04.11.2020 Views

288442_Vejstrup_November_2020 (3)

Kirkeblad vinter 2020

Kirkeblad vinter 2020

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Vejstrup</strong> Valgmenighed<br />

- en fri grundtvigsk menighed<br />

inden for folkekirkens rammer<br />

Vinter <strong>2020</strong><br />

Vores nyudklækkede konfirmander


”Hakuna Matata”<br />

KONFIRMATIONSTALEN <strong>2020</strong><br />

Jeg vil gerne begynde min tale i dag med at sige tak til jer konfirmander for et pragtfuldt år<br />

– tak for jeres engagement og lyst til at snakke og diskutere og dele oplevelser med hinanden.<br />

Og så vil jeg også gerne sige tak til alle jer forældre – og tak til<br />

alle jer bedsteforældre og hvem, der ellers står nær de smukke<br />

unge mennesker! Det har været en stor glæde at fornemme, at<br />

I også har bakket så flot op om de unges forberedelse til den<br />

store dag, som vi allerede er i fuld gang med at folde ud for fuld<br />

musik og sang! Tak for jeres måde at klare de udfordringer,<br />

som det sidste halve års tid har budt på over hele verden.<br />

Det bliver spændende at se, hvordan verden kommer til at se<br />

ud, når vi kommer lidt ud i fremtiden og for alvor kan se følgerne<br />

af det hele – for jeg tror, at vi alle sammen nok kan blive<br />

enige om, at verden aldrig bliver helt den samme. Men hvornår<br />

bliver den egentlig det?<br />

I marts oplevede I konfirmander måske for første gang i jeres<br />

liv, at der er forskel på sådan noget som påbud og forbud. Og<br />

hvor trygt det kan være at befinde sig i en verden med forbud,<br />

hvor man får at vide, hvad man må og ikke må – med forbud og<br />

grænser og så videre. Men jeg tror også, at I oplevede, hvordan<br />

grænser kan gøre jer ensomme og føle, at I er udenfor det hele.<br />

For nogen tid siden talte jeg med én af jer bedsteforældre, og<br />

vi kom til at snakke om den verden, I voksede op i. Det var en<br />

verden, hvor det var ret så tydeligt markeret, hvad I måtte, og<br />

hvad I ikke måtte. Der var grænser. Der var en masse regler.<br />

Jeg har et billede inde i mit hoved af en cirkel, som I bedsteforældre<br />

befandt jer indenfor – og det var så en cirkel, som I ikke<br />

måtte træde uden for. Og hvis I så gjorde det, ja, så fik I et rap<br />

over fingrene – og så skyndte I jer at sige pænt undskyld, og så<br />

var det ellers tilbage og ind i cirklen igen.<br />

Mon ikke I alle sammen kan huske Peter Pedal – og hvordan<br />

han på et tidspunkt slår sig og kommer galt af sted, mens han<br />

er ved at gøre noget, han ikke må. Så er der en dame – og hendes<br />

lejlighed har Peter Pedal overmalet med dyrefigurer – og så<br />

siger damen direkte til Peter Pedal: ”Du skulle rigtig skamme<br />

dig, skulle du!” - og sådan er det med Peter Pedal: han ender<br />

altid med at skamme sig. Og Peter Pedals problem er så – eller<br />

rettere sagt: det, man dengang mente var et problem – ja,<br />

hans problem dét er, at han er for nysgerrig.<br />

2


Og det er jo ikke jeres børnebørns – det er ikke jer konfirmanders<br />

problem i dag – for i dag er nysgerrighed ikke et problem<br />

– det er noget godt: i dag skal vi alle sammen være nysgerrige –<br />

heldigvis. Og vi skal være kreative – ja, vi skal være alt det, som<br />

Peter Pedal ikke må være. Vi skal tænke ”ud af boksen” - ud af<br />

cirklen. Så vi må ikke hæmme jer børn og unge menneskers<br />

kreativitet og idérigdom og nysgerrighed. Hvis vi voksne sagde<br />

til én af konfirmanderne i dag, at ”du skulle skamme dig!” - ja,<br />

så skulle vi selv skamme os. Det er dér, de unge mennesker er<br />

– det er der, vi alle sammen er.<br />

Og så tænker vi sikkert, at skam og moral er noget, der kun hører<br />

hjemme i fortiden og gamle dage. Men jeg tror, at vi har lige<br />

så meget moral i dag som i gamle dage – nu er moralen bare<br />

ikke noget med forbud og skyld og regler og ”du skulle skamme<br />

dig, skulle du” - nu er moralen mere noget med påbud – den<br />

ligger der ikke som en løftet pegefinger eller en trussel om rap<br />

over fingrene – moralen ligger der mere som en masse idealer<br />

og forbilleder, I skal leve op til – men idealer er lige nøjagtigt<br />

noget, man aldrig vil kunne leve op til eller opfylde. Tag for<br />

eksempel idealet og påbuddet om, at ”du skal være lykkelig”<br />

- hvornår er man lykkelig nok? Sådan er I unge vant til at leve<br />

med en masse påbud – jeg kunne nævne et par andre påbud:<br />

”du har frit spil til at tænke ud af boksen og cirklen” – ”vær nu<br />

nysgerrig” – ja, et af de steder, hvor nutidens moral, altså alle<br />

de påbud, viser sig allertydeligst, er på de unges T-shirts.<br />

Jeg får meget ud af at se på T-shirts med tryk. Især hvad børn<br />

og unge har stående på deres trøjer. Der står som regel noget<br />

med ”Free Your Mind” eller ”Stay Wild. Have no fear” eller<br />

endnu bedre, mit yndlingseksempel: ”Be Fierce, Be Awesome.<br />

Be You” - ”Vær vild, vær fantastisk, vær dig selv.” Der er virkelig<br />

noget at leve op til! Det er bare om at komme i gang! ”Shine<br />

like a Star!” står der på en flot orange T-shirt inde i Svendborg<br />

H&M i børnetøjs-afdelingen fra 5-8 år! Jeg spørger mig selv:<br />

