01.03.2021 Views

AndelsboligNyt

I denne udgave af Andelsbolig Nyt ser vi nærmere på nogle af de nyopførte andelsboligprojekter, som er begyndt at dukke op igen. Flere af dem opføres som seniorbofællesskaber. Andelsboligformen egner sig nemlig rigtig godt til bofællesskaber. Boverian Danmark har allerede opført flere seniorbofællesskaber og har flere på vej. Vi har i dette nummer af Andelsbolig Nyt besøgt Boverian NærHeden og set hvordan andelstanken blomstrer i fuldt flor. Dette nummer af Andelsbolig Nyt ser vi også nærmere på biodiversitet i gården og Irmingergades hængende haver.

I denne udgave af Andelsbolig Nyt ser vi nærmere på nogle af de nyopførte andelsboligprojekter, som er begyndt at dukke op igen. Flere af dem opføres som seniorbofællesskaber. Andelsboligformen egner sig nemlig rigtig godt til bofællesskaber. Boverian Danmark har allerede opført flere seniorbofællesskaber og har flere på vej. Vi har i dette nummer af Andelsbolig Nyt besøgt Boverian NærHeden og set hvordan andelstanken blomstrer i fuldt flor. Dette nummer af Andelsbolig Nyt ser vi også nærmere på biodiversitet i gården og Irmingergades hængende haver.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Nyheder og nyttig viden til landets andelsboligforeninger

Marts 2021

Hvordan ser

fremtiden ud for

nye andelsboliger?

Side 16

Irmingersgades

hængende haver

Side 36

TEMA: NYOPFØRTE ANDELSBOLIGFORENINGER

Riviera-stemning i

fremtidens andels-

boligforening

Læs på side 25

OGSÅ I DENNE UDGAVE

• Det er igen blevet eftertragtet

at få fingrene i

nyopførte andelsboliger

• Flere nye andelsboligforeninger

spirer frem

• Biodiversitet i andelsboligforeningen


Annonce

Annonce

www.entreprisestyring.dk

25 års erfaring som entreprenører har givet os en høj kvalitet og en stor

professionalitet i vores arbejde. Står jeres andelsboligforening og skal have

løftet æstetikken og kvaliteten til et nyt niveau, der samtidig kan skabe mere

værdi i ejendommen, så er vi de rigtige at kontakte.

Vi står for hovedentrepriser, totalentrepriser, fagentrepriser og rådgivning

af projekter – og som en unik del af Entreprisestyring, kan du besøge vores

showroom i Charlottenlund og modtage personlig rådgivning til jeres

projekt. Vi glæder os til at høre om hvordan, vi kan hjælpe jeres andelsboligforening

i en spritny, flot og funktionel retning.


Annonce

www.entreprisestyring.dk

FÅ OVERBLIK OVER JERES NÆSTE

BYGGEPROJEKT MED ENTREPRISESTYRING

DIN FORETRUKNE SAMARBEJDSPARTNER

HOVEDENTREPRISER

TOTALENTREPRISER

RÅDGIVNING

FAGENTREPRISER

Tlf.: 51 23 41 45 | Ordrupvej 65, 2920 Charlottenlund


Den danske boligmasse har vokseværk

Flere steder i landet er der så store bygge- og anlægsprojekter i gang,

at helt nye bydele dukker op. Blandt de mange nye byggerier er der

også begyndt at komme nye andelsboligbyggerier med. Det er dejligt,

for i en årrække var der næsten ikke nogle nyopførte andelsboligforeninger.

En lov, der kom til i 2018, skulle gøre økonomien i andelsboligforeninger

mere robust, men resulterede også i, at flere andelsboligprojekter

blev sat i stå. En begrænsning på finansieringen med

afdragsfrie lån betyder nemlig en højere boligafgift for dem, som

flytter ind. Et udvalg, der skal kigge finansieringsmulighederne på

andelsboligmarkedet igennem, er nedsat fra politisk hold.

Forhåbentligt kan de finde nogle løsninger, der igen vil resultere i, at

flere har økonomi til at stifte andelsboligforeninger. Det er specielt i

København, hvor kvadratmeterpriserne er høje, at der ikke kommer

mange nystiftede andelsboligforeninger til. I andre dele af landet

dukker der til gengæld flere nyopførte andelsboligforeninger op og

dem har vi valgt at sætte fokus på i dette nummer af AndelsboligNyt.

AndelsboligNyt

Udgives af Andelsportal.dk, som er en del af:

AB Gruppen A / S

Kristen Bernikows Gade 6

1105 København K

Web: www.andelsportal.dk

E-mail: info@andelsportal.dk

Tlf: 7733 4000

Redaktion: Anton Egholm

Mette Blume

Nynne Pihl Groth

Maria Carlsen (ansvarshavende)

Layout: Eik Franksdottir Mikkelsen og

Pernille Svalebæk

Oplag: 4.400

Tryk: GREFTA Tryk

Flere nyopførte andelsboligforeninger opføres som seniorbofællesskaber.

Andelsboligformen egner sig nemlig rigtig godt til bofællesskaber.

Boverian Danmark har eksempelvis allerede opført de første

to seniorbofællesskaber, som de første beboere flyttede ind i sidste

år. De er så populære, at der er flere på vej og på tegnebrættet. Vi

har undersøgt, hvad der gør de nye andelsboliger så populære, at en

gruppe seniorer ligger sig i kø i flere dage for at få fingrene i en af de

nye andelsboliger, og hvordan det går, når 90 nye beboere rykker ind i

deres nye andelsboligforening.

I dette nummer af AndelsboligNyt har vi også set nærmere på

biodiversitet i gården og så har vi været forbi de hængende haver,

der pryder gavlene i Irmingersgade.

Er du ikke den rette modtager

af dette blad?

Eller har foreningen skiftet formand?

Så indtast de nye oplysninger på

www.andelsportal.dk/opdater/

og vi opdaterer vores adressekartotek.

God læselyst

Maria Carlsen, redaktør

På redaktionen bliver vi altid glade for kommentarer,

input og ideer. Dem kan du sende til os på info@andelsportal.dk.

Side 4

AndelsboligNyt


Marts 2021

Indhold

7

Kort AndelsboligNyt

10

Tema: Nyopførte andelsboligforeninger

Der bliver igen opført nye andelsboligforeninger.

Vi ser nærmere på, hvorfor det er blevet attraktivt på ny.

12

Flere nye andelsboliger spirer frem

To kyndige eksperter giver deres bud på,

hvorfor der igen opføres andelsboliger.

Side 12

16

Hvordan ser fremtiden ud for nye andelsboliger?

Vi tager pulsen på ejendoms- og boligbranchen og ser

nærmere på, hvordan andelsboligformens fremtid ser ud.

25

Riviera-stemning i fremtidens

andelsboligforening

Kom med i Bovierans eftertragtede seniorbofællesskaber,

hvor vinterhaven emmer af fælleskab og tryg atmosfære.

Side 25

31

Det er igen blevet eftertragtet at få fingrene

i en nyopført andelsbolig

3 ejendomsmæglere fortæller om salget af

tre forskellige andelsboligprojekter.

Også i denne udgave

Side 36

34

36

38

FAQ

Hvad er en reguleringsklausul?

Irmingersgades hængende haver

Vertikale haver pryder gavlene hos en

andelsboligforening i København.

Biodiversitet i andelsboligforeningen

Vi sætter biodiversitet under luppen og undersøger,

hvorfor det er vigtigt at tænke ind i fællesområderne.

AndelsboligNyt

Side 5


Annonce

Malerfirmaet HR

- Hurtigere end de fleste

SPAR

10%

PÅ DIN NÆSTE

MALEROPGAVE!

Hos Malerfirmaet HR ApS er vi specialister i renovering af

opgange og istandsættelse af flyttelejligheder. Hurtigt og

effektivt arbejde er vores varemærke, og de gode resultater er

vores bedste reklame.

For boligforeninger og private løfter vi malerprojekter, store som

små, og vi garanterer et professionelt resultat – hver gang!

Ring på tlf.: 2627 5195!

Med os på maleropgaven får du:

Kvalitet til tiden

En flot finish ned til mindste detalje

Sublim service

Konkurrencedygtige priser

Pottemagerporten 5, 2650 Hvidovre | malerfirmaethr@hotmail.com | +45 2627 5195 | www.facebook.com/malerfirmaethr


Kort AndelsboligNyt

Vidste du...

...at der samlet er lidt over

200.000 andelsboliger i Danmark,

og omkring to tredjedele ligger

i Region Hovedstaden?

Fra brevkassen på Andelsportal.dk

Hvornår skal vi udskifte den

fastfrosne valuarvurdering med

en ny?

Hold dig opdateret:

Andelsportal.dks nyhedsbrev udkommer

15 gange om året og bringer nyttig viden

og gode råd til andelsboligmarkedet.

Tilmeld dig gratis på:

www.andelsportal.dk/nyhedsbrev

I vores andelsboligforening er vi i tvivl om,

hvornår det kan svare sig at udskifte den

fastfrosne med en ny,

højere vurdering?

Svar fra valuar Emil

Ozol-Ellekilde:

Hej

Det er et godt spørgsmål,

men det mener

jeg faktisk ikke man

kan give et generelt

svar på. Det kommer

an på:

› Selve ejendommen.

› Stand og vedligehold. Både vedligehold

der er sket, og som der må forventes at

skulle ske inden for en overskuelig fremtid.

› Hvordan ejendommens værdiansættelse

er påvirket af de nye 'Blackstone-regler'.

› Og ikke at forglemme, hvad har beboerne i

andelsforeningen det bedst med?

Læs resten af svaret på: www.andelsportal.dk/

brevkasse/udskifte-fastfrosne-valuarvurdering

Foto: Claus Bech

Statsminister Mette Frederiksen (S) har

torsdag d. 28 januar 2021 rystet posen og

rykket rundt på flere ministre og ministerier.

Andelsboligernes minister Kaare Dybvad

Bek (S) kan se frem til også at blive indenrigsminister

i et nyoprettet Indenrigs- og

Boligministerium.

AndelsboligNyt

Side 7


Kort AndelsboligNyt

Forhøjet håndværker- og

servicefradrag i 2021

I 2021 er håndværker- og servicefradraget

forhøjet. Det betyder, at hver person i

husstanden over 18 år kan få fradrag for

op til 25.000 kroner på udvalgte hånd-

værker- og serviceydelser. Dog er det

vigtigt, at disse tre betingelser overholdes:

Unge og ældre topper

statistikkerne som andelshavere

Blandt hele den danske befolkning bor

syv-otte procent i andelsbolig, men procentandelen

varierer over aldersgrup-

perne, og særligt blandt unge mellem 25

og 29 år samt de ældste er andelsboligen

ret populær ifølge tal fra Danmarks

Statistik. Så mange bor i andelsbolig:

10,6 %

(25-29 årige)

10 %

(80-89 årige)

› Du skal selv betale for arbejdet.

› Du skal have ret til at vedligeholde

boligen (ved vedligeholdelsesarbejde).

› Du skal bo i boligen, mens arbejdet

bliver udført.

Det betyder, at du kan få fradrag til

eksempelvis:

› Installation af varmepumper

› Hulmursisolering

› Regnvandsfaskiner

› Udskiftning af radiatorventiler

› Tilslutning til bredbånd

› Installation af tyverialarm

› Almindelig rengøring

› Vinduespudsning

› Børnepasning

› Almindeligt havearbejde

Kilde: SKAT

Mange andelshavere har søgt

om toiletpulje i København

Blandt hovedstadens omtrent 300.000

boliger er 19.000 uden eget badeværelse,

mens 3.000 ikke har eget toilet. Derfor har

Københavns Borgerrepræsentation afsat

50 mio. kr., der skal strække fra 2020-2022.

