GRATIS! - Region Midtjylland

regionmidtjylland.dk

GRATIS! - Region Midtjylland

Region Midtjylland PRogRaM efteRåR

Bliv klogere

på dit arbejde,

på dig selv

og på livet ...

– helt gratis!

Folkeuniversitetet i Århus

GRATIS!

tilbud fra

Region Midtjylland

i efteråret 2008

2008 1


2

Kære medarbejder,

Region Midtjylland har indledt et samarbejde med Folkeuniversitetet i

Århus, der giver dig en unik mulighed for at få en ny inspiration og blive

klogere – på dit arbejde, på dig selv og på livet.

Folkeuniversitetet samarbejder med landets universiteter om at udbrede

den nyeste forskning inden for blandt andet sundhed, religion, psykologi,

kultur, pædagogik og kommunikation. På kurserne kan du fordybe dig i dine

personlige interesser og opbygge faglige kompetencer. Du kan få perspektiv

på hverdagen, indsigt i livets små og store sammenhænge og inspiration til

at stille kritiske spørgsmål og søge nye svar.

I efteråret 2008 har det udelukkende været muligt at etablere forløb

der afvikles i Århus, det er hensigten at der fra 2009 også etableres hold i

Herning. Du kan tilmelde dig 1 hold fra programmet ved at gå ind på

www.folkeuniversitetet.au.dk og vælge det kursus, du ønsker. Region Midtjylland

vil dække kursusafgifterne. Da vi har begrænsede ressourcer, bliver

deltagerne optaget i den rækkefølge, de tilmelder sig – og når rammen er

opbrugt kan der ikke modtages flere tilmeldinger i 2008.

Vi håber, at du får glæde af samarbejdet og mange rigtig gode oplevelser

– med kolleger, venner og måske nye netværk. God fornøjelse!

Bo Johansen

Regionsdirektør

Tilmeld dig på www.folkeuniversitetet.au.dk under ’Praktiske oplysninger’,

tryk ’Region Midtjylland – klik her’. Efter tilmelding sendes

adgangskort til din mailadresse. Du er garanteret plads på holdet, når

du har tilmeldt dig på hjemmesiden.

Se kort over Aarhus Universitet, hvor undervisningen afholdes,

under samme menupunkt.

www.folkeuniversitetet.au.dk

Telefon 8619 0566


Verdens store religioner

De kulturbærende religiøse traditioner udviklede

sig i årtusindet før og efter vor tidsregnings begyndelse

og har sat et uudsletteligt præg på historien.

De er i dag rykket hinanden nærmere i

konfrontation og dialog end nogensinde før. Få

indblik i religionernes basale overbevisninger og

værdier fra et historisk forankret, men nutidigt

perspektiv.

09/09: Jødedom. Forskningsadjunkt Marianne

Schleicher, Religionsvidenskab, Aarhus

Universitet

16/09: Kristendom. Lektor Else Marie Wiberg,

Teologi, Aarhus Universitet

23/09: Islam. Ph.d. Inge Liengaard, Religionsvidenskab,

Aarhus Universitet

30/09: Buddhisme. Adjunkt Jørn Borup, Religionsvidenskab,

Aarhus Universitet

07/10: Hinduisme. Lektor Marianne Qvortrup

Fibiger, Religionsvidenskab, Aarhus

Universitet

f8503

5 tirsdage kl. 17.30-19.15. Start 9/9

Aarhus Universitet, Nobel, bygning 1481, auditorium 105

Værdi 480 kr.

Moral, etik og værdier

Mange mennesker længes efter et mere enkelt

liv med bedre tid til familie og venner, til at læse

en god bog eller gå en lang tur i naturen. Men

trods vores økonomiske overflod er ’det gode liv’

svært at opnå. Vores liv er stressede og hektiske

og lider under et næsten totalt fravær af elskværdighed.