Hvem er det egentlig lige, der giver jer børn og unge dén slags<br />

tøj på? Jeg går i dén grad ind for, at man skal være sig selv –<br />

men når det står som et påbud – og når det bliver sagt direkte<br />

og helt præcist med få ord, hvordan er det så lige, at man er sig<br />

selv (eller bliver sig selv), ja, så bliver det et problem.<br />

Der står jo ikke ”Vær dig selv - vær indadvendt”, eller ”Vær dig<br />

selv - vær stille og rolig”. Der står, at man skal være vild og<br />

fantastisk! Det er helt i stil med andre tåbelige påbud, som vi<br />

næsten ikke tænker over længere: ”Vær den bedste udgave af<br />

dig selv!” og ”Du kan, hvad du vil – du skal bare ville det nok!”:<br />

Nej, du kan ikke altid, hvad du vil!<br />

3


Et andet af mine yndlingseksempler er reklamer for Magnum-is.<br />

I deres reklame for står der ”Release the Beast”. Du<br />

skal frigive dit indre bæst – du skal spise en is med to lag chokolade!<br />

Det handler ikke om noget, du ikke må. Nej, det er et<br />

påbud, det er noget, du skal. Og det, du skal, er at have fat i<br />

bæstet i dig selv... Du skal skille dig ud – du skal være noget helt<br />

særligt og vovet – men du skal ikke skille dig så meget ud, at du<br />

falder helt ud af fællesskabet. Kære linedanser…..<br />

Der er så mange påbud. Og det er dem, I konfirmander er helt<br />

vant til at vokse op med. Og lige netop nu, med den alder, I har<br />

nu, oplever I måske for første gang i jeres liv, at I er ved at blive<br />

væk fra jer selv – fordi der er så mange påbud, I skal leve op<br />

til, som måske gør, at I aldrig bliver helt tilfredse med jer selv.<br />

Hvornår er I frie nok – hvornår er I lykkelige nok? Og hvordan<br />

kommer I så tilbage til jer selv?<br />

I filmen Løvernes Konge har hovedfiguren, den unge løve Simba,<br />

det problem, at han (sådan ser det i al fald ud) har gjort<br />

noget forfærdeligt, som han ikke kan lave om på - og derfor<br />

løber Simba væk fra sig selv i stedet for at blive sig selv. Og så<br />

er det livsvigtige spørgsmål: Hvordan kan man vende tilbage til<br />

sig selv? Hvordan kan man blive sig selv?<br />

Og her viser Løvernes Konge to muligheder. Først kommer<br />

Nala, som er Simbas barndomsveninde, og som han bliver<br />

forelsket i. Problemet er, at hun er moralist. Hun kommer og<br />

siger, at det er for dårligt, at han er taget afsted. Hun skælder<br />

ham ud. Så siger Simba: ”Du skal ikke fortælle mig, hvordan jeg<br />

skal leve mit liv.” Og det er jo rigtigt.<br />

Man skal ikke komme og fortælle andre, hvordan de skal leve<br />

deres liv. Du kan godt få folk til at gøre noget med dårlig samvittighed,<br />

men du kan ikke rykke dem så langt. Derfor virker det,<br />

som Nala siger, ikke. Så kommer den mærkelig bavian, Rafiki.<br />

Det er en skør, gøgleragtig, faktisk religiøs, figur, sådan en åndemaner-type.<br />

Simba spørger ham: ”Hvem er du egentlig?”<br />

Men Rafiki svarer med et modspørgsmål, nemlig: ”Hvem er<br />

du?” Simba siger så: ”jeg troede, at jeg vidste det, men jeg ved<br />

det ikke rigtig længere.” Det starter så en vigtig samtale, der<br />

begynder med spørgsmålet: ”Hvem er du?”. Og Simba kommer<br />

til at overveje, hvem han egentlig er, og han kommer frem til<br />

den erkendelse, at hans far faktisk lever i ham. Så siger han:<br />

”Jeg ved godt, hvad jeg skal gøre. Men hvis jeg vender hjem,<br />

skal jeg se fortiden i øjnene, og jeg har været på flugt fra den<br />

så længe…”.<br />

Og det betyder jo, at det valg, som Simba skal træffe, at dét er<br />

ikke at vælge noget nyt. Det er ikke at vælge at være en anden,<br />

end han var. Jeg tror faktisk, at der er mange af jer unge, der<br />

en gang imellem tænker sådan her: ”’Jeg kunne tænke mig at<br />

være en anden end den, jeg er”. Men pointen i Løvernes Konge<br />

er lige nøjagtigt ikke, at vi skal være en anden, men at vi skal<br />

være os selv. Det betyder, at vi skal vælge det, vi allerede er. Vi<br />

skal stå ved os selv. Og det, vi skal stå ved, er det, vi ikke vil stå<br />

ved. For eksempel alle de fejl, vi inderst inde godt ved, at vi er<br />

fuld af. Og det er en meget smertelig proces, for det er svært at<br />

stå ved sig selv. Det er nemmere bare at løbe sin vej og flygte fra<br />

sig selv, ligesom Simba gjorde i begyndelsen.<br />

4


Så gå ikke ind!<br />

Har du symptomer?<br />

Så gå ikke ind!<br />

covid-19<br />

Som tallene i Danmark på covid-19 ser ud lige ud, er restriktionerne ændret markant på mange områder.<br />

For <strong>Vejstrup</strong> Valgmenighed får Tør det hosteogså store konsekvenser, Feber Vejrtrækningsbesvær<br />

hvilket betyder ændringer af datoer eller<br />

udsættelse af de enkelte aktiviteter. Det er rigtig vigtigt, at man holder sig orienteret om, hvad der sker med<br />

de enkelte arrangementer – dette kan gøres på følgende måder<br />

coronasmitte.dk<br />

Har du symptomer, så isoler dig og sørg for at blive testet.<br />

Bliv hjemme indtil 48 timer efter, at dine symptomer er<br />

helt forsvundet.<br />

Man går ind på kirkens hjemmeside – www.vejstrupvalgmenighed.dk<br />

Man tilmelder sig, så man modtager nyhedsbrevet – kirkevaerge@vejstrupvalgmenighed.dk<br />

