28.01.2021 Views

Holger-Danske-Januar21

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

DF’s årsmøde 2021

S. 3

Året der gik

S. 9

Lokalforening i fokus:

DFU Østsjælland

S. 12

ET PARTI I PANDEMI

S. 14

Nr. 11. Januar 2021


DFU Redaktionsudvalget:

Thomas K. Christensen

Filip Porebski

Julie Westergaard

Laura Guldager

Mads Sahl Torjusen

Mathias R. Hansen

Mathilde L. Hammer

Sandie Frydenlund

LEDEREN

Velkommen til det nye år!

Vi skriver heldigvis 2021, og ikke det herrens år 2020, der mildest

talt var en mindre katastrofe for hele verden.

Desværre tog 2021 den dårlige stime af coronasygdom med sig.

2021 startede ikke meget bedre end hvad 2020 sluttede med;

nedlukningen forsætter, skolevalget er aflyst, og vi har nu også

prøvet at blive fanget af Facebooks udemokratiske og

ytringsfrihedskrænkende maskine.

Landet er forstsat i en de facto nedlukning. Dette betyder naturligvis,

at vores skønne lokalforeninger ikke har haft de store muligheder for

at lave arrangementer og blomstre, til fordel for os alle. Men til

trods for dette, har flere lokalforeninger været på en kreativ

indlæringsrejse, hvor flere har henvendt sig til det digitale. Det er

dejligt at se så mange engagere sig i en så svær tid. Flot!

Siden sidst er det også blevet afholdt til et vellykket årsmøde for

Dansk Folkeparti, hvor flere DFU’ere var at finde rundt omkring i

landet. Dette var, ligesom DFU’s, et digitalt et af slagsen.

I slutningen af året kunne hovedbestyrelsen også videregive

informationen om, at vi endnu engang har rundet de 500

medlemmer! Det vil sige at vi kan sikre DUF støtten, og det betyder

naturligvis meget at have støtten et år til. Der skal lyde en kæmpe

tak til alle, og ikke mindst de folk i hovedbestyrelsen som har knoklet

for at få dette til at ske, i denne meget vanskelig tid. En tid hvor

gadekampagner, arrangement og meget mere ikke har været muligt

for os, til at lokke folk med et medlemskab.

Til sidst skal der også lyde en kæmpe tak for, at I tog så godt imod

det seneste nyhedsbrev med de nye tiltag. Jeg håber virkelig at I vil

nyde at læse nogle af vores medlemmers læserbreve, som de har

indsendt til redaktionen. Lad der endelig komme flere af dem! Tak

for de indsendte læserbreve og ikke mindst tak til dem som har

skrevet ind med forslag mm.

På vegne af nyheds- og redaktionsudvalget – God læselyst

Thomas Kastrup Christensen

Formand for redaktionsudvalget

Holger Danske, nr. 11. Jan. 21

Side 2 af 21


Filip Porebski

Formand for DFU

Østsjælland

Dansk Folkepartis Årsmøde

2020

Året 2020 har på mange måder været et

anderledes år, pga. den virus som ramte

Danmark og resten af verden.

Corona situationen har også påvirket hvordan

Dansk Folkepartis årsmøde I 2020 blevet afholdt.

Årsmødet blev desværre til et 1-dags årsmøde

der blevet afhold lørdag den 28. november 2020.

For at begrænse antallet af deltagere på samme

sted, blev årsmødet afholdt 5 forskellige steder i

Danmark. Hovedscenen var på Odeon

Kongresscenter i Odense og der var så live-feed

på storskærm 4 øvrige steder i landet; Aalborg,

Silkeborg, Ringsted og København.

Hvert sted havde talerstol, og de delegerede

havde mulighed for at få ordet, og blive livestreamet

til de øvrige mødesteder. For første

gang var det i år også muligt at deltage

hjemmefra og følge feeded derfra, hvis man af

forskellige årsager ikke ønskede at deltage fysisk.

Man kunne altså i princippet deltage i hele

årsmødet fra sin sofa.

Min deltagelse i årsmødet via det fysiske

mødested i Ringsted Kongrescenter. I år kunne

man dog tydeligt mærke, at stemningen har

været anderledes. Selvom folk hyggede og

snakket kunne man mærke at der ingen fest var;

en bordopstilling med stor afstand, og manglen

på venner hele landet gjorde det ikke mere

festligt, og det påvirkede hele atmosfæren.

Årsmødets højdepunkt har været den

småkritiske, men dog opmuntrende, tale fra

partiets stiftet Pia Kjærsgaard. Pia var som

sædvanligvis kvinde for at skabe både en

atmosfære af kampgejst, og give helt ny

motivation til alle, så partiet kan løftes fra den

hårde periode, som har været her på det sidste.

