29.03.2021 Views

Workshops for skoleklasser i Struer Kommune

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

LYDENS

LANDSKABER

WORKSHOPS FOR SKOLEKLASSER

i Struer Kommune

TILMELD JER INDEN

1. juni 2021

1


Kære lærere, elever

og skoleledere

Her er vores katalog over alle de workshops, vi tilbyder til skoler

i Struer Kommune i forbindelse med Struer Tracks #3.

Lydkunstbiennalen løber af stablen i år for tredje gang fra

d. 20. august til d. 5. september. Nogle af workshoppene foregår

inden og op til Struer Tracks, og andre foregår under selve biennalen.

Alle forløb er gratis.

De fleste workshops ligger fast, men som I kan se i slutningen af

kataloget, er der også mulighed for at få et skræddersyet forløb,

som passer lige ind i jeres tidsplan, aldersgruppe mm. At servicere

skolerne er nemlig en topprioritet for Struer Tracks.

Struer Tracks er en biennale med lydkunst, som er lavet af kunstnere

fra hele verden specielt til Struer. Lydkunst kan være mange

forskellige ting, men det er vigtigt, at lyden er en stor del af værket

på den ene eller anden måde. Og det er selvfølgelig også derfor,

at det foregår i Struer, Lydens By.

Det er vigtigt for Struer Tracks, at kommunens skoler bliver en

del af aktiviteterne, og at eleverne nyder godt af, at der kommer

spændende kunstnere til byen, at der skabes samtidskunst lige her

i Struer, og at det er muligt at indgå i og lære af de kunstneriske

processer.

VEL MØDT!

ISA PALUDAN ASBOE,

formidlingsleder

(Barsel fra april 2021)

NICOLE CECILIE BITSCH PEDERSEN,

formidlingsleder

(Vikar)

2


OVERSIGT

SE BYEN VERTIKALT — Prøvepublikum ...............................

Workshops med kunstnere ........................................................

TAREK ATOUI — Bord med indhold .......................................

Omvisninger for alle klassetrin ................................................

Inspirationsbiblioteket ................................................................

Skræddersyede tilbud .................................................................

5

6

8

8

9

9

Tilmelding og kontakt ................................................................

10

3


SOUND ART BIENNALE

LYDENS

LANDSKABER

4


SE BYEN VERTIKALT

— prøvepublikum

SE BYEN VERTIKALT er en gruppe kunstnere, en musiker og to

dansere, som arbejder med nye måder at se byen på. Dette gør de

blandt andet ved at danse på siderne af bygninger - altså kan de

danse vertikalt. De kombinerer det med et lydspor, som publikum

kan høre i hørebøffer. Publikum får blandt andet forskellige instrukser

undervejs, som de følger. På den måde bliver de faktisk en

del af forestillingen og lærer om lyd og bevægelse.

Grunden til, at denne workshop hedder “prøvepublikum” er, at

forestillingen endnu ikke er helt færdig. Det er nemlig prøvepublikum,

som skal være med til at prøve det af og hjælpe med at

få det hele til at fungere. I bliver altså en del af processen og kommer

til at se byen ved hjælp af lyd.

HVOR

Vi mødes ved brobuen

på Byens Plads

HVORNÅR

— 9. juni kl 10.30

— 19. august kl. 10.30.

VARIGHED

1 time

MÅLGRUPPE

6. - 9. klasse

HVORDAN

Tilmelding til

info@struertracks.dk.

Tilmeldingen sker efter først-til-mølle-princippet, dog med det

forbehold, at vi forsøger at få bredt tilbuddet ud til så mange

forskellige skoler som muligt. Oplys skole, klasse, antal elever,

kontaktperson og hvilken af de to datoer, I ønsker.

5


Workshops med kunstnere

Op til og under Struer Tracks kan skoleklasser i Struer Kommune

booke en workshop, som ledes af kunstnerne selv. Kunstnerne

tager udgangspunkt i de værker, de skaber til årets udstilling, og

tager eleverne med ind i den kunstneriske proces.

Struer Tracks betaler bustransport for de skoler, der ikke ligger i

gåafstand til Struer Tracks.

Hvert forløb tilbydes til 3 klasser i hver målgruppe, således hvert

enkelt klassetrin modtager et tilpasset forløb (0.,1., 2., 3., klasse

osv.) De bookes efter først-til-mølle-princippet, dog med det forbehold,

at vi forsøger, at få bredt tilbuddet ud til så mange

forskellige skoler som muligt.

1. INDSKOLING

De skjulte lydes fortælling

Workshoppen tager udgangspunkt i

kunstneren ARENDSE KRABBEs værk

på årets udstilling. Værket foregår i

byens kloakker og inde i vores tarme i

maven. Hvordan lyder det overhovedet

de to steder? Det er vi jo ikke vant til at

kunne høre. Men det kan vi nu, og det

skal vi bruge i workshoppen. Hvordan er

det at lytte til lyde, vi ellers ikke kender?