Vi mennesker har værdier og er moralsk

forpligtede, men det er langtfra indlysende,

hvordan det skal forstås, og hvordan vi skal

leve i overensstemmelse hermed. Få hjælp til

at håndtere vanskelige spørgsmål som: Hvad er

det rigtige og gode at gøre? Hvordan lever man

moralsk forsvarligt? Hvad er et godt liv? Hvilke

hensyn skylder vi hinanden? Med eksempler fra

dagligdagens situationer belyses de dominerende

positioner inden for moralfilosofien fra

antikken til i dag. Netop ved at fastholde vores

dagligdags selvforståelse, menneskelivet som vi

kender det, formidles de store moralfilosoffers

tankegods på en vedkommende og letforståelig

måde. Foredragene tager udgangspunkt i Jørgen

Husteds bog ’Moral, etik og værdier’ (Forlaget

Philosophia), som er inkluderet i prisen (værdi

298 kr.).

OBS: Foredragsrækken er ikke en gentagelse

af Jørgen Husteds forløb i foråret 2008 med

samme titel, og deltagere på forårets forløb kan

derfor meget vel følge denne nye række af foredrag.

f8505 og f8519 (uden bog)

Lektor Jørgen Husted, Filosofi og Idéhistorie,

Aarhus Universitet

8 mandage kl. 18-19.45. Start 20/10

Aarhus Universitet, Teologi, Frederik Nielsens Vej,

bygning 1441, auditorium 2

Værdi 940 kr. inkl. bog. (værdi 298 kr.).

3


4

at stå i det åbne – undringens

fænomenologi og glæde

Undren er kilden til filosofi, siger Platon og Aristoteles.

Hvad er forholdet mellem undren og

’mindfulness’ (åndsnærvær), og hvorfor kaldte

Sokrates egentlig sine samtaler for en jordemoderkunst?

Fordi den filosofiske praksis er en

praktisk øvelse i nærvær og ’kommen til verden

som på ny’. I mange forskellige undervisnings-,

vejlednings- og innovationssammenhænge tales

der i dag om ’den eksistentielle dimension’,

mind-fulness og filosofisk vejledning som en

måde at arbejde med dette nærvær og denne undren.

På baggrund af sin bog ’At stå i det åbne.

Dannelse gennem undren og nærvær’ (Hans

Reitzels Forlag) fortæller Finn Thorbjørn Hansen

om forholdet mellem filosofisk undren, nærvær,

og hvordan man konkret kan arbejde med den

eksistentielle dimension i sit liv og i professionelle

sammenhænge (se også www.detfilosofiskeliv.dk).

f8520

Lektor Finn Thorbjørn Hansen, Danmarks Pædagogiske

Universitetsskole, Aarhus Universitet

3 mandage kl. 17.30-19.15. Start 24/11

Aarhus Universitet, Teologi, Fredrik Nielsens Vej,

bygning 1441, lokale 210,

Værdi 300 kr.

det meningsfulde liv

Ud fra seks forskellige fagtraditioner belyser

foredragsrækken ideen om et meningsfuldt liv.

Den viser, hvordan en lang række overindividuelle

forhold som sprog, politik, teknologi, etik, natur

og menneskelige fællesskaber er nødvendige

for mening i livet. Der argumenteres for, at det

først er med disse forhold, at mennesker møder

de horisonter, som et meningsfuldt liv kan udfolde

sig igennem. Foredragene leverer dermed

også en kritik af tidens jagt på højdepunktsoplevelser

og individualistisk selvrealisering. Den

viser, hvorfor disse ikke kan lede os frem til mening

og værdi i tilværelsen – og påpeger, at dette

gælder i både samfundsmæssige og personlige

sammenhænge. Foredragene er baseret på bogen

’Det meningsfulde liv’ (Aarhus Universitetsforlag),

der er inkluderet i prisen.

