrerosen ‘New Dawn’.<br />

2. Frokostterrassen er trukket lidt ud i haven og<br />

væk fra huset. Den er kantet af bede med<br />

opstammet broget pil, Salix integra<br />

‘Hakuro-Nishiki’, stor kejserbusk, Viburnum x<br />

3 4<br />

bodnantense, rosenbuske, klatreroser, storkenæb,<br />

bregner og hosta.<br />

3. Lige uden for havedøren står en havebænk,<br />

hvorfra man har det lange kig ned gennem haven<br />

– en god hyggekrog blandt klatrevildvin og<br />

klatreroser.<br />

4. Her er det en magelig plads under et gammelt<br />

æbletræ. Bagved ses frokostterrassen.<br />

HAVEN | EN SMAGSPRØVE 7


Få succes i haven<br />

TRIN FOR TRIN<br />

I hvert nummer får du råd og vejledning af erfarne havefolk og eksperter. De guider dig fra<br />

A til Z igennem forskellige emner, fx metoder i køkkenhaven, og hvordan du passer på<br />

insekter og dyr i din have. Her får du gode råd af Karna Maj.<br />

TEKST: KARNA MAJ, HAVESELSKABETS RÅDGIVNING OG HANNE GABEL CHRISTENSEN. FOTO: KARNA MAJ, HAVESELSKABET OG HANNE GABEL CHRISTENSEN<br />

Udplantning<br />

Hvis jeg planter ud fra såkasser, hvor jeg<br />

ikke kan undgå at beskadige rødderne, er<br />

jeg nødt til at vente på godt plantevejr,<br />

dvs. i en overskyet periode og gerne regn<br />

de første dage. Sidste års tørre sommer<br />

har dog lært mig, at jeg kan plante ud<br />

med succes selv i en tør periode, hvis jeg<br />

har gode planter med et godt rodsystem,<br />

som ikke beskadiges nævneværdigt ved<br />

udplantningen, fx fra potter.<br />

Pst!<br />

Karna Maj dyrker en stor økologisk<br />

selvforsyningshave og har<br />

gjort det siden 1977. Karna Maj<br />

giver gode råd i HAVEN.<br />

Velkultiveret jord og gødning Jeg planter altid i en velkultiveret jord, som har fået<br />

1 tilført gødning inden. Jeg graver et godt plantehul og løsner godt i bunden, så rødderne<br />

