19.04.2021 Views

Liftkatalog

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

LIFTE

2019

ØST TLF. (+45) 46 14 06 00

VEST TLF. (+45) 75 14 06 00


VORES KATALOGER

Stort udlejningsprogram og kompetente udlejere

CP tilbyder et omfattende liftudlejningsprogram. Vi lægger vægt på at udleje lifte,

der er så driftssikre, miljøvenlige og ergonomiske som muligt.

Vores medarbejdere ved hvad de taler om

Vores liftudlejere har både praktisk erfaring med lifte og teoretisk uddannelse.

De har derfor et indgående kendskab til anvendelsen af de forskellige lifttyper.

Det sikrer dig faglig rådgivning på højt niveau om valg af den rette lift.

ØST TLF. (+45) 46 14 06 00

VEST TLF. (+45) 75 14 06 00

KONTOR-, MANDSKABS-

OG LAGERFACILITETER

On site-opmåling

På nogle projekter kan det være svært at vurdere, hvilken lift der egner sig bedst

til at løse en given opgave. Derfor tilbyder vi at inspicere den fysiske lokalitet,

hvor liftopgaven skal udføres, og på den baggrund anbefale lige netop den lift,

der kan løse opgaven bedst.

Vi tilbyder samtidig at inspicere adgangsvejene for at vurdere, om den type lift,

du overvejer at vælge, sikkert og smidigt kan komme ind på projektadressen,

eller om du skal vælge en anden lift til at løse opgaven.

ØST TLF. (+45) 46 14 06 00

VEST TLF. (+45) 75 14 06 00

INDRETNING OG DRIFT

AF BYGGEPLADSER

Sikkerheden i top

Vi samarbejder kun med liftleverandører, der er medlem af Liftgruppen under

Dansk Byggeris Materielsektion. Liftkontrolordningen har til formål at styrke

sikkerheden, når man arbejder med personlifte. Den giver sikkerhed for, at liftene

har været til lovpligtigt årseftersyn hos et godkendt værksted, der løbende bliver

kontrolleret af tekniske eksperter fra et uafhængigt kontrolorgan.

Hvis der skulle ske nedbrud

Hvis der undtagelsesvis skulle ske nedbrud under udlejningen, rykker vores

mobile serviceværksted med fagligt veluddannede medarbejdere ud med det

samme og løser problemet, så driftsstoppet minimeres.

ENTREPRENØRMATERIEL

2019

ØST TLF. (+45) 46 14 06 00

VEST TLF. (+45) 75 14 06 00

PAVILLONER

ØST TLF. (+45) 46 14 06 00

VEST TLF. (+45) 75 14 06 00

CP APS / ØST GRØNNINGEN 12, 4130 VIBY SJ., TLF. (+45) 46 14 06 00 / VEST MARKTOFTEN 7, 8464 GALTEN, TLF. (+45) 75 14 06 00 / CP@CP.DK

SIDE 3


Contents

Scissor lifts 7

Boom lifts 9

Telehandlers 12

Special lifts 14

Truck lifts 14

Mini cranes 14

Window lifters 14

Equipment 14

DISCLAIMER

Prices: All prices are stated in Danish kroner,

exclusive of VAT. CP ApS reserves the right to

regulate the prices specified in its current catalog

without notice. Applicable prices are always

available in our online version of the catalog at

www.cp.dk.

Product descriptions: All product photos are a

guideline only.

Errors etc.: CP ApS makes certain reservations

and cannot be held legally responsible for any

typographical errors, inaccuracies or omissions

and incorrect information in our suppliers’ data

sheets on individual products etc.

Subject index

Boom lifts, diesel .......................................... 9

Boom lifts with belts, diesel .......................... 9

Boom lifts with jib, diesel .............................. 9

Boom lifts with jib for use on solid ground,

electric ..........................................................10

Equipment ....................................................14

Mast lifts for indoor use, electric .................10

Mini cranes ...................................................14

Scissor lifts for indoor use, electric .............. 7

Scissor lifts for outdoor use, diesel .............. 7

Special boom lifts, diesel .............................. 9

Special lifts with hydraulic support legs ......14

Special scissor lifts, electric ......................... 7

Special scissor lifts for outdoor use, diesel .. 7

Telehandlers .................................................12

Telehandlers, equipment .............................12

Telehandlers, rotation ...................................12

Truck lifts for driving license B .....................14

Trucks ...........................................................12

Window equipment / glass vacuum lifters ...14

GENERAL TERMS AND CONDITIONS AND

INSURANCE

CP Aps’ general sales, rental and delivery Terms

and Conditions, including insurance conditions,

are available at www.cp.dk.

