Velkommen til BAPTISTKIRKENS MISSIONSSTÆVNE 2011 i det ...

missionsstaevne.dk

Velkommen til BAPTISTKIRKENS MISSIONSSTÆVNE 2011 i det ...

Info

17.-23. juli

2011

Jorden er fuld

af Guds herlighed

1


2

Glimt fra

2010

Info 2011: Layout/opsætning: Lynge Nielsen, For- og bagsidecollage: Ole Steen, Foto: Kurt Bøgsted og Per Bækgaard m.fl.


Kære missionsstævnedeltager

Missionsstævnet 2011 er et tilbud til dig om at nyde dejlige sommerdage

i fællesskab med forskellige mennesker i forskellige aldre og fra

forskellige steder.

Det er vores håb, at du vil føle dig godt tilpas og få oplevelser, der kan

berøre dig og lade dig erfare Guds herlighed.

Stævnet fyldes med Guds herlighed, når vi, i forventning til Guds

nærvær, vil være åbne, for alt det Gud vil med os. Vi kan kun eksistere

som kristne og menigheder i kraft af Jesus – og netop hans stærke ord

fra Bjergprædiken i Matthæus evangeliet vil ofte lyde i denne uge. At

se og tage imod Guds herlighed, er som at åbne vinduet i et rum, der

er blevet indelukket og klamt af vores eget åndedræt. Når vi åbner, ser

vi hvordan Jesus er verdens lys og kalder os til at være lys og salt på

jorden.

Kraften til at være lys og salt får vi fra Gud på mange måder. Ugen vil

byde på undervisning, taler, sang, bøn, musik, leg, latter, kunst og litteratur.

Vælg de programtilbud der netop tiltrækker dig og vær med til

at styrke fællesskabet i Gud uanset hvad du laver.

Det er med forventningens glæde, at vi byder VELKOMMEN TIL ALLE

Og vi håber, at du efter Missionsstævnet 2011 kan tage hjem med

fornyet begejstring og glæde over, at

”Jorden er fuld af Guds herlighed”

VELKOMMEN TIL MARIAGER

Velkommen til

BAPTISTKIRKENS

MISSIONSSTÆVNE

2011

i det smukke Mariager!!

Stævneudvalget.

Annette Læssøe, Finn Basnov, Hanna Ringgaard, Helle Andersen, Birgit

Hebbelstrup og Else Villadsen.

3


PRAKTISKE OPLYSNINGER

Stævnets adresse

BaptistKirkens Missionsstævne

Gl. Hobrovej 10 B

9550 Mariager

Stævnekontoret

Her kan du:

• købe dagkort selvom du ikke har tilmeldt sig forud for stævnet.

tilmelde dig og betale for deltagelse i enkelte kreative workshops.

• booke tid ved en computer og hente e-mails (Det er dog ikke muligt

at købe trådløs internetforbindelse).

• købe vaskekort til møntvask m.m.

Stævnekontoret er stedet, hvor man kan få svar på næsten alt det

praktiske omkring stævnet.

Mobil: 2032 3250

E-mail: sekretariat@missionsstaevne.dk

Åbningstider:

Søndag 10.00-16.00 / 17.30-18.00 / 19.00-20.00

Mandag 09.00-12.00 / 13.00-14.30

Tirsdag 09.00-12.00 / 13.00-14.30

Onsdag 09.00-12.00 / 13.00-14.30

Torsdag 09.00-12.00 / 13.00-14.30

Fredag 09.00-12.00 / 13.00-14.30

Lørdag 08.00-11.00

Dagkort og navneskilt

Det udleverede navneskilt skal bæres synligt – så vi kan kende hinandens

navne og vide hvor vi kommer fra.

Det er en forudsætning, at alle der deltager i dagens arrangementer på

stævnet, har betalt deltagergebyr.

Dette er 140 kr. for voksne, 70 kr. for børn mellem 3 og 14 år, og for

deltagere på ONE er det 275 kr. (døgnkort incl. mad).

Hvis du har inviteret en gæst med til stævnet, så tilbyd din hjælp til at

købe dagkort.

Parkering

Parkering er ikke tilladt på boligvejene i området og mellem hallen og

campingpladsen.

Brug p-pladserne ved Højskolen, grusarealet ved hallen (begrænset

antal p-pladser) og parkeringsarealet ved Gl. Hobrovej. Se oversigtskort

side 38-39.

Rygning

Stævneområdet – indendørs og udendørs – er røgfrit område. Dog er

rygning tilladt ved de opsatte rygespande ved sidetrappen til Stævnehallen

samt udenfor Cafeen, længst væk fra Pølsevognen.

Samaritterhjælp

Du kan altid få kontakt til en sygeplejerske eller læge under stævnet via

tlf. 2980 2122.

Mariager Lægeklinik tlf. 9854 2000

Lægevagten: tlf. 70 150 300.

4


PRAKTISKE OPLYSNINGER

Nattevagter

Hver nat imellem 24.00 og ca. 03.00 er der nattevagter, som hjælper

med at skabe ro og orden. Brande menighed koordinerer dette. Tag

godt imod vagterne hvis de hjælper dig med at tage hensyn!

Campingpladsen

• Campingvogne og telte placeres med mindst 3 meters mellemrum.

• Brandvejen mellem campingvognen/teltet skal altid holdes fri.

• Der er mange legende børn – kør derfor meget forsigtigt.

• Det er ikke tilladt at køre i bil på campingpladsen mellem kl. 20.00

og kl. 7.00 – samt fredag kl. 12.30-15.00.

• Der skal være absolut ro mellem kl. 24.00 og kl. 7.00.

• Brug af åben ild ved telte og campingvogne er ikke tilladt.

Vær meget forsigtig med grill!

• Husdyr/kæledyr må kun opholde sig ved egen campingvogn/eget

telt, og luftning af hunde skal ske på græsarealerne nedenfor campingpladsen.

• Der er brandslukningsmateriel på campingpladsen. Efter brug skal

vandspande fyldes op igen.

• Der er to bademuligheder og toiletter: i den røde træbygning og i

kælderen under stævnehallen.

• Affald smides i de opstillede containere.

• Spildevand hældes i spildevandsafledning (rund cementring), som er

placeret ved træerne mod vest og ved den røde toiletbygning. Her

findes også vand.

• Ved afrejse skal det benyttede areal efterlades i ryddet stand.

• Følg i øvrigt instrukser fra campingchef Flemming Pedersen

(mobiltlf. 2191 3227).

Efter henvendelse fra naboerne indskærper vi, at campingreglerne

omkring ro på pladsen overholdes!

5


PRAKTISKE OPLYSNINGER

Værelser

Dem, der bor på lejet værelse, sørger selv for rengøring af eget

værelse. Ved afrejse gøres rent i henhold til beskrivelsen, der findes

på nøglekvitteringen, der udleveres ved ankomst. Nøgle(r) afleveres

i stævnekontoret lørdag senest kl. 11.00. Såfremt der ønskes andre

afleveringstidspunkter aftales dette i forvejen med stævnekontoret.

Hvis værelset, ved den efterfølgende kontrol, viser sig ikke at være

rengjort i henhold til beskrivelsen, sendes en regning på 200 kr. til

lejeren for slutrengøring.

Det er muligt at bestille slutrengøring af værelset for 200 kr.

Bestilles og betales i stævnekontoret senest torsdag (NB! Hvis man på

tilmeldingen har krydset af ved betaling for slutrengøring, gælder dette

kryds den fælles rengøring af hele området, og har altså ikke noget at

gøre med de enkelte værelser!).

Husdyr/kæledyr er ikke tilladt på værelserne.

Møntvaskeri

I Højskolen er der møntvaskeri. Vaskekort kan købes i stævnekontoret.

Morgenbrød

Vil du være sikker på at kunne få morgenbrød til næste morgen, skal

det bestilles og betales i sekretariatet inden kl. 14.30 (søndag dog

inden kl. 18). Det kan afhentes i ME´s spisesal kl. 7.30-8.30. Så længe

lager haves, kan der også købes morgenbrød på dagen.

