04.03.2020 Views

Grazat 01 2020

Dette nummer af Grazat handler om Internettet og sociale medier. Du kan blive klogere på udviklingen af det internet vi kender i dag. Du kan også læse om trafikreglerne for brugen af sociale medier. Målgruppen for Grazat er ulve og bævere hos KFUM-Spejderne i Danmark.

Dette nummer af Grazat handler om Internettet og sociale medier. Du kan blive klogere på udviklingen af det internet vi kender i dag. Du kan også læse om trafikreglerne for brugen af sociale medier. Målgruppen for Grazat er ulve og bævere hos KFUM-Spejderne i Danmark.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

KFUM-SPEJDERNE I DANMARK GRAZAT 01 2020

Grazat

MEDLEMSBLAD FOR

BÆVERE & ULVE

TEMA

NETTET OG

SOCIALE

MEDIER

TRAFIKREGLER FOR DE

SOCIALE MEDIER


VIND!

Se side 16

KÆRE

VOKSNE

Bladet udgives af

KFUM-Spejderne i Danmark

Wagnersvej 33

2450 København SV

Tlf: 70 10 26 66

Grazat@kfumspejderne.dk

ISSN: 2246-1574

Oplag: 8700

Denne udgave af Grazat handler om nettet og sociale

medier. Hvad sociale medier er for en størrelse og hvad vi

(måske) kan bruge dem til. Samt bagsiden af dem - såsom

risikoen for mobning og hvordan vi undgår netop det. Det

kommer også til at handle om internettets spæde start, og

hvordan det førte til den udgave af nettet, vi kender i dag.

Som altid er vi på børnenes side, hvilket betyder, der kan

forekomme nogle artikler der ikke lever op til de voksnes

mere seriøse øjne – men forhåbentlig skuffer de ikke dit

barn. En af artiklerne er særlig velegnet til at læse sammen

- barn og voksen. Det er interviewet med ekspert i sociale

medier, Lykke Møller Kristensen, som har gode råd til både

børn og voksne. Hendes hovedpointe er, at vi skal tale om

sociale medier, ligesom vi taler om spejder eller sport. Det

håber vi, denne udgave af Grazat kan hjælpe til med.

God fornøjelse og god læsning.

Hilsen redaktionen

Ansvarshavende redaktør

Lisette Lykke Andersen,

kommunikationskonsulent

Redaktører

Sofie Ann Lyngø Pallesen

Skribenter

Sofie Ann Lyngø Pallesen

Natasha Landerloos

Anja Søndergård

Jette Bürgel Nielsen

Forside illustration

Anne-Marie Krogh

Grafisk design

Anne-Marie Krogh

Tryk

PR Offset, Fredericia

Artikler og andet indhold må citeres/

gengives, når kildeangivelse »KFUM

Spejderne i Danmark - Grazat« er angivet

sammen med nr. og årgang.

Arkiv for Grazat kan også læses online på

yumpu.com

INDHOLD

Kære voksne 2

Hvad er sociale medier? 3

Kendte sociale medier 5

Historietime: Internettets udvikling 6

Undgå (digital) mobning 8

Trafikregler for sociale medier 9

Gør, som du ville gøre i klasseværelset 10

Redaktionens favorit-apps 12

Quiz med Grazat 14

Opfind din egen app 15

Idéer og kommentarer

kan sendes til

grazat@kfumspejderne.dk

02


AF ANJA SØNDERGÅRD

SOCIALE MEDIER DÆKKER OVER MANGE TING. MEN DET ER ALT SAMMEN

HJEMMESIDER PÅ NETTET. DET ER DERFOR, DET HEDDER MEDIER. DET ER ET

ONLINE STED, HVOR MAN KAN VÆRE I KONTAKT MED ANDRE.

3


VI KAN PRØVE AT DELE BETEGNELSEN

OP. VI STARTER MED ORDET ‘MEDIER’.

Et medie er en måde at kommunikere på. Det

kan både være gennem tekst, lyd, grafik, video

og billeder. Det kan bruges til underholdning, til

nyheder eller til at være sociale sammen.

Når du spiller et online spil med dine venner, er

du også på et medie. Det kan være fodboldspillet

Fifa eller Mindcraft, hvor du kan bygge huse i

forskellige landskaber. Hvis du læser en nyhed, er

det også gennem et medie, nemlig en avis eller et

nyhedssite på nettet.

Sociale medier er kendetegnet ved, at du kan

skrive eller snakke med andre eller dele forskellige

opslag, som du kan på Facebook eller Twitter.