22/10: Filosofien og det meningsfulde liv. Redaktør,

cand.mag. Cecilie Eriksen

29/10: Teologien og det meningsfulde liv. Sognepræst,

ph.d. Birgitte Graakjær Hjort

05/11: Lægevidenskaben og det meningsfulde

liv. Læge Lise Gormsen, Århus Sygehus

12/11: Samfundsvidenskaben og det meningsfulde

liv. Udviklingskonsulent Christian

T. Lystbæk

19/11: Psykologien og det meningsfulde liv.

Adjunkt Svend Brinkmann, Psykologi,

Aarhus Universitet

26/11: Naturvidenskaben og det meningsfulde

liv. Ph.d.-studerende Hans Henrik

Hjermitslev, Videnskabsstudier, Aarhus

Universitet

f8535

6 onsdage kl. 20-21.45. Start 22/10

Aarhus Universitet, Nobel, bygning 1481, auditorium 105

Værdi 680 kr. inkl. bog (værdi 198 kr.)


Mellemøsten:

indblik i seks lande

Mellemøsten er et af verdens brændpunkter.

Men hvorfor er det sådan, og hvilken rolle spiller

religionen egentlig i konflikterne i denne del af

verden? Vi kommer i foredragsrækken tættere på

seks af landene i regionen og bliver klogere på

forskelle og ligheder i deres samfundsindretning

og kultur.

21/10: Iran. Lektor Claus V. Pedersen, Persisk,

Københavns Universitet

28/10: Egypten. Lektor Torben Rugberg Rasmussen,

Mellemøststudier, Syddansk

Universitet

04/11: Libanon. Lektor Peter Seeberg, Mellemøst-studier,

Syddansk Universitet

11/11: Israel. Danny Raymond, Dansk Institut

for

Internationale Studier

18/11: Dubai. Lektor Martin Hvidt, Mellemøststudier,

Syddansk Universitet

25/11: Syrien. Ph.d.-studerende Kirstine Sinclair,

Mellemøststudier, Syddansk Universitet

f8696

6 tirsdage kl. 18-19.45. Start 21/10

Aarhus Universitet, Teologi, Fredrik Nielsens Vej,

bygning 1441, lokale 210

Værdi 580 kr.

de mange reformer

Gennem de seneste 10-15 år har vi været vidne

til omfattende reformer i den offentlige sektor.

Det kronebesmykkede postværen er blevet til

Post Danmark a/s, 275 kommuner er blevet til

98, 14 amter til fem regioner. Sygehusene styres

på en helt ny måde. Staten er blevet regionalt

nærværende inden for skat, miljø og fødevarer.

Aarhus Universitet ligger nu også bl.a. i København,

Foulum, Herning og Slagelse. Men hvorfor

alle disse reformer? Hvad er på spil? Hvilke

politiske og administrative dynamikker er involveret?

Hvordan træffes beslutningerne? Og hvad

er konsekvenserne? Spørgsmålene belyses gennem

fire foredrag, der fokuserer på forskellige

aspekter ved de mange reformer.

18/09: Statsmagtens stilfærdige forvandling:

Fra Schlüter til Fogh. Professor Jørgen

Grønnegård Christensen, Statskundskab,

Aarhus Universitet

25/09: Hvem skal producere de offentlige

ydelser – og hvordan? Decentralisering,

udlicitering og frit valg. Professor

Thomas Pallesen, Statskundskab, Aarhus

Universitet

02/10: Stort er godt? Fusioner i den offentlige

sektor. Professor Jens Blom-Hansen,

Statskundskab, Aarhus Universitet

09/10: Kommunalreformen – hvordan blev den

til? Professor Peter Munk Christiansen,

Statskundskab, Aarhus Universitet

f8703

Tilrettelæggelse: Professor Peter Munk Christiansen,

Statskundskab, Aarhus Universitet

4 torsdage kl. 20-21.45. Start 18/9

Aarhus Universitet, Fredrik Nielsens Vej, bygning 1441,

auditorium 3

Værdi 400 kr.