Side 3 af 24


Selvom der har været en stor ulempe for de fleste,

at vi ikke har kunnet samles sammen til ét fælles

årsmøde i år, har vi prøvet at holde humøret højt,

og det gjaldt ikke kun i Ringsted.

Formand for DFU Fyn, Casper Rauff, deltog i

årsmødet fra Odense, og udtaler at for ham var

den største ulempe klart opdelingen af

medlemmer mellem de 5 forskellige regioner. Han

bemærkede at selvom alle DFU’erne i Region

Syddanmark var samlet i Odense, hvilket var meget

hyggeligt, manglede der nu alligevel 4/5 af de

andre fantastiske mennesker der så i stedet

tilbragte årsmødet andre steder i landet. Casper

fastlår også at stemningen ikke var helt som håbet,

taget i betragtning af, at netop i år skulle der have

været stor 25-års jubilæumsfest. Men, med alt

taget i betragtning, så har årsmødet levet op til

hvad man kan forvente af et årsmøde under covid-

19 pandemien; med mundbind, masser af plads,

håndsprit og selvfølgelig politik.

Redaktionen har også talt med lokalformand

Kasper Sørmer-Sørensen, der har deltaget i

årsmødet via lokationen i København. Han udtaler

at der bestemt var en god stemning, og at alle

virkede spændte på hvordan det hele ville forløbe.

Han fortæller at det der gjorde størst indtryk, i al

fald på ham personligt, var at stemningen netop

var så god og positiv som den var, alt taget i

betragtning. Kasper havde, ligesom så mange

andre, en forventning om at stemningen ville være

en blandet omgang, når man tænker på de

omstændigheder vi befandt os i, med aflysning af

jubilæumsfesten og opdelingen af DF’ere rundt

omkring.

Dog var der mange af oplevelserne man får til et

normalt årsmøde, som måtte undværes, og man

kunne af gode grunde heller ikke hilse på alle dem

som man ikke ser så ofte, og måske kun ser til

årsmødet. Alt det taget i betragtning udtaler

Kasper dog at løsningen med årsmødet fungerede

fint og at stemningen var god.

Selvom årsmødet i 2020 har været meget

anderledes end normalt, lader de fleste dog til at

synes at vi er kommet godt igennem en svær

situation, og at den løsning som DF’s ledelse havde

valgt, fungerede rigtig fint, selvom den særlige

atmosfære som årsmødet normalt rummer, blev

komprimeret. Vi, fra redaktionen, håber dog at vi i

2021 kan få et årsmøde der ligner dem vi kendte

før pandemien; et årsmøde hvor vi alle kan mødes,

og have et brag af en årsmødefest.

Skulle du have misset det, så var der under DF’s

årsmøde 2020 mulighed for at følge hvad der

foregik på hovedscenen via DFU’s instagramprofil

(dfungdom red.) hvor der blev lagt billeder og

videoer op på Insta-stories, som stadig kan ses i

højdepunkterne. Her kan du bl.a også se en

præsentation af DFU’s Muhammed-tegning.

Side 4 af 24


Side 5 af 24


Mads Sahl Torjusen

Formand for DFU Aalborg/

Nordjylland

Dansk Folkepartis Ungdom bringer ny

Muhammedtegning!

På Dansk Folkepartis 25. Årsmøde kunne

landsformand Tobias Weische afsløre DFU’s nye

Muhammedtegning. Tegningen kommer både i led

med 100 året for at Sønderjylland stemte sig hjem til

Danmark i 1920, og også som en fejring af de

originale muhammedtegningers 15-års jubilæum for

udgivelse.

Om tegningen siger Tobias Weische selv ”I Dansk

Folkepartis Ungdom ved vi, at vi aldrig må frygte

voldelige islamister. (…) Derfor har vi valgt at få lavet

vores egen Muhammedtegning, med rødder i

genforeningen”. Hos Tobias Weische bliver der især

lagt vægt på ytringsfriheden, som

muhammedtegningerne er et symbol på.

Forinden denne tegnings udgivelse havde en fransk

lærer valgt at bruge muhammedtegningerne i sin

undervisning, og blev på den baggrund brutalt

myrdet af voldelige islamister. Med rødder i både

denne hændelse og genforeningen er tegningen

dermed et symbol på, at selvom islamisterne tror de

med voldelig adfærd og brutale handlinger kan

undertrykke ytringsfriheden, så vil DFU ikke lade sig

bøje!

Side 6 af 24


Side 7 af 24


Laura Guldager

Formand for DFU Trekanten

Interessen for de amerikanske præsidentvalg har

altid været stor. Men under netop denne valgkamp

har en af de helt store spillere på banen været os,

DFU.