har let ved at komme ned.<br />

Masser af vand Det er vigtigt, at der<br />

2 er masser af fugtighed ned ad, da det<br />

er den vej, rødderne skal, for at planten<br />

kan hen te nok vand fremadrettet. Derfor<br />

vander jeg hullet godt, fylder det et par<br />

gange og lader det trække ned. Majs-, kålog<br />

sel le ri plan ter får 1-1,5 liter vand pr. hul i<br />

tør jord. Tomater får tre liter pr. hul.<br />

Plant Planternes rodklump skal være<br />

3 vandmættet ved plantningen. Derfor<br />

nedsænker jeg potter m.m. i en spand<br />

vand, inden jeg planter. De fleste planter<br />

skal plantes i samme dybde som i potten.<br />

Tomater og de fleste slags kål kan dog<br />

plantes dybere. Det er meget vigtigt, at<br />

selleri ikke plantes dybere.<br />

Jorddække og vand Jorden trykkes<br />

4 godt til omkring planten, så den står<br />

fast. Derpå vandes der rundt om planten,<br />

så rødderne får en god jordkontakt. Til<br />

sidst rives der lidt løs jord ind over plantestedet,<br />

så vandet ikke så let fordamper.<br />

Jeg jorddækker samtidig med udplantningen,<br />

hvis planterne er store og robuste<br />

nok.<br />

8 HAVEN | EN SMAGSPRØVE


PORTRÆT<br />

Grøn genbrug<br />

Lav dine egne planteskilte<br />

Når såning, prikling og plantning er i fuld sving, kan man<br />

hurtigt løbe tør for planteskilte til at holde styr på plantenavnene<br />

med. Bevares, de findes i fine varianter i havecentre<br />

og planteskoler, men mere charmerende kan det også gøres<br />

med hjemmelavede udgaver, så længe man kan skrive på<br />

materialet, fx vinpropper (foto), skifer, bestik, klemmer, sten,<br />

persienner og gammelt træ.<br />

Kaffegrumset<br />

Kaffegrums indeholder nyttige næringsstoffer, så der er<br />

ingen grund til at smide grumset i skraldespanden. Genbrug<br />

det i stedet ude i haven. Dog skal man være varsom med at<br />

sprede kaffegrums nær nyspirede vækster, da det kan svide<br />

dem. På komposten sammen med mad- og haveaffaldet er<br />

det fint – og også spredt tyndt ud et par gange om året mellem<br />

havens veletablerede planter.<br />

3 idéer til dyreliv i haven<br />

Naturlig fuglekasse<br />

Lader man et stykke af stammen<br />

stå tilbage fra et fældet træ, kan<br />

man lave et fuglebo i toppen ved at<br />

skære et stykke af, mejsle et rum ud<br />

i stammen og sømme stykket godt<br />

fast igen. Fuglene foretrækker dem<br />

frem for almindelige fuglekasser.<br />

Sørg for grenbunker<br />

Dødt ved, en træstamme eller en<br />

bunke tykke grene, er godt for insekter<br />

og dermed også for fugle, som kan<br />

finde føde der om vinteren. Jo tykkere<br />

grene, jo bedre. Det er nemt at lave, og<br />

det kan ligge i mange år. Der er også<br />

mange sjældne svampearter, der vokser<br />

på dødt ved.<br />

Fuglefodring – kom helt<br />

tæt på<br />

Hvis man vil have fuglene tæt på, kan<br />

man vænne dem til, at maden kommer<br />

med mennesket. Læg lidt solsikkekerner<br />

på terrassen, når du sidder der, og<br />

hav altid frø i lommen. På den måde<br />

lærer de, at maden kommer med dig,<br />

og måske de en dag spiser af hånden.<br />

HAVEN | EN SMAGSPRØVE 9


SPØRG BARE<br />

RÅDGIVNINGEN<br />

