05.05.2020 Views

Fæstningen nr. 1 2020

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

FÆSTNINGEN

MEDLEMSBLAD FOR AGF FANCLUB AARHUS · NR. 1 · APRIL 2020 · 29. ÅRGANG

Fair Fan Kval 2020

Corona-koret

Koncert på Train


INDHOLDSFORTEGNELSE:

Et par ord fra redaktøren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Kære Medlem! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Inde i en corona-krise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Fair Fan kvalifikation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Målmandstalent med unikke … . . . . . . . . . . . . . 11

AGF-fans Går Corona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

En dag som fotograf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Breaking News . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Tifoso Toms Dagbog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Musikalsk Sæsonopvarmning På Train . . . . . . . 28

Fremtidens Mand Follow Up . . . . . . . . . . . . . . . 40

Her får du rabat... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Kontakt info . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Bagsiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

FÆSTNINGEN NR. 1. 2020

INFORMATION om AGF Fanclub Aarhus

Adresse: Stadion Allè 70, 8000 Aarhus C.

Telefon: 86 181 811 / 24 211 880

E-mail fans@agf-fanclub.dk

Bank: Sydbank konto nr. 7120-1086668

Stiftet: 9. november 1992

Motto: Vi vil se bold, ikke vold!

Medlemstal: ca. 885 pr 1. december 2019

Hjemmeside: www.agf-fanclub.dk

Facebook: www.facebook.com/agffanclub.dk

Æresmedlemmer:

Jan-Halvor Halvorsen

(Spillede i klubben fra 1992-1994)

Kurt Andersen

(Klubejer fra 2001-2007)

Lars Windfeld

(Spillede fra 1990-2000 og direktør fra 2005-2009)

Peter Graulund

(Spillede i klubben 2003 (lejet) og fra 2006-2012)

Martin Jørgensen

(Spillede i klubben 1989-1997 og 2010-2014)

Steffen Rasmussen

(Spillede i klubben 2002-2018)

Medlemsblad: Fæstningen

(Udkommer 3 gange årligt)

Samarbejde: Fanklubben er medlem af

Danske Fodbold Fanklubber (DFF)

Yderligere informationer og kontaktpersoner

findes bagerst i bladet.

2


Et par ord fra redaktøren

Af Anja Lilli Beikes

Det er en meget

un der lig tid, vi lige nu

går i gennem. Jeg troede

aldrig, at jeg skulle

opleve en tilværelse

uden fodbold, ja uden

sportsoplevelser. Jeg

savner at se AGF spille,

jeg savner at stå

på stadion og synge

Malaga, jeg savner at

høre Radetskys march – og det er jeg sikker på,

at alle jer læsere også gør. Silkeborgkampen

uden tilskuere virkede utroligt tam, men efter

flere uger uden fodbold ser jeg frem til at se

tomme tribuner og fodbold på tv.

I den her tid bliver der lagt stor vægt på den

betydning, som vi fans har for klubberne.

Så meget passende er det her et blad, der

fokuserer på os fans. Vi har en lang artikel

om fanklubbens koncert på Train i februar

med kunstnere, der sidste år skrev en ny AGFsang.

Koncerten skulle være opvarmning til en

derby-fodboldkamp mod Rendos i ….., der så

endte med at blive aflyst.

Vi har også valgt at bringe vores aprilsnar i bladet,

da den tager udgangspunkt i den Coronatid,

som vi lige nu befinder os i. I medieudvalget

havde vi en diskussion, om det var passende at

lave en aprilsnar; vi gjorde det, men valgte kun

at lægge den op på hjemmesiden, vi linkede

ikke fra facebook, derfor var der nok ikke så

mange, der så den. Det viste sig til, at andre

også turde spøge med Corona-krisen, så helt

upassende var vores lille aprilsnar altså ikke. Vi

bringer den derfor her i bladet og håber, at den

kan frembringe et smil på læben, vi har netop

brug for humor i disse tider.

Vi skal også møde Timo, der bragte masser

af smil på læberne hos AGF-fans ved at lave

videoen med Corona-koret, der synger I troed’

vi var døde og borte. Jeg er faktisk selv med i

den video, selvom de fleste vil mene, at jeg ikke

har en tone i livet. Det var en sjov oplevelse at

være med til og et rigtigt godt initiativ. Timo

er en ideernes mand, hvilket I også kan læse i

artiklen.

I dette nummer af Fæstningen møder vi to af

vores meget aktive frivillige i fanklubben, det

er vores fotograf Gunnar, der gennem mange

år har taget billeder for fanklubben. Han fortæller

om, hvordan en dag som stadionfotograf

foregår. Vi skal også møde vores formand

David i et nyt koncept her i bladet, som kaldes

Kend din …, her er det så kend din formand.

Derudover har vi en kort artikel om en af de

unge spillere, Daniel Gadegaard, og så er Tifoso

Tom klar med en ny omgang dagbog.

God læselyst og pas nu på jer selv,

Anja Lilli Beikes

3


Kære Medlem!

Det er en helt speciel tid, som vi befinder os i.

Først og fremmest ønsker vi fra bestyrelsens

side at sende vores varmeste tanker til alle jer,

der bidrager til, at vi som samfund kommer

gennem Corona-krisen så nænsomt, som det

overhovedet er muligt. Ingen nævnt, ingen

glemt.

Vi har den dybeste respekt for sundhedsmyndighedernes

anbefalinger, og vi vil opfordre

alle vores medlemmer til at følge myndighedernes

anbefalinger:

- Vask dine hænder tit eller brug håndsprit

- Host eller nys i dit ærme

- Begræns fysisk kontakt

- Vær opmærksom på rengøring i hjemmet og

husk at lufte ud jævnligt

- Ældre og kronisk syge – hold afstand og bed

andre om at tage hensyn

Det skal dog ikke afholde os fra at savne alt det,

som vi elsker ved fodbolden;

Vi savner kampene

Vi savner spændingen

Vi savner samværet

Vi savner sammenholdet

Vi savner fodbolden

Vi savner AGF

Pas på jer selv og pas på hinanden.

Kom så de hviie

/Bestyrelsen

Folkesundheden kommer naturligvis i første

række, og derfor har vi fuld forståelse for, at

der i en periode ikke afvikles kampe i 3F Superligaen

– og evt. må afvikles yderligere kampe

uden tilskuere.

4


Inde i en corona-krise

Fredag den 6. marts ramte corona-virus for alvor dansk fodbold og AGF, da statsminister

Mette Frederiksen på sit første af mange pressemøder lukkede ned for store

arrangementer i Danmark.

Dermed måtte der ikke komme tilskuere til

kampene i 3F Superligaen. Et stort slag for alle

i 3F Superligaen, men især for os i AGF, da jer

fans er en uvurderlig del af kampene. Jeres

opbakning betyder mere end I aner, når holdet

skal kæmpe for tre point og hæder til Aarhus.

Hvis man var i tvivl om, hvad fansene betyder

for fodbolden, så var det blot at se på den

seneste kamp, vi spillede tre dage efter Mette

Frederiksens pressemøde, hvor vi var i Silkeborg.

Her var der mennesketomt, stille og tamt

på et stadion, hvor AGF’erne ellers ville ha’

domineret på lægterne, men udebaneafsnittet

var tomt og tyst.

Og resultatet af kampen blev derefter, vi tabte

– ikke en god måde at slutte af inden krisen

ramte og alt fodbold lukkede ned. For kort

efter den kamp i Silkeborg skulle det vise sig,

at vi ikke bare måtte undvære jer fans. Alt fodbold

blev også lukket ned, da myndighederne

den 12. marts strammede grebet om Danmark.

Det var ellers dagen, hvor vi skulle ha’ spillet

vores udsatte lokalopgør mod Randers FC.

Om morgen den dag mødte vi ind på arbejde

i troen på, at vi skulle spille om aften – godt

nok nu uden fans, men spille skulle vi trods alt.