Working height = platform height + 2 meters

Platform height

2 meters

SIDE 4


Stikordsregister

Bomlifte, diesel ............................................. 9

Bomlifte med bælter, diesel .......................... 9

Bomlifte med knækarm, diesel ..................... 9

Lastbil-lifte til kørekort B ..............................14

Minikraner ....................................................14

Mobil-lifte med knækarm til brug på fast

underlag, el ..................................................10

Rotationslæssere .........................................12

Saxlifte til indendørs brug, el ........................ 7

Saxlifte til udendørs brug, diesel .................. 7

Special-bomlifte, diesel ................................ 9

Special-lifte med hydrauliske støtteben ......14

Special-saxlifte, el ......................................... 7

Special-saxlifte til udendørs brug, diesel ..... 7

Søjlelifte til indendørs brug, el .....................10

Teleskoplæssere ..........................................12

Tilbehør ........................................................14

Tilbehør til teleskoplæssere .........................12

Trucks ...........................................................12

Vinduesmateriel / glasløftere .......................14

Indhold

Saxlifte 7

Bomlifte 9

Teleskoplæssere 12

Special-lifte 14

Lastbil-lifte 14

Minikraner 14

Vinduesløftere 14

Tilbehør 14

FORBEHOLD

Priser: Alle priser er angivet i danske kroner eksklusive

moms. CP ApS forbeholder sig ret til uden

varsel at regulere de i herværende katalog angivne

priser. De til enhver tid gældende priser kan findes

i vores online-udgave af kataloget på www.cp.dk.

Produktinformation: Alle produktfotos er vejledende.

Fejl o.l.: CP ApS tager forbehold for og kan ikke

holdes juridisk ansvarlig for eventuelle trykfejl, fejl

eller manglende/forkert information i vores leverandørers

datamateriale om de enkelte produkter

mv.

GENERELLE BETINGELSER OG FORSIKRING

CP Aps’ generelle salgs-, leje- og leveringsbetingelser,

herunder forsikringsforhold, kan læses på

www.cp.dk.

Arbejdshøjde = ståhøjde + 2 meter

Ståhøjde

2 meter

CP APS / ØST GRØNNINGEN 12, 4130 VIBY SJ., TLF. (+45) 46 14 06 00 / VEST MARKTOFTEN 7, 8464 GALTEN, TLF. (+45) 75 14 06 00 / CP@CP.DK

SIDE 5


SAXLIFTE SCISSOR LIFTS


SAXLIFTE SCISSOR LIFTS

SAXLIFTE TIL INDENDØRS BRUG – EL Scissor lifts for indoor use – electric

Fabrikat Type Med Arbejds- L x B x H Platform Samkl. Vægt i kurv Egenvægt Leje pr.

støtteben højde udskud højde arb.dag kr.

Bravi Leonardo HD Nej 4,90 m 1,20 x 0,74 x 1,75 m - 1,75 m 180 kg 550 kg 795,00

JLG 1230 ES Nej 5,66 m 1,36 x 0,76 x 1,65 m - 1,65 m 230 kg 790 kg 795,00

Skyjack SJ12 Nej 5,65 m 1,37 x 0,76 x 1,79 m - 1,79 m 227 kg 782 kg 795,00

Upright TM-12 Nej 5,70 m 1,36 x 0,76 x 1,70 m - 1,70 m 227 kg 776 kg 795,00

JLG 1930 ES Nej 7,72 m 1,87 x 0,76 x 1,98 m 0,90 m 1,55 m 230/120 kg 1.550 kg 895,00

