29.03.2021 Views

Magasinet Energihjem – Forår 2021

Økonomien spiller en vigtig rolle, når vi energirenoverer. I forårsudgaven ser vi derfor nærmere på de kommende tilskuds- og fradragspuljer, nye varmeafgifter og hvilke bevæggrunde, der ligger bag danskernes grønne renoveringsiver. Vi besøger også husejeren Mirja og får hendes gode råd til tilskudssøgning, ser nærmere på fremtidens klima og dykker ned i andre grønne emner. God læselyst!

Økonomien spiller en vigtig rolle, når vi energirenoverer. I forårsudgaven ser vi derfor nærmere på de kommende tilskuds- og fradragspuljer, nye varmeafgifter og hvilke bevæggrunde, der ligger bag danskernes grønne renoveringsiver. Vi besøger også husejeren Mirja og får hendes gode råd til tilskudssøgning, ser nærmere på fremtidens klima og dykker ned i andre grønne emner. God læselyst!

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

HUSEJERENS BEDSTE RÅD:<br />

Sådan fik Mirja tilskud<br />

til energirenoveringerne<br />

Hvorfor energirenoverer vi<br />

<strong>–</strong> og er økonomien afgørende?<br />

I G T<br />

O V E R S<br />

: D E T<br />

K A N<br />

D U<br />

Tilskud<br />

og fradrag<br />

i <strong>2021</strong><br />

S Ø G E<br />

Klimaforsker:<br />

Sådan ser fremtidens<br />

Danmark ud<br />

I 2 0 2<br />

1<br />

T<br />

I L<br />

FORÅR <strong>2021</strong> NR. 2


Undgå oversvømmelser<br />

og vand i kælderen<br />

Bykærs Anlæg ApS har siden 1996 udført<br />

anlægsopgaver i de private haver <strong>–</strong> og<br />

vores krav til kvalitet er lige så stor som<br />

vores erfaring i branchen. Vores team har<br />

en bred vifte af kompetencer, så vi både<br />

kan hjælpe med det grønne, det grå samt<br />

klimasikringsarbejdet.<br />

Undgå vand i haven med:<br />

Et effektivt regnbed<br />

En faskine eller et nedsivningsanlæg<br />

Et omfangsdræn<br />

Diverse LAR-løsninger


Annonce<br />

Kontakt os i dag og få<br />

et tilbud inden for 48 timer!<br />

40 63 98 47<br />

Find os også på Facebook<br />

Få fradrag på<br />

klimasikringen<br />

I <strong>2021</strong> kan du få håndværkerfradrag<br />

på op mod 25.000 kr. pr. person i standen over 18 år, når du klimasikrer<br />

husudearealerne.<br />

Vi rådgiver gerne, så tøv ikke med at<br />

kontakte os for en skræddersyet<br />

løsning til dine udearealer.<br />

Torben Andersen<br />

Indehaver<br />

Bykærs Anlæg ApS<br />

Vestervej 18, 4050 Skibby<br />

CVR: 27514073<br />

+45 4063 9847 / info@bykaers.dk<br />

www.bykaers.dk<br />

Medlem af


Annonce<br />

<br />

<br />

Nye vinduer giver mere<br />

end bare en besparelse


Indhold<br />

42<br />

20<br />

3.800<br />

kg CO 2<br />

/år<br />

5.400<br />

kg CO 2<br />

/år<br />

4.100<br />

35<br />

kg CO 2<br />

/år 1.600<br />

kg CO 2<br />

/år<br />

1.300<br />

kg CO 2 /år<br />

13<br />

6<br />

8<br />

13<br />

20<br />

28<br />

35<br />

Leder<br />

Er der god økonomi i at energirenovere? Det<br />

spørgsmål <strong>–</strong> og flere andre <strong>–</strong> søger vi svar på i<br />

denne udgave af <strong>Magasinet</strong> <strong>Energihjem</strong>.<br />

Kort og grønt<br />

Hvorfor energirenoverer vi <strong>–</strong> og er økonomien<br />

afgørende?<br />

Vi dykker ned i bevæggrundene for, hvor, hvem<br />

og hvorfor vi danskere egentligt energirenoverer.<br />

Husejerens bedste råd til tilskudsansøgningen<br />

På besøg hos Mirja, der deler ud af vigtige<br />

erfaringer med tilskud og energirenovering.<br />

Oversigt: Tilskud og fradrag i <strong>2021</strong><br />

Nye varmeafgifter skal fremme de<br />

grønne varmekilder<br />

Den 1. januar kom nye varmeafgifter, men hvilke<br />

varmekilder er fordelagtige at vælge?<br />

38<br />

42<br />

51<br />

56<br />

58<br />

62<br />

63<br />

Finansloven: Flere penge til grøn omstilling<br />

Vi ser på, hvilke grønne initiativer der blev<br />

vedtaget med finansloven <strong>2021</strong>.<br />

Klimaforsker: Stigende havniveau og<br />

øget nedbør truer Danmark<br />

Hvordan spår klimaforskeren fremtidens vejr i<br />

Danmark og hvordan værner vi os bedst?<br />

Solenergi nu og i fremtiden<br />

Hvordan udnytter vi bedst solens energi i boligen?<br />

Det spørger vi to eksperter om.<br />

Under luppen: Rentabilitetsprincippet<br />

Kommentar-kassen<br />

Et ekspertpanel besvarer husejernes<br />

kommentarer.<br />

Visitkort<br />

Hvem skal hjælpe dig med dit næste projekt?<br />

Oversigt over Branchepartnere på <strong>Energihjem</strong>.dk<br />

<strong>Forår</strong> <strong>2021</strong> | <strong>Energihjem</strong> | 5


Leder<br />

Økonomien spiller en vigtig rolle,<br />

når vi energirenoverer boligen<br />

I forårsudgaven af <strong>Magasinet</strong> <strong>Energihjem</strong> ser vi nærmere på økonomiens<br />

betydning for den grønne omstilling i de private hjem. Fra politisk hold er<br />

missionen klar: Klækkelige tilskudspuljer, fradrag og nye varmeafgifter skal<br />

sætte skub i boligejernes lyst til at energirenovere og klimasikre. Og med rette.<br />

Vi kommer nemlig ikke uden om, at økonomien har stor betydning for,<br />

hvornår vi finder den energirigtige værktøjskasse frem i hjemmet.<br />

Bevæggrundene for danskernes grønne renoveringsiver kan dog ikke<br />

skæres over én kam. På side 13 dykker vi ned i statistikker og tendenserne for,<br />

hvorfor vi egentlig begiver os i kast med at energiforbedre boligen <strong>–</strong> og vi kan<br />

allerede nu afsløre, at både geografi, køn og alder påvirker udfaldet.<br />

I satellitbyen Solrød Strand bor husejeren Mirja, som står midt i den helt store<br />

energirenovering fra kælder til kvist. Hende besøger vi på side 20 og får<br />

hendes vigtige erfaringer med både tilskudssøgning og renoveringsproces.<br />

Mirja er nemlig en af de heldige, der blev godkendt til Energistyrelsens<br />

tilskudspulje i 2020.<br />

I denne udgave dykker vi også ned i de grønne ambitioner i finansloven.<br />

Den 7. april kl. 10 åbner Energistyrelsen igen op for ansøgning til energitilskuddet.<br />

På side 28 har vi derfor lavet en oversigt over aktuelle tilskud,<br />

fradrag og puljer, du kan søge til grønne forbedringer i <strong>2021</strong>.<br />

Som vi skriver magasinet titter forårssolen allerede frem og vidner om de lyse<br />

tider, vi går i møde. Og solens varme giver ikke kun røde kinder og D-vitamin.<br />

Som husejer kan du nemlig udnytte solenergien til at etablere både strøm og<br />

varme i boligen. Det får vi eksperternes råd til på side 51.<br />

Solen er faktisk ikke det eneste naturfænomen, vi belyser. På side 42 spørger<br />

vi en klimaforsker, hvordan klimaet i fremtidens Danmark vil se ud.<br />

Vi blev selv overrasket over svaret.<br />

Udgiver:<br />

<strong>Energihjem</strong>.dk som er en del af:<br />

3byggetilbud.dk A/S<br />

Kristen Bernikows Gade 6<br />

1105 København K<br />

<strong>Energihjem</strong>.dk<br />

info@energihjem.dk<br />

Telefon: 7733 4000<br />

Redaktion:<br />

Mette Blume<br />

Anton Egholm<br />

Victor Hansen<br />

Maria Carlsen<br />

Nynne Pihl Groth (ansvarshavende)<br />

Layout:<br />

Eik Franksdottir Mikkelsen<br />

Pernille Svalebæk<br />

Oplag: 5.000<br />

Tryk: Grefta Tryk A/S<br />

En digital udgave af magasinet kan<br />

læses på www.energihjem.dk/magasin<br />

Abonnementservice:<br />

<strong>Magasinet</strong> <strong>Energihjem</strong> er et gratis<br />

magasin, der sendes ud til husejere<br />

landet over. Ønsker du ikke at modtage<br />

magasinet, kan du afmelde det på:<br />

info@energihjem.dk<br />

Nyhedsbrev:<br />

Tilmeld dig vores<br />

nyhedsbrev<br />

på <strong>Energihjem</strong>.dk<br />

Følg @energihjem på Instagram<br />

og Facebook<br />

Vi håber, at du finder vores gratis magasin relevant. Rigtig god læselyst!<br />

Nynne Pihl Groth, redaktør<br />

6 | <strong>Energihjem</strong> | <strong>Forår</strong> <strong>2021</strong>


Annonce<br />

Gør en forskel<br />

for miljøet!<br />

Fast pris på loftisolering<br />

Isolering er den nemmeste, hurtigste og billigste vej til<br />

at nedbringe varmeregningen og spare miljøet for CO 2<br />

.<br />

Fordi Papiruld fremstilles af genbrugsmaterialer, er CO 2<br />

-udledningen<br />

op til otte gange lavere end ved fremstilling af traditionel isolering.<br />

Det skyldes, at Papiruld fremstilles af genbrugspapir.<br />

Vælger du Papiruld vælger du miljørigtigt!<br />

Få blæst 200 mm original<br />

Papiruld på dit loft inklusiv<br />

opbygning af ny forhøjet gangbro,<br />

kant omkring loftlem m.m.<br />

21.800 kr. *<br />

Herefter kan du få<br />

håndværkerfradrag<br />

for 11.250 kr.<br />

*Læs mere om vilkår og priser på www.papiruld.dk<br />

CO 2<br />

-venlig isolering<br />

Høj isoleringsevne<br />

Effektiv lydisolering<br />

...vi dækker hele Danmark!<br />

Tøv ikke med at kontakte os for rådgivning:<br />

Telefon: 48141188<br />

Mail: info@papiruld.dk<br />

Web: www.papiruld.dk


Kort og grønt<br />

Find dit energimærkenummer<br />

Vi gør det nemt for dig. Indtast din<br />

adresse i <strong>Energihjem</strong>.dk’s online værktøj,<br />

så viser vi dig energimærkenummeret<br />

på adressen og giver dig mulighed for<br />

at downloade din gyldige energimærkerapport.<br />

Du skal nemlig oplyse<br />

dit energimærkenummer, når du søger<br />

om Energistyrelsens tilskudsordning:<br />

Bygningspuljen.<br />

Find dit energimærkenummer<br />

For at finde dit energimærkenummer skal du blot indtaste<br />

din adresse her. Så finder vi det frem til dig.<br />

Indtast din adresse<br />

Find mit nummer<br />

Prøv det her:<br />

www.energihjem.dk/energimaerke/<br />

energimaerkenummer<br />

Her er dit energimærkenummer<br />

Vupti. Her er det så, dit energimærkenummer. Vi fandt<br />

også din energimærkningsrapport…<br />

4 3 8 3 8 4 9 2 0<br />

Download rapport<br />

Se energipotentiale<br />

Ny vejledning til bæredygtighedsklassen<br />

Den frivillige bæredygtighedsklasse, der blev lanceret<br />

sidste år, har til formål at hjælpe byggebranchen<br />

med at opbygge erfaringer med bæredygtigt byggeri<br />

<strong>–</strong> for at sikre en grøn omstilling af byggeriet. Målet er,<br />

at den frivillige bæredygtighedsklasse bliver<br />

obligatorisk i bygningsreglementet i 2023.<br />

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har nu udviklet en<br />

guide om bæredygtighedsklassen ved mindre<br />

renoveringsprojekter. Guiden er primært til boligejere,<br />

der gerne vil bruge kravene og indtænke en<br />

bæredygtig tilgang i deres næste renoveringsprojekt.<br />

Find guiden her:<br />

www.byggeriogenergi.dk/baeredygtighed/<br />

den-frivillige-baeredygtighedsklasse<br />

8 | <strong>Energihjem</strong> | <strong>Forår</strong> <strong>2021</strong>


Vidste du?<br />

... at halvdelen af landets boligejere har<br />

planer om at klimaoptimere deres bolig.<br />

Det viser en ny befolkningsundersøgelse, som Epinion<br />

har foretaget for Nybolig. Og det er godt nyt for både<br />

vores klima og boligejerens pengepung. Bygninger<br />

står nemlig for 40 procent af det danske energiforbrug.<br />

Samtidig er der mange penge at spare på energi-<br />

regningen, når du energiforbedrer dit hjem.<br />

Tjek om der er potentiale for energirenoveringer på din<br />

adresse med <strong>Energihjem</strong>.dk’s gratis energiberegner:<br />

www.energihjem.dk/beregner<br />

Kort og grønt<br />

Ændrede varmeafgifter per 1. januar <strong>2021</strong><br />

Med klimaaftalen fra 2020 blev afgiften på<br />

el til opvarmning reduceret med 96 procent<br />

efter årsskiftet <strong>–</strong> altså fra 21 til 0,8 øre pr. kWh.<br />

Den årlige varmeregning i et gennemsnitligt<br />

hus på 140 m 2 med en varmepumpe vil altså<br />

falde fra ca. 8.700 kr. til 5.800 kr.<br />

Det er også blevet dyrere at varme<br />

boligen op med olie eller naturgas,<br />

da rumvarmeafgiften på<br />

fossile brændsler er blevet<br />

forhøjet fra 56,7 til 62,3 kr./GJ.<br />

Så du med?<br />

Da Danske Bank og <strong>Energihjem</strong>.dk afholdt et<br />

webinar om energirenoveringer? Se eller gense<br />

webinaret online på <strong>Energihjem</strong>.dk og få:<br />

Indtast din adresse<br />

Se beregning<br />

› Inspiration til boligforbedringer<br />

med en grøn vinkel.<br />

Energiberegneren giver indblik i hvilke muligheder<br />

og gevinster der er ved at energirenovere netop<br />

dit hus. Når du indtaster din adresse, kan vi ud fra<br />

din energimærkerapport bl.a. vise dig de rentable<br />

energiforbedringer i dit hus, prisen på renoveringerne,<br />

og hvor hurtigt de betaler sig selv hjem.<br />

› Gode råd til, hvordan du<br />

kombinerer energiforbedringer<br />

med f.eks. et nyt<br />

køkken.<br />

› Overblik over økonomien i<br />

energiforbedringer.<br />

› Indsigt i mulighederne for<br />

tilskud, fradrag og særlige<br />

lån til energiforbedringer.<br />

19.336 ansøgninger modtog Energistyrelsen<br />

til den første ansøgningsrunde til Bygningspuljen<br />

tilbage i vinteren 2020. Heraf fik kun 5.420 energitilskud,<br />

og puljen var opbrugt på blot 4 dage.<br />

Se webinaret her:<br />

www.energihjem.dk/<br />

nyheder/gratis-webinar<br />

Kilde: Energistyrelsen<br />

<strong>Forår</strong> <strong>2021</strong> | <strong>Energihjem</strong> | 9


Kort og grønt<br />

Ny lov om<br />

brændeovne<br />

Hvis du fremover køber en<br />

bolig med en brændeovn<br />

fra før 2003, så er det nu<br />

et lovkrav, at du skal skifte<br />

eller nedlægge brændeovnen<br />

inden for et år. Det<br />

skriver Miljøministeriet.<br />

5 gode råd<br />

til et sundt indeklima på hjemmekontoret<br />

› Lav gennemtræk i boligen tre gange dagligt i 5-10 minutter ad gangen.<br />

› Minimer tørring af tøj i boligen.<br />

› Tag korte brusebade og sørg for god<br />

ventilation på badeværelset.<br />

› Anvend låg på gryderne ved<br />

madlavning og husk emhætten.<br />

› Sørg for at rengøre<br />

ventilationsinstallationerne.<br />

Læs mere om det sunde indeklima på<br />

www.energihjem.dk/indeklima-ventilation<br />

Vinduer, termostater og nye døre topper listen over energirenoveringer<br />

<strong>–</strong> og har gjort det i en del år. Og så holdes cirka 75 procent af investeringerne<br />