Derfor meldte vi en række retningslinjer ud

om kampen på AGF.dk, men som formiddagen

skred frem og konsekvenserne af myndighedernes

nye udmeldinger på et pressemøde

aften før krystalliserede sig i virkeligheden –

måtte vi indse, at kampen ikke kunne spilles.

”Hvis man var i tvivl om, hvad

fansene betyder for fodbolden,

så var det blot at se på den seneste

kamp, vi spillede tre dage efter

Mette Frederiksens pressemøde,

hvor vi var i Silkeborg”

Så vi måtte komme med en ny udmelding, der

endeligt udsatte kampen – Danmark og fodbolden

lukkede helt ned.

Dermed startede den periode vi i skrivende

stund (den 14. april) stadig er inde i, hvor vi

nu har været uden fodboldkampe i over en

måned. Selvsagt en usædvanlig og svær situation

for en fodboldklub. Og især for os i AGF,

der jo også driver Ceres Park & Arena med alt

hvad det indebærer af koncerter og arrangementer,

som også er blevet udskudt på grund

af corona.

Sendt hjem

I AGF blev alle medarbejdere kort efter krisen

for alvor brød ud, sendt hjem for at arbejde, da

vi af sundhedshensyn ikke længere kunne samles

på kontoret. Ligeledes blev spillerne også

sendt hjem med et træningsprogram og en

plan for at formen kunne holdes ved lige i tæt

dialog med den sportslige stab og trænerne.

5


Så hjemmekontoret måtte opgraderes og familielivet

indrettes på en anden måde, da børnene

jo heller ikke længere måtte komme i

skole. Nogen dage efter vi havde tændt for

computeren derhjemme – den 20. marts – blev

størstedelen af mine kollegaer hjemsendt og

indstillede arbejdet under støtte fra Regeringens

tre-partsordning, der skal holde hånden

under danske arbejdspladser gennem krisen.

Beslutningen om hjemsendelsen af mange af

medarbejderende kom efter Divisions-foreningen

endelig suspenderede 3F Superligaen på

ubestemt tid og ikke mindst også i kølvandet

på en række aflyste eller udskudte arrangementer

i Ceres Park & Arena.

Tilbage var en mindre gruppe af medarbejdere

til at styre klubben videre under nedlukningen.

Det drejer sig blandt andre om direktør Jacob

Nielsen, publikumschef Morten Lerke og flere

andre – herunder undertegnet. Vi har arbejdet

hjemmefra og har holdt kontakten via videomøder

og har også – under hensyn til retningslinjerne

af og til kunne mødes med afstand på

kontoret.

På ret kurs

Og sådan knokler vi skrivende stund løs med

at holde AGF på ret kurs og ikke mindst sikre

et fortsat samspil og dialog med jer fans og

forsøge at gøre en forskel for Aarhus og vores

omgivelser i denne svære tid. Det har vi gjort

på flere forskellige måder, hvor vi dels har

været i tæt kontakt med vores sæsonkortholdere

og dels har uddelt pakker og tager del i

”Vi arbejder med scenariet, at vi skal

spille sæsonens resterende kampe

uden tilskuere, hvilket – som jeg var

inde på i starten – bliver et stort savn.

Fodbold er intet uden vores fans”

madudbringning med føtex, samt med flere

andre projekter og initiativer.

Samtidig har opgaven været at holde alle vores

platforme til dialog og formidling kørende, hvilket

er en udfordring, når vi ikke spiller kampe.

Men vi har – skal jeg selv sige det – været

ganske gode til at opretholde en god aktivitet

og en tæt dialog med vores omgivelser, hvilket

mange af jer heldigvis også har givet udtryk for.

Vi er også i tæt kontakt med sponsorerne,

hvor vi bruger vores forskellige platforme til at

hjælpe sponsorer og samarbejdspartnere med

markedsføring, og i det hele taget sikre en god

dialog med vores samarbejdspartnere, hvor

mange i sagens natur har det svært i denne

krise.

En måned efter den første udmelding i marts

holdt statsministeren et nyt pressemøde, hvor

hun fortalte, at vi ikke kan samles i store

mængder indtil september. Endnu et hårdt

slag, da det betyder, at vi ikke kan se jer til

fodbold før efter sommerferien. Sådan ser det

i hvert fald ud lige nu, men gennem hele denne

krise er der kommet nye udmeldinger, justeringer,

rettelser og andre ting, der har gjort, at

man kun kan tage det en dag ad gangen – så

det gør vi.

Uden fans

Vi arbejder med scenariet, at vi skal spille sæsonens

resterende kampe uden tilskuere, hvilket

– som jeg var inde på i starten – bliver et stort

savn. Fodbold er intet uden vores fans. Men vi

har en tredjeplads at forsvare og en pokalfinale

at jagte. Så det skal vi ud og kæmpe for og så

ved spillerne, at I er med i ånden hjemme foran

fjernsynet, iPad’en eller telefonen.

Hvornår vi starter op, vi i skrivende stund præcist

ikke. Udmeldingen fra 3F Superligaen er, at

det enten bliver den 17. maj, at vi starter med

runde 25 – og med vores udsatte kamp mod

Randers FC to dage tidligere. De to alternative

startdatoer er 24. maj og 31. maj – også med

vores udsatte kamp to dage tidligere. Hvis

6


”Det har været helt enestående at

mærke den opbakning, vi får

– senest fra vores sæsonkortholdere,

der i stor stil vælger at donere deres

tilgodehavende til klubben

– det varmer”

disse planer holder, så forventer vi, at spillerne

kan genoptage træningen godt 10-14 dage

inden første kamp.

Spillerne blev i øvrigt langfredag hjemsendt

under støtte fra tre-partsordningen. Indtil da

havde de trænet, så godt de kunne – både

hjemme og på Fredensvang i mindre grupper

og med behørig afstand, men i påske blev de

også hjemsendt – en beslutning, der blandt

andet er truffet på baggrund af Divisionsforeningens

udmelding om, at klubberne vil få en

til to ugers træningsforberedelse inden genoptagelse

af turneringen.

Fællesskabet bringer os igennem

Selvom der er mange ubekendte, så forsøger

vi konstant at skrue på alle de knapper,

vi kan, for at sikre, at vi som selskab og klub

kommer bedst muligt ud af denne vanskelige

situation. Vi har et solidt fundament, og de

forskellige hjælpepakker, vi kan gøre brug, er

en stor hjælp, men der er ingen tvivl om, at

nedlukningen vil have store konsekvenser for

dansk fodbold. Her er det vores opgave at sikre

AGF’s tarv bedst muligt.

Bag de bestræbelser står I også – en stor

fanskare og en hel by, der vil AGF det bedste.

Det har været helt enestående at mærke den

opbakning, vi får – senest fra vores sæsonkortholdere,

der i stor stil vælger at donere deres

tilgodehavende til klubben – det varmer. Ligesom

det også varmer med den modtagelse, vi

får, når vores ungdomsspillere bringer dagligvarer

ud til ældre og udsatte borgere eller når

vi glæder vores ældste sæsonkortholdere med

en ”Mens-vi-venter”-pakke. Det er i en svær

tid som denne, at man mærker, hvor stærkt

fællesskabet er i AGF. Og som min chef, Jacob

Nielsen så rigtig har sagt det, så er dét vores

største trumf til at tackle Corona-krisen.

Det er i en krise, vi viser vores DNA som klub og

som fans, og fællesskabet og sammenholdet

har båret os igennem indtil nu. Det vil også få

os ud på den anden side, hvor vi igen kan være

sammen om fodbolden og dermed igen dyrke

det fællesskab og den store familie vi kalder

AGF.

Vi glæder os til at se jer på den anden side.

KSDH!

Søren Højlund Carlsen

Kommunikationschef, AGF

Foto: Ole Nielsen

7


8


Årets Fair Fan kvalifikationsstævne blev spillet i den gamle stadionhal.

Vinderne blev 3 Kampe Og Et Bad, der vandt finalen over Sneaky Dolphins med 3-1.

