18.03.2021 Views

Unikum mars 2021

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Studentavisen for Agder GRATIS | Mars 2021

LINKED-IN 101 // KARRIEREVEILEDNING // YOUNG AND PROMISING // JEG SIMPER FOR SYLVI


STUDENTENES

TRENINGSSENTER

Studentpris

fra kr. 299,-


LEDER

AMBISJONER

Tar vi en kjapp titt i forskningslitteraturen,

blir «ambisjoner» definert

som et personlighetstrekk eller en

type atferd, som fører til bestrebelse

etter suksess, prestasjoner

og måloppnåelser. Sagt som professor

Glen Pettigrove: «to reach

above ones´current situation». I

dag tolker jeg dette som en orientering

mot profesjonell utvikling,

som står sentralt i tankene for

mange studenter. Utdanning er jo

en direkte oversettelse av Pettigrove-sitatet,

ved at studietiden som

prosess skal resultere i et diplom

på tillært kunnskap og kvalifikasjoner

til yrkeslivet. For meg blir det

da helt rart at det er så få jeg snakker

med, som faktisk anser egne

ønsker ambisiøse.

Det er en generell forståelse i samfunnet

at karriere og ambisjoner

er forbundet med å klatre oppover

(ref. karrierestigen på fremsiden).

Men denne typen ambisjoner preges

av gammel karrierelogikk,

knyttet til hierarkier. Samtidig

kan organisasjonspsykolog Adam

Grant fortelle at de fleste mennesker

anser stillingstittel og høyere

lønning som eneste suksess-faktorer

i arbeidslivet (karrierestigen i

praksis). Men hierarkiene er flatet

ut, og penger og tittel er bare en liten

bit av kaka. Det finnes mange

flere faktorer som spiller inn på

suksess i arbeidslivet, sier Grant.

Blant annet fritid og en dypere mening

i arbeidet du utfører.

Så jeg foreslår å døpe om karrierestigen

til karrierevei. Hierarkiet

er ikke lenger eneste vei til suksess.

Lederfunksjoner delegeres utover

og prosjektteam gis autonomi.

Sånn sett er det faktisk litt ensporet

tenke at oppover er eneste vei

til karriere og suksess. Den teknologiske

utviklingen går så hurtig

at du er nødt til å tilegne deg ny

kunnskap for å videreutvikle deg

i yrket. Med det perspektivet synes

jeg hver enkelt burde anerkjenne

sin egen ambisiøsitet. Det gjør

at man veier opp fordelene med

ulempene og spør seg selv oftere

om det er verdt det. Det gjør at

mange flere jobbmuligheter blir

attraktive. Og for meg høres det

dessuten mer hensiktsmessig ut,

i et fremtidsrettet og bærekraftig

samfunn.

INNHOLD

4 Young and promising og anxious

6 Jeg simper for Sylvi Listhaug

8 Linked-In 101

9 5 ting du ikke bør gjøre på arbeidsintervju

12 Poduniverset: karriere og (litt påske)

14 Perspektivmeldingen 2021: UiA følger nøye med

15 STA & VTs Valgkalender

16 Tredje bølge og mutert virus: slik lever studentene nå

17 Krisepakke for studenter: endelig har den kommet

18 Utlysning: Ansvarlig redaktør

19 Påskemuffins i appelsinskall på bål

20 The great case of the final lecture alternate

25 Utbrent student på 1, 2, ...

26 Unikum prøver: karriereveiledning

28 Ja, vi elsker likestilling!

30 Realiserer forretningsidé han fikk som barnehageassistent

32 Agders rektorer kommenterer: Tap av praksis

34 Bærekraft og karriere

36 Skyggen i speilet

38 Bør vi henrette musikkanmeldelser

Vida Emilie Werner

redaktor@unikumnett.no

947 90 973

UTGITT AV: Studentavisen Unikum, ved Universitetet i Agder

POSTADRESSE: Serviceboks 422, 4604 Kristiansand S

BESØKSADRESSE: Universitetsveien 24, 4630 Kristiansand S

ORG.NR.: 984 544 677

TELEFON: 911 45 962

EPOST: red@unikumnett.no

NETTSIDE: unikumnett.no

TWITTER: twitter.com/unikumnett

FACEBOOK: facebook.com/studentavisenunikum

INSTAGRAM: instagram.com/unikumnett

Publisert mars 2021

Utgave nummer 3

Redaksjon:

ANSVARLIG REDAKTØR :

Vida Emilie Werner

REDAKTØRER:

Ansvarlig redaktør Vida Emilie Werner

Nettredaktør Vilde Svanberg

Fotoredaktør Robin Moudnib

Kulturredaktør Adrian McAllister

Nyhetsredaktør Marthe Holm

GRAFISK ANSVARLIG:

Caroline Hansen

FORSIDE:

Caroline Hansen

FOTOGRAFER:

Ingrid Krossbakken, Anders H. Gerhardsen, Jon Petter

Thorsen (Aptum)

ILLUSTRATØRER:

Grafisk ansvarlig Caroline Hansen, Emily Frøyna, Finn

Graff (Dagbladet), Adobe.Stock - Lakee MNP, Olena, Qualit

Design, everything bagel, Maria, katty2016, VectorMine,

Jorm S

DESKEN:

Caroline Hansen, Vida Emilie Werner, Emily Frøyna, Bjørn-

Martin Flindrum, Andreas Guthe, Tobias Klausen, Vilde

Hagen Svanberg

KORREKTUR:

Vida Emilie Werner, Vilde Hagen Svanberg, Tobias Klausen,

Andreas Guthe, Bjørn-Martin Flindrum

Unikum er studentavisen ved Universitetet i Agder og andre

institusjoner tilknyttet Studentsamskipnaden i Agder. Avisen er

politisk og religiøst uavhengig, og blir drevet på frivillig basis.

Unikum følger Vær Varsom-plakaten og redaktørplakaten. Føler

du deg urettferdig behandlet eller på noen måte uriktig fremstilt

av Unikum, ber vi deg kontakte redaksjonen.

JOURNALISTER/SKRIBENTER:

Trym Staurheim, Mattias Johannessen, Vida

Emilie Werner, Anders H. Gerhardsen, Vilde

Hagen Svanberg, Adrian McAllister, Tobias

Klausen, Marthe Holm, Caroline Hansen, Ingrid

Krossbakken, Karen Eikrem, Stein Kristiansen, Julie

Pettersen

DAGLIG LEDER:

Andreas Guthe

TRYKKING:

Bjorvand & Co

OPPLAG:

500

MARS 2021 UNIKUM NR 3 3


LESERINNLEGG

YOUNG

AND

PROMISING

AND

ANXIOUS

Foto: Privat

4

LESERINNLEGG AV TESSY CAROLINE BØNSNÆS


LESERINNLEGG AV TESSY CAROLINE BØNSNÆS

For most of my life I have been a good student. Within

the walls of the classroom I knew who I was.

I knew what I was good at, what I was bad at, and

the former always outweighed the latter. I wasn’t

uncomfortable out in the world. I played handball

for many years and developed, on those courts, the

competitive instinct that sports demand. I wasn’t afraid

to take up space, to sing along to every song on

the radio or be the first person on the dancefloor.

These things gave me confidence, but none of my interests

felt as important as my grades did. Because

though I knew who I was, I didn’t know what I wanted

to do. Just that I wanted it to be cool. I was the

kind of teenager who couldn’t pick a favorite. I had

many favorite meals, favorite movies, and favorite

subjects. Soon it became clear that I wouldn’t be able

to pick one academic path until the last moment. So,

good grades became a way for me to ensure that I

would have as many choices as possible when the

time came. Still unsure of what to do with my life

(as twenty-year-olds often are) I chose a bachelor’s

degree that made me curious, and told myself “just

get good grades, you’ll figure the rest out later”. It is

now, at the end of my master‘s degree, that I see how

much silent pressure I have been putting on myself.

It is now, when I am supposed to start my career,

full of ideas and energy, that I realize how tired I

am. And it is only now, with the brutal honesty that

comes with age, that I can admit the real reason I

desperately worked for the As and Bs.

My family did not put pressure on me to study. My

parents were always firm, but never overbearing.

And yet we, my mother and I especially, shared an

unspoken knowledge that I was not like everyone

else in my class, and so I could not think like everyone

else in my class. It is the sort of knowledge only

immigrants can share, and truly understand the scope

of. I know that despite loving this country’s most

popular sport, its language, traditions, and people

(despite being Norwegian) I am seen as an immigrant

first. I have to, silently and verbally, prove that I

belong. I knew this as a twelve-year-old. Even then I

felt, deep down, like I had to be “good” at things, because

being “mediocre” and an immigrant would be

like having my legs tied together in a race. So, I tried

really hard at everything. This is not the part where

I dig for your sympathy. Here, I just want to put

this complex, and often secret, experience as simply

and honestly as I can: This country is good at giving

guarantees. We are told that if you work hard, and

treat people well, you can be anything you want. We

are told that the doors are open and there is space

around the table. We are told: Everyone is equal,

and if you are somehow wronged, there is such a

thing as justice. This is repeated over and over again

until we believe it.

I have never wanted to sit in the quiet corner. I have

always wanted a seat at the table where decisions are

made, and I have always believed in equal opportunity

for all. However, I have never felt safe enough

to trust these guarantees the same way I have seen

my friends trust them. Because though we share the

same hopes and ideals, we do not share the same

history and experiences. I am realizing though, as I

navigate the anxiety and frustration of the job hunt,

that I need to trust these guarantees now more than

ever. Being a graduate in 2021 means writing a thesis

and starting a career in historically uncertain

times. The pressure is on. We are at a crossroads.

And after years of higher education, we have to ask

ourselves some hard questions: Who am I now?

What do I do next? And am I good enough? To be

a Black-Norwegian graduate in 2021 involves some

more questions. The kind you never feel mature or

well-read enough to answer. Like: “should I check

the box that says I want the special treatment for applicants

with an immigrant background?” You start

to second guess yourself. The idea of checking this

box curbs your enthusiasm and triggers your pride.

Special treatment? What does that even mean? I‘m a

catch, not some political quota! Then again, the idea

of not checking it seems like an unnecessary waste

of opportunity. Special treatment? Absolutely… I

need all the help I can get.

For most of my life I have been a good student, but

now I struggle with feeling like my CV is not impressive

enough. I struggle with the deep-rooted fear

that maybe (despite all the work) my legs are tied

together in this race for The Dream Job. And I struggle

with trusting a competitive system that has let

down so many applicants who look like me. When

the vague rejection emails start ticking in, it does not

help to be told (however kindly) that “this is just how

it goes“. It does not help to be told „relax, you’ll find

something eventually“. Only one thing actually makes

me feel better, and that is hearing someone else,

in a similar position, admit that they are struggling

too. So, if you are someone who doesn’t recognize

themselves after a degree, or you don’t know where

you fit in on the job market, or you find yourself

suddenly questioning if you are good enough; I want

you to know that I feel the same way. And I don’t

think we’re alone.

MARS 2021 UNIKUM NR 3 5


SATIRIKUM

JEG SIMPER

FOR SYLVI LISTHAUG!

Vi har alle hatt våre dager hvor vi kikker ut av vinduet

og været er grått og dystert, trist og leit. Spurvene kræsjer

i trær som kamikazefly, folk henger og slenger med

leppene som om de har tatt et par hundre milligram

for mye botox. Rett og slett litt deprimerende. Og faen

heller, den jævla koronaen har ikke gjort dette lettere!

På slike dager virker det som at alt håp er tapt, som om

fremtiden min bare er en illusjon jeg har tryllet frem

for ikke å innse at NAV sakte men sikkert sniker seg på

meg. Men det er et lys i enden av den mørke tunnelen.

En person som får bekymringene mine til å fordufte

like fort som faren min på fødestuen. Et lysglimt i denne

mørke og dystre verden som er bestemt på å sluke

alt som kalles håp like hardt som en hore sluker penis

på søndager.

Sylvi Listhaug.

Tobias Klausen

Skribent

Det er ikke tvil i mitt lille hjerte, Sylvi kommer til å

være for oss, det Jesus var for renessansens malere, en

evigvarende kilde til ren, erotisk inspirasjon som folk i

fremtidige generasjoner kommer til å kikke tilbake på

og tenke: dette, det er kunst det! Sylvi er Norges primadonna,

vår nasjonalskatt. Jeg har ikke et problem med

å si det, jeg simper for Sylvi Listhaug!

Jeg er jo ikke helt potet heller da, jeg skjønner jo at det

jeg har er en kontroversiell mening, men bak en hver

god mening ligger en god begrunnelse!

Sylvi er simpelthen motstandsdyktig ut av en annen

verden. Uansett hvor mange ministerposter hun får,

og mister, kommer hun alltid tilbake, sterkere enn noensinne!

Hvordan kan man ikke bli motivert bare av

tanken? Tenk, Sylvi med like mye kompetanse som de

med «livets harde skole» som utdanning på Facebook,

går inn i en hvilken som helst stilling med selvtilliten

til Donald Trump. Ja vel, så kanskje har hun bombet

en stilling verre enn USA har bombet Midtøsten, men

stopper det Sylvi?

NEI!

Definsjon:

Å «simpe» er å gjør for mye for en person de liker,

ofte brukt på nettet i sammenheng til streaming.