Genie GS-1930 Nej 7,60 m 1,83 x 0,76 x 2,11 m 0,90 m 1,75 m 227 kg 1.498 kg 895,00

Genie GS-1932 Nej 7,60 m 1,83 x 0,82 x 2,11 m 0,90 m 1,75 m 227 kg 1.503 kg 895,00

Genie GS-2032 Nej 8,10 m 2,44 x 0,81 x 2,13 m 0,90 m 1,78 m 363 kg 1.825 kg 895,00

JLG 2030 ES Nej 8,10 m 2,30 x 0,76 x 1,80 m 0,90 m 1,81 m 360/120 kg 1.737 kg 895,00

JLG 2032 ES Nej 8,10 m 2,44 x 0,81 x 2,13 m 0,90 m 1,82 m 360/160 kg 2.065 kg 895,00

JLG 2630 ES Nej 9,77 m 2,30 x 0,76 x 2,33 m 0,90 m 1,94 m 363/227 kg 2.155 kg 1.195,00

JLG 2632 ES Nej 9,77 m 2,30 x 0,81 x 2,37 m 0,90 m 1,98 m 230/120 kg 2.135 kg 1.195,00

Genie GS-2632 Nej 9,92 m 2,44 x 0,81 x 2,26 m 0,92 m 1,91 m 227 kg 1.956 kg 1.195,00

Genie GS-2646 Nej 9,92 m 2,41 x 1,17 x 2,26 m 0,92 m 1,68 m 454/120 kg 2.447 kg 1.195,00

JLG 2646 ES Nej 9,92 m 2,50 x 1,17 x 2,36 m 1,27 m 1,97 m 454 kg 2.243 kg 1.195,00

JLG 3246 ES Nej 11,68 m 2,50 x 1,17 x 2,36 m 1,27 m 1,97 m 320/120 kg 2.243 kg 1.560,00

Genie GS-3232 Ja 11,75 m 2,44 x 0,81 x 2,39 m 0,92 m 2,03 m 227 kg 2.352 kg 1.595,00

Genie GS-3246 Nej 11,75 m 2,41 x 1,17 x 2,39 m 0,92 m 1,80 m 318 kg 2.812 kg 1.560,00

Genie GS-4047 Nej 13,89 m 2,44 x 1,19 x 2,54 m 0,92 m 1,88 m 250 kg 3.221 kg 2.250,00

JLG 4069LE Nej 14,19 m 3,10 x 1,75 x 2,81 m 0,91 m 2,01 m 360/120 kg 5.300 kg 2.205,00

JLG M4069LE Ja 14,19 m 3,70 x 1,75 x 2,81 m 0,91 m 2,01 m 360/120 kg 5.700 kg 2.250,00

SPECIAL-SAXLIFTE – EL Special scissor lifts – electric

Fabrikat Type Med Arbejds- L x B x H Platform Samkl. Vægt i kurv Egen- Leje pr.

støtteben højde udskud højde vægt arb.dag kr.

Holland Lift Y-83EL16 Nej 10,30 m 2,95 x 1,66 x 2,53 m 0,90 m 1,66 m 350/190 kg 830 kg Indhent pris

Holland Lift X-105EL12 Nej 12,50 m 3,50 x 1,56 x 2,90 m 1,85 m 2,25 m 650 kg 4.490 kg Indhent pris

Holland Lift Q-135EL24 Nej 15,50 m 4,64 x 2,39 x 3,06 m 1,80 m 2,30 m 750/750 kg 7.590 kg Indhent pris

Holland Lift N-165EL12 Nej 18,50 m 3,74 x 1,20 x 3,40 m 1,50 m 2,65 m 500/500 kg 7.985 kg Indhent pris

Holland Lift B-165EL25 Nej 18,50 m 4,74 x 2,44 x 3,39 m 2,50 m 2,62 m 1.000/1.000 kg 10.300 kg Indhent pris

Holland Lift N-195EL12 Nej 21,40 m 3,74 x 1,20 x 3,74 m 1,50 m 3,01 m 500/500 kg 9.120 kg Indhent pris

SAXLIFTE TIL UDENDØRS BRUG – DIESEL

Scissor lifts for outdoor use – diesel

Fabrikat Type Med Arbejds- L x B x H Platform Samkl. Vægt i kurv Egen- Leje pr.

støtteben højde udskud højde vægt arb.dag kr.

