Magazine: 1.pdf

e.pages.dk

Magazine: 1.pdf

Afsender:

Af teknik- og miljøborgmester Klaus Bondam

Postbox 7777

7000 Fredericia

Afsender:

Postbox 7777

7000 Fredericia

Tilbage til rødderne

SYNSPUNK T AF ERLING OLSEN

For mange mennesker bor for dårligt. Dels fordi

mange boliger er for ringe. Dels fordi mange almindelige

mennesker ikke kan betale, hvad det koster at bo ordentligt.

Sådan var det, da boligbevægelsen blev skabt. Sådan

er det fortsat, også fordi vi gennem tiden har måttet

stille voksende krav til en tidssvarende bolig.

Hvorfor er det kommet så vidt? Ganske enkelt fordi

boligbevægelsen med salig Thomas Nielsens ord har sejret

ad Helvede til. Derfor kan der være grund til at

spørge, hvorfor boligbevægelsen kom til at sejre, og

hvorfor det nu er ved at gå ad Helvede til?

Der var i hvert fald tre gode grunde til, at boligbevægelsen

måtte sejre. For det første, fordi den satte sig et

indlysende rigtigt mål: Der skulle opføres gode, sunde

familieboliger til en husleje, som almindelige mennesker

kunne betale.

For det andet, fordi dens pionerer var klar over, at

skulle man hæve almindelige men-

neskers boligstandard, måtte de nye

boliger, som man byggede, være

bedre end det, som almindelige

mennesker hidtil havde kunnet leje.

For det tredje, fordi de fandt frem

til en forholdsvis enkel finansieringsmodel.

Den gik ud på at samle så

mange penge ind, at boligforeningerne

kunne dække resten af byggeomkostningerne

ved at optage realkreditlån,

hvis renter og afdrag

kunne rummes inden for rimelige,

omkostningsbestemte

huslejer.

Efterhånden som

årene gik, betød afdragene

på realkreditlånene,

at boligforeningerne

kunne optage

nye realkreditlån,

uden at huslejerne

behøvede at stige. Der

var med et moderne

udtryk friværdier i boligforeningernesejendomme,

og de kunne bruges

til at finansiere opførelsen af

nye almene boliger.

Sådan kom pionererne i

gang, og de nye almene boliger

blev en øjenåbner for hele befolkningen.

Inden længe

40 boligen

»Lige som i 1930erne bliver man

nødt til at øge det almene nybyggeri,

hvis man igen skal have hjulene

til at snurre. Men vi skal ikke

blot tilbage til trediverne. Vi skal

helt tilbage til rødderne.«

sprang det offentlige til med ny grundkapital, og

så kom der for alvor gang i det almene byggeri.

Ikke mindst under krisen i 1930erne, hvor der

blev ydet omfattende tilskud til opførelsen af almene

boliger, og det fortsatte i stor stil til afhjælpning

af bolignøden efter Den anden Verdenskrig.

Skal sejren belyses i tal, kan det blot nævnes,

at Danmark i dag har 634 boligforeninger, hvis

mere end 7.000 afdelinger administrerer godt

550.000 boliger.

Men hvorfor er det så ved at gå ad Helvede

til? Fordi det almene byggeri er blevet en politisk

kastebold. For tiden lider det blandt andet

under for lave byggekvoter, for små rammebeløb,

statens angreb på Landsbyggefonden og

allehånde bureaukratiske reguleringer. Hvorledes

kommer vi så ud af det?

Her kommer den økonomiske krise os nok

til hjælp. Lige som i

1930erne bliver man

nødt til at øge det almene

nybyggeri, hvis

man på igen skal have

hjulene til at snurre.

Men vi skal ikke blot

tilbage til trediverne.

Vi skal helt tilbage til

rødderne.

Derfor må boligforeningerne

igen få

mulighed for at bruge friværdierne

i de almene boliger, som de ejer,

til – uden snærende bånd – at

finansiere opførelsen af

nye, gode, sunde almene

boliger.

Går vi tilbage til vore

rødder, vil det glæde

salig Thomas Nielsen,

og asken fra

hans himmelske

cigarer vil drysse

ned som stjernestøv

over hele den

danske boligbevægelse.

<

Sorteret Magasin Post

SMP nr: 41037

SKRIBENTER

Hans engell

forhenværende minister,

partileder for Det Konservative

Folkeparti og

redaktør på Ekstrabladet

Per Larsen

Chefpolitiinspektør ved

Københavns Politi

John R. Frederiksen

Formand for Ejendomsforeningen

Danmark

Christine Feldthaus

Livs stilsekspert

Margrethe kähler

Konsulent i Ældre sagen

Manu Sareen

Forfatter og politiker

erling Olsen

Forhenværende minister og

formand for Folketinget

Bettina Post

Formand for Dansk

Social rådgiverforening

Mette Frobenius

Stand-up-komiker

Thomas Bloch Ravn

Direktør for Den Gamle By i Århus

elsebeth Frederiksen

Beboer

More magazines by this user
Similar magazines