19.04.2021 Views

Liftkatalog

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

VORES KATALOGER

Stort udlejningsprogram og kompetente udlejere

CP tilbyder et omfattende liftudlejningsprogram. Vi lægger vægt på at udleje lifte,

der er så driftssikre, miljøvenlige og ergonomiske som muligt.

Vores medarbejdere ved hvad de taler om

Vores liftudlejere har både praktisk erfaring med lifte og teoretisk uddannelse.

De har derfor et indgående kendskab til anvendelsen af de forskellige lifttyper.

Det sikrer dig faglig rådgivning på højt niveau om valg af den rette lift.

ØST TLF. (+45) 46 14 06 00

VEST TLF. (+45) 75 14 06 00

KONTOR-, MANDSKABS-

OG LAGERFACILITETER

On site-opmåling

På nogle projekter kan det være svært at vurdere, hvilken lift der egner sig bedst

til at løse en given opgave. Derfor tilbyder vi at inspicere den fysiske lokalitet,

hvor liftopgaven skal udføres, og på den baggrund anbefale lige netop den lift,

der kan løse opgaven bedst.

Vi tilbyder samtidig at inspicere adgangsvejene for at vurdere, om den type lift,

du overvejer at vælge, sikkert og smidigt kan komme ind på projektadressen,

eller om du skal vælge en anden lift til at løse opgaven.

ØST TLF. (+45) 46 14 06 00

VEST TLF. (+45) 75 14 06 00

INDRETNING OG DRIFT

AF BYGGEPLADSER

Sikkerheden i top

Vi samarbejder kun med liftleverandører, der er medlem af Liftgruppen under

Dansk Byggeris Materielsektion. Liftkontrolordningen har til formål at styrke

sikkerheden, når man arbejder med personlifte. Den giver sikkerhed for, at liftene

har været til lovpligtigt årseftersyn hos et godkendt værksted, der løbende bliver

kontrolleret af tekniske eksperter fra et uafhængigt kontrolorgan.

Hvis der skulle ske nedbrud

Hvis der undtagelsesvis skulle ske nedbrud under udlejningen, rykker vores

mobile serviceværksted med fagligt veluddannede medarbejdere ud med det

samme og løser problemet, så driftsstoppet minimeres.

ENTREPRENØRMATERIEL

2019

ØST TLF. (+45) 46 14 06 00

VEST TLF. (+45) 75 14 06 00

PAVILLONER

ØST TLF. (+45) 46 14 06 00

VEST TLF. (+45) 75 14 06 00

CP APS / ØST GRØNNINGEN 12, 4130 VIBY SJ., TLF. (+45) 46 14 06 00 / VEST MARKTOFTEN 7, 8464 GALTEN, TLF. (+45) 75 14 06 00 / CP@CP.DK

SIDE 3

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!