Hvad kan det lære os, og hvad kan vi

bruge de skjulte lydes fortælling til?

Workshoppen tager de mindste elever i

indskolingen med på eventyr i ukendte

lydes verden. Eleverne får en sanselig

oplevelse og mulighed for selv at udfolde

sig kunstnerisk.

HVOR

Vi mødes ved

brobuen på Byens Plads

HVORNÅR

— 12. august, kl. 08.30 & kl 10. 30

— 13. august, kl. 08.30 & kl 10. 30

VARIGHED

1 time

HVORDAN

Tilmelding til info@struertracks.dk

Oplys skole, klasse, antal elever, kontaktperson og

hvilken dato og tidspunkt, I ønsker. Skriv også, om I

har brug for gratis bustransport.

6


2. MELLEMTRIN

Nye lydlandskaber

Workshoppen ledes af kunstnergruppen Vinyl

Terror Horror, som til dagligt bor i Berlin. Sammen

med eleverne vil de udforske havnens lyde

og sætte dem ind i en ny fortælling med både

drama og humor.

Workshoppen henvender sig til klasserne på

mellemtrinnet. Vi skal arbejde med “Foley teknik”

- en teknik der bruges, når man laver film.

Her tilføjes lydene efter selve filmoptagelserne

er lavet; lyde af fodspor eller døres knirken laves

med forskellige genstande - i dette tilfælde

genstande fundet på Struer havn. Eleverne lærer

om lydens betydning for historiefortælling

og prøver selv kræfter med at lave lydeffekter,

der skal passe ind i en dramaturgisk sammenhæng.

HVOR

Vi mødes ved

brobuen på Byens Plads

HVORNÅR

— 14., 15., 16. juni, kl. 9.00.

VARIGHED

3 timer

HVORDAN

Tilmelding til info@struertracks.dk

Oplys skole, klasse, antal elever, kontaktperson

og hvilken dato, I ønsker. Skriv

også, om I har brug for gratis bustransport.

3. UDSKOLING

Lyd og Videnskab

Sammen med kunstneren RAGNHILD MAY

skal eleverne bygge monochords. Det er simple

strengeinstrumenter, men også videnskabelige

instrumenter fra oldtiden. Pythagoras

bruge monochords til at finde intervallerne

oktav, kvint og kvart. Når instrumenterne er

bygget, vil Ragnhild lave små kompositioner

sammen med eleverne.

Workshoppen knytter sig sammen med

Ragnhilds værk på udstillingen; Aeolian

Pavillion. Dette har karakter af en kæmpestor

vindharpe, som kan inspirere eleverne til at

bygge deres egne små modeller.

Workshoppen henvender sig til de ældste

klasser og indeholder både teknisk viden,

praktisk udfoldelse og kunstneriske processer.

HVOR

Vi mødes

ved brobuen

på Byens Plads

HVORNÅR

— 26. august, kl. 8.30 & 12.00

— 27. august, kl. 8.30

VARIGHED

2 timer

HVORDAN

Tilmelding til info@struertracks.dk

Oplys skole, klasse, antal elever, kontaktperson

og hvilken dato og tidspunkt, I

ønsker. Skriv også, om I har brug for gratis

bustransport.

7


TAREK ATOUI — Bord med Indhold

TAREK er en kunstner, der kommer

fra Beirut og nu bor i Paris.

Hans værk Table of Content / Bord

med Indhold består af specielle

instrumenter, som han selv har bygget.

Instrumenterne ligner ikke dem,

man kender, og de kan sige

nogle meget specielle lyde.

Eleverne må selv prøve at spille på

dem. Formidlingen er med dansk

formidler, som fortæller om værket

og instruerer i at bruge det. Det vil

blandt andet handle om, hvordan man

kan mærke lyden.

HVOR

Brobuen på Byens Plads

HVORNÅR

— 23., 24., 25., 26., 27. august

kl 10.00 - 11.00

HVORDAN

Tilmelding er ikke nødvendig.

Spørgsmål rettes til

info@struertracks.dk

Omvisninger for alle klassetrin

HVOR

Omvisningen begynder ved brobuen på

Byens Plads.

HVORNÅR

— D. 23., 24., 25., 26., 27., 30., 31. august

og 1., 2., 3. september kl 09.00 og 13.00

Alle skoler i Struer Kommune kan

booke en gratis omvisning på

Struer Tracks #3.

Omvisningerne er tilpasset alle

klassetrin, det er altså muligt at

booke omvisninger for 0. til 9.

klasse.

VARIGHED

1-2 timer

HVORDAN

Book omvisning til din klasse ved at

skrive en mail til info@struertracks.dk.

Oplys skole, klasse, antal elever, kontaktperson

og hvilken dato, tidspunkt og

varighed, I ønsker.