til energiforbedringer inden for 80.000 kroner.<br />

Top 5 renoveringsprojekter fra 2017-2019<br />

2017<br />

Skifte til energiruder/vinduer<br />

Udskifte termostater<br />

Skifte dør(e)<br />

Isolere tag<br />

Isolere varmerør<br />

2018<br />

Skifte til energiruder/vinduer<br />

Udskifte termostater<br />

Skifte dør(e)<br />

Skifte fyr<br />

Isolere varmerør<br />

2019<br />

Skifte til energiruder/vinduer<br />

Udskifte termostater<br />

Skifte dør(e)<br />

Skifte gulv<br />

Isolere varmerør<br />

Kilde: Bolius/ Realdania, efterår 2019<br />

10 | <strong>Energihjem</strong> | <strong>Forår</strong> <strong>2021</strong>


Kort og grønt<br />

... læs også på <strong>Energihjem</strong>.dk<br />

Sådan forbereder du dig til at<br />

søge tilskudspuljen<br />

Bygningsreglementets nye vindueskrav<br />

Fra den 1. januar <strong>2021</strong> blev det et krav i Bygnings-<br />

reglementet, at det kun er vinduer svarende til<br />

energimærke A, der er tilladt, når du udskifter<br />

vinduerne, og du bygger nyt. Og der er gode grunde<br />

til at få udskiftet de gamle, utætte vinduespartier<br />

med nye, energirigtige modeller:<br />

Mindre varmeudgifter: Når du optimerer<br />

klimaskærmen med energirigtige vinduer<br />

og døre, er der penge at hente i form af<br />

varmebesparelser.<br />

De næste fem år, til og med 2026, vil<br />

Energistyrelsen løbende åbne op for<br />

ansøgning til deres tilskudspulje til<br />

energirenoveringer: Bygningspuljen.<br />

Og det er med at komme hurtigt ud af<br />

starthullerne, når Energistyrelsen igen<br />

åbner op for ansøgning den 7. april<br />

kl. 10. Sidst blev tilskudspuljen nemlig<br />

tømt på blot fire dage. Ja, du læste<br />

rigtigt. Og næste ansøgningsrunde<br />

sker også efter først-til-mølle-princippet.<br />

Her får du guiden til, hvordan<br />

du forbereder dig bedst, og hvad du<br />

skal undersøge inden, så du øger dine<br />

chancer for klækkelige tilskud.<br />

www.energihjem.dk/tilskud/<br />

forbered-dig-pa-tilskuddet<br />

Vidste du?<br />

Bedre indeklima og komfort: Med nye<br />

vinduer og døre mindsker du kulde, træk,<br />

fugt og skimmelsvamp.<br />

Øg salgsværdien: For mange købere er det<br />

en væsentlig købsfaktor, hvad det koster at<br />

varme et kommende hus op, og samtidig<br />

pynter nye vinduer på facaden.<br />

Mindsk støjgener: Oplever du støjgener, kan<br />

nye vinduer og døre også være med til at<br />

mindske støjniveauet.<br />

... at uden video udleder dine onlinemøder<br />

96 procent mindre CO 2<br />

. Det viser ny forskning,<br />

som tre amerikanske universiteter står bag.<br />

Klimarådets kritik: Regeringens<br />

klimaindsats er for ukonkret<br />

Regeringen gik til valg med klima<br />

øverst på dagsordenen og med<br />

en ambition om at reducere vores<br />

CO 2<br />

-udledning med 70 procent i 2030<br />

og CO 2<br />

-neutralitet i 2050. Klimarådet<br />

er nu ude med deres første vurdering<br />

af regeringens klimaindsatser <strong>–</strong> og<br />

den er ikke uden kritik. Vi dykker ned i<br />

hovedpointerne fra Klimarådets i alt<br />

118 siders rapport.<br />

www. energihjem.dk/nyheder/<br />

klimaraadets-kritik<br />

<strong>Forår</strong> <strong>2021</strong> | <strong>Energihjem</strong> | 11


Annonce<br />

Er dine også<br />

gamle og slidte?<br />

Så skift til en nyere<br />

vinduesmodel<br />

Du kan søge<br />

om energitilskud til<br />

vinduesentreprisen.<br />

Vi rådgiver gerne!<br />

Lad os hjælpe dig<br />

Hos Petersen Tømrerservice er vi eksperter i at udskifte<br />

gamle vinduer til en nyere og mere energivenlig model.<br />

Vi kan både montere og levere vinduerne <strong>–</strong> og er altid klar<br />

til at vejlede dig! Og som en ekstra tryghed tilbyder vi også<br />

service og vedligeholdelse med priser fra blot 750 kr.<br />

Giv os et kald på 60 53 23 09 for en uforpligtende snak om<br />

dine muligheder, og hvordan vi indfrier dem på bedste vis.<br />

3 gode grunde til<br />

at udskifte dine vinduer:<br />

1<br />

2<br />

3<br />

Mindsk dine varmeudgifter<br />

Øg salgsværdien på din bolig<br />

Opnå et bedre indeklima<br />

Vigtigst af alt: Bidrag til en grønnere planet!<br />

Så gem vores nummer - vi står klar!<br />

Afventer du tilskud eller andet?<br />

Petersen Tømrerservice<br />

60 53 23 09<br />

60 53 23 09 · petersenstoemrerservice@gmail.com · Tagensvej 225, 3 tv, 2400 KBH NV


Økonomi<br />

Hvorfor energirenoverer vi<br />

<strong>–</strong> og er økonomien afgørende?<br />

Det spørgsmål stiller vi boligchef hos Danske Bank Lasse Nygaard.<br />

For selvom bæredygtighed og energivenlige ambitioner de seneste<br />

år er blomstret frem i fuldt flor, viser flere analyser, at den primære<br />

motivator for energirenovering blandt boligejerne er den økonomiske<br />

gevinst. Det gælder i hvert fald for mændene. Incitamentet til at<br />

finde den grønne værktøjskasse frem varierer nemlig alt efter<br />

‘hvor og hvem’, man spørger. Vi dykker ned i tal og tendenser her.<br />

TEKST: NYNNE PIHL GROTH<br />

F<br />

orhøjede fradags- og tilskudssatser,<br />

frigivelse af feriepenge<br />

og politisk bevågenhed, når det<br />

kommer til den grønne omstilling<br />

af boligmassen. Grundene til at<br />

påbegynde en energirenovering er<br />

mange, og det er godt, at flere af<br />

grundene er med økonomisk afsæt.<br />

For spørger man boligejerne selv, er den<br />

største motivator for at energiforbedre<br />

hjemmet økonomien.<br />

Lasse Nygaard<br />

boligchef,<br />

Danske Bank<br />

Lasse Nygaard mener dog, at det ikke<br />

kun er økonomien, du skal have i<br />

overvejelserne, når det kribler for at gå i<br />

gang med et energirenoveringsprojekt. »<br />

<strong>Forår</strong> <strong>2021</strong> | <strong>Energihjem</strong> | 13


Økonomi<br />

Tabel 1: Boligejernes primære fokus ved energiforbedringer er at spare penge<br />

Hvorfor har du/I overvejet at lave forbedringer i din/jeres primære bolig,<br />

der reducerer boligens energiforbrug?<br />

For at spare penge<br />

63 %<br />

For at gøre mit hus mere bæredygtigt/af hensyn til klimaet<br />

For at forbedre husets indeklima (f.eks. træk)<br />

For at forbedre salgsprisen på boligen<br />

27 %<br />

39 %<br />

39 %<br />

Kilde: YouGov-undersøgelse fra oktober<br />

2019. Note: Der kan markeres flere svar<br />

Andet<br />

Ved ikke<br />

4 %<br />

7 %<br />

Den økonomiske gevinst er<br />

vejledende<br />

»Ser du på økonomien i energirenoveringen,<br />

ser man på den forventede<br />

besparelse, som renoveringen giver dig<br />

over tid i eksempelvis varmebesparelse<br />

og værdiforøgelse. Her bruger vi altid<br />

formuleringen ‘forventet’, da økonomien<br />

er vejledende,« siger Lasse Nygaard.<br />

Økonomien kan nemlig påvirkes af flere<br />

forskellige faktorer: Er det en kold eller<br />

en varm vinter? Er man hjemme hele<br />

tiden, som mange af os har været i<br />

denne tid, eller står ens hjem tomt<br />

halvdelen af tiden? Alt det spiller ind,<br />

når man ser på den økonomiske fordel<br />

ved energirenovering.<br />

»Der findes de energirenoveringer vi<br />

kan se og dem, vi ikke kan se. Udskifter<br />

du de gamle, rådne vinduer med nye<br />

energimodeller, der klæder facaden,<br />

så vil det betyde noget i forhold til det<br />

æstetiske, som kan påvirke prisen, hvis<br />

du skal sælge. En renovering som hulmursisolering<br />

kan du ikke se, men det<br />

kan til gengæld påvirke energimærket,<br />

som vi også oplever spiller en større rolle<br />

for køberne,« forklarer Lasse Nygaard.<br />

Med andre ord kan den økonomiske<br />

gevinst ved energirenovering variere<br />

fra hus til hus <strong>–</strong> men heldigvis er<br />

gevinsterne ved energiforbedringer<br />

ikke udelukkende økonomisk funderet.<br />

Og når det kommer til en forøgelse af<br />

boligens salgsværdi, skal man som boligejer<br />

heller ikke forvente en 1:1 gevinst.<br />

14 | <strong>Energihjem</strong> | <strong>Forår</strong> <strong>2021</strong>


Økonomi<br />

Et sundt indeklima kan mærkes<br />

»Ser man kynisk på det, så skal du også<br />

tænke på andet end økonomien på den<br />

korte bane, når du ønsker at energirenovere.<br />

Tænk også indeklimaet ind.<br />

På indeklimaet vil du kunne mærke<br />

store forskelle med energirenoveringen.<br />

Det hører vi fra dem, der har gjort det,«<br />

siger boligchefen fra Danske Bank,<br />

som påpeger, at indeklimaet ikke er<br />

den eneste sidegevinst.<br />

»Udover kroner og øre samt indeklimaet<br />

kan du også vælge at energirenovere,<br />

fordi dit grønne hjerte banker for klimaet,<br />

eller du ønsker at renovere generelt<br />

og i samme ombæring derfor kan tænke<br />

energi ind. Indretning kan nemlig også<br />

være en stor motivator for at få<br />

energiforbedret boligen,« lyder det fra<br />

Lasse Nygaard. Og netop muligheden for<br />

at kombinere energirenoveringen med<br />

andre boligprojekter har mange fordele.<br />

Slå projekterne sammen<br />

»Min klare anbefaling lyder, at du skal<br />

energirenovere, når du alligevel får<br />

udført andre renoveringer, som du vil<br />

blive glad for i boligen. Det kan være,<br />

når taget skal skiftes og efterisoleres,<br />

så åbner du i samme ombæring op til<br />

kip eller får monteret ovenlysvinduer.<br />

Måske trænger facaden til et løft, og så<br />

kan du samtidig få monteret isoleringsplader.<br />

Mulighederne er mange,«<br />

siger Lasse Nygaard. »<br />

Annonce<br />

Spektrum Vinduer<br />

<strong>–</strong> Din ekspert i energirigtige vinduer til hjemmet<br />

Vidste du, at der i <strong>2021</strong> er et klækkeligt energitilskud<br />

at hente, når du skifter vinduerne ud<br />

med en mere energirigtig variant?<br />

Hos Spektrum Vinduer rådgiver vi dig gerne<br />

i forhold til både tilskud og det rette valg af<br />

vinduer. Vi har stor erfaring med udskiftning<br />

af vinduer i hjemmet.<br />

Fordele ved nye, energirigtige vinduer:<br />

Du energioptimerer boligen<br />

Du sparer penge på varmeregningen<br />

Du forbedrer dit indeklima<br />

De pynter på husets facade<br />

38 74 69 69<br />

Brydes Allé 1, 4200 Slagelse<br />

www.spektrumvinduer.dk


Økonomi<br />

Der er faktisk også penge at spare ved<br />

at slå energiforbedringen sammen med<br />

den almene boligrenovering. Skal du ud<br />

at låne penge, så skal du kun gøre det<br />

én gang og sparer derved lånegebyrer.<br />

Dertil kommer hele håndværkerdelen.<br />

»Stil dig selv det store spørgsmål om,<br />

hvorvidt du har lyst til at bo i byggerod<br />

af to omgange? Og hvad med stilladsomkostninger?<br />

Der er altid noget at<br />

spare, når du får klappet projekterne af i<br />

samme ombæring,« siger Lasse Nygaard.<br />

Et større miljøhensyn i storbyerne<br />

Selvom analyserne viser, at boligejerne<br />

primært motiveres af økonomien ved<br />

at energirenovere, så er der lokale<br />

forskelle, når man dykker ned i tallene.<br />

Bor du i Hovedstadsområdet eller i en<br />

større by, er det i højere grad sandsynligt,<br />

at du energirenoverer for miljøets<br />

skyld, end hvis du boede i et landdistrikt.<br />

38,9 procent af de adspurgte boligejere<br />

i Hovedstadsområdet svarede, at de<br />

havde miljømæssige overvejelser for at<br />

få igangsat energirenoveringen. I en by<br />

med under 10.000 indbyggere svarede<br />

28,4 procent det samme (tabel 2).<br />

»Stil dig selv det store spørgsmål om, hvorvidt<br />

du har lyst til at bo i byggerod af to omgange?<br />

Og hvad med stilladsomkostninger? Der er altid<br />

noget at spare, når du får klappet projekterne<br />

af i samme ombæring.«<br />

<strong>–</strong> Lasse Nygaard, boligchef i Danske Bank<br />

Tabel 2:<br />

Motivation til at få igangsat energirenovering<br />

<strong>–</strong> miljømæssige overvejelser, fordelt på urbanisering<br />

(tal i procent)<br />

40<br />

35<br />

30<br />

25<br />

20<br />

15<br />

10<br />

5<br />

0<br />

29,5 28,4<br />

Et landsdistrikt<br />

En by med under<br />

10.000 indbyggere<br />

30,5<br />

En by med 10.000-<br />

50.000 indbyggere<br />

35,6<br />

En by med 50.001-<br />

100.000 indbyggere<br />

39,9<br />

Hovedstadsområdet<br />

Kilde: Bolius/Realdania, efterår 2019<br />

16 | <strong>Energihjem</strong> | <strong>Forår</strong> <strong>2021</strong>


Økonomi<br />

Samtidig viser analysen også en forskel<br />

på miljøhensynet hos henholdsvis<br />

mænd og kvinder. Hvor 34,8 procent af<br />

kvinderne har miljømæssige overvejelser<br />

som motivation for at energirenovere,<br />

gælder det samme kun for<br />

28,9 procent af mændene (tabel 3).<br />

Til sidst spiller vores alder også en rolle<br />

i vores hensyn til miljøet, når værktøjskassen<br />

skal findes frem. 40-49 årige er<br />

den aldersgruppe med miljømæssige<br />

overvejelser som største motivation<br />

for energiforbedringer med hele<br />

35,7 procent. I den anden ende finder vi<br />

de 70+ årige, hvor blot 25,2 procent har<br />

miljøhensyn som motivation (tabel 4).<br />

»<br />

40<br />

30<br />

20<br />

10<br />

0<br />

Tabel 3:<br />

Motivation til at få igangsat energirenovering<br />

<strong>–</strong> andel der svarer til miljømæssige overvejelser,<br />

fordelt på køn (tal i procent)<br />

28,9<br />

Mand<br />

34,8<br />

Kvinde<br />

Kilde: Bolius/Realdania, Kilde: Bolius/Realdania, efterår 2019 efterår 2019<br />