Pas godt på jer selv og hinanden<br />

14.07.<strong>2020</strong><br />

sst.dk/corona<br />

Lene Isager<br />

Tør hoste Feber Vejrtrækningsbesvær<br />

Midt i den vigtige samtale banker Rafiki så lige pludselig Simba Det hører med til dét at vokse op. Og det betyder, at man ikke<br />

i hovedet med<br />

Har<br />

en stav. Simba spørger:<br />

du<br />

”Hvad gjorde<br />

symptomer?<br />

du det for? flygter fra sig selv men ser i øjnene, at man ikke behøver at føle,<br />

Det gjorde ondt.” ”Ja, nogle gange gør fortiden ondt. Men som at man til eksamen hele tiden – fordi der nogen, der elsker<br />

jeg ser det, kan enten flygte fra den eller tage ved lære af én og forventer sig så meget godt af én og på den måde siger<br />

Har du symptomer, så isoler dig og sørg for at blive testet.<br />

den,” svarer Rafiki. Så svinger han staven én gang mere, men til én: ”Ved du hvad – netop fordi jeg elsker dig, forventer jeg<br />

denne gang<br />

Bliv<br />

dukker<br />

hjemme<br />

Simba<br />

Så<br />

sig og undgår<br />

indtil<br />

staven.<br />

gå<br />

48 timer<br />

ikke<br />

efter,<br />

af dig, at du<br />

at<br />

bruger<br />

dine<br />

ind!<br />

alt det,<br />

symptomer<br />

jeg godt ved, at du har<br />

er<br />

at gøre godt<br />

med til at gøre verden bedre og til at hjælpe dér, hvor der er<br />

Simba dukker sig, fordi han har taget ved lære. Det helt er, som forsvundet.<br />