Fra valgkampens spæde start har DFU været parat

til at kommentere på og i den amerikanske

valgkamp, hvad end det var på de sociale medier,

eller i den bedste sendetid.

På Facebook satte politisk udvalg gang i debatten.

Der var opslag med kommentarer, både fra vores

formand og næstformand, og der var en fast støtte

til daværende præsident Donald Trump. Det skulle

hurtigt vise sig, at netop denne valgkamp var

noget, som satte gang i tankerne hos danskerne.

Blot støtteopslaget til Donald Trump viste sig at

blive en af de mest sete kampagner på DFU’s

facebookside, med en rækkevide på over 16.000

mennesker, på blot dette enkelte opslag.

Udover at valgkampen medførte en af DFU’s mest

sete kampagner på Facebook, medførte den også

at vores næstformand Christian Bülow var at se på

skærmen, for at dække præsidentvalget, både i

DFU satte dagsordenen

under det Amerikanske

valg!

Go’ aften Live, Go’ morgen Danmark, TV2 News,

DR-nyhederne og BT live. Det blev til mange

diskussioner, hvor Christian Bülow på hæderlig vis

fik udbredt DFU’s holdning og tanker omkring

præsidentvalget.

Christian Bülow fortæller også selv hvordan det var

pludseligt at være ansigt udadtil i DFU’s største

mediesag nogensinde: ”Det var en rigtig stor ære

og fornøjelse at få lov til, og en kæmpe oplevelse.

Vi havde i lang tid snakket om, at denne dagsorden

bare skulle have fuld skrue, og at vi skulle give den

gas med medierne, men jeg tror, at de færreste af

Side 8 af 24


os havde regnet med, at det her ville blive den

største mediesag nogensinde for DFU. Så at kunne

være med til at stå i spidsen for det, har været helt

vildt stort.”

Vi fulgte valkampen til det sidste minut!

I København blev valget fulgt meget nøje. Med flag

på bordene blev en flok valgglade DFU’ere nemlig

besøgt både af natholdet og TV2 News, i løbet af

de sene aftentimer.

Også rundt i det ganske danske land fulgte en

masse spændte DFU’ere med i valgkampen, helt til

sidste sekund: Fyn og Sønderjylland, valgte

sammen at afholde online valgfest, hele natten

lang. Der var sørget for quiz, hvor der skulle findes

den DFU’er som havde størst viden om amerikansk

historie. Her blev der spillet flere online spil, hvor

der på samme tidspunkt blev holdt skarpt øje med

valgtallene. Et fantastisk hyggeligt arrangement

hvor humøret var højt og optimismen var

altoverskyggende lige til det sidste minut.

Mathias Rump

Medlem af DFU

Aalborg/Nordjylland

DFU: Året der gik

Endnu et år er gået - og hvilket år! Året startede

godt ud. Vi var nået over de magiske 500 DUFberettigede

medlemmer, og 2020 kunne bare

komme an!

Årets første måneder gik med generalforsamlinger

rundt omkring i lokalforeningerne, samt en kæmpe

fastelavnsfest afholdt af flere lokalforeninger i det

Midt- og Sønderjyske.

Så kom marts med foråret, og Coronaen gjorde sit

indtog. Det betød digitale generalforsamlinger

flere steder, og i maj måtte også vores årsmøde

afholdes digitalt. Efter en dag med lidt digitale

problemer fik vi gudskelov valgt en ny

hovedbestyrelse, der straks trak i arbejdstøjet.

Vi kunne ikke længere mødes fysisk, men heldigvis

var kreativiteten stor, og rundt omkring dukkede

alverdens digitale arrangementer op.

Efterhånden som sommeren nærmede sig, blev

Danmark åbnet op og vi kunne igen mødes fysisk.

Det blev bl.a. til grillhygge, den politiske bagedyst,

genforeningsfest,

skolestartskampagne,

fodboldturnering og - selvfølgelig vores

sommermøde, hvor vi vendte tilbage til en gammel

kending; nemlig Danhostel i Ringsted. Her blev der

tid til den politiske debat, der måtte skæres fra det

digitale årsmøde, og selvfølgelig mange sjove og

hyggelige stunder.

Med efteråret kom så coronaens anden bølge,

men heldigvis kunne vi stadig samles om DFU's

bowlingmesterskaber i Kolding, samt den

efterhånden traditionsrige Samsø-tur.

Efterhånden som lyset og året svandt, ramte den

anden nedlukning dog; først dele af landet, og

siden hen hele nationen. Det betød at vi igen

måtte mødes virtuelt - ja selv Dansk Folkepartis

årsmøde blev delvist digitalt. Her i DFU blev der

bagt julesmåkager, afholdt virtuelle julefrokoster

og meget andet.

