nBoard - Bestyrelser - Hvorfor og hvordan

nboard

Bestyrelse - Hvorfor og

hvordan?

www.nboard.dk


INDHOLDS-

FORTEGNELSE

Introduktion

2

Indholdsfortegnelse

3

Om nBoard

4

Hvad er en bestyrelse?

5

Sådan virker nBoard

6

INTRODUKTION

Den rette bestyrelse har stor betydning

for din virksomheds succes. Derfor kan du

som kunde i Vækstfonden gratis benytte

Rekrutteringsforløbet

Referencer

7

8

dig af alle nBoards rekrutteringsløsninger.

Bestyrelseskultur 2.0

9

Denne guide giver et overblik over hvorfor

bestyrelsen er så vigtig samt hvordan du

bedst kommer igang.

Oscar Vingtoft & Joakim Bruchmann, founders

God fornøjelse!

2 nBoard ApS www.nboard.dk Kontakt os på 42 70 71 81 3Om nBoard

nBoard (est. 2019) er Danmarks største

rekrutteringsplatform for bestyrelser

og advisory boards, som hvert år hjælper

hundredevis af virksomheder med at finde de

helt rette kandidater.

Historisk set har bestyrelsesrekrutteringen

foregået via netværk, hvilket har skabt

en ekskluderende og dysfunktionel

bestyrelseskultur, hvor både virksomheder og

kandidater er begrænsede af deres netværk.

Hvad er en bestyrelse?

Bestyrelsen er en gruppe af tætte rådgivere, typisk 3-7

personer, som har et juridisk medansvar for din virksomhed.

De har en meget høj indsigt i din virksomheds aktiviteter

og økonomiske forhold og hjælper dig med rådgivning og

sparring samt agerer som eksterne ambassadører.

Hvorfor få en bestyrelse?

Ingen kender din forretning så godt som dig selv, så hvorfor

overhovedet få en bestyrelse? Du er ikke den første der har

tænkt det, men svaret er simpelt:

Bestyrelsen mødes typisk 4-6 gange om året samt til en

årlig strategidag og står også til rådighed for løbende adhoc

sparring. I mindre virksomheder vil bestyrelsen i visse

tilfælde også påtage sig operationelle opgaver.

En professionel bestyrelse har en betydelig positiv effekt

på både top- og bundlinje, salgsværdi samt evne til at rejse

ekstern kapital.

“En professionel bestyrelse er en

af hemmelighederne bag min

succes som iværksætter.

Bestyrelsen har hjulpet med

at prioritere ressourcer, lægge

strategien samt skaffe kunder i

butikken.

Alle virksomheder, der tager sig

selv seriøst, bør have et advisory

board eller en professionel bestyrelse

- uanset størrelse!”

- Martin Thorborg, investor og bestyrelsesformand

i nBoard

Dette har medført, at alt for mange

virksomheder ikke får stiftet en professionel

bestyrelse, og at alt for mange dygtige

kandidater ikke får mulighed for at komme i spil.

nBoards mission er at skabe et transparent,

innovativt og inkluderende marked for

bestyrelsesrekruttering.

Kernen i nBoards løsning er en digital platform.

Kandidater kan tilmelde sig gratis og udfylde en

detaljeret kandidatprofil, og virksomheder kan

oprette opslag, som kandidaterne kan søge.

Et opslag på nBoard får i gennemsnit flere

tusinde visninger og 20-50 ansøgninger, og

platformen er bygget til at facilitere den fulde

rekrutteringsproces.

nBoard har kun været i gang siden 2019 og har

allerede faciliteret succesfulde rekrutteringer

for hundredevis af virksomheder i alle

størrelser og vist, at en demokratisering af

bestyrelsesmarkedet ikke bare skaber nye

muligheder for utallige af virksomheder

og kandidater, men også skaber de bedste

resultater.

God jagt!

Hvad siger videnskaben?

Der er udført studier både i Danmark og i udlandet. Den videnskabelige litteratur er

krystalklar: En professionel bestyrelse har en signifikant postiv effekt på virksomheden,

både når der ses på top- og bundlinje:

Gennemsnitlig salgsvækst tre år efter etableringen af en bestyrelse*:

Bestyrelse

Ingen bestyrelse

< 0% 1% - 10% 11% - 19%

“ Det vi har fundet ud af er, at der er en positiv effekt både

på omsætning og på virksomhedens overskudsgrad af at

tage bestyrelsesmedlemmer ind, der er eksterne.

- Niels Westergård-Nielsen, professor på CBS

Hvad koster en bestyrelse?

Som en tommelfingerregel honoreres et bestyrelsesmedlem i

en dansk SMV på 20-40 ansatte med omkring 50.000 om året.

Formanden vil som regel få cirka det dobbelte som tillæg

for de ekstra opgaver personen som leder af bestyrelsen

varetager.

34%

19%

43% 41%

12% 12%

*Canadisk studie fra 2014 (BDC Study: Advisory Boards: An untapped resource for business),

virksomheder omfattet = 1047. I ovenstående er bestyrelser og advisory boards skåret over en kam.

11%

27%

> 20%

For mindre virksomheder kan det ofte give mening at

aflønne bestyrelsen med anparter i selskabet, betinget af

en række målsætninger.

Det er attraktivt at sidde i en bestyrelse, og således vil visionen

ofte være vigtigere end betalingen for bestyrelsesmedlemmet.

4 YOUR nBoard BUSINESS ApS www.yoursite.com

www.nboard.dk

Graphic Kontakt Design os & Infrastructure

på 42 70 71 81 5

5Rekrutteringsforløbet

Dag 1: Udarbejdelse af opslag

Formål:

At beskrive din virksomhed, de

udfordringer I står over for, og de

kompetencer I søger.