8


Inspirationsbiblioteket

Besøg inspirationsbiblioteket på

Struer Bibliotek. Her kan I se, hvilke billeder,

genstande, bøger og meget andet, der

har været med til at inspirere kunstnerne

til at skabe deres kunstværker til Struer

Tracks.

Måske bliver I selv inspirerede til et projekt.

Besøget kan i hvert fald give anledning til

at forstå begrebet inspiration bedre - og

så er det også en måde at komme bag om

kunstværkerne på.

HVOR

Struer Bibliotek,

Smedegade 7

HVORNÅR

— 20. august - 5. september i

bibliotekets åbningstid.

HVORDAN

Besøg inspirationsbiblioteket

på egen hånd eller som en

del af en omvisning med en

formidler. Spørgsmål rettes til

info@struertracks.dk

Skræddersyede tilbud

På Struer Tracks vil vi gerne være

fleksible, således så mange skoleelever

som muligt, får mulighed

for at stifte bekendtskab med

kunsten på den ene eller den anden

måde.

Det kan for eksempel være, at I gerne vil

have en omvisning kombineret med besøg

på inspirationsbiblioteket, eller også arbejder

I måske selv med et relevant emne,

som vi kan tage op i forbindelse med en

workshop ved Struer Tracks.

Lad os høre fra jer, hvis I har særlige ønsker.

Kontakt os på info@struertracks.dk.

Derfor er vi parate til at lave

skræddersyede tilbud til klasser,

i det omfang, det er muligt for os.

9


TILMELD

Senest 1. juni 2021

KONTAKT

mail: info@struertracks.dk

/ telefon: 22 33 65 06

10


Struer Tracks’ udstilling er åben

20. aug - 5. sep 2021.

Alle dage kl. 10 - 18 på Struer Havn

— alle er velkomne.

LÆS MERE PÅ

STRUERTRACKS.DK

11


.................,.,.....,,.,.,,,,.,,.,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:,,:,,,,,,:::::::::::::::::::~:~::~~~:~~~~~~~~~~7~:~~~~~:::::::::::::::::,,,,,,,,,,,,,

................,......,...,.,,,,,,,..,,,,..,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:,,,,,:,::::::::::::::::::::::::::::::~:~~~~~~~~~7~~:::::::::::::::,?I8O:,,,,,,,,,,.?7$

...........,.....,......,,,,..,..,....,,,.,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:,:,::,::::::::::::::::::::::::::~~::~~:::~I::::::::::,::+$8?::7,I:::,:::IIZ,,,,,

.....................,..,...,......,,,,,,.,.,,.,,.,,,,,,,.,,,,,,.,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:,,,,,,,,,,,::,,:,:,:::::::::::::::::::::::::::::::::::7:::~:::~=777,:::::,7,:8:I$$,,,,,,,,,.

..................,.......,.,.....,.....,,,,.,.,,,,.,.,,,.,,,,,,,,.,.,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:,,,,,:::,,::::::,::::::::::::::::::::::::::::?::~IIZ~::,:,,:,::,:I~$7,,,:,,,,,,,.,~

............................,.....,.,,,,,.,.,,,,,,,.,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:,,,,,,:,,,,,:,:::::::::::::::::::::::::::::::::?$O+:::::::::::,:,,,,?~:+?,,,,,,=??????

.......................,...,...,........,....,..,,..,,..,,,.,,,,,,,,,.,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:::::::,:::::::::,::::::::::::::=7$::::::,,,,,,:::,:::?OD=,,,,,I+???????

...............................,..,.,..,..,,,.,,,,,,,,,,,,..,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,.,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:::,::::,:::::::::::::::::::::::::::7::,,,:::::,,~=I$7~,=,=?,,,,,?+?+?????

.....,.....,...................,.....,.,,........,.,,.,,,,,.,,,,,.,.,,,,,,,,,,,,,,..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:,,,:,,,,:,,::::,::::,,::,,,:::,::,,::,7++,,,::I?7?,,,,,,,,:,.$,,,,,~+??++??I

........................................,...,,,.,,,.,.,,,,,,..,,..,,,,,,,.,.,...,.,...,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:,,,,,,,,:,:,::::,,,,,,,,,:,,,:,::,:$?+7I$~,,,,,,,,,,,,,:,=?=,,,.=???????I

.......................................,....,,,.,,,,...,,.,,.,,,,,,,,,,,,,,,.,,.....,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:,,,,,,,,,:,,,,,,,,,,,,,,,:=II~~I7=?:,,,,,,,,,,,,,,,,,:,.,,,..~??II???I

..................................,.,........,..,,..,,..,.,,,...,,,,,,,,,,,,,,.,..,,,.,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:,,,,,,,,,,,,,:,,,?77::,:,,,77=?,,,,,,,,,,,,,,,,,,=:,..,.,:?II?????