Tabel 4:<br />

Motivation til at få igangsat energirenovering<br />

<strong>–</strong> andel der svarer til miljømæssige overvejelser,<br />

fordelt på alder (tal i procent)<br />

40<br />

30<br />

35,6 35,7<br />

31,5<br />

25,2<br />

20<br />

10<br />

0<br />

25-39 år 40-49 år 50-69 år 70+ år<br />

Kilde: Bolius/Realdania, efterår 2019<br />

Kilde: Bolius/Realdania, efterår 2019<br />

<strong>Forår</strong> <strong>2021</strong> | <strong>Energihjem</strong> | 17


Økonomi<br />

Mere coronasnak betyder<br />

mindre klimasnak<br />

Spørger vi Lasse Nygaard om fremtiden<br />

for den grønne omstilling, så spiller<br />

COVID-19 en rolle.<br />

»Vores generelle oplevelse er, at den<br />

grønne dagsorden fylder mere og mere<br />

hos boligejerne, men den fylder faktisk<br />

mindre end for et år siden. Det skyldes<br />

naturligvis corona. Det er derfor vigtigt,<br />

at vi får genskabt den grønne dagsorden<br />

løbende, og her er tilskuds- og fradragsordninger<br />

en god samtalestarter,«<br />

svarer boligchefen, som understreger, at<br />

interessen for at energirenovere er der,<br />

så snart man giver den et lille skub.<br />

»Bankens rolle er ubetinget at være<br />

finansielle rådgivere og ikke energirådgivere,<br />

men vi vil meget gerne snakke<br />

med kunden om, at energirenovering<br />

giver mening, og hvor man skal starte.<br />

Vi oplever, at det ofte er de små, nemme<br />

ting, der giver aha-oplevelsen til at<br />

fortsætte energirenoveringerne,« siger<br />

han. Det kan være hulmursisoleringen,<br />

som flere kan betale kontant, og som<br />

hurtigt betaler sig hjem.<br />

»I denne mærkelige periode vi er i nu,<br />

kan man med fordel bruge de penge,<br />

man har stående på nødvendige energirenoveringer,<br />

da man i dag betaler<br />

penge for blot at have dem stående,«<br />

afslutter Lasse Nygaard.<br />

Så nemt kan du finde dit<br />

energipotentiale<br />

På <strong>Energihjem</strong>.dk har vi udviklet<br />

en beregner, der giver indblik i,<br />

hvilke muligheder og gevinster,<br />

der er ved at energirenovere<br />

netop dit hus. Når du indtaster<br />

din adresse, kan vi ud fra din<br />

energimærkerapport vise dig:<br />

› De rentable energiforbedringer<br />

i dit hus.<br />

› Prisen på renoveringerne<br />

og hvor hurtigt de betaler<br />

sig selv hjem.<br />

› Din årlige besparelse i<br />

afgifter, vand og varme.<br />

› Værdistigningen på dit<br />

hus, hvis du energirenoverer.<br />

Tjek dit energipotentiale<br />

på www.energihjem.dk<br />

Indtast din adresse<br />

Se beregning<br />

18 | <strong>Energihjem</strong> | <strong>Forår</strong> <strong>2021</strong>


Annonce<br />

Få en lavere<br />

varmeregning<br />

med varmepumper<br />

fra Bosch<br />

L<br />

A +++<br />

A<br />

Mulighed<br />

for tilskud<br />

Jordvarmepumpe<br />

Compress 7001i LWM<br />

Luft/luft varmepumpe<br />

Bosch Climate 9100i<br />

Luft/vand varmepumpe<br />

Compress 7000i<br />

Luft/vand varmepumpe<br />

Compress 3000 AWS<br />

Gartnervej 32, 4632 Bjæverskov<br />

tlf 53 86 80 53


Reportage - Energitilskud<br />

Husejerens bedste råd til tilskudsansøgningen:<br />

Det var kompliceret,<br />

men det hele værd<br />

Boligejeren Mirja var en af de heldige, der blev forhåndsgodkendt til<br />

Energistyrelsens energitilskud: Bygningspuljen. Vi møder hende på<br />

hjemmeadressen i Solrød Strand, hvor håndværkerne er i fuld gang<br />

med at give hendes nye hus en grøn makeover. Imens deler Mirja ud<br />

af vigtige erfaringer med tilskudssøgningen og energirenovering.<br />

TEKST: NYNNE PIHL GROTH | FOTOGRAFI: EIK FRANKSDOTTIR<br />

»Det har jeg aldrig prøvet før, så det<br />

klarer jeg helt sikkert!«<br />

<strong>–</strong> Pippi Langstrømpe. Et mantra<br />

Mirja Louise Riddervold lever efter<br />

K<br />

ører du cirka 30 kilometer<br />

syd for København, rammer<br />

du satellitbyen Solrød Strand.<br />

Her bor husejeren Mirja<br />

Louise Riddervold <strong>–</strong> skolelærer, mor og<br />

lidt af en Pippi-type. Det kendte Pippi<br />

Langstrømpe citat: »Det har jeg aldrig<br />

prøvet før, så det klarer jeg helt sikkert!«<br />

<strong>–</strong> er nemlig en sigende filosofi for,<br />

hvordan Mirja håndterer nye projekter<br />

herunder totalrenoveringen af hendes<br />

nye hus.<br />

Renoveringsprocessen har allerede budt<br />

på en kompliceret ansøgningsproces til<br />

energitilskud, en hel del håndværkerlingo<br />

og ikke mindst en stor portion<br />

tålmodighed. Vi snakker med den<br />

gæstfrie Mirja over en varm kop kaffe.<br />

20 | <strong>Energihjem</strong> | <strong>Forår</strong> <strong>2021</strong>


Reportage - Energitilskud<br />

Sådan så huset ud, da Mirja<br />

overtog det i sensommeren<br />

2020. Huset spænder over<br />

128 m 2 .<br />

Tilskud til mere end bare<br />

varmepumpen<br />

Energistyrelsen åbnede op for den<br />

første ansøgningsrunde til tilskud fra<br />

Bygningspuljen den 15. oktober 2020,<br />

hvor regeringen havde afsat 245 mio.<br />

kroner til energirenoveringer.<br />

Og herfra gik det stærkt.<br />

Den 7. april kl. 10 åbnes der<br />

igen op for ansøgning til<br />

tilskudspuljen. I <strong>2021</strong> kommer i<br />

alt 3 ansøgningsrunder.<br />

Hold dig opdateret på:<br />

www.energihjem.dk/tilskud<br />

»Jeg vidste, at man skulle være<br />

hurtig, hvis man ønskede tilskud,<br />

men jeg vidste ikke, at man skulle<br />

være så hurtig,« indleder Mirja, der<br />

søgte om tilskuddet samme aften<br />

puljen åbnede.<br />

»Jeg var klar til at søge om tilskud til en<br />

varmepumpe, men i ansøgningsprocessen<br />

fandt jeg ud af, at man også kunne<br />

søge tilskud til nye vinduer og isolering<br />

af diverse bygningsdele, som jeg ikke<br />

havde regnet med. Det var en positiv<br />

overraskelse, da jeg havde overtaget et<br />

gammelt hus. Min ansøgningsliste blev<br />

derfor længere end først antaget,«<br />

siger Mirja og fortsætter:<br />

»I lang tid har jeg kigget efter tilbud på<br />

en varmepumpe til hjemmet, og i den<br />

forbindelse fik jeg det gode råd fra en<br />

energivejleder, at der nok snart ville<br />

komme tilskud til varmepumpen, hvis<br />

jeg ventede lidt. Derfor tilmeldte jeg mig<br />

diverse nyhedsbreve, så jeg kunne holde<br />

mig opdateret og var klar til at søge,«<br />

forklarer Mirja, der var en af de heldige,<br />

der fik tilsagn til både vinduer, isolering<br />

og varmepumpen i det nye hjem.<br />

Netop ‘heldig’ virker som det rigtige ord<br />

at bruge. Tilskudspuljen blev nemlig<br />

opbrugt på blot fire dage, hvor Energistyrelsen<br />

modtog 19.336 ansøgninger.<br />

Kun 5.420 fik tilskud.<br />

»<br />

<strong>Forår</strong> <strong>2021</strong> | <strong>Energihjem</strong> | 21


Reportage - Energitilskud<br />

Var det nemt at søge om tilskud?<br />

Dét spørgsmål stiller vi Mirja, som<br />

bestemt virker som typen, der har styr<br />

på sagerne. På hendes vægge hænger<br />

både projektplaner og plantegninger <strong>–</strong><br />

på den måde kan hun følge udviklingen<br />

på renoveringsprojekterne tæt.<br />

»Det var bestemt ikke nemt at søge om<br />

tilskud,« svarer hun og uddyber:<br />

Vidste du?<br />

.. at klasse 2 vinduer<br />

er mere energirigtige<br />

end klasse 1? Klasse 2<br />

vinduer svarer nemlig<br />

til vinduer med<br />

energimærke A.<br />

»Man skal virkelig kende fagsproget.<br />

Bare dét at svare på om<br />

ens vinduer er klasse 1 eller klasse<br />

2, når producenterne opgører dem<br />

i energimærke A eller B. Samtidig<br />

skulle jeg også selv i gang med<br />

opmålingen, så det var faktisk<br />

ret svært.«<br />

En af de udfordringer som Mirja også<br />

stødte på, var, at der var fejl i hendes<br />

nye energimærke. Energimærket spiller<br />

nemlig en vigtig rolle i ansøgningsprocessen,<br />

da Energistyrelsen blandt<br />

andet bruger energimærkets varmetabsberegninger,<br />

den såkaldte U-værdi, til at<br />

udregne tilskuddets størrelse.<br />

Har du ikke et gyldigt energimærke og<br />

ønsker tilskud til andet end varmepumpen,<br />

skal du have fingrene i et. Som noget nyt<br />

skal bygningen nemlig være energimærket<br />

efter 1. oktober 2012, hvis du skal søge tilskud<br />

til energirenovering.<br />

Før<br />

»Desværre fandt jeg ud af, at der var<br />

flere regnefejl i energimærket, hvilket<br />

betød et betydeligt lavere tilskud end<br />

forventet. Udregningerne gav simpelthen<br />

ikke mening. Derfor kontaktede<br />

jeg energikonsulenten, der havde<br />

udarbejdet rapporten, for at finde hoved<br />

og hale i det og få dem til at ændre<br />

beregningerne. Med andre ord var det<br />

vigtigt, at jeg så hele ansøgningen efter<br />

i sømmene <strong>–</strong> og det er altså svært, når<br />

man ikke har en håndværksmæssig<br />

baggrund,« forklarer hun. Mirjas skarpe<br />

øje og energikonsulentens efterfølgende<br />

rettelser betød, at hun fik 33.000 kroner<br />

mere i tilskud til sine vinduer.<br />

»Det er måske rigtigt, når de siger,<br />

at arkitekter og skolelærere er de<br />

værste i forhold til projekter, fordi<br />

de gerne vil forstå det hele, og<br />

sådan er jeg. Jeg forsøger at sætte<br />

mig nøje ind i dokumenter og krav.<br />

Jeg læser hele teksten kritisk og<br />

sætter spørgsmålstegn,« siger<br />

Mirja med et smil på læben.<br />

»<br />

22 | <strong>Energihjem</strong> | <strong>Forår</strong> <strong>2021</strong>


Annonce<br />

TÆNK ENERGI IND<br />

når du opgraderer boligen<br />

Drømmer du om en ny balkon eller træterrasse at<br />

nyde forårssolen på? Og ønsker du i samme ombæring at<br />

opgradere boligens klima skærm til gavn for både pengepung,<br />

indeklima og miljøet?<br />

Så er Henckelhus ApS det rette firma at kontakte!<br />

Vi er nemlig eksperter i flotte uderum og tænker altid energiforbedringer<br />

ind, når vi er eksperten på opgaven. Vi udskifter<br />

eksempelvis de gamle vinduer eller monterer energivenlige<br />

terrassedøre samtidig. Kun fantasien sætter grænser <strong>–</strong> og vi<br />

er klar med både rådgivning og et godt tilbud!<br />

Tjek vores<br />

prisberegner<br />

på www.henckelhus.dk<br />

E-mail: mail@henckelhus.dk<br />

Tlf.: 24 24 76 37<br />

CVR: 36433159<br />

- Vi dækker hele Sjælland!


Reportage - Energitilskud<br />

Du kan ikke få tilskud til<br />

solcelletag, men Mirja<br />

mente stadig, at det var<br />

en god investering på sigt.<br />

Både for klimaet men også<br />

for pengepungen.<br />

Før<br />

Lidt af en idealist<br />

Formålet med Bygningspuljen er at<br />

sætte skub i energirenovering af den<br />

eksisterende boligmasse. En vigtig<br />

dagsorden, hvis man spørger<br />

husejeren Mirja:<br />

»Jeg er nok lidt af en idealist, og derfor<br />

synes jeg, at den grønne omstilling er<br />

vigtig. Måske skulle man bruge pengene<br />

på noget andet, men jeg synes, det handler<br />

om at gøre noget, hvor man kan, til<br />

gavn for vores allesammens klima.<br />

Og så er det et plus, at der både er en<br />

miljørigtig og økonomisk gevinst,«<br />

siger Mirja, hvis egne grønne ambitioner<br />

gik ud over energitilskuddet.<br />

»Jeg har længe drømt om et solcelletag.<br />

Jeg blev derfor lidt ærgerlig, da jeg fandt<br />

ud af, at der ikke er tilskud til dette.<br />

Det stoppede mig dog ikke. Et solcelletag<br />

er en god måde at være med til at<br />

støtte den grønne omstilling på. Mit tag<br />

trængte alligevel til en udskiftning og<br />

den merpris, der er ved at få solceller i<br />

forhold til et almindelig tag, er ikke<br />

noget, der forskrækker voldsomt,«<br />

uddyber hun og peger op på loftet, hvor<br />

det bogstavligt talt regnede ind, da hun<br />

overtog boligen i sensommeren 2020.<br />

24 | <strong>Energihjem</strong> | <strong>Forår</strong> <strong>2021</strong>


Reportage - Energitilskud<br />

1<br />

Mirjas 4 gode råd<br />

til ansøgningen<br />

Indhent tilbud fra<br />

håndværkere inden du søger<br />

Det er en rigtig god idé, at<br />

få tilbud fra håndværkerne<br />

inden du søger puljen. Du må<br />

ikke acceptere tilbuddene<br />

inden, men derfor kan du<br />

godt indhente dem. Det øger<br />

ens viden om projektets omfang,<br />

priser og giver indsigt i<br />

fagsproget.<br />

En kold ventetid<br />

Grundet de mange ansøgere til<br />

Bygningspuljen blev behandlingstiden<br />

hos Energistyrelsen også markant forlænget,<br />

og flere ansøgere modtog først<br />

en forhåndsgodkendelse eller afvisning<br />

i december.<br />

»Jeg følte mig lidt som en hest, der stod<br />

og sparkede for at komme i gang med<br />

energirenoveringerne. I de kolde<br />

måneder er det altså virkelig koldt,<br />

hvis man bare går og venter på en<br />

varmepumpe, fordi man må spare på<br />

olien til fyret,« siger Mirja, som fortsat<br />

afventer hendes vinduer:<br />

Mirjas råd til Energistyrelsen er derfor<br />

klart:<br />

»Energistyrelsen kunne lave nogle<br />

betingede accepter. Eksempelvis kunne<br />

man få lov at bestille vinduerne, hvor<br />

ventetiden er lang, inden man har<br />

forhåndsgodkendelsen på hånden.<br />

Naturligvis med den præmis, at bliver<br />

du ikke forhåndsgodkendt, så må du<br />

selv betale. Det ville også være rart, hvis<br />

man kunne indgå en fast aftale med<br />

håndværkerne inden.«<br />

»<br />

2<br />

Læs dit energimærke<br />

grundigt igennem<br />

Sæt dig ind i energimærket,<br />

så du undgår fejlberegninger.<br />

Du kan også ringe til firmaet,<br />

der har udarbejdet det,<br />

og få dem til at sende hele<br />

rapporten og beregningerne<br />

bag. Der er ikke noget, der er<br />

hemmeligt, men du får dem<br />

ikke automatisk.<br />

»I dag har vi uge 4, og jeg har stadig<br />

intet hørt om levering af mine vinduer<br />

grundet den store efterspørgsel. Det<br />

kan nemt ende i en flaskehals, da mine<br />

håndværkere ikke har en tom kalender i<br />

den nærmeste fremtid.«<br />

3<br />

Få styr på dine papirer inden<br />

Hav alle papirerne i orden på<br />

forhånd, så du har det hele<br />

klar, når puljen åbner. Du skal<br />

bl.a. bruge dokumentation for<br />

ejerskab fra tinglysning.dk,<br />

dit energimærkenummer, liste<br />

over de forbedringer, du skal<br />

have lavet og en ansøgererklæring.<br />

Mirja udskiftede det<br />

gamle oliefyr med en luft<br />

til vand-varmepumpe.<br />

4<br />

Læs op på reglerne<br />

Det er en hårfin grænse i<br />

forhold til, hvad man må og<br />

ikke må gøre, inden man er<br />

godkendt til tilskuddet. Sæt<br />

dig ind i reglerne, så du ikke<br />

spænder ben for dig selv. Du<br />

må eksempelvis ikke indkøbe<br />

materialer eller godkende et<br />

tilbud inden.<br />

<strong>Forår</strong> <strong>2021</strong> | <strong>Energihjem</strong> | 25


Reportage - Energitilskud<br />

Et klækkeligt tilskud sætter skub i<br />

energirenoveringerne<br />

Selvom Mirjas ansøgningsproces har<br />

haft sine bump på vejen, så er hun glad<br />

for den økonomiske håndsrækning til<br />

energirenoveringerne.<br />

»Jeg blev glad, da jeg så, hvor stort tilskuddet<br />

var til nye vinduer, og så gik det<br />

hele bare op i en højere enhed i forhold<br />

til, at jeg havde et gyldigt energimærke<br />

og den økonomiske overtagelse af min<br />

nye bolig, inden tilskuddet gik live,«<br />

slutter Mirja.<br />

Eksempler på hvad Mirja fik i tilskud:<br />

› Isolering af udnyttet tag på 117 m 2 = 21.060 kr.<br />

› Isolering af terrændæk på 33 m 2 = 7.590 kr.<br />

› Facadevinduer med et areal på 35,1 m 2 = 77.132 kr.<br />

› Varmepumpe A+++ til 128 m 2 = 28.000 kr.<br />

Du kan ikke få tilskud til<br />

»gør-det-selv«-arbejde og<br />

skal, ligesom Mirja, alliere dig<br />

med dygtige håndværkere.<br />

26 | <strong>Energihjem</strong> | <strong>Forår</strong> <strong>2021</strong>


Annonce<br />

SPECIALISTER<br />

I MILJØSSANERING, MILJØSCREENING, NEDRIVNING SAMT<br />

SANERING AF SKIMMEL, PCB, BLY, ASBEST MM.<br />

VI ER MED DIG<br />

HELE VEJEN!<br />

Vi hjælper både virksomheder, det offentlige og private med nedrivning af tilbygninger, indmad i hjemmet, ejendomme og en masse andet.<br />

