Se mere i ny firmabrochure - Logimatic

logimatic.dk

Se mere i ny firmabrochure - Logimatic

LOGIMATIC

integrating knowledge and technology


LOGIMATIC

Logimatic blev grundlagt i 1987 af fire ingeniører fra det tidligere Aalborg Værft, og vi leverer stadig en

lang række ydelser til skibsværfter, rederier, maritime myndigheder etc.

Gennem årene er vores forretningskoncept udviklet yderligere, og omfatter i dag også nicheprodukter

inden for software, automation og rådgivning til industri, handel og den offentlige sektor.

Vi lægger stor vægt på kvalitet i arbejdsprocesserne og er kvalitetscertificerede i henhold til DS/EN ISO

9001:2008 gældende for alle vores ydelser siden 1998.


TID TIL FREMSYN

Det er glædeligt at konstatere, at vi i Logimatic har markeret vores position som en lønsom

virksomhed med en stærk vilje og evne til at følge med tiden. Takket være en stærk kultur og

dygtige medarbejdere med stor specialviden har Logimatic skabt et godt renommé i markedet

– såvel nationalt som internationalt.

Vi ønsker naturligvis at fastholde den status og udvikle vores høje faglighed og spidskompetencer

inden for automation, software og rådgivning. Vi vil fortsat arbejde på at styrke vores

eksisterende forretning og gøre velkendte produkter endnu bedre. Vi ser mange fremadrettede

muligheder for vores selskab, og vi vil fokusere på at levere kompetent rådgivning og effektive

it-løsninger baseret på et kvart århundredes erfaringer og branchekendskab.

Personligt er jeg især stolt over, at alle medarbejdere i Logimatic viser, at de kan træde i karakter,

når vi har brug for det. Vi har vist, at vi er en stærk virksomhed med flere kerneforretninger

og er godt klædt på til nye landvindinger.

På de følgende sider kan du læse om, hvordan vi gennem viden og teknologi øger vores kunders

effektivitet og konkurrenceevne.

Med venlig hilsen

Troels Severinsen

Adm. direktør for Logimatic


Intro / Om Logimatic

Integrating

knowledge

and

technology

OM LOGIMATIC

Logimatic er en dansk ingeniør- og softwarevirksomhed med solid global

erfaring inden for udvikling, salg, implementering og support af egne software-

og automationsløsninger. Rådgivning og konsulentassistance udgør

også en stor del af vores leverancer, både som selvstændig ydelse og i

forbindelse med vores IT løsninger. Vi er ofte projektleder ved systemintegrationer

og ved udvikling af kundespecifikke IT systemer.

Vores løsninger er nicheprodukter rettet mod mange forskellige brancher og

kunder, fra private til offentlige og fra service til produktion, men centralt er

vores fokus på altid at øge vores kunders konkurrenceevne. Det gør vi bl.a.

gennem konstant at forbedre effektivitet og kvalitet, reducere leveringstider

og spare omkostninger.

Vi integrerer viden og teknologi og leverer derved værdiskabende løsninger

til vores kunder. Løsninger der optimerer processer og arbejdsgange hos den

enkelte kunde, og derigennem ruster dem til at indtage en førerposition i den

tiltagende konkurrence på markederne - nationalt såvel som internationalt.

Vores viden er vores medarbejdere. Uden dem ville teknologi blot være

teknologi. Vores medarbejdere bidrager med den værdiskabende viden, der

er en forudsætning for at løsningen kan forbedre konkurrenceevnen hos

den enkelte kunde.


International men dansk

Logimatic er en dansk virksomhed, der er grundlagt og har domicil i Aalborg, hvorfra vi løser

opgaver for kunder over hele verden.

Logimatic arbejder og supporterer i praksis globalt, men udvikler nationalt.

Projekternes størrelse varierer meget fra enkle mindre projekter til store totalløsninger.

Intro / International men dansk


Løsninger / Automation

Foto: 2. Eskadre - http://forsvaret.dk/2esk/

AUTOMATION

Maritim

Design af maritim automation var en del af de oprindelige ydelser i Logimatic

og i dag udgør både design og levering af løsninger en stor del af

vores forretning.

