Magazine: 1.pdf

e.pages.dk

Magazine: 1.pdf

e p r æ s e n t a n t s k a b s m ø d e i Boligselskabernes Landsforening (BL) tirsdag 9. juni på Nyborg Strand

BL’s formand,

Palle Adamsen

28 boligen 7/8 - 2009

Et år med

store resultater

Større udfordringer

venter med flere udsættelser,

uroligheder

i boligområderne,

dårligt image og de

kommende forhandlinger

om nyt boligforlig.

Af Regnar M. Nielsen og

Jørn Nyvang Foto: Alex Tran

Tilbage hos Kooperationen

BL’s formand,

Palle Adamsen,

kunne evaluere

politiske milepæle,

da han

første gang aflagde

beretning. Hans første

år på posten indebar historiske

forlig, der sikrer den almene

sektor en bedre fremtid.

Finansierings- og

styringsreformen

”Det har været gennemførelsen

af styrings- og finansieringsreformen,

som gennem

hele året har domineret BL’s

arbejde. Vi har kritiseret det

samlede forlig for at være

uambitiøst. Men vi må også

erkende, at det samlede forslag

indeholder forbedringer i

BL bliver atter fuldgyldigt medlem af Kooperationen efter have at have stået udenfor i fire år. Det

vedtog repræsentantskabet uden kommentarer.

Når BL i sin tid meldte sig ud, skyldtes det blandt andet, at foreningen savnede fornyelse inden for

Kooperationen. Men efter udskiftninger i direktion og medarbejderstaben er det blevet meget

bedre, fastslog formanden for overenskomstudvalget, John Jensen, som fremlagde forslaget om at

melde BL ind igen.

Samtidig får BL på en billig måde dækket sit behov for at tilhøre en arbejdsgiverorganisation. Det

ville have været flere gange dyrere at være medlem af Dansk Arbejdsgiverforening, som har været

inde i overvejelserne.

forhold til den nuværende

lovgivning. Styringsmodellen

svarer således til den model,

BL og Kommunernes Landsforening

var med til at aftale i

hovedprincipperne. Selvom vi

ikke finder reguleringerne tilstrækkelige,

så indeholder finansieringsreformen

en vis

nedsættelse af startlejen samt

en forøgelse af rammebeløbene.

Og vi ved, at der kommer

et reguleringstillæg til at

opfylde de kommende energikrav

i bygningsreglementet,”

sagde Palle Adamsen.

Kritik af oppositionens

nej

Forbedringerne i forslagene

var så gode, at BL klart markerede,

at organisationen

More magazines by this user
Similar magazines