5


6

det nyeste om ledelse,

innovation og kommunikation

Hør om de seneste teorier inden for ledelse, innovation

og kommunikation. Vi har inviteret landets

fremmeste formidlere og skarpeste hoveder

fra Handelshøjskolen på Aarhus Universitet til at

fortælle om de væsentligste nye udviklingsretninger,

teorier og instrumenter.

18/11: Ledelse – social intelligens i netværkssamfundet.

Professor Steen Hildebrandt,

Handelshøjskolen, Aarhus Universitet

25/11: Hinsides info-entusiasmen – om ledelse

og organisation som kommunikation.

Professor Finn Frandsen, Handelshøjskolen,

Aarhus Universitet

02/12: Innovationens rolle i fremtidens vindervirksomheder.

Professor Anders Drejer,

Handelshøjskolen, Aarhus Universitet

f8740

3 tirsdage kl. 17.30-19.15. Start 18/11

Aarhus Universitet, Nobel, bygning 1481, auditorium 105

Værdi 400 kr.

Human Resource

Der tales i dag meget om, at en organisations

vigtigste ressource er dens ansatte. De ansatte

bliver således også ofte omtalt som organisationens

’menneskelige kapital’. Derfor er der blandt

virksomheder en øget fokus på, at effektiv ledelse

af de menneskelige ressourcer er afgørende

for at kunne opnå konkurrencedygtighed. Men

der er forskellige idéer til, hvordan en organisations

menneskelige kapital ledes og udvikles

mest effektivt. Foredragsrækken giver både et

teoretisk og praktisk udgangspunkt for arbejdet

med strategisk tilpasning af HR-ledelse og -udvikling,

som kan støtte op om de organisatoriske

målsætninger. Hør om emner som strategisk og

værdiskabende Human Resource management

og -udvikling, talentudvikling, medarbejdermotivation

og rekruttering.

29/10: Strategisk tilpasning af Human Resource

management og udvikling. Lektor

Frances Jørgensen, Handelshøjskolen,

Aarhus Universitet (forelæsningen foregår

på letforståeligt engelsk)

05/11: Værdiskabende Human Resource management

og udvikling. Lektor Frances

Jørgensen, Handelshøjskolen, Aarhus

Universitet (forelæsningen foregår på

letforståeligt engelsk)

12/11: Rekruttering – mellem videnskab, praksis

og myter. HR-chef Kasper Smith,

Schmidt, Hammer og Lassen

19/11: Talenter og Talentudvikling. HR-chef

Kasper Smith, Schmidt, Hammer og

Lassen

f8742

4 onsdage kl. 17.30-19.15. Start 29/10

Aarhus Universitet, Nobelsalen, bygning 1453, lokale 122

Værdi 480 kr.


ledelse og innovation

Det offentlige område står midt i en gigantisk

forvandling. En forvandling, der stiller krav om

en helt ny ledelseskraft. Foredragene opstiller

en række klare retningslinjer og pejlemærker for

den offentlige leder, der tør tage ansvaret på sig

og – med vilje – optræde som leder. Desuden

stiller foredragene skarpt på de problemer og

udfordringer, der møder lederen i spidsen for en

fusion eller en anden større forandringsproces,

og fortæller, hvordan man gennemfører succesfulde

fusioner, hvordan man skaber en ny kultur,

og hvordan man motiverer medarbejderne, så

alle er med til at løse de nye opgaver. Endelig tages

der fat i det luftige begreb innovation, så det

bliver klart og brugbart. Hvilken type ledelse skal

der til, for at vi systematisk kan udvikle vores arbejdsprocesser

og på en smartere måde løse opgaver

bedre? Hvordan indfører man en kultur, så

medarbejdernes og brugernes ideer og forslag

kan danne baggrund for forbedringer? Og hvordan

systematiseres og afprøves de innovative

tiltag? Annemette Digmann forsker i hverdagslivet,

som det udfolder sig på arbejdspladserne.