om brug dig.<br />

Simba siger, da han dukker sig: ”Det kan godt være, at det ikke<br />

er min skyld, men det er mit ansvar” – og ”jeg ved godt, hvad<br />

jeg skal gøre. Men hvis jeg vender hjem, så skal jeg se fortiden i<br />

øjnene, og jeg har været på flugt fra den så længe ...”<br />

Det er egentlig meget af det samme, Jesus siger – og han giver<br />

ovenikøbet det hele en ekstra tak – for han giver nemlig også<br />

ronasmitte.dk<br />

en slags påbud, men det er gode påbud, for han siger: ”Ja, du<br />

ved godt, hvad du skal gøre. For du kan ikke flygte fra dig selv<br />

og din fortid – du kan ikke flygte, hvis du ikke vil erkende for<br />

dig selv, at du er fyldt med fejl – for ved du hvad: Det er ikke<br />

nogen fejl ved dig, at du har fejl - det hører med til dét at være<br />

menneske.<br />

”Vi kender det fra at have en god familie, gode venner, en kæreste,<br />

en ægtefælle: Der er man heller ikke til eksamen hele tiden<br />

14.07.2<br />

hvert eneste øjeblik, mens man er bange for at blive straffet og<br />

få et rap over fingrene. Der består man – bare fordi den anden<br />

elsker én. Og det vil sige: der består man, fordi den anden i sin<br />

Har du sy<br />

kærlighed forventer sig noget af én eller beder én om noget.<br />

For den største kærlighedserklæring, vi mennesker kan give<br />

hinanden er at forvente af hinanden, at vi bruger vores fantasi<br />

og forestillingsevne så godt, vi kan til at hjælpe og støtte vores<br />

medmennesker - og at vi lever vores liv sådan som vi er bestemt<br />

til at leve.<br />

Tør hoste Feber Vejrtrækningsbesvær<br />

sst.dk/coron<br />

5


Det betyder, at man kan leve i tillid til, at selv om man måske<br />

af og til falder igennem og ikke slår til, og selv om de andre<br />

måske af og til bliver sure over det – og selv om man er fyldt<br />

med fejl – ja, så har de grundlæggende sagt god for én. Og det<br />

er der en enorm befrielse i. For den slags krav er noget helt<br />

andet end de påbud, som I bliver mødt af hele tiden – jeg kom<br />

lige i tanker om noget, der stod på en T-shirt, jeg så en dreng<br />

gå rundt med den anden dag: ”Think positive, smile and always<br />

be Happy” - ”Tænk positivt, smil og vær glad hele tiden!”<br />

Det er jo et påbud, der aldrig er nogen mennesker, der kan<br />

leve op til. For hvis du altid gerne vil shine og være perfekt og<br />

have facaden til at skinne – og hvis du ikke tør begå fejl, ja, så<br />

får du svært ved for alvor at møde andre mennesker som den,<br />

du er – så vil du hellere flygte fra dig selv og møde andre mennesker<br />

som den, du tror, at de andre vil have dig til at være.<br />

Hvem du dybest set er, ja, det finder du først for alvor ud af,<br />

når du møder andre mennesker – og gerne nogen, der er helt<br />

anderledes end dig selv – det har du sikkert allerede opdaget:<br />

hvordan det sandeste og det rigtigste og det dybeste af<br />

dig først for alvor bliver kaldt frem, når du møder andre mennesker<br />

– og du enten beder dem om noget, eller de beder dig<br />

om noget….<br />

Det gør dig sårbar – og du risikerer at blive skuffet – men det<br />

er det, der gør dig til den, du er – det er det, der gør, at du både<br />

kan føle dig fri til at være lige nøjagtigt den, du er skabt til at<br />

være – og så også føle dig bundet til kaste dig ud i kravet om<br />

at hjælpe dem, der beder dig om din hjælp. Og det skal du gøre<br />

uden at tænke på straf eller rap over fingrene – og du skal også<br />

gøre det uden at tænke på belønning eller popularitet, eller<br />

hvad andre tænker om dig.<br />

Jeg kommer lige til at tænke på alle de forbistrede T-shirts:<br />

for tænk, hvis man i H&M kunne købe T-shirts, hvor der stod<br />

”Hjælp din nabo” - ”Vær en opmærksom ven...”<br />

For hvis du har det som Simba og tager det hele med – alt det,<br />

du har oplevet og gjort og tænkt, lige siden du blev født – og<br />

hvis du så siger til dig selv, at ”Godt nok er jeg ikke skyld i det<br />

og det og det – men selv om jeg ikke har valgt alting selv i mit<br />

liv, så vælger jeg fra nu af at tage ansvaret for det” – hvis du har<br />

det på den samme måde som Simba, så håber jeg også for dig,<br />

at du bliver konge i dit eget kongerige.<br />

Ja, det er jeg faktisk sikker på, at du gør. Og så kan det være,<br />

at du ikke kan lade være med at bryde ud i sang og synge:<br />

”Hakuna matata – lad være med at bekymre dig, for hakuna<br />

matata er en melodi, der gør dig fri”.<br />

Hakuna matata – tillykke med konfirmationen – tillykke med<br />

det uoverskuelige og pragtfulde liv, der venter jer.<br />

<br />

AC<br />

6


Kulturcafé<br />

VI MØDES KL. 14.30 I KIRKEHUSET.<br />

Prisen er 50 kr. pr. gang inkl. kaffe/te og kage.<br />

Tilmelding ved sæsonstart hos Asta Fjord, tlf. 62 25 19 92, mail: Astafjord@mail.dk<br />

16. november Ole Kobbelgaard, Sdr. Nærå Valgmenighed holder foredrag:<br />

"At vente er at leve – nye erkendelser i coronaens skygge"<br />

UDSAT<br />

30. november Leonard Bernstein-eftermiddag med fortælling om ham som komponist og dirigent, og vi skal opleve<br />

ham dirigere Carl Nielsen 3. symfoni Espansiva. Herdis Iversen<br />

14. december Vores nye organist Frey Klarskov fortæller lidt om sig selv og bringer os videre til "Juletema i sang og<br />

folkemusikken".<br />

18. januar Hvalsang: Lee Miller, Ryslinge: HAVPATTEDYR OG DERES LYDVERDEN Gennem de sidste 45 år har<br />

jeg studeret hørelse hos pattedyr specielt hos hvaler. I mit oplæg vil jeg give eksempler på, hvorledes<br />

hvaler bruger lyd til kommunikation, til orientering og til byttefangst.<br />

Der berøres en del forskellige havpattedyr såsom blåhval, grønlandshval, pukkelhval, kaskelot, narhval,<br />

spækhugger samt hvalros og søko. Men jeg vil fortælle mest om vores egen hval, marsvinet.<br />

Oplægget vil blive rigt illustreret med billeder, videooptagelser samt naturligvis hvalernes lyde.<br />

1. februar Rosarium-eftermiddag, Anders Carlsson fortæller om projektet, som omfatter en af verdens største<br />

rosensamlinger.<br />

15. februar Marianne Jørgensen har skrevet en historisk roman: Gudruns Arv. Den tegner et billede af et hverdags -<br />

Danmark, hvor det er kvindernes perspektiv og liv, der dominerer. Asta fortæller.<br />

1. marts Jes Romme og Karen Elberg, Tåsinge Ildsjæle, fortæller om dels den historiske baggrund for, at Tåsinge<br />

udviklede sig til et frugtmekka fra midten af 1700 tallet, dels om menneskerne og processen bag Tåsinge<br />

Frugthave, om betydningen af bevaringsværdige frugtsorter og om planerne for Tåsinge Frugthave.<br />

15. marts Musikalsk stund med Ulrich Klostergaard. Vi glæder os til gensyn og genhør med Ulrich.<br />

Asta Fjord/Herdis Iversen<br />

Tak til Dennis Knappe for de flotte billeder fra Berlin<br />

7


Chokolade-kursus<br />

Der var engang for mange hundrede år siden en tid,<br />

hvor chokolade kun var en drik for de aller-rigeste.<br />

I dag er chokolade og kakao allemandseje, og mange er derfor<br />

begyndt at eksperimentere med temperering og fyldte<br />

chokolader hjemme i køkkenet. På kurset den 25. november<br />

får I muligheden for at eksperimentere med forskellige<br />

typer af chokolade, fyld og måske også flødeboller. Karsten<br />

Isager – tidligere lærer på <strong>Vejstrup</strong> Ungdomsskole og super<br />