Fotos: Gunnar Nielsen og Anja Lilli Beikes

9


10

VOKSEN PRIS: 600,-

NY HJEMMEBANETRØJE

BØRNE PRIS: 500,-


Målmandstalent med

unikke spidskompetencer

I min artikelserie om de unge talenter i AGF, har jeg denne gang valgt at fokusere på

Daniel Gadegaard Andersen, der er årgang 2001, men alligevel har været en fast del af

målmandsteamet i Superligatruppen siden i sommer. Daniel har endda, siden han var

16 år, trænet med Superligatruppen fra tid til anden.

Daniel er fra sin første kontraktunderskrivelse

i sommeren 2016 blevet fremhævet som et

stort talent med et naturligt flair for målmandsspillet.

Daniels fart, power og hurtighed

til at læse boldens bane blev fremhævet ved

den lejlighed som unikke spidskompetencer og

samtidig som noget, der er svært at træne sig

til. Samtidig roses Daniels evne til at arbejde

under hårdt pres og hans evne til at ændre på

sine vaner – såvel teknisk som taktisk. Blandt

udviklingsområderne er evnen til at træffe de

rigtige valg på banen og generel modenhed i sit

spil. Daniel måler 193 cm. og har derfor en god

højde for en målmand.

”Samtidig roses Daniels evne til at

arbejde under hårdt pres og hans

evne til at ændre på sine vaner –

såvel teknisk som taktisk”

forår sin kontrakt og vekslede i den forbindelse

sin ungdomskontrakt til en seniorkontrakt, der

gælder til sommeren 2022. Netop i sommeren

2022 kan Daniel blive en del af U21-landsholdet,

der skal spille U21-EM. Det er i hvert

fald blevet mere sandsynligt, da slutrunden er

flyttet fra 2021 pga. Coronakrisen, og Daniel

derfor under slutrunden vil være 21 år i stedet

for 20.

Daniel skal nu vise, at han kan tage springet fra

ungdomsfodbolden til seniorfodbolden. Han

har indtil videre spillet enkelte kampe i reserveligaen,

men står fortsat primært i U19-ligaen.

Superliga-debuten kommer forhåbentlig på

et tidspunkt, og han har da også allerede været

med på bænken i Superligaen. Daniel fylder

først 19 år d. 31. maj, så det har han rigelig tid

til at nå. Han har i hvert fald været i en rivende

udvikling, siden han kom til AGF for ca. seks år

siden, og den udvikling er kun fortsat ved at

træne med Superligaspillerne.

Daniel har været en fast del af sin årgangs

landshold fra starten og spiller aktuelt på

U19-landsholdet. I alt er det blevet til 18 ungdomslandskampe.

Daniel forlængede sidste

11


AGF-fans Går Corona

Timo Iwersen fra legendariske Kommando Henry From er en af de få ildsjæle på fanscenen,

som rent faktisk fører sine idéer ud i livet. Han gik og Corona-kedede sig og fik

pludselig en ide, som han straks handlede på: En videoindspillet slagsang til AGF. Lad

os lige høre, hvordan det gik.

Hvem er Timo Iwersen og hvad er dit

musikalske tilhørsforhold til AGF?

Da den helt ustyrligt fantastiske AGF-plade

”Det er tanken der tæller” udkom i 1997, sagde

jeg til mig selv, at hvis der nogensinde skulle

komme med en musikalsk hyldest til de Hvi’e

igen, så skulle jeg bare være med på den. Så da

jeg hørte rygter om AGF Tributten i 2004, tog

jeg kontakt til de ansvarlige og var så heldig at

få tilbudt en plads på den udgivelse. Hurtigt fik

jeg oprettet bandet Kommando Henry From,

som ud over mig bestod af Svante (trommer)

og Nils (bas) fra mit gamle band d’NarbarB (DM

i Rock-finalister i 1994), og skrev ”AGF regerer”

sammen med en musikvideo til sangen (find

den på YouTube ved at søge på sangens titel).

Derudover fik vi også mulighed for at spille sangen

på Train og året efter til spillerpræsentationen

i Stadionhallen. Fantastiske oplevelser…

I 2012 fik jeg af Fanclubben og Aarhus Festuge

til opgave at fremføre AGF’s indløbssang

”De Hvide fra Fredensvang” på Store Torv til

årets festuge. Sangen var blevet valgt til en af

de 12 bedste Aarhus-sange gennem tiderne.

Derfor skulle den synges af et kor af AGF-fans,

ledsaget af et professionelt band. Jeg øvede

sammen med bandet en enkelt gang og fik

samlet et pænt stort kor. Der stod vi så den 1.

12


”Hurtigt fik jeg oprettet bandet

Kommando Henry From, som ud

over mig bestod af Svante (trommer)

og Nils (bas) fra mit gamle band

d’NarbarB (DM i Rock-finalister

i 1994), og skrev ”AGF regerer”

sammen med en musikvideo til

sangen”

september 2012 på en 70 meter lang scene i

AGF-trøjer og med masser af flag og sang og

råbte så højt, vi kunne. Umiddelbart efter den

optræden tog vi alle sammen til udebanekamp

i Silkeborg og bankede dem hele 4-0! Der var jo

festuge i Aarhus…

Hvordan fik du idéen og beskriv gerne

forløbet?

Jeg sad derhjemme, ligesom alle andre, og savnede

at komme på stadion. Der var efterhånden

kommet gang i online-fredagsbarer med

venner og forskellige ”syng sammen hver for

sig”-arrangementer. Og så tænkte jeg, at AGF

da skulle have lidt opbakning i denne svære

tid med lidt sang fra os fans – med de tekniske

muligheder, der var.

Så jeg kontaktede så mange AGF-fans som

muligt, men prøvede også at holde det hemmeligt

for AGF. Det skulle jo være en overraskelse.

Så derfor var der ikke noget offentligt

opslag nogen steder, men jeg holdt det derimod

internt blandt mine Facebook-kontakter

og deres venner. Sangvalget gav sig selv: Der

findes for mig ingen andre sange end ”I troed’

vi var døde og borte”, der repræsenterer fællesskabet,

lidelsen, lidenskaben og håbet som

AGF-fan bedre end den. Så selvfølgelig skulle

det være den, efterfulgt af en masse ”Kom så

de Hvi’e”-råb.

Til sidst var vi lidt over 20 corona-korsangere.

Jeg optog mig selv på video, hvor jeg synger

sangen og holder takten ved hjælp af en

metronom, og lagde den ud på vores hemmelige

Facebook-side. Meningen var så, at folk

skulle høre den via høretelefoner, mens de

samtidig sang med og optog sig selv på video.

På den måde var der mulighed for at få det

hele lavet så synkront som muligt. Jeg klippede

det så sammen på en sådan måde, at der var

op til seks personer, der sang samtidig, og sangerne

blev også vist samtidig ved hjælp af split

screen-teknikken. Og det lykkedes faktisk rigtig

godt, synes jeg! Her og der skulle de enkelte

klip lige rykkes nogle få millisekunder for at

få det til at passe. Og nej, ikke alle synger helt

”Og nej, ikke alle synger helt rent,

men sådan er det jo også på stadion.

Så alt i alt var det vist meget

vellykket”

Timo Iwersen har, ud over at være musikalsk

aktiv, også grundlagt AGF’s varmeste fanclub,

GF Uldtras


rent, men sådan er det jo også på stadion. Så

alt i alt var det vist meget vellykket.

Reaktion fra masserne på din video?

Jeg lagde sangen ud på Twitter, Facebook og

YouTube og taggede AGF. De blev mildest talt

meget glade for vores hilsen og lagde den selv

ud på deres sider. Det samme gjorde fanclubben,

og tak for det. Og også ellers blev den

taget godt imod og delt ret vildt på de forskellige

medier. Så vidt jeg ved, er vi de eneste i Danmark,

der har lavet sådan en fodboldhyldest.

Er der mere i vente fra din side?