FOTO: MAXPIXEL<br />

Haveselskabets rådgivning sidder<br />

klar til at svare på alle medlemmers<br />

spørgsmål om:<br />

• Stauder, prydgræsser og træer.<br />

• Grøntsager, frugter og bær.<br />

• Idéer til bede.<br />

• Kompost, gødning og jord.<br />

• Ukrudt, skadedyr og<br />

plantesygdomme.<br />

• Hvad du kan plante hvor.<br />

FOTO: PIXABAY<br />

FOTO: THOMAS EVALDSEN<br />

FOTO: THOMAS EVALDSEN<br />

Anja Barfod,<br />

gartner.<br />

Anja har blandt<br />

andet arbejdet<br />

på Fuglebjerggaard<br />

og lavet TV<br />

om haven. Hun<br />

er særlig interesseret<br />

i økologisk dyrkning og brænder<br />

for køkkenhaven, stauderne og alt det<br />

spiselige.<br />

Rie Birk Lauridsen,<br />

gartner og<br />

hortonom.<br />

Rie har et bredt<br />

plantekendskab,<br />

især til stauder,<br />

buske og træer.<br />

Hun er tidligere<br />

selvstændig gartner og har stor praktisk<br />

erfaring. Hun er særlig interesseret<br />

i dyreliv og naturhaver.<br />

Derudover trækker rådgivningen<br />

på en række eksterne eksperter.<br />

SPØRG<br />

HAVETELEFONEN<br />

Alle medlemmer kan tage kontakt til<br />

Haveselskabets Rådgivning og få et<br />

godt haveråd. Hvis Rie eller Anja er i<br />

tvivl, så har de et stort korps af eksperter<br />

tilknyttet inden for bl.a.<br />

sygdomme, indretning, køkkenhave,<br />

drivhuse, roser og meget mere.<br />

Hver måned bringer vi interessante<br />

spørgsmål og svar fra medlemmer i<br />

magasinet – men alle medlemmer, der<br />

henvender sig får svar, ikke kun dem,<br />

der bliver vist.<br />

Hvorfor mistrives mit<br />

citrustræ?<br />

Jeg er den lykkelige ejer af et citrontræ.<br />

Da jeg fik det i august, havde det to store,<br />

grønne citroner, de er nu gule. Det har<br />

blomstret med mange blomster. Jeg har<br />

med en pensel bestøvet blomsterne, og<br />

den sætter masser af små citroner. Men<br />

nu begynder stilken på citronerne at blive<br />

brun, og jeg frygter, at de snart falder af.<br />

Planten står i en karnap med meget<br />

lys og varme. Jeg gennemvander planten,<br />

når den er tør, og eftervander med citrusgødning.<br />

Hvad kan jeg gøre for at få citronerne<br />

til at blive på planten og vokse sig store?<br />

Hilsen Grethe<br />

Svar Citrustræer er skønne, men kan<br />

være en lille smule vanskelige. Man<br />

skal tænke på, at de kommer fra Middelhavsområdet,<br />

og vi skal forsøge at<br />

efterligne dyrkningsforholdene i de<br />

egne. Sommeren er nem, der skal de<br />

bare have masser af lys og varme og<br />

gødning, gerne en rigtig citrusgødning.<br />

De skal også have meget vand og gerne<br />

regnvand, da der er for meget kalk i<br />

postevand.<br />

Problemerne opstår altid om vinteren.<br />

Her er den naturlige lysmængde<br />

meget reduceret på vores breddegrader,<br />

så enten skal man sætte kunstlys over<br />

planten, eller også skal man sørge for, at<br />

træet går i vinterdvale.<br />

Når træet tages ind om efteråret, skal<br />

det placeres i husets køligste rum. Bedst<br />

er det, hvis man har et rum, hvor temperaturen<br />

er omkring ti grader. Samtidig skal<br />

der være meget lys, så en uopvarmet udestue<br />