Genie GS 2669RT Ja 9,90 m 3,76 x 1,75 x 2,59 m 1,52 m 1,92 m 680/136 kg 4.066 kg 1.855,00

Genie GS 2668RT Ja 9,92 m 2,51 x 1,55 x 2,32 m 1,52 m 1,70 m 567/136 kg 3.171 kg 1.855,00

JLG 260 MRT Ja 9,92 m 2,67 x 1,75 x 2,37 m 1,22 m 1,62 m 567/136 kg 3.338 kg 1.855,00

Genie GS 3268RT Ja 11,75 m 2,67 x 1,73 x 2,45 m 1,22 m 1,83 m 454 kg 3.762 kg 2.120,00

Genie GS 3369RT Ja 11,90 m 3,12 x 1,75 x 2,59 m 1,22 m 1,92 m 454 kg 3.557 kg 2.120,00

JLG 3394RT Ja 12,06 m 3,86 x 2,39 x 2,67 m 2 x 1,22 m 1,97 m 1.020/227 kg 5.402 kg 2.120,00

Genie 3390RT Ja 11,06 m 3,98 x 2,29 x 2,71 m 1,52/1,22 m 2,03 m 1.134/227 kg 5.557 kg 2.120,00

JLG 4394 RT Ja 15,11 m 3,86 x 2,39 x 2,89 m 2 x 1,22 m 2,19 m 680/227 kg 6.940 kg 2.385,00

Genie 4390RT Ja 15,11 m 3,98 x 2,36 x 2,93 m 1,52/1,22 m 2,25 m 680/227 kg 6.609 kg 2.385,00

Genie 5390RT Ja 17,95 m 4,88 x 2,29 x 3,15 m 1,52/1,22 m 2,47 m 680/227 kg 7.639 kg 2.915,00

SPECIAL-SAXLIFTE TIL UDENDØRS BRUG – DIESEL

Special scissor lifts for outdoor use – diesel

Fabrikat Type Med Arbejds- L x B x H Platform Samkl. Vægt i kurv Egen- Leje pr.

støtteben højde udskud højde vægt arb.dag kr.

MEC 40S Ja 14,20 m 6,90 x 2,44 x 2,00 m - 2,00 m 1.340/450 kg 10.860 kg Indhent pris

Holland Lift T210DL25 Ja 23,00 m 5,75 x 2,49 x 4,01 m 2,10 m 3,10 m 1.000/1.000 kg 17.950 kg Indhent pris

Holland Lift M250DL27 Ja 27,00 m 6,57 x 2,65 x 3,89 m 2,10 m 3,13 m 1.000/1.000 kg 21.910 kg Indhent pris

CP APS / ØST GRØNNINGEN 12, 4130 VIBY SJ., TLF. (+45) 46 14 06 00 / VEST MARKTOFTEN 7, 8464 GALTEN, TLF. (+45) 75 14 06 00 / CP@CP.DK

SIDE 7


BOMLIFTE BOOM LIFTS


BOMLIFTE BOOM LIFTS

BOMLIFTE MED KNÆKARM – DIESEL Boom lifts with jib – diesel

Fabrikat Type Arbejdshøjde L x B x H Løftekapacitet Egenvægt Leje pr. arbejdsdag kr.

