13.06.2021 Views

Blåklæder Arbejdstøj 2021

Blåklæder Arbejdstøj 2021

Blåklæder Arbejdstøj 2021

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

2021

PRICE EDITION


INDHOLD

2021

STADIG REBEL MED

MÅL OG ANSVAR

I vores varemærkes DNA har der altid været

et anstrøg af at være rebel, en der udfordrer.

Det har vi til hensigt at fortsætte med

at være, for til trods for at vi nu lever i en

forandret verden efter Coronapandemiens

uigenkaldelige påvirkning, fortsætter vi med

at vokse som virksomhed.

I dag, præcis som i går, handler vores

standpunkter om bæredygtigt arbejdstøj

fremstillet i en ansvarlig produktionskæde.

Blåkläder er en rebel med mål og ansvar.

Det er en opgave, som er vanskelig og

udfordrende, men hvor vi vokser og

anspores af de komplekse spørgsmål, der

vedrører bæredygtighed, miljøansvar og

social retfærdighed. Når det handler om

aldrig at læne sig tilbage og leve på gamle

meritter, er vores indstilling urokkelig – vi

står ganske enkelt aldrig stille og fortsætter

med at udvikle os konstant og arbejde

stenhårdt på disse dele. Det er også

tilfældet, når det gælder om at give mænd

og kvinder de samme forudsætninger ude

på arbejdspladserne. Der tager vi stilling

ved at tilbyde et af markedets største

damesortimenter.

Klimaemissioner og naturressourcer

fortsætter med at være vores hovedfokus,

når det gælder om at mindske vores

produkters og dermed vores virksomheds

globale fodaftryk. Her tager vi ansvar ved at

gøre vores produktion lidt mere bæredygtig,

hver dag. Vi driver nu en stor del af vores

produktion med fornyelig energi, og vi

arbejder konstant med klimaeffektive

logistikløsninger.

Vi ønsker, at hvert stykke tøj, vi fremstiller,

skal gøre en forskel. At bære Blåkläder

skal være en stillingtagen til kvalitet,

funktion, godt design, bæredygtighed og

samfundsudvikling. Det er noget, der ligger

på linje med vores traditioner og værdier.

Velkommen til Blåkläder familien.

BLAKLADER.COM


NYHED!

INHERENT

SKALBEKLÆDNING

SIDE 103

NY KOLLEKTION

SIDE 11

INFORMATION

4 BECAUSE TOMORROW MATTERS

8 DIT IMAGE ER DIT VAREMÆRKE

10 STRETCH IT

18 BUKSEGUIDE HÅNDVÆRK

26 PAS PÅ DINE KNÆ

126 MATERIALETEST ARC RATING

136 BUKSEGUIDE HIGH VIS

192 HVAD BETYDER VANDTÆT

OG ÅNDBAR?

208 3-LAGSPRINCIPPET

298 STØRRELSESTABEL

300 VASKERÅD

302 BLÅKLÄDER KVALITETSFAKTA

304 PPE/EN STANDARDER

307 SYMBOLFORKLARING

308 MATERIALEFAKTA

310 PRODUKTOVERSIGT

ÆNDRINGER AF PRODUKTER

AB Blåkläder udvikler kontinuerligt sine produkter og forbeholder

sig retten til forbedringer af tøjet og ændringer af sortimentet i dette

katalogs gyldighedsperiode. Blåkläder tager forbehold for eventuelle

trykfejl. Alle priser i katataloget er vejl. priser ekskl. moms.

NYHEDER!

SIDE 203

16 HÅNDVÆRK

42 GARDEN

46 MURER/MALER

60 PROFIL

74 INDUSTRI/SERVICE

96 FLAMMEHÆMMENDE

132 HIGH VIS

176 REGN

188 VIND/REGN/KULDE

218 DAME

248 BØRNETØJ

BLÅKLÄDERS NEW

SAFETY SHOE

COLLECTION

250 SKO

266 HANDSKER

SIDE 251

282 ACCESSORIES


BECAUSE TOMORROW MATTERS

Hos Blåkläder har bæredygtighed altid været dybt forankret i vores arbejde. Siden begyndelsen

i 1959 har vi fokuseret på at producere arbejdstøj, der holder. Vores tilgang til bæredygtighed

er vokset med tiden, og det gennemsyrer nu hver en del af vores verdensomspændende

organisation.

Vi tror på bæredygtighed.

Fordi i morgen betyder alt.


5

BÆREDYGTIGE TRANSPORTER ER

DEM, DER FYLDES TIL RANDEN

Vi ved, at vores fragt sætter klimaaftryk på

vores fælles jord. Vi har en aktiv, bæredygtig

transportpolitik og arbejder med kun at sende

containere, der er fyldt til randen, fra de fabrikker,

der producerer Blåkläders arbejdstøj.

Det kan vi gøre ved at samarbejde med

fabrikkerne og have tjek på hele værdikæden.

Dels ved at sørge for god planlægning og

fremsynethed, således at vi kan fravælge dyrere

og mere klimapåvirkende alternativer såsom

flyfragt. Via vores veludviklede logistiksystem og

automatiserede lagerbygninger i Svenljunga har vi

også minutiøs kontrol med vores tøj.

Det betyder, at vores kunder kan fokusere på

deres virksomhed og få arbejdstøj just-in-time

uden unødige ventetider eller forsinkelser. Det

kalder vi bæredygtighed.

Vores plastik havner ikke i havet, det

genanvendes. Vi er bevidste om diskussionerne om

plastens funktion og betydning, og for os er det altid

en balancegang. Den rigtige emballage beskytter

vores arbejdstøj og sikrer, at det kommer frem i den

ønskede kvalitet, og det gør transport, distribution

og håndtering mere effektiv.

Vi benytter plast af to årsager: Dels for at

forhindre, at tøjet bliver beskidt under logistik,

lagring og håndtering. Dels for at skabe et tørt

miljø for tøjet både under fragt og lageropbevaring.

Vi tilføjer også affugtere for at forhindre mug og

dårlig lugt. Plastens globale fodaftryk er mindre i

forhold til, at tøjet bliver forringet og skal saneres

før brug. Hvis vi ikke brugte plast, ville der være

risiko for mug på tøjet, så det skulle kasseres.

Fremstillingsomkostningen på en plastpose er

ekstremt meget lavere i forhold til, hvad det ville

koste at kassere et færdigt stykke tøj. Med det

perspektiv er det miljømæssigt og økonomisk mere

bæredygtigt at benytte plast omkring vores tøj.

Vi arbejder kontinuerligt med bæredygtig

transport. Alle vores plastposer kan genbruges, og

vi sender al transparent plast til genindvinding, så

det ikke ender som plastikforurening i havet eller i

naturen.

Vi tager også ansvar for papkasserne, der

benyttes som emballage, og i dag kan 60% af alle

papkasser fra produktionen genanvendes. De får

nyt liv i et cirkulært og genanvendeligt kredsløb.


SOCIAL ANSVARLIGHED

I BLÅKLÄDERS PRODUKTION

Bæredygtighed er et utroligt bredt og vigtigt emne. Mange

tænker nok mest på de miljømæssige aspekter, når begrebet

kommer op, men det omfatter meget mere. For Blåkläder er de

sociale bæredygtige aspekter i de fabrikker, som producerer

tøjet, af største vigtighed, og her er man kommet langt i

arbejdet.

Det kan ikke understreges nok, hvor vigtigt det er at gøre

det rigtige fra et socialt bæredygtigt perspektiv, for alle. Både

for Blåkläders personale, men især for de mænd og kvinder,

der arbejder på de seks fabrikker beliggende på Sri Lanka og i

Myanmar.

Hvad er det så, som gøres på fabrikkerne for at skabe et socialt

bæredygtigt og ansvarligt arbejdsmiljø? En hel del, naturligvis,

og her nedenfor har vi udvalgt nogle af de vigtigste områder for

Blåkläders produktionen af tøj.

Personalet på fabrikkerne har alle en stabil beskæftigelse.

Takket være det tætte samarbejde mellem fabrikkerne og

Blåkläder holdes fabrikkernes produktionsopgaver på et jævnt

niveau. På andre fabrikker er det ikke usædvanligt, at personalet

både må undvære løn og jobsikkerhed, når ordreindgangen

falder.

Alle fabrikker har et sundhedscenter, der er bemandet

med en sygeplejerske, og centret besøges regelmæssigt af

virksomhedens læge, og man kan få hjælp til alt fra almindelige

forkølelser til graviditetskontrol. Man har også aftaler med det

nærmeste sygehus vedrørende akutte tilfælde.

Fabrikkerne giver lokal støtte, såsom krisehjælp, støtte til

lokale organisationer og initiativer til samfundsopbyggende

indsatser. Der doneres til dem, der har mest behov for det,

blandt andet lokale børnehjem.

Der findes et stort engagement i det lokale samfund omkring

hver fabrik, som er utroligt vigtigt at tage vare på. Lokale

traditioner og højtider fejres i fællesskab på fabrikkerne, og man

har også personalefester for at skabe fællesskab og trivsel på

arbejdspladsen.

Måltider som frokost og mellemmåltider eller morgenmad er

gratis eller tilbydes til reduceret pris på fabrikkerne. Desuden er

der mulighed for gratis transport til og fra arbejdet med bus.

Selvom skolegangen er gratis på Sri Lanka og i Myanmar,

koster skolebøger penge, som fabrikkerne betaler og derefter

skænker til de ansattes børn ved en årlig bogdonationsceremoni.

Også studerende og studenterprojekter støttes på forskellige

måder.

Blåkläder arbejder konstant og med uophørlig kraft med at

tage bæredygtigt, socialt ansvar i produktionen rundt omkring i

verden. Man er kommet et godt stykke på vejen, men der er lang

vej endnu, da der ikke findes nogen hurtige løsninger.

Blåkläder læner sig ikke tilbage og fortsætter med at gøre alt,

hvad de kan for at være verdens mest bæredygtige producent af

arbejdstøj.


7

LANGSIGTET ENGAGEMENT

For os i det kolde Norden har solen en særlig betydning. Den

giver os kraft og energi, noget, vi har taget vare på og spredt

ud til alle dele af vores verdensomspændende organisation.

Hvert år producerer Blåkläder flere millioner stykker

bæredygtigt arbejdstøj. Aktuelt kommer omtrent halvdelen af

vores elekticitet i produktionen fra solenergi. Det betyder, at

50 % af symaskinerne drives af solen. Men vi slår os ikke til tåls

med det. Solenergi er ikke kun økonomisk bæredygtigt, det er

miljøsmart og omkostningseffektivt – vi kalder det sun-win.

For os handler bæredygtighed ikke kun om færdigt tøj, men

også om vejen dertil. At gøre, hvad man kan for at fremstille

bæredygtigt tøj, er en af vores indsigter efter 60 år i branchen.

Derfor arbejdede vi længe med, hvordan vi via reduceret

energiforbrug kunne bibeholde vores høje krav til kvalitet.

Solen som naturlig energikilde var ganske enkelt en lys

idé. Udover solcellerne, der driver fabrikkerne, er tagene i

produktionen udstyret med kupler, der lader lyset slippe ind,

såkaldte Prismatic Skylights. De slipper naturligt sollys ind i

lokalerne, samtidig med at varmen og UV-strålingen blokeres.

Automatiske sensorer aktiverer en LED-belysning, når det er

overskyet eller mørkt udenfor.

Resultatet er mindsket el-forbrug og en lysere og mere

behagelig arbejdsplads.

Med en moderne solcellepark kan vi udvinde dobbelt så meget

energi som for blot ti år siden; derfor var beslutningen let. Vi

fortsætter med at ekspandere med solenergi som fremtidig

energikilde på el.

Det er også en vigtig markør i vores arbejde på at blive den

mest bæredygtige producent på markedet – nu og i fremtiden.


8

VALUE ADDED SERVICES

DIT IMAGE

ER DIT VAREMÆRKE

Hvad ville et fodboldhold være uden et klub logo? At tilbyde personaletøj med virksomhedens eget logo er en

omkostningseffektiv måde at styrke både holdånd og brand på. Dit arbejdstøj siger meget om, hvem du er - både

som professionel og som virksomhed. I dag er det vigtigere end nogensinde at blive set, og det er grunden til at

markedsføring af dit brand er en god idé. Blåkläder kan sikre dig det smarte look, der passer til din virksomhed -

lige som du ønsker. Hos os er det hurtigt og nemt at placere en ordre og for en genbestilling, vil du have dit tøj på

bare en uge.

DET KAN VÆRE ENKELT,

MEN GIVER DET RIGTIGE SIGNAL

Så hvorfor ikke gøre lidt ekstra og brodere eller

trykke transfers med dit logo på arbejdstøjet, der

passer til din virksomhedsprofil? Det kan være et

simpelt logo, men signalet det giver er forskelligt

afhængigt af, hvilken type logo du ønsker at bruge.

Ikke alle materialer er velegnet til alle forskellige

typer logo, men vi kan garantere, at med vores

moderne maskiner og udstyr, er der altid en type

der virker på vores tøj. Vores engagerede team er

forpligtet til at sikre, at dit logo er anvendt optimalt

på tøjet. I gennemsnit leverer vi hvert år ca. 1 100 000

stykker tøj med logo på.

INTET ER FOR SMÅT ELLER STORT TIL OS

Blåkläder har sin egen broderi og transfer service,

så dit tøj kan få logo på lige efter pluk, forudsat at

transfers og/eller broderikort er til rådighed.

Desuden - i modsætning til mange andre trykkerier -

vil vi aldrig tilføre dig yderligere omkostninger til

opstart eller bestilling af små mængder, når det er

en genbestilling. Uanset om du har brug for 1 eller

1000 stk. tøj, er intet for småt eller stort til os, og

hver ordre behandles med den samme passion og

professionalisme.


TRANSFER

9

VALUE ADDED SERVICES

Transfer er en omkostningseffektiv måde at få synliggjort

dit logo på. Det er nemt at anvende og er egnet til det

meste af vores tøj.

BRODERI

Broderi på tøjet giver et

eksklusivt udtryk.

NAVNE- OG TEKSTTRANSFER

Med vores nye plottermaskine kan vi nu

tilbyde mindre antal af navne- og tekst

transfers. Perfekt for transfer til bryst

eller ryg (Max. 25 x 5 cm). Vælg mellem

flere farver. Max. 10 stk. navn/tekst.

MÆRKER

Navne mærker eller velcro mærker bliver mere og mere

populære, og er meget lette at bruge. Efter ønske kan vi sy navne

mærker på tøjet, eller hvis flere forskellige skal bruge den samme

beklædningsgenstand, kan navnet nemt ændres ved brug af

velcro.

FORLÆNGELSE/AFKORTNING

På trods af vores omfattende kollektion af færdigsyede

bukser, kan de alligevel være for lange eller for korte. På

Blåkläder har vi vores egen systue, hvor vi kan forlænge

eller afkorte dine bukser på forespørgsel.


BLÅKLÄDER’S

4-WAY STRETCH

TROUSERS

MAKES ANYTHING POSSIBLE

Vi har kombineret komfort og fleksibilitet uden at gå på kompromis med det

ikoniske Blåkläder design. Alle vores bukser i 4-vejs stretch er omhyggeligt

udviklet til dig, der ønsker bevægelsesfrihed uden begrænsninger.

DO WHAT YOU ARE HERE TO DO - X-TEND YOURSELF

4-WAY

STRETCH


NY KOLLEKTION I

4-VEJS STRETCH

For os hos Blåkläder handler det altid om at udfordre

det forudsigelige. Med over 60 års erfaring og

omfattende viden om arbejdstøj, er det vores opgave

at finde de bedste anvendelsesmuligheder til nye

materialer, bruge dem klogt og med respekt for vores

slutbrugere.

Det er bukserne i vores nye kollektion - i et fantastisk

blødt og fleksibelt 4-vejs stretch materiale - et klart

bevis på. Et lidt lettere 4-vejs stretch materiale med

elastik i taljen giver virkelig den ultimative komfort, og

sammen med en smallere pasform og et strammere

look giver det bukserne et uovertruffent helhedsindtryk.

Med et blødt stretch materiale vil du opleve høj komfort

og fleksibilitet i kombination med CORDURA® stretch

for forbedret holdbarhed. Når først du har prøvet dem, er

det svært at forestille sig andet.

1522 & 7192 SERVICE BUKS 4-VEJS STRETCH

1422 & 7122 SERVICE BUKS 4-VEJS STRETCH


12

4-WAY

STRETCH

BLÅKLÄDER

GOES STRETCH

BEVÆGELSE, FRIHED, STYRKE OG KOMFORT. MED EN STRETCH

BUKS FRA BLÅKLÄDER ER DINE MULIGHEDER UBEGRÆNSEDE.

4-VEJS STRETCH

Blåkläder har nu bukser i et fantastisk 4-vejs stretch materiale, hvor

kvalitet, funktion, flot design og komfort går op i en højere enhed, da

det er blødt og elastisk i alle 4 retninger. 4-vejs stretch bukser findes

i kategorierne high vis, håndværk, maler og service/industri.

Flere af modellerne fås også i damemodeller.

1997

1993

7197 7193 7100

1998 7198 1989 1522

7192

1520

1988

1987

1079

1089 7179 1088

1422 7122


13

2-WAY

STRETCH

Vores sortiment af bukser, enten med stretchpaneler eller helt i stretch, hvor

kvalitet, funktion og komfort går op i en højere enhed. Vil du have alt dette,

spiller det ingen rolle hvilket fag du arbejder med, for vi har udviklet en række

stretch bukser til de forskellige brancher, hvor efterspørgslen har været høj.

Du kan se dem nedenfor. Tøv ikke og gør som Blåkläder , go stretch!

2-VEJS STRETCH

Vores bukser i 2-vejs stretch er komfortable, slidstærke og på nogle

modeller udstyret med stretchpaneler. 2-vej stretch giver ekstra komfort

og fleksibilitet, hvor der er behov. Bukser med 2-vejs stretch findes i

kategorierne high vis, håndværk og industri/service. Flere af modellerne

fås også i damemodeller.

1999 1990 7990 1991

1805

1992 7992

7147

7144

7165

7101

7140 1457 1497

1444

1439 1448 1465 2644

6144

1477 7177

1437

7137

1446


14

STRETCH

PANELS

STRETCHPANELER

PERFEKT KOMBINATION AF FUNKTION OG KOMFORT

Blåkläders moderne, funktionelle og komfortable

bukser med stretchpaneler holder stilen, når du

arbejder hårdt. Bukserne er lavet af flere forskellige

materialer som denim, lightweight, CORDURA®

NYCO, CORDURA® Denim, Ripstop eller bomuld. Fås

i en række forskellige farver og modeller, der gør det

nemt for dig at finde din favorit!

MAX: Bukser med stretchpaneler på nøje udvalgte områder

som bagdelen eller på lårene, knæ og i skridt giver optimal

komfort, når det er mest nødvendigt. Disse bukser er et godt

valg for professionelle, der ikke går på kompromis med kvalitet

og fleksibilitet. Bukser markeret med “MAX” har et større antal

stretchpaneler.

MIN: Bukser med stretchpaneler på steder som læg, knæ og i

skridt, er en kæmpe fordel for dem, der ønsker at have funktionelle

og komfortable arbejdsbukser. Bukser markeret med “MIN” har

et mindre antal stretchpaneler, men opfylder kravene til den

efterspurgte funktionalitet.


15

1554 1590 1599 1790 1597 7115 1556 1555 1598

MIN MIN MAX MIN MAX MAX MIN MIN

MAX

1910 7910 1095 1096 1099 1094

MAX MAX MIN MIN

MIN MIN

1552 1558 1551 1585 7163 7161 1994 1995 1794

MAX MAX

MAX

MAX

MAX

MAX

MIN

MIN MIN

7186

1586 1541 1596

MAX MAX MAX MAX

1587

MIN

1487

1486

1787

MIN MAX MIN

1788

MIN

7187 7191

MIN

MIN

1459

1456

1469

7159 7195 7166

MAX MAX

MAX

MAX

MIN

MAX

MIN MIN

1495

1496

7148 1449 7149 1499

1494

MIN MAX

MAX MIN

MIN


16

HÅNDVÆRK

1999 HÅNDVÆRKER BUKS 4-VEJS STRETCH X1900, 3530 HÆTTETRØJE 3D,

3560 DAME HÆTTETRØJE 3D, 7198 DAME HÅNDVÆRKER BUKS 4-VEJS STRETCH


1998

HÅNDVÆRKER BUKS 4-VEJS STRETCH X1900

17

1

4-VEJS STRETCH GØR DEN

EKSTRA BLØD OG FLEKSIBEL

STROP MED KNAP

TIL HAMMERHOLDER

D-RING I GUMMI

EKSTRA BREDE

SØMLOMMER MED

VÆRKTØJSSTROPPER

OG BITSLOMME

STRETCHPANEL I

MESH FOR BEDRE

VENTILATION

CORDURA® FORSTÆRKET

KNÆLOMMER I STRETCH

FORSTÆRKET

BENAFSLUTNING

GIVER EFFEKTIV

BESKYTTELSE MOD

SLITAGE

SMALLE BEN


18

DEN RIGTIGE BUKS

TIL DIT ARBEJDE

På en skala fra 1-5 beskriver vi Blåkläder’s mest populære håndværkerbukser,

når det gælder slidstyrke, funktionalitet og komfort. Vi går ikke på kompromis

med kvaliteten, så hvorfor skal du?

1998

7998

HÅNDVÆRKER BUKS 4-VEJS

STRETCH X1900

1644 93% polyamid, 7% elastan, dobby,

vandafvisende finish, 4-vejs stretch, 295 g/m²

• 4-VEJS STRETCH

• SMAL PASFORM

• NORMAL TALJE

• NORMAL SKRIDT

• FORMSYEDE BEN

• SMAL FODVIDDE

SLIDSTYRKE KOMFORT FUNKTIONALITET

1999

HÅNDVÆRKER BUKS STRETCH

X1900

1141 55% bomuld, 15% polyamid, 30% polyester,

denim, coated, CORDURA® Denim stretch, 340g/m²

• 2-VEJS STRETCH +

STRETCHPANELER

• KONISK PASFORM

• LAV TALJE

• LAV SKRIDT

• SMALLE BEN

• SMAL FODVIDDE

SLIDSTYRKE

KOMFORT FUNKTIONALITET


19

1990

7990

HÅNDVÆRKER BUKS STRETCH

X1900

1141 55% bomuld, 15% polyamid, 30% polyester,

denim, coated, CORDURA® Denim stretch, 340g/m²

1

• 2-VEJS STRETCH

+ STRETCHPANELER

• NORMAL PASFORM

• NORMAL TALJE

• NORMAL SKRIDT

• FORMSYEDE BEN

• SMAL FODVIDDE

SLIDSTYRKE KOMFORT FUNKTIONALITET

1790

HÅNDVÆRKER BUKS MED

STRETCH

1370 100% bomuld, twill, 370 g/m²

• STRETCHPANELER

• NORMAL PASFORM

• NORMAL TALJE

• NORMAL SKRIDT

• FORMSYEDE BEN

• SMAL FODVIDDE

SLIDSTYRKE

KOMFORT

FUNKTIONALITET

1522

HÅNDVÆRKER BUKS 4-VEJS

STRETCH

1645 92% polyamid, 8% elastan, dobbeltvævet,

4-vejs stretch, 230 g/m²

• 4-VEJS STRETCH

• NORMAL PASFORM

• NORMAL TALJE

• NORMAL SKRIDT

• FORMSYEDE BEN

• NORMAL FODVIDDE

SLIDSTYRKE

KOMFORT

FUNKTIONALITET


20

1590

HÅNDVÆRKER BUKS MED

STRETCH

1343 60% bomuld, 40% polyester, canvas, 340 g/m²

• STRETCHPANELER

• NORMAL PASFORM

• LAV TALJE

• NORMAL SKRIDT

• FORMSYEDE BEN

• SMAL FODVIDDE

SLIDSTYRKE

KOMFORT

FUNKTIONALITET

1599

HÅNDVÆRKER BUKS MED

STRETCH

1343 60% bomuld, 40% polyester, canvas, 340 g/m²

• STRETCHPANELER

• NORMAL PASFORM

• LAV TALJE

• NORMAL SKRIDT

• FORMSYEDE BEN

• SMAL FODVIDDE

SLIDSTYRKE

KOMFORT

FUNKTIONALITET

1500

HÅNDVÆRKER BUKS X1500

1370 100% bomuld, twill, 370 g/m²

• RUMMELIG PASFORM

• NORMAL TALJE

• NORMAL SKRIDT

• FORMSYEDE BEN

• NORMAL FODVIDDE

SLIDSTYRKE KOMFORT FUNKTIONALITET


21

1555

HÅNDVÆRKER BUKS

1

1860 65% polyester, 35% bomuld, twill, 300 g/m²

• STRETCHPANELER

• NORMAL PASFORM

• NORMAL TALJE

• NORMAL SKRIDT

• FORMSYEDE BEN

• NORMAL FODVIDDE

SLIDSTYRKE KOMFORT FUNKTIONALITET

1530

HÅNDVÆRKER BUKS

1545

1370 100% bomuld, twill, 370 g/m²

• NORMAL PASFORM

• NORMAL TALJE

• NORMAL SKRIDT

• LIGE BEN

• NORMAL FODVIDDE

SLIDSTYRKE KOMFORT FUNKTIONALITET


22

HÅNDVÆRK

1900-SERIE

X1900

MODERNE

HÅNDVÆRKERFAVORIT

Blåkläders kollektion X1900 er moderne designede, meget slidstærke og

komfortable håndværker bukser i materiale af høj kvalitet, som desuden

sætter funktionaliteten i første række.

Kollektionen X1900 omfatter bukser med 4-vejs stretch og denimstretch.

Den fantastiske 4-vejs stretch er kvalitet, funktion, flot design og komfort i

en perfekt kombination. Resultatet er, at Blåkläders arbejdsbukser giver den

bedst mulige oplevelse og bliver en hjælp i det daglige arbejde.

Buksernes knælommer er forstærket med CORDURA®-stretch udvendigt

og stretch indvendigt for øget bevægelsesfrihed. Blåkläder går aldrig på

kompromis med kvaliteten, og det skal du heller ikke.

KNÆLOMMER I

CORDURA® STRETCH

1998

HÅNDVÆRKER BUKS 4-VEJS STRETCH X1900

1644 93% polyamid, 7% elastan, dobby, vandafvisende finish, 4-vejs stretch, 295 g/m²

8699 Mørk Marineblå/Sort, 9899 Mørk Grå/Sort

C44-C62, C146-C156, D92-D124

9900 Sort

C44-C64, C146-C156, D92-D124

7198

FUNKTIONALITET: 4-vejs stretch. Mesh panel i knæhasen. DETALJER: Plastlynlås. Brede stropper bagerst og i

siderne. To stropper med knap i siderne til hammerholder. Metalknapper. Knivholdere med knap. D-ring i taljen.

3-nålssøm på indvendige ben. LOMMER: Baglommer med læg. Lårlomme med læg og klap samt velcrolukning og

indvendig telefonlomme i mesh. Lårlomme med lynlås. Indstikslommer. Knælommer. Sømlommer - ekstra brede,

forsynet med værktøjsstropper og ekstra værktøjslomme samt bitslomme med lynlås. Forstærket tommestoklomme

med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: Cordura®-stretch forstærkede knælommer. Forstærket

sømlommer, tommestoklomme, baglommer og bagerst ved benafslutningen. REFLEKS: Refleks detalje på lårlomme.

Refleksdetalje på læggen. AFSLUTNING: Benafslutning med forstærkning på bagsiden. CERTIFICERING: EN

14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027 og 4057.

KNÆLOMMER I

CORDURA® STRETCH

1987

HÅNDVÆRKER SHORTS UDEN SØMLOMMER 4-VEJS

STRETCH X1900

1644 93% polyamid, 7% elastan, dobby, vandafvisende

finish, 4-vejs stretch, 295 g/m²

8699 Mørk Marineblå/Sort, 9899 Mørk Grå/Sort, 9900 Sort

C44-C60

FUNKTIONALITET: 4-vejs stretch. DETALJER: Plastlynlås. Brede stropper

bagerst og i siderne. To stropper med knap i siderne til hammerholder.

Metalknapper. Knivholdere med knap. D-ring i taljen. 3-nålssøm på

indvendige ben. LOMMER: Baglommer med læg. Lårlomme med læg og klap

samt velcrolukning og indvendig telefonlomme i mesh. Lårlomme med

lynlås. Indstikslomme med en lynlåslomme. Forstærket tommestoklomme

med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: Forstærket

tommestoklomme og baglommer. REFLEKS: Refleks detalje på lårlomme.

1988

HÅNDVÆRKER SHORTS 4-VEJS STRETCH X1900

1644 93% polyamid, 7% elastan, dobby, vandafvisende

finish, 4-vejs stretch, 295 g/m²

8699 Mørk Marineblå/Sort, 9899 Mørk Grå/Sort, 9900 Sort

C44-C60

FUNKTIONALITET: 4-vejs stretch. DETALJER: Plastlynlås. Brede stropper

bagerst og i siderne. To stropper med knap i siderne til hammerholder.

Metalknapper. Knivholdere med knap. D-ring i taljen. 3-nålssøm på

indvendige ben. LOMMER: Baglommer med læg. Lårlomme med læg og klap

samt velcrolukning og indvendig telefonlomme i mesh. Lårlomme med

lynlås. Indstikslommer. Sømlommer - ekstra brede, forsynet med

værktøjsstropper og ekstra værktøjslomme samt bitslomme med lynlås.

Forstærket tommestoklomme med knivholder og blyantlomme.

FORSTÆRKNING: Forstærket tommestoklomme, sømlommer og

baglommer. REFLEKS: Refleks detalje på lårlomme.

1989

HÅNDVÆRKER BUKS UDEN SØMLOMMER 4-VEJS

STRETCH X1900

1644 93% polyamid, 7% elastan, dobby, vandafvisende

finish, 4-vejs stretch, 295 g/m²

8699 Mørk Marineblå/Sort, 9899 Mørk Grå/Sort, 9900 Sort

C44-C64, C146-C156, D92-D124

FUNKTIONALITET: 4-vejs stretch. DETALJER: Plastlynlås. Brede stropper

bagerst og i siderne. To stropper med knap i siderne til hammerholder.

Metalknapper. Knivholdere med knap. D-ring i taljen. 3-nålssøm på

indvendige ben. LOMMER: Baglommer med læg. Lårlomme med læg og klap

samt velcrolukning og indvendig telefonlomme i mesh. Lårlomme med

lynlås. Indstikslomme med en lynlåslomme. Knælommer. Forstærket

tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING:

Cordura®-stretch forstærkede knælommer. Forstærket tommestoklomme

og baglommer. REFLEKS: Refleks detalje på lårlomme. Refleksdetalje på

læggen. AFSLUTNING: Benafslutning med forstærkning på bagsiden.

CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027

og 4057.

1199,-

799,-

849,-

999,-


23

HÅNDVÆRK

1900-SERIE

KNÆLOMMER I

CORDURA® STRETCH

KNÆLOMMER I

CORDURA® STRETCH

1999

HÅNDVÆRKER BUKS STRETCH X1900

1141 55% bomuld, 15% polyamid, 30% polyester, denim, coated, CORDURA® Denim stretch,

340g/m²

8999 Marineblå/Sort, 9900 Sort

C44-C62, C146-C158, D84-D124

FUNKTIONALITET: 2-vejs stretch. Designet til at hænge på hoften. Lav talje. Stretch i skridet og knæhasen.

DETALJER: Gylp med knapper. Brede stropper bagerst og i siderne. To stropper med knap i siderne til hammerholder.

Metalknapper. Knivholdere med knap. D-ring i taljen. LOMMER: Baglomme med læg. Lårlomme med lynlås.

Forlommer med lynlås. Knælommer. Lynlås for faste eller løse sømlommer. Sømlommer - ekstra brede, forsynet med

værktøjsstropper og bitslomme. Forstærket tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING:

CORDURA® 1000-forstærkede hængelommer, baglommer, tommestoklomme, lårlommer og knælommer. VASK:

Forvasket. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027 og 4057.

NY FARVE!

1990

HÅNDVÆRKER BUKS STRETCH X1900

7990

1141 55% bomuld, 15% polyamid, 30% polyester, denim, coated, CORDURA® Denim stretch,

340g/m²

8999 Marineblå/Sort, 9900 Sort, 9999 Sort/Sort

C44-C62, C146-C158, D84-D124

FUNKTIONALITET: 2-vejs stretch. Stretchpaneler i skridt, læg og knælommer. DETALJER: Gylp med knapper. To

bæltestropper på siderne med en knap til hammerholder, en bæltestrop med D-ring på forsiden. Bred bæltestrop

bagerst. Metalknapper. Knivholdere med knap. D-ring i taljen. 3-nålssøm på indvendige ben. Forstærket syning i

skridtet. LOMMER: Baglomme med læg. Lårlomme med læg og klap samt velcrolukning og indvendig telefonlomme i

mesh. Lårlomme med lynlås. Indstikslommer. Knælommer - indstik fra oven med klap og velcrolukning. Stretch

materiale både yderst og inderst for en bedre ergonomisk pasform. Lynlås for faste eller løse sømlommer.

Sømlommer - ekstra brede, forsynet med værktøjsstropper og bitslomme. Forstærket tommestoklomme med

knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: Cordura® 1000-forstærkede sømlommer, baglommer og

tommestoklomme. Cordura®-stretch forstærkede knælommer. VASK: Forvasket. CERTIFICERING: EN

14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 og 4032.

969,-

1159,-

KNÆLOMMER I

CORDURA® STRETCH

1991

HÅNDVÆRKER KNICKERS STRETCH X1900

1141 55% bomuld, 15% polyamid, 30% polyester, denim, coated, CORDURA® Denim stretch,

340g/m²

8999 Marineblå/Sort, 9900 Sort

C44-C62

FUNKTIONALITET: 2-vejs stretch. Stretchpaneler i skridt, læg og knælommer. DETALJER: Gylp med knapper. Brede

stropper bagerst og i siderne. To stropper med velcro i siderne til hammerholdere. Metalknapper. Knivholdere med

knap. D-ring i taljen. 3-nålssøm på indvendige ben. Forstærket syning i skridtet. LOMMER: Baglomme med læg.

Lårlomme med læg og klap samt velcrolukning og indvendig telefonlomme i mesh. Lårlomme med lynlås.

Indstikslommer. Knælommer - indstik fra oven med klap og velcrolukning. Stretch materiale både yderst og inderst

for en bedre ergonomisk pasform. Lynlås for faste eller løse sømlommer. Sømlommer - ekstra brede, forsynet med

værktøjsstropper og bitslomme. Forstærket tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING:

Cordura® 1000-forstærkede sømlommer, baglommer og tommestoklomme. Cordura®-stretch forstærkede

knælommer. VASK: Forvasket. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058

og 4032.

1992

HÅNDVÆRKER SHORTS STRETCH X1900

7992

1141 55% bomuld, 15% polyamid, 30% polyester, denim, coated, CORDURA® Denim stretch,

340g/m²

8999 Marineblå/Sort, 9900 Sort

C44-C62

FUNKTIONALITET: 2-vejs stretch. Stretchpaneler. DETALJER: Gylp med knapper. Brede stropper bagerst og i

siderne. To stropper med velcro i siderne til hammerholdere. Metalknapper. Knivholdere med knap. D-ring i taljen.

3-nålssøm på indvendige ben. LOMMER: Baglomme med læg. Lårlomme med læg og klap samt velcrolukning og

indvendig telefonlomme i mesh. Lårlomme med lynlås. Indstikslommer. Lynlås for faste eller løse sømlommer.

Sømlommer - ekstra brede, forsynet med værktøjsstropper og bitslomme. Forstærket tommestoklomme med

knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA® forstærkning i sømlommer, baglommer og

tommestoklomme. VASK: Forvasket.

1149,-

1059,-


24

HÅNDVÆRK

1900-SERIE

KNÆLOMMER I

CORDURA® STRETCH

UDGÅENDE PRODUKT ELLER FARVE, KAN VÆRE

UDSOLGT!

1960

HÅNDVÆRKER BUKS X1900

1140 88% bomuld, 12% polyamid, denim, coated,

CORDURA® Denim, 375 g/m²

9900 Sort

C44-C62, C156, D84-D108

FUNKTIONALITET: 2-vejs stretch. Formsyede ben. DETALJER: Gylp med

knapper. Stropper, hvoraf en er med D-ring. To stropper med velcro i siderne

til hammerholdere. 3-nålssøm på indvendige ben. Forstærket syning i

skridtet. Aftagelig ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer med læg.

Lårlomme med blyantlomme, telefonlomme og ID-kortlomme. Lårlomme

med lynlås. Knælommer. Sidelommer, hvoraf en er med en ekstra lomme

med lynlås. Sømlommer - ekstra brede, forsynet med værktøjsstropper og

bitslomme. Ekstra bred CORDURA®-forstærket tommestoklomme med

blyantlomme og knivholder. TILBEHØR: Model 4020. FORSTÆRKNING:

CORDURA® 1000-forstærket sømlommer, baglommer, tommestoklomme,

lårlomme og benafslutning.. Cordura®-stretch forstærkede knælommer.

AFSLUTNING: Justerbar benafslutning med snøre og CORDURA®forstærkning.

VASK: Forvasket. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010

sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 og 4032.

999,-

1961

HÅNDVÆRKER BUKS X1900

1146 75% bomuld, 25% polyamid, canvas, Cordura Nyco,

250 g/m²

9899 Mørk Grå/Sort

C44-C62, C146-C156, D84-D124

8699 Mørk Marineblå/Sort, 9900 Sort

C44-C62, C146-C158, D84-D124

FUNKTIONALITET: Formsyede ben. DETALJER: Plastlynlås. Brede stropper.

To bæltestropper på siderne med en knap til hammerholder, en bæltestrop

med D-ring på forsiden. Bred bæltestrop bagerst. Metalknapper. 3-nålssøm

på indvendige ben. Forstærket syning i skridtet. Udtagelig ID-kortlomme.

LOMMER: Baglommer med læg, hvoraf en er med lukning og en med

velcrolukning. Lårlomme med blyantlomme, ekstra lomme og telefonlomme.

Skrå forlommer. Knælommer. Sømlommer - ekstra brede, forsynet med

værktøjsstropper og bitslomme. Telefonlomme. Ekstra bred

CORDURA®-forstærket tommestoklomme med blyantlomme og knivholder.

FORSTÆRKNING: Cordura®-stretch forstærkede knælommer.

AFSLUTNING: Justerbar benafslutning med snøre og CORDURA®forstærkning.

CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med

knæpuder 4027, 4057, 4058 og 4032.

UDGÅENDE PRODUKT ELLER FARVE, KAN VÆRE

UDSOLGT!

4059

COWBOYJAKKE

1140 88% bomuld, 12% polyamid, denim, coated,

CORDURA® Denim, 375 g/m²

8999 Marineblå/Sort

XS-4XL

FUNKTIONALITET: Formsyede ærmer. DETALJER: Metalknapper. Syninger

forstærkede med nitter. LOMMER: Brystlomme med lynlås. Brystlommer

med læg og lukning. Indstikslommer. Inderlomme med velcrolukning.

LUKKES FORTIL: Klap på front med knapper. FORSTÆRKNING:

CORDURA® forstærket på albuen. AFSLUTNING: Justerbar linning med

knap. Justerbar nederst i ærmet. VASK: Forvasket.

LOMME I

CORDURA® DENIM

MESH I RYG

OG FRONT

KNÆLOMMER I

CORDURA® STRETCH

KNÆLOMMER I

CORDURA® STRETCH

LOMMER PÅ

RYGGEN

1962

HÅNDVÆRKER KNICKERS X1900

1140 88% bomuld, 12% polyamid, denim, coated,

CORDURA® Denim, 375 g/m²

8999 Marineblå/Sort

C44-C60

FUNKTIONALITET: Formsyede ben. DETALJER: Gylp med knapper.

Stropper, hvoraf en er med D-ring. To stropper med velcro i siderne til

hammerholdere. Metalknapper. 3-nålssøm på indvendige ben. Forstærket

syning i skridtet. Aftagelig ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer med læg.

Lårlomme med blyantlomme, telefonlomme og ID-kortlomme. Lårlomme

med lynlås. Skrå forlommer. Knælommer. Sidelommer, hvoraf en er med en

ekstra lomme med lynlås. Sømlommer - ekstra brede, forsynet med

værktøjsstropper og bitslomme. Telefonlomme. Ekstra bred

CORDURA®-forstærket tommestoklomme med blyantlomme og knivholder.

FORSTÆRKNING: CORDURA® 1000-forstærkede sømlommer, baglommer,

tommestoklomme, lårlommer og knælommer. REFLEKS: Reflekser på

benene. VASK: Forvasket. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010

sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 og 4032.

1962

HÅNDVÆRKER KNICKERS X1900

1310 100% bomuld, canvas, 270 g/m²

9900 Sort

C44-C60

FUNKTIONALITET: Formsyede ben. DETALJER: Gylp med knapper.

Stropper, hvoraf en er med D-ring. To stropper med velcro i siderne til

hammerholdere. Metalknapper. 3-nålssøm på indvendige ben. Forstærket

syning i skridtet. Aftagelig ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer med læg.

Lårlomme med blyantlomme, telefonlomme og ID-kortlomme. Lårlomme

med lynlås. Skrå forlommer. Knælommer. Sidelommer, hvoraf en er med en

ekstra lomme med lynlås. Sømlommer - ekstra brede, forsynet med

værktøjsstropper og bitslomme. Telefonlomme. Ekstra bred

CORDURA®-forstærket tommestoklomme med blyantlomme og knivholder.

FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærket på forlommer, baglommer,

tommestoklomme, lårlommer, knælommer. CERTIFICERING: EN

14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 og 4032.

3119

HÅNDVÆRKER VEST X1900

1310 100% bomuld, canvas, 270 g/m²

9900 Sort

S-4XL

FUNKTIONALITET: Kraftig mesh forrest på skuldrene og ryg. Lommer i

Cordura® Denim. DETALJER: Brede stropper. To stropper med velcro i

siderne til hammerholdere. Metalknapper. Knivholdere med knap. D-ring.

LOMMER: Brystlommer, en med lukning, en med knapper til kniv.

Dokumentlomme i front. Forlomme med læg og klap samt udvendig lomme

med lynlås. To Napoleons lommer med plads til A4. Aftagelig sømlomme

bagpå. Sømlommer – aftagelige og ekstra brede, forsynet med

værktøjsstropper og bitslomme. LUKKES FORTIL: Justerbar frontlukning i

bryst. Kraftig envejslynlås i plast. TILBEHØR: Fixlås spænde. Tekstilbælte.

FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærket sømlommer.

949,-

939,-

889,-

699,-

839,-


26

PAS PÅ

DINE KNÆ

DE SKAL BÆRE DIG HELE LIVET!

For de fleste mennesker, er det ubehageligt at sidde på deres knæ, uanset situationen. Det kan påvirke dig både mentalt og fysisk, hvis du knæler i

en længere periode, og vil ofte føre til træthed, ubehag, smerter og fysiske problemer. I nogle erhverv, bevæger du dig endda rundt på dine knæ hver

dag, hvilket kan resultere i alvorlige knæskader, såsom museskader eller bursa inflammation (bursitis). De fleste knæskader forekommer på grund af

dårlig ergonomi og anstrengende opgaver, hvor du bruger dine knæ på den forkerte måde. Omkring 12.000 mennesker er hvert år tvunget til en efterfølgende

knæoperation, mens andre lever med knæproblemer i årevis. Generelt ender du i anstrengende situationer uden egentlig at kunne forudse

dem, og derfor er den bedste løsning uden tvivl altid at huske knæpuder. Udskift knæpuden regelmæssigt, det er en billig investering i det lange løb.