god i et køkken, vil sammen med undertegnede guide jer<br />

igennem chokoladefremstillingens forskellige elementer.<br />

Vi starter kl. 17.30 og regner med at slutte ved 20.30 tiden<br />

alt efter, hvor hurtigt vi får lært fra os. Vi sørger for chokolade,<br />

fyld, forme og hvad der ellers skal bruges – I skal huske<br />

forklæde, boks til at transportere chokoladen hjem i samt<br />

jeres altid gode humør.<br />

Vi skal være i kirkehuset og sætter 4 – 5 ”stationer” op, så vi<br />

kan være sammen men alligevel på fornuftig afstand.<br />

Da der er begrænsede antal pladser, gælder ”først-til-mølle”<br />

princippet – alt efter tilmeldinger vil vi overveje et ekstra<br />

kursus. Pris inklusiv alle materialer kr. 185,-<br />

Tilmelding til undertegnede senest den 7. 11 på 40402646<br />

eller kirkevaerge@vejstrupvalgmenighed.dk.<br />

Lene Isager<br />

Kridtcirklen<br />

Vi har en studiekreds i litteratur, hvor vi samles<br />

og diskuterer bøger, vi har udvalgt.<br />

I efteråret <strong>2020</strong> skal vi samtale<br />

om følgende værker:<br />

Tirsdag den 24. novembers <strong>2020</strong><br />

Shahrnush Parsipurs<br />

”Kvinder uden mænd”<br />

I 2021 mødes vi på følgende dage:<br />

Den 26. januar,<br />

Den 23. februar og<br />

Den 23. marts.<br />

Bogtitlerne til disse datoer oplyses i nyhedsbrev.<br />

Vi mødes kl. 19.30 hos Asta Fjord,<br />

Gudme Søpark 27, Gudme.<br />

Tilmelding for sæsonen er nødvendig<br />

senest den 20. december<br />

– pga. bogbestilling.<br />

Pris 25 kr. pr. sæson.<br />

8


Ny Højskolesangbog<br />

Arbejdet med en ny, og 19. udgave af Danmarks mest<br />

solgte bog er afsluttet, og den nye udgave udkommer<br />

den 12. november <strong>2020</strong>.<br />

Der er udvalgt 601 sange. 150 af dem er nye, og 125 er røget<br />

ud i forhold til den 18. udgave.<br />

I <strong>Vejstrup</strong> Valgmenighed har vi været så heldige, at vi har<br />

kunnet bestille næste 100 nye Højskolesangbøger fordelt på<br />

bøger med almindelig tekst og med stor tekst.<br />

Derudover får vi også melodibøger samt sanghåndbøger.<br />

Denne mulighed har vi fået grundet stor<br />

velvilje hos følgende sponsorer:<br />

· Svendborg Brakes<br />

· Skårup Malerforretning v. Søren Hansen<br />

· Fynske Bank<br />

· Medlemmer af Valgmenigheden<br />

· Lærerstandens Brandforsikring<br />

Vi er yderst taknemmelige og glade for, at vi har modtaget<br />

disse donationer og glæder os til at kunne indbyde til et arrangement,<br />

hvor vi kan markere udgivelsen og synge sammen.<br />

Vi arbejder på tid og sted for arrangementet. Meget<br />

afhænger jo af covid-19. Når der skal synges, kræves der et<br />

lokale, hvor vi kan samle rigtig mange og samtidig overholde<br />

afstandskravene.<br />

Så snart vi har en løsning, vil vi orientere og invitere.<br />

Opsang<br />

Lene Isager<br />

Vi glæder os til at komme i gang med at synge igen<br />

Koret er åbent for alle, der har lyst til at være med - vi<br />

skal synge gode en- og flerstemmige sange og hen ad<br />

vejen deltage i gudstjenester, arrangementer og hvad<br />

vi ellers kan finde på. Men først og fremmest skal vi<br />

hygge os med at synge sammen.<br />

Vi følger alle retningslinjer ift. covid-19, dvs. vi synger i<br />

kirken med afstand, udluftning og afspritning.<br />

Vel mødt! - Mange hilsener fra Frey<br />

9


Nyt fra Visionsgruppen<br />

Som lovet på generalforsamlingen den 22. september<br />

er der nu sendt Nyhedsbrev ud med et kort referat fra<br />

mødet i oktober, omhandlende vores byggeprojekt.<br />

Deltagere i mødet var Visionsgruppen, inkl. arkitekt og<br />

bygningsingeniør, og den kongelige bygningsinspektør,<br />

Nationalmusseet og Stiftets bygningskonsulent.<br />

Referatet kan også læses på Hjemmesiden. Det egentlige referat,<br />

skrevet af Stiftets sekretær, får vi sandsynligvis i slutningen<br />

af november, og vores gæsters vurdering/anbefaling af projektet<br />

kommer måske i løbet af januar. I håbet om at der er noget<br />

nyt at fortælle og tale om, inviteres der i forlængelse af gudstjenesten<br />

den 31. januar 2021 til informationsmøde derom.<br />

På grund af Coronasituationen kan der hurtigt ske ændringer<br />

i kirkens aktiviteter, derfor er det en fordel at være tilmeldt<br />

Nyhedsbrevet – det gøres ved at skrive en mail til:<br />

kirkevaergen@vejstrupvalgmenighed.dk .<br />

På Visionsgruppens vegne, Lone A.<br />

Generalforsamling/Årsmøde 2021<br />

Valgmenighed mandag den 22. marts kl. 19.00<br />

Vores kirke er en levende organisme – og den lever af vores,<br />

medlemmernes, engagement, interesse og medleven i stort<br />

og småt.<br />

Vi har lige afholdt Årsmøde/Generalforsamling, ganske vist<br />

et halvt år forsinket, men vi håber, at Corona-epidemien er<br />

brændt ud til foråret, så vi kan komme tilbage på sporet og<br />

holde den årlige generalforsamling omkring kirkens fødselsdag.<br />

Reservér allerede nu mandag den 22. marts 2021<br />

kl. 19.00 til vores vigtige møde.<br />

Husk – kirken lever, fordi du er med.<br />

På menighedsrådets vegne, Lone Arntzen<br />

Nytårsgudstjeneste<br />

Nytårsgudstjenesten i valgmenighedskirken afholder vi kl. 15.00, som vi har gjort de senere år.<br />