Manitou Mango 11,91 m 5,55 x 1,80 x 2,02 m 230 kg 4.150 kg 2.645,00

JLG 450AJ 15,72 m 6,57 x 2,34 x 2,29 m 230 kg 7.400 kg 2.645,00

Genie Z-45/25 JRT 15,86 m 6,65 x 2,29 x 2,13 m 227 kg 6.640 kg 2.645,00

JLG 510 AJ 17,81 m 7,68 x 2,34 x 2,29 m 230 kg 7.650 kg 3.060,00

Genie Z51/30JRT 17,62 m 7,58 x 2,29 x 2,13 m 227 kg 7.394 kg 3.060,00

JLG 520 AJ 18,00 m 7,77 x 2,35 x 2,27 m 250 kg 7.985 kg 3.060,00

Genie Z60/34 20,39 m 8,15 x 2,46 x 2,69 m 227 kg 10.215 kg 4.335,00

JLG 600 AJ 20,46 m 8,82 x 2,49 x 2,57 m 227 kg 10.830 kg 4.335,00

Genie Z62/40 20,87 m 9,25 x 2,49 x 2,54 m 227 kg 10.408 kg 4.335,00

Genie Z80/60RT 25,77 m 11,27 x 2,49 x 3,00 m 227 kg 17.010 kg 5.345,00

JLG 800 AJ 26,38 m 11,12 x 2,43 x 3,00 m 230 kg 15.600 kg 5.345,00

JLG 1250 AJP 40,30 m 11,46 x 2,49 x 3,05 m 450/230 kg 21.000 kg 8.755,00

Genie Z-135/70 43,15 m 12,93 x 2,49 x 3,09 m 272 kg 20.502 kg 9.000,00

BOMLIFTE – DIESEL Boom lifts – diesel

Fabrikat Type Arbejdshøjde L x B x H Løftekapcitet Egenvægt Leje pr. arbejdsdag kr.

Genie S45 15,72 m 6,80 x 2,24 x 2,49 m 227 kg 6.931 kg 2.645,00

JLG 460 SJ 16,02 m 8,84 x 2,31 x 2,41 m 230 kg 7.850 kg 2.645,00

Genie S65 21,80 m 9,42 x 2,49 x 2,72 m 227 kg 10.102 kg 4.585,00

JLG 660 SJ 22,31 m 10,21 x 2,49 x 2,57 m 230 kg 13.150 kg 4.585,00

Genie S85 27,91 m 12,20 x 2,50 x 2,80 m 227 kg 17.237 kg 5.605,00

JLG 860 SJ 28,21 m 12,19 x 2,49 x 3,05 m 230 kg 17.200 kg 5.605,00

JLG 1200 SJP 38,73 m 10,64 x 2,49 x 3,05 m 450/230 kg 18.500 kg 7.945,00

JLG 1350 SJP 43,30 m 11,86 x 2,49 x 3,05 m 450/230 kg 20.400 kg 9.000,00

SPECIAL-BOMLIFTE – DIESEL Special boom lifts – diesel

Fabrikat Type Arbejdshøjde L x B x H Løftekapacitet Egenvægt Leje pr. arbejdsdag kr.

Genie S60 HC m/ vinduesbeslag 19,79 m 8,46 x 2,44 x 2,72 m 567/340 kg 9.996 kg Indhent pris

JLG 660 SJ m/ vinduesbeslag 22,30 m 10,21 x 2,49 x 2,57 m 340 kg 11.600 kg Indhent pris

JLG 680 S, m/ 4 m bred kurv 22,73 m 12,23 x 2,49 x 3,02 m 230 kg 15.950 kg Indhent pris

Manitou 280 TJ m/ vinduesbeslag 27,75 m 11,35 x 2,43 x 2,75 m 350/240 kg 16.500 kg Indhent pris

JLG 1500 SJ 47,72 m 13,11 x 2,49 x 3,05 m 450/230 kg 22.000 kg Indhent pris

JLG 1850 SJ 58,56 m 14,57 x 2,49 x 3,05 m 454/227 kg 27.352 kg Indhent pris

BOMLIFTE MED BÆLTER – DIESEL Boom lifts with belts – diesel

Fabrikat Type Arbejdshøjde L x B x H Løftekapacitet Egenvægt Leje pr. arbejdsdag kr.

Genie S45 TRAX 15,72 m 6,80 x 2,31 x 2,49 m 227 kg 7.626 kg 4.060,00

Genie S65 TRAX 21,80 m 7,60 x 2,59 x 2,77 m 227 kg 12.234 kg 5.010,00

JLG 660 SJC 22,31 m 10,21 x 2,49 x 2,56 m 230 kg 12.300 kg 5.010,00

CP APS / ØST GRØNNINGEN 12, 4130 VIBY SJ., TLF. (+45) 46 14 06 00 / VEST MARKTOFTEN 7, 8464 GALTEN, TLF. (+45) 75 14 06 00 / CP@CP.DK

SIDE 9


BOMLIFTE BOOM LIFTS

SØJLELIFTE TIL INDENDØRS BRUG – EL

Mast lifts for indoor use – electric

Fabrikat Type Arbejdshøjde L x B x H Samkl. højde Vægt i kurv Egenvægt Leje pr. arbejdsdag kr.