Der er støtte til at etablere toilet og/eller

badeværelser. Det første år kom der 130

ansøgninger om ca. 200 badeværelser, og

langt de fleste ansøgninger var fra andelsboligforeninger.

Side 8

AndelsboligNyt


8 gode råd

til generalforsamlingen i coronatiden

1. Afhold kun en generalforsamling,

hvis regnskabet er kritisk.

2. Meld hurtigt ud til andelshaverne, hvorfor

generalforsamlingen er udskudt, og hvad

den nye dato for afholdelsen er.

3. Skal generalforsamlingen afholdes, så

indhent fuldmagter og giv mulighed for

at stille spørgsmål til bestyrelsen og

administrator.

4. Undgå at deltagere sidder tæt og med

minimum 2 meters afstand.

5. Husk håndsprit ved indgangen.

6. Overvej om generalforsamlingen kan

afholdes udendørs.

7. Tal kun om de nødvendige og kritiske

emner, så generalforsamlingen bliver

væsentligt reduceret.

8. Gem andre emner om drift og

projekter til en ekstraordinær

generalforsamling en anden gang.

Vidste du...

...at 724.000 danske boliger er

udsat for støj over Miljøstyrelsens

anbefalede grænseværdi?

siden sidst ..

på Andelsportal.dk

Ny håndbog: Sådan håndterer

foreningen nabostøj

Er du træt af overboens vækkeur,

der ringer klokken 06:30? Eller er det

musikken fra den unge nabo, du ikke

orker at høre gennem væggene? Så

er du langt fra alene. Heldigvis har

en forskergruppe fra Københavns

Universitet udgivet en ny håndbog,

der giver 12 gode råd til håndtering af

nabostøj.

Læs mere her: www.andelsportal.dk/

nyheder/ny-haandbog-om-nabostoej

Dom er faldet: Lejere i 'Den Sønder-

jyske By' må gå tomhændet hjem

Hvad der lignende en guldmine for

lejerne i Den Sønderjyske By på

Frederiksberg endte med en tabt sag

i retten mod Frederiksberg Boligfond.

Retten konkluderede nemlig, at lejerne

ikke har ret til at købe ejendommene

for en slik på trods af et skøde

fra 1932, der ifølge lejerne siger noget

andet.

Læs mere: www.andelsportal.dk/

nyheder/dom-i-den-soenderjyske-by

Første år med fastfrosne valuarvurderinger

– gode råd og viden

Kalenderen skriver 2021 og det

betyder, at det første år med fastfrosne

valuarvurderinger snart er

omme. Vi har samlet en guide med

alt det, som du bør vide om fastfrosne

valuarvurderinger.

Læs mere: www.andelsportal.dk/

guides/fastfrosne-valuarvurderinger

AndelsboligNyt

Side 9


Nyopførte andelsboligforeninger

TEMA

I

en lang periode var der stilstand. Der blev ikke opført et eneste

andelsboligbyggeri i Danmark, men nu pibler andelsboligprojekterne

frem igen. Vig Bakke, Irmabyen i Rødovre og Søbrinken i

Højby er alle eksempler på nye andelsboligprojekter, der kommer til

at se dagens lys i løbet af de næste par år.

Andelsboligforeninger etableres enten ved, at lejere via den såkaldte

tilbudspligt får lov til at købe den ejendom de bor i til samme pris,

som ejeren har fået tilbudt af en mulig køber. Eller også etableres

de typisk ved, at en entreprenør eller bygherre bygger dem op fra

bunden.

I 2018 trådte ændringer af andelsboligloven i kraft, der stillede

højere krav til økonomien i andelsboligforeninger. Det betød blandt

andet, at nystiftede andelsboligforeninger kun i begrænset omfang

måtte optage realkreditlån med afdragsfrihed. Inden loven kunne

andelsboligforeninger frit vælge at finansiere 80 procent af købesummen

med afdragsfri lån. Det er nu begrænset til 40 procent

de første tre år, og det skulle efter sigende gøre andelsboligforeningerne

mere robuste. Bagsiden var, at det blev dyrere at bo i

en andelsboligforening – i nogle tilfælde så dyrt, at det ikke kan lade

sig gøre at omdanne en ejendom til en andelsboligforening.

Derfor bliver der desværre ikke etableret særligt mange andelsboligforeninger

i ældre ejendomme via tilbudspligten. I kølvandet

på det såkaldte Blackstone-indgreb blev et udvalg, der skal kigge

på finansieringsmulighederne på andelsboligmarkedet nedsat.

Forhåbentligt kan dette udvalgs konklusioner være med til at

dæmme op for problemstillingen.

Lånereglerne gør heldigvis ikke nær så ondt, når der bliver etableret

andelsboligforeninger i områder, der ikke har samme kvadratmeterpriser,

som i København, og derfor spirer de nye andelsboligforeninger

heldigvis frem i andre dele af landet end Hovedstaden.

I dette tema ser vi nærmere på de nyopførte andelsboligforeninger.

Hvorfor vinder boformen frem, og hvad er det, der får en gruppe

seniorer til at campere i dagevis foran ejendomsmæglerkæden, der

skal udbyde de nye andelsboliger?

Side 10

AndelsboligNyt


Annonce

Nye vinduer giver mere

end

.

bare en besparelse

pa varmeregningen

Kontakt os på telefon:

81 81 81 54

Hvis vinduerne i andelsboligforeningen er gamle og slidte,

er det på tide at overveje et skift til en nyere og mere

energirigtig model. Ud over at pynte på facaden er nye

vinduer med til at nedsætte energiforbruget i foreningen.

Dertil er nye vinduer nemme at vedligeholde og er både

isolerende og støjdæmpende.

Ønsker jeres andelsboligforening en faglig vurdering af

jeres vinduers tilstand, er Stenkilde Tømrer & Entreprise

ApS klar med råd og vejledning.

Vi er eksperter i udskiftning af vinduer og døre

og giver gerne et uforpligtende tilbud på jeres

renovering.

ADRESSE

Benedikte Alle 18,

2690 Karlslunde

WEB

www.stenkilde-toemrer.dk

www.facebook.com/StenkildeTE

KONTAKT OS

Steffen: 81 81 81 54

Mail: ss@b-s-e.dk

CVR: 39425378


TEMA: Nyopførte andelsboligforeninger

Flere nye andelsboligforeninger

spirer frem

I en lang periode har man skulle se langt efter nybyggede andelsboliger, men

det har nu ændret sig. Flere steder i landet dukker nye andelsboligforeninger op.

Læs med her, hvor vi ser nærmere på årsagen til den stigende interesse for at

opføre og bo i andelsboliger.

TEKST: METTE BLUME

F

lere andelsboliger etableres

landet over, og det gælder

ikke kun i København og på

Sjælland – også flere steder i Jylland

såsom Randers og Brabrand er nye

andelsboliger både i udbud og på

tegnebrættet.

Tidligere har andelsboligmarkedet

været udfordret af komplekse låneregler

og konkurssager, der har sat

en kæp i hjulet for interessen – men

det har nu ændret sig, og det store

spørgsmål lyder: Hvorfor opføres

der igen andelsboliger? Dét spørger

vi to kyndige eksperter om. Den ene

er kundedirektør i Danske Bank,

Kristian Balleby, og den anden er

adm. direktør i Boligforeningen

AAB, Christian Høgsbro, der har

planer om at satse stort på andels-

boligmarkedet de kommende år.

AAB vil forædle boligområder

og skabe diversitet

Den almene boligforening AAB

blev i 1912 stiftet som Arbejdernes

Andelsboligforening, og derfor er

der ingen tvivl om, at andelstanken

ligger Christian Høgsbro nært.

Christian Høgsbro

Adm. direktør i AAB

Det er netop dén tanke, som AAB

nu forsøger at genoplive ved at stifte

2.500 spekulationsfrie andelsboliger

i København, der har til formål at

blande ejerformene og skabe diversitet

på boligmarkedet. De er altså

én af de mange aktører, der har

valgt at bygge nye andelsboliger.

"Vi er kommet op med det her

koncept, som vi kalder den spekulationsfrie

andelsbolig. Det er en

bolig, man ikke kan tjene penge på,

men som stadigvæk er opført som

en andelsbolig og efter reglerne i

andelsboligloven. Vi vil bygge dem i

tilknytning til eksisterende bolig-

afdelinger, hvor vi laver en

kombination af private andels-

boliger og almene lejeboliger,"

forklarer Christian Høgsbro og

uddyber, at boligformen er spekulationsfri,

da det indskud, der betales,

kun forrentes med prisudviklingen.

Ifølge Christian Høgsbro er motivationen

for udviklingen af den

spekulationsfrie andelsbolig, at AAB

ønsker at forædle deres eksisterende

boligområder og skabe diversitet.

Med andre ord ønsker AAB at

tilføre noget øget kvalitet og skabe

en mere ressourcestærk beboersammensætning.

Tre hurtige om AAB

› AAB er Danmarks ældste og største almene

boligforening.

› AAB udlejer knap 20.000 almene boliger.

› Foreningen er bygget op omkring en mission om at skabe

Kilde: AAB

non-profit boliger til almindelige mennesker.

Side 12

AndelsboligNyt


AAB har fået de nødvendige godkendelser

til andelsboligkonceptet,

og de arbejder nu videre med at få

realiseret nogle konkrete projekter.

Transparente ventelister og

rene linjer

Ifølge Christian Høgsbro har

andelsboligforeningerne lidt under

spekulationer i andelskronen og

penge under bordet, men det skal

nu være fortid.

"Andelsboligerne har været

udfordret af, at man har spekuleret

i andelskronen. Det er netop

det element, vi nu forsøger at tage

ud af ligningen. Grundlæggende

ønsker vi at genopfinde selve

grundtanken i andelsboligen," siger

Christian Høgsbro.

Samtidig er det også AABs ønske, at

ventelisterne til de nye andels-

boliger skal køre lige efter bogen.

"Vi har en fuldstændig gennem-

sigtig venteliste. De boliger vi laver,

skal være transparente i forhold

til ventelisten. Det hele skal være

styret og reguleret. Vi vil ikke have

penge under bordet eller forfor-

deling af venner og familie," understreger

Christians Høgsbro.

Fællesskab med

individuelle friheder

For at finde årsagen til den stigende

interesse for andelsboligen, skal vi,

ifølge kundedirektør i Danske Bank,

Kristian Balleby, ind til selve kernen

i andelstanken – nemlig fællesskab.

Spørger man kundedirektøren er

fællesskabet hovedårsagen til den

stigende interesse for andelsboliger.

Kristian Balleby

Kundedirektør i Danske Bank

"Det her er en bevægelse, hvor

omdrejningspunktet er fællesskab.

Der har været en underliggende

bevægelse i en årrække, hvor

fællesskab og deleøkonomi er blevet

en populær trend. Her tænker jeg

eksempelvis på trends som GoMore

og AirBnB, som på mange måder

kan perspektiveres ind i andels-

tanken, der bygger på fællesskab og

idéen om, at sammen kan vi mest,"

siger Kristian Balleby.