Blåkläders knæpuder fås i fem modeller og er certificeret i henhold til EN 14404. Se buksernes anbefaling og certificering.

Du kan finde vores knæpuder på side 286.

4058

4032

Professionel knæpude i EVA, som

er bred og yderst slidstærk. Den

kraftige forside beskytter mod

skarpe genstande og ujævnheder

i underlaget. Desuden er beskyttelsen

blød på indersiden og har

ekstra god pasform for at kunne

garantere, at den sidder behageligt

og i den rette position.

En kraftig knæpude specielt

velegnet til dem, der arbejder som

gulvlæggere eller fliselæggere.

Knæpuden er fremstillet i 25 mm

tykt gelmateriale og har en ekstra

bred pasform, der øger komforten

og beskytter dine knæ effektivt ved

lange arbejdsperioder på knæene.

4057

4027

En let, fleksibel serviceknæpude,

der former sig efter knæet og følger

buksen på en god måde, hvilket gør

den velegnet til dem, der har behov

for en smidig beskyttelse og som

arbejder på knæene af og til.

Vores fleksible knæpude er

ekstra formbar. Den har en

kraftig forside med slidstærk

overflade, som beskytter mod

skarpe genstande, og blød

inderside mod knæet, som giver

maksimal komfort.


1

4067

REVOLUTIONERENDE

KNÆBESKYTTELSE!

Knælomme, der kan tages af og på, og som sammen med knæpude 4027 eller

4057 bliver en type 1-knæbeskyttelse. Den er fremstillet i CORDURA®-stretch,

har luftig mesh på bagsiden for ekstra ventilation og findes i tre størrelser. Takket

være materiale og udformning, sidder lommen stramt og komfortabelt, og den kan

endda reguleres i overkanten med velcro. Knælommen benyttes sammen med

shorts i de tilfælde, hvor man vil have kortere bukser, men samtidig har behov for

knæbeskyttelse.


28

HÅNDVÆRK

1522-SERIE

1522

NYHED

HÅNDVÆRKER BUKS

4-VEJS STRETCH

1522 er en håndværker buks i et lettere materiale af 4-vejs stretch, som virkelig

leverer den ultimative komfort. Buksen har en smallere pasform og strammere

look, og for endnu bedre komfort er der elastik i linningen. Der er knælomme med

åbning foroven i CORDURA®-stretch, sømlommer, heraf én med lynlås, tommestoklomme

samt strop til hammerholder i både venstre og højre side. Der er sat

mesh i knæhaserne, hvilket giver en ofte tiltrængt ventilation under lange og

krævende arbejdsdage.

Shortsversionen hedder 1520 og giver samme uovertrufne komfort. Shortsene

har en smallere pasform og strammere look. De har sømlommer, heraf én med

lynlås, baglommer med læg, heraf en med lynlås, tommestoklomme samt strop

til hammerholder i både venstre og højre side. De perfekte håndværker shorts til

varme dage.

NYHED!

1522

HÅNDVÆRKER BUKS 4-VEJS STRETCH

1645 92% polyamid, 8% elastan, dobbeltvævet, 4-vejs stretch, 230 g/m²

4599 Olivengrøn/Sort, 8699 Mørk Marineblå/Sort, 9699 Mellemgrå/Sort, 9933 Sort/High Vis Gul, 9956

Sort/Rød, 9998 Sort/Mørk Grå

C44-C62, C146-C156, D88-D124

7192

FUNKTIONALITET: 4-vejs stretch. DETALJER: Plastlynlås. Bred strop bagerst. To stropper med knap i siderne til hammerholder.

Metalknapper. Knivholdere med knap. D-ring i taljen. 2-nålssøm på indvendig ben. Aftagelig ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer

med forstærket læg. Lårlomme med læg, lukning og blyantlomme, ekstra lomme, telefonlomme og ID-kortlomme. Indstikslommer.

Stretch materiale både yderst og inderst for bedre ergonomisk pasform. Udvendig knælomme. Lommer med læg, blyant- og

knivlomme. Klap med skjult magnetknap. Sømlommer med værktøjsstropper og en ekstra lomme med lynlås. Forstærket

tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærkede sømlommer, baglommer,

tommestoklomme, lårlommer, knælommer og benkanter. Cordura®-stretch forstærkede knælommer. REFLEKS: Reflekser på

benene. AFSLUTNING: Benafslutning med CORDURA®-forstærkning. Elastik i benafslutning. Justerbar benafslutning med velcro.

CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 og 4032.

969,-

KNÆLOMMER I

CORDURA® STRETCH

NYHED!

1520

HÅNDVÆRKER SHORTS 4-VEJS STRETCH

1645 92% polyamid, 8% elastan, dobbeltvævet, 4-vejs stretch, 230 g/m²

9998 Sort/Mørk Grå

C44-C62

FUNKTIONALITET: 4-vejs stretch. DETALJER: Plastlynlås. Bred strop bagerst. To stropper med knap i siderne til hammerholder. Metalknapper.

Knivholdere med knap. D-ring i taljen. 2-nålssøm på indvendig ben. Aftagelig ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer med

forstærket læg. Lårlomme med læg, lukning og blyantlomme, ekstra lomme, telefonlomme og ID-kortlomme. Indstikslommer. Lommer

med læg, blyant- og knivlomme. Klap med skjult magnetknap. Sømlommer med værktøjsstropper og en ekstra lomme med lynlås.

Forstærket tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærkede sømlommer, baglommer,

tommestoklomme, lårlommer.

749,-


30

HÅNDVÆRK

1590-SERIE

1590

SLIDSTÆRK KOMFORT

Når kravet til slidstyrke, komfort og praktiske detaljer styrer valget af arbejdstøj, er Blåkläders

1590-serie det perfekte valg. Buks 1590 og 1599 samt knickers 1597 og shorts 1598 har en smallere

pasform, og materialet er canvas, som er kraftigt, men alligevel let og luftigt.

Forstærkede knælommer i CORDURA®-stretch gør buksen fleksibel og passer perfekt til

arbejdsopgaver, der kræver bevægelsesfrihed. For dem, der føler, at de har behov

for ekstra komfort, har 1599 og 1598 ekstra paneler i 4-vejs stretch på forsiden samt på læggen.

Derudover er 1590-serien udstyret med flere smarte og funktionelle detaljer, såsom ekstra lommer

med lynlås til sikker opbevaring, og en let tilgængelig telefonlomme i stretchmateriale, der passer til

de fleste mobiltelefoner.

1590

HÅNDVÆRKER BUKS MED STRETCH

1343 60% bomuld, 40% polyester, canvas, 340 g/m²

8699 Mørk Marineblå/Sort, 9899 Mørk Grå/Sort, 9900 Sort

C44-C64, C146-C156, D88-D124

FUNKTIONALITET: Stretchpaneler på bagdelen, frontlommer og bagsiden af knæ. DETALJER: Plastlynlås. Brede stropper

bagerst og i siderne. To bæltestropper på siderne med en knap til hammerholder, en bæltestrop med D-ring på forsiden. Bred

bæltestrop bagerst. Metalknapper. Knivholdere med knap. D-ring i taljen. 3-nålssøm på indvendige ben. Aftagelig

ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer med læg. Lårlomme med læg, blyantlomme, Flex telefonlomme og to store lommer hvor

den ene er med lynlås, aftagelig ID-kort lomme. Indstikslommer med stretch panel. Knælommer. Sømlommer - med

værktøjsstropper og ekstra lomme med lynlås. Forstærket tommestoklomme med knivholder og blyantlomme.

FORSTÆRKNING: Cordura®-stretch forstærkede knælommer. Forstærket sømlommer, tommestoklomme, baglommer og

bagerst ved benafslutningen. REFLEKS: Reflekser på benene. AFSLUTNING: Benafslutning med forstærkning på bagsiden.

CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 og 4032.

739,-

STRETCHPANEL

BAGPÅ VED LINNING,

KNÆLOMMER OG I

KNÆHASE

1599

HÅNDVÆRKER BUKS MED STRETCH

7115

1343 60% bomuld, 40% polyester, canvas, 340 g/m²

8699 Mørk Marineblå/Sort, 9899 Mørk Grå/Sort, 9900 Sort

C44-C64, C146-C156, D88-D124

FUNKTIONALITET: Stretchpaneler på front, knæ, bagdel, front lommer, læg

og skridt. DETALJER: Plastlynlås. Brede stropper bagerst og i siderne. To

bæltestropper på siderne med en knap til hammerholder, en bæltestrop

med D-ring på forsiden. Bred bæltestrop bagerst. Metalknapper.

Knivholdere med knap. D-ring i taljen. 3-nålssøm på indvendige ben.

Aftagelig ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer med læg. Lårlomme med

læg, blyantlomme, Flex telefonlomme og to store lommer hvor den ene er

med lynlås, aftagelig ID-kort lomme. Indstikslommer med stretch panel.

Knælommer. Sømlommer - med værktøjsstropper og ekstra lomme med

lynlås. Forstærket tommestoklomme med knivholder og blyantlomme.

FORSTÆRKNING: Cordura®-stretch forstærkede knælommer. Forstærket

sømlommer, tommestoklomme, baglommer og bagerst ved benafslutningen.

REFLEKS: Reflekser på benene. AFSLUTNING: Benafslutning med

forstærkning på bagsiden. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010

sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 og 4032.

NYHED!

1597

HÅNDVÆRKER KNICKERS MED STRETCH

1343 60% bomuld, 40% polyester, canvas, 340 g/m²

8699 Mørk Marineblå/Sort, 9900 Sort

C46-C64

FUNKTIONALITET: Stretchpaneler på front, knæ, bagdel, front lommer, læg

og skridt. DETALJER: Plastlynlås. Brede stropper bagerst og i siderne. To

bæltestropper på siderne med en knap til hammerholder, en bæltestrop

med D-ring på forsiden. Bred bæltestrop bagerst. Metalknapper.

Knivholdere med knap. D-ring i taljen. 3-nålssøm på indvendige ben.

Aftagelig ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer med læg. Lårlomme med

læg, blyantlomme, Flex telefonlomme og to store lommer hvor den ene er

med lynlås, aftagelig ID-kort lomme. Indstikslommer med stretch panel.

Knælommer. Sømlommer - med værktøjsstropper og ekstra lomme med

lynlås. Forstærket tommestoklomme med knivholder og blyantlomme.

FORSTÆRKNING: Cordura®-stretch forstærkede knælommer. Forstærket

sømlommer, tommestoklomme, baglommer og bagerst ved benafslutningen.

REFLEKS: Reflekser på benene. AFSLUTNING: Benafslutning med

forstærkning på bagsiden. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010

sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 og 4032.

699,-

NYHED!

1598

HÅNDVÆRKER SHORTS MED STRETCH

1343 60% bomuld, 40% polyester, canvas, 340 g/m²

8699 Mørk Marineblå/Sort, 9900 Sort

C44-C64

FUNKTIONALITET: Stretchpaneler på front, bagdelen, front lommer og

skridt. DETALJER: Plastlynlås. Brede stropper bagerst og i siderne. To

bæltestropper på siderne med en knap til hammerholder, en bæltestrop

med D-ring på forsiden. Bred bæltestrop bagerst. Metalknapper.

Knivholdere med knap. D-ring i taljen. 2-nålssøm på indvendig ben.

Aftagelig ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer med læg. Lårlomme med

læg, blyantlomme, Flex telefonlomme og to store lommer hvor den ene er

med lynlås, aftagelig ID-kort lomme. Indstikslommer med stretch panel.

Sømlommer - med værktøjsstropper og ekstra lomme med lynlås.

Forstærket tommestoklomme med knivholder og blyantlomme.

FORSTÆRKNING: Forstærkede sømlommer og baglommer. REFLEKS:

Refleks detalje på lårlomme.

759,-

599,-


1790

31

HÅNDVÆRK

1790 & 1805

100% BOMULD

Denne håndværker buks i 100% bomuld er slidstærk, komfortabel og fuld af praktiske detaljer,

som hjælper dig i hvert eneste skridt af dit daglige arbejde. Buksen har en smallere pasform og

trods det kraftige materiale er den let og fleksibel at have på.

For at buksen skal opleves som ekstra let og behagelig er der paneler af 4-vejs stretch bagpå,

i bærestykket, på læggene samt i lommeåbninger. Desuden har den forstærkede knælommer i

CORDURA®-stretch, der samlet bidrager til en overordnet komfort, der er svær at slå.

NYHED!

1790

HÅNDVÆRKER BUKS MED STRETCH

1370 100% bomuld, twill, 370 g/m²

8800 Marineblå, 9900 Sort

C46-C64, C146-C156, D92-D124

FUNKTIONALITET: Stretchpanel i skridt, på knæ, hofte og læg. DETALJER: Plastlynlås. To bæltestropper på siderne med en

knap til hammerholder, en bæltestrop med D-ring på forsiden. Bred bæltestrop bagerst. Metalknapper. Knivholdere med

knap. D-ring i taljen. 3-nålssøm på indvendige ben. Aftagelig ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer med læg. Lårlomme med

læg, blyantlomme, Flex telefonlomme og to store lommer hvor den ene er med lynlås, aftagelig ID-kort lomme.

Indstikslommer med stretch panel. Knælommer. Sømlommer - med værktøjsstropper og ekstra lomme med lynlås.

Forstærket tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA®1000-forstærket sømlommer,

baglommer, tommestoklomme og benafslutning. Forstærket sømlommer, tommestoklomme, baglommer og bagerst ved

benafslutningen. Forstærket tommestoklomme, sømlommer og bagerst på benafslutningen. REFLEKS: Reflekser på benene.

AFSLUTNING: Benafslutning med forstærkning på bagsiden. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med

knæpuder 4027, 4057, 4058 og 4032.

STRETCHPANEL PÅ

BAGDELEN, I SKRIDTET,

KNÆLOMMER OG

PÅ LÆG

NYHED!

1805

HÅNDVÆRKER BUKS SOFTSHELL

2513 92% polyester, 8% elastan, 3-lags softshell, stretch, vandtæt 10.000 mm, vindtæt, åndbarhed 4.000 g/

m²/24H, 255 g/m²

9900 Sort

C46-C64, C146-C156, D84-D124

FUNKTIONALITET: 2-vejs stretch. Vind- & vandtæt materiale med åndbar funktion, syningerne er ikke tapede. DETALJER: Plastlynlås. To

bæltestropper på siderne med en knap til hammerholder, en bæltestrop med D-ring på forsiden. Bred bæltestrop bagerst. Metalknapper.

Knivholdere med knap. D-ring i taljen. 3-nålssøm på indvendige ben. Aftagelig ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer med læg. Lårlomme

med læg, blyantlomme, Flex telefonlomme og to store lommer hvor den ene er med lynlås, aftagelig ID-kort lomme. Indstikslommer med

stretch panel. Knælommer. Sømlommer - med værktøjsstropper og ekstra lomme med lynlås. Forstærket tommestoklomme med

knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: Cordura®-stretch forstærkede knælommer. Forstærket sømlommer, tommestoklomme,

baglommer og bagerst ved benafslutningen. REFLEKS: Refleks detalje på lårlomme. Reflekser på benene. AFSLUTNING: Benafslutning

med forstærkning på bagsiden. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 og 4032.

759,-

1099,-


32

HÅNDVÆRK

1500-SERIE

X1500

EN HÅNDVÆRKER-

FAVORIT

1500-serien er vores bestseller, hvor farver, materiale og funktioner har

noget for enhver smag og ethvert behov. Vores X1500 har et flot design og

findes i bomuld, polyester/bomuld, CORDURA® Denim og softshell*.

Har hammerholder i begge sider!

* Softshell buks X1500 finder du på side 202.

1500

HÅNDVÆRKER BUKS X1500

1140 88% bomuld, 12% polyamid, denim, coated, CORDURA® Denim, 375 g/m²

8999 Marineblå/Sort

C44-C62, C146-C156, D84-D124

FUNKTIONALITET: Formsyede ben. DETALJER: Gylp med knapper. Stropper, hvoraf en er med D-ring. 3-nålssøm på

indvendige ben. Forstærket syning i skridtet. Aftagelig ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer med læg. Lårlomme

med dobbelt lommes med lynlås, blyantlomme og indvendig telefonlomme i mesh, lårlomme med lynlås. Skrå

forlommer. Knælommer. Sømlommer - med værktøjsstropper, kan stoppes indenfor i bukserne. Ekstra bred

CORDURA®-forstærket tommestoklomme med blyantlomme og knivholder. FORSTÆRKNING: CORDURA®forstærkede

sømlommer, baglommer, tommestoklomme, lårlommer, knælommer og benkanter. AFSLUTNING:

Justerbar benafslutning med snøre og CORDURA®-forstærkning. VASK: Forvasket. CERTIFICERING: EN

14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 og 4032.

1500

HÅNDVÆRKER BUKS X1500

1320 100% bomuld, canvas, 420 g/m²

8399 Stålgrå/Sort, 9900 Sort

C44-C62, C146-C156, D84-D124

FUNKTIONALITET: Formsyede ben. DETALJER: Gylp med knapper.

Stropper, hvoraf en er med D-ring. To stropper med knap i siderne til

hammerholder. 3-nålssøm på indvendige ben. Forstærket syning i skridtet.

Udtagelig ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer med læg. Lårlomme med

dobbelt lommes med lynlås, blyantlomme og indvendig telefonlomme i

mesh, lårlomme med lynlås. Skrå forlommer. Knælommer. Sømlommer

- med værktøjsstropper, kan stoppes indenfor i bukserne. Ekstra bred

CORDURA®-forstærket tommestoklomme med blyantlomme og knivholder.

FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærkede sømlommer, baglommer,

tommestoklomme, lårlommer, knælommer og benkanter. AFSLUTNING:

Justerbar benafslutning med snøre og CORDURA®-forstærkning. VASK:

Forvasket. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med

knæpuder 4027, 4057, 4058 og 4032.

1500

HÅNDVÆRKER BUKS X1500

1370 100% bomuld, twill, 370 g/m²

8899 Marineblå/Sort, 9499 Grå/Sort, 9900 Sort

C44-C62, C146-C156, D84-D124

FUNKTIONALITET: Formsyede ben. DETALJER: Gylp med knapper.

Stropper, hvoraf en er med D-ring. To stropper med knap i siderne til

hammerholder. 3-nålssøm på indvendige ben. Forstærket syning i skridtet.

Aftagelig ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer med læg. Lårlomme med

dobbelt lommes med lynlås, blyantlomme og indvendig telefonlomme i

mesh, lårlomme med lynlås. Skrå forlommer. Knælommer. Sømlommer

- med værktøjsstropper, kan stoppes indenfor i bukserne. Ekstra bred

CORDURA®-forstærket tommestoklomme med blyantlomme og knivholder.

FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærkede sømlommer, baglommer,

tommestoklomme, lårlommer, knælommer og benkanter. AFSLUTNING:

Justerbar benafslutning med snøre og CORDURA®-forstærkning.

CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027,

4057, 4058 og 4032.

1500

HÅNDVÆRKER BUKS X1500

1380 78% polyester, 22% bomuld, dobby-vævet, 330 g/m²

9900 Sort

C44-C62, C146-C156, D84-D124

FUNKTIONALITET: Formsyede ben. DETALJER: Gylp med knapper.

Stropper, hvoraf en er med D-ring. To stropper med knap i siderne til

hammerholder. 3-nålssøm på indvendige ben. Forstærket syning i skridtet.

Aftagelig ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer med læg. Lårlomme med

dobbeltfag med blyantlomme og telefonlomme i vandafvisende materiale.

Lårlomme med lynlås. Skrå forlommer. Knælommer. Sømlommer - med

værktøjsstropper, kan stoppes indenfor i bukserne. Ekstra bred

CORDURA®-forstærket tommestoklomme med blyantlomme og knivholder.

FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærkede sømlommer, baglommer,

tommestoklomme, lårlommer, knælommer og benkanter. AFSLUTNING:

Justerbar benafslutning med snøre og CORDURA®-forstærkning. VASK:

Forvasket. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med

knæpuder 4027, 4057, 4058 og 4032.

899,-

889,-

849,-

889,-


33

HÅNDVÆRK

1500-SERIE

NETFOR I RYG

LOMMER BAG

1501

HÅNDVÆRKER KNICKERS X1500

1310 100% bomuld, canvas, 270 g/m²

9900 Sort

C44-C60

FUNKTIONALITET: Formsyede ben. DETALJER: Gylp med knapper.

Hammerstrop i siden. To bæltestropper på siderne med en knap til

hammerholder, en bæltestrop med D-ring på forsiden. Bred bæltestrop

bagerst. 3-nålssøm på indvendige ben. Forstærket syning i skridtet.

Aftagelig ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer med læg. Lårlomme med

dobbelt lommes med lynlås, blyantlomme og indvendig telefonlomme i

mesh, lårlomme med lynlås. Skrå forlommer. Knælommer. Sømlommer

- med værktøjsstropper, kan stoppes indenfor i bukserne. Ekstra bred

CORDURA®-forstærket tommestoklomme med blyantlomme og knivholder.

FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærkede sømlommer, baglommer,

tommestoklomme, lårlommer og knælommer. CERTIFICERING: EN

14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 og 4032.

1502

HÅNDVÆRKER SHORTS X1500

1310 100% bomuld, canvas, 270 g/m²

9900 Sort

C44-C60

DETALJER: Gylp med knapper. Stropper, hvoraf en er med D-ring. To

stropper med knap i siderne til hammerholder. 3-nålssøm på indvendige

ben. Forstærket syning i skridtet. Aftagelig ID-kortlomme. LOMMER:

Baglommer med læg. Lårlomme med dobbelt lommes med lynlås,

blyantlomme og indvendig telefonlomme i mesh, lårlomme med lynlås. Skrå

forlommer. Sømlommer - med værktøjsstropper, kan stoppes indenfor i

bukserne. Ekstra bred CORDURA®-forstærket tommestoklomme med

blyantlomme og knivholder. FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærkede

sømlommer, baglommer, tommestoklomme og lårlommer .

3100

HÅNDVÆRKER VEST

1380 78% polyester, 22% bomuld, dobby-vævet, 330 g/m²

9900 Sort

S-XXXL

DETALJER: Hammerstrop i siden. Brede stropper. Knivholdere med knap.

ID-kortlomme. LOMMER: Brystlommer, en med lukning og telefonlomme og

en blyantlomme. Sømlommer - med to mejsellommer med klap.

Sømlommer bagpå. LUKKES FORTIL: Envejslynlås i plast. Justerbar

frontlukning i bryst. VASK: Forvasket.

NETFOR I RYG

LOMMER BAG

1501

HÅNDVÆRKER KNICKERS X1500

1370 100% bomuld, twill, 370 g/m²

9499 Grå/Sort

C44-C60

FUNKTIONALITET: Formsyede ben. DETALJER: Gylp med knapper.

Stropper, hvoraf en er med D-ring. To stropper med knap i siderne til

hammerholder. 3-nålssøm på indvendige ben. Forstærket syning i skridtet.

Udtagelig ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer med læg. Lårlomme med

dobbeltfag med blyantlomme og telefonlomme i vandafvisende materiale.

Lårlomme med lynlås. Skrå forlommer. Knælommer. Sømlommer - med

værktøjsstropper, kan stoppes indenfor i bukserne. Ekstra bred

CORDURA®-forstærket tommestoklomme med blyantlomme og knivholder.

FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærkede sømlommer, baglommer,

tommestoklomme, lårlommer og knælommer. CERTIFICERING: EN

14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 og 4032.

1502

HÅNDVÆRKER SHORTS X1500

1370 100% bomuld, twill, 370 g/m²

9499 Grå/Sort

C44-C60

DETALJER: Gylp med knapper. Stropper, hvoraf en er med D-ring. To

stropper med knap i siderne til hammerholder. 3-nålssøm på indvendige

ben. Forstærket syning i skridtet. Aftagelig ID-kortlomme. LOMMER:

Baglommer med læg. Lårlomme med dobbelt lommes med lynlås,

blyantlomme og indvendig telefonlomme i mesh, lårlomme med lynlås.

Lårlomme med lynlås. Skrå forlommer. Sømlommer - med værktøjsstropper,

kan stoppes indenfor i bukserne. Ekstra bred CORDURA®-forstærket

tommestoklomme med blyantlomme og knivholder. FORSTÆRKNING:

CORDURA®-forstærkede sømlommer, baglommer, tommestoklomme og

lårlommer .

3100

HÅNDVÆRKER VEST

1370 100% bomuld, twill, 370 g/m²

9499 Grå/Sort

S-XXXL

DETALJER: Hammerstrop i siden. Brede stropper. Knivholdere med knap.

ID-kortlomme. LOMMER: Brystlommer, en med lukning og telefonlomme og

en blyantlomme. Sømlommer - med to mejsellommer med klap.

Sømlommer bagpå. LUKKES FORTIL: Envejslynlås i plast. Justerbar

frontlukning i bryst.

699,-

649,-

699,-

699,-

649,-

699,-


34

HÅNDVÆRK

1530-SERIE 100% BOMULD

1530

VORES KLASSISKE

HÅNDVÆRKER BUKS

1530-serien er Blåkläders klassiske basismodel, vores egen

originalbuks eller 501’er. En enkel, men højfunktionel model med

hammerholder i begge sider, fremstillet i vores bedste materiale.

Siden den første kollektion blev lanceret i 1986 har vi løbende forbedret

og videreudviklet 1530-serien uden at ændre dens klassiske udseende.

Vi regner med at den er her for at blive - som en favorit i enhver

håndværkers garderobe.

1530

HÅNDVÆRKER BUKS

1370 100% bomuld, twill, 370 g/m²

8800 Marineblå

C40-C62, C146-C156, D84-D120

9900 Sort

C44-C62, C146-C156, D84-D136

1545

DETALJER: Metallynlås. To bæltestropper på siderne med en knap til hammerholder, en bæltestrop med D-ring på

forsiden. Bred bæltestrop bagerst. Metalknapper. 3-nålssøm på indvendige ben. ID-kortlomme. LOMMER:

Baglommer med læg. Lårlomme med læg, lukning og blyantlomme, ekstra lomme, telefonlomme og ID-kortlomme.

Forlommer med læg. Knælommer. Sømlommer - med mejsellommer og værktøjsstropper, der kan stoppes ned i de

rummelige forlommer. Tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA®forstærket

på knælommer og baglommer. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027,

4057, 4058 og 4032.

649,-

1540

HÅNDVÆRKER KNICKERS

1370 100% bomuld, twill, 370 g/m²

8800 Marineblå, 9900 Sort

C44-C60, D84-D120

DETALJER: Metallynlås. To bæltestropper på siderne med en knap til hammerholder, en bæltestrop med D-ring på

forsiden. Bred bæltestrop bagerst. Metalknapper. 3-nålssøm på indvendige ben. ID-kortlomme. LOMMER:

Baglommer med læg. Lårlomme med læg, lukning og blyantlomme, ekstra lomme, telefonlomme og ID-kortlomme.

Forlommer med læg. Knælommer. Sømlommer - med mejsellommer og værktøjsstropper, der kan stoppes ned i de

rummelige forlommer. Tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA®forstærket

på knælommer og baglommer. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027,

4057, 4058 og 4032.

1534

HÅNDVÆRKER SHORTS

1370 100% bomuld, twill, 370 g/m²

8800 Marineblå, 9900 Sort

C44-C60

DETALJER: Metallynlås. Hammerstrop i siden. Stropper, hvoraf en er med D-ring. Metalknapper. 3-nålssøm på

indvendige ben. LOMMER: Baglommer med læg. Lårlomme med læg, lukning og blyantlomme, ekstra lomme,

telefonlomme og ID-kortlomme. Forlommer med læg. Sømlommer - med mejsellommer og værktøjsstropper, der kan

stoppes ned i de rummelige forlommer. Tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING:

CORDURA® forstærket baglommer.

599,-

539,-


35

HÅNDVÆRK

1530-SERIE 100% BOMULD

6151

KEDELDRAGT MED KNÆLOMMER

1000 100% bomuld, twill, 240 g/m²

8800 Marineblå, 9900 Sort

C44-C60

DETALJER: Metalknapper. Justerbar elastik i linning. Forstærket syning i skridtet. LOMMER: Baglommer er

forstærkede. Brystlommer med lukning. Udvendig knælomme. Tommestoklomme. LUKKES FORTIL: Frontlukning

med patentknapper. AFSLUTNING: Justerbar nederst i ærmet. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen

med knæpuder 4027 og 4057.

8566

HÅNDVÆRKER KILT

1370 100% bomuld, twill, 370 g/m²

9900 Sort

C44-C58

DETALJER: Hammerstrop i siden. Brede stropper bagerst og i siderne. Justerbar i linning. LOMMER: Baglommer med

læg. Lårlomme med lukning. Forlommer med læg. Sidelommer. Sømlommer - kan stoppes ned i de rummelige

forlommer. Telefonlomme. Tommestoklomme med knivholder og blyantlomme.

ELASTIK

SELER

STRETCH

I RYG

2600

HÅNDVÆRKER OVERALL

1370 100% bomuld, twill, 370 g/m²

8800 Marineblå, 9900 Sort

C44-C62, C146-C156, D96-D124

DETALJER: Metallynlås. Hammerstrop i siden. Knivholdere med knap. 3-nålssøm på indvendige ben. Brede seler

med kraftige elastikker og spænde. LOMMER: Baglommer med læg. Lårlomme med læg, lukning og blyantlomme,

ekstra lomme, telefonlomme og ID-kortlomme. Løsthængende brystlommer med trykknapper og sikkerhedsbånd, en

med lukning og en med blyantlomme, patentknapper og knivholdere. Forlommer med læg. Knælommer. Sømlommer

- kan stoppes ned i de rummelige forlommer. Tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING:

CORDURA®-forstærket på knælommer og baglommer. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med

knæpuder 4027, 4057, 4058 og 4032.

879,-

479,-

799,-

2650

HÅNDVÆRKER HELBUKS

1370 100% bomuld, twill, 370 g/m²

8800 Marineblå, 9900 Sort

C44-C60, C146-C156, D92-D120

FUNKTIONALITET: Stretch i ryggen. DETALJER: Justerbar ved skuldersøm. Hammerstrop i siden. Metalknapper.

3-nålssøm på indvendige ben. LOMMER: Lårlomme med blyantlomme, telefonlomme og ID-kortlomme.

Løsthængende brystlommer med trykknapper og sikkerhedsbånd, en med lukning og en med blyantlomme,

patentknapper og knivholdere. Forlommer med læg. Knælommer. Sømlommer - kan stoppes ned i de rummelige

forlommer. Sømlommer bagpå. Telefonlomme. Tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. LUKKES FORTIL:

Skjult envejslynlås i plast. FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærket på knælommer og baglommer.

CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 og 4032.

759,-


36

HÅNDVÆRK

1530-SERIE 100% BOMULD

3105

VEST MED SØMLOMMER

1370 100% bomuld, twill, 370 g/m²

8800 Marineblå, 9900 Sort

S-XXL

DETALJER: ID-kortlomme. LOMMER: Løsthængende brystlommer med sikkerhedsbånd, en med telefonlomme og en

med patentknapper, samt knivholdere. Sømlommer - for og bag. LUKKES FORTIL: Skjult envejslynlås i metal.

TILBEHØR: Model 2129. Model 4006. FORSTÆRKNING: Forstærkede sømlommer. AFSLUTNING: Forlænget ryg.

849,-

599,-

4915

VINTERJAKKE

1370 100% bomuld, twill, 370 g/m²

8833 Marineblå/High Vis Gul, 9933 Sort/High Vis Gul

XS-4XL

FUNKTIONALITET: Foret. Formsyede ærmer. FOR: Pilefor. Quiltfor i ærme. MATERIALE: Fluorescerende materiale i

85% polyester og 15% bomuld. DETALJER: Høj krave. Paneler i high vis, for øget synlighed. LOMMER: Brystlommer

med knaplukning. Forlommer med fleecefor. Inderlommer med telefonlomme. LUKKES FORTIL: Klap på front med

knapper. Skjult envejslynlås i plast. REFLEKS: Reflekser på skulder, ærmer samt nederst på ryg. AFSLUTNING:

Forlænget ryg. Justerbar linning med knap. Justerbar nederst i ærmet med trykknap. CERTIFICERING: Ikke High Vis

Certificeret.

4815

VINTERJAKKE BOMULD

1370 100% bomuld, twill, 370 g/m²

8800 Marineblå, 9900 Sort

XS-4XL

FUNKTIONALITET: Foret. Formsyede ærmer. FOR: Pilefor. Quiltfor i ærme. DETALJER: Høj krave. D-ring. LOMMER:

Brystlommer med knaplukning. Forlommer med fleecefor. Inderlommer med telefonlomme. LUKKES FORTIL: Kraftig

envejslynlås i plast. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Justerbar linning med trykknapper. Justerbar nederst i ærmet med

trykknap.

1515

HÅNDVÆRKER VINTER BUKS

1370 100% bomuld, twill, 370 g/m²

8800 Marineblå, 9900 Sort

C46-C62

FUNKTIONALITET: Foret. FOR: Quiltfor. DETALJER: Metallynlås. Hammerstrop i siden. Stropper, hvoraf en er med

D-ring. Metalknapper. Høj talje bagerst. 3-nålssøm på indvendige ben. ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer med

læg. Lårlomme med læg, lukning og blyantlomme, ekstra lomme, telefonlomme og ID-kortlomme. Forlommer med

læg. Knælommer. Sømlommer - med mejsellommer og værktøjsstropper, der kan stoppes ned i de rummelige

forlommer. Tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærket på

knælommer og baglommer. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 og

4032.

1079,-

939,-


37

HÅNDVÆRK

1530-SERIE 100% BOMULD,

BOMULD/POLYESTER

1530

HÅNDVÆRKER BUKS

1310 100% bomuld, canvas, 270 g/m²

9900 Sort

C44-C60, C146-C158, D84-D120

DETALJER: Metallynlås. To bæltestropper på siderne med en knap til hammerholder, en bæltestrop med D-ring på

forsiden. Bred bæltestrop bagerst. Metalknapper. 3-nålssøm på indvendige ben. ID-kortlomme. LOMMER:

Baglommer med læg. Lårlomme med læg, lukning og blyantlomme, ekstra lomme, telefonlomme og ID-kortlomme.

Forlommer med læg. Knælommer. Sømlommer - med mejsellommer og værktøjsstropper, der kan stoppes ned i de

rummelige forlommer. Tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA®forstærket

på knælommer og baglommer. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027,

4057, 4058 og 4032.

1534

HÅNDVÆRKER SHORTS

1310 100% bomuld, canvas, 270 g/m²

9900 Sort

C44-C62

DETALJER: Metallynlås. To bæltestropper på siderne med en knap til hammerholder, en bæltestrop med D-ring på

forsiden. Bred bæltestrop bagerst. Metalknapper. 3-nålssøm på indvendige ben. LOMMER: Baglommer med læg.

Lårlomme med læg, lukning og blyantlomme, ekstra lomme, telefonlomme og ID-kortlomme. Forlommer med læg.

Sømlommer - med mejsellommer og værktøjsstropper, der kan stoppes ned i de rummelige forlommer.

Tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA® forstærket baglommer.

ZIP OFF

609,-

499,-

CORDURA®-

FORSTÆRKEDE

LOMMER

CORDURA®-

FORSTÆRKEDE

LOMMER

ELASTIK SNOR

1538

HÅNDVÆRKER BUKS ZIP-OFF

1860 65% polyester, 35% bomuld, twill, 300 g/m²

9900 Sort

C44-C60, C146-C156, D96-D120

FUNKTIONALITET: Zip-off-model. DETALJER: Metallynlås. To

bæltestropper på siderne med en knap til hammerholder, en bæltestrop

med D-ring på forsiden. Bred bæltestrop bagerst. Metalknapper. 3-nålssøm

på indvendige ben. ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer med læg.

Lårlomme med læg, lukning og blyantlomme, ekstra lomme, telefonlomme

og ID-kortlomme. Forlommer med læg. Knælommer. Sømlommer - med

mejsellommer og værktøjsstropper, der kan stoppes ned i de rummelige

forlommer. Tommestoklomme med knivholder og blyantlomme.

FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærket på knælommer og baglommer.

CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027,

4057, 4058 og 4032.

1525

HÅNDVÆRKER BUKS LIGHT WEIGHT

1845 65% polyester, 35% bomuld, glat, 166 g/m²

9899 Mørk Grå/Sort, 9900 Sort

C44-C64, C146-C158, D84-D136

DETALJER: Metallynlås. To bæltestropper på siderne med en knap til

hammerholder, en bæltestrop med D-ring på forsiden. Bred bæltestrop

bagerst. Metalknapper. 3-nålssøm på indvendige ben. ID-kortlomme.

LOMMER: Baglommer med læg. Lårlomme med læg, lukning og

blyantlomme, ekstra lomme, telefonlomme og ID-kortlomme. Forlommer

med læg. Knælommer. Sømlommer - med mejsellommer og

værktøjsstropper, der kan stoppes ned i de rummelige forlommer.

Tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING:

CORDURA®-forstærket på sømlommer, tommestoklomme, knælommer og

baglommer. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med

knæpuder 4027, 4057, 4058 og 4032.

1526

HÅNDVÆRKER SHORTS LIGHT WEIGHT

1845 65% polyester, 35% bomuld, glat, 166 g/m²

9899 Mørk Grå/Sort, 9900 Sort

C44-C64

DETALJER: Metallynlås. To bæltestropper på siderne med en knap til

hammerholder, en bæltestrop med D-ring på forsiden. Bred bæltestrop

bagerst. Metalknapper. 3-nålssøm på indvendige ben. ID-kortlomme.

LOMMER: Baglommer med læg. Lårlomme med læg, lukning og

blyantlomme, ekstra lomme, telefonlomme og ID-kortlomme. Forlommer

med læg. Sømlommer - med mejsellommer og værktøjsstropper, der kan

stoppes ned i de rummelige forlommer. Tommestoklomme med knivholder

og blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA® forstærkning i sømlommer,

baglommer og tommestoklomme.

679,-

639,-

469,-


38

HÅNDVÆRK

1530-SERIE POLYESTER/BOMULD

1530

HÅNDVÆRKER BUKS

1860 65% polyester, 35% bomuld, twill, 300 g/m²

8500 Koboltblå, 8900 Marineblå, 9900 Sort

C44-C62, C146-C156, D84-D120

DETALJER: Plastlynlås. To bæltestropper på siderne med en knap til hammerholder, en bæltestrop med D-ring på

forsiden. Bred bæltestrop bagerst. Metalknapper. 3-nålssøm på indvendige ben. ID-kortlomme. LOMMER:

Baglommer med læg. Lårlomme med læg, lukning og blyantlomme, ekstra lomme, telefonlomme og ID-kortlomme.

Forlommer med læg. Knælommer. Sømlommer - med mejsellommer og værktøjsstropper, der kan stoppes ned i de

rummelige forlommer. Tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA®forstærket

på knælommer og baglommer. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027,

4057, 4058 og 4032.

UDGÅENDE PRODUKT ELLER FARVE, KAN VÆRE UDSOLGT!

1570

HÅNDVÆRKER BUKS UDEN HÆNGELOMMER

1860 65% polyester, 35% bomuld, twill, 300 g/m²

5600 Rød

C44-C56, C146-C156, D84-D120

8900 Marineblå, 9400 Grå, 9900 Sort

C44-C62, C146-C156, D84-D108

8500 Koboltblå

C44-C62, C146-C156, D84-D120

DETALJER: Plastlynlås. To bæltestropper på siderne med en knap til hammerholder, en bæltestrop med D-ring på

forsiden. Bred bæltestrop bagerst. Metalknapper. 3-nålssøm på indvendige ben. ID-kortlomme. LOMMER:

Baglommer med læg. Lårlomme med læg, lukning og blyantlomme, ekstra lomme, telefonlomme og ID-kortlomme.

Forlommer med læg. Knælommer. Tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING:

CORDURA®-forstærket på knælommer og baglommer. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med

knæpuder 4027, 4057, 4058 og 4032.

PASSER TIL

VEST 3105

3250

SKOVMANDS SKJORTE

1125 100% bomuld, twill, 250 g/m²

8810 Marineblå/Hvid

S-XXL

DETALJER: Høj krave. LOMMER: Brystlomme. LUKKES FORTIL: Lukning

foran med velcro. TILBEHØR: Bælte. AFSLUTNING: Manchet nederst i

ærmet.

3105

VEST MED SØMLOMMER

1860 65% polyester, 35% bomuld, twill, 300 g/m²

9900 Sort

S-XXXL

DETALJER: ID-kortlomme. LOMMER: Løsthængende brystlommer med

sikkerhedsbånd, en med telefonlomme og en med patentknapper, samt

knivholdere. Sømlommer - for og bag. LUKKES FORTIL: Skjult envejslynlås i

metal. TILBEHØR: Model 2129. Model 4006. FORSTÆRKNING:

Forstærkede sømlommer. AFSLUTNING: Forlænget ryg.

UDGÅENDE PRODUKT ELLER FARVE, KAN VÆRE UDSOLGT!

2129

KILE TIL VEST 3105

1860 65% polyester, 35% bomuld, twill, 300 g/m²

5600 Rød, 8500 Koboltblå, 8900 Marineblå, 9400 Grå, 9900

Sort

onesize

LUKKES fortil: Envejslynlås i metal. PASSER MED: Model 3105.

649,-

539,-

469,-

599,-

149,-


39

HÅNDVÆRK

1530-SERIE POLYESTER/BOMULD

2600

HÅNDVÆRKER OVERALL

1860 65% polyester, 35% bomuld, twill, 300 g/m²

9900 Sort

C44-C62

DETALJER: Metallynlås. Hammerstrop i siden. Knivholdere med knap. 3-nålssøm på indvendige ben. Brede seler

med kraftige elastikker og spænde. LOMMER: Baglommer med læg. Lårlomme med læg, lukning og blyantlomme,

ekstra lomme, telefonlomme og ID-kortlomme. Løsthængende brystlommer med trykknapper og sikkerhedsbånd, en

med lukning og en med blyantlomme, patentknapper og knivholdere. Forlommer med læg. Knælommer. Sømlommer

- kan stoppes ned i de rummelige forlommer. Tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING:

CORDURA®-forstærket på knælommer og baglommer. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med

knæpuder 4027, 4057, 4058 og 4032.

2650

HÅNDVÆRKER HELBUKS

1860 65% polyester, 35% bomuld, twill, 300 g/m²

9900 Sort

C44-C62, C146-C156, D92-D120

FUNKTIONALITET: Stretch i ryggen. DETALJER: Justerbar ved skuldersøm. Hammerstrop i siden. Metalknapper.

3-nålssøm på indvendige ben. Forstærket syning i skridtet. LOMMER: Lårlomme med blyantlomme, telefonlomme

og ID-kortlomme. Løsthængende brystlommer med trykknapper og sikkerhedsbånd, en med lukning og en med

blyantlomme, patentknapper og knivholdere. Forlommer med læg. Knælommer. Sømlommer - kan stoppes ned i de

rummelige forlommer. Sømlommer bagpå. Telefonlomme. Tommestoklomme med knivholder og blyantlomme.

LUKKES FORTIL: Skjult envejslynlås i plast. FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærket på knælommer og

baglommer. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 og 4032.