Efter gudstjenesten bliver der lejlighed til at ønske hinanden godt nytår.<br />

Det nye er: På grund af covid-19 skal man i år tilmelde sig<br />

gudstjenesten på telefon: 4025 5382 (Lone Arntzen)<br />

10


Julegudstjeneste<br />

”Det bliver da ikke rigtig jul uden<br />

julegudstjenesten den 24. december!”<br />

Sådan lyder det altid hjemme hos os, og jeg er helt enig!<br />

I år må det blive så ekstra meget jul, for da er der<br />

nemlig fem gudstjenester den 24., for vi skal passe på<br />

hinanden og må ikke være samlet så mange i kirken,<br />

som vi plejer, hverken med eller uden sang.<br />

Derfor er der tilmelding efter ”Først-til-mølle”-princippet,<br />

så vi kan tilgodese så mange som muligt.<br />

Alle fem gudstjenester varer ca. 35 minutter<br />

og begynder, som du kan se herunder:<br />

1. gudstjeneste kl. 10.30<br />

2. gudstjeneste kl. 11.30<br />

Pause.<br />

3. gudstjeneste kl.13.30<br />

4. gudstjeneste kl.14.30<br />

5. gudstjeneste kl.15.30<br />

Du skal tilmelde dig den gudstjeneste, du ønsker, med<br />

det antal personer, I kommer. Er der ikke plads dér,<br />

bliver I tilbudt et tidspunkt, hvor der endnu er plads.<br />

Første juledag er der gudstjeneste kl. 11.00, og der er<br />

der også tilmelding. Anden juledag er tilmelding ikke<br />

nødvendig.<br />

Tilmelding skal ske til kirkevaergen@vejstrupvalgmenighed.dk<br />

eller på tlf. 40402646.<br />

Det er tidligt at ønske glædelig jul midt i oktober, men<br />

alligevel - GLÆDELIG JUL – vi ses også til en dejlig<br />

julegudstjeneste den 24. december.<br />

Lone A.<br />

11


"Krigere uden våben"<br />

- DANMARK UNDER BESÆTTELSEN.<br />

Lørdag den 17. april 2021 kl. 13.30-17.00<br />

Beskrevet af digtere, tegnere og folkevid - akkompagneret af fællessange fra Højskolesangbogen.<br />

Pga. corona-epidemien blev arrangementet aflyst i april, men<br />

vi ønsker stadig at markere, at det i år er 80 år siden, at Danmark<br />

blev besat, og 75 år siden at Danmark atter blev befriet.<br />

Arrangementet fremhæver dem, man kunne kalde "krigere<br />

uden våben", dvs. de, der øvede modstand mod besættelsesmagten<br />

ved hjælp af ord og billeder - og gennem humor, satire<br />

og fællessang.<br />

Anders Carlsson vil læse en række digte af forskellige danske<br />

forfattere/lyrikere fra denne periode. Digtoplæsningen vil<br />

blive suppleret med kommentarer og illustrationer fra tidens<br />

"modstandskunst" og folkevid ved Steen Pilgaard Toft.<br />

Undervejs i forløbet vil vi synge (fællessang) et udvalg af de<br />

sange fra Højskolesangbogen, der falder ind under temaet.<br />

Andre Isager akkompagnerer på klaveret.<br />

Arrangementet slutter med digte, sange og<br />

billeder fra den nærmeste tid efter befrielsen.<br />

I eftermiddagens løb indlægges en kaffepause og en pause,<br />

hvori der kan nydes en sandwich. Deltagelse er gratis, men<br />

tilmelding er nødvendig. Det kan ske til Anders Carlsson på<br />

mail: praest@vejstrupvalgmenighed.dk eller på tlf.: 4047 5919.<br />

Tilmelding senest mandag d. 12. april.<br />

12


”Endnu ser vi i et spejl...”<br />

I fastetiden bliver ”Guds rige” tit nævnt i kirkerummet. Som et billede. Et billede, der kalder på en lang<br />

række af billeder fra den verden, vi er fortrolige med. Billeder, og ikke beskrivelser.<br />