Der er ikke den type opgave inden for nedrivning, som vi ikke kan klare.<br />

Vi tilbyder også vores kompetencer inden for rådgivning samt vejledning i miljøsanering & miljøscreening.<br />

Vi tænker altid grønt, og tilpasser enhver opgave vi har, med største omhu. Således at mængden af miljøfarligt affald reduceres til et minimum.<br />

MBA Miljø ApS er en del af Dansk Center for Miljøscreening ApS og derfor kan vi også tilbyde sanering af skimmel, PCB, bly, asbest mm.,<br />

udarbejde miljørapporter samt at lave miljøtjek ifm. huskøb.<br />

Vi står altid til rådighed og vi glæder os til at høre fra dig!<br />

MBA Miljø ApS og Dansk Center for Miljøscreening • Ellekær 14, DK-2730 Herlev<br />

T : 70 77 77 71 • E : info@mbamiljoe.dk og info@miljoescreening.dk • W : mbamiljoe.dk og miljoescreening.dk


Tilskud og fradrag<br />

Oversigt:<br />

Tilskud og fradrag i <strong>2021</strong><br />

Tilskud, fradrag og diverse andre ordninger. Der<br />

er mange ting at holde styr på, hvis du vil søge de<br />

forskellige tilskud og fradrag til energirenovering<br />

i boligen. Her får du en oversigt over de aktuelle<br />

tilskud og fradrag i <strong>2021</strong>.<br />

TEKST: METTE BLUME<br />

Husk, at det ikke er muligt at kombinere de<br />

forskellige tilskud og fradrag. Find derfor<br />

én ordning, der passer til dine behov og<br />

din renovering.<br />

Energitilskud <strong>–</strong> Bygningspuljen<br />

Det er Energistyrelsen, der administrer<br />

denne tilskudspulje.<br />

Hvad kan du blandt andet søge til?<br />

› Isolering <strong>–</strong> dog ikke af hulmur<br />

› Varmepumper og jordvarme<br />

› Udskiftning af vinduer og døre<br />

› Etablering af ventilation<br />

› Energimærkning<br />

Læs det med småt på:<br />

www.energihjem.dk/tilskud<br />

ansøgningsrunde åbner op den 7. april<br />

kl. 10. Det er første uge efter påsken.<br />

Det forventes, at de to andre ansøgningsrunder<br />

bliver i august og oktober/<br />

november.<br />

Hvordan søger jeg?<br />

Energitilskuddet søges gennem<br />

Energistyrelsens hjemmeside og deres<br />

ansøgningsportal.<br />

Hvem kan søge?<br />

Alle der ønsker at energirenovere<br />

helårsboligen. Boligforeninger kan også<br />

søge puljen.<br />

Hvornår åbner puljen?<br />

Energitilskudspuljen åbner løbende i<br />

perioden 2020-2026. Puljen for 2020<br />

blev lynhurtigt opbrugt. I <strong>2021</strong> vil der<br />

blive åbnet op for tre anøsgningsrunder,<br />

hvor den første<br />

28 | <strong>Energihjem</strong> | <strong>Forår</strong> <strong>2021</strong>


Tilskud og fradrag<br />

Håndværkerfradraget<br />

Hvad kan du blandt andet søge til?<br />

› Isoleringsarbejde <strong>–</strong> også af hulmur<br />

› Udskiftning af vinduer og døre<br />

› Solceller, varmepumper, ventilation<br />

› Klimasikring<br />

› Varmepumper<br />

Hvor meget får du i fradrag?<br />

I <strong>2021</strong> er beløbet hævet til 25.000 kroner<br />

per person over 18 år i husstanden.<br />

For at få fradrag i <strong>2021</strong>, for arbejde<br />

udført i <strong>2021</strong>, skal arbejdet være betalt<br />

senest 28. februar 2022. »<br />

Læs det med småt på skat.dk. I skrivende<br />

stund er skat.dk ikke opdateret med de<br />

nye satser. Det er dog blot en formalitet.<br />

Hvem kan søge?<br />

Alle der er over 18 år, og som er skattepligtige<br />

i Danmark kan søge om håndværkerfradraget.<br />

Fradraget kan søges<br />

til helårsboligen samt fritidsboligen og<br />

sommerhuset.<br />

Annonce<br />

Få styr på energimærket,<br />

så du kan søge tilskud<br />

Hos Norca ApS er vores kompetencefelt bredt funderet<br />

inden for energirenoveringer og ingeniørrådgivning.<br />

Energimærkninger<br />

Energirådgivning<br />

Tegning og beregning<br />

som ingeniørydelse<br />

Få tilskud til:<br />

Klimaskærm:<br />

• Efterisolering af ydervægge,<br />

tag og loft<br />

• Efterisolering af terrændæk<br />

og kældergulv<br />

• Efterisolering af<br />

ydervægsfundament<br />

• Udskiftning af vinduer<br />

herunder ovenlysvinduer,<br />

terrassedøre og evt. yderdøre<br />

• Montering af forsatsvinduer<br />

Drift:<br />

• Konvertering til varmepumpe<br />

(luft/vand eller jordvarme)<br />

• Etablering af mekanisk<br />

ventilation(ventilationsanlæg)<br />

• Etablering af vandbårent<br />

varmeanlæg<br />

www. norca.dk<br />

Tlf.: 30701449<br />

E-mail: csm@norca.dk<br />

CVR: 40013296<br />

Adresse: Ny Holstedvej 46<br />

4700 Næstved<br />

<strong>Forår</strong> <strong>2021</strong> | <strong>Energihjem</strong> | 29


Tilskud og fradrag<br />

Afkoblingsordningen<br />

Hvad kan du søge til?<br />

Denne pulje dækker afkoblingsgebyret<br />

på 8.000 kroner, som det i dag koster i<br />

gebyr at afkoble gasfyret.<br />

Hvem kan søge?<br />

Alle private husejere, der skal afkoble<br />

deres gasfyr kan søge puljen. Puljen<br />

forventes at finansiere omkring 55.000<br />

husholdningers afkobling af gasfyr.<br />

Hvornår åbner puljen?<br />

I skrivende stund er den seneste<br />

melding fra Energistyrelsen, at<br />

afkoblingsordningen træder i kraft<br />

i løbet af marts <strong>2021</strong>.<br />

Nettomålerordningen til solceller<br />

Hvad kan du søge til?<br />

Hvis du overvejer at få solceller på taget,<br />

skal du søge om nettoafregning, inden<br />

solcellerne installeres. Nettoafregningen<br />

fritager dig helt eller delvist fra at betale<br />

elafgifter og strømafgifter af den strøm,<br />

du selv producerer gennem dit solcelleanlæg.<br />

Hvornår åbner ordingen?<br />

Ordningen er allerede åben for<br />

ansøgere.<br />

Hvem kan søge?<br />

Du kan søge nettomålerordningen,<br />

hvis du skal installere solceller i egen<br />

forbrugsinstallation, som du ejer<br />

100 procent selv.<br />

Du kan læse mere uddybende omkring tilskud- og fradragsmuligheder på:<br />

www.energihjem.dk/tilskud-finansiering<br />

30 | <strong>Energihjem</strong> | <strong>Forår</strong> <strong>2021</strong>


Annonce<br />

Trænger kulden<br />

ind gennem<br />

dine vinduer og døre?<br />

- Hjælp varmen med at blive inde!<br />

Med stor erfaring og sans for detaljer og indeklima<br />

udskifter AC Byg & Montage ApS dine gamle vinduer<br />

og døre til nye og mere energirigtige modeller.<br />

AC Byg & Montage ApS kører på hele Sjælland, og vi<br />

bistår gerne med kompetent rådgivning og sparring,<br />

når det kommer til energirigtige vinduer og døre. Ring<br />

eller skriv til os for en god snak og et uforpligtende<br />

tilbud på din næste tømreropgave.<br />

Psst... Vi hjælper også med:<br />

• Træterrasser<br />

• Tagopgaver<br />

• Havearbejde<br />

• Brolægning<br />

www.acbygogmontage.dk<br />

+45 2015 3343 · ac@acbm.build · Sikærsvej 21, 4621 Gadstrup


Husk, at du kan få<br />

25.000 kr.<br />

i håndværkerfradrag<br />

til isolering<br />

i <strong>2021</strong>!<br />

Årets<br />

Energi isolatør<br />

i 2019 og 2020


Annonce<br />

Jag kulden bort<br />

<strong>–</strong> og øg komfort!<br />

Et velisoleret hus holder bedre på varmen og har<br />

dermed direkte indflydelse på din varmeregning!<br />

Ovenikøbet bidrager isoleringen til et bedre indeklima<br />

ved at mindske kulde, træk og fugt, hvilket øger den<br />

hjemlige komfort og bidrager til et bedre indeklima.<br />

En fornyet og forbedret isolering af boligen kan<br />

i mange tilfælde være nok til at løfte husets<br />

energimærke en klasse op, hvilket kan øge boligens<br />

salgsværdi.<br />

Ring til os på<br />

40 30 31 05<br />

og hør mere!<br />

Skal du bruge flere gode grunde til at forbedre<br />

din isolering derhjemme?<br />

Så tænk på klimaet! En velisoleret bolig mindsker<br />

naturligvis også CO 2<br />

-udledningen, hvorfor vores kære<br />

planet vil takke dig!<br />

Hos A-Z Isolering & Totalentreprise ApS er vi specialister<br />

i både miljørigtigt såvel som effektivt kvalitetsarbejde.<br />

Vi foretager bl.a. loft- og hulmursisolering samt<br />

meget mere!<br />

Vi er din garanti for kvalitet, og vi hjælper dig meget<br />

gerne. Slå på tråden på 40 30 31 05 til en uforpligtende<br />

snak om, hvordan vi forbedrer din boligs isolering.<br />

Michael Ludvig Kruse<br />

Indehaver<br />

Ser dit loft også sådan ud?<br />

<strong>–</strong> Bare rolig, vi får styr på det!<br />

Web: www.a-zisolering.dk<br />

Tlf.: 40 30 31 05<br />

E-mail: mk@a-zisolering.dk<br />

Adr.:<br />

Industrivej 15 B, 3000 Helsingør


Annonce<br />

Dinstrøm er<br />

GRØN STRØM<br />

Vores mission er klar:<br />

Vi ønsker at energioptimere dine<br />

elinstallationer og hjælpe dig godt<br />

på vej mod et grønnere hjem.<br />

Fordelene ved grøn strøm er nemlig<br />

både økonomiske og miljøvenlige.<br />

Dinstrøm kan hjælpe dig med:<br />

Varmepumper (luft til luft)<br />

Ladestandere til elbilen<br />

LED-belysning<br />

Etablering af nye installationer<br />

Vi er specialister<br />

i varmepumper!<br />

Tlf.: 6131 3050<br />

E-mail: info@dinstrom.dk<br />

CVR: 39160749<br />

Web: www.dinstrøm.dk<br />

Adresse: Nyborgvej 613, 5220 Odense SØ<br />

Vi kører ud på hele Fyn <strong>–</strong> og har altid kvalitetsværktøjskassen i hånden og et stort smil på læben!


Ny varmeafgift<br />

Nye varmeafgifter<br />

skal fremme de grønne<br />

varmekilder<br />

Den 1. januar <strong>2021</strong> trådte en række nye afgifter i kraft for at fremme de<br />