er det bedste. Har man ikke sådan en,<br />

kan man forsøge sig i en kælder foran et<br />

vindue eller i det mindste et køligt soveværelse<br />

ved et stort vindue (men langt fra<br />

radiatoren). Samtidig med at træet går<br />

i dvale, skal man nedsætte mængden af<br />

vand og helt undlade at gøde. Det kan ske,<br />

at træet taber bladene. Det sker på grund<br />

af den sparsomme lysmængde, men de<br />

vil skyde igen om foråret.<br />

I marts/april skal vandmængden øges,<br />

og træet skal igen have lidt gødning. Når<br />

varmen og solen rigtig kommer, og risikoen<br />

for frost er ovre, vil det have godt af<br />

at komme ud i haven.<br />

Læs mere om pasning af citrus på<br />

vores hjemmeside: haveselskabet.dk/<br />

pasning-af-citrusplanter.<br />

Held og lykke med det.<br />

Venlig hilsen Rie<br />

10 HAVEN | EN SMAGSPRØVE


Er fingerbøl for<br />

farlig i en have<br />

med børn?<br />

Jeg er usikker på, om det går an at plante<br />

fingerbøl i haven, da planten er giftig,<br />

for i vores have færdes der tit børn.<br />

Med venlig hilsen Søren<br />

SVAR Det er rigtigt, at fingerbøl, Digitalis,<br />

er giftig. Den indeholder stoffer, som<br />

påvirker hjertet, og derfor bliver den også<br />

anvendt i visse typer hjertemedicin. Man<br />

dør ikke af at indtage lidt fingerbøl, der<br />

skal større mængder til, og det er utrolig<br />

sjældent, man ser forgiftninger. I Danmark<br />

har der kun været ét tilfælde i de seneste<br />

år, og det var ikke dødeligt. Fingerbøl står<br />

i mange danske staudebede, og når man<br />

aldrig hører om forgiftninger, er det, fordi<br />

børn ikke opfatter den som spiselig. Der<br />

er andre planter i haven, som er mere<br />

oplagte, fx ligusterbær. Det er vigtigt at<br />

fortælle børn, hvad der er skidt og kanel,<br />

og lade dem få et naturligt forhold til<br />

naturen og ikke gå i panik, fordi der er<br />

giftige planter i nærheden. Der er giftige<br />

planter overalt, hvor vi færdes, og det er<br />

lettere at oplyse end at forbyde de mange<br />

Hvad er der galt med vores plante?<br />

Det ser ud, som om det er lus på grenene, men hvad<br />

er det, der er spundet ind i det lyse spind? Efter<br />

nogen tid kommer der nogle små, grønne larver.<br />

Kan I fortælle mig, hvordan jeg kommer problemerne<br />

til livs?<br />

Venlig hilsen Majken<br />

SVAR De små, sorte dyr er bladlus. Bladlus<br />

har mange naturlige fjender som fx<br />

småfugle og mariehøns, som vil komme<br />

og mæske sig i lusene inden længe. Det<br />

lyse spind kommer fra spindemøl – eller rettere<br />

deres larver. Larverne lever af bladene og<br />

bruger spindet til at beskytte sig og til lettere at<br />

kunne kravle rundt på planten. Spindemøl elsker især<br />

et varmt og tørt vejrlig. Du kan fjerne så mange, du kan,<br />

manuelt, eller du kan spule dem væk med haveslangen. Får du ødelagt spindet, vil småfuglene<br />

kunne komme ind og spise larverne. Det kan se voldsomt ud, når larverne afløver<br />

en hel gren, men efter få uger lader de sig falde ned for at forpuppe sig, og mange<br />

bliver spist af andre insekter. Det er naturens gang, og planten tager ikke varig skade,<br />