Dagligvarebutik

Der er dagligvarebutik tæt på stævneområdet (Gl. Hobrovej 2).

Spisning

For alle, der har købt spisebilletter

eller har armbånd,

er der:

• frokost og aftensmad

ved madudleveringsborde

i Caféen.

• »Take Away« til campingpladsen

ved bordene

nærmest indgangen til

Caféen.

• morgenmad i ME’s

spisesal fra 7.30 til 8.30

(One spiser dog morgenmad

fra 8.30 til 9.30).

Spisebilletter refunderes ikke.

Spisebilletter eller armbånd (ONE) SKAL forevises for at man kan få

udleveret mad.

Af hensyn til hygiejnen vil vi bede om, at alle benytter sig af muligheden

for at desinficere hænderne, før man tager sin mad fra

buffeten. Hjælp også børnene med at huske det.

6


PRAKTISKE OPLYSNINGER

Caféen

Ved indgangen til hallen fra campingpladsen.

Igen i år er det Lisa Nielsen fra Esbjerg, der har ansvaret for caféen.

Der sælges kaffe/the/saft og dejlige kager, hvoraf de fleste er hjemmebagte.

For blot 125 kr. kan du købe et rigtigt krus - inklusive genopfyldning af

kaffe eller the hele ugen.

Der er flere fordele:

• Betal én gang og få kaffe og the resten af ugen,

• Caféen sparer udgiften til dyre engangskopper,

• Du skåner miljøet.

Caféen har følgende åbningstider:

Søndag kl. 14.00-15.30 / 21.30-23.00

Mandag-fredag kl. 10.00-10.30 / 14.00-15.30 / 21.30-23.00

Lørdag kl. 09.30-10.00

For at caféen kan fungere, er det vigtigt for initiativgruppen, at mange

vil melde sig til at tage en tjans med at brygge kaffe/sælge kaffe på et

eller flere tidspunkter. Henvend dig i caféen til Lisa Nielsen, og sig til

hvornår du kan gi’ en hånd med!

Overskuddet fra salget bliver delt ligeligt mellem Integrationsudvalgets

og Kvindeforbundets arbejde.

Pølsevogn

Danske og andre meget eksotiske pølser, sælges fra Pølsevognen opstillet

ved indgangen til caféen. Man kan også købe is og sodavand.

Årets pølsemænd og -kvinder er fra Holbæk menighed. Overskuddet

fra salg i pølseboden vil gå til at få så mange som muligt, af forskellige

nationaliteter fra Holbæk menighed, med på stævnet.

7


PRAKTISKE OPLYSNINGER

Mødestedet

Mødestedet er et nyt tilbud.

I store forsamlinger, kan man let føle sig til overs eller ensom, også selvom

man kender mange af de tilstedeværende. Måske bliver det hele

for meget, eller man trænger bare til at falde lidt til ro.

Så find hen i Mødestedet, som er en hyggekrog, med blødere møbler, i

enden af spiseområdet.

I pauserne kan du altid finde en at tale med om løst og fast. Tag gerne

din fyldte kaffe - tekop med.

Kvindeforbundet er ansvarlig for at bemande dette mødested.

Vi glæder os til at se dig/ Jer!

Udstillinger

Udstillinger fra Baptistkirkens missionsgrene og andre organisationer

findes i café-området.

Mellem højskolen og hallen finder du bogteltet, hvor der mulighed for

at købe bøger og musik mm.

Kontaktgruppe

Alle voksne får tilbuddet om at være med i en kontaktgruppe. Familier

følges ad, så tag gerne børnene med. Kontaktgruppen skal være en

mulighed for at stifte nye bekendtskaber. Tilbuddet er frivilligt og

gruppen bestemmer selv hvor ofte de vil mødes og hvad de vil lave.

Som minimum, skal de dog hjælpes ad med de praktiske opgaver, som

gruppen tildeles.

For hver kontaktgruppe er der et par gruppeledere.

Første gang kontaktgruppen mødes er søndag efter stævneåbningen,

hvor gruppen kan aftale næste møde. Der er i år afsat en ½ time mere

til fællesspisningen, så der er tid til at mødes i kontaktgruppen.

Se på opslag i caféen, hvilken gruppe du er med i.

Hjælp til det praktiske

Vi må alle være behjælpelige

med at få det praktiske til at

glide. Du vil sammen med din

kontaktgruppe få tildelt praktiske

opgaver. Måske skal du gøre rent

et sted, hvor du aldrig kommer

eller servere mad selvom

du selv laver mad. Til gengæld

er der andre der tager sig af

de steder hvor du kommer - vi

håber at det går lige op. Kig i din

stævnekuvert for at se, hvornår

du er sat på til at hjælpe sammen

med din kontaktgruppe.

De praktiske opgaver består bl.a.

af flg.:

Daglige madhold:

Her skal du hjælpe før, under

og efter måltidet med at rette

an, servere og rydde op efter

serveringen. Mødetid er ½ time

før spisetid i caféen.

8


PRAKTISKE OPLYSNINGER

Daglig rengøring: Alle fællesfaciliteter (toiletter, baderum, stævnehal

m.v.) skal rengøres dagligt. Mød op på de angivne steder præcis kl.

12.45, så vil en rengøringsansvarlig sætte dig ind i opgaven. Bemærk at

toiletterne er lukket mellem kl. 12.45 og 13.30 pga. rengøring.

Når stævnet er slut, skal der ryddes op og gøres rent, så vi kan være

bekendt at komme igen til næste år. Oprydningsholdene er sat efter,

om du har ønsket at medvirke (afkrydsning ved tilmelding).

Slutrengøring starter kl. 12.30. Du møder blot op på det angivne

sted, hvor I alle hjælpes med at gøre området klar til aflevering. Der

er udpeget en områdeleder, som leder og fordeler arbejdet og som

skal kontaktes før området forlades. Har du krydset af, at du deltager

i slutrengøringen, men ikke kommer, vil du modtage en efterregning

medmindre du afregner på stævnekontoret inden lørdag.

Formanden for det praktiske udvalg Søren Jonasen kan kontaktes på

tlf. 2331 2885.

Evaluering

Stævneudvalget og ledelsen i BiD har brug for at høre om din oplevelse

af stævnet. Derfor vil vi bede dig udfylde et evalueringsskema. Når

skemaet er udfyldt, skal det afleveres i en af de kasser, som er opstillet

hertil i stævnekontoret og i caféen.

Kollektindsamlinger

Mandag aften: Nydanskere på missionsstævnet.

Mange af nydanskerne, der er i vore menigheder, har meget vanskelige

økonomiske vilkår. Hvis man er på starthjælp, som flygtninge er indtil

de kommer ind på arbejdsmarkedet, så er det meget vanskeligt at deltage

i missionsstævnet uden en eller anden form for tilskud. Vær med

til at gøre det muligt for nydanskere at deltage i missionsstævnet ved at

give en gave til dette formål.

Tirsdag aften: Baptisternes Uddannelsesstøtte.

Dette projekt er oprettet primo 2011, fordi der er behov for støtte på

forskellig vis til uddannelse og efteruddannelse af præster og missionsmedarbejdere

til en tjeneste i vore menigheder. Uddannelse til mission

i menighederne er helt afgørende for menighedernes fremtid. Derfor

beder vi om en stor gave til dette projekt.

Onsdag aften: Teologisk uddannelse i Burundi og Rwanda.

For mange af de fattige menigheder i Burundi og Rwanda er det ikke

muligt at betale omkostningerne ved at uddanne en præst. Menighederne

har desperat brug for kirkeledere, som vil tjene i de fjerne

og fattige egne af Burundi og Rwanda. Derfor støtter Baptistkirken i

Danmark teologisk uddannelse i disse lande. Du kan være med til at

hjælpe ved at give en god gave til dette projekt.

Torsdag Aften: Børn i Burundi og Rwanda

I børneprojekterne i Burundi og Rwanda hjælpes forældreløse børn

til en tilværelse med et håb om en fremtid. Projekterne gennemføres

i samarbejde med kirkerne i Burundi og Rwanda, ved hjælp af lokale

medarbejdere og vore udsendte medarbejdere og volontører. Vær

med til at forvandle håbløshed til håb for børn, der er blandt de mest

udsatte i verden.