Kommando Henry From var jo egentlig et

engangsforetagende dengang i 2004. Men jeg

skal da ikke udelukke, at der kommer en ny

sang herfra engang i den nærmeste fremtid.

kastet med kampen igennem. Ved et af målene

viste også stemningsafsnittet et R.I.P.-banner

frem og kastede med andefjer. Alt var så vildt

rørende og dejligt, og det hele var en dejlig

afsked med en original, som Aarhus og AGF

aldrig kommer til se magen til igen. Jeg er glad

for, at jeg kunne være med til at bidrage en lille

smule til den hyldest.

”Da ”Andemanden” Marc Aaen

døde sidste år, startede jeg en

indsamling til et banner, som så

skulle hænge i Tossehjørnet til

den næste hjemmekamp.

Tossehjørnet var Marcs sted”

Hvornår fuck genoptrykkes Kommando

Henry From shirten?

Og hvis der skulle komme en ny sang, så bliver

Kommando Henry From-shirten også genoptrykt

i en tidssvarende version.

Journalisten overvejer her at angribe Ekstra

Bladet style ovenpå det skuffende svar…..

Har du gennemført andre fansceneideer

udover musikken?”

Da ”Andemanden” Marc Aaen døde sidste år,

startede jeg en indsamling til et banner, som

så skulle hænge i Tossehjørnet til den næste

hjemmekamp. Tossehjørnet var Marcs sted.

Der kunne man høre andekald, og der blev

kastet med andefjer. Marc var så meget en original

i AGF. Og da han så ikke var mere, syntes

jeg, at han skulle hyldes på den bedst mulige

måde. Indsamlingen til banneret gik fuldstændig

amok på den allerdejligste måde, og der

kom til at hænge et flot og stort banner i Tossehjørnet.

AGF hyldede ham også. De havde

lagt en krans på hans plads i Tossehjørnet. Ud

over banneret havde jeg indkøbt 4 andekald til

dagen og medbragt en masse fjer, som der blev

14


15


En dag

som

fotograf

En uge før kampen søges der om akkreditering

til kampen, den kommer som regel en til to

dage før kampen.

Akkreditering søges ved 3F superligaen og bliver

derfra sendt til godkendelse ved AGF.

På selve kampdagen henter jeg pressevest og

adgangskort en time før kampstart. Derefter

går dagen med, at jeg går rundt og fotograferer

og taler med folk. Når spillerne løber på banen,

er jeg som regel nede at fotografere det, er

der spillere, som skal have blomster, bliver der

også taget billeder af dette.

Jeg tager billeder af Tifo hvis der er nogle, derefter

tager jeg billeder af tilskuerne.

Når kampen er færdig, bliver der taget billeder

af spillerne, når de kommer over til fansene og

takker for opbakningen.

Når jeg kommer hjem, kigger jeg billederne

i gennem og lægger dem op på min hjemme

side, som er www.ghnp hoto.dk.

Hilsen

Gunnar H. Nielsen,

passioneret fanklubfotograf

16


17


DISTRIBUTION

DET SKAL VÆRE NEMT, UBESVÆRET

OG EN GENSIDIG FORNØJELSE

AT SAMARBEJDE MED OS!

FRA

TRYK

TIL

IDÉ OG LAYOUT

TIL

PAKNING

TIL

FÆRDIGGØRELSE

OG

18

WERKs Grafiske Hus a|s

Bjødstrupvej 2-4 // 8270 Højbjerg // tlf 8627 5499 // werk@werk.dk // www.werk.dk


Breaking News

AGF Fanclub Aarhus har opdaget, at på baggrund af den specielle situation omkring

Corona Virusset er der ualmindelige transfermetoder under opsejling.

Af Tom Bak Hansen

Sportschef Peter “PC” Christiansen

Foto: Ole Nielsen

Det her forår og denne sommer kommer til

at handle om handel, om transfers på godt og

ondt, om alt det vi hader og elsker ved moderne

fodbold – og vi VED, at Peter ”PC” Christiansen

er med helt fremme i førertrøjen!!!

Nytænkning

Skåret helt ind til benet så har vores hverdag jo

fået et los i de dele, der gør rigtigt ondt, og det

har fodboldverdenen også!!! EM er udskudt,

Champions League og Europa League er sendt

19


til hjørne og ingen ved, hvordan og hvorledes

de nationale ligaer kommer til at blive afgjort

sådan for alvor. Det næste der så venter, er

naturligvis transfervinduet. Og her, her er PC

sgu helt med på beatet!!!

PC har ganske enkelt vist en nytænkning der

grænser til genialitet: Han har genopfundet

gode gamle og velafprøvede handelsplatforme

til at afsætte og opkøbe spiller på.

Nethandel

AGF gør alt hvad de kan for at tilpasse sig

myndighedernes krav omkring at undgå smittespredning,

så nettet ligger jo lige til højreskøjten

at starte med.

PC er begyndt at sætte spillere til salg i lukkede

grupper på Facebook Market. Noget foregår jo

som direkte salg, men vi har opfattet, at andet

kører som auktioner, nogle endog som stille

auktioner!! Andet foregår på den del af nettet,

der hedder ”Det sorte internet” om det er her,

at vi finder den næste Bundu og Amini er uvist.

Det forlyder også, at de ringeste spiller ryger

på Gul & Gratis ret hurtigt efter deres auktioner

ikke opnår mindsteprisen. Dette har dog

været svært at få endeligt be- eller afkræftet.

Afregning, Money, Money, Money!!!!

En anden ting vi har erfaret er at der også kigges

på alternative afregningsmetoder.

På nettet handles der jo selvfølgelig i Bitcoins

og Libra. Det er svært ikke at bifalde det i den

usikre tid, som vi går i møde pt.

Men i det skriftlige materiale, som vi har fået

på hånden, beskrives der flere andre materielle

afregninger, som bedst kan kaldes kreative!!

Vi nævner i flæng:

- Gåture ved en tilfældig å

- Diskoteksture

- Gavekort til Gerners Grill

Dette har vi intet at udsætte på, blot vil vi slutte

med at konstatere, at PC udviser en handlekraft,

der er beundringsværdig i disse tider.

Tak for det!

Markedspladserne

Som den ser ud nu, så er en stor del af forårets

og sommerens gode gamle markeder i stor fare

for ikke at blive gennemført, men vi er kommet

i besiddelse af et skriftligt oplæg, der beskriver

forskellige scenarier omkring det at stå og falbyde

en god gedigen defensiv midtbanespiller

på en markedsbod. Der beskrives forskellige

situationer som omhandler skam og underbud,

jyske priser, skattefri godtgørelser og skarpe

priser. Der er sågar en beskrivelse af en handlingsplan

på, hvorledes PC bør tackle en skruppelløs

midtjysk manager, der ”vil oplyses om

mindsteprisen på Fætter Lækker”.

PC er med andre ord en velforberedt mand udi

det transfervindue, der venter AGF.

20

24


Tifoso Toms Dagbog

Forår 2020

24/2 2020

Sikke en start på foråret!!! Endnu en sejr og

endnu en fremragende kamp af Bundu. Der er

krummer i den knægt – og jaaaaaa, det ku da

godt være, at vi skulle smide nogle af de der

Jens Stage penge i Bundu´s retning, hvis man

spørger mig……

Der foregår stadigvæk noget stemningsboykot,

og jeg kan på ingen måde se effekten af det,

slet ikke på tv, som jo er det, der protesteres

imod. Tværtimod mærkede jeg den varme og

glæde, som en stor flok GFere på tur til Horsens

giver hinanden. Især når vi vinder, så kan man

ikke mærke en skid til protester, stilhed og

bannere. Men hey, hvis vi skal ud at spille europæisk,

så får vi da ikke mandagskampene i den

periode……..

28/2 2020

Hjemme på Ceres Mark, mod Hobro, noget der

på forhånd kunne udvikle sig til de regionale

mesterskaber i pløjning for landboungdommens

22 udvalgte, men både himlen og banen

holdt ligesom de to hold nogenlunde stand, og

det blev en nulløsning.