den vil hurtigt skyde igen med nye blade.<br />

Venlig hilsen Rie<br />

FOTO: PRIVAT<br />

tusind planter, der skulle til, før man kunne<br />

tale om en absolut giftfri have. Børn lærer<br />

meget nemt at skelne forskellige planter<br />

fra hinanden, hvis man guider dem. Så jeg<br />

mener bestemt, at du skal plante en smuk<br />

fingerbøl i haven og se den som en lejlighed<br />

til at fortælle børnene om planters<br />

variation, brugbarhed og skønhed – og nå<br />

ja giftighed.<br />

Venlig hilsen Anja<br />

FOTO: PIXABAY<br />

3 korte<br />

Spiser pindsvin<br />

dræbersnegle?<br />

SVAR Pindsvin elsker sprød mad og<br />

tager først og fremmest snegle med<br />

hus eller insekter, der knaser. Dræbersnegle<br />

kan de spise, men det er<br />

absolut ikke øverst på menuen.<br />

Hvad er en nematode?<br />

SVAR En nematode er en mikroskopisk<br />

rundorm. Nogle nematoder<br />

bruger vi til at bekæmpe larver og<br />

uønskede snegle med. Der findes<br />

tusindvis af forskellige arter af<br />

nematoder, og de lever oftest i jordvæsken.<br />

Nogle betragtes som nyttedyr,<br />

mens andre kan gøre skade<br />

på planterne.<br />

Findes der rabarber<br />

uden oxalsyre?<br />

SVAR Nej, det gør der ikke, men der<br />

findes sorter, der har et lavt indhold<br />

af oxalsyre, fx ‘Victoria’, ‘Elmsblitz’<br />

og ‘Rosenhagen’.<br />

FOTO: PXHERE<br />

FOTO: PIXABAY<br />

HAVEN | EN SMAGSPRØVE 11


NYT & NOTER<br />

TEKST: HAVENS REDAKTION<br />

FOTO: PETER BRIGSTED<br />

Læsertip<br />

Sommerblomster<br />

– fra frø til fryd<br />

Uh, man bliver så glad af at få sådan<br />

en bog i hånden, for den giver inspiration<br />

til den kommende sæson, og<br />

de mange skønne fotos sætter én<br />

i sommerstemning. Bogens forfatter,<br />

hortonom Lotte Bjarke, tilbyder<br />

masser af gartnertricks om såning,<br />

prikling, knibning og alt det hyggelige<br />

arbejde, der skal til for at<br />

komme sikkert fra frø til fryd. Du<br />

får inspiration til, hvor og hvordan<br />

sommerblomsterne kan anvendes i<br />

haven. Der er afsnit om skærehave,<br />

frøsamling, tørrede blomster og<br />

meget mere. Begyndere kan starte<br />

her, og garvede havefolk kan finde<br />

ny inspiration.<br />

Af Lotte Bjarke. Pris: 249 kr. Forlaget<br />

Linnea.<br />

Pst! Bogen kan købes på<br />

haveselskabet.dk/webshop.<br />

FOTO: VENLIGST UDLÅNT AF KAREN ENGELL DALSGAARD<br />

Hold styr på løgplanterne<br />

Medlem Peter Brigsted har sendt os dette<br />

tip til at holde styr på de mange løgplanter,<br />

der kan dukke uventet op i en ny have,<br />

eller som man planter, men tit glemmer<br />

hvor året efter. Peter har lavet nogle<br />

markørpinde, som angiver hvor, og hvad<br />

der ligger under jorden. Det er antallet<br />

af blomsterpinde, som angiver løgplanten.<br />

Én pind = krokus, to pinde = prydløg,<br />

tre pinde = vintergæk osv. I sin havebog<br />

har han så skrevet “pindkoden” ind med<br />

nogle små skitser for overblik.<br />

Sådan laves markørerne:<br />

Markørerne er lavet af grene, som han<br />

har skåret i længder på ca. 17 cm, spidset<br />

i den ene ende og i den modsatte ende<br />

boret huller i og trykket nogle afkortede<br />

blomsterpinde igennem. Spidserne er sat<br />

i linolie i en time for at forlænge holdbarheden.<br />

Lidt gammel, afisoleret kobberledning<br />

er viklet rundt om stokken som pynt<br />

– ligesom mønten i toppen bare er til pynt.<br />

12 HAVEN | EN SMAGSPRØVE


FOTO: HAVESELSKABET<br />

SET PÅ 2019<br />

GODT GENBRUG AF BRÆDDER<br />

I Katrine Turners showhave, Naturligvis – den vilde have, var der ikke kun fokus på<br />

insektvenlige og vilde planter. Mange af materialerne var genbrug og fik dermed nyt liv i<br />

den smukke showhave. Her er det nogle gamle planker, som blev brugt som et lavt – og<br />

