04.03.2021 Views

Svømnyt-1-2021

Svømmenyt Nr. 1, 2021

Svømmenyt Nr. 1, 2021

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

SVØMMENYT

NR. 1 42. ÅRGANG marts 2021


KLUBBLAD FOR FARUM-FAMILIE-SVØM

Nr. 1

42. årgang

Næste nummer maj. 2021

Deadline: Stof til næste nummer indleveres til

redaktionen senest 6. april 2021

_______________________________________

REDAKTION

ANSVARSHAVENDE REDAKTØRER

Maj Lundqvist 30 74 15 46

Kaj Svendsen 42 60 45 12

TRYK

Fontænehuset 61 27 89 94

_______________________________________

KLUB ADRESSE

FARUM-FAMILIE-SVØM

Farum Svømmehal

Farum Park 20, st. tv.

3520 Farum

Internetadresser

www.farumfamiliesvom.dk

kontor@farumfamiliesvom.dk

KLUBKONTOR

Farum Svømmehal

Lone Vorm

Tlf.: 44-95-67-89

Kære medlemmer

Hvis I ønsker at kontakte kontoret, kan der

ringes på hverdage mandag til fredag.

Der er telefonsvarer på, hvis Lone er væk fra

kontoret. Læg en besked, og Lone ringer tilbage.

BESTYRELSE

Tlf. Valgt for

Formand

Gert Mortensen 60 75 27 29 2019-20

Lillevangsvej 90, 3520 Farum

Sekretær

Maj Lundqvist 30 74 15 46 2019-20

Hvilebækvænge 5, 3520 Farum

Kasserer

Jeff Andreasen 44 95 66 10 2020 21

Dyssevangen 9, 3520 Farum

Øvrige Bestyrelsesmedlemmer

Lene Andreasen 44 95 66 10 2020-21

Sijmen Dekker 44 95 00 86 2019-20

Benny Jakobsen 40 56 18 24 2020-21

Jakob Vilstrup 61 67 61 07 2019-20

Suppleanter

Robert Doeleman 26 32 43 60 2020

Karen Jakobsen 20 81 60 63 2020

Revisor

Finn Larsen 48 18 76 33 2020

Revisorsuppleant

Gerd Lundqvist 42 83 11 43 2020

AFDELINGER, UDVALG, etc.

Se næstsidste side.

Side 2


Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes søndag den 25. april 2021 kl. 10.00

I Farum Svømmehal i FSU-lokalet (Lokalet lige inden for vindfanget).

1) Valg af dirigent

2) Bestyrelsens beretning

3) Regnskab forelægges til godkendelse

4) Indkomne forslag.

5) Valg til bestyrelsen

6) Valg af suppleanter

7) Valg af revisor og revisorsuppleant

8) Eventuelt

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

Regnskabet ligger til gennemsyn hos kassereren fra 14 dage før

generalforsamlingen.

Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være

bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

Valg til bestyrelsen. Følgende er på valg:

Formand Gert Mortensen

Sekretær Maj Lundqvist

Bestyrelsesmedlem: Sijmen Dekker

Valg af suppleanter.

Robert Doeleman

Karen Jakobsen

Valg af revisor og revisorsuppleant. Følgende er på valg

Revisor Finn Larsen

Revisor suppleant: Gerd Lundqvist

Alle opstillede er villige til genvalg, dog ønsker Sijmen og Robert at bytte

plads.


Sidste nyt fra kontoret

Velkommen til 2. halvår.

Det er rigtig ærgerligt, at vi starter 2. halvår

med nedlukning pga. Covid-19.

Heldigvis har hallen ikke stået stille hen

imens. Der er kommet solceller på taget,

gavlene er blevet isoleret, og der er kommet

nye facadeplader på, så den er blevet rigtig

flot. Vinduerne øverst i gavlene er blevet

skiftet, så de nu er sat i lodret i stedet for skråt

ind over. Der er kommet film på ruderne i

vippeenden, så solen ikke skulle genere så

meget. Lodrette vinduer og ikke så meget

udhæng gør, at duerne ikke kan klatte så

meget og bygge reder inde under, det bliver

også godt. De store ruder mellem cafe og

springbassin er også skiftet samt ruderne oppe

over døren ind til gangbroen. Det har været en

større omgang, og vi tror, det bliver godt og

flot, og så vi kan holde på varmen. De nye

ruder er 3 lags. Klinkerne på den høje kant

under vipperne er også udskiftet, de var

ødelagt af bl.a. rust fra det store stillads. Det

ser også flot ud nu. Det planlægges, at de er

færdige indvendigt 26. feb. og herefter skal

der gøres rent, og vandtemperaturen skal op

igen.