Lidt skuffende, men et point er sgu et point.

Over i bunken med det også må vi se frem

imod de næste kampe, som lige nu ser afgørende

ud – men det er altså ved at være den tid

på sæsonen, at de sidste kampe i grundspillet

afgør en hel masse.

Vi skal bare være klar.

”Det er altså ved at være den tid på

sæsonen, at de sidste kampe i

grundspillet afgør en hel masse”

”Divisionsforeningen har sagt stop,

mens legen er god, og det letter

jeg sgu på låget for, det skal ikke

være i bussen på en lang away, på

baren før kampen eller i de svedige

”grækertrøjer”, at os fans skal smitte

hinanden”

3/3 2020

Pokalkvartfinale. Ude, Mod Esbjerg.

En stor aften, hvis man spørger en som mig, jæ

æææælsker pokalle…….

Især når vi vinder. Når vi endnu engang ser

holdet levere en indsats, der giver drømme

om mere, om sejre, om finaler, om pokalen!!!

En sikker sejr på en flot indsats og ret skidt

forsvarsspil af fiskerne, men det tager vi med.

Dejligt, at vi nu er i semifinalen!!!

5/3 2020

Og vi trak så Aab, i Aalborg. Set på de andre

deltagere så var det en skidt lodtrækning men

vi kan jo ikke bade os igennem turneringen

uden at møde de store hold også. Så dem må

vi jo ret gerne slå, ikk´å??

9/3 2020

De må egentligt godt kunne unde os den tredje

plads derude i Silkeborg, ikke?

25


Nu har vi da givet dem seks point…….

Lård!!!

Og så tager vi lige en indånding; et er det latterlige

andet gule kort, som Backmann får for

brok; det skønner dommeren. Det er sådan

pænt ligegyldigt.

Denne rundes kampe blev afviklet uden tilskuere

på grund af frygt for smittespredning af

Corona virus. Det har jeg som barn af en organtransplanteret

STOR respekt for. De her mennesker

med nedsat/ødelagt/svækket immunforsvar,

det er dem, vi passer på med det her.

TAK FOR DET!

12/3 2020

Så kom det uundgåelige; Superligaen indstilles,

og den udsatte kamp mod Randers spilles

ikke!! Divisionsforeningen har sagt stop, mens

legen er god, og det letter jeg sgu på låget for,

det skal ikke være i bussen på en lang away, på

baren før kampen eller i de svedige ”grækertrøjer”,

at os fans skal smitte hinanden.

Nu bliver der så tid til at gennemføre en tilfældig

dating applikation, slide Playstationen op

og tænke over, hvor privilegerede vi er i et land

som Danmark.

Pas på jer selv, men pas først og fremmest på

hinanden.

21/3 2020

Superligaklubberne sender alle de ansatte,

som de kan, hjem på lønkompensationsordningerne,

som staten har fået stablet på benene.

Ligaen er officielt suspenderet. Mange sidder

isoleret med familien hjemme og kigger ud på

den første spæde forårssol – og det er der jo

nogen, der SLET ikke kan håndtere, og som skal

ud i flok. Idioter…….

Der er ingen bold i tv. Jo lidt gamle klip og gøgl

der ikke er en skid værd. Tv-kanalerne kunne

godt sende nogle af de kampe, som folk husker.

Men nej som det er nu, så handler det mere

om rettigheder og penge, penge, penge end

om at levere et eller andet for dem, som vi

allerede HAR betalt……

Nu når vi kommer ud på den anden side af det

her; så har du aldrig været i tvivl:

Fodbold skal ses på stadion!!

”Det forlyder dog at de voksne,

Divisionsforeningen, gerne vil have

dette års turnering afsluttet på en

ordentlig og sportslig måde. Altså

ved at spille fodbold og ikke ved et

skrivebord! Det lyder jo faktisk rigtig

dejligt”

11/4 2020

Her henover til påsken hører vi de første

klubber pive over den uholdbare og dårlige

økonomiske situation, de sidder i. AGF har selv

”suspenderet forventningerne” til årets regnskab,

da det er svært at vide, hvornår der er

driftsindkomster igen, når bolden slet ikke ruller.

Ja det er svært at spå; især om fremtiden.

Det forlyder dog at de voksne, Divisionsforeningen,

gerne vil have dette års turnering

afsluttet på en ordentlig og sportslig måde.

Altså ved at spille fodbold og ikke ved et skrivebord!

Det lyder jo faktisk rigtig dejligt. Så

slipper man jo også nemt om ved den larm,

Hobro og Lars Kühnel er i gang med at lave,

hvis det her ender ved det skide skrivebord; og

ender vi ved skrivebordet; ja så er det sgu da,

sådan det er!!!! Det er ikke en pind anderledes,

end når en tilfældig valgt klub bliver straffet for

at bruge Quincy Antipas eller Adama Tamboura

uden arbejdstilladelse i kamp…..

Jeg brokkede mig tidligere over, at mit tv ikke

sprøjter fede fodboldkampe ud på stribe her

26


under lockdownen; der har tv-selskaberne så

strammet op. Det er der så blevet sat i gang,

ovenikøbet sådan at man enkelte steder på

nettet kan stemme med på, hvad vi får at se.

Tommel op på den!!!

”Jeg vil slutte med at prøve at minde

mig selv om, at vores klubber, ligaen

og tv har mere brug for os, end vi

forestiller os”

I går sendte AGF så spillere og trænere hjem på

en af statens støtteordninger. Nu triller bolden

ikke længere på Fredensvang. De små opdelte

træninger er aflyste, og spillerne har, som jeg

forstår det, reelt fået fri. Jakob Nielsen var

en tur på tv og have en mening om pokalfinalen,

at den burde flyttes således den kamp i

det mindste kunne afvikles med tilskueres på

lægterne. Det er svært ikke at se den gode ide

i, men der er jo altså noget med nogle kampe

ude i Europa for vinderen af den turnering,

så en lodtrækning før finalen om den Europa

plads er altså ikke særligt glamourøst, men nok

mere et udtryk for en praktisk tankegang, så vi

kan prøve at komme videre. Jeg synes i hvert

fald, at det er friskt at komme med en holdning

og en mening om det – men jeg kan også godt

forstå AaB, når de mener, at det skal

afgøres i kamp på banen. Det er bare

så vilde omstændigheder, som vi står

og kigger ind i!! Det er altså lidt som

en ond drøm det her!!

planlægger allerede nu et andet er det cirkus

det bliver bagefter, fordi folk ikke kan holde sig

væk. Jeg bliver ret træt ved tanken bare….

Jeg vil slutte med at prøve at minde mig selv

om, at vores klubber, ligaen og tv har mere

brug for os, end vi forestiller os.

At når vi bliver sluppet løs på tribunerne igen,

kommer vi til at se ud, som når malkekøerne

bliver sat på græs.

At en dagsrejse-lang away til Farum er bedre

end dag 28 i lockdown.

At det er hårdt og træls ja, værrere end mandagskampene

– så kan selv de hippe og smarte

forstå hvor hårdt, det her er. (Vi komme jo til

at se et tæt, tæt pakket kampprogram med

underlige starttidspunkter senere på sommeren,

mon der stadig skal ”stemningsboykottes”

over det?)

At vi ses på lægterne, på den anden side af

det her.

At vi nok skal klare den, sammen – hver for sig.

At der altid er lav sol over Århus og kold vind i

knastørre hække.

Og husk:

Du er ikke fanget hjemme, du er sikker hjemme.

Jeg ville nok sælge den sidste nyre

for at se AGF på stadion i en eventuel

pokalfinale. Hvis den finale bliver

med AGF og uden tilskuere, så skal vi

forberede os på de festlige indslag,

som folk kommer til at få over det. Et

er de åndsvage ting, som vi fans selv

kommer til at finde på for at se med

– for tro mig, der sidder folk, som

27


Musikalsk

Sæsonopvarmning På Train

Lørdag 15. februar afviklede fanklubben AGF tribute koncert som sæsonopvarming på

Train. Arrangementet var en del af det igangværende musikprojekt og en succes målt

på begejstringen hos musikerne og publikum. Sidstnævnte var der dog plads til flere af,

må jeg beklageligvis indrømme.