I det øjeblik vi tror, at billeder og tanker er beskrivelser af<br />

noget, der er sådan – i det øjeblik låser vi livet og vores forventninger<br />

fast.<br />

Så ”Guds rige” rummes ikke i ét billede.<br />

Ikke i to. Måske ikke i tusind.<br />

Så vi må nøjes med at se ”i et spejl, i en gåde”, sådan som Paulus<br />

siger i en af fastetidens smukkeste tekster. Anden søndag i<br />

fasten mødes vi i kirken for at lytte til musik og ord, som nænsomt<br />

udfolder dén erkendelse hos Paulus.<br />

En erkendelse, der kan finde hvile i, at Guds rige er nær. Jesus<br />

har bragt det, Gudsriget, og det gror i det skjulte. Og det gør<br />

det, selv om vi må leve med, at han ikke er her selv, og at vi ikke<br />

kan se hans rige – fuldstændigt på samme måde som vi ikke<br />

kan se det hvedekorn, der blev sået på markerne i efteråret –<br />

eller de løg, vi lagde i haverne og på kirkegården i november.<br />

De er ude af vore hænder, men vi har dem alligevel som en<br />

forventning om, at hveden en dag vil bære frugt – og at løget vil<br />

blomstre – til påske, måske. Det er der alt sammen, selv om det<br />

er skjult. Forventningen gør, at ventetiden kan være frugtbar.<br />

Og med til forventningen hører tyste ord og musik. De tyste<br />

ord til vores aftenstund den anden søndag i fasten bliver især<br />

af Paulus. Og musikken udfoldes af Frey Klarskov (orgel),<br />

Povl Chr. Balslev (klaver) og Anne Vilain (cello). Med den<br />

estiske komponist Arvo Pärt som en musikalsk ledestjerne.<br />

I en mørketid. Mens vi venter.<br />

<br />

AC<br />

13


Formand:<br />

Lone Arntzen,<br />

Albjergvej 47, 5883 Oure.<br />

tlf. 4025 5382<br />

formand@vejstrupvalgmenighed.dk<br />

Næstformand:<br />

Elsemarie Hoffmann,<br />

Vængevej 21, 5771 Stenstrup,<br />

tlf. 6226 1843<br />

hoffmann@postkasse.org<br />

Kirkeværge og<br />

Menighedsrådsmedlem:<br />

Lene Isager,<br />

Landevejen 82, 5882 <strong>Vejstrup</strong>,<br />

tlf. 4040 2646,<br />

kirkevaerge@vejstrupvalgmenighed.dk<br />

Menighedsrådsmedlem:<br />

Per Steen Hansen<br />

tlf. 2175 2162<br />

pshvejstrup@mail.tele.dk<br />

Menighedsrådsmedlem:<br />

Vibeke Søndergaard,<br />

Kilenvej 19, 5883 Oure,<br />

tlf. 6228 2318 / 2164 5586 vich.<br />

soendergaard@gmail.com<br />

Menighedsrådsmedlem:<br />

Anne Tingager,<br />

Sognevej 19, 5884 Gudme,<br />

tlf. 2016 6570<br />

anne@tingager.org<br />

Menighedsrådsmedlem:<br />

Esben Jensen,<br />

Kirsebærvej 10, 5700 Svendborg,<br />

tlf. 2142 9089<br />

esben1204@gmail.com<br />

Regnskabsfører:<br />

Lone Poulsen,<br />

Edelsmindevej 11, 5700 Svendborg,<br />

tlf. 2216 9861 – efter kl. 16.00!<br />

lone@rosagerregnskab.dk<br />

"Adventsmøde"<br />

1 . SØNDAG I ADVENT<br />

Søndag den 29. november er det 1. søndag i advent, og det fejrer vi med en stemningsfuld gudstjeneste kl. 14.00.<br />