Succeskriterie:

Dette stadie er slut, når der er udarbejdet

et opslag.

Dag 2-14: Opslaget går live

Sådan virker nBoard

Formål:

Opslaget offentliggøres, og

vi notificerer flere tusinde

potentielle kandidater.

Succeskriterie:

Du modtager 20-50

ansøgninger, hvoraf de 4-8

bedste inviteres til samtale.

Den datadrevne platform er kernen i nBoard, som på

en brugervenlig måde faciliterer kontakten mellem

virksomheder og kandidater og giver begge parter

maksimal eksponering.

Kandidater, som har relevant ledelses-, bestyrelseseller

specialisterfaring kan gratis oprette en

kandidatprofil som giver adgang til at ansøge

stillinger og fremgå af databasen.

Virksomheder kan finde kandidater på to måder:

1. Søgning er en gør-det-selv-løsning som giver

adgang til databasen hvor du kan tage direkte

kontakt til kandidater og sortere på blandt andet

kompetencer, erfaring, geografi og branche.

2. Opslag er en faciliteret proces, hvor du får vores

hjælp til at nå ud til flest mulige potentielle

kandidater, hvilket normalvis tiltrækker 20-50

kvalificerede ansøgninger.

Uanset hvilken rekrutteringsmetode du foretrækker,

står vi klar til at besvare de eventuelle spørgsmål, du

måtte have - både til processen og til mere generelle

forhold omkring bestyrelsen overordnet set.

Med et opslag får du desuden:

1. Sparring omkring hvilke kompetencer du søger,

hvor mange kandidater du bør rekruttere og

hvordan de skal honoreres.

2. Hjælp til at skrive selve opslaget og fastlægge en

rekrutteringsstrategi.

3. Bred eksponering af dit opslag som vil få

tusindvis af læsninger.

4. Adgang til vores brugervenlige system, hvor du

nemt kan tilgå, vurdere og kommunikere med

ansøgere.

5. Når du har valgt dine favoritter, står vi for afslag

og feedback-samtaler.

6. Vi står for kontrakterne, når aftales skal

udfærdiges.

Dag 14-21: Samtaler

Formål:

Succeskriterie:

At få en dybere forståelse af

2-3 tilbageværende drømmekandidater,

som alle er

de udvalgte kandidaters kompetencer

og teste kemien

så gode, at det næsten er

imellem jer.

umuligt at vælge.

Dag 21: Udvælgelse og kontrakt

Formål:

Succeskriterie:

Aftalen skal landes og detaljerne

skal afklares. Vi hjælper

virksomhed med en eller flere

Tillykke! Du har nu styrket din

med forhandlinger og det

dygtige kandidater som vil

juridiske.

hjælpe din virksomhed med

at opnå succes!

6 nBoard ApS www.nboard.dk

Kontakt os på 42 70 71 81 7

7Hvad siger virksomhederne?

Bestyrelseskultur 2.0

VISION

Vi har rekrutteret for både små og store

virksomheder; for virksomheder som havde

en eksisterende professionel bestyrelse, og for

virksomheder som stiftede bestyrelsen.

Vi er meget stolte af resultatet: 49 ud af 50

virksomheder finder drømmekandidaten via

nBoard!

Hos nBoard arbejder vi hårdt på at transformere den eksisterende bestyrelseskultur.

Der er behov for et gearskift, så vi kontinuerligt kan sikre det bedst mulige team i de

danske bestyrelser.

De fem principper, som tilsammen udgør det nye paradigme “Bestyrelseskultur 2.0”, er:

Professionalisme-princippet

Bestyrelsen skal være professionel og evalueres løbende.

Diversitets-princippet

Bestyrelsesmedlemmerne skal have komplimentære kompetencer.

Governance-princippet

Bestyrelsesrekrutteringerne skal foregå via åbne, transparente processer.

Fornyelses-princippet

Udpegningsperioden skal være tidsbegrænset.

Nickie Spile

Næstformand, PKM A/S

Meget velfungerende platform. Vi

Philip Hulgaard

Ejer, bryggeriet ÅBEN og

ÅBEN barer

Thue Lindballe

CEO, Apator Miitors ApS

Med opslaget på nBoards

Transparens-princippet

Bestyrelserne skal afmystificeres og agere transparent.

Støtter du op om vores vision, og vil du med på rejsen?

har haft en rigtig god oplevelse i

I forbindelse med et lån fra

hjemmeside fik vi et formidabelt

forbindelse med rekruttering til

dansk SMV-bestyrelse. Transparent

Vækstfonden påbegyndte vi en

professionalisering af bestyrelsen. Med

ansøgerfelt. For vores

vedkommende blev det, der skulle

Onwards and upwards!

proces, god guidance fra nBoard

deres stærke platform og en dygtig

have været et bestyrelsesmedlem,

teamet, super brugeroplevelse

recruiter hjalp nBoard os med at finde

til en yderligere ansættelse af en

på platformen, og vigtigst:

den rigtige bestyrelsesformand via en

trusted advisor. Rådgivningen var

kontakt til yderst kvalificerede

åben rekrutteringsproces, som tiltrak

god og servicen i top.

bestyrelseskandidater.

enorm kompetente og motiverede

ansøgere.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

adipiscing elit, sed do eiusmod tempor

adipiscing elit, sed do eiusmod tempor

incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud

8 YOUR nBoard BUSINESS ApS

www.yoursite.com

www.nboard.dk

““As a business

owner, strive to be

the dumbest person

in the room”

exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip

nBoard ex ea commodo consequat.

Kildedalen 5,

2900 Hellerup

www.nBoard.dk

exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip

ex ea commodo consequat.

Graphic Design & Infrastructure 9


Similar magazines