..............................................,..,.,......,,..,.,,,,,.....,.,.,,,...,..,,..,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:,,,,,,,:,7ZI:,,,,,,,,,,,,,$++,,,,,,,,,,,,.,:?+~?~.,...,,?I??++++

.....................,............................,..,..,,,,...,,,,.,,..,,.,,,...,......,,,.,,.,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:,::7Z~,,,,,,,,,,,,,,:,,,,7++,,,,,,,.~I??IIII=:?~..,,,,,+++=~~~~

...............................,...,...,..,.....,.,..,,.,.,.,,,,,..,......,,,,......,...,,,,.,,,,,.,,,,,,.,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,=Z7,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~+=7==.,~I??I??II77777+~7~....,:~~~=+????

.............................,..........,....,..............,......,.,,.,,.,,,,....,.,..,..,,.,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,.,,,,,,:?7+,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:II~:,,,.I7IIII7IIIIII77$I~I+~7~~~??III?III?II?

.......................................,...........,...,.....,.....,,,,,,.,,...,,.,,,,.......,.,,,..,,,,,,,,,,,,,.,,,..,,,,:IO~,,,=,,,,,,,,,,,,,,,,:?I=,,,,,,,,,,,III7?I7II7=I7I7I+=~~~$~:~II???I?IIIII7

..............................................,....,,,,,..,.,,...,.,,,.,,........,..,........,...,.,,..,,,,..,,,.,,,,:7O:,,,,,,,,,~,,.,,,,,,~77~,,,,,,.,,,,,,:,.,.II??I?I7$7I+~=?++==~:+~:~+I+==?I?III7I

..........................................,.........,.,,....,..,....,.....,.....,.,,.,.,,,.,.....,..,...,,.,,.,,~$7,,,,,,,,,,,,,,,:.,,~7$=.,,.,.,,,,,,,,,,,.,,...,7I+7+=+II?II++~====~~::,::=+???+?????+

.......................................,.................,.,....,..,.,,.,.,,,.,,,.....,.,,..,..,.,,,...,,,.~I+,,,,,,..,.,,,,,,,,~?I~,,,.,,,,,,,,,,,,.,,..,,,:IN7~~Z~I?I?==+?I?+?7???+=~::,::~~+=+=+=++++

.,.......,...................................,...,..........,........,,,..,,,,,,.,.....,,.,,..,...,.,,+O=,,,:,,,,,,,,,..,,~$$:,..,,.,.,.,.,,,,,..,....?M?~~=~:~~~?=O7??I?II77$I???+++===~:~~~:+++++++===

..............................................,,..,,,.,,...,,,....,....,.....,...,.....,.,,,.,..=O:,,.....,,:,,,,.,:7Z~,.,,.,,.,,:,.,,,,.,,..,7D+++==~~~+I???II?+=~~O?I??II77$7?I?+++====~::,,++++=+==++

................................,.................,.,....,..,,....,.....,......,......,..,,I?,,,.........,,,:.IO~,..,,..,..,.,.,.:,..,,+8?+=+==~~?I+???+?II777I??II=?$$$7$$7$77II=~~~~~:::,,:,+++++=+++=

.,...............................................,...........,.,....,.........,..,..,,Z7.,,.8,.........:I$~.~,.,,...,..,,,.....,+Z?++=+==~+??II77II??+???II77$$$7$$7$OZZI==+===~:::::::::,,,,,?+++===+=+

..............................................,.................,....,....,..,, :O+:,.......O..,.,I$=.,,....:...........,+8?++++==?IIIIIIIII77II777IIII77$$7ZZZ7+=+I?+~~:::~:::::::::::::::,,,==++++++==

,,.,...,.....,...........................,..,,............,.,........,,,.,.Z+,.7....,...,..++~.,........,,..:....=8++?++==?II?I?II77I7777IIII7777777Z$?=???+~:::~~~~~~~~~~~~:~:~~~~:::::::::,,,:++=++===

..,...............,.,,.................,...........,..............,.,,D~,,...,.7..,,,=Z=....8,....,,......=D=~=====III=II?7III7III77I7777II7$I+?7I?~~~~~~~~~~~~~~======+====~~~~~~~::~~::::::,::+=++++++

,..,.................,...................,...,......,,....,,,,,,~D, 8..,......,7Z+,,,..,,...$......,$?++++~=?++I77I7II=II?IIII7777I77+I7I=~~:~~::~::~~~~~=++++++==========~~~~~~~=~~~~~~::::,::,++=+++++

,,,....,.....................,...,,.,....................,.:D:.,....Z....:$I,,.+............Z7?+++===+I+I??????IIIIIII=IIIII?=+++=:::~::::::~~===+++====~=+??+++======~=======~~~~~~~~~~:::,,,,,=+++++++

,,,...,,.,.....,...,.............................,.,,:8:...I..,..,,7I...,......=....,7?I?+==7????I????????I??IIIII?=+=~::::::::~~~~~~=====+?+?+?++++====~=+++=====+++==+=====~==~~~~~~~~~:::,:,:=~==++??