nærmest skulpturelt – stakit.<br />

Blomsterne er planternes<br />

blotlagte kærlighed.<br />

Carl von Linné, 1707-1778<br />

Engelsk haveguru forklarer, hvorfor du<br />

ikke skal grave din køkkenhave<br />

Du behøver faktisk ikke at grave i dine bede. Den gravefri<br />

tilgang har engelske Charles Dowding praktiseret i<br />

over 30 år, og han er blevet en kendt fortaler for metoden,<br />

ikke bare i England. I Haveselskabet har vi lavet et<br />

interview med Charles Dowding, som du kan læse på<br />

vores hjemmeside. Her forklarer han, hvorfor man ikke<br />

skal forstyrre jorden, og hvad man skal gøre i stedet for<br />

at få sunde, stærke grøntsager i bedene. Læs artiklen på<br />

haveselskabet.dk/no-dig.<br />

FOTO: HAVESELSKABET<br />

Hjælp til<br />

“rette plante på rette sted”<br />

Er du på udkig efter en plante til et helt<br />

bestemt sted i haven, måske i en bestemt<br />

højde eller farve? Så kan du få hjælp på<br />

hjemmesiden findhaveplanter.dk. Her kan<br />

du nemlig indtaste en række oplysninger<br />

om den plante, du søger, fx højde, plantetype,<br />

blomsterfarve, i hvilken måned<br />

den skal blomstre, samt info om<br />

typen af jord og mængden af<br />

Web sol, så finder hjemmesiden et<br />

bredt udvalg af planter, som<br />

passer til dine kriterier – en stor<br />

hjælp, hvis du fx har et hul i staudebedet.<br />

Se mere på findhaveplanter.dk.<br />

FOTO: STRØJERPLANT<br />

Foråret er lyserødt<br />

Det første tegn på forår er, når pilen<br />

viser sine dunede, sølvfarvede gæslinger.<br />

Denne nye sort, Salix gracilistyla<br />

‘Mount Aso’, har glinsende, lyserøde<br />

gæslinger, der lyser op, mens resten af<br />

haven så småt er ved at vågne. Plant<br />

den sammen med stedsegrønne planter<br />

eller prydgræsser. Et par afklippede<br />

grene i en vase kan også skabe forårsstemning<br />

indendørs. Den bliver 1,5-2<br />

meter høj og trives i sol-halvskygge<br />

i en almindelig, næringsrig muldjord.<br />

Spørg efter den i dit lokale havecenter.<br />

Plantenyheder<br />

Gigantiske spise- og<br />

madæbler<br />

‘Ukrainsk kæmpe’ er navnet på denne<br />

nye æblesort og ja, æblerne er gigantiske<br />

og kan veje over 450 gram.<br />

Blomsterne er også ekstra store, og<br />

der er mange af dem, og træet bliver<br />

forholdsvis stort. Æblerne sidder centralt<br />

i træet, hvor grenene er kraftige.<br />

Man må beskære lidt ekstra for at sikre,<br />

at der kommer nok lys til æblerne. For<br />

at få de største æbler er det desuden<br />

nødvendigt at tynde ud i frugterne i juli.<br />

Spørg efter den i din lokale planteskole.<br />

FOTO: GUNNAR CHRISTENSENS PLANTESKOLE<br />

HAVEN | EN SMAGSPRØVE 13


DYRK DIN<br />

Når det kribler for at komme ud og få al den herlige jord op under neglene, så er vi med dig!<br />

Faktisk er vi i Haveselskabet et fællesskab af godt 30.000 medlemmer, og vi er lige så<br />

