villas ø ly st - Bruun Rasmussen

bruun.rasmussen.dk

villas ø ly st - Bruun Rasmussen

international

F Ø L G E N D E D A G E S Æ L G E S

tirsdag 30. november kl. 13 smykker ............................ 201 - 498

kl. 18 b<strong>østrong>ger - separat katalog .... 1000 - 1200

onsdag 1. december kl. 13 smykker ............................ 499 - 776

kl. 18 Saxhofs bogsamling

- separat katalog .................... 1 - 200

torsdag 2. december kl. 13 smykker ............................ 777 - 885

kl. 14 s<strong>østrong>lv, inkl. Georg Jensen ... 1201 - 1390

fredag 3. december kl. 13 porcelæn, fajance, glas

og orientalsk .................. 1391 - 1588

mandag 6. december kl. 13 m<strong>østrong>bler og broncer .......... 1589 - 1772

tirsdag 7. december kl. 13 m<strong>østrong>bler og ure ................. 1773 - 1954

onsdag 8. december kl. 17 uds<strong>østrong>gte malerier .............. 2001 - 2108

torsdag 9. december kl. 13 malerier ........................... 2109 - 2344

fredag 10. december kl. 13 malerier ........................... 2345 - 2592

mandag 13. december kl. 13 malerier,

tegninger og grafik .......... 2593 - 2685

kl. 14 tæpper ........................... 2686 - 2835

der bydes og faktureres i danske kroner, se omregningstabel side 302

vurderingerne i euro kan ses på www.bruun-rasmussen.dk

afbildet på katalogets omslag: katalognr. 1892, W. A. Mozarts rejseklaver

og malerikatalognr. 2020, Wilhelm Hammersh<strong>østrong>i

k<strong>østrong>bskonditioner findes bagest i kataloget


antikviteter

kunstindustri & smykker

hidr<strong>østrong>rende fra forskellige boer og rekvirenter

I N T E R N AT I O N A L A U K T I O N 7 3 7

tirsdag den 30. november til mandag den 13. december 2004

E F T E R S Y N

onsdag 24. november kl. 15 - 18

torsdag 25. november kl. 10 - 17

fredag 26. november kl. 10 - 17

l<strong>østrong>rdag 27. november kl. 11 - 16

s<strong>østrong>ndag 28. november kl. 11 - 16

mandag 29. november kl. 10 - 17

BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER

Bredgade 33 . DK-1260 K<strong>østrong>benhavn K

Tel +45 3343 6911 . Fax +45 3343 6966

info@bruun-rasmussen.dk

www.bruun-rasmussen.dk


international

D A Y S O F S A L E

tuesday 30th november 1 pm jewellery .......................... 201 - 498

6 pm books - separate catalogue 1000 - 1200

wednesday 1st december 1 pm jewellery .......................... 499 - 776

6 pm the Saxhof book collection

- separate catalogue .............. 1 - 200

thursday 2nd december 1 pm jewellery .......................... 777 - 885

friday 3rd december 1 pm ceramics, glass

2 pm silver, incl. Georg Jensen 1201 - 1390

and oriental art .............. 1391 - 1588

monday 6th december 1 pm furniture and bronzes .... 1589 - 1772

tuesday 7th december 1 pm furniture and clocks ....... 1773 - 1954

wednesday 8th december 5 pm selected paintings ........... 2001 - 2108

thursday 9th december 1 pm paintings ......................... 2109 - 2344

friday 10th december 1 pm paintings ......................... 2345 - 2592

monday 13th december 1 pm paintings,

drawings and prints ........ 2593 - 2685

2 pm carpets .......................... 2686 - 2835

bids and invoicing are made in DKK, see exchange table page 302

estimates in euro can be seen at www.bruun-rasmussen.dk

reproduced on the cover of this catalogue: lot 1892, W. A. Mozarts square piano

and painting catalogue lot 2020, Wilhelm Hammersh<strong>østrong>i

VAT regulations and conditions of sale are available at the back of the catalogue


works of art

furniture, silver & jewellery

I N T E R N AT I O N A L A U C T I O N 7 3 7

tuesday the 30th november to monday the 13th december 2004

P R E V I E W

wednesday 24th november 3 pm - 6 pm

thursday 25th november 10 am - 5 pm

friday 26th november 10 am - 5 pm

saturday 27th november 11 am - 4 pm

sunday 28th november 11 am - 4 pm

monday 29th november 10 am - 5 pm

BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER

Bredgade 33 . DK-1260 Copenhagen K

Tel +45 3343 6911 . Fax +45 3343 6966

info@bruun-rasmussen.dk

www.bruun-rasmussen.dk


ONLINE-AU

Online-auktioner er et supplement til Bruun Rasmussens

eksisterende auktioner og adskiller sig

primært ved, at bud, hammerslag og betaling

udelukkende sker via internettet. Vores traditionelle

auktioner fortsætter, men skulle De have

<strong>lystrong>st til også at handle på vores Online-auktioner,

kan De her læse mere om, hvordan det foregår.

Her finder De Online-auktionerne

Når De bes<strong>østrong>ger vores hjemmeside på internetadressen

www.bruun-rasmussen.dk, vil De som det f<strong>østrong>rste se en

komplet oversigt over vores auktioner og herunder

også de kommende Online-auktioner. Disse er markeret

med ordet ”Online”. Klikker De ind på en af vores

Online-auktioner, vil De herfra kunne orientere Dem

om, hvad der udbydes til salg på de enkelte auktionsdage

og i ro og mag udvælge det, De <strong>østrong>nsker at byde på.

Effekter

Hver uge udbydes effekter inden for kategorierne ældre

m<strong>østrong>bler, tæpper og ure, moderne kunst og design,

ældre malerier samt varia. Effekterne er af samme h<strong>østrong>je

kvalitet, som ved Bruun Rasmussens traditionelle auktioner

i Vejle og Havnen på Østerbro i K<strong>østrong>benhavn. De

internationale og ofte meget dyrere effekter vil fortsat

udbydes i Bredgade. Desuden vil der blive afholdt

specialauktioner over b<strong>østrong>ger, m<strong>østrong>nter, vin og våben.

Eftersyn

Internettet kan aldrig matche dét at se og r<strong>østrong>re ved

effekterne fysisk, men med Bruun Rasmussens specialudviklede

zoom-teknologi, kommer du så tæt

på, som det overhovedet er muligt.

På vores hjemmeside kan De se billeder af de enkelte

effekter, som også er udf<strong>østrong>rligt beskrevet i tilh<strong>østrong>rende

tekst. Ved at klikke på billederne kan De zoome ind

Bombeformet kommode af guldstafferet n<strong>østrong>ddetræ.


KTIONER

– DET ER GANSKE ENKELT

på detaljer, som De <strong>østrong>nsker at kigge nærmere på. For

eksempel signaturer, motiver eller eventuelle skader.

Ud over præsentationen på hjemmesiden udstiller

Bruun Rasmussen alle effekter på et eftersyn, der

finder sted i vores afdelinger i Havnen og Vejle.

Det fremgår ud for hver effekt, hvor og hvornår

eftersynet finder sted. Ønsker De at vide mere om

effektens stand, vil vores vurderingssagkyndige

naturligvis være til stede under eftersynet for at

besvare Deres sp<strong>østrong>rgsmål.

Online-auktioner trin for trin

Herunder kan De læse om, hvordan auktion og budgivning

foregår rent praktisk trin for trin.

Trin 1:

Opret en konto

For at kunne handle via internettet hos Bruun

Rasmussen bedes De oprette Dem som kunde hos

os, hvorved De får tildelt et kundenummer og en

adgangskode. Er De allerede kunde hos Bruun

Rasmussen, skal De registrere Dem med Deres nuværende

kundenummer. For at kunne byde på

Bruun Rasmussens Online-auktioner, bedes De desuden

registrere betalingskort-/kreditkortop<strong>lystrong>sninger.

Det er muligt at registrere sig med Dankort, Diners-,

Visa-, Euro- og Mastercard.

Betalingskort-/kreditkortop<strong>lystrong>sningerne kræves dels af

sikkerhedsmæssige årsager, dels sikrer de kort afregningstid

over for sælger. Op<strong>lystrong>sningerne vil kun blive

benyttet, såfremt De får hammerslag på en af Bruun

Rasmussens Online-auktioner. Op<strong>lystrong>sningerne vil kun

skulle registreres, når De vil byde på en Online-auktion

for f<strong>østrong>rste gang, herefter vil alle konto op<strong>lystrong>sninger

blive opbevaret af PBS. Desuden betyder denne betalingsform

også, at vi kan afregne over for sælger

inden for 14 dage.

Trin 2:

Find det emne, De vil byde på

Hvis De er interesseret i en bestemt kunstner, designer

eller auktion, er der på hjemmesiden mulighed for

at s<strong>østrong>ge efter dette. I det tomme s<strong>østrong>gefelt i <strong>østrong>verste

venstre hj<strong>østrong>rne kan De f.eks. skrive Arne Jacobsen og

derefter se alle effekter på auktion designet af Arne

Jacobsen. Det er desuden muligt at s<strong>østrong>ge i de forskellige

varekategorier og få vist alle emner til salg i

kategorien.

Trin 3:

Vælg det bel<strong>østrong>b, De vil byde

Alle bud er "maks. bud". Det vil sige, at buddet angiver,

hvad De maksimalt vil byde. Systemet sikrer Dem

hammerslag billigst muligt og altså maksimalt den

sum, De angiver med Deres autobud. Er der allerede

budt på emnet, vil menuen med bud starte fra det

ste mulige bud. Er der endnu ikke budt på emnet,

vil det laveste bud i menuen være startbuddet. Vælg

det bel<strong>østrong>b, De vil byde og klik på ”Byd”.

Trin 4:

Bekræft Deres bud

For at undgå at bud bliver indlagt ved en fejl, bedes

De bekræfte Deres bud, inden det bliver lagt ind i sy-

stemet. Alle omkostninger i forbindelse med et eventuelt

hammerslag bliver udspecificeret på denne side.

fortsættes næste side


Trin 5:

Se Deres bud i budhistorikken

De kan se Deres bud i budhistorikken til h<strong>østrong>jre for

billedet af emnet. Deres bud er markeret med frem-

hævet skrift. Her kan De se, hvornår og hvor meget,

der er budt på pågældende emne. I tilfælde af, at to

bydere har lagt ens maks. bud, vil dén byder, der har

lagt buddet f<strong>østrong>rst og som står <strong>østrong>verst i budhistorikken

have det pågældende bud.

Trin 6:

Deres bud

Det er muligt at se alle de emner, De har budt på ved

at klikke på ”Deres bud” ved siden af knappen ”Log

ud”. Fra denne side kan De samtidig f<strong>østrong>lge med imod

slutningen af auktionerne, da der ud for hvert emne

står tidspunkt for hammerslag, seneste bud og Deres

bud. Hvis Deres bud ikke det h<strong>østrong>jeste, vil det være markeret

med r<strong>østrong>dt.

Trin 7:

Forlængelse af auktion

I tilfælde af at der indenfor to minutter inden forventet

hammerslag bliver budt på et emne, bliver

hammerslaget udskudt i to minutter. Udsættelsen vil

fortsætte, indtil der er op-nået hammerslag.

Trin 8:

Hammerslag

Når det sidste bud er givet og auktionen er slut, fremgår

dette ved, at der ved effekten nu står, hvilket ham-

merslag effekten blev solgt for. Er det Deres bud, vil

dette fremgå, hvis ikke, kan De se, at en anden fik

buddet. Får De hammerslaget, vil De efterf<strong>østrong>lgende

modtage en e-mail med besked herom.

Trin 9:

Betaling

Får De hammerslag på en eller flere effekter på en

Online-auktion, vil De efter hver endt auktionsdag

modtage en bekræftelse via e-mail indeholdende

faktura og op<strong>lystrong>sninger om transport. K<strong>østrong>bssummen,

det vil sige hammerslag og omkostninger, trækkes via

de op<strong>lystrong>ste kort- og kontoop<strong>lystrong>sninger, når effekten mar-

keres til transport, hvilket normalt sker ca. 12 timer

efter dagens salg.

Holger Lübbers: Parti fra k<strong>østrong>benhavns havn.

Zoom-funktionen giver dig mulighed for at gå helt

i detaljer med de effekter, du har interesse i. Du kan

blandt andet gå tæt på signaturer og eventuelle defekter.

Dette sikrer dig et bedre grundlag at byde ud fra.


GÅ PÅ ONLINE-AUKTION HVER UGE

PÅ W W W.BRUUN-R A SMUSSEN.DK

Bruun Rasmussen <strong>østrong>nsker at tilbyde markedets bedste og sikreste kvalitetsauktioner på internettet. Har De sp<strong>østrong>rgsmål

eller kommentarer til systemet, er De velkommen til at kontakte os på telefon 7023 6911 imellem kl. 9-17 eller på

e-mail support@bruun-rasmussen.dk

H V ER MANDAG K L . 20

ÆLDRE MØBLER OG TÆPPER

H V ER T IRSDAG K L . 20

MODERNE KUNST OG DESIGN

H V ER ONSDAG K L . 20

ÆLDRE MALERIER OG TEGNINGER

H V ER TORSDAG K L . 20

VARIA - SMY KKER, SØLV, KUNSTHÅNDVÆRK


Kirstine Lind

3343 6971

k.lind@bruun-rasmussen.dk

Malene Dybb<strong>østrong>l

3343 6997

m.dybbol@bruun-rasmussen.dk

Charlotte Hviid

3343 6982

c.hviid@bruun-rasmussen.dk

Anne-Marie Lei Ipsen

3343 6979

l.ipsen@bruun-rasmussen.dk

Thomas Lembourn

3343 6973

t.lembourn@bruun-rasmussen.dk

Anders Fredsted

3343 6964

a.fredsted@bruun-rasmussen.dk

Per Flemming Koefoed

3343 6993

p.koefoed@bruun-rasmussen.dk

Henrik Schleppegrell

3343 6980

h.schleppegrell@bruun-rasmussen.dk

smykker

s<strong>østrong>lv

porcelæn, fajance,

glas og orientalsk

porcelæn, fajance,

glas og orientalsk

m<strong>østrong>bler, broncer og ure

m<strong>østrong>bler, broncer og ure

m<strong>østrong>bler, broncer og ure

tæpper


porcelæn

fajance, glas og orientalsk

FREDAG DEN 3. DECEMBER KL. 13

katalog nr. 1391 - 1588


118

1391

1391

"Flora Danica" stort ovalt fad af porcelæn, dekoreret

i farver og guld med <strong>lystrong>ser<strong>østrong>d sommerplante.

3520. Kgl.P. L. 47. Afbildet 8.000

1392

"Flora Danica" to runde fade af porcelæn, dekorerede

i farver og guld med blomster. 3525.

Kgl.P. Diam. 36. (2).

Afbildet 10.000-12.000

1393

"Flora Danica" stort ovalt fad af porcelæn, dekoreret

i farver og guld med sommerplante. 3520.

Kgl.P. L. 47.

Afbildet 8.000

1394

"Flora Danica" ovalt fad af porcelæn, dekoreret i

farver og guld med sommerblomst. 3519. Kgl.P.

L. 45. Afbildet 6.000-8.000

1395

"Flora Danica" saucekande på fast fod af porcelæn,

dekoreret i farver og guld med plante.

3556. Kgl.P. L. 24.

Afbildet 8.000

1396

"Flora Danica" rundt lågfad af porcelæn, dekoreret

i farver og guld med gul blomst. Hank i

form af snoede grene med pousserede blomster.

3568. Kgl.P. Diam. 25.

Afbildet 10.000

1397

"Flora Danica" rundt lågfad af porcelæn, dekoreret

i farver og guld med rose. Hank i form af

snoede grene med pousserede blomster. 3568.

Kgl.P. Diam. 25.

Afbildet 10.000

1398

"Flora Danica" tallerken med gennembrudt fane,

dekoreret i farver og guld med syren. 3553.

Kgl.P. Diam. 25.

3.000

1399

"Flora Danica" 16 tallerkener af porcelæn, dekorerede

i farver og guld med blomster. 3550.

Kgl.P. Diam. 22. (16).

25.000-30.000

1400

"Flora Danica" ovalt fad af porcelæn, dekoreret i

farver og guld med tidsel. 3518.

Kgl.P. L. 40.

5.000

1401

"Flora Danica" et par vink<strong>østrong>lere af porcelæn, dekorerede

i farver og guld med blomster. Hanke i

form af snoede grene med pousserede blomster.

3570. Kgl.P. Diam. 21. (2).

16.000

1402

"Flora Danica" rund gennembrudt frugtkurv af

porcelæn, dekoreret i farver og guld med viol.

Siderne med pousserede blomster, hanke i form

af grene. Kgl.P. Diam. 22.

8.000

1403

"Flora Danica" 18 dybe tallerkener af porcelæn,

dekorerede i farver og guld med blomster. 3545.

Kgl.P. Diam. 25. (18).

35.000-40.000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737


1392

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737

1397

1393

1404

"Flora Danica" 16 tallerkener af porcelæn, dekorerede

i farver og guld med blomster. 3549.

Kgl.P. Diam. 25. (16).

30.000-35.000

1405

"Flora Danica" skål af porcelæn, dekoreret i farver

og guld med blomst. 3505.