Han peger også på, at alders-

fordelingen spiller en rolle, når det

kommer til den stigende interesse

for andelsboliger. Den største

Fortsættes

Annonce

Farvel til skimmelsvamp og fugt

Goddag til behageligt indeklima

TP-Byggesagkyndig ApS kan hjælpe jeres boligforening med at komme

problemer med skimmelsvamp til livs - én gang for alle! Vi udfører en

gennemgribende undersøgelse med både termografering og fugtmåling.

På den måde kan TP-Byggesagkyndig ApS hjælpe jeres boligforening

med at finde årsagen til fugtproblemerne, afgøre omfanget og dermed

hjælpe jer med at komme fugtproblemerne til livs.

Ligegyldigt om det er skimmel i kælderrum, på loftrum eller udfordringer

med utætte badeværelser, er TP-Byggesagkyndig ApS det rette

firma at kontakte.

Med TP-Byggesagkyndig ApS

på sagen kan du vide dig sikker

på et professionelt forløb, med

rådgivning i øjenhøjde. Der er

altid en årsag – og en løsning.

TP-Byggesagkyndig ApS

Tlf.: 22 22 07 57

Email: Tor@tp-byggesagkyndig.dk

CVR: 40891889

AndelsboligNyt

Side 13


TEMA: Nyopførte andelsboligforeninger

gruppe i samfundet vi har i dag er

over 50 år, og netop den aldersgruppe,

mener Kristian Balleby,

tilvælger fællesskab og frihed, når

de skal finde bolig.

"Hvordan ønsker folk over 50 år at

gå ind i den tredje alder? Jeg tror, at

hvis de har muligheden for at bo i

en andelsboligforening, hvor de kan

få frigivet nogle af de midler, de har

bundet i mursten, og samtidig træde

ind i et fællesskab med ligestillede

i det nærmiljø, hvor de på forhånd

befinder sig, så er det enormt attraktivt.

Det giver nemlig både frihed og

fællesskab," siger Kristian Balleby

og tilføjer, at det i dag handler om at

vælge fællesskabet til, men samtidig

bevare individualiteten.

Fællesskabet er mindre i en

ejerforening

Tesen om, at fællesskabet i høj grad

hersker i andelsboligforeningerne,

er Christian Høgsbro enig i. Han

mener nemlig, at fællesskabet i

andelsboligforeninger er større end

i ejerforeninger:

"Jeg tror, at fællesskabsfølelsen er

større i en andelsboligforening,

end i en ejerforening. Det tror jeg

fordi, at man har en fælles økonomi

i en andelsboligforening, og derfor

er man også mere engageret i den

fællesskabs- og foreningstanke, der

hersker i en andelsboligforening,"

siger Christians Høgsbro, der

understreger, at det er en styrke

og en fordel.

Fremtiden for andelsboligmarkedet

Fællesskab, frihed og diversitet er

altså elementer, der i høj grad har

været medvirkende til den stig-

ende interesse for andelsboligen. En

interesse, der ifølge Kristian Balleby

vil fortsætte lang tid endnu.

"Jeg tror, at vi står foran et

gennembrud af det her ”bolig-

produkt”. Vi vil se, at der både i

2021 og frem, vil komme flere

aktører på det her marked," siger

Kristian Balleby.

Han afslutter: "Jeg har de sidste to

år holdt mange møder med ejendomsudviklere,

der går med planer

og tanker om andelsboligmarkedet.

Så jeg forudser, at vi kommer til at

se en del flere andelsboliglignende

projekter i fremtiden."

AB Oasen i Trekroner er et

seniorbofællesskab med et

flot indrettet fælleshus.

Fotos: AB Oasen/ home

Side 14

AndelsboligNyt


Hvordan bliver en andelsboligforening stiftet?

Når lejere køber deres udlejningsejendom og stifter en andelsboligforening

Når lejere stifter en andelsboligforening, sker det ofte, fordi nogle vil købe deres udlejningsejendom,

hvorfor de har pligt til at blive tilbudt muligheden for at købe ejendommen og overgå til

andelsboligforening. Dette er den såkaldte tilbudspligt. Mindst halvdelen af lejerne skal stemme

for at stifte en andelsboligforening, før det er muligt.

Til tider sker det også, at lejere på eget initiativ kontakter deres udlejer for at købe ejendommen

og overgå til andelsboligforening.

Når nogle opfører andelsboliger i nye byggerier

I disse tilfælde vil det typisk være entreprenører, der tager initiativet. Dog sker det også i sjældne

tilfælde, at det er privatpersoner, der tager skeen i egen hånd. Ofte vil man bygge nye andelsboliger

op fra bunden, men det sker også, at andelsboliger etableres i eksisterende ejendomme,

der ikke tidligere har været beboet.

Et udpluk af nyere og kommende andelsboligprojekter

AB Oasen

› 42 seniorvenlige andelsboliger i Trekroner

Iris Hus

› 58 andelsboliger i Valby

› Indflytning i 2018

Green Hills

› 50 seniorvenlige andelsboliger i Solrød

› Indflytning fra januar 2023

Stempelhusene

› 88 eksklusive andelsboliger i Irmabyen i Rødovre

› Indflytning fra februar 2021

HaveHUSENE

› 44 bæredygtige andelsboliger i Lisbjerg

› Byggeriet påbegyndes i 2021

Dahlia Hus

› 99 andelsboliger i København

› Indflytning i 2018

› Første nybyggede andelsboliger i 10 år

Skjoldvig

› Andelsboliger på Vig Bakke i Odsherred

› Indflytning vinteren 2021-2022

Bovieran: Helsingør

› 55 andelsboliger

› Indflytning 2022

Bovieran: NærHeden

› 55 andelsboliger i Hedehusene vest for København

› Indflytning november 2020

Bovieran: Frederiksværk

› 55 andelsboliger

› Indflytning 2021

Bovieran: Ishøj

› 55 andelsboliger

› Indflytning september 2021

Bovieran: Frederikssund

› 55 andelsboliger

› Indflytning maj 2020

Bovieran: Solrød

› Salgsprocessen forventes opstartet i april/maj 2021

Bovieran: Helsinge

› Byggeretsgivende lokalplan forventet i 2021

Kilde: propstep.dk // bovieran.dk

AndelsboligNyt

Side 15


TEMA: Nyopførte andelsboligforeninger

Hvordan ser

fremtiden ud for

nye andelsboliger?

Tårnhøje priser, coronakrise og nye regler og love. I en jungle af nye tendenser og

behov på boligmarkedet forsøger vi nu at kaste lys over udviklingen, og hvordan

andelsboligmarkedet kan komme til at se ud i fremtiden.

TEKST: METTE BLUME

I

en speciel tid med corona og konkurser er priserne

på boligmarkedet steget mod alle odds, og det gælder

også for andelsboligmarkedet. Men fortsætter det eller

knækker kurven? Og vil andelsboligerne få kamp til

stregen af nye tendenser og behov på markedet? Til at

svare på det har vi spurgt to eksperter, der i høj grad har

en finger på pulsen, når det kommer til ejendoms- og

boligbranchen.

Andelsboliger tåler hverken storm eller

medvind

Ifølge fremtidsforsker og direktør for Center for

Fremtidsforskning, Jesper Bo Jensen, har andelsboligmarkedet

det bedst, når det hverken går for godt eller

for skidt på boligmarkedet.

Jesper Bo Jensen

Fremtidsforsker og direktør for

Center for Fremtidsforskning

Foto: Arkitema Aarhus / Irmabyen

"Andelsboligen er en boligform, der har det bedst, når

tingene går stille og roligt. Så hvis vi kommer i en krise

igen, eller hvis vi igen ser store accelerationer på boligmarkedet,

så har vi et problem," siger Jesper Bo Jensen.

Han forklarer yderligere, at problemet kommer, hvis

der enten ryger penge under bordet, fordi det vil give

Fortsættes

Side 16

AndelsboligNyt


Annonce

Stiger defekte faldstammer jer

snart til hovedet?

JAC Kloakteknik A/S har med over 15 års erfaring i

branchen stor ekspertise i strømpeforing af

faldstammer i boligforeninger, hvor vi altid sikrer

en personlig service og et godt resultat.

En strømpeforing er en filtpose, der installeres i

defekte kloakker eller faldstammer. Det er en effektiv

løsning mod rørbrud, rotter, slidtage eller forstoppelser.

Strømpeforing

Faldstammer

Rottespærre

Kloakrenovering

Nedsivningsanlæg

TV-inspektion af kloak

Entreprenørarbejde

En strømpeforing er…

• Nem og effektiv

• Hurtigt udført

• Billig og økonomisk

JAC KLOAKTEKNIK A/S YDERVANG 7 4300 HOLBÆK 21 84 96 96 WWW.JACAS.DK


TEMA: Nyopførte andelsboligforeninger

I Irmabyen har nogle

andelsboliger 60 m 2

tagterasser.

Foto: Arkitema Aarhus / Irmabyen

andelsboligerne et dårligt ry, som det skete lige inden

finanskrisen, eller også fordi, at vi kommer i den

situation, der var lige efter finanskrisen, hvor man

ikke kan få afsat sin andelsbolig.

De unge familier befinder sig ofte i segmentet, der

hedder 'folk i 30'erne', og netop dét segment peger Jesper

Bo Jensen på, bliver den mest dominerende gruppe på

boligmarkedet i det kommende årti.

På trods af at andelsboligerne, ifølge Jesper Bo Jensen,

trives bedst, når der ikke er store udsving i markedet,

tror han dog, at vi stadig vil se en fortsat vækst på

andelsboligmarkedet.

Permanente boliger med natur vil hitte

Den fortsatte vækst, som Jesper Bo Jensen spår på

andelsboligmarkedet, skyldes flere ting. Det ene

element ligger i dét, at coronakrisen har resulteret i

nye prioriteter og behov hos køberen.

"Vi går ind i et årti, hvor det er folk i 30'erne, der bliver

den dominerende gruppe. Derfor spår jeg også, at den

permanente bolig, såsom en andelsbolig, bliver mere

interessant, da familier med børn typisk søger en mere

permanent bolig. Så andelsboligen har tiden med sig i

forhold til den tendens, dog har den også det førnævnte

problem i forhold til, at den ikke er markedskonform,"

siger Jesper Bo Jensen og forklarer at andelsboligen ikke

er markedskonform, da den kun har tiden med sig, hvis

markedet fortsætter med at være stabilt.

"Folk begynder at flytte mere ud af byen, fordi man

bliver i stand til at arbejde på afstand. Derfor har

behovene også ændret sig sådan, at det eksempelvis

for nogle unge familier er på ønskelisten at flytte i et

rækkehus, hvor deres bedste venner flytter ind ved

siden af, så de i fællesskab kan hjælpe hinanden, og det

kunne jo sagtens ske i en andelsboligforening lidt

udenfor byen," siger Jesper Bo Jensen.

Jesper Bo Jensen uddyber også, at seniorsegmentet

bidrager til vækst i andelsboligmarkedet, da der er en

tendens til, at flere seniorer vælger at realisere deres

friværdi for at købe sig ind i en andelsbolig, hvor de ikke

skal investere så meget kapital for at leve livet og have

det sjovt.

Side 18

AndelsboligNyt


Annonce

Udlandets pendant til andelsboligen

Piben får dog lidt en anden lyd, når vi spørger

Nadim Stub, adm. direktør i PropTech, som

arbejder med, hvordan teknologi og innovation

kan påvirke og sågar revolutionere ejendomsbranchen.

Med Nadim Stubs egne ord repræsenterer

PropTech ’innovative løsninger i en

stokkonservativ branche’.