,,,,.,.,,,,,,,,,,,,....,.,..,,...............,..~O,Z..... +.IZ:....I.........=I+?+=++????IIII??II?IIII?II++==~~:~:::::::~~:~~~~=~~===++=++=~=====++=======+=~=====~~~~~~~~~====~~~~~:~~~:::,,++++?+++++

,,,,,,,.,.,,,.,,,,.......,,.............,,.:8......$..,~8,.=.....,..+..:???++==????+???????IIII?I?=~~~::::::::~~~~=+++==++++=~~~~~~~~=====~=+??+++======~==~~==++==~~~~~~~~~==~=~~~~~~~~~~:::,++++++?+++

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.......,....,...+O.,..~ ...:8?. ... .~.. .:?I+~==++++??????????I??++=~~~::~~~~~~~=========+++++===+===+===~~~~~~~~~~+??+++++==+===========~=~~~~~~~~~~~~==~~~~~~~~~~~:::???+++?+++

.,,,,,,,,::~:,,,,....,,,.,.,.,,..?$.. .,...,$+..,..$.... ,==7I+=?+I??II??I??I????+~~~~:,:~~:~~==+++=+=++++++=++++++==~==~~~~:~~~~=+=====~===+======++========~~==~~~~~~~~~~~====~~~~~~~~~~~:::++?++??+++

,,,,,,,,:~IN$~::,,,,..+I+,.7~= .,., .$I,....+.....=+ZZ7=+??I?III?IIIIII?==~~::::::::~~~===++++++++++++?++?++=~++++~====~~,,=I8NMMN::88DDNNN87=~:~??=~~~~===========~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::+????+++++

,,,,,,,,,:=M7=:,,,.,..=D8+I+.=.=O,,... .. :?$O$+I7777I7III7II7?+~~:,:::::~==~==+====~=+++++??++=++=+++++++====~=+~,:ZN:=777II77$O:~8888DDDNNNMNMMMNZ::=+=~~=~===~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~::::=?++???III

,,,,,,,,,,:8~~:,.:Z:.,+.=:=+.?. ...,78=$?7$$$$777777II?+~~~~::::~~===++==++====+++======+++??++++~===+==+===?=,?OZ$$$Z~?7$ZZOOOOO:+NDDDDNMMMMMMMMMMMMNN:=::+======~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::,,:?++?++++

,,,,,,.,,.,I~Z,.7.,,I?=M~?=~.=+D8ZIOZOZOZZZZ$$$$I+=~~==+?I??+=========++=+==========~=====++??+++++++===+=+::7$$$ZZZOOD+ZDDNNNNMMM~ZMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM~+MMNN::?~==~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::,:?+++++++

,,,,..:I,~,$.?$:?.....~I7+Z:ZNNNNNNDD8$I=:~~~~~=+?++++++=====~~~~=~~====+++=+=?~=?+====+++++++++++====+?,=7IOO88DDNDNNMINMMMMMMMMMIMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM+8MMMMMMMN~:+~=~~~~~~~~~::~~~~~~~:::,:,:?+++??II

,:I=.7.~7~.I +,.?NO$NMMMMONNNMM$I+?I7$Z?+=======+II7II==~=?I?I7$Z$==~=====+=====++==~=+++=+++?++++++=+,INN88DDDNNMMMMMM$MMMMMMMMMMZMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM=OMMMMMMMMMMM~:?~:~~~~~~~~~~~~~~~:::::,,++++I?II

~.I=.?., :D~$MNMMMMMMNN8$ZZOOD8O$II?I$O7???I???+77I?+==I77I7III?I7Z7$I====+=+====~~=~~++++++++=+++=~.?+DNNDDDNMMMMMMMMMZZZ7IIII??I=MMMMMMMMMMMMMMMMMNDDD=ONNNMMMMMMMMMMN~~~:~~~~~~~~~~~~~:::::,:+++?++?I

=.:$DI8DDNNMMNOI++I8OZZO8DND8OZ8OZZ$ZZO$I?IIII??$II+==7$$$ZZZOOOODDNMMMM===++===~===+==+++++++++=+,+=88DMMNNMMMMMMMMMMM~=+?7$O88N=~MMMMMMMMMMMMMMMNDOZZO~D77$7$$ZO8NMMMMMMZ:=~~~~~~~~~~~::::::~+?II77$$$

ID8Z?:~==+=+II?I?ZO88Z8MMDND8MMMMMMMODDO$$7777??$Z==I$$Z$ZO8DNMMMMMMMMMMMM$?+====??++===++++++=+,+=8DDNNMMMMMMMMMMMMMMM+OMMMMMMMM~:MMMMMNNDDD8DD77?++=~+=D++=~++?+???+7$ONMMM?:=~~~:::::::::::~?++?++?I$