Så et medie er sådan set bare der, hvor du får din

information, og hvor du kan komme i kontakt

med andre.

SÅ KOMMER VI TIL ORDET ‘SOCIALE’.

Man er social, så snart man har kontakt med

andre mennesker. Det betyder nemlig bare, at du

på en eller anden måde er sammen eller kommunikerer

med andre. Så i frikvarteret, når du

leger med dine venner, er du social. Når du taler

i telefon, er du social. Og når du skriver med dine

kammerater på Facebook, er du social.

Hvis vi så sætter de to betydninger af ordene

sammen, betyder det, at man skal kunne være

social gennem et socialt medie. Det kan være

online på Facebook i en chat, eller hvis man deler

deler et billede på Snapchat, som ens venner

kan se. På den måde kan man hurtigt komme

i kontakt med hinanden. Så længe du har en

smartphone, tablet eller en computer, kan du jo

alle steder dele indhold eller starte en samtale.

4


AF ANJA SØNDERGÅRD

MANGE SOCIALE MEDIER HAR EN

ALDERSGRÆNSE PÅ 13 ÅR, MEN DU

HAR SIKKERT HØRT OM FLERE AF DEM

ALLIGEVEL. HER KAN DU LÆSE OM,

HVORDAN NOGLE AF DE STØRSTE

SOCIALE MEDIER FUNGERER.

FACEBOOK

De fleste kender til Facebook, for

omkring 3,5 millioner danskere

har en Facebookprofil. Her kan

man lægge op, hvad man har lyst

til og chatte med sine venner og

bekendte. Man kan synes godt om

hinandens opslag, dele dem og

kommentere på dem. Det kan være

billeder, hjemmesider eller personlige

opdateringer.

INSTAGRAM

Her kan man dele billeder eller

videoer, så andre på Instagram kan

se det. De fleste lægger personlige

billeder op, så man kan følge med

i hinandens liv. På den måde er

man opdateret på, hvad ens venner

laver.

TWITTER

Er et socialt medie, hvor man

lægger statusopdateringer (kaldet

tweets) op, som er korte og præcise,

og som andre kan se med det

samme, men som hurtigt forsvinder

i mængden af opdateringer.

Man kan dele sine meninger, stille

spørgsmål eller skrive med andre

mennesker.

YOUTUBE

Det er det største sociale medie

inden for video. Her kan man med

en brugerprofil uploade forskellige

videoklip, som alle kan gå ind og

se - uanset om de har en brugerprofil

eller ej. Det kan være personlige

videoer, sjove videoer eller

guide-videoer. Her kan man også

kommentere på hinandens videoer

eller følge hinanden. Der findes en

særlig version for børn som hedder

youtubekids.

SNAPCHAT

Det fungerer som et hurtigt medie,

hvor man kan sende billeder eller

videoer til hinanden, der kun varer

i kort tid, før de forsvinder igen. Så

kan man skrive noget til sine venner

på billedet eller bare vise, hvad man

bruger tiden på.

5


SOFIE ANN LYNGØ PALLESEN

Historietime:

Internettets udvikling

Uden internettet ville de sociale medier ikke eksistere. Har

du nogensinde tænkt over, hvad internettet egentlig er

og hvem der opfandt det, eller hvorfor det blev opfundet?

Så kom med Grazat og tag tidsbrillerne på og dyk en tur

i historiebøgerne, for nu vil vi fortælle dig historien om

internettet.

INTERNETTET KORT FORTALT

Kort fortalt er internettet et netværk af

computere forbundet til hinanden over hele

verden. Her kan vi så dele en masse data og

informationer med hinanden på tværs af

landegrænser. For at dette skal kunne fungere,

er der en række regler (på voksent sprog kaldt

protokoller) som computerne skal overholde.

På denne måde kollapser informationer ikke

oveni hinanden og vores computere kortslutter

ikke i alt det kaos, som alverdens data

og informationer må kunne skabe. Tænk på

internettet som en slags elektronisk landevej,

hvor posten når virkelig hurtigt frem. Som

f.eks. hvis du laver en video på

din mobil og deler den med

resten af verden via snapchat i

løbet af 5 minutter.

6


HVEM SKABTE INTERNETTET

Men hvem skabte så disse elektroniske landeveje?

Desværre kan vi ikke gøre det nemt for dig og

udpege kun en enkelt person. Så glem alt om at

række fingeren op i historietimen og blive klassens

helt. For det var et samarbejde mellem lande

som USA, England og Frankrig og en masse mennesker

som op gennem 1960’erne fik til opgave

af det amerikanske militær at udvikle en ny måde

at kommunikere på, hvis de gamle metoder blev

ødelagt i krig. Gamle metoder som f.eks. telefonledningerne

og telegramlinjerne. Hvis du ikke ved,

hvad et telegram er, så spørg en af dine bedsteforældre.