Nadver

Der bruges alkoholfri vin ved nadveranledninger.

9


PROGRAMOMTALE

Søndag

kl. 14.00 Praktisk info for dig,

der deltager for første gang. Mød op ved pølsevognen og få en

rundvisning og benyt muligheden for at få svar på alverdens praktiske

spørgsmål.

Kl. 17.30 Fællesspisning efter stævneåbningen

Der vil blive serveret en herlig pastaret for dem som har tilmeldt sig på

forhånd. Så længe lager haves kan der købes spisebilletter a 25,- kr i

sekretariatet.

10


PROGRAMOMTALE

Mandag til lørdag

kl. 7.30 - 8.00 Morgenbøn

Begynd dagen med at lægge den i Guds hånd og omslutte stævnet

med forbøn. Morgenbønnen ledes af Per Eivind Stig, Emil Lauge Ibsen,

Poul Erik Jensen, Gilbert Rukundo, Raymond Jensen og Bjarne Willer

på skift. Det foregår hver dag i musikhuset kl. 7.30.

Stilhedens sted

er Missionsstævnets døgnåbne kirke. ”Stilhedens sted” er i en høj

orange tipi, som er udlånt af spejderne i Vaarst. Dagen igennem er her

mulighed for at sætte sig ind og søge stilhed og bøn.

Forbøn under stævnet

Under hele stævnet vil der være en gruppe af forbedere, som er klar til

at bede for dig. De kan træffes dagen igennem. Nærmere information

i sekretariatet.

Mandag til fredag

kl. 9.30 - 10.00 Godmorgen Gud

Jorden er fuld af herlige mennesker – og vi mødes i Stævnehallen hver

dag til en god start på dagen med noget for alle aldre. Kom og vær

med til at sige Godmorgen til Gud og til hinanden.

kl. 10.15 - 12.00 Undervisning i Stævnehallen

I år prøver vi noget nyt – nemlig undervisning fra 10.15 til 11.15 , og

så fra 11.25 til 12.00 har vi erfarings- og praksisudveksling med hjælp

af forskellige menigheder.

• Mandag underviser Hans Henrik Lund fra KIT; ”Guds herlighed – i

vor forskellighed”

• Tirsdag underviser Lasse Åbom: ”Den anden vej – om at leve retfærdigt

og godt”

• Onsdag underviser Ole Lundegaard: ”Den gyldne regel – om

fjendekærlighed, tilgivelse og forsoning.

• Torsdag underviser Claus Bækgaard: ”Den vigtige priortering – om at

eje, forvalte og leve uden bekymring”

• Fredag underviser Morten Munch fra Dansk Oase: ”Den dybe grund

– om bøn, spiritualitet og personlige valg”

Mandag til torsdag

kl. 17.00 Aftenløb

Har man ikke rørt sig nok i løbet af dagen, mødes man ved pølseboden

for at tage en løbetur sammen. Peter Würtz sørger for, at alle

kommer sikkert hjem.

Mandag til onsdag

kl. 10.15 - 12.00 Gospelworkshop

v/Maj-Lis Grarup og Esben Hoffer Henriksen i Musikhuset.

11


PROGRAMOMTALE

Eftermiddagenes 1. halvleg

MANDAG

kl. 13.30 - 15.00 Afrikansk bibelundervisning

og samtale v/ Theoneste Habyalimana fra Vejle Kristne Kirke som

ansvarlig. Det foregår hver dag i klasselokale 1, som er ved siden af

ME´s spisesal.

kl. 13.30 - 15.00 Burmesisk bibelundervisning

og samtale v/ Rev. U Toe Toe fra U Naw Church i Yangon vil forestå

undervisningen. Det foregår i klasseværelse 2, som er næsten ved

siden af ME´s spisesal.

kl. 13.30 - 15.00 Samtaleforum

Raymond Jensen indbyder til et åbent samtaleforum om liv og tro.

Velkommen til en samtale for dem der har noget på hjerte. Det foregår

i dagligstuen på 1. sal i forstanderboligen.

kl. 13.30 - 15.00 “Ikon Light” v/ Finn Günther

I denne workshop er du velkommen til at komme og prøve kræfter

med kunsten at skrive en moderne ikon. Tilmelding og betaling kr. 20,-

på stævnekontoret, hvor man også kan få besked om hvor workshoppen

vil være - afhængig af deltagerantallet.

kl. 13.30 -16.30 Glasværksted v/Susanne Thingbak

I glasworkshoppen kan du lave to små enkle ting i glas. Du skal dog

være fyldt 15 år. Tilmelding og betaling kr. 50,- pr. dag på stævnekontoret.

Værkstedet holder til i klasseværelset i Øresund.

kl. 13.30 - 14.30 Børnefodbold v/Peter Würtz

På den lille fodboldbane ved campingpladsen.

kl. 13.30 - 15.00 Bog workshop i Højskolens dagligstue

Øjvind Kyrø om ”Med venner i lys” – en samtalebog mellem ungdomsvennerne

Jan Lindhardt og Johannes Møllehave” af Øjvind Kyrø.

Fem ”læseheste” og/eller forfattere vil fortælle om en spændende bog,

og invitere til en god snak om bogen og dens temaer. Det er en rigtig

god mulighed for at få noget ekstra ud af en god læseoplevelse. Alle

kan være med i en workshop og det ikke er et krav, at du har læst

bogen, selvom det naturligvis vil gøre din oplevelse større.

TIRSDAG

kl. 13.30 - 15.00 Afrikansk bibelundervisning

og samtale (se under mandag).

kl. 13.30 - 15.00 Burmesisk bibelundervisning

og samtale (se under mandag).

kl. 13.30 - 15.00 Samtaleforum

(se under mandag)

kl. 13.30 - 15.00 “Ikon Light” v/ Finn Günther

(se under mandag)

kl. 13.30 - 16.30 Glasværksted v/ Susanne Thingbak

(Se under mandag)

12


kl. 13.30 - 18.00 Mountainbike-tur

Vi kører til Rebild Efterskole og låner deres mountainbikes igen i år.

Der er udfordringer til alle! Tillmelding og koordinering af kørsel på

Rebild Efterskoles stand.

kl. 13.30 - 14.30 Børnefodbold v/Peter Würtz

På den lille fodboldbane ved campingpladsen.

kl. 13.30 - 15.00 Bog workshop i Højskolens dagligstue

Maria Klarskov om ”Jesus ønskede at frelse kristne” af Rob Bell

ONSDAG

kl.13.30 - 17.30 Landskonference i Stævnehallen

Landskonferencen er BaptistKirkens øverste myndighed. Her træffes

alle de vigtigste beslutninger. Alle er velkomne til at være med til landskonferencen

hvad enten man er delegeret eller blot vil lytte med og

deltage i debatten. Vi skal igen byde to nye Chin menigheder velkommen

i BaptistKirkens fællesskab. Der skal aflægges beretninger, vælges

ledelse og tages stilling til forskellige forslag.

kl. 13.30 - 15.00 Afrikansk bibelundervisning

og samtale (se under mandag).

kl. 13.30 - 15.00 Burmesisk bibelundervisning

og samtale (se under mandag).

kl. 13.30 - 15.00 Teposefoldning v/Linna Alice Nysom

I denne workshop, kan du lære at fremstille de smukkeste kort ved at

folde helt almindelige teposer. Medbring gerne limstift og saks. Ingen

tilmelding - mød op i klasseværelset i Øresund.

kl. 13.30 - 14.30 Børnefodbold v/Peter Würtz

På den lille fodboldbane ved campingpladsen.

kl. 13.30 - 15.00 Bog workshop i Højskolens dagligstue

Herdis Larsen om ”Skæld ud på Gud” af Preben Kok

TORSDAG

kl. 13.30 - 15.30 Missionsdrøftelse – Visioner i

BaptistKirken i Stævnehallen

Hvad skal vi i særlig grad satse på i vore menigheder og vort fælles

kirkesamfund i de kommende år? Ledelsen har efter de regionale

møder arbejdet meget med dette spørgsmål, og vil gerne drøfte det

med menighederne. Ud over menighedernes repræsentanter indbydes

alle med interesse for menighedernes udvikling til at deltage i dette

vigtige møde.

kl. 13.30 - 15.00 Afrikansk bibelundervisning

og samtale (se under mandag).

kl. 13.30 - 15.00 Burmesisk bibelundervisning

og samtale (se under mandag).

kl. 13.30 - 15.00 Samtaleforum

(se under mandag).