forskellige som vores haver! Men havelysten, dén deler vi.<br />

Lev længere<br />

Det er i haven, vi finder ro og muligheden for fordybelse.<br />

Det er her, vi får luget ud i eventuelt mentalt ukrudt, får<br />

masser af dagslys og D-vitamin til gavn for muskler og<br />

knogler, og her vi forbrænder op til 130 kalorier på bare<br />

20 minutter med en håndskubber! Forskning viser, at vi<br />

havemennesker lever længere!<br />

• VIDSTE DU, AT ... •<br />

... havearbejde bidrager til følelsen<br />

af fællesskab og giver livskvalitet<br />

og livsglæde?<br />

Haveselskabet længe leve<br />

Et liv med have er rendyrket livskvalitet. Og som medlem<br />

af Haveselskabet får du rig mulighed for at dyrke din interesse<br />

og meget gerne dele den med resten af os.<br />

Igen i år holder vi åben have, hvor du som medlem kan<br />

byde udenfor og vise din have frem – eller besøge andre,<br />

der gør det. For nok er haven vores helt private havehelle,<br />

men den er også et sted, vi stolt viser frem og høster frugten<br />

af – og heldigvis altid til stor inspiration for andre. Vi<br />

holder frø- og plantebyttedage, helt i bæredygtighedens<br />

tidsånd. Og du kan komme hjem med favnen fuld af nyt,<br />

som du kan så og sætte ned.<br />

Og vi bliver ikke kun hjemme i vores egen havedam. Vi<br />

rejser ud og lader os inspirere af de skønneste haveture,<br />

plantemarkeder, gartnerier og marker i fuldt flor. Og vi<br />

holder foredrag og workshops. Alt sammen af ren og skær<br />

havelyst!<br />

<strong>Haven</strong> er heaven<br />

Som medlem får du desuden hvert år ti numre af vores<br />

magasin, HAVEN, og adgang til alle tidligere numre online.<br />

I HAVEN skriver vi om alt dét, der rører sig derude, og<br />

giver dig masser af dét, der får dit havehjerte til at banke;<br />

tips, nyttig viden og inspiration. Og vi har naturligvis alli-<br />

Bliv medlem af<br />

Haveselskabet, og få<br />

10 numre<br />

af magasinet <strong>Haven</strong> for<br />

630 kr.<br />

14 HAVEN | EN SMAGSPRØVE


HAVEGLÆDE<br />

I GODT SELSKAB<br />

eret os med dygtige fagfolk og skribenter. I vores webshop<br />

får du medlemsrabat, fx på kvalitetsprodukter til din have,<br />

men også frø og bøger.<br />

Når det er sæson for armchair gardening<br />

Praktisér lidt “armchair gardening” med frøbestilling og ved<br />

at dyrke de mere end 400 artikler på haveselskabet.dk. Du<br />

kan også tilmelde dig vores nyhedsbrev. Som medlem får du<br />

masser af ekstra læsestof til inspiration, som du kan have<br />

stor glæde af, når det heldigvis snart igen går løs derude!<br />

<strong>2020</strong>-tendenser<br />

Et kig i kaffegrumset fortæller os, at klimaforandringerne<br />

også ændrer vores måde at tænke have på. De store, frodige,<br />

grønne græsplæner omdannes til tørketolerante<br />

bede og vådområder. Og vi tænker bæredygtigt i forhold<br />

til ressourcer, fx i form af affaldssortering og kom postbe<br />

hol de re, men også regnvandstønder. Læs mere om de<br />

tør ke to le ran te planter og bæredygtig brug af ressourcer på<br />

haveselskabet.dk.<br />

Om Haveselskabet<br />

Vi er verdens næstældste haveselskab, kun<br />

overgået af det engelske. Vi lever og ånder for at<br />

fremme mangfoldigheden og den bæredygtige<br />

anvendelse i haverne, øge biodiversiteten og<br />

forbedre livet for dyr og planter – og spreder<br />

liv og glade havedage overalt i landet i vores<br />

lokale foreninger.<br />

Dyrk din haveglæde


DYRK DIN HAVEGLÆDE<br />

Plantemarkeder<br />

Magasinet HAVEN<br />

Om Haveselskabet<br />

Haveselskabet er verdens<br />

næstældste haveselskab,<br />

kun overgået af det engelske.<br />

Besøg Åbne Haver<br />

Medlemsfordele<br />

_<br />

10 numre af magasinet <strong>Haven</strong><br />

sendt hjem til din adresse<br />

_<br />

Online adgang til tidligere<br />

numre af <strong>Haven</strong><br />

_<br />

_<br />

Adgang til “havetelefonen”<br />

_<br />

Fælles oplevelser og arrangementer<br />

Gode medlemsfordele i webshoppen<br />

Se flere fordele, og bliv medlem på<br />

haveselskabet.dk<br />

Gode<br />

medlemstilbud<br />

Fællesskab & oplevelser<br />

Ring og få hjælp

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!