Nadim Stub

Adm. direktør i PropTech

Ifølge Nadim Stub er der fremgang på andelsboligmarkedet,

fordi at det uden andelsboligerne

er for dyrt for unge mennesker at komme ind

på boligmarkedet. Dog oplever Nadim Stub også

udenlandske bevægelser, der på mange måder

udfordrer den ellers meget gamle andelstanke.

"Andelsboligkonceptet er relativt unikt for lande

som Danmark og Tyskland, men i eksempelvis

London koster det meget mere at komme ind på

boligmarkedet. Derfor ser vi nogle PropTechtiltag,

der handler om at hjælpe unge mennesker

ind på markedet," siger Nadim Stub.


Smil, du er på!

ABB-Welcome viser,

hvem der ringer på

Han uddyber, at dette er boligløsninger, der på

mange måder agerer som en andelsbolig, men

hvor man har været nødt til at tænke innovativt,

fordi den grundlæggende platform ikke har

været bygget op omkring dét at have en andelsboligforening.

Han fortsætter:

"Løsningen kan eksempelvis være, at man laver

en start-up-virksomhed, hvor du som ung boligsøgende

finder en bolig, som du kun kan købe

10 procent af, hvor start-up-virksomheden så går

ind og køber lejligheden for dig, men du står som

10 procent ejer af lejligheden på skødet. Herefter

betaler du eksempelvis 5.000 kr. i husleje og af

de 5.000 kr. konverteres 1.000 kr. ind til et ejerskab

af lejligheden."

I storbyer med høje boligpriser ser Nadim Stub

altså en tendens, hvor en anden form for andelsbolig

er blevet udviklet. Og det er bestemt ikke

en tendens, som han mener vil være på lånt tid

– tværtimod.

Fortsættes

I andelsboligforeningen Glænøgård

er 200 ældre dørtelefoner blevet udskiftet

med ABB-Welcome.

Så nu kan beboerne se på en videoskærm,

hvem der ringer på, før de

lukker op. Det giver større tryghed.

ABB-Welcome fås med bl.a. opkald,

dørlås og trappelys. Rammen er udført

i robust, vejrbestandig og eksklusiv

børstet aluminium.

For intallatøren er konfigureringen

enkel og intuitiv, ligeom en 2-leder

busforbindelse giver væsentlige tidsbesparelser.

Læs mere på:

https//new.abb.com/dk/welcome


TEMA: Nyopførte andelsboligforeninger

"Jeg tror, at den tendens vil eksplodere de næste mange

år. Der er nemlig et stort behov for en model, der kan

hjælpe unge mennesker ind på boligmarkedet i byer

med ekstreme priser. Og så skal vi selvfølgelig heller

ikke lukke øjnene for de mange penge, som virksom-

hederne kan tjene på de løsninger," understreger

Nadim Stub.

Truer udlandets

pendant Danmarks

andelsboligmarked?

Ifølge Nadim Stub kunne

andelsboligmarkedet i

Danmark godt tage ved

lære af nogle af de udenlandske

PropTech-tiltag

med fokus på innovation,

automatisering og

teknologi.

"Jeg vil vove den påstand,

at 85 procent af al ejendomsadministration

kan

automatiseres i dag. Derfor

kunne man sagtens kigge

på andelsboligmarkedet og

gøre det væsentligt mere

rettidigt. Hvis man tager

den innovative og teknologidrevne

virkelighed, vi

ser i samme regi i udlandet, og perspektiverer det ind i

andelstanken, kunne det være, at det rent praktisk vil

blive et meget mere intelligent aktiv," siger Nadim Stub.

"Der er jo en stigning i markedet i Danmark, og nu hvor

der kommer nogle modeller fra udlandet, der giver dét

at have en andel en anden konstruktion, hvorfor skulle

det så ikke komme til Danmark?" spørger Nadim Stub og

fortsætter:

Der er jo en stigning i

markedet i Danmark,

og nu hvor der kommer

nogle modeller fra udlandet,

der giver dét at

have en andel en anden

konstruktion, hvorfor

skulle det så ikke komme

til Danmark?

— Nadim Stub, adm. direktør i PropTech

"Fordi det, der er attraktivt i en andelsboligforening,

er jo dét, at du har ejerskab i noget, men hvis du kan få

præcis de samme vilkår

i en ejerforening og ikke

skal lade dig begrænse af

kun at kigge i en masse

af andelsboliger, men

derimod også ejerboliger,

hvorfor skulle du så ikke

gøre det? Så handler det jo

bare om, hvorvidt der er

en tjenesteleverandør, der

kan facilitere det – og det

er netop det, vi ser rigtig

meget i udlandet."

Nadim Stub understreger

dog, at det ikke er til at

sige, hvorvidt det vil være

muligt for sådan en tjeneste

at fungere i Danmark.

Derudover også at det

måske slet ikke er relevant

at træde ind i et marked,

hvor der allerede er en attraktiv boligform i form af

andelsboligen, men han afviser det ikke ud fra et

kommercielt synspunkt.

Ifølge Nadim Stub er en automatisering og en mere

rettidig udgave af andelsboligen måske ikke nok. Han

peger nemlig på, at det godt kan tænkes, at der kommer

nogle helt nye modeller, der vil drive andelsboligmarkedet

i Danmark.

Hvad fremtiden præcist bringer er umuligt at forudsige,

men der er ingen tvivl om, at vi lever i en foranderlig

verden, hvor både innovation og pandemier påvirker

vores behov og det gælder også på boligmarkedet.

Side 20

AndelsboligNyt


Annoncer

SyRen udfører professionel

ejendomsservice for boligforeninger

i København

JESPERS

Vi kan hjælpe jer med:

Opgaver i gårdlauget

Trappevask

Vinduespudsning

Viceværtservice

Snerydning

Rengøring

Vil I garanteres godt

håndværk til jeres

renoveringsprojekt?

Siden 1996 har Jespers Byggeservice udført

renoveringsopgaver i særklasse. Og med over 24 års

erfaring er I garanteret et håndværk og en service, der

sidder lige i skabet.

Jespers Byggeservice hjælper med alt fra nye gulve i

andelsboligen til udskiftning af vinduer i hele foreningen!

36 17 11 22

www.syrent.dk

Mobil: 23 82 13 10 · Email: kroman@syrent.dk

Find os på Facebook!

Tlf. 22 60 3110 | Degnelodden 5 | 9280 Storvorde

www.3byggetilbud.dk/leverandoer/jespers-byggeservice

jespersbyggeservice@gmail.com

nyt-syren-kvart-mar21-abnyt.indd 12 29.01.2021 jespers-byggeservice-kvart-marts21.indd 10.32

1 04.01.2021 1


ABB gør det nemt at afregne elbilers

forbrug i boligforeninger

Med ABB’s Terra AC-ladere er det nemt og enkelt at danne sig et præcist overblik

over, hvem der benytter ladestanderne, og hvor meget strøm de bruger.

Brugerne autoriserer opladning med deres RFID-kort (en lille brik, som udleveres

til alle registrerede brugere), hvorefter en webportal opsamler alle nødvendige

data, inklusive forbrugsdata, via AC-laderens integrerede forbrugsmåler.

Læs mere på: https://new.abb.com/ev-charging/da/


Annonce

“Ville det ikke være smart, hvis man kunne få det som en app”?

Den hører vi ofte. Lige så ofte svarer vi med et “jo, det kan du

tro” – for det kan man godt. Med Siedles Smart Gateway kan du

nemlig få en direkte forbindelse mellem din dørtelefon og din

smart phone, hele døgnet rundt.

Så uanset om du sidder på kontoret eller er ude og spise, kan

du altid lukke din kæreste, dit barn, eller din Nemlig-mand ind.

Ring til Mejlshede låse på 35 39 39 39, så hjælper vi dig med at

finde den rigtige løsning til dig og din ejendom.


Annonce

FLERE ANDELSBOLIGFORENINGER

VÆLGER ERHVERVSKLATRING

På danske byggepladser er rope access efterhånden

fast inventar, når opgaver skal løses effektivt i højden.

Men de seneste år har boligforeninger i hele Danmark

også fået øjnene op for, at håndværkere i reb kan være

en både skånsom, effektiv og økonomisk løsning, når

det er tid til både renovering, rengøring og udbedring

af skader.

Når bilerne triller ud fra Sky-Works kontorer

i både Herlev og Herning, er målet i

stigende grad andelsboligforeninger. Tidligere

har destinationen ofte været byggeri

og virksomheder, men efter en målrettet

indsats rettet mod andelsboliger, er der

sket en betydelig stigning i antallet af både

private boliger og boligforeninger, der vælger

at tilkalde Sky-Works erhvervs klatrere,

når der er brug for hjælp.

STORE BESPARELSER OG

TIDSMÆSSIGE FORDELE

Siden 2016 har Jeppe Graversen stået i

spidsen for Sky-Work, der i dag tæller

mellem 20 og 30 medarbejdere, og det

glæder ham, at netop andelsboligforeninger

og private boligejere i højere grad har

fået øjnene op for rope access. For med en

besparelse på op til 80% på eksempel vis

tagopgaver, er der store fordele at hente

på rope access hos netop denne kundegruppe:

”Det kan lyde for godt til at være sandt,

men en 80% besparelse er ikke unormalt.

Med rope access er vi uafhængige af tungt

materiel, og det betyder, at der er rigtig

mange penge og tid at spare: Kunden

sparer udgift til leje af stillads eller kran og

vi skal ikke vente på opsætning og nedtagning.

Det betyder, at vi kan løse opgaven

hurtigere og mere effektivt, og samtidig er

vi til minimum gene, imens arbejdet står

på, fordi vi hverken fylder på jorden eller

larmer. Det er virkelig et plus på steder,

hvor vi arbejder på privatboliger eller kontorer”,

forklarer Jeppe Graversen, administrerende

direktør og stifter af Sky-Work.

SPECIALISTER I REPARATION

OG VEDLIGEHOLD

I 2020 løste Sky-Work en lang række både

større og mindre reparationsopgaver for

boligforeninger i hele Danmark. Særligt

tag reparationer, rensning af tagrender,

udbedring af murværk og vandskader står

på listen over opgaver, som Sky-Works

pro fessionelle håndværkere løser på

beboelsesejendomme. Årsagen er ifølge

Jeppe, at håndværkere i reb er mere simpelt

og lettere at gå til for kunden. Både

fordi reaktionstiden er kort, men også fordi

man undgår at skulle have et dyrt stillads

eller kran involveret i arbejdet:


Tidligere kunne det være helt

uoverskueligt for vores kunder at

få udbedret en simpel men alvorlig

skade på taget. Skaden i sig selv

ville være omkostningslav, men

prisen på stilladset, for at kunne nå

op til opgaven, ville gøre det både

dyrt og bøvlet. Med reb kan vi gå

direkte i gang med arbejdet, som

hvis vi kunne løse det fra jorden,

forklarer Jeppe Graversen.

Jeppe Graversen fortæller videre, at boligforeninger

i særlig grad har opdaget, at

Sky-Work hurtigt og effektivt kan løse

repara tionsopgaver på tag og skorstene.

Mere end 150 skorstene blev udbedret af

Sky-Work teamet i 2020, og forventningerne

til 2021 er, at specialisterne i reb skal

reparere mellem 200 og 250 skorstene.

Tlf.: +45 9191 9158 · CVR: 37512931

JYLLAND & FYN

TH@skywork.dk

Kikkenborgvej 12

7400 Herning

SJÆLLAND

LL@skywork.dk

Romancevej 22

2730 Herlev

FAKTA OM SKY-WORK

• Sky-Work blev stiftet i 2016 og

beskæftiger aktuelt mellem 20 og

30 ansatte afhængigt af sæson.

