16.03.2021 Views

Afgangsprojekt, KADK, præsentation

Mit afgangsprojekt fra KADK, slideshow.

Mit afgangsprojekt fra KADK, slideshow.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Kunsthal Nordvest

Claus Rytter Bruun de Neergaard

stud3289, afdeling 7

afgang efterår 2012

vejleder Johnny Svendborg


1. Hvad er en kunsthal?

2. Opgaveskrivning + studier

3. Projektets hoveddisponering

4. Detaljeret gennemgang

5. Opsamling

Kunsthal Nordvest, Claus Rytter Bruun de Neergaard, stud3289, afgangsprojekt efterår 2012

2 / 69


Humlebæk

Louisisana - Museum for Moderne Kunst

Louisiana, Humlebæk

Fokus ligger på den internationale

kunstscene og store, anerkendte navne inden

for den danske kunstscene.

Profilen formidles gennem en moderne

museumsdrift, hvor synspunktet er, at kunst

ikke blot er for en elite, men at den rummer

erfaringer og visioner for de mange. Museet

ønsker et bredt publikum, hvor populærkunsten

kommer publikum i møde.

Louisiana er et museum og et kulturhus, med

en omfattende og permanent international

kunstsamling på over 3000 værker.

Udstillingen omfatter mange forskellige kunstarter,

men har sit primære fokus på maleri

og skulptur, dog med parallelle forløb og temaer

som fotografi, film, design og arkitektur.

Privat, statsanerkendt organisation, med

offentlig støtte. Resten finansierer museet selv

gennem egenindtjening og sponsorer.

Kunsthal, Nordvest

Fokus ligger på den nye danske og internationale

kunstscene og lokale kunstnere. Der ligger en

politisk beslutning, og et statement i bygningens

placering.

Kunsthallen i Nordvest skal fungere som en

katalysator og et talerør for nye idéer, diskurser

og retninger i kontemporær kunst. Galleriet

søger derfor aktivt nye kunstnere og nye genrer i

et forsøg på at støtte op omkring ny og innovativ

kunst.

Kunsthallen i Nordvest er mere et udstillingsrum

og værksted / mødested for kunstnere og kunst-interesserede,

end det er et museem og institution

med en permament kunstsamling.

Udstillingen sætter sit primære forkus på rumlig

og eksperimentel kunst. Kunsthallen i Nordvest

ønsker gerne at arbejde med stedsspecifik kunst,

der integrerer sig i kunsthallens arkitektur og rum

- indendørs såvel som udendørs.

Non-profit organisation, finansieret gennem

egenindtjening og sponsorer. Kunsthallen vil have

tilknyttet forskellige administrative organer, der

står for gennemførelsen af dette arbejde.

Nordvest, “frække lillebror”

København

Kunsthal Nordvest, Claus Rytter Bruun de Neergaard, stud3289, afgangsprojekt efterår 2012

3 / 69


1. Hvad er en kunsthal?

2. Opgaveskrivning + studier

3. Projektets hoveddisponering

4. Detaljeret gennemgang

5. Opsamling

Kunsthal Nordvest, Claus Rytter Bruun de Neergaard, stud3289, afgangsprojekt efterår 2012

4 / 69


intention / inspiration / studier

(arkitekturens delelementer)

projekt

(arkitektur)

Kunsthal Nordvest, Claus Rytter Bruun de Neergaard, stud3289, afgangsprojekt efterår 2012

5 / 69


arkitekturens

delelementer

strukturerende

studier

minimalistisk kunst (60erne, 70erne)

post-minimalistisk kunst (80erne)

amerikansk kunst (60erne, 70erne, 80erne)

isolering

delelementerne

lys

materialer

rum

skala

relation

funktion

sammensætning

arkitektur

(program)

øvelser og studier i forbindelse med programskrivning

afgangsprojekt

Kunsthal Nordvest, Claus Rytter Bruun de Neergaard, stud3289, afgangsprojekt efterår 2012

6 / 69


arkitekturens

delelementer

strukturerende

studier

minimalistisk kunst (60erne, 70erne)

post-minimalistisk kunst (80erne)

amerikansk kunst (60erne, 70erne, 80erne)

isolering

delelementerne

lys

materialer

rum

skala

relation

funktion

sammensætning

arkitektur

(program)