819,-

879,-

PASSER TIL

GULVLÆGGERE

PASSER TIL

GULVLÆGGERE

KNIVLOMME

KNIVLOMME

1532

GULVLÆGGER/HÅNDVÆRKER BUKS

1860 65% polyester, 35% bomuld, twill, 300 g/m²

9400 Grå

C44-C62, C146-C156, D84-D124

DETALJER: Plastlynlås. To bæltestropper på siderne med en knap til hammerholder, en bæltestrop med D-ring på

forsiden. Bred bæltestrop bagerst. Metalknapper. 3-nålssøm på indvendige ben. Aftagelig ID-kortlomme. LOMMER:

Baglomme med læg. Lårlomme med læg, lukning og blyantlomme, ekstra lomme, telefonlomme og ID-kortlomme.

Forlommer med læg. Ekstra knivlomme på låret. Knælommer. Sømlommer - med mejsellommer og værktøjsstropper,

der kan stoppes ned i de rummelige forlommer. Tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRK-

NING: CORDURA®-forstærkning på knæ. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027,

4057, 4058 og 4032.

2652

HELBUKS GULVLÆGGER MED SØMLOMMER

1860 65% polyester, 35% bomuld, twill, 300 g/m²

9400 Grå

C44-C62, C146-C156, D96-D120

FUNKTIONALITET: Stretch i ryggen. DETALJER: Justerbar ved skuldersøm. Hammerstrop i siden. Metalknapper.

3-nålssøm på indvendige ben. LOMMER: Knivlomme. Lårlomme med blyantlomme, telefonlomme og ID-kortlomme.

Løsthængende brystlommer med trykknapper og sikkerhedsbånd, en med lukning og en med blyantlomme,

patentknapper og knivholdere. Forlommer med læg. Knælommer. Sømlommer - kan stoppes ned i de rummelige

forlommer. Sømlommer bagpå. Telefonlomme. Tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. LUKKES FORTIL:

Skjult envejslynlås i plast. FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærket på knælommer og baglommer.

CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 og 4032.

639,-

879,-


40

HÅNDVÆRK

1555-SERIE

1555

KNÆLOMMER I

CORDURA® STRETCH

FUNKTIONELLE OG

SLIDSTÆRKE

HÅNDVÆRKER BUKSER

Blåkläders 1555-serie er håndværker bukser, der i lige høj grad er

slidstærke, som funktionelle. Håndværkerbuksen 1554 har ekstra

slidstærkt beskyttende materiale på knælommer for øget slidstyrke,

hvilket gør dem perfekte til for eksempel gulvlæggere og fliselæggere,

der arbejder meget på knæene. Buksens materiale er kraftigt, og

sammen med stretchpaneler i bærestykket bagpå, over knælommerne

og på bagsiden af knæet giver ekstra bevægelsesfrihed.

1555 med sømlommer og 1556 uden sømlommer er funktionelle og

fleksible håndværker bukser med let tilgængelige lommer, som for

eksempel telefonlomme i stretchmateriale, der passer til de fleste

mobiler. Knælommer i CORDURA®-stretch for maksimal pasform og

slidstyrke. To baglommer med læg og strop til hammerholder samt

forstærket tommestoklomme, blyantlomme og knivholder.

De formsyede ben giver god pasform.

NY FARVE!

1555

HÅNDVÆRKER BUKS

1860 65% polyester, 35% bomuld, twill, 300 g/m²

2799 Sand/Sort, 5699 Rød/Sort, 8599 Koboltblå/Sort, 8699 Mørk Marineblå/Sort, 9499 Grå/

Sort, 9699 Mellemgrå/Sort, 9899 Mørk Grå/Sort, 9933 Sort/High Vis Gul, 9956 Sort/Rød,

9994 Sort/Grå

C44-C62, C146-C156, D84-D124

DETALJER: Plastlynlås. To bæltestropper på siderne med en knap til hammerholder, en bæltestrop med D-ring på

forsiden. Bred bæltestrop bagerst. Metalknapper. 3-nålssøm på indvendige ben. Aftagelig ID-kortlomme. LOMMER:

Baglommer med forstærket læg. Lårlomme med læg, blyantlomme, Flex telefonlomme og to store lommer hvor den

ene er med lynlås, aftagelig ID-kort lomme. Indstikslommer. Knælommer. Sømlommer - med værktøjsholdere, kan

stoppes ned i de forreste lommer.. Forstærket tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING:

CORDURA® forstærket baglommer. Cordura®-stretch forstærkede knælommer. CERTIFICERING: EN

14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 og 4032.

719,-

629,-

KNIVLOMME

PASSER TIL

GULVLÆGGERE

KNÆLOMMER I

CORDURA® STRETCH

NY FARVE!

1556

HÅNDVÆRKERBUKS UDEN SØMLOMMER

1860 65% polyester, 35% bomuld, twill, 300 g/m²

2799 Sand/Sort, 8699 Mørk Marineblå/Sort, 9499 Grå/Sort, 9699 Mellemgrå/Sort, 9933 Sort/

High Vis Gul, 9956 Sort/Rød, 9994 Sort/Grå

C44-C62, C146-C156, D84-D124

DETALJER: Plastlynlås. To bæltestropper på siderne med en knap til hammerholder, en bæltestrop med D-ring på

forsiden. Bred bæltestrop bagerst. Metalknapper. 3-nålssøm på indvendige ben. Aftagelig ID-kortlomme. LOMMER:

Baglommer med forstærket læg. Lårlomme med læg, blyantlomme, Flex telefonlomme og to store lommer hvor den ene er

med lynlås, aftagelig ID-kort lomme. Indstikslommer. Knælommer. Forstærket tommestoklomme med knivholder og

blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA® forstærket baglommer. Cordura®-stretch forstærkede knælommer.

CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 og 4032.

1554

GULVLÆGGER BUKS MED STRETCH

1860 65% polyester, 35% bomuld, twill, 300 g/m²

9899 Mørk Grå/Sort

C44-C62, C146-C156, D84-D124

FUNKTIONALITET: Stretchpaneler på bagdelen, frontlommer og bagsiden af knæ. DETALJER: Plastlynlås. To

bæltestropper på siderne med en knap til hammerholder, en bæltestrop med D-ring på forsiden. Bred bæltestrop

bagerst. Metalknapper. 3-nålssøm på indvendige ben. Aftagelig ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer med

forstærket læg. Knivlomme med klap og stretch panel. Lårlomme med læg, blyantlomme, Flex telefonlomme og to

store lommer hvor den ene er med lynlås, aftagelig ID-kort lomme. Indstikslommer. Knælommer. Sømlommer - med

værktøjsholdere, kan stoppes ned i de forreste lommer.. Forstærket tommestoklomme med knivholder og

blyantlomme. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 og 4032.

589,-


41

HÅNDVÆRK

1523-SERIE

UDGÅENDE PRODUKT ELLER FARVE, KAN VÆRE UDSOLGT!

4063

HÅNDVÆRKER JAKKE

1860 65% polyester, 35% bomuld, twill, 300 g/m²

2499 Khaki/Sort

XS-XXXL

FOR: Ikke foret. DETALJER: Justerbar i linning. Udtagelig ID-kortlomme. LOMMER: Brystlommer med lynlås og

D-ring. Forlommer, en påsyet ekstra værktøjslomme. Inderlomme med telefonlomme. LUKKES FORTIL: Lukning

foran med velcro. Skjult envejslynlås i metal. AFSLUTNING: Justerbar nederst i ærmet med velcro.

UDGÅENDE PRODUKT ELLER FARVE, KAN VÆRE UDSOLGT!

1523

HÅNDVÆRKER BUKS UDEN SØMLOMMER

1860 65% polyester, 35% bomuld, twill, 300 g/m²

2499 Khaki/Sort, 5699 Rød/Sort

C44-C56, C146-C156, D84-D120

1094 Hvid/Grå

C44-C60, C146-C156, D84-D120

8999 Marineblå/Sort

C46-C58, C146-C156, D84-D120

9994 Sort/Grå

C48-C60, C146-C156, D88-D120

DETALJER: Plastlynlås. Hammerstrop i siden. Stropper, hvoraf en er med D-ring. Metalknapper. 3-nålssøm på

indvendige ben. ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer med læg, hvoraf en er med lukning og knappelukning.

Lårlomme med læg, lukning og blyantlomme, ekstra lomme, telefonlomme og ID-kortlomme. Forlommer med læg.

Knælommer. Tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærket på

knælommer og baglommer.

679,-

569,-

639,-

KNIVLOMME

PASSER TIL

GULVLÆGGERE

KNIVLOMME

PASSER TIL

GULVLÆGGERE

VULKANISERET

KNÆBESKYTTELSE

1504

HÅNDVÆRKER BUKS

1860 65% polyester, 35% bomuld, twill, 300 g/m²

9499 Grå/Sort

C44-C62, C146-C156, D84-D124

DETALJER: Plastlynlås. Hammerstrop i siden. Stropper, hvoraf en er med D-ring. Metalknapper. 3-nålssøm på

indvendige ben. ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer med læg, hvoraf en er med lukning og knappelukning.

Knivlomme. Lårlomme med læg, lukning og blyantlomme, ekstra lomme, telefonlomme og ID-kortlomme. Forlommer

med læg. Knælommer. Sømlommer - med mejsellommer og værktøjsstropper, der kan stoppes ned i de rummelige

forlommer. Tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærket på

knælommer og baglommer. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 og

4032.

749,-

UDGÅENDE PRODUKT ELLER FARVE, KAN VÆRE UDSOLGT!

1505

HÅNDVÆRKER BUKS/GULVLÆGGER BUKS MED SØMLOMMER

1860 65% polyester, 35% bomuld, twill, 300 g/m²

9499 Grå/Sort

C44-C62, C146-C156, D84-D124

DETALJER: Metallynlås. Hammerstrop i siden. Stropper, hvoraf en er med D-ring. Metalknapper. 3-nålssøm på

indvendige ben. LOMMER: Baglommer med læg, hvoraf en er med lukning og knappelukning. Knivlomme. Lårlomme

med læg, lukning og blyantlomme, ekstra lomme, telefonlomme og ID-kortlomme. Skrå forlommer med læg.

Knælommer med vulkaniseret print. Sidelommer. Sømlommer - ekstra brede, skråtstillede og ekstra mange rum.

Telefonlomme. Tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærket på

knælommer og baglommer. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 og

4032.


GARDEN

4931 DAME STRIKKET SOFTSHELL JAKKE, 7159 DAME SERVICE BUKS MED STRETCH


43

GARDEN

GRØN OG BÆREDYGTIG

1454

Garden kollektionen er specielt fremstillet til dig, der arbejder professionelt med haver, planteavl

eller indenfor skoverhvervet.

I vores sortiment finder du komfortabelt og funktionelt tøj baseret på genanvendt polyester.

Modellen 1454 er det perfekte arbejdstøj med sine CORDURA®-forstærkninger og funktionelle

lommer. Kombinationen af 55% genanvendt polyester og 45% bomuld har skabt et materiale, som

er produceret med fokus på bæredygtighed. Du finder tøjet med vores recycle-symbol i kataloget.

1454

GARDEN BUKS

1835 55% polyester, 45 % bomuld, twill, genanvendt polyester, 270 g/m²

4699 Army Grøn/Sort

C44-C62, C146-C156, D84-D124

FUNKTIONALITET: Formsyede ben. DETALJER: Metallynlås. Brede stropper bagerst og i siderne. Stropper, hvoraf to er med D-ring. 2-nålssøm på

indvendig ben. LOMMER: Baglommer med læg. Lårlomme med knaplukning samt påsat mindre lomme. Knælommer. Skrå lommer. Ekstra bred

CORDURA®-forstærket tommestoklomme med blyantlomme og knivholder. FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærket på forlommer, baglommer,

tommestoklomme, lårlommer, knælommer og benafslutning. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 og

4032.

7154

499,-

529,-

7154

DAME GARDEN BUKSER

1835 55% polyester, 45 % bomuld, twill, genanvendt

polyester, 270 g/m²

4699 Army Grøn/Sort

C34-C46

FUNKTIONALITET: Dame pasform. Formsyede ben. DETALJER:

Metallynlås. Brede stropper bagerst og i siderne. Stropper, hvoraf to er med

D-ring. 2-nålssøm på indvendig ben. LOMMER: Baglommer med læg.

Lårlomme med knaplukning samt påsat mindre lomme. Knælommer. Skrå

lommer. Telefonlomme i linning. Ekstra bred CORDURA®-forstærket

tommestoklomme med blyantlomme og knivholder. FORSTÆRKNING:

CORDURA®-forstærket på forlommer, baglommer, tommestoklomme,

lårlommer, knælommer og benafslutning.

1455

GARDEN KNICKERS

1835 55% polyester, 45 % bomuld, twill, genanvendt

polyester, 270 g/m²

4699 Army Grøn/Sort

C44-C62

FUNKTIONALITET: Formsyede ben. DETALJER: Metallynlås. Brede stropper

bagerst og i siderne. Stropper, hvoraf to er med D-ring. 2-nålssøm på

indvendig ben. LOMMER: Baglommer med læg. Lårlomme med knaplukning

samt påsat mindre lomme. Knælommer. Skrå lommer. Telefonlomme i

linning. Ekstra bred CORDURA®-forstærket tommestoklomme med

blyantlomme og knivholder. FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærket på

forlommer, baglommer, tommestoklomme, lårlommer, knælommer.

529,-

499,-

1464

GARDEN SHORTS

1835 55% polyester, 45 % bomuld, twill, genanvendt

polyester, 270 g/m²

4600 Army Grøn

C44-C62

DETALJER: Metallynlås. Brede stropper bagerst og i siderne. Stropper,

hvoraf to er med D-ring. 2-nålssøm på indvendig ben. LOMMER:

Baglommer med læg. Lårlomme med knaplukning samt påsat mindre

lomme. Skrå lommer. Telefonlomme i linning. Ekstra bred CORDURA®forstærket

tommestoklomme med blyantlomme og knivholder. FORSTÆRK-

NING: CORDURA®-forstærket på forlommer, baglommer, tommestoklomme,

lårlommer.


44

GARDEN

2654

GARDEN OVERALL

1835 55% polyester, 45 % bomuld, twill, genanvendt

polyester, 270 g/m²

4699 Army Grøn/Sort

C44-C64, C144-C162

FUNKTIONALITET: Formsyede ben. DETALJER: Metalknapper. Justerbar i

linning. Brede seler med kraftige elastikker og spænde. LOMMER:

Baglomme med læg. Lårlomme med lukning og ekstra værktøjslomme.

Brystlomme med lukning og blyantlomme. Inderlomme med lynlås.

Knælommer. Ekstra bred CORDURA®-forstærket tommestoklomme med

blyantlomme og knivholder. FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærket på

forlommer, baglommer, tommestoklomme, lårlommer, knælommer og

benafslutning. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med

knæpuder 4027, 4057, 4058 og 4032.

1459

SERVICE BUKS MED STRETCH

1845 65% polyester, 35% bomuld, glat, 166 g/m²

4699 Army Grøn/Sort, 9900 Sort

C44-C62, D84-D124

7159

FUNKTIONALITET: Stretch i skridet, på knæ og bagdel. Formsyede ben.

DETALJER: Plastlynlås. D-ring i taljen. LOMMER: Lommer bagpå.

Lårlomme med læg, lynlås og blyantlomme. Indstikslommer. Indvendig

telefonlomme. AFSLUTNING: C-Størrelser kan forlænges til ekstra

benlængde.

7159

DAME SERVICE BUKS MED STRETCH

1845 65% polyester, 35% bomuld, glat, 166 g/m²

4699 Army Grøn/Sort, 9900 Sort

C30-C50

FUNKTIONALITET: Stretch i skridet, på knæ og bagdel. Dame pasform.

Formsyede ben. DETALJER: Plastlynlås. D-ring i taljen. Elastik i linning.

LOMMER: Lårlomme med læg, lynlås og blyantlomme. Indstikslommer.

Indvendig telefonlomme. Indvendig tommestoklomme. AFSLUTNING:

C-Størrelser kan forlænges til ekstra benlængde.

799,-

649,-

649,-

3326

POLO UV-PROTECTION

1051 100% polyester, pique strik, fugttransporterende, UVbeskyttelse,

155 g/m²

4600 Army Grøn

XS-4XL

9900 Sort

XS-4XL

DETALJER: Halsåbning med knapper. Plastknapper. Ribstrikket krave. Slids

i siderne. Forstærkede skuldersyninger. Forstærket nakkesøm.

3323

T-SHIRT UV-PROTECTION

1051 100% polyester, pique strik, fugttransporterende, UVbeskyttelse,

155 g/m²

4600 Army Grøn

S-4XL

9900 Sort

XS-4XL

DETALJER: V-udskæring. Forstærkede skuldersyninger. Forstærket

nakkesøm.

239,-

3525

T-SHIRT

1042 100% bomuld, single jersey, 150 g/m²

4600 Army Grøn

XS-4XL

9900 Sort

XS-6XL, ST-3XLT

3334

FUNKTIONALITET: Regular fit. DETALJER: Ribstrikket hals. Rund hals.

Forstærkede skuldersyninger. Forstærket nakkesøm.

299,-

62,-


45

GARDEN

UDGÅENDE PRODUKT ELLER FARVE, KAN VÆRE UDSOLGT!

8170

SOFTSHELL VEST

2515 100% polyester, 3-lags softshell, vandtæt 10.000 mm, vindtæt, åndbar 4.000 g/m²/24H,

305 g/m²

4600 Army Grøn, 9900 Sort

XS-XXL

FUNKTIONALITET: Vind- & vandtæt materiale med åndbar funktion, syningerne er ikke tapede. LOMMER:

Brystlomme med lynlås. Forlommer med lynlås. Inderlommer. LUKKES FORTIL: Envejslynlås i plast. AFSLUTNING:

Forlænget ryg. Justerbar linning med snøre.

4930

STRIKKET SOFTSHELL JAKKE

2117 100% polyester, strik, børstet inderside, 380 g/m2

4699 Army Grøn/Sort, 9799 Antrasit Grå/Sort

XS-4XL

4931

DETALJER: Forstærket skulderparti. Fast hætte. LOMMER: Brystlomme med lynlås. Forlommer med lynlås. LUKKES

FORTIL: Lynlås foran med fleeceforet lukning. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Ærme med elastisk bånd.

629,-

669,-


MURER/MALER

3363 HÆTTETRØJE FULL ZIP, 1910 BUKS MED STRETCH,

1096 BUKS MED STRETCH, 4950 SOFTSHELL JAKKE


1079

BUKS 4-VEJS STRETCH

STROP MED KNAP

TIL HAMMERHOLDER

4-VEJS STRETCH GØR DEN

EKSTRA BLØD OG FLEKSIBEL

D-RING I GUMMI

EKSTRA BREDE

SØMLOMMER MED

VÆRKTØJSSTROPPER

OG BITSLOMME

LOMMER TIL SPARTEL,

MALERKNIV OG

BØRSTE

EKSTRA LOMME

MED LYNLÅS

STRETCHPANEL I

MESH FOR BEDRE

VENTILATION

CORDURA® FORSTÆR-

KET KNÆLOMME MED

STRETCH PÅ BÅDE YDER-

OG INDERSIDEN

FORSTÆRKET

BENAFSLUTNING PÅ

BAGSIDEN, BESKYTTER

MOD SLITAGE

SMALLE BEN


48

MURER/MALER

BUKSER

STRETCH

TIL MALERE

Blåkläders seneste nyhed til malere er fremstillet af en fantastisk blød

4-vejs stretch, som er både slidstærk og fleksibel i alle retninger. Malerbuks

1079 med sømlommer og 1089 uden sømlommer er designet til at klare

krævende arbejdsopgaver uden at gå på kompromis med komfort og pasform.

Bukserne har avancerede detaljer og specialtilpassede lommer til spartel,

malerkniv og pensel. Knælommerne er forstærket med CORDURA®-stretch

for øget bevægelsesfrihed. Blød meshstretch i knæhaserne for god ventilation.

Buksebenene er forstærket bagpå forneden, hvilket giver effektiv

beskyttelse. 1088 er shorts modellen af malerbuks 1079.

NYHED!

1079

BUKS 4-VEJS STRETCH

1645 92% polyamid, 8% elastan, dobbeltvævet, 4-vejs stretch, 230 g/m²

1098 Hvid/Mørk Grå

C44-C64, C146-C156, D88-D124

7179

FUNKTIONALITET: 4-vejs stretch. DETALJER: Plastlynlås. To bæltestropper på siderne med en knap til

hammerholder, en bæltestrop med D-ring på forsiden. Bred bæltestrop bagerst. Metalknapper. Knivholdere med

knap. D-ring i taljen. 3-nålssøm på indvendige ben. Aftagelig ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer med læg.

Lårlomme med læg og klap samt velcrolukning og indvendig telefonlomme i mesh. Lårlomme med lynlås.

Indstikslomme med skjult lynlås lomme. Knælommer. Sømlommer - ekstra brede, forsynet med værktøjsstropper og

ekstra værktøjslomme samt bitslomme med lynlås. FORSTÆRKNING: Cordura®-stretch forstærkede knælommer.

Forstærket sømlommer, tommestoklomme, baglommer og bagerst ved benafslutningen. REFLEKS: Refleks detalje

på lårlomme. Refleksdetalje på læggen. AFSLUTNING: Benafslutning med forstærkning på bagsiden.

CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 og 4032.

KNÆLOMMER I

CORDURA® STRETCH

KNÆLOMMER I

CORDURA® STRETCH

NYHED!

1089

BUKS 4-VEJS STRETCH

1645 92% polyamid, 8% elastan, dobbeltvævet, 4-vejs stretch, 230 g/m²

1098 Hvid/Mørk Grå

C46-C64, C146-C156, D88-D124

FUNKTIONALITET: 4-vejs stretch. DETALJER: Plastlynlås. To bæltestropper på siderne med en knap til

hammerholder, en bæltestrop med D-ring på forsiden. Bred bæltestrop bagerst. Metalknapper. Knivholdere med

knap. D-ring i taljen. 3-nålssøm på indvendige ben. Aftagelig ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer med læg.

Lårlomme med læg og klap samt velcrolukning og indvendig telefonlomme i mesh. Lårlomme med lynlås. Lårlomme

specialtilpasset for spartel og børste. Indstikslomme med en lynlåslomme. Knælommer. FORSTÆRKNING:

Cordura®-stretch forstærkede knælommer. REFLEKS: Refleks detalje på lårlomme. Refleksdetalje på læggen.

AFSLUTNING: Benafslutning med forstærkning på bagsiden. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen

med knæpuder 4027, 4057, 4058 og 4032.

NYHED!

1088

SHORTS 4-VEJS STRETCH

1645 92% polyamid, 8% elastan, dobbeltvævet, 4-vejs stretch, 230 g/m²

1098 Hvid/Mørk Grå

C46-C64

FUNKTIONALITET: 4-vejs stretch. DETALJER: Plastlynlås. To bæltestropper på siderne med en knap til

hammerholder, en bæltestrop med D-ring på forsiden. Bred bæltestrop bagerst. Metalknapper. Knivholdere med

knap. D-ring i taljen. 3-nålssøm på indvendige ben. Aftagelig ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer med læg.

Lårlomme med læg og klap samt velcrolukning og indvendig telefonlomme i mesh. Lårlomme med lynlås.

Indstikslommer. Sømlommer - ekstra brede, forsynet med værktøjsstropper og ekstra værktøjslomme samt

bitslomme med lynlås. FORSTÆRKNING: Forstærket sømlommer, tommestoklomme og baglommer. REFLEKS:

Refleks detalje på lårlomme.

999,-

849,-

769,-


49

MURER/MALER

BUKSER

TIL FLEKSIBLE MALERE

Denne malerbuks med stretchpaneler findes også i damemodel 7910 og er

en moderne og komfortabel buks med stor bevægelsesfrihed, som sætter

den ultimative komfort og smarte lommeløsninger i første række. Buksen har

stretchpaneler på nøje udvalgte steder, såsom skridt, knæ, bagdel og læg. Den

høje andel af bomuld i buksen gør, at den får en god absorberingsevne, som

forhindrer at malingen trænger igennem og efterlader pletter på huden. 1910

har en specialtilpasset CORDURA®-forstærket spartellomme og ekstra store

sømlommer, samtidig med at knælommerne i CORDURA®-stretch giver ekstra

komfort.

1910

7910

KNÆLOMMER I

CORDURA® STRETCH

1910

BUKS MED STRETCH

1000 100% bomuld, twill, 240 g/m²

1099 Hvid/Sort

C44-C64, C146-C156, D84-D124

FUNKTIONALITET: Stretchpanel i skridt, på knæ, hofte og læg. Formsyede ben. DETALJER: Plastlynlås. D-ring i

taljen. LOMMER: Baglommer. Lårlomme med læg, lynlås og blyantlomme. Lårlomme specialtilpasset for spartel og

børste. Indstikslommer. Knælommer. Sømlommer - med værktøjsholdere tilpasset til malerværktøj. Indvendig

telefonlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA® forstærkning på sømlommer, tommestoklomme og knælommer.

CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 og 4032.

769,-


50

MURER/MALER

UNITE

GIV DIN VIRKSOMHED

ET FORSPRING

UNITE, en kollektion af tøj, som ikke kun forener teamets identitet,

men også øger medarbejderens image over gennemsnittet og giver din

virksomhed en skarp profil. Blåkläders UNITE kollektion for malere, en

komplet og matchende kollektion af tøj til de hårdt arbejdende malere,

der lige som os har de højeste krav til kvalitet, funktion og komfort.

Bukser kan leveres i flere forskellige typer med stretchpanel i skridtet,

et par med sømlommer og et par uden samt et par maler shorts med

stretchpanel i skridtet, alle i et lettere og mere fleksibelt ripstop

materiale, som beskytter mod revner og slid. I UNITE serien findes også

nyheder af overdele / jakker, UNITE YOUR TEAM.

SPARTELLOMME

1096

BUKS MED STRETCH

1330 60% bomuld, 40% polyester, ribstop 250 g/m²

1098 Hvid/Mørk Grå

C44-C64, C146-C156, D84-D124

CORDURA®FORSTÆRKET

KNÆLOMME I STRETCH

MED INDGANG FOROVEN

FUNKTIONALITET: Stretchpaneler i skridt, læg og knælommer. Formsyede ben. DETALJER: Plastlynlås.

Hammerstrop i siden. D-ring. LOMMER: Baglommer. Lårlomme med læg, blyantlomme og indvendig telefonlomme i

mesh. Tommestoklomme med plads til spartel, kniv og børste. Indstikslomme med en lynlåslomme. Knælommer -

indstik fra oven med klap og velcrolukning. Stretch materiale både yderst og inderst for en bedre ergonomisk

pasform. Sømlommer. FORSTÆRKNING: CORDURA®- forstærket spartellomme og sømlommer. Cordura®-stretch

forstærkede knælommer. REFLEKS: Refleksdetaljer. AFSLUTNING: Justerbar benafslutning med knapper.

CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 og 4032.

SPARTELLOMME

CORDURA®FORSTÆRKET

KNÆLOMME I STRETCH

MED INDGANG FOROVEN

SPARTELLOMME

1095

BUKS MED STRETCH

1330 60% bomuld, 40% polyester, ribstop 250 g/m²

1098 Hvid/Mørk Grå

C44-C64, C146-C156, D84-D124

FUNKTIONALITET: Stretchpaneler i skridt, læg og knælommer. Formsyede

ben. DETALJER: Plastlynlås. Hammerstrop i siden. D-ring. LOMMER:

Baglommer. Lårlomme med læg, blyantlomme og indvendig telefonlomme i

mesh. Tommestoklomme med plads til spartel, kniv og børste.

Indstikslomme med en lynlåslomme. Knælommer - indstik fra oven med

klap og velcrolukning. Stretch materiale både yderst og inderst for en bedre

ergonomisk pasform. FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærket

spartellomme. Cordura®-stretch forstærkede knælommer. REFLEKS:

Refleksdetaljer. AFSLUTNING: Justerbar linning med knap.

CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027,

4057, 4058 og 4032.

1094

SHORTS MED STRETCH

1330 60% bomuld, 40% polyester, ribstop 250 g/m²

1098 Hvid/Mørk Grå

C44-C64

FUNKTIONALITET: Stretchpanel i skridt. DETALJER: Plastlynlås.

Hammerstrop i siden. D-ring. LOMMER: Baglommer. Lårlomme med læg,

blyantlomme og indvendig telefonlomme i mesh. Tommestoklomme med

plads til spartel, kniv og børste. Indstikslomme med en lynlåslomme.

FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærket spartellomme.

499,-

459,-

1099

SHORTS MED STRETCH

1330 60% bomuld, 40% polyester, ribstop 250 g/m²

1098 Hvid/Mørk Grå

C44-C64

FUNKTIONALITET: Stretchpanel i skridt. DETALJER: Plastlynlås.

Hammerstrop i siden. D-ring. LOMMER: Baglommer. Lårlomme med læg,

blyantlomme og indvendig telefonlomme i mesh. Tommestoklomme med

plads til spartel, kniv og børste. Indstikslomme med en lynlåslomme.

Sømlommer - med mejsellomme og værktøjsstropper. FORSTÆRKNING:

CORDURA®-forstærket sømlommer. CORDURA®-forstærket spartellomme.

699,-

599,-


51

MURER/MALER

UNITE

3389

POLOSHIRT

1050 60% bomuld, 40% polyester, piké, 220 g/m²

1098 Hvid/Mørk Grå

XS-4XL

DETALJER: Halsåbning med knapper. Ribstrikket krave. Slids i siderne. Forstærkede skuldersyninger. Forstærket

nakkesøm. AFSLUTNING: Ribkant nederst i ærmet.

3363

HÆTTETRØJE FULL ZIP

2526 100% polyester, pique fleece, børstet inderside 260 g/m²

1098 Hvid/Mørk Grå

XS-4XL

DETALJER: Fast hætte. LOMMER: Kængurulomme med indvendig telefonlomme. LUKKES FORTIL: Envejslynlås i

plast. Indvendig lukning. AFSLUTNING: Ærme med elastisk bånd.

3362

SWEATSHIRT FULL ZIP

2526 100% polyester, pique fleece, børstet inderside 260 g/m²

1098 Hvid/Mørk Grå

XS-4XL

DETALJER: Høj krave med lynlås. LOMMER: Kængurulomme med indvendig telefonlomme. LUKKES FORTIL:

Envejslynlås i plast. Indvendig lukning. AFSLUTNING: Ærme med elastisk bånd.

4950

SOFTSHELL JAKKE

2516 100% polyester, 2-lags, ribstop, vandafvisende, 255 g/m2

1098 Hvid/Mørk Grå

XS-4XL

FUNKTIONALITET: Vindtæt med god åndbar funktion. DETALJER: Fleeceforet krave. LOMMER: Brystlomme med

lynlås. Forlommer med lynlås. Inderlommer. LUKKES FORTIL: Envejslynlås i plast. Lynlås foran med fleeceforet

lukning. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Justerbar linning med snøre. Justerbar nederst i ærmet med velcro.

199,-

429,-

379,-

659,-


52

MURER/MALER

BUKSER

NY FARVEKOMBINATION

TIL MALERE

Vi introducerer nu en ny farvekombination i dele

af vores sortiment til malere. 1094 Hvid/Grå vil

efterhånden udgå og blive erstattet af den nye

farvekombination 1098 Hvid/Mørkegrå.

1098

Hvid/Mørkegrå.

NY FARVE!

1510

HÅNDVÆRKER BUKS X1500

1210 100% bomuld, twill, 320 g/m²

1098 Hvid/Mørk Grå

C42-C62, C146-C156, D84-D124

FUNKTIONALITET: Formsyede ben. DETALJER: Hammerstrop i siden. Stropper, hvoraf en er med D-ring.

Metalknapper. Aftagelig ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer med læg. Lårlomme med dobbelt lommes med lynlås,

blyantlomme og indvendig telefonlomme i mesh, lårlomme med lynlås. Lårlomme med lynlås. Lårlomme

specialtilpasset for spartel og børste. Skrå lommer. Knælommer. Sømlommer - med værktøjsstropper tilpasset til

malerværktøj. Kan stoppes indenfor i bukserne. FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærket på forlommer,

baglommer, tommestoklomme, lårlommer, knælommer og benafslutning. AFSLUTNING: Justerbar benafslutning

med snøre og CORDURA®-forstærkning. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027,

4057, 4058 og 4032.

629,-

759,-

NY FARVE!

1511

HÅNDVÆRKER KNICKERS X1500

1210 100% bomuld, twill, 320 g/m²

1098 Hvid/Mørk Grå

C42-C60

FUNKTIONALITET: Formsyede ben. DETALJER: Hammerstrop i siden. Stropper, hvoraf en er med D-ring.

Metalknapper. Aftagelig ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer med læg. Lårlomme med dobbelt lommes med lynlås,

blyantlomme og indvendig telefonlomme i mesh, lårlomme med lynlås. Lårlomme med lynlås. Lårlomme

specialtilpasset for spartel og børste. Skrå lommer. Knælommer. Sømlommer - med værktøjsstropper tilpasset til

malerværktøj. Kan stoppes indenfor i bukserne. FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærket på forlommer,

baglommer, tommestoklomme, lårlommer, knælommer. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med

knæpuder 4027, 4057, 4058 og 4032.

NY FARVE!

1512

HÅNDVÆRKER SHORTS X1500

1210 100% bomuld, twill, 320 g/m²

1098 Hvid/Mørk Grå

C44-C60

DETALJER: Gylp med knapper. Hammerstrop i siden. Stropper, hvoraf en er med D-ring. Metalknapper. Aftagelig

ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer med læg. Lårlomme med dobbelt lommes med lynlås, blyantlomme og

indvendig telefonlomme i mesh, lårlomme med lynlås. Lårlomme med lynlås. Lårlomme specialtilpasset for spartel

og børste. Skrå lommer. Sømlommer - med værktøjsstropper tilpasset til malerværktøj. Kan stoppes indenfor i

bukserne. FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærket på forlommer, baglommer, tommestoklomme, lårlommer.

649,-


53

MURER/MALER

BUKSER

NY FARVE!

1531

HÅNDVÆRKER BUKS

1210 100% bomuld, twill, 320 g/m²

1098 Hvid/Mørk Grå

C44-C62, C146-C156, D84-D120

7131

DETALJER: Plastlynlås. Hammerstrop i siden. Stropper, hvoraf en er med

D-ring. Metalknapper. 3-nålssøm på indvendige ben. LOMMER: Baglommer

med læg. Lårlomme - specialtilpasset til spartel. Lårlomme med

blyantlomme, telefonlomme og ID-kortlomme. Forlommer med læg.

Knælommer. Sømlommer - kan stoppes ned i de rummelige forlommer.

FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærket på knælommer og baglommer

og spartellomme. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med

knæpuder 4027, 4057, 4058 og 4032.

NY FARVE!

1091

BUKS

1210 100% bomuld, twill, 320 g/m²

1098 Hvid/Mørk Grå

C44-C62, C146-C156, D96-D120

DETALJER: Plastlynlås. Hammerstrop i siden. Stropper, hvoraf en er med

D-ring. Metalknapper. 3-nålssøm på indvendige ben. LOMMER: Baglommer

med læg. Lårlomme - specialtilpasset til spartel. Lårlomme med

blyantlomme, telefonlomme og ID-kortlomme. Forlommer med læg.

Knælommer. FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærket på knælommer og

baglommer og spartellomme. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010

sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 og 4032.

NY FARVE!

1540

HÅNDVÆRKER KNICKERS

1210 100% bomuld, twill, 320 g/m²

1000 Hvid

C44-C60, D88-D120

DETALJER: Plastlynlås. Hammerstrop i siden. Stropper, hvoraf en er med

D-ring. Metalknapper. 3-nålssøm på indvendige ben. ID-kortlomme.

LOMMER: Baglommer med læg. Lårlomme med læg, lukning og

blyantlomme, ekstra lomme, telefonlomme og ID-kortlomme. Forlommer

med læg. Knælommer. Sømlommer - med mejsellommer og

værktøjsstropper, der kan stoppes ned i de rummelige forlommer.

Tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING:

CORDURA®-forstærket på knælommer og baglommer. CERTIFICERING: EN

14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 og 4032.

499,-

529,-

NY FARVE!

2611

OVERALL

1210 100% bomuld, twill, 320 g/m²

1098 Hvid/Mørk Grå

C44-C60, C146-C156, D96-D120

DETALJER: Plastlynlås. Hammerstrop i siden. Metalknapper. Justerbar i

linning. 3-nålssøm på indvendige ben. Aftagelig ID-kortlomme. Brede seler

med kraftige elastikker og spænde. LOMMER: Baglomme med læg.

Brystlomme med lukning og blyantlomme. Skrå lommer. Inderlomme med

lynlås. Knælommer. FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærket baglomme.

Cordura®-forstærket tommestoklomme og knælommer. CERTIFICERING:

EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 og

4032.

NY FARVE!

2532

HELBUKS

1210 100% bomuld, twill, 320 g/m²

1098 Hvid/Mørk Grå

C44-C62, C146-C156, D96-D120

FUNKTIONALITET: Stretch i ryggen. DETALJER: Justerbar ved skuldersøm.

Hammerstrop i siden. 3-nålssøm på indvendige ben. LOMMER: Forstærket

spartellomme. Lårlomme med lukning, telefonlomme og blyantlomme.

Løsthængende brystlommer med trykknapper og sikkerhedsbånd, en med

lukning og en med blyantlomme, patentknapper og knivholdere. Forlommer

med læg. Knælommer. Sømlommer - med mejsellommer og

værktøjsstropper, der kan stoppes ned i de rummelige forlommer.

Sømlommer bagpå. LUKKES FORTIL: Skjult tovejslynlås i metal.

FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærkning på knæ. CERTIFICERING: EN

14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 og 4032.

429,-

529,-

629,-

639,-

1536

HÅNDVÆRKER SHORTS

1210 100% bomuld, twill, 320 g/m²

1000 Hvid

C44-C60

DETALJER: Plastlynlås. Stropper, hvoraf en er med D-ring. Metalknapper.

3-nålssøm på indvendige ben. ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer med

læg. Lårlomme med blyantlomme, telefonlomme og ID-kortlomme. Skrå

lommer. Sømlommer - med mejsellommer og værktøjsstropper, der kan

stoppes ned i de rummelige forlommer. FORSTÆRKNING: CORDURA®forstærket

på udsatte områder.


54

MURER/MALER

OVERDELE

NY FARVE!

3379

T-SHIRT

3324

POLOSHIRT

3390

NY FARVE!

3353

SWEATSHIRT HALF ZIP

1042 100% bomuld, single jersey, 150 g/m²

1098 Hvid/Mørk Grå 1094 Hvid/Grå

XS-4XL

1050 60% bomuld, 40% polyester, piké, 220 g/m²

1098 Hvid/Mørk Grå 1094 Hvid/Grå

XS-4XL

1158 100% bomuld, french terry, 320 g/m²

1098 Hvid/Mørk Grå 1094 Hvid/Grå

XS-4XL

DETALJER: Ribstrikket hals. Rund hals. Forstærkede skuldersyninger.

Forstærket nakkesøm.

229,-

86,-

DETALJER: Halsåbning med knapper. Ribstrikket krave. Slids i siderne.

Forstærkede skuldersyninger. Forstærket nakkesøm. AFSLUTNING:

Ribkant nederst i ærmet.

389,-

DETALJER: Skulderpartier i kontrastfarve. Høj krave med lynlås.

AFSLUTNING: Ribkant i linning. Ribkant nederst i ærmet.

FINDES OP

TIL 6XL

3525

T-SHIRT

1042 100% bomuld, single jersey, 150 g/m²

1000 Hvid

XS-6XL, ST-3XLT

FUNKTIONALITET: Regular fit. DETALJER: Ribstrikket hals. Rund hals.

Forstærkede skuldersyninger. Forstærket nakkesøm.

3334

89,-

62,-

3314

T-SHIRT LANG ÆRME

1032 100% bomuld, ribstrikket, 260 g/m²

1000 Hvid

XS-4XL

3301

DETALJER: Rund hals. Forstærkede skuldersyninger. Forstærket nakkesøm.

3500

T-SHIRT LANG ÆRME

1042 100% bomuld, single jersey, 150 g/m²

1000 Hvid

XS-4XL

FUNKTIONALITET: Regular fit. DETALJER: Rund hals. Forstærkede

skuldersyninger. Forstærket nakkesøm.

169,-


55

MURER/MALER

OVERDELE

3369

SWEATSHIRT HALF ZIP

1158 100% bomuld, french terry, 320 g/m²

1000 Hvid

XS-4XL

DETALJER: Høj krave med lynlås. AFSLUTNING: Ribkant nederst i ærmet.

3371

SWEATSHIRT FULL ZIP

1158 100% bomuld, french terry, 320 g/m²

1000 Hvid

XS-4XL

3372

DETALJER: Høj krave. LOMMER: Forlommer med lynlås. LUKKES FORTIL:

Envejslynlås i plast. AFSLUTNING: Ribkant nederst i ærmet.

3388

POLOSHIRT LANG ÆRME

1050 60% bomuld, 40% polyester, piké, 220 g/m²

1000 Hvid

XS-XXXL

DETALJER: Halsåbning med knapper. Ribstrikket krave. Slids i siderne.

Forstærkede skuldersyninger. Forstærket nakkesøm. AFSLUTNING:

Ribkant nederst i ærmet.

3340

SWEATSHIRT

1158 100% bomuld, french terry, 320 g/m²

1000 Hvid

XS-4XL

DETALJER: Ribstrikket hals. Rund hals. Forstærkede skuldersyninger.

Forstærket nakkesøm. AFSLUTNING: Ribkant nederst i ærmet.

3362

SWEATSHIRT FULL ZIP

2526 100% polyester, pique fleece, børstet inderside 260 g/


1098 Hvid/Mørk Grå

XS-4XL

DETALJER: Høj krave med lynlås. LOMMER: Kængurulomme med indvendig

telefonlomme. LUKKES FORTIL: Envejslynlås i plast. Indvendig lukning.

AFSLUTNING: Ærme med elastisk bånd.

3363

HÆTTETRØJE FULL ZIP

2526 100% polyester, pique fleece, børstet inderside 260 g/


1098 Hvid/Mørk Grå

XS-4XL

DETALJER: Fast hætte. LOMMER: Kængurulomme med indvendig

telefonlomme. LUKKES FORTIL: Envejslynlås i plast. Indvendig lukning.

AFSLUTNING: Ærme med elastisk bånd.

339,-

359,-

235,-

209,-

379,-

429,-


56

MURER/MALER

OVERDELE

4942

STRIKKET JAKKE

2117 100% polyester, strik, børstet inderside, 380 g/m2

9056 Gråmeleret/Rød

XS-4XL

4912

DETALJER: Høj krave med lynlås. LOMMER: Forlommer med lynlås. LUKKES FORTIL: Lynlås foran med fleeceforet

lukning. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Ærme med elastisk bånd.

4930

STRIKKET SOFTSHELL JAKKE

2117 100% polyester, strik, børstet inderside, 380 g/m2

9099 Gråmeleret/Sort

XS-4XL

4931

DETALJER: Forstærket skulderparti. Fast hætte. LOMMER: Brystlomme med lynlås. Forlommer med lynlås. LUKKES

FORTIL: Lynlås foran med fleeceforet lukning. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Ærme med elastisk bånd.

4955

FLEECEJAKKE VINDTÆT

2524 100% polyester, fleece, lamineret, vind- og vandtæt, åndbar funktion, 280 g/m²

1094 Hvid/Grå

XS-4XL

FUNKTIONALITET: Vindtæt materiale med åndbar funktion. DETALJER: Fleeceforet krave. D-ring. LOMMER:

Brystlomme med lynlås. Forlommer med lynlås og to inderlommer. LUKKES FORTIL: Kraftig skjult envejslynlås i

plast. FORSTÆRKNING: Forstærket på skuldre og ærmer. REFLEKS: Refleksdetaljer. AFSLUTNING: Justerbar

linning med snøre. Ærmegab med tommelfingergreb.