Af Jakob Aris Rasmussen

Alt kørte som en drøm på dagen, og fanklubben

fik ros af professionelle musikere for god

planlægning trods vores status som lallende

amatører omkring denne type event. Samtidig

er det efterfølgende væltet ind med flere

af disse meldinger fra publikum, som var en

kombination af unge AGF-supportere og gamle

kendinge fra fanscenen, hvoraf en del var rejst

fra hele landet for at feste med.

Økonomien var under kontrol og udgiften på

niveau med en mellemstor tifo. Man kan sige,

det er tragikomisk, at det vi varmede op til,

endte med at blive aflyst. Alt i alt havde nogle

hundrede AGF’ere en fee fucking lørdag


en. Det går super og efter at have kørt Karim

hjem, napper jeg en lang tur i hundeskoven

med Hugo The Husky, som jeg har passet i 14

dage. Så kaffe og svar på de sidste spørgsmål

fra musikere omkring lydprøve rækkefølge og

gæsteliste, hvorefter katastrofen indtræffer:

Jeg kan ikke få fat i fanklubbens nøgler til garagen

med drikkevarer og har ikke som lovet fået

svar på, om der overhovedet er, hvad der skal

bruges backstage på Train. Redningen kommer

som altid fra en gammel kending fra Forenden

som sendes på indkøb og leverer på Train. Et

backstageområde uden drikkevarer spiller ikke

til nogen som helst koncert. Samtidig kniber

det for bandsene at fortælle, hvem de vil have

på gæstelisten, og jeg må rykke dem, så jeg kan

få printet gæsteliste samt tidsplan for eventet.

Jeg har også købt drinksbilletter til fanklubbens

frivillige som holder julefrokost op til eventet,

men ved endnu ikke, hvor mange de skal bruge,

og hende som står for det, er blevet syg og deltager

ikke selv. Frivilligt arbejde giver ofte de

her sjove indslag, og det er en del af charmen

ved det


Kl 15.00 er der load in af gear samt test af bagtæppet,

som egentlig er en stor powerpoint

med bandlogoer og lidt andet. Udfordringen

ved det sidste er, om billedet fra projektoren

kan skinne igennem scenelysshowet. The shit

works. Der skal afspilles AGF musik, når dørene

åbnes, og jeg gammeldags idiot har det med på

en cd, som Trains moderne grej ikke kan afspille.

Lykkeligvis har jeg medbragt musikken på

en usb med filer til Asger, som står for powerpoint,

og alle er glade. Men come on: Hvad

skete der med cd-afspilning i vores verden????

Lydprøverne går fino, om end et enkelt band

tager sig lige lovlig god tid, og jeg må afbryde

dem. Godt det samme jeg aflyste pressetingen,

så bandet fik ekstra tid. Et andet band må have

et lokale til at øve deres sange én gang mere.

De er sindssygt nervøse debutanter live, men

ender med at smadre hele lortet suverænt på

scenen. Catering ankommer efter planen, og

alle backstage roser maden. Backstage har 3

rum og store køleskabe til drikkevarerne og

endda et dedikeret rygerum. Musikere equals

i høj grad rygere, og alle er glade og tilfredse.

De erfarne musikere gør alt, de kan for, at

live-debutanterne får lidt ro på. Stemningen

er super.

Koncerterne er et blur for mig. Lyden er super

god, og alle musikere gør deres bedste. Jeg

stoppes hele tiden af publikummer, som lige vil

sige hej og har også lidt her og nu ting at finde

ud af undervejs. Jeg får nu set en god del af

musikken alligevel og får en særlig oplevelse af

den genre, jeg kendte mindst til i forvejen. De

4 timers musik føles som 5 minutter med 500

krammere og skålen. Det går vildt hurtigt i min

lille verden. Pludselig er det overstået, og jeg

må ind på Kupé, som har budt alle deltagere og

publikum på en drink efter eventet. Jeg får min

30


drink og flere krammere, men jeg er dødtræt

og smutter relativt hurtigt ud efter en taxa. Jeg

er en af de få, som havde det fint med kampaflysningen

dagen efter. Jeg var så træt


Heroes II None

Af et snottet lille Punk Rock band at være, spiller

vi jo trods alt pænt mange koncerter i både

ind og udland, men den 15/2 på Train var en

koncert, vi havde set specielt meget frem til

og glædet os til at spille. Primært selvfølgelig

fordi vi er AGF supportere, og flere af os har

været det igennem hele livet. Arrangørgruppen

gjorde et kæmpe stykke arbejde og fik os

virkelig til at føle os taget godt imod. Det var

fedt at spille på en blandet plakat med forskellige

typer musik og på den måde ramme et

helt nyt publikum. Det var temmelig tydeligt

oppe fra scenen, at ikke alle var vant til at få

kastet en portion punkrock lige i hovedet, og

det er jo bare sådan, det er. Groft sagt: Højre

side (set fra scenen) var helt med, løftede

arme og positive tilråb……… venstre side så

ud som om, at de havde tabt underkæben, og

den ramte gulvet…….”hvad fanden var det der

lige havde ramt dem”!! …… ekstremt sjove at

iagttage! Alt i alt fik vi en dejlig modtagelse,

og det var en stor fornøjelse at spille. Måske

fik nogen øjnene op for, at der er andet end

mainstream musik, og så har aftenen jo givet

dobbelt jackpot.

Det var en stor fornøjelse at hænge ud med

de andre musikere og dejligt efterfølgende at

feste med publikum i salen til de andre bands.

Vi håber det bliver en tilbagevendende begivenhed,

takker fanklubben MEGA MEGET og

melder os klar til næste gang i har brug for os

;-)

Allan RH

Det var en virkelig spændende køretur ind til

Train. Jeg selv og mine 2 sangerinder, Emilie og

Mathilde, vidste ikke hvad vi skulle forvente.

Ingen af os havde prøvet noget helt lignende,

og det ville være min første live optræden

nogensinde.

Kort efter ankomst fandt man hurtigt ud af,

at de andre deltagere var helt nede på jorden

og gennemrutineret. Det hjalp på det hele, og

man følte sig velkommen fra start af og én af

gruppen.

32


Både lydprøve og optakten gik helt, som det

skulle – så nu var der kun at håbe på det bedste.

Nervøsiteten var erstattet 100% af at ville

gøre det så godt, som man kunne for at give

en god oplevelse til det publikum, som stod og

ventede.

Da vi gik ud på scenen med ordene, hva så

der så var man i gang, og koncerten gik fantastisk.

Efter koncerten, var der kun pæne ord fra

arrangører og de andre performere.

Alt i alt, en dag – aften og nat jeg aldrig vil

glemme – KSDH

Den Evige Nedtur

AGF-tracks og freestyle er åbenbart opskriften

på et værdigt klimaks. Aftenens menighed

samledes endelig alle foran scenen for at høre

smukke salmer om at tilbede Backmann, forsage

Randers og al deres væsen, halleluja.

Fornuftigt nok at gøre Den Evige Nedtur til

hovednavn, vi kørte hård Amini-stil

”At optræde foran AGF fans var

en fornøjelse, og måden det blev

modtaget på var fantastisk. Da vi

heldigvis har en god sangkultur i

klubben, var det nemt at få folk med”

” Vi har været rigtig glade for i

bestyrelsen, at et medlem på eget

initiativ skabte en begivenhed, som

der måske kan genbruges i fremtiden

og udvikles på”

Soulful Injection Peter

Fantastisk oplevelse på Train. Vi spillede med

vores band Soulful Injection på Train til AGF

tribute.

