03.06.2021 Views

Gruppeterapi

Gruppeforløb for dig der ofte føler dig usikker, anderledes og forkert eller magtesløs og/eller vred når du er sammen med andre mennesker og har et stort ønske om at det skal være anderledes…

Gruppeforløb for dig der ofte føler dig usikker, anderledes og forkert eller magtesløs og/eller vred når du er
sammen med andre mennesker og
har et stort ønske om at det skal være
anderledes…

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Gruppeforløb for dig der ofte føler dig

usikker, anderledes og forkert eller

magtesløs og/eller vred når du er

sammen med andre mennesker og

har et stort ønske om at det skal være

anderledes…

V/Psykoterapeut MPF Betina Søbirk Svane

Har du ofte problemer når du er sammen med andre mennesker?

Kæmper du med usikkerhed, ondt i maven, uro i kroppen, håbløshed,

magtesløshed og/eller vrede eller har du bare en oplevelse af at være

anderledes og forkert, så læs videre her:

© Cand.mag. i psykologi og certificeret psykoterapeut samt ISTDP psykoterapeut MPF Betina Søbirk Svane

H.C. Andersensvej 49, 8230 Åbyhøj – Tlf. 5048 0947 – kontakt@betinasoebirksvane.dk


Måske oplever du dig anderledes,

udenfor, forkert, alene og ensom

også når du er sammen med andre

mennesker. Du kender måske

det at du helt undgår situationer

som vækker ubehag i dig eller måske

har du svært ved at overskue

hverdagssituationer, bliver nemt

vred eller selvkritisk eller hader

måske ligefrem dig selv.

Sådan behøver det ikke at være.

Prøv at forestille dig at du står med

en fødselsdagsinvitation i hånden

og du glæder dig. Glæder dig til

at være sammen med andre mennesker.

Prøv nu at forestille dig en

svær situation og du tør være dig

selv og sige højt hvad du mener,

tænker og føler også selvom det

måske sker med bankende hjerte

og uro i kroppen. Du laver dig ikke

om og tør være til i nuet uden at

blive selvkritisk, føle dig anderledes

og forkert eller magtesløs og/

eller blive vred uden grund.

DET ER BL.A. DET GRUPPEFORLØBET VIL HJÆLPE

DIG MED, SÅ DU EFTER FORLØBET VIL KUNNE SE

FØLGENDE FORSKELLE I DIT LIV:

• At du bliver bedre til at mærke og

stå ved dig som den du er

• At du bliver bedre til at udtrykke dig

og sige højt hvad du mener, tænker

og føler uden at lave dig om

• At du bliver bedre til at beskytte dig

selv og sige fra og til i forhold til

hvad du kan lide og ikke lide og har

lyst til og ikke lyst til

• At du bliver bedre til at slappe af

også når du er sammen med andre

mennesker

• At du får mod til at gå efter det du

ønsker og længes efter i livet

• At du bliver mere glad for livet og f

år mere energi til at gøre de ting du

har lyst til

• At du får en oplevelse af frihed hvor

du ikke begrænser dig eller lader

dig begrænse

Tro mig det kan lade sig gøre, så lad os gøre det sammen nu.


OPBYGNING, PRAKTISK OG PRIS:

Gruppeforløbet strækker sig over 12

gange en gang om ugen af 3 timers

varighed med 5-7 deltager i en gruppe.

Vi starter hver gang op med en runde

om hvad der fylder nu og her indeni dig/

jer hvorefter vi arbejder os ind i forskellige

temaer (omhandlende eksempelvis

forskellige former for kommunikation,

forståelsen mellem forsvar,

angst og følelser, socialfærdighedstræning

f.eks. følelsesmæssige færdigheder

og selvbeskyttende færdigheder,

opmærksomhedstræning og

kropsbevidsthed etc.) afhængig af

hvad du/I har brug for og dine/jeres mål

og personlige arbejdspunkter med

forløbet – hvorefter vi til slut afrunder,

så du/I alle som deltagere vil opleve

og mærke en fordybelse og at der

sker noget i forløbet fra gang til gang.

Forud for gruppeforløbet vil der være

en indledende afklarende samtale

på ca. 1 ½ time sammen med dig.

Her kan du bl.a. få svar på spørgsmål

og evt. støtte til at finde mulige personlige

mål/arbejdspunkter med forløbet,

samt i det hele taget vil vi sammen finde

ud af om gruppeforløbet er noget for

dig.

Prisen er 5700 kr. pr. deltager for 12

gange gruppeterapi af 3 timers varighed.

Prisen er inklusiv kaffe, the og frugt.

Ring til mig nu på 50480947 og lad

os finde en tid til en gratis indledende

afklarende samtale på ca. 1½ time

med det samme.

Så er du allerede godt på vej til at skabe

en forandring og gå efter det du ønsker

og længes efter i livet.

Næste gruppeforløb starter op tirsdag

den 26. oktober kl. 16.

© Cand.mag. i psykologi og certificeret psykoterapeut samt ISTDP psykoterapeut MPF Betina Søbirk Svane

H.C. Andersensvej 49, 8230 Åbyhøj – Tlf. 5048 0947 – kontakt@betinasoebirksvane.dk


MIN BAGGRUND

Betina Søbirk Svane, cand.mag i psykologi

og certificeret psykoterapeut og ISTDP

psykoterapeut MPF.

Jeg har mange års erfaring med individuel

terapi, gruppeterapi, samt supervision

indenfor fængsler, kommuner og private

organisationer, ligesom jeg har flere psykoterapeutiske

uddannelser plus et hav af

kurser bag mig. Dertil kommer at jeg igennem

de sidste mange år har været igennem

en lang intensiv personlig træning og

supervision ved forskellige psykologer

og psykoterapeuter fra Danmark, USA og

Canada, samt selv været igennem en lang

intensiv personlig terapeutisk rejse i forhold

til at finde mig og være mig som jeg

kalder ”Fri af fortidens lænker – min kamp

for at finde mig og være mig”. Noget du

bl.a. kan læse mere om hvis du klikker på

linket www.betinasoebirksvane.dk.

En bred erfaring og en lang personlig og

professionel rejse som har givet mig en

stor personlig og professionel ballast som

jeg vil gøre brug af i gruppeforløbene.

Gruppeforløbenes overordnede teoretiske

forståelse og ramme vil være kognitiv og

psykodynamisk inspireret.

© Cand.mag. i psykologi og certificeret psykoterapeut samt ISTDP psykoterapeut MPF Betina Søbirk Svane

H.C. Andersensvej 49, 8230 Åbyhøj – Tlf. 5048 0947 – kontakt@betinasoebirksvane.dk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!