• Virksomheden har afdelinger i

Herlev, Herning og Aalborg, men

kunder over hele landet.

• Sky-Work hjælper med alt fra

reparationsopgaver i en lokal bolig -

forening til specialopgaver for både

industri og byggebranche. Blandt

andet arkitekter, ingeniører og

bygherrer søger rådgivning om vedligehold,

og bruger Sky-Work som

sparrings partner lige fra projektering

til anlæg, og når bygningen er i drift.

• Alle ansatte i Sky-Work er uddannede

og repræsenterer specialer

som murer, tømrer, snedker, maler,

elektriker, vindues pudser og blikkenslager.

• Desuden er alle uddannet i erhvervs

klatring og IRATA-certificeret.

IRATA er betegnelsen for den internationale

klatreorganisation, som

opretholder og sikrer standarden for

rope access- virksomheder globalt.

FAKTA OM ERHVERVSKLATRING

• Erhvervsklatring kaldes også rope

access.

• Det er et sikkert, effektivt og

fleksibelt alternativ til lift, kran og

stillads, hvor uddannede og fagspecialiserede

håndværkere løser

alle typer opgaver i højden i reb.

• Rope access er og ideelt på svært

tilgængelige og højtplacerede

ste d er, men vinder også frem til

almindeligt og ukompliceret bygningsvedligehold,

rengøring og

reparationsarbejde.

• Det er en klimavenlig arbejdsform

og derfor oplagt til bære dygtigt

byggeri.


TEMA: Nyopførte andelsboligforeninger

Riviera-stemning i

fremtidens andelsboligforening

I Bovierans vinterhave blomstrer andelstanken i fuldt flor. Et nyt koncept for

seniorbofællesskaber er kommet til Danmark, de har valgt andelsboligen som

boform og pustet nyt liv i andelstanken ved at skabe et trygt boligmiljø med

fokus på socialt samvær via en frodig vinterhave.

TEKST: MARIA CARLSEN | FOTOGRAFI: PERNILLE SVALEBÆK

D

er er sne og frostgrader

ude, men så snart man

træder indenfor i vinterhaven

hos Bovieran NærHeden

aftager den bidende følelse i kinderne,

og overtøjet kan pakkes væk.

Den frodige vinterhave er udstyret

med alskens planter og der er både

palmer, kaktusser, et citrontræ og

sågar et lille vandløb med en bro

over. Både endegavl og tag er lavet

af gigantiske glaspartier, som sikrer

at solens stråler falder smukt på de

mange 1.800 planter, som vinterhaven

er udstyret med. Inspirationen

fra den franske riviera er ikke

til at tage fejl af, også selvom vi

befinder os på en gammel industrigrund

i Hedehusene på Sjælland.

I Bovieran NærHeden tager

Thorbjørn Dag Djuraas i mod os.

Han er formand i den nystiftede

andelsboligforening, og med hans

59 år er han en af de yngre beboere

i foreningen. Bovierans andelsboligforeninger

er nemlig alle seniorbofællesskaber,

hvorfor det er et

krav, at man er rundet 55 somre for

at få lov at flytte ind. Thorbjørn og

hans kone flyttede, ligesom de

resterende andelshavere, ind i

november 2020, hvor den nybyg-

gede andelsboligforening med de

55 lejligheder var færdigbygget.

Fællesskabet er altid inden

for rækkevide

"Læg mærke til, hvordan udsigten

bliver bedre og bedre, når man går

op ad trapperne," siger Thorbjørn

imens han er ved at føre os op ad et

trappetårn i den ene ende af

bebyggelsen. Udsigten over

Formanden Thorbjørn

Dag Djuraas.

Bovierans frodige atriumgård bliver

for hver etage mere og mere imponerede.

Samtidigt bliver det synligt,

at der flere steder sidder beboere

foran deres lejligheder, hvor de hver

især har indrettet deres eget område

foran boligens indgangsparti. De

fleste har stole og borde stående,

nogle sidder med kryds og tværs, og

andre hører radio. Thorbjørn kan

navnene på alle dem, der sidder ude

og fortæller os, hvem det er, der

sidder de forskellige steder.

Fortsættes

AndelsboligNyt

Side 25


TEMA: Nyopførte andelsboligforeninger

"Jeg bliver helt varm om hjertet,

når jeg ser, at folk sidder ude foran

deres boliger og bruger atriumgården,”

siger Thorbjørn, der gør

klar til at give os en tour de force

rundt i bygningen.

Vi passer på hinanden

Thorbjørn fører os rundt i ejendommen,

som er indrettet med svalegange,

således at man på naturligvis

kommer forbi de andre beboere

på vej til trappen eller udgangen.

Der bliver hilst og joket med dem,

som vi paserer, og en herre bliver

også spurgt, hvordan det går med

helbredet, fordi han ser lidt utilpas

ud. "Her passer vi på hinanden,"

forklarer Thorbjørn.

Han påpeger også, at beboerne har

en alder, der betyder lidt flere

ambulancer end det var tilfældet på

hans gamle bopæl: "Gennemsnitsalderen

er deroppe, hvor ambulancebesøg

er lidt mere hyppige. Den

første måned havde vi fire ambulancer,

men det afstedkommer, at der

er nogle, der spørger 'skal vi handle

for dig', når folk kommer hjem igen?

Eller 'er der noget vi kan gøre?' ,"

siger han.

Vi går gennem den flotte atriumgård,

der er indrettet med flere øer

af havemøbler, tæpper og liggestole

– nogle med plads til større

selskaber – andre lidt mere afsides,

hvor mindre private selskaber kan

opholde sig.

Et par herrer fra teknikudvalget

råber med smil på læben oppe fra

en svalegang og påpeger, at vi skal

’holde fingrene fra citronerne’ på

citrontræet, da de skal bruges til

'GTere' senere på året. Stemningen

er god i atriumgården og beboerne

lattermilde.

Blomsterbinding og sang

Fælleshuset, som er placeret i den

ene ende af atriumgården er på

100 m 2 og gratis at låne. Der er

service og siddepladser til alle 90

beboere, og Thorbjørn viser os en

skuffe med 85 shotglas. Her skal

også være service til sjov og festlige

sammenkomster.

To kvinder er allerede inde i

fælleshuset, da vi træder ind. Den

ene overvejer, hvordan der kan

frigøres noget gulvplads. Hun har

25 års erfaring som underviser i

gymnastik og vil gerne holde en

ugentlig gymnastiktime for dem,

der har lyst til at deltage, hvis de

kan finde en måde at undgå at flytte

rundt på bordene hver gang. Selvom

beboerne kun har boet sammen i

få måneder har der allerede været

mange initiativer og bidrag til

fællesskabet.

Beboerne reserverede deres boliger

tilbage i april 2019 og har frem til

indflytningen i november 2020

holdt kontakt – blandt andet via en

gruppe på Facebook:

"Vi har forsøgt at holde lidt kontakt

med sporadiske aktiviteter, som en

vandretur og et andet tidspunkt,

hvor vi skulle spise sammen, men

måske ikke med den intensitet,

som jeg troede. Men så skal jeg lige

love for, at da folk kom herud, så

blomstrede det. Pludselig var der

invitation til at lave fyldte

chokolader, en eftermiddag med

blomsterbinding, og så var der

julesang fra svalegangen til jul,"

siger Thorbjørn, der allerede glæder

sig til næste jul, når traditionen med

julesange fra svalegangene skal

holdes i hævd.

Fortsættes

Side 26

AndelsboligNyt


Der er to kriterier for at flytte

ind i en af Bovierans seniorbofællesskaber:

› Du skal være plus 55 år

› Du må ikke have

hjemmeboende børn

AndelsboligNyt

Side 27


TEMA: Nyopførte andelsboligforeninger

Planter vandes med

genanvendt regnvand og

har skilte med planteinfo.

”Jeg glæder mig som et lille barn til

juleaften,” fortæller han spændt.

Han kender allerede 20 af de andre,

der flytter ind fra aktiviteter i

lokalområdet og lokale idrætsforeninger.

Det var også nogle af

dem, der anbefalede ham at se

nærmere på Bovieran Ishøj:

"Jeg var slet ikke sikker på, at jeg

ville med på det koncept indtil vi

blev coronahjemsendt her sidste

år. Der gik det op for mig, at hvis

jeg skulle blive gammel med en

lille smule værdighed, så skulle jeg

gøre det sammen med andre," siger

Jens.

Flere seniorbofælleskaber

på vej

Bovieran stammer oprindeligt fra

Sverige, hvor der siden 2009 er

blevet etableret 24 seniorbofællesskaber

efter Bovierans koncept. I

2017 indgik Bovieran Holding AB

et samarbejde med Sjælsø

Management og etablerede Bovieran

Danmark A/S, som varetager

konceptet i Danmark. Det første af

Bovieran Danmarks seniorbofællesskaber

blev opført i Frederikssund i

2020 og senere på året var Bovieran

NærHeden også indflytningsklar. I

september 2021 er Bovieran Ishøj

indflytningsklar, og der er også projekter

på vej i Frederiksværk, Solrød,

Helsingør og Helsinge.

Bovierans seniorboliger er alle

stiftet som andelsboligforeninger og

har vist sig at være meget populære.

Der har været kø foran homes

forretninger i dagene op til, at

beboerne kunne reservere og købe

boligerne. Seniorerne har med

andre ord camperet flere dage på

gaden for at få fingrene i de eftertragtede

boliger.

"Nogle af os kender hinanden helt

tilbage fra april 2019, hvor vi lå i kø

i tre dage for at få de her lejligheder.

Jeg var nummer to i køen. Jeg var

oprindeligt derude torsdag aften,

havde pakket bil og hund, men

så var der ikke nogle, og det var

pivkoldt den april aften, så jeg tog

en nat mere hjemme. Jeg var derude

næste morgen klokken syv og der

sad Linda der allerede. Hun havde

siddet der siden 3.30 om morgenen,"

fortæller Thorbjørn. Flere kom til og

Bovieran stillede festtelt og gasvarmere

op fredag aften.

"Der var vi jo flere, der allerede

stiftede nogle førstehåndsbekendtskaber

og begejstringen spredte sig

blandt os," tilføjer Thorbjørn.

Glæder sig som et lille barn

I Ishøj, som var det tredje af

Bovierans byggerier i Danmark,

mødte de allerede op i køen om

tirsdagen til salgsstart søndag.

Formanden i Bovieran Ishøj hedder

Jens Jørgen Nielsen. Til september

flytter han sammen med resten af

beboerne ind i Bovieran Ishøj.

Ligesom Jens bor mange af hans

kommende naboer allerede i nærområdet:

"Jeg vil tro, at ud af de 90,

der kommer 45-50 stk. fra lokalområdet,

fra kommunen eller de

nærliggende områder. De resterende

er nogle, som har en eller anden

form for tilknytning til kommunen

- enten har de gået i skole i Ishøj

og er flyttet ud af byen, eller også

har de børn, som bor i nærheden,"

forklarer han.

Hos Bovieran Ishøj går de op i, at

alle er velinformerede og derfor

sender de månedligt et nyhedsbrev.