Kgl.P. Diam. 25.

4.000

1406

"Flora Danica" 8 dybe tallerkener af porcelæn,

dekorerede i farver og guld med blomster. 3546.

Kgl.P. Diam. 22. (8).

18.000-20.000

1407

"Flora Danica" 6 tallerkener med gennembrudt

fane af porcelæn, dekorerede i farver og guld

med blomster. 3526. Kgl.P., 1967.

Diam. 27. (6).

18.000-20.000

1396

1395

1391

1394

1408

"Flora Danica" ovalt fad af porcelæn, dekorereret

i farver og guld med blomstrende kaprifolie.

3519. Kgl.P. L. 45.

3.000

1409

"Flora Danica" 20 tallerkener af porcelæn, dekorerede

i farver og guld med blomster. 3552.

Kgl.P. Diam 14,5. (20).

30.000

1410

"Flora Danica" asiet af porcelæn, dekoreret i farver

og guld med gul anemone. Hank i form af

snoede grene med pousserede blomster. 3541.

Kgl.P. L. 25.

4.000

1411

"Flora Danica" to asietter med hanke af porcelæn,

dekorerede i farver og guld med henholdsvis

gren og plante. 3544 og 3540. Kgl.P. L. 21 og

22. (2).

5.000

119


1412

"Fauna Danica" 6 tallerkener fra Jagtstellet af

porcelæn, dekorerede i farver og guld med

agerh<strong>østrong>ne, egern, urfugl, ræv, dalrype og bekkasin.

3549. Kgl.P. Diam. 25. (6).

Afbildet 18.000

1413

"Fauna Danica" saucekande på fast fod af porcelæn,

dekoreret i farver og guld med hare og

kronvildt. 3556. Kgl.P. L. 25.

4.000

1414

"Flora Danica" tallerken med gennembrudt fane

af porcelæn, dekoreret i farver og guld med

blomst. 3554. Kgl.P. Diam. 23.

3.000

120

1412

1415

"Flora Danica" rund gennembrudt frugtkurv af

porcelæn, dekoreret i farver og guld med kvist

med blomster, hanke i form af snoede grene

med pousserede blomster. 3534. Kgl.P.

Diam. 24.

6.000

1416

"Flora Danica" tallerken med gennembrudt fane

af porcelæn, dekoreret i farver og guld med Erica

<strong>lystrong>ng. Kgl.P. 1894-1900. Diam. 25. 3.000

1417

"Flora Danica" tallerken med gennembrudt fane

af porcelæn, dekoreret i farver og guld med gul

plante. 1894-1922. Kgl.P. Diam. 24,5. 2.000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737


1418

"Flora Danica" rund gennembrudt

frugtkurv af porcelæn,

dekoreret i farver og guld

med blomster. Hanke i form

af snoede grene med pousserede

blomster. 3532. Kgl.P.

Diam. 21,5. 6.000-8.000

1419

"Flora Danica" sukkerdåse af

porcelæn, dekoreret i farver

og guld med blomster. Hank i

form af snoede grene og

pousserede blomster. 3582.

Kgl.P. L. 16.

Afbildet 8.000

1420

"Flora Danica" tresidet fad af

porcelæn, dekoreret i farver

og guld med plante. 3509.

Kgl.P. L. 28.

Afbildet 4.000

1421

"Flora Danica" to cremekopper

af porcelæn, dekorerede i

farver og guld med blomster,

hanke i form af snoede grene

med pousserede blomster.

3514. Kgl.P. (2).

Afbildet 6.000

CD 1422

Carl Martin Hansen: "Refsnæs"

egnsfigur af porcelæn,

dekoreret i overglasur farver,

stående kvinde med malkekrans.

Juliane Maries mærke.

12166. Kgl.P. H. 32.

Afbildet 5.000

CD 1423

Carl Martin Hansen: "Frederiksborg"

egnsfigur af porcelæn,

dekoreret i overglasurfarver,

stående mand ved

busk. 12227. Juliane Maries

mærke. Kgl.P. H. 33,5.

Afbildet 5.000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737

1419

1420

1421

1422

1423

1424

Lille vase af porcelæn, i let relief, dekoreret i farver og guld med

insekter, sommerfugle, blade og blomster. Den kongelige Porcelainsfabrik.

Ca. 1870-1890. H. 23.

Afbildet 4.000

1425

"Jagtgruppe" af porcelæn, dekoreret i overglasurfarver, jægerpar

med deres bytte og hund på græsklædt sokkel. Kgl.P. 19. årh. H. 23.

Litteratur: S.B. Fredstrup: Figurer og andre plastiske arbejder, 1939. S. 98.

Afbildet 4.000

1425

1426

1429

1427

1428

121

1424


1426

Oval bakke af porcelæn, ligeknækket, dekoreret i farver

og guld med <strong>lystrong>ser<strong>østrong>de roser. Den kongelige Porcelainsfabrik,

ca. 1775-1800. L. 35.

Proveniens: Fra en dansk privat samling.

Afbildet side 121 2.500

1427

"Saksisk Blomst" et par firpasformede fade af porcelæn,

svejfet model med fletbort, dekorerede i farver og guld

med broget blomsterbuket. Den kongelige Porcelainsfabrik,

ca. 1775-1800. Diam. 23. (2).

Proveniens: Fra en dansk privat samling.

Afbildet side 121 2.500

1428

"Saksisk Blomst" st<strong>østrong>rre og to mindre bladformede asietter

af porcelæn, dekorerede i farver og guld med brogede

blomster. Hanke i form af gren med pousserede blomster.

Den kongelige Porcelainsfabrik, 1775-1800. L. 22-25. (3).

Proveniens: Fra en dansk privat samling.

Afbildet side 121 2.500

122

1430

1429

Bladformet fad af porcelæn, dekoreret

i farver og guld med str<strong>østrong>blomster og

blad. Den kongelige Porcelainsfabrik,

ca. 1785-1800. L. 28.

Proveniens: Fra en dansk privat samling.

Afbildet side 121 2.500

1430

Et par "Antik Vaser" af porcelæn, dekorerede

i farver og guld med brogede

blomsterbuketter, hanke i form af blade,

stafferet med guld på firsidet sokkel.

Den kongelige Porcelainsfabrik.

18. årh.s slutning. H. 36. (2).

Kopi efter Wedgwood model f<strong>østrong>r 1779.

Proveniens: Fra en dansk privat samling.

Afbildet 8.000

1431

Opus Scholasticum, stor gulvvase, pæreformet,

af hvidt porcelæn med musselmalede

blomster i underglasur blå.

2395. LJ for Lene J<strong>østrong>rgensen.

Kgl.P. H. 54.

3.000-5.000

1432

Et par prydvaser af porcelæn, dekorerede

i farver og guld med cartoucher,

Fredensborg Slot og Kronborg, på okseblodsfarvet

grund. Hanke i form af

horn med maskaroner. B&G. Ca. 1863-

1895. H. 35. (2).

3.500

1433

C.F. Liisberg: Lampefod af porcelæn,

dekoreret i underglasurfarver med motiv

fra Tisvildeleje ved aftentide. Sign.

C.F. Liisberg. 9807.

Kgl.P. H. 40.

4.000

1434

Terrin med underfad af porcelæn, dekoreret

i farver og guld, med eksotiske

fugle siddende på kviste. Kanten med

blomster og guldbort. Lågknop i form

af artiskok, hanke i form af blade. Antagelig

Holland, 19. årh. L. terrin 26.

L. fad 29.

4.000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737


1435

1435

"Perlestellet" stor gennembrudt bordopsats af porcelæn, dekoreret i farver og

guld med medailloner, hvori henholdsvis Omphale og Hercules. Juliane Maries

mærke. Kgl.P. H. 42.

Afbildet 18.000

1436

Et par prydvaser tegnet af Christian Hetsch, dekorerede i farver, stafferet med

guld og cartouche, hvori henholdsvis B<strong>østrong>rsen og Kronborg set fra Ålsgårde på

syrenfarvet grund. Hanke i form af akantusblade, firsidet fod. Den kongelige

Porcelainsfabrik, 19. årh.s slutning. H. 38. (2).

Arkitekt Christian Hetsch (1830-1903) s<strong>østrong>n af arkitekt C.F. Hetsch (1788-1864). Christian

Hetsch var privatelev af C.W. Eckersberg og var kunstnerisk leder efter sin far på

Den kongelige Porcelainsfabrik 1855-1871.

Afbildet 25.000-30.000

1437

Et par "Derby" fade af bl<strong>østrong>dt porcelæn, dekorerede i emaillefarver og guld med

str<strong>østrong>blomster, blade og kantstriber. England, ca. 1800-1825. Samt lille kaffekande

med blomster, låg af forgyldt s<strong>østrong>lv. Antagelig Frankrig. L. 31. H. 20. (3).

Litteratur: Geoffrey A. Godden: An illustrated Encyclopaedia of British pottery and porcelain,

1980. 4.000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737

1436

123


C. A. Lorentzen, Slaget på Reden 1801. Foto: Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg, Hiller<strong>østrong>d

124 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737


BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737

1438

1438

PUNCHEBOLLE "SLAGET PÅ RHEDEN" af porcelæn, dekoreret i farver og

guld med prospekt af slaget på Rheden efter C.A. Lorentzen efter forlæg af J.F.

Clemens. I cartouche inskription "Tilegnet O. Fischer og alle brave Danske Ki<strong>østrong>benhavn

2. April 1801 af Roepstorff" og rundmaleriet som viser slaglinien med

batteri Sixtus i forgrunden. Den kongelige Porcelainsfabrik 1805. Diam. 34.

Generalguvern<strong>østrong>r U.W. de Roepstorff bestilte 23 grå og 21 kul<strong>østrong>rte puncheboller. Disse blev

leveret i 1806. Rundmaleriet udf<strong>østrong>rtes af malerne Bau, Rasmussen og S<strong>østrong>nnerberg. Tilsyneladende

er punchebollerne ens, men har man lejlighed til at sammenholde to eller flere eksemplarer,

vil man finde mange små forskelligheder, st<strong>østrong>rrelsen på skibe, flaget på Sixtus

batteriet, skibenes placering i forhold til horisont linien osv., men også den maleriske opfattelse

af krudtr<strong>østrong>gen og vandet, nogle eksemplarer har små krappe b<strong>østrong>lger, på andre kopieres

Lorentzens mere rolige krusninger. Litteratur: Omtalt og afbildet Bredo Grandjean: Kongelig

Dansk Porcelain, 1962. S. 176 og 158. H.V.F. Winstone: Royal Copenhagen, 1984. S.

26 ff. Afbildet 200.000

125


1439

1443

1445

1440

1447

1444

1446

1441

126 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737

1442

1439

Tre Meissen figurer af porcelæn,

dekorerede i farver og

guld, dreng med blomsterkurv,

pige med kande og vase,

samt putti med duer og fuglebur.

Tyskland, 19. årh.

H. 11-13. (3).

Afbildet 4.000

1440

Meissen figurgruppe af porcelæn,

"Bacchus og Ariadne",

dekoreret i farver og guld

med stående Bacchus og liggende

Ariadne omgivet af to

faune, på sokkel med rocailler

og kæmninger. II sort.

Tyskland, 19 årh. H. 24.

Afbildet 5.000

1441

Meissen "motto" engel af porcelæn,

dekoreret i farver og

guld, "Un me suffit" og engel

med brevtaske. Tyskland, 19.

årh. H. 14 og 15.(2).

Afbildet 3.000

1442

Meissen figur af porcelæn,

"Amor" med kurv og pilekogger.

Oprindelig modelleret af

J.J. Kändler i en serie på 80.

Tyskland, 19. årh. H. 20.

Afbildet 4.000

1443

Meissen figurgruppe af porcelæn,

dekoreret i farver og

guld i form af dansende personer

og musikinstrumenter

på plateau med rocailler og

kæmninger. Tyskland, 19. årh.

H. 23. Afbildet 12.000-15.000

1444

Meissen "Schäfer par" af porcelæn,

dekoreret i farver og

guld, stående herre med

frugtkurv og hund og hyrdinde

med blomster og får, på

plateau med rocailler og

kæmninger. Tyskland, 19. årh.

H. 27 og 26. (2).

Afbildet 12.000-15.000


1445

Et par ovale tyske barok saltkar af klart glas, bunden

slebet med kronet monogram SC i bladvignet.

18. årh. L. 7.

Proveniens: Grosserer Louis Foghts samling.

Afbildet 4.500

1446

Meissen tekande og et par kopper af porcelæn,

dekorerede med mosaikbort i purpur og gr<strong>østrong>nne

blomster. Bunden mærket nr. 47. i purpur. Ca.

1750-1775, samt et par kopper, dekoreret med

purpur blomster. Marcolinis periode 1774-1813.

(5 dele).

Afbildet 8.000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737

1448

1447

Nålehus af porcelæn, i form af jomfruben, dekoreret

i farver og guld. Den kongelige Porcelainsfabrik,

ca. 1850-1870. L. 11.

Litteratur: Bredo L. Grandjean; Kongelig Dansk Porcelain

1775-1884, 1969. S. 57.

Afbildet 3.000

1448

Kolossal figurgruppe af porcelæn, dekoreret i

farver, guld og s<strong>østrong>lv modelleret i form af karet

med kusk, trukket af to skimler, hvori prinsesse.

På plateau med rocailler og kæmninger, prydet

med pousserede blomster. Mærket med r<strong>østrong>dt anker

Fabris 327 for Luigi Fabris. Italien, efter

1912. L. 110. B. 30. H.48.

Afbildet 20.000-25.000

127


1453

1449

1449

Berlin rund plakette af porcelæn, dekoreret i farver i Bouchers

stil, sceneri med to unge piger der beskuer en dreng med due i

hånd, i baggrunden landskab. Mærket KPM. Tyskland, 19. årh.

Diam. 35. I firsidet ramme.

Afbildet 12.000-15.000

1454

1450

Commedia dell'arte, to figurer

af udekoreret porcelæn,"Leda"

og "Oktavio" stående kvinde og

herre på sokkel med rocailler.

Nymphenburg, efter F.A. Bustelli,

20. årh. H. 21,5. (2).

Proveniens: Fra en dansk privat

samling. 2.500

1451

Tallerken, oval asiet og asiet af

porcelæn, dekorerede i farver

og guld med brogede blomster

og frugt. Den kongelige Porcelainsfabrik,

ca. 1800.

Diam. 12,5-25. (3).

Proveniens: Fra en dansk privat

samling. 2.000

1452

"Musselmalet" ovalt fad samt fiskefad

med palme fordybning

af porcelæn, dekorerede i underglasur

blå. Den kongelige

Porcelainsfabrik, 1893-1900.

L. 44-50. (2). 5.000

1453

Krystalvase, st<strong>østrong>rre og mindre

skål, to karafler, samt vase af

klart glas, rigt slebet og monteret

med s<strong>østrong>lv. Rusland og Østers<strong>østrong>området,

19. årh. Skåle diam.

19,5 og 14. (5).

Afbildet 6.000-8.000

1454

"Musselmalet" ovalt fad af porcelæn,

dekoreret i underglasur

blå. Malermærke for Jens Henrich

Kaas. Den konglige Porcelainsfabrik,

ca. 1780-90. L. 44.

Afbildet 5.000

128 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737


1455

Et par franske "cache-pots" i Sèvres

stil af porcelæn, dekoreret i

farver og guld med broget blomsterbuket

i cartouche, modsatte

side med sceneri i Bouchers stil i

cartouche på bleu de roi fond.

Monteret med bronce, ringhanke

st<strong>østrong>bt med l<strong>østrong>vehoveder. 19.

årh. H. 28. Diam 30. (2).

Afbildet 20.000

1456

Herend et par "Siang Noir" Fohunde

af porcelæn, dekorerede i

farver og guld med stiliserede

blomster. 5085. Ungarn. H. 15.

(2). Afbildet 3.500

1457

Herend "Black Dynasty" hjelmkande

af porcelæn, riflet, dekoreret

i farver og guld med blomster

og bladværk. Hank modelleret

med firben. 6680. Ungarn. H. 36.

Afbildet 8.000-10.000

1458

Et par "pseudo Sèvres" prydvaser

af juvelporcelæn, dekorerede i

farver og guld, dekorationsbånd

med "Justitia" og "Amor bliver

straffet", på turkis grund. Monteret

med fod af forgyldt bronce.

Frankrig, 19. årh. H. 26. (2).

Afbildet 6.000-8.000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737

1456

1458

1457

1455

129


1461

1464

1459

1465

1462

1466

1460

1463

1459

Arnold Krog: Et par "Musselmalede"

helblonde kandelabre

af porcelæn, dekorerede i

underglasur blå modellerede

med satyrer, snegle og firben.

Den kongelige Porcelainsfabrik,

1886-1900. H. 55. (2).

Afbildet: Bredo L. Grandjean:

Kongelig dansk Porcelain 1884-

1980, 1983. Fig 36.