999,-

599,-

669,-

959,-

UDGÅENDE PRODUKT ELLER FARVE, KAN VÆRE UDSOLGT!

4835

FLEECE JAKKE VINDTÆT

2520 100% polyester, 3-lags fleece, vindtæt, 460 g/m²

1094 Hvid/Grå

S-XXXL

FUNKTIONALITET: Vindtæt materiale med åndbar funktion. DETALJER: D-ring. Udtagelig ID-kortlomme. LOMMER:

Brystlomme med lynlås. Forlommer med lynlås, fleece forede. Telefonlomme. LUKKES FORTIL: Skjult envejslynlås i

plast. FORSTÆRKNING: Forstærket på skuldre, ærmer og sidepartier. REFLEKS: Refleksdetaljer. AFSLUTNING:

Justerbar linning med snøre. Ærmegab med tommelfingergreb.


57

MURER/MALER

OVERDELE

4952

LIGHT SOFTSHELL JAKKE

2518 94% polyester, 6% elastan, 3-lags softshell, vind- og vandtæt, åndbar, 245 g/m²

1094 Hvid/Grå

S-4XL

FUNKTIONALITET: Vind- & vandtæt materiale med åndbar funktion, syningerne er ikke tapede. DETALJER: Høj

krave. LOMMER: Brystlomme med lynlås. Forlommer med lynlås. Inderlommer. Baglomme med lynlås. LUKKES

FORTIL: Envejslynlås i plast. Lynlås foran med fleeceforet lukning. AFSLUTNING: Justerbar linning med snøre. Ærme

med indvendig rib.

4950

SOFTSHELL JAKKE

2516 100% polyester, 2-lags, ribstop, vandafvisende, 255 g/m2

1098 Hvid/Mørk Grå

XS-4XL

FUNKTIONALITET: Vindtæt med god åndbar funktion. DETALJER: Fleeceforet krave. LOMMER: Brystlomme med

lynlås. Forlommer med lynlås. Inderlommer. LUKKES FORTIL: Envejslynlås i plast. Lynlås foran med fleeceforet

lukning. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Justerbar linning med snøre. Justerbar nederst i ærmet med velcro.

4815

VINTERJAKKE BOMULD

1210 100% bomuld, twill, 320 g/m²

1000 Hvid

XS-4XL

FUNKTIONALITET: Foret. Formsyede ærmer. FOR: Pilefor. Quiltfor i ærme. DETALJER: Høj krave. D-ring. LOMMER:

Brystlommer med knaplukning. Forlommer med fleecefor. Inderlommer med telefonlomme. LUKKES FORTIL: Kraftig

envejslynlås i plast. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Justerbar linning med trykknapper. Justerbar nederst i ærmet med

trykknap.

4865

VINTERJAKKE

1900 70% polyester, 30% bomuld, twill, vandafvisende finish, 230 g/m²

1094 Hvid/Grå

S-XXXL

FUNKTIONALITET: Foret. Formsyede ærmer. FOR: Pilefor i krave. Quiltfor. DETALJER: Kile i ryg. Metaltrykknapper.

Høj krave med lynlås. Justerbar i linning. Udtagelig ID-kortlomme. LOMMER: Brystlommer med knaplukning.

Forlommer med lukning og sidelommer. Inderlomme med telefonlomme. Ærmelomme med lukning. LUKKES

FORTIL: Klap på front med knapper. Skjult envejslynlås i metal. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Ærme med indvendig

rib.

569,-

659,-

749,-

829,-


58

MURER/MALER

DAME

7179

FLEKSIBELT OG

FUNKTIONELT TIL MALERE

Fleksibel og komfortabel malerbuks i damemodel, som er ekstrem blød med bevægelsesfrihed og smalle

ben. Har elastik i taljen for øget komfort og mulighed for forlængelse til ekstra benlængde. Buksen er

konstrueret til at klare krævende arbejdsopgaver uden at gå på kompromis med komfort og pasform.

Materialet er en fantastisk blød 4-vejs stretch, som både er kraftig og fleksibel i alle retninger.

Buksen har avancerede detaljer og specialtilpassede lommer til spartel, malerkniv og pensel samt

hængelommer. Knælommen er forstærket med CORDURA®-stretch udvendigt og stretch indvendigt for øget

bevægelsesfrihed. Blød meshstretch i knæhaserne for god ventilation. Buksebenene er forstærket forneden

bagpå, hvilket giver effektiv beskyttelse mod slitage. Findes også i herremodel 1079.

NYHED!

7179

DAME MALER BUKS 4-VEJS STRETCH

1645 92% polyamid, 8% elastan, dobbeltvævet, 4-vejs stretch, 230 g/m²

1098 Hvid/Mørk Grå

C32-C50, D19-D25

FUNKTIONALITET: 4-vejs stretch. Dame pasform. Formsyede ben. DETALJER: Plastlynlås. To bæltestropper på siderne med en knap til hammerholder, en

bæltestrop med D-ring på forsiden. Bred bæltestrop bagerst. Metalknapper. Knivholdere med knap. D-ring i taljen. Elastik i linning. 3-nålssøm på indvendige ben.

Aftagelig ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer med læg. Lårlomme med læg og klap samt velcrolukning og indvendig telefonlomme i mesh. Lårlomme med lynlås.

Indstikslomme med skjult lynlås lomme. Knælommer. Sømlommer - ekstra brede, forsynet med værktøjsstropper og ekstra værktøjslomme samt bitslomme med

lynlås. FORSTÆRKNING: Cordura®-stretch forstærkede knælommer. Forstærket sømlommer, tommestoklomme, baglommer og bagerst ved benafslutningen.

REFLEKS: Refleks detalje på lårlomme. Refleksdetalje på læggen. AFSLUTNING: C-Størrelser kan forlænges til ekstra benlængde. Benafslutning med forstærkning

på bagsiden. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 og 4032.

ELASTIK I LINNIG

229,-

999,-

FORSTÆRKNING

BAGSIDEN AF

BENAFSLUTNING

7910

DAME BUKS MED STRETCH

1000 100% bomuld, twill, 240 g/m²

1099 Hvid/Sort

C32-C50, D19-D25

FUNKTIONALITET: Stretchpanel i skridt, på knæ, hofte og læg. Dame

pasform. Formsyede ben. DETALJER: Plastlynlås. Metalknap. D-ring i

taljen. Elastik i linning. LOMMER: Lommer bagpå. Lårlomme med læg,

lynlås og blyantlomme. Lårlomme specialtilpasset for spartel og børste.

Indstikslommer. Udvendig knælomme. Sømlommer foran. Indvendig

telefonlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA® forstærkning på sømlommer,

tommestoklomme og knælommer. AFSLUTNING: C-Størrelser kan

forlænges til ekstra benlængde. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010

sammen med knæpuder 4027 og 4057.

7131

DAME BUKS

1210 100% bomuld, twill, 320 g/m²

1094 Hvid/Grå

C34-C50, D19-D25

FUNKTIONALITET: Dame pasform. DETALJER: Plastlynlås. Hammerstrop i

siden. Stropper, hvoraf en er med D-ring. Metalknapper. LOMMER:

Baglommer med læg. Lårlomme - specialtilpasset til spartel. Lårlomme

med læg, blyantlomme og indvendig telefonlomme i mesh. Forlommer med

læg. Udvendig knælomme. Sømlommer - kan stoppes ned i de rummelige

forlommer. FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærket på knælommer og

baglommer og spartellomme. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010

sammen med knæpuder 4027 og 4057.

3390

DAME POLOSHIRT

1050 60% bomuld, 40% polyester, piké, 220 g/m²

1094 Hvid/Grå

XS-XXXL

FUNKTIONALITET: Dame pasform. Regular fit. Taljeret linning. DETALJER:

Halsåbning med knapper. Ribstrikket krave. Slids i siderne. Forstærkede

skuldersyninger. Forstærket nakkesøm. AFSLUTNING: Ribkant nederst i

ærmet.

529,-

769,-


59

MURER/MALER

DAME

3334

DAME T-SHIRT

1042 100% bomuld, single jersey, 150 g/m²

1000 Hvid

XS-XXXL

FUNKTIONALITET: Dame pasform. Regular fit. Taljeret linning. DETALJER:

Rund hals. Forstærkede skuldersyninger. Forstærket nakkesøm.

3301

DAME T-SHIRT LANG ÆRME

1032 100% bomuld, ribstrikket, 260 g/m²

1000 Hvid

XS-XXXL

FUNKTIONALITET: Dame pasform. Regular fit. DETALJER: Rund hals.

Forstærkede skuldersyninger. Forstærket nakkesøm.

3372

DAME SWEATSHIRT FULL ZIP

1158 100% bomuld, french terry, 320 g/m²

1000 Hvid

XXS-XXXL

FUNKTIONALITET: Dame pasform. DETALJER: Høj krave. LOMMER:

Forlommer med lynlås. LUKKES FORTIL: Envejslynlås i plast.

AFSLUTNING: Ribkant nederst i ærmet.

3812

DAME STRIKKET VEST

2117 100% polyester, strik, børstet inderside, 380 g/m2

9056 Gråmeleret/Rød

XS-XXXL

FUNKTIONALITET: Stretchpanel i ryg. Dame pasform. DETALJER: Høj krave med lynlås. LOMMER: Forlommer med

lynlås. LUKKES FORTIL: Lynlås foran med fleeceforet lukning. AFSLUTNING: Forlænget ryg.

4931

DAME STRIKKET SOFTSHELL JAKKE

2117 100% polyester, strik, børstet inderside, 380 g/m2

9099 Gråmeleret/Sort

XS-XXXL

FUNKTIONALITET: Dame pasform. DETALJER: Forstærket skulderparti. Fast hætte. LOMMER: Brystlomme med

lynlås. Forlommer med lynlås. LUKKES FORTIL: Lynlås foran med fleeceforet lukning. AFSLUTNING: Ærme med

elastisk bånd. CERTIFICERING: Ikke High Vis Certificeret.

62,-

169,-

359,-

539,-

669,-


PROFIL

3299 FLANNEL SKJORTE, 1598 HÅNDVÆRKER SHORTS MED STRETCH, 3500 T-SHIRT LANG ÆRME


61

PROFIL

UV-BESKYTTELSE

FRISK

HELE DAGEN

Med vores UV-kollektion holder du

dig frisk hele dagen, da materialet

er fugttransporterende og hurtigtørrende

samt beskytter mod

solens stråler. Materialet er

komfortabelt at have på og perfekt

til høje temperaturer. Certificeret i

henhold til UPF 40+ Solar Protective

Properties.

3326

POLO UV-PROTECTION

1051 100% polyester, pique strik, fugttransporterende, UVbeskyttelse,

155 g/m²

4600 Army Grøn, 8900 Marineblå, 9400 Grå, 9900 Sort

XS-4XL

DETALJER: Halsåbning med knapper. Plastknapper. Ribstrikket krave. Slids

i siderne. Forstærkede skuldersyninger. Forstærket nakkesøm.

299,-

3323

T-SHIRT UV-PROTECTION

1051 100% polyester, pique strik, fugttransporterende, UVbeskyttelse,

155 g/m²

4600 Army Grøn

S-4XL

8900 Marineblå, 9400 Grå, 9900 Sort

XS-4XL

DETALJER: V-udskæring. Forstærkede skuldersyninger. Forstærket

nakkesøm.

239,-

3331

FUNKTIONS T-SHIRT UV-PROTECTION

1011 100% polyester, funktionsstrikket, anti-lugt behandlet,

UV beskyttelse, 130 g/m

3300 High Vis Gul, 5300 High Vis Orange

XS-4XL

DETALJER: Rund hals. Forstærkede skuldersyninger. Forstærket nakkesøm.

CERTIFICERING: Ikke High Vis Certificeret.

3425

FUNKTIONS T-SHIRT CAMO

1011 100% polyester, funktionsstrikket, anti-lugt behandlet,

UV beskyttelse, 130 g/m

3394 High Vis Gul/Grå

XS-4XL

DETALJER: Rund hals. Forstærkede skuldersyninger. Forstærket nakkesøm.

Kort ærme. CERTIFICERING: Ikke High Vis Certificeret.

99,-

199,-


62

PROFIL

T-SHIRTS

HVID FINDES I 2-PAK,

MODEL 3333

3531

T-SHIRT 3D

3431

1042 100% bomuld, single jersey, 150 g/m²

3709 Honning Gul, 4109 Efterårs Grøn, 5909 Brændt Rød,

8209 Støvet Blå, 8600 Mørk Marineblå, 9900 Sort

XS-4XL

1043 85 % bomuld, 15 % viscose, single jersey, 150 g/m²

9000 Gråmeleret

XS-4XL

FUNKTIONALITET: Regular fit. DETALJER: Ribstrikket hals. Rund hals.

Forstærkede skuldersyninger. Forstærket nakkesøm. Logo på bryst. Print -

Blåkläder 3D.

3533

T-SHIRT SLIM FIT

1029 95% bomuld, 5% elastan, single jersey, 160 g/m²

1000 Hvid, 8600 Mørk Marineblå, 8800 Marineblå, 9800

Mørk Grå, 9900 Sort

XS-4XL

3304

1059 80% bomuld/ 15% viscose/ 5% elastan, single jersey,

160 g/m2

9000 Gråmeleret

XS-4XL

FUNKTIONALITET: Slim fit. DETALJER: Rund hals. Forstærkede

skuldersyninger. Forstærket nakkesøm.

FINDES OP TIL 6 XL

I FLERE FARVER

UDGÅENDE PRODUKT ELLER FARVE, KAN VÆRE UDSOLGT!

3360

T-SHIRT V-UDSKÆRING

1029 95% bomuld, 5% elastan, single jersey, 160 g/m²

1000 Hvid, 8600 Mørk Marineblå, 8800 Marineblå, 9800

Mørk Grå, 9900 Sort

XS-4XL

1059 80% bomuld/ 15% viscose/ 5% elastan, single jersey,

160 g/m2

9000 Gråmeleret

XS-4XL

1165 95% bomuld, 5% elastan, jersey, 210 g/m²

8800 Marineblå

S-XL

FUNKTIONALITET: Slim fit. DETALJER: Ribstrikket hals. V-udskæring.

Forstærkede skuldersyninger. Forstærket nakkesøm.

5-PAK

NYHED! FÅS SOM

EKSTRA LANG I HVID

OG SORT (ST-3XLT)

FINDES OP TIL 6XL

(FARVE 9900)

3525

T-SHIRT

3334

1042 100% bomuld, single jersey, 150 g/m²

4500 Olivengrøn, 4600 Army Grøn, 5600 Rød, 8500 Koboltblå, 9600 Mellemgrå, 9800 Mørk Grå

XS-4XL

8600 Mørk Marineblå

XS-4XL, ST-3XLT

3300 High Vis Gul, 8800 Marineblå, 9400 Grå

XS-6XL

1000 Hvid, 9900 Sort

XS-6XL, ST-3XLT

1043 85 % bomuld, 15 % viscose, single jersey, 150 g/m²

9000 Gråmeleret

XS-4XL

1053 60% bomuld, 40% polyester, single jersey, 150g/m²

9991 Sortmeleret

XS-4XL

FUNKTIONALITET: Regular fit. DETALJER: Ribstrikket hals. Rund hals. Forstærkede skuldersyninger. Forstærket

nakkesøm.

3325

T-SHIRT 5-PAK

1042 100% bomuld, single jersey, 150 g/m²

1000 Hvid, 3300 High Vis Gul, 4600 Army Grøn, 5600 Rød, 8500 Koboltblå, 8600 Mørk

Marineblå, 8800 Marineblå, 9400 Grå

XS-4XL

9900 Sort

XS-6XL

1043 85 % bomuld, 15 % viscose, single jersey, 150 g/m²

9000 Gråmeleret

XS-4XL

1053 60% bomuld, 40% polyester, single jersey, 150g/m²

9991 Sortmeleret

XS-4XL

FUNKTIONALITET: Regular fit. DETALJER: Ribstrikket hals. Rund hals. Forstærkede skuldersyninger. Forstærket

nakkesøm. EMBALLAGE: 5-pak. En størrelse pr. pakke.

119,-

99,-

109,-

62,-

299,-


FINDES OP TIL 6XL

(FARVE 9900, 9000)

10-PAK

63

PROFIL

T-SHIRTS

3300

T-SHIRT

1025 60% bomuld, 40% polyester, single jersey, 180 g/m²

9991 Sortmeleret

XS-4XL

1030 100% bomuld, single jersey, 180 g/m²

1000 Hvid, 5600 Rød, 8500 Koboltblå, 8600 Mørk Marineblå, 8800 Marineblå, 9400 Grå, 9800

Mørk Grå

XS-4XL

1033 85% bomuld, 15% viscose, single jersey, 180 g/m²

9000 Gråmeleret

XS-6XL

FUNKTIONALITET: Regular fit. DETALJER: Ribstrikket hals. Rund hals. Forstærkede skuldersyninger. Forstærket

nakkesøm.

3302

T-SHIRT 10-PAK

1030 100% bomuld, single jersey, 180 g/m²

1000 Hvid, 5600 Rød, 8500 Koboltblå, 9900 Sort

S-XXL

8800 Marineblå

S-XXXL

1033 85% bomuld, 15% viscose, single jersey, 180 g/m²

9000 Gråmeleret

XS-4XL

FUNKTIONALITET: Regular fit. DETALJER: Ribstrikket hals. Rund hals. Forstærkede skuldersyninger. Forstærket

nakkesøm. EMBALLAGE: 10-pak. En størrelse pr. pakke.

FINDES OP

TIL 6XL 8900

3379

T-SHIRT

3479

1042 100% bomuld, single jersey, 150 g/m²

1094 Hvid/Grå, 1098 Hvid/Mørk Grå, 5699 Rød/Sort, 8599 Koboltblå/Sort, 8699 Mørk

Marineblå/Sort, 8833 Marineblå/High Vis Gul, 8885 Marineblå/Koboltblå, 8894 Marineblå/

Grå, 9499 Grå/Sort, 9699 Mellemgrå/Sort, 9899 Mørk Grå/Sort, 9933 Sort/High Vis Gul, 9956

Sort/Rød, 9985 Sort/Koboltblå, 9994 Sort/Grå, 9996 Sort/Mellemgrå, 9998 Sort/Mørk Grå

XS-4XL

DETALJER: Ribstrikket hals. Rund hals. Forstærkede skuldersyninger. Forstærket nakkesøm.

3535

INDUSTRI T-SHIRT

1063 60% bomuld, 40% polyester, single jersey, 180 g/m²

1000 Hvid, 9600 Mellemgrå, 9900 Sort

XS-4XL

8900 Marineblå

XS-6XL

STOF: Industrivask, EN ISO 15797. FUNKTIONALITET: Regular fit. DETALJER: Ribstrikket hals. Rund hals.

Forstærkede skuldersyninger. Forstærket nakkesøm.

66,-

599,-

86,-

109,-


64

PROFIL

T-SHIRTS

3332

T-SHIRT

1030 100% bomuld, single jersey, 180 g/m²

8833 Marineblå/High Vis Gul, 9933 Sort/High Vis Gul

XS-4XL

3402

STOF: Fluorescerende materiale i 100% polyester. FUNKTIONALITET: Regular fit. DETALJER: Rund hals. Paneler i

high vis, for øget synlighed. REFLEKS: 50 mm brede transfer reflekser. Reflekser på skuldre. CERTIFICERING: Ikke

High Vis Certificeret.

3515

T-SHIRT

1030 100% bomuld, single jersey, 180 g/m²

8833 Marineblå/High Vis Gul, 9933 Sort/High Vis Gul

XS-4XL

FUNKTIONALITET: Regular fit. DETALJER: Ribstrikket hals. Rund hals. Raglanærme. CERTIFICERING: Ikke High Vis

Certificeret.

4798

UNDERTØJ T-SHIRT 100% MERINO XLIGHT

1734 100% merinould, single-jersey, 160 g/m²

9835 Mørk Grå/Gul

XS-4XL

FUNKTIONALITET: Anbefalet temperatur +10°C to -10°C. Slim fit. DETALJER: Rund hals. Syninger i kontrastfarve.

AFSLUTNING: Forlænget ryg. Ombukket kant.

4799

UNDERTØJ TRØJE 100% MERINO XLIGHT

1734 100% merinould, single-jersey, 160 g/m²

9835 Mørk Grå/Gul

XS-4XL

FUNKTIONALITET: Anbefalet temperatur +10°C to -10°C. Slim fit. DETALJER: Rund hals. Syninger i kontrastfarve.

AFSLUTNING: Forlænget ryg. Ombukket kant.

299,-

129,-

399,-

479,-


65

PROFIL

POLO

3327

BRANDED POLOSHIRT

1050 60% bomuld, 40% polyester, piké, 220 g/m²

8956 Marineblå/Rød, 9956 Sort/Rød

S-4XL

DETALJER: Halsåbning med knapper. Ribstrikket krave. Slids i siderne. Forstærkede skuldersyninger. Forstærket

nakkesøm. Blåkläder broderi bagerst. Blåkläderprint på venstre bryst. AFSLUTNING: Ribkant nederst i ærmet.

3389

POLOSHIRT

1050 60% bomuld, 40% polyester, piké, 220 g/m²

1098 Hvid/Mørk Grå, 4599 Olivengrøn/Sort, 7899 Brun/Sort, 8699 Mørk Marineblå/Sort, 9699

Mellemgrå/Sort, 9933 Sort/High Vis Gul, 9956 Sort/Rød, 9998 Sort/Mørk Grå

XS-4XL

DETALJER: Halsåbning med knapper. Ribstrikket krave. Slids i siderne. Forstærkede skuldersyninger. Forstærket

nakkesøm. AFSLUTNING: Ribkant nederst i ærmet.

3324

POLOSHIRT

1050 60% bomuld, 40% polyester, piké, 220 g/m²

1000 Hvid, 1094 Hvid/Grå, 1098 Hvid/Mørk Grå, 2499 Khaki/

Sort, 5699 Rød/Sort, 8599 Koboltblå/Sort, 8699 Mørk

Marineblå/Sort, 8900 Marineblå, 8933 Marineblå/High Vis

Gul, 8985 Marineblå/Koboltblå, 8994 Marineblå/Grå, 9400

Grå, 9456 Grå/Rød, 9699 Mellemgrå/Sort, 9900 Sort, 9933

Sort/High Vis Gul, 9956 Sort/Rød, 9985 Sort/Koboltblå,

9994 Sort/Grå, 9996 Sort/Mellemgrå, 9998 Sort/Mørk Grå

XS-4XL

9499 Grå/Sort

XXS-4XL

DETALJER: Halsåbning med knapper. Ribstrikket krave. Slids i siderne.

Forstærkede skuldersyninger. Forstærket nakkesøm. AFSLUTNING:

Ribkant nederst i ærmet.

3390 3390 3307

3324

3305

POLOSHIRT

POLOSHIRT

229,-

245,-

199,-

229,-

1050 60% bomuld, 40% polyester, piké, 220 g/m²

1000 Hvid, 8900 Marineblå, 9400 Grå, 9900 Sort

XS-4XL

DETALJER: Halsåbning med knapper. Ribstrikket krave. Slids i siderne.

Forstærkede skuldersyninger. Forstærket nakkesøm. AFSLUTNING:

Ribkant nederst i ærmet.

155,-

1035 100% bomuld, pique knit, 220 g/m²

1000 Hvid, 5600 Rød, 8500 Koboltblå, 8600 Mørk Marineblå,

8800 Marineblå, 9000 Gråmeleret, 9400 Grå, 9800 Mørk Grå,

9900 Sort

XS-4XL

DETALJER: Halsåbning med knapper. Ribstrikket krave. Forstærkede

skuldersyninger. Forstærket nakkesøm. LOMMER: Brystlomme.

AFSLUTNING: Ribkant nederst i ærmet.


67

PROFIL

SKJORTER

NYHED!

3299

FLANNEL SKJORTE

1152 100% bomuld flannel, børstet inderside, 180 g/m2

4599 Olivengrøn/Sort, 5699 Rød/Sort

XS-4XL

FUNKTIONALITET: Loose fit. DETALJER: Plastknapper. LOMMER: Brystlomme med lukning og blyantlomme.

AFSLUTNING: Manchet nederst i ærmet. Strop med knap.

3209

NYHED!

3299

FLANNEL SKJORTE

1153 82% bomuld, 18% polyester, flannel, børstet inderside, 180 g/m²

9933 Sort/High Vis Gul

XS-4XL

FUNKTIONALITET: Loose fit. DETALJER: Plastknapper. LOMMER: Brystlomme med lukning og blyantlomme.

AFSLUTNING: Manchet nederst i ærmet. Strop med knap.

369,-

369,-

3297

TWILL SKJORTE, BOMULD

3298

TWILL SKJORTE

3296

TWILL SKJORTE, KORT ÆRME

1135 100% bomuldstwill, 175 g/m²

8900 Marineblå, 9400 Grå, 9900 Sort

XS-4XL

1190 65% polyester, 35% bomuldstwill, 175 g/m²

8900 Marineblå, 9900 Sort

XS-4XL

1190 65% polyester, 35% bomuldstwill, 175 g/m²

8900 Marineblå, 9900 Sort

XS-4XL

FUNKTIONALITET: Loose fit. DETALJER: Metaltrykknapper. LOMMER:

Brystlomme med lukning og blyantlomme. AFSLUTNING: Manchet nederst

i ærmet.

FUNKTIONALITET: Loose fit. DETALJER: Plastknapper. LOMMER:

Brystlomme med lukning og blyantlomme. AFSLUTNING: Manchet nederst

i ærmet. Strop med knap.

FUNKTIONALITET: Loose fit. DETALJER: Plastknapper. LOMMER:

Brystlomme med lukning og blyantlomme.

299,-

299,-

279,-


68

PROFIL

LANGÆRMET

FINDES OP TIL 6XL

(FARVE 8600, 9900)

3520

T-SHIRT LANG ÆRME

1030 100% bomuld, single jersey, 180 g/m²

8833 Marineblå/High Vis Gul, 9933 Sort/High Vis Gul

XS-4XL

STOF: Fluorescerende materiale i 100% polyester. DETALJER: Rund hals.

Paneler i high vis, for øget synlighed. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Ribkant

nederst i ærmet. CERTIFICERING: Ikke High Vis Certificeret.

NYHED!

3550

VISIBLE SWEATSHIRT

1158 100% bomuld, french terry, 320 g/m²

8933 Marineblå/High Vis Gul, 9933 Sort/High Vis Gul

XS-4XL

STOF: Fluorescerende materiale i 100% polyester. DETALJER: Høj krave

med lynlås. Paneler i high vis, for øget synlighed. AFSLUTNING: Forlænget

ryg. Ribkant nederst i ærmet. CERTIFICERING: Ikke High Vis Certificeret.

3500

T-SHIRT LANG ÆRME

1042 100% bomuld, single jersey, 150 g/m²

1000 Hvid, 3300 High Vis Gul, 5600 Rød, 8800 Marineblå,

9600 Mellemgrå, 9800 Mørk Grå

XS-4XL

8600 Mørk Marineblå, 9900 Sort

XS-6XL

FUNKTIONALITET: Regular fit. DETALJER: Rund hals. Forstærkede

skuldersyninger. Forstærket nakkesøm.

235,-

89,-

3314

T-SHIRT LANG ÆRME

3301

1032 100% bomuld, ribstrikket, 260 g/m²

1000 Hvid, 8600 Mørk Marineblå, 8900 Marineblå, 9400 Grå,

9800 Mørk Grå, 9900 Sort

XS-4XL

DETALJER: Rund hals. Forstærkede skuldersyninger. Forstærket nakkesøm.

3388

POLOSHIRT LANG ÆRME

1050 60% bomuld, 40% polyester, piké, 220 g/m²

8900 Marineblå, 9400 Grå, 9900 Sort

XS-4XL

1000 Hvid

XS-XXXL

DETALJER: Halsåbning med knapper. Ribstrikket krave. Slids i siderne.

Forstærkede skuldersyninger. Forstærket nakkesøm. AFSLUTNING:

Ribkant nederst i ærmet.

389,-

3353

SWEATSHIRT HALF ZIP

1158 100% bomuld, french terry, 320 g/m²

1094 Hvid/Grå, 1098 Hvid/Mørk Grå, 5699 Rød/Sort, 8599

Koboltblå/Sort, 8699 Mørk Marineblå/Sort, 8933 Marineblå/

High Vis Gul, 8985 Marineblå/Koboltblå, 8994 Marineblå/

Grå, 9699 Mellemgrå/Sort, 9933 Sort/High Vis Gul, 9956

Sort/Rød, 9985 Sort/Koboltblå, 9994 Sort/Grå, 9996 Sort/

Mellemgrå, 9998 Sort/Mørk Grå

XS-4XL

DETALJER: Skulderpartier i kontrastfarve. Høj krave med lynlås.

AFSLUTNING: Ribkant i linning. Ribkant nederst i ærmet.

379,-

169,-

249,-


FINDES OP TIL 6XL

(FARVE 8600, 9900)

69

PROFIL

LANGÆRMET

3335

SWEATSHIRT

1157 55% bomuld, 45% polyester, terryvævet, børstet

inderside, 320 g/m

8600 Mørk Marineblå, 9400 Grå, 9900 Sort

XS-4XL

DETALJER: Rund hals. Forstærkede skuldersyninger. Forstærket nakkesøm.

LOMMER: Blyantlomme på ærme. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Ribkant

nederst i ærmet.

3340

SWEATSHIRT

1158 100% bomuld, french terry, 320 g/m²

1000 Hvid, 5600 Rød, 8500 Koboltblå, 8900 Marineblå, 9400

Grå, 9800 Mørk Grå

XS-4XL

8600 Mørk Marineblå, 9900 Sort

XS-6XL

DETALJER: Ribstrikket hals. Rund hals. Forstærkede skuldersyninger.

Forstærket nakkesøm. AFSLUTNING: Ribkant nederst i ærmet.

209,-

3369

SWEATSHIRT HALF ZIP

1158 100% bomuld, french terry, 320 g/m²

1000 Hvid, 5600 Rød, 8500 Koboltblå, 8600 Mørk Marineblå,

8900 Marineblå, 9400 Grå, 9800 Mørk Grå, 9900 Sort

XS-4XL

DETALJER: Høj krave med lynlås. AFSLUTNING: Ribkant nederst i ærmet.

219,-

339,-

3371

SWEATSHIRT FULL ZIP

3372

1158 100% bomuld, french terry, 320 g/m²

1000 Hvid, 5600 Rød, 8500 Koboltblå, 8600 Mørk Marineblå,

8900 Marineblå, 9400 Grå, 9800 Mørk Grå, 9900 Sort

XS-4XL

DETALJER: Høj krave. LOMMER: Forlommer med lynlås. LUKKES FORTIL:

Envejslynlås i plast. AFSLUTNING: Ribkant nederst i ærmet.

3320

RULLEKRAVE TRØJE

1040 100% bomuld, single jersey, 180 g/m²

9900 Sort

M-XXXL

DETALJER: Rullekrave. AFSLUTNING: Ribkant nederst i ærmet.

3370

POLOSWEATSHIRT

1158 100% bomuld, french terry, 320 g/m²

8900 Marineblå

S-XXL

9900 Sort

S-XXXL

DETALJER: Ribstrikket krave. Forstærkede skuldersyninger. Forstærket

nakkesøm. AFSLUTNING: Ribkant nederst i ærmet.

359,-

239,-

329,-


70

PROFIL

LANGÆRMET

3349

SWEATSHIRT FULL ZIP

1048 80% bomuld, 20% polyester, terry strikket, børstet

inderside, 360 g/m²

9400 Grå

XS-4XL

8600 Mørk Marineblå, 9900 Sort

XS-XXXL

DETALJER: Ribstrikket krave med lynlås. LOMMER: Sidelommer. LUKKES

FORTIL: Envejslynlås. AFSLUTNING: Ribkant nederst i ærmet.

3364

SWEATSHIRT

1048 80% bomuld, 20% polyester, terry strikket, børstet

inderside, 360 g/m²

8800 Marineblå, 9900 Sort

XS-4XL

9400 Grå

XXS-4XL

DETALJER: Ribstrikket hals. Rund hals. AFSLUTNING: Ribkant nederst i

ærmet.

3365

SWEATSHIRT HALF ZIP

1048 80% bomuld, 20% polyester, terry strikket, børstet

inderside, 360 g/m²

8800 Marineblå, 9400 Grå, 9900 Sort

XS-4XL

DETALJER: Ribstrikket krave med lynlås. AFSLUTNING: Ribkant nederst i

ærmet.

3396

HÆTTETRØJE

1048 80% bomuld, 20% polyester, terry strikket, børstet inderside, 360 g/m²

8800 Marineblå, 9400 Grå, 9900 Sort

XS-4XL

DETALJER: Fast, justerbar hætte. LOMMER: Kængurulomme, indvendig telefonlomme med lynlås. AFSLUTNING:

Ribkant nederst i ærmet.

3366

HÆTTETRØJE FULL ZIP

1048 80% bomuld, 20% polyester, terry strikket, børstet inderside, 360 g/m²

8800 Marineblå

XS-4XL

9900 Sort

XS-6XL

9400 Grå

XS-XXXL

DETALJER: Fast, justerbar hætte. LOMMER: Sidelommer. LUKKES FORTIL: Envejslynlås. AFSLUTNING: Ribkant

nederst i ærmet.

3395

259,-

449,-

309,-

309,-

369,-


71

PROFIL

LANGÆRMET

3401

SWEATSHIRT

1074 65% polyester, 35% bomuld, børstet inderside i fleece,

260 g/m²

3300 High Vis Gul, 5300 High Vis Orange

XS-4XL

DETALJER: Ribstrikket hals. Rund hals. Forstærkede skuldersyninger.

Forstærket nakkesøm. AFSLUTNING: Ribkant i linning. Ribkant nederst i

ærmet. CERTIFICERING: Ikke High Vis Certificeret.

489,-

259,-

3432

SWEATSHIRT HALF ZIP

1158 100% bomuld, french terry, 320 g/m²

8933 Marineblå/High Vis Gul, 9933 Sort/High Vis Gul

XS-4XL

STOF: Fluorescerende materiale i 100% polyester. DETALJER: Høj krave

med lynlås. Paneler i high vis, for øget synlighed. REFLEKS: 50 mm brede

transfer reflekser. Reflekser på skuldre. AFSLUTNING: Forlænget ryg.

Ribkant nederst i ærmet. CERTIFICERING: Ikke High Vis Certificeret.

3433

HÆTTETRØJE FULL ZIP

1158 100% bomuld, french terry, 320 g/m²

8933 Marineblå/High Vis Gul, 9933 Sort/High Vis Gul

XS-4XL

STOF: Fluorescerende materiale i 100% polyester. DETALJER: Fast,

justerbar hætte. Paneler i high vis, for øget synlighed. LOMMER: Forlommer

med lynlås. LUKKES FORTIL: Envejslynlås i plast. REFLEKS: 50 mm brede

transfer reflekser. Reflekser på skulder og ærmer. AFSLUTNING: Ribkant i

linning. Ribkant nederst i ærmet. CERTIFICERING: Ikke High Vis

Certificeret.

3399

HÆTTETRØJE

1157 55% bomuld, 45% polyester, terryvævet, børstet inderside, 320 g/m

9990 Sortmeleret/Grå

XS-4XL

DETALJER: Fast, justerbar hætte. LOMMER: Kængurulomme med indvendig telefonlomme. AFSLUTNING: Ribkant

nederst i ærmet.

UDGÅENDE PRODUKT ELLER FARVE, KAN VÆRE UDSOLGT!

3398

HÆTTETRØJE FULL ZIP

1157 55% bomuld, 45% polyester, terryvævet, børstet inderside, 320 g/m

9000 Gråmeleret, 9991 Sortmeleret

XS-4XL

3373

DETALJER: Fast, justerbar hætte. Blåkläder broderi. Farve 9000 i 75% bomuld, 20% polyester, 5% viskose.

LOMMER: Forlommer med lynlås. LUKKES FORTIL: Envejslynlås i plast. AFSLUTNING: Ribkant nederst i ærmet.

429,-

539,-

459,-


72

PROFIL

LANGÆRMET

NYHED!

3590

STRIKKET PULLOVER

1073 60% uld, 40% acryl

8600 Mørk Marineblå, 9900 Sort, 9991 Sortmeleret

XS-4XL

DETALJER: V-udskæring. AFSLUTNING: Ribstrikket linning. Strikket ribkant

nederst i ærmet.

NYHED!

3590

STRIKKET PULLOVER

2122 100% bomuld

8600 Mørk Marineblå, 9900 Sort, 9991 Sortmeleret

XS-4XL

DETALJER: V-udskæring. AFSLUTNING: Ribstrikket linning. Strikket ribkant

nederst i ærmet.

NY FARVE!

4630

ULD TRØJE

1071 100% uld, fladstrikket pearl rib 775 g/m²

4598 Olivengrøn/Mørk grå, 8635 Mørk Marineblå/Gul, 8698

Mørk Marineblå/Mørk grå, 9098 Gråmeleret/Mørk grå, 9899

Mørk Grå/Sort

XS-4XL

DETALJER: Høj krave med lynlås. LUKKES FORTIL: Envejslynlås i plast.

FORSTÆRKNING: Forstærket på skuldre og ærmer. AFSLUTNING: Ribkant i

linning. Ribkant nederst i ærmet. Ærmegab med tommelfingergreb.

3362

SWEATSHIRT FULL ZIP

2526 100% polyester, pique fleece, børstet inderside 260 g/


1098 Hvid/Mørk Grå, 4599 Olivengrøn/Sort, 7899 Brun/Sort,

8699 Mørk Marineblå/Sort, 9699 Mellemgrå/Sort, 9933

Sort/High Vis Gul, 9956 Sort/Rød, 9998 Sort/Mørk Grå

XS-4XL

DETALJER: Høj krave med lynlås. LOMMER: Kængurulomme med indvendig

telefonlomme. LUKKES FORTIL: Envejslynlås i plast. Indvendig lukning.

AFSLUTNING: Ærme med elastisk bånd.

3394 3464

NYHED!

3363

3463

HÆTTETRØJE FULL ZIP

HYBRID SWEATSHIRT

2526 100% polyester, pique fleece, børstet inderside 260 g/


1098 Hvid/Mørk Grå, 4599 Olivengrøn/Sort, 7899 Brun/Sort,

8699 Mørk Marineblå/Sort, 9699 Mellemgrå/Sort, 9933

Sort/High Vis Gul, 9956 Sort/Rød, 9998 Sort/Mørk Grå

XS-4XL

DETALJER: Fast hætte. LOMMER: Kængurulomme med indvendig

telefonlomme. LUKKES FORTIL: Envejslynlås i plast. Indvendig lukning.

AFSLUTNING: Ærme med elastisk bånd.

2526 100% polyester, pique fleece, børstet inderside 260 g/


4599 Olivengrøn/Sort, 8699 Mørk Marineblå/Sort, 9699

Mellemgrå/Sort, 9933 Sort/High Vis Gul, 9956 Sort/Rød,

9998 Sort/Mørk Grå

XS-4XL

FUNKTIONALITET: Quiltet materiale på fronten. DETALJER: Fast hætte.

Gode overflader til montage af logo. LOMMER: Forlommer med lynlås.

LUKKES FORTIL: Envejslynlås i plast. Indvendig lukning. AFSLUTNING:

Ribkant i linning. Ribkant nederst i ærmet.

499,-

279,-

759,-

379,-

429,-

559,-


73

PROFIL

LANGÆRMET

3540

BÅDE TIL

ARBEJDE

OG FRITID

Flot hættetrøje, som med fordel både kan bruges

privat og på arbejdet. Hættetrøjen i polyester har lynlås

hele vejen ned og har en lækker, lidt højere hals på

hætten. Der er justerbar linning med snøre forneden,

og der sidder sorte, diskrete refleksdetaljer både på

fronten og hætten. Der er oven i købet også en brystlomme,

der er særdeles velegnet til logo.

NYHED!

3540

HÆTTETRØJE FULL ZIP

2526 100% polyester, pique fleece, børstet inderside 260 g/m²

9900 Sort

XS-4XL

2533 100% polyester fleece, børstet inderside, 235 g/m2

9991 Sortmeleret

XS-4XL

STOF: 100% polyester. FUNKTIONALITET: Casual fit. DETALJER: Fast hætte. LOMMER: Brystlomme med lynlås.

Forlommer med lynlås. LUKKES FORTIL: Envejslynlås i plast. Indvendig lukning. REFLEKS: Ikke certificerede

reflekser. Refleks detalje på hue. Refleks detalje på lommer. AFSLUTNING: Elastisk bånd i linning.

469,-

699,-

NYHED!

3232

FLEECE SKJORTE

2533 100% polyester fleece, børstet inderside, 235 g/m2

9991 Sortmeleret

XS-4XL

STOF: 100% polyester. FUNKTIONALITET: Meshpanel ved ærmegab.

Casual fit. DETALJER: Gummibelagte metal knapper. Høj krave. LOMMER:

Brystlomme med klap og skjulte trykknapper. Sidelommer med lynlås.

LUKKES FORTIL: Frontlukning med trykknapper. AFSLUTNING: Justerbar

nederst i ærmet med trykknap.

449,-

NYHED!

3530

HÆTTETRØJE 3D

3560

1158 100% bomuld, french terry, 320 g/m²

3709 Honning Gul, 4109 Efterårs Grøn, 5909 Brændt Rød,

8209 Støvet Blå, 8600 Mørk Marineblå, 9900 Sort

XS-4XL

FUNKTIONALITET: Regular fit. DETALJER: Fast, justerbar hætte. Logo på

bryst. Print - Blåkläder 3D. LOMMER: Kængurulomme med indvendig

telefonlomme. Holdere til telefonledning. AFSLUTNING: Ribkant i linning.

Ribkant nederst i ærmet.

NYHED!

3530

HÆTTETRØJE 3D

1157 55% bomuld, 45% polyester, terryvævet, børstet

inderside, 320 g/m

9000 Gråmeleret

XS-4XL

3560

FUNKTIONALITET: Regular fit. DETALJER: Fast, justerbar hætte. Logo på

bryst. Print - Blåkläder 3D. LOMMER: Kængurulomme med indvendig

telefonlomme. Holdere til telefonledning. AFSLUTNING: Ribkant i linning.

Ribkant nederst i ærmet.

449,-


INDUSTRI/SERVICE

3324 POLOSHIRT


1422

SERVICE BUKS 4-VEJS STRETCH

ELASTIK I TALJEN

SKJULT LYNLÅS

SKJULT MAGNETKNAP

INDVENDIG TELEFONLOMME

SORTE REFLEKS DETALJER

PÅ BAGSIDEN AF BEN

MESHPANEL I KNÆHASE

FOR VENTILATION

NYHED!


UNITE

YOUR TEAM

PROFESSIONELT ARBEJDSTØJ

GIVER DIN VIRKSOMHED

ET FORSPRING

Lad os være realistiske: Vi dømmer

ofte hinanden på udseendet af

det tøj vi har på. Og uanset om

du er bankmand, fodboldspiller

eller professionel blikkenslager

- fortjener du at se godt ud på

arbejdet - syntes vi!

Og arbejdstøj er det, vi gør bedst hos Blåkläder. Vi har

nu designet en helt ny kollektion til de professionelle

virksomheder, der ønsker en skarp profil.

Konceptet er enkelt og nemt: Velklædte medarbejdere

skaber en atmosfære af selvtillid og professionalisme,

som vil skabe mere forretning til din virksomhed.