JLG Toucan 8E 8,15 m 2,08 x 0,99 x 1,99 m 1,99 m 200 kg 2.120 kg 1.460,00

JLG Toucan 10E 10,10 m 2,82 x 0,99 x 1,99 m 1,99 m 200 kg 2.990 kg 1.725,00

JLG Toucan 1010 10,10 m 2,89 x 0,99 x 1,99 m 1,99 m 200 kg 3.300 kg 1.725,00

JLG Toucan 12E 11,83 m 3,65 x 1,20 x 1,99 m 1,99 m 200 kg 4.300 kg 2.555,00

JLG Toucan 12E PLUS 12,65 m 3,65 x 1,20 x 1,99 m 1,99 m 200 kg 4.900 kg 2.765,00

MOBIL-LIFTE MED KNÆKARM TIL BRUG PÅ

FAST UNDERLAG – EL

Boom lifts with jib for use on solid ground – electric

Fabrikat Type Arbejdshøjde L x B x H Løftekapacitet Egenvægt Leje pr. arbejdsdag kr.

JLG E 300 AJP 11,00 m 5,74 x 1,22 x 2,01 m 230 kg 7.100 kg 2.290,00

Genie Z30/20N 11,14 m 5,11 x 1,19 x 2,08 m 227 kg 6.428 kg 2.290,00

Genie Z33/18 12,00 m 4,17 x 1,50 x 1,98 m 200 kg 3.665 kg 2.390,00

Genie Z34/22N 12,52 m 5,64 x 1,73 x 2,00 m 227 kg 5.179 kg 2.390,00

Upright AB 38 13,50 m 4,04 x 1,50 x 2,00 m 215 kg 3.770 kg 2.390,00

JLG E400 AJPN 14,19 m 6,71 x 1,50 x 1,97 m 230 kg 6.850 kg 2.545,00

Genie Z40/23N 14,32 m 6,53 x 1,50 x 1,98 m 227 kg 6.963 kg 2.545,00

JLG E450 AJ 15,72 m 6,45 x 1,75 x 2,01 m 230 kg 6.670 kg 2.545,00

Genie Z45/25J DC 15,99 m 6,83 x 1,79 x 2,00 m 227 kg 6.963 kg 2.545,00

Manitou 170AETJ 16,90 m 5,27 x 1,75 x 1,97 m 200 kg 6.910 kg 2.545,00

JLG M/E600JP 20,39 m 10,15 x 2,42 x 2,54 m 230 kg 7.350 kg 4.390,00

JLG E800 AJ 26,46 m 11,12 x 2,44 x 3,00 m 230 kg 15.500 kg 6.415,00

SIDE 10


TELESKOPLÆSSERE TELEHANDLERS


TELESKOPLÆSSERE TELEHANDLERS

TELESKOPLÆSSERE Telehandlers

Fabrikat Type Gaffelhøjde L x B x H * Gaffellængde Løftekapacitet Egenvægt Leje pr. arbejdsdag kr.

UDEN KURV

JCB 520-40 4,00 m 3,38 x 1,56 x 1,97 m 1,20 m 2.000 kg 4.400 kg 1.785,00

Genie T. GTH 2506 5,79 m 3,90 x 1,82 x 1,92 m 1,20 m 2.500 kg 4.580 kg 2.030,00

Manitou MT 625T 5,85 m 3,90 x 1,82 x 1,92 m 1,20 m 2.500 kg 4.710 kg 2.030,00

Manitou MT 932 9,00 m 9,68 x 2,34 x 2,30 m 1,20 m 3.200 kg 7.980 kg 2.030,00

JLG 3509 9,00 m 5,62 x 2,38 x 2,45 m 1,22 m 3.500 kg 8.600 kg 2.030,00

MED KURV

Manitou MT 1440SLT 13,60 m 6,13 x 2,40 x 2,45 m 1,20 m 4.000 kg 10.900 kg 3.180,00