Det var en stor drøm, der gik i opfyldelse for

os at stå på den store scene med vores egen

original musik og opleve, hvordan venner og

glade AGF Fans festede med tog vildt godt

imod vores nye AGF sang ”Vi løfter fanen” og

vores musik med Soulful Injection generelt. Fik

vild meget ros bagefter, så vi gik hele aftenen

rundt med et stort smil og en rigtig god følelse

i maven. Igen igen tænkte vi bagefter, da vi gik

ned fra scenen med pulsen helt oppe og røde

kinder. Vi ser frem til at spille på stadion her

til sommer for endnu flere AGF fans og synge

”AGF - dribler rundt på banen mens de løfter

fanen”

Lyt på spotyfy og iTunes os alle de andre portaler.

Alle I bandet var så begejstret for hele arrangementet

så stor ros til jer.

Soulful Injection Annette

Jeg havde den store oplevelse at spille på Train

til AGF Tribute med mit band Soulful Injection

d. 15. Februar 2020. Vi har skrevet sangen AGF

”Vi løfter fanen”, som skulle fremføres for

første gang live for et publikum. Vores band

var toptuned til koncerten, hvor vi spillede en

halv time af vores egne numre. Hold nu fast,

det var en fed oplevelse. AGF havde sørget for

hygge og god stemning backstage, og derudover

havde vi valgt at tage vores eget kor Funky

Friends med på et par sange på scenen. Så hele

aftenen var bare helt perfekt, både på scenen

og backstage. Jeg var højgravid, og følte bare at

alle tog så godt imod, både vores AGF-sang og

alle vores originale sange.

Stemningen var super, og jeg havde den fedeste

oplevelse med de skønneste mennesker.

Stor tak til AGF Fanclub for denne oplevelse og

mulighed. Vi glæder os meget til at spille for

jer igen.

33


Liva Kjær – Fanklubbens bestyrelse

Da vi først hørte om PAM-projektet i bestyrelsen,

var vi, for at være ærlige, en smule

skeptiske. Det lød som et stort projekt og vi

forestillede os, at det kunne komme til at tage

meget af vores tid. På den anden side var det

et dejligt initiativ fra et af vores medlemmer,

til at skabe en fest med fokus på vores fælles

passion – AGF.

Vi har været rigtig glade for i bestyrelsen, at et

medlem på eget initiativ skabte en begivenhed,

som der måske kan genbruges i fremtiden og

udvikles på. Det har været en spændende proces

at følge dette projekt.

På selve aftenen for arrangementet var der

mange roser, og der var flere der nævnte, at

det var fedt, at der kom et arrangement fra

fanklubbens side. Når vi i bestyrelsen ser tilbage

på processen, så er vi ikke i tvivl om, at

denne aften var en succes, og vi ser med stor

inspiration på denne til fremadrettet arrangementer

og projekter. Vi vil stadigvæk opfordre

34


medlemmer, der, ligesom Jakob, har gode idéer

og lysten til at drive sådanne projekter, til at

henvende sig med disse, så der kan komme

flere arrangementer til gavn for alle vores medlemmer

og AGF.

Morten Lerke B2C Chef AGF

Det er en fornøjelse at være med på sidelinjen,

når gode ideer i Fanklubben går fra idé til

virkelighed. Vi har et fælles mål om at dyrke

fællesskabet med AGF som omdrejningspunkt

og musikprojektet med AGF Tribute Koncert

var et fint eksempel herpå. Stort engagement

og stor vilje. Alt sammen for at skabe gode

minder og særlige øjeblikke, sammen med

AGF. Vi har været glade for at kunne hjælpe

lidt til med markedsføring, kontakter og andre

kreative ideer.

Hvad nu?

Well, metalindslaget SLET DET med hittet Hvidt

& Blåt Blod har fået blod på tanden og er nu et

ægte band med pladekontrakt, selvom de ikke

kunne deltage på Train.

Allan RH som jo var total live nybegynder har

fået sig en masse kontakter, han vil bruge på

hans fremtidige musikalske karriere. DJ FMD

er med på en ide, som jeg fik efter hans show.

AGF levede op til deres løfte om at booke de

deltagende bands til prematch events. Naturligvis

nåede de kun to bands på scenen, inden

det var foreløbigt ovre med fodbold. More to

come, I hope.

lidt, jeg samler de gamle på youtube og de syv

seneste plus alle fremtidige bliver selvfølgelig

på førnævnte platforme. Det giver ingen

mening tænker du sikkert. Tro mig, du gider

ikke lytte til bare 15 sekunder af forklaringen

på min løsning, som jeg selvfølgelig skal have

vendt med fanklubbens bestyrelse, når vi kan

mødes igen.

Shout outs til Peter Byskov og Kim Rafn for

økonomisk støtte, Asger Vistisen for at klare

bagtæppe på Train, Mille Friis for at være konferencier

på Train og igen Louise Skeldahl for

hjælpen hele vejen igennem. Train var op til

koncerten og på dagen super hjælpsomme og

kom med gode råd og tips gennem hele forløbet.

Stor tak til Ib Valentin, Marie Ettrup, Jannie

Overgaard og Mads Bøgedal samt Trains

crew på dagen. Morten Lerke og Christoffer

Berg fra AGF inviterede mig på kaffe, da de

hørte om projektet og har været meget hjælpsomme.

Jeg er meget taknemmelig for deres

ønske om fortsat samarbejde med os omkring

fanscenen.

Vigtigst af alt er I, som mødte op og festede

med en kande øl i hånden. Jeg kan ikke sige

andet, end I har min dybeste taknemmelighed,

og jeg håber, jeg på den ene eller anden måde

kan give jer endnu en god aften


Musikprojektet er dedikeret til

Henriette Kirketerp Hansen

Tak til Petjes World for

økonomisk support og samarbejde

Tak til Rafn Tømrer og Snedker Aps for økonomisk support og samarbejde

36


37


38


39


Fremtidens Mand Follow Up

David Knudsen er i skrivende stund ¾ gennem hans første termin som formand for

fanklubben. David blev også interviewet, dengang han var blevet formand. Interviewet

er denne gang coronafornuftigt foregået via tilsendte spørgsmål og skriftlige svar, så

ingen kolde øl undervejs. Vi hører David om, hvor langt han er nået med planerne og

lærer ham bedre at kende.

Hvo`n syn`s du det første halvandet år

som formand er gået?

Jeg har godt kunnet mærke, at det var/er nogle

store sko, som jeg har skullet fylde ud efter at

have overtaget posten fra min forgænger Jan

”Sømand” Jensen. 10 år på posten som formand

har givet en masse erfaringer, som det

ikke altid er lige nemt at overføre.

Jeg vil nødigt vurdere min egen indsats.

Hvilke initiativer har fanklubben gennemført

i perioden?

Som eksempler på nye initiativer kan nævnes

medlemsaften på Fredensvang og koncert på

Train.

Hvor megen kontakt har du egentlig i

det daglige med de andre Superliga

fanklubber og i hvilken form?

Mængden af kontakt til de andre fanklubber

varierer meget. Der er enkelte af de andre

formænd, som jeg godt kan finde på at skrive

en besked, når vores hold møder hinanden.

Hvis der er emner, som skal diskuteres på et

lidt mere generelt plan, så har vi et forum i DFF

(Danske Fodboldfans), hvor repræsentanter fra

alle medlemmer kan vidensdele om stort set

alt, hvad der vedrører den daglige drift af en

fanklub.

Hvordan balancerer du tiden mellem

formandsposten, dine øvrige interesser

og dit arbejde?

For det første, så arbejder jeg for tiden kun 28

timer om ugen i gennemsnit. Jeg har ikke for

alvor nogle interesser, der rent tidsmæssigt kan

måle sig med den tid, som jeg bruger i relation

til AGF. Uden at skulle nedgøre min egen indsats

i fanklubben, så er det altså ikke noget,

der tidsmæssigt ligner et fuldtidsarbejde. Jeg

har faktisk aldrig opgjort mit tidsforbrug i

fanklubben – og det tror jeg heller ikke, at jeg

kommer til.

Så for at svare på spørgsmålet, så synes jeg,

at jeg har en fin balance mellem tingene.