Hun kommer tilbake, som en bjørn som har gått i hi, og

snabber til seg en ny stilling! Det hadde ikke overasket

meg om vi en dag våkner opp, tar oss morgenkaffen,

eller runken, og slår på NRK og ser overskriften: «Sylvi

Listhaug er blitt statsminister i Norge». Bare den tanken

i seg selv er en brønn av inspirasjon for meg. Se

for deg Norge som Titanic i det scenarioet, og Sylvi er

Rose og Norges befolkning Jack. Norge hadde sunket til

bunns, Norges befolkning druknet i problemer, MEN

Sylvi hadde overlevd, plasket seg og trebiten sin inn i et

nytt land, og fortsatt sin erobring!

Jeg tror Sylvi egentlig handler om perspektiv. Se for deg

Sylvis liv dramatisert for en av de titusen Netflix-seriene

som eksisterer. En liten jente i skolegården, som blir

mobbet av alle de andre barna fordi hun er litt annerledes.

Men til tross for dette, til tross for latterliggjørelsen,

til tross for motstanden hun møter, våger denne

lille jenta å si hva hun mener, og hun gir seg ikke. Hun

blir håndballagets kaptein til tross for hun har ti tommeltotter,

speiderleder til tross for at den eneste knuten

hun har lært er til den løkka mamma har gjemt i kottet,

og debattleder til tross for at den eneste argumentasjonen

hun kan er hersketeknikker. Denne serien hadde

blitt en massiv hit, alle hadde elsket denne jenta! Men

folkens, er ikke denne lille jenta Sylvi? Hvorfor feirer vi

ikke en underdog når vi ser en?

Sylvi Listhaug er en inspirasjon for oss alle sammen.

Om du vil anerkjenne det eller lyve overfor deg selv,

er opp til deg. Men Sylvi er lyset i hverdagen, damen

som holder fakkelen i en ellers mørk hule. Sylvi er kakerlakken

av politikk, uansett hvor mange ganger man

tråkker på henne, kommer hun tilbake, som en brysom

kjønnsvorte eller en sippete ekskjæreste.

Sylvi Listhaug har ingen planer om å reise noe sted, litt

likt mine psykiske problemer, men som den griske psykologen

min sier: Takk Gud for det!

6


Tegnining: Finn Graff for Dagbladet

MARS 2021 UNIKUM NR 3 7


TIPS & TRIKS

Linked-In

101

Caroline Hansen

Skribent

VELG ET PROFILBILDE

Profilbildet skal gjenspeile dine beste sider, særlige i

en profesjonell setting. Husk: dette er førsteinntrykket!

Usikker på hvordan et profesjonelt bilde burde se ut?

Det er lov å føle seg inspirert av andre linked-in profiler!

Et pro-tips er å bruke et bilde hvor du er «in action».

OVERSKRIFT

Omtal deg selv på en gøyal måte som får folk

til å bli nysgjerrig på å lese videre i din profil.

Dette er DIN annonseplass, bruk den!

SAMMENDRAG

Det er faktisk lov til å selge seg selv i denne settingen.

Ikke bry deg om janteloven. Her skal du legge

frem det beste av det beste om deg, og det uten å

holde igjen. Hold det kort og konsist, men spennende

og kanskje inspirerende? Se på headlinen som en

kreativ og fangende biografi på maks 3 setninger.

ERFARING, UTDANNING OG FERDIGHETER

Tatt et kurs i kreativ skriving? Er du kanskje en hobby-maler?

Før det opp! Se på profilen din som din

digitale CV, men med et hint av ekstra spice. Profilen

din er med på å fortelle besøkende hvem

du er i arbeidslivet, men også som person.

NETTVERK

Add, godta, utforsk og stalk! Bygg opp nettverket ditt

basert på egne interesser, men tenk også på drømmejobben.

Ikke vær redd for å legge til folk i ditt nettverk

som du ikke kjenner. Her er det fritt fram.

ANBEFALINGER

Både gi og be om anbefalinger. Jo flere du gir, desto

større sannsynlighet er det for at du får tilbake.

Se på det som din helt egne måte å få reviews

på. Vi vil alle ha gode reviews vil vi vel ikke?

Sånn! Nå er du good to go. Et siste tips er å legge

ved linked-in profilen din som en lenke i slutten

av teksten din når du søker jobb. Dette viser

arbeidsgivere at du er profesjonell, samtidig som

de får enda større innblikk i hvem du er.

Kanskje kan det til og med redde en mindre

godt formulert jobbsøker-tekst?

8

Illustrasjon: Adobe stock // Lakee MNP


5 ting

TIPS & TRIKS

du ikke bør gjøre

på arbeidsintervju

Illustrasjoner: Adobe stock // Olena & Qualit Design

Mattias Johannessen

Skribent

Et arbeidsintervju kan være en stressende affære. Det kan virkelig får blodtrykket til å gå opp et

par hakk hos selv de mest rolige av oss idet nervene tar overhånd og vi kjenner presset stige. Men

til tross for at det kan være noen stressende minutter du er på arbeidsintervju, er det viktig å gjøre

et godt inntrykk om en skal ha en sjanse til å få jobben. Her kommer 5 ting du ikke bør gjøre på et

arbeidsintervju, basert på egen erfaring og på generelle tips og triks.

1

Ikke møt opp i upassende klær. Med dette menes

det at du ikke møter opp i klær som ikke er forenlig

med den stillingen du søker på. Det passer seg

ikke å møte opp i treningstøy om du søker jobb på

et kontor med streng kleskode, og det nytter ikke

å møte opp i full dress og slips om du søker jobb

innen eksempelvis park og idrett. Undersøk selskapet

du har søkt jobb hos, og kle deg deretter. Å

møte opp i feil klesdrakt er det første intervjueren

legger merke til, og førsteinntrykket er viktig her;

gjør et så godt førsteinntrykk som mulig.

2

Ikke snakk ned tidligere arbeidsgiver. Kanskje den

største synd en kan gjøre på arbeidsintervjuet,

som jeg selv er skyldig i å ha gjort, er å snakke ned

din tidligere arbeidsgiver. Når du er på intervju

er det din mulige nye arbeidsgiver som skal være

i fokus, ikke ting som du bærer nag for som har

skjedde for ørten pil og bue år siden. Snakker du

ned din tidligere arbeidsgiver, er det ikke mange

ordene som skal til før du snakker deg helt vekk

fra jobben du har søkt på.

MARS 2021 UNIKUM NR 3 9


3

Ikke møt opp for sent. Dette er kardinalsynden

av alle synder du kan begå når du skal på arbeidsintervju.

Om du er for sen til intervjuet, hvordan

skal du være motivert til å møte på tiden om du

får jobben? Skulle det skje noe uforutsett slik som

trafikkulykker, er det viktig at du ringer og i hvert

fall gir beskjed om dette. Møt heller opp i god tid i

forveien; da får du også tid til å sondere terrenget

før intervjuet, noe som kan gjøre at du kan stille

sterkere i intervjuet. Se deg rundt på arbeidsplassen

og prøv å få med deg detaljer som kan gi deg

hint til hva det er arbeidsgiver er ute etter.

4

Ikke snakk om lønn. Dette er et tips som er mer

fleksibelt, da dette er noe hver enkelt av oss må

vurdere om vi ønsker å gjøre på et arbeidsintervju.

Å snakke om lønn kan være både en velsignelse

og en forbannelse; en velsignelse kan det spesielt

være dersom du søker på en jobb hvor du allerede

vet hva du kan forvente å få i lønn fra arbeidsgiver,

men vet du har rett på mer. Selv velger jeg å

ikke ta opp lønn på arbeidsintervjuet, med mindre

det blir spurt om det, for enkelte arbeidsgivere kan

reagere negativt om du spør om lønn allerede på

arbeidsintervjuet.

5

Ikke vær passiv under gruppeintervjuet. Det

kanskje aller viktigste på et gruppeintervju er

å vise at du er til stede og at du er interessert. Et

gruppeintervju kan også være en velsignelse og

en forbannelse. En forbannelse fordi det er flere

søkere om jobben. En velsignelse fordi et gruppeintervju

gjør det mulig for deg å vise deg frem

som mulig arbeidstaker på en helt annen måte

enn om du er på et individuelt intervju. Det viktigste

her er å ikke være for passiv; engasjer deg

med de andre arbeidssøkerne, snakk, diskuter, og

er det gruppeoppgaver, så delta aktivt med å løse

oppgavene. Mobiltelefon er et absolutt NEI, NEI og

NEI!!! Du er på gruppeintervjuet for at arbeidsgiveren

skal få et inntrykk av hvordan du fungerer

som arbeidstaker sammen med andre. Ikke sløs

bort den muligheten ved å være passiv eller sitte

på telefonen. Engasjer deg med de andre og bidra

til å løse eventuelle gruppeoppgaver dere får til å

løse sammen.

10


Mastergrad fra universitetet i agder

Fordyp deg i det

du er interessert i

3 grunner til å velge en masterutdanning

1 2 3

Gir deg et faglig

fundament når du

skal søke jobb

Et mer kunnskapsintensivt

arbeidsliv

stiller høyere krav

Gir deg flere

valgmuligheter

Oppdag dine mastermuligheter

på uia.no/master

MARS 2021 UNIKUM NR 3 11


KULTUR

PODUNIVERSET:

Illustrasjon: Adobe stock // everything bagel

Vilde Hagen Svanberg

Nettredaktør

Temaet for mars er karriere (og litt påske). Søknadsfrister til høyere utdanning er rett rundt hjørnet, og

noen har kanskje allerede begynt med tidlig opptak. For andre nærmer det seg slutten på studentlivet og

man må begynne å søke jobb. Meg selv inkludert. Den siste måneden har jeg fokusert på podcaster som

inspirerer og som skal hjelpe deg med søknader, CVer, lønnsforhandlinger og alt annet karriererelatert.

Jeg har blitt revet med, laget meg LinkedIn og turt å søke på jobber jeg egentlig ikke føler meg kvalifisert

til. Men kanskje det er slik karrieren begynner?

MEDDLING ADULTS

Var du over snittet glad i mysterier og detektiver da du

var liten? Var årets høydepunkt å lese påskemysteriet

på melkekartongen? Da er dette podden for deg! Dette

er kanskje ikke den stereotypiske, småskumle krimmen,

men jeg slår et slag for krim der du ikke trenger

å være et geni for å finne den skyldige. I denne podcasten

møter du Mike Schubert som opptrer som en

slags gameshow-vert. Poenget med podcasten er at

han gjenforteller et mysterium for barn og unge, f.eks.

en episode av Scooby Doo, Veronica Mars, Mary Kate

& Ashley Detective Adventures, Nancy Drew osv. To

deltakere spiller mot hverandre der det gjelder å finne

ut av mysteriet, gjette hvem som har gjort hva og

hva motivet var. Det vanker også ekstrapoeng for gode

puns og vitser underveis! Vinneren får donere vinnersummen

til en selvvalgt veldedig organisasjon. Dette er

med andre ord underholdning for en god sak, samtidig

som du får trent de små grå. Vinn, vinn.

12

KARRIEREVEILEDNING MED ELAINE

Elaine Bloom er karriereveileder, og denne dama kan

sakene sine. Hun inntar både rollen som en mor som

vil deg vel og en karriererådgiver som pusher deg. Hun

har mange år i bransjen og det gir en uvurderlig innsikt

i arbeidsgivers og intervjuers side av jobbsøkerprosessen.

I tillegg til intervjuer med både kjente og ukjente

folk om hvordan de havnet der de havnet, så har hun

flere gode episoder om hvordan man setter opp en god

CV og søknad, hvordan forberede seg til jobbintervjuet

og alt det der. Det høres egentlig ganske kjedelig

ut, men sett på episoden om søknadsskriving mens du

faktisk skal skrive den, så får du søren meg trinn for

trinn hva du bør gjøre. Og etter intervjuet med leder

for karrieresenteret ved UiO var det bare å springe og

lage seg LinkedIn-profil. Jobbsøking kan være slitsomt

og demotiverende, men med Elaine blir du supermotivert

og får masse gode tips! Jeg er nesten irritert for at

jeg ikke har hatt Elaine på øret til alle jobbsøknadene

jeg noensinne har sendt ut.


KARRIERE

& (LITT PÅSKE)

KARRIEREPODDEN

Blogger og influencer Kristine Ullebø er programleder i

denne podcasten. Hun jobber en del freelance og tilbyr

derfor mer innsikt i jobbsøkerprosessen fra søkerens

synspunkt. Der Elaine gir svar på hva en arbeidsgiver

ser etter og hva prosessen er etter man har søkt på en

stilling, stiller Kristine de viktige spørsmålene om hva

man bør tenke på før og underveis i jobbsøkingen. Skal

man bare akseptere at man må finne seg i det meste

som ung og ny i arbeidslivet, eller kan man stille krav?

Og hvordan gjør man det? Hvordan spør man for eksempel

om høyere lønn, firmabil eller andre goder? I

denne podcasten inviterer Kristine inspirerende gjester

for å prate om karriere, hvordan de kom seg dit

de er i dag, og om de har noen gode råd for å lykkes.

Vi møter alt fra store kjendiser som Jan Thomas, Ina

Wroldsen og Sofie Elise, til jobbekspert og førsteamanuensis

ved Høyskolen i Kristiania, Helene Trondstad

Moe, og hodejeger og rekrutterer Trine-Lise Jagge.

Kristine er flink til å stille spørsmål om alt man måtte

lure på som jobbsøker, og det er inspirerende å høre

hvordan andre har taklet overgangen til arbeidslivet.