Der er en god chance for at de kan fortælle

dig om dette gamle kommunikationsværktøj.

Eller endnu bedre - brug internettet og slå det op!

WORLD WIDE WEB OG WEB 2.0

Op igennem 1990’erne blev World Wide Web så den

protokol, der blev den mest populære for os almindelige

mennesker at benytte, når vi skulle på internettet. Den

kan vi til gengæld sætte en opfinder på. Hans navn er Tim

Berners-Lee, og han opfandt den i 1989. Dengang var

internettet hovedsageligt en-vejs-kommunikation. Hvilket

betød, at man kunne lægge noget op på nettet, men

ingen kunne svare tilbage på det. Op gennem de tidlige

00’ere fik internettet så en makeover, og nu talte man om

Web 2.0. Nu kunne folk lægge information op og få svar

tilbage med det samme. Det er denne version af internettet,

sociale medier som Facebook, Instagram, Twitter og

lignende alle fungerer under.

7


SOFIE ANN LYNGØ PALLESEN

Det kan være, du har hørt om

mobning på de sociale medier.

Måske har du set nogen blive

udsat for det eller måske har

du selv prøvet at blive mobbet.

Lige meget hvad, så er det ikke

i orden med mobning. Men hvis

du har fået lov af din mor eller

far til at komme på de sociale

medier, kan det godt være

svært at finde rundt i, hvad der

er i orden at gøre eller ikke at

gøre. Redaktionen kommer

her med deres bedste råd til,

hvordan vi undgår mobning.

SNAK MED DINE FORÆLDRE

Først og fremmest tror vi, det er en

god idé, at du sætter dig ned sammen

med dine forældre og I sammen tager

en god snak om, hvad det er for nogle

sociale medier du gerne vil bruge - og

hvorfor? Hvad er dine forventninger

og hvad er dine forældres forventninger?

Hvem vil du snakke og skrive

med – og ville du være ok med at dine

forældre kigger dig over skulderen?

Hvis ikke, hvornår skal de så respektere

din ret til privatliv – før eller efter du

har bevist, at du kan opføre dig pænt

på de sociale medier? Der er mange

spørgsmål, man godt kan tænke

lidt over. Men det er nødvendigt for

tænk over, hvordan du gerne selv vil

behandles, når du befinder dig på den

digitale landevej. Og tænk over, at når

man mobber digitalt, så har den der

bliver mobbet aldrig fri. Det kan være

en der også bliver mobbet i skolen, og

når vedkommende så har fri fra skole,

fortsætter mobningen bare på de

sociale medier.

Hvis du allerede har prøvet at være på

internettet og har brugt sociale medier,

så synes vi stadig du burde tage en

snak med dine forældre om, hvordan

man behandler hinanden på nettet.

Snak med venner og ledere i spejderklubben.

Allerede nu kan du jo prøve at tage

snakken med din venner og ledere i

din lokale spejdergruppe. Har nogen

af jer prøvet at blive mobbet eller har

I set nogen blive det på de sociale medier?

Og ikke mindst: Hvad kan I gøre

for at stoppe det?

Håber du er

syg i morgen...

Kan i ikke bare

lade mig være

næ.. LOL

8


NATASHA LANDERLOOS

Trafikregler for

sociale medier

VI HAR SAMLET OTTE GODE RÅD TIL DIG HER OM SOCIALE MEDIER. DET HANDLER

BÅDE OM, HVAD DU SKAL HUSKE AT GØRE, OG HVAD DU IKKE SKAL GØRE.

1

2

3

4

5

6

7

8

Husk altid at snakke og skrive pænt til andre. Vi

ved allesammen godt, det ikke er rart at få noget

grimt at høre, så husk at snakke ordentligt.

Husk at få din mor eller far til at hjælpe dig med

at sætte dine privatindstillinger. På den måde

kan du selv bestemme, hvem der kan se din

online aktivitet.

Tænk dig om, inden du deler billeder eller videoer

af dig selv. Når det først er delt, er det delt.

Husk altid at spørge om lov, inden du deler

billeder eller videoer af andre.

Husk, at det kan være svært at vide, om dem,

du skriver med på nettet, er dem de siger de er.

Udlever derfor heller aldrig dit telefonnummer,

adresse eller mailadresse til nogen, du ikke

kender.

Husk at sige det til dine forældre, inden du gør

noget på internettet.