Hun har bl.a. skrevet bøgerne ’Ledelse med vilje’

og ’Principper for offentlig innovation’ (Børsens

Forlag), der danner grundlag for foredragene.

f8743

Ph.d. Annemette Digmann, afdelingschef for Innovation

og Forskning, Region Midtjylland

3 torsdage kl. 18-19.45. Start 18/9

Aarhus Universitet, Nobel, bygning 1481, lokale 328

Værdi 400 kr.

frugtbare effektiviseringer

i det offentlige

Den offentlige sektors opgaver har i de senere år

skullet tilpasse sig en tid med hastige forandringer.

Ledere og medarbejdere udfordres derfor

med et væld af reformtiltag – ofte med effektivisering

som en del af motivet. Mange reformer

kommer udefra, fordi de er besluttet på det politiske

niveau eller centralt i det administrative

system. Andre vælges indefra, fordi man lokalt

ønsker at nå nogle mål, der kræver en ændret

arbejdsform. Foredragsrækken giver offentlige

ledere og medarbejdere et overblik over forskellige

effektiviseringstiltag. Den fortæller, hvordan

man finder den fremgangsmåde, der passer til

den enkelte situation, så virksomheden får et

værdifuldt udbytte af effektiviseringen. Samtidig

gives praktiske råd om implementering af nogle

af de mest aktuelle effektiviseringsmetoder. Forløbet

tager udgangspunkt i bøgerne ’Frugtbar

effektivisering i det offentlige’ og ’Lean Light’

(Børsens Forlag).

29/10: Overblik: En taoistisk tilgang til effektiviseringstiltag

– hvem ønsker ikke at

være effektiv? Ph.d. Henrik W. Bendix,

organisationskonsulent i Region Midtjylland

05/11: Lean – hvad er det, hvad er det ikke,

kan det bruges i den offentlige sektor,

og hvad med arbejdsmiljøet? Ph.d. Henrik

W. Bendix, organisationskonsulent i

Region Midtjylland

12/11: Oplevelser fra hverdagen i en hektisk

og meget eksponeret hospitalsafdeling

på Århus Sygehus. Ph.d. Henrik W.

Bendix. Gæst: Fuldmægtig Kasper Bjørn,

Århus Sygehus

19/11: Magien i en forandringsfilosofi som

Lean – prøv selv! Ph.d. Henrik W. Bendix.

Gæst: Fuldmægtig Kasper Bjørn,

Århus Sygehus

f8744

4 onsdage kl. 20-21.45. Start 29/10

Aarhus Universitet, Nobel, bygning 1451, lokale 219

Værdi 480 kr.

7


8

Kvalitetens beskaffenhed

Alle ønsker i dag mere kvalitet. Men hvor kommer

kvalitetsbegrebet egentlig fra? Hvordan har det

udviklet sig gennem historien? Hvorfor er kvalitetsbegrebet

et populært begreb i netop vores

samfundstype? Hvilke udgaver af kvalitetsbegrebet

køber man gennem de mange kvalitetsmålinger,

der finder sted i dag? Gennem idéhistoriske

og sociologiske tilgange gives et bud på,

hvad der tages for givet i vore dages optagethed

af kvalitet – og hvad vi måske har glemt. Mød

forfatteren til den nye bog ’Kvalitetens beskaffenhed’

(Syddansk Universitetsforlag), der er en

kommentar til tidens aktuelle interesse for kvalitetsbegrebet

– herunder den såkaldte kvalitetsreform.

Bogen er inkluderet i prisen.

f8750

Professor Peter Dahler-Larsen, Statskundskab,

Syddansk Universitet

Torsdag 20/11 kl. 18-21.45

Aarhus Universitet, Nobelsalen, bygning 1453, lokale 122

Værdi 380 kr. inkl. bog (værdi 178 kr.)

at tale så det fænger

God mundtlig formidling er en forudsætning

for, at et budskab kommer ud over scenekanten.