WEIRD WORK

Omtrent hele livet har jeg gruet meg litt til å begynne å

jobbe fordi jeg synes jobb høres kjedelig ut. Man hører

aldri om de kule yrkene, bare «standardyrker» som lærer,

politi, lege, snekker osv. De er sikkert ikke kjedelige

jobber sånn i realiteten, de har bare aldri appellert helt

til meg. I podcasten Weird Work er derimot fokuset på

alle de rare jobbene du aldri hører om. Podcasten er

så amerikansk at det drypper fett av den, med en noe

slitsom programleder (Sam Balter), men det er verdt

det når du hører om alt det rare folk kan jobbe med.

Har du for eksempel tenkt på hvem som trener dyr til

store Hollywood-produksjoner, hvem som koreograferer

sex-scener eller hvem som lager kryssordene i New

York Times? Visste du at du kan jobbe som profesjonell

wingman, rom-psykolog eller insekttrener? Først

og fremst er det fascinerende å høre om, men jeg tror

også mange sitter inne med gode ideer til prosjekter

som egentlig er gjennomførbare selv om de høres litt

crazy ut. Ta inspirasjon fra denne podcasten, for man

kan tjene penger på det meste så lenge det er en etterspørsel.

Vær kreativ!

MARS 2021 UNIKUM NR 3 13


AK TUELT

Sunniva Whittaker // Foto: Jon Petter Thorsen

UiA følger nøye med

på utviklingen av helse- og omsorgsfagene

Vida Emilie Werner

Ansvarlig Redaktør

I Perspektivmeldingen 2021 kommer

det frem at opp mot èn av tre må jobbe

i helse og omsorg. Driveren bak

økningen er eldrebølgen. Veksten av

skatteinntektene vil avta samtidig som

muligheten for bruk av oljepenger reduseres.

Finansminister Jan Tore Sanner

delte noen av Perspektivmeldingens

hovedfunn med NTB, og sier at

Norge settes i en kraftig budsjettskvis.

- Befolkningen endrer seg ved at det

blir flere eldre, flere av de eldste eldre

og færre i yrkesaktiv alder bak hver

pensjonist, forklarer Sanner.

Han er likevel optimistisk når det gjelder

å sikre nok arbeidskraft i fremtiden,

og viser til at det må tas grep for

å styrke folkehelsen, redusere behovet

for helse- og omsorgstjenester og

sørge for at flere jobber innen helse og

omsorg innen 2060.

- For det første så viser dette at helse

og omsorgsyrket er en trygg jobb. Så

unge folk som lurer på hva de skal utdanne

seg til, vil kunne vite at velger

de helse- og omsorgsyrket, så vil det

være en trygg jobb i tiårene som kommer,

sier Sanner.

VIL TILBY PROFESJONSSTUDIUM

Universitetet i Agder er et av ti universiteter

i Norge som har en avgjørende

betydning i møte med fremtidens utfordringer.

På spørsmål om hvordan

universitetet forholder seg til perspektivmeldingen,

kan rektor Sunniva

Perspektivmeldingen er en stortingsmelding som legges frem av Finansdepartementet

hvert fjerde år. I denne presenteres utfordringene Norge står overfor i

!fremtiden, og hvordan regjeringen planlegger for å møte disse.

Whittaker fortelle at de følger nøye

med på de politiske føringene som

kommer og er i tett dialog med både

politikerne og andre aktører på feltet.

- UiA tilbyr en rekke utdanninger som

faller inn under denne betegnelsen

(helse og omsorg, red.amn). Som for

eksempel sykepleie, spesialsykepleie,

bioingeniør, sosialt arbeid, folkehelsevitenskap,

psykososialt arbeid og

barnevern. Vi har også et utstrakt etter-

og videreutdanningstilbud på helse-

og omsorgsfeltet.

Whittaker ønsker at Universitetet i

fremtiden vil kunne tilby profesjonsstudium

i psykologi, og forteller at de

jobber med å få opphevet gradsforskriften

slik at det blir mulig.

Forskriften styrer hvilke utdanninger

de ulike universitetene kan tilby.

- Vi krysser fingrene for at lovarbeidet

som nå pågår vil gjøre det mulig for

oss å nå dette målet.

SAMARBEIDER OM PRAKSIS

- Praksisplasser er en av de store utfordringene

våre når det gjelder sykepleiestudiet.

Vi er i god dialog med

Sørlandet sykehus når det gjelder å

øke kapasiteten, men vi ser at behovet

for praksisplasser er vanskelig å dekke

fullt ut, sier Whittaker til Unikum.

Universitetet kompenserer med et desentralisert

deltidstilbud i sykepleie,

og er med på Campus Sør-prosjektet,

som går ut på at flere legestudenter

skal ta deler av utdanningen sin på

Sørlandet.

- Her samarbeider vi med Universitetet

i Oslo, Sørlandet sykehus og kommunene

i Agder, forteller Whittaker.

- Vi ser også for oss at oppgavefordelingen

mellom henholdsvis leger og

sykepleiere, og sykepleiere og helseog

omsorgsarbeidere vil endre seg.

UiA følger utviklingen på feltet svært

nøye for å sikre at våre utdanninger er

fremtidsrettede og relevante.

Universitetet i Agder er opptatt av teknologi

og teknologisk kompetanse som

en viktig komponent i utdanningene.

Universitetet har et eget laboratorium,

I4Helse for utviklingen av helseteknologiske

løsninger.

- Teknologi tas i bruk på stadig nye områder.

Videomøter mellom pasient og

helsevesen, ulike IKT-støttede verktøy,

roboter og bruk av kunstig intelligens

vil prege alle våre helse- og omsorgsutdanninger

i økende grad, avslutter

Whittaker.

14

STUDENTNYTT


VALGKALENDER

STA

Studentorganisajonen i Agder

Valg av studentparlamentet, fakultetstyrene og avdelingsstyret

Utlyst:

08. mars

Frist for å stille:

19. april

Stemmeperiode:

03.mai - 10. mai

(Her stemmer studentene ved urnevalg under stemmeperioden)

Valg av RSU: Råd, Styrer og Utvalg

Utlyses:

Frist for å stille:

Valgforsamling:

VT

Velferdstinget

07. april

05. mai

19. mai

(Studentparlamentet velger representantane til de ulike utvalgene under valgforsamlinga)

Valg av arbeidsutvalg

(Leder, politisk nestleder, organisatorisk nestleder, *kommunikasjonsansvarlig)

Utlyst:

10. mars

**Frist for å stille til intervju:

14. april

Frist for å stille til valg:

05. mai

Valgforsamling:

05. mai

(Representanter fra VT velger representantane til de ulike utvalgene under valgforsamlinga)

* Kommunikasjonsansvarlig bestemmes om skal etableres eller ikke 17. mars

** Frist for å være sikret et intervju før valget. Du må ikke intervjues for å stille.

Hvorfor

har STA og

VT valg?

• Hvert år er det nyvalg for de aller

fleste verv. For STA sikrer dette studentrepresentasjon

i UiAs formelle organer

slik at studentstemmen ikke blir

glemt. For VT sikrer det representasjon

av studenter i VTs og SiAs utvalg.

• Velferdstingets hovedvirke er å være

studentenes stemme i velferdspolitiske

saker, og inn mot SiA. De deler også

ut studentsosiale midler til studentforeninger.

• Vervene er til fakultetsstyrene og

studentparlamentet for STA, her kan

alle studenter stemme. I tillegg har

STA valg til råd, styrer og utvalg hvor

kun representantene i studentparlamentet

har stemmerett.

I Velferdstingets valg har kun de 12

representantene i Velferdstinget

stemmerett, disse er fra, UiA, NLA

Mediehøgskole Gimlekollen, Noroff,

Fagskolen i Agder og Ansgar.

Valg av valgkomitee og *kommunikasjonsutvalg

Utlyst:

Frist for å stille:

Valgforsamling:

10. mars

05. mai

05. mai

(Representanter fra VT velger representantane til de ulike utvalgene under valgforsamlinga)

* Kommunikasjonsutvalget bestemmes om skal etableres eller ikke 17. mars

MARS 2021 UNIKUM NR 3 15

STUDENTNYTT


Tredje bølge og mutert virus:

slik lever sørlandsstudentene nå

Marthe Holm

Nyhetsredaktør

Korona har satt forandringer på veie for

alle. Derfor har det også naturligvis skjedd

mye forandringer på et år for hele verden,

men ikke minst lille Norge – og spesielt

også Kristiansand for studentene. Et år senere

har folk i både lederstillinger og studentroller

fått erfare hva disse forandringene

vil si, og hvordan mennesker påvirkes

av en pandemi.

UVENTEDE, MEN VELKOMNE FORANDRINGER

Erik Ingebrigtsen (25) som er student, sier

at dagene hans er litt mer selvstyrte enn

før, og at hverdagene er litt annerledes enn

i fjor:

- For et år siden besto hverdagen av 20%

jobb, ofte på morgenen eller sent på kvelden

før. Resten av dagen ble brukt på studier.

Jeg var ferdig med bacheloren til sommeren,

og planen var å søke mer arbeid.

Masterstudier som jeg går nå var et alternativ

- men det var ikke min høyeste prioritet

på det tidspunktet.

Om den hvordan hverdagen ser ut nå sier

han at han har blitt en mer selvstendig person

som tar kontroll over hverdagen fordi

han selv må styre. Dette har ført til at han

har blitt bedre på å prioritere tid til seg

selv, og hans mål. For fremtiden er han optimistisk,

men usikker:

- Fremtiden er egentlig ikke planlagt så

nøye. Jeg kunne godt tenke meg å jobbe

med flere roller innen kommunikasjon,

som jeg studerer. Noe klart mål for hvilken

jobb eller stilling jeg ønsker har jeg

ikke, men håper at masteroppgaven og en

praksisperiode i starten

av neste semester kanskje

kan peile meg mot en

retning etter hvert.

- Sånn generelt så vet vi at noen av studentene

synes det er vanskelig, mens andre

synes det går fint. Men vi vet at en del studenter

har det vanskelig, og kanskje spesielt

de som ikke kjenner noen. Dette kan

være de som har vært koronastudenter

hele veien eller eventuelt bare har hatt ett

normalt semester. Disse har få kontakter å

diskutere med mellom forelesninger og i

pauser.

Norset forklarer at for STA-styret sin del

har det vært travelt, men det ser de på som

noe positivt. Det betyr at universitetet har

ønsket å lytte til hva studentene ønsker og

trenger. Samtidig er det også vanskeligere

for STA å opprettholde kontakten med alle

studentene.

- Vi møtes som regel på campus, i fellesområder

på stand eller på kontoret vårt og

slikt, men de som virkelig ønsker å ta kontakt

tar kontakt uansett via sosiale medier,

på mail eller tlf, sier hun. Vi ser også at informasjonsflyten

mellom studenter og universitetet

har blitt litt dårligere fordi det er

flere som har tatt kontakt rundt spørsmål

som de vanligvis hadde fått oppklart fra

universitetet.

Norset fordyper om at det har vært noen

positive og negative sider med smitten som

går rundt nå:

- Det er noen studenter som sier de er mer

kreative, har mer tid til studiet og å være

med familien sin og sånne type ting. STA

har også mye mer dialog og hyppigere kontakt

med universitetet enn noen gang før.

Min opplevelse er at akkurat nå som vi

har hatt strengere tiltak, er det flere som

er skeptiske og urolige rundt smitte, og

spesielt kanskje da praksisstudenter. De

er redde for å bli smittet og å spre smitte.

Men man må få gjennomføre praksis likevel,

når det er mulig, for å få studieprogresjon

og ikke få mer lån av lånekassen og den

type ting. Så det er litt uro blant studentene

med tanke på det.

FORHÅPNINGER FOR ENDRINGER I

JOBBMARKEDET

Miriam Magdalena Slevikmoen Porsmyr

(27) studerer til master i samfunnskommunikasjon

og forteller også om sin erfaring

rundt korona, og hvordan det var for et år

siden. Hun sier at hun hadde fullført bacheloren

sin ved UiA og skulle begynne med

masteren. Hvis man sammenligner situasjonen

hennes nå og for et år siden, ser man

likevel likheter.

- I fjor ble jeg permittert i tre måneder, også

har jeg jobbet ganske mye ved siden. Så nå

1.mars ble jeg permittert igjen, så akkurat

det er veldig likt, forteller hun.

Miriam sier hun håper i fremtiden at ting

går tilbake til normalen, og at hun kan få

jobbmuligheter.

- Jeg regner med at vi kommer tilbake til

slik det var før og at alt blir vanlig igjen. Om

cirka et år må jeg begynne å tenke på ting

og søke mens jeg jobber med masteroppgaven,

men nå ser jeg at det dukker opp noe

nytt for jobber støtt og stadig. Forhåpentligvis

er jobbmarkedet bedre når jeg må ut i

det.

STUDENTNYTT

VET AT NOEN STUDENTER

HAR DET VANSKELIG

Olea Norset, leder ved

STA, derimot beskriver

en blandet erfaring fra

studentenes side:

16

STA-Leder: Olea Norset

Erik Ingebrigtsen

Miriam Magdalena Slevikmoen Porsmyr

STUDENTNYTT


Foto: Finansavisen

Krisepakke for studenter:

Endelig har den kommet

Marthe Holm

Nyhetsredaktør

Lånekassen har åpnet for en krisepakke for studenter

som skal dekke den tapte inntekten for fjoråret. Det opplyser

de om på sin nettside.