Afbildet 30.000-40.000

1460

Arnold Krog: "Musselmalet"

helblonde frugtskål med figurer

af porcelæn, dekoreret i underglasur

blå. 1012. Den kongelige

Porcelainsfabrik 1886-

1900. H. 39. Diam 29.

Afbildet 10.000-15.000

1461

"Musselmalet" ur af porcelæn,

dekoreret i underglasur blå i

gennembrudt blondekantsmodel,

med vildmandsmasker og

putto på låget. Tegnet af Arnold

Krog 1888. Kgl.P. 1894-

1922. Uret sign. 836 Medaille

d'or 1900 Paris. F. Murti. H. 30.

Afbildet 15.000

1462

"Marguerit" service af porcelæn

i let relief, dekorerede i

underglasur farver med margueritter.

Bestående af: 6 dybe

tallerkener, 6 middagstallerkener,

6 desserttallerkener, 4 sidetallerkener,

lågskål med insekter,

ovalt fad og sauceskål med

underfad. Tegnet af Arnold

Krog 1899. Kgl.P. (27).

Litteratur: Udstillingskatalog,

Kunstindustrimuseet, Kbh, 2000.

Dansk Porcelæn 1775-2000. S.

114. Afbildet 5.000

1463

Valdemar Engelhardt: “Snedronningen”,

figur af hvidglaseret

porcelæn. Sign. Monogram.

II sort. Kgl.P. H. 29.

Afbildet 5.000

130 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737


1464

Gerhard Henning: "Sorgen" figurgruppe

af porcelæn, dekoreret

i overglasur farver og

guld, liggende kvinde med

faun på ovalt plateau. 1666. Juliane

Maries mærke. Kgl.P.

L. 40. Afbildet 8.000-10.000

1465 CD

Gerhard Henning: "Badende

pige", figur af porcelæn, dekoreret

i overglasur farver og

guld. 2428. Juliane Maries

mærke. Kgl.P. H. 34.

Afbildet 5.000

1466

"Viftestellet" i guld, middagsservice

af porcelæn, dekoreret

med mat guldbort, bestående

af: 24 middagstallerkener, 12

desserttallerkener, 12 dybe desserttallerkener,

12 sidetallerkener,

12 kagetallerkener, 2

lågskåle, st<strong>østrong>rre og mindre skål,

sauceskål, sauceterrin med låg,

stort rundt fad samt ovalt fad.

Kgl.P. (80)

Afbildet 10.000-12.000

1467

Stor bakke af porcelæn, dekoreret

i underglasur blå med

blomsterbuket, kanter malet

med kæmninger og rocailler.

Juliane Maries mærke. 9321. IJ

for Inger J<strong>østrong>rgensen. Kgl.P.

L. 51. B. 41.

Afbildet 6.000-8.000

1468

Vilhelm Th. Fischer: Stor gulvvase

af porcelæn, dekoreret i

underglasur farver med gæs.

Sign. Vilh. Th. Fischer. 18-3-

1924. Kgl.P. H.55.

Afbildet 6.000

1469

Vilhelm Th. Fischer: Vase af

porcelæn med grågæs i forl<strong>østrong>b.

Sign. Vilh. Th. Fischer 12-12

1917. Juliane Maries mærke.

Kgl.P. H. 38.

Afbildet 6.000-8.000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737

1468

1467

1469

1472

1471

1470

1470

Opus Scholasticum, rundt fad af porcelæn, dekoreret i underglasur

blå med ræv og vindrueranker i kinesisk manér. 1273. Sign.

JN for J<strong>østrong>rgen Nielsen. Kgl.P. Diam. 39,5. Afbildet 4.000

1471

Opus Scholasticum, rundt fad af porcelæn, dekoreret i underglasur

blå med indridset åkande. 3267. Sign. Monique H. Kgl.P.

Diam. 36. Afbildet 4.000

1472

"I skoven skulle være gilde". 13 komiske figurer af fajance: Ørnen,

Stær, Degn, Hanen, Kaa, Spurv I, Spurv II, Spurv III, Nattergal

og lærke, Pelikan og and, Storken, Uglen og Ravnen. Aluminia.

Tegnet af Kai Nielsen 1908. H. 6,5-16. (13).

Proveniens: Hidr<strong>østrong>rer fra skuespiller, Ove Sprog<strong>østrong>es samling.

Afbildet 15.000-18.000

131


1473 1474

1475

1473

2 tallerkener samt skål af fajance, dekorerede i farver

med kineserier. Frankrig, 18 årh. Diam. 22-31. (3).

Proveniens: Fru Karen Elisabeth Petersens samling, gift med apoteker

C.C. Petersen. Afbildet 6.000

1474

"La Rochelle" skål og tallerken af fajance, dekorerede i

farver, kakiemon stil med fugle, sommerfugle og blomster.

Frankrig, Charenet-Maritime. Ca. 1760-1770. Diam.

22-27. (2).

Litteratur: Jeanne Giacomotti: Faïences francaises, 1963. S. 189.

Proveniens: Fru Karen Elisabeth Petersens samling, gift med apoteker

C.C. Petersen. Afbildet 3.000

1475

"La Rochelle" 7 tallerkener af fajance, dekorerede i farver,

kakiemon stil med fugl på gren i vase. Frankrig, Charenet-Maritime.

Ca. 1760-1770. Diam. 23. (7).

Litteratur: Jeanne Giacomotti: Faïences francaises, 1963. S. 189.

Proveniens: Fru Karen Elisabeth Petersens samling, gift med apoteker

C.C. Petersen.

Afbildet 4.000-6.000

1476 1478 1480

1481

1476

Kellinghusen <strong>østrong>reskål og dyb tallerken

af fajance, dekorerede i

farver med blomster og bladbort.

19. årh.s begyndelse. Diam.

27 og 23. (2). Afbildet 4.000

1477

Hannover lågkrus af fajance, dekoreret

i farver med ko. Monteret

med låg og fodrand af tin.

Tyskland, 18. årh. H. 24. 4.000

132 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737

1482

1478

Albarello af fajance, dekoreret i

farver med kl<strong>østrong>ver i s<strong>lystrong>ng. Italien,

16.-17. årh. H. 17.

Proveniens: Fru Karen Elisabeth Petersens

samling, gift med apoteker

C.C. Petersen.

Afbildet 6.000-8.000

1479

Opsats af majolica, dekoreret og

glaseret i farver med agerh<strong>østrong>ne

og korn. Hugo Lonitz & Co.

1632. Tyskland, 19. årh.

H. 31. 4.000


1480

To par tallerkener, samt tallerken af fajance, dekorerede

i farver med fugl, pære og person ved

monument. Frankrig og Italien, 18. årh. Diam.

23-23,5. (5).

Proveniens: Fru Karen Elisabeth Petersens samling,

gift med apoteker C.C. Petersen. Afbildet 4.000

1481

Lågkrus af fajance, dekoreret i farver med inskription

"S<strong>østrong>efartens Skaal". Monteret med låg

af tin. Hannoversch-Münden ca. 1770. H. 20.

Afbildet 3.000

1484

1485

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737

1486

1484

To lågkrus af klart glas, med henholdsvis slebet

bladkrans med to hjerter og tallet 3, den anden

med brogede blomster i forl<strong>østrong>b. Låg og fodring

af tin. Tyskland, 18.-19. årh. H. 22. (2).

Afbildet 4.000

1485

Karaffel og glas med blomsterfrise i emaillefarver,

2 karafler med rillet bundparti blæst i form,

2 karafler med agern, klukflaske, 3 snapsegrise,

snapsehund med b<strong>østrong>jlehank af klart glas, vandkaraffel

med overhængsglas, "b<strong>østrong>rnestel" to kander

og to glas af s<strong>østrong>blåt glas samt karaffel i form af

"presset" ugle. Danmark og Sverige, 19 årh.

(18). Afbildet 5.000

1482

Stor italiensk gulvvase af majolica, dekoreret og

glaseret i farver, hanke i form af slanger, korpus

prydet med blomster og bladværk i h<strong>østrong>jt relief,

stående på sokkel. 19. årh. H. 93.

Afbildet 10.000-12.000

1483

To Delft fade af fajance, dekorerede i henholdsvis

farver og underglasur blå med blomster og

blade og fugl ved terrasse. Holland, 18.-19. årh.

Diam. 35 og 34. (2). 3.000

1488

1487 1490

1489

1486

Russisk "tillægssæt", bestående af rund bakke,

st<strong>østrong>rre og mindre karaffel, skål og vinglas, dekorerede

med stiliserede blade i guld. Skt. Petersborg,

19. årh.s slutning. (5). Afbildet 3.500

1487

Fransk sukkerskrin af æblegr<strong>østrong>nt glas, monteret

med hanke, kugleben og kanter af forgyldt metal.

19. årh. H. 11. B. 7. L. 10. Afbildet 4.000

1488

Bristol kande af m<strong>østrong>rkeblåt glas med hvid kant

med kl<strong>østrong>verformet hældetud, balusterformet.

England, 19. årh. H. 30. Afbildet 3.500

133


1491 1492

1493 1494

1489

Kastrup sukkerfad af klart glas med spiral af

pålagt blå tråd. 19. årh. Diam. 10.

Afbildet side 133 3.000

1490

2 st<strong>østrong>rre og 3 mindre lommeflasker af klart og

blåt glas, st<strong>østrong>bt med druer, jæger med hund,

O II og oprejst l<strong>østrong>ve. Sverige, 19. årh. H. 15-

18,5. (5). Afbildet side 133 4.000

1491

3 "N<strong>østrong>gen jomfru" klart glas med slibning sammenskrevet

HG i netcartouche, og det Sachsiske

våben på fod med omslået rand, to frimurerglas,

kræmmerhusformede med slibning,

skib med arkitektur og l<strong>østrong>ve i cartouche med

inskription Julius. Tyskland, 18.-19. årh.s begyndelse.

H. 11-17. (5). Afbildet 5.000

1495 1496

1492

4 "Danziger Kelchen" vinglas let konisk cuppa

med luftfyldt stilk med flad knap. Cuppa slebet

med henholdsvis kronet GA i bladvignet, svane

ved rede og "was tut die liebe nicht", hjerter ved

obelisk og "mir lieben", FR i kronet bladvignet.

Tyskland, 18. årh. H. 17,5-15. (4).

Afbildet 3.500

1493

2 B<strong>østrong>hmiske glas, slebet med henholdsvis blomster

og blads<strong>lystrong>ng med fugle, og kronet spejlmonogram

F4, modsatte side med krigsatributter, 5

bægre og lille karaffel med harlekintern og helfacetteret,

lille konfektglas med sort dekoration,

Biedermeier lågglas og vinglas på firsidet

fod. Tyskland, 18. 19. årh. H. 8-19. (6).

Afbildet 3.500

1494

2 Hessiske barok glas, konisk cuppa slebet henholdsvis

med kronet bladvignet, heri C7 og kronet

bladvignet, heri IHIM, modsatte side med

oprejst l<strong>østrong>ve med morter, samt Schlesisk glas,

cuppa slebet med to fugle på hjerte, på facetteret

formst<strong>østrong>bt stilk. Tyskland, 18. årh. H. 15-16.

(3). Afbildet 3.500

1495

"Slanger med Butte Klokker Chrystal" N<strong>østrong>stetangen

vinglas, konisk cuppa slebet med kronet cartouche,

heri FV, med rester af forgyldning, på lige

stilk med glasklare tætsnoede spiraler. Norge,

ca. 1750-1760. H. 16,5.

Afbildet 5.000

134 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737


1497

1496

“Chrystal Desert” N<strong>østrong>stetangen vinglas, konisk

cuppa, slebet med kronet rococo cartouche

heri RLS, modsatte side med inskription "Negotiens

Uforn<strong>østrong>ijlighed haer jeg smagt med bitterhed"

med rester af forgyldning, balusterformet

stilk med spiraler. Norge, 1750-1760. H. 17,5.

Afbildet 6.000-8.000

1497

Kammertjener N.J. Jessens glaspokal med forgyldt

rand af klart glas, cuppa slebet med kronet

rococo cartouche med initialerne N.J.J. for Nikolaj

Jacob Jessen, som var kammertjener hos

Frederik den V. Modsatte side med inskription

"Den f<strong>østrong>rste Aarets dag heel frugtbar <strong>østrong>nsker bær,

Kun Faa fra Hiertet gaaer, De fleste Mundens,

er. Nÿd Mit som bland de Faa, HERR JESSEN

mange Aar, saa tidt, som Nÿt-Aar skal DEN FØD-

SELSDAG oplive. Dig kan eÿ <strong>østrong>nskes meer, Thi

du ved Samme faaer: Alt hvad Dig Jordens Gud

og Nordens Gud kangive". Balusterformet luftfyldt

stamme på rund let hvælvet fod med omslået

rand, foden malet med bladkrans i guld. Mellem

Tyskland, ca. 1750, graveret 1759 i Danmark

eller Norge. H. 24,5. Pokalen kan være en gave

fra kongen, Frederik den V.

Nicolai Jacob Jessen 1718-1800, kræmmer, gjorde i flere

år tjenste ved hoffet, som Frederik den Vs kammer-

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737

1498

tjener, da han forlod tjenesten fik han i 1759 gavebrev

på den tidligere Krudtm<strong>østrong>lle ved Raadvad, hvor han

anlagde et filehuggeri, der blev beskyttet med betydelige

privilegier. Fra sin hoftjeneste havde han helt vundet

dronning Juliane Marie for sig, og i de vanskelige år

underst<strong>østrong>ttede hun Jessen, der sad med mange ufors<strong>østrong>rgede

b<strong>østrong>rn. Ved sammensværgelsen mod Struensee fik

han lejlighed til at vise sin taknemmelighed i praksis,

da han natten til den 17. januar 1772, f<strong>østrong>rte de sammensvorne

gennem Christiansborgs gange frem til kongens

og Struensees værelser, for at arrestere ham. For

sin bistand for sammensværgelsens forl<strong>østrong>b fik Jessen en

stor dus<strong>østrong>r. Afbildet 6.000-8.000

1498

"Grev Molke" N<strong>østrong>stetangen vinglas med adelsvåben,

udelt skjold med rose, foroven vesselhorn

med rose, modsatte side med inskription "Ski<strong>østrong>ndt

Glasset end Knekkes, Vort venskab ei brekkes",

i bunden 8 luftperler om centralperle, balusterformet

luftfyldt stilk på let klokkeformet

fod med omslået rand. Norge, 1750-1770. H. 20.

Afbildet 30.000-35.000

1499

Lampe af hvidt glas med blåt overfang, siden dekoreret

i emaillefarver med fugl på gren. Frankrig,

19. årh. H. 38 med montering. 2.500

135


1503

1504 1505

1500

7 Louis XVI vinglas af klart glas, cuppa

med forskellige matslebne bånddekorationer,

alle med firsidet fod. 18. årh.s

slutning. H. 11-12.(7). 3.000

1501

8 Beatrice vinglas, cylinderformet og 7

champagne fl<strong>østrong>jter, halvfacetteret cuppa,

samt 6 t<strong>østrong>ndeglas. Danmark og Frankrig,

19. årh. H. 10-17,5. (21). 3.500

1502

Seks tyske vinglas, helfacetteret cuppa,

dekorerede med guld ved mundrand og

rococo dekoration, ét slebet med "Februarius".

B<strong>østrong>hmen, delvis 18. årh.

H. 11,5-16,5. (6). 3.000

1503

Emile Gallé: Vase af blåt og hvid matteret

glas, overfang og fod af gul og orangefarvet

glas, gennemslebet i form af

guldsmede og åkander. Sign. * Gallé.

Frankrig, 1904-1906. H. 48.

Litteratur: Alastair Duncan: Glass by Galle,

1984. Tilsvarende gengivet s. 175.

Proveniens: Fru Karen Elisabeth Petersens

samling, gift med apoteker C.C. Petersen.

Afbildet 30.000-40.000

1504

Emile Gallé: Lille vase af rosa matteret

glas, dobbelt overfang af lilla og gr<strong>østrong>nt

glas, gennemslebet med blomster og

bladværk. Sign. Gallé. Frankrig, ca.

1910. H. 15.

Proveniens: Fru Karen Elisabeth Petersens

samling, gift med apoteker C.C. Petersen.

Afbildet 4.000

1505

Art Nouveau vase af matteret glas, overfang

af rosa og gr<strong>østrong>nt glas, gennemslebet

med valmue. Uidentificeret monogram.

Frankrig. H. 20,5.

Proveniens: Fru Karen Elisabeth Petersens

samling, gift med apoteker C.C. Petersen.

Afbildet 2.500

136 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737


1506

Emile Gallé: Cristallerie vase af klart

glas, dekoreret i emaillefarver og guld

med blomstrende krysantemum. Sign.

Gallé. Frankrig, 1904-1906. H. 49.

Litteratur: Helga Hilschenz: Das Glas des Jugendstils,

1973. Tilsvarende gengivet s. 299.

Proveniens: Fru Karen Elisabeth Petersens

samling, gift med apoteker C.C. Petersen.

Afbildet 50.000-75.000

1507

Muller Frères Luneville: H<strong>østrong>j vase af blåt,

gr<strong>østrong>nt, orange og sandfarvet glas, ætset i

form af sommerfugle. Sign. Muller Frères

Lunéville. H. 36.

Afbildet 8.000-10.000

1508

Emile Gallé: Vase af matteret glas, gult

underfang med trekl<strong>østrong>verformet munding,

overfang af gr<strong>østrong>nt glas, gennemslebet

med hjertegræs. Sign. Gallé. Frankrig,

1904-1906. H. 38.