Husk at få din mor eller far til at hjælpe dig med

at sætte dine privatindstillinger. På den måde

kan du selv bestemme, hvem der kan se din

online aktivitet.

Til sidst skal du bare finde venner og have det

sjovt - men husk på punkterne ovenover.

Mange bruger rigtigt

meget tid på internettet

og sociale medier. Måske er du

også selv på nettet af forskellige

årsager ind imellem. Ligesom det er

godt at have trafikregler i trafikken,

er det også godt at kunne nogle

regler om, hvordan man gør på

internettet.

9


AF LISETTE LYKKE ANDERSEN

Gør, som du ville gøre i

klasseværelset

HVIS OG NÅR DU MÅSKE FÅR LOV TIL AT VÆRE PÅ SOCIALE MEDIER, SÅ

SKAL DU OPFØRE DIG, LIGESOM DU VILLE GØRE OVER FOR DINE VENNER

TIL SPEJDER ELLER I KLASSEN. OG DINE FORÆLDRE SKAL FØLGE MED FRA

SIDELINJEN. DET MENER LYKKE MØLLER KRISTENSEN, SOM ER EKSPERT I,

HVORDAN BØRN BRUGER SOCIALE MEDIER. LÆS HER, HVORFOR.

Tip – God at læse

sammen med en

voksen

10


Lykke Møller Kristensen er specialist

inden for sociale medier.

Hun har interviewet over flere

hundrede børn og besøgt mere

end 100 skoler i forbindelse med

hendes bog ’Dit digitale barn har

brug for en voksen’. I bogen kan

dine forældre blive klogere på,

hvordan de kan hjælpe dig, hvis

du spiller online-spil eller måske

bruger sociale medier.

Husk

Selv om du tror, at

du er helt anonym

på sociale medier,

så er du aldrig helt

anonym. Platformen

du er på, kan

altid se, hvad du

laver.

Hvorfor skal man fortælle sine

forældre, hvad man laver på

sociale medier og nettet?

”Det er vigtigt, fordi det gør du jo

også med andre ting. Ligesom når I

taler om, hvordan det går til spejder,

skal I tale om, hvordan det går, hvis

du bruger sociale medier. Hvis du har

oplevet noget i skolen, som du er ked

af, fortæller du det jo også til din mor

og far, så de kan hjælpe dig. Så det

er ligesom, når man har brug for sine

forældre til andre ting.

Det er også fedt at vide, at ens mor

og far ved, hvad det er man laver og

interesser sig for. Og så er det faktisk

også sjovt at spille spil som Roblox

eller Minecraft med sin mor og far.”

Hvorfor er der overhovedet

en aldersgrænse på sociale

medier?

”Det er for at man kan passe på børn

og unge. I skolen og til spejder, så

lærer vi at passe på hinanden i fællesskabet

ved at tale sammen og se

hinandens reaktioner. Men på sociale

medier kan man ikke se hinanden, så

derfor vil man gerne passe ekstra på

børn.

Netop fordi man ikke kan se hinanden

”rigtigt” på sociale medier, så kan

der være folk, som ikke vil en noget

godt. Dem skal aldersgrænsen også

beskytte mod.

Og så er der nogle regler, som skal

beskytte børn mod reklamer og på

sociale medier er der ofte reklamer.”

Hvorfor skal man tænke så

meget over, hvad man deler

og eller skriver på sociale

medier?

”En af de vigtigste ting er, at hver

gang du skriver, deler eller liker

noget, så fortæller du en historie

om dig selv. Hver gang du f.eks. liker

en dårlig kommentar til en video, så

kunne du lige så godt have skrevet

kommentaren selv. Derfor kan du

lave ’klasseværelses-tjekket’: Forestil

dig altid, hvordan det ville have set ud

i virkeligheden, hvis det foregik i klassen.

Ville du så give en high-five til en

dum kommentar, som din klassekammerat

kunne blive ked af?

Hvad kan man gøre, hvis ens

mor og fra ikke kender så

meget til sociale medier, så de

kan hjælpe eller være med?

”Så kan man sige til dem: Det her

interesser jeg mig meget for, og jeg vil

gerne vise det til dig. Kan vi lige kigge

på det sammen.

Voksne er gode til at regne ting ud og

finde ud af ting. Og der findes steder,

hvor man kan læse om det. Hvis der

er noget, de ikke kan finde ud af, så

kan de læse om, hvordan det fungerer.

Sådan noget kan mor og far.”

Hvilke sociale medier synes du

er gode til børn og hvilke skal

man holde sig fra?