Vilkårene er at du har mistet inntekt i deler av eller hele

perioden fra 16. juni 2020 til 15. juni 2021. Hele lånet

er på 26 000 kroner til sammen, og ca. 10 400 kroner

omgjøres til stipend – hvis du kan dokumentere at du

har rett til lånet.

DETTE ER DE NØYAKTIGE VILKÅRENE:

• Du må være over 18 år og ha fått stipend fra Lånekassen

fra våren 2021

• Du må ha hatt nedgang i arbeidsinntekt i den tidligere

nevnte perioden

• Du må kunne dokumentere denne nedgangen

• Korona må også være grunnen til den lavere arbeidsinntekten

Det viktigste her for dere gjeldende studenter er også at

dere får en e-post om dette dersom dere kan søke. Dette

er fordi ikke alle kan søke samtidig, så dersom du trenger

det, søk så fort du kan. Søknadsfristen er 30.juni 2021!

Hvis du er usikker på om du har rett til å søke, så har

Lånekassens side opplysninger om det her:

https://lanekassen.no/nb-NO/stipend-og-lan/korona/

MARS 2021 UNIKUM NR 3 17

STUDENTNYTT

STUDENTNYTT


UTLYSNING

«Å være redaktør i Unikum

har vært en utrolig spennende

erfaring som jeg har vokst

mye på. Jeg har lært mye om

redaksjonell ledelse, magasinutvikling

fra konsept til ferdig

produkt, konflikthåndtering og

om pressens samfunnsrolle. Det

er en fantastisk mulighet til å

spre engasjement og kunnskap

om kritikkverdige forhold. Men

aller best er det å få jobbe med

så kule og flinke mennesker.»

- Vida Emilie Werner, ansvarlig

redaktør i Unikum

Har du lyst til å stå i

spissen for Sørlandets

egen studentavis?

Unikum er Sørlandets studentavis med en målgruppe på over 13.000 studenter.

Vi har 7-10 faste verv og mellom 15-30 frivillige som deltar i redaksjonen. Avisen

gir ut et fysisk magasin i måneden, i tillegg til å drifte nettavisen. Nå skal

redaktøren vår videre, som gir deg en gyllen mulighet til å bli den øverste representanten

for den frie stemme, blant studenter i Kristiansand og Grimstad.

DETTE HAR DU ANSVAR FOR

Å være ansvarlig redaktør lar seg fint kombinere

med studiene. Arbeidsmengden er

varierende ut fra arbeidsoppgaver som må

gjøres og tidsperiode. Som ansvarlig redaktør

for Unikum Studentavis forventes det

at du leverer månedlige nyhetsmagasiner

med innhold som skal engasjere, opplyse og

underholde. Dette gjør du sammen med en

ivrig og engasjert redaksjon! Som redaktør

har du videre ansvaret for å opprettholde og

lede redaksjonen, koordinere ansvarsoppgaver,

følge opp bidragsyterne, samarbeide

med de faste vervene, samt skape og vurdere

innhold. I tillegg er du et viktig kontaktpunkt

mellom ulike instanser.

VI SØKER EN KANDIDAT SOM

• Er student innenfor journalistikk, PR,

kommunikasjon, medieproduksjon, o.l.

• Gjerne har relevant erfaring,

men det er ikke et krav

• Har et ønske om å formidle informasjon

til studentmassen

• Er engasjert og vil sette sitt preg på avisen

DETTE FÅR DU

• Månedlig honorar på 6000,-

• Ledererfaring

• Unikt nettverk fra ulike linjer, universitetet

og høyskolene, SiA og næringslivet i byen

• Eget kontor ved UiA

TYPISKE ARBEIDSOPPGAVER:

• Holde månedlige redaksjonsmøter

• Delegere saksområder til de faste vervene

• Rekruttere frivillige til redaksjonen

• Engasjere til og sørge for at de frivillige

har saksoppdrag

• Planlegge konsept og innhold for hver utgave

• Holde en oversikt over hva som

rører seg i studentverden

• Jobbe sammen med grafisk ansvarlig

på deskhelg

• Distribuere nytt opplag én gang i måneden

PRAKTISK INFO

Vi overlapper ved ansettelse slik at ny

redaktør får nødvendig opplæring og

oppfølging. Tiltredelse skjer 1. juli 2021 og

kontrakten skrives under for ett år av gangen.

Har du lyst til å være med på å utvikle Unikum

Studentavis til å bli et av Norges beste

både på trykk og digitalt? Søk da vell!

CV og søknad sendes til e-mail:

styreleder@unikumnett.no


PÅSKEMUFFINS

MAT

I APPELSINSKALL

PÅ BÅL

Ingrid Krossbakken

Skribent

INGREDIENSAR:

• 2 egg

• 2 dl sukker

• 124 g smør

• 1 dl mjølk

• 3 ½ hvetemel

• 1 ½ ts bakepulver

• 1 ts malt kardemomme (kan sløyfast)

&

• Aluminiumsfolie

• Appelsin

SLIK GJER DU:

Lag røra før du dreg på tur.

1. Visp saman egg og sukker til eggedosis

2. Smelt smør og ha det oppi eggedosisen saman med mjølka

3. Bland inn dei tørre ingrediensane

4. Hell røra i ein tett pose eller på ei flaske

5. Skjær av toppen på ein appelsin og bruk

ein skje til å få ut innmaten

6. Ha røra i appelsinskallet, til ca. halvfullt skal

7. Sett på toppen av appelsinskalet, og pakk heile

appelsinen inn i aluminiumsfolie

8. Legg den pakka appelsinen på glørne i bålet

og la den steike i ca. 20-25 min

Foto: Ingrid Krossbakken

TIPS:

• Legg til 2 ts kakaopulver for sjokolademuffins

• Gjer klar appelsinen før du dreg på tur

• Topp gjerne muffinsen med litt ekstra sjokolade,

eller anna godt!

MARS 2021 UNIKUM NR 3 19


SHORTSTORY

THE GREAT CASE

OF THE

FINAL LECTURE

ALTERNATE

Tobias Klausen

Forfatter

Toilets

Outside Area

Lecture

HaM

LH

2

LH

3

Lounge Area

Smoking

Hut

Outside

Coffe Machine

Staircase 2nd

No Access

Benches

20

Illustrasjon: Emily Frøyna


What had previously been a room for the sharing of sacred

academic knowledge of the mortal realm, was now

tarnished with a sense of dread. A coldness had snuck

into the room, and every time it crept closer, I came to

realize it was Death’s grasp, gently caressing us all, reminding

us of our inevitable doom. Reminding us of our

own mortality. And the catalyst for this horror emitted

from a single occurrence:

The discovery of Stew Dent’s body.

One of his classmates had attempted to nudge him awake,

yet the grasp of Death would not surrender its bounty

with a mere shake. Upon further examination, the cause

of death was determined to be tetrodotoxin, based on

symptoms found on the body. In the middle of a lecture,

someone had poisoned their classmate. No utilities

used for injection were discovered on the premise, so I

deduced that digestion was the only way, and the victim

had gotten a coffee during the break. Thus, I assumed

the culprit must have poisoned the coffee at some point.

The class consisted of five students, Nadia, Julian, Charlotte,

Judy and Daniel. All with the exception of Daniel

partook in the laboratory exercise where they learned of

tetrodotoxin, meaning they all had access to the poison,

except Daniel.

I was neither a detective nor too confident, but at Nadia’s

request, as I was the objective third-party, I was to

attempt to pinpoint a culprit within the hour. If I did not

succeed, she would comply with a police investigation.

I was given a map of the first floor, the only floor we all

had access to. No other third-part could have partaken

as this area of the campus was closed off to all except us

on the account it was a Saturday. These are the testimonies

of the suspects:

W I T N E S S

T E S T I M O N Y

NADIA

“I personally find the murder of Stew heinous. Stew might

have been a quiet boy, but he was kind and had a passion

for his studies. He always attended every lecture, taking

notes dutifully and was an exceptional partner to work

with. Why anyone would murder him is beyond me, as

Stew never really talked with anyone here except when

forced into group projects.”

“As you may remember, I sat in the front, right in front of

Stew. I never really turned around to face him during the

first part of the lecture, however, when the break came

around, he seemed like his normal self. He stayed in the

Lecture Hall when the rest of us left for the break. I went

to the Outside Area for a breath of fresh air and to clear

my head for the next 45 minutes of the lecture. No one seemed

to follow my direction, and I spent the entire break

there, alone. I think Stew went for a coffee at some point,

but that’s only a deduction based on the coffee cup next to

his body. Charlotte and Daniel I believe sat on some benches

in the Lounge Area, I saw Charlotte there through a

window, sitting alone until Daniel attempted to pull a scare

on her. They still sat there the last minute of the break

so I scolded them on my way back in. Judy I believe asked

Julian to accompany her for a smoke in the Smoking Hut.

She probably went there to avoid me.”

“I think this is because Judy despises me. The feeling is

mutual, she’s a racist who hides behind the veil of feigned

ignorance. I have a better mastery of her language that she

could ever dream of, and I’m younger. Judy has the ingenuity

to commit murder, but probably not the energy, however,

she does read an awful lot of murder mystery between

classes. Julian is too dumb to commit murder, or at

least one he could get away with. Charlotte is not too dumb

to commit a murder, but she’s too clumsy. If she stabbed

someone, she would not notice the trail of blood from the

knife as she carried it back to her apartment. Daniel, I do

not know, I have yet to understand Daniel or why he’s here.

He probably doesn’t even know what tetrodotoxin is.”

“By the way, a fair warning. Do not trust what alibi Judy

gives you about Julian. Judy worships Julian, God knows

why. And I believe there’s something between Daniel and

Charlotte, however, I can’t quite put my finger on it. But be

wary, we might be young adults, but we’re capable of lying

just like anyone else.”

MARS 2021 UNIKUM NR 3 21


W I T N E S S

JULIAN

“Can’t believe Stew’s dead. That’s just twisted, y’know?

A real body...so different than in video games. Urgh,

sorry, I...I’m not so comfortable with the thought of a

dead body, a real one. Stew was an alright guy I guess?

Quite nerdy, but not the gaming type, he was waaay into

board games and stuff. I don’t fuck with that. Never

really talked much with him, seemed like an introvert

so I just steered clear of him. Me and Judy sat in the

very back, furthest away from Stew. Not really tactical

of Judy, she had forgotten her glasses and has terrible

depth-perception, but she usually doesn’t pay too much

attention during lectures anyways.”

“Judy asked me to accompany her to the Smoking Hut,

but just as we were about to go outside, I had to take a

wiss, so I went to the Toilet. I actually met Daniel there

on my way out. Stew was bickering with the coffee machine

when I came back into the hallway, but I didn’t

really pay him much attention, I went to meet with Judy

in the Smoking Hut afterwards. Daniel and Charlotte?

No idea, didn’t see them when me and Judy came back

from the break, and I think we came in like a few minutes

before you resumed. We were actually the first to arrive

back into the Lecture Hall, besides Stew of course.

Didn’t talk to him when we sat down, didn’t even bother

to glance at him, he was probably scribbling down some

things for his stupid board game.”

“I think you should be careful of Nadia. If someone

knows how to commit murder and get away with it, it’s

her. She has the smarts for it, always goes for A’s, top of

the class, yadayada. Between you and me teach, no one

here is really a murderer, but I do know that Stew was

Nadia’s only competition for valedictorian of the class.

Might have pissed her off. Anyways, me and Judy have

alibis so we’re good.”

CHARLOTTE

“No one here could be a murderer! No one! It’s just crazy,

absurd, wicked, beyond belief, messed up! Stew was

a little cutiepie, wouldn’t hurt a fly. Can’t really envision

him cutting up dead bodies. I talked with Stew often! I

would almost consider us friends, but he spends way

too much time on his Dungeons & Demons campaign or

whatever that thingy is called.”

“I sat right behind Stew, BUT Daniel was right next to

me and he can confirm I didn’t do anything! When the

break came around me and Daniel went for a stroll

around the Main Hall. Halfway through, Daniel left to

fetch his phone that he forgot in our Lecture Hall. After

taking another round around the Main Hall I decided to

wait on him by the Lounge Area. I never saw Stew once

during all of this...Oh! But I did see a cup of coffee just

randomly by the coffee machine, which I thought was

weird, but if it was Stew’s then he probably just forgot

it when going to the bathroom or something, Stew often

forgot stuff, like he constantly forgets his bag or something

like that. Anyways, Daniel was gone a little while,

but suddenly I saw him coming from the hallway trying

to sneak up and scare me, so I acted scared! He’s so

cute when doing stuff like that, I never see him do it to

other girls though, maybe I just look like a scaredy cat?

We sat in the Lounge Area until the lecture started and

Nadia came and yelled at us. She’s a bit too strict in my

opinion, I don’t know why, I think it’s weird being this

enthusiastic about school, but I guess we all are enthusiastic

about something.”

“We’re all too young to even consider murdering anyone!

Or, I guess, Judy’s not so young anymore. Or,

OR! Maybe someone was secretly harboring a grudge

against Stew? N-not me though, I’m just suggesting stuff

here! Me and Daniel got in last, so I didn’t talk with Stew

when we sat back down again. I just noticed he slumped

over at some point, but Stew always looked sleepy, so I

was surprised when it took him that long to fall asleep

in a lecture. Always have baggy eyes, like a raccoon!