Proveniens: Fru Karen Elisabeth Petersens

samling, gift med apoteker C.C. Petersen.

Afbildet 12.000-15.000

1509

Emile Gallé: Vase af gulligt matteret

glas, overfang af violet glas, gennemslebet

med åkander. Sign. Gallé. Frankrig,

ca. 1900-1910. H. 27.

Proveniens: Fru Karen Elisabeth Petersens

samling, gift med apoteker C.C. Petersen.

Afbildet 10.000-15.000

1507

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737

1506

1508 1509

137


1510 1511

1510

Emile Gallé: Vase af gult glas, tripel overfang af

brunt, gr<strong>østrong>nt og auberginefarvet glas, gennemslebet

med bjerglandskab ved s<strong>østrong>. Sign. Gallé.

Frankrig, ca. 1900-1910. H. 37.

Proveniens: Fru Karen Elisabeth Petersens samling,

gift med apoteker C.C. Petersen.

Afbildet 25.000-30.000

1511

Emile Gallé: Vase af gulligr<strong>østrong>nt matteret glas,

overfang af auberginefarvet glas, gennemslebet

med skovs<strong>østrong>. Sign. * Gallé. Frankrig, 1904-1906.

H. 35.

Proveniens: Fru Karen Elisabeth Petersens samling,

gift med apoteker C.C. Petersen.

Afbildet 10.000-15.000

1512

Emile Gallé: Vase af <strong>lystrong>segr<strong>østrong>nt glas, konkav form,

overfang og fod af auberginefarvet glas, gennemslebet

med aks og sommerfugle. Sign. Gallé.

Frankrig, ca. 1900-1910. H. 57.

Proveniens: Fru Karen Elisabeth Petersens samling,

gift med apoteker C.C. Petersen.

Afbildet 20.000-25.000

1513

Emile Gallé: Vase af formblæst gult og opalfarvet

glas, overfang og fod af brunt og auberginefarvet

glas i form af blommeranke i kraftigt relief.

Sign. Gallé. Frankrig, 1918-1931. H. 39.

Litteratur: Helga Hilschenz: Das Glas des Jugendstils,

1973. Tilsvarende genviget s. 309. Proveniens: Fru

Karen Elisabeth Petersens samling, gift med apoteker

C.C. Petersen. Afbildet 30.000-40.000

1514

Emile Gallé: Lampefod af gr<strong>østrong>nt glas, tripel overfang

af violet, blåt og gr<strong>østrong>nt glas, gennemslebet

med skov med bjerge i baggrund. Sign. Gallé.

Frankrig, ca. 1900. H. 31,5.

Proveniens: Fru Karen Elisabeth Petersens samling,

gift med apoteker C.C. Petersen.

Afbildet 5.000

1515

Muller Frères Luneville: Vase af matteret glas,

overfang af rosa, blåt og sort glas, gennemslebet

med klipper ved s<strong>østrong> i bjerglandskab. Sign. Muller

Fres Luneville. Frankrig, ca. 1910. H. 33.

Proveniens: Fru Karen Elisabeth Petersens samling,

gift med apoteker C.C. Petersen.

Afbildet 10.000-15.000

138 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737


1512

1514

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737

1513

1515

139


1516

1517

1518

1516

Et par Kangxi lågbojaner af porcelæn, dekorerede i underglasur

blå med vismænd ved bord i have. Kina, 1662-1722. H. 28,5. (2).

Afbildet 8.000-10.000

1517

Ovalt kinesisk fad af porcelæn, dekoreret i underglasur blå med

akitektur i landskab og personer. Qianlong, 1736-1795. L. 45.

Afbildet 4.000

1518

Ostindisk bowle af porcelæn, dekoreret i underglasur blå med krysantemer

på klippe i medailloner og indridsede blomster og blade.

Kina, 18. årh. Diam. 36,5.

Afbildet 4.000-6.000

1519

Kinesisk vase af porcelæn, dekoreret i emaillefarver med erotisk

motiv samt digt. Yongzheng mærke. H. 24. 3.500

1521

1522

1523

1520

2 kinesiske forrådskrukker af

keramik, dekoreret henholdsvis

med indridsede fugle og

bånd i brun glasur på gr<strong>østrong>nbeige

grund, Liao-Jan, 1050-

1150 og l<strong>østrong>bende glasur i okker

og sort på brun grund, Jin-Yuan,

13. årh. H. 17 og 19.

(2). 7.000

1521

Lille lågterrin af porcelæn, dekoreret

i emaillefarver og guld

med mor og barn ved s<strong>østrong>kant,

lille famille rose lågvase, balusterformet,

famille rose tekande

og skål, efterdekoreret i

Holland. Kina, 18. årh. (6 dele).

Afbildet 6.000

1522

"Peach" famille rose tallerken

af porcelæn, dekoreret i

emaillefarver med ferskengren

og flagermus. Kina, 19. årh.

Diam. 21.

Afbildet 5.000

1523

Kinesisk Imari olie/eddike sæt

af porcelæn, dekoreret i underglasur

blå og jernr<strong>østrong>d med

guld, med blomstrende grene.

Kina, 18. årh. H. 18. (2).

Afbildet 5.000

1524

Fire engelske våbentallerkener

af ostindisk porcelæn, dekorerede

i emaillefarver og guld, to

tallerkener med "Brodie" våben,

"Trimnell" og "Bonwick".

Kina, Qianlong, 1736-1795.

Diam. 22. (4).

Litteratur: David Sanctuary Howard:

Chinese Armorial Porcelain,

1974. S. 434, 571 og 637.

Afbildet 3.500

1525

Lille kinesisk kande og kop af

porcelæn, dekorerede med

personer i landskab i Meissen

manèr. Kina 18. årh. H. 13 og

4. (2). Afbildet 4.000

140 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737


1526

To sæt på hver fire tallerkener

af eksport porcelæn, dekorerede

i emaillefarver og guld med

personer omkring vogn og hane

på klippe med krysantemum.

Kina, 18. årh. Diam. 23.

(8). Afbildet 5.000-7.000

1527

Fad, tallerken og skål af porcelæn,

dekorerede i emaillefarver

med r<strong>østrong>d drage på gul grund,

gr<strong>østrong>n drage og medailloner

med personer i landskab. Kina,

delvis 19. årh. Diam. 15-37.

(3). 4.000

1528

Famille rose vase af porcelæn,

dekoreret i emaillefarver med

krysantemum og magnoliegren.

Kina, Qianlong, 1736-

1795. H. 20. 2.000

1529

Famille rose saucebåd af porcelæn,

dekoreret med emaillefarver

og guld med blomsterbuket

og bort. Kina, 18. årh. L. 21.

Afbildet 2.500

1530

Qianlong famille rose fad af

porcelæn, dekoreret i emaillefarver

og guld, spejlet med fugle

ved havevase og græsstrå. Kina,

1736-1795. Diam. 36.

Afbildet 10.000

1531

Joachim Godske Moltkes og

Georgine von Buchwaldts våbenfad

af ostindisk porcelæn, i

form af fliget blad, dekoreret i

emaillefarver og guld med

str<strong>østrong>blomster og alliancevåben.

Kina, Qianlong, ca. 1785. L. 36.

Udf<strong>østrong>rt til statsminister Joachim

Godske Greve Moltke (1746-1818)

gift 1783 med Georgine von Buchwaldt

(1759-1808).

Afbildet 6.000-8.000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737

1524 1525

1530

1529

1531

1526

1532

Qianlong famille rose vægvase af porcelæn, dekoreret i emaillefarver

med kostelige ting, siden flankereret af personer. Kina

1736-1795. H. 16.

Afbildet 6.000

1533

Fem Imari tallerkener af porcelæn, dekorerede i underglasur blå,

jernr<strong>østrong>d og guld med blomster på klippe og blomster. Kina, 18.

årh. Samt to senere japanske "gr<strong>østrong>n-imari" tallerkener. Diam. 22,5.

(7). 3.500

1534

Rund Qianlong lågterrin og et par tallerkener af ostindisk porcelæn,

dekorerede i emaillefarver og guld, henholdsvis med dådyr

på terrasse og påfugle på klippe. Kina, 1736-1795. Diam. 30 og 23.

(3). Afbildet side 142 20.000-25.000

1532

141


1535

142 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737

1534

1535

Et par famille verte Kangxi skåle af porcelæn, fremstillet i form i let

relief, dekorerede i emaillefarver og guld med papeg<strong>østrong>jer siddende i

træer. Efterdekorerede i Holland. Kina, 1662-1722. Diam. 14,5. (2).

Afbildet 15.000-20.000

1536

Et par ovale Qianlong terriner og fade af ostindisk porcelæn, dekorerede

med blå bort med forgyldt ornament samt monogram IGK,

flethanke og lågknop i form af pinje. Kina, 1775-1795. L. 33 og 37.

Bestilt til det svenske marked. Pinjeknoppen er en fransk idé. Via Tyskland

kom den oprejste knop til Marieberg omkring 1740. Senere i 1700 tallet dukker

den op på det kinesiske porcelæn, hvor den nu ligger ned a la jordbær.

Afbildet 50.000

1537

Teservice af ostindisk porcelæn,

dekorerede med

emaillefarve blå og guld,

prydet med medaillon med

monogram MS, bestående

af: Tekande, tedåse, sættebakke,

sukkerskål, 5+1 underkop,

5 kopper med hank,

3 uden hank. Kina, ca. 1800.

(18).

Fremstillet til det svenske marked.

Afbildet 8.000


1536

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737

1538

Kinesisk vase af porcelæn, balusterformet dekoreret i emaillefarver med sommerfugle,

og fugle omkring klippe. Qianlong segl. Daoguang, 1820-1850.

H. 32. Afbildet side 144 4.000

1539

Gudefigur med scepter af porcelæn, dekoreret i emaillefarver med skæg af hestehår.

Kina, Qing, 19. årh. H. 60.

Afbildet side 144 8.000

1540

Firsidet kinesisk famille rose vase af porcelæn, dekoreret i farver med ber<strong>østrong>mte

personer fra Kinas historie. Daoguang, 1820-1850. H. 38.

Litteratur: Weishaupt: The great fortune, Chinese and Japanese Porcelain of the 19th

and 20th centuries.

Afbildet side 144 4.000-6.000

1537

143


1541

1538

1539

1542

1540

1544

1543 1545

1541

Japansk liggende tiger af stent<strong>østrong>j, dekoreret i brunt og

sort. Edo, 19. årh. L. 26.

Afbildet 5000

1542

To japanske figurer af elfenben, en af <strong>lystrong>kkens syv guder

med to b<strong>østrong>rn på hovedet, fisker med barn ved fod, bærende

åre og fisk, på toppen gudinde. Sign. Meiji, 1868-

1912. H. 27 og 29. (2).

Afbildet 10.000-12.000

1543

Fo-hund, shishi af rav, stående med kugle, Japan Edo-

Meiji. 19. årh. H. 9.

Afbildet 4.000

1544

Kvadratisk æske af lak, dekoreret med

prunus og pinje, udf<strong>østrong>rt i nashiji på

grund af guld hiramaki-e. Indvendigt

r<strong>østrong>d lak. Japan, Edo 19. årh.s begyndelse.

Med tilh<strong>østrong>rende originalæske. H. 8.

L. 18. B. 18. Afbildet 5.000

1545

Lille cloisonnè vase, af bronce, dekoreret

med fugle og visteria på m<strong>østrong>rkeblå

grund. Usigneret, men antagligt fra

Namikawas værksted i Kyoto. Japan.

Meiji, ca. 1900. H. 12.

Afbildet 4.000

1546

Okimono, figur af udskåret elfenben,

mand siddende ved træstamme. Sign.

Meiji 1868-1912, samt japansk maske

og europæisk kvindehoved af elfenben.

19. årh. (3). 3.000

1547

Kinesisk urtepotteskjuler af porcelæn,

dekoreret med udsparede felter, heri

opstillinger og fugle i emaillefarver på

powder blue grund. 19. årh. H. 32.

Diam. 35. På stand.

Afbildet 10.000

1548

Iznik fad af fajance, dekoreret i farver

med blomster og blade. Tyrkiet, 17.

årh. Diam. 30.

Afbildet 18.000-20.000

144 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737

1547


1549

Et par Kangxi vaser af porcelæn, dekorerede i

underglasur blå med personer. Kina, 1662-

1722. Med tilh<strong>østrong>rende stand af træ. H. 17. (2).

Afbildet 4.000

1550

Ibismumie, balsameret ibis. Visdomsguden

Thots hellige dyr. Ægypten, 26.-31. Dynasti,

664-332 f.Kr. På stand af blå marmor. L. 30.

Afbildet 5.000

1551

Syv vaser af lert<strong>østrong>j, dekorerede i underglasur

blå og sort med personer, dyr, blade og blomster.

Iran. H. 30-32. (7).

Afbildet 7.000-10.000

1552

R<strong>østrong>gelseskar af patineret bronce, i form af vase

st<strong>østrong>bt med iris. Japan, Meiji, 1868-1912.

H. 37. Afbildet 4.000

1553

Et par Kutani vaser af porcelæn, dekorerede i

emaillefarver og guld med gyvelgrene og gule

fugle. Sign. Hallmark. Japan, ca. 1900. H. 30.

(2). Afbildet 4.000

1554

To Song skåle af porcelæn, henholdsvis cremefarvet

og celadon med kamm<strong>østrong>nster, tre snusflasker

af pekingglas, turkis og antagelig beryl

med udskæringer samt segldåse af elfenben.

Kina, 13.-19. årh. (6). Afbildet side 146 5.000

1555

5 udskæringer af grå og gr<strong>østrong>nlig jade, muttonfat

i form af langtlivsguden Shoulao, rotte,

abe, samt Budai. Kina, Qing, 19.-20. årh. Samt

et par små cloisonné dåser, græskarformede,

dekorerede med planter, lågknop i form af

fersken. Jiaqing, 1796-1820. (7).

Afbildet side 146 7.000

1556

Votivfigur af forgyldt bronce forestillende Sadaksare

Avalokitesvara siddende på lotustrone.

Tibet, 18. årh. H. 17.

Afbildet side 146 8.000

1557

Canton kortetui af rigt udskåret elfenben

med blomster, personer og modsatte side

med monogram ESC. Kina, 19. årh.

L. 10,5. Afbildet side 146 3.500

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737

1549

1552

1548

1551

1553

1550

145


1561

1554

1559

1555

1556

1554

1557

1558 1560

1562

1563

1564

1565

1558

Sæt på tre siddende buddhaer af emaille

sur bisquit, famille verte, siddende på

dobbelt lotustrone. I bunden indpresset

mærke med inskriptionen JIANG BOXI-

AN omgivet af bladværk. Kina. H. 14. (3).

Afbildet 3.000

1559

Et par Jiaqing tallerkener af ostindisk porcelæn,

dekorerede i farver og guld, spejl

med landskab og arkitektur, fanen med

cartoucher, hvori landskaber og sommerfugle.

Kina, 1796-1820. Diam. 20. (2).

Proveniens: Fra en dansk privat samling.

Afbildet 1.500

1560

St<strong>østrong>rre og mindre Guanyin af brændt ler

og porcelæn, samt stående Kangxi munk.

Kina, 18.-19. årh. H. 13-40. (3).

Afbildet 3.000

1561

Vinbeholder af hebei keramik, dekoreret

med blomstergren i jernoxid. Nord-Kina,

Jin 1125-1227. H. 21.

Litteratur: He Li: Chinese Ceramics, 1996. S.

166. pl. 309.

Afbildet 4.000

1562

"Schollar rock" på stand af udskåret

hungmu. Kina, 19. årh. H. 24.

Afbildet 3.500

1563

Burmesisk Shan buddha af patineret

bronce, kronet, siddende på tresidet lotustrone

i "kalder jorden som vidne" Burma,

Shan, 17. årh. H. 52.

Afbildet 10.000

1564

Penselbæger af huanghuali træ med indlægninger

af jade og fedtsten, forestillende

<strong>lystrong>kkeguden Liuhai med den trebenede

tudse. Kina, 19. årh. H. 16.

Afbildet 5.000

1565

Ming tagsten af brændt ler, dekoreret

med gr<strong>østrong>n og gylden glasur i form af siddende

kilin. Kina, 16.-17. årh. H. 23.

Afbildet 4.000

146 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737


1566

Thailandsk buddhahoved af sandsten.

Ayutthya, 16.-17. årh. H. 30.

stand.

Afbildet 10.000-15.000

1567

Ming Guanyin af brændt ler med

gr<strong>østrong>n og strågul glasur, siddende

på trone med blomstrende vandplanter

og barn i favn. Kina 1368-

1644. H. 36.

Afbildet 15.000

1568

Rituel dansemaske af bemalet og

lakeret læder, forestillende hjortehoved.

Tibet, 19. årh.s slutning.

H. 46. 3.000

1569

Portræthoved af lama af bronce

med rester af forgyldt farve. Tibet,

18. årh. H. 13. På stand.

Afbildet 6.000

1570

Hj<strong>østrong>rne fragment af patineret

bronce med stamme i form af 2

firarmede gud/gudinde, bagsiden

med inskription. Tibet, 18.

årh. H. 42.