Alt i alt et anderledes og mærkeligt år - men vi kom

igennem, og endda med over 500 medlemmer! - så

vi både politisk og coronamæssigt går lysere tider i

møde.

Side 9 af 24


Side 10 af 24


Side 11 af 24


Mathias Rump

Medlem af DFU

Aalborg/Nordjylland

Lokalforening i fokus:

DFU Østsjælland - Interview med

lokalformand Filip Porebski

Hvad er status lige pt. I jeres lokalforening?

”Vi er jo en relativ lille lokalforening, men alt i alt

går det godt og som det skal. Vi fik afholdt en

lang række gode og hyggelige arrangementer

sidste år, og vi formåede faktisk at mødes fysisk

gennem det meste af året – under de rette

forhold, med god afstand, og masser af

håndsprit, naturligvis.”

Hvordan går det i bestyrelsen?

”I bestyrelsen går det godt. Vi er jo en relativ lille

bestyrelse på 3 mand, men vi har været så

heldige at have fået Helene (tidligere formand i

Næstved og omegn red.) med ind og hjælpe

organisatorisk. Planen og også håbet er, at hun

ved den kommende generalforsamling bliver en

reel del af bestyrelsen. Men vi har et godt

samarbejde i bestyrelsen og hygger os altid når vi

er samlet, og planen er pt. at vi alle genopstiller

til den kommende generalforsamling.”

Hvordan ser de kommende måneder ud for DF

Ungdom Østsjælland?

”Vi er i gang med at planlægge nogle digitale

arrangementer. Vi er stadig i gang med

planlægningen, men vi vil fortsat vægte hygge og

socialt samvær højt, og vi har f.eks. har en quizaften

i støbeskeen. Vi prøver ligeledes at

forberede nogle udendørs arrangementer, da det

jo nok er her, vi først vil kunne mødes fysisk

igen.”

Nogen afsluttende bemærkninger?

”Vi er en lille lokalforening – men vi kæmper det

bedste vi har lært, og har gudskelov formået at

holde foreningen og antal arrangementer på et

godt niveau, på trods af corona, og vi håber og

tror på, at det fortsætter ind i det nye år.

Vi håber at se jer i DF Ungdom Østsjælland i

løbet af året.”

Side 12 af 24


DFU PÅ FACEBOOK

Side 13 af 24


Sandie

Frydenlund

Næstformand DFU Fyn

Et parti i en Pandemi: Hvordan går det

lokalformændende under corona?

Coronaen har ramt os alle.

Den kendsgerning kan vi ikke

gøre noget ved. Men hvordan

vi oplever den, og hvordan vi

tackler den er forskelligt. På

redaktionen har vi haft ringet

rundt til nogle lokalformænd

flere steder i landet, og spurgt

hvordan de kommer igennem

coronapandemien. Det gode

humør er en væsentlig faktor

for, at man har det godt. Ude

blandt lokalformændene er

der dog forskellige bud på

hvordan man holder humøret

oppe i disse tider.

Hvor nogen har kastet sig

hovedkulds ud i arbejde,

værende det sig

organisatorisk eller andet, har

flere lokalformænd søgt andre

veje til det gode humør: ”Jeg

holder mig i gang” siger

formand for Trekanten, Laura

Guldager Thomasen, ,,jeg

finder på alt muligt mærkeligt,

også unødvendigt, og sørger

for at holde mig beskæftiget.

Det virker for mig”.

Hun håber også at det gode

humør rammer hendes

medlemmer i denne tid,

selvom det er svært. ”Det var

lidt nemmere at aktivere folk i

efteråret, hvor vi stadig kunne

invitere folk, så jeg sørgede

for at der blev mange

arrangementer indenfor

coronarammerne. Det er

indenfor det seneste stykke

tid, hvor det er blevet svært.

Jeg har skrevet nyhedsmails,

og hevet fat i folk med et ’hey

hvordan går det?’ og bare

forsøgt at holde den der

smalltalk i gang, så den ikke

dør.”

Hvad får du tiden til at gå med?

”Jeg bruger meget af min tid, sammen

med dem jeg holder af. Det

holder mit humør oppe”

– Kathrine Næsby Birkedahl, formand

for Århus/Østjylland

”helt praktisk opdaterer jeg

medlemslister og nu skal vi til at

flytte lager fra Hjørring til Aalborg.

Men ellers spiller jeg spil og snakker

med mine kammerater”

– Mads Sahl Thorjusen, formand

for Aalborg/Nordjylland

”Jeg arbejder. Meget.”