grønne varmekilder. Dette betyder både en sænket varmeafgift og en<br />

forhøjet afgift for fossile brændsler. Her kan du læse meget mere om de<br />

forskellige varmekilder, som vi danskere gør brug af, og hvordan de nye<br />

afgifter kommer til at påvirke netop dig.<br />

TEKST: ANTON EGHOLM<br />

| ILLUSTRATION: PERNILLE SVALEBÆK OG EIK FRANKSDOTTIR<br />

J<br />

orden drejer forhåbentlig en<br />

grønnere fremtid i møde <strong>–</strong><br />

og på flere parametre er det<br />

ovenikøbet en stor økonomisk<br />

fordel for dig at dreje med. <strong>2021</strong> er året,<br />

hvor det bestemt vil kunne mærkes<br />

positivt på pengepungen, hvis man som<br />

boligejer vælger at tage afstand fra de<br />

grå afbrændingsskyer og fossile brændstoffer,<br />

og i stedet hopper med på bølgen<br />

med grøn energi. Læs med her og find<br />

ud af, hvilke varmekilder, der er klimavenlige,<br />

og hvor du kan spare penge på<br />

den lange bane.<br />

De mange varmekilder<br />

Der findes et hav af måder at få øget<br />

temperaturen hjemme i stuerne, og det<br />

er måske endda ikke alle husejere der<br />

er bekendt med, hvilken varmekilde de<br />

selv gør brug af <strong>–</strong> og i al fald hvor varmen<br />

egentlig kommer fra? Varmekilder<br />

kan være både CO 2<br />

-frie, CO 2<br />

-neutrale og<br />

CO 2<br />

-udledende. Med tilskudsordninger<br />

og driftspris er der økonomisk incitament<br />

for at tilkoble sig de CO 2<br />

-frie og<br />

CO 2<br />

-neutrale varmekilder. Det skyldes<br />

blandt andet de afgifter der fra politisk<br />

hold bliver pålagt varmekilderne.<br />

Grøn energi<br />

Det fortsætter med at blive billigere<br />

at producere strøm fra vedvarende<br />

energikilder, hvilket er et stort skridt på<br />

vejen til at udfase afbrænding af fossile<br />

brændstoffer. Med klimaaftalen i hus,<br />

sænkes elvarmeafgiften til et minimumsbeløb.<br />

Det vil sige, at der er blevet<br />

foretaget en markant nedskæring af<br />

prisen siden 2017. I 2017 var elvarmeafgiften<br />

nemlig på 40 øre/kWh, hvorefter<br />

den blev sat ned til 20,6 øre/kWh<br />

i 2020, for derefter at blive barberet helt<br />

ned til 0,4 øre/kWh for virksomheder<br />

og 0,8 øre/kWh for private gældende<br />

fra den 1. januar <strong>2021</strong>. Dette gælder vel<br />

at mærke for det generelle elforbrug, og<br />

ikke kun opvarmning med elektricitet.<br />

Her kan du se en oversigt over, hvorfra<br />

de danske ejerboliger og fritidshuse<br />

modtager deres varme:<br />

Varmekilder i ejerboliger og fritidshuse, 2020<br />

Fjernevarme<br />

Naturgas<br />

Elvarme<br />

Olie<br />

Varmepume<br />

Andet<br />

Kilde: Danmarks Statistik og Realkredit Danmark<br />

61 %<br />

14 %<br />

9 %<br />

7 %<br />

4 %<br />

5 %<br />

»<br />

<strong>Forår</strong> <strong>2021</strong> | <strong>Energihjem</strong> | 35


Ny varmeafgift<br />

Hvad med elvarme?<br />

Elvarme er en betegnelse for den opvarmning,<br />

der er el-baseret. På trods af<br />

at varmen er drevet af elektricitet, er det<br />

ikke nødvendigvis en CO 2<br />

-fri energikilde.<br />

Elvarme <strong>–</strong> eksempelvis elradiatorer<br />

<strong>–</strong> er nemlig en af de værste CO 2<br />

-syndere<br />

lige efter kul- og olieafbrænding, hvis<br />

elvarmen ikke fungerer som supplerende<br />

energikilde, men er primus motor<br />

for opvarmningen i huset. Hvis du derimod<br />

vælger en eldrevet varmepumpe<br />

<strong>–</strong> en såkaldt luft-luft varmepumpe <strong>–</strong> er<br />

det en meget økonomisk og klimavenlig<br />

løsning. Det skyldes, at varmepumper<br />

har en stor omsætningsevne, og kan<br />

omdanne 1 kWh elektricitet til<br />

3-5 kWh varme.<br />

Knap så grøn energi<br />

Det er ikke det eneste skridt på den<br />

grønne vej, der bliver taget, når<br />

afgifterne for grøn energi bliver sat ned.<br />

Samtidig med, at det bliver en del billigere<br />

at være forsynet af de klimavenlige<br />

energikilder, bliver det også dyrere at<br />

holde fast i de varmekilder, der sætter<br />

et negativt aftryk på klimaet. For den<br />

grønne omlægning af afgifterne medfører<br />

nemlig også en stigning af rumvarmeafgiften<br />

for de knap så grønne<br />

energikilder. Det vil i fremtiden betyde,<br />

at satsen for varme baseret på fossil<br />

afbrænding, bliver sat op fra 56,7 kr./GJ<br />

til 62,3 kr./GJ. Dette er også omfattet af<br />

aftalen, der trådte i kraft fra den<br />

1. januar <strong>2021</strong>.<br />

3.800<br />

kg CO 2<br />

/år<br />

Grønnere fjernvarme<br />

Fjernvarme spiller også en central rolle<br />

for fremtidens varmeforsyning. På nuværende<br />

tidspunkt består ca. 66 procent<br />

af al fjernvarme af grøn energi, hvortil<br />

de sidste 33 procent er baseret på fossile<br />

brændsler. Dette er et brug af fossile<br />

brændsler, der naturligvis ønskes presset<br />

så langt i bund som muligt. Derfor<br />

foretages der en række initiativer, der<br />

skal være med til at gøre fjernvarmesektoren<br />

fri for kul, olie og naturgas, så<br />

du som husejer kan være sikker på, at<br />

din fjernvarme er grøn og klimavenlig.<br />

Det forventes derfor, at fjernvarmesektoren<br />

i 2030 er helt fri for<br />

afbrænding af fossile brændsler.<br />

Få overblikket over fordele og ulemper<br />

ved de forskellige varmekilder på:<br />

www.energihjem.dk/varmekilder<br />

5.400<br />

kg CO 2<br />

/år<br />

4.100<br />

kg CO 2<br />

/år<br />

Klimaaftrykket fra elvarmen<br />

afhænger også af, hvor<br />

elektriciteten kommer fra.<br />

Gennemsnitligt er 2/3 af den<br />

elektricitet vi bruger i<br />

Danmark baseret på vedvarende<br />

energi, som kommer<br />

fra vind, vand eller sol. Dertil<br />

er den resterende 1/3 stadig<br />

dækket af afbrænding af<br />

fossile brændsler som olie<br />

eller kul. Som kunde hos et<br />

elselskab er det i mange tilfælde<br />

muligt at henvende sig<br />

og bede om at være forsynet<br />

af 100 procent vindenergi <strong>–</strong><br />

på den måde kan du være<br />

sikker på, at dit CO 2<br />

-aftryk er<br />

presset helt i bund.<br />

CO 2<br />

-udledning for<br />

opvarmning af et<br />

gennemsnitligt hus<br />

1.600<br />

kg CO 2<br />

/år<br />

1.300<br />

kg CO 2<br />

/år<br />

36 | <strong>Energihjem</strong> | <strong>Forår</strong> <strong>2021</strong><br />

Kilde: SparEnergi.dk


mr-varmeteknik-logo-tryk.indd 1 23/03/2017 14.57<br />

Ny varmeafgift<br />

Årstal<br />

<strong>2021</strong><br />

2022<br />

2023<br />

2024<br />

2025<br />

2026<br />

2027<br />

2028<br />

2029<br />

2030<br />

Tilskud<br />

410 mio. kr.<br />

500 mio. kr.<br />

455 mio. kr.<br />

375 mio. kr.<br />

545 mio. kr.<br />

545 mio. kr.<br />

240 mio. kr.<br />

260 mio. kr.<br />

280 mio. kr.<br />

300 mio. kr.<br />

Udfasning af olie- og gasfyr<br />

Af klimaaftalen fremgår det, at der<br />

gennem de næste 10 år, vil ske en<br />

udfasning af olie- og gasfyr, med<br />

henblik på at kickstarte den grønne<br />

omstilling. Dette vil i perioden ske<br />

ved hjælp af justeringer i varmeafgifterne,<br />

samt med tilskud til<br />

grønne løsninger. Tilskudspuljen er<br />

på hele 3,9 milliarder kroner og er<br />

fordelt ud over de kommende 10 år<br />

som vist på skemaet.<br />

Der vil derudover følge en pulje til<br />

afkobling af naturgasnettet og<br />

udrulning af fjernvarme. Det<br />

fremgår samtidig, at muligheden<br />

for en låneordning til borgere med<br />

manglende finansieringsmuligheder<br />

undersøges.<br />

Annonce<br />

Spar op til 70 % på din<br />

varmeregning årligt ved at skifte<br />

til en luft-vand varmepumpe i dag<br />

M. R.<br />

armeteknik<br />

Tl<br />

M.R. VVS & Varmeteknik ApS er din ekspert i holdbare og<br />

klimavenlige varmeløsninger, og vi forhandler anerkendte<br />

mærker som Thermia og Vølund. Grundig vejledning og<br />

faglighed har vi i højsædet, når vi hjælper boligejere med:<br />

Luft-vand varmepumper<br />

Jordvarme<br />

Fjernvarme<br />

Service af anlæg<br />

<strong>–</strong> og vi har selvfølgelig autorisationen i orden.<br />

M.R. VVS & VARMETEKNIK APS<br />

+45 6173 3933<br />

www.mr-varmeteknik.dk<br />

mr-varmeteknik@outlook.dk<br />

CVR: 38132598<br />

Tjørnedevej 1, 4340 Tølløse<br />

Vi kører på<br />

hele sjælland!


Finansloven<br />

Finansloven:<br />

Flere penge til<br />

grøn omstilling<br />

Efter kritik af finansloven 2020, der ifølge flere parter manglede<br />

punkter fra den grønne dagsorden, har man i finansloven taget<br />

skeen i den anden hånd og ændret strategi. Dette betyder, at der<br />

er flere initiativer at finde i finansloven <strong>2021</strong>, der er konkrete for den<br />

grønne og bæredygtige omstilling. Her kan du læse om de grønne<br />

initiativer i finansloven <strong>2021</strong>.<br />

TEKST: ANTON EGHOLM | ILLUSTRATION: PERNILLE SVALEBÆK OG EIK FRANKSDOTTIR<br />

F<br />

inansloven for <strong>2021</strong> har bragt<br />

en masse spændende initiativer<br />

med sig <strong>–</strong> alt fra udfasning af<br />

ældre varmemetoder, til pengepuljer,<br />

der fremmer infrastrukturen<br />

og rammerne for cyklister i de danske<br />

gader. Vi har været gennem den nye<br />

finanslov med grønt lys og lygte.<br />

Et højere fradrag på energirenovering<br />

og klimatilpasning<br />

Det står klart i den nye finanslov, at<br />

tilskudspuljer og fradragsordninger er<br />

en væsentlig faktor, når vi skal nå<br />

klimamålene for de kommende år.<br />

Loftet for håndværkerfradrag er derfor<br />

blevet hævet fra 12.800 kr. i 2020 til<br />

25.000 kr. i <strong>2021</strong>. Håndværkerfradraget<br />

er ‘grønt’ og gives primært til energirenoveringer<br />

og klimatilpasninger.<br />

man gennem finansloven <strong>2021</strong> forsøge<br />

at fremskynde markant. Dette betyder,<br />

at der gennem de næste 10 år <strong>–</strong> frem til<br />

år 2030 <strong>–</strong> vil komme årlige tilskud, der<br />

skal fremme grønne varmeløsninger.<br />

Allerede fra i år, er der afsat 410 mio. kr.<br />

til dette formål. I alt er der afsat 3,9 mia.<br />

kr. til formålet.<br />

For at kunne få alle med på den grønne<br />

bølge, er det også i finansloven beskrevet,<br />

at det undersøges, hvorvidt en<br />

mulighed for en låneordning til borgere<br />

med manglende finansieringsmulighed<br />

kan blive aktuel.<br />

Til sidst fremgår det, at der vil følge en<br />

pulje til afkobling af naturgasnettet og<br />

udrulning af fjernvarme.<br />

Forøgelse af Bygningspuljen<br />

Bygningspuljen var et stort hit i 2020 og<br />

de 245 mio. kr. blev uddelt til 5.420 renoveringsivrige<br />

danskere, hvilket svarer til<br />

et gennemsnitligt tilskud på ca. 45.000<br />

kr. pr. projekt. Ovenpå mere end 19.000<br />

ansøgninger blev pengene uddelt efter<br />

et først-til-mølle-princip. I puljen er der<br />

i <strong>2021</strong> allerede afsat 675 mio. kr. <strong>–</strong> og der<br />

vil komme tre ansøgningsrunder i år.<br />

Flere midler til udfasning af<br />

olie- og naturgasfyr<br />

Fossile brændsler er ved at opnå fossilstatus<br />

som energikilde i nutidens grønrevolutionære<br />

samfund. Og den komplette<br />

udfasning af varmeformen, vil<br />

38 | <strong>Energihjem</strong> | <strong>Forår</strong> <strong>2021</strong>


Finansloven<br />

Der bliver også passet på cyklisterne<br />

Danmark er et cykelland, og det vil det blive ved med<br />

at være. Fra og med <strong>2021</strong>, er der blevet sat 370 mio. kr.<br />

af til en forbedring af cykelstiernes infrastruktur, så det<br />

bliver mere attraktiv at benytte sig af cyklen, når man<br />

skal fra a til b.<br />

Puljen fortsætter med at blive uddelt<br />

helt frem til år 2026. Puljen skal fremme<br />

energirenoveringer i helårsboliger samt<br />

i boligforeninger.<br />

En pulje til bæredygtigt byggeri<br />

I finansloven <strong>2021</strong> er også beskrevet en<br />

pulje til fremme af bæredygtigt byggeri.<br />

Med bæredygtigt byggeri mener regeringen<br />

konkrete indsatser, der bidrager<br />

til at understøtte et grønnere og mere<br />

bæredygtigt og kvalitetsbevidst byggeri,<br />

der samtidig er økonomisk bæredygtigt.<br />

Denne pulje vil blive uddelt over en<br />

toårig periode med 25 mio. kr. pr. år.<br />

i <strong>2021</strong> og 2022.<br />

775.000 grønne biler<br />

Parkeringspladser i byområder med<br />

enten elektriske ladestandere eller med<br />

en reservation til elektriske køretøjer,<br />

er efterhånden markant mere udbredt<br />

i storbyerne. Og med finansloven ser vi<br />

frem mod en tid, hvor grønne biler<br />

kommer til at fylde mere i gadebilledet.<br />

En grøn omstilling i transportsektoren<br />

vil medføre, at der bliver afsat 150 mio.<br />

kr. til fremme af de grønne køretøjer i<br />

<strong>2021</strong>. Hertil følger 50 mio. kr. i 2022 og<br />

derefter 10 mio. kr. årligt fra 2023-2025.<br />

Derfor bliver det altså billigere at hoppe<br />

i elbilen, hvorfor man ser frem til en<br />

estimeret stigning på 775.000 grønne<br />

biler på de danske landeveje. I samme<br />

ombæring bliver det dyrere at køre knap<br />

så grønt <strong>–</strong> benzin og diesel bliver nemlig<br />

pålagt en prisstigning.<br />

Kystsikring er også med<br />

Vores kyster bliver ikke overset <strong>–</strong> der<br />

bliver nemlig sat hele 350 mio. kr. af til<br />

kystsikring landet over fra i <strong>2021</strong> og tre<br />

år frem.<br />

<strong>Forår</strong> <strong>2021</strong> | <strong>Energihjem</strong> | 39


Annonce<br />

SÆT STRØM TIL DIN<br />

GRØNNE BILDRØM<br />

Overvejer du også at hoppe med på den grønne bølge og investere<br />

i en elbil? Så lad JD-Consult hjælpe dig godt på vej. Vi er nemlig<br />

eksperter i etablering af ladestandere til elbiler i private hjem.<br />

Vi er autoriserede elektrikere med solid erfaring i branchen.<br />

Trænger dine el-installationer derfor til et eftersyn eller en<br />

energioptimering, står vi også til rådighed her.<br />

Vil du høre mere om el-arbejde i dit hjem, må<br />

du derfor endelig kontakte os på:<br />

40 22 61 19<br />

jd@jd-consult.dk<br />

www.jd-consult.dk<br />

Oliefabriksvej 130<br />

2770 Kastrup


Annonce<br />

Regnen kommer<br />

- undgå våde fødder i baghaven<br />

Vi er et firma med grønne fingre og med stor ekspertise i at<br />

anlægge flotte, grønne arealer og opholdssteder i din have<br />

<strong>–</strong> og vi gør det altid med omtanke for klimaudfordringer!<br />

Vi laver bl.a. faskiner og nedsivningsanlæg for at afhjælpe<br />

de store vandmængder fra nedbøren samt det stigende<br />

grundvand. Vores anlægsgartnere kan også lave et æstetisk<br />

flot regnbed, som fungerer som et naturligt afløb for nedbør,<br />

men samtidigt giver gode betingelser for både flora og<br />

fauna.<br />

Skal haven<br />

klimasikres, eller<br />

blot have et lft?<br />

Ring til os på tlf.:<br />

70 200 844<br />

OBS! Du kan få<br />

håndværkerfradrag<br />

på klimasikring i <strong>2021</strong>!<br />

www.egedalgruppen.dk · egedal@egedalgruppen.dk · +45 70 200 844 · Svalehøjvej 6, 3650 Ølstykke · CVR: 29060754


Klima<br />

Klimaforsker:<br />

Stigende havniveau og øget<br />

nedbør truer Danmark<br />

Havene stiger, isen smelter og regnen falder <strong>–</strong> med andre ord: Det bliver<br />

varmere og vådere. Og dét kan true vores hjem med oversvømmelser i<br />

kælderen og sjap i haven. Læs med her, hvor en klimaforsker hjælper os<br />

med at forstå klimaforandringerne og naturens advarsler.<br />

TEKST: METTE BLUME<br />

| ILLUSTRATION: EIK FRANKSDOTTIR<br />

Ingen kan påstå, at de ikke har hørt<br />

om klimaforandringer og den globale<br />

klimakrise. En klimakrise, der også<br />

sætter sit aftryk på Danmark i form<br />

af længere perioder med tørke, skybrud<br />

og et stigende havniveau <strong>–</strong> og for dem,<br />

der bor tæt på kysten, er det stigende<br />

havniveau ikke uden betydning.<br />

»Stigende vandstand er et stort problem,<br />

når det kommer til danskernes boliger.<br />

Vi ved, at havet gradvist stiger, og det<br />

betyder, at hvis man bor tæt på havet,<br />

er det en udfordring,« siger Eigil Kaas,<br />

der er professor i Is-, Klima- og Geofysik<br />

ved Københavns Universitet.<br />

Eigil Kaas forklarer, at der er flere<br />

årsager til den stigende vandstand, som<br />

kan ende med at sive ind i vores haver.<br />

»Hvis vi ser på verdenshavet som<br />

helhed, så skyldes den stigende vandstand<br />

en udvidelse i vandet, når det<br />

bliver varmet op som følge af den<br />

globale opvarmning. Derudover stiger<br />

vandstanden fordi, at gletsjere og is på<br />

Grønland og Antarktis smelter,« siger<br />

Eigil Kaas og uddyber, at verdenshavet i<br />

gennemsnit stiger 3-4 millimeter årligt.<br />

Danmark er notorisk udsat<br />

Danmark er som bekendt et land med<br />

mange kyster og lange strande.<br />

Netop derfor peger Eigil Kaas også på,<br />

at Danmark i høj grad er udsat, når<br />

det kommer til stormfloder og forhøjet<br />

vandstand. »<br />

42 | <strong>Energihjem</strong> | <strong>Forår</strong> <strong>2021</strong>


Annonce<br />

ATTRAKTIV<br />

FINANSIERING<br />

TILBYDES<br />

Næstved Vinduer & Døre er vinduesmestre for VELFAC og har siden 1993<br />

været garant for energibesparende løsninger, som både kvitterer med<br />

økonomisk og klimamæssig gevinst. Det æstetiske udtryk vægtes højt,<br />

når vi er på sagen, og vi rådgiver både i forhold til boligens helhedsudtryk<br />

og indeklima. Vi er perfektionistiske og lægger vægt på de små<br />

detaljer, der gør den store forskel i hverdagen. Kort fortalt: Med os er du<br />

sikret et flot og funktionelt resultat.<br />

Som specialister i fugeteknik kan vi tilbyde dig hele pakken <strong>–</strong> vi bistår<br />

med alt fra rådgivning og opmåling, til montering, fugning og oprydning.<br />

Vi holder os konstant fagligt opdateret, så du kan vælge mellem<br />

de nyeste og mest innovative vinduer og døre på markedet.<br />

Kom forbi vores vinduesudstilling på Bådebyggervej 10 i Næstved, og<br />

oplev de nye vinduer og døre, før du beslutter dig. I samme ombæring<br />

tager vi en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe dig med at<br />