Vi står ved din side for at sikre, at dit arbejdstøj skaber

et professionelt udseende. I sidste ende - ligger styrken i

samarbejdet.


VÆLG DIN VIRKSOMHEDS FARVE

OG MIX DET MED EN PERFEKT PASFORM

77

INDUSTRI/SERVICE

UNITE

SORT/RØD

SORT/GUL

SORT/GRÅ

MELLEMGRÅ/SORT

BLÅ/SORT OLIVENGRØN/SORT BRUN/SORT

HVID/MØRKEGRÅ

Kollektion til malere finder du på side 46


78

INDUSTRI/SERVICE

UNITE

1456

SERVICE BUKS MED STRETCH

1845 65% polyester, 35% bomuld, glat, 166 g/m²

4599 Olivengrøn/Sort, 8699 Mørk Marineblå/Sort, 9933

Sort/High Vis Gul, 9956 Sort/Rød, 9998 Sort/Mørk Grå

C44-C62, C146-C156, D84-D124

7166

FUNKTIONALITET: Stretch materiale i front, på lænden, for og bag på knæ

samt skridt. Formsyede ben. DETALJER: Plastlynlås. Metalknap. Elastik i

linning. D-ring. LOMMER: Baglommer. Lårlomme med læg, lynlås og

blyantlomme. Dokumentlomme. Indstikslommer. Indvendig telefonlomme.

FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærkning på knæ. REFLEKS: Reflekser

på benene. AFSLUTNING: Benafslutning med CORDURA®-forstærkning.

659,-

649,-

1495

SERVICE BUKS MED STRETCH

1330 60% bomuld, 40% polyester, ribstop 250 g/m²

4599 Olivengrøn/Sort, 8699 Mørk Marineblå/Sort, 9699

Mellemgrå/Sort, 9933 Sort/High Vis Gul, 9956 Sort/Rød

C44-C62, C146-C156, D84-D124

9998 Sort/Mørk Grå

C44-C68, C146-C158, D84-D136

7195

FUNKTIONALITET: Stretchpaneler i skridt, læg og knælommer. Formsyede

ben. DETALJER: Plastlynlås. Hammerstrop i siden. Skjulte knapper. D-ring.

LOMMER: Baglommer. Lårlomme med læg, blyantlomme og indvendig

telefonlomme i mesh. Indstikslommer. Knælommer - indstik fra oven med

klap og velcrolukning. Stretch materiale både yderst og inderst for en bedre

ergonomisk pasform. Tommestoklomme med knivholder og blyantlomme.

FORSTÆRKNING: Cordura®-stretch forstærkede knælommer. REFLEKS:

Refleksdetaljer. AFSLUTNING: Justerbar benafslutning med knapper.

CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027

og 4057.

1496

SERVICE BUKS MED SØMLOMMER MED STRETCH

1330 60% bomuld, 40% polyester, ribstop 250 g/m²

4599 Olivengrøn/Sort, 8699 Mørk Marineblå/Sort, 9699

Mellemgrå/Sort, 9956 Sort/Rød, 9998 Sort/Mørk Grå

C44-C62, C146-C156, D84-D124

9933 Sort/High Vis Gul

C44-C62, C146-C158, D84-D124

FUNKTIONALITET: Stretchpaneler i skridt, læg og knælommer. Formsyede

ben. DETALJER: Plastlynlås. Hammerstrop i siden. Skjulte knapper. D-ring.

LOMMER: Baglommer. Lårlomme med læg, blyantlomme og indvendig

telefonlomme i mesh. Indstikslommer. Knælommer - indstik fra oven med

klap og velcrolukning. Stretch materiale både yderst og inderst for en bedre

ergonomisk pasform. Sømlommer. Tommestoklomme med digital skydelære

holder, kniv- og blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærket

sømlommer. Cordura®-stretch forstærkede knælommer. REFLEKS:

Refleksdetaljer. AFSLUTNING: Justerbar benafslutning med knapper.

CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027

og 4057.

1497

SERVICE BUKS DENIM STRETCH

1141 55% bomuld, 15% polyamid, 30% polyester, denim, coated, CORDURA® Denim stretch,

340g/m²

8999 Marineblå/Sort

C44-C62, C146-C156, D84-D124

FUNKTIONALITET: 2-vejs stretch. Stretchpanel på knælomme og læg. Formsyede ben. DETALJER: Metallynlås.

Hammerstrop i siden. Metalknapper. D-ring. LOMMER: Baglommer. To lårlommer med klap. en med penlomme og

indvendig telefonlomme, en med pen- og knivlomme og åbning til tommestok. Indstikslommer. Knælommer - indstik

fra oven med klap og velcrolukning. Stretch materiale både yderst og inderst for en bedre ergonomisk pasform.

FORSTÆRKNING: Cordura®-stretch forstærkede knælommer. REFLEKS: Refleksdetaljer. AFSLUTNING: Justerbar

benafslutning med knapper. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027 og 4057.

2695

SERVICE OVERALL MED STRETCH

1330 60% bomuld, 40% polyester, ribstop 250 g/m²

4599 Olivengrøn/Sort, 7899 Brun/Sort, 8699 Mørk Marineblå/Sort, 9933 Sort/High Vis Gul,

9956 Sort/Rød, 9998 Sort/Mørk Grå

C44-C62, C146-C156, D84-D124

FUNKTIONALITET: Stretchpaneler i skridt, læg og knælommer. Formsyede ben. DETALJER: Plastlynlås.

Hammerstrop i siden. Justerbar i linning. Metalfri spænde. Justerbare seler med elastik. LOMMER: Baglommer.

Lårlomme med læg, blyantlomme og indvendig telefonlomme i mesh. Brystlomme med lukning i kontrastfarve og

blyantlomme. Indstikslommer. Inderlomme med lynlås. Knælommer - indstik fra oven med klap og velcrolukning.

Stretch materiale både yderst og inderst for en bedre ergonomisk pasform. Tommestoklomme med knivholder og

blyantlomme. FORSTÆRKNING: Cordura®-stretch forstærkede knælommer. REFLEKS: Refleksdetaljer.

AFSLUTNING: Justerbar benafslutning med knapper. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med

knæpuder 4027 og 4057.

589,-

689,-

749,-


79

INDUSTRI/SERVICE

UNITE

1494

SERVICE SHORTS MED SØMLOMMER

1330 60% bomuld, 40% polyester, ribstop 250 g/m²

4599 Olivengrøn/Sort, 7899 Brun/Sort, 8699 Mørk Marineblå/Sort, 9699 Mellemgrå/Sort,

9933 Sort/High Vis Gul, 9956 Sort/Rød, 9998 Sort/Mørk Grå

C44-C62

DETALJER: Plastlynlås. Hammerstrop i siden. Skjulte knapper. LOMMER: Baglommer. Lårlomme med læg,

blyantlomme og indvendig telefonlomme i mesh. To forlommer. Sømlommer. Tommestoklomme med knivholder og

blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærket sømlommer.

1499

SERVICE SHORTS

1330 60% bomuld, 40% polyester, ribstop 250 g/m²

4599 Olivengrøn/Sort, 8699 Mørk Marineblå/Sort, 9699 Mellemgrå/Sort, 9933 Sort/High Vis

Gul, 9956 Sort/Rød

C44-C62

9998 Sort/Mørk Grå

C44-C68

DETALJER: Plastlynlås. Hammerstrop i siden. Skjulte knapper. LOMMER: Baglommer. Lårlomme med læg,

blyantlomme og indvendig telefonlomme i mesh. To forlommer. Tommestoklomme med knivholder og blyantlomme.

NY FARVE!

3379

T-SHIRT

3479

1042 100% bomuld, single jersey, 150 g/m²

1094 Hvid/Grå, 1098 Hvid/Mørk Grå, 5699 Rød/Sort, 8599 Koboltblå/Sort, 8699 Mørk

Marineblå/Sort, 8833 Marineblå/High Vis Gul, 8885 Marineblå/Koboltblå, 8894 Marineblå/

Grå, 9499 Grå/Sort, 9699 Mellemgrå/Sort, 9899 Mørk Grå/Sort, 9933 Sort/High Vis Gul, 9956

Sort/Rød, 9985 Sort/Koboltblå, 9994 Sort/Grå, 9996 Sort/Mellemgrå, 9998 Sort/Mørk Grå

XS-4XL

DETALJER: Ribstrikket hals. Rund hals. Forstærkede skuldersyninger. Forstærket nakkesøm.

199,-

86,-

3389

POLOSHIRT

1050 60% bomuld, 40% polyester, piké, 220 g/m²

1098 Hvid/Mørk Grå, 4599 Olivengrøn/Sort, 7899 Brun/Sort, 8699 Mørk Marineblå/Sort, 9699

Mellemgrå/Sort, 9933 Sort/High Vis Gul, 9956 Sort/Rød, 9998 Sort/Mørk Grå

XS-4XL

DETALJER: Halsåbning med knapper. Ribstrikket krave. Slids i siderne. Forstærkede skuldersyninger. Forstærket

nakkesøm. AFSLUTNING: Ribkant nederst i ærmet.

439,-

499,-


80

INDUSTRI/SERVICE

UNITE

NYHED!

3463

HYBRID SWEATSHIRT

3464

2526 100% polyester, pique fleece, børstet inderside 260 g/


4599 Olivengrøn/Sort, 8699 Mørk Marineblå/Sort, 9699

Mellemgrå/Sort, 9933 Sort/High Vis Gul, 9956 Sort/Rød,

9998 Sort/Mørk Grå

XS-4XL

FUNKTIONALITET: Quiltet materiale på fronten. DETALJER: Fast hætte.

Gode overflader til montage af logo. LOMMER: Forlommer med lynlås.

LUKKES FORTIL: Envejslynlås i plast. Indvendig lukning. AFSLUTNING:

Ribkant i linning. Ribkant nederst i ærmet.

3363

HÆTTETRØJE FULL ZIP

2526 100% polyester, pique fleece, børstet inderside 260 g/


1098 Hvid/Mørk Grå, 4599 Olivengrøn/Sort, 7899 Brun/Sort,

8699 Mørk Marineblå/Sort, 9699 Mellemgrå/Sort, 9933

Sort/High Vis Gul, 9956 Sort/Rød, 9998 Sort/Mørk Grå

XS-4XL

DETALJER: Fast hætte. LOMMER: Kængurulomme med indvendig

telefonlomme. LUKKES FORTIL: Envejslynlås i plast. Indvendig lukning.

AFSLUTNING: Ærme med elastisk bånd.

3362

SWEATSHIRT FULL ZIP

3394

2526 100% polyester, pique fleece, børstet inderside 260 g/


1098 Hvid/Mørk Grå, 4599 Olivengrøn/Sort, 7899 Brun/Sort,

8699 Mørk Marineblå/Sort, 9699 Mellemgrå/Sort, 9933

Sort/High Vis Gul, 9956 Sort/Rød, 9998 Sort/Mørk Grå

XS-4XL

DETALJER: Høj krave med lynlås. LOMMER: Kængurulomme med indvendig

telefonlomme. LUKKES FORTIL: Envejslynlås i plast. Indvendig lukning.

AFSLUTNING: Ærme med elastisk bånd.

3850

SOFTSHELL VEST

3851

2516 100% polyester, 2-lags, ribstop, vandafvisende, 255

g/m2

4599 Olivengrøn/Sort, 7899 Brun/Sort, 8699 Mørk

Marineblå/Sort, 9699 Mellemgrå/Sort, 9933 Sort/High Vis

Gul, 9956 Sort/Rød, 9998 Sort/Mørk Grå

XS-4XL

FUNKTIONALITET: Stretchpanel i ryg. DETALJER: Fleeceforet krave.

LOMMER: Forlommer med lynlås. Inderlommer. Blyantlommer. LUKKES

FORTIL: Envejslynlås i plast. Lynlås foran med fleeceforet lukning.

AFSLUTNING: Forlænget ryg.

4950

SOFTSHELL JAKKE

2516 100% polyester, 2-lags, ribstop, vandafvisende, 255

g/m2

1098 Hvid/Mørk Grå, 4599 Olivengrøn/Sort, 7899 Brun/Sort,

8699 Mørk Marineblå/Sort, 9699 Mellemgrå/Sort, 9933

Sort/High Vis Gul, 9956 Sort/Rød, 9998 Sort/Mørk Grå

XS-4XL

FUNKTIONALITET: Vindtæt med god åndbar funktion. DETALJER:

Fleeceforet krave. LOMMER: Brystlomme med lynlås. Forlommer med

lynlås. Inderlommer. LUKKES FORTIL: Envejslynlås i plast. Lynlås foran

med fleeceforet lukning. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Justerbar linning

med snøre. Justerbar nederst i ærmet med velcro.

699,-

559,-

429,-

379,-

479,-

659,-

4753

SOFTSHELL JAKKE MED HÆTTE

2516 100% polyester, 2-lags, ribstop, vandafvisende, 255

g/m2

4599 Olivengrøn/Sort, 8699 Mørk Marineblå/Sort, 9699

Mellemgrå/Sort, 9956 Sort/Rød, 9998 Sort/Mørk Grå

XS-4XL

9933 Sort/High Vis Gul

XS-5XL

FUNKTIONALITET: Vindtæt med god åndbar funktion. DETALJER: Fast,

justerbar hætte. LOMMER: Brystlomme med lynlås. Forlommer med lynlås.

Inderlommer. LUKKES FORTIL: Envejslynlås i plast. Lynlås foran med

fleeceforet lukning. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Justerbar linning med

snøre. Justerbar nederst i ærmet med velcro.


82

INDUSTRI/SERVICE

SERVICE

SERVICE

4-VEJS STRETCH

TIL SERVICE

Blåkläders bukser og shorts til serviceindustrien

bringer komforten og fleksibiliteten op på et skyhøjt

niveau. Bukser og shorts i et ridsefrit design enten i

4-vejs stretch eller 2-vejs stretch er det perfekte valg

til dem, der udfører deres arbejde i sarte miljøer.

Tøjet kan med sit flotte design og komfort bruges

både privat og på arbejde.

NYHED!

1422

SERVICE BUKS 4-VEJS STRETCH

7122

1645 92% polyamid, 8% elastan, dobbeltvævet, 4-vejs stretch, 230 g/m²

4599 Olivengrøn/Sort, 8699 Mørk Marineblå/Sort, 9699 Mellemgrå/Sort, 9933 Sort/High Vis

Gul, 9956 Sort/Rød, 9998 Sort/Mørk Grå

C44-C62, C146-C156, D84-D124

FUNKTIONALITET: 4-vejs stretch. Mesh panel i knæhasen. Ridsefrit design. Formsyede ben. DETALJER: Plastlynlås.

Metalknapper. Skjulte knapper. D-ring i taljen. Elastik i linning. Gode overflader til montage af logo. LOMMER:

Lårlomme med lynlås. Lårlomme på venstre side med klap og skjult magnetknap og en indvendig telefonlomme i

mesh. Indstikslomme med skjult lynlås lomme. Tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRK-

NING: CORDURA®-forstærkede lommer. CORDURA®-forstærket ved benafslutning. REFLEKS: Sort reflekterende

detaljer. AFSLUTNING: Elastik i benafslutning. Justerbar benafslutning med knapper.

1457

SERVICE BUKS STRETCH

1830 63% polyester, 33% bomuld, 4% elastolefin, twill,

stretch, 245 g/m²

8600 Mørk Marineblå, 9900 Sort

C44-C62, C146-C156, D84-D124

FUNKTIONALITET: 2-vejs stretch. Ridsefrit design. Stretchpanel på fronten,

i skridtet, på bagdelen og på knæ. Formsyede ben. Slim fit. DETALJER:

Plastlynlås. Skjulte knapper. D-ring i taljen. Elastik i linning. LOMMER:

Lårlomme med læg. blyant- og knivlomme. Klap med skjult magnetknap.

Indstikslommer. Indvendige knælommer. Indvendig telefonlomme.

Indvendig tommestoklomme. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010

sammen med knæpuder 4057.

7147 7147 7137

1457

1437

SERVICE BUKS DENIM STRETCH

SERVICE SHORTS STRETCH

1147 80% bomuld, 17% polyamid, 3% elastan, denim,

coated, Cordura® Denim stretch, 300 g/m²

8999 Marineblå/Sort

C44-C62, C146-C156, D84-D124

FUNKTIONALITET: 2-vejs stretch. Ridsefrit design. Stretchpanel på fronten,

i skridtet, på bagdelen og på knæ. Formsyede ben. Slim fit. DETALJER:

Plastlynlås. Skjulte knapper. D-ring i taljen. Elastik i linning. LOMMER:

Lårlomme med læg. blyant- og knivlomme. Klap med skjult magnetknap.

Indstikslommer. Indvendige knælommer. Indvendig telefonlomme.

Indvendig tommestoklomme. VASK: Forvasket. CERTIFICERING: EN

14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4057.

539,-

659,-

699,-

1147 80% bomuld, 17% polyamid, 3% elastan, denim,

coated, Cordura® Denim stretch, 300 g/m²

8999 Marineblå/Sort

C44-C62

FUNKTIONALITET: 2-vejs stretch. Ridsefrit design. Stretchpaneler.

DETALJER: Plastlynlås. Skjulte knapper. D-ring i taljen. Elastik i linning.

LOMMER: Lårlomme med læg. blyant- og knivlomme. Klap med skjult

magnetknap. Indstikslommer. Indvendig telefonlomme. Indvendig

tommestoklomme. VASK: Forvasket.

699,-


83

INDUSTRI/SERVICE

SERVICE

NYHED!

1477

SERVICE BUKS SOFTSHELL VINTER

2513 92% polyester, 8% elastan, 3-lags softshell, stretch, vandtæt 10.000 mm, vindtæt,

åndbarhed 4.000 g/m²/24H, 255 g/m²

8600 Mørk Marineblå, 9900 Sort

C44-C62, C146-C156, D84-D124

FUNKTIONALITET: 2-vejs stretch. Vind- & vandtæt materiale med åndbar funktion, syningerne er ikke tapede.

Formsyede ben. DETALJER: Plastlynlås. Gummibelagt metal knap. D-ring i taljen. Gode overflader til montage af

logo. LOMMER: Lommer bagpå. Lårlomme med læg, lynlås og blyantlomme. Indstikslommer. Indvendig

telefonlomme. Indvendig tommestoklomme. REFLEKS: Reflekser på benene.

7177

1459

SERVICE BUKS MED STRETCH

7159

1845 65% polyester, 35% bomuld, glat, 166 g/m²

2799 Sand/Sort, 4599 Olivengrøn/Sort, 4699 Army Grøn/Sort, 5699 Rød/Sort, 5999 Brændt

Rød/Sort, 7899 Brun/Sort, 8286 Støvet Blå/Mørk Marineblå, 8699 Mørk Marineblå/Sort, 8999

Marineblå/Sort, 9499 Grå/Sort, 9699 Mellemgrå/Sort, 9899 Mørk Grå/Sort, 9900 Sort

C44-C62, D84-D124

FUNKTIONALITET: Stretch i skridet, på knæ og bagdel. Formsyede ben. DETALJER: Plastlynlås. D-ring i taljen.

LOMMER: Lommer bagpå. Lårlomme med læg, lynlås og blyantlomme. Indstikslommer. Indvendig telefonlomme.

AFSLUTNING: C-Størrelser kan forlænges til ekstra benlængde.

1459

SERVICE BUKS DENIM MED STRETCH

1142 85% bomuld, 15% polyamid, denim, coated,

CORDURA® Denim, 320 g/m²

8999 Marineblå/Sort, 9900 Sort

C44-C62, D84-D124

7159

FUNKTIONALITET: Stretch i skridet, på knæ og bagdel. Formsyede ben.

DETALJER: Plastlynlås. D-ring i taljen. LOMMER: Lommer bagpå.

Lårlomme med læg, lynlås og blyantlomme. Indstikslommer. Indvendig

telefonlomme. AFSLUTNING: C-Størrelser kan forlænges til ekstra

benlængde. VASK: Forvasket.

529,-

759,-

649,-

749,-

1459

SERVICE BUKS MED STRETCH

1146 75% bomuld, 25% polyamid, canvas, Cordura Nyco,

250 g/m²

9899 Mørk Grå/Sort

C44-C62, D84-D124

FUNKTIONALITET: Stretch i skridet, på knæ og bagdel. Formsyede ben.

DETALJER: Plastlynlås. D-ring i taljen. LOMMER: Lommer bagpå.

Lårlomme med læg, lynlås og blyantlomme. Indstikslommer. Indvendig

telefonlomme. AFSLUTNING: C-Størrelser kan forlænges til ekstra

benlængde.

7159 7149

1449

SERVICE SHORTS MED STRETCH

1845 65% polyester, 35% bomuld, glat, 166 g/m²

2799 Sand/Sort, 5699 Rød/Sort, 8699 Mørk Marineblå/Sort,

8999 Marineblå/Sort, 9699 Mellemgrå/Sort, 9900 Sort

C44-C62

FUNKTIONALITET: Stretchpaneler. DETALJER: Plastlynlås. D-ring i taljen.

LOMMER: Lommer bagpå. Lårlomme med læg, lynlås og blyantlomme.

Indstikslommer. Indvendig telefonlomme.

729,-


84

INDUSTRI/SERVICE

SERVICE

INDVENDIGE

KNÆLOMMER

SØMLOMMER

KNÆLOMMER

1465

CHINOS STRETCH

1830 63% polyester, 33% bomuld, 4% elastolefin, twill,

stretch, 245 g/m²

8600 Mørk Marineblå, 9900 Sort

C44-C62, C146-C156, D84-D124

7165

FUNKTIONALITET: 2-vejs stretch. DETALJER: Plastlynlås. Plastknapper.

LOMMER: Baglommer. Indstikslomme med skjult lynlås lomme.

1439

SERVICE BUKS DENIM STRETCH

1141 55% bomuld, 15% polyamid, 30% polyester, denim,

coated, CORDURA® Denim stretch, 340g/m²

8900 Marineblå, 9999 Sort/Sort

C44-C62, C146-C156, D84-D124

7140

FUNKTIONALITET: 2-vejs stretch. Ridsefrit design. Formsyede ben.

DETALJER: Metallynlås. Skjulte knapper. 2-nålssøm på indvendig ben.

Blåkläder broderi bagerst. LOMMER: Baglommer. Lårlomme med blyant- og

knivlomme samt indvendig tommestoklomme. Lårlomme med læg,

blyantlomme og indvendig telefonlomme i mesh. Indstikslommer.

Indvendige knælommer. Møntlomme. REFLEKS: Reflekser på benene.

VASK: Forvasket. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med

knæpuder 4057.

1469

SERVICE BUKS MED SØMLOMMER MED STRETCH

1845 65% polyester, 35% bomuld, glat, 166 g/m²

9900 Sort

C44-C62, C146-C156, D84-D124

FUNKTIONALITET: Stretch i skridet, på knæ og bagdel. Formsyede ben.

DETALJER: Plastlynlås. D-ring i taljen. LOMMER: Lommer bagpå.

Lårlomme med læg, lynlås og blyantlomme. Indstikslommer. Udvendig

knælomme. Sømlommer foran. Indvendig telefonlomme. CERTIFICERING:

EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4057.

1959

SERVICE BUKS X1900 LIGHTWEIGT

1845 65% polyester, 35% bomuld, glat, 166 g/m²

9900 Sort

C44-C62, C146-C156, D84-D120

9800 Mørk Grå

C46-C62, C146-C156, D84-D124

DETALJER: Gylp med knapper. Stropper, hvoraf en er med D-ring.

Metalknapper. 3-nålssøm på indvendige ben. Aftagelig ID-kortlomme.

LOMMER: Baglommer. Lårlomme med indvendig tommestoklomme og

blyantlommer. Lårlomme med lukning og telefonlomme. Lårlomme med

lynlås. Møntlomme. Sidelommer.

UDGÅENDE PRODUKT ELLER FARVE, KAN VÆRE

UDSOLGT!

1958

SERVICE KNICKERS X1900 LIGHTWEIGT

1845 65% polyester, 35% bomuld, glat, 166 g/m²

9800 Mørk Grå

C44-C60

9900 Sort

C44-C62

DETALJER: Gylp med knapper. Stropper, hvoraf en er med D-ring.

Metalknapper. 3-nålssøm på indvendige ben. Aftagelig ID-kortlomme.

LOMMER: Baglommer. Lårlomme med indvendig tommestoklomme og

blyantlommer. Lårlomme med lukning og telefonlomme. Lårlomme med

lynlås. Møntlomme. Sidelommer.

UDGÅENDE PRODUKT ELLER FARVE, KAN VÆRE

UDSOLGT!

1957

SERVICE SHORTS X1900 LIGHTWEIGT

1845 65% polyester, 35% bomuld, glat, 166 g/m²

9800 Mørk Grå

C44-C60

9900 Sort

C44-C62

DETALJER: Gylp med knapper. Stropper, hvoraf en er med D-ring.

Metalknapper. 3-nålssøm på indvendige ben. Aftagelig ID-kortlomme.

LOMMER: Baglommer. Lårlomme med indvendig tommestoklomme og

blyantlommer. Lårlomme med lukning og telefonlomme. Lårlomme med

lynlås. Møntlomme. Sidelommer.

439,-

699,-

759,-

639,-

579,-

529,-


85

INDUSTRI/SERVICE

SERVICE

1409

SERVICE BUKS LIGHTWEIGHT

1845 65% polyester, 35% bomuld, glat, 166 g/m²

9800 Mørk Grå

C42-C64, C146-C156, D84-D128

DETALJER: Plastlynlås. Stropper, hvoraf en er med D-ring. Metalknapper. 3-nålssøm på indvendige ben. LOMMER:

Baglommer med læg og lukning. Lårlomme med læg, lukning og påsat tredelt blyantlomme. Lårlomme med læg,

telefonlomme og blyantlomme. Sidelommer, hvoraf en er med en ekstra lomme med lynlås. Tommestoklomme.

AFSLUTNING: Justerbar benafslutning med løbegang.

1406

SERVICE BUKS MED KNÆLOMMER

1860 65% polyester, 35% bomuld, twill, 300 g/m²

9994 Sort/Grå

C44-C62, C146-C156, D96-D116

DETALJER: Metallynlås. LOMMER: Baglomme med lukning. Lårlomme med læg, lukning og påsat tredelt

blyantlomme. Knælommer. Sidelomme med kontrastløbegang. Telefonlomme. Tommestoklomme. FORSTÆRKNING:

CORDURA®-forstærkning på knæ. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027 og

4057.

479,-

519,-

529,-

UDGÅENDE PRODUKT ELLER FARVE, KAN VÆRE UDSOLGT!

4090

SERVICE JAKKE

1835 55% polyester, 45 % bomuld, twill, genanvendt polyester, 270 g/m²

9400 Grå

S-XXXL

DETALJER: Udtagelig ID-kortlomme. LOMMER: Brystlommer med lynlås og D-ring. Forlommer, en påsyet ekstra

værktøjslomme. Inderlomme med telefonlomme. LUKKES FORTIL: Lukning foran med velcro. Skjult envejslynlås i

plast. AFSLUTNING: Justerbar linning med velcro. Justerbar nederst i ærmet med velcro.

UDGÅENDE PRODUKT ELLER FARVE, KAN VÆRE UDSOLGT!

1490

SERVICE BUKS

1835 55% polyester, 45 % bomuld, twill, genanvendt polyester, 270 g/m²

9900 Sort

C44-C62, C146-C156, D84-D124

9400 Grå

C44-C62, C148-C156, D84-D124

FUNKTIONALITET: Formsyede ben. DETALJER: Metallynlås. Stropper. Plastknapper. LOMMER: Baglommer.

Lårlomme med lukning, telefonlomme og blyantlomme.

589,-


86

INDUSTRI/SERVICE

INDUSTRI

1400

SERVICE BUKS

1370 100% bomuld, twill, 370 g/m²

9900 Sort

C44-C62, C146-C156, D84-D124

DETALJER: Metallynlås. Stropper, hvoraf en er med D-ring. Plastknapper.

LOMMER: Baglomme med knaplukning. lårlommer, en er med lukning og

påsat tredelt blyantlomme. Telefonlomme.

1400

SERVICE BUKS

1800 65% polyester, 35% bomuld, twill, 240 g/m²

8900 Marineblå, 9400 Grå, 9900 Sort

C44-C62, C146-C156, D84-D124

DETALJER: Metallynlås. Stropper, hvoraf en er med D-ring. Plastknapper.

LOMMER: Baglomme med knaplukning. lårlommer, en er med lukning og

påsat tredelt blyantlomme. Telefonlomme.

1407

SERVICE BUKS

1800 65% polyester, 35% bomuld, twill, 240 g/m²

8900 Marineblå, 9400 Grå, 9900 Sort

C42-C64, C146-C156, D84-D128

DETALJER: Plastlynlås. Stropper, hvoraf en er med D-ring. Metalknapper.

3-nålssøm på indvendige ben. LOMMER: Baglommer med læg. Baglommer

med lukning og velcrolukning. Lårlomme med læg, telefonlomme og

blyantlomme. Tommestoklomme.

1403

SERVICE BUKS

1800 65% polyester, 35% bomuld, twill, 240 g/m²

9900 Sort

C44-C62, C148-C154, D96-D112

FUNKTIONALITET: Formsyede ben. DETALJER: Plastlynlås. Stropper, hvoraf en er med D-ring. Metalknapper.

Syninger i kontrastfarve. LOMMER: Baglommer med lukning og knappelukning. lårlommer med knaplukning.

1447

SERVICE SHORTS

1800 65% polyester, 35% bomuld, twill, 240 g/m²

8900 Marineblå, 9400 Grå, 9900 Sort

C42-C64

DETALJER: Plastlynlås. Stropper, hvoraf en er med D-ring. Metalknapper. LOMMER: Baglommer med læg og lukning.

Lårlomme med tredelt blyantlomme og telefonlomme. Tommestoklomme.

479,-

379,-

449,-

489,-

399,-


88

INDUSTRI/SERVICE

INDUSTRI KOLLEKTION

FINDES OP TIL 6XL

(FARVE 9998)

INDUSTRI

FLEKSIBILITET OG

RIDSEFRIT DESIGN

TIL INDUSTRIEN

Blåkläders industri kollektion bringer tøjet og dets

brugere ind i en lys fremtid. Hele kollektionen er lavet

i et ridsefrit design og er velegnet til arbejde i sarte

miljøer, og er fremstillet i et lækkert fleksibelt 2-vejs

stretch materiale der er godkendt til industrivask.

Kollektionen består af model 7144 damebuks,

1448 herrebuks med knælomme, 1444 herrebuks

uden knælommer, 1446 shorts, 2644 overall, 6144

kedeldragt samt 4444 jakke.

I Blåkläders industrikollektion er du synlig,

komfortabel og kan arbejde frit i sarte miljøer.

NYHED!

4444

INDUSTRI JAKKE STRETCH

1832 63% polyester, 33% bomuld, 4% elastolefin, twill 2/1, stretch, 245 g/m²

8699 Mørk Marineblå/Sort, 8985 Marineblå/Koboltblå, 9699 Mellemgrå/Sort, 9933 Sort/High

Vis Gul, 9956 Sort/Rød

XS-4XL

9998 Sort/Mørk Grå

XS-6XL

FUNKTIONALITET: 2-vejs stretch. Ridsefrit design. Formsyede ærmer. DETALJER: Metaltrykknapper. Skjulte

knapper. Høj krave. Justerbar i linning. D-ring. LOMMER: Brystlommer med læg og lukning. Indstikslomme med en

skjult lynlås lomme. Ærmelomme med blyantlomme. LUKKES FORTIL: Frontlukning med skjult metal trykknapper.

Kraftig envejslynlås i plast. REFLEKS: Refleks detalje på ærme. Refleks i ryg. AFSLUTNING: Justerbar

ærmeafslutning med skjulte metal knapper. VASK: Industrivask, EN ISO 15797.

429,-

499,-

NYHED!

1444

INDUSTRI BUKS STRETCH

1832 63% polyester, 33% bomuld, 4% elastolefin, twill 2/1, stretch, 245 g/m²

8699 Mørk Marineblå/Sort, 8985 Marineblå/Koboltblå, 9699 Mellemgrå/Sort, 9900 Sort,

9933 Sort/High Vis Gul, 9956 Sort/Rød

C44-C64, C144-C158, D84-D136

9998 Sort/Mørk Grå

C44-C68, C144-C158, D84-D136

7144

FUNKTIONALITET: 2-vejs stretch. Ridsefrit design. Formsyede ben. DETALJER: Plastlynlås. Metaltrykknapper.

Skjulte knapper. Elastik i linning. 3-nålssøm på indvendige ben. D-ring. LOMMER: Baglomme, en med klap.

Lårlomme med læg og klap, skjult metal knap. Indstikslomme med skjult lynlås lomme. Indvendig telefonlomme.

Indvendig tommestoklomme. REFLEKS: Reflekser på benene. VASK: Industrivask, EN ISO 15797.

459,-

NYHED!

1448

INDUSTRI BUKS MED KNÆLOMMER STRETCH

1832 63% polyester, 33% bomuld, 4% elastolefin, twill 2/1, stretch, 245 g/m²

8699 Mørk Marineblå/Sort, 8985 Marineblå/Koboltblå, 9699 Mellemgrå/Sort, 9900 Sort,

9933 Sort/High Vis Gul, 9956 Sort/Rød

C44-C64, C144-C158, D84-D136

9998 Sort/Mørk Grå

C44-C68, C144-C158, D84-D136

FUNKTIONALITET: 2-vejs stretch. Ridsefrit design. Formsyede ben. DETALJER: Plastlynlås. Metaltrykknapper.

Skjulte knapper. Elastik i linning. 3-nålssøm på indvendige ben. D-ring. LOMMER: Baglomme, en med klap.

Lårlomme med læg og klap, skjult metal knap. Indstikslomme med skjult lynlås lomme. Udvendig knælomme.

Indvendig telefonlomme. Indvendig tommestoklomme. REFLEKS: Reflekser på benene. VASK: Industrivask, EN ISO

15797. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4057.


89

INDUSTRI/SERVICE

INDUSTRIKOLLEKTION

NYHED!

1446

INDUSTRI SHORTS STRETCH

1832 63% polyester, 33% bomuld, 4% elastolefin, twill 2/1, stretch, 245 g/m²

8699 Mørk Marineblå/Sort, 8985 Marineblå/Koboltblå, 9699 Mellemgrå/Sort, 9900 Sort,

9933 Sort/High Vis Gul, 9956 Sort/Rød

C44-C64

9998 Sort/Mørk Grå

C44-C68

FUNKTIONALITET: 2-vejs stretch. Ridsefrit design. DETALJER: Plastlynlås. Metaltrykknapper. Skjulte knapper.

Elastik i linning. 3-nålssøm på indvendige ben. D-ring. LOMMER: Baglomme, en med klap. Lårlomme med læg og

klap, skjult metal knap. Indstikslomme med skjult lynlås lomme. Indvendig telefonlomme. Indvendig tommestoklomme.

VASK: Industrivask, EN ISO 15797.

369,-

2159

LØSE SØMLOMMER

1860 65% polyester, 35% bomuld, twill, 300 g/m²

8900 Marineblå, 9400 Grå, 9900 Sort

S/M, L/XL

FUNKTIONALITET: Kan fastgøres til bælte. LOMMER: Sømlommer. FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærket

sømlommer. EMBALLAGE: Leveres i par. PASSER MED: Blåkläders bukser uden sømlommer.

NYHED!

2644

INDUSTRI OVERALL STRETCH

1832 63% polyester, 33% bomuld, 4% elastolefin, twill 2/1, stretch, 245 g/m²

8985 Marineblå/Koboltblå, 9956 Sort/Rød, 9998 Sort/Mørk Grå

C44-C64, D84-D136

FUNKTIONALITET: 2-vejs stretch. Ridsefrit design. Formsyede ben. DETALJER: Plastlynlås. Metaltrykknapper.

Skjulte knapper. Metalfri spænde. 3-nålssøm på indvendige ben. D-ring. Justerbare seler med elastik. LOMMER:

Baglomme, en med klap. Lårlomme med læg og klap, skjult metal knap. Brystlomme med lukning. Indstikslomme

med skjult lynlås lomme. Indvendig telefonlomme. Indvendig tommestoklomme. REFLEKS: Reflekser på benene.

AFSLUTNING: C-Størrelser kan forlænges til ekstra benlængde. VASK: Industrivask, EN ISO 15797.

149,-

569,-

NYHED!

6144

INDUSTRI KEDELDRAGT STRETCH

1832 63% polyester, 33% bomuld, 4% elastolefin, twill 2/1, stretch, 245 g/m²

8985 Marineblå/Koboltblå, 9956 Sort/Rød, 9998 Sort/Mørk Grå

C44-C64

FUNKTIONALITET: 2-vejs stretch. Ridsefrit design. Formsyede ærmer. Formsyede ben. DETALJER: Metaltrykknapper.

Skjulte knapper. Høj krave. Justerbar elastik i linning. 3-nålssøm på indvendige ben. D-ring. LOMMER:

Baglomme, en med klap. Lårlomme med læg og klap, skjult metal knap. Brystlommer med læg og lukning.

Indstikslommer. Blyantlomme på ærme. Indvendig telefonlomme. Indvendig tommestoklomme. LUKKES FORTIL:

Frontlukning med skjult metal trykknapper. Kraftig skjult tovejslynlås i plast. REFLEKS: Refleks på ærmer. Reflekser

på benene. AFSLUTNING: C-Størrelser kan forlænges til ekstra benlængde. Justerbar ærmeafslutning med skjulte

metal knapper. VASK: Industrivask, EN ISO 15797.

659,-


90

INDUSTRI/SERVICE

INDUSTRI KOLLEKTION

INDUSTRI

FLOT OG

SLIDSTÆRK

Vores industri kollektion er bygget på

grundlæggende modeller med de vigtigste

funktioner for hårdtarbejdende mænd og kvinder.

Her vil du finde slidstærke bukser, jakker og

overalls i flotte farver, der kan mixes og matches,

så det passer til dine ønsker og behov. Smarte

detaljer med fokus på funktion og høj kvalitet, gør

at denne kollektion er optimal i alle servicefag.

UDGÅENDE PRODUKT ELLER FARVE, KAN VÆRE UDSOLGT!

4054

INDUSTRI JAKKE

1800 65% polyester, 35% bomuld, twill, 240 g/m²

2499 Khaki/Sort, 8985 Marineblå/Koboltblå, 8994 Marineblå/Grå, 9456 Grå/Rød, 9499 Grå/

Sort, 9956 Sort/Rød, 9985 Sort/Koboltblå, 9994 Sort/Grå

S-4XL

DETALJER: Skulderpartier i kontrastfarve. Kile i ryg. Aftagelig ID-kortlomme. LOMMER: Brystlommer med læg og

lukning hvoraf en er med todelt blyantlomme. To forlommer. Inderlommer, en med telefonlomme. LUKKES FORTIL:

Skjult envejslynlås i plast. AFSLUTNING: Justerbar nederst i ærmet. VASK: Industrivask, EN ISO 15797.

UDGÅENDE PRODUKT ELLER FARVE, KAN VÆRE UDSOLGT!

1404

INDUSTRI BUKS

7104

1800 65% polyester, 35% bomuld, twill, 240 g/m²

2499 Khaki/Sort, 8985 Marineblå/Koboltblå, 8994 Marineblå/Grå, 9499 Grå/Sort, 9956 Sort/

Rød, 9985 Sort/Koboltblå, 9994 Sort/Grå

C44-C62, C146-C156, D96-D120

9456 Grå/Rød

C48-C62, C146-C156, D108-D116

DETALJER: Plastlynlås. Brede stropper bagerst og i siderne. Aftagelig ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer med

lukning. Lårlomme med telefonlomme, ID-kortlomme og blyantlommer. Sidelommer. Tommestoklomme. VASK:

Industrivask, EN ISO 15797.

6054

INDUSTRI KEDELDRAGT

1800 65% polyester, 35% bomuld, twill, 240 g/m²

8985 Marineblå/Koboltblå, 8994 Marineblå/Grå, 9499 Grå/Sort, 9956 Sort/Rød, 9985 Sort/

Koboltblå, 9994 Sort/Grå

C44-C62

FUNKTIONALITET: Stretch i ryggen. DETALJER: Skulderpartier i kontrastfarve. Kile i ryg. Justerbar i linning. Aftagelig

ID-kortlomme. LOMMER: Baglomme med lukning. Lårlomme med ekstra lomme og blyantlomme. Brystlommer med

læg og lukning hvoraf en er med todelt blyantlomme. Tommestoklomme. LUKKES FORTIL: Frontlukning med

knapper og velcro. AFSLUTNING: Justerbar nederst i ærmet. VASK: Industrivask, EN ISO 15797.

499,-

409,-

699,-


91

INDUSTRI/SERVICE

INDUSTRI KOLLEKTION

UDGÅENDE PRODUKT ELLER FARVE, KAN VÆRE UDSOLGT!

3164

INDUSTRI VEST

1800 65% polyester, 35% bomuld, twill, 240 g/m²

2499 Khaki/Sort, 9456 Grå/Rød, 9956 Sort/Rød

S-XXL

DETALJER: Skulderpartier i kontrastfarve. Kile i ryg. Aftagelig ID-kortlomme. LOMMER: Brystlommer med læg og

lukning hvoraf en er med todelt blyantlomme, forsynet med ribbånd til ekstra værktøj. To forlommer. Inderlommer, en

med telefonlomme. LUKKES FORTIL: Skjult envejslynlås i plast. VASK: Industrivask, EN ISO 15797.

UDGÅENDE PRODUKT ELLER FARVE, KAN VÆRE UDSOLGT!

2664

INDUSTRI OVERALL

1800 65% polyester, 35% bomuld, twill, 240 g/m²

8994 Marineblå/Grå

C44-C64, C144-C154, D96-D120

2499 Khaki/Sort

C44-C58, C144-C156, D96-D120

DETALJER: Justerbar i linning. Metalfri spænde. Aftagelig ID-kortlomme. Justerbare seler med elastik. LOMMER:

Baglommer med lukning. Lårlomme med telefonlomme, ID-kortlomme og blyantlommer. Brystlomme med lukning i

kontrastfarve og blyantlomme. Inderlomme med lynlås. Sidelommer. Tommestoklomme. VASK: Industrivask, EN ISO

15797.

3324

POLOSHIRT

3390

1050 60% bomuld, 40% polyester, piké, 220 g/m²

1000 Hvid, 1094 Hvid/Grå, 1098 Hvid/Mørk Grå, 2499 Khaki/Sort, 5699 Rød/Sort, 8599

Koboltblå/Sort, 8699 Mørk Marineblå/Sort, 8900 Marineblå, 8933 Marineblå/High Vis Gul,

8985 Marineblå/Koboltblå, 8994 Marineblå/Grå, 9400 Grå, 9456 Grå/Rød, 9699 Mellemgrå/

Sort, 9900 Sort, 9933 Sort/High Vis Gul, 9956 Sort/Rød, 9985 Sort/Koboltblå, 9994 Sort/Grå,

9996 Sort/Mellemgrå, 9998 Sort/Mørk Grå

XS-4XL

9499 Grå/Sort

XXS-4XL

DETALJER: Halsåbning med knapper. Ribstrikket krave. Slids i siderne. Forstærkede skuldersyninger. Forstærket

nakkesøm. AFSLUTNING: Ribkant nederst i ærmet.

389,-

229,-

NY FARVE!