Ellers bliver ventetiden blandt

andet brugt på at pakke ned, sortere

og give væk. Mange kommer fra et

større parcelhus:

"Når man ved, at der er næsten

halvandet år til, at man skal flytte

ind, så begynder man nærmest at

lave et målebånd, hvor man klipper

dagene af. Mange af de her mennesker

har boet i det samme hus i 40

og 45 år. Det vil sige, de kigger ind i

en opgave med at få ryddet op i alle

de her ting de har, for de går fra 150

Side 28

AndelsboligNyt


m 2 hus ned til en lejlighed, som på

indersiden er 70 m 2 . Det er en stor

og skræmmende opgave for mange,"

tilføjer han.

'Bovieranparaplyen'

Jens fra Bovieran Ishøj kender

Thorbjørn fra Bovieran NærHeden.

De erfaringsudveksler nemlig via et

fællesskab, de har døbt 'Bovieranparaplyen',

hvor både NærHeden,

Ishøj, Frederiksværk og Helsingør

deler erfaringer. I 'Bovieranparaplyen'

deler de erfaringer om alt

fra teknikken i deres bygninger,

til tilføjelser i vedtægter og juridiske

forbehold, der er gode at være

opmærksom på, når en ny forening

af Bovierans størrelse stiftes. Thorbjørn

fortæller, hvordan den første

kontakt blev etableret:

"Da vi blev klar over, at de lå i et

telt nede i Greve kørte sekretæren

Per og jeg derned og sagde: Hej, vi

kommer fra NærHeden, og vi lå i

sådan en her kø for otte måneder

siden. Vi har masser af erfaringer

i bagagen. Er der noget I har lyst til

at vide?," spurgte Thorbjørn. Der gik

ikke længe før at folk samledes i en

rundkreds af stole og i halvanden

time svarede Per og Thorbjørn på

spørgsmål fra de mange interesserede.

'Bovieranparaplyen' var en

realitet.

I Ishøj har de allerede haft stor

glæde af at kunne få nogle af

erfaringerne fra NærHeden, da

Per Bjerregaard Rasmussen fra

Ishøj er en af initiativtagerne bag

paraplyen. Eksempelvis er det en

teknisk kompliceret bygning, der

har ventilation, vifter, vinduer i

loftet og varmestyring: "Der fik vi

hjælp af 'Bovieranparaplyen,' som

er en sammenslutning af os, der bor

eller skal bo i Bovieran. Her kan vi

sådan lidt uformelt diskutere, som

vi nu har lyst til – og så har vi i Ishøj

eksempelvis nedsat en teknikgruppe,

der er begyndt at holde online

møder med teknikgruppen fra

NærHeden, så vi kan suge ud, hvad

det er for nogle udfordringer de har

haft," fortæller Jens.

Også erfaringer om omvendte forældrekøb

og tilføjelser til vedtægter

herom deler de med hinanden i

paraplyen, på den måde kan de få

vigtige tilføjelser med allerede på

den stiftende generalforsamling,

inden beboerne er flyttet ind. Selvom

det lige nu i høj grad er de etablerede

foreninger, der deler erfaringer

til de kommende foreninger, så

er Thorbjørn sikker på, at det også

kommer til at gå den anden vej, og

at de kan bruge paraplyorganisationen

til andre gode emner frem over.

Annonce

Trænger jeres andelsboligforening til et el-tjek?

Dansk-Eltjek ApS er en aut. el-installatør med både udstyret og erfaringen

i orden. Vi går ikke ned på ekspertise og professionalisme, så med os

på opgaven kan I være sikre på, at kvaliteten og el-installationerne

lever op til både forventninger og lovkrav.

Vi hjælper bl.a. med:

Gennemgang af installationer

Reparation og vedligehold

El-rapporter

El-tjek

Dansk-Eltjek ApS – www.dansk-eltjek.dk – Tagensvej 79, 2. tv., 2200 København N – CVR: 40907998


Annonce

Medlem af

ANLÆGSGARTNER

med faglig stolthed

Anlæg af fællesarealer,

flisebelægning, nyanlæg

af haver, vedligeholdelse

og snerydning

Sansehave på Nørrebro

Hvad end der er tale om nye fælles arealer,

omlægning af de eksisterende, beskæring

eller flisearbejde, står Torben Andersen

og hans dygtige stab af anlægs gartnere og

entreprenører klar til at udføre et solidt

stykke arbejde i jeres andelsboligforening.

Julemærkehjemmet Roskilde

Hos Bykærs Anlæg løfter vi nemlig alt fra

græsplæner, beplantning og vedlige -

holdelse til snerydning og brolægning.

Kundeservice er vigtigt for os. Derfor er

det et princip, at bygherre altid kontaktes

samme dag, der er rettet henvendelse.

Tilbuddet foreligger 48 timer efter, at

opgaven er besigtiget.

Vi kører i hele hovedstadsområdet.

Ring på +45 4063 9847.

BYKÆRS ANLÆG APS

Vestervej 18, 4050 Skibby CVR 27514073

+45 4063 9847 // info@bykaers.dk // www.bykaers.dk


TEMA: Nyopførte andelsboligforeninger

Foto: home

Seniorer i kø til Bovieran. Et

55+ andelsboligfællesskab

med middelhavs-klima.

Det er igen blevet

eftertragtet at få

fingrene i en nyopført

andelsbolig

Særligt de ældre befolker de nyopførte andelsboligforeninger,

men der skyder også nyopførte andelsboligprojekter op, hvor en

blandet beboersammensætning er præsenteret.

TEKST: MARIA CARLSEN

D

e ligner ved første øjekast en

gruppe festivalgæster, der

ligger i kø til campingområdet

på Roskilde Festival, men ved

nærmere øjekast er gennemsnitsalderen

lidt højere, end den plejer

at være på festivalen, og så holder

køen til foran en filial hos ejendomsmæglerkæden

home. De camperende

er alle i alderen 55+, og de har

slået lejr, fordi de vil købe sig ind i

en andelsboligforening for seniorer,

som endnu ikke er opført.

Bo-ved-rivieraen

De eftertragtede andelsboliger,

som seniorerne vil have fingrene i

opføres af Bovieran Danmark A/S,

som oprindeligt er et svensk

koncept. Andelsboligerne befinder

sig i en bebyggelse med præcis

55 lejligheder, hvor en vinterhave

med 1.800 planter, petanquebane

og fælleshus er i centrum af

bebyggelsen.

"I Frederikssund annoncerede vi

salget af Bovieran-boligerne til at

starte klokken ti om søndagen, men

vi blev faktisk allerede om lørdagen

ringet op og fortalt, at der lå folk i kø

foran filialen – det var jo helt vildt,"

fortæller Per Mørkenborg, som er

ejendomsmægler og projektchef

hos home. Han har været med til at

varetage salget for home af

Bovieran Danmark A/S og Sjælsø

Managements nye

Fortsættes

AndelsboligNyt

Side 31


TEMA: Nyopførte andelsboligforeninger

andelsboligforeninger, der i løbet af

de seneste år har igangsat syv

andelsboligprojekter, der alle er

bygget efter Bovieran-modellen.

"Ude i Hedehusene, der var det jo

endnu vildere. Der startede køen allerede

om onsdagen, hvor vi havde

salgsstart om søndagen. Nede i

Ishøj startede køen om tirsdagen

– og der var vi meget nervøse: Det

var november måned, så vi stillede

varmeblæsere op, og i den lokale

home havde vi aftalt med dem, at

dørene blev åbnet, så de kunne

komme ind og overnatte i for-

retningen," siger Per Mørkenborg.

Navnet Bovieran er et svensk

ordspil, som kommer af

bo-ved-rivieraen og i Sverige

er der opført knap 25 seniorbofællesskaber

efter samme

koncept.

Stor interesse for

seniorfællesskaber

Det er ikke kun Bovierans

seniorfællesskaber, der er

eftertragtede. I Trekoner, tæt

på Roskilde, ser en anden

seniorvenlig andelsboligforening

snart dagens lys.

Andelsboligforeningen Oasen

er for dem, der har rundet

54 år og som ønsker at bo i et

bæredygtigt bofællesskab:

"Interessen har været overvældende.

Vi har 42 enheder, og vi mangler

kun at sælge ganske få. Det er ret

fedt," fortæller Elena Vinther, der

er ejendomsmægler hos home og

medansvarlig for salget af andels-

boligerne i Oasen.

Ifølge hende har det seniorvenlige

bofællesskab med elevatorer,

fælleshus, orangeri og en bæredygtig

profil været interessant for mange

købere, fordi at der er mange, der

har mulighed for at være med økonomisk.

Andelsboligerne, som er på

et sted mellem 60-90 m 2 koster alle

under en million og har en månedlig

boligafgift på mellem 5.000-7.000

kroner. Køberne kommer typisk fra

et parcelhus i nærområdet og vil

gerne fastholde det netværk, som

de allerede har i området, men der

er også købere fra andre dele af

landet, som er faldet for konceptet

og boligerne.

"Der er mange, der gerne vil det her

fællesskab, som andelsboligfor-

eningen lægger op til med fælleshus,

orangeri og en mulighed for at

etablere nyttehaver på området.

Interessen har været

overvældende. Vi har

42 enheder, og vi mangler

kun at sælge ganske få.

Det er ret fedt.

— Elena Vinther, ejendomsmægler

hos home

Det er eksempelvis par, der flytter

ind, og som er glade for, at når den

ene en dag falder fra, så er der noget

tilbage til den anden,” siger Elena

Vinther.

Elena Vinther har i sit virke som

mægler før set, hvordan et

seniorbofællesskab kan fungere

rigtig godt med både madlavningskurser,

oplæg og andre fælles

arrangementer.

Hver fjerde dansker er over

60 år

I Danmark bliver der flere og flere

ældre, og ifølge Realdania var hver

4. dansker over 60 år i 2020. Mange

af de ældre vil gerne bo i seniorbofællesskaber,

blandt andet fordi

det kan afhjælpe ensomhed, som er

et stort problem blandt den ældre

befolkningsgruppe. I dag er der ca.

7.000 boliger i seniorbofællesskaber

i Danmark, men til sammenligning

er der 80.000 ældre, som overvejer

at flytte i seniorbofællesskab inden

for de næste fem år.

Det at bo sammen med andre kan

være med til at afhjælpe ensomhed

og andelsboligformen er en rigtig

god boform for dem,

der gerne vil flytte ind

i et fællesskab med

andre. Det er også en af

årsagerne til, at de hos

Bovieran Danmark

besluttede sig for at

udbyde boligerne som

andelsboliger:

"Der var ikke den store

tvivl om, at andelsboligformen

passede bedst til

Bovierans koncept. Man

involverer sig ofte mere,

når man har et ejerskab,

end når man bor til leje,

og så ligger der noget i

andelstanken om, at man

er fælles om noget, og det rimer

godt på konceptet," forklarer Per

Mørkenborg fra home.

Bovierans boliger er indrettet med

fællesskabet for øje. Vinterhaven

med petanquebane, fælleshuset og

de små grupper af havemøbler, hvor

man kan socialisere med de andre

beboere i foreningen vidner om

dette.

Side 32

AndelsboligNyt


Oasen er et bæredygtigt

seniorbofællesskab

beliggende i Trekroner.

3D-tegning: AB Oasen/ home

"Bebyggelsen er indrettet med

svalegange med én indgang, når

du skal ned eller udenfor, så går du

forbi de andre lejligheder, og du får

snakket med dem du passerer,"

tilføjer Per Mørkenborg. Han understreger

samtidig, at Bovierans bolig-

er er for dem, der vil fællesskabet:

"Der er nogle, som vælger det fra

fordi det bliver for tæt. Det er ikke

for dig, der vil 90 procent dig selv

og 10 procent fællesskabet – det skal

være lige omvendt."