holde på varmen og forbedre indeklimaet. Er du ikke i nærheden af<br />

Næstved, er du altid velkommen til at ringe eller skrive til os.<br />

NVD <strong>–</strong> NÆSTVED VINDUER OG DØRE<br />

Bådebyggervej 10, 4700 Næstved<br />

Tlf.: 40 45 64 98<br />

mail@nvdenergi.dk / / www.nvdenergi.dk


Klima<br />

»Danmark er notorisk udsat. Specielt i<br />

Sønderjylland har der været katastrofale<br />

stormfloder. Der findes en søjle i Ribe,<br />

hvor man kan se, hvor højt vandet har<br />

stået under de forskellige stormfloder,«<br />

fortæller Eigil Kaas og uddyber, at<br />

Sønderjylland nu er ret godt beskyttet<br />

mod stormfloder, fordi der er bygget<br />

store diger, som forebygger stormfloder<br />

og oversvømmelser.<br />

Eigil Kaas understreger dog, at der er<br />

steder i de indre danske farvande, hvor<br />

man ikke har været klar over truslen for<br />

en stor stormflod fra øst. Vinden spiller<br />

nemlig selvsagt en stor rolle, når det<br />

kommer til risikoen for stormflod.<br />

Stormflod er betegnelsen for<br />

en kraftigt forhøjet vandstand<br />

langs kysten, som er<br />

forårsaget af stormvejr.<br />

Kilde: DMI<br />

Nedbørssikring og bortledning af regnvand<br />

Som bekendt falder der gradvist mere regn, og vi har allerede nu<br />

oplevet utrolige regnskyl de seneste år. I den forbindelse er det<br />

vigtigt at huske, at det er boligejerens pligt at sørge for, at regnvandet<br />

bortledes. Sjap i haven eller søer i indkørslen kan nemlig<br />

på sigt skade bygningen.<br />

Boligejeren har krav på at bortlede vand fra:<br />

› Tag<br />

› Altan<br />

› Store arealer med fliser eller<br />

fast belægning<br />

Nedbørssikring af flade tage<br />

Når taget er fladt, har regnvand sværere ved at komme væk,<br />

men det er der heldigvis råd for.<br />

Ved flade tage bør du:<br />

› Sikre at hældningen er tilstrækkelig.<br />

› Store lodrette flader<br />

› Kældernedgange<br />

› Terrasse<br />

› Sikre at afløbskanalerne på taget er rene for blade og snavs.<br />

› Undersøge om taget har en murkrone. Såfremt det er<br />

tilfældet, kan murkronen sænkes, og såkaldte udspyr etableres.<br />

› Overveje muligheden for et sedumtag, der suger vandet.<br />

Risikoområde<br />

Holstebro<br />

Randers<br />

Fjord<br />

»Klimaet og de stigende vandstande er<br />

særligt et problem ved de snævre lange<br />

fjorde. Fordi hvis der er vind i dem, vil<br />

vandene kunne stige ved en stormflod,<br />

og hvis den stormflod kommer oveni<br />

den generelle stigning i havet, så vil<br />

flere områder opleve meget høje vandstande,«<br />

siger Eigil Kaas.<br />

Esbjerg<br />

Vejle<br />

Kolding<br />

Juelsminde<br />

Fredericia<br />

Odense<br />

Fjord<br />

Nyborg<br />

Korsør<br />

Køge Bugt<br />

København<br />

Tilbage i 1872 oplevede vi en stor<br />

stormflod i det sydlige Danmark, hvor<br />

mindst 80 personer omkom. Og selvom<br />

det virker meget voldsomt i et lille trygt<br />

land som Danmark, så tegner det til, at<br />

en stormflod godt kunne komme igen.<br />

Klimaforskeren understreger dog, at det<br />

sker meget sjældent.<br />

Aabenraa<br />

Vordingborg<br />

Sydlolland<br />

44 | <strong>Energihjem</strong> | <strong>Forår</strong> <strong>2021</strong>


Klima<br />

Diger sikrer kysterne<br />

Havets og vindens styrke kommer ofte<br />

bag på os alle, derfor skal der også mere<br />

til end blot en sandsæk eller to, hvis du<br />

som boligejer vil helgardere dig mod<br />

stormfloder og forhøjet vandstande.<br />

»Hvis man vil være sikret i tilfælde af<br />

stormflod og generelt en højere vandstand<br />

er den mest effektive løsning at<br />

bygge store diger, som beskytter kysten.<br />

I Holland er man gået langt og har bygget<br />

endnu større diger, end dem vi har<br />

herhjemme. De er dog p.t. overdimensionerede,<br />

men så er de fremtidssikret,«<br />

siger Eigil Kaas.<br />

Diger er ofte bygget af<br />

komprimeret lerholdig jord, der har<br />

høj vandtæthed og som hindrer<br />

vandet i at nå bredderne.<br />

Eksempler på<br />

kystsikring<br />

Hvad er kystsikring?<br />

Lad os starte helt fra bunden og<br />

definere, hvad kystsikring egentlig er.<br />

Kystsikring er en måde, hvorpå man<br />

kan forebygge, således vandet ikke løber<br />

over bredderne.<br />

Det er som udgangspunkt kystkommunernes<br />

ansvar at sørge for, at kysterne<br />

holdes sikre. Hvis man som boligejer<br />

mener, at der mangler kystsikring omkring<br />

ens ejendom, er der dog mulighed<br />

for at anmode om igangsættelse af et<br />

kystsikringsprojekt ved at indgive en<br />

skriftligt begrundet anmodning til<br />

kommunalstyrelsen.<br />

»<br />

Skråningsbeskyttelse sikrer,<br />

at skråningen nær kysten<br />

ikke bliver nedbrudt.<br />

Vedligeholdelse er et nøgleord,<br />

når det kommer til kystsikring.<br />

Det kan eksempelvis være i form<br />

af strandrensning.<br />

Tilførsel af ekstra sand og<br />

plantesikring af klitterne.<br />

Faskiner etableres for at<br />

bibeholde strandens sand og<br />

holde vandet væk fra stranden.<br />

Etablering af høfder,<br />

der bryder bølgerne og holder<br />

sandet inde på stranden.<br />

<strong>Forår</strong> <strong>2021</strong> | <strong>Energihjem</strong> | 45


Klima<br />

Er din bolig vandtæt?<br />

Noget af det mest grundlæggende i<br />

forbindelse med oversvømmelser i<br />

hjemmet er naturligvis bygningens<br />

tæthed. Her peger Eigil Kaas på, at du<br />

som boligejer kan undersøge netop det<br />

ved et tryktjek.<br />

»Der er mange bygninger, der bliver<br />

tryktjekket i forbindelse med energiplanlægning<br />

for at undersøge, om<br />

bygningerne er helt tætte. Det er klart,<br />

at hvis huset er helt tæt ved en trykmåling,<br />

så vil der også komme væsentligt<br />

mindre vand ind,« siger Eigil Kaas.<br />

Mere nedbør bliver højst sandsynligt<br />

også en fast del af vores hverdag i fremtiden,<br />

hvorfor det er vigtigt, at vandet<br />

kan komme væk igen, når først det er<br />

faldet.<br />

»Stigende nedbør er en klimatrussel,<br />

som man heldigvis allerede er i gang<br />

med at klimatilpasse sig imod. Her<br />

arbejder man på, hvordan man bedre<br />

kan få vand væk i form af afløb eller<br />

andet,« forklarer Eigil Kaas.<br />

Vigtigst af alt:<br />

Sænk CO 2<br />

-udledningen<br />

Som boligejer kan man altså klimatilpasse<br />

og forberede sig på morgendagens<br />

klimaforandringer. Det er dog vigtigt<br />

at huske, at vi ikke kun skal tilpasse os,<br />

men også forebygge fremtidige klimaforandringer,<br />

og her peger Eigil Kaas på<br />

CO 2<br />

som den helt store klimasynder.<br />

»Det eneste vi kan gøre, hvis vi virkelig<br />

vil forebygge på lang sigt, er at sænke<br />

vores udledning af CO 2<br />

. Det gælder ikke<br />

kun i Danmark, men i særdeleshed<br />

også globalt. Vi skal dog have begge<br />

elementer i spil, både forebyggelse og<br />

tilpasning,« afslutter Eigil Kaas.<br />

Tilskud eller fradrag på klimasikring<br />

Hvis du ønsker økonomisk støtte til<br />

klimasikring af boligen, bør du undersøge<br />

muligheden for håndværkerfradrag<br />

og kommunale tilskud. De kan dog ikke<br />

kombineres.<br />

I flere kommuner kan du søge om<br />

tilskud til eksempelvis et regnvandsanlæg,<br />

som en faskine, og få pengene<br />

retur. Man skal dog huske, at det kræver<br />

kommunens tilladelse at få en faskine<br />

etableret. For at få tilladelse og tilskud<br />

skal du udfylde et ansøgningsskema til<br />

kommunen eller forsyningsvirksomheden.<br />

Du kan finde mere information<br />

om dette på din kommunes hjemmeside.<br />

Det er også muligt at få fradrag på<br />

klimasikring, og som boligejer kan du<br />

få op mod 25.000 kroner per person i<br />

fradrag på håndværkerlønnen i <strong>2021</strong> på<br />

nedenstående klimasikringsopgaver:<br />

› Kloakarbejder på egen grund<br />

› Udskiftning af kloakrør<br />

› Fornyelse og etablering af dræn<br />

› Udskiftning af opsamlingstank<br />

› Nedsivningsanlæg<br />

› Minirensningsanlæg<br />

› Rodzoneanlæg<br />

› Højvandslukkere<br />

Hvad er klimasikring?<br />

Klimasikring er en måde, hvorpå boligen sikres mod klimatrusler,<br />

såsom øget nedbør.<br />

Eksempler på klimasikring af boligen:<br />

1. En faskine er en attraktiv metode, der afleder vandet i haven.<br />

En faskine er et hulrum i jorden, der er fyldt med sten og<br />

fyldemateriale. Vandet ledes ned i hulrummet og optages<br />

herefter i jorden og ledes ned i grundvandet.<br />

2. Et nedsivningsanlæg er en løsning, der hjælper med afledning af<br />

husspildevand. Anlægget er en tank, der bliver forbundet til rør<br />

i det øverste jordlag, hvorfra husspildevandet udledes og siver<br />

ned gennem jordlagene.<br />

3. Et omfangsdræn er en anden måde, hvorpå vandet kan<br />

afledes. Det er en rørløsning, der er gravet ned langs husets<br />

ydermure, og som skal optage alt overskydende vand i<br />

forbindelse med skybrud eller andet.<br />

4. Et regnbed, der placeres et lavtliggende punkt i haven,<br />

hvor regnen naturligt løber hen og ophobes.<br />

Læs mere om klimasikring på: www.energihjem.dk/klimasikring<br />

46 | <strong>Energihjem</strong> | <strong>Forår</strong> <strong>2021</strong>


Annonce<br />

Sæt grøn strøm til<br />

både bolig og bil<br />

Farum Installationsforretning er din ekspert, når el-arbejdet<br />

kalder <strong>–</strong> og med mere end 90 år i branchen kan du trygt læne<br />

dig tilbage, når vi er fagmanden på opgaven. Udover almene<br />

el-installationer har vi specialiseret os i solcelleanlæg og<br />

ladestandere til elbiler.<br />

Vi ved nemlig, at grøn energi er god energi!<br />

Vores serviceniveau er ligesom vores kvalitet altid i top, og vi står<br />

altid til rådighed, hvis du ønsker solid sparring til valg af de rette<br />

solceller til taget eller ladestanderen til bilen. Kontakt os i dag for<br />

en uforpligtende snak på: 21 65 81 26 eller på info@farumel.dk.<br />

Hvorfor vælge os?<br />

Hurtig udrykning<br />

Bedst til prisen<br />

Mere end 90 års erfaring<br />

Et landsdækkende netværk af 190 installatører<br />

Farum Installationsforretning<br />

Højrisvej 17, 3540 Lynge | www.farum-inst.dk | Tlf.: 2165 8126 | info@farumel.dk


Annonce<br />

HAR DIT HUS OGSÅ<br />

SVÆRT VED AT HOLDE<br />

PÅ VARMEN?<br />

Dine vinduers stand har stor betydning for,<br />

hvor meget varme der slipper ud <strong>–</strong> og dermed<br />

en direkte effekt på din varmeregning!<br />

Nye vinduer skærmer dig mod kulde og træk,<br />

såvel som skimmelsvamp og fugt, og dermed<br />

forbedrer indeklimaet hjemme hos dig.<br />

Nye og flotte vinduer vil ovenikøbet gøre dit<br />

hus mere attraktivt at se på og reducere udefrakommende<br />

støj, hvilket vil fryde både øjne<br />

og ører samt øge din hjemlige komfort.<br />

… Og så gør det jo ikke noget, at det også øger<br />

salgsværdien på din bolig!<br />

Få et uforpligtende tilbud på dine vinduesdrømme<br />

Hos Lander & Gerlach er vi eksperter i vinduesudskiftning med klimaet for øje. Så skynd dig at<br />

kontakte os på 30 50 44 55 for en uforpligtende samtale om, hvordan vi kan forbedre din bolig.<br />

I samarbejde med VELFAC vinduesmester og Resurs Bank kan vi nu også tilbyde dig<br />

hjælp til finansieringen af dine spritnye vinduer. Naturligvis med meget lave omkostninger!<br />