Afbildet 10.000

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737

1566 1567

1571

Famille rose krukke af porcelæn, dekoreret med emaillefarver

med vismænd ved klippe og bicellebort med blomster ved

halsrand, samt Kangxi famille verte fad, ovalt med fliget fane

dekoreret med klippe med fyrretræ. Kina 18. årh. Krukke.

H. 37. Fad L. 38. (2). Afbildet 6.000-8.000

1572

Torso af Tara af forgyldt bronce. Bagsiden med inskription.

Tibet, 17.-18. årh. H. 24. På stand. Afbildet 10.000

1573

Votivfigur af kobberrepoussee, siddende Tsongkapa, den ene

hånd l<strong>østrong>ftet i belærende gestus. Tibet, 18. årh. H. 25,5. 5.000

1571

1571

1569 1570 1572

147


1576

1574

Tempelfragment af sandsten med rester af

farver, nicher, hvori siddende fire modergudinder.

Indien, Rajastan eller Gujarat 13.-14.

årh. H. 25. L. 70. 5.000

1575

Fragment af m<strong>østrong>rkt træ, Yaksi, kvindelig dæmon

eller Apsara, himmelsk nymfe. Indien, Karnathaka

16.-17. årh. H. 29. På stand. 3.000

1581

1577

1582

1584

1583

1578

148 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737

1579

1580

1576

Buddhahoved af forgyldt og bemalet bronce. Tibet,

18. årh. H. 13. På stand. Afbildet 4.000

1577

Hoved af Bodhisattva med h<strong>østrong>jt opsat hår og krone,

rester af koldforgyldning og farver. Vest Tibet, 13.

årh. På stand. H. 19. Afbildet 10.000-12.000

1578

Portræt af storlamaen Burtön af zitan træ med rester

af forgyldning, grundlæggeren af det ber<strong>østrong>mte Shalu

kloster i Central Tibet. Tibet, 17.-18. årh. H. 26.

Butön karakteristiske udseende er blevet gengivet i en række

portrætter. Litteratur: A. Heller: Tibetan Art 1999. S.

136. Afbildet 10.000

1579

To mindre buddhaer, Sakyamuni af forgyldt bronce

og brunpatineret Tara. 18.-19. årh. H. 10,5 og

11. (2). Afbildet 4.000

1580

Hoved af lama med hovedbeklædning af forgyldt

bronce. Tibet, 18. årh. H. 21. På stand.

Afbildet 4.000

1581

5 palmebladsb<strong>østrong>ger; buddhistisk værk, Dhammasangani

med thai skrift på pali, buddhistisk kanonisk

værk, Dighanikaya, med regler og foreskrifter

for munke i cambodiansk skrift på pali, burmesisk

værk om astrologi, og to Kammavaca tekster, i burmesisk

skrift på pali. Thailand. (5).

Afbildet 5.000-7.000


1585

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737

1586

1582

Alterbord af udskåret og bemalet træ, prydet med

drager og blomsterornamentik. Tibet, 19. årh.

H. 34. B. 34. L. 65. Afbildet 4.500

1583

Sutraboard, bogdække af udskåret træ med rester

af bemaling, dekoreret med visdommens gudinde

Prajnaparamita, samt buddhaer. Tibet, 15. årh.

L. 72,5. B. 23. Afbildet 8.000

1584

Sutraboard, bogdække, af udskåret træ med otte

buddhistiske <strong>lystrong>kkesymboler, Kalacakrasymbolet i

centret, samt mantraer i lanza skrit i yderborten,

rester af bemaling. Tibet, 16.-17. årh. L. 69. B. 24.

Afbildet 7.000

1585

Thangka med Den hvide Mahakala, en af de vigtige

vrede beskyttere indenfor den lamaistiske tantrisme,

han er omgivet af de fire buddhafamiliers dakinier.

Foroven den r<strong>østrong>de Avalokitesvara i yab-yum stilling.

Mantraer på bagsiden. Mongoliet, tidlig 19. årh.

Billedmål 29 x 24. Afbildet 10.000

1586

Cloisonné vase, dekoreret med stiliserede borter og

blomster. Kina, 18.-19. årh. H. 29. Afbildet 4.000

1587

Thangka med Den gr<strong>østrong>nne Tara, omgivet af de 21

Taraer, der beskytter imod sygdom og d<strong>østrong>d. Mongoliet,

19. årh.s midte. Billedmål. 36 x 26.

Afbildet 7.000

1587

1588

Thangka med den tibetanske buddhismes

grundlægger med Padmasambhava, sidder på

lotustrone flankeret af sine konsorter Mandharava

og Yeshe Sögyal, omgivet af Padmasambhavas

otte mainifestationer. Tibet, 19.

årh. Billedfelt.

Afbildet 7.000

1588

149


jubilæumauktion nr. 100

BRUUN RASMUSSEN VEJLE

JUBILÆUM I VEJLE

Onsdag den 8. december åbner vi d<strong>østrong>rene for eftersynet

på auktion nr. 100 i Vejle.

Huset er fyldt til bristepunktet med såvel malerier og antikviteter

som med moderne kunst og design af h<strong>østrong>j kvalitet.

Vi glæder os til at præsentere dette for vore gæster.

PÅ GENSYN PÅ PEDERSHOLM I VEJLE


EFTERSYN: 8. - 12. DECEMBER

AUKTION: 13. - 16. DECEMBER


D R O S S E L V E J

Klassisk hvidpudset ejendom med tårn opf<strong>østrong>rt i 1904

beliggende i det attraktive Fuglebakkekvarter på

Frederiksberg.

Smuk markant og repræsentativ ejendom med mange

flotte og originale detaljer. Selve ejendommen er på

360 kvm i 2 plan, hertil brugbart kælderareal på 180

kvm, samt uudnyttet tagetage på 180 kvm.

Stuerne er med h<strong>østrong>je paneler, brændeovn og særligt h<strong>østrong>jt

til loftet (ca. 4 m). Fra stueetagen er der udgang til terrassen

og nedgang til meget flot og velholdt have.

Ejendommen udbydes ved et samlet salg til en kontantpris

på kr. 7.895.000,-

Ønsker man at erhverve ejendommen til f.eks. 2 generationer/familier

eller at erhverve blot en enkelt lejlighed

vil kontantprisen være for stuetagen kr. 3.800.000,- og

for f<strong>østrong>rstesalen kr. 4.095.000,-

V I L L A S Ø L Y S T

Helt ny opf<strong>østrong>rt penthouse-ejerlejlighed med fantastisk

frit vue over Utterslev mose, og mulighed for at nyde

de sk<strong>østrong>nneste solnedgange.

Bolig i h<strong>østrong>j kvalitet, s<strong>østrong>-udsigt, pool i haven, åbne <strong>østrong>st-

og vestvendte terrasser, tilladelse til liberalt erhverv og

ingen bopælspligt, er med til at g<strong>østrong>re denne bolig helt

unik.

Arkitekten har udvalgt materialer som kræver et minimum

af vedligeholdelse.

Lejligheden med boligareal på 127 kvm er indrettet

med entré med dyb garderobe, gæsteværelse/kontor,

stort soveværelse, med flot panoramaudsigt over s<strong>østrong>en,

walk-in closet. K<strong>østrong>kken- og spiseafdeling er i forbindelse

med stuen der har 3 udgange til 54 kvm terrasse.

Vinduer går til gulv og giver flot rumfornemmelse. Flot

badeværelse. Kælderen er indrettet som 54 kvm gæstebolig/kontorer

med badeværelse. Tilh<strong>østrong>rende garage.

Kontantpris kr. 3.8 millioner.


F R Y D E N D A L S H U S - 1 0 L U K S U S L E J L I G H E D E R

Ledelsen i Bruun Rasmussen Estates

består af de statsautoriserede ejendomsmæglere

Franz Gammelgaard

og Sine Hunæus.

Bredgade 33

1260 K<strong>østrong>benhavn K

Tel 3343 6911

Det er ikke for meget sagt at vi tilbyder ekstraordinære

boliger i topkvalitet – det ypperste man kan forvente

og <strong>østrong>nske som base for sig selv og sin familie. Absolutte

liebhaverkvaliteter i tilbagetrukket luksus, fredeligt og

smukt uden at være prangende.

Bag indretningen i dag står NYMAND+RAVN arkitekter.

Resultatet er en nyskabende oplevelse med vægt

på alle klassiske dyder i et fremadrettet milj<strong>østrong>. Moderne

boliger indrettet elegant og funktionelt i raffineret

samspil med byvillaens varierede arkitektur.

Nyrenoverede ejendomme, specialdesignet inventar, de

bedste materialer – h<strong>østrong>jeste kvalitet i et design der er

udfordrende og funktionelt på samme tid.

Lejligheder fra 100 - 172 kvm.

Kontantpris fra kr. 2.5 til kr. 5.1 millioner.

Læs mere på www.frydendalshus.dk

Fax 7011 7177

estates@bruun-rasmussen.dk

www.bruun-rasmussen.dk


omregningstabel

EXCHANGE TABLE

dkk euro

1.000 135

2.000 275

3.000 400

4.000 550

5.000 675

6.000 800

7.000 950

8.000 1.100

9.000 1.200

10.000 1.350

15.000 2.000

20.000 2.700

25.000 3.400

30.000 4.000

35.000 4.700

40.000 5.400

45.000 6.000

50.000 6.700

55.000 7.400

60.000 8.000

65.000 8.700

70.000 9.400

75.000 10.000

80.000 10.500

85.000 11.500

90.000 12.000

95.000 13.000

dkk euro

100.000 13.000

110.000 15.000

120.000 16.000

130.000 17.000

140.000 19.000

150.000 20.000

160.000 21.000

170.000 23.000

180.000 24.000

190.000 26.000

200.000 27.000

225.000 30.000

250.000 34.000

275.000 37.000

300.000 40.000

325.000 44.000

350.000 47.000

375.000 50.000

400.000 54.000

425.000 57.000

450.000 60.000

475.000 64.000

500.000 67.000

525.000 70.000

550.000 74.000

575.000 77.000

600.000 80.000

dkk euro

650.000 87.000

700.000 94.000

750.000 100.000

800.000 107.000

850.000 114.000

900.000 120.000

950.000 128.000

1.000.000 135.000

1.100.000 150.000

1.200.000 160.000

1.300.000 175.000

1.400.000 190.000

1.500.000 200.000

1.600.000 215.000

1.700.000 230.000

1.800.000 240.000

1.900.000 255.000

2.000.000 270.000

2.100.000 280.000

2.200.000 300.000

2.300.000 310.000

2.400.000 325.000

2.500.000 335.000

3.000.000 400.000

3.500.000 470.000

4.000.000 540.000

5.000.000 675.000

Ved omregning fra dkk til euro er anvendt nationalbankens officielle valutakurs på tidspunktet for

udarbejdelse af kataloget.

Bel<strong>østrong>bet i euro er afrundet til et tal, der efter Bruun Rasmussens sk<strong>østrong>n fremtræder på en præsentabel

måde i forhold til bel<strong>østrong>bet i dkk.

Der bydes altid i dkk. Bruun Rasmussen g<strong>østrong>r opmærksom på at valutakursen ved betaling med euro

kan være forskellig fra den ovennævnte.

For the conversion from DKK into Euro, Bruun Rasmussen has used the official rate of exchange from Denmarks

Nationalbank (the Danish national bank) at the time of preparation of the catalogue.

The amount in Euro is, in Bruun Rasmussen's judgment, rough<strong>lystrong> adjusted to presentable figures.

The bidding always takes place in DKK. Please note that the rate of exchange, when paying in Euro, may deviate

from the above-mentioned rate.

300 BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737


historien om bruun rasmussen

NY BOG PÅ GADEN

“AUKTION - BRUUN RASMUSSEN 1948-2004”

NY BOG AF PALLE SCHMIDT

Bogen beretter alle de gode historier om salg af særlige samlinger, malerier

og kunstgenstande med spændende baggrund og proveniens, – lige fra fabriksejer

Knud Abildgaards enestående samling af franske kunstværker til Erik Olesens

uds<strong>østrong>gte samling af moderne kunst og den underholdende auktion med effekter

fra digteren Dan Turèlls arbejdsværelse. Bogen kan k<strong>østrong>bes direkte hos Bruun Rasmussen

og koster 399 kr. og vi sender bogen til Dem uden beregning.

Ring på 33 43 69 11 og bestil bogen eller send en e-mail til bredgade@bruun-rasmussen.dk.

BOGEN UDKOMMER DEN 15. NOVEMBER og er udgivet af Nyt Nordisk Forlag

Arnold Busck. Den har i alt 208 sider og ca. 200 farveillustrationer. Format: 23 x 28 cm