Få redskaber til at sætte dit materiale

sammen på en fængende måde og at

præsentere det med gennemslagskraft. Med

udgangspunkt i retorisk teori arbejder vi med

kendte taler og ser, hvordan de er bygget op,

og hvilken virkning de har på publikum. Du

får mulighed for at skrive og holde en kort

tale, som diskuteres i fællesskab. Fokus er på

publikums opmærksomhed, talens saglige indhold,

talerens troværdighed og følelsesappeller,

og der veksles mellem oplæg, diskussioner og

øvelser. Der vil være hjemmearbejde mellem lørdag

og søndag.

8756

Cand.mag. Ditte Maria Bergstrøm, Statskundskab,

Københavns Universitet

Lørdag og søndag 1-2/11 kl. 10-16

Aarhus Universitet, Nobel, bygning 1481,

lokale oplyses på stedet

Værdi 960 kr.

Maks. 15 deltagere


læringsstile

– dig selv og dig og de andre

At kende ens egen og andre menneskers læringsstil

kan have positiv indvirkning på samarbejds-

og ledelsesprocesser. Man kan pludselig

forstå andre menneskers måde at agere på i en

arbejds- og læringssammenhæng. Derved opstår

respekt og tolerance. Det fører til en mere

smidig og effektiv omgang med andre, og mange

arbejdssituationer – møder, teamarbejde, ledelse

osv. – afvikles med et minimum af stress

og anspændthed. Kurset giver en introduktion

til Dunns og Dunns læringsstilsmodel og præsenterer

en række strategier for brugen af læringsstile

både i private og i arbejdsmæssige

sammenhænge. Prisen inkluderer en læringsstilsprofilering.

Ole Lauridsen har skrevet bogen

’Fokus på læring’ (Akademisk Forlag), der er en

detaljeret gennemgang af brugen af læringsstile

i dagliglivet.

8757

Lektor Ole Lauridsen, Handelshøjskolen,

Aarhus Universitet

Lørdag 22/11 kl. 10-16

Aarhus Universitet, Nobel, bygning 1481,

lokale oplyses på stedet

Værdi 440 kr.

Kunsten at skrive

Aldrig har så mange skrevet så meget. Måske

er vores behov for at udtrykke os blevet større.

Hvad enten du vil skrive store romaner, stramme

korttekster eller lidt digte til skrivebordsskuffen,

kan du her få forbedret dine skrivefærdigheder.

Kurset vil med et teoretisk udgangspunkt præsentere

nogle grundlæggende og håndværksmæssige

skriveteknikker. Hvordan skabes en

spændende scene? Hvordan skal replikkerne

falde? Hvad med billedsproget? Hvordan lægges

kameravinkler ind i sproget? Hvad dækker

udtrykkene ’kill your darlings’ og ’less is more’

over? Undervisningen veksler mellem teori og

praksis, og der er indflettet et antal øvelser i forløbet.

8759

Forfatter, cand.mag. Dorthe Nors

Lørdag og søndag 1-2/11 kl. 10-16

Aarhus Universitet, Nobel, bygning 1481,

lokale oplyses på stedet

Værdi 780 kr.

Maks. 20 deltagere

8760

Forfatter, cand.mag. Dorthe Nors

Lørdag og søndag 22-23/11 kl. 10-16

Aarhus Universitet, Nobel, bygning 1481,

lokale oplyses på stedet

Værdi 780 kr.

Maks. 20 deltagere

9


10

få styr på din hjerne

Fokus er den 1½ kilo masse af fedtvæv, som er

placeret i kraniet på os alle, og som har muliggjort,

at mennesket har gået på månen, fostret

mesterværker inden for filosofi, kunst, litteratur

og musik og avancerede tekniske frembringelser.