Se mere på vores hjemmeside www.lander-gerlach.dk<br />

www.lander-gerlach.dk<br />

Tlf.: 30 50 44 55 | Mail: Sune@Lander-gerlach.dk<br />

Adresse: Håndværkervænget 5, 5700 Svendborg


Annonce


Energi<br />

Solenergi nu og i fremtiden<br />

Solen kan på en god sommerdag skabe mere energi,<br />

end vi som mennesker kan bruge på flere år. Vi dykker<br />

ned i emnet ‘solenergi’ og spørger to eksperter om,<br />

hvordan man med stor fordel for både pengepungen<br />

og klimaet kan gøre brug af solens stråler i boligen.<br />

TEKST: ANTON EGHOLM<br />

| ILLUSTRATION: EIK FRANKSDOTTIR<br />

Vi har været i dialog med<br />

Kurt Mikkelsen, Professor<br />

ved Kemisk Institut på<br />

Københavns Universitet og<br />

Sune Thorsteinsson, Projektleder ved<br />

Institut for Fotonik på Danmarks<br />

Tekniske Universitet, der har givet os<br />

et fagligt indblik i fordele ved solenergi.<br />

Derudover har forskerne givet os lov til<br />

at kigge med i krystalkuglen, hvor der<br />

spås om en fremtid med mere fleksible<br />

og betydningsfulde solceller.<br />

Kortlægning af solenergi<br />

Når vi taler solenergi i Danmark, er det<br />

mest med tanke på solceller og solvarme.<br />

Men hvordan fungerer det <strong>–</strong> og hvad er<br />

forskellen? Vi starter med at kortlægge<br />

de to mest almindelige typer for<br />

solenergi <strong>–</strong> og bliver en smule tekniske.<br />

I solcellernes univers<br />

Solceller er fremadstormende og ses<br />

i det danske landskab i form af<br />

solcelleparker og solpaneler på tagene.<br />

Et solcelleanlæg forsyner som hovedregel<br />

ens hjem med energi, når solens<br />

stråler rammer anlæggets typisk 30-80<br />

solcellemoduler. Vi ser nærmere på de<br />

forskellige solcelletyper her:<br />

En monokrystallinsk solcelle består<br />

af ét siliciumkrystal. Silicium er et<br />

grundstof, som er tilsat små mængder<br />

af fosfor. Denne type af solceller er som<br />

standard sorte med en ensartet overflade<br />

og har runde hjørner. »<br />

<strong>Forår</strong> <strong>2021</strong> | <strong>Energihjem</strong> | 51


Energi<br />

Polykrystallinske solceller indeholder<br />

flere siliciumkrystaller og har ofte et<br />

blåligt skær, der gør solcellerne ‘levende’<br />

at se på.<br />

Tyndfilmssolceller <strong>–</strong> også kaldet amorfe<br />

solceller <strong>–</strong> adskiller sig fra de to andre<br />

solcelletyper ved at være baseret på<br />

såkaldt amorft silicium.<br />

Solcelletagsten <strong>–</strong> også kaldet integreret<br />

solceller <strong>–</strong> producerer, som solcelleanlægget,<br />

jævnstrøm fra solen. Det sker<br />

ved, at energien føres ned til en boks,<br />

hvor den omdannes til vekselstrøm og<br />

lagres i en batteribank.<br />

Et solcelleanlæg på 6 kWh, monteret på<br />

en privat bolig fylder normalvis mellem<br />

15 og 40 m 2 , og starter ved priser på<br />

omkring 45-50.000 kroner.<br />

Hvad med solvarme?<br />

Hvor solceller producerer kilowatt og<br />

derfor elektricitet, producerer solvarme<br />

direkte varme til boligen. Solvarmeanlæg<br />

ses i form af paneler, der er til<br />

forveksling ligner solceller, men<br />

fungerer på en markant anderledes<br />

måde. For inde i panelerne løber en<br />

frostfri væske, der ved varme fra solen<br />

bliver opvarmet. Den varme væske<br />

bliver derfra brugt til opvarmning af<br />

varmtvandsbeholderen og varmer<br />

derigennem brugsvandet til husets<br />

radiatorer op. Der findes to forskellige<br />

former for solvarmeanlæg: Plansolfangeranlæg<br />

og rørsolfangeranlæg.<br />

Et plansolfangeranlæg betragtes som<br />

den mest simple solvarmeanlægstype.<br />

Her optager en metalplade varmen fra<br />

solen, og afgiver varmen til den frostfrie<br />

væske, der løber i rør ved pladens<br />

overflade.<br />

Der er altså flere måde at gøre brug af<br />

solen til at skabe energi og varme i de<br />

private hjem. Hvis du er interesseret i at<br />

læse en mere dybdegående og teknisk<br />

beskrivelse af solceller og solvarme, kan<br />

du gøre det her: www.energihjem.dk/<br />

solenergi<br />

Hvad er fordelene ved anvendelse<br />

af solenergi?<br />

Der er ifølge Sune Thorsteinsson mange<br />

store fordele ved at gøre brug af solens<br />

energiudskilning. Han understreger dog,<br />

at udvinding af solenergi snarere skal<br />

forstås som en høst end en udvinding:<br />

»Jeg vil ikke kalde det udvinding<br />

men snarere anvendelse eller ‘høst’<br />

af solenergi. Anvendelse af solenergi<br />

er vigtigt, dels fordi solen er<br />

den største energiressource, vi har<br />

på jorden. Vi kan høste solenergien<br />

direkte via eksempelvis solceller,<br />

men også indirekte via de<br />

elementer, som solen påvirker i<br />

form af vind, og afbrænding af<br />

biomasse dannet ved fotosyntese,«<br />

siger Sune Thorsteinsson.<br />

Varme og sollys giver os altså energi på<br />

flere måder, end man som så tænker<br />

over. Biobrændsler og vindenergi kan<br />

nemlig begge betragtes som indirekte<br />

energikilder, da startskuddet for deres<br />

energiproduktion findes i solen.<br />

Er der nogle måder, der er bedre at<br />

anvende solenergi på end andre?<br />

Der er mange, både direkte og indirekte,<br />

måder hvorpå vi anvender solen som<br />

energikilde. Men hvilken metode er<br />

bedst? Ifølge Sune Thorsteinsson er der<br />

flere ting, man skal tage højde for, inden<br />

man kan besvare dette:<br />

»Kigger vi på de direkte måder, er det<br />

hovedsageligt solvarme og solceller.<br />

Solvarme laver varme og solceller<br />

laver strøm. Derudover er der en<br />

anvendelsesform kaldet Concentrated<br />

Solar Power, hvor spejle reflekterer<br />

sollyset tilbage i et punkt, hvorved<br />

varmen bruges til at drive en turbine.<br />

Disse anlæg har ikke opnået den store<br />

udbredelse, sandsynligvis pga. prisen på<br />

solcellepaneler er faldet så drastisk,«<br />

siger Sune Thorsteinsson, som påpeger,<br />

at solceller i dag har en effektivitet på<br />

omkring 20 procent.<br />

En rørsolfanger består af en række<br />

separate absorbere, som er placeret i<br />

forskellige glasrør, der opvarmer den<br />

frostfrie væske. I og med, at absorberne<br />

er fordelt i forskellige rør, er rørsolfangeren<br />

lettere at vedligeholde, da<br />

man kan nøjes med at skifte de enkelte<br />

glasrør.<br />

Solvarmeanlæg<br />

Hvis du bruger et solvarmeanlæg,<br />

kan du om sommeren trygt slukke<br />

for dit varmeanlæg og stadig have<br />

varmt vand i hanen.<br />

52 | <strong>Energihjem</strong> | <strong>Forår</strong> <strong>2021</strong>


Energi<br />

Kan det betale sig at opføre<br />

solcelleparker i Danmark?<br />

Det er de fleste med bopæl i Danmark<br />

bekendt, at vi får knap så meget sol som<br />

andre, mere sydlige lande.<br />

I Danmark er vi kendte for vores vindmølleparker,<br />

som umiddelbart syner at<br />

passe lige ind i det klima, vi har i<br />

Norden, men det betyder ikke, at<br />

solcellerne er dømt ude.<br />

»Den seneste tid er det bestemt<br />

blevet påvist, at solcelleparker er<br />

særdeles brugbare som vedvarende<br />

energikilde, selv for os i et land<br />

som Danmark med begrænset sol.<br />

Grunden til at solceller stadig er en<br />

effektiv måde at skabe energi på,<br />

er at den komplimenterer vindenergien<br />

rigtig godt. Derudover<br />

bliver produktionen af solceller<br />

billigere, så det er lettere at komme<br />

i gang med at anvende solenergi,«<br />

siger Sune Thorsteinsson.<br />

Er det en fordel at have solceller<br />

monteret i hjemmet?<br />

Der er gode fordele ved at have solcellepaneler<br />

monteret i hjemmet. Hvis man<br />

er selvforsynende med egne solceller, er<br />

man ikke afhængig af el-nettet. Dette<br />

kan være en fordel i forhold til belastning<br />

af nettet. Samtidig vil det prismæssigt<br />

være billigere pr. watt at producere<br />

strømmen gennem større solcelleanlæg.<br />

Rent æstetisk er det naturligvis også<br />

en vurderingssag. Der er dog kommet<br />

en række mere æstetiske løsninger til<br />

etableringen af solceller i de private<br />

hjem, hvilket blandt andet indebærer<br />

bygningsintegrerede solceller <strong>–</strong> eller<br />

solcelletag, som de også kaldes. Dette<br />

spår projektleder Sune Thorsteinsson<br />

også bliver en mere udbredt renoveringstype<br />

for den almene husejer i<br />

den nærmeste fremtid, da det bliver et<br />

lukrativt tilvalg, når taget alligevel skal<br />

renoveres.<br />

Hvordan er muligheden for lagring<br />

af solenergi?<br />

På nuværende tidspunkt er der ikke stor<br />

forskel på lagring af solenergi og hvilken<br />

som helst anden form for strøm. Det vil<br />

sige, at strøm fra solceller kan oplagres i<br />

større batterier i forbindelse med overproduktion.<br />

»Mulighederne for lagring af solenergi<br />

er som alle andre former for strøm. I den<br />

forbindelse kan husstandsbatterier<br />

betale sig økonomisk, hvis det er<br />

kombineret med et solcelleanlæg. Derudover<br />

bruger man overskudsstrømmen<br />

til P2X,« fortæller Sune Thorsteinsson.<br />

P2X står for Power to X, hvori X er<br />

en variabel for det slutprodukt, man<br />

producerer. Det vil altså sige, at man<br />

omdanner overskudsstrømmen til<br />

gas eller væske. Herfra kan det igen<br />

gennem forskellige teknologier<br />

udvindes på ny.<br />

»<br />

Det koster typisk mellem<br />

200-300.000 kroner, at udskifte<br />

et almindeligt tag<br />

og etablere et nyt. Hvor et<br />

solcelletag koster 275.000-<br />

400.000 kroner at etablere. Til<br />

gengæld betaler det sig selv<br />

hjem på sigt, og gør boligen<br />

selvforsynende med strøm.<br />

<strong>Forår</strong> <strong>2021</strong> | <strong>Energihjem</strong> | 53


Energi<br />

Hvilken rolle spiller solenergi<br />

i fremtiden?<br />

Der hersker ikke nogen tvivl om, at<br />

solceller er et fremadstormende grønt<br />

initiativ, der er kommet for at blive.<br />

Solceller bliver gradvist mere udbredt,<br />

og det peger kun på en fremtid, hvor<br />

solceller fylder en større del af landskabet<br />

verden over.<br />

»Vi kommer uden tvivl til at se en<br />

udbygning af solceller på markarealer,<br />

flydende solcelleparker, samt kombinationer<br />

af landbrug og solceller.<br />

Derudover er der stor tiltro til bygningsintegrerede<br />

solceller, der arkitektonisk<br />

kan indpasses i byggerier,« siger<br />

Sune Thorsteinsson.<br />

Et kig i krystalkuglen<br />

Solen producerer enorme mængder af<br />

energi, som vi på jorden kan anvende.<br />

Men hvordan kommer det til at foregå i<br />

fremtiden <strong>–</strong> og i hvilken retning udvikler<br />

solceller sig? Kurt Mikkelsen, forsker<br />

i muligheder med solenergi i fremtiden,<br />

fortæller:<br />

»Først og fremmest kigger vi meget på<br />

fleksibiliteten af nutidens solceller.<br />

De solceller man har i dag, er ofte indkapslet<br />

i et fast glaslignende materiale,<br />

hvilket gør, at de ikke er særlig fleksible.<br />

Det betyder også, at man ikke bare kan<br />

trille dem ud over sit tag eller i haven,<br />

men derimod er nødsaget til at have<br />

dem fastmonteret. Det vi undersøger er,<br />

hvordan man kan gøre solceller nogenlunde<br />

fri for denne indkapsling. Derudover<br />

vil solcellerne både blive billigere<br />

at producere, hvis man fjerner glasset,<br />

samt bedre til at optage energien <strong>–</strong> så det<br />

er noget, der er flere fordele ved.«<br />

Derudover påpeger Kurt Mikkelsen<br />

også, at det vil blive en mindre CO 2<br />

-tung<br />

affære at producere disse nye, fleksible<br />

solcellepaneler. Lige nu bliver solceller<br />

blandt andet produceret billigt i et<br />

land som Kina, hvor produktionen af<br />

solcellepanelerne faktisk udleder store<br />

dele af CO 2<br />

.<br />

»Der er også en stor fremtid for solenergi, selv i et<br />

land som Danmark. Solceller behøver ikke<br />

nødvendigvis være direkte eksponeret for sollys.<br />

Selv gennem et skyoverdække kan solceller<br />

producere energi.«<br />

»Udover fleksibiliteten af solcellerne,<br />

kigger vi på, hvordan man kan optimere<br />

lagringen af solenergi. Man kan nemlig<br />

optimere lagringen af solenergi, ved<br />

at kigge på det molekylære solvarmebatteri,«<br />

fortæller Kurt Mikkelsen og<br />

fortsætter:<br />

»Ved molekylære solvarmebatterier<br />

anvendes fotoaktive molekyler, der er i<br />

stand til at absorbere fotoner fra solen.<br />

Herfra forekommer der en teknisk<br />

omdannelsesproces <strong>–</strong> der betragtes<br />

som en lukket energicyklus. Dette er<br />

meget teknisk, men giver en stor fordel<br />

i forhold til eksempelvis afbrænding, da<br />

det udover energi også frigiver en masse<br />

CO 2<br />

.«<br />

Og KU-forskeren er slet ikke i tvivl om,<br />

at solceller også er en stor del af<br />

fremtiden i et land som Danmark.<br />

»Der er også en stor fremtid for solenergi,<br />

selv i et land som Danmark. Solceller<br />

behøver ikke nødvendigvis være direkte<br />

eksponeret for sollys. Selv gennem et<br />

skyoverdække kan solceller producere<br />

energi,« forklarer Kurt Mikkelsen.<br />

<strong>–</strong>Kurt Mikkelsen, Professor<br />

ved Kemisk Institut på Københavns Universitet<br />

54 | <strong>Energihjem</strong> | <strong>Forår</strong> <strong>2021</strong>


Annonce<br />

THERMOFLOC papirisolering er<br />

100% uden borsalte og andre uønskede<br />

tilsætningsstoffer<br />

Produktet består af rent sorteret avispapir tilsat miljøvenlige salte.<br />

Et isoleringsprodukt med effektiv varme og lydisolerende egenskaber.<br />

Materialet kan anvendes i alle konstruktioner og er det optimale valg ved<br />

efterisoleringer, da produktet ikke kræver en tæt dampspærre for en<br />

korrekt indblæsning.<br />

Ønsker du at spare penge på varmeregningen med et bæredygtigt<br />

isoleringsprodukt, uden at gå på kompromis med isoleringsværdien?<br />

Et bedre energimærke af din bolig?<br />

Et bæredygtigt isoleringsprodukt?<br />

Konkurrencedygtig totaløkonomi?<br />

Kontakt os for en uforpligtende faglig vurdering fra en<br />

uddannet Aut. Thermofloc isolatør.<br />

Kontakt os på 24 45 02 69 eller betinavoss@thermofloc.dk<br />

…Vi er naturligvis landsdækkende<br />

Kirkegade 164, 6700 Esbjerg<br />

CVR: 41384905<br />

T: 24 45 02 69<br />

E: betinavoss@thermofloc.dk<br />

www.thermofloc.dk


Under luppen<br />

Rentabilitetsprincippet<br />

TEKST: METTE BLUME<br />

R<br />

entabilitetsprincippet er et<br />

isoleringsprincip, som de<br />

færreste har hørt om. Så bare<br />

rolig, du er lovligt undskyldt, hvis du er<br />

på bar bund her. Dét skal vi dog have<br />

lavet om på <strong>–</strong> så find brillerne frem og<br />

ret ryggen, så hjælper vi dig igennem<br />

hovedpointerne, når vi sætter<br />

rentabilitetsprincippet under luppen.<br />

Først og fremmest er rentabilitetsprincippet<br />

den bestemmelse i bygningsreglementet,<br />

der svarer på, hvor meget<br />

du lovpligtigt skal isolere, når du bygger<br />

om. Så tænker du nok, om det virkelig<br />

kan passe, at der er en regel for det?<br />

Svaret er: Ja.<br />

levetiden på de forskellige energibesparende<br />

tiltag <strong>–</strong> også efterisolering.<br />

Generelt kan det dog siges, at den<br />

normale levetid for efterisolering af<br />

bygningsdele er omkring 30-40 år,<br />

men tjek hellere efter.<br />

Findes der et isoleringspoliti?<br />

Nej, og derfor ligger der heller ikke<br />

spioner i hækken i baghaven, når du<br />

efterisolerer. Det er dog vigtigt at sige,<br />

at hvis huset en dag skal sælges, vil det<br />

fremgå i tilstandsrapporten, hvorvidt<br />

bygningsreglementets regler er blevet<br />

overholdt, herunder rentabilitetsprincippet.<br />

Ligesom at du kun snyder<br />

dig selv ved at lade varmen fise ud.<br />

Med andre ord: Efterisolér din bolig i<br />

forbindelse med renoveringen, hvis det<br />

er rentabelt, det sparer dig både tid og<br />

penge på den lange bane.<br />

Ifølge rentabilitetsprincippet har du<br />

nemlig pligt til at efterisolere, hvis du<br />

alligevel er i gang med at renovere huset<br />

<strong>–</strong> dog kun, hvis det er rentabelt. Med<br />

andre ord skal efterisoleringen kunne<br />

betale sig.<br />

Hvordan ved jeg, om<br />

efterisoleringen er rentabel?<br />

Du behøver ikke at være den helt store<br />

talknuser for at finde ud af, om det er<br />

rentabelt for dig at efterisolere i<br />

forbindelse med en renovering. Der<br />

findes et ret simpelt regnestykke for,<br />

hvordan man udregner rentabiliteten.<br />

Kort fortalt er det rentabelt at efterisolere,<br />

hvis energibesparelsen ved at efterisolere<br />

kan betale investeringen hjem på<br />

kortere tid, end efterisoleringens levetid.<br />

Hvordan skulle jeg dog vide,<br />

hvor lang tid isoleringen lever?<br />

Sikke et godt spørgsmål, det kan nemlig<br />

variere en del. Det generelle svar er, at<br />

du kan slå isoleringens levetid op i<br />

bygningsreglementets vejledning til<br />

energiforbrug. Her finder du nemlig<br />

Sådan udregner du rentabiliteten<br />

Årlig besparelse i kr.<br />

Investering*<br />

Eksempel på rentabel optimering<br />

Årlig besparelse:<br />

Levetid på lån:<br />

Pris på optimering:<br />

8.500 30<br />

175.000 kr.<br />

8.500 kr.<br />

30 år<br />

175.000 kr.<br />

= 1,46<br />

Levetid i år<br />

*Investering = materialer + arbejdsløn<br />

forbundet med energitiltaget. Udgifter til f.eks.<br />

stillads medregnes ikke.<br />

Eksempel på urentabel optimering<br />

Årlig besparelse:<br />

Levetid på lån:<br />

Pris på optimering:<br />

7.500 30<br />

265.000 kr.<br />

Er resultatet større end 1,33 er det rentabelt.<br />

7.500 kr.<br />

30 år<br />

265.000 kr.<br />

= 0,85<br />

56 | <strong>Energihjem</strong> | <strong>Forår</strong> <strong>2021</strong>


Annonce<br />

FELDAM VVS APS:<br />

Eksperter i VVS-arbejde med en<br />

energivenlig vinkel<br />

Hos Feldam VVS har vi altid tre nøgleværdier i<br />

centrum: 1) Viden om vores fag, 2) Kvalitet i arbejdet<br />

og 3) Forståelse for kundens behov. Med andre ord er<br />

din VVS-opgave i trygge hænder hos os!<br />

VI KAN HJÆLPE DIG MED:<br />

• Alt i fjernvarme<br />

• Energioptimering<br />

• VVS-arbejde og badeværelser<br />

• Styringsanlæg<br />

• Professionel rådgivning<br />

Fordelene ved<br />

fjernvarme er mange:<br />

Udleder lidt CO2, er en<br />

rentabel løsning, har en lang<br />

levetid og kræver minimal<br />

vedligeholdelse.<br />

2019 2020<br />

Feldam VVS ApS<br />

Vestbanevej 16, 2500 Valby<br />

info@feldamvvs.dk<br />

23 72 69 66<br />

www.feldamvvs.dk


Kommentar-kassen<br />

Kommentar-kassen:<br />

Få svar på dine<br />

grønne spørgsmål<br />

På <strong>Energihjem</strong>.dk får vi mange kommentarer<br />

fra vores læsere om alt fra klimasikring,<br />

energimærkning og tilskud til lovgivning og<br />

økonomi. Her har vi samlet et udpluk af dem,<br />

som besvares af vores uvildige eksperter.<br />

Kan det betale sig at udskifte hulmursisoleringen?<br />

Hej, jeg har fået tilbud fra 2 firmaer på<br />

hulmursisolering af vores villa fra 1927<br />

(127 m 2 ), men ingen af dem vil sige så<br />

meget omkring, hvilken forskel der er<br />

mellem det leca, jeg har i hulmuren i dag,<br />

og den papiruld de vil blæse ind. Kan<br />

det betale sig at få fjernet leca og blæse<br />

papiruld ind, eller er det fint med det leca,<br />

der er?<br />

- Rasmus<br />

Hej Rasmus<br />

For at kunne vurdere forskellen mellem Leca og Papiruld, er det vigtigt at kende<br />

produkternes lambdaværdi. En lambdaværdi er et udtryk for, hvor god isoleringsevnen<br />

er på det pågældende produkt. Jo lavere værdi <strong>–</strong> jo bedre isoleringsevne. Leca<br />

har en lambdaværdi på 82-85. Til sammenligning har Papiruld fra Papiruld Danmark<br />