Der er billeder af renoveringen i bladet.

Lidt til kalenderen.

Grundet den sene opstart af 2. halvår, er sæsonen forlænget til lørdag den 26. juni 2021. Vi håber

mange af jer kan få glæde af forlængelsen.

Venligst oplys kontoret, hvis I ændrer mailadresse eller mobil nr.

Når vi engang igen må benytte de hvide skabe i omklædningsrummene,

så bedes I selv medbringe en lille hængelås med bredde på 20-30 mm.

Man kan ikke ”flytte ind” i skabet, men bruge det mens man er til

undervisning. Livredderne vil kigge efter ved lukketid, om alle skabe er

tømt, da de skal rengøres.

Aqua camp planlægges afholdt i uge 31, hvis vi må til den tid. Der vil komme link til tilmelding på

vores hjemmeside, når vi er klar.

Vi glæder os alle rigtig meget til at se vores aktive medlemmer igen i vandet, på gensyn.

Lone

Side 4


Vi glæder os til at se jer alle i

svømmehallen, så snart det er sikkert og vi

får lov til at genoptage vores aktiviteter.

Gert Mortensen

Formandens hjørne.

Denne udgave af formandens hjørne står

desværre også i Coronaens tegn. I

øjeblikket har vi to ud af ca. 850

medlemmer, der må træne. Det er vores to

bedste springere Cecilie og Emilie. Cecilie

og Emilie er blandt de 10 udspringere i

Danmark, som Disciplinudvalget for

Udspring definerer som eliteudøvere. For at

komme på den liste, skal man have deltaget

i senior DM med en opnåelse af de

minimumskrav, der stilles til deltagelse i

forstående internationale stævner og

mesterskaber. Det er ret godt gået.

Alle vi andre må desværre væbne os med

tålmodighed. Dansk Svømmeunions direktør

Merete Riisager har udtalt, at idrætten

ikke er en maskine, hvor man bare kan

trykke stop og derpå trykke start, så kører

det hele igen. Det har hun helt ret i; derfor

har vi i bestyrelsen arbejdet med at holde

Farum -Familie-Svøm i tomgang. Det vil

sige, at vi skal holde på både medlemmer

og på vores mange dygtige instruktører. Det

er lykkedes indtil videre, ikke mindst fordi

vi har fået en vis økonomisk hjælp fra bl.a.

Dansk Idrætsforbund og fra Furesø

Kommune. Med dagens situation er vi klar

til en hurtig genåbning, hvor hurtigt

afhænger af, hvilke rammer og begrænsninger,

der aktuelt stilles den dag vi må

genåbne.

Side 5


Tårnmesterskaber 2020

Mesterskaber i udspring fra tårn blev den 14.

november afviklet, som vanligt, i Greve

Svømmehal.

Med begrænset sommertræning og en kort

efterårstræning i Farum Svømmehal og et

vippemesterskab lagt ind i oktober, kunne

udspringstræningen fra svømmehallens tårn

ikke prioriteres højt før umiddelbart op til

tårnmesterskaberne.

Men tre af FFS juniorspringere vovede at

kaste sig ud i konkurrencerne fra de store

højder:

Emilie Draiby16 år i gruppe A, Sille Wolff 13

år i gruppe C og Arnold Brinkdorf 9 år i

yngste gruppe D.

Sille var, som ved vippemesterskaberne, (som

hun i øvrigt vandt) måneden før, i tæt konkurrence,

men formåede i de ”frie” spring, (de

svære, med højere sværhedsgrad) at lægge

afstand til konkurrenterne og igen opnå et

dansk årgangsmesterskab.

Emilie og Arnold måtte som debutanter i hver

sin årgangsgruppe stille sig tilfreds med

sølvmedaljer.