Men hvor meget og hvad hjernen er i stand til, er

endnu uvist – sikkert er dog, at hjernen er den

mest komplekse levende struktur, vi kender til.

Dette ene organ kontrollerer kropsaktiviteter lige

fra hjerteslag og seksuelle funktioner til følelser,

indlæring og hukommelse. Og det er hjernen, der

skaber vores tanker, drømme og fantasi. Med andre

ord, er det hjernen, der gør os menneskelige.

Motivationen for at undersøge hjernen deler sig

i to: dels søger forskerne at forstå menneskelig

adfærd bedre; dels arbejder man for at udvikle

metoder til at kurere sygdomme i hjernen. Hør

om nogle af de mange fantastiske ting, som forskerne

faktisk ved om hjernen.

22/10: Hjernens udvikling hos mennesket.

Overlæge Peter K.A. Jensen, Aarhus

Universitet

29/10: Hjernen og musik. Professor Leif Østergaard,

Aarhus Universitet

05/11: Den syge hjerne – når dine hjerneceller

begår selvmord. Lektor Milena Penkowa,

Københavns Universitet

12/11: Hjernens betydning. Lektor Andreas

Roepstorff, Aarhus Universitet

19/11: Hvordan opstår sindssygelige vrangforestillinger

og hallucinationer? Professor

Raben Rosenberg, Aarhus

Universitet

26/11: Hjernens arbejdsopgaver. Dr.med. Peter

Lund Madsen

03/12: Hvordan bliver gode hjerner bedre.

Overlæge Karsten Ellemann, Roskilde

Sygehus

f8778

7 onsdage kl.17.30-19.15. Start 22/10

Aarhus Universitet Nobel, bygning 1481, auditorium 105

Værdi 680 kr.

flow

– fordybelse og kreativitet

En ny bevægelse inden for psykologien kaldet

’positiv psykologi’ fokuserer på positive, kreative

og kommunikative potentialer hos mennesket

som fx evnen til fordybelse, optimisme, innovation

og til at komme i flow. Flow er, når man koncentrerer

sig dybt, mister fornemmelsen for tid

og sted og oplever intens virkelyst og engagement.

Det er derfor oplagt at inddrage flow, hvis

man beskæftiger sig med pædagogik, læring og

ledelse, trivsel og samarbejde – eller hvis man

bare vil forstå, hvad det modsatte af stress er.

Hvad er det, der kan fremme flow og dermed forhindre

stress? Og kan flow ligefrem læres? Frans

Ørsted Andersen tager udgangspunkt i sin bog

’Flow og fordybelse – virkelystens og det gode

livs psykologi’ (Hans Reitzels Forlag).

f8780

Adjunkt Frans Ørsted Andersen, Danmarks Pædagogiske

Universitetsskole, Aarhus Universitet

Mandag 3/11 kl. 18-21.45

Aarhus Universitet, Matematik, Ny Munkegade,

bygning 1530, auditorium F

Værdi 240 kr.


filosofiske perspektiver

på pleje

Sundhedsområdet er under forandring i form af

rationaliseringer, centraliseringer, privatiseringer,

kontrol- og kvalitetskrav, og det medfører

pres på ’plejens væsen’, som for ansatte inden

for plejeområdet kan betyde, at der opstår en

tvivl – en tvivl, der grunder i spørgsmål som: Gør

man det godt nok over for dem, man plejer? Kan

man tillade sig at gå så tæt på folk i udførelsen af

plejen, som man ofte gør? Er der plads til individer,

eller glemmes det individuelle ofte i plejen?

Hvad betyder kulturelle og personlige forskelle i

plejen? Hvad er sammenhængen imellem pleje

og sundhed? Hvordan får man passet plejen ind

i den rette sammenhæng – ledelsesmæssigt, institutionelt,

arkitektonisk og samfundsmæssigt?