– Tenna Lindgaard, formand for

Esbjerg og Omegn

”Jeg opdager nye ting i mit lokalområde

som kan bruges til arrangementer

i fremtiden”

– Filip Porebski, formand for

Østsjælland

Det med at det er svært, giver

genklang flere steder i landet,

måske særligt i Esbjerg og

Omegn: ”vi mangler den der

helt tætte dialog” siger

lokalformand Tenna

Lindgaard, ,,vi har ikke så

mange aktive medlemmer hos

os, og vi synes generelt at det

er svært at hverve

medlemmer og at være

medlem i den her tid. Du kan

ikke aktivere ved at komme og

være social. Eksternt har vi

forsøgt os med uddelinger og

med at komme ud og gøre

opmærksom på DFU, men

internt har vi det svært under

corona.”

Mange lokalformænd sidder

tilbage med negative følelser

under corona: afmagt,

magtesløshed, frustration og

dårlig samvittighed går igen. I

Nordjylland er følelserne dog

ikke så negativt ladede: ”jeg

har en følelse af spænding, og

ser positivt på de nye

muligheder” fortæller

lokalformand for Aalborg/

Nordjylland Mads Sahl

Torjusen, ”mange andre synes

at den nuværende situation er

træls, og det er den

selvfølgelig også, men vi kan

nu udforske nye muligheder,

især de digitale, hvor vi har

taget Skype til os. Vi er en

meget spredt lokalforening

geografisk, og der er meget

langt fra Skagen til Hobro, så

det digitale giver os jo

mulighed for at der er rigtig

Side 14 af 24


mange der kan deltage i vores arrangementer.

Efter corona holder vi selvfølgelig fast i de fysiske

arrangementer, men vi kommer nok til at have en

tendens til at omlægge et par arrangementer til et

digitalt format.”

Disse nye muligheder vil man også tage til sig i

andre dele af landet, eksempelvis hos Østsjælland

”vi planlægger digitale arrangementer for tiden,

fordi det er nemt for folk. Nu skal de ikke engang

hjemmefra, nu skal de bare ind på computeren. Nu

har folk ingen dårlige undskyldninger for ikke at

være med.” siger lokalformand i Østsjælland Filip

Porebski, ”vi planlægger forskellige arrangementer

i fremtiden, så jeg kontakter for tiden vores

medlemmer for at se om de har lyst til at komme

til de ting vi planlægger. Vi har ikke den mest

aktive lokalforening, men det håber vi at der kan

laves om på.”

For mange lokalforeninger er onlinearrangementer

dog ikke en standard formel der

passer til alle typer af medlemmer. Laura Thomsen

fortæller bl.a. at ”man jo selvfølgelig kan holde

nogle online-aktiviteter, men det er ikke alle

lokalforeninger der har det segment som har

tålmodigheden til den slags. Jeg synes at det super

fint i de lokalforeninger hvor de kan få det online

til at fungere, men vi må også bare sande at det er

ikke alle medlemmer der synes det online er fedt.

Hos os kan det digitale ikke tilfredsstille det sociale

behov folk har, og det forstår jeg virkelig godt.”

Og netop det med at online-arrangementer ikke

kan tilfredsstille alle medlemmer mærker man

mange steder rundt omkring i landet. Formand for

Århus/Østjylland Kathrine Næsby Birkedahl sagde

da hun blev spurgt om emnet: ”jeg føler mig

magtesløs, fordi det kan være svært at finde en

konsensus om hvordan man skal tackle corona.

Folk er forskellige, og virtuelle arrangementer er

ikke en standardformel der passer på alle.”

Hvordan tackler lokalformændene så de

frustrationer corona kan medføre? Et af svarene

findes hos Mathias Stockfleth Petersen, formand

for Vestsjælland ”jeg laver meget organisatorisk

arbejde, og bruger meget af min tid på det. Hos os

er der altid noget at lave, så man har ikke så meget

tid til at tænke over alle de andre ting. Hos os

kender vi hinanden privat, da vi er en meget social

forening, så flere mødes på kryds og tværs. Vi er

også gode til at bruge vores fælles chat til at

kommunikere så folk ikke bliver ensomme, og vi

har igennem coronaforløbet lavet mange udendørs

ting. Vi har været ude med flyers og ude med

blomster i anledningen af genforeningen. Generelt

har vi bare forsøgt at tænke anderledes.” Mathias

glæder sig dog også til at coronapandemien

engang er overstået: ”når corona engang er slut,

skal det fejres. Vi skal i gang politisk, især nu hvor

vi ikke har kunnet komme ud til skolevalget. Men

for Vestsjælland bliver det klart den politiske

dagsorden der kommer i fokus. Det sociale har vi

styr på.”

Også i Nordjylland glæder man sig til at kunne

sætte sin politik på dagsordenen: ”Jeg glæder mig

også meget til valget. Vi skal ud at debattere, både

til skolevalg, kommunalvalg og til regionsrådsvalg.”

udtaler Mads Sahl.