Maritim automation benyttes til automatisering af forskellige processer på

skibe og off-shore. Typiske eksempler på systemer og hardware, som automationen

overvåger og styrer, er brandalarmer, varme og ventilation, fremdrift,

motorer og maskiner.

Helt specifikt leverer vi IPMS - Integrated Platform Management System - til

flådeskibe og CMAS - Control Monitoring Alarm System - til komercielle

skibe. Derudover laver vi el- og automationsdesign til alle typer skibe.

Automation leveret af Logimatic giver overblik og effektiviserer arbejdsprocesserne.

Desuden optimeres energiforbrug og sikkerhed på skibe og

off-shore faciliteter.

En modernisering eller implementering af optimal automation inden for den

maritime sektor fører ofte til en reduktion i udgifter til personale og energi

generelt, men kan også være et vigtigt parameter til miljøforbedringer og

kan have en positiv effekt på arbejdsmiljø.

Referencer / Eksempler

Clipper, Dannebrog, Grontmij, OSK Shiptech, Rockwell Automation,

Scanel International, Søværnets Absalon klasse, Søværnets Iver Huitfelt

klasse, Wilhelmsen Technical Solutions


PLANLAGT

VEDLIGEHOLD

& INDKØB

Sertica

Sertica er Logimatics softwareløsning til effektiv styring og planlægning af

vedligeholdsopgaver og indkøb af reservedele i enhver moderne virksomhed.

Løsningen er yderligere optimeret til brug som fleet management system

hos rederier og shipping virksomheder. Løsningen dækker både indkøb fra

rederikontoret og vedligeholdsaktiviteterne ombord på skibene. Sertica skaber

sammenhæng i hele vedligeholds-, rekvisitions- og indkøbsflowet hos

rederiet og mod leverandørerne.

Sertica henvender sig til alle brancher, som har behov for at dokumentere,

systematisere og skabe overblik over virksomhedens vedligeholdsopgaver.

Systemet giver kunden et optimalt overblik, og dokumenterer historik over

vedligeholdsaktiviteter og ressourceforbrug. Det forebygger driftsstop og

reducerer omkostningerne hos vores kunder.

Referencer / Eksempler

BonBonland, Carlsberg, Co-Ro Food, DBB Jack-up Services, DFDS,

Energi Viborg, J. Lauritzen, Mols-Linien, Nordjyske Medier,

Københavns Universitet, Svitzer, Xellia Pharmaceuticals

Løsninger / Software


Løsninger / Automation

AUTOMATION

Industriel

Logimatic leverer automation bredt til industrien, men har specielt fokus på

clean-tech sektoren.

Områder inden for clean-tech sektoren, som Logimatic har primært fokus

på, er miljøanlæg og energianlæg. Inden for miljøanlæg er det bl.a. spildevandsanlæg,

vandværker, ventilationsanlæg og energiovervågning, mens

det inden for energianlæg kan være kedelanlæg, varmeværker og generatoranlæg.

Logimatic er som systemintegrator totalleverandør af ydelser i alle faser af

automationsprojekter. Vi kan tilbyde projektering, design og dimensionering

af el- og automationsystemer, installation, kvalitetssikring, undervisning

og service.

Gennem styring og regulering af energi- og miljøanlæg opnås generelt

effektivisering og besparelser, men også mulighed for rapportering og

kvalitetssikring, der sikrer efterlevelse af de skærpede krav på området.

Referencer / Eksempler

Aalborg CSP, Aalborg Industries, Bosch Rexroth,

Forsyningen Allerød Rudersdal, Hillerød Forsyning,

Risø DTU, Roskilde Forsyning, Vejle Spildevand


25 ÅR I BRANCHEN

Den 1. april 2012 fejrer Logimatic 25 år med vækst og innovation. Meget

er sket siden de fire stiftere fra Aalborg Værft startede Logimatic som spinoff

virksomhed i 1987. Ikke kun Logimatic har udviklet sig – samfundet har

også gennemgået en kraftig udvikling.

Udgangspunktet for virksomheden var rådgivning indenfor el- og automation,

men forretningsgrundlaget bevægede sig hurtigt mod at softwareudvikling

også blev et fokuspunkt. Den teknologiske udvikling tog fart og

Logimatic så mulighederne og investerede i fremtiden.