”Om et spil eller et socialt medie er

godt eller ej, afhænger aldrig af mediet,

men den gruppe, man er en del

af - og hvilke spilleregler man aftaler,

man har i gruppen. I klassen har man

nogle spillerregler for, hvordan man

er sammen. Sådan nogle regler skal

der også være på sociale medier. Det

er på sociale medier som til fodbold

og spejder: Det vi putter ind i fællesskabet,

er også det vi får igen.

11


AF NATASHA LANDERLOOS

REDAKTIONENS

Her på redaktionen har vi

nogle apps, som vi bruger

næsten dagligt. Her kan du

læse om de tre apps, som vi

bruger allermest.

FAVORIT-APPS

Vi kan ikke nævne en top tre

over apps uden at nævne

Woop. Måske kender du

den allerede, det er nemlig

spejdere, der har udviklet

den. Appen Woop giver

mulighed for at være ude og

opleve naturen og den friske

luft og samtidig spille nogle

digitale spil. Desværre er

app’en kun tilgængelig på

iPhone og iPad.

Når vi så kigger videre på

vores liste, kommer vi til

nummer to, som er Vild mad.

Med denne app kan vi nemlig

tjekke, hvilken slags mad der

både gror i vores natur, men

også hvornår det er mest

sandsynligt, at man kan finde

det i naturen. Med denne app

har du altid en lommebog

med om, hvilke planter der er

spiselige. For en sikkerheds

skyld skal du dog altid tjekke

med en voksen - inden du

spiser noget fra naturen af.

Nu er vi nået til den sidste app

på vores liste, som er vandreIDK.

Her har du mulighed

for at finde hikes og gåture i

Danmark, og med appen kan

du via din lokalitet finde den

rute, der er tættest på dig.

Vi elsker den, da vi også har

mulighed for at finde ruter,

når vi er på ferie rundt om i

Danmark. På den måde kan vi

altid opleve ny natur.

12


13


AF SOFIE ANN LYNGØ PALLESEN

HAR DU LÆST ALLE ARTIKLER GODT IGENNEM?

HER KAN DU TESTE DIN VIDEN OM DE SOCIALE

MEDIER.

Quiz med Grazat

1. Hvor mange punkter skal du følge under

Trafikregler for de sociale medier?

A: 8

B: 10

C: 12

2. Hvad betyder ordene sociale medier?

A: Det er et sted, hvor man spiser frokost med

vennerne.

B: Det er navnet på en digital avis.

C: Det er et online sted, hvor du kan snakke eller

skrive med andre.

3. Hvad hedder redaktionens favorit-apps?

A: Woop, Twitter og VandreIDK

B: Woop, Vild Mad og Facebook

C: Woop, Vild Mad og VandreIDK

4. Hvem opfandt internettet?

A: Det blev opfundet efter ønske fra det

amerikanske militær.

B: Tim Berners-Lee

14

C: Lord Robert Baden-Powell

5. Hvad kalder vi den version af internettet, vi

bruger de sociale medier på?

A: McWeb

B: Web 2.0

C: SpiderWeb

(Rigtige svar: 1:A, 2:C, 3:C, 4:A, 5:B)


OPFIND DIN

EGEN APP

Her på Grazat elsker vi at være kreative.

Så denne gang synes vi også, I skal have

lov til at være det. Derfor vil vi gerne se

jeres bud på, hvad et nyt socialt medie

skulle handle om og hvordan dens logo til

app’en skulle se ud.

Det kunne f.eks. være en app for spejdere,

hvor man kunne mødes online og udveksle

gode lejrbålshistorier og eventyr, man har

været ude på. Eller måske kunne det være et

sted, hvor man udveksler tips og tricks og videoer

til overlevelser i naturen. Det behøver

ikke kun at handle om at være spejder - bare

brug din fantasi.

Udfyld bagsiden af Grazat og tag herefter et

billede og send det ind til Grazat via grazat@

kfumspejderne.dk

Så kan det være, du bliver den heldige vinder

af det seje og eftertragtede Grazat krus.

VIND!

Grazat mug

Løsningen på sidste udgave af

Grazat kryds & tværs var Asien.

Vinder af en sej Grazat-mug blev

Simon fra Allingåbro på 8 år.

Tak for alle besvarelserne!

15


Næste udgave af

Grazat kommer til at

handle om

NATUR

Navn på (mit) sociale medie:

NAVN PÅ (MIT) SOCIALE MEDIE:

Her handler det om:

Sådan ser logo til min app ud:

HER HANDLER DET OM:

SÅDAN SER

LOGOET TIL MIN

APP UD:

016

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!