Gnaws on stuff like a raccoon too, that’s why I lent him

my least favorite pencil when he asked today. My aunt

got it for me, has a sickening yellow color, and I despise

yellow and my aunt knows this but she still got me a

yellow one, I think she hates me-.”

22


T E S T I M O N Y

DANIEL

“This is so surreal, can’t really wrap my head around

it. Stew was a decent guy I think. Never said much but

didn’t seem obnoxious or rude to anyone. Worked on

one or two projects with him, he...kinda did all the

work.”

“I sat next to Charlotte during the lecture, so behind

Stew but one seat to the left. During the break, me and

Charlotte walked around the Main Hall. I...I had forgotten

something I needed to do, so I excused myself from

Charlotte, and was gone for roughly five minutes. W-

what I did? It has no bearing on the case, so it doesn’t m-

matter! Anyways, I think Stew was done with the coffee

machine when I saw him, but I didn’t have time to talk

him. Nadia I hadn’t seen since the break started, but I

think she mentioned she wanted to go to the Outside

Area for a breath of fresh air. J-Julian? Never saw him,

but I think he was with Judy the entire time! I returned

back to Charlotte when I was done with my thing.

We sat in the Lounge Area and talked until Nadia came

and scolded us. I...I didn’t notice where she came from

actually, I was too absorbed in Cha- the conversation to

notice.”

“I can’t think of anyone in class who would murder

Stew. Nadia might have the wits, but she’s hardcore about

justice and would probably never commit a crime.

Judy likes thriller novels I think, but I don’t think she

would act on them, the same way Julian likes shooting

games, but I don’t think he’s planning to shot anyone

anytime soon. Charlotte could never do something like

this! She’s too innocent, too perfect! A-and don’t tell her

I said this, but she’s too clumsy to commit murder. She

often confuses her lab stirrer with her pencils for example.

Luckily, I always wipe them off for her though. I

was with Charlotte almost the entire break and the entire

class, I would have known if she slipped something

into his coffee!”

JUDY

“Terrible thing that happened. You can see the youth

are shaken. I’ve seen dead bodies before, it’s part of our

job after all, but perhaps the real thing was too much for

them to stomach. Anyways, I honestly didn’t like Stew.

Reminded me too much of my ex-husband, a quiet little

snake, ready to poison anyone who threatens them. If

someone in my class was gonna die, I would prefer it be

Stew or Nadia.”

“I sat in the back with Julian. We never talked to Stew

and today was no exception. I invited Julian to accompany

me to the Smoking Hut during the break. He used

the lavatory before joining me. When I saw him come

out, I noticed Stew, but just for a moment. He’d gotten

his coffee and like a robot, turned 180 degrees and went

right back into the Lecture Hall again, forgot his coffee

though, he was dense like that. Me and Julian sat there

for the remainder of the break and were the first to return

once it was finished.”

“Only thing vicious and cold enough to do something

like this is Nadia. Don’t get me wrong, I’m not a xenophobe,

but she exudes a tendency for coldness, not uncommon

for her people. Julian has an alibi and is too

sweet for this world, he would never commit such a heinous

crime. Charlotte is too much of a klutz, however,

she has her Romeo to do her bidding, so who knows,

maybe she wanted to spice up her life by testing the extent

of his love? I don’t know, and I don’t care, Charlotte

yaps on and on without stop, and Daniel could have gotten

any girl he likes with that swimmer body of his, and

he chooses her? To be young and in love, luckily Julian

hasn’t been infected by the parasite of love. Just like me

when I was his age...”

MARS 2021 UNIKUM NR 3 23


MY ACCOUNT

“During the break, I stayed inside the Lecture Hall for

its entirety. Nadia left first, followed by Julian and Judy

and thereafter Charlotte and Daniel. Stew sat for a few

moments viciously scribbling in a notebook. After some

time had passed, he ventured outside the lecture hall, I

presume to get a cup of coffee. He did not return to the

Lecture Hall until only a few minutes were left of the

break. Stew came first, then Julian and Judy, and finally

Nadia, Charlotte and Daniel.”

“Nothing peculiar happened during the lecture. I have

an unfortunate tendency to face away from an audience

when lecturing, my attention focused on writing on the

whiteboard. However, the few glimpses I saw was usually

of Julian and Judy whispering to each other, Charlotte

and Daniel snickering and pointing to their computers,

Stew attentively taking notes between chews of

his pencil and Nadia absorbing every word uttered, not

needing notes.”

CONCLUSION

After delivering their testimonies, I summoned the group

one final time, the police already alerted to the situation and

on their way. Yet, before they could arrive, I would unravel

the mystery for which we found ourselves entangled in. I

summoned them all, and with hopes, fears and nervousness

in their eyes I laid before them the only conclusion I could

draw:

“This mystery is as tragic as it is illusively intricate. Going

over your testimonies several times has revealed but a single

fact: If you all are to be believed, not a single person had the

opportunity to poison Stew’s coffee, nor had the motive to

do so. However, it is only by believing you all that the truth

is unveiled.

This was not a murder, but an unfortunate accident.

Last week, during the lecture, I suspect that Charlotte may

have confused her pencil for her stirring rod, coating the

pencil in a layer of poison, unknowingly creating a murderous

time bomb. Daniel would usually disinfect whatever

toxins her utility absorbed; however, he was absent that day.

Thus, the present day. Stew asks Charlotte to borrow a pencil,

she complies, and throughout the lecture he slowly chews in

more and more poison, ensuring his own death.

The break comes, everyone does their ritual, and return. The

poison reaches a stage for which he is paralyzed, and slumps

over. And right in front of us all, Stew dies, without being

able to call for help, or any of us noticing.”

Silence. What I have learned from observing Dante conducting

this symphony of truth is that while it is a ravishing melody,

it often leaves the audience melancholy instead of fulfilled.

Yet, we must dare to listen to it, otherwise, we would

be deaf to the other wonderful notes of life. I imagine neither

me nor Dante play this for the living, but rather for the dead,

so they can hear the symphony of life one last time.

24


UTBRENT

KÅSERI

STUDENT

PÅ 1, 2......

Illustrasjon: Adobe.Stock

// Maria

«Utbrenthet defineres ofte som en

langvarig arbeidsrelatert stressreaksjon,

som vanligvis gir både

psykiske og fysiske plager.»

Vida Emilie Werner

Ansvarlig Redaktør

Om vi ikke hadde nok å bekymre oss om

fra før, har vi i hvert fall mye av det nå.

Mange av oss skriver bachelor- og masteroppgaver,

gnager over jobbsøknader man

ikke får svar på og lurer på hvordan man

skal forholde seg til første møte med NAV

som #nyutdanna. Flere er midt i utdanningsløpet

og hater det. Knekken kommer

alltid i vårsemesteret. Alle jeg snakker

med er DriTT lEi og selv blir jeg kalt umenneskelig

fordi jeg logger av telefonen og

har rimelig leggetid. Sannheten er at jeg vil

unngå å bli utbrent. For helt ærlig, sannheten

er også at jeg møtte veggen i slutten

av januar.

Men det er helt vanlig, og jeg er ikke alene.

Studier viser at så mange som 25% av

befolkningen til enhver tid opplever det

man kan kalle utbrenthet. Jeg tror mange

maskerer utbrenthet med attitude om

at man er lei korona, lei eksamener eller

lei av kollegaer på jobb. Hva er forskjellen

på utbrenthet og depresjon? Det er mange

av de samme symptomene, som slitenhet,

dårlig konsentrasjon, lite tiltakslyst, uro,

dårlig søvn og diffuse kroppslige plager.

Men i motsetning til utbrenthet er depresjon

en medisinsk diagnose som innebærer

vedvarende tilstand av tristhet og negative

tanker om seg selv.

SLIK MØTER DU VEGGEN

Jeg synes vi er alt for dårlig til å snakke om

å møte veggen. Det er et resultat av jævlig

dårlig prioriteringer som du i stor grad er

skyld i selv. Shame on you liksom (og me).

Oppskriften er også enkel, men krever dedikasjon.

Nå tenker jeg å gi deg oppskriften

som har garantert effekt hvis du går all

in. Bruk den slik du vil.

1) Husk at alle problemer du støter på er

din skyld. Dårlige resultater på gruppearbeid,

avslag på jobbsøknader, en sur kollega

på jobben, you name it. La uroen vokse

som en klump i magen og ta all skylda, for

det kan umulig ha vært noe annet enn din

innsats som førte til dette.

2) Sosialiser mindre og vær minst mulig

til bry for andre. Det er jo allerede vanskelig

med korona og medstudenter har det

trossalt minst like ille som deg. Strekker

ikke de ut hånda til deg, er det ikke vits at

du strekker ut hånda til dem. De vil jo mest

sannsynlig bare synes det er plagsomt.

3) Bestill takeaway. Hver dag. Å bruke tid

på å lage mat til deg selv er bare stress,

oppvask, tankekraft og tiltak. Bedre å overlate

jobben til kokkene, mens bankkontoen

går i minus. Sliten er du også, for økonomi

og dagligdagse oppgaver er stressende. Så

å lage mat oppi det hele virker bortkastet.

4) Vent på motivasjon! Motivasjon er akkurat

det samme som lykke; en forbipasserende

følelse man ikke kan styre. Er det kje-

delig på deltidsjobben eller dritt å skrive

arbeidskrav, skyldes det helt sikkert mangelen

på motivasjon. Det er ikke din skyld

at den kommer og går som den vil selv. «Å

være sin egen lykkesmed» er et bunnløst

sitat og hardt arbeid er liksom bare motiverende

når det er motiverende.

5) Unngå å konfrontere deg selv om fremtiden,

spesielt hvis det gjør deg usikker på

hva du vil. Det er best å ta det litt som det

kommer. Eventuelt kan man jo bare fortsette

i samme spor til man finner ut av det.

Det finnes alltids et årsstudium der ute

man kan ta i mellomtiden. Selv om man er

dritt lei, er det jo relativt komfortabelt. Og

ting ordner seg alltid. Ignorere kroppens

varselsignaler om å finne en løsning.

6) Drikk mye kaffe og energidrikk. Væske

er væske, uansett om det er vann eller noe

annet. Koffein er en viktig ingrediens for å

øke uro og stressnivå, særlig på ettermiddagen.

Ikke lytt til kroppen om den har fått

nok, mest sannsynlig prøver den bare å

lure deg.

7) Om du vil ta den kjappeste veien til utbrenthet,

bør du sørge for å aldri hvile ordentlig.

Koffeinet før du sovner er et rikelig

virkemiddel her. Ta med deg grubling

gjennom dagen, ta på deg alle ekstravaktene

på jobben og hvis du er en som liker

å studere sent, ignorer kroppens tegn på

behov for hvile. Du kan jo ikke kaste bort

en god arbeidsflow.

MARS 2021 UNIKUM NR 3 25


UNIKUM PRØVER

UNIKUM PRØVER:

Karriereveiledere Lene Marie Tønnesen og Silje Holteberg // Foto: UiA Karriere

KARRIEREVEILEDNING

Vilde Hagen Svanberg

Nettredaktør

UiA Karriere tilbyr karriereveiledning

for alle studenter på UiA. Det er

et skikkelig bra lavterskeltilbud der

ingen spørsmål er for små eller store

så lenge det handler om deg og din

karriere. Du kan også benytte deg av

tilbudene til UiA Karriere opp til to år

etter du er ferdig å studere på UiA. I

tillegg til karriereveiledning tilbyr de

også diverse kurs gjennom skoleåret

og CV-, søknad- og LinkedIn-sjekk.

I følge dem selv får de ofte spørsmål

som hva man bør gjøre på et jobbintervju,

hvilke jobbmuligheter man har,

hvordan man skiller seg ut osv. Jeg har

selv vært i på karriereveiledning flere

ganger, hovedsakelig hvis det var

en spesifikk jobb jeg ville søke på og

trengte hjelp til å se over søknaden og

å sette ord på min egen kompetanse.

Denne gangen oppsøkte jeg UiA Karriere

fordi jeg nettopp er ferdig med

en master og lurer på hva jeg bør gjøre

videre, spesielt med tanke på korona.

Er det behov for min kompetanse nå

som så mange er permittert? Burde jeg

heller studere et år til?

Når du bestiller karriereveiledning

blir du bedt om å laste opp CVen din

så veilederen din kan bli litt kjent med

kompetansen din før veiledningen.

Du kan også laste opp en søknadstekst

eller andre ting hvis det er relevant

for det du vil spørre om hjelp om. De

anbefaler også at du tar utdanning.

no sin karriereplanlegger. Her må du

reflektere litt over dine egne egenskaper,

verdier, kunnskaper, ferdigheter

og erfaringer. Om det er noe du synes

er vanskelig å svare på, er det et godt

grunnlag for ting du kan spørre om på

veiledningen!

For øyeblikket foregår all rådgiving digitalt,

så i forkant av møtet fikk jeg en

innkallelse til Zoom. Man er jo alltids

litt nervøs før viktige møter, men UiA

Karriere overrasket igjen positivt. Jeg

fikk svar på alt jeg lurte på og mere til.

Jeg vet for eksempel at jeg ikke er aleine

med å slite med imposter syndrome,

eller bedragersyndrom, og det er

veldig slitsomt i jobbsøkerprosessen.

Er det noe vits i å søke på en jobb der

jeg ikke kan krysse av for alle kriteriene?