Derefter fortsætter vi fejringen med adventsmødet, hvor<br />

vi retter an med te, kaffe, saft og adventslækkerier – måske<br />

inspireret af onsdagens chokoladekursus?<br />

Vi er i år et lille Klippe-julepynt-udvalg, som gerne vil invitere<br />

lige netop dig til at være med til at pynte kirke og kirkens<br />

juletræ – temaet er ”Symboler i papir”, og vi har materialerne.<br />

Vi begynder til Adventsmødet og fortsætter med at klippe<br />

symboler alle fire adventssøndage.<br />

Du bestemmer selv, hvor meget du vil være med. Vi er der<br />

ca. en time efter hver gudstjeneste, og den fjerde søndag er<br />

både kirke og juletræ pyntet og klar til juleaftensdags mange<br />

dejlige gudstjenester.<br />

P.S. Adventsmødet er for alle, man skal ikke kunne<br />

”svinge saksen” for at være med, der foregår også andet.<br />

For anskaffelsen af materialer vil det være fint med en sms<br />

til Elsemarie på 60277373 senest den 25. november.<br />

Vi glæder os til at se jer - Lene, Elsemarie og Lone.<br />

På tur med Valgmenigheden<br />

Nej - desværre er det ikke muligt at fastlægge hverken<br />

korte eller længere ture, som vi har haft for vane de<br />

senere år. Situationen omkring covid-19 er stadig så<br />

usikker, så det ikke er forsvarligt, at vi lægger os fast<br />

– hverken på tidspunkter eller steder.<br />

Men jeg lover, at så snart man kan rejse uden risiko<br />

og med sundhedsmyndighedernes godkendelse – ja<br />

så går ” Turkontoret” i gang.<br />

Lene Isager<br />

14


Suppleanter:<br />

Niels Nyholm<br />

nyholm.niels@gmail.com<br />

Mette Quist<br />

mequ@aabyskovmail.dk<br />

Kirsten Abildskov<br />

kirstenabildskov@msn.com<br />

Valgmenighedspræst:<br />

Anders Carlsson<br />

Landevejen 65, 5882 <strong>Vejstrup</strong><br />

tlf. 6228 1081 / 4047 5919<br />

praest@vejstrupvalgmenighed.dk<br />

Organist:<br />

Frey Thyrré Klarskov<br />

Sdr. Højrupvejen 41, 5750 Ringe<br />

tlf. 22 35 22 31<br />

freyklarskov@gmail.com<br />

Sangarrangør:<br />

André Isager, Landevejen 82,<br />

5882 <strong>Vejstrup</strong>. tlf. 2078 6187<br />

andreas.isager@hotmail.com<br />

Kirkesanger og musiker:<br />

Vakant<br />

Graver/kirketjener:<br />

Henrik Bønløkke<br />

tlf. 2945 9363<br />

graver@vejstrupvalgmenighed.dk<br />

Henvisning i øvrigt til præsten<br />

”Syng, mit hjerte”<br />

Halfdan Rasmussen-aften<br />

21. januar kl. 19.00 i Kirkehuset<br />

Som en slags udløber af digtarrangementet 'Krigere uden<br />

våben' har vi planlagt en aften med Halfdan Rasmussens<br />

digte, hvor hovedvægten er lagt på digterens mere alvorlige<br />

side. Aftenen vil bestå af oplæsning af udvalgte digte<br />

fra hele hans aktive karriere - heraf en del digte fra hans<br />

tidlige periode, der næsten er fraværende i senere udsendte<br />

digt-antologier. Desuden vil vi synge nogle af hans sange<br />

fra Højskolesangbogen (fællessang) foruden andre af hans<br />

sange – bl.a. nogle, som Andre Isager har sat melodi til.<br />

Afvekslende med digtoplæsningen og fællessangen vil der<br />

blive fortalt lidt om Halfdan Rasmussens forfatterskab.<br />

"Evner du med ordets<br />

svage kærte at oplyse<br />

mørket i dit hjerte...?"<br />

"Syng, mit hjerte"<br />

- fra digtsamlingen<br />

'Korte skygger' 1946<br />

Anders Carlsson,<br />

Andre Isager og<br />

Steen Pilgaard Toft<br />

Jeppe Aakjær<br />

Så syng da Danmark og <strong>Vejstrup</strong><br />

I skrivende stund har vi måttet udsætte revyviseaften igen<br />

grundet covid-19. Forhåbentlig finder vi et tidspunkt senere<br />

på efteråret, hvor vi kan forlyste os udi gamle revytekster.<br />

Der er jo også endnu en viseaften på bedding.<br />

Titlen på denne aften ”Syng gammel dansk” minder os<br />

om, hvor stor den danske visetradition er.<br />

Der er et hav af gamle viser, forfattet af mange forskellige:<br />

Halfdan Rasmussen, Sigfred Pedersen, Jeppe Aakjær,<br />

Hostrup og mange andre kendte.<br />

Arrangementet er planlagt til<br />

onsdag den 10. marts kl. 19.00.<br />

Vel mødt også til denne aften.<br />

Sigfred Pedersen<br />

André Isager<br />

15


Gudstjenester og arrangementer<br />

<strong>November</strong><br />

Januar<br />

Gudstjeneste søndag den 1. november kl. 19.00<br />

allehelgensdag<br />

Kulturcaféen UDSAT mandag den 2. november kl. 14.30<br />

Salmesang<br />

Gudstjeneste søndag den 8. november kl. 10.00<br />

22. søndag efter trinitatis<br />

Gudstjeneste søndag den 15. november kl. 10.00<br />

23. søndag efter trinitatis<br />

Kulturcaféen UDSAT mandag den 16. november kl. 14.30<br />

Ole Kobbelgaard<br />

Gudstjeneste søndag den 22. november kl. 14.00<br />

sidste søndag i kirkeåret<br />

Kridtcirklen tirsdag den 24. november kl. 19.30<br />

Shahrnush Parsipur ”Kvinder uden mænd”<br />

Chokoladekursus onsdag den 25. november kl. 17.30<br />

Gudstjeneste søndag den 29. november kl. 14-16.30<br />

1. søndag i advent og Adventsmøde<br />

Kulturcaféen mandag den 30. november kl. 14.30<br />

”Leonard Bernstein og Carl Nielsen”<br />

December<br />

Decembersang onsdag den 2. december kl. 17-18<br />

Gudstjeneste søndag den 6. december kl. 10.00<br />

2. søndag i advent<br />

Gudstjeneste søndag den 13. december kl. 10.00<br />

3. søndag i advent<br />

Kulturcafé mandag den 14. december kl. 14.30<br />

Frey Klarskov ”Juletema i sang og folkemusik”<br />

Gudstjeneste søndag den 20. december kl. 10.00<br />

4. søndag i advent<br />

Gudstjeneste torsdag den 24. december (se i bladet)<br />

Juleaften<br />

Gudstjeneste fredag den 25. december kl. 11.00<br />

1. juledag<br />

Gudstjeneste lørdag den 26. december kl. 19.00<br />

2. juledag<br />

Gudstjeneste torsdag den 31. december kl. 15.00<br />

Nytårsaften<br />

Redaktion: Lone Arntzen, Anders Carlsson (ansv.h.)<br />

Kirkens gavekonto: 0815-3531266578 Mobilpay: 74225<br />

Navne i forbindelse med dåb, konfirmation, vielser, bisættelser og begravelser:<br />

Se Valgmenighedens hjemmeside<br />

Deadline: Der er deadline for indlæg til det næste kirkeblad mandag d. 8. februar<br />

Evt. indlæg bedes stilet til: vejstrupvalgmenighed@mail.dk<br />

– eller sendes til præstens adresse.<br />

www.vejstrupvalgmenighed.dk<br />

Gudstjeneste søndag den 3. januar kl. 10.00<br />

Helligtrekongers søndag<br />

Januarsang onsdag den 6. januar kl. 17-18<br />

Gudstjeneste søndag den 10. januar kl. 10.00<br />

1. søndag efter Helligtrekonger<br />

Gudstjeneste søndag den 17. januar kl. 10.00<br />

2. søndag efter Helligtrekonger<br />

Kulturcafé mandag den 18. januar kl. 14.30<br />

Lee Miller ”Hvalsang”<br />

Halfdan Rasmussen torsdag den 21. januar kl. 19.00<br />

Gudstjeneste søndag den 24. januar kl. 19.00<br />

Sidste søndag efter Helligtrekonger<br />

Kridtcirklen tirsdag den 26. januar kl. 19.30<br />

Gudstjeneste søndag den 31. januar kl. 10.00<br />

Søndag septuagesima<br />

Februar<br />

Kulturcafé mandag den 1. februar kl. 14.30<br />

Anders Carlsson ”Rosarium med passion”<br />

Februarsang onsdag den 3. februar kl. 17.00<br />

Gudstjeneste søndag den 7. februar kl. 10.00<br />

Søndag Seksagesima<br />

Gudstjeneste søndag den 14. februar kl. 10.00<br />

Fastelavn<br />

Kulturcafé mandag den 15. februar kl. 14.30<br />

Asta Fjord ”Gudruns Arv”<br />

Sangaften torsdag den 18. februar kl. 19.00<br />

”Blandt Ølhunde og Månestråler”<br />

Gudstjeneste søndag den 21. februar kl. 10.00<br />

1. søndag i fasten<br />

Kridtcirklen tirsdag den 23. februar kl. 19.30<br />

Gudstjeneste søndag den 28. februar kl. 19.00<br />

2. søndag i fasten ”Endnu ser vi i et spejl...”<br />

Marts<br />

Kulturcafé mandag den 1. marts kl. 14.30<br />

Jes Romme og Karen Elberg "Tåsinge Frugthave"<br />

Martssang onsdag den 3. marts kl. 17-18<br />

Gudstjeneste søndag den 7. marts kl. 10.00<br />

3. søndag i fasten<br />

Sangaften onsdag den 10. marts kl. 19.00<br />

”Syng gammel dansk”<br />

Gudstjeneste søndag den 14. marts kl. 10.00<br />

Midfaste<br />

Kulturcafé mandag den 15. marts kl. 14.30<br />

Ulrich Klostergaard<br />

Gudstjeneste søndag den 21. marts kl. 10.00<br />

Marias Bebudelse<br />

Årsmøde mandag den 22. marts kl. 19.00<br />

Årsmøde/Generalforsamling<br />

Kridtcirklen tirsdag den 23. marts kl. 19.30<br />

MARK & STORM GRAFISK<br />

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!