A/S en lambdaværdi på 39. Det vil sige, at Papiruld isolerer mere end dobbelt så godt<br />

som Leca.<br />

Vi vil anbefale, at du udskifter isoleringen. Udgiften ved at udskifte til et andet<br />

isoleringsmateriale betaler sig rigtigt hurtigt hjem. Samtidigt får du varmere<br />

indervægge og et bedre indeklima.<br />

Jeg håber, det gav dig en afklaring.<br />

De bedste hilsner<br />

Rikke, Kommunikationsansvarlig<br />

Papiruld Danmark A/S<br />

58 | <strong>Energihjem</strong> | <strong>Forår</strong> <strong>2021</strong>


Kommentar-kassen<br />

Hvor stor bliver værdiforøgelsen på vores villa?<br />

Hvad ville I tro, at energiforbedringer fra<br />

F til C i energimærket, vil give i værdiforøgelse<br />

på en villa i Hørsholm?<br />

- Morten<br />

Hej Morten<br />

Tak for dit spørgsmål. Først vil jeg skynde mig at opfordre dig til at kontakte en lokal<br />

ejendomsmægler eller to og få deres vurdering af, hvad energiforbedringerne kan<br />

betyde for prisen på lige præcis dit hus. Lokale forhold har rigtig stor betydning for<br />

prisdannelsen på boligen.<br />

Husets energimærke har stor betydning for køberne og dermed også for prisen<br />

<strong>–</strong> og ikke mindst salgbarheden. Men lad os ikke stikke hinanden blår i øjnene;<br />

Beliggenhed, pris og størrelse er fortsat de vigtigste parametre for købet af bolig.<br />

Men der findes faktisk statistik, der indikerer, hvor meget boligens energimærke<br />

betyder for prisdannelsen. Her er tommelfingerreglen, at der er cirka 50.000 kroner<br />

at hente for hvert energimærke, boligen bliver forbedret. I dit tilfælde, vil det være<br />

tre hop på skalaen svarende til 150.000 kr. og hvis dit hus fx er 150 kvm vil<br />

betydningen for prisen være tilsvarende større. I teorien.<br />

Det er dog sandsynligt, at værdistigningen i praksis er større, da analysen<br />

efterhånden har nogle år på bagen, og der siden er kommet endnu mere fokus på<br />

energimærket. En undersøgelse fra Boligsiden viser også, at boliger med et godt<br />

energimærke har kortere salgstid end en med et dårligt. Når det er sagt, så er det ikke<br />

sikkert, at en investering i energiforbedringer umiddelbart før et salg kommer hjem<br />

igen krone til krone.<br />

Ofte er det sådan, at hvis energimærket som udgangspunkt er dårligt, kan en mindre<br />

investering forbedre mærket med det samme. For det er lettest at rykke op ad<br />

energimærkeskalaen, hvis der er tale om basale forbedringer, der ikke koster så<br />

meget at udføre: Fx loftsisolering og hulmursisolering. Udskiftning af husets vinduer<br />

og døre er straks en større investering.<br />

Med andre ord; det er en balancegang mellem investering og salgspris. Så det kan<br />

være, du skal være lidt taktisk omkring, hvor langt op af skalaen, du kan rykke i<br />

forhold til investeringens størrelse. Det kan en energirådgiver hjælpe dig med.<br />

Held og lykke med de videre planer!<br />

Henrik, boligmarkedsanalytiker<br />

home<br />

<strong>Forår</strong> <strong>2021</strong> | <strong>Energihjem</strong> | 59


Kommentar-kassen<br />

Hvordan skal vi forberede os til mødet med banken?<br />

Vi vil gerne i gang med at renovere og i<br />

den forbindelse tænke eventuelle energiforbedringer<br />

ind. Vi har lidt friværdi i<br />

boligen, men resten skal lånes. Hvad skal<br />

vi forberede til vores møde med banken?<br />

Her tænker vi både, hvad vi skal<br />

undersøge inden, finde frem af<br />

dokumenter osv.<br />

- Ellen<br />

Hej Ellen<br />

Bliv afklaret omkring, hvilket samlet projekt I drømmer om at lave, og hvordan I vil<br />

beskrive det over for bankrådgiveren. Bankrådgiveren er glad for tal, så jo flere<br />

tegninger, tilbud, overslag eller beregninger I kan få indhentet på det, I ønsker<br />

forbedret, jo bedre. Lav et samlet overblik over hvad, der skal laves, og hvad det<br />

forventes at koste.<br />

Angående dokumenter, så skal bankrådgiveren som udgangspunkt bruge jeres:<br />

› Seneste årsopgørelse fra skat fra 2019/2020<br />

› Seneste lønsedler eller lignende<br />

› Jeres nuværende budget<br />

Påvirkning af økonomien: Når I skal låne penge i banken vil bankrådgiveren gerne<br />

vide, hvordan I kan undvære det beløb, der skal afvikles på lånet i jeres daglige<br />

økonomi. Undersøg derfor: Hvordan evt. energiforbedringer vil påvirke jeres<br />

energiforbrug, samt hvad I vil kunne ændre på i jeres nuværende økonomi fx spare<br />

mindre op eller lignende.<br />

Bedste hilsner<br />

Lasse Nygaard, Boligchef<br />

Danske Bank<br />

Hvornår burde jeg få mig et nedsivningsanlæg til spildevand?<br />

Hej <strong>Energihjem</strong>.dk<br />

Jeg har et hus i Gadbjerg nær Vejle og har<br />

læst om klimasikring på jeres hjemmeside.<br />

Mit spørgsmål lyder: Hvornår burde jeg<br />

få mig et nedsivningsanlæg til spildevand?<br />

Bh Lone<br />

Kære Lone<br />

Kort sagt, så skal du have et nedsivningsanlæg til spildevand, når du får et<br />

påbud fra kommunen. Du kan dog med fordel også få det før, så du kommer<br />

klimasikringen i forkøbet. Et nedsivningsanlæg forbedrer nemlig rensekvaliteten og<br />

betyder mindre forurenet grundvand, åer og vandløb. Og det er derfor kommunerne<br />

giver flere påbud omkring forbedret rensekvalitet til landejendomme, der ikke har<br />

andre muligheder.<br />

Venlig hilsen<br />

Michael Drewsen, Aut. kloakmester<br />

Fjordland Kloak & Anlæg ApS<br />

60 | <strong>Energihjem</strong> | <strong>Forår</strong> <strong>2021</strong>


Annonce<br />

NYTHEGN.DK<br />

Høj Tlf. kvalitet 20 117 gennem 116 hele processen<br />

De danske boliger er slet ikke garderet imod de store<br />

mængder vand, der falder, og mange oplever derfor<br />

ofte, at græsplænen er blevet en stor vandpyt...<br />

Tag fat i os og få<br />

en uforpligtende snak om<br />

dine muligheder på tlf.:<br />

20 117 116<br />

... Men det har vi en løsning på!<br />

Nythegn.dk er med sine 10 års erfaring eksperter i at<br />

sikre boligen mod vind og vejr <strong>–</strong> og kan rådgive dig i<br />

netop klimasikring.<br />

Et flot kunstværk har krav på en flot ramme<br />

<strong>–</strong> Din have er ingen undtagelse!<br />

Indram haven i vores miljøvenlige og vedligeholdelsesfrie<br />

komposithegn. Med sit tidsløse og naturlige design passer det<br />

ind i stort set alle haver. Det slidstærke materiale giver hegnet<br />

en langt længere levetid end et almindeligt hegn, og man undgår<br />

samtidig unødvendig skovfældning <strong>–</strong> både din have og vores<br />

planet vil takke dig!<br />

KOMPOSITHEGN · FASKINER · NEDSIVNINGSANLÆG · REGNBEDE<br />

NYTHEGN.DK<br />

Tlf. 20 117 116<br />

www.nythegn.dk<br />

+45 20 117 116<br />

hegn@nythegn.dk<br />

Herstedøstervej 34, 2600 Glostrup


Visitkort <strong>–</strong> Hvem skal hjælpe dig med dit næste projekt?<br />

Vi er eksperter i hoved- og totalentrepriser.<br />

Vi inddrager dig under hele<br />

processen, så resultatet afspejler<br />

netop dét, du forventer. Alle opgaver<br />

bliver håndteret professionelt, som var<br />

det vores eget projekt.<br />

Stenkilde Tømrer & Entreprise ApS<br />

Benedikte Alle 18, 2690 Karlslunde<br />

www.stenkilde-toemrer.dk<br />

ss@b-s-e.dk<br />

Tlf.: 8181 8154<br />

CVR: 39425378<br />

Vi specialiserer os primært i den<br />

energibesparende sektor og har stort<br />

fokus på solpaneltage samt andre<br />

former for tagentrepriser. Vi udfører<br />

derudover både opgaver i den<br />

private- samt erhvervssektoren.<br />

Tømrerfirmaet Pro Tagenergi ApS<br />

Søndre Paradisvej 5, st. mf. Øverød,<br />

2840 Holte<br />

www.pro-tagenergi.dk<br />

pro-tagenergi@outlook.dk<br />

Tlf.: 9386 3240<br />

CVR: 40876472<br />

I tæt samarbejde med dig som kunde<br />

projekterer, leverer og monterer vi alt<br />

inden for vinduer og døre på det meste<br />

af Sjælland for både private, erhverv<br />

og foreninger. Vi har over 20 års<br />

erfaring i at levere den bedste kvalitet.<br />

NVD - Næstved Vinduer & Døre<br />

Johanne Korchs Vej 16, 4700 Næstved<br />

www.nvdsalgogmontage.dk<br />

mail@nvdenergi.dk<br />

Tlf.: 4045 6498<br />

CVR: 17186205<br />

Kontakt JD-Consult, når elarbejdet<br />

kalder. Vi kører i hele Hovedstadsområdet<br />

og er din garanti for kvalitet<br />

og god service. Vi er altid klar med<br />

et uforpligtende tilbud på elopgaver<br />

store som små.<br />

JD-Consult<br />

Oliefabriksvej 130, 2770 Kastrup<br />

www.jd-consult.dk<br />

jd@jd-consult.dk<br />

Tlf.: 4022 6119<br />

CVR: 40533176<br />

BJ-Entrepriser udfører alle former for<br />

tømreropgaver såsom; døre- og<br />

vinduesudskiftning, tagkonstruktioner<br />

med bl.a. tagpap samt køkkenmontering.<br />

BJ-Entrepriser<br />

Støvlebækvej 11, 4200 Slagelse<br />

www.bj-entp.dk<br />

bj-entp@jubii.dk<br />

Tlf.: 5365 8195<br />

CVR: 34534101<br />

Hos Dinstrøm vil vi være dit foretrukne<br />

valg. Vi er autoriserede, og derfor kan<br />

du være helt rolig med os på opgaven.<br />

Tryghed, kvalitet og en god dialog er<br />

noget, vi bestræber os efter. Ring for at<br />

få en snak om dit næste projekt.<br />

Dinstrøm<br />

Nyborgvej 613, 5220 Odense SØ<br />

www.dinstrøm.dk<br />

info@dinstrom.dk<br />

Tlf.: 6131 3050<br />

CVR: 39160749<br />

Tag Husrådgiverne med på råd<br />

allerede før byggeriet går i gang.<br />

Vi sørger for konkrete tegninger og<br />

byggeplaner, så I er godt rustede til<br />

at forhandle med håndværkere<br />

og leverandører.<br />

Husrådgiverne ApS<br />

Margretenborgvej 8, 6622 Bække<br />

www.husraadgiverne.dk<br />

ns@husraadgiverne.dk<br />

Telefon: 7196 9096<br />

CVR: 36028505<br />

Vi er Papiruld Danmarks autoriserede<br />

isolatør. Vi tilbyder isolering med<br />

Papiruld i Fredericia, Middelfart,<br />

Kolding, Odense og Vejle. Hvad enten<br />

du ønsker at isolere, efterisolere eller<br />

blot få et isoleringstjek af din bolig.<br />

Fredericia Isolering 2018 ApS<br />

Langelandsvej 8B, 5500 Middelfart<br />

www.papiruldfredericia.dk<br />

iskimo855@gmail.com<br />

Tlf.: 2925 8547<br />

CVR: 39310252<br />

Vi er medlem af DI Dansk Byggeri<br />

garantiordning <strong>–</strong> Byg Garanti.<br />

Der er mange, der udfører glasarbejde.<br />

Kun med en glarmester dækket af<br />

Byg Garanti kan du være sikker på<br />

kvaliteten <strong>–</strong> også i det lange løb.<br />

Lindhard Glas<br />

Carl Medingsvej 48, 4230 Skælskør<br />

www.lindhardglas.dk<br />

poul@lindhardglas.dk<br />

Tlf.: 2013 0269<br />

CVR: 13333041<br />

62 | <strong>Energihjem</strong> | <strong>Forår</strong> <strong>2021</strong>


Oversigt over Branchepartnere på <strong>Energihjem</strong>.dk<br />

Branchepartnere på<br />

<strong>Energihjem</strong>.dk<br />

På <strong>Energihjem</strong>.dk har vi en eksklusiv udvalgt gruppe af<br />

branchepartnere, der er eksperter i netop deres felt. De tilbyder<br />

relevant viden, services, produkter eller rådgivning inden for<br />

energirenoveringer eller klimatilpasning til landets husejere.<br />

Branche: Isolering<br />

Website: www.papiruld.dk<br />

Branche: Vinduer og døre<br />

Website: www.byensvinduer.dk<br />

Branche: Klimasikring<br />

Website: www.fjordlandkloak.dk<br />

På www.energihjem.dk har vi samlet viden om alle energi- og klimaforbedringstiltag,<br />

du som husejer kan give dig i kast med. Her bidrager vores branchepartnere også med<br />

relevant brancheindsigt og ekspertviden.<br />

<strong>Forår</strong> <strong>2021</strong> | <strong>Energihjem</strong> | 63


Annonce<br />

Er din bolig klar til at<br />

søge energitilskud?<br />

Over 1/4 million boliger kan med fordel energiforbedres<br />

Nu kan du snart søge om offentligt tilskud til en lang række<br />

energiforbedringer og få dækket op til 30% af dine udgifter.<br />

Du skal bare være godt forberedt og klar ved tasterne. For<br />

selvom puljen er på 375 mio. kr. bliver den hurtig tømt.<br />

Se vores guide om energitilskud og få et overblik over, hvad<br />

du kan søge, hvad der skal til, og hvordan du kommer videre.<br />

Læs mere og tag guiden på danskebank.dk/bolig-og-energi<br />

Kilde: Energimærker gennemført af OBH rådgivende ingeniører i perioden<br />

dec. 2012 til apr. 2020. Boliger er med energimærker fra C til G.<br />

Tjek vores nye<br />

guide om<br />

energitilskud<br />

danskebank.dk/bolig-og-energi

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!