:::~~:~==III7IO88D$8NMMMMMMMNNMMMMMMMMD8O8OZ7$$I$+7$ZOO88DNNMMMMMMMMMMMMMMMM++=?I+I+========++=,=DNDNNMNMMMMMMMMMMMMMMM=MMMMMMMMN~:MMMNDDON+======+=I?+I=NO8D+D7ZMMMMMN8$?++7DNO,=:::::~~~~:::~?+++++++?

~~~=$77??77I7DDDNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMDDD88$OZZIIZ$ZO8DNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMM=+++=====+====+=,==DNNMMMMNMMMMMMMMMMMMMMM=====~~~~::,NMN8O$:====++?IOD$OMM+DMMM$MMNMMNI77$8NMM?N7=?8.=~:::::::::~+=++?++++

:~~$$OOD?IIIONNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNMND$$?7Z888DDNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM?=?+========++.=8NNNNNMMMNNDMMMMMMMMMMMMM==~==~~~~~~:DD=~=OD++I$ZDMMMMZ$D8+DODO$I=+?++~~~::,,,,,,::,.: ~::::::,:~=+++=++++

:~=$O8DNM?IZ8NNDDDMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNI7Z888DDNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM~==+=+====ZI,:=~~~~::~~~~~~~===++??III7$:=DDDDDDDD:~7?+++$7I$8NNMMMMMO+===Z+==I==++=??ZDNNZ$O7O8OZII,.=~:::,,,,~+====++++

=~NNMMMMM77MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMN77$ZONNNMNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM+========?D+INMMMMMMMMMMM$OMMMMMMMMMMMMM~=MMMMMMNI::7=++I?+DMMDMMNO$IO=I?=$==I=$NDDZ++=======7~~====,.=~=~:,,,,,:~::::::~

=~MNNMMMMOOMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMDI$Z88DDDDNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMNDDN===~=~====D?+OMMMMMMMMMMMIOMMMMMMMMMMMMM:=MMMNDO~?:~?=?IZ==DOMN8$I?+=O$77~Z$Z$~I+=~~=======++I===~7~,.=~~:::,,,,,~~~~~=~=

~~NNNNMMMDNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMDI$ZOODNDDDMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNN===~======D+=$MMMMMMMMMMMIOMMMMMMMMMMMMM:=MMMM:~=I::+++??=+++??II77$$7+~=~$I+?~?IIIII?I?+??++?===~=~,.=~:::,,,,,,==~==+==

:~DDDNNMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMDI?$$Z8ODD8NNMMMMMMMMMMMMMMMMNMNDN=+=====~~~D+=?MMMMMMMMMMD+OMMMMMMMMMMMMM~=MMMM==I$~:+ODNM==NNO7?+~~::I~~~=7==?~==ZZ7III???+~=+=~~~~=..=~:::,,,,,,=====+=I

7I$Z8DMMDMMMMMMMMMMMMN7MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM8II7$$$OO88NNNNNNMNMMMMMMMMMMNDNNN++=====~~~N+~+MMMMI$$O8N8+OMMMMMMMMMMMMM:=MMMM=7DD::=DDNM~?NDD$II?~~~+~I?~I==+:=+MMMMMMMMMM==+=~~~~=,.=~::~:,,,,,=~===+=?

MMMMMMMMMMMMMMMMNNMMMM7MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM8II7$Z$ZZZ$O8O8DDDDNNMMMMMMMNNMNND++=======~N+~+MMMN$?77$Z8=8MMMM?7III??NM:~MMMM=788::=DDO7~$I$$$77O?===~?=~I~=+~=+MMMMMMMMMM+~=~=====,.=~::::,,:,,=====++?