Manitou MT 1840 17,55 m 6,27 x 2,40 x 2,50 m 1,20 m 4.000 kg 11.700 kg 3.570,00

* Længden er ekskl. gafler og drejeled

ROTATIONSLÆSSERE Telehandlers – rotation

Fabrikat Type Gaffelhøjde L x B x H Gaffellængde Løftekapacitet Egenvægt Leje pr. arbejdsdag kr.

Manitou 1542 MRT 14,70 m 5,69 x 2,43 x 3,02 m 1,20 m 4.200 kg 13.350 kg 5.500,00

MAG RTH5.18 17,56 m 6,69 x 2,50 x 3,09 m 1,20 m 4.999 kg 15.630 kg 5.500,00

Manitou 2150 MRT 20,60 m 6,76 x 2,42 x 3,03 m 1,20 m 4.999 kg 16.095 kg 6.745,00

MAG RTH5.23 22,80 m 7,18 x 2,50 x 3,09 m 1,20 m 4.999 kg 15.630 kg 6.745,00

Manitou 2540 MRT 24,60 m 7,53 x 2,42 x 3,05 m 1,20 m 4.000 kg 17.165 kg 8.140,00

MAG RTH5.26S 25,76 m 7,82 x 2,50 x 3,09 m 1,20 m 4.999 kg 20.050 kg 8.140,00

Manitou 3050 MRT 29,70 m 8,10 x 2,50 x 3,26 m 1,20 m 4.999 kg 22.860 kg 13.235,00

TILBEHØR TIL TELESKOPLÆSSERE

Equipment for telehandlers

Tilbehør

Leje pr. arbejdsdag kr.

4 meter-kurv m/ drejeled 210,00

Skovl 210,00

Kranarm/krankrog 210,00

Gaffelforlænger 1,80 m 210,00

Hydraulisk spil 2.010,00

Vacuumkurv til Manitou 2.255,00

Tagkurv 2.510,00

Vacuumåg til 500 kg 1.785,00

TRUCKS Trucks

Fabrikat Type Drivmiddel Maks. løft L x B x H Løftekapacitet Egenvægt Leje pr. arbejdsdag kr.

Hangcha FTB18 450 El 4,50 m 1,90 x 1,06 x 2,08 m 1.800 kg 3.285 kg 1.175,00

Hangcha FTB18 600 El 6,00 m 1,90 x 1,06 x 2,63 m 1.800 kg 3.310 kg 1.525,00

Hangcha FG 35 Gas 4,50 m 2,80 x 1,23 x 2,27 m 3.500 kg 5.145 kg 1.375,00

VIDSTE DU AT ...

SIDE 12


SPECIAL-LIFTE SPECIAL LIFTS


SPECIAL-LIFTE SPECIAL LIFTS

SPECIAL-LIFTE MED HYDRAULISKE STØTTEBEN

Special lifts with hydraulic support legs

Fabrikat Type Bælte/hjul Arbejdshøjde L x B x H Løftekapacitet Egenvægt Leje pr. arbejdsdag kr.