salgspriser PRICES REALIZED, BUYERS PREMIUM NOT INCLUDED

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 734, MALERIER

1501 370.000

1502 300.000

1505 55.000

1508 100.000

1509 320.000

1510 32.000

1511 75.000

1513 50.000

1514 130.000

1516 32.000

1517 32.000

1518 28.000

1520 10.000

1523 125.000

1524 1.400.000

1526 100.000

1528 26.000

1529 130.000

1530 18.000

1531 60.000

1532 28.000

1533 24.000

1536 42.000

1538 150.000

1540 30.000

1542 18.000

1543 20.000

1545 180.000

1546 280.000

1547 450.000

1548 40.000

1549 80.000

1552 540.000

1553 1.500.000

1554 105.000

1556 28.000

1559 200.000

1560 40.000

1561 50.000

1562 34.000

1563 72.000

1565 30.000

1567 36.000

1568 50.000

1569 34.000

1570 28.000

1571 180.000

1572 200.000

1573 100.000

1574 140.000

1575 16.000

1576 8.000

1577 15.000

1578 95.000

1579 42.000

1582 25.000

1584 45.000

1585 30.000

1586 35.000

1587 8.000

1588 30.000

1592 680.000

1593 100.000

1594 105.000

1595 170.000

1596 25.000

1597 50.000

1598 6.000

1599 5.000

1600 28.000

1601 3.000

1604 10.000

1605 10.000

1606 190.000

1607 28.000

1609 22.000

1610 8.000

1611 20.000

1612 160.000

1614 26.000

1615 38.000

1616 5.500

1617 6.000

1618 11.000

1619 3.000

1620 10.000

1621 10.000

1622 5.500

1623 5.500

1626 20.000

1628 32.000

1629 15.000

1630 30.000

1631 3.500

1633 38.000

1635 3.000

1636 9.500

1638 5.500

1640 18.000

1642 11.000

1645 45.000

1647 18.000

1648 30.000

1649 8.000

1650 8.000

1651 6.000

1652 16.000

1653 5.000

1654 16.000

1655 17.000

1656 10.000

1657 26.000

1659 26.000

1660 46.000

1663 10.000

1665 7.000

1666 6.000

1667 9.000

1668 4.000

1669 1.500

1670 9.500

1672 47.000

1673 3.000

1675 7.000

1677 7.600

1679 18.000

1680 12.000

1681 16.000

1682 9.000

1683 8.000

1684 7.000

1685 15.000

1686 15.000

1687 30.000

1688 8.000

1690 11.000

1691 10.000

1692 42.000

1693 5.500

1694 20.000

1696 5.500

1698 6.000

1699 45.000

1700 6.000

1701 7.000

1702 25.000

1705 15.000

1708 8.000

1709 3.500

1710 25.000

1712 3.500

1713 15.000

1714 1.500

1715 12.000

1716 2.500

1717 4.000

1719 17.000

1721 26.000

1722 6.000

1723 9.000

1724 120.000

1725 40.000

1726 45.000

1727 17.000

1728 110.000

1729 12.000

1731 14.000

1732 4.000

1733 3.000

1734 5.000

1735 3.500

1736 9.000

1738 11.000

1739 10.000

1740 9.000

1741 10.000

1742 10.000

1743 32.000

1744 7.500

1746 12.000

1747 10.000

1750 13.000

1751 20.000

1752 14.000

1753 140.000

1754 22.000

1755 38.000

1757 5.000

1763 14.000

1764 18.000

1765 23.000

1766 24.000

1767 10.000

1768 24.000

1769 26.000

1770 16.000

1771 40.000

1772 6.000

1773 3.800

1778 5.000

1779 5.500

1780 34.000

1782 9.000

1784 12.000

1786 9.500

1787 40.000

1788 4.000

1789 4.000

1790 8.500

1792 32.000

1793 50.000

1795 9.000

1796 8.000

1798 21.000

1799 22.000

1800 13.000

1801 2.500

1802 4.500

1804 15.000

1805 5.000

1806 5.000

1807 3.500

1808 15.000

1809 27.000

1810 9.000

1811 11.000

1813 22.000

1814 3.500

1819 9.000

1822 5.500

1824 7.500

1826 8.500

1827 10.000

1829 11.000

1832 30.000

1833 8.500

1834 8.500

1835 11.000

1836 5.000

1838 11.000

1839 8.000

1840 14.000

1841 5.500

1842 6.000

1843 30.000

1844 4.500

1845 34.000

1846 5.000

1847 12.000

1848 7.500

1849 16.000

1850 22.000

1855 7.500

1856 7.500

1857 5.000

1859 2.500

1860 7.500

1861 16.000

1862 10.000

1863 17.000

1864 11.000

1865 15.000

1866 15.000

1867 10.000

1868 11.000

1870 25.000

1871 15.000

1872 13.000

1873 6.000

1874 10.000

1875 7.000

1876 11.000

1878 42.000

1879 7.000

1880 52.000

1881 16.000

1883 10.000

1884 15.000

1885 36.000

1886 10.000

1888 14.000

1890 12.000

1891 46.000

1892 30.000

1893 4.500

1894 3.000

1895 14.000

1896 8.500

1898 9.000

1900 6.800

1901 9.500

1902 7.000

1904 4.000

1905 27.000

1906 5.500

1907 10.000

1908 25.000

1909 8.000

1911 4.000

1912 20.000

1913 7.500

1915 22.000

1916 6.000

1917 3.000

1918 9.500

1919 13.000

1921 12.000

1922 4.000

1923 5.000

1924 18.000

1925 13.000

1927 9.000

1929 10.000

1930 7.500

1931 5.500

1932 3.800

1933 5.000

1934 18.000

1935 3.500

1936 5.000

1937 6.000

1938 7.500

1939 4.000

1940 5.000

1941 4.000

1944 4.500

1945 8.000

1946 10.000

1947 8.000

1948 3.500

1951 3.000

1952 10.000

1953 6.500

1955 6.000

1956 2.500

1957 10.000

1958 6.000

1959 4.000

1960 8.000

1961 3.000

1962 4.000

1963 6.000

1964 4.000

1965 8.500

1966 8.000

1967 9.000

1968 4.000

1969 5.000

1970 7.000

1971 3.000

1972 5.000

1973 3.000

1974 3.000

1975 4.500

1976 74.000

1978 7.000

1979 3.000

1980 3.000

1981 3.000

1982 4.000

1983 4.500

1984 6.500

1985 3.500

1986 4.500

1987 2.500

1988 7.500

1989 3.000

1990 40.000

1991 3.000

1993 6.000

1994 3.000

1995 3.000

1996 10.000

1997 9.000

1998 5.000

1999 7.000

2000 2.500

2001 4.000

2002 3.500

2003 2.000

2004 54.000

2007 3.500

2008 4.000

2009 3.000

2010 8.000

2011 5.000

2012 4.500

2013 4.500

2014 3.000

2015 3.500

2016 5.000

2017 10.000

2018 1.500

2019 3.000

2020 2.500

2022 8.500

2023 7.500

2024 3.000

2025 3.800

2026 3.500

2027 1.800

2028 4.500

2029 6.000

2030 1.000

2031 1.000

2032 9.000

2033 6.000

2034 6.500

2035 11.000

2036 9.000

2037 7.000

2039 12.000

2040 4.000

2041 2.000

2042 3.000

2043 4.000

2044 22.000

2045 6.000

2046 8.000

2047 5.500

2048 18.000

2050 35.000

2051 8.000

2054 3.000

2055 11.000

2056 7.000

2057 4.000

2058 1.500

2060 6.000

2061 11.000

2062 10.000

2064 5.000

2065 6.000

2066 3.500

2067 2.000

2068 1.200

2069 5.000

2070 4.000

2071 5.000

2072 3.000

2074 4.000

2076 8.000

2078 5.400

2079 7.000

302

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737


24 timers hammerslagsop<strong>lystrong>sning

24 HOURS HAMMER PRICE INFORMATION

De kan d<strong>østrong>gnet rundt ringe til vores

automatiske telefonsvarer og få

op<strong>lystrong>st salgsresultater.

33 43 69 08

Ring til Bruun Rasmussen på 33 43 69 08

De bliver budt velkommen af vores automatiske

telefonsvarer, hvorefter De taster 1

(Tast 2 for op<strong>lystrong>sninger på engelsk)

(Tast 3 for op<strong>lystrong>sninger på tysk)

Vælg afdeling:

Tast 1 for Bruun Rasmussen Bredgade

Tast 2 for Bruun Rasmussen Havnen

Tast 3 for Bruun Rasmussen Vejle

Indtast auktions-nummer

(denne auktion har nr. 737)

og afslut med “firkant”

Indtast katalog-nummer og afslut med

“firkant”

Hammerslagsprisen op<strong>lystrong>ses herefter

Ønsker De flere priser fra samme auktion

tast 1

Ønsker De op<strong>lystrong>sning om en anden auktion

tast 2

Ønsker De op<strong>lystrong>sning om en anden afdeling

tast 3

Ønsker De personlig betjening tast 9

De kan indtaste imens der tales.

Recorded auction results are

available 24 hours by calling

+45 33 43 69 08

Call Bruun Rasmussen + 45 33 43 69 08

You are welcomed by our answering

machine after which you press 2

(press 1 for information in Danish)

(press 3 for information in German)

Choose department:

Press 1 for Bruun Rasmussen Bredgade

Press 2 for Bruun Rasmussen Havnen

Press 3 for Bruun Rasmussen Vejle

Dial auction number

(present auction is No. 737)

and press “pound sign”

Dial lot number and press “pound sign”

The hammer price is informed.

Should you require hammer prices of further

lots from same auction press 1

Should you require information of any other

auction press 2

Should you require information of any other

department press 3

For personal assistance press 9

You are able to press the keys during the

recorded instructions.

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737 303


katalogiseringsprincipper

EXPLANATION OF CATALOGUING PRINCIPLES

Forklaring vedr. kunstnernavne i katalogerne

Jens Juel: I henhold til vor opfattelse: Et originalt arbejde

af kunstneren, for hvis ægthed Bruun Rasmussen indestår i

henhold til k<strong>østrong>bskonditioner § 9.

Nedennævnte forbehold ved katalogiseringer er foretaget

efter vor bedste overbevisning og tjener som vejledning for

k<strong>østrong>ber, men kan ikke g<strong>østrong>res til genstand for reklamationer.

Jens Juel tilskrevet: I henhold til vor opfattelse: Værket er

sandsynligvis fra kunstnerens tid og muligvis udf<strong>østrong>rt af denne.

Jens Juel's atelier/skole: I henhold til vor opfattelse: Udf<strong>østrong>rt

under kunstnerens indf<strong>lystrong>delse og antagelig fra dennes tid.

Jens Juel, (?): I henhold til vor opfattelse: Kan være udf<strong>østrong>rt af

kunstneren eller en senere kopi efter kunstneren.

Jens Juel, kopi efter/Jens Juel's stil/Jens Juel efterf<strong>østrong>lger:

I henhold til vor opfattelse: En senere gentagelse eller i stil

med kunstneren.

?: Yderligere forbehold for den i kataloget angivne beskrivelse.

Sign.: Efter vor overbevisning original signatur af kunstneren.

Bet.: I henhold til vor opfattelse: Kunstnersignatur er gengivet,

men ikke n<strong>østrong>dvendigvis udf<strong>østrong>rt af kunstneren.

For beskadigelse af ramme ydes ingen kompensation.

Ovenstående beskrivelse er Bruun Rasmussens opfattelse og

tjener som vejledning for k<strong>østrong>ber. Det er ikke nogen garanti.

K<strong>østrong>ber skal selv overbevise sig om de forskellige katalognumres

autencitet og kondition.

Forkortelser:

* = Fuld moms

CD = Copy-Dan

L = Længde

B = Bredde

H = H<strong>østrong>jde

Signaturer på grafik

del. eller delineavit: Har tegnet det.

pinx. eller pinxit: Har malet det.

inv. eller invenit: Har opfundet det.

inc. eller incidit: Har graveret det.

lith.: Har litograferet det.

xyl.: Har skåret det i træ.

sc., sculp., sculpebat eller sculpsit:

Har hugget det eller har stukket/graveret det.

fec. eller fecit: Har udf<strong>østrong>rt det.

ex., excu. eller excudit: Har udgivet det.

A F H E N T N I N G

304

D = Dybde

Diam. = Diameter

sst. = samme sted

U.r. = Uden ramme

kt. = Karat guld

ct. = Carat ædelstene

af m<strong>østrong>bler og st<strong>østrong>rre malerier og tæpper skal ske senest andendagen

efter auktionens afslutning af hensyn til eftersynet på

den kommende auktion, med mindre andet er aftalt. I modsat

fald kan vi se os n<strong>østrong>dsaget til uden yderligere varsel at sende de

k<strong>østrong>bte effekter til opbevaring for k<strong>østrong>bers regning og risiko.

Explanation of names of artists used in the catalogues

Jens Juel: In our opinion, an original work by the artist the

genuiness and authenticity of which is guaranteed by Bruun

Rasmussen according to the Conditions of Purchase § 9.

Below cataloguing reservations are made according to the best

of Bruun Rasmussen's knowledge. They are for guidance

on<strong>lystrong> and cannot be subject to claims.

Jens Juel tilskrevet (ascribed to): In our opinion, probab<strong>lystrong> a

work of the period of the artist, and possib<strong>lystrong> made by the artist.

Jens Juel's atelier (studio)/skole (school): In our opinion, a work

made under the influence of the artist, and probab<strong>lystrong> of his period.

Jens Juel, (?): In our opinion, possib<strong>lystrong> a work by the artist, or

a (later) copy of the artist’s work.

Jens Juel, kopi efter (copy after)/Jens Juel's stil (style of)/

Jens Juel efterf<strong>østrong>lger (follower of): In our opinion, a later

copy of a work by the artist or in the artist's style.

?: Further reservations of the catalogue description.

Sign.: In our opinion, the work has been signed by the artist.

Bet. (inscribed): In our opinion, the inscription may be by a

hand other than that of the artist.

No compensation is given should the frame be damaged.

Above description is a statement of opinion by Bruun Rasmussen

and is to be considered on<strong>lystrong> as guidance to the buyer

and not as a statement of fact. The buyer is to satisfy himself

of the authenticity and the condition of the works of art.

Abb.:

*

Signatures on prints

del. eller delineavit: Has drawn it.

pinx. eller pinxit: Has painted it.

inv. eller invenit: Has invented it.

inc. eller incidit: Has engraved it.

lith.: Has lithographed it.

xyl.: Has cut it in wood.

sc., sculp., sculpebat eller sculpsit:

Has cut it or has incised/engraved it.

fec. eller fecit: Has executed it.

ex., excu. eller excudit: Has published it.

= Full VAT

D = Depth

CD = Droit de Suite Diam. = Diameter

L = Length

sst. = Same place

B = Width

U.r. = Unframed

H = Height

kt. = Gold karat

ct. = Precious stone carat

D I S PAT C H

Unless otherwise agreed, furniture, large paintings and carpets

must be collected no later than two days after the last

day of auction in order to facilitate the next viewing. We may

be compelled to send uncollected goods into storage at the

expense and risk of the buyer without further notice.

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737


moms og kunstnerafgift

VAT AND COPY-DAN INFORMATION

STANDARD

AUKTIONSOMKOSTNINGER

25 % - BRUGT MOMS

1. januar 1995 trådte nye love i kraft i EU vedr<strong>østrong>rende

moms ved handel på auktion med brugte varer, kunstgenstande,

samlerobjekter og antikviteter, der nu kan

handles til brugt moms.

Efter de nye regler er det kun auktionsomkostninger,

der skal tillægges moms, og ikke som tidligere varens

fulde pris. I auktionsomkostninger er indregnet ikke

fradragsberettiget moms.

FULDMOMS *

anvendes for visse varer som ikke kan handles i brugt

moms. Disse er mærket med en stjerne *. K<strong>østrong>bere skal

betale 20% i auktionsomkostninger, hvortil lægges 25%

moms af hammerslaget og auktionsomkostningerne.

REDUCEREDE AUKTIONS-

OMKOSTNINGER 20 %

betales af k<strong>østrong>bere der opfylder f<strong>østrong>lgende betingelser:

1. Danske momsregistrerede k<strong>østrong>bere kan vælge at betale

20% i auktionsomkostninger + 25% moms af hele bel<strong>østrong>bet

(fuldmoms). Momsbel<strong>østrong>bet kan k<strong>østrong>ber modregne,

og betaler derved 20% i auktionsomkostninger.

2. Momsregistrerede k<strong>østrong>bere i andre EU-lande kan, ved

at anvende deres EU-momsnr., undgå den danske

moms og derved betale 20% i auktionsomkostninger.

3. Alle k<strong>østrong>bere med bopæl i et land uden for EU, der

opfylder de danske toldmyndigheders krav i forbindelse

med eksport, betaler derved 20% i auktionsomkostninger

(se k<strong>østrong>bskonditioner, §3, Afgiftsfritagelse).

KUNSTNERAFGIFT

TIL COPY-DAN CD

If<strong>østrong>lge gældende dansk lovgivning om ophavsret, skal

der opkræves 5% i kunstnerafgift af hammerslagsprisen

med tillæg af auktionsomkostninger på 20% excl. afgift

på værker af alle nyere danske og de fleste udenlandske

kunstnere. Disse værker er mærket CD for Copy-Dan ud

for katalognummeret.

For nærmere information henvises til k<strong>østrong>bskonditionerne.

B A N K F O R B I N D E L S E

BUYER’S STANDARD PREMIUM

25% AUCTIONEERS’ MARGIN

SCHEME

As of 1 January 1995 new EC regulations came into

effect regarding the sale of secondhand goods, works

of art, collector’s items and antiques; these items may

now be traded under the Auctioneers’ Margin Scheme.

Under the Auctioneers’ Margin Scheme the premium

on<strong>lystrong> is subject to VAT, i.e. the hammer price is exempted

from VAT. The buyer’s premium of 25% will thus

henceforth include non-refundable VAT.

FULL VAT *

will be charged on goods that cannot be traded under

the Auctioneers’ Margin Scheme. These lots are

marked with an asterisk*. The buyer pays the auction

premium of 20% plus 25% VAT on the hammer price

as well as the buyer’s premium.

BUYER’S REDUCED PREMIUM

20 %

is paid by buyers fulfilling the following terms/conditions:

1. Danish VAT registered buyers may choose to pay

the 20% buyer’s premium +25% VAT on the total

amount (Full VAT). The buyer may have the total VAT

refunded and thus pays 20% in buyer’s premium on<strong>lystrong>.

2. VAT registered buyers in other EU countries may avoid

Danish VAT by using their VAT registration number

and thereby pay a buyer’s premium of 20% on<strong>lystrong>.

3. Residents of countries outside the EU meeting the

Danish customs authorities’ requirements regarding the

export of goods pay the buyer’s premium of 20% on<strong>lystrong>

(see Conditions of Purchase §3, Exemption from VAT).

ARTISTS’ ROYALTIES

PAYABLE TO COPY - DAN CD

Pursuant to current Danish legislation on Copyright an

artists’ royalty of 5% of the total price exclusive of VAT

(i.e. hammer price plus buyer’s premium 20%) shall be

collected on works of modern art by all Danish and most

foreign artists. These works are marked CD for Copy-Dan

next to the lot number.

For further information please refer to the Conditions of Purchase.

Danske Bank – Account 30014310970638 – IBAN DK4130004310970638 – Swift-BIC DABADKKK – Giro 9641 2055392 – CVR-nr. DK25472020

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737 305


k<strong>østrong>bskonditioner

§ 1. BUDGIVNING

K<strong>østrong>ber er den byder, der får hammerslag. Den, der byder for

andre, hæfter som selvskyldnerkautionist for berigtigelsen af

k<strong>østrong>bet.

På opfordring fra Bruun Rasmussen Kunstauktioner (herefter

benævnt Bruun Rasmussen), skal alle bydere, hvadenten de

<strong>østrong>nsker at afgive et bud ved personligt fremm<strong>østrong>de på auktionsstedet

eller afgive en kommission pr. brev eller fax eller byde

direkte pr. telefon, kunne dokumentere deres betalingsdygtighed

samt til enhver tid identificere sig. Bruun Rasmussen

er altid berettiget til at nægte at acceptere et bud, hvis på

forlangende ikke tilstrækkelig sikkerhed er stillet eller en passende

à conto betaling har fundet sted.

Bud afgives af byderen ved personligt fremm<strong>østrong>de på auktionsstedet

eller ved skriftlig kommission. Afgivelse af bud pr. telefon

er muligt under visse forudsætninger, der afg<strong>østrong>res af Bruun

Rasmussen. Bruun Rasmussen påtager sig intet ansvar for eventuelle

fejl eller fejltagelser, der måtte opstå ved brug af denne

service. Auktionarius bestemmer overbuddets st<strong>østrong>rrelse og

træffer ligeledes afg<strong>østrong>relse i alle tvivlstilfælde om budgivningen.

§ 2. BETALING

For katalognumre, der handles til brugtmoms, opg<strong>østrong>res

k<strong>østrong>besummen som hammerslagsprisen med tillæg af 25% i auktionsomkostninger

inklusive afgift.

Visse katalognumre handles efter særlige regler til fuldmoms,

så udover auktionsomkostninger på 20%, beregnes moms på

25% af hammerslag og auktionsomkostninger. Hvilke katalognumre

der sælges til fuldmoms fremgår af kataloget med

stjerne*.

Danske momsregistrerede k<strong>østrong>bere skal overfor os op<strong>lystrong>se deres

SE-/CVR-nr. (moms-nr.), da dette skal anf<strong>østrong>res på de fakturaer,

hvor varen k<strong>østrong>bes i fuld moms.