øvelser og studier i forbindelse med programskrivning

afgangsprojekt

Carl Andre Richard Serra James Turrell

Kunsthal Nordvest, Claus Rytter Bruun de Neergaard, stud3289, afgangsprojekt efterår 2012

7 / 69


arkitekturens

delelementer

strukturerende

studier

minimalistisk kunst (60erne, 70erne)

post-minimalistisk kunst (80erne)

amerikansk kunst (60erne, 70erne, 80erne)

isolering

delelementerne

lys

materialer

rum

skala

relation

funktion

sammensætning

arkitektur

(program)

øvelser og studier i forbindelse med programskrivning

afgangsprojekt

Kunsthal Nordvest, Claus Rytter Bruun de Neergaard, stud3289, afgangsprojekt efterår 2012

8 / 69


arkitekturens

delelementer

strukturerende

studier

minimalistisk kunst (60erne, 70erne)

post-minimalistisk kunst (80erne)

amerikansk kunst (60erne, 70erne, 80erne)

isolering

delelementerne

lys

materialer

rum

skala

relation

funktion

sammensætning

arkitektur

(program)

øvelser og studier i forbindelse med programskrivning

afgangsprojekt

Richard Serra

Kunsthal Nordvest, Claus Rytter Bruun de Neergaard, stud3289, afgangsprojekt efterår 2012

9 / 69


arkitekturens

delelementer

strukturerende

studier

minimalistisk kunst (60erne, 70erne)

post-minimalistisk kunst (80erne)

amerikansk kunst (60erne, 70erne, 80erne)

isolering

delelementerne

lys

materialer

rum

skala

relation

funktion

sammensætning

arkitektur

(program)

øvelser og studier i forbindelse med programskrivning

afgangsprojekt

Kunsthal Nordvest, Claus Rytter Bruun de Neergaard, stud3289, afgangsprojekt efterår 2012

10 / 69


arkitekturens

delelementer

strukturerende

studier

minimalistisk kunst (60erne, 70erne)

post-minimalistisk kunst (80erne)

amerikansk kunst (60erne, 70erne, 80erne)

isolering

delelementerne

lys

materialer

rum

skala

relation

funktion

sammensætning

arkitektur

(program)

øvelser og studier i forbindelse med programskrivning

afgangsprojekt

Kunsthal Nordvest, Claus Rytter Bruun de Neergaard, stud3289, afgangsprojekt efterår 2012

11 / 69


Kunsthal Nordvest, Claus Rytter Bruun de Neergaard, stud3289, afgangsprojekt efterår 2012

12 / 69


arkitekturens

delelementer

strukturerende

studier

minimalistisk kunst (60erne, 70erne)

post-minimalistisk kunst (80erne)

amerikansk kunst (60erne, 70erne, 80erne)

isolering

delelementerne

+ lys

materialer

rum

skala

relation

funktion

sammensætning

arkitektur

(program)

øvelser og studier i forbindelse med programskrivning

afgangsprojekt

James Turrell

Kunsthal Nordvest, Claus Rytter Bruun de Neergaard, stud3289, afgangsprojekt efterår 2012

13 / 69


arkitekturens

delelementer

strukturerende

studier

minimalistisk kunst (60erne, 70erne)

post-minimalistisk kunst (80erne)

amerikansk kunst (60erne, 70erne, 80erne)

isolering

delelementerne

+ lys

materialer

rum

skala

relation

funktion

sammensætning

arkitektur

(program)

øvelser og studier i forbindelse med programskrivning

afgangsprojekt

Kunsthal Nordvest, Claus Rytter Bruun de Neergaard, stud3289, afgangsprojekt efterår 2012

14 / 69


arkitekturens

delelementer

strukturerende

studier

minimalistisk kunst (60erne, 70erne)

post-minimalistisk kunst (80erne)

amerikansk kunst (60erne, 70erne, 80erne)

isolering

delelementerne

+ lys

materialer

rum

skala

relation

funktion

sammensætning

arkitektur

(program)