Konjunkturerne i samfundet har bevæget sig op og ned, hvilket har stillet

store krav til virksomhedernes omstillingsevne. Logimatic har bevist sin evne

til hurtig omstilling, ved at trimme virksomheden når det var nødvendigt, og

investere når mulighederne var der.

Vores kunder har været fremsynede og har set værdien i teknologisk udvikling.

Det har stillet store krav til de løsninger, de har efterspurgt og til os

som leverandør. Projekterne har til tider været ambitiøse, men kunderne har

udvist stor tillid til, at vi har været i stand til at løfte opgaven.

Indhold og omfang af opgaverne har udfordret den enkelte medarbejder.

En stor del af vores medarbejdere har været med på holdet i mange år,

hvilket vidner om loyalitet og gode muligheder for at dygtiggøre sig og

vokse i takt med virksomhedens vækst. Logimatic vil benytte jubilæumsåret

til at hylde medarbejderne for den meget store indsats og vilje, de har udvist

i alle 25 år. De er virksomhedens sjæl. De gør forskellen. De er vores fremtid.


ANERKENDELSER

Logimatic er tre gange af Ernst & Young blevet nomineret

til prisen “Entrepreneur of The Year” og en gang

som “Bedste Vækstskaber”. De udslagsgivende faktorer

i bedømmelserne har været vores stærke fokus på

globalisering, internationalisering, virksomhedskultur

og -værdier. Vi har en gang vundet “Entrepreneur of

The Year” og en gang “Bedste Vækstskaber”.

Etablering af Logimatic Marine

Consultants I/S. Mogens Berglund

Simonsen bliver adm. direktør

Udvikling af MARS

påbegyndes

Udvikling af LOGIHOLD

(nu Sertica)


Afdeling

i Værløse

oprettes

DE KLOGE HOVEDER

Medarbejderstaben voksede støt og roligt fra fire i 1987 til tyve frem mod

1992 i takt med de indkomne opgaver. I 2007 rundede vi 100 medarbejdere.

Perioden op til 2010 var en fremgangsrig periode, hvor medarbejderstaben

voksede til 130. Med frasalget af produktet MARS blev staben halveret og

Logimatic tæller i dag godt og vel 60 medarbejdere.

Afdeling i

USA oprettes

100

medarbejdere

Nyt domicil

Afdeling i Kina

oprettes

Nomineret til

Entrepreneur of

The Year Nordjylland

Ordre på IPMS til 3

fregatter til Søværnet

VÆKSTFORUM

I 2010 fyldte Logimatic en del i medierne og tiltrak sig opmærksomhed i

forbindelse med et møde om vækst, konkurrence og innovation med Regeringens

Vækstforum. Logimatic var vært over to dage og blev fremhævet som et

godt eksempel på en international nichevirksomhed i vækst.

Afdeling i

Indien oprettes

Frasalg af MARS til britiske AVEVA.

Troels Severinsen bliver adm. direktør

for Logimatic Holding A/S

Nomineret til Entrepreneur of

The Year Nordjylland

FotoDok og DigiTjek bliver

en del af Logimatics

produktportefølje

Vært for Regeringens Vækstforum.

7 ministre deltager

2005 2007 2007 2008 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2010 2012

Logimatic fejrer

25 års jubilæum


BEVINGEDE ORD

Logimatic har i årenes løb haft forskellige direktører, der har været væsentlige foregangsmænd for den udvikling, som koncernen

har gennemgået. I anledning af 25 års jubilæet har vi givet dem ordet.

Medarbejderne som den vigtigste ressource

Jeg føler en oprigtig trang til at ønske Logimatic og alle medarbejdere

hjertelig tillykke med 25 år som global virksomhed.

De væsentligste ledetråde i mine 15 år som

direktør er:

• Den vigtigste ressource er medarbejderne

• Løbende generationsskifte

• Globalisering fra starten

• Satsning på nicheydelser og -produkter

• Sætte tæring efter næring

• Løbende at sætte sig nye mål

• Ejerskab og ledelse følger ikke

nødvendigvis hinanden

Det er utroligt tankevækkende og glædeligt at konstatere

den fortsat positive udvikling, Logimatic har gennemgået i

den ånd, der blev fastlagt fra starten.