I alle de nævnte spørgsmål er det gennemgående

hovedspørgsmål: Hvad er i grunden god pleje

af mennesker? Med udgangspunkt i bogen ’Perspektiver

på pleje: værdier i praksis’ (Forlaget

Philosophia), stiller foredragene netop skarpt

på dette spørgsmål og ser på: 1) Det filosofiske

grundlag for god pleje, 2) Demens som (pleje)

problem og 3) Hvordan skal plejen ledes, hvis

den skal ledes godt?

f8784

3 torsdage kl. 20-21.45. Start 30/10

Adjunkt Torben E. Andreasen, Filosofi og Idéhistorie,

Aarhus Universitet

Aarhus Universitet Nobel, bygning 1451, lokale 219

Værdi 300 kr.

Supervision

Supervision bruges i mange forskellige professionelle

relationer inden for social.- og sundhedsområdet.

For at kunne supervisere mest hensigtsmæssigt

er det vigtigt at forholde sig til en

række aspekter i relation til den konkrete opgave.

Supervisionens virkeområde skal afgrænses i

forhold til andre professionsområder, der skal

sættes organisatoriske og professionelle rammer

for supervisionen, supervisorens opgave, rolle

og kontrolfunktion skal klarlægges, og endelig

er det centralt at se det hele fra supervisandens

perspektiv. Lektor Claus Haugaard Jacobsen,

redaktør og medforfatter til bogen ’Supervision

af psykoterapi’ (Akademisk Forlag) præsenterer

nogle af teorierne bag supervision og giver en

indføring i supervision som metode.

f8788

Lektor Claus Haugaard Jacobsen, Psykologi,

Aalborg Universitet

Onsdag 19/11 kl. 17.30-21.15

Aarhus Universitet, Teologi, Fredrik Nielsens Vej,

bygning 1441, lokale 210

Værdi 200 kr.

11 5


12

forskellige typers

kommunikationsstil

Forløbet tager afsæt i Jungs teori om forskellige

mennesketyper, som er udmøntet i Myers-Briggs

Type Indikator (MBTI) og Jungiansk Type Indeks

(JTI). Hvad sker der, når forskellige typer kommunikerer

med hinanden? Når man kan identificere

sin egen typologi og sin modparts, er det muligt

at blive bedre til at tackle de misforståelser

og konflikter, der kommer af, at man typologisk

fungerer forskelligt. Et særligt ømtåleligt punkt

er sammenstødene mellem tænke- og føletyper.

Der fokuseres på, hvordan typologiske forskelle,

i stedet for at føre til frustrationer, kan blive til en

berigelse af dialogen.

8799

Mag.art. Preben Grønkjær, HR Uddannelse og Udvikling,

Region Syddanmark

Lørdag 4/10 kl. 10-16

Aarhus Universitet, lokale meddeles

Værdi 480 kr.

Hvorfor er det sværere

at sige nej end ja?

Mange har sværere ved at sige nej end ja. Det

kan der være mange grunde til. Nogle personer

tør ikke sige nej, for må man i det hele taget sige

nej? Er man uvenlig, når man siger nej? Der er

her tale om, hvem er vi som mennesker, altså

vores personlighed, og en del af forklaringen på

problemet kan vi derfor finde i personlighedspsykologien.

Personlighedspsykologi er ikke et entydigt

begreb, men rummer både psykoanalytiske,

behaviouristiske og humanistisk-eksistentielle

retninger, som hver giver svar på, hvad et menneskes

personlighed er. Forløbet gennemgår de

sider af vores personlighed, der står i relation til

det generelle problem, at det er sværere at sige

nej end ja. Der findes således ikke et endegyldigt

svar på problemet, men kurset introducerer til

teorier og begreber, der giver en indsigt i menneskets

personlighed.

8804

Cand.psych. Ole Tryggedsson

Søndag 23/11 kl. 10-16

Aarhus Universitet, Nobel, bygning 1481,

lokale oplyses på stedet

Værdi 480 kr.

More magazines by this user
Similar magazines