øvelser og studier i forbindelse med programskrivning

afgangsprojekt

Kunsthal Nordvest, Claus Rytter Bruun de Neergaard, stud3289, afgangsprojekt efterår 2012

15 / 69


arkitekturens

delelementer

strukturerende

studier

minimalistisk kunst (60erne, 70erne)

post-minimalistisk kunst (80erne)

amerikansk kunst (60erne, 70erne, 80erne)

isolering

delelementerne

lys

+ materialer

rum

skala

relation

funktion

sammensætning

arkitektur

(program)

øvelser og studier i forbindelse med programskrivning

afgangsprojekt

Kunsthal Nordvest, Claus Rytter Bruun de Neergaard, stud3289, afgangsprojekt efterår 2012

16 / 69


arkitekturens

delelementer

strukturerende

studier

minimalistisk kunst (60erne, 70erne)

post-minimalistisk kunst (80erne)

amerikansk kunst (60erne, 70erne, 80erne)

isolering

delelementerne

lys

materialer

+ rum

skala

relation

funktion

sammensætning

arkitektur

(program)

øvelser og studier i forbindelse med programskrivning

afgangsprojekt

SANAA, New Museum Klas Anshelm, Malmö Kunsthal James Turrell

Kunsthal Nordvest, Claus Rytter Bruun de Neergaard, stud3289, afgangsprojekt efterår 2012

17 / 69


arkitekturens

delelementer

strukturerende

studier

minimalistisk kunst (60erne, 70erne)

post-minimalistisk kunst (80erne)

amerikansk kunst (60erne, 70erne, 80erne)

isolering

delelementerne

lys

materialer

+

rum

skala

relation

funktion

sammensætning

arkitektur

(program)

øvelser og studier i forbindelse med programskrivning

afgangsprojekt

Richard Serra Doug Wheeler Bruce Nauman

Kunsthal Nordvest, Claus Rytter Bruun de Neergaard, stud3289, afgangsprojekt efterår 2012

18 / 69


arkitekturens

delelementer

strukturerende

studier

minimalistisk kunst (60erne, 70erne)

post-minimalistisk kunst (80erne)

amerikansk kunst (60erne, 70erne, 80erne)

isolering

delelementerne

lys

materialer

rum

skala

+ relation

funktion

sammensætning

arkitektur

(program)

øvelser og studier i forbindelse med programskrivning

afgangsprojekt

Kunsthal Nordvest, Claus Rytter Bruun de Neergaard, stud3289, afgangsprojekt efterår 2012

19 / 69


arkitekturens

delelementer

strukturerende

studier

minimalistisk kunst (60erne, 70erne)

post-minimalistisk kunst (80erne)

amerikansk kunst (60erne, 70erne, 80erne)

isolering

delelementerne

lys

materialer

rum

skala

relation

+ funktion

sammensætning

arkitektur

(program)

øvelser og studier i forbindelse med programskrivning

afgangsprojekt

Kunsthal Nordvest, Claus Rytter Bruun de Neergaard, stud3289, afgangsprojekt efterår 2012

20 / 69


arkitekturens

delelementer

strukturerende

studier

minimalistisk kunst (60erne, 70erne)

post-minimalistisk kunst (80erne)

amerikansk kunst (60erne, 70erne, 80erne)

isolering

delelementerne

+ lys

+ materialer

+ rum

+ skala

+ relation

+ funktion

sammensætning

arkitektur

(program)

øvelser og studier i forbindelse med programskrivning

afgangsprojekt

Kunsthal Nordvest, Claus Rytter Bruun de Neergaard, stud3289, afgangsprojekt efterår 2012

21 / 69


1. Hvad er en kunsthal?

2. Opgaveskrivning + studier

3. Projektets hoveddisponering

4. Detaljeret gennemgang

5. Opsamling

Kunsthal Nordvest, Claus Rytter Bruun de Neergaard, stud3289, afgangsprojekt efterår 2012