PROGRAMOMTALE

13


PROGRAMOMTALE

kl. 13.30 - 15.00 Maleworkshop

v/ Ann Lund Wahlberg og Peter Gatys Wahlberg. I denne workshop

kan du male, samt lære lidt maleteknik. Ann er professionel mundmaler

og vil fortælle om, hvordan hun kom i gang med at male og

lærte at udtrykke sig gennem kreativiteten. Peter er arkitekt og vant til

at arbejde med kreative processer.

Tilmelding og betaling 20 kr. på stævnekontoret, hvor du også kan få at

vide hvor workshoppen afholdes.

kl. 14.00 - 16.00 Landskamp.

Vanen tro har vi den store landskamp på stævnet. Den finder sted på

den lille fodboldbane ved campingpladsen. Jakob Lunding Andersen

koordinerer.

kl. 13.30 - 15.00 Bog workshop i Højskolens dagligstue

Inger Klyver om ”Skabt til godhed” af Desmond Tuto og Mpho Tuto

FREDAG

kl. 13.30 - 15.00 Afrikansk bibelundervisning

og samtale (se under mandag).

kl. 13.30 foran caféen. Motionsløb/sponsorløb

- Løb for livet. Fredag over middag kan du løbe for livet. Traditionen

tro er der sponsorløb, og i år går overskuddet til at hjælpe flygtninge i

Athen. Du vælger selv, hvordan du vil være med. Kan du løbe – kort

eller langt – så hent en sponsorkontrakt på sekretariatet. Med den i

hånden gælder det om at få flest mulige som personlige sponsorer. Der

kan gives et fast beløb eller eller et beløb pr. km. Så handler det om at

overtale din familie, præst, venner og bekendte om at investere i dit

løb. Hvis du ikke vil eller kan løbe – så tag gavmildt imod løberne der

vil tegne sponsoraftale med dig. Og der er selvfølgelig også mulighed

for både at løbe og være sponsor. Løbet er åbent for alle aldre. Og der

går allerede nu rygter om mange interne konkurrencer – børn mod

voksne, fætter mod kusine, øst mod vest. Og endda sponsorer der

konkurrerer om at gøre den største og bedste investering!!

Startnumre udleveres fredag fra kl. 13 ved startstedet foran stævnehallen,

og starten går kl. 13.30! OBS! Al kørsel på campingområdet er

umulig/forbudt fredag kl. 12.30-15.00!

Flygtninge strømmer til Athen som, for mange er porten til Europa.

Det anslås at flere end 500.000 flygtninge lever illegalt i Grækenland

og venter på at rejse videre til andre lande. Arken (ARC står for Athen

Refugee Center) er et Drop In center i hjertet af Athen som drives af

den kristne organisation Helping Hands. Her får flygtninge mulighed

for at få et måltid mad, tøj, et bad og en samtale. De fleste flygtninge i

Athen lever på gaden og får ingen støtte fra den græske stat. Arken har

startet flere kristne fællesskaber som tilbud til de mange flygtninge som

bliver kristne i Athen.

14


PROGRAMOMTALE

kl. 13.30 - 15.00 24-7 med Gud derhjemme

Pia Søgaard, der er uddannet psykoterapeut, præst og lærer, har nu

sit eget firma ”parEimi”. Hun har arbejdet både som ansat og som

frivillig i Det danske Missionsforbund. Hun vil tale om Guds herlighed

indenfor hjemmets fire vægge. Det er en stor gave og opgave at være

forældre, når vi gerne vil, at Guds herlighed skal kunne mærkes i vores

hjem af vores børn. Hvordan skaber vi en atmosfære, som det er godt

at være familie i? Hvordan skaber vi en atmosfære, hvor der er gode

muligheder for trosoplæring? Hvordan kan vi håndtere trosoplæring?

Seminaret er målrettet til forældre og børnemedarbejdere og ledere

i kirken. Der er brug for, at kirke og hjem arbejder sammen, for at

børnene kan mærke, at de er midt i Guds herlighed. Mødet er i Stævnehallen.

kl. 13.30 - 15.00 Bog workshop i Højskolens dagligstue

Kirsten Ernen Beck om “Arne Haugen Sørensens Kirkekunst – hvor

ordene ikke rækker” af Lisbeth Smedegaard Andersen.

kl. 14.00 - 15.00 International Café i Caféen

v/ Kvindeforbundet - Her vil gæsten være Daw Thiry Nyo fra Yangon

Burma. Daw er præstekone og ansat hos UNHCR i Bangkok og

arbejder med interview og visitering af flygtninge fra bl.a. fra Myanmar.

Hun står desuden for undervisning af evangelister i menigheden.

Mød hende og benyt anledningen til at høre mere om baggrunden

for de mange, som i disse år må flygte fra Myanmar /Burma også til

Danmark.

Eftermiddagenes 2. halvleg

MANDAG

kl. 15.30 - 17.00 Afrika – det bli´r bedre dag for dag

- eller gør det? v/ Øjvind Kyrø. Vi hører som regel kun dårligt nyt, men

kan det være sandt? Mødet er i Musikhuset.

kl. 15.30 - 17.00 Pilgrimsvandring

v/ Søren P. Grarup. Mødested er ved pølsevognen. Se efter yderligere

oplysninger på info-skærmen.

kl. 15.30 - 17.00 Seniorworkshop i Højskolens dagligstue

v/ Lydia og Arne Jensen. Vi mødes for at synge gamle sange, høre en

god historie, så kom med godt humør og få et godt grin.

kl. 15.30 - 17.00 Lausanne og menighedernes udsendte

i Stævnehallen. Flere menigheder i Baptistkirken i Danmark, er aktive

i mission ude i verden. Denne eftermiddag har du mulighed for at

møde Lone og Dag Jakobsen, der normalt bor og arbejder i Himalaya

samt Jordan og Merethe Sonne, der arbejder på børnehjemmet

Emmanuel i Honduras. De har alle meget spændende beretninger fra

en ofte svær hverdag under fremmede himmelstrøg. Kom og hør om

deres udfordringer og glæder i deres tjeneste på missionsmarken. På

workshoppen vil Hans Henrik Lund berette om indtryk fra Lausannebevægelsens

samling i Cape Town 2010.

15


PROGRAMOMTALE

TIRSDAG

kl. 15.30 - 17.00 Kirke i Yangon i Stævnehallen

v/ U Toe Toe. Hvordan er det mon at være en stor menighed på 1200

medlemmer i et land som Burma. Menigheden har et stort missionerende

og socialt arbejde i Yangon og i det område, hvor orkanen

hærgede for få år siden.

kl. 15.30 - 17.00 BaptistKirkens udsendte i Musikhuset

Kom og mød BaptistKirkens udsendte. Hanne og Hartvig Weber-

Hansen vil fortælle om deres dugfriske oplevelser fra arbejdet med

udsatte børn i Butare-området i Rwanda.

Susi Baggesen vil fortælle om sit arbejde i Burundi, hvor hun bl.a. har

arbejdet med børneprojektet. Susi er også blevet ansat til at være landerepræsentant

i Burundi de næste to år, så kom og hils på hende.

Tidligere missionærer Solveig og Niels Christian Nielsen vil fortælle om

deres tre måneders ’ferie-tur’ til Burundi, hvor de arbejdede med både

sovesalsbyggeri, kirkebyggeri og vandprojekt. Erna og Ole Emming vil

også berette lidt om deres arbejde med sovesals- og kirkebyggeri fra

distancen.

Derudover vil der blive berettet om BaptistKirkens øvrige Internationale

projekter.

Vi slutter af med den menighedsudsendte familie Højberg, der er ved

at uddanne sig til tjeneste i Kina.

kl. 15.30 - 17.00 Er jeg overhovedet baptist …? (1)

Samtaleforum v/ Jacob Broholm og Ole Lundegaard i Højskolens dagligstue.

I efteråret udgav BaptistKirken et hæfte, der kom til at hedde

’FAQ om baptister’. Det handler om de svar, vi får, når vi spørger:

Hvad vil det sige at være baptist? Kom og vær med til at drøfte, om du

er ’baptist’ – eller ønsker at blive det! Målet med samtalen er at skabe

bevidsthed om identitet. Midlet er et ’snakke-seminar’, hvor de, der

møder op, spørger nogle af dem, der skrev. Seminaret er altså et forum

for dialog. Find ’FAQ om baptister’ i baptist.dk’s stand på Missionsstævnet

– og læs det gerne på forhånd. Du skal være velkommen til ét

eller til begge seminarer.

Vil du være forberedt til tirsdag så læs s. 2-3, 6-7, 18-19 og 26-27 i

Baptist.faq.

ONSDAG

kl. 15.30 - 17.00 Opskrift på en bedre verden

Morten Kofoed tager os med på et ”løb”, hvor hele familien kan være

med. Løbet handler om FN”s 8 fattigdomsmål. Der vil blive brug for

at være god til at forhandle, da alle ikke får lige meget som udgangspunkt.

Mødested i børneteltet. Tilmelding kan ske i sekretariatet senest

tirsdag aften.

TORSDAG

kl. 15.30 - 17.00 Er jeg overhovedet baptist …? (2)

Samtaleforum v/ Jacob Broholm og Bent Hylleberg (se under tirsdag).

Vil du være forberedt til torsdag så læs s. 14, 24-25 og 34-35 i

Baptist.faq.

16


kl. 15.30 - 17.00 Hvorfor og hvordan er det egentlig

at baptister og menneskerettigheder hænger sammen? v/Ebbe Holm i

Stævnehallen.

Hvilke muligheder har vi som baptister for at komme til orde gennem

UN, EU og andre regionale organer? Ebbe Holm har gennem

årene repræsenteret danske kirker i europæiske menneskerettigheds

sammenhænge og er fortsat medansvarlig for Europæiske Baptisters

arbejde for religionsfrihed i landene indenfor og i omkredsen af

Europa. Han deltog i en BWA og EBF delegationsrejse til Azerbajian i

2009, hvor de udsendte repræsentanter diskuterede religionsfrihed for

baptister med de lokale myndigheder. Ebbe kan se frem til flere tilsvarende

rejser i den kommende tid. Workshoppen vil indeholde en bred

information til belysning af de stillede spørgsmål, men vil også lægge

op til en samtale om, hvor grænsen går for danske baptisters engagement

i menneskerettigheder.

kl. 15.30 - 17.00 Hvor svært kan det være…?

- at leve et liv i efterfølgelse v/ Karin Grønvald Rasmussen i Musikhuset.

Karin Grønvald Rasmussen er privatpraktiserende psykolog og har

siden barndommen haft sin gang i baptistmenigheder. I mange år har

hun været interesseret i krydsfeltet mellem teologi og psykologi, og

hvordan troen og psykologien gensidigt kan berige hinanden. Hvorfor

er det fra et menneskeligt perspektiv indimellem så svært at leve et liv

i efterfølgelse? Hvad er det i den menneskelige psyke, der gør, at vi så

ofte kommer til kort? Kan en forståelse af grundlæggende psykologiske

mekanismer hjælpe os i vores personlige kristenliv og i vores fælles

menighedsliv? Har psykologien relevante bud på, hvordan vi modnes

og udvikler os både menneskeligt og åndeligt? Måske kan vi få nogle

redskaber til bedre at leve i overensstemmelse med det, vi tror på.

FREDAG

kl. 16.00 - 18.00 Minde- og festgudstjeneste

I år får minde- og festgudstjeneste en ekstra dimension, idet vi efter

selve gudstjenesten i hallen, hvor vi mindes dem Gud har taget hjem,

og dem der er døbt siden sidste år, vandrer ned til Mariager fjord til

dåbshøjtidelighed.

Aftenmøder

kl. 19.30 i stævnehallen

Søndag: Herlighed her og nu.

Stephen Sandoval taler og Laura Kjærgaard (fra X-faktor) vil berige os

med hendes engagerede gospel- og lovsang.

Mandag: Herlighed i forskellighed.

U Toe Toe taler og integrationsudvalget arrangerer aftenen.

Tirsdag: Herlighed i ordet

Chresten Eskildsen taler og Karin Rødvig m.fl. står for sang og musik.

Onsdag: Herlighed i musik

Lone Møller Hansen taler og stævnets gospelkor vil lade os høre hvad

de har arbejdet med.

Torsdag: Herlighed i fremtiden

ONE arrangerer denne aften.

PROGRAMOMTALE

Fredag: Festaften - ud over alle grænser!!!!

En aften hvor du måske kommer til at tænke på ”Hvem vil være millionær”.

17


PROGRAMOMTALE

Senaftens - arrangementer

Søndag i Stævnehallen "Filmaften".

Denne aften vises filmen ”Koncerten” som vi desværre måtte tage af

plakaten sidste år. Om filmen kan man sige, at den er en lignelse om

Guds Rige. Man kan se den i et perspektiv, der handler om, at Jesus

samler sine disciple for at forberede dem på festen i Guds Rige.

Mandag i Stævnehallen “At lytte” - musik og lyrik

”At lytte” består af digte af Bjarne Nielsen sat i musik af Mads Lindholm

og fremført af Lene Brohus.

Mads Lindholm fortæller om arrangementet:

En sen aften fik jeg en mail fra Bjarne. ”Jeg har stor respekt for mennesker,

der forstår at lytte”, skrev han, og vedhæftede det, der blev

starten på det hele: Digtet ”At lytte”. Det var ikke min plan at skrive

en melodi til det, og det tror jeg heller ikke, at jeg har gjort, for jeg er

sikker på, at melodien sad et sted mellem linjerne, og at jeg bare var

heldig at finde den. ”At lytte” blev uropført ved Evangelisk Alliances

Bedeuge i Nr. Uttrup Kirke i 2010, hvor Lene sang den. Siden da har

jeg fundet en hel del flere melodier mellem linjerne i Bjarnes digte.

Digtene beskriver i et tilgængeligt sprog de spørgsmål, tanker og dilemmaer,

som vi alle har. De rummer en stor dybde – og er samtidig ligetil

i deres sprog. Og det er gode ingredienser at lave sange ud af.

Derfor spurgte jeg Bjarne, om vi skulle lave en aften, hvor ord og toner

kan få luft, smelte sammen og forhåbentlig løfte sindet. Det har vi nu

gjort i flere kirker – og vi glæder os til også gentage arrangementet i

Mariager.

Tirsdag i Musikhuset "Fadervor i Natkirken"

v/ Kirke4byen og Alice Sprotte - Fadervor, du som er i himlen... Hvad

med at bruge lidt tid på jorden?

Hvordan har du det med bøn? Beder du Fadervor, inden du lægger dig

til at sove? Forstår du ordene - eller er det en remse, du ikke tænker

over? Måske er bøn ikke noget, du bruger så meget tid og energi

på? Denne natkirke vil vi gå i kødet på en af kirkens ældste bønner:

Fadervor.

22.00 Natkirken åbner

22.15 Bønne-værksted

22.45 Fadervor-meditation

23.15 Aftenbøn & Nadver

Under natkirken kan du bruge vores Fadervor-installation. Her kan du

bogstaveligt talt gå ind i de forskellige dele af Fadervor og udforske,

bede og undre dig.

Onsdag i Stævnehallen "Egne og andres sange"

v/ Karin Rødvig og Uffe Læssøe m.fl.

Torsdag i Stævnehallen Lovsangsgruppen ”Ikon”

Gruppen består af 6 kristne unge fra 18 til 20 år fra Roskilde Baptistkirke,

der vil spille lovsangene fra den CD, som de i efteråret 2010

producerede til fordel for børnehjemmet i Honduras. Der er fire

selvskrevne kristne sange på CD´en og målet var at udvikle den enkelte

musikers forhold til sangskrivning, musik og udvikling i Gud.