Hvad glæder du dig mest til efter corona?

”At vi kan holde arrangementer og se hinanden igen”

– Tenna Lindgaard, formand for Esbjerg og Omegn

”At kunne give medlemmerne det de har lyst til, og at

kunne se at man gør folk glade.”

– Laura Guldager Thomasen, formand for Trekanten

”Jeg glæder mig til at der kommer nationale

arrangementer, så vi kan fortælle vores medlemmer at

’lige om lidt kommer der en stor fest’, så man har noget at

glæde sig til.”

– Filip Porebski, formand for Østsjælland

”At vi kan lave gode aktiviteter og at tingene bliver

normale igen.”

– Kathrine Næsby Birkedahl, formand for Århus/Østjylland

Valget er dog ikke langt væk andre steder.

Adspurgt hvad Laura Guldager får tiden til at gå

med, nu hvor hun ikke render rundt til

arrangementer, svarer hun: ”Jeg render stadigvæk

Side 15 af 24


rundt. Jeg er opstillet til kommunalvalget, så det går

der jo lidt tid med. Mange af møderne er jo så

online.” Derudover bruger hun også sin tid

organisatorisk ”Jeg har fået planlagt en masse ting

mht. valgkampen, så der ikke er så meget der, skal

tænkes over. Tingene skal bare eksekveres.”

Et valg er altid godt til at samle et parti, og til at give

flere medlemmer, og måske er det dét de allerede

mærker på Fyn nu. Deres lokalformand, Casper

Rauff siger i al fald sådan her: ”jeg glæder mig til at

byde vores helt nye medlemmer velkommen, for

dem har vi fået et par stykker af. Vi har jo ellers

lokale introarrangementer for nye medlemmer,

men det har vi ikke rigtigt kunne holde under

coronaen, så det bliver godt at kunne komme ud og

møde de nye, når coronaen er ovre.”

Vi stillede formændene spørgsmålet om de har

kunnet mærke at det har været psykisk svært for

deres medlemmer under corona, eller måske svært

for dem selv, og det er der mange der har, bl.a. i

Århus/Østjylland. ,,For nogle af mine medlemmer

har det været svært. At føle sig isoleret er ikke

særligt sjovt, og andre bryder sig heller ikke om den

indskrænkelse af frihed der har været, så jo, det har

været hårdt for os. Generelt har jeg da også lagt

mærke til at corona har gjort tonen hårdere mange

steder, hvilket heller ikke hjælper.” Siger Kathrine

Birkedahl.

Det har generelt været psykisk svært mange steder,

og ensomhed har generelt plaget landskabet, men

ikke over hele landkortet. Mathias Stockfleth føler

sig ikke alene: ”Jeg går ikke og er ensom som så

mange andre, men jeg kan da klart mærke et pres

som lokalformand hvor jeg tænker ’kan min

lokalforening overleve det her?’”

Lokalformændene har det svært, men mange får

det bedste ud af coronasituationen, og de ser frem

mod et 2021, hvor tingene forhåbentligt igen bliver

normale.

Side 16 af 24


HOLGER DANSKES SOME-GUIDE

Følg disse personer

Gode grin

Side 17 af 24


UDGAVENS SOME DARLING

Side 18 af 24


LÆSERBREVE

Elias Rosenbæk

Medlem DFU Herning/

Vestjylland

Økonomiske reformer i en finanskrise er

fornuft, ikke gammeldags!

Søndag d.10 januar ser vi Danmarks statsminister

Mette Frederiksen på live tv blive spurgt,

hvordan hun vil finansiere en økonomisk

genopretning af samfundet, om det vil skulle

finansieres gennem højere skatter, lavere

velfærd eller dårligere klimahåndtering, Mette

forklar meget socialistisk til dette spørgsmål at

``jeg syntes faktisk dette er en lidt forældet

borgerlig tanke``.

Nej dette er ikke forældet, til gengæld er det

fuldstændig sindssygt, at vi har en statsminister

med økonomisk sans som en 5, klasse elev, der

tror at alt er lutter lagkage! Verden står i en

økonomisk krise og har en ærke socialist som

statsminister der ikke ønsker, at tage ansvar for

sit lands økonomi!

Mette skab økonomiske reformer, f.eks.

reformer vores skattesystem til fordel for vores

virksomheder, afskaf mediestøtten, afskaf det

nuværende jobcenter der flår folk rundt i

systemet, smid de kriminelle udlændinge ud,

afskaf den nuværende ulandsbistand, finansiere

markant i rigsfællesskabets mange

erhvervsmuligheder, gør klimaet til en forretning

for det danske erhvervsliv, styrk den private

velfærdssektor ik modarbejd den.

Lad os komme økonomisk stærkt ud af Corona,

ikke socialistisk!

Mads Engelund

Medlem DFU Esbjerg/

Omegn

Danmark ud af EU!

Vi danskere kan være uenige om mange ting lige

fra klimapolitik til retspolitik. Men EU-politikken

handler grundlæggende om, at Danmark skal

være Danmark.

EU’s diktatoriske og føderale tankegange

smadrer vores dejlige fædreland med tankerne

om fælles flag, fælles valuta, fælles hær og fælles

nationalsang. Vi skal sørge for at bevare de

danske værdier og de særpræg, der gør vort land

så specielt og unikt.

med 14 ud af 705 pladser - det er IKKE

demokratisk.

Derfor er det vigtigt, at vi tager vort gamle land

tilbage og sætter foden ned, når en totalitær og

kommanderende kaffeklub i Bruxelles krænker

vort lands selvstændighed, suger vores frihed og

frarøver os vor kultur!

Vi skal have EU ud af Danmark og vigtigst af alt,

vi skal have Danmark ud af EU!!

EU’s demokratiske underskud er ikke til at tage

fejl af. Folk uden noget folkeligt mandat råder og

regerer i Bruxelles. Den eneste folkevalgte

instans er parlamentet, hvor Danmark kun sidder

Side 19 af 24


LÆSERBREVE

Martin Guldmann

Formand DFU Kronjylland

Har Socialdemokratiet svigtet

Danmark?

I 2016 kom Inger Støjberg (V) i en lille shitstorm,

da hun gav en ulovlig instruks. En instruks, der

pålagde Udlændingestyrelsen at adskille alle

unge asylpar uden undtagelse. En instruks som

gjorde ondt på den røde radikaliserende

venstrefløj.

Her 4 år efter, blev der taget op i Folketinget at

Støjberg, skulle stilles for en rigsret. Og den 14.

januar 2021 blev det til en realitet og

Socialdemokratiet sendte Støjberg i en historisk

rigsretssag.

Venstrefløjen jubler, mens højrefløjen er triste

over beslutningen. Altså højrefløjen, på når Det

Konservative Folkeparti og Venstre. Kun ni

Venstrefolk var på Støjberg’s side, ni folk som

skal se bort fra alle de hadefulde beskeder

Venstre kommer til at få.

Ak ja, så har vi jo Mette Frederiksen (S)

”Børnenes statsminister”, det kan jeg se, da hun i

sin nytårstale fra 2020, sagde at flere børn skulle

bortadopteres. Den 14. januar 2021, var hun så

endnu engang børnenes statsminister, da hun

smed Støjberg for en rigsretssag og dermed

erklærede at hun ikke ville Danmark og at

børneægteskaber er helt okay i vores dejlige

land.

Dermed viser Mette og Socialdemokratiet, at de

ikke vil Danmark. En rigtig skidt ting at gøre, især

når det er valgår. Så mon det får de røde væltet

af posterne og får sat blå folk ind? Ja det vil tiden

jo vise. Jeg glæder mig bare til Folketingsvalget i

2023, hvor folk forhåbentligt husker hvad Mette

Frederiksen gjorde, nemlig at bryde grundloven

og slå alle danske mink ihjel.

Jeg ser gerne Mette Frederiksen stå for en

rigsretssag, efter hendes grundlovsbrud. Det er

jo trods alt Danmarks vigtigste lov hun har brudt.

ØNSKER DU AT FÅ DIT LÆSEBREV MED I

HOLGER DANSKES NÆSTE UDGAVE?

Så send dit læserbrev ind til redaktionen og vi udvælger et par stykker som kommer med i

næste udgave!

God skrivelyst!

Læserbrevet skal indeholde følgende:

En overskrift passende til indholdet

En brødtekst ekskl. overskrift som fylder maks. 1.400 anslag (med mellemrum)

Et billede af dig eller noget som passer til teksten

Dit fulde navn og hvilken lokalforening du tilhører.

Skal sendes til thkc@dfungdom.dk seneste 1. april 2021.

Side 20 af 24


MEDDELELSER

Morten Westfall er udtrådt af hovedbestyrelsen. Mads Engelund overtager

dermed som første suppleant hans plads i hovedbestyrelsen. Vi ønsker

Morten alt held fremover og takker for hans arbejde i DFU.

Skolevalget, som skulle have været afholdt i start februar måned, er

udskudt til næste skoleår for eleverne. Dette grundet udviklingen i

corona-situationen. Hovedbestyrelsen arbejder videre med det som

allerede er forberedt, og er i løbende kontakt med DUF.