22 / 69


Frederikssundvej

Fælledparken

Bolsjefabrikken +

galleri STALD

Assistens Kirkegård

Hejrevej

Svanevej

Nordre Fasanvej

Ambrosias

Have

Søerne

Sjællands

privatskole

kunstnerværksteder

Glentevej

Kunsthal Nordvest, Claus Rytter Bruun de Neergaard, stud3289, afgangsprojekt efterår 2012

23 / 69


Kunsthal Nordvest, Claus Rytter Bruun de Neergaard, stud3289, afgangsprojekt efterår 2012

24 / 69


tung industri let industri erhverv erhverv + bolig bolig

Kunsthal Nordvest, Claus Rytter Bruun de Neergaard, stud3289, afgangsprojekt efterår 2012

25 / 69


tung industri

bolig

bolig + erhverv

tung industri

bolig + erhverv

Kunsthal Nordvest, Claus Rytter Bruun de Neergaard, stud3289, afgangsprojekt efterår 2012

26 / 69


[bolig]

[erhverv]

Hejrevej

[bolig]

[bolig]

Svanevej

[bolig]

[let industri]

Glentevej

Glentevej

[baggård knyttet til erhverv]

[tung industri]

Kunsthal Nordvest, Claus Rytter Bruun de Neergaard, stud3289, afgangsprojekt efterår 2012

27 / 69


[bolig]

[erhverv]

Hejrevej

[bolig]

[bolig]

Svanevej

[bolig]

[let industri]

Glentevej

Glentevej

[baggård knyttet til erhverv]

[tung industri]

Kunsthal Nordvest, Claus Rytter Bruun de Neergaard, stud3289, afgangsprojekt efterår 2012

28 / 69


[bolig]

[erhverv]

mellembygning

(bevares)

(transformeres til nyt projekt)

Hejrevej

[bolig]

parkering

(bevares)

[bolig]

mellembygning

(bevares)

(transformeres til nyt projekt)

erhverv

(fjernes)

Svanevej

erhverv

(bevares)

(transformeres til nyt projekt)

ervherv

(bevares)

(transformeres til nyt projekt)

[let industri]

Glentevej

græs + parkeringspladser

(primære byggegrund)

(ca. 1.700 m 2 )

[bolig]

erhverv

(bevares)

(transformeres til nyt projekt)

Glentevej

[baggård knyttet til erhverv]

[tung industri]

Kunsthal Nordvest, Claus Rytter Bruun de Neergaard, stud3289, afgangsprojekt efterår 2012

29 / 69


Hejrevej

indgang 2

indgang til kunsthal

(betaling)

indgang 1

Svanevej

Glentevej

Kunsthal Nordvest, Claus Rytter Bruun de Neergaard, stud3289, afgangsprojekt efterår 2012

30 / 69


Hejrevej

café + køkken

(arkiv, 1. sal)

sikkerhedssluse

garderobe

toilet

(adgang til arkiv, 1. sal)

Svanevej

reception + shop

(administration, 1. sal)

Glentevej

kunstnerværksteder tilknyttet

Kunsthal Nordvest

(ikke bearebejdet i projektet)

Kunsthal Nordvest, Claus Rytter Bruun de Neergaard, stud3289, afgangsprojekt efterår 2012

31 / 69


Svanevej

Hejrevej

Blå Boks

320 m2

[1. sal]

Grå Boks

470 m2

[kælderplan]

Hvide Boks

490 m2

[stueplan]

Glentevej

Kunsthal Nordvest, Claus Rytter Bruun de Neergaard, stud3289, afgangsprojekt efterår 2012

32 / 69


vareindlevering /

adgang til sikkerhedssluse

Hejrevej

indgang til kunsthal

Svanevej

[1. sal] [kælderplan] [stueplan]

Glentevej

Kunsthal Nordvest, Claus Rytter Bruun de Neergaard, stud3289, afgangsprojekt efterår 2012

33 / 69


vareindlevering /

adgang til sikkerhedssluse

Hejrevej

overgang 1

indgang til kunsthal

Svanevej

overgang 3

overgang 2

[1. sal] [kælderplan] [stueplan]

Glentevej

Kunsthal Nordvest, Claus Rytter Bruun de Neergaard, stud3289, afgangsprojekt efterår 2012