«Absolutt!» var svaret jeg fikk.

«Nesten ingen har full pakke, det viktigste

er å vise motivasjon og tro på seg

selv». Så enkelt, men så vanskelig. Det

er tydelig at UiA Karriere kan sakene

sine og har god oversikt over gjeldende

jobbmarked, tross korona. Jeg fikk

for eksempel også beskjed om at min

kompetanse vil være relevant i en tid

der mange har måttet stenge ned, og at

i min bransje går faktisk arbeidsmengden

opp.

Etter å ha prøvd karriereveiledning

sitter jeg igjen med mye inspirasjon,

motivasjon og nytt pågangsmot!

Jobbsøking kan være langdrygt og kjedelig,

men UiA Karriere er flinke til

å motivere og til å få deg til å se hva

du er god til og å få oversikt over egen

kompetanse. Ikke nøl med å ta kontakt

med dem, du får svar på ting du ikke

en gang visste du lurte på.

26


BADELAND

TILBUDSGUIDEN

FYSIOTERAPI

MAT

GODE TIPS JEG PLUKKET MED MEG FRA

KARRIEREVEILEDNING:

• Det er lurt å ta litt notater underveis i veiledningen.

• Begynn alltid med motivasjonen din i en jobbsøknad.

Motivasjonen kan gjøre at de får lyst til å velge deg,

selv om du kanskje ikke møter alle kriteriene.

• Må-kriterier og bør-kriterier betyr forskjellige ting.

Et må-kriterium kan for eksempel være at du må ha

en utdanning innen medisin eller juss. Et bør-kriterium

kan være at du for eksempel bør kunne et dataprogram.

Det er ting man kan lære seg senere som

ikke nødvendigvis bør ha noe å si på om du får jobben

eller ikke.

• Søk opp ting på YouTube! Er det noe du ikke føler du

er så god på? Søk det opp. De har garantert masse videoer

om det, og vipps så har du lært mer om det programmet

du bare fikk en rask innføring i på studiet.

Tangen 8

4608 Kristiansand

bad@aquarama.no

Tlf: 38 60 20 20

www.aquarama.no

Velkommen til Aquarama Bad & Spa.

Svømming er en god og variert

treningsform – bli medlem for kun 400,-

/mnd. Vi har mange gode

medlemsfordeler.

Hver onsdag* klokken 12.00-15.00 har

vi student spa. Unn deg selv litt luksus i

studietiden og ta turen innom våtspa.

Kun 100,- (ord. 170,-).

*Gjelder ikke ferier.

Kristiansand Osteopati & Fysioterapi

Kjøita 17 – Kjøita Park

4630 Kristiansand

post@kristiansandosteopati.no

Tlf:404 71 462

kristiansandosteopati.no

Rask hjelp når du trenger det.

Erfarne terapeuter – 5 minutter fra UiA

Velkommen til oss!

KJØRESKOLE

REISE

• I en søknad bør du alltid forklare hva du kan bidra

med og hvorfor kompetansen din er nyttig for den

stillingen du søker.

Husk gyldig studentbevis.

BRILLER

Få 20% på Superpakken for bil hos

Wright Trafikkskole

avd. Kristiansand, Vennesla og Arendal!

• Hvis du trenger hjelp til å finne ord på din egen kompetanse

og hva du har lært på studiet, kan det være

en god ide å sjekke fagbeskrivelsene til fagene du har

tatt. Her står det hvert fall hva du bør kunne etter du

er ferdig med faget, og det kan være nyttig å flette inn

i en søknad.

Brilleland Sandens senter

Tollbodgata 14

4611 Kristiansand

Tlf: 38072430

www.brilleland.no

Bruk kode sor20wri ved kjøp i vår

nettbutikk. Gjelder til 31.12 2021.

Info Kristiansand: Dronningens gate 46,

38 02 56 00, kristiansand@wright.no

Info Arendal: Munkegata 2, 46 44 93 74,

arendal@wright.no

TANNLEGE

Fast studentpris på synsprøve, kun 550,-

• 50% på alle livsstilsglass ved kjøp av

komplett brille

• 15% på komplett brille

• 15% på alle solbriller

Start årsabonnement på Linser Alt

Inkludert - få brille/solbrille 1199,-

(12 mnd binding)

Info Vennesla: Hunsfos Næringspark,

38 15 51 55, vennesla@wright.no

Tilbudsguiden

-

Gode tilbud

DATA

til studenter

i Agder

KULTUR

Pippin AS

Kvadraturen

Henrik Wergelandsgt. 16

Vilde Hagen Svanberg prøver karriereveiledning

// Foto: Privat

4612 Kristiansand S

Sørlandssenteret

Barstølveien 29

4636 Kristiansand S

www.pippin.no

Tlf:400 27 753

privat@pippin.no

5% studentrabatt

på alle Mac!

Husk gyldig studentbevis.

Cinemateket i Kristiansand

Adresse: Kongensgate 6

Filmprogram:

www.krscinematek.no

Helt nye kinofilmer og gamle favoritter

fra hele filmhistorien!

2-3 filmvisninger per uke i

vår/høst-sesongen.

Billett kr. 60,-

Tilbudsguiden

-

Gode tilbud til

studenter i Agder


AK TUELT

Ja,

vi elsker likestilling!

Skjemdump 1 & 2: SSN

Illustrasjon: Adobe.Stock // katty2016

Karen Eikrem

Journalist

I skyggen av 8. mars, selveste kvinnedagen,

hører vi år etter år rop om likestilling i arbeidslivet,

likestilling i familielivet og om

økonomisk likestilling. Det føles ut som at vi,

lille Norge, ikke kommer oss fremover. Hvorfor

føles det slik?

Over et digitalt kaffe-møte med Åsta Lovise

Håverstad Einstabland og Claudia Klostergaard,

forelesere og rådgivere for Senter for

Likestilling, søkte jeg noen svar.

ØKONOMISK LIKESTILLING

Tall fra statistisk sentralbyrå (SSB) viser at i

2019 var den gjennomsnittlige bruttoinntekten

for norske borgere slik:

økonomisk ulikhet. Serien som er basert

på virkelige historier fra deler av

finansmiljøet i Oslo. I Exit er det tydelig

at mannen er investoren mens kvinnen

er «trophy wife» med ansvaret for

barn, ingen høyere utdanning og ingen

jobb. Ved skilsmisseoppgjør eller brudd

på samboerskap ser vi at kvinner oftere

står på bar bakke enn menn, både

fordi kvinner ikke er like interessert i

økonomi, men også fordi kvinner gjerne

bruker tid og penger på familielivet

mens mannen investerer og sparer i

aksjer. Dette er blant annet et tema du

hører om i «Pengetabu», podcasten der

forbrukerøkonom Silje Sandmæl gir råd

til fortvilte mennesker som irriterer seg

over stor og små økonomi-situasjoner.

En liten snik-anbefaling der, ja!

ARBEIDSLIV

De økonomiske kjønnsforskjellene kommer

til syne i arbeidslivet. Einstabland

og Klostergaard viser til forskjellene

mellom deltid- og heltidsarbeid, og sektorene.

– Det velges fortsatt kjønnstradisjonelt

når vi ser på valg av arbeid,

sier Einstabland. Likevel påpeker hun

at man i større grad enn før ser at flere

kvinner velger mannsdominerte yrker

(ingeniør, økonomi og teknologi). Denne

tendensen foregår dog ikke motsatt

vei. – Status og økonomi er noen av

grunnene til at menn ikke velger kvinnedominerte

yrker i større grad som

f.eks. innen helsesektoren, fortsetter

Einstabland. Til manges store sorg ser vi

fortsatt et slik bilde av arbeidsfordeling

anno 2020:

Det er et tydelig bilde på at menn tjener mer

enn kvinner. Einstabland og Klostergaard

sier at den økonomiske likestillingen i Norge

er påvirket av blant annet arbeidslivet - hvem

jobber deltid og hvem jobber heltid, og hvem

som dominerer i de ulike sektorene. Einstabland

legger til at det er tendenser til at karrierevalget

for kvinner endres i det de nærmer

seg 30-årene, da det ofte er i denne alderen

mange kvinner ønsker å tilrettelegge for «familieprosjektet»,

altså å utvide familien.

Det er også flere undersøkelser som viser

at kvinner er mindre interessert i økonomi.

Menn vet mer om aksjer, fond og renter enn

det kvinner gjør. Einstabland trekker inn

NRK serien «Exit» som et godt eksempel på

28

Det er flere menn enn kvinner som jobber

heltid, og i privat sektor er det flere

menn i lederstillinger. I offentlig sektor

derimot er det kvinner i lederstillingene.

Det går altså sakte i veien frem mot et

mer likestilt arbeidsmarked, så hva kan

vi da gjøre?


HÅP I SIKTE!

Det er forhåpentligvis ikke for sent for deg som student å revurdere ditt

studievalg! Sykepleier, barnehage, og lærerutdanningen er eksempler på utdanningsvalg

som noen kvinner velger fordi arbeidsmengden innenfor disse

yrkene er lettere å kombinere med familieliv. Men har du virkelig ikke

mulighet til å prioritere familielivet og samtidig være en forbrukerøkonom?

TIPS 1

Et slag for tankekraften! Tenk over hvorfor du velger nettopp

den studieretningen du tar. Er det riktig for deg?

Einstabland og Klostergaard viser til at mye kan endres på videregående

og ungdomsskolenivå. Mangel på kunnskap om utdanningsvalg

og mangel på gode rådgivere skaper større rom for å velge

yrker ut ifra status, vennegjeng og foreldres utdanningsnivå.

TIPS 2

Tør å gå mot strømmen! Har du søsken på ungdomsskole og videregående

nivå? La de ta selvstendige utdanningsvalg. Og

til du som allerede er student: det er ingen skam å snu!

Vær kongen på haugen! Få kontroll på din personlige økonomi

og sett av tid til å lære mer om det! Det høres kanskje

kjedelig ut, men du vinner på det i lengden!

TIPS 3

Du er din egen lykkes smed! Få kontroll på økonomien,

tør å spare med risiko! Du tjener på det i lengden.

MARS 2021 UNIKUM NR 3 29


AK TUELT

UNG GRÜNDER: Christian Ingdal Johannessen så forretningsmuligheter da han jobbet i barnehage.

Foto: Anders Gerhardsen.

Realiserer forretningsidé han

fikk som barnehageassistent

Anders Gerhardsen

Journalist

Christian Ingdal Johannessen (22) så et potensiale for velferdsteknologi da han jobbet i barnehage.

Han mener studietiden er perfekt for å prøve seg som gründer, og er selv i full gang med selskapet

«Beehive Project AS». Med seg på laget har han fått med både utvikler og investor.

Etter at Christian Ingdal Johannessen hadde

fullført militærtjeneste startet han å jobbe

i en barnehage på Jæren. Her fikk han

raskt idéen om å utvikle velferdsteknologi

i barnehagesektoren, og tok opp dette med

en gründer han kjente.

- Moren til en kompis er gründer, så jeg tok

med idéen til henne. Hun motiverte meg og

sa hun synes idéen var «skamgod», forteller

Johannessen.

Velferdsteknologi vil si teknologi som skal

gi brukeren økt trygghet, sikkerhet, muliggjøre

økt selvhjulpenhet, medbestemmelse

og livskvalitet. For eksempel teknologi

som muliggjør at eldre kan bo hjemme

lenger, som en sensor som skrur av stekeovnen

om man glemmer det.

Sommeren 2019 etablerte han selskapet Beehive

Project AS. Kort tid etter startet han

på studiet «markedsføring og ledelse», ved

Handelshøyskolen UiA.

- Jeg valgte jo studiet på grunn av selskapet.

Så når jeg sitter i forelesning kan jeg se på

det jeg selv gjør, og få et bedre læringsutbytte

av det, forklarer Johannessen.

UIA NYSKAPING OG NETTVERK

På studiene i Kristiansand kom Johannessen

i kontakt med UiA Nyskaping. Dette er

universitetets innovasjonssatsning, og har

som formål å hjelpe studenter og ansatte

fra forretningsidé til realisering. UiA Nyskaping

linket Johannessen med CONNECT

Sørlandet, som igjen fikk ham i kontakt

med en investor som ønsket å investere i

Beehive Project AS.

30


Ifølge Johannessen er nettverk ekstremt

viktig.

- Vi har en aktiv investor i styret, som deltar

med tid og nettverk. Det nettverket har

igjen tatt oss veldig langt, opplyser Johannessen.

I tillegg til investoren har Johannessen fått

med seg en softwareutvikler på laget. Da

selskapet ikke tjener penger enda, er softwareutvikleren

betalt i form av aksjeandel

i selskapet.

- Han fikk jo selvfølgelig noen prosenter i

selskapet. Han er «bærebjelken» som kan

alt, sier Johannessen.

PERFEKT Å PRØVE UT IDÉER SOM STUDENT

I følge Johannessen ligger det mye arbeid

i å skulle starte opp et selskap. Han mener

nøkkelen ligger i å ta et steg om gangen, og

at man på denne måten til slutt vil komme

i mål.

- Hvis du har en idé, tenker du på alt som

må gjøres for å klare den idéen, i stedet for

å gå et steg om gangen. Si du skal springe et

maraton, så blir det et langt maraton om du

heletiden bare skal tenke på målet.

Mange er kanskje skeptiske til å gå «gründer-veien»,

og tenker at det vil være tryggere

å satse på en fast ansettelse. Hva tenker du

om det?