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMO?I7$ZZZ$$7OOOZO8O8ONMMDNN8ONZZ$ZZ=8OZ$=====N+~=MMM=+?=Z:$8=OMMMM77IIII?MM:=DMMM~788::=~O~I~IO8OOO8OO7$=:I:~?==?~+?7+==++??+???$?~====..=~::::,,,+II7777II7

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMI????II7I7$$ZZO8O8DDNNM8D8O8D8OOOO=MNNNN+:::D+:=MMM++?=+~MO=8MMM7:+??II?MN::NMMN~IO$~:=ZZ+Z~?I7$7$I77$7=~7~~+++D?8ZI+++?+77ZZD$+OZZ$$=,.=~::::,,,+?+++??II7

NMMNNNMMNNNMNDNNMNNNMMNMNNNMNNNNMN8NNDNMNNNNNNNMNDNNMMMMMNMMNNMMMMNDDDDDDNDNNNN=NNDNN=,::D+:=MMM====IOMZ=8MMM~?+++++?MN:~MMMN=II7::++IZO+:~~~,II77$+~:I?~???==$$+?II77?~=+++?ZDDDN+,.=~::::,,,=+=+=+???7

8OO8D8DDZZOZOOOOO8ZOZ8OOZO8O8Z8OO7I7Z7I$7$$ZI$$$7$?I$OOOZZO88D88DNNND8NNNNNNNMM?NDDDD=:~~D?:=MMZ=+~??IM$=8MMM=I==~:=8MN:~NMMM7?I?::=+?NN~++I?~II????=~7+~???=~?I+I?I+?+,~~===$8888?,.=~:::,,,,=+===+???I

?II777??II777I$$I$I?I7IIIII7IIIII77Z7I$$$I?I??I7?I?I7III7II77$$$$$ZZZZ88ODD88DD+MD8DN~:~~N?:=MM~===++ZM$=8MMM=:=~:==NON:~NNN$8O7?::=+?8D?~~::~??II?7=:$$:?II~~==+?++++=::,,~~IOOOO?,.=~:::,,,,=+===???+I

==+===??+==++?++=????7?+7II77?+?I+?I?+I7I7I+?$Z7+++=+?I?????$?I7$I7$$Z7$$ZZZ$7I===+II=::~D+=~:,::~==?8M$~8MMZ+====+=MMN:~NMM8Z+?=:,=+?DD?:=:,=::,?7N?~==:+=~~:?++????I~:~~~::7I????,.=~:::,,,,=++==+I?++

~~==~=~==~~=+==+++====++==+II+?????=+??III?I+?II7Z7??7III?++?++++?IIIIII$77III?+++==+===+++++++?+====+?I77?+:,,,::==NND,:NNNN=+++I.=?INN?===I~~:=,+MMMMD~INMNDNN:~~::??:I+++++~~==+,.=:~::,,,,,,==~=~~~~

=======+====+==++?=??+++????++++++??+I???II7????I7I+?III$7I?7OO$7I?7I?II??+???++?+?+??+=+++++++++++++++++++===~=~=====+,,,,:,::,,,,~+I8D++=+++++==+NMMMN~IMMMMMN~:~:~::~~~:==NNNDD8..=~:::,,,,,,==~=====

==~=~==+===++?++=++=+++=+I==+++?++?++?++??+III?7I?III7III7+?7$$$$?7O$$ZOZI?I+++++?++==++++++++++++++++++?=+++??+???I777$$ZOOZ?~~~=:?=:,,.,.,:~=+?+INNNNN~IMMNMMN+?++==~~~I~==MNNMND,.~~:~:~:,,,,=======+

+=++??======++=+?+?++?==++==++?I+=+??+??+???+?+?77?7?7I77I7?$I$Z$7IOZZ$ZO$?$ZOZZ$???+++?+++++++=+?++??+++??+++????I??I77I77Z?7II7II?II7+=~=IIIIII+~,,,,,,+ZDNNMN?+++=====~~==MDNNNN.,=~:::::,,,,+====+++

====~==+++=+=????+????++??I??++I7+???+I7IIII?I?7$$?I$I77?I7Z$$ZZZOO$O8ZZO$7$Z$ZZD??I$Z$$$7???????+?I??++I??7?I?+???I7III7II?I7II???III?????++====+=~+?7III7++=~:,......,:::==D88DND.=:~~~~:,,,.,==++?+?+

======~==++=+=I???+?+??+++++II??++?7?I?II++$7I$?7IIIO$7$IIIZ7$$O$OZMZ$7OZ8Z8ZZZZOZII$OOZ87Z7IZZZ$$O$7??IIII?III7??III77I7777777777$7I7I7I777II????I7II??I7?II77I~:::~~~=~====~~:,...~~:::::,,,,+7II77II?

