19.04.2021 Views

Liftkatalog

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

TELESKOPLÆSSERE TELEHANDLERS

TELESKOPLÆSSERE Telehandlers

Fabrikat Type Gaffelhøjde L x B x H * Gaffellængde Løftekapacitet Egenvægt Leje pr. arbejdsdag kr.

UDEN KURV

JCB 520-40 4,00 m 3,38 x 1,56 x 1,97 m 1,20 m 2.000 kg 4.400 kg 1.785,00

Genie T. GTH 2506 5,79 m 3,90 x 1,82 x 1,92 m 1,20 m 2.500 kg 4.580 kg 2.030,00

Manitou MT 625T 5,85 m 3,90 x 1,82 x 1,92 m 1,20 m 2.500 kg 4.710 kg 2.030,00

Manitou MT 932 9,00 m 9,68 x 2,34 x 2,30 m 1,20 m 3.200 kg 7.980 kg 2.030,00

JLG 3509 9,00 m 5,62 x 2,38 x 2,45 m 1,22 m 3.500 kg 8.600 kg 2.030,00

MED KURV

Manitou MT 1440SLT 13,60 m 6,13 x 2,40 x 2,45 m 1,20 m 4.000 kg 10.900 kg 3.180,00

Manitou MT 1840 17,55 m 6,27 x 2,40 x 2,50 m 1,20 m 4.000 kg 11.700 kg 3.570,00

* Længden er ekskl. gafler og drejeled

ROTATIONSLÆSSERE Telehandlers – rotation

Fabrikat Type Gaffelhøjde L x B x H Gaffellængde Løftekapacitet Egenvægt Leje pr. arbejdsdag kr.

Manitou 1542 MRT 14,70 m 5,69 x 2,43 x 3,02 m 1,20 m 4.200 kg 13.350 kg 5.500,00

MAG RTH5.18 17,56 m 6,69 x 2,50 x 3,09 m 1,20 m 4.999 kg 15.630 kg 5.500,00

Manitou 2150 MRT 20,60 m 6,76 x 2,42 x 3,03 m 1,20 m 4.999 kg 16.095 kg 6.745,00

MAG RTH5.23 22,80 m 7,18 x 2,50 x 3,09 m 1,20 m 4.999 kg 15.630 kg 6.745,00

Manitou 2540 MRT 24,60 m 7,53 x 2,42 x 3,05 m 1,20 m 4.000 kg 17.165 kg 8.140,00

MAG RTH5.26S 25,76 m 7,82 x 2,50 x 3,09 m 1,20 m 4.999 kg 20.050 kg 8.140,00

Manitou 3050 MRT 29,70 m 8,10 x 2,50 x 3,26 m 1,20 m 4.999 kg 22.860 kg 13.235,00

TILBEHØR TIL TELESKOPLÆSSERE

Equipment for telehandlers

Tilbehør

Leje pr. arbejdsdag kr.

4 meter-kurv m/ drejeled 210,00

Skovl 210,00

Kranarm/krankrog 210,00

Gaffelforlænger 1,80 m 210,00

Hydraulisk spil 2.010,00

Vacuumkurv til Manitou 2.255,00

Tagkurv 2.510,00

Vacuumåg til 500 kg 1.785,00

TRUCKS Trucks

Fabrikat Type Drivmiddel Maks. løft L x B x H Løftekapacitet Egenvægt Leje pr. arbejdsdag kr.

Hangcha FTB18 450 El 4,50 m 1,90 x 1,06 x 2,08 m 1.800 kg 3.285 kg 1.175,00

Hangcha FTB18 600 El 6,00 m 1,90 x 1,06 x 2,63 m 1.800 kg 3.310 kg 1.525,00

Hangcha FG 35 Gas 4,50 m 2,80 x 1,23 x 2,27 m 3.500 kg 5.145 kg 1.375,00

VIDSTE DU AT ...

SIDE 12

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!