Mogens Berglund

Simonsen

Initiativtager til stiftelsen

af Logimatic og direktør

i perioden 1987-2002

Fast kurs mod vækst

I begyndelsen følte jeg mig en smule ydmyg ved at stå i spidsen

for en veltrimmet virksomhed, hvor alle væsentlige processer

kørte på skinner og var forberedt til vækst. Endvidere

var jeg bestemt ikke alene om ledelsen, idet der allerede var

en særdeles velfungerende ledergruppe, som varetog ledelsen

af de enkelte forretningsområder.

Min vigtigste opgave var at fastholde kursen og bevare den

ånd, som var drivkraften i virksomheden. En af mine strategiske

opgaver var at styrke MARS med videreudvikling af

produktet, og ikke mindst sætte fokus på nye markeder –

både i øst og vest. Det helt store gennembrud kom med kontrakter

i USA, England og Kina og vi åbnede kontorer i Kina,

Indien samt USA. MARS var nu i en ny liga.

Salget af MARS til det britiske AVEVA betød personligt, at

jeg vemodigt, men trygt, overlod ledelsen af Logimatic til nuværende

administrerende direktør, Troels Severinsen.

Grimur Lund

Med fra begyndelsen, direktør

for Logimatic Holding i perioden

2003-2010 og i dag bestyrelsesformand

for Logimatic Holding


INTERN LOGISTIK

OG LAGERSTYRING

LOGIA WMS

LOGIA WMS er Logimatics softwareløsning til at styre og optimere lager og

logistik. Løsningen sætter tingene i system, så arbejdsgangene er optimale,

lagerpladsen udnyttes bedst muligt, og det er let at planlægge og udføre jobs.

Alle på lageret er online og har adgang til relevante data. Via integration

med virksomhedens ERP-system har andre afdelinger adgang til info om

bl.a. varebeholdning og ordrestatus.

LOGIA WMS henvender sig til alle lagerførende virksomheder lige fra mindre

manuelle lagre til de største fuldautomatiske distributionscentre. Løsningen

er modulopbygget og skalerbar, og opfylder de nyeste krav til lagerstyring.

Det bidrager direkte til virksomhedens bundlinje at indføre LOGIA WMS

på lageret. Teknologien giver mulighed for at opnå endnu bedre resultater

i form af øget effektivitet, færre fejl, mindre administration og reducerede

lageromkostninger.

Referencer / Eksempler

av form, Gekås Ullared, Hemmakväll, Jøtul, MAN Diesel & Turbo,

Optimera, Otto Olsen, Procter & Gamble, Solar, Swix Sport,

Syversen, TOP-TOY, Würth Norge

Løsninger / Software


Løsninger / Software

MOBILE

LØSNINGER

DigiTjek - digitale mangellister

Softwareløsningen DigiTjek er udviklet til brug inden for byggebranchen og

benyttes til registrering og afhjælpning af mangler inden aflevering af en

byggesag. Løsningen kan også bruges løbende gennem byggeprocessen, så

fejl og mangler løbende reduceres.

Med DigiTjek får bygherrer, rådgivere, entreprenører og andre involverede

parter et ressourcebesparende, brugervenligt og effektivt it-værktøj til at

bevare overblikket i hele byggeprocessen for at opnå en mere effektiv aflevering

med højere kvalitet.

FotoDok - fotodokumentation

FotoDok er en mobilløsning til fotodokumentation f.eks. i forbindelse med

kvalitetssikring eller tilsynsrapporter inden for byggeriet. Løsningen kan dog

med fordel også benyttes inden for andre brancher.

Referencer / Eksempler

A. Enggaard, Aarsleff, Lund & Staun, Moe & Brødsgaard,

MT Højgaard, Syddansk Erhvervsskole, TL Byg,

Toppenberg H.O.K., Traffics


AFFALDS-

ADMINISTRATION

RENOMATIC

Renomatic er en IT-løsning der anvendes af kommuner, affaldsselskaber og

renovatører til administration og styring af affaldsindsamling.