3353

SWEATSHIRT HALF ZIP

1158 100% bomuld, french terry, 320 g/m²

1094 Hvid/Grå, 1098 Hvid/Mørk Grå, 5699 Rød/Sort, 8599 Koboltblå/Sort, 8699 Mørk

Marineblå/Sort, 8933 Marineblå/High Vis Gul, 8985 Marineblå/Koboltblå, 8994 Marineblå/

Grå, 9699 Mellemgrå/Sort, 9933 Sort/High Vis Gul, 9956 Sort/Rød, 9985 Sort/Koboltblå,

9994 Sort/Grå, 9996 Sort/Mellemgrå, 9998 Sort/Mørk Grå

XS-4XL

DETALJER: Skulderpartier i kontrastfarve. Høj krave med lynlås. AFSLUTNING: Ribkant i linning. Ribkant nederst i

ærmet.

449,-

549,-


92

INDUSTRI/SERVICE

INDUSTRI

4054

INDUSTRI JAKKE BOMULD

1210 100% bomuld, twill, 320 g/m²

8884 Marineblå/Kongeblå, 9994 Sort/Grå

S-4XL

DETALJER: Skulderpartier i kontrastfarve. Kile i ryg. Aftagelig ID-kortlomme. LOMMER: Brystlommer med læg og

lukning hvoraf en er med todelt blyantlomme. To forlommer. Inderlommer, en med telefonlomme. LUKKES FORTIL:

Skjult envejslynlås i plast. AFSLUTNING: Justerbar nederst i ærmet.

1404

INDUSTRI BUKS BOMULD

1210 100% bomuld, twill, 320 g/m²

8884 Marineblå/Kongeblå, 9994 Sort/Grå

C44-C62, C146-C156, D96-D120

DETALJER: Plastlynlås. Brede stropper bagerst og i siderne. Aftagelig ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer med

lukning. Lårlomme med telefonlomme, ID-kortlomme og blyantlommer. Sidelommer. Tommestoklomme.

INDVENDIGE

KNÆLOMMER

6054

INDUSTRI KEDELDRAGT BOMULD

1210 100% bomuld, twill, 320 g/m²

8884 Marineblå/Kongeblå, 9994 Sort/Grå

C44-C62

FUNKTIONALITET: Stretch i ryggen. DETALJER: Skulderpartier i kontrastfarve. Kile i ryg. Justerbar i linning. Aftagelig

ID-kortlomme. LOMMER: Baglomme med lukning. Lårlomme med ekstra lomme og blyantlomme. Brystlommer med

læg og lukning hvoraf en er med todelt blyantlomme. Tommestoklomme. LUKKES FORTIL: Skjult tovejslynlås i plast.

AFSLUTNING: Justerbar nederst i ærmet.

2665

INDUSTRI OVERALL BOMULD

1210 100% bomuld, twill, 320 g/m²

8884 Marineblå/Kongeblå, 9994 Sort/Grå

C44-C64, C144-C156, D96-D120

DETALJER: Justerbar i linning. Metalfri spænde. Aftagelig ID-kortlomme. Justerbare seler med elastik. LOMMER:

Baglommer med lukning. Lårlomme med telefonlomme, ID-kortlomme og blyantlommer. Brystlomme med lukning i

kontrastfarve og blyantlomme. Inderlomme med lynlås. Indvendige knælommer. Sidelommer. Tommestoklomme.

CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4057.

569,-

459,-

709,-

649,-


94

INDUSTRI/SERVICE

INDUSTRI

6151

KEDELDRAGT MED KNÆLOMMER

1000 100% bomuld, twill, 240 g/m²

8800 Marineblå, 9900 Sort

C44-C60

DETALJER: Metalknapper. Justerbar elastik i linning. Forstærket syning i

skridtet. LOMMER: Baglommer er forstærkede. Brystlommer med lukning.

Udvendig knælomme. Tommestoklomme. LUKKES FORTIL: Frontlukning

med patentknapper. AFSLUTNING: Justerbar nederst i ærmet.

CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027

og 4057.

6151

KEDELDRAGT MED KNÆLOMMER

1100 100 % bomuld, twill, 320 gm²

8800 Marineblå

C44-C64, D96-D128

DETALJER: Metalknapper. Justerbar elastik i linning. Forstærket syning i

skridtet. LOMMER: Baglommer er forstærkede. Brystlommer med lukning.

Udvendig knælomme. Tommestoklomme. LUKKES FORTIL: Frontlukning

med patentknapper. AFSLUTNING: Justerbar nederst i ærmet.

CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027

og 4057.

449,-

479,-

589,-

6270

KEDELDRAGT

1800 65% polyester, 35% bomuld, twill, 240 g/m²

8900 Marineblå

C44-C62

9900 Sort

C44-C62, D100-D116

8500 Koboltblå

C44-C64, D96-D124

DETALJER: Justerbar elastik i linning. Forstærket syning i skridtet.

LOMMER: Baglommer er forstærkede. Brystlommer, en med lukning og

knappelukning, en blyantlomme. Sidelommer. Tommestoklomme. LUKKES

FORTIL: Skjult tovejslynlås i metal. AFSLUTNING: Justerbar nederst i

ærmet.

NYHED!

6120

LEVNEDSMIDDEL KEDELDRAGT

1800 65% polyester, 35% bomuld, twill, 240 g/m²

1000 Hvid, 5600 Rød, 8500 Koboltblå

C44-C64

DETALJER: Justerbar elastik i linning. LOMMER: Indvendig brystlommer, en af dem med lynlås. LUKKES FORTIL:

Skjult tovejslynlås i plast. AFSLUTNING: Elastik i benafslutning. Elastik nederst i ærmet. VASK: Industrivask, EN ISO

15797.

489,-

639,-

2610

OVERALL

1800 65% polyester, 35% bomuld, twill, 240 g/m²

9900 Sort

C44-C64, C144-C150

9400 Grå

C44-C64, C144-C154, D96-D120

DETALJER: Plastlynlås. Hammerstrop i siden. Metalknapper. Justerbar i linning. Metalfri spænde. LOMMER:

Baglomme med lukning. Brystlomme med lukning og blyantlomme. Inderlomme med lynlås. Sidelommer.

Tommestoklomme med blyantlomme.


95

INDUSTRI/SERVICE

INDUSTRI

1725

INDUSTRI BUKS

1800 65% polyester, 35% bomuld, twill, 240 g/m²

8900 Marineblå, 9400 Grå, 9900 Sort

C44-C62, C146-C156, D96-D124

8500 Koboltblå

C44-C64, C146-C156, D96-D124

DETALJER: Metallynlås. Stropper. Plastknapper. Elastik i linning. Forstærket syning i skridtet. LOMMER: Baglommer.

Lårlomme med blyantlomme. Sidelommer. Indvendig tommestoklomme.

1725

INDUSTRI BUKS

1210 100% bomuld, twill, 320 g/m²

8800 Marineblå

C44-C62, C146-C156, D96-D124

DETALJER: Metallynlås. Stropper. Plastknapper. Elastik i linning. Forstærket syning i skridtet. LOMMER: Baglommer.

Lårlomme med blyantlomme. Sidelommer. Indvendig tommestoklomme.

339,-

379,-


FLAMMEHÆMMENDE

1461 FLAMMEHÆMMENDE HÅNDVÆRKER BUKS, 3483 FLAMMEHÆMMENDE T-SHIRT LANG ÆRME INHERENT, 2840 ARBEJDSHANDSKER

VARMEBESKYTTENDE


1587

MULTINORM BUKS INHERENT MED STRETCH

EN 1149-5

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1

EN ISO 20471, KLASSE 2

IEC 61482-2, KLASSE 1

ATPV=10.7 CAL/CM2

INHERENT

STRETCH PANEL I

SKRIDT OG PÅ BAGDELEN

KNÆLOMMER MED CORDURA®/

KEVLAR®/PROTAL®-FORSTÆRKNING

KAN FORLÆNGES TIL

C-100 STØRRELSER

(EKSTRA BENLÆNGDE)


99

ANTI-FLAME

EN ISO 14116

EN ISO 11611

Beskyttelsesbeklædning certificeret i henhold til EN

ISO 11611 beskytter brugeren mod stænk af metal

og kort kontakt med fl ammer. Beklædningsgenstande

certificeret til denne standard er velegnet til

brugere, der arbejder med svejsninger eller lignende

arbejde. Beklædningen er klassificeret i henhold til

dens beskyttelseskapacitet for de forskellige svejsemetoder,

som genererer mere eller mindre høje

niveauer af stænk og strålevarme.

Klasse 1 – Beskyttelse mod svejsemetoder med lav risiko og situationer, som

forårsager mindre stænk og strålingsvarme.

Klasse 2 – Beskyttelse mod mere risikofyldte svejsemetoder og situationer, som

forårsager mere stænk og strålevarme.

(A) Opfylder kravene for begrænset fl ammespredning

(A1) Overfl ade antændelsesmetoden.

(A2) Kant antændelsesmetoden.

EN ISO 11612

Beskyttelsesbeklædning certificeret i henhold til EN ISO

11612 beskytter brugeren mod kortvarig kontakt med

varme og fl ammer. Varmen kan være konvektiv varme,

strålevarme, metalsprøjt eller en kombination deraf.

Beklædningen er klassificeret i henhold til følgende

parametrene:

(A) Tøjet påfylder kravene for begrænset fl ammespredning.

(A1) Overflade antændelsesmetoden.

(A2) Kant antændelsesmetoden.

(B) Tøjet beskytter mod overførselsvarme. 1 til 3.

(C) Tøjet beskytter mod varmestråling, 20 kW/m2. 1 til 4.0

(D) Tøjet beskytter mod stænk af smeltet aluminium. 1 til 3.

(E) Tøjet beskytter mod stænk af smeltet metal. 1 til 3.

(F) Tøjet beskytter mod kontaktvarme, 1 til 3.

Beskyttelsesbeklædning i overensstemmelse med denne internationale standard er

beregnet til at beskytte brugeren i tilfælde af lejlighedsvis og kortvarig kontakt med

små fl ammer under forhold, hvor der ikke er nogen væsentlig varmerisiko og hvor der

ikke er andre varme typer.

Beskyttelsesbeklædning, der opfylder EN ISO 14116, kan bestå af flere separate

beklædningsstykker eller et enkelt beklædningsstykke med ét eller flere lag. Alle

kombinationer, der hævder at opfylde denne standard, skal have opnået et indeks for

begrænset fl ammespredning på 1, 2 eller 3, når de testes for overensstemmelse med

ISO 15025.

Flammespredningsindeks

• Indeks 1 (flammespredning, flammerester og egenskaber for efterglødning)

• Indeks 2 (indeks 1 + egenskaber for dannelse af huller)

• Indeks 3 (indeks 2 + egenskaber for restfl ammer)

Et beklædningsgenstand med indeks 1 (laveste niveau) må ikke komme i kontakt med

huden og må kun bæres uden på en beklædningsgenstand af indeks 2 eller 3.

IEC 61482-2

Tøj, som er certificeret i henhold til IEC 61482-2

har en beskyttelsesværdi mod termiske risici ved

en lysbueulykke. Beskyttelsesegenskaberne er

beregnet til at forhindre forekomsten af andengradsforbrændinger.

Øvrige risici ved lysbue, som

standarden ikke tager hensyn til, er metalsplitter,

trykbølger, elektrisk stød og sundhedsskadelige

gasser som opstår, når materialer fordamper.

IEC 61482-1-1

Open Arc test: Ved denne test udsættes materialer

og tøj for en åben lysbue. Hvert enkelt materiale eller

materialekombination får et resultat som angives

i kal/cm² (kalorieværdi). Værdien er grænsen for den

varmeenergi et materiale kan udsættes for og stadig

beskytte brugeren mod andengradsforbrændinger,

ATPV -værdien, eller for, hvornår der opstår huller

i materialet, EBT-værdien. Både ATPV og EBT er

beregnet ud fra en beskyttelsesgrad på 50%.

I 2019 blev ATPV og EBT suppleret med en ELIM-værdi,

som i stedet angiver den øverste grænse for helt

at undgå risiko for andengradsforbrændinger

eller huller i materiale/tøj.

Jo højere kalorieværdi materialet eller tøjet har, jo

bedre er brugeren beskyttet. Det er også muligt at

udføre disse test på materialekombinationer/beklædningskombinationer

og dermed opnå en højere

beskyttelsesværdi.

IEC 61482-1-2

Boks test: Ved denne testmetode testes materiale

og beklædning med en direkte lysbue ved en

bestemt værdi. Spændingen er 400 V og tidsrummet

er 500 ms. Testen udføres i 2 forskellige klasser.

Når testen er gennemført, bliver resultatet

godkendt eller ikke godkendt. Der kræves ofte

kombinationer af forskelligt tøj eller foret tøj for at

bestå Boks test klasse 2.

Lysbue

Klasse 1/APC1 4kA – 168 kJ (400v) 500 ms

Klasse 2/APC2 7kA – 320 kJ (400v) 500 ms

EN ISO 13034

Tid

Beskyttelsesbeklædning i henhold til EN 13034

beskytter mod flydende kemikalier og er beregnet

til brug ved tilstrækkelig lav risikovurdering, og hvis

en komplet beskyttelsesbarriere mod væske ikke er

nødvendig. En lav risiko kunne være potentiel eksponering

for små mængder spray eller tilfældige sprøjt

i små mængder.

2 typer af test:

TYPE 6 - Beskyttelse af krop og lemmer. Test på et komplet stykke tøj.

TYPE PB6 - Beskyttelse af visse kropsdele. Ikke fuld testet. Alt beklædning PB(6)

bør anvendes i kombination med andet tøj for at beskytte hele kroppen.

EN 1149-5

Beskyttelsesbeklædning certificeret i henhold til

EN 1149-5 til- lader bortledning af elektro statiske

ladninger og reducerer risikoen for gnister.

Beklædningen skal bruges som en del af et fuldt

jordet system for at forhindre udledning.


100

FLAMMEHÆMMENDE

MULTINORM INHERENT

INHERENT

LIGHTWEIGHT

Kvalitet 1512 er et inherent materiale, hvilket indebærer, at de

flamme hæmmende beskyttende egenskaber er indbygget i fibrene.

Flammebeskyttelsen sidder i molekylestrukturen i fibrene og kan

hverken slides eller vaskes væk. Inherent tøj bliver dermed slidstærkt,

let, behageligt og sikrer anti-flame beskyttelse i hele tøjets levetid.

Materialet lever op til standarderne EN 1149-3, EN ISO 11611 klasse 1,

A1+A2, EN ISO 11612 A1+A2,B1,C1,E1,F1, EN 61482-1-1 ATPV=11,9cal/

cm², EN 61482-1-2 klasse 1, EN 13034, EN ISO 20471, HAF: 79,3%,

LOI:29,6%.

Vi anbefaler industrivask for at sikre en længere levetid. Reflekserne

er designet til at kunne holde til kraftigt slid og industrivask. Følg

vaskerådene og undgå skyllemiddel og vaskemiddel med blegemiddel,

hvis tøjet ikke vaskes professionelt.

4089

MULTINORM JAKKE INHERENT

1512 44% modacryl, 30% bomuld, 20% FR polyamid, 5% aramid, 1% antistatisk, ripstop,

flammehæmmende, antistatisk, 260 g/m²

3389 High Vis Gul/Marineblå

XS-4XL

4969

DETALJER: Skulderpartier i kontrastfarve. Udvendige certificeringsetiketter. Strop placeret på begge sider af brystet

til placering af gasdetektor / oxygenmåler / mikrofon. Høj krave med lynlås. LOMMER: Brystlomme med D-ring.

Brystlommer med skjult lynlås. Tildækkede sidelommer med skjulte metal knapper. LUKKES FORTIL: Frontlukning

med skjult metal trykknapper. Kraftig skjult envejslynlås i metal. REFLEKS: Flammehæmmende refleks påsyet med

dobbelt søm. Reflekser på skuldre. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Justerbar linning med velcro. Justerbar nederst i

ærmet med velcro. VASK: Industrivask, EN ISO 15797. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN 13034 PB [6]. EN ISO 20471,

XS-S klasse 2, M-> klasse 3. Sammen med model 1488, 1489, 1588, 1589 eller 2889 opnår klasse 3 i henhold til EN

ISO 20471. EN ISO 11611, klasse 1 A1+A2. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1. IEC 61482-2, klasse 1. ATPV: 11,9 cal/

cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%.

1588

MULTINORM BUKS INHERENT

1512 44% modacryl, 30% bomuld, 20% FR polyamid, 5% aramid, 1% antistatisk, ripstop,

flammehæmmende, antistatisk, 260 g/m²

3389 High Vis Gul/Marineblå

C44-C64, C146-C156, D92-D124

7189

DETALJER: Udvendige certificeringsetiketter. Metallynlås. Stropper, hvoraf en er med D-ring. Skjulte knapper.

Aftagelig ID-kortlomme til flammehæmmende beklædning. LOMMER: Baglommer med forstærket læg og lukning.

Lårlomme med læg, lukning og blyantlomme, ekstra lomme, telefonlomme og ID-kortlomme. Skrå forlommer.

Udvendig knælomme. Tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA®/Kevlar®/

Protal® - forstærkning på knæ. REFLEKS: Flammehæmmende refleks påsyet med dobbelt søm. AFSLUTNING:

Justerbar benvidde med plastknapper. VASK: Industrivask, EN ISO 15797. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN 13034

PB [6]. EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027 og 4057. EN ISO 20471, Klasse 2. Samme med model

4089 XS-S opnår klasse 3 i henhold til EN ISO 20471. EN ISO 11611, klasse 1 A1+A2. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1,

F1. IEC 61482-2, klasse 1. ATPV: 11,9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%.

1789,-

1649,-

1589

MULTINORM BUKS INHERENT

1512 44% modacryl, 30% bomuld, 20% FR polyamid, 5% aramid, 1% antistatisk, ripstop,

flammehæmmende, antistatisk, 260 g/m²

3389 High Vis Gul/Marineblå

C44-C64, C146-C156, D92-D124

DETALJER: Udvendige certificeringsetiketter. Metallynlås. Stropper, hvoraf en er med D-ring. Skjulte knapper.

Aftagelig ID-kortlomme til flammehæmmende beklædning. LOMMER: Baglommer med forstærket læg. Lårlomme

med læg, telefonlomme og blyantlomme. Skrå forlommer. Udvendig knælomme. Forstærkede, tredelte sømlommer

foran. Tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA®/Kevlar®/Protal® - forstærkning

på knæ. REFLEKS: Flammehæmmende refleks påsyet med dobbelt søm. AFSLUTNING: Justerbar

benvidde med plastknapper. VASK: Industrivask, EN ISO 15797. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN

14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027 og 4057. EN ISO 20471, Klasse 2. Samme med model 4089 XS-S

opnår klasse 3 i henhold til EN ISO 20471. EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,F1. IEC 61482-2, klasse 1. ATPV: 11,9 cal/cm²,

HAF: 79,3%, LOI: 29,6%.

1749,-


101

FLAMMEHÆMMENDE

MULTINORM INHERENT

1488

MULTINORM BUKS INHERENT

1512 44% modacryl, 30% bomuld, 20% FR polyamid,

5% aramid, 1% antistatisk, ripstop, flammehæmmende,

antistatisk, 260 g/m²

8933 Marineblå/High Vis Gul

C44-C64, C146-C156, D92-D124

7188

DETALJER: Udvendige certificeringsetiketter. Metallynlås. Stropper, hvoraf

en er med D-ring. Skjulte knapper. Aftagelig ID-kortlomme til

flammehæmmende beklædning. LOMMER: Baglommer med forstærket

læg og lukning. Lårlomme med læg, telefonlomme og blyantlomme.

Lårlomme med lukning og trykknap. Skrå lommer. Udvendig knælomme.

Forstærket tommestoklomme med knivholder og blyantlomme.

FORSTÆRKNING: CORDURA®/Kevlar®/Protal® - forstærkning på knæ.

REFLEKS: Flammehæmmende refleks påsyet med dobbelt søm.

AFSLUTNING: Justerbar benvidde med plastknapper. VASK: Industrivask,

EN ISO 15797. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN 13034 PB [6]. EN

14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027 og 4057. EN ISO

20471, Klasse 1. Samme med model 4089 XS-S opnår klasse 3 i henhold til

EN ISO 20471. EN ISO 11611, klasse 1 A1+A2. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1,

E1, F1. IEC 61482-2, klasse 1. ATPV: 11,9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%.

1489

MULTINORM BUKS INHERENT

1512 44% modacryl, 30% bomuld, 20% FR polyamid,

5% aramid, 1% antistatisk, ripstop, flammehæmmende,

antistatisk, 260 g/m²

8933 Marineblå/High Vis Gul

C44-C64, C146-C156, D92-D124

DETALJER: Udvendige certificeringsetiketter. Metallynlås. Stropper, hvoraf

en er med D-ring. Skjulte knapper. Aftagelig ID-kortlomme til

flammehæmmende beklædning. LOMMER: Baglommer med forstærket

læg. Lårlomme med læg, telefonlomme og blyantlomme. Skrå forlommer.

Udvendig knælomme. Forstærkede, tredelte sømlommer foran.

Tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING:

CORDURA®/Kevlar®/Protal® - forstærkning på knæ. REFLEKS:

Flammehæmmende refleks påsyet med dobbelt søm. AFSLUTNING:

Justerbar benvidde med plastknapper. VASK: Industrivask, EN ISO 15797.

CERTIFICERING: EN 1149-5. EN 14404:2004+A1:2010 sammen med

knæpuder 4027 og 4057. EN ISO 20471, Klasse 1. Samme med model 4089

XS-S opnår klasse 3 i henhold til EN ISO 20471. EN ISO 11612

A1,A2,B1,C1,F1. IEC 61482-2, klasse 1. ATPV: 11,9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI:

29,6%.

1989,-

1459,-

1659,-

3089

MULTINORM VEST INHERENT

1512 44% modacryl, 30% bomuld, 20% FR polyamid,

5% aramid, 1% antistatisk, ripstop, flammehæmmende,

antistatisk, 260 g/m²

3300 High Vis Gul

S-4XL

DETALJER: Udvendige certificeringsetiketter. D-ring. LOMMER:

Løsthængende brystlommer med sikkerhedsstrop, en med klap og metal

trykknap, en åben med blyantlomme og med værktøjsstropper. Forlommer

med lukning. Forstærkede, tredelte sømlommer foran. Sømlommer - for og

bag. LUKKES FORTIL: Kraftig skjult envejslynlås i metal. REFLEKS:

Flammehæmmende refleks påsyet med dobbelt søm. VASK: Industrivask,

EN ISO 15797. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN ISO 20471, Klasse 2. EN ISO

11612 A1,A2,B1,C1,F1. IEC 61482-2, klasse 1. ATPV: 11,9 cal/cm², HAF:

79,3%, LOI: 29,6%.

2669,-

1329,-

2889

MULTINORM OVERALL INHERENT

1512 44% modacryl, 30% bomuld, 20% FR polyamid,

5% aramid, 1% antistatisk, ripstop, flammehæmmende,

antistatisk, 260 g/m²

3389 High Vis Gul/Marineblå

C46-C64, D92-D120

DETALJER: Udvendige certificeringsetiketter. Metallynlås. Stropper, hvoraf

en er med D-ring. Skjulte knapper. Justerbar i linning. Aftagelig

ID-kortlomme til flammehæmmende beklædning. Justerbare seler med

elastik. LOMMER: Baglommer med forstærket læg og lukning. Lårlomme

med læg, telefonlomme og blyantlomme. Brystlomme med lukning og

blyantlomme. Skrå forlommer. Udvendig knælomme. Forstærket

tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING:

CORDURA®/Kevlar®/Protal® - forstærkning på knæ. REFLEKS:

Flammehæmmende refleks påsyet med dobbelt søm. AFSLUTNING:

C-størrelser kan forlænges til ekstra benlængde. VASK: Industrivask, EN

ISO 15797. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN 13034 PB [6]. EN

14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027 og 4057. EN ISO

20471, Klasse 2. Samme med model 4089 XS-S opnår klasse 3 i henhold til

EN ISO 20471. EN ISO 11611, klasse 1 A1+A2. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1,

E1, F1. IEC 61482-2, klasse 1. ATPV: 11,9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%.

NYHED!

2888

MULTINORM OVERALL INHERENT

1512 44% modacryl, 30% bomuld, 20% FR polyamid,

5% aramid, 1% antistatisk, ripstop, flammehæmmende,

antistatisk, 260 g/m²

8933 Marineblå/High Vis Gul

C46-C64, D92-D120

DETALJER: Udvendige certificeringsetiketter. Metallynlås. Stropper, hvoraf

en er med D-ring. Justerbar i linning. Aftagelig ID-kortlomme til

flammehæmmende beklædning. Justerbare seler med elastik. LOMMER:

Baglommer med forstærket læg og lukning. Lårlomme med læg, telefonlomme

og blyantlomme. Brystlomme med lukning og blyantlomme. Skrå

forlommer. Udvendig knælomme. Tommestoklomme med knivholder og

blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA®/Kevlar®/Protal® - forstærkning

på knæ. REFLEKS: Flammehæmmende refleks påsyet med dobbelt

søm. VASK: Industrivask, EN ISO 15797. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN

13034 PB [6]. EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027 og

4057. EN ISO 20471, Klasse 1. EN ISO 11611, klasse 1 A1+A2. EN ISO 11612

A1, A2, B1, C1, E1, F1. IEC 61482-2, APC 1. ATPV - 11,9 cal/cm².

1929,-

6089

MULTINORM KEDELDRAGT INHERENT

1512 44% modacryl, 30% bomuld, 20% FR polyamid,

5% aramid, 1% antistatisk, ripstop, flammehæmmende,

antistatisk, 260 g/m²

3389 High Vis Gul/Marineblå

C46-C64, D92-D120

DETALJER: Skulderpartier i kontrastfarve. Udvendige certificeringsetiketter.

Strop placeret på begge sider af brystet til placering af gasdetektor /

oxygenmåler / mikrofon. Høj krave med lynlås. Justerbar i linning. Aftagelig

ID-kortlomme til flammehæmmende beklædning. LOMMER: Baglommer

med forstærket læg og lukning. Lårlomme med læg, telefonlomme og

blyantlomme. Brystlomme med skjult metal lynlås. Åbning med klap for

adgang til beklædning inderst. Forlomme med klap og trykknap.

Knælommer. Udvendig knælomme. Forstærket tommestoklomme med

knivholder og blyantlomme. LUKKES FORTIL: Frontlukning med skjult

metal trykknapper. Kraftig skjult tovejslynlås i metal. FORSTÆRKNING:

CORDURA®/Kevlar®/Protal® - forstærkning på knæ. REFLEKS:

Flammehæmmende refleks påsyet med dobbelt søm. AFSLUTNING:

C-størrelser kan forlænges til ekstra benlængde. Justerbar nederst i ærmet

med velcro. VASK: Industrivask, EN ISO 15797. CERTIFICERING: EN

1149-5. EN 13034 PB [6]. EN 14404:2004+A1:2010 sammen med

knæpuder 4027 og 4057. EN ISO 20471, Klasse 3. EN ISO 11611, klasse 1

A1+A2. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1. IEC 61482-2, klasse 1. ATPV:

11,9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%.


102

FLAMMEHÆMMENDE

MULTINORM INHERENT

KAN FORLÆNGES

TIL C-100

STØRRELSE

(EKSTRA

BENLÆNGDE)

NYHED!

1787

MULTINORM BUKS INHERENT MED STRETCH

1512 44% modacryl, 30% bomuld, 20% FR polyamid, 5% aramid, 1% antistatisk, ripstop,

flammehæmmende, antistatisk, 260 g/m²

8933 Marineblå/High Vis Gul

C44-C64, D88-D124

FUNKTIONALITET: Stretchpaneler i skridt og på bagsiden. Formsyede ben. DETALJER: Udvendige certificeringsetiketter.

Metallynlås. Stropper, hvoraf en er med D-ring. Aftagelig ID-kortlomme til flammehæmmende beklædning.

LOMMER: Baglomme. Lårlomme med læg, klap og telefonlomme. Indstikslommer. Udvendig knælomme. Forstærket

tommestoklomme med mulighed for 2 placeringer af kniv og en blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA®/

Kevlar®/Protal® - forstærkning på knæ. REFLEKS: Flammehæmmende refleks påsyet med dobbelt søm.

AFSLUTNING: C-størrelser kan forlænges til ekstra benlængde. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN

14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027 og 4057. EN ISO 20471, Klasse 1. EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1.

IEC 61482-2, APC 1. ATPV - 10,7 cal/cm².

KAN FORLÆNGES

TIL C-100

STØRRELSE

(EKSTRA

BENLÆNGDE)

7187 NYHED!

7191

1788

MULTINORM BUKS INHERENT MED STRETCH

1949,-

1512 44% modacryl, 30% bomuld, 20% FR polyamid, 5% aramid, 1% antistatisk, ripstop,

flammehæmmende, antistatisk, 260 g/m²

3389 High Vis Gul/Marineblå

C44-C64, D88-D124

FUNKTIONALITET: Stretchpaneler i skridt og på bagsiden. Formsyede ben. DETALJER: Udvendige certificeringsetiketter.

Metallynlås. Stropper, hvoraf en er med D-ring. Aftagelig ID-kortlomme til flammehæmmende beklædning.

LOMMER: Baglomme. Lårlomme med læg, klap og telefonlomme. Indstikslommer. Udvendig knælomme. Forstærket

tommestoklomme med mulighed for 2 placeringer af kniv og en blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA®/

Kevlar®/Protal® - forstærkning på knæ. REFLEKS: Flammehæmmende refleks påsyet med dobbelt søm.

AFSLUTNING: C-størrelser kan forlænges til ekstra benlængde. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN

14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027 og 4057. EN ISO 20471, Klasse 2. EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1.

IEC 61482-2, APC 1. ATPV - 10,7 cal/cm².

2049,-

KAN FORLÆNGES

TIL C-100

STØRRELSE

(EKSTRA

BENLÆNGDE)

1587

MULTINORM BUKS INHERENT MED STRETCH

1512 44% modacryl, 30% bomuld, 20% FR polyamid,

5% aramid, 1% antistatisk, ripstop, flammehæmmende,

antistatisk, 260 g/m²

3389 High Vis Gul/Marineblå

C44-C64, D92-D124

FUNKTIONALITET: Stretchpaneler i skridt og på bagsiden. Formsyede ben.

DETALJER: Udvendige etiketter. Metallynlås. Stropper, hvoraf en er med

D-ring. Skjulte knapper. Aftagelig ID-kortlomme til flammehæmmende

beklædning. LOMMER: Baglomme. Lårlomme med læg, klap og

telefonlomme. Indstikslommer. Knælommer. Udvendig knælomme.

Forstærkede, tredelte sømlommer foran. Forstærket tommestoklomme

med mulighed for 2 placeringer af kniv og en blyantlomme. FORSTÆRK-

NING: CORDURA®/Kevlar®/Protal® - forstærkning på knæ. REFLEKS:

Flammehæmmende refleks påsyet med dobbelt søm. AFSLUTNING:

C-størrelser kan forlænges til ekstra benlængde. CERTIFICERING: EN

1149-5. EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027 og 4057.

EN ISO 20471, Klasse 2. EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1. Arc rating: 10,7 cal/

cm² (vedr. stretch materiale). IEC 61482-2, klasse 1.

2339,-

KAN FORLÆNGES

TIL C-100

STØRRELSE

(EKSTRA

BENLÆNGDE)

1487

MULTINORM BUKS INHERENT MED STRETCH

1512 44% modacryl, 30% bomuld, 20% FR polyamid,

5% aramid, 1% antistatisk, ripstop, flammehæmmende,

antistatisk, 260 g/m²

8933 Marineblå/High Vis Gul

C44-C64, D92-D124

FUNKTIONALITET: Stretchpaneler i skridt og på bagsiden. Formsyede ben.

DETALJER: Udvendige certificeringsetiketter. Metallynlås. Stropper, hvoraf

en er med D-ring. Skjulte knapper. Aftagelig ID-kortlomme til

flammehæmmende beklædning. LOMMER: Baglomme. Lårlomme med læg,

klap og telefonlomme. Indstikslommer. Udvendig knælomme. Forstærkede,

tredelte sømlommer foran. Forstærket tommestoklomme med mulighed for

2 placeringer af kniv og en blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA®/

Kevlar®/Protal® - forstærkning på knæ. REFLEKS: Flammehæmmende

refleks påsyet med dobbelt søm. AFSLUTNING: C-størrelser kan forlænges

til ekstra benlængde. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN

14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027 og 4057. EN ISO

20471, Klasse 1. EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1. IEC 61482-2, klasse 1. ATPV:

10,7 cal/cm², HAF 72,5% (stretch materiale).

1599,-

2239,-

KAN FORLÆNGES

TIL C-100

STØRRELSE

(EKSTRA

BENLÆNGDE)

1486

FLAMMEHÆMMENDE BUKS INHERENT MED

STRETCH

1512 44% modacryl, 30% bomuld, 20% FR polyamid,

5% aramid, 1% antistatisk, ripstop, flammehæmmende,

antistatisk, 260 g/m²

8900 Marineblå

C44-C64, D92-D124

FUNKTIONALITET: Stretch i skridet, på knæ og bagdel. Formsyede ben.

DETALJER: Udvendige etiketter. Metallynlås. Stropper, hvoraf en er med

D-ring. Skjulte knapper. Aftagelig ID-kortlomme til flammehæmmende

beklædning. LOMMER: lårlommer med knaplukning. lårlommer med læg,

telefonlomme og blyantlomme. Indstikslommer. AFSLUTNING: C-størrelser

kan forlænges til ekstra benlængde. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN ISO

11612 A1, B1, C1, F1. IEC 61482-2, klasse 1. ATPV: 10,7 cal/cm², HAF 72,5%

(stretch materiale).


NYHED! KOMMER I LØBET AF 2021!

103

FLAMMEHÆMMENDE

SKALTØJ

INHERENT SKALBEKLÆDNING

For første gang lancerer Blåkläder skalbeklædning i den flammehæmmende kategori. Når man arbejder

i udsatte miljøer, kræver det den rette beklædning med lige høje krav til sikkerhed som komfort. Inden

for kategorien multinorm kommer nu Blåkläders topmoderne skaljakke og skalbuks i høj kvalitet, begge

inherent flammehæmmende, hvilket betyder, at den flammehæmmende beskyttelse er indbygget i

fibrene.

Den vind- og vandtætte high vis skaljakke 4088 er en metal- og polyesterfri jakke, som garanterer den

bedst mulige kombination af flammehæmmende beskyttelse og komfort. Skalbuks 1881 er vind- og

vandtæt, således at man uden problemer kan arbejde i alle typer vejr og udsatte miljøer året rundt.

Selerne kan tages af og kan reguleres efter behov, hvilket giver ekstra støtte og komfort.

NYHED!

4088

MULTINORM SKALJAKKE

1532 40% modacryl, 37% FR viscose, 22% regenereret viscose, 2% antistatisk, lamineret,

vind- og vandtæt, åndbar, flammehæmmende, antistatisk, 230 g/m2

3389 High Vis Gul/Marineblå

XS-4XL

FUNKTIONALITET: Metalfri. Vand- og smudsafvisende yderstof. Vindtæt materiale med åndbar funktion. Formsyede

ærmer. DETALJER: Udvendige certificeringsetiketter. Strop placeret på begge sider af brystet til placering af

gasdetektor / oxygenmåler / mikrofon. Plasttrykknapper. Skjulte knapper. Fleeceforet krave. Høj krave med lynlås.

Aftagelig, justerbar hætte. Tapede syninger. D-ring. LOMMER: Brystlomme med D-ring. Brystlomme med lynlås.

Indvendig lomme. Napoleonlomme inde i frontklappen. Sidelommer med fleecefor. Sidelommer med lynlås. LUKKES

FORTIL: Frontlukning med skjulte trykknapper i plast. Kraftig skjult tovejslynlås i plast. REFLEKS: 50 mm brede

flammehæmmende reflekser. Påtrykt reflekser. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Justerbar linning med snøre. Justerbar

nederst i ærmet med velcro. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN 13034 PB [6]. EN ISO 20471, XS-M Klasse 2, L-> Klasse

3. EN ISO 20471, XS-S klasse 2, M-> klasse 3. EN 343, Klasse 4,3. EN ISO 11611 Klasse 2 A1 + A2. EN ISO 11612 A1,

A2, B1, C1, D1, E3, F1. IEC 61482-2, APC 2. ATPV - 21 cal/cm². ELIM - 19 cal/cm².

NYHED!

1881

MULTINORM SKALBUKS

1532 40% modacryl, 37% FR viscose, 22% regenereret viscose, 2% antistatisk, lamineret,

vind- og vandtæt, åndbar, flammehæmmende, antistatisk, 230 g/m2

3389 High Vis Gul/Marineblå

XS-4XL

FUNKTIONALITET: Vand- og smudsafvisende yderstof. DETALJER: Udvendige certificeringsetiketter. Plastlynlås.

Stropper. Plastknapper. Høj talje bagerst. Tapede syninger. Aftagelig ID-kortlomme til flammehæmmende

beklædning. Justerbare og aftagelige seler med elastik. LOMMER: Lårlomme med læg og lukning. Forlommer med

fleecefor. Tildækkede sidelommer med skjulte metal knapper. Udvendig knælomme. Tommestoklomme med

knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA®/Kevlar®/Protal® - forstærkning på knæ. REFLEKS:

Påtrykt reflekser. AFSLUTNING: Justerbart bukseben med oplukkelig snefang. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN

13034 PB [6]. EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 og 4032. EN ISO 20471, Klasse 2.

EN 343, Klasse 4,3. EN ISO 11611 Klasse 2 A1 + A2. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C2, D1, E3, F1. IEC 61482-2, APC 2. ATPV

- 21 cal/cm². ELIM - 19 cal/cm².

4299,-

3899,-


104

FLAMMEHÆMMENDE

INHERENT DAME

INHERENT

LIGHTWEIGHT

Kvalitet 1512 er et inherent materiale, hvilket betyder at den flammehæmmende

beskyttelse er indbygget i fibrene. Den flammehæmmende

beskyttelse kan hverken slides eller vaskes væk. Inherent tøj bliver

dermed slidstærkt, let og komfortabelt og sikrer den flammehæmmende

beskyttelse i hele tøjets levetid. Når dit arbejde stiller de højeste krav til

den bedst tænkelige flammehæmmende beskyttelse og slidstyrke, er

Blåkläders multinorm beklædning det du har brug for. Modellerne har

dame pasform og ripstop materialet giver en usædvanlig god slid- og

rivstyrke i udsatte arbejdsmiljøer.

Materialet opfylder kravene i standarderne EN 1149-3, EN ISO 11611

klasse 1, A1+A2, EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E1, F1, EN 61482-1-1 11,9

cal/ cm², EN 61482-1-2 klasse 1, EN 13034, EN ISO 20471, HAF: 79,3 %,

LOI: 29,6 %.

Vi anbefaler industrivask for at sikre en længere levetid. Reflekserne er

designet til at kunne holde til kraftigt slid og industrivask. Følg vaskerådene

og undgå skyllemiddel og vaskemiddel med blegemiddel, hvis tøjet

ikke vaskes professionelt.

4969

DAME MULTINORM JAKKE INHERENT

1512 44% modacryl, 30% bomuld, 20% FR polyamid, 5% aramid, 1% antistatisk, ripstop,

flammehæmmende, antistatisk, 260 g/m²

3389 High Vis Gul/Marineblå

XS-XXXL

FUNKTIONALITET: Mørk kontrastfarve på områder der er ekstra udsatte for at blive beskidte. Dame pasform.

DETALJER: Udvendige etiketter. Høj krave med lynlås. LOMMER: Brystlomme med D-ring. Brystlommer med skjult

lynlås. Tildækkede sidelommer med skjulte metal knapper. LUKKES FORTIL: Frontlukning med skjult metal

trykknapper. Kraftig skjult envejslynlås i metal. REFLEKS: Flammehæmmende refleks påsyet med dobbelt søm.

AFSLUTNING: Forlænget ryg. Justerbar linning med velcro. Justerbar nederst i ærmet med velcro. VASK:

Industrivask, EN ISO 15797. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN 13034 PB [6]. EN ISO 20471, Klasse 2. Sammen med

model 7189 opnås klasse 3 i henhold til EN ISO 20471. EN ISO 11611, klasse 1 A1+A2. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1,

E1, F1. IEC 61482-2, klasse 1. ATPV: 11,9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%.

7189

DAME MULTINORM BUKS INHERENT

1512 44% modacryl, 30% bomuld, 20% FR polyamid,

5% aramid, 1% antistatisk, ripstop, flammehæmmende,

antistatisk, 260 g/m²

3389 High Vis Gul/Marineblå

C34-C50, D19-D25

FUNKTIONALITET: Mørk kontrastfarve på områder der er ekstra udsatte

for at blive beskidte. Dame pasform. DETALJER: Udvendige etiketter.

Metallynlås. Stropper, hvoraf en er med D-ring. Metalknapper. Skjulte

knapper. Aftagelig ID-kortlomme til flammehæmmende beklædning.

LOMMER: Baglommer med forstærket læg og lukning. Lårlomme med

lukning og telefonlomme. Skrå forlommer. Knælommer. Forstærket

tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING:

CORDURA®/Kevlar®/Protal® - forstærkning på knæ. REFLEKS:

Flammehæmmende refleks påsyet med dobbelt søm. VASK: Industrivask,

EN ISO 15797. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN 13034 PB [6]. EN

14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027 og 4057. EN ISO

20471, Klasse 2. Sammen med model 4969 opnås klasse 3 i henhold til EN

ISO 20471. EN ISO 11611, klasse 1 A1+A2. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1,

F1. IEC 61482-2, klasse 1. .

1789,-

1649,-

7188

DAME MULTINORM BUKS INHERENT

1512 44% modacryl, 30% bomuld, 20% FR polyamid,

5% aramid, 1% antistatisk, ripstop, flammehæmmende,

antistatisk, 260 g/m²

8933 Marineblå/High Vis Gul

C34-C50, D19-D25

FUNKTIONALITET: Dame pasform. DETALJER: Udvendige etiketter.

Metallynlås. Stropper, hvoraf en er med D-ring. Skjulte knapper. Aftagelig

ID-kortlomme til flammehæmmende beklædning. LOMMER: Baglommer

med forstærket læg og lukning. Lårlomme med læg, telefonlomme og

blyantlomme. Lårlomme med lukning og trykknap. Skrå lommer.

Knælommer. Forstærket tommestoklomme med knivholder og

blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA®/Kevlar®/Protal® - forstærkning

på knæ. REFLEKS: Flammehæmmende refleks påsyet med dobbelt

søm. VASK: Industrivask, EN ISO 15797. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN

13034 PB [6]. EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027 og

4057. EN ISO 20471, Klasse 1. EN ISO 11611, klasse 1 A1+A2. EN ISO 11612

A1, A2, B1, C1, E1, F1. IEC 61482-2, klasse 1. ATPV: 11,9 cal/cm², HAF:

79,3%, LOI: 29,6%.

1459,-

NYHED!

7187

DAME MULTINORM BUKS INHERENT MED STRETCH

1512 44% modacryl, 30% bomuld, 20% FR polyamid,

5% aramid, 1% antistatisk, ripstop, flammehæmmende,

antistatisk, 260 g/m²

8933 Marineblå/High Vis Gul

C34-C50, D19-D25

FUNKTIONALITET: Stretchpaneler i skridt og på bagsiden. Formsyede ben.