Emilie prøvede også lykken i seniorrækken,

men her var udfordringerne for store til en

podieplads og hun måtte acceptere den lidet

attraktive 4. plads.

Alt i alt en god, lærerig eftermiddag i Greve,

med fortjent belønning af medaljer til alle tre

FFS deltagere

Hans Krogenlund

Side 6


Konkurrence- og Talentholdet laver zoom

gymnastik hver tirsdag og torsdag for at prøve

at holde formen og teknikken bare lidt i

erindringen. Hansi er fantastisk til at få gang i

springerne med nogle gode og spændende

programmer. Der er lidt nye øvelser med som

kræver lidt koncentration. Det er dejligt at se

de glade og mange ansigter på skærmen.

Endnu engang en stor tak til Fantastiske

Hansi, som driver værket og tak til Cecilie og

Emilie, som viser øvelserne på gulvet, så

hjemmetræningen kan gå godt.

Udspringsgymnastik på zoom

Lone

Side 7


Lidt fotos fra byggeriet

De første solceller er placeret

Gavlen er isoleret

Der skal facadeplader udenpå

Gavlen er færdig. Stilladset fjernes

Side 8


Udskiftning af vinduer

mellem cafe og hal

Afdækning med plastik

Næsten færdig, klar til oprydning

Side 9


Farum-Familie-Svøm afholder Aqua-Camp i uge 31

For alle børn i alderen 7 – 12 år

Fra den: 02-08-2021 til den: 06-08-2021 i tidsrummet: kl. 09.00 - kl. 16.00

Aqua Campen afholdes i træningsbassinet.

Hvis du er glad for vand og godt kan lide nye udfordringer, så er Aqua Camp noget

for dig!

Du vil blive udfordret med bl.a. svømning, vandlege, stafetter og livredning i vand

og på land,

samt sjove udendørslege.

Du skal selv have en madpakke og drikkedunk med, vi sørger for frisk frugt og saft.

Tilmelding er via Dansk Svømmeunions hjemmeside.

Prisen er 1200,- kr. for 5 dages Aqua-Camp, som betales ved tilmelding.

Vi har max plads til 32 børn, så først til mølle……..

Vi mødes

i Farum Svømmehal

Farum Park 20 st. tv.

3520 Farum

44 95 67 89

Vi glæder os til at se dig!


OVERSIGT OVER FARUM-FAMILIE-SVØMS AFDELINGER OG UDVALG

AFDELING LEDER AFDELINGSMEDLEMMER

Svømme Maj 30 74 15 46 Alle instruktører som har svømmehold

Vandgymnastik Lone 44956789 Kasper, Maj, Pelle

FUS’er Christian S 29 61 54 02 Michael, Sara, Pi,

Steffen, Frederik, Shivam, Anders

FAKLer Bo 60 60 71 92 Christian S,

Livredning Maj 30 74 15 46 Jeff

Handicap Merete 22 82 88 54 Therese, Peter, Cecilie, Carla

Udspring Hans 44 95 32 25 Lone, Cecilie, Sofie, Oskar, Oscar,

Viktor, Carla og Maj

Vandskræk Lone 44 95 67 89 Merete

Kajak Henrik 44 99 15 80 Merete, John

UDVALG LEDER UDVALGSMEDLEMMER

Blad Kaj 42 60 45 12 Maj

Kursus Lone 44 95 67 89 Svømmeudvalg

IT Bo 60 60 71 92 Robert, Benny

Svømme Maj 3074 15 46 Hans, Lone, Christian, Merete,

Henrik

Økonomi Jeff 44 95 66 10 Gert, Jakob

Jule Lone 44 95 67 89 Svømmeudvalg


KALENDER

Påskeferie fra fredag d. 26. marts til mandag d. 5. april

Generalforsamling søndag d 25. april kl 10

St Bededag fredag d. 30. april

Kr. Himmelfartsdag torsdag d 13. maj

2. pinsedag mandag d 24. maj

Grundlovsdag lørdag d 5. juni

Sidste svømmedag lørdag d 26. juni

Alle de nævnte feriedage er inklusive.

Dog bør I orientere jer på klubbens hjemmeside.

Der er ikke klubsvømning på skolefridage i Farum.

FARUM-FAMILIE-SVØM

Adresse og telefon nummer se side 2

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!