CD´en kan købes i forbindelse med koncerten.

18


Andre tilbud og møder

PROGRAMOMTALE

Mandag kl.11.30 – 15.00 DBSU’s (sygeplejeforbundet)

landsmøde

kl. 11.30 vi mødes i spisesalen ved de lyseblå duge.

kl. 12.45 landsmøde i Musikhuset.

kl. 14.00 i Musikhuset. Torben Roulund fortæller om sit gensyn med

Burundi. Dette møde er åbent for alle!

Mandag kl. 14.00 – 15.00 Møde/valg i BaptistKirkens

personaleudvalg

For nuværende og kommende ansatte i BiD samt tilknyttede menigheder

i Højskolens spisesal

Tirsdag kl. 13.30 - 16.30 Kvindeforbundets

forretningsmøde

i Mariagerfjord Frikirke, Gl. Hobrovej 5C

Tirsdag kl. 13.30 - 15.00 BBU´s landsmøde.

i Aulaen

Fredag kl. 13.30 - 15.30 Baptisternes Afholdsmissions

temamøde i Musikhuset

Kl. 13.30 Temamøde og debat:

Indleder: forstander Troels Schrøder, Rebild

Emne: ”Unge, indlæring og ansvar for kammerater og alkohol”

det er åbent for alle!

kl. 14.30 Afholdsmissionens generalforsamling

Fredag fra kl. 13.30-15.00 Kasserermøde

i Øresund

Gæster hos ONE og Liminal

Hvis man som voksen har lyst til at være sammen med teenagere og

unge, er man velkommen til at deltage i vores arrangementer. Vi skruer

ikke ned for volumen, men bagerste række er reserveret til gæster.

Så velkommen til alle!

19


BØRNESTÆVNET

Børnestævnet

Hele jorden er fuld af guds Herlighed

– også hos børnene!!!

20

Vi glæder os til at være sammen med dig

i Børneområdet, som i år ligger til venstre

for hallen.

I år samles alle børn – små, store og større

i Børneteltet kl. 10.15, efter Go’ Morgen

Gud i Stævnehallen.

Først skal vi synge, lege sammen og høre

om Guds herlighed.

Bagefter er der aktiviteter og leg for ALLE,

og vi glæder os til at møde specielt DIG!

Vi ser frem til en kanon uge fuld af Guds

herlighed, og håber at du også vil få en

masse nye venner, inden ugen er omme.

Dagsprogram:

Mandag til fredag er der børneaktiviteter i børneområdet kl. 10.15-

11.45.

Børnefodbold ved Peter Würtz mandag, tirsdag og onsdag kl. 13.30 til

14.30 på den lille fodboldbane ved campingpladsen.

Aftenprogram:

Night Slice kl. 19.30 - 21.00 mandag, tirsdag, onsdag og torsdag i

Børneteltet og fredag i Musikhuset.

Vi glæder os til at se DIG!

Børnestævnet


R.O.C.K. 2011

Temaet for ROCK er i år REACH OUT

CHRIST KINGDOM!

Vi vil på ROCK 11, finde svarene på alt mellem himmel og jord, opnå

et tættere forhold til Gud og se nærmere på:

Hvad vil det sige at række ud efter Gud?

Hvad vil det sige at række ud til andre?

Alt hvad du kan tænke på omkring Guds rige, vil vi prøve at give dig

svar på!!

Vi har samlet et hold ledere, som glæder sig til at være sammen med

dig. Vi skal være sammen om undervisning, hvor der vil komme flere

dygtige folk og dele deres tanker med os. Vi skal være sammen om

den fedeste lovsang på hele stævnet. Vi skal være sammen i samtaler,

hvor vi, lige som sidste år, vil være delt ind i grupper, så vi lærer endnu

flere at kende. Der vil være tid til stilhed, sjov og ballade. Vi skal til

finurlige workshops, hvor der vil være mulighed for alt lige fra sport til

at lave kreative ting. Der vil hænge sedler på ROCK området, hvor der

står hvilke workshops, der er hvornår, så du ikke glemmer det!! Vi skal

også have de sjoveste fester og café-hygge, og selvfølgelig årets aktivitets

dag, en aktivitets dag hvor der vil blive sat fokus på sammenhold,

når de forskellige udfordringer skal løses!

Alt dette kan kun opleves på ROCK, så gør dig klar det bliver en fantastisk

uge vi skal have sammen!

/ROCK Teamet

R.O.C.K

21


ONE

ONE ’11

Revolutionen er her! ONE ’11 er ugen, hvor verden kan forandres for

evigt. Vi i ONE-crew håber, at du er klar på, at det er OS, der kan gøre

verden til et bedre sted… og at du vil være med til at gøre det.

ONE i år står i revolutionens tegn, fordi Jesus i bund og grund var en

revolutionær. Revolutionen skal både ske i vores egne liv, men ikke

for at vi kan holde den for os selv. For at vi kan sprede den. Det er en

uimodståelig revolution!

Allerede fra starten vil de som har været med på ONE tidligere opleve,

at der er sket noget i året der er gået. Mariagerhallen er droppet og

i stedet er aulaen blevet stedet hvor revolutionen fødes. Caféen er

blevet udvidet til også at gælde forhallen, og på den måde håber vi at

vi vil komme hinanden meget mere ved.

I år har vi altså primært et sted vi hænger ud:

Mariager Efterskoles aula og forhal.

Her skal vi selvfølgelig igen i år have super aftenmøder med lovsang,

tilbedelse og søgen efter hvilken revolution Gud har gang i. Vi skal

desuden sove, chille, nyde lækkerier fra caféen, feste, hygge, speedfriende,

undervises, snakke og grine.

PRAKTISK INFO

• Spisning af morgenmad foregår inde i eller ude foran ME’s spisesal.

Frokost og aftensmad indtages sammen med de voksne i råhallen –

husk at medbringe armbånd, da det er jeres adgang til mad.

• Gruppesamling hver dag – MEN på skiftende tidspunkter. Tjek

programmet ud!

• Aftenmøder afholdes i aulaen - undtagen torsdag, hvor vi er sammen

med de voksne.

• Alle deltager i fællesoprydningen efter stævnet.

REGLER PÅ ONE

• Drenge og piger sover hver for sig, medmindre man har samme

hjemmeadresse.

• Der må ikke indtages alkohol eller euforiserende stoffer.

• Der er rygeforbud på hele området med undtagelse af de for stævnet

gældende regler.

• Der skal være ro på pladsen kl. 24.00.

• Ud over disse regler er ONE underlagt de gældende regler for

stævnet.

• Se i øvrigt de generelle campingregler på side 5.

22


LIMINAL

Liminal

Ved du hvad Liminal er?

Liminal er for dig, der er for gammel til ONE og for ung til de

voksne. Kom forbi Liminal campen og mød andre unge, der dyrker

festivalstemningen.

Hver dag spiser vi aftensmad sammen, så der er masser af tid til at lære

hinanden bedre at kende og snakke med gamle venner. Hvis du er på

besøg en dag, så kan du tilmelde dig spisning på: 29468856 senest kl

12.00 på selve dagen.

Vi har inviteret nogle spændende gæster, der kan inspirere os.

Mandag og tirsdag besøger Bobby Bovell os. Bobby er en energifyldt

taler, der kommer fra London. Ham kan du godt glæde dig til.

Mandag - onsdag underviser Stephen Sandoval i den nye Aula

kl.16.00. Stephen kommer fra USA, men har boet i DK de seneste år

sammen med sin familie.

Se iøvrigt programsiderne.

HUSK: Liminal-aftenmøder mandag og onsdag kl 22.00 i Musikhuset.

23


SØNDAG

Voksne Børn

10.00-16.00

Check-in / Campingpladsen åbner

14.00-15.00

Intro for nye stævnedeltagere

Incl. rundvisning på stævneområdet - mød op ved

pølsevognen

16.00-17.30

Stævneåbning

Stævnehallen

17.30

Fællesspisning

19.30

Guds herlighed her og nu

Stævnehallen

22.00-23.30

Filmforevisning "Koncerten"

Stævnehallen

24

10.00-16.00

Check-in / Campingpladsen

åbner

16.00-17.30

Stævneåbning

Stævnehallen

17.30

Fællesspisning

19.30

Guds herlighed her og nu

Stævnehallen


R.O.C.K

10.00-16.00

Check-in / Campingpladsen

åbner

16.00-17.30

Stævneåbning

Stævnehallen

17.30

Fællesspisning

19.30-21.00

Aftenmøde

21.00-23.00

Café

One

10.00-16.00

Check-in / Campingpladsen

åbner

16.00-17.30

Stævneåbning for alle

Stævnehallen

17.30

Fællesspisning

20.00-22.00

Aften-Gudstjeneste

22.00-24.00

Café

SØNDAG

Liminal

10.00-16.00

Check-in / Campingpladsen

åbner

16.00-17.30

Stævneåbning

Stævnehallen

17.30

Fællesspisning

Café

25


MANDAG

Voksne Børn

07.30

Morgenbøn, Musikhuset

08.00-08.45

Morgenmad

09.30-10.00

Godmorgen Gud, Stævnehallen

10.15-11.15

Undervisning v/Hans Henrik Lund "Guds herlighed - i

vor forskellighed", Stævnehallen

10.15-12.00

Gospelworkshop v/Maj-Lis og Esben Hoffer Henriksen,

Musikhuset

11.25-12.00

Erfarings- & praksisudveksling, Stævnehallen

11.30-15.00

Danske Baptisters Sygeplejeforbund Landsmøde

(se side 19)

12.00-12.45

Frokost

12.45-13.30

Rengøring / kontaktgruppetid

13.30-15.00

1. halvleg - kreativitet og sport

(se side 12)

14.00-15.00

Møde/valg i Baptistkirkens personaleudvalg

(se side 19)

15.00-15.30

Kaffepause

15.30-17.30

2. halvleg - seminarer og BiD-tid

(se side 15)

17.00

Aftenløb v/Peter Würtz, Pølsevognen

18.00

Aftensmad

19.30-21.00

Aftenmøde "Guds herlighed i forskellighed"

Taler: U Toe Toe

Stævnehallen

22.00

"At lytte"

v/ Bjarne Nielsen, Mads Lindholm og Lene Brohus

Stævnehallen

(se side 18)

26

08.00-08.45

Morgenmad

09.30-10.00

Godmorgen Gud,

Stævnehallen

10.15-11.45

Samling,

Børneteltet

12.00-12.45

Frokost

13.30-14.30

Børnefodbold,

Fodboldbanen

18.00

Aftensmad

19.30

Night Slice

Børneteltet


R.O.C.K

08.00-08.45

Morgenmad

10.15-11.45

Workshops

12.00-12.45

Frokost

13.30-16.00

Café

18.00

Aftensmad

19.30-21.00

Aftenmøde

21.00-23.00

Café

One

09.00-09.30

Morgenmad

10.00-11.30

Klorpvh(r)adalija

(morgenmøde)

12.00-12.45

Frokost i grupperne

12.45-13.15

Gruppe opgaver

14.00-16.00

Speed-friending

16.00-17.30

Undervisning

v/Steven Sandoval

17.45

Aftensmad

20.00-22.00

Aften-Gudstjeneste

Relationer og

forskelligheder

22.00-24.00

Café

Liminal

09.00-09.30

Morgenmad

10.15-11.45

Samling

m/ Bobby Bovell

12.00-12.45

Frokost

12.45-13.30

Rengøring

MANDAG

16.00-17.30

Undervisning

v/Steven Sandoval

18.00

Vi spiser aftensmad

sammen

22.00

Late-Liminal

m/ Bobby Bovell

27


TIRSDAG

Voksne Børn

07.30

Morgenbøn, Musikhuset

08.00-08.45

Morgenmad

09.30-10.00

Godmorgen Gud, Stævnehallen

10.15-11.15

Undervisning v/Lasse Åbom "Den anden vej - om at leve

retfærdigt og godt", Stævnehallen

10.15-12.00

Gospelworkshop v/Maj-Lis og Esben Hoffer Henriksen,

Musikhuset

11.25-12.00

Erfarings- & praksisudveksling, Stævnehallen

12.00-12.45

Frokost

12.45-13.30

Rengøring / kontaktgruppetid

13.30-15.00

1. halvleg - kreativitet og sport

(se side 12-13)

13.30-15.00

BBUs landsmøde

(se side 19)

13.30-16.30

Kvindeforbundets landsmøde

(se side 19)

15.00-15.30

Kaffepause

15.30-17.30

2. halvleg - seminarer og BiD-tid

(se side 16)

17.00

Aftenløb v/Peter Würtz, Pølsevognen

18.00

Aftensmad

19.30-21.00

Aftenmøde "Guds herlighed i ordet"

Taler: Chresten Eskildsen

Stævnehallen

22.00

"Fadervor i Natkirken"

v/Kirke4byen og Alice Sprotte

Musikhuset

(se side 18)

28

08.00-08.45

Morgenmad

09.30-10.00

Godmorgen Gud,

Stævnehallen

10.15-11.45

Samling,

Børneteltet

12.00-12.45

Frokost

13.30-14.30

Børnefodbold,

Fodboldbanen

18.00

Aftensmad

19.30

Night Slice

Børneteltet


R.O.C.K

08.00-08.45

Morgenmad

10.15-11.45

Workshops

12.00-12.45

Frokost

13.30-16.00

Café

18.00

Aftensmad

19.30-21.00

Aftenmøde

21.00-23.00

Café

One

09.00-09.30

Morgenmad

10.00-11.30

Klorpvh(r)adalija

(morgenmøde)

12.00-12.45

Frokost i grupperne

12.45-13.15

Gruppe opgaver

13.30-15.00

BBU´s landsmøde

15.00-16.00

Tid til grupperne

16.00-17.30

Undervisning

v/Steven Sandoval

17.45

Aftensmad

20.00-22.00

Aften-Gudstjeneste

Tillid i bøn

22.00-24.00

Café

Liminal

09.00-09.30

Morgenmad

10.15-11.45

Samling

m/ Bobby Bovell

12.00-12.45

Frokost

12.45-13.30

Rengøring

13.30-15.00

BBU´s landsmøde

16.00-17.30

Undervisning

v/Steven Sandoval

18.00

Vi spiser aftensmad

sammen

Café

TIRSDAG

29


ONSDAG

Voksne Børn

07.30

Morgenbøn, Musikhuset

08.00-08.45

Morgenmad

09.30-10.00

Godmorgen Gud, Stævnehallen

10.15-11.15

Undervisning v/Ole Lundegaard "Den gyldne regel - om

fjendekærlighed, tilgivelse og forsoning", Stævnehallen

10.15-12.00

Gospelworkshop v/Maj-Lis og Esben Hoffer Henriksen,

Musikhuset

11.25-12.00

Erfarings- & praksisudveksling, Stævnehallen

12.00-12.45

Frokost

12.45-13.30

Rengøring / kontaktgruppetid

13.30-17.00

BiDs Landskonference

(se side 13)

13.30-15.00

1. halvleg - kreativitet og sport

(se side 13)

15.00-15.30

Kaffepause

15.30-17.00

"Opskrift på en bedre verden" - familieløb

(se side 16)

17.00

Aftenløb v/Peter Würtz, Pølsevognen

18.00

Aftensmad

19.30-21.00

Aftenmøde "Guds herlighed i musik"

Taler: Lone Møller-Hansen

Stævnekoret medvirker

Stævnehallen

22.00

"Egne og andres sange"

v/Karin Rødvig, Ole Lundegaard og Uffe Læssøe

Stævnehallen

30

08.00-08.45

Morgenmad

09.30-10.00

Godmorgen Gud,

Stævnehallen

10.15-11.45

Samling,

Børneteltet

12.00-12.45

Frokost

13.30-14.30

Børnefodbold,

Fodboldbanen

18.00

Aftensmad

19.30

Night Slice

Børneteltet


R.O.C.K

08.00-08.45

Morgenmad

10.15-11.45

Aktivitetsdag

12.00-12.45

Frokost

13.30-16.00

Aktivitetsdag

18.00

Aftensmad

19.30-21.00

Aftenmøde

21.00-23.00

Café

One

09.00-09.30

Morgenmad

10.00-11.30

Klorpvh(r)adalija

(morgenmøde)