For visse udenlandske k<strong>østrong>bere gælder der særlige regler for

afgiftsfritagelse jvf. § 3. Afgiftsfritagelse omfatter ikke EU private

k<strong>østrong>bere, som ligestilles med danske k<strong>østrong>bere jvf. gældende

dansk lovgivning om handel med brugte varer, kunstgenstande,

samlerobjekter og antikviteter.

K<strong>østrong>besummen forfalder til betaling ved tilslaget. Der kan betales

kontant eller med Dankort, banknoteret check, rejsechecks,

Visa-, Master-, Diners Club- eller Eurocard. Personlige udenlandske

checks kan kun anvendes efter forudgående aftale.

Betaling kan finde sted under eller umiddelbart efter auktionen

og under alle omstændigheder skal betaling finde sted

senest 8 dage efter fakturadatoen.

Betales k<strong>østrong>besummen ikke rettidigt, skal der svares rente heraf

med 1,5% pr. påbegyndt måned.

Betales k<strong>østrong>besum og renter ikke inden 8 dage efter at Bruun

Rasmussen har afsendt påkrav herom til k<strong>østrong>ber, er Bruun Rasmussen

berettiget til at annullere k<strong>østrong>bet og bortsælge det k<strong>østrong>bte

på ny auktion hos Bruun Rasmussen eller underhånden og

afkræve k<strong>østrong>ber ethvert herved opstået tab. Et eventuelt overskud

tilfalder den, der har indleveret det k<strong>østrong>bte til auktion.

Har den misligholdende k<strong>østrong>ber tilgodehavender fra salg af

effekter hos Bruun Rasmussen, er Bruun Rasmussen berettiget

til at berigtige ethvert tilgodehavende hos k<strong>østrong>ber ved modregning.

Har den misligholdende k<strong>østrong>ber indleveret andre effekter til

salg, er Bruun Rasmussen berettiget til at bortsælge sådanne

effekter på auktion hos Bruun Rasmussen uden at være bundet

306

af en af den misligholdende k<strong>østrong>ber fastsat mindstepris. Den

misligholdende k<strong>østrong>ber er ikke berettiget til at kræve udlevering

af effekter indleveret til salg, så længe forfalden gæld til Bruun

Rasmussen ikke er betalt, uanset om værdien af sådanne effekter

må anses at overstige forfalden gæld.

Bruun Rasmussen er berettiget til at afvise bud afgivet af en

k<strong>østrong>ber, der er i misligholdelse med sine betalingsforpligtelser

over for Bruun Rasmussen eller et bud afgivet af en anden

på den pågældendes vegne, ligesom Bruun Rasmussen er berettiget

til at kræve et depositum som betingelse for accept af

fremtidige bud.

§ 3. AFGIFTSFRITAGELSE

Udenlandske k<strong>østrong>bere, der opfylder nedennævnte betingelser,

betaler 20% i auktionsomkostninger af hammerslaget, og bliver

ikke belastet af danske afgifter.

A. KØBERE MED BOPÆL I ET ANDET EU-LAND:

K<strong>østrong>bere, som er momsregistreret i et andet EU-land, fritages for

at betale dansk moms, når momsregistreringen dokumenteres

over for Bruun Rasmussen, som skal påf<strong>østrong>re momsnummeret

på fakturaen.

B. KØBERE MED BOPÆL UDEN FOR EU:

1 Forsendelse gennem spedit<strong>østrong>r:

Effekter, der eksporteres gennem en af Bruun Rasmussen

godkendt spedit<strong>østrong>r, fritages for afgift.

2 Udf<strong>østrong>rsel som rejsegods:

Der kan ske fritagelse for dansk afgift, når k<strong>østrong>beren selv medtager

det k<strong>østrong>bte under forudsætning af, at f<strong>østrong>lgende betingelser

er opfyldt:

Fakturaen skal være betalt, og den danske afgift på 25% af

fakturabel<strong>østrong>bet skal være deponeret hos Bruun Rasmussen.

a K<strong>østrong>bere med fast bopæl i Norge vil få den danske moms

refunderet, så snart Bruun Rasmussen har modtaget k<strong>østrong>bsfakturaen

retur med påtegning om officiel indf<strong>østrong>rsel fra det

endelige lands toldmyndighed eller anden på omsætningsafgiftsområdet

kompetent myndighed, hvis k<strong>østrong>bet overstiger

DKK 1.200.

b K<strong>østrong>bere med fast bopæl andre steder uden for EU vil få den

danske moms refunderet, efter at effekterne har været forevist

til toldbehandling i forbindelse med k<strong>østrong>berens udrejse

fra EU. Eksport<strong>østrong>rblanketten returneres til Bruun Rasmussen

efter at være forsynet med et toldvæsens attest for

udf<strong>østrong>rslen, hvis k<strong>østrong>bet overstiger DKK 300. Dette gælder også

for Fær<strong>østrong>erne og Gr<strong>østrong>nland.

§ 4. AFGIFTSBETALING

A. Momsregistrerede i andre EU-lande, der ikke <strong>østrong>nsker at g<strong>østrong>re

brug af § 3, kan i stedet vælge at handle til brugtmoms/fuldmoms

på lige fod med private k<strong>østrong>bere. Dette skal meddeles

os inden kl. 10 den f<strong>østrong>lgende auktionsdag.

B. Momsregistrerede i Danmark kan vælge at k<strong>østrong>be til fuldmoms

med 25% af både hammerslag og auktionsomkostninger. Dette

skal meddeles os inden kl. 10 den f<strong>østrong>lgende auktionsdag.

§ 5. UDLEVERING

K<strong>østrong>besummen skal være betalt, inden det k<strong>østrong>bte kan udleveres

til k<strong>østrong>beren. Det k<strong>østrong>bte henligger fra hammerslaget for k<strong>østrong>bers

regning og risiko. For varer, der ikke er afhentet 14 dage efter

hammerslaget, vil der blive opkrævet opbevaringsgebyr. K<strong>østrong>bte

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737


varer, der er betalt, men ikke afhentet, vil efter 1 år blive videresolgt

for k<strong>østrong>bers regning ved auktion eller underhånden.

§ 6. FORSENDELSE

Såfremt Bruun Rasmussen påtager sig at emballere og fremsende

k<strong>østrong>bte varer, sker dette på k<strong>østrong>bers regning og risiko.

Bruun Rasmussen kan således ikke drages til ansvar for skader

forvoldt på k<strong>østrong>bte varer under forsendelse eller for forsvundne

forsendelser.

§ 7. KUNSTNERAFGIFT

TIL COPY-DAN CD

If<strong>østrong>lge gældende dansk lovgivning om ophavsret skal der

opkræves 5% i f<strong>østrong>lgeretsvederlag/kunstnerafgift af hammerslagsprisen

med tillæg af auktionsomkostninger på 20% excl. afgift,

på værker af alle nyere danske og visse udenlandske kunstnere.

Disse værker er mærket CD for Copy-Dan udfor katalognummeret.

F<strong>østrong>lgeretsvederlaget opkræves hos k<strong>østrong>ber af Bruun

Rasmussen på vegne af kunstnernes organisation Copy-Dan, for

de kunstværker, der er omfattet af loven. Der skal ikke svares

Copy-Dan afgift, såfremt det enkelte kunstværk koster under

DKK 1.670 i hammerslagspris.

§ 8. EKSPORTTILLADELSE

Kulturværdiudvalget er blevet ans<strong>østrong>gt om eksporttilladelse,

hvor dette kræves iflg. gældende dansk lovgivning om sikring

af kulturværdier i Danmark. Foreligger en sådan ikke, vil dette

blive meddelt den udenlandske k<strong>østrong>ber umiddelbart efter hammerslaget.

Derefter vil Bruun Rasmussen igen ans<strong>østrong>ge Kulturværdiudvalget

på k<strong>østrong>bers vegne, nu hvor prisen kendes. Gives

eksporttilladelse ikke, er Kulturværdiudvalget forpligtet til

at overtage det k<strong>østrong>bte til den opnåede pris, hvilket betyder at

k<strong>østrong>bet bliver hævet for k<strong>østrong>ber.

§ 9. KATALOGISERING

Alt sælges i den stand, hvori det ved hammerslaget er at forefinde

og som beskrevet i kataloget med senere offentliggjorte

ændringer og modifikationer.

Katalogiseringen er foretaget efter bedste overbevisning og

under anvendelse af de anf<strong>østrong>rte katalogiseringsprincipper.

De solgte effekter er ofte af en alder eller af en art, der bevirker,

at de kan være behæftet med fejl, mangler, restaurering

eller beskadigelser, der ikke n<strong>østrong>dvendigvis angives i kataloget.

Afbildninger i kataloget er blot til identifikation og kan ikke

anvendes til vurdering af effekternes stand.

Enhver der <strong>østrong>nsker at byde på auktion, b<strong>østrong>r derfor ved selvsyn

på de f<strong>østrong>r auktionen afholdte eftersyn forvisse sig om de

<strong>østrong>nskede effekters stand.

Katalogbeskrivelsen er udtryk for den på tidspunktet for katalogets

trykning blandt lærde og eksperter herskende opfattelse.

Skulle der efter k<strong>østrong>bet opstå tvivl om det k<strong>østrong>btes ægthed eller

dettes overensstemmelse med katalogbeskrivelsen, skal dette

straks meddeles til Bruun Rasmussen.

Såfremt det må erkendes, at det k<strong>østrong>bte er en forfalskning, eller

såfremt katalogbeskrivelsen har været behæftet med væsentlige

fejl, der har medf<strong>østrong>rt en væsentlig h<strong>østrong>jere hammerslagspris, end

en korrekt katalogbeskrivelse må antages at ville have resulteret

i, er k<strong>østrong>ber berettiget til at annullere k<strong>østrong>bet, hvorefter den

samlede erlagte k<strong>østrong>besum, dog h<strong>østrong>jst den i kataloget angivne

h<strong>østrong>jeste vurderingspris tillagt auktionsomkostninger og evt.

moms, vil blive refunderet k<strong>østrong>ber.

Væsentlige fejl i katalogbeskrivelsen relateret til mål eller vægt

erstattes kun procentuelt i forhold til differencen.

Retten til under de her anf<strong>østrong>rte betingelser at annullere et k<strong>østrong>b

kan kun ud<strong>østrong>ves af den, der k<strong>østrong>bte den pågældende effekt hos

Bruun Rasmussen og er betinget af, at krav om annullering

fremsættes skriftligt over for Bruun Rasmussen inden 2 år efter

k<strong>østrong>bsdagen, og af at det k<strong>østrong>bte inden samme frist returneres til

Bruun Rasmussen i den samme stand i enhver henseende, som

det k<strong>østrong>bte var i på hammerslagstidspunktet.

K<strong>østrong>ber kan i tilfælde af annullering ikke g<strong>østrong>re krav på betaling

af renter af k<strong>østrong>besummen og er ej heller berettiget til at kræve

anden udgift eller tab, herunder eventuel mistet videresalgsfortjeneste,

dækket.

Et k<strong>østrong>b kan ikke kræves annulleret efter ovenstående bestemmelser,

såfremt:

a beskrivelsen i kataloget på hammerslagsdagen var i overensstemmelse

med den på dette tidspunkt gældende opfattelse

blandt lærde og eksperter.

b den eneste måde til på katalogets udgivelsestidspunkt at

få fastslået et falskneri var iværksættelsen af videnskabelige

processer, hvis gyldighed f<strong>østrong>rst blev anerkendt efter

katalogets udgivelsestidspunkt eller som ville have været

uforholdsmæssigt omkostningskrævende eller uigennemf<strong>østrong>rlige

uden beskadigelse af den pågældende effekt.

Bruun Rasmussen Kunstauktioner

KOMMISSIONER

Bruun Rasmussen påtager sig at byde i kommission for

bydere, der ikke kan være til stede ved auktionen. Det er en

forudsætning, at kommissionen er Bruun Rasmussen i hænde

24 timer f<strong>østrong>r auktionens start, så om n<strong>østrong>dvendigt bydernes

kreditværdighed kan unders<strong>østrong>ges. Bruun Rasmussen påtager

sig intet ansvar for eventuelle fejltagelser, der måtte opstå ved

brug af denne service.

KONDITIONSRAPPORTER

Bruun Rasmussen påtager sig, hvis det er muligt, at orientere

nærmere om katalognumrenes kondition og tilstand. Dette er

ment som en service for kunder, der ikke selv har mulighed for

ved selvsyn at unders<strong>østrong>ge numrene på eftersynet. Det understreges,

at de givne op<strong>lystrong>sninger ikke kan g<strong>østrong>res til genstand for

reklamationer; her henvises til katalogteksten.

FRITAGELSE FOR

DANSK FULDMOMS

K<strong>østrong>bere skal if<strong>østrong>lge § 2 betale fuldmoms af de varer der i kataloget

er markeret med stjerne*.

Når virksomheder, der er momsregistrerede i andre EUlande,

k<strong>østrong>ber hos Bruun Rasmussen og videresælger til private,

skal der ikke betales dansk moms, men moms i henhold

til de regler der gælder, hvor den udenlandske virksomhed er

momsregistreret. Det tilrådes at s<strong>østrong>ge op<strong>lystrong>sning hos de lokale

myndigheder.

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737 307


conditions of purchase

§ 1. BIDDING

The buyer shall be the highest bidder at the “hammer price”.

Any person bidding on behalf of a third party shall be liable in

surety for completion of the sale.

At the request of Bruun Rasmussen Kunstauktioner (hereinafter

called Bruun Rasmussen), all bidders, whether they wish

to make bids in person at the place of auction or commission

bids by letter or fax or direct telephone bids, should be able to

document their ability to pay and be able to provide proof of

identity at any time. Bruun Rasmussen is entitled to refuse to

accept a bid if, when requested, adequate security or adequate

payment on account has not been rendered.

Bids should be made by the bidder in person at the place of

auction or by written commission. Telephone bidding is possible

within certain conditions made out by Bruun Rasmussen.

Bruun Rasmussen is not to be held responsible for any errors

that may occur using this service. The auctioneer shall have

absolute discretion as to the increment of the bids. The auctioneer

will also make decisions in all cases of doubt regarding

the bidding.

§ 2. PAYMENT

The purchase price is the hammer price plus 25% in buyer’s

premium, including VAT, for lots sold subject to the special

VAT scheme for sales of Works of Art, Collectors’ items and

Antiques, and second-hand goods by Public Auction (hereinafter

called Special VAT).

Certain lots are sold in accordance with specific rules on normal

VAT arrangement (hereinafter called normal VAT), so that

the purchase price is the hammer price plus an additional 20%

in buyer’s premium and VAT of 25% levied on both the hammer

price and the buyer’s premium. The lots subject to Full

VAT are indicated as such in the catalogue with an asterisk(*).

Danish VAT registered buyers shall provide us with documentation

of their SE-/CVR -number (VAT No.) as this has to be

quoted on the invoice for goods bought at full VAT.

For some foreign buyers, specific VAT-exemption rules app<strong>lystrong>

(cf. Article 3). VAT-exemption does not app<strong>lystrong> to private buyers

from the EU who are considered as Danish buyers (cf. current

Danish legislation on Special VAT Scheme for Sales of Works of

Art, Collectors’ items and Antiques by Public Auction).

The purchase price falls due for payment when the goods have

been knocked down. Payment may be made in cash, by Dankort,

banker’s cheque, traveller’s cheque, Visa-, Master-, Diners

Club- or Eurocard. Personal foreign cheques may on<strong>lystrong> be used

for payment by prior arrangement.

Payment may be made during or immediate<strong>lystrong> after the auction.

Under all circumstances payment must be made no later than

eight days from the date of the invoice.

Should the purchase price not be paid by the due date, interest

at 1.5 % per new month will be charged.

If the purchase price and interest are not paid within eight days

after Bruun Rasmussen has sent its demand to the buyer, Bruun

Rasmussen shall be entitled to rescind the sale and resell

the goods at a Bruun Rasmussen auction or private<strong>lystrong>, and to

demand reimbursement of any related losses from the defaulting

buyer. Any further profit on the sale shall be payable to the

person who had deposited the goods for sale by auction.

If the defaulting buyer is entitled to proceeds from a sale of

goods by Bruun Rasmussen, Bruun Rasmussen shall be entitled

to set off its receivables against its payables to the defaulting

buyer.

If the defaulting buyer has deposited other goods for sale, Bruun

Rasmussen shall be entitled to sell such goods at a Bruun

Rasmussen auction without being bound by the reserve stipu-

308

lated by the defaulting buyer. The defautling buyer shall not be

entitled to demand the surrender of goods deposited for sale

as long as the debt payable to Bruun Rasmussen has not been

discharged, regardless of whether the value of such goods may

be deemed to exceed the debt payable.

Bruun Rasmussen shall be entitled to refuse a bid made by a

buyer who is in default in respect to his payment obligations

to Bruun Rasmussen, as well as a bid made by a third party on

behalf of such a defaulting buyer. Bruun Rasmussen shall further

be entitled to demand a deposit as a condition of accepting

any future bids from such a purchaser.

§ 3. EXEMPTION FROM VAT

Foreign buyers who fulfil the conditions stated below shall pay

20% of the hammer price in buyer’s premium and shall not be

subject to Danish taxes and duties:

A. Buyers residing in another EU Member State:

Buyers are exempt from paying Danish VAT as long as they have

provided Bruun Rasmussen with documentation of their VAT

registration. The VAT number will then be quoted on Bruun

Rasmussen’s invoice.

B. BUYERS RESIDING OUTSIDE THE EU:

1 Dispatch through forwarding agent:

Lots exported through a forwarding agent approved by

Bruun Rasmussen are exempt from VAT.

2 EXPORT AS PERSONAL LUGGAGE:

Goods may be exempt from Danish VAT when the buyer

personal<strong>lystrong> takes the goods out of the country as luggage,

provided the following conditions have been met:

The invoice must have been paid and the Danish duty of

25% of the invoice amount must have been deposited with

Bruun Rasmussen.

a Buyers residing in Norway will be refunded the Danish VAT

as soon as the invoice of sale has been returned to Bruun

Rasmussen endorsed by the customs authorities of the

country in question or by any other authority with jurisdiction

over matters of purchase tax with respect to official imports

of goods into the country in question if the purchase price

exceeds DKK 1,200.

b Buyers residing in other countries outside the EU will be

refunded the Danish VAT after the goods have been presented

for customs clearance in connection with the departure

of the buyer from the EU. The exporter’s form should

be returned to Bruun Rasmussen after being endorsed

with the customs authorities’ export certificate if the purchase

price exceeds DKK 300 This also applies to the Faroe

Islands and Greenland.

§ 4. PAYMENT OF

TAXES AND DUTIES

A. Buyers with VAT-registration in other EU member states

who do not wish to make use of Article 3 may instead choose

to purchase items subject to Special VAT/Normal VAT in

the same manner as private buyers. Bruun Rasmussen must

be notified of this before 10 a.m. on the following auction day.

B. Buyers with VAT-registration in Denmark may choose to

purchase subject to Normal VAT at 25% of the hammer price

plus premium. Bruun Rasmussen must be notified of this

before 10 a.m. on the following auction day.

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737


§ 5. COLLECTION OF

PURCHASES

The purchase price must be paid in full before the purchased

lot can be passed over to the buyer. From the time of the lot

being knocked down to the buyer, until its collection, the purchased

lot will be held at the buyer’s own expense and risk.

A storage fee will be charged for lots which have not been collected

within 14 days after the time of the lot being knocked

down. Goods which have been paid for but not collected within

1 year will be resold at auction or private<strong>lystrong> at the buyer's expense.

§ 6. DISPATCH

Should Bruun Rasmussen undertake the packaging and forwarding

of purchased goods, this shall be done at the buyer’s

own expense and risk. Bruun Rasmussen shall thus not be held

liable neither for any damage caused to purchased goods

during dispatch nor for any missing consignments.

§ 7. DROIT DE SUITE

Pursuant to current Danish legislation on Copyright, an artistic

royalty of 5% of the total hammer price plus the buyer's premium

(20% excl. royalty) shall be collected on works of modern

art by all Danish and some foreign artists. These works are

identified in the catalogue by CD for Copy-Dan, marked beside

each relevant lot number. Bruun Rasmussen will from the buyer

collect the royalties required on behalf of the artists' organisation

Copy-Dan for any art work subject to this law. There are no

artistic royalties on art works sold for less than a hammer price

of DKK 1,670.

§ 8. EXPORT LICENCE

Applications for an export licence must be made to the Danish

Cultural Assets Committee when required in accordance with

current Danish legislation on the protection and preservation

of cultural assets in Denmark. Where such a licence has not

been obtained, the foreign buyer will be informed thereof

immediate<strong>lystrong> after the lot has been knocked down to the buyer.

Another application will subsequent<strong>lystrong> be sent to the Danish

Cultural Assets Committee by Bruun Rasmussen on behalf

of the buyer, now that the price is known. Should an export

licence not be granted, the Danish Cultural Assets Committee

would be obliged to acquire the purchased lot at the purchase

price, and the buyer would thus not be bound to the purchase.

§ 9. CATALOGUING

All lots are sold in the condition in which they are found when

knocked down and as described in the catalogue with subsequent<strong>lystrong>

published changes and modifications. Cataloguing is

done according to the best of Bruun Rasmussen’s knowledge

and on the cataloguing principles stated.

The lots auctioned are often of some age or of a kind which

makes it possible that they may contain defects, deficiencies, or

may have been subject to restoration or damage not necessari<strong>lystrong>

stated in the catalogue. Catalogue pictures are for identification

on<strong>lystrong> and cannot be used for an evaluation of the condition of

the goods.

Any person who wishes to bid at an auction should therefore

satisfy himself of the condition of the lots for which he intends

to bid by personal inspection at the preview held prior to the

auction. The catalogue description is an indication of the

prevailing oppinion of scholars and expert at the time of the

printing of the catalogue. If any doubts should arise after the

purchase regarding the genuineness of the purchased lot or its

conformance with the catalogue description, Bruun Rasmussen

should immediate<strong>lystrong> be informed thereof.

Should the purchased lot be proved to be a forgery, or if the

catalogue description contains material errors which lead to a

considerab<strong>lystrong> higher hammer price than that which a correct

catalogue description would presumab<strong>lystrong> result in, the buyer

shall be entitled to cancel the purchase, after which the buyer

shall be reimbursed for the total purchase price paid, up till a

maximum amount of the highest estimated price stated in the

catalogue plus buyer's premium and VAT, when applicable.

For material errors in the catalogue description in respect to

measurements or weight, compensation shall on<strong>lystrong> be paid on a

percentage basis in proportion to the difference.

The right of cancellation of a purchase in pursuance of the

present conditions can on<strong>lystrong> be exercised by the party who has

bought the lot in question at Bruun Rasmussen and shall be

subject to the presentation of a claim for cancellation in writing

to Bruun Rasmussen within 2 years of the purchase date and to

the purchased lot being returned to Bruun Rasmussen in the

same condition in any and all respects which the purchased lot

was in at the time of the lot being knocked down to the buyer.

In the event of cancellation the buyer shall not be entitled to

claim payment of interest on the purchase price nor shall the

buyer be entitled to claim compensation for any other expenses

or loss incurred, including any possible loss of profit in connection

with reselling.

It shall not be possible to state cancellation of a purchase in

pursuance of the above provisions if:

a the catalogue description on the day the lot was knocked

down to the buyer was in accordance with the then general<strong>lystrong>

accepted opinion of scholars and experts;

b the on<strong>lystrong> way of establishing whether the lot was a forgery at

the time of the publication of the catalogue was the implementation

of scientific processes, the validity of which was

on<strong>lystrong> acknowledged after the time of publication of the

catalogue, or which would have required a disproportionate

amount of cost, or which would have been impossible to

carry out without damaging the lot in question.

Bruun Rasmussen Auctioneers of Fine Art

COMMISSION

Bruun Rasmussen undertakes to execute commission bids

for bidders who are unable to be present at the auction. It is a

prerequisite that Bruun Rasmussen receives the commission

24 hours before the start of the auction for the bidders’ credit

to be checked, if necessary. Bruun Rasmussen is not to be held

responsible for any errors that may occur using this service.

CONDITION REPORTS

Bruun Rasmussen undertakes to provide further information

about the state and condition of the lots if possible. This is

regarded as a service for customers who are unable to make a

personal inspection of the lots at the preview. Bruun Rasmussen

stresses that the information given cannot be used as the

basis for complaints; complaints can on<strong>lystrong> be based on the catalogue

text.

EXEMPTION FROM VAT

Buyers shall, according to § 2, pay full VAT on lots marked with

an asterisk*.

No Danish VAT is to be paid when VAT registered companies

from other EU countries buy at Bruun Rasmussen and resell

to private buyers, The private buyer then on<strong>lystrong> has to pay VAT

according to the rules in force in the country where the foreign

company is VAT registered. For further information please

consult your local authorities.

The above is an English translation of the Danish version of the Conditions of Purchase. In case of dispute, on<strong>lystrong> the Danish version of the present Conditions of Purchase of Bruun Rasmussen is valid.

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737 309


ing direkte

BREDGADE

ADMINISTRATION

Claus Poulsen 3343 6917

c.poulsen@bruun-rasmussen.dk

KUNDESERVICE

KOMMISSIONER &

BESTILLING AF KATALOGER

Vibeke Nielsen 3343 6912

v.nielsen@bruun-rasmussen.dk

TLF. KOMMISSIONER

Franziska Kampmann 3343 6905

f.kampmann@bruun-rasmussen.dk

FAKTURERING

Heidi Beck Andersen 3343 6904

h.b.andersen@bruun-rasmussen.dk

AFREGNING

Suzanne Huwendick 3343 6901

s.huwendick@bruun-rasmussen.dk

AFHENTNING

Annette Langbak 3343 6902

a.langbak@bruun-rasmussen.dk

LAGER OG TRANSPORT

Frank H<strong>østrong>gh 3634 1381

f.hoegh@bruun-rasmussen.dk

VURDERING OG INFORMATION

INDBOVURDERINGER

Hans Ruben 3343 6974

h.ruben@bruun-rasmussen.dk

Per Koefoed 3343 6993

p.koefoed@bruun-rasmussen.dk

ÆLDRE MALERIER, TEGNINGER

& GRAFIK

Birte Stokholm 3343 6976

b.stokholm@bruun-rasmussen.dk

Jeannette Trefzer 3343 6975

j.trefzer@bruun-rasmussen.dk

Bettina Sinnet 3343 6977

b.sinnet@bruun-rasmussen.dk

Signe Rosenvinge Thürmer 3343 6983

s.r.thurmer@bruun-rasmussen.dk

TÆPPER

Henrik Schleppegrell 3343 6980

h.schleppegrell@bruun-rasmussen.dk

310

MØBLER, BRONCER & URE

Thomas Lembourn 3343 6973

t.lembourn@bruun-rasmussen.dk

Anders Fredsted 3343 6964

a.fredsted@bruun-rasmussen.dk

GLAS, PORCELÆN, FAJANCE

& ORIENTALSK KUNSTINDUSTRI

Charlotte Hviid 3343 6982

c.hviid@bruun-rasmussen.dk

Anne-Marie Lei Ipsen 3343 6979

l.ipsen@bruun-rasmussen.dk

SMYKKER

Kirstine Lind 3343 6971

k.lind@bruun-rasmussen.dk

SØLV

Malene Dybb<strong>østrong>l 3343 6997

m.dybbol@bruun-rasmussen.dk

MODERNE KUNST & DESIGN

Peter Christmas-M<strong>østrong>ller 3343 6951

pcm@bruun-rasmussen.dk

Niels Raben 3343 6957

n.raben@bruun-rasmussen.dk

Peter Beck 3343 6952

p.beck@bruun-rasmussen.dk

Ole Ravn 3343 6950

o.ravn@bruun-rasmussen.dk

Lise Miller 3343 6955

l.miller@bruun-rasmussen.dk

Anne Sophie Scavenius 3343 6954

a.s.scavenius@bruun-rasmussen.dk

VIN

Henrik Christensen 3343 6948

h.christensen@bruun-rasmussen.dk

BØGER OG MANUSKRIPTER

Sebastian Hauge Lerche 3343 6939

s.h.lerche@bruun-rasmussen.dk

IKONER OG BØGER

Lars Johannesson 3343 6941

l.johannesson@bruun-rasmussen.dk

VÅBEN

Henrik Vensild 3343 6834

h.vensild@bruun-rasmussen.dk

David Utzon-Frank 3343 6967

d.utzon-frank@bruun-rasmussen.dk

MØNTER

Michael Fornitz 3343 6833

m.fornitz@bruun-rasmussen.dk

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737


adresser

BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER

B R E D G A D E - K Ø B E N H AV N

B R E D G A D E 3 3 . D K - 1 2 6 0 K Ø B E N H AV N K

Te l + 4 5 3 3 4 3 6 9 1 1 . F a x + 4 5 3 3 4 3 6 9 6 6 . E - m a i l : b r e d g a d e @ b r u u n - r a s m u s s e n . d k

H AV N E N - K Ø B E N H AV N

A M E R I K A P L A D S 1 1 . D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H AV N Ø

Te l + 4 5 7 0 2 7 6 0 8 0 . F a x + 4 5 7 0 2 7 6 0 9 0 . E - m a i l : h a v n e n @ b r u u n - r a s m u s s e n . d k

V E J L E - P E D E R S H O L M

P E D E R S H O L M S A L L É 4 2 . D K - 7 1 0 0 V E J L E

Te l . + 4 5 7 9 4 3 6 9 1 1 . F a x + 4 5 7 9 4 3 6 9 1 0 . E - m a i l : v e j l e @ b r u u n - r a s m u s s e n . d k

A A R H U S

F R E D E R I K S A L L É 1 1 6 . D K - 8 0 0 0 A A R H U S C

Te l . + 4 5 7 0 2 0 6 9 1 1 . F a x + 4 5 7 0 2 0 6 9 1 2 . E - m a i l : a a rh u s @ b r u u n - r a s m u s s e n . d k

B R U U N R A S M U S S E N E S TAT E S

B R E D G A D E 3 3 . D K - 1 2 6 0 K Ø B E N H AV N K

Te l + 4 5 7 0 1 1 7 1 7 2 . F a x + 4 5 7 0 1 1 7 1 7 7 · E - m a i l : e s t a t e s @ b r u u n - r a s m u s s e n . d k

K Ø B E N H AV N - F J E R N L A G E R

S Ø VA N G S V E J 1 - 5 . D K - 2 6 5 0 H V I D O V R E

Te l + 4 5 3 6 3 4 1 3 8 1 . F a x + 4 5 3 6 3 4 1 3 3 2

R E P R É S E N TA N T E E N F R A N C E

A N N E K R I S T I N E R AT H N O V

Te l . + 3 3 6 1 4 0 8 1 9 8 0 . E - m a i l : r a t h n o v @ w a n a d o o . f r

A M E R I C A N R E P R E S E N TAT I V E

A L E X A B R U U N R A S M U S S E N

Te l + 1 4 1 5 6 4 0 8 0 0 7 · E - m a i l : u s a @ b r u u n - r a s m u s s e n . d k

R E P R E S E N TA N T E E N E S PA Ñ A

K A R I N F R I J S . C a s a G a l l i n a . B a l c o n d e l G o l f . R i o R e a l . L o s M o n t e r o s . 2 9 6 0 0 M a r b e l l a . E s p a ñ a

Te l + 3 4 6 3 0 2 9 2 1 0 2 . F a x + 3 4 9 5 2 7 7 7 4 6 4 . E - m a i l : k . f r i j s @ t e r r a . e s

R E P R Æ S E N TA N T I R U S L A N D . Представитель в России

A N D E R S B J E R G G A A R D · N e v s k i j p r o s p e c t 7 7 · 1 9 2 0 4 4 S t . P e t e r s b o r g · R u s s i a

Te l + 3 7 0 6 0 0 4 5 7 0 7 . E - m a i l : a n d e r s b j e r g g a a r d @ h o t m a i l . c o m

Андерс Бьергорд · Невский проспект 77 · 192044 г.Санкт-Петербург · Россия

W E B

w w w. b r u u n - r a s m u s s e n . d k

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737 311


kommissionsbud

COMMISSION BIDS BREDGADE

Katalog nr. Beskrivelse Bud kr.

Lot. No. Description Bid DKK

AUKTION NR AUCTION NO: 737

314

Max +15% +25%

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737


kommende auktioner

COMING AUCTIONS

INTERNATIONAL Eftersyn 23. - 28. februar

MALERIER OG ANTIKVITETER 739 Auktion 1. - 11. marts

UDSØGTE VINE 740 Auktion 14. marts

MODERNE KUNST OG DESIGN 741 Eftersyn 7. - 11. april

Auktion 12. - 15. april

BØGER OG MANUSKRIPTER 742 Eftersyn 14. - 18. april

Auktion 19. april

MØNTER 743 Eftersyn 14. - 18. april

Auktion 20. april

ONLINE-AUKTION HVER UGE

MANDAG KL. 20: Ældre m<strong>østrong>bler og tæpper

TIRSDAG KL. 20: Moderne kunst og design

ONSDAG KL. 20: Ældre malerier og tegninger

TORSDAG KL. 20: Varia - smykker, s<strong>østrong>lv, kunsthåndværk

JUBILÆUMAUKTION Eftersyn 9. - 12. december

KUNST OG DESIGN 100 Auktion 13. - 16. december

KUNST OG DESIGN 101 Eftersyn 16. - 20. februar

Auktion 21. - 24. februar

ONLINE-AUKTION HVER UGE

MANDAG KL. 20: Ældre m<strong>østrong>bler og tæpper

TIRSDAG KL. 20: Moderne kunst og design

ONSDAG KL. 20: Ældre malerier og tegninger

TORSDAG KL. 20: Varia - smykker, s<strong>østrong>lv, kunsthåndværk

RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES © 2004 BRUUN RASMUSSEN KATALOGPRIS KR. 225

FOTO: BENT LANGE, HENRIK WICHMANN, JAMES BATES OG PETER M. MADSEN

GRAFIK & DTP: LENE KLIBO, BETTINA LØGSTRUP, JORGE FIGUEIREDO TRYK: SALOGRUPPEN

BRUUN RASMUSSEN BREDGADE AUKTION 737 315

More magazines by this user
Similar magazines