??+I+===+??I?III7?7++=7??II77?III7??I???+????+??I?IIIZZI?IZO$OI7Z8Z7IZ$8$8$ZI$ZZ$I$7Z$Z78Z$I7O77OZO7Z?I$DZOZOZ$$I7I77II7Z7$ZZ$Z$$77II77$OO$$7I77ZI7Z7II$77777II?II?+I+?=:::,,,,,,:~:~~:~~~~:,,=7777$7I77

?+I7++++++?II??I??7?7II++=+???I777$7??II7II?IZ7I$IZO$I$Z$O77IIZZ$ZI7$8$877I7II?7Z7Z$$7$$7$O$DZOZZI77$IOODZZO8I7O78$Z7OZ$ZO$Z$I77$7Z$$77$$7$$$$$DOZZ7OZ$7$$Z$7I$Z7?Z$II77777$7I?:~~~~::::::,,,.+7$7Z7II77

+=+++++I++??===?I+++++?$I$Z77II?+ZOIOZ$ZI$78O?$77$7O$Z$II7ZZO$$7ZZOZ7$ZD$Z777$O$777DOOZOOZ$8Z$ZZOZOO88O8Z8ZO7$ZDOON8N8N$DZZNDNOOZ7O7$$ZOZZOZOZ8Z$$77I7$ZZO$7$Z77$$7$$$7$$7ZOO7Z7?Z?I7~:~~:,,,.+?II77II$I

III+?+?I?+===+I?77?=+?I7I??I$Z++++77$Z7I???ZO7I77$I777ZO$Z$OOZ7?I7Z8$8ONZOO8O888OZ8Z$OOO8O87$$87ZOZZZ8DD8ZO$ZD8MDNO8OZZO8DZDOODOOZZ7M8DOOZ888Z8ZZ$77$Z$Z88OZZZ8Z$8$$$$777ZZIII?I7$I77ZO7ZOZ7Z$+$I=+IIII7

+II?=++7I7?II77I7III??7$7I$IIII$I77I?$ZZ$7I?I?777$Z$8D$?III7$ZNO$$Z8DZZOOZZN8Z$77$8Z8877$$Z8ZOZOZ8N8N8ZDZD$ZZZDONODDOZ8$888$$ZOD8OIZOO88NOZ$NZNDMDZD$Z$ONDO$ZO$78ZOZ$OOZ7$Z87I7OZ7O$I$7I?I7Z????$ZZOZ77Z

+?++==I???+?7I77IIII$$?77?OO++++??$?II7IIZZZOO7I$O8ZOOZ8$IO$$ZZO8$$Z$D8Z88Z$ZDDOZZDN8$O$Z8ONO878OZ$8ZD8OD$NZNDDNODOD8N$D8D8ND8DOD8DOOZZ8M8D8OM8NOZZI8NONZN8N888OO$Z8Z$O$8Z8$I$77I7$I?I$I77Z?$Z7IZ7I?77I7

I???+7$$II7?I77I787?$7I7I77Z$7??I+?II8O87$O++I?7Z$ZI7$IO8$ZZIDOODN8DMNOZIZZDZ$Z$N8Z88O$ZIDO8DDZO$ON8NNNND8DODONZNMOO8OOD8ODN8MDDONDDMO8DON8OO8ODZOOM88NON8NNIONDMMDZ8O8Z$Z$77$ZOZOI$$$7I$$77I?7$$$7I7?II

?II??+I+++????+=++7I7O+??+I$I?ZOOIO8ZZ$?OOZZ?I88ZIII$Z$ZZ$O$DD8O$$$ZOZOD8$8OZO$ZZO7Z$Z?O8$NNDNN8OD$MN$8OOOOOONDNDZNNDD8OOZOO8OZONN8MZNDD8NNN8DMNND$NN8ND888ZMO8888Z8ZDOD$DD7D$Z7OOZ$Z$I$7?OOO$777Z$I?7I?

I??+$7$??7I$III7$77ZZI$ZZ78O8ZZO$D8ZZZZI777$ZZ777Z8OOO$8DD7Z88DD888Z8OO$OZ8DD8DD$OOO8Z$7DNO8NON8DONNDNMNDDOZOOONND8888$$$N8MD8ZDDDMD8NNDNN8MON88DMDON8M8MMN88NN$D8$O7Z$NODDND87ZODOO87D$$7ZZ7Z$8Z$Z?O$77

++++??I?7++++?+=+$II$?7Z7I7??+?7ZO7$ZO$7$7I?7$$O8OIOZZ$$ZO$$7OOI8DDNNN$OZ$7$8D$MM7D87$OZ$O77ZMM8DD88NND8DD8MD8Z78ONDNNDDN$NZDNNMONZDDIN8D$NDNNNMDDNDNN8MM8DZMM8OZO7O7ZO7$ODD8$888NZ7OZODZ8O$DDZID$OZ?8$O

$77I?7$ZIII7$77I$88D?7II????$8Z7I77$ZOZO7O8O7Z$$II?7DO8$ZNZO$O8Z78ZOZ$ZZ8DZ8OOZNNO$$Z?NNMZDD87DMZNMN8Z8888ZO7ND87NOD8Z8$NN8DDDMMDNMMNDND8Z88NMO8MM8MMNN8DMDMND8ZZOD8DOZ$DOOD7ZZ7MNZO$8ZD7OOD7DO$D$8OZ8D$

???III??77I=??+=?I7?ZZ$7I77$77ZZO+88O78O$77777O88I$7Z$NMMDODO7ZZO+?7O$Z$$Z$NMMIZOO8DD88ONDN$OOONNNZDD87DMDO8888O$DDONMDNNDD8NMMZ8DDZNNNOMNMMDDZNDDN8N8DMMMND8$$DM$NDD8DOMM8MNODNDZNO8$ONDO7D$8NZ$7DNOZ7O

STRUER // TRACKS

SOUND ART BIENNALE

LYDENS LANDSKABER | 2021

Layout | Lydens By Værkstedet

12

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!