Andelsboliger i Irmabyen er

også populære

Det er ikke kun nyopførte andelsboligforeninger

for den ældre del

af befolkningen, der er i høj kurs.

I Irmabyen i Rødovre har salget

af andelsboliger for en blandet

beboersammensætning også vist sig

at være efterspurgte. I Irmabyen,

som er et nyt bykvarter i Rødovre,

hvor der også er ejerboliger til salg,

har der været 88 andelsboliger på

mellem 85 og 144 m 2 til salg:

"Vi har to tilbage. Der har været to

etaper og 80 procent har været solgt

inden for 3-4 måneder. Boligerne

har været ret efterspurgte," fortæller

Martin Enemærke fra Nybolig,

som har stået for salget af andelsboligerne.

Ifølge ham er der en bred vifte af

aldersgrupper præsenteret blandt

køberne og så er mange af dem

kendetegnet ved, at de gerne vil bo

i andelsboligforening, fordi der er

noget fællesskab:

"Henvendelserne bestod sammenlignet

med dem vi får, når vi

sælger ejerboliger helt klart fra

folk, som på en anden måde

ønsker fællesskabet. Det var ret

fedt at opleve, da det var hele hensigten

med andelsboligkonceptet.

Vi havde en formodning om, at

der var et behov for den del og det

holdte faktisk stik," fortæller han.

Andelsboligerne i Irmabyen, som er

indflytningsklar 15. februar 2021,

blev solgt i to etaper. Den første

etape blev sat til salg kort efter, at

nye krav om finansiering af

nystiftede andelsboligforeninger

var trådt i kraft.

"Det var ret tydeligt, at bankerne,

der skulle låne køberne penge til

andelsboligforeninger, skulle vende

sig til den nye kreditpolitik og i den

sammenhæng var der flere unge

købere, der desværre fik nej," fortæller

Martin Enemærke.

Ved anden etape gik det lettere, her

var det ifølge mægleren tydeligt at

mærke, at mange banker kendte

projektet og godkendelsesproceduren.

AndelsboligNyt

Side 33


FAQ

Hvad er en

reguleringsklasul?

TEKST: MARIA CARLSEN

K

øb og overdragelse af andelsbolig lyder umiddelbart

som en simpel øvelse, fordi prisen af

andelsboliger er styret af et maksimalprisloft.

Alligevel er der et hav af spørgsmål, der hober sig op

hos både køber og sælger. Hvad med forbedringer og

mangler? Kan jeg gøre indsigelse? Og skal jeg vente med

at sælge til generalforsamlingen har vedtaget en ny

andelskrone?

Flere operer derfor med muligheden for et tillæg til

købsaftalen; en såkaldt reguleringsklausul. I en reguleringsklausul

kan det aftales, at værdien af andelen skal

efterreguleres, hvis generalforsamlingen vedtager en ny

andelskrone efter købsaftalen er indgået.

De fleste reguleringsklausuler har en passus, der

beskriver hvor meget andelsværdien maksimalt kan

reguleres op og ned til.

I nogle tilfælde kan der opstå tvivlsspørgsmål om, hvor

lang tid en reguleringsklausul skal gælde. Er det eksempelvis

muligt at benytte sig af en reguleringsklausul, ni

måneder inden generalforsamlingen? Og hvad sker der

hvis generalforsamlingen bliver udskudt eksempelvis på

grund af corona? Derfor anbefales det, at det er indført

i foreningens vedtægter, at der kan benyttes reguleringsklausuler

og ligeledes, at bestyrelsen godkender en

reguleringsklausul inden den effektueres.

Justering af andelsværdien

Med en reguleringsklausul åbnes der op for, at andelsboligens

værdi enten kan forhøjes eller nedsættes i

forhold til den andelskroneændring, der er vedtaget på

seneste generalforsamling. Andelskronen kan eksempelvis

ændre sig, hvis ejendomsvurderingen ændres,

hvis foreningens finansiering ændrer sig, eller hvis

andelskronen regnskabsmæssigt er sat lavere end hvad

den kan være.

Har foreningen indhentet en ny valuarvurdering, som

er højere end den forhenværende ejendomsvurdering,

kan andelskronen hæves. Er der benyttet en reguleringsklausul

skal sælger derfor have et højere beløb for

andelen svarende til værdistigningen. Er der derimod

tale om en lavere andelskrone skal køber betale mindre

for andelen svarende til faldet i værdi.

Sådan benyttes en reguleringsklausul

Når en reguleringsklausul er godkendt og

benyttet foregår det eksempelvis sådan, at

køber indbetaler den pris, der en den højst

mulige og sælger får udbetalt den lavest

mulige andelsboligværdi. Differencen kan

opbevares i foreningens pengeinstitut og

frigives til sælger og/eller køber i henhold til

den frist, der på forhånd er fastsat i klausulen.

Når generalforsamlingen har vedtaget

den endelige andelskrone kan pengene

udbetales.

Kilde: AAB

Side 34

AndelsboligNyt


Annonce

ASFALT

- VEDLIGEHOLD ELLER TOTALLØSNING?

VIDSTE DU, AT ...

Alle asfaltbelægninger slides af belastninger fra trafik og køretøjer, som holder stille. Ligeledes har kulde og varme en

stor betydning for belægningen, med slaghuller og revner til følge. Ved løbende vedligeholdelse af asfaltbelægninger kan

levetiden forlænges betydeligt – uden de store økonomiske omkostninger.

Hos Pankas får I alle de

fordele, en professionel

asfaltleverandør kan byde på

- uanset om der skal repareres

nogle huller i gårdmiljøet

eller asfalteres en hel vej. Vi

sørger for det hele og sikrer

at I altid får den helt rigtige

kvalitetsløsning, der holder.

VI STÅR TIL RÅDIGHED FOR VEJLEDNING, RÅDGIVNING OG UFORPLIGTENDE TILBUD!

PANKAS JYLLAND

Jakob Sørensen

Salgsingeniør

20 58 61 10

js@pankas.dk

PANKAS SJÆLLAND

Martin W. Skipper

Salgsingeniør

20 26 74 47

mws@pankas.dk

Pankas udfører alle former for asfaltarbejde

pankas.dk | +45 45 65 03 00 | info@pankas.dk


Irmingersgades

hængende haver

Oldtiden bragte en masse vidunderlige ting med sig, og en af de

specielt vidunderlige var Babylons hængende haver. Dette vidunder er

på beskeden vis blevet oversat til en flot form for vertikal beplantning på

og nær andelsboligforeningen ved Irmingersgade. Læs mere her om

andelsboligforeningens hængende haver, hvordan de pynter i bybilledet

og hjælper gadens kloakker.

TEKST: ANTON EGHOLM | FOTOGRAFI: PERNILLE SVALEBÆK

I

de danske storbyer er der mange flader, der

har potentiale til at blive brugt fordelagtigt

for bymiljøet. Dette har båret løsninger såsom

tagbeplantninger og grønne gårdområder

med sig, der både har pyntet i bybilledet, men

også haft effekt i forhold til afledning af regnvand.

Men den horisontale dimension er ikke

nødvendigvis den eneste, man kan gøre brug

af, når man etablerer beplantninger i storbyens

gader. Det er Irmingersgades hængende haver

et eksempel på. De er at finde på Imingersgade

2-4, Sortedam Dossering 73 og Ryesgade 84 i

København. Her er nemlig et grønt væghængt

plantebillede på 150 kvadratmeter.

Det levende gavlmaleri

Der er flere grunde til, at det er et interessant

initiativ med et vertikalt gavlbed. Først og

fremmest skaber æstetikken i et grønt bybillede

en ny dimension til de ellers grå betongader.

Udover et friskt æstetisk pust, spiller de grønne

gavlbede også en rolle for biologien i byen. På

trods af deres beskedne størrelse, forventes det,

at bedene kan tilføre biodiversitet til området

ved at skabe nogle mere attraktive rammer for

både insekt- og fuglelivet.

Gavlen er hovedsageligt bestående af stedsegrønne

planter, nærmere 75 %, hvilket vil sige,

at de vertikale bede har et grønt livligt

udseende året rundt. Derfor er det hovedsageligt

stauder, der er at finde i bedene, da

de holder farven året rundt, og samtidig trives

de i jord, der er våd hele døgnet.

Derfor kan man altså kalde Irmingersgades

hængende haver for et levende maleri i bybilledet,

der både skaber en naturlig og æstetisk

ramme og tilfører dyreliv, der ellers under

andre omstændigheder ikke var forekommet.

En funktionel udsmykning

Der vil i de kommende år være en stigende

mængde af nedbør i Danmark, og for at komme

regnen i forkøbet og sikre, at kloakkerne kan

holde stand mod vandet, kan man gennem lokal

afledning af regnvand (LAR) fordele nedbøren

ud med forskellige grønne tiltag, der kan suge

vandet. Udover at skabe et flot og levende byrum,

har gavlbedene også en praktisk funktion,

som kan have stigende betydning for de danske

gader. Gavlene kan nemlig opsamle regnvand

fra bygningernes tagrender, hvilket skåner

kloakken fra en unødig mængde af regnvand.

På den måde hjælper andelsboligforeningens

vertikale bede kloakkerne, og sikrer samtidig

også, at vand bliver ledt væk fra eventuelle

oversvømmelsespunkter i bygningen.

Side 36

AndelsboligNyt


Annonce

Kvalitetsrig og pålidelig

totalentreprenør til

boligforeningen

Vi er hos AJKON en kompetent bygge- og

totalrenoveringsvirksomhed, der kan løse

jeres renoveringsopgaver med et smukt

og kvalitetsrigt resultat.

Uanset om I skal have en facaderenovering,

have en ny tagterrasse eller renoveret

foreningens badeværelser, så står vi gerne for

projektledelsen og tager i samme ombæring

jer som bygherre i hånden gennem forløbet.

Dertil har vi en række gode samarbejdspartnere,

så vi kan stå inde for kvaliteten af

arbejdet i alle grene af projektet. Vi udvikler i

samarbejde med jer en skræddersyet plan over

forløbet, så I kan føle jer i sikre hænder fra

ende til anden.

– Og så kan I naturligvis vide jer sikre på,

at der ikke opstår uforudsete udgifter,

når arbejdet afsluttes.

Som totalentreprenør

har vi et team af skarpe

arkitekter og ingeniører

tilknyttet.

Vi kan hjælpe med:

Renovering af badeværelser

Facaderenovering

Tagterrasser

Taglejligheder

Murer- og tømreropgaver

AJKON

Marielundvej 28-30,

2730 Herlev

CVR: 39950332

Tlf. 28 76 02 10

andrej@ajkon.dk

WWW. AJKON.DK


Biodiversitet

i andelsboligforeningen

De fleste har haft biologi i folkeskolen og ved derfor, at biologi handler om natur, dyr

og planter. Måske har man en forestilling om, at biodiversitet indebærer nogle flotte

blomster og en flok bier, der brummer rundt på idyllisk manér. Det er i nogle tilfælde

også rigtigt – men det er blot overfladen af en verden af liv, hvor en teske jord rummer

ligeså mange mikroorganismer, som der er mennesker på jorden.

TEKST: ANTON EGHOLM

ILLUSTRATION: PERNILLE SVALEBÆK

D

et første skridt mod en sund og bredtfavnende

biodiversitet, er en velholdt og stærk jordbund.

Vi har været i dialog med ekspert i biodiversitet,

Rasmus Hastrup, der fortæller om vigtigheden af

biodiversitet, en sund jordbund og ikke mindst hvordan

man kan tilføre liv til gårdområderne

i andelsbolig-

foreningen – også der,

hvor foreningen er

beliggende i et tætbeboet

kvarter.