DETALJER: Udvendige certificeringsetiketter. Metallynlås. Stropper, hvoraf

en er med D-ring. Elastik i linning. Aftagelig ID-kortlomme til

flammehæmmende beklædning. LOMMER: Baglomme. Lårlomme med læg,

klap og telefonlomme. Indstikslommer. Udvendig knælomme. Forstærket

tommestoklomme med mulighed for 2 placeringer af kniv og en

blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA®/Kevlar®/Protal® - forstærkning

på knæ. REFLEKS: Flammehæmmende refleks påsyet med dobbelt

søm. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN 14404:2004+A1:2010 sammen med

knæpuder 4027 og 4057. EN ISO 20471, Klasse 1. EN ISO 11612 A1, B1, C1,

F1. IEC 61482-2, APC 1. ATPV - 10,7 cal/cm².

1949,-


105

FLAMMEHÆMMENDE

INHERENT DAME

NYHED!

3494

DAME FLAMMEHÆMMENDE T-SHIRT LANG ÆRME

1761 48% modacryl, 42% bomuld, 5% aramid, 3% polyamid,

2% antistatisk, interlock, flammehæmmende, antistatisk,

250 g/m²

8933 Marineblå/High Vis Gul

XS-XXXL

DETALJER: Udvendige certificeringsetiketter. Rund hals. Slids i siderne.

REFLEKS: 50 mm brede flammehæmmende fleksible reflekser. Påtrykt

reflekser. AFSLUTNING: Ribkant nederst i ærmet. CERTIFICERING: EN

1149-5. EN ISO 20471, Klasse 1. IEC 61482-2, APC 1. ATPV - 13,1 cal/cm².

EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1.

NYHED!

7213

DAME FLAMMEHÆMMENDE UNDERTRØJE INHERENT,

78% MERINO

1075 78% uld, 20% modacryl, 2% antistiatisk, merino

interlock, flammehæmmende, 225 g/m²

9900 Sort

XS-XXXL

DETALJER: Udvendige etiketter. Ribstrikket hals. Syninger i kontrastfarve.

AFSLUTNING: Ribkant nederst i ærmet. CERTIFICERING: EN 1149-5. ISO

11612 A1, B1, C1. IEC 61482-2, klasse 1. EBT 7,3 cal/cm², HAF: 78,6%.

1825

DAME BH FLAMMEHÆMMENDE

1722 57% modakryl, 37% bomuld, 4% elastan, 2%

antistatisk, 1x1 ribstrik, flammehæmmende, 335 g/m2

8900 Marineblå

XS-XXXL

STOF: Dobbelt materiale. DETALJER: Udvendige etiketter. AFSLUTNING:

Elastik i linning. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN ISO 14116, indeks 3.

NYHED!

7191

DAME MULTINORM BUKS INHERENT MED STRETCH

1512 44% modacryl, 30% bomuld, 20% FR polyamid,

5% aramid, 1% antistatisk, ripstop, flammehæmmende,

antistatisk, 260 g/m²

3389 High Vis Gul/Marineblå

C34-C50, D19-D25

FUNKTIONALITET: Stretchpaneler i skridt og på bagsiden. Formsyede ben.

DETALJER: Udvendige certificeringsetiketter. Metallynlås. Stropper, hvoraf

en er med D-ring. Elastik i linning. Aftagelig ID-kortlomme til

flammehæmmende beklædning. LOMMER: Baglomme. Lårlomme med læg,

klap og telefonlomme. Indstikslommer. Udvendig knælomme. Forstærket

tommestoklomme med mulighed for 2 placeringer af kniv og en

blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA®/Kevlar®/Protal® - forstærkning

på knæ. REFLEKS: Flammehæmmende refleks påsyet med dobbelt

søm. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN 14404:2004+A1:2010 sammen med

knæpuder 4027 og 4057. EN ISO 20471, Klasse 2. EN ISO 11612 A1, B1, C1,

F1. IEC 61482-2, APC 1. ATPV - 10,7 cal/cm².

2049,-

7203

DAME FLAMMEHÆMMENDE UNDERBUKSER, 78%

MERINO ULD

1075 78% uld, 20% modacryl, 2% antistiatisk, merino

interlock, flammehæmmende, 225 g/m²

9900 Sort

XS-XXXL

DETALJER: Udvendige etiketter. Elastik i linning. Syninger i kontrastfarve.

AFSLUTNING: Ribkant i bukseben. CERTIFICERING: EN 1149-5. ISO 11612

A1, B1, C1. IEC 61482-2, klasse 1. EBT 7,3 cal/cm², HAF: 78,6%.

1826

DAME FLAMMEHÆMMENDE BOXER SHORTS

1722 57% modakryl, 37% bomuld, 4% elastan, 2%

antistatisk, 1x1 ribstrik, flammehæmmende, 335 g/m2

8900 Marineblå

XS-XXXL

FUNKTIONALITET: Dame pasform. DETALJER: Udvendige etiketter. Elastik

i linning. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN ISO 14116, indeks 3.

619,-

649,-

999,-

339,-

299,-


106

FLAMMEHÆMMENDE

MULTINORM INHERENT

ORANGE

INHERENT

Kvalitet 1513 er et inherent materiale, hvilket betyder at den

flammehæmmende beskyttelse er indbygget i fibrene. Den

flammehæmmende beskyttelse kan hverken slides eller

vaskes væk. Inherent tøj bliver dermed slidstærkt, let og

komfortabelt og sikrer anti-flame beskyttelse i hele tøjets

levetid.

Materialet opfylder kravene i standarderne EN 1149-3; EN ISO

11611 klasse 1, A1+A2; EN ISO 11612 A1+A2,B1,C1,E1,F1; EN

61482-1-1 ATPV= 16,0 cal/cm2; EN 61482-1-2 klasse 1; EN

13034; EN ISO 20471; GO/RT 3275.

I alt orange tøj kombinerer Blåkläder kvalitet 1513 med 1512,

og dette er årsagen til, at tøjet udvendigt er mærket med 11,9

cal/cm² i stedet for 16,0 cal/cm².

4089

MULTINORM JAKKE INHERENT

1513 40% modacryl, 24% FR viscose, 20% polyester, 10% bomuld, 4% aramid, 2% antistatisk,

dobbeltvævet, flammehæmmende, antistatisk, 310 g/m²

5389 High Vis Orange/Marineblå

XS-4XL

FUNKTIONALITET: Formsyede ærmer. DETALJER: Skulderpartier i kontrastfarve. Udvendige certificeringsetiketter.

Strop placeret på begge sider af brystet til placering af gasdetektor / oxygenmåler / mikrofon. Høj krave med lynlås.

D-ring. LOMMER: Brystlomme med D-ring. Brystlommer med skjult lynlås. Tildækkede sidelommer med skjulte

metal knapper. LUKKES FORTIL: Frontlukning med skjult metal trykknapper. Kraftig skjult envejslynlås i metal.

REFLEKS: Flammehæmmende refleks påsyet med dobbelt søm. Reflekser på skuldre. AFSLUTNING: Forlænget ryg.

Justerbar linning med velcro. Justerbar nederst i ærmet med velcro. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN 13034 PB [6].

EN ISO 20471, XS-S klasse 2, M-> klasse 3. Sammen med model 1488, 1489, 1588, 1589 eller 2889 opnår klasse 3 i

henhold til EN ISO 20471. EN ISO 11611, klasse 1 A1+A2. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1. IEC 61482-2, klasse 1.

ATPV: 11,9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%.

KAN FORLÆNGES

TIL C-100

STØRRELSE

(EKSTRA

BENLÆNGDE)

1488

MULTINORM BUKS INHERENT

1513 40% modacryl, 24% FR viscose, 20% polyester,

10% bomuld, 4% aramid, 2% antistatisk, dobbeltvævet,

flammehæmmende, antistatisk, 310 g/m²

8953 Marineblå/High Vis Orange

C44-C64, D92-D124

DETALJER: Udvendige etiketter. Metallynlås. Stropper, hvoraf en er med

D-ring. Skjulte knapper. Aftagelig ID-kortlomme til flammehæmmende

beklædning. LOMMER: Baglommer med forstærket læg og lukning.

Lårlomme med læg, telefonlomme og blyantlomme. Lårlomme med lukning

og trykknap. Skrå lommer. Knælommer. Udvendig knælomme. Forstærket

tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING:

CORDURA®/Kevlar®/Protal® - forstærkning på knæ. REFLEKS:

Flammehæmmende refleks påsyet med dobbelt søm. AFSLUTNING:

C-størrelser kan forlænges til ekstra benlængde. Justerbar benvidde med

plastknapper. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN 13034 PB [6]. EN

14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027 og 4057. EN ISO

20471, Klasse 1. Samme med model 4089 XS-S opnår klasse 3 i henhold til

EN ISO 20471. EN ISO 11611, klasse 1 A1+A2. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1,

E1, F1. IEC 61482-2, klasse 1. ATPV: 11,9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%.

KAN FORLÆNGES

TIL C-100

STØRRELSE

(EKSTRA

BENLÆNGDE)

1489

MULTINORM BUKS INHERENT

1513 40% modacryl, 24% FR viscose, 20% polyester,

10% bomuld, 4% aramid, 2% antistatisk, dobbeltvævet,

flammehæmmende, antistatisk, 310 g/m²

8953 Marineblå/High Vis Orange

C44-C64, D92-D124

DETALJER: Udvendige etiketter. Metallynlås. Stropper, hvoraf en er med

D-ring. Skjulte knapper. Aftagelig ID-kortlomme til flammehæmmende

beklædning. LOMMER: Baglommer med forstærket læg. Lårlomme med

læg, telefonlomme og blyantlomme. Skrå forlommer. Knælommer. Udvendig

knælomme. Forstærkede, tredelte sømlommer foran. Tommestoklomme

med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA®/Kevlar®/

Protal® - forstærkning på knæ. REFLEKS: Flammehæmmende refleks

påsyet med dobbelt søm. AFSLUTNING: C-størrelser kan forlænges til

ekstra benlængde. Justerbar benvidde med plastknapper. CERTIFICERING:

EN 1149-5. EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027 og

4057. EN ISO 20471, Klasse 1. Samme med model 4089 XS-S opnår klasse

3 i henhold til EN ISO 20471. EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,F1. IEC 61482-2,

klasse 1. ATPV: 11,9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%.

1899,-

1499,-

1699,-

NYHED!

2888

MULTINORM OVERALL INHERENT

1513 40% modacryl, 24% FR viscose, 20% polyester,

10% bomuld, 4% aramid, 2% antistatisk, dobbeltvævet,

flammehæmmende, antistatisk, 310 g/m²

8953 Marineblå/High Vis Orange

C46-C64, D92-D120

DETALJER: Udvendige certificeringsetiketter. Metallynlås. Stropper, hvoraf

en er med D-ring. Justerbar i linning. Aftagelig ID-kortlomme til

flammehæmmende beklædning. Justerbare seler med elastik. LOMMER:

Baglommer med forstærket læg og lukning. Lårlomme med læg, telefonlomme

og blyantlomme. Brystlomme med lukning og blyantlomme. Skrå

forlommer. Udvendig knælomme. Tommestoklomme med knivholder og

blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA®/Kevlar®/Protal® - forstærkning

på knæ. REFLEKS: Flammehæmmende refleks påsyet med dobbelt

søm. AFSLUTNING: C-størrelser kan forlænges til ekstra benlængde.

CERTIFICERING: EN 1149-5. EN 13034 PB [6]. EN 14404:2004+A1:2010

sammen med knæpuder 4027 og 4057. EN ISO 20471, Klasse 1. EN ISO

11611, klasse 1 A1+A2. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1. IEC 61482-2,

APC 1. ATPV - 11,9 cal/cm².

1979,-


107

FLAMMEHÆMMENDE

MULTINORM INHERENT

KAN FORLÆNGES

TIL C-100

STØRRELSE

(EKSTRA

BENLÆNGDE)

1588

MULTINORM BUKS INHERENT

1513 40% modacryl, 24% FR viscose, 20% polyester,

10% bomuld, 4% aramid, 2% antistatisk, dobbeltvævet,

flammehæmmende, antistatisk, 310 g/m²

5389 High Vis Orange/Marineblå

C44-C64, D92-D124

DETALJER: Udvendige etiketter. Metallynlås. Stropper, hvoraf en er med

D-ring. Skjulte knapper. Aftagelig ID-kortlomme til flammehæmmende

beklædning. LOMMER: Baglommer med forstærket læg og lukning.

Lårlomme med læg, lukning og blyantlomme, ekstra lomme, telefonlomme

og ID-kortlomme. Skrå forlommer. Knælommer. Udvendig knælomme.

Tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING:

CORDURA®/Kevlar®/Protal® - forstærkning på knæ. REFLEKS:

Flammehæmmende refleks påsyet med dobbelt søm. AFSLUTNING:

C-størrelser kan forlænges til ekstra benlængde. Justerbar benvidde med

plastknapper. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN 13034 PB [6]. EN

14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027 og 4057. EN ISO

20471, Klasse 2. Samme med model 4089 XS-S opnår klasse 3 i henhold til

EN ISO 20471. EN ISO 11611, klasse 1 A1+A2. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1,

E1, F1. IEC 61482-2, klasse 1. ATPV: 11,9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%.

KAN FORLÆNGES

TIL C-100

STØRRELSE

(EKSTRA

BENLÆNGDE)

1589

MULTINORM BUKS INHERENT

1513 40% modacryl, 24% FR viscose, 20% polyester,

10% bomuld, 4% aramid, 2% antistatisk, dobbeltvævet,

flammehæmmende, antistatisk, 310 g/m²

5389 High Vis Orange/Marineblå

C44-C64, D92-D124

DETALJER: Udvendige etiketter. Metallynlås. Stropper, hvoraf en er med

D-ring. Skjulte knapper. Aftagelig ID-kortlomme til flammehæmmende

beklædning. LOMMER: Baglommer med forstærket læg. Lårlomme med

læg, telefonlomme og blyantlomme. Skrå forlommer. Knælommer. Udvendig

knælomme. Forstærkede, tredelte sømlommer foran. Tommestoklomme

med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA®/Kevlar®/

Protal® - forstærkning på knæ. REFLEKS: Flammehæmmende refleks

påsyet med dobbelt søm. AFSLUTNING: C-størrelser kan forlænges til

ekstra benlængde. Justerbar benvidde med plastknapper. CERTIFICERING:

EN 1149-5. EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027 og

4057. EN ISO 20471, Klasse 2. Samme med model 4089 XS-S opnår klasse

3 i henhold til EN ISO 20471. EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,F1. IEC 61482-2,

klasse 1. ATPV: 11,9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%.

1719,-

1869,-

KAN FORLÆNGES

TIL C-100

STØRRELSE

(EKSTRA

BENLÆNGDE)

2889

MULTINORM OVERALL INHERENT

1513 40% modacryl, 24% FR viscose, 20% polyester,

10% bomuld, 4% aramid, 2% antistatisk, dobbeltvævet,

flammehæmmende, antistatisk, 310 g/m²

5389 High Vis Orange/Marineblå

C46-C64, D92-D124

DETALJER: Udvendige etiketter. Metallynlås. Stropper, hvoraf en er med

D-ring. Skjulte knapper. Justerbar i linning. Aftagelig ID-kortlomme til

flammehæmmende beklædning. Justerbare seler med elastik. LOMMER:

Baglommer med forstærket læg og lukning. Lårlomme med læg, telefonlomme

og blyantlomme. Brystlomme med lukning og blyantlomme. Skrå

forlommer. Knælommer. Udvendig knælomme. Forstærket tommestoklomme

med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA®/

Kevlar®/Protal® - forstærkning på knæ. REFLEKS: Flammehæmmende

refleks påsyet med dobbelt søm. AFSLUTNING: C-størrelser kan forlænges

til ekstra benlængde. VASK: Industrivask, EN ISO 15797. CERTIFICERING:

EN 1149-5. EN 13034 PB [6]. EN 14404:2004+A1:2010 sammen med

knæpuder 4027 og 4057. EN ISO 20471, Klasse 2. Samme med model 4089

XS-S opnår klasse 3 i henhold til EN ISO 20471. EN ISO 11611, klasse 1

A1+A2. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1. IEC 61482-2, klasse 1. ATPV:

11,9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%.

2029,-

6089

MULTINORM KEDELDRAGT INHERENT

1513 40% modacryl, 24% FR viscose, 20% polyester,

10% bomuld, 4% aramid, 2% antistatisk, dobbeltvævet,

flammehæmmende, antistatisk, 310 g/m²

5389 High Vis Orange/Marineblå

C46-C64

DETALJER: Skulderpartier i kontrastfarve. Udvendige certificeringsetiketter.

Strop placeret på begge sider af brystet til placering af gasdetektor /

oxygenmåler / mikrofon. Høj krave med lynlås. Justerbar i linning. Aftagelig

ID-kortlomme til flammehæmmende beklædning. LOMMER: Baglommer

med forstærket læg og lukning. Lårlomme med læg, telefonlomme og

blyantlomme. Brystlomme med skjult metal lynlås. Åbning med klap for

adgang til beklædning inderst. Forlomme med klap og trykknap.

Knælommer. Udvendig knælomme. Forstærket tommestoklomme med

knivholder og blyantlomme. LUKKES FORTIL: Frontlukning med skjult

metal trykknapper. Kraftig skjult tovejslynlås i metal. FORSTÆRKNING:

CORDURA®/Kevlar®/Protal® - forstærkning på knæ. REFLEKS:

Flammehæmmende refleks påsyet med dobbelt søm. Reflekser på skuldre.

AFSLUTNING: C-størrelser kan forlænges til ekstra benlængde. Justerbar

nederst i ærmet med velcro. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN 13034 PB [6].

EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027 og 4057. EN ISO

20471, Klasse 3. EN ISO 11611, klasse 1 A1+A2. EN ISO 11612 A1, A2, B1,

C1, E1, F1. IEC 61482-2, klasse 1. ATPV: 11,9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI:

29,6%.

4069

MULTINORM VINTERJAKKE INHERENT

1513 40% modacryl, 24% FR viscose, 20% polyester,

10% bomuld, 4% aramid, 2% antistatisk, dobbeltvævet,

flammehæmmende, antistatisk, 310 g/m²

5389 High Vis Orange/Marineblå

XS-4XL

FUNKTIONALITET: Foret. Mørk kontrastfarve på områder der er ekstra

udsatte for at blive beskidte. FOR: Quiltfor. DETALJER: Udvendige

certificeringsetiketter. Fleeceforet krave. Høj krave med lynlås. Aftagelig

ID-kortlomme til flammehæmmende beklædning. LOMMER: Brystlomme

med lukning. Brystlomme med skjult metal lynlås. Lommer med lukning.

Inderlomme med velcrolukning. LUKKES FORTIL: Frontlukning med skjult

metal trykknapper. Kraftig skjult envejslynlås i metal. REFLEKS:

Flammehæmmende refleks påsyet med dobbelt søm. AFSLUTNING:

Forlænget ryg. Justerbar linning med velcro. Justerbar nederst i ærmet med

velcro. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN 13034 PB [6]. EN ISO 20471, XS-L

Klasse 2, XL-> Klasse 3. EN 342 sammen med model 1869-1513. EN ISO

11611, klasse 1 A1+A2. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1. IEC 61482-2,

klasse 2.

1869

MULTINORM VINTER BUKS INHERENT

1513 40% modacryl, 24% FR viscose, 20% polyester,

10% bomuld, 4% aramid, 2% antistatisk, dobbeltvævet,

flammehæmmende, antistatisk, 310 g/m²

8953 Marineblå/High Vis Orange

C44-C64, D92-D120

FUNKTIONALITET: Foret. FOR: Quiltfor. DETALJER: Udvendige etiketter.

Metallynlås. Stropper, hvoraf en er med D-ring. LOMMER: Lårlomme med

læg, telefonlomme og blyantlomme. Skrå forlommer. FORSTÆRKNING:

CORDURA®/Kevlar®/Protal® - forstærkning på knæ. REFLEKS:

Flammehæmmende refleks påsyet med dobbelt søm. CERTIFICERING: EN

1149-5. EN 13034 PB [6]. EN ISO 20471, Klasse 1. EN 342 sammen med

model 4069-1513. EN ISO 11611, Klasse 1 A1. EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1,

F1. IEC 61482-2, klasse 2.

2749,-

2699,-

1799,-


108

FLAMMEHÆMMENDE

MULTINORM HEAVYWEIGHT

MULTINORM

HEAVYWEIGHT

Kvalitet 1514 er et flammehæmmende materiale, bestående af 75% bomuld,

24% polyester, 1% antistatisk, 350 g/m2, og er udvalgt for at skabe den

bedste kombination af styrke og komfort. Den høje andel af bomuld giver

tøj, som er behageligt at have på, samtidig med at det giver maksimal

beskyttelse. Materialet er certificeret i henhold til EN 1149-3, EN 61842-1-1

APTV:11,0 cal/cm², HAF:82%, EN 61482-1-2 klasse 1, EN ISO 11611 klasse 1,

EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E3 F1, EN 13034, EN ISO 20471.

Model 1478, 1479, 1578, 1579, 2608, 2678, 6378, 1869 er forstærket med

knælommer i et inherent flammehæmmende materiale 40% modakryl, 28%

CORDURA®, 17% bomuld, 15% aramid. Den unikke kombination og høje

andel af CORDURA® gør stoffet ekstra slidstærkt.

Vi anbefaler industrivask for at sikre en længere levetid. Reflekserne er

fremstillet til at kunne holde til kraftigt slid og industrivask. Følg vaskerådene

og undgå skyllemiddel og vaskemiddel med blegemiddel, hvis tøjet ikke

vaskes professionelt.

Vores kvalitet 1530, 55% modakryl, 43% bomuld, 2% antistatisk, 300 g/

m2, er et kraftigt og slidstærkt inherent stof, hvilket betyder at den flammehæmmende

beskyttelse er indbygget i fibrene. Det er endvidere lamineret for

at beskytte mod regn og vind. Beklædningen er foret og har tapede sømme.

Materialet er certificeret i henhold til EN 1149-3, EN 61482-1-2 klasse 1, EN

ISO 11611 klasse 1, EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1, EN 13034, EN ISO 20471,

EN 343 klasse 3.3.

4087

MULTINORM ARBEJDSJAKKE

1514 75% bomuld, 24% polyester, 1% antistatisk, twill, flammehæmmende, antistatisk, 350

g/m²

3389 High Vis Gul/Marineblå

XS-4XL

DETALJER: Kile i ryg. Udvendige etiketter. Høj krave med lynlås. Aftagelig ID-kortlomme til flammehæmmende

beklædning. LOMMER: Brystlomme med skjult metal lynlås. Brystlommer med lukning. Lommer med lukning.

Inderlomme med velcrolukning. Indvendig telefonlomme. LUKKES FORTIL: Frontlukning med skjult metal

trykknapper. Kraftig skjult envejslynlås i metal. REFLEKS: Flammehæmmende refleks påsyet med dobbelt søm.

AFSLUTNING: Forlænget ryg. Justerbar linning med velcro. Justerbar nederst i ærmet med velcro. VASK:

Industrivask, EN ISO 15797. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN 13034 PB [6]. EN ISO 20471, XS Klasse 2, S -> Klasse 3.

EN ISO 11611, klasse 1 A1+A2. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1. IEC 61482-2, klasse 1. ATPV: 11,0 cal/cm², HAF:

82,0%.

1579

MULTINORM HÅNDVÆRKER BUKS

1514 75% bomuld, 24% polyester, 1% antistatisk, twill, flammehæmmende, antistatisk, 350

g/m²

3389 High Vis Gul/Marineblå

C44-C64, C146-C158, D92-D116

DETALJER: Udvendige etiketter. Metallynlås. Hammerstrop i siden. Stropper, hvoraf en er med D-ring. Aftagelig

ID-kortlomme til flammehæmmende beklædning. LOMMER: Baglommer med lukning og knappelukning. Lårlomme

med lukning, telefonlomme og blyantlomme. Indstikslommer. Knælommer. Udvendig knælomme. Forstærkede,

tredelte sømlommer foran. Tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA®/

Kevlar®/Protal® - forstærkning på knæ. REFLEKS: Flammehæmmende refleks påsyet med dobbelt søm. VASK:

Industrivask, EN ISO 15797. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027 og

4057. EN ISO 20471, Klasse 2. EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,F1. IEC 61482-2, klasse 1. ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%.

1479

MULTINORM HÅNDVÆRKER BUKS

1514 75% bomuld, 24% polyester, 1% antistatisk, twill, flammehæmmende, antistatisk, 350

g/m²

8933 Marineblå/High Vis Gul

C44-C64, C146-C158, D92-D116

DETALJER: Udvendige etiketter. Metallynlås. Hammerstrop i siden. Stropper, hvoraf en er med D-ring. Aftagelig

ID-kortlomme til flammehæmmende beklædning. LOMMER: Baglommer med lukning og knappelukning. Lårlomme

med lukning, telefonlomme og blyantlomme. Indstikslommer. Indvendige knælommer. Forstærkede, tredelte

sømlommer foran. Tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA®/Kevlar®/

Protal® - forstærkning på knæ. REFLEKS: Flammehæmmende refleks påsyet med dobbelt søm. VASK:

Industrivask, EN ISO 15797. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027 og

4057. EN ISO 20471, Klasse 1. EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,F1. IEC 61482-2, klasse 1. ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%.

1589,-

1549,-

1369,-


109

FLAMMEHÆMMENDE

MULTINORM HEAVYWEIGHT

1478

MULTINORM BUKS

1514 75% bomuld, 24% polyester, 1% antistatisk, twill,

flammehæmmende, antistatisk, 350 g/m²

8933 Marineblå/High Vis Gul

C46-C64, C146-C158, D92-D116

DETALJER: Udvendige etiketter. Metallynlås. Hammerstrop i siden.

Stropper, hvoraf en er med D-ring. Aftagelig ID-kortlomme til

flammehæmmende beklædning. LOMMER: Baglommer med lukning og

knappelukning. Lårlomme med lukning, telefonlomme og blyantlomme.

Lommer med lukning. Indvendige knælommer. Tommestoklomme med

knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA®/Kevlar®/

Protal® - forstærkning på knæ. REFLEKS: Flammehæmmende refleks

påsyet med dobbelt søm. VASK: Industrivask, EN ISO 15797.

CERTIFICERING: EN 1149-5. EN 13034 PB [6]. EN 14404:2004+A1:2010

sammen med knæpuder 4027 og 4057. EN ISO 20471, Klasse 1. EN ISO

11611, klasse 1 A1+A2. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1. IEC 61482-2,

klasse 1. ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%.

1578

MULTINORM HÅNDVÆRKER BUKS

1514 75% bomuld, 24% polyester, 1% antistatisk, twill,

flammehæmmende, antistatisk, 350 g/m²

3389 High Vis Gul/Marineblå

C44-C64, C146-C156, D92-D116

DETALJER: Udvendige etiketter. Metallynlås. Hammerstrop i siden.

Stropper, hvoraf en er med D-ring. Aftagelig ID-kortlomme til

flammehæmmende beklædning. LOMMER: Baglomme med læg og

knappelukning. Lårlomme med læg, telefonlomme og blyantlomme. Lommer

med lukning. Knælommer. Udvendig knælomme. Tommestoklomme med

knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA®/Kevlar®/

Protal® - forstærkning på knæ. REFLEKS: Flammehæmmende refleks

påsyet med dobbelt søm. VASK: Industrivask, EN ISO 15797.

CERTIFICERING: EN 1149-5. EN 13034 PB [6]. EN 14404:2004+A1:2010

sammen med knæpuder 4027 og 4057. EN ISO 20471, Klasse 2. EN ISO

11611, klasse 1 A1+A2. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1. IEC 61482-2,

klasse 1. ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%.

1339,-

1516

FLAMMEHÆMMENDE LØSE SØMLOMMER

1514 75% bomuld, 24% polyester, 1% antistatisk, twill,

flammehæmmende, antistatisk, 350 g/m²

3300 High Vis Gul, 8900 Marineblå

onesize

FUNKTIONALITET: Kan fastgøres til bælte. LOMMER: Sømlommer - tredelte

og ekstra brede. EMBALLAGE: Leveres i par. PASSER MED: Bælte

4039. Model 1478, 1578, 2608, 2678, 6378, 1869, 1724, 7188, 7189.

NYHED!

2607

MULTINORM OVERALL

1514 75% bomuld, 24% polyester, 1% antistatisk, twill,

flammehæmmende, antistatisk, 350 g/m²

8933 Marineblå/High Vis Gul

C46-C64, D92-D120

DETALJER: Udvendige certificeringsetiketter. Metallynlås. Stropper, hvoraf

en er med D-ring. Justerbar i linning. Aftagelig ID-kortlomme til

flammehæmmende beklædning. Justerbare seler med elastik. LOMMER:

Baglommer med klap, skjult med metal knapper. Brystlomme med klap og

skjulte trykknapper. Lommer med side åbning. Udvendig knælomme.

Forstærket tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. VASK:

Industrivask, EN ISO 15797. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN 13034 PB [6].

EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027 og 4057. EN ISO

20471, Klasse 1. EN ISO 11611, klasse 1 A1+A2. EN ISO 11612 A1, A2, B1,

C1, E3, F1. IEC 61482-2, APC 1. ATPV - 11 cal/cm².

2499,-

1549,-

2608

MULTINORM OVERALL

1514 75% bomuld, 24% polyester, 1% antistatisk, twill,

flammehæmmende, antistatisk, 350 g/m²

3389 High Vis Gul/Marineblå

C46-C64, C146-C158, D96-D116

DETALJER: Udvendige etiketter. Metallynlås. Hammerstrop i siden.

Stropper, hvoraf en er med D-ring. Syninger i kontrastfarve. Aftagelig

ID-kortlomme til flammehæmmende beklædning. Justerbare seler med

elastik. LOMMER: Baglommer med forstærket læg og lukning. Lårlomme

med læg, telefonlomme og blyantlomme. Brystlomme med lukning og

blyantlomme. Lommer med lukning. Knælommer. Udvendig knælomme.

Tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING:

CORDURA®/Kevlar®/Protal® - forstærkning på knæ. REFLEKS:

Flammehæmmende refleks påsyet med dobbelt søm. VASK: Industrivask,

EN ISO 15797. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN 13034 PB [6]. EN

14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027 og 4057. EN ISO

20471, Klasse 2. EN ISO 11611, klasse 1 A1+A2. EN ISO 11612 A1, A2, B1,

C1, E3, F1. IEC 61482-2, klasse 1. ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%.

6378

MULTINORM KEDELDRAGT

1514 75% bomuld, 24% polyester, 1% antistatisk, twill,

flammehæmmende, antistatisk, 350 g/m²

3389 High Vis Gul/Marineblå

C46-C64, C146-C158, D96-D116

FUNKTIONALITET: Stretchpanel i ryg. DETALJER: Kile i ryg. Udvendige

etiketter. Høj krave med lynlås. Justerbar med snøre i linning. Aftagelig

ID-kortlomme til flammehæmmende beklædning. LOMMER: Baglommer

med læg og lukning. Lårlomme med læg, telefonlomme og blyantlomme.

Brystlomme med skjult metal lynlås. Brystlommer med lukning. Åbning

med klap for adgang til beklædning inderst. Lommer med lukning.

Inderlomme med velcrolukning. Knælommer. Udvendig knælomme.

Tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. LUKKES FORTIL:

Frontlukning med skjult metal trykknapper. Kraftig skjult tovejslynlås i

metal. FORSTÆRKNING: CORDURA®/Kevlar®/Protal® - forstærkning på

knæ. REFLEKS: Flammehæmmende refleks påsyet med dobbelt søm.

AFSLUTNING: Justerbar nederst i ærmet med velcro. VASK: Industrivask,

EN ISO 15797. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN 13034 PB [6]. EN

14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027 og 4057. EN ISO

20471, Klasse 3. EN ISO 11611, klasse 1 A1+A2. EN ISO 11612 A1, A2, B1,

C1, E3, F1. IEC 61482-2, klasse 1. ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%.

209,-

1239,-

1679,-


110

FLAMMEHÆMMENDE

MULTINORM HEAVYWEIGHT

3078

MULTINORM HÅNDVÆRKER VEST

1514 75% bomuld, 24% polyester, 1% antistatisk, twill, flammehæmmende, antistatisk, 350

g/m²

3300 High Vis Gul

S-XXXL

DETALJER: Udvendige etiketter. Hammerstrop i siden. Brede stropper. Aftagelig ID-kortlomme til flammehæmmende

beklædning. Åbning i ryggen for fastsætning af sikkerhedssele. LOMMER: Løsthængende brystlommer med

sikkerhedsbånd, en telefonlomme og en blyantlomme. Forlommer med lukning. Sømlommer - tredelte og ekstra

brede. Sømlommer for og bag. LUKKES FORTIL: Justerbar frontlukning i bryst. Kraftig skjult envejslynlås i metal.

REFLEKS: Flammehæmmende refleks påsyet med dobbelt søm. VASK: Industrivask, EN ISO 15797. CERTIFICE-

RING: EN 1149-5. EN ISO 20471, Klasse 2. EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,F1. IEC 61482-2, klasse 1. ATPV: 11,0 cal/cm²,

HAF: 82,0%.

2678

MULTINORM HELBUKS

1514 75% bomuld, 24% polyester, 1% antistatisk, twill, flammehæmmende, antistatisk, 350

g/m²

3389 High Vis Gul/Marineblå

C46-C64, C146-C158, D96-D116

DETALJER: Justerbar ved skuldersøm. Udvendige etiketter. Hammerstrop i siden. Justerbar i linning. Aftagelig

ID-kortlomme til flammehæmmende beklædning. LOMMER: Baglommer med læg og lukning. Lårlomme med læg,

telefonlomme og blyantlomme. Løsthængende brystlommer med sikkerhedsbånd, en telefonlomme og en

blyantlomme. Forlomme med klap og trykknap. Lommer med lukning. Knælommer. Udvendig knælomme.

Tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. LUKKES FORTIL: Kraftig skjult tovejslynlås i metal.

FORSTÆRKNING: CORDURA®/Kevlar®/Protal® - forstærkning på knæ. REFLEKS: Flammehæmmende refleks

påsyet med dobbelt søm. VASK: Industrivask, EN ISO 15797. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN 13034 PB [6]. EN

14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027 og 4057. EN ISO 20471, Klasse 2. EN ISO 11611, klasse 1

A1+A2. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1. IEC 61482-2, klasse 1. ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%.

1099,-

1899,-

4069

MULTINORM VINTERJAKKE

1514 75% bomuld, 24% polyester, 1% antistatisk, twill, flammehæmmende, antistatisk, 350

g/m²

3389 High Vis Gul/Marineblå

XS-4XL

FUNKTIONALITET: Foret. FOR: Quiltfor. DETALJER: Udvendige etiketter. Fleeceforet krave. Høj krave med lynlås.

Aftagelig ID-kortlomme til flammehæmmende beklædning. LOMMER: Brystlomme med lukning. Brystlomme med

skjult metal lynlås. Lommer med lukning. Inderlomme med velcrolukning. Indvendig telefonlomme. LUKKES FORTIL:

Frontlukning med skjult metal trykknapper. Kraftig skjult envejslynlås i metal. REFLEKS: Flammehæmmende

refleks påsyet med dobbelt søm. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Justerbar linning med velcro. Justerbar nederst i

ærmet med velcro. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN 13034 PB [6]. EN ISO 20471, XS-L Klasse 2, XL-> Klasse 3. EN

342 sammen med model 1869-1514. EN ISO 11611, klasse 1 A1+A2. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1. IEC

61482-2, klasse 2. ATPV: 43,0 cal/cm².

1869

MULTINORM VINTER BUKS

1514 75% bomuld, 24% polyester, 1% antistatisk, twill, flammehæmmende, antistatisk, 350

g/m²

8933 Marineblå/High Vis Gul

C44-C64, C146-C158, D92-D120

FUNKTIONALITET: Foret. FOR: Quiltfor. DETALJER: Udvendige etiketter. Metallynlås. Stropper, hvoraf en er med

D-ring. LOMMER: Lårlomme med læg, telefonlomme og blyantlomme. Skrå forlommer. FORSTÆRKNING:

CORDURA®/Kevlar®/Protal® - forstærkning på knæ. REFLEKS: Flammehæmmende refleks påsyet med dobbelt

søm. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN 13034 PB [6]. EN ISO 20471, Klasse 1. EN 342 sammen med model

4069-1514, 4784-1516 og 4961-1516. EN ISO 11611, klasse 1 A1+A2. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1. IEC

61482-2, klasse 2. ATPV: 43,0 cal/cm².

2249,-

1729,-


111

FLAMMEHÆMMENDE

MULTINORM HEAVYWEIGHT VINTER

4468

MULTINORM VINTER PARKA

1530 55% modacryl, 43% bomuld, 2% antistatisk, twill,

flammehæmmende, antistatisk, lamineret, vind- og

vandtæt, åndbar, 300 g/m²

3389 High Vis Gul/Marineblå

XS-4XL

FUNKTIONALITET: Vind- & vandtæt materiale med åndbar funktion, tapede

syninger. FOR: Quiltfor. DETALJER: Udvendige etiketter. Fleeceforet krave.

Høj krave med lynlås. Med knapper til fastgørelse af hætte (sælges separat,

2168). Justerbar med snøre i linning. Aftagelig ID-kortlomme til

flammehæmmende beklædning. LOMMER: Brystlomme med lukning.

Brystlommer. Telefonlomme i brystlomme. Forlommer med lukning. Lommer

med lukning. Inderlomme med velcrolukning. LUKKES FORTIL: Kraftig

skjult tovejslynlås i metal. Lukning foran med velcro. REFLEKS:

Flammehæmmende refleks påsyet med dobbelt søm. AFSLUTNING:

Forlænget ryg. Justerbar nederst i ærme med velcro og indvendig ribkant.

CERTIFICERING: EN 1149-5. EN 13034 PB [6]. EN ISO 20471, Klasse 3. EN

342 sammen med model 1868. EN 343, Klasse 3,1. EN ISO 11611, Klasse 2

A1. ISO 11612 A1, B1, C1. IEC 61482-2, klasse 2. ATPV: 34,0 cal/cm².

3549,-

4068

MULTINORM VINTERJAKKE

1530 55% modacryl, 43% bomuld, 2% antistatisk, twill,

flammehæmmende, antistatisk, lamineret, vind- og

vandtæt, åndbar, 300 g/m²

3389 High Vis Gul/Marineblå

XS-4XL

FUNKTIONALITET: Vind- & vandtæt materiale med åndbar funktion, tapede

syninger. FOR: Quiltfor. DETALJER: Udvendige etiketter. Fleeceforet krave.

Høj krave med lynlås. Med knapper til fastgørelse af hætte (sælges separat,

2168). Aftagelig ID-kortlomme til flammehæmmende beklædning.

LOMMER: Brystlomme. Lommer med lukning. Inderlommer, en med telefonlomme.

LUKKES FORTIL: Kraftig skjult envejslynlås i metal. Lukning foran

med velcro. REFLEKS: Flammehæmmende refleks påsyet med dobbelt

søm. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Justerbar linning med velcro. Justerbar

nederst i ærme med velcro og indvendig ribkant. CERTIFICERING: EN

1149-5. EN 13034 PB [6]. EN ISO 20471, Klasse 3. EN 342 sammen med

model 1868. EN 343, Klasse 3,1. EN ISO 11611, Klasse 1 A1. ISO 11612 A1,

B1, C1. IEC 61482-2, klasse 2. ATPV: 34,0 cal/cm².

2168

MULTINORM HÆTTE

1530 55% modacryl, 43% bomuld, 2% antistatisk, twill,

flammehæmmende, antistatisk, lamineret, vind- og

vandtæt, åndbar, 300 g/m²

3389 High Vis Gul/Marineblå

onesize

FUNKTIONALITET: Vind- & vandtæt materiale med åndbar funktion, tapede

syninger. PASSER MED: Model 4468, 4068, 6368.

1868

MULTINORM VINTER BUKS

1530 55% modacryl, 43% bomuld, 2% antistatisk, twill,

flammehæmmende, antistatisk, lamineret, vind- og

vandtæt, åndbar, 300 g/m²

3389 High Vis Gul/Marineblå

C46-C62, D96-D112

FUNKTIONALITET: Vind- & vandtæt materiale med åndbar funktion,

tapede syninger. FOR: Quiltfor. DETALJER: Udvendige etiketter.

Metallynlås. Stropper, hvoraf en er med D-ring. Høj talje bagerst.

Snefang, oplukkelig med velcro og knap. Aftagelig ID-kortlomme til

flammehæmmende beklædning. Justerbare og aftagelige seler.

LOMMER: Baglommer med lukning og velcrolukning. Lårlomme med

lukning, telefonlomme og blyantlomme. Lommer med lukning.

Knælommer. Udvendig knælomme. Tommestoklomme med knivholder.

REFLEKS: Flammehæmmende refleks påsyet med dobbelt søm.

AFSLUTNING: Bukseben med lynlås. PASSER MED: Model 4068.

Model 4468. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN 13034 PB [6]. EN

14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4057. EN ISO 20471,

Klasse 2. EN 342 sammen med model 4068 og 4468. EN 343, Klasse

3,1. EN ISO 11611, Klasse 1 A1. ISO 11612 A1, B1, C1. IEC 61482-2,

klasse 2. ATPV: 34,0 cal/cm².

6368

MULITINORM VINTER KEDELDRAGT

1530 55% modacryl, 43% bomuld, 2% antistatisk, twill,

flammehæmmende, antistatisk, lamineret, vind- og

vandtæt, åndbar, 300 g/m²

3389 High Vis Gul/Marineblå

C46-C62

FUNKTIONALITET: Vind- & vandtæt materiale med åndbar funktion,

tapede syninger. FOR: Quiltfor. DETALJER: Udvendige etiketter. Høj

krave med lynlås. Med knapper til fastgørelse af hætte (sælges

separat, 2168). Justerbar med snøre i linning. Snefang, oplukkelig med

velcro og knap. Tapede syninger. Aftagelig ID-kortlomme til

flammehæmmende beklædning. LOMMER: Baglommer med lukning

og velcrolukning. Lårlomme. Lårlomme med lukning, telefonlomme og

blyantlomme. Brystlomme med lukning. Lommer med lukning.

Inderlomme med velcrolukning. Knælommer. Udvendig knælomme.

Indvendig telefonlomme. Tommestoklomme med knivholder. LUKKES

FORTIL: Kraftig skjult tovejslynlås i metal. Lukning foran med velcro.

REFLEKS: Flammehæmmende refleks påsyet med dobbelt søm.

AFSLUTNING: Bukseben med lynlås. Bukseben med oplukkelig

snefang. Justerbar nederst i ærmet med velcro. CERTIFICERING: EN

1149-5. EN 13034 PB [6]. EN 14404:2004+A1:2010 sammen med

knæpuder 4057. EN ISO 20471, Klasse 3. EN 342. EN 343, Klasse 3,1.

EN ISO 11611, Klasse 2 A1. ISO 11612 A1, B1, C1. IEC 61482-2, klasse

2. ATPV: 34,0 cal/cm².

2949,-

469,-

2979,-

4899,-


112

FLAMMEHÆMMENDE

SVEJSNING

SVEJSNING

BESKYTTET

I KRÆVENDE MILJØER

Kvalitet 1501 er et materiale af 79% bomuld, 20% polyester, 1%

antistatisk, 450 g/m2, der er specielt udvalgt til at opfylde de høje

krav til sikkerhed, der stilles i krævende miljøer, hvor der svejses.

Materialet er certificeret i henhold til EN1149-3, EN 61482-1-2

klasse 1, EN 61482-1-1 ATPV: 13,3 cal/cm², EN ISO 11611 klasse 2,

EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E3 F1.

Vi anbefaler industrivask for at sikre en længere levetid. Reflekserne

er designet til at kunne holde til kraftigt slid og industrivask. Følg

vaskerådene og undgå skyllemiddel og vaskemiddel med blegemiddel,

hvis tøjet ikke vaskes professionelt.