Lærer du noget ved at være fanklubformand,

som du kan bruge i dit privatliv?

Erfaringerne som formand er nok i højere grad

nogen, som jeg kan tænker at kunne bruge i

en erhvervsmæssig sammenhæng. Det være

sig samarbejde, forhandlinger, kommunikation

osv.

Hvordan vil du beskrive dig selv som

person?

Jeg har svært ved at beskrive mig selv. Men jeg

vil nok bruge ord som dedikeret, loyal,

40


Jeg har godt kunnet mærke,

at det var/er nogle store sko,

som jeg har skullet fylde

ud efter at have overtaget

posten fra min forgænger Jan

”Sømand” Jensen”

Beskriv hvordan du bor inklusive

boligindretning.

Jeg bor alene i en 2-værelseslejlighed. Jeg går

generelt ikke så meget op i boligindretning. Jeg

tænker generelt mere i funktionalitet.

Er du A eller B menneske og hvad

laver du helst på en meget doven

dag?

På grund af mit job – hvor jeg møder klokken

6 – har jeg vænnet mig til at stå tidligt op om

morgenen. Jeg kan dog også være længe vågen

om aftenen. Som yngre var jeg B-menneske,

men med årene er jeg blevet mere A-menneske.

Gik du til sport som barn og hvordan

med motion nu om dage?

Som barn har jeg gået til fodbold. svømning,

karate og basketball. Jeg får motion ved at gå

ture.

Kend Din Formand

Alder

30.

Civilstand

Single.

Job

1. assistent i Netto.

Interesser ved siden af AGF

Politik, sport og musik.

Livret og haderet

Har ikke nogen decideret livret. Kan ikke

komme i tanke om nogen haderet.

Yndlingsband

Dizzy Mizz Lizzy – er generelt glad for

dansk rockmusik.

Yndlingsfilm

Jeg ser generelt ikke særligt mange film,

jeg er dog ret glad for James Bond-film

og Die Hard-film.

Yndlingsserie

Jeg ser generelt ikke særligt mange

serier. Jeg kan dog godt finde på at se et

afsnit af Friends, hvis lejligheden byder

sig.

Placering på stadion

C-tribunen.

Tandpastamærke

Det billigste.

Yndlingsdrink

En kold øl.

Yndlingsbog

Jeg læser ikke bøger.

Yndlingsferieform?

En uge på min families svenske ødegård.

Yndlingsfodboldspiller gennem tiden?

Stig Tøfting

Yndlingssnack?

Chips – gerne sour cream and onion.

41


Her får du rabat...

Du får 5 kroners rabat på alle pizzaer hos

Ny rabataftale?

Har du kontakt til en mulig ny

samarbejdspartner, der kunne

være interesseret i en rabataftale

med fanklubben? Så kontakt os

på bestyrelse@agf-fanclub.dk.

Marselis Boulevard 24

Du får 10% rabat hos Avis biludlejning ved at oplyse

rabatkode T555355 og fremvise gyldigt medlemskort.

Gjellerupvej 80, 8230 Aarhus

MOD FREMVISNING AF GYLDIGT FANKLUB

MEDLEMSKORT

10 % RABAT PÅ NØGLER

10 % PÅ AL SKO REPARATION.

Vesterbrogade 23, 8000 Aarhus C

Du får 10 % rabat i AGFs online fanshop!

kontakt fans@agf-fanclub.dk så får du tilsendt en kode.

HUSK

Du får 10% rabat på varekøb hos AGF

Fanshop stadion alle 70, 8000 Aarhus C.

(Der gives ikke rabat på i forvejen

nedsatte vare)

Mod forevisning af gyldigt medlemskort inden bestilling

tilbyder Murphys Sportsbar i samarbejde med bl.a.

Ceres & Arnbitter

* 1 århus sæt til 25 kr.

* 1/2 fadøl 20 kr.

* 1 gratis ceres top for hvert AGF mål i AGF´s kampe

(loft på 5 stk)

Murphys Sportsbar er beliggende i Skødstrup hvor

buslinie 100 kører lige til døren samt nærbanen

(når den kører)

Børnens Kontor på Strøget ved Salling

Du får 20 % rabat hos byens bedste pølsevogn

BØRNENS KONTOR på strøget ved Salling,

mod fremvisning af gyldig medlemskort

Hos Malermester Kristian Wagtmann, kan du

som medlem få 15 % rabat på malerarbejde, samt 10 %

rabat på køb af Maling. Kontakt kan ske via hans flotte

hjemmeside www.wagtmann.dk el giv ham et kald på

nummer 23 485 438

Alle disse steder får du rabat mod forevisning af gyldigt medlemskort. Billede legitimation kan være påkrævet.

Dit medlemskort er personligt og må ikke overdrages. Vis dit medlemskort, før du bestiller.

42

Støt fanklubbens samarbejdspartnere. De støtter os!


KONTAKT INFO

BESTYRELSE:

Formand: David Møballe Knudsen david.knudsen@agf-fanclub.dk

Næstformand: Anja Lilli Beikes anja.beikes@agf-fanclub.dk

Bestyrelsesmedlemmer: Kim Andersen

kim.andersen@agf-fanclub.dk

Liva Kjær Hansen

liva.hansen@agf-fanclub.dk

Laura Dam John Hansen laura.hansen@agf-fanclub.dk

Suppleant: Sabrina Kahina Bech sabrina.bech@agf-fanclub.dk

Pressansvarlig: David Møballe Knudsen david.knudsen@agf-fanclub.dk

Ekstern kasserer: Martin Malling Beck martin.malling@agf-fanclub.dk

UDVALG:

Medie Anja Lilli Beikes medie@agf-fanclub.dk

Blad: Anja Lilli Beikes bladudvalg@agf-fanclub.dk

Foto: Gunnar Nielsen fotoudvalg@agf-fanclub.dk

Internet: Rune Grøn internetudvalg@agf-fanclub.dk

Stadion udvalg:

stadionudvalg@agf-fanclub.dk

Turudvalg: Poul Christensen turudvalg@agf-fanclub.dk

AGF Fanclub København: Josephine Gretlund

kbh@agf-fanclub.dk

Vil du gerne give en hånd med i fanklubben eller vil du hører mere om hvad det går ud på,

så send os en mail: bestyrelse@agf-fanclub.dk

FÆSTNINGEN 1 2020:

Redaktion: Anja Lilli Beikes bladudvalg@agf-fanclub.dk

Tom Bak Hansen

Henrik Andersen

Anders Aakjær Nielsen

Jakob Aris Rasmussen

David Møballe Knudsen

Layout: WERKs Grafiske Hus a|s werk@werk.dk

Fotos:

Gunnar Nielsen, Ole Nielsen, Anja Lilli Beikes, Camilla Sørensen m.fl.

Forsidebillede: Holdene til Fair Fan Kval 2020 – foto: Gunnar Nielsen

Oplag: 400 - Fra juni 2011 udsendes bladet som PDF hvis dette ønskes

Ris/ros, læserindlæg og billeder sendes til AGF Fanclub Aarhus, Stadions Allé 70, 8000 Aarhus C.

Mrk.: Bladudvalg eller sendes på mail til: bladudvalg@agf-fanclub.dk

Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte indsendte indlæg. Indlæg offentliggøres kun ved angivelse

af afsenderens navn og medlemsnummer. Fæstningens artikler er ikke nødvendigvis et udtryk for bestyrelsens

holdning. Fæstningen må kun citeres med tydelig kildeangivelse.

Eventuelle reklamationer over manglende levering eller beskadigelse af bladet foretages til: Østjylland

Postcenter på Telefon 87 468 300. Manglende levering kan også der også reklamere.


AGF Fanclub Aarhus

Stadion Allé 70

8000 Århus C

B

Vi hører

så tit om

RFC har så

og så mange fans

flere end AGF målt på det

ene eller andet obskure

parameter. Nu har vi

fundet noget at bruge

alle deres usolgte

trøjer til…

Deadline næste nummer er søndag den 23. august

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!