Biodiversitet for

begyndere

For at forstå vigtigheden

af biodiversitet, bør du

først have et konkret

billede af fænomenet.

Overordnet set omhandler

biodiversitet hvor mange

forskellige arter, der lever

side om side i et økosystem.

"Alt liv på jorden indgår i et enormt og komplekst

netværk og kredsløb, hvor dyr, planter, svampe, bakterier

og meget andet konkurrerer og samarbejder om

muligheden for overlevelse og videreførelse af gener,"

fortæller Rasmus Hastrup.

Det vil altså sige, at biodiversitet er den synergi, der

findes i naturen og mellem de organismer, der lever i

den. Og jo flere organismer, der er under, på og over

jorden på et bestemt område desto større er

biodiversiteten.

Hvis man ikke gør plads

til biodiversiteten, gør

man altså skade på et

kæmpestort system, som

får alt naturliv til at køre

rundt.

— Rasmus Hastrup, ekspert i biodiversitet

Derfor er biodiversitet

vigtigt

Hvis man holder bio-

diversiteten nede bevidst,

som man eksempelvis gør

på konventionelt dyrkede

marker, gør man skade på

det større økosystem. På

trods af at et marklandskab

er en del anderledes end de

grønne områder i byerne,

er økosystemerne principielt

de samme.

"Det kan blive problematisk

for de insekter, der

lever af og i det ukrudt,

man fjerner. Og hvis de mindre organismer ikke trives,

forsvinder de større dyr, som eksempelvis fugle, også fra

området," fortæller Rasmus Hastrup og fortsætter:

"Hvis man ikke gør plads til biodiversiteten, gør man

altså skade på et kæmpestort system, som får alt

Side 38

AndelsboligNyt


Bierne er blot nogle af de

organismer, som udgør

biodiversitet.

naturliv til at køre rundt. Vel at mærke et system som

vi mennesker også er en del af. Her kan andelsbolig-

foreninger også gøre en forskel."

Derfor skal biodiversiteten flytte med til

byerne

Græsplæner, marker og andre grønne områder minder

i bund og grund meget om hinanden, derfor er bio-

diversitet i de grønne områder i byerne af samme

vigtighed, som det er andetsteds i naturen.

"Mange af de grønne områder, vi ser inde i byerne,

er pænt belagt med et grønt tæppe af en græsplæne.

I stedet burde man måske forestille sig disse arealer som

sprudlende blomsterkrat, der kunne summe af liv. Sådan

nogle arealer tror jeg vil have stor rekreativ værdi for

byens beboere, samtidig med at man vil fremme

livsvilkårene for nuværende arter, samt modvirke at

andre uddør," siger Rasmus Hastrup.

På trods af at de grønne områder i storbyerne ofte er

beskedne af størrelse, er det ifølge Rasmus Hastrup

ikke en årsag til ikke at lade biodiversiteten flytte med

ind til byerne. Han mener nemlig at 'mange bække

små'-princippet, er vejen til at gøre byernes tilværelse

mere biodiverse.

Sådan kan man tilføre biodiversitet til

andelsboligforeningen

En måde at flytte biodiversiteten med ind til byerne eller

andelsboligforeningerne generelt, er ved at udnytte

de grønne områder, der findes. Dette er for andelsboligforeninger

især aktuelt, da der ofte er grønne gårdområder

tilknyttet. For at få biodiversiteten til at trives i

gårdområdet, er en af nøglerne at værne om det, der

allerede lever og gror. Og metoden er enkel.

"En måde at værne om biodiversiteten i andelsboligforeningen,

er ganske enkelt ved ikke at gøre noget.

Forstået på den måde, at naturen er fremragende til at

finde en balance i biodiversiteten helt af sig selv. Derfor

er det eksempelvis vigtigt ikke at bruge sprøjtemidler, da

de i bund og grund er skabt for at holde biodiversiteten

nede. Samtidig skal man også passe på med gødning, da

det kan give for meget nærringsstof til nogle særlige

arter, der hurtigt kan få overtaget i jordbunden,"

fortæller Rasmus Hastrup og fortsætter:

"Samtidig kan man sørge for at holde en masse næringsstoffer

i kredsløb i gårdområdet. Det kan gøres så nemt

som ved at holde sit haveaffald i haven – under buske,

hække og træer. Udover at holde beplantningen næret,

vil sådanne kvashegn, som det kaldes, danne bolig for

insekter og orme, der alle er vigtige for kredsløbet."

Fortsættes

AndelsboligNyt

Side 39


I den forbindelse er det samtidig vigtigt at skabe de

bedste forudsætninger for dyretrivsel på området. Det

kan blandt andet være ved opsætning af simple ting som

fuglehuse, da det vil skabe bosted for fuglene, der nyder

godt af et gårdområde, der er rigt på diversitet. Hvis

man begiver sig ud i at plante nyt grønt i gårdområdet,

kan det være fordelagtigt at holde sig til hjemmehørende

arter – altså arter, der oprindeligt er voksende i

den danske natur. Dette fordi dyrearterne i forvejen vil

være tilpasset disse plantearter.

Der er også initiativer, der vil øge

biodiversiteten, der kræver en smule

mere arbejde. Det kan nemlig være et stort

bidrag til biodiversiteten at tilføre små

vandhuller, vildkrat, grønne tage, bistader

eller andet. Her er der masser af inspiration

at finde hos blandt andre Vild Med Vilje og

Naturstyrelsen.

Hvad tilfører biodiversitet til

gårdområdet?

Udover at være et trivselstegn for natur og dyreliv, kan

biodiversiteten tilføre værdi til beboerne i andelsboligforeningen.

"Det kan i mange tilfælde, inklusiv mit eget, tilføre en

stor rekreativ værdi hos dem, som benytter de grønne

arealer, at de trives i fuldt flor og bedste velgående. Der

kan dog være delte meninger om, hvorvidt æstetikken

er i højsædet, når man beholder vildkrat og kvashegn.

Og det bliver ikke nogen barokhave af, at man fejer

hækkeklipsrodet ind under busken. Så det handler også

meget om at se mulighederne for, hvor man kan

bibeholde haveaffaldet," forklarer Rasmus Hastrup.

Derfor kan en gård med stor biodiversitet

være godt for klimaet

Udover at virke bosted for dyr, insekter og mikro-

organismer, kan man gennem tiltagene, der fører til

bred biodiversitet faktisk også være med til at gøre en

forskel for klimaet i den brede forstand.

"Store dele af det CO 2

som træer og buske bruger i fotosyntesen,

bindes i veddet. Hvis træet efter det er dødt

hugges op og bliver brugt som brænde, eller bliver kørt

på lossepladsen som småt brændbart, suser al den CO 2

tilbage i atmosfæren. Hvis man lader det blive i gården,

sparer man først og fremmest CO 2

på køreturen, men

man holder også på CO 2

i lang tid, samtidig med at man

fremmer biodiversiteten i sit gårdområde," fortæller

Rasmus Hastrup.

Hvad er ved?

Ved er vævet hos planter, som vækstlaget

danner indad i stammer, grene og rødder.

Blot det at have fokus på biodiversitet i sit gårdområde,

kan altså medføre en natur i trivsel, som kan skabe

rekreativ værdi for beboere og besøgende. Derudover

kan det være en måde, hvorpå man kan lagre dele af

den CO 2

, som atmosfæren er så præget af i vores

tidsalder. Og på trods af at det ikke syner af meget, er

der mange andelsboligforeninger, der som mange bække

små, kan gøre en stor å.

Side 40

AndelsboligNyt


Annonce

PROFESSIONELT MALERARBEJDE

- I kan stole på!

NyMalet ApS leverer førsteklasses malerarbejde med

skarpe linjer og priser. Om det er flyttelejligheden eller

den slidte opgang i andelsboligforeningen, der trænger

til en tur – så kan vi hjælpe med:

Kvalitetsløsninger

Kvalitetsprodukter

Professionelt udført malerarbejde

Holdbarhed og finish er i højsædet hos os, da vi udfører

arbejde, der holder i mange år frem. I skal derfor

blot læne jer tilbage og glæde jer over det nye flotte

malerarbejde i hjemmet eller i opgangen.

Find os på Facebook

Hjemmeside www.nymalet.dk

Telefon +45 5252 9373

Mail

info@nymalet.dk

Adresse Gadekærvej 31 st. tv., 2500 Valby

CVR 40850325

AndelsboligNyt

Side 41


Annonce

Fleksibel finansiering af

jeres andelsforening

FlexLife ® – nu også med fast rente

Det er ikke alle udgifter, man kan forudse i en ejendom.

Med FlexLife ® kan vi aftale en restgæld, som I først skal

betale sammen med sidste ydelse. Det gør det nemt at

frigøre likviditet, så I også har plads til de udgifter, der ikke

kan planlægges.

Realkreditlån

Restgæld

Etablering af

dørtelefoner

Udskiftning af

tagrender

Stor

vandskade

efter skybrud

Udskiftning af

faldstammer i

2 opgange

0 5 10 15 20 25 30 år

FlexLife ®

Traditionelt realkreditlån

Med FlexLife ® kan I låne op til 75% af ejendommens

værdi. Når rammerne for lånet er aftalt,

har I f.eks. mulighed for at justere ydelserne hen

ad vejen mod et gebyr. Og I kan få helt op til

30 års afdragsfrihed, hvis I har en god

økonomi og friværdi.

Læs mere på rd.dk/erhverv


Annonce

ER DET BLEVET TID TIL NY

GULVBELÆGNING I OPGANGEN?

SÅ VÆLG POLYURETHAN- ELLER EPOXYBELÆGNING!

Hos Schmidt Coating er vi first-movers på en bestemt

type belægning i trappeopgangen: Vi har nemlig skiftet

den gamle linoleum ud med kvalitetsrig epoxy- og

polyurethanbelægning. Disse gulvtyper er fordelagtige

i opgangen, fordi de både er slidstærke, lette at holde rent

og så giver de et flot og unikt udtryk.

EPOXY- OG POLYURETHANBELÆGNING

TIL TRAPPEOPGANGE

EPOXY- OG POLYURETHANBELÆGNING

TIL FÆLLESLOKALER

FUGEFRI BELÆGNING I ANDELSBOLIGERNE

Hos Schmidt Coating går vi op i at have en grøn tilgang. Vi

benytter os nemlig af materialer til vores fugefrie gulve,

der er skånsomme for miljøet og hverken farlige for dyr

eller mennesker.

Derudover kan I vide jer sikre på et flot resultat, der både

er let at rengøre og hvor I ikke skal bekymre jer over

problemer i fugerne.

Telefon: 2028 2705

E-mail: schmidtcoating@gmail.com

Web: www.schmidtcoating.dk

Adresse: Bjerndrupgårdvej 29, 6070 Christiansfeld


ALTAN TIL

ENHVER

LEJLIGHED

Vi hjælper jer i mål med jeres altanprojekt

Ønsket om altaner er stort i mange andelsboligforeninger,

men det kan nemt blive droppet, hvis byggeprojektet føles

uoverskueligt eller besværligt. Altan.dk tilbyder hjælp til

hele processen; fra rådgivning og projektering til montering

og afsluttende besigtigelse.

Med mere end 20 år i branchen har Altan.dk hjulpet et væld

af foreninger sikkert igennem deres altanprojekter – og vi

tager hånd om alle led i processen. Du kan læse meget mere

om vores proces på www.altan.dk.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!