Denka DL 22N Hjul 22,00 m 7,90 x 1,20 x 1,95 m 200 kg 2.300 kg 4.085,00

Teupen LEO 15GT Bælte 15,00 m 5,25 x 0,78 x 1,99 m 200 kg 1.920 kg 4.060,00

Teupen LEO 18GT+ Bælte 18,30 m 5,20 x 0,78 x 1,99 m 200 kg 2.450 kg 4.670,00

Teupen LEO 23GT Bælte 23,00 m 6,20 x 0,98 x 1,98 m 200 kg 2.990 kg 5.875,00

Teupen LEO 24GT Bælte 24,00 m 6,40 x 0,99 x 1,99 m 250 kg 3.300 kg 5.875,00

JLG X26J+ Bælte 25,80 m 7,20 x 1,10 x 1,99 m 200 kg 3.625 kg 8.390,00

Falcon FS290 Bælte 29,00 m 6,30 x 0,80 x 1,98 m 200/100 kg 3.750 kg 9.380,00

Teupen LEO 30 T Bælte 30,00 m 7,20 x 1,58 x 1,98 m 200 kg 4.300 kg 9.465,00

Falcon FS330Z Bælte 33,00 m 7,40 x 1,10 x 2,27 m 200/100 kg 5.900 kg 9.465,00

LASTBIL-LIFTE TIL KØREKORT B Truck lifts for driving license B

Fabrikat Type Arbejdshøjde L x B x H Løftekapacitet Egenvægt Leje pr. arbejdsdag kr.

Wumag WTB 220 22,00 m 7,20 x 2,13 x 3,00 m 200 kg 3.500 kg 5.245,00

Ruthmann TB220 22,10 m 7,20 x 2,10 x 3,00 m 200 kg 3.390 kg 5.245,00

Versalift VTX-240 24,00 m 7,83 x 2,26 x 2,08 m 200 kg 3.500 kg 5.810,00

MINIKRANER Mini cranes

Fabrikat Type Maks. løft L x B x H Løftekapacitet Egenvægt Leje pr. arbejdsdag kr.

Maeda MC174 5,50 m 2,00 x 0,59 x 1,30 m 1.720 kg 1.290 kg 4.670,00

Maeda MC285 8,70 m 2,72 x 0,75 x 1,44 m 2.820 kg 1.900 kg 8.825,00

Maeda MC305 12,66 m 4,12 x 1,28 x 1,70 m 2.930 kg 3.770 kg 9.530,00

Unic URW-376 14,90 m 4,34 x 1,30 x 1,80 m 2.900 kg 4.000 kg 11.245,00

Böcker AHK30/1500 30,00 m 9,00 x 2,20 x 2,60 m Maks. 1.500 kg 3.500 kg 10.330,00

VINDUESMATERIEL / GLASLØFTERE

Window equipment/glass vacuum lifters

Fabrikat Type Arbejdshøjde L x B x H Løftekapacitet Egenvægt Leje pr. arbejdsdag kr.

Smartlift 380 Outdoor 2,40 m 1,82 x 0,80 x 1,39 m 380 kg 620 kg 2.560,00

Smartlift 380 High Lifter 2,80 m 2,20 x 0,82 x 1,35 m 380 kg 680 kg 2.950,00

Smartlift 500 Maxi 2,20 m 1,60 x 0,78 x 1,42 m 500 kg 695 kg 3.060,00

Smartlift 608 Outdoor 2,95 m 2,35 x 0,84 x 1,53 m 608 kg 850 kg 3.060,00

Smartlift 608 High Lifter 3,70 m 2,29 x 0,84 x 1,53 m 608 kg 930 kg 3.265,00

TILBEHØR Equipment

Materiel

Leje pr. arbejdsdag kr.

Trækvogn med 10 plastikkøreplader 295,00

SIDE 14


BYGGEPLADSINDRETNING

& UDLEJNING AF:

- KONTOR- OG

MANDSKABSMODULER

- CONTAINERE

- ENTREPRENØRMATERIEL

- LIFTE

- PAVILLONER

OM CP

CP er blandt de markedsledende inden for byggepladsindretning og udlejning af kontor- og

mandskabsmoduler, containere, entreprenørmateriel, lifte og pavilloner.

Vores kundekreds spænder fra bygge- og anlægssektoren over industrien til offentlige og

private virksomheder og institutioner.

Vores mission er enkel: Kvalitetsprodukter, gennemtænkte løsninger og branchens

bedste service skal bidrage til at skabe optimale processer og resultater for vores kunder.

CP ApS blev grundlagt i 1986 og er en 100 % danskejet familievirksomhed.

Vi servicerer kunder i hele landet og beskæftiger ca. 100 medarbejdere.

Version 02.18

CP APS / ØST GRØNNINGEN 12, 4130 VIBY SJ., TLF. (+45) 46 14 06 00 / VEST MARKTOFTEN 7, 8464 GALTEN, TLF. (+45) 75 14 06 00 / CP@CP.DK

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!