4801

FLAMMEHÆMMENDE SVEJSE JAKKE

1501 79% bomuld, 20% polyester, 1% antistatisk satin, flammehæmmende, antistatisk, 450

g/m²

8933 Marineblå/High Vis Gul

XS-4XL

DETALJER: Udvendige etiketter. Stropper. Høj krave. Justerbar bredde i krave. D-ring. LOMMER: Forlomme med klap

og trykknap. LUKKES FORTIL: Frontlukning med skjult metal trykknapper. Skjult envejslynlås i metal. REFLEKS:

Refleksdetaljer. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Justerbar linning med velcro. Justerbar nederst i ærmet med velcro.

VASK: Industrivask, EN ISO 15797. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN ISO 11611 Klasse 2 A1 + A2. EN ISO 11612 A1,

A2, B1, C1, E3, F1. IEC 61482-2, klasse 1.

AFVISER SVEJSE-

STÆNK OG SMELTET

METAL

1701

FLAMMEHÆMMENDE SVEJSE BUKSER

1501 79% bomuld, 20% polyester, 1% antistatisk satin, flammehæmmende, antistatisk, 450

g/m²

8933 Marineblå/High Vis Gul

C44-C64, C146-C156, D96-D128

DETALJER: Udvendige etiketter. Metallynlås. Stropper. D-ring. LOMMER: Baglommer med klap, skjult metal knap.

Lårlomme med lukning. Indvendige knælommer. Sidelommer. Tommestoklomme med knivholder. REFLEKS:

Refleksdetaljer. VASK: Industrivask, EN ISO 15797. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN 14404:2004+A1:2010 sammen

med knæpuder 4027, 4057, 4058 og 4032. EN ISO 11611 Klasse 2 A1 + A2. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1. IEC

61482-2, klasse 1.

3061

FLAMMEHÆMMENDE SVEJSE FORKLÆDE

1501 79% bomuld, 20% polyester, 1% antistatisk satin, flammehæmmende, antistatisk, 450

g/m²

8900 Marineblå

onesize

FUNKTIONALITET: Forstærkende materiale der modstår smeltet metal, jern, zink og aluminium. DETALJER:

Udvendige etiketter. Bælte. VASK: Industrivask, EN ISO 15797. CERTIFICERING: EN ISO 11611 Klasse 2 A1 + A2. EN

ISO 11612 A1, A2, B1, C1, D3, E3, F1.

1099,-

999,-

999,-


113

2840

ARBEJDSHANDSKER VARMEBESKYTTENDE

1461 Oksespalt

7598 Brun/Mørk grå

8-11

FOR: Foret. DETALJER: Forklænget skaft i spalt læder. Søm i aramidtråd. HÅND: Oksespalt. OVERHÅND: Oksespalt.

EMBALLAGE: Pris/par, sælges i 6-pak. 60 par/karton. ANVENDELSESOMRÅDE: Beskidte miljøer. Varme miljøer.

Groft arbejde. Til minedrift. CERTIFICERING: EN 388 (3244X) PPE kat 2. EN 407 413X4X.

2839

SVEJSEHANDSKER

1460 Gedeskind, garvet

1098 Hvid/Mørk Grå

8-12

FOR: Ikke foret. DETALJER: Forklænget skaft i spalt læder. Søm i aramidtråd. HÅND: Håndflade i gedeskind.

OVERHÅND: Fuldnarvet gedeskind. EMBALLAGE: Pris/par, sælges i 6-pak. 72 par/karton. ANVENDELSESOMRÅDE:

Beskidte miljøer. Varme miljøer. Præcisionsarbejde. TIG-svejsning. CERTIFICERING: EN 388 (2122X) PPE kat 2. EN

407 412X4X. EN 12477 Type A/B.

79,-

89,-


114

FLAMMEHÆMMENDE

FLAMMEHÆMMENDE

FLAMMEHÆMMENDE

SIKKER MED

HØJ KOMFORT

Kvalitet 1516 er et flammehæmmende materiale, bestående af 85%

bomuld, 14% polyester, 1% antistatisk, 350 g/m2, og er udvalgt for

at skabe komfortabel og slidstærk beklædning. Den høje andel af

bomuld gør at beklædningen er komfortabel at have på, samtidig

med at det giver maksimal beskyttelse. Materialet er certificeret i

henhold til EN 1149-3, EN61482-1-1 ATPV: 16,0 cal/cm², HAF 82%,

EN 61482-1-2 klasse 1, EN ISO 11611 klasse 1, EN ISO 11612 A1 B1 C1

E1 F1, EN 13034.

Vi anbefaler industrivask for at sikre en længere levetid. Reflekserne

er designet til at kunne holde til kraftigt slid og industrivask. Følg

vaskerådene og undgå skyllemiddel og vaskemiddel med blegemiddel,

hvis tøjet ikke vaskes professionelt.

4061

FLAMMEHÆMMENDE ARBEJDSJAKKE

1516 85% bomuld, 14% polyester, 1% antistatisk, twill, flammehæmmende, antistatisk, 350

g/m²

9994 Sort/Grå

XS-4XL

FUNKTIONALITET: Formsyede ærmer. DETALJER: Kile i ryg. Udvendige etiketter. Høj krave. Bærestykke på ryg. Lang

ærme. LOMMER: Brystlommer med lynlås. Lommer med lukning. Inderlommer. Indvendig telefonlomme. LUKKES

FORTIL: Kraftig skjult envejslynlås i metal. REFLEKS: Refleksdetaljer. AFSLUTNING: Justerbar linning med velcro.

Justerbar nederst i ærmet med velcro. VASK: Industrivask, EN ISO 15797. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN 13034 PB

[6]. EN ISO 11611, Klasse 1 A1. EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1. IEC 61482-2, klasse 1. ATPV: 16,0 cal/cm², HAF:

82,0%.

1461

FLAMMEHÆMMENDE HÅNDVÆRKER BUKS

1516 85% bomuld, 14% polyester, 1% antistatisk, twill, flammehæmmende, antistatisk, 350

g/m²

9994 Sort/Grå

C44-C64, C146-C156, D88-D124

FUNKTIONALITET: Formsyede ben. DETALJER: Udvendige etiketter. Metallynlås. Stropper, hvoraf en er med D-ring.

Skjulte knapper. Aftagelig ID-kortlomme til flammehæmmende beklædning. LOMMER: Baglommer med læg.

Lårlomme med læg, lukning og blyantlomme, ekstra lomme og telefonlomme. Indstikslommer. Indvendige

knælommer. Forstærkede, tredelte sømlommer foran. REFLEKS: Refleksdetaljer. VASK: Industrivask, EN ISO 15797.

CERTIFICERING: EN 1149-5. EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 og 4032. EN ISO

11612 A1, B1, C1, F1. IEC 61482-2, klasse 1. ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%.

1561

FLAMMEHÆMMENDE BUKS

1516 85% bomuld, 14% polyester, 1% antistatisk, twill, flammehæmmende, antistatisk, 350

g/m²

9994 Sort/Grå

C44-C64, C146-C156, D88-D128

FUNKTIONALITET: Formsyede ben. DETALJER: Vævet etikette på Lårlomme. Metallynlås. Stropper, hvoraf en er med

D-ring. LOMMER: Baglommer med lukning. Lårlomme med læg og lukning. To forlommer. Indvendige knælommer.

Tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. REFLEKS: Refleksdetaljer. VASK: Industrivask, EN ISO 15797.

CERTIFICERING: EN 1149-5. EN 13034 PB [6]. EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058

og 4032. EN ISO 11611, Klasse 1 A1. EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1. IEC 61482-2, klasse 1. ATPV: 16,0 cal/cm², HAF:

82,0%.

999,-

999,-

919,-


115

FLAMMEHÆMMENDE

FLAMMEHÆMMENDE

4961

FLAMMEHÆMMENDE VINTERJAKKE

1516 85% bomuld, 14% polyester, 1% antistatisk, twill, flammehæmmende, antistatisk, 350

g/m²

9994 Sort/Grå

XS-4XL

FUNKTIONALITET: Foret. Formsyede ærmer. FOR: Foret. DETALJER: Kile i ryg. Vævet etikette på ærmet. Høj krave.

Bærestykke på ryg. Lang ærme. LOMMER: Brystlommer med lynlås. Lommer med lukning. Inderlommer. Indvendig

telefonlomme. LUKKES FORTIL: Kraftig skjult envejslynlås i metal. REFLEKS: Refleksdetaljer. AFSLUTNING: Justerbar

linning med velcro. Justerbar nederst i ærmet med velcro. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN 13034 PB [6]. EN 342

sammen med model 1869-1514. EN ISO 11611, Klasse 1 A1. EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1. IEC 61482-2, klasse 2.

6061

FLAMMEHÆMMENDE KEDELDRAGT

1516 85% bomuld, 14% polyester, 1% antistatisk, twill, flammehæmmende, antistatisk, 350

g/m²

9994 Sort/Grå

C44-C64, C146-C156, D96-D128

DETALJER: Kile i ryg. Justerbar elastik i linning. LOMMER: Baglommer med læg og lukning. Lårlomme med lukning

og ekstra værktøjslomme. Brystlommer med lukning. Brystlommer med lynlås. Lommer med lukning. Indvendige

knælommer. Tommestoklomme med ekstralomme. LUKKES FORTIL: Kraftig skjult tovejslynlås i metal. REFLEKS:

Refleksdetaljer. AFSLUTNING: Justerbar nederst i ærmet med velcro. VASK: Industrivask, EN ISO 15797.

CERTIFICERING: EN 1149-5. EN 13034 typ 6. EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058

og 4032. EN ISO 11611, Klasse 1 A1. EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1. IEC 61482-2, klasse 1. ATPV: 16,0 cal/cm², HAF:

82,0%.

1239,-

1599,-

ANVENDES SAMMEN MED

FLAMMEHÆMMENDE

BÆLTE 4039

2861

FLAMMEHÆMMENDE OVERALL

1516 85% bomuld, 14% polyester, 1% antistatisk, twill, flammehæmmende, antistatisk, 350

g/m²

9994 Sort/Grå

C44-C64, C146-C156, D96-D128

FUNKTIONALITET: Formsyede ben. DETALJER: Vævet etikette på Lårlomme. Metallynlås. Stropper, hvoraf en er med

D-ring. Justerbare seler med elastik. LOMMER: Baglommer med lukning. Lårlomme med læg og lukning. Brystlomme

med lukning. To forlommer. Indvendige knælommer. Tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. REFLEKS:

Refleksdetaljer. VASK: Industrivask, EN ISO 15797. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN 13034 PB [6]. EN

14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 og 4032. EN ISO 11611, Klasse 1 A1. EN ISO 11612

A1, B1, C1, E1, F1. IEC 61482-2, klasse 1. ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%.

209,-

1516

FLAMMEHÆMMENDE LØSE SØMLOMMER

1516 85% bomuld, 14% polyester, 1% antistatisk, twill, flammehæmmende, antistatisk, 350

g/m²

9900 Sort

onesize

FUNKTIONALITET: Kan fastgøres til bælte. LOMMER: Sømlommer - tredelte og ekstra brede. EMBALLAGE: Leveres i

par. PASSER MED: Bælte 4039. Model 1561, 2861, 6061.

1539,-


116

FLAMMEHÆMMENDE

FLAMMEHÆMMENDE

FLAMMEHÆMMENDE

SLIDSTÆRKT,

SIKKERT OG

KOMFORTABELT

Kvalitet 1516 er et flammehæmmende materiale, bestående af 85%

bomuld, 14% polyester, 1% antistatisk, 350 g/m2, og er udvalgt

for at skabe komfortal og slidstærk beklædning. Den høje andel af

bomuld gør at beklædningen er komfortabel at have på, samtidig

med at det giver maksimal beskyttelse. Materialet er certificeret i

henhold til EN 1149-3, EN61482-1-1 APTV: 16,0 cal/cm², HAF 82%,

EN 61482-1-2 klasse 1, EN ISO 11611 klasse 1, EN ISO 11612 A1 B1

C1 E1 F1, EN 13034.

Vi anbefaler industrivask for at sikre en længere levetid. Følg vaskerådene

og undgå skyllemiddel og vaskemiddel med blegemiddel,

hvis tøjet ikke vaskes professionelt.

4774

FLAMMEHÆMMENDE ARBEJDSJAKKE

1516 85% bomuld, 14% polyester, 1% antistatisk, twill, flammehæmmende, antistatisk, 350

g/m²

8900 Marineblå

XS-4XL

DETALJER: Kile i ryg. LOMMER: Brystlommer med lukning. Lommer med lukning. LUKKES FORTIL: Skjult

envejslynlås i metal. AFSLUTNING: Justerbar linning med velcro. Justerbar nederst i ærmet. VASK: Industrivask, EN

ISO 15797. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN 13034 PB [6]. EN ISO 11611, Klasse 1 A1. EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1,

F1. IEC 61482-2, klasse 1. ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%.

4784

FLAMMEHÆMMENDE VINTERJAKKE

1516 85% bomuld, 14% polyester, 1% antistatisk, twill, flammehæmmende, antistatisk, 350

g/m²

8900 Marineblå

XS-4XL

FUNKTIONALITET: Foret. Formsyede ærmer. FOR: Foret. DETALJER: Kile i ryg. Udvendige etiketter. Høj krave.

Bærestykke på ryg. Lang ærme. LOMMER: Brystlommer med lynlås. Lommer med lukning. Indvendig lomme.

LUKKES FORTIL: Kraftig skjult envejslynlås i metal. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Justerbar linning med velcro.

Justerbar nederst i ærmet med velcro. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN 13034 PB [6]. EN 342 sammen med model

1869-1514. EN ISO 11611, Klasse 1 A1. EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1. IEC 61482-2, klasse 2.

579,-

1399,-

1724

FLAMMEHÆMMENDE BUKS

1516 85% bomuld, 14% polyester, 1% antistatisk, twill, flammehæmmende, antistatisk, 350

g/m²

8900 Marineblå

C44-C64, C146-C156, D88-D128

DETALJER: Metallynlås. Stropper. LOMMER: Baglommer med lukning og knappelukning. Lårlomme med læg,

lukning og påsat tredelt blyantlomme. Forlommer med lukning. Knælommer. Udvendig knælomme. VASK:

Industrivask, EN ISO 15797. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN 13034 PB [6]. EN 14404:2004+A1:2010 sammen med

knæpuder 4027, 4057, 4058 og 4032. EN ISO 11611, Klasse 1 A1. EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1. IEC 61482-2,

klasse 1. ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%.

719,-


117

FLAMMEHÆMMENDE

FLAMMEHÆMMENDE

6704

FLAMMEHÆMMENDE KEDELDRAGT

1516 85% bomuld, 14% polyester, 1% antistatisk, twill, flammehæmmende, antistatisk, 350

g/m²

8900 Marineblå

C44-C64

DETALJER: Kile i ryg. Justerbar i linning. Forstærket syning i skridtet. LOMMER: Baglommer med lukning.

Brystlommer med lukning. Åbning med klap for adgang til beklædning inderst. Tommestoklomme. LUKKES FORTIL:

Skjult knapning. AFSLUTNING: Justerbar nederst i ærmet med velcro. VASK: Industrivask, EN ISO 15797.

CERTIFICERING: EN 1149-5. EN 13034 PB [6]. EN ISO 11611, Klasse 1 A1. EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1. IEC

61482-2, klasse 1. ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%.

2824

FLAMMEHÆMMENDE OVERALL

1516 85% bomuld, 14% polyester, 1% antistatisk, twill, flammehæmmende, antistatisk, 350

g/m²

8900 Marineblå

C46-C64, D92-D120

DETALJER: Metallynlås. Stropper. Justerbar i linning. D-ring. Justerbare seler med elastik. LOMMER: Baglommer

med lukning og knappelukning. Lårlomme med læg og lukning. Brystlomme med lukning. Indstikslommer.

Knælommer. Udvendig knælomme. Tommestoklomme med knivholder. AFSLUTNING: C-størrelser kan forlænges til

ekstra benlængde. VASK: Industrivask, EN ISO 15797. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN 13034 PB [6]. EN

14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 og 4032. EN ISO 11611, Klasse 1 A1. EN ISO 11612

A1, B1, C1, E1, F1. IEC 61482-2, klasse 1. ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%.

969,-

1079,-


118

FLAMMEHÆMMENDE

REGNTØJ

NYHED!

4313

FLAMMEHÆMMENDE REGNJAKKE

2022 67% polyester, 30% bomuld, PVC-coated, vind- og vandtæt, flammehæmmende,

antistatisk, 390 g/m2

3389 High Vis Gul/Marineblå

XS-4XL

FUNKTIONALITET: Vind- og vandtæt med svejsede syninger. DETALJER: Plasttrykknapper. Skjulte knapper.

Fleeceforet krave. Høj krave med lynlås. Aftagelig, justerbar hætte. Hætte tilpasset til hjelm og høreværn. Svejsede

syninger. D-ring. Trykte reflekser. LOMMER: Forlommer med lukning. Napoleonlomme inde i frontklappen. LUKKES

FORTIL: Kraftig skjult tovejslynlås i plast. Storm lukning med knapper. REFLEKS: Påtrykt reflekser. AFSLUTNING:

Justerbar nederst i ærmet med velcro. Ærme med indvendig rib. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN ISO 20471, Klasse

3. EN 343, Klasse 4,1. EN ISO 14116, indeks 3. IEC 61482-2, klasse 1.

4303

FLAMMEHÆMMENDE REGNJAKKE

2009 100% polyester, PU-belagt, vind- og vandtæt, åndbar, flammehæmmende, 260 g/m²

3300 High Vis Gul

XS-XXXL

FUNKTIONALITET: Ventilation i ryg. Vind- og vandtæt med svejsede syninger. DETALJER: Aftagelig, justerbar hætte.

Udtagelig ID-kortlomme. LOMMER: Forlommer med lynlås. Forlommer, hvoraf en er med D-ring. Napoleonlomme

inde i frontklappen. LUKKES FORTIL: Skjult envejslynlås i plast. AFSLUTNING: Justerbar nederst i ærme med velcro

og indvendig ribkant. Justerbar nederst i ærmet med velcro. CERTIFICERING: EN 13034 PB [6]. EN ISO 20471, Klasse

3. EN 343, Klasse 3,1. EN ISO 14116 indeks 1.

NYHED!

1313

FLAMMEHÆMMENDE REGNBUKS

2022 67% polyester, 30% bomuld, PVC-coated, vind- og vandtæt, flammehæmmende,

antistatisk, 390 g/m2

3389 High Vis Gul/Marineblå

XS-4XL

FUNKTIONALITET: Vind- og vandtæt med svejsede syninger. DETALJER: Stropper. Plasttrykknapper. Elastik og

snøre i linning. Svejsede syninger. Trykte reflekser. Justerbare og aftagelige seler med elastik. LOMMER: Lårlomme

med læg og lukning. Åbning med klap for brug af sømlommer. REFLEKS: Påtrykt reflekser. AFSLUTNING: Justerbar

benafslutning med knapper. Justerbar benafslutning med velcro. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN ISO 20471, Klasse

2. EN 343, Klasse 4,1. EN ISO 14116, indeks 3. IEC 61482-2, klasse 1.

889,-

999,-

899,-

1303

FLAMMEHÆMMENDE REGNBUKS

2009 100% polyester, PU-belagt, vind- og vandtæt, åndbar, flammehæmmende, 260 g/m²

3300 High Vis Gul

XS-XXXL

FUNKTIONALITET: Vind- og vandtæt med svejsede syninger. DETALJER: Justerbar med snøre i linning. Justerbare

og aftagelige seler med elastik. LOMMER: Lårlomme med læg og lukning. Åbning med klap for brug af sømlommer.

Tommestoklomme med ekstralomme og knivholder. FORSTÆRKNING: Forstærkede på knæ. AFSLUTNING:

Bukseben med lynlås. Justerbar benafslutning med velcro. CERTIFICERING: EN 13034 PB [6]. EN ISO 20471, Klasse

2. EN 343, Klasse 3,1. EN ISO 14116 indeks 1.

899,-


119

FLAMMEHÆMMENDE

OVERDELE

NYHED!

3034

MULTINORM VEST INHERENT

1729 98% polyester, 2% antistatisk fibre, warp knit, flammehæmmende, antistatisk, 120 g/m²

3300 High Vis Gul, 5300 High Vis Orange

S/M, L/XL, XXL/3XL

DETALJER: Udvendige etiketter. D-ring. ID-kortlomme sælges seperat. LOMMER: Åbning i siden for adgang til

underliggende lommer. LUKKES FORTIL: Envejslynlås i plast. REFLEKS: 50 mm brede flammehæmmende reflekser.

AFSLUTNING: Forlænget ryg. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN ISO 20471, Klasse 3. EN ISO 14116 indeks 1.

NYHED!

3480

MULTINORM T-SHIRT INHERENT

1761 48% modacryl, 42% bomuld, 5% aramid, 3% polyamid, 2% antistatisk, interlock,

flammehæmmende, antistatisk, 250 g/m²

3300 High Vis Gul

XS-4XL

DETALJER: Udvendige etiketter. Rund hals. REFLEKS: 50 mm brede flammehæmmende fleksible reflekser. Påtrykt

reflekser. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN ISO 20471, Klasse 2. EN ISO 14116, indeks 3.

3439

MULTINORM POLO LANG ÆRME

1726 59% modacryl, 39% bomuld, 2% antistatisk, pique,

flammehæmmende, antistatisk, 220 g/m²

3300 High Vis Gul

S-4XL

DETALJER: Udvendige etiketter. Halsåbning med knapper. Ribstrikket krave.

REFLEKS: 50 mm brede flammehæmmende fleksible reflekser. Påtrykt

reflekser. AFSLUTNING: Ribkant nederst i ærmet. CERTIFICERING: EN

1149-5. EN ISO 20471, Klasse 3. ISO 11612 A1, B1, C1. IEC 61482-2, klasse

1. ATPV: 6,3 cal/cm², HAF: 73,0%.

NYHED!

3481

MULTINORM T-SHIRT LANG ÆRME INHERENT

1761 48% modacryl, 42% bomuld, 5% aramid, 3% polyamid,

2% antistatisk, interlock, flammehæmmende, antistatisk,

250 g/m²

3300 High Vis Gul

S-4XL

DETALJER: Udvendige etiketter. Ribkant i hals. Rund hals. Lang ærme.

REFLEKS: 50 mm brede flammehæmmende fleksible reflekser. Påtrykt

reflekser. AFSLUTNING: Ribkant nederst i ærmet. CERTIFICERING: EN

1149-5. EN ISO 20471, Klasse 3. EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1. IEC

61482-2, APC 1. ATPV - 13,1 cal/cm².

NYHED!

3087

MULTINORM SWEATSHIRT INHERENT

1762 60% modacryl, 39% bomuld, 1% antistatisk fibre,

fleece, flammehæmmende, antistatisk, 280 g/m²

3300 High Vis Gul

XS-4XL

DETALJER: Udvendige certificeringsetiketter. Ribkant i hals. Rund hals.

REFLEKS: 50 mm brede flammehæmmende fleksible reflekser. Påtrykt

reflekser. AFSLUTNING: Ribkant i linning. Ribkant nederst i ærmet.

CERTIFICERING: EN 1149-5. EN ISO 20471 klasse 2 XS-S, klasse 3 M -->.

EN ISO 11612 A1, B1, C2, F2. IEC 61482-2, APC 1. EBT - 18,4 cal/cm².

1059,-

999,-

429,-

849,-

1199,-


120

FLAMMEHÆMMENDE

OVERDELE

3484

FLAMMEHÆMMENDE T-SHIRT LANG ÆRME INHERENT

1761 48% modacryl, 42% bomuld, 5% aramid, 3% polyamid, 2% antistatisk, interlock,

flammehæmmende, antistatisk, 250 g/m²

8933 Marineblå/High Vis Gul

XS-4XL

3494

DETALJER: Udvendige certificeringsetiketter. Rund hals. Slids i siderne. REFLEKS: 50 mm brede flammehæmmende

fleksible reflekser. Påtrykt reflekser. AFSLUTNING: Ribkant nederst i ærmet. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN ISO

20471, Klasse 1. IEC 61482-2, APC 1. ATPV - 13,1 cal/cm². EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1.

NYHED!

3459

MULTINORM SWEATSHIRT INHERENT

1762 60% modacryl, 39% bomuld, 1% antistatisk fibre, fleece, flammehæmmende,

antistatisk, 280 g/m²

8933 Marineblå/High Vis Gul

XS-4XL

DETALJER: Udvendige certificeringsetiketter. Ribkant i hals. Rund hals. REFLEKS: 50 mm brede flammehæmmende

fleksible reflekser. Påtrykt reflekser. AFSLUTNING: Ribkant i linning. Ribkant nederst i ærmet. CERTIFICERING: EN

1149-5. EN ISO 20471, Klasse 1. EN ISO 11612 A1, B1, C2, F2. IEC 61482-2, APC 1. EBT - 18,4 cal/cm².

1169,-

1249,-

NYHED!

3494

DAME FLAMMEHÆMMENDE T-SHIRT LANG ÆRME

1761 48% modacryl, 42% bomuld, 5% aramid, 3% polyamid, 2% antistatisk, interlock,

flammehæmmende, antistatisk, 250 g/m²

8933 Marineblå/High Vis Gul

XS-XXXL

DETALJER: Udvendige certificeringsetiketter. Rund hals. Slids i siderne. REFLEKS: 50 mm brede flammehæmmende

fleksible reflekser. Påtrykt reflekser. AFSLUTNING: Ribkant nederst i ærmet. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN ISO

20471, Klasse 1. IEC 61482-2, APC 1. ATPV - 13,1 cal/cm². EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1.

3438

MULTINORM POLO LANG ÆRME INHERENT

1726 59% modacryl, 39% bomuld, 2% antistatisk, pique, flammehæmmende, antistatisk, 220

g/m²

8933 Marineblå/High Vis Gul

XS-4XL

DETALJER: Udvendige etiketter. Halsåbning med knapper. Ribstrikket krave. REFLEKS: 50 mm brede

flammehæmmende fleksible reflekser. Påtrykt reflekser. AFSLUTNING: Ribkant nederst i ærmet. CERTIFICERING:

EN 1149-5. EN ISO 20471, Klasse 1. ISO 11612 A1, B1, C1. IEC 61482-2, klasse 1. ATPV: 6,3 cal/cm², HAF: 73,0%.

999,-

999,-


121

FLAMMEHÆMMENDE

OVERDELE

3229

MULTINORM SKJORTE INHERENT

1517 50% modacryl, 32% bomuld, 10% aramid, 5% polyamid, 3% antistatisk, ripstop,

flammehæmmende, antistatisk, 200 g/cm²

8933 Marineblå/High Vis Gul

XS-4XL

FUNKTIONALITET: Metalfri. DETALJER: Udvendige certificeringsetiketter. Plasttrykknapper. Skjortekrave.

LOMMER: Brystlomme med klap og skjulte trykknapper, en lomme med blyantlomme. REFLEKS: 50 mm brede

transfer reflekser. Påtrykt reflekser. AFSLUTNING: Justerbar ærmeafslutning med skjulte trykknapper i plast.

CERTIFICERING: EN 1149-5. EN ISO 20471, Klasse 1. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1. IEC 61482-2, APC 1. ATPV - 8,1

cal/cm². ELIM - 6,3 cal/cm².

3239

MULTINORM SKJORTE INHERENT

1517 50% modacryl, 32% bomuld, 10% aramid, 5% polyamid, 3% antistatisk, ripstop,

flammehæmmende, antistatisk, 200 g/cm²

3389 High Vis Gul/Marineblå

XS-4XL

FUNKTIONALITET: Metalfri. DETALJER: Udvendige certificeringsetiketter. Plasttrykknapper. Skjortekrave.

LOMMER: Brystlomme med klap og skjulte trykknapper, en lomme med blyantlomme. REFLEKS: 50 mm brede

transfer reflekser. Påtrykt reflekser. AFSLUTNING: Justerbar ærmeafslutning med skjulte trykknapper i plast.

CERTIFICERING: EN 1149-5. EN ISO 20471, XS-S klasse 2, M-> klasse 3. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1. IEC 61482-2,

APC 1. ATPV - 8,1 cal/cm². ELIM - 6,3 cal/cm².

3457

FLAMMEHÆMMENDE T-SHIRT LANG ÆRME INHERENT

1761 48% modacryl, 42% bomuld, 5% aramid, 3% polyamid, 2% antistatisk, interlock,

flammehæmmende, antistatisk, 250 g/m²

8933 Marineblå/High Vis Gul

XS-4XL

DETALJER: Udvendige certificeringsetiketter. Ribkant i hals. Slids i siderne. AFSLUTNING: Strikket ribkant nederst i

ærmet. CERTIFICERING: EN 1149-5. IEC 61482-2, APC 1. ATPV - 13,1 cal/cm². EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1.

NYHED!

3458

FLAMMEHÆMMENDE SWEATSHIRT INHERENT

1762 60% modacryl, 39% bomuld, 1% antistatisk fibre, fleece, flammehæmmende,

antistatisk, 280 g/m²

8933 Marineblå/High Vis Gul

XS-4XL

DETALJER: Udvendige certificeringsetiketter. Rund hals. AFSLUTNING: Ribkant i linning. Ribkant nederst i ærmet.

CERTIFICERING: EN 1149-5. EN ISO 11612 A1, B1, C2, F2. IEC 61482-2, APC 1. EBT - 18,4 cal/cm².

1149,-

1169,-

699,-

999,-


122

FLAMMEHÆMMENDE

OVERDELE

NYHED!

3482

FLAMMEHÆMMENDE T-SHIRT INHERENT

1737 60% modacryl, 39% bomuld, 1% antistatisk fibre,

single jersey, flammehæmmende, antistatisk, 210 g/m²

8900 Marineblå, 9900 Sort

XS-4XL

DETALJER: Udvendige etiketter. Rund hals. CERTIFICERING: EN 1149-5.

EN ISO 14116, indeks 3.

NYHED!

3483

FLAMMEHÆMMENDE T-SHIRT LANG ÆRME

INHERENT

1737 60% modacryl, 39% bomuld, 1% antistatisk fibre,

single jersey, flammehæmmende, antistatisk, 210 g/m²

8900 Marineblå, 9900 Sort

XS-4XL

DETALJER: Udvendige etiketter. Rund hals. AFSLUTNING: Ribkant nederst i

ærmet. CERTIFICERING: EN 1149-5. ISO 11612 A1, B1, C1. IEC 61482-2,

klasse 1. EBT: 6,4cal/cm².

NYHED!

3074

MULTINORM SWEATSHIRT INHERENT

1762 60% modacryl, 39% bomuld, 1% antistatisk fibre,

fleece, flammehæmmende, antistatisk, 280 g/m²

8900 Marineblå, 9900 Sort

XS-4XL

DETALJER: Udvendige certificeringsetiketter. Ribkant i hals. Rund hals.

AFSLUTNING: Ribkant i linning. Ribkant nederst i ærmet. CERTIFICERING:

EN 1149-5. EN ISO 11612 A1, B1, C2, F2. IEC 61482-2, APC 1. EBT - 18,4 cal/

cm².

FINDES OP TIL

6XL

3374

FLAMMEHÆMMENDE POLO INHERENT LANG ÆRME

1726 59% modacryl, 39% bomuld, 2% antistatisk, pique,

flammehæmmende, antistatisk, 220 g/m²

8900 Marineblå, 9900 Sort

XS-4XL

DETALJER: Udvendige etiketter. Halsåbning med knapper. Ribstrikket krave.

AFSLUTNING: Ribkant nederst i ærmet. CERTIFICERING: EN 1149-5. ISO

11612 A1, B1, C1. IEC 61482-2, klasse 1. ATPV: 6,3 cal/cm², HAF: 73,0%.

3227

FLAMMEHÆMMENDE SKJORTE INHERENT

1515 54% modacryl, 44% bomuld, 2% antistatisk, twill,

flammehæmmende, antistatisk, 180 g/m²

8900 Marineblå

XS-4XL

DETALJER: Udvendige etiketter. Skjortekrave. LOMMER: Brystlommer med

knaplukning. LUKKES FORTIL: Frontlukning med skjult metal trykknapper.

AFSLUTNING: Justerbar ærmeafslutning med skjulte metal knapper.

CERTIFICERING: EN 1149-5. EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,F1. IEC 61482-2,

klasse 1. EBT 6,4 cal/cm², HAF: 72,6%.

429,-

509,-

829,-

789,-

999,-

3226

FLAMMEHÆMMENDE SKJORTE

1504 98% bomuld, 2% antistatisk, flammehæmmende,

antistatisk, 230 g/m²

8900 Marineblå, 9900 Sort

XS-6XL

DETALJER: Udvendige etiketter. Skjortekrave. LOMMER: Brystlomme med

klap og skjulte trykknapper, en lomme med blyantlomme. LUKKES FORTIL:

Frontlukning med skjult metal trykknapper. AFSLUTNING: Justerbar ærmeafslutning

med skjulte metal knapper. STØRRELSE FORKLARING:

Produktet med lysbuegodkendelse har udvidet størrelser. VASK:

Industrivask, EN ISO 15797. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN ISO 11612 A1,

A2, B1, C1, E1. IEC 61482-2, klasse 1.

669,-


123

FLAMMEHÆMMENDE

UNDERTØJ

UNDERTØJ MED

MERINOULD

Skal man vælge undertøj med den højst mulige varmebeskyttelse,

må man ikke lukke øjnene for, at undertøj

med merinould er det naturlige valg. Merinould er et af

naturens egne supermaterialer, som yder optimalt ved

krævende vejrforhold og i miljøer, hvor der kan forekomme

ekstrem varme.

Materialet i Blåkläders undertøj er en blanding af

merino uld og modakryl, som giver øget beskyttelse og

flammehæmmende egenskaber. Desuden har materialet

antistatiske egenskaber takket være de indvævede fibre.

4794

FLAMMEHÆMMENDE UNDERTRØJE INHERENT, 78% MERINO ULD

7213

1075 78% uld, 20% modacryl, 2% antistiatisk, merino interlock, flammehæmmende, 225 g/m²

9900 Sort

XS-4XL

DETALJER: Udvendige etiketter. Rund hals. Syninger i kontrastfarve. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Ribkant nederst i

ærmet. CERTIFICERING: EN 1149-5. ISO 11612 A1, B1, C1. IEC 61482-2, klasse 1. EBT 7,3 cal/cm², HAF: 78,6%.

4796

FLAMMEHÆMMENDE UNDERTRØJE INHERENT HALF ZIP, 78% MERINO ULD

1075 78% uld, 20% modacryl, 2% antistiatisk, merino interlock, flammehæmmende, 225 g/m²

9900 Sort

XS-4XL

DETALJER: Udvendige etiketter. Høj krave med skjult lynlås. Syninger i kontrastfarve. AFSLUTNING: Forlænget ryg.

Ribkant nederst i ærmet. CERTIFICERING: EN 1149-5. ISO 11612 A1, B1, C1. IEC 61482-2, klasse 1. EBT 7,3 cal/cm²,

HAF: 78,6%.

1889

FLAMMEHÆMMENDE UNDERBUKSER INHERENT, 78% MERINO ULD

7203

1075 78% uld, 20% modacryl, 2% antistiatisk, merino interlock, flammehæmmende, 225 g/m²

9900 Sort

XS-4XL

DETALJER: Udvendige etiketter. Elastik i linning. Syninger i kontrastfarve. AFSLUTNING: Ribkant i bukseben.

CERTIFICERING: EN 1149-5. ISO 11612 A1, B1, C1. IEC 61482-2, klasse 1. EBT 7,3 cal/cm², HAF: 78,6%.

649,-

699,-

619,-


124

FLAMMEHÆMMENDE

UNDERTØJ

3498

FLAMMEHÆMMENDE UNDERTRØJE INHERENT

1725 59% modacryl, 39% bomuld, 2% antistatisk, ribstrikket, flammehæmmende,

antistatisk, 220 g/m²

9900 Sort

XS-4XL

DETALJER: Ribkant i hals. Rund hals. Lang ærme. AFSLUTNING: Ribkant nederst i ærmet. CERTIFICERING: EN

1149-5. ISO 11612 A1, B1, C1. IEC 61482-2, klasse 1. EBT 4,4 cal/cm², HAF: 69,1%.

4898

FLAMMEHÆMMENDE UNDERTRØJE INHERENT

1725 59% modacryl, 39% bomuld, 2% antistatisk, ribstrikket, flammehæmmende,

antistatisk, 220 g/m²

9900 Sort

XS-4XL

FUNKTIONALITET: Anbefalet temperatur +5°C to -20°C. DETALJER: Høj krave med lynlås. AFSLUTNING: Ribkant

nederst i ærmet. CERTIFICERING: EN 1149-5. ISO 11612 A1, B1, C1. IEC 61482-2, klasse 1. EBT 4,4 cal/cm², HAF:

69,1%.

1898

FLAMMEHÆMMENDE UNDERBUKS INHERENT

1725 59% modacryl, 39% bomuld, 2% antistatisk, ribstrikket, flammehæmmende,

antistatisk, 220 g/m²

9900 Sort

XS-4XL

FUNKTIONALITET: Anbefalet temperatur +5°C to -20°C. DETALJER: Gylp. Elastik i linning. AFSLUTNING: Ribkant i

bukseben. CERTIFICERING: EN 1149-5. ISO 11612 A1, B1, C1. IEC 61482-2, klasse 1. EBT 4,4 cal/cm², HAF: 69,1%.

1828

FLAMMEHÆMMENDE BOXER SHORTS INHERENT

1725 59% modacryl, 39% bomuld, 2% antistatisk, ribstrikket, flammehæmmende,

antistatisk, 220 g/m²

9900 Sort

XS-4XL

DETALJER: Gylp. Elastik i linning. CERTIFICERING: EN 1149-5. ISO 11612 A1, B1, C1. IEC 61482-2, klasse 1.

519,-

649,-

579,-

349,-


125

FLAMMEHÆMMENDE

TILBEHØR

2055

FLAMMEHÆMMENDE BALACLAVA INHERENT

1760 59% modakryl, 39% bomuld, 2% antistatisk, Royal Rib

antistatisk flammehæmmende, 310 g/ m²

8900 Marineblå

onesize

FUNKTIONALITET: One size. DETALJER: Kan bruges under en hjelm.

CERTIFICERING: EN 1149-5. EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1. IEC 61482-2,

klasse 1.

229,-

229,-

2043

BUFF/HALSRØR INHERENT

1760 59% modakryl, 39% bomuld, 2% antistatisk, Royal Rib

antistatisk flammehæmmende, 310 g/ m²

8900 Marineblå

onesize

FUNKTIONALITET: Kan bruges som hue, halstørklæde eller pandebånd.

One size. CERTIFICERING: EN 1149-5. EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1. IEC

61482-2, klasse 1.

239,-

2227

FLAMMEHÆMMENDE SOK LIGHT INHERENT

1728 49% modakryl, 29% bomuld, 19% polyamid, 2%

antistatisk, 1% elastan, terryvævet, flammehæmmende,

antistatisk 450 g/m²

9900 Sort

36-39, 40-42, 43-45, 46-48

FUNKTIONALITET: Ankelsokker. CERTIFICERING: EN ISO 14116 indeks 2.

EN 1149-5.

2038

FLAMMEHÆMMENDE BALACLAVA INHERENT

1725 59% modacryl, 39% bomuld, 2% antistatisk,

ribstrikket, flammehæmmende, antistatisk, 220 g/m²

9900 Sort

onesize

CERTIFICERING: EN 1149-5. ISO 11612 A1, B1, C1. IEC 61482-2, klasse 1.

EBT 4,4 cal/cm², HAF: 69,1%.

229,-

2036

FLAMMEHÆMMENDE BUFF/HALSRØR INHERENT

1725 59% modacryl, 39% bomuld, 2% antistatisk,

ribstrikket, flammehæmmende, antistatisk, 220 g/m²

9900 Sort

onesize

CERTIFICERING: EN 1149-5. ISO 11612 A1, B1, C1. IEC 61482-2, klasse 1.

EBT 4,4 cal/cm², HAF: 69,1%.

NYHED!

2069

FLAMMEHÆMMENDE BEANIE

1761 48% modacryl, 42% bomuld, 5% aramid, 3% polyamid,

2% antistatisk, interlock, flammehæmmende, antistatisk,

250 g/m²

3300 High Vis Gul, 8900 Marineblå

onesize

DETALJER: Udvendige certificeringsetiketter. Kan bruges under en hjelm.

CERTIFICERING: EN 1149-5. EN ISO 14116, indeks 3.

179,-

215,-

1516

FLAMMEHÆMMENDE LØSE

SØMLOMMER

1514 75% bomuld, 24% polyester, 1%

antistatisk, twill, flammehæmmende,

antistatisk, 350 g/m²

3300 High Vis Gul, 8900 Marineblå

onesize

FUNKTIONALITET: Kan fastgøres til bælte. LOMMER:

Sømlommer - tredelte og ekstra brede. EMBALLAGE:

Leveres i par. PASSER MED: Bælte 4039. Model 1478,

1578, 2608, 2678, 6378, 1869, 1724, 7188, 7189.

1516

FLAMMEHÆMMENDE LØSE

SØMLOMMER

1516 85% bomuld, 14% polyester, 1%

antistatisk, twill, flammehæmmende,

antistatisk, 350 g/m²

9900 Sort

onesize

FUNKTIONALITET: Kan fastgøres til bælte. LOMMER:

Sømlommer - tredelte og ekstra brede. EMBALLAGE:

Leveres i par. PASSER MED: Bælte 4039. Model 1561,

2861, 6061.

2109

FLAMMEHÆMMENDE ID-KORT LOMME

1511 65% bomuld, 34% polyester, 1%

antistatisk, twill, flammehæmmende,

antistatisk, 350 g/m2

9900 Sort

onesize

DETALJER: Aftagelig ID-kortlomme til flammehæmmende

beklædning.

85,-

4039

FLAMMEHÆMMENDE BÆLTE

STRETCH

9900 Sort

onesize

DETALJER: Flammehæmmende spænde med

Blåkläder logo. Stærkt stretchmateriale. MÅL: Bredde

40 mm. Længde 130 cm.

239,-

209,-

209,-


126

FLAMMEHÆMMENDE

DET RETTE VALG AF BEKLÆDNING

STARTER INDEFRA

TAG FLERE LAG PÅ FOR AT OPNÅ ØGET BESKYTTELSE.

Materialer og beklædning som testes til IEC 61482-2 bliver evalueret i forhold til beskyttelse

mod den ekstreme varme, som udvikles ved en lysbueulykke. Standarden for beskyttelse er

at undgå andengradsforbrænding, og man anvender den såkaldte Stoll-kurve* som grundlag

for evalueringen.

Beskyttelsen ligger i beklædningens flammehæmmende egenskaber samt materialets evne

til at optage den varmeenergi, som udlades ved en lysbue (angives i kal/cm2). Jo højere evne

materialet eller materialekombinationen har til at absorbere energien, jo højere er tøjets

beskyttelsesniveau.

Et lag-på-lag system af lysbuecertificeret beklædning giver brugeren øget

beskyttelse ved en eventuel ulykke. Hvert enkelt lag yder i sig selv

beskyttelse, men det er primært luften mellem hvert lag, som udgør

den bedste barriere mod varmeenergien. Blåkläder anbefaler et

koncept med tre lag: Yderlag, mellemlag og inderst nærmest kroppen

flammehæmmende undertøj for at maksimere beskyttelsen mod

varme og reducere risikoen for brandskader.

Det er ikke muligt teoