11.02.2021 Views

Vi Designer Smil i Ans og Langå

Velkommen til Tandlægerne i Ans og Tandlægehuset i Langå. Vi uddan­ner os kontinuerligt så vi med nyeste teknologi kan tilbyde dig en effektiv og skånsom behandling med et flot resultat.

Velkommen til Tandlægerne i Ans og Tandlægehuset i Langå.
Vi uddan­ner os kontinuerligt så vi med nyeste teknologi kan tilbyde dig en effektiv og skånsom behandling med et flot resultat.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Tandlægerne i <strong>Ans</strong><br />

Tandlægehuset i <strong>Langå</strong><br />

<strong>Vi</strong> uddan ner os hele tiden<br />

med den nyeste teknol<strong>og</strong>i kan vi<br />

tilbyde dig en effektiv <strong>og</strong> skånsom<br />

behandling med et flot resultat.


Rikke Freitag, tandlæge <strong>og</strong> klinikejer


DET ER IKKE KEDELIGT<br />

At tage tandpleje alvorligt<br />

Det er vigtigt for os, at du møder dygtige <strong>og</strong> kompetente behandlere som<br />

sætter en ære i at levere et flot resultat. Du <strong>og</strong> dine tænder får glæde af<br />

mange års dedikeret <strong>og</strong> specialiseret erfaring; både når det gælder enkle behandlinger,<br />

ved fagligt komplicerede løsninger <strong>og</strong> når du søger det ultimative i<br />

kosmetisk tandpleje.<br />

<strong>Vi</strong> arbejder teambaseret <strong>og</strong> på tværs af klinikkerne for at sikre dig det bedste<br />

forløb <strong>og</strong> den mest optimale behandling.<br />

I <strong>Langå</strong> overt<strong>og</strong> vi 1. oktober 2022 <strong>Langå</strong> Tandklinik for at kunne tilbyde<br />

endnu mere optimale behandlingstilbud til dig, som allerede er patient eller en<br />

du kender, som søger en lokal tandlæge i fremtiden. <strong>Vi</strong> investerer i det lokale i<br />

både <strong>Ans</strong> <strong>og</strong> <strong>Langå</strong> til gavn for både patienter <strong>og</strong> ansatte.<br />

VI SKAL SMILE HVER DAG!


TANDLÆGE MED KANT<br />

Kvaliteten af vores arbejde<br />

er meget vigtig<br />

Når du viser os tillid <strong>og</strong> går til tandlæge hos os, lover vi til gengæld, at vi vil<br />

gøre alt for, at du kan beholde dine tænder hele livet.<br />

Det er målet hos Tandlægerne i <strong>Ans</strong> <strong>og</strong> Tandlægehuset i <strong>Langå</strong>.<br />

Det er vigtigt for os, at du føler dig velkom men, at vi lytter til dine ønsker <strong>og</strong><br />

at vi sammen finder den behandling, der passer bedst til dig <strong>og</strong> dit behov. <strong>Vi</strong><br />

tilbyder alle former for behandlinger fra almindelig tandpleje til komplicerede<br />

kosmetiske løsninger.<br />

Som den ansvarlige tandlæge <strong>og</strong> ejer står jeg inde for den behandling, du får<br />

fra den første gang, du besøger os. Derfor vil jeg altid gerne høre, hvis vi kan<br />

gøre n<strong>og</strong>et bedre eller anderledes.<br />

Rikke Freitag, tandlæge <strong>og</strong> klinikejer.


FAGLIGT DEDIKERET<br />

Tandlægerne i <strong>Ans</strong><br />

Tandlægehuset i <strong>Langå</strong><br />

FOR ET FLOT RESULTAT


VI ARBEJDER FOR DIG!<br />

VI ER DIGITALE<br />

Den digitale teknol<strong>og</strong>i medfører hurtigere behandlingstid <strong>og</strong> mere præcise resultater.<br />

<strong>Vi</strong> bliver mere <strong>og</strong> mere digitale i tiden foran os <strong>og</strong> de digitale løsninger<br />

bringer mere kvalitet ind i tandplejen.<br />

<strong>Vi</strong> arbejder med de dygtigste teknikere <strong>og</strong> uddanner os hele tiden for at blive<br />

bedre i vores håndværk tilsat det nyeste dentale udstyr for det mest optimale<br />

resultat.


TANDPLEJE FOR BØRN OG VOKSNE<br />

Din tandplejer arbejder for at passe på dine tænder <strong>og</strong> hjælper dig med at få eller bevare et dejligt<br />

smil. For 16-18-årige er der gratis tandpleje uanset bopælskommune.<br />

På klinikken i <strong>Ans</strong> tilbydes tandpleje omkostningsfrit for 0-18 årige ved bopæl i Silkeborg.<br />

Gratis tandpleje for 18-21 årige ydes til unge født i år 2004 -><br />

GENOPBYGGE OG REKONSTRUERE TANDSÆT<br />

<strong>Vi</strong> bruger vores tænder døgnet rundt. Det er derfor helt normalt, at de bliver slidte med årene. Når<br />

tænderne slides mere end normalt, kan man komme til at se trist <strong>og</strong> sammenbidt ud. Slid kan give<br />

spændingshovedpine, isninger, ømme tyggemuskler <strong>og</strong> tænderne risikerer at frakturere.<br />

Får du en sund tyggefunktion vil dit ansigt se mere harmonisk ud. <strong>Vi</strong> har den nød vendige ekspertise<br />

<strong>og</strong> stor erfaring i at genopbygge selv et udfordrende tandsæt.<br />

TANDRETNING<br />

Funktion <strong>og</strong> æstetik hænger sammen. <strong>Vi</strong> tilbyder tandretning, hvis din tandstilling på sigt vil skabe<br />

funktionelle problemer. <strong>Vi</strong> retter <strong>og</strong>så tænder, hvis vores patienter har et ønske om kosmetiske<br />

forbedringer <strong>og</strong> fx er trætte af en tand som ”stritter”. Enhver bøjlebehandling kræver grundig analyse<br />

<strong>og</strong> planlægning. Behandlingstid <strong>og</strong> bøjletype er individuel <strong>og</strong> afhænger af behov. <strong>Vi</strong> tilbyder kun<br />

behandling, hvis vi kan skabe et flot resultat.


TANDPLEJEN I FREMTIDEN.<br />

VORES ANSVAR.<br />

Tandplejen er under forandring. <strong>Vi</strong> søger hele tiden at give<br />

dig den bedste kvalitet <strong>og</strong> et flot resultat med så enkle behandlinger<br />

som muligt.<br />

<strong>Vi</strong> tager ansvar for vores del. Det er et fælles ansvar mellem<br />

leverandører, os <strong>og</strong> vores patienter.<br />

<strong>Vi</strong> sigter efter at efterlade et lavt miljømæssigt fodaftryk <strong>og</strong><br />

bruger alternative energikilder samt anvende flest mulige<br />

genanvendelige <strong>og</strong> nedbrydelige materialer i vores dagligdag.<br />

Kig forbi vores website. Her kan du læse meget mere om tandpleje. Følg os på facebook.com/videsignersmil<br />

Tandlægerne i <strong>Ans</strong><br />

Tandlægehuset i <strong>Langå</strong><br />

Søndermarksgade 6<br />

8643 <strong>Ans</strong> By<br />

T. 86 87 06 00<br />

www.tians.dk<br />

Alleen 2<br />

8870 <strong>Langå</strong><br />

T. 86 46 11 60<br />

www.fortanden.dk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!