- Nå som student er det jo genialt å gå inn

(som gründer). Jeg har ikke noen jobb eller

noe annet å risikere. Samtidig skjønner jeg

at det er skummelt å skulle gå hardt ut med

en idé du har selv. Det kan være flaut, det

synes jeg i alle fall i begynnelsen.

Synes du det var flaut?

- Ja, litt egentlig. Jeg var ikke sikker på hvordan

det skulle bli mottatt, og var redd for at

folk skulle tenke at dette var en dum idé.

Men de gjorde ikke det, de synes det var genialt.

Så det ga meg en boost.

Vil du anbefale andre studenter å prøve seg

som gründere i studietiden?

- Det vil jeg absolutt. Hvis du feiler så ser

det uansett veldig bra ut på en CV å ha gjort.

Beehive Project AS:

Selskapet utvikler

velferdsteknologi til

barnehagesektoren.

Foto: Privat.

MARS 2021 UNIKUM NR 3 31


AK TUELT

AGDERS REKTORER KOMMENTERER:

TAP AV PRAKSIS

- YRKESLIVET ØNSKER SEG STADIG KANDIDATER MED PRAKTISK ERFARING. SAMTIDIG RAPPORTERES DET

OM AT STUDENTER I HØYERE UTDANNING MISTER SINE PRAKSISPERIODER SOM FØLGE AV PANDEMIEN.

HVORDAN STILLER REKTORENE SEG TIL AT STUDENTENE BLIR MINDRE „ATTRAKTIVE“ SOM FØLGE AV DETTE,

I KONKURRANSEN NÅR DE SKAL SØKE JOBBER?

SUNNIVA WHITTAKER – UNIVERSITETET I AGDER

GI DEG SELV OMSTILLINGSKOMPETANSE

Jeg tror ikke at koronastudentene blir mindre attraktive

på framtidens jobb-marked. Dere får derimot en ny type

kompetanse som ikke alle andre har: - omstillingskompetanse.

Det er en verdifull kompetanse i seg selv og vil bli

etterspurt i framtiden. Men hva da med dere mister? De

rammeplanstyrte utdanningene som lærer og sykepleier

har stort sett fått gjennomført praksis etter planen. UiA er

faktisk en av få universitetene i hele Norge som har greid

det. Men noen praksisopphold har blitt borte. Her vil jeg

oppfordre studenter til likevel å sette seg inn i den enkelte

arbeidsplass de kunne vært hos. Les om den, finn ut hva

de gjør og bry deg om arbeidsplassen! UiA er en stor arbeidsplass

for studenter og vi har i dag en rekke studenter

som arbeider hos oss i ulike assistentstillinger. Det å arbeide

frivillig eller lønnet på eget studiested vet vi betyr

noe på en CV. Nå får vi muligheten til å ansette flere. I forrige

uke fikk UiA og SIA nesten 10 millioner ekstra kroner

fra regjerningen. En god del av dette skal gå til å ansette

studenter for å drive oppfølging av andre studenter, både

faglig og sosialt! Vi kommer snart med mer informasjon

og utlysninger. Så hold ut. Og tenk at disse erfaringene vil

bli verdifulle, selv om det kan virke litt vanskelig akkurat

nå!

Sunniva Whittaker // Foto: Jon Petter Thorsen

32


SIGBJØRN SØDAL – NLA

Ved NLA på Gimlekollen er det først og fremst journalistikkstudentene

som har opplevd utfordringer med

gjennomføring av praksis i koronaperioden. Er studentene

blitt mindre attraktive? Kanskje, men jeg tviler på

at effekten er stor, ikke minst fordi mange de skal konkurrere

med i arbeidsmarkedet, er i samme situasjon.

Pandemien kan vi ikke gjøre noe med, utover å bruke

mulighetene til å høste av erfaringer og tilegne seg ny

kunnskap. Arbeidslivet er i stadig endring, og en viktig

side ved høyere utdanning er å lære seg nye måter å

gjøre ting på. Dessuten har vi langt på vei klart å gjennomføre

praksisperiodene, om enn litt annerledes og

mer begrenset enn normalt. Situasjonen legger større

ansvar på den enkelte student i å øve selv. Vi låner gjerne

ut praksisutstyr til studenter som ønsker mer erfaring

og trening. Vi har også lagt til rette for noe frivillig,

tilpasset praksisopplæring for de som ønsker det. Vi

oppfordrer også studentene til å søke erfaringer utenfor

studiene. Her må man være kreativ og ikke gi opp

selv om man først skulle få et nei. Vår erfaring er at

praksisredaksjonene har vært rause. De har tatt imot

studenter selv om det kanskje ikke alltid vært mulig å

gi like tett oppfølging som vanlig. Vi tror at arbeidsgiverne

har forståelse for at livet er snudd opp ned for

alle og vil strekke seg så langt de kan. Samtidig ser de

selvfølgelig etter arbeidstakere som er tilpasningsdyktige

og klarer å finne nye veier, ikke minst i vanskelige

tider.

Sigbjørn Sødal // Foto: NLA

HAR DU ET KRITISK SPØRSMÅL TIL REKTOR PÅ

DIN HØYSKOLE/UNIVERSITET?

KONTAKT OSS PÅ REDAKTOR@UNIKUMNETT.NO

MARS 2021 UNIKUM NR 3 33


LESERINNLEGG AV STEIN KRISTIANSEN

LESERINNLEGG

BÆREKRAFT OG

KARRIERE

Av Stein Kristiansen, Professor på Handelshøyskolen, UiA

Endringer av utviklingsmål og strategier krever ny

kompetanse. Energieffektivisering og ressursbesparing,

kretsløpsressurser og resirkulering, utslippsreduksjon

og avfallshåndtering, biodiversitet og matvaresikkerhet,

er begreper som alle nå må forholde seg

til. Vi ser hvordan handelshøyskoler og universiteter

verden over legger om sine læreplaner og konkurrerer

om studenter basert på ‘Better World Rankings’.

Bærekraftsleder (Chief Sustainability Officer, CSO)

er blitt en vanlig tittel, både internasjonalt og i norske

selskaper. Bedrifters og det offentliges søkelys på

bærekraft er nå blant de aller viktigste drivkrefter for

teknologisk og organisatorisk innovasjon og endring

globalt. Bærekraft har blitt et konkurransefortrinn

for private selskaper og et krav til offentlige forvaltning

verden over.

Stein Kristiansen // Foto: Privat

UiA lanserer i disse dager en ny MBA (Master of Business

Administration) i Sustainability Management. Den

undervises på engelsk i Asia og Norge og gir en fellesgrad

(joint degree) fra to anerkjente handelshøyskoler. Hvorfor

er dette et godt karrierevalg?

BÆREKRAFTIG UTVIKLING

Bærekraft som ledd i økonomisk utvikling har vært mye

diskutert siden Brundtland-kommisjonens rapport på

1980-tallet. Siden 2015 har fokus vært rettet mot FNs

bærekraftsmål, og private bedrifter og offentlig forvaltning

må i økende grad rapportere hvordan de bidrar til

bedre naturmiljø, sosiale forhold og styresett (ESG-kriterier).

Klimagassregnskap har blitt et viktig redskap mot

miljøødeleggelser, både på institusjonsnivå, nasjonalt

nivå og internasjonalt nivå. Miljøkonsekvensanalyser

blir like viktige som lønnsomhetsanalyser er, innenfor

mange sektorer.

INTERNASJONAL ORIENTERING

Studiet er internasjonalt. Det har studenter fra mange

land, det foregår i Europa og Asia, og det retter søkelyset

mot forretningsmuligheter og miljøutfordringer

der disse er størst. Land i Sørøst-, Øst- og Sør-Asia har

i dag mer enn halvparten av jordas befolkning. I 2050

har de antakelig også mer enn 50% av verdens samlede

verdiskaping, mens Europa vil ha under 10%.

Verdens energiforbruk vil sannsynligvis øke med 50%

fram til 2050, og 90% av økningen skjer utenfor OECD,

primært i Asia. To land, India og Kina, vil stå for halvparten

av globale klimagassutslipp. Av verdens 20

mest forurensede byer ligger i dag 18 i Asia. Det forventes

150 millioner klimaflyktninger de neste 30 år,

alle fra land utenfor Europa og Nord-Amerika.

Norske studenter må nødvendigvis ut i verden for

å lære om både markedsutvikling og løsninger på

miljøproblemer.

TVERRFAGLIG FORSTÅELSE

Forskning og høyere utdanning har i århundrer vært

preget av sektortenkning innenfor stadig nye og snevrere

fagområder. Økonomifaget løsrev seg gradvis fra

teologi, filosofi og juss fra 1700-tallet og har beveget

34


seg mot stadig mer avanserte matematisk modeller

anvendt på avgrensede temaer innenfor utallige underdisipliner.

Man har gitt avkall på bredde og helhetsforståelse

for å oppnå dybde og spesialisering.

Økonomifaget blir nå kritisert for ikke å kunne forklare

eller forutsi hverken finanskriser eller økologiske

tragedier. Dette berører debatten om holisme versus

reduksjonisme i forskning og utdanning.

Sustainability Management har som sentral målsetting

å oppøve studentenes tverrfaglige forståelse.

Studiet er formet over lesten til en vanlig MBA, med

fag som finans og markedsføring, strategi og ledelse,

kommunikasjon og etikk. Men det omfatter også

økonomi og regnskap innenfor tekniske emner som

havressurser og kystsoneforvaltning, energistyring og

storbyplanlegging, klimagassavtaler og utvikling av

bærekraftige forretningsmodeller for matvaresikkerhet

og skogforvaltning.

En presentasjon av studiet sier: Complex problems require

complex thinking.

PRAKTISK TILNÆRMING

Studiet skal være vitenskapelig basert og bygge på de

nyeste forskningsresultater innen aktuelle fagområder.

Men det skal ikke være teoretisk. Vi skal leie inn

forelesere og instruktører fra bedrifter og organisasjoner

som er teknisk ledende på sine felt. Store norske

selskaper som Equinor og Statkraft, Yara og Aker er

invitert til å delta med topp ekspertise i de tekniske

kursene, og oppstartselskaper og unge entreprenører

vil bidra med sine erfaringer og dele sine utfordringer.

Alle studenter skal også gjennomføre et 2-3 måneders

internship i en privat bedrift eller offentlig virksomhet,

i Asia eller Norge. Dette skal være en del av arbeidet

med masteroppgaven i det siste av tre semestre

i dette 18-måneders lange studiet på 120 vekttall. Et

gjennomført internship og et praktisk nyttig masteroppgavetema

på CVen skal hjelpe studentene til

interessante karrierer: We shall educate competent

candidates for key posts in government and business,

who can partake in leading economic development towards

environmental sustainability.

Du kan lese mer om studiet her:

https://www.asean-sustainability.mba/

https://www.uia.no/en/studies2/mba-in-sustainability-management

Illustrasjon: Adobe.Stock // VectorMine

MARS 2021 UNIKUM NR 3 35

LESERINNLEGG AV STEIN KRISTIANSEN


NOVELLE

SKYGGEN

SKYGGEN

Ord har makt.

I løpet av et øyeblikk kan andres ord, bli dine egne

ord.

De har kraften til å herske, dominere, kontrollere

og definere deg.

Rive fra deg all form for verdighet, og fange deg i

din egen skygge.

For så å etterlate deg til å stille spørsmål ved hele

din eksistens …

Med baderomsdøren på gløtt,

så man silhuetten av ei ung pike som fjernet de

siste restene av dagens sminke.

Hun hadde kommet hjem til å finne skolebrosjyrene

sammenkrøllet i søpla.

Papirene med de viktige ordene var blitt ødelagt,

revet, bitt og tygd;

som om de ikke hadde noen betydning i utgangspunktet.

«Maren …»

Julie Pettersen

Skribent

Stemmen kom krypende bak henne,

som en hauk på jakt etter sitt bytte.

«Hva vil du nå da?»

hvisket hun med blikket festet på sitt eget speilbilde.

De slitte, posete klærne klarte ikke lengre å skjule

hva som var igjen av den knoklete kroppen. Rommet

spant, gulvet ristet og baderomslampen blinket

i det fjerne. Et faresignal om at lyspæren var i

ferd med å bli defekt;

og hun var nestemann.

De trette, usikre øynene lette febrilsk etter et nødutgangsskilt.

En eller annen form for rømningsvei.

Men bakken spente bein, og hun måtte klamre seg

til vasken for å ikke gi etter. Orket ikke tanken på

å høre enda en preke. Monologen hans var som

hakk i plata, og hun kunne den allerede utenat.

I håp om stillhet, presset Maren øynene sammen.

Skyggen, derimot, nøt å se henne smuldre opp.

Studere måten hun strevde, stresset og skalv av

frykt. Kun han hadde makten til å overvåke henne.

Observere hver eneste detalj, kontrollere hvert

utfall og feie opp hver knuste bit. Åpnet Maren

munnen, var han der for å kritisere. Åpnet hun

kjøleskapet, var han der for å kommentere. Åpnet

hun ytterdøren, skulle han vite hvem det var. Det

var kun de gangene hun kom hjem med en god

karakter, at skyggen tiet. Det stod imot forventningene

hans. Maren var ikke annet enn hans marionett,

og hun var i sårbarhetens alder.