34 / 69


Kunsthal Nordvest, Claus Rytter Bruun de Neergaard, stud3289, afgangsprojekt efterår 2012

35 / 69


1. Hvad er en kunsthal?

2. Opgaveskrivning + studier

3. Projektets hoveddisponering

4. Detaljeret gennemgang

5. Opsamling

Kunsthal Nordvest, Claus Rytter Bruun de Neergaard, stud3289, afgangsprojekt efterår 2012

36 / 69


facade øst

facade syd

perspektiv fra gaden

Kunsthal Nordvest, Claus Rytter Bruun de Neergaard, stud3289, afgangsprojekt efterår 2012

37 / 69


Kunsthal Nordvest, Claus Rytter Bruun de Neergaard, stud3289, afgangsprojekt efterår 2012

38 / 69


Glentevej

opstalt øst

Kunsthal Nordvest, Claus Rytter Bruun de Neergaard, stud3289, afgangsprojekt efterår 2012

39 / 69


Svanevej

opstalt syd

Kunsthal Nordvest, Claus Rytter Bruun de Neergaard, stud3289, afgangsprojekt efterår 2012

40 / 69


Kunsthal Nordvest, Claus Rytter Bruun de Neergaard, stud3289, afgangsprojekt efterår 2012

41 / 69


Kunsthal Nordvest, Claus Rytter Bruun de Neergaard, stud3289, afgangsprojekt efterår 2012

42 / 69


cykelparkering / mødested

overdækket

mødested

udendørs

café-areal

overdækket

areal

skulpturgård

skulpturgård

Kunsthal Nordvest, Claus Rytter Bruun de Neergaard, stud3289, afgangsprojekt efterår 2012

43 / 69


mellemrum

mellemrum

Kunsthal Nordvest, Claus Rytter Bruun de Neergaard, stud3289, afgangsprojekt efterår 2012

44 / 69


mellemrum

mellemrum

indgang 1

opstalt øst, udsnit

Kunsthal Nordvest, Claus Rytter Bruun de Neergaard, stud3289, afgangsprojekt efterår 2012

45 / 69


adgang / modtagelse

Kunsthal Nordvest, Claus Rytter Bruun de Neergaard, stud3289, afgangsprojekt efterår 2012

46 / 69


trappe til 1. sal,

administration

Garderobe

14 kvm

Café

55 kvm

Køkken

15 kvm

Toilet

6 kvm

Modtagelse + billet + garderobe + kunstshop

120 kvm

forbindelse til arkiv

på 1. sal

reception + betalingskasse

caféborde fra caféen

placeres i skulpturgården

adgang til café

cykelparkering

hovedindgang 1

(besøgende, cykler, gående)

bogbutik + kunstshop

adgang for alle besøgende

til Kunsthal Nordvest

(mødested?)

adgang for alle besøgende

til Kunsthal Nordvest

caféborde fra caféen

placeres i skulpturgården

adgang for

gangbesværede

skulptur

Kunsthal Nordvest, Claus Hal Rytter 2 - Grå Bruun Box de Neergaard, stud3289, afgangsprojekt efterår 2012

47 / 69

port, adgangsforhold for kunstværker


trappe til 1. sal,

administration

Garderobe

14 kvm

Modtagelse + billet + garderobe + kunstshop

120 kvm

ovenlys

reception + betalingskasse

caféborde fra caféen

placeres i skulpturgården

Sikkerhedssluse

185 kvm

bogbutik + kunstshop

adgang for alle besøgende

til Kunsthal Nordvest

Kunsthal Nordvest, Claus Rytter Bruun de Neergaard, stud3289, afgangsprojekt efterår 2012

personlift

adgang for alle besøgende

til Kunsthal Nordvest

48 / 69


Grå Box, under terræn

Kunsthal Nordvest, Claus Rytter Bruun de Neergaard, stud3289, afgangsprojekt efterår 2012

49 / 69


lagerindgang

(kunsthal, café, shop, etc.)

Køkken

15 kvm

Toilet

6 kvm

forbindelse til a

på 1. sal

Sikkerhedssluse

185 kvm

teknik

varelift

personlift

opbevaring /

teknikrum

Hal 2 - Grå Box

Kælderplan

470 kvm

Kunsthal Nordvest, Claus Rytter Bruun de Neergaard, stud3289, afgangsprojekt efterår 2012

50 / 69


Kunsthal Nordvest, Claus Rytter Bruun de Neergaard, stud3289, afgangsprojekt efterår 2012

51 / 69


Kunsthal Nordvest, Claus Rytter Bruun de Neergaard, stud3289, afgangsprojekt efterår 2012

52 / 69


Kunsthal Nordvest, Claus Rytter Bruun de Neergaard, stud3289, afgangsprojekt efterår 2012

53 / 69


Blå Box, hævet over terræn

Kunsthal Nordvest, Claus Rytter Bruun de Neergaard, stud3289, afgangsprojekt efterår 2012

54 / 69


teknik

varelift

personlift

Hal 1 - Blå Box

1. sal

320 kvm

skillevægge, bærende,

til udstilling

Kunsthal Nordvest, Claus Rytter Bruun de Neergaard, stud3289, afgangsprojekt efterår 2012

55 / 69


Kunsthal Nordvest, Claus Rytter Bruun de Neergaard, stud3289, afgangsprojekt efterår 2012

56 / 69


Kunsthal Nordvest, Claus Rytter Bruun de Neergaard, stud3289, afgangsprojekt efterår 2012

57 / 69


Kunsthal Nordvest, Claus Rytter Bruun de Neergaard, stud3289, afgangsprojekt efterår 2012

58 / 69


Kunsthal Nordvest, Claus Rytter Bruun de Neergaard, stud3289, afgangsprojekt efterår 2012

59 / 69


Hvid Box, på terræn

Kunsthal Nordvest, Claus Rytter Bruun de Neergaard, stud3289, afgangsprojekt efterår 2012

60 / 69


adgang for

gangbesværede

port, adgangsforhold for kunstværker

Hal 3 - Hvide Box

Terrænniveau

490 kvm

Skulpturgård

Terrænniveau

Kunsthal Nordvest, Claus Rytter Bruun de Neergaard, stud3289, afgangsprojekt efterår 2012

61 / 69


Kunsthal Nordvest, Claus Rytter Bruun de Neergaard, stud3289, afgangsprojekt efterår 2012

62 / 69


Kunsthal Nordvest, Claus Rytter Bruun de Neergaard, stud3289, afgangsprojekt efterår 2012

63 / 69


Kunsthal Nordvest, Claus Rytter Bruun de Neergaard, stud3289, afgangsprojekt efterår 2012

64 / 69


Kunsthal Nordvest, Claus Rytter Bruun de Neergaard, stud3289, afgangsprojekt efterår 2012

65 / 69


Kunsthal Nordvest, Claus Rytter Bruun de Neergaard, stud3289, afgangsprojekt efterår 2012

66 / 69


Hal 1 - Blå Box

1. sal

320 kvm

Varelift

Personlift

overdækket uderum

Port, adgangsforhold

for kunstværker

visuel forbindelse mellem

uderum og trappeforløbet

Skulpturgård

Hal 3 - Hvide Box

Parkering

Terrænniveau

Terrænniveau

490 kvm

Svanevej

Varelift Personlift Adgang for alle besøgende

til Kunsthal Nordvest

adgang for gangbesværede

trappe til hal 1

trappe til hal 3

Hal 2 - Grå Box

Varelift

Personlift

hovedadgang / hovedudgang

Kælderplan

470 kvm

Kunsthal Nordvest, Claus Rytter Bruun de Neergaard, stud3289, afgangsprojekt efterår 2012

67 / 69


1. Hvad er en kunsthal?

2. Opgaveskrivning + studier

3. Projektets hoveddisponering

4. Detaljeret gennemgang

5. Opsamling

Kunsthal Nordvest, Claus Rytter Bruun de Neergaard, stud3289, afgangsprojekt efterår 2012

68 / 69


+ lys

+ materialer

+ rum

+ skala

+ relation

+ funktion

Kunsthal Nordvest, Claus Rytter Bruun de Neergaard, stud3289, afgangsprojekt efterår 2012

69 / 69

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!