Tillidsmandsmødet bliver afholdt digitalt og bliver til et komprimeret

endagskursus! Dette sker i led med de fortsatte coronarestriktioner, som

umuliggør et forsvarligt fysisk møde. Mødedato: lørdag d. 20. marts kl

10:00 på Skype. OBS: Husk der er mødepligt for alle

bestyrelsesmedlemmer og lokalformænd.

Formandsmødet bliver ligeledes digitalt. Mødedato: lørdag d. 13. februar

kl. 12:30 på Skype. OBS: Mødepligt for alle lokalformænd!

Skulle der være nogen spørgsmål til dette kan der rækkes henvendelse til

hovedbestyrelsen.

Side 21 af 24


LOKALFORENINGER

Bornholm

Anders Hansen

Tlf. 42 31 01 13

E-Mail: bornholm@dfungdom.dk

Fyn

Casper Rauff

Tlf. 21 16 20 74

E-Mail: fyn@dfungdom.dk

Kronjylland

Martin Guldman

Tlf. 60 75 55 62

E-Mail: kronjylland@dfungdom.dk

Københavns Omegn

Kasper Sørmer-Sørensen

Tlf. 20 83 37 14

E-Mail: kbhomegn@dfungdom.dk

Midtjylland

Marlene Sørensen

Tlf. 28 55 63 03

E-Mail: maso@dfungdom.dk

Nordsjælland

William Skov

Tlf. 50 43 17 61

E-Mail: nordsjaelland@dfungdom.dk

Sønderjylland

Emely Wind Thomsen

Tlf. 27 34 56 23

E-Mail: soenderjylland@dfungdom.dk

Vestsjælland

Mathias Stockfleth Petersen

Tlf. 27 29 61 62

E-Mail: vestsjaelland@dfungdom.dk

Århus/Østjylland

Kathrine Næsby Birkedahl

Tlf. 61 27 66 69

E-Mail: aarhus@dfungdom.dk

Esbjerg og omegn

Tenna Lindgaard

Tlf. 53 60 02 33

E-Mail: esbjerg@dfungdom.dk

Herning/Vestjylland

Daniel Hansen

Tlf. 20 16 97 88

E-Mail: vestjylland@dfungdom.dk

København

Julia Margrethe

Tlf. 40 15 18 84

E-Mail: koebenhavn@dfungdom.dk

Lolland/Falster-Vordingborg

Chris Veber

Tlf. 25 18 18 69

E-Mail: lolland@dfungdom.dk

Nordjylland

Mads Sahl Torjusen

Tlf. 22 25 14 72

E-Mail: nordjylland@dfungdom.dk

Næstved og omegn

Philip Buan

Tlf. 22 27 19 75

E-Mail: naestved@dfungdom.dk

Trekanten

Laura Guldager Thomasen

Tlf. 42 98 87 70

E-Mail: trekanten@dfungdom.dk

Østsjælland

Filip Porebski

Tlf. 53 60 06 40

E-Mail: oestsjaelland@dfungdom.dk

Side 22 af 24


HOVEDBESTYRELSEN

Tobias Weische

Landsformand

Christian Bülow

Landsnæstformand

Tlf. 60 76 77 34

E-Mail: towe@dfungdom.dk

Tlf. 20 89 24 42

E-Mail: chbu@dfungdom.dk

Jeremy Pedersen

Landskasserer

Mathias S. Petersen

Hovedbestyrelsesmedlem

Tlf. 40 87 72 17

E-Mail: jebp@dfungdom.dk

Tlf. 27 29 61 62

E-Mail: masp@dfungdom.dk

Thomas K. Christensen

Hovedbestyrelsesmedlem

Casper Rauff

Hovedbestyrelsesmedlem

Tlf. 20 75 94 31

E-Mail: thkc@dfungdom.dk

Tlf. 21 16 20 74

E-Mail: cara@dfungdom.dk

Mads E. Larsen

Hovedbestyrelsesmedlem

Laura Guldager

1. Suppleant

Tlf. 30 22 35 87

E-Mail: maen@dfungdom.dk

Tlf. 42 98 87 70

E-Mail: lagu@dfungdom.dk

Side 23 af 24


HAR DU EN VEN, VENINDE, BROR, SØSTER,

NABO MV, SOM SKAL VÆRE MEDLEM AF

DANSK FOLKEPARTIS UNGDOM?

HUSK AT MAN KAN MELDE SIG IND PÅ

MOBILEPAY!

MAN SKAL BLOT SENDE 75 KR.

TIL 10029.

SKRIV NAVN, FØDSELSDAG OG

MAIL I KOMMENTARFELTET!

Side 24 af 24DANSK FOLKEPARTIS UNGDOM

Postboks 2297

1025 København K

mail@dfungdom.dk

60 76 77 34

CVR 26741947

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!