Løsningen giver overblik og sikrer effektiv styring af de mange forskellige

kunder og affaldsordninger, behandling af kundehenvendelser, kommunikation

med renovatøren, afregning af borgere, renovatører m.v.

Renomatic leveres som en samlet softwarepakke, der dækker alle aktiviteter

lige fra registrering af kunder til afhentning af affald. Selvbetjening er et

væsentligt element i løsningen, og sikrer at borgere og virksomheder kan

kommunikere med kommuner og affaldsselskaber døgnet rundt via internettet.

Renomatic har på kort tid opnået en markant position på det danske marked

for affaldsadministration, og indgår nu i over 20% af affaldsindsamlingen

i Danmark.

Referencer / Eksempler

Frederikshavn Forsyning, MiljøTeam, NVRaffald, Refa, Reno Djurs,

Renovest, Thisted Kommune, Vesthimmerlands Kommune,

Viborg Kommune, Århus Kommune, Århus MiljøCenter

Løsninger / Software


Løsninger / Andet

RÅDGIVNING

Logimatic kan yde assistance i alle faser af et projektforløb, og som leverandør af egenudviklede IT løsninger, har vi

bred erfaring med mange forskellige typer projekter og systemer.

Vi tilbyder konsulentassistance i forbindelse med analyse, design/udvikling, implementering, service og support

indenfor:

• Intern logistik og lagerstyring

• Planlagt vedligehold og indkøb

• Affaldsadministration

• El- og automation

• Mobile løsninger

• Kundespecifik IT udvikling

SPECIALUDVIKLING

Logimatic udvikler også kundespecifikke IT løsninger. Det vil sige specialudviklede software- og automationsløsninger,

der er tilpasset kundens, eller en bestemt opgaves, specifikke behov.

Behovet for udvikling af en specialtilpasset IT løsning er drevet af forskellige faktorer og kan bl.a. udspringe af forretningsmæssige

forandringer, som økonomisk bedst understøttes af en dedikeret IT løsning. Det kan også opstå

ud fra nye forretningstyper og forretningsmodeller, lovgivning og udefrakommende krav, nichebetonede forretningsgange,

hvor standardløsninger er utilstrækkelige og forretningsprocesser, som endnu ikke er understøttet af

standardløsninger.

Vi specialudvikler til alle typer virksomheder og alle typer opgaver - dog primært med fokus på de nicheområder, vi

allerede servicerer i dag.


FOKUS PÅ KUNDEN

Vores kunder har til enhver tid krav på en førsteklasses behandling - fra den første kontakt, til levering af ordren samt i forhold til den efterfølgende service

og support. Det gælder uanset om de er lokale eller internationale. Logimatic arbejder med stor fleksibilitet på tværs af landegrænser og evner samtidig

at levere den tilstedeværelse, der sikrer stor kundetilfredshed.

Uanset størrelse og kompleksitet løser vi opgaven med 100% fokus på kundens forretningsbehov, og vi løser opgaven med udgangspunkt i dette. I kraft

af at alle vores løsninger er egenudviklede, kan vi tilpasse løsningerne til små, store og specielle behov.

Vores service- og supportteams har mange års erfaring og dybdegående kendskab til de kunder, de hver især har ansvaret for. Hos de fleste kunder har vi

online adgang til deres system, hvilket gør det nemt og hurtigt at løse problemstillinger, foretage opdateringer og yde almindelig support “på stedet” og

når behovet er der.

ET GODT STED AT VÆRE

Logimatic er en værdidrevet virksomhed med fokus på godt arbejdsmiljø og trivsel. Medarbejderne er vores vigtigste ressource og er kernen i de enkelte

projekter.

Vi ønsker, at vores medarbejdere er ”hele mennesker”, som til enhver tid synes, at Logimatic er et godt sted at være. Den enkelte medarbejder skal drives

af at gøre en forskel og være stolt af at være en del af Logimatic og vores fælles projekt.

Over 80% af vores medarbejdere er akademisk uddannede primært inden for forskellige ingeniørretninger, datalogi og softwareprogrammering. Kompleksiteten

af vores projekter stiller store krav til vores medarbejdere, og vi forventer en høj standard på alle niveauer, herunder personlige kvaliteter,

faglige kvalifikationer, forretningsforståelse og evnen til at tilpasse og udvikle sig.

Løsninger / Politik


Udtalelser / Referencer

UDTALELSER

“Søværnet har gennem mange år haft fornøjelsen af at samarbejde med Logimatic

omkring forskellige projekter, der har krævet specialiseret teknisk viden

og indsigt. Projekterne har varieret i størrelse og karakter gennem årene, men

til fælles har de, at de alle er leveret til stor tilfredshed og inden for de aftalte

terminer og økonomiske rammer.”

Per Bigum Christensen

Kommandør og teknisk chef, Søværnet/Forsvarets Materieltjeneste

“Vi er meget tilfredse med den løsning, vi har fra Logimatic, og samarbejdet

med dem fungerer rigtigt godt. De er gode til at forstå vores situation

og arbejder kritisk og konstruktivt i tæt samarbejde med os. Ud over det

værdsætter vi, at det er samme personer, vi får support af her 7 år efter implementeringen.”

Gard Erik Dahl

Logistikchef, Optimera

“Aalborg CSP har benyttet Logimatic som leverandør og samarbejdspartner

på en lang række projekter både i Danmark og i udlandet. Logimatic er en

god samarbejdspartner med den nødvendige ekspertise til gavn for os og

vores kunder.”

Per Jørn Nielsen

Administrerende direktør, Aalborg CSP


REFERENCELISTE

Udpluk / Referencer

Logimatic har gennem årene løst mange forskelligartede opgaver for både private og offentlige virksomheder. Eksempelvis kan nævnes rederier, skibsværfter, distributionsvirksomheder,

flere typer industrivirksomheder, rensningsanlæg, kommuner, affaldsselskaber, myndigheder, Søværnet, m.v. Nedenfor har vi listet et udpluk af de mange

referencer vi har.

A. Enggaard A/S, A2SEA A/S, AffaldPlus, Affaldscenter Århus, Aker Solutions, Anker Hansen & co. a/s, Arkitektfirma Hune og Elkjær, Arkitema K/S, Arla, Arne Andersen - Vrå A/S,

Associated Danish Ports A/S, Astilleros Cardama S.A., av form a/s, Axellus A/S, B&K Engineering A/S, B. Nygaard Sørensen, Babcock & Wilcox Vølund, Balle Blik & VVS, Bart Wagenwoort,

BB Electronics Manufacturing, BELUGA SHIPPING GMBH, Bergen Group Fossen, Binzagr Co-Ro, BonBonLand, Bornholms Affaldsbehandling, Boustead Naval Shipyard

Sdn Bhd., Bramming Fjernvarme A.m.b.a., Brdr. Daugaard A/S, Bring Logistics Solutions, Carlsberg, CCL Label A/S, CiToxLAB Scantox A/S, Clipper Fleet Management A/S, Clipper

Marine Services A/S, Color Line A/S, Coop Norge, CP Pavilloner A/S, Co-Ro Food A/S, CUBIC-Modulsystem A/S, dan-alu a/s, Danfoss Drives A/S, Danfoss Nordborg, Dania A/S,

Dania Marine, Danish Crown, Danish Malting Group A/S, Danlind A/S, Dansk Halbyggeri A/S, Dansk Maritimt Institut (Force Technology)


OM LOGIMATIC

Logimatic er en ingeniør- og softwarevirksomhed der udvikler, sælger, implementerer og supporterer

egne software- og automationsløsninger. Løsningerne er rettet mod mange forskellige

typer virksomheder - fra private til offentlige og fra service til produktion. Typisk er der rådgivning

og konsulentassistance forbundet med løsningerne, og vi er ofte projektleder ved systemintegrationer

og ved udvikling af specialløsninger.

Vi integrerer viden og teknologi og leverer derved værdiskabende løsninger til vores kunder.

Løsninger der optimerer processer og arbejdsgange hos den enkelte kunde, og derigennem

ruster dem til at indtage en førerposition i den tiltagende konkurrence på markederne.

Sofiendalsvej 5B

9200 Aalborg SV

T +45 9634 7000

lmc@logimatic.dk

www.logimatic.dk

More magazines by this user
Similar magazines