12.00-12.45

Frokost

12.45-13.15

Gruppe opgaver

14.00-16.00

Kreativ workshop

16.00-17.30

Undervisning

v/Steven Sandoval

17.45

Aftensmad

spises i gruppernel

20.00-22.00

Aften-Gudstjeneste

Ordet i handling

22.00-24.00

Café

Liminal

09.00-09.30

Morgenmad

10.15-11.15

Undervisning v/Ole

Lundegaard

Stævnehallen

12.00-12.45

Frokost

12.45-13.30

Rengøring

16.00-17.30

Undervisning

v/Steven Sandoval

18.00

Vi spiser aftensmad

sammen

22.00

Late-Liminal

Café

ONSDAG

31


TORSDAG

Voksne Børn

07.30

Morgenbøn, Musikhuset

08.00-08.45

Morgenmad

09.30-10.00

Godmorgen Gud, Stævnehallen

10.15-11.15

Undervisning v/Claus Bækgaard "Den vigtige prioritering

- om at eje, forvalte og leve uden bekymring",

Stævnehallen

11.25-12.00

Erfarings- & praksisudveksling, Stævnehallen

12.00-12.45

Frokost

12.45-13.30

Rengøring / kontaktgruppetid

13.30-15.30

Missionsdrøftelse - Visioner i BaptistKirken

(se side 13-14)

13.30-15.00

1. halvleg - kreativitet og sport

(se side 14)

14.00-16.00

Landskamp

(se side 13)

15.00-15.30

Kaffepause

15.30-17.30

2. halvleg - seminarer og BiD-tid

(se side 16-17)

17.00

Aftenløb v/Peter Würtz, Pølsevognen

18.00

Aftensmad

19.30-21.00

Aftenmøde "Guds herlighed i fremtiden"

One arrangerer denne aften

Stævnehallen

22.00

Lovsangsgruppen "Ikon"

Stævnehallen

(se side 18)

32

08.00-08.45

Morgenmad

09.30-10.00

Godmorgen Gud,

Stævnehallen

10.15-11.45

Samling,

Børneteltet

12.00-12.45

Frokost

18.00

Aftensmad

19.30

Night Slice

Børneteltet


R.O.C.K

08.00-08.45

Morgenmad

10.15-11.45

Workshops

12.00-12.45

Frokost

13.30-16.00

Café

18.00

Aftensmad

19.30-21.00

Aftenmøde

21.00-23.00

Café

One

09.00-09.30

Morgenmad

10.00-11.30

Leder-bruch

(ONE'erne kan sove

længe)

12.00-12.45

Frokost i grupperne

12.45-13.15

Gruppe opgaver

14.00-16.00

Landskamp

(se side 13)

16.00-17.30

Tid til grupperne

17.45

Aftensmad

19.30-21.00

Aftenmøde "Guds

herlighed i fremtiden"

One arrangerer denne

aften

Stævnehallen

22.00-24.00

Café

Liminal

09.00-09.30

Morgenmad

10.15-11.45

Mener du det?

12.00-12.45

Frokost

12.45-13.30

Rengøring

14.00-16.00

Landskamp

(se side 13)

18.00

Vi spiser aftensmad

sammen

Café

TORSDAG

33


FREDAG

Voksne Børn

07.30

Morgenbøn, Musikhuset

08.00-08.45

Morgenmad

09.30-10.00

Godmorgen Gud, Stævnehallen

10.15-11.15

Undervisning v/Morten Munch "Den dybe grund - om

bøn, spiritualitet og personlige valg", Stævnehallen

11.25-12.00

Erfarings- & praksisudveksling, Stævnehallen

12.00-12.45

Frokost

12.45-13.30

Rengøring / kontaktgruppetid

13.30-14.30

BAMs temamøde "Unge, indlæring og ansvar for

kammerater og alkohol" v/Troels Schrøder

(se side 19)

13.30-15.00

1. halvleg - kreativitet og sport

(se side 14)

13.30-15.00

Motionsløb / sponsorløb

(se side 15)

13.30-15.00

Kasserermøde, Øresund

14.30-15.30

BAMs Generalforsamling

(se side 19)

15.00-15.30

Kaffepause

16.00-18.00

Minde- og festgudstjeneste samt dåbshøjtidelighed

(se side 17)

18.00

Aftensmad

19.30-21.00

Festaften "Guds herlighed i hele verden"

Stævnehallen

21.00

Lovsangsfest v/"Ikon"

34

08.00-08.45

Morgenmad

09.30-10.00

Godmorgen Gud,

Stævnehallen

10.15-11.45

Samling,

Børneteltet

12.00-12.45

Frokost

13.30-15.00

Motionsløb / sponsorløb

(se side 14)

18.00

Aftensmad

19.30

Night Slice

Musikhuset


R.O.C.K

08.00-08.45

Morgenmad

10.15-11.45

Workshops

12.00-12.45

Frokost

13.30-16.00

Café

18.00

Aftensmad

19.30-21.00

Aftenmøde

21.00-23.00

Café

One

09.00-09.30

Morgenmad

spises i gruppernel

10.00-11.30

Klorpvh(r)adalija v/

YEGO-teamet

(morgenmøde)

12.00-12.45

Frokost

12.45-13.15

Gruppe opgaver

14.00-16.00

Sports arrangement

16.00-17.30

Kreativ workshop

17.45

Aftensmad

20.00-22.00

Aften-Gudstjeneste

Verden

22.00-24.00

Café

Liminal

09.00-09.30

Morgenmad

10.15-11.45

Mener du det?

12.00-12.45

Frokost

12.45-13.30

Rengøring

18.00

Vi spiser aftensmad

sammen

Café

FREDAG

35


LØRDAG

Voksne Børn

07.30

Morgenbøn, Musikhuset

08.00-08.45

Morgenmad

10.00-12.00

Stævneafslutning

Stævnehallen

12.00-12.45

Frokost

12.45

Oprydning og rengøring

36

08.00-08.45

Morgenmad

10.00-12.00

Stævneafslutning

Stævnehallen

12.00-12.45

Frokost

12.45

Oprydning og rengøring


R.O.C.K

08.00-08.45

Morgenmad

10.00-12.00

Stævneafslutning

Stævnehallen

12.00-12.45

Frokost

12.45

Oprydning og rengøring

One

09.00-09.30

Morgenmad

10.00-12.00

Stævneafslutning

Stævnehallen

12.00-12.45

Frokost

12.45

Oprydning og rengøring

Liminal

09.00-09.30

Morgenmad

10.00-12.00

Stævneafslutning

Stævnehallen

12.00-12.45

Frokost

LØRDAG

12.45

Oprydning og rengøring

37


OVERSIGTSKORT

38

1. Stævnehal

2. Caféen / Udstillinger / Spiseområde

3. Stævnekontor

4. Ny Aula (One)

5. ME’s spisesal (morgenmad og One-café)

6. ME’s klasselokaler

7. Højskolens spisesal (R.O.C.K)

8. Balkonsalen (R.O.C.K – café)

9. Musikhuset

10. Forstanderbolig (værelser og dagligstue på 1. sal)

11. Højskolens gl. fløj (værelser og dagligstue)

12. Pigefløjen (værelser)

13. Storebælt (værelser)

14. Lillebælt (værelser)

15. Hesteskoen/Pavillonen (værelser)

16. Øresund (klasseværelse og møderum)

17. Samaritterrum

18. Børnetelte

19. Bogtelt

20. Stilhedens Sted (Tipi)

21. Camping

22. ONE camping

23. Liminal camping og ONE ledere

24. Toilet og bad

25. Opvaskeplads

26. Møntvask

27. Rygeområde

28. Hundeluftning

29. Pølsebod

30. Hovedindkørsel


OVERSIGTSKORT

39

More magazines by this user
Similar magazines