«Du er bare ei dukke du Maren …»

Han lot den ene hånden hvile på skulderen hennes,

mens han dro en hårlokk bak øret med den

andre. Lente seg nærmere ansiktet, og pustet henne

i nakken med sin hjemsøkende stemme;

«… ikke annet enn en liten, patetisk dukke».

Maren måtte bite tennene sammen for å lindre

klumpen i halsen. Kontrollere den motstanden

som var i ferd med å boble over. Mest av alt hadde

hun lyst til å klappe til han. Skrike, bite, klore og

slå. Stikke de brukte, skitne knivene tilbake i brystet

på han. Tvinge han til å svelge sin egen medisin.

La giften gi en lærepenge om hvordan det

føles når hjertet blør. Kanskje det ville gjøre han

bedre. Gjøre han frisk. At handlingsutfallet kunne

gi en eller annen form for rettferdighet i urettferdigheten.

Men Maren turte ikke å konfrontere

skyggen. Han var hennes største frykt;

og hun var svak.

«Er det ikke på tide at du innser det?»

«Innser hva?»

«At det aldri kommer til å bli noe ut av deg»

I refleksjonen fulgte hun med på hvordan grimasen

vrengte seg i avsky. Blikket skulte, munnen

hånet og nesen rynket seg. I øynene hans var hun

ikke mer enn søppel. Knekt. Ødelagt. Revet i stykker.

Nøyaktig slik som skolebrosjyrene.

«Du har ingen rett på egne meninger …»

I håp om å vekke en form for reaksjon, dyttet han

henne inn i veggen med et fast grep om halsen.

36


I SPEILET

I SPEILET

Maren ynket seg av smerte, men øynene hennes

var tomme. Borte. Tilintetgjort. Responsen var

langt fra tilfredsstillende, så han valgte å legge

smør på flesk.

«… din jobb er simpeltent å være ubrukelig;

smile, nikke og holde kjeft».

Da ansiktet mistet sin farge, gikk det opp for han

hva som var i ferd med å skje. Med raske bevegelser

slapp han taket, og skyndte seg ut fra badet

med sin rake holdning. Rømte fra sannheten om

at han hadde mistet seg selv nå igjen. Det var ikke

før baderomsdøren var smelt igjen, Maren tillot

seg selv å falle sammen. Hun gispet etter luft, hikstet,

grein og lo. Magen vrengte seg av raseri og

ubehag. Liggende på det kalde baderomsgulvet,

gav hun seg selv et løfte; Aldri igjen …

Den siste hånden var lagt på henne; hennes egen

inkludert.

Endelig forstod hun hva som måtte til for å bli fri,

og oppbruddets time var kommet.

Ord har makt.

I løpet av et øyeblikk kan andres ord, bli dine egne

ord.

De har kraften til å herske, dominere, undertrykke

og kontrollere deg.

Allikevel er det du selv som har makten til å la dem

definere deg som person.

Til slutt innså Maren hvem hun var, og hva som

måtte til for å fjerne skyggen i speilet.

Illustrasjon: Adobe.Stock // Jorm S

MARS 2021 UNIKUM NR 3 37


SATIRIKUM

BØR VI HENRETTE

MUSIKKANMELDELSER?

Skjermdump: NRK

38

Adrian McAllister

Kulturredaktør

TIX, MGP, høykultur. Bør de henrettes

og?

Kultur-tull

Kultull

Tullktur

Ullkult

Kultull

DU har sikkert fått med deg at TIX vant

MGP nettopp. Om du ville eller ikke.

Mange har sikkert også fått med seg at

han fikk en nokså krass anmeldelse av

Anders Grønneberg, tidligere fra CC Cowboys

og nå fra Dagbladet. Han kom nemlig

med utsagnet:

«Jeg skal spise Tix-pannebåndet, på en

seng av knuste glasskår fra brillene hans,

dersom han vinner MGP-finalen.»

OG OM du så på Debatten på NRK 23. februar

fikk du se Grønneberg faktisk gjøre

dette. Glasskårene var ikke fra brillene til

TIX da, så vidt jeg vet. Så hva er kjernen

i dette siste kanseleringsforsøket? Hva

etterspør Grønnebergs kritikere? Er mer

faglige anmeldelser egentlig det vi vil ha?

Er MGP kun dødsgispene til Norges triste

unnskyldning for statsmedia? Bør vi henrette

TIX? Bør vi henrette Grønneberg?

Bør vi henrette NRK? Bør vi henrette

MGP? Bør vi henrette høykultur? Tar du

fullstendig feil om alt? Tar jeg fullstendig

feil om alt?

Sikkert …

Som i de fleste debatter i sosiale medier,

tar selvfølgelig tradisjonelle media og

slenger seg på toget i et desperat forsøk

på å holde seg relevante. Det ble artikler,

innlegg, omtaler og diskusjoner om kommentarer

og generelt mye av det søppelet

jeg liker å kalle: Media om Media, eller

Mediagardsormen. En internettets «Human

Centipede». Dette resulterte til slutt

i debatten nevnt over. Og der ser vi, ironisk

nok, en del forsøk på å gjøre nettopp

det Grønneberg blir beskyldt for. Nemlig

å gå etter personen og ikke produktet.

Anmeldere blir malt som «profesjonelle

mobbere», Grønneberg (og ikke anmeldelsen

hans) blir omtalt som ufaglig. Han

blir kalt sexist, irrelevant og uprofesjonell.

Misforstå meg feil, en del stemmer

nok og mye er basert på det han har skrevet,

men retorikken er ikke ulik den de

kritiserer i anmeldelsene hans.

Spesielt interessant i denne konteksten

er de sexistiske kommentarene som blir

løftet frem. Her er kommentaren fra

Grønneberg:

«Skulle ønske at mikrofonen

ikke skjulte ansiktet så mye,

for hun er en vakker kvinne jeg gjerne

vil se - hvis det er tillatt å si.»

Og her har vi en perle fra TIX i låta «Habbo

Club 2015»:

«Kom bli med ned på kne lille luremus.

Tar deg med til et fullstappa horehus.»

Nå sier jeg hverken ikke at disse setningene

er mere eller mindre akseptable,

eller at hverken TIX eller Grønneberg

burde henrettes. Likevel er det kanskje

litt dobbeltmoralsk av TIX å prøve å

kaste Grønneberg under beskyldninger

som lett kan (og har blitt) kastes på han

selv. Begge to har dessuten distansert seg

fra uttalelsene i ettertid. Konteksten til

Grønnebergs kommentar er også viktig i

og med at han anmeldte en live opptreden

og ikke bare låten i tilfellet.

EN USAKLIG ANMELDELSE

MEN, denne farsen startet jo med det

mange mener var en usaklig anmeldelse.

Personlig synes jeg det største problemet

var formatet. Anmeldelsen var en liten

del i en lengre samling med anmeldelse

av alle finalelåtene. Alle på omkring 200

ord. Her er noen tall på delen om TIX sin

«Ut Av Mørket».

195 ord totalt (inkludert overskrift osv.)

32 ord direkte om låten

21 ord er ren slakt uten referanse til hva

som er underveldende i låta

113 ord er en ikke flatterende oppsummering

av Grønneberg sin oppfatning

om TIX

Den er jo faktisk ganske usakelig rett og

slett.

Jeg tar master i utøvende musikk, og jeg

skrev omtaler på over 50 album i fjor

på eget initiativ, så jeg liker å tro at jeg

har en viss faglig kompetanse å diskutere

musikk med. Dermed tok jeg meg friheten

til å skrive (det jeg mener i hvert

fall) en mer faglig anmeldelse av låten i

samme format. Faktisk på nøyaktig like

mange ord!

EN SAKLIG ANMELDELSE

En kompetent produsert låt som passer

inn i den standardiserte MGP malen.

Trist og personlig bakhistorie? Modulasjon?

Sceneshow med symbolikk som

er for ekstravagant for låtens dybde? En

superkjent artist som deltar i det som

angivelig skal være et amatørprogram?

Check. Andreas «TIX» Haukeland fortsetter

sin helomvending fra det overdrevne,

satiriske russelåt-preget han hadde før, i

en mer personlig seriøs retning.


Skjermdump: Dagbladet & TV2

Musikkteoretisk er det lite å ta tak i

bortsett fra en interessant bruk av periodefølelse.

Delene kommer litt tidligere

enn du først forventer. Melodiene og

hookene ligner på mye av balladematerialet

som har kommet ut av andre norske

pop-artister de siste årene. Ikke spesielt

overaskende eller dristig melodikk,

men like fullt lyriske linjer som setter seg

godt.

Mest savner jeg introspektiv dybde. Det

er tydelig at TIX prøver å vende blikket

innover og komme med noe ærligere

enn «Ikveld er det lov å være hore», men

noen linjer om at kvinnen han synger om

er for bra for ham er alt vi får. Det virker

som om han setter personen på samme

pidestal som han selv vil av. En kompetent

og meget fengende, dog litt tom låt.

Nå spør jeg deg: Får du noe særlig ut av

denne omtalen? Selv synes jeg den er

like tom som teksten i «Ut av Mørket».

Jeg måtte kutte en haug med adjektiver

for å treffe ordtallet, og det er akkurat

dette jeg tror er kjernen i problemet til

Grønnebergs anmeldelse. Det er meget

tydelig at han har en sterk (og personlig

så synes jeg ganske overdreven) reaksjon

til låten, men han har ikke plass til å uttrykke

nok. Og siden alt i dag på død og

liv skal handle om klikk og ikke substans

peiser han på med nokså standard og

klisjeaktig «slakt».

Ser dere parallellen her? Anders Grønneberg

og Andreas «TIX» Haukeland lider

av samme problem. De har begge en idé

om hvor og hva de vil med «kunsten» sin.

Andreas vil skrive musikk som kan dele

og hjelpe andre som sliter psykisk, og Anders

vil skrive en anmeldelser som kan

gi kontekst på hvorfor «Ut Av Mørket»

er dritt. Ingen av dem har tilsynelatende

håndverket (eller kanskje tiden) som må

til for å nå målene sine.

Andreas har helt klart en veldig personlig

historie og omvending å formidle. Se

på han grine på Lindmo. Det som er tragedien

er at han har brukt årevis på å bli

kongen av «ironisk» problematiske russelåter

og har perfeksjonert partylåt-formatet.

Det er han god på, men det passer

ikke nødvendigvis retningen han prøver

å treffe nå. Han må grave dypere. Kanskje

ikke gå for det «enkle» refrenget. Ja,

det var sikkert ensomt på toppen. Ja, det

var sikkert hardt at ingen kjent Andreas.

Men husk at det var DU som skapte TIX,

du som spilte denne karakteren. Du som

skapte dette harde livet som Norges mest

streamede artist.

Anders har jo en lang karriere og mye

erfaring han ønsker å formidle til kulturfeltet

i Norge. Men om du vil være underholdende,

må du grave dypere enn å

bare finne de groveste du kan si når du

ikke liker noe. Bruk denne artikkelen

som eksempel. Nå argumenterer jeg for

at din anmeldelse var like tom og svak

som teksten i sangen du prøvde å slakte.

Ironisk, opplysende og morsomt - om det

er lov å si.

Om du vil bli behandlet med respekt i en

debatt, bør du kanskje respektere publikumet

ditt. En god slakt er fortsatt bra,

men ikke når den er like substansløs og

mindre underholdende enn listepopen

den forsøker å slakte er.

- OM DET ER LOV Å SI

Så, lærte vi noe? Handlet ikke dette

egentlig om MGP? Handler MGP egentlig

om musikk? Etter litt meget vitenskapelig

forskning via et par Facebook-poster

kom jeg frem til at MGP i hvert fall betyr

mye forskjellig for forskjellige mennesker.

De færreste ser ut til å bry seg om

anmeldelser og er mer interessert i å

gjette hvem flest stemmer på. Jeg tror

eneste grunnen til at Grønnebergs anmeldelser

har fått trafikk i det siste, er at

såpass mange var uenig i konklusjonen.

Hadde nøyaktig samme språkbruk vært

om en av TIX sine mer problematiske

låter, hadde vi nok oversett kraftuttrykkene.

Kanskje det er på tide å ikke

klikke, dele og skrive om tekster eller

låter vi er uenige med. Kanskje folk kan

bare like eller mislike ting i litt stillhet?

MeN dU sKrIvEr Om DeT aDrIaN!

Ja, jeg vet.

Du må for all del ikke like, dele eller diskutere

denne artikkelen.

Og du må i hvert fall ikke sjekke ut undertegnedes

nye podkast som diskuterer

musikk i et positivt, faglig og underholdende

vis (kanskje). Lær Å Lytte - med

Adrian McAllister der du finner podcastene

dine!

MARS 2021 UNIKUM NR 3 39


BSU

Boligsparing

for ungdom

BSU er den desidert beste formen for boligsparing for unge mennesker! Her er de nye reglene.

• Du kan spare inntil 27 500 kroner i året.

• Du kan totalt spare 300 000 kroner på kontoen.

• Du kan spare til og med det året du fyller 33 år.

• Du får skattefradrag på 20 prosent av årlig innbetalt sparebeløp.

• Du får ikke skattefradrag dersom du helt eller delvis eier en bolig.

• Pengene du har spart opp må brukes til å kjøpe bolig eller

betale boliglån

• Du kan ta ut de pengene du har satt inn samme år.

• Når du avslutter BSU-kontoen din, kan du ikke opprette ny

BSU-konto senere.

www.sor.no | tlf.: 38 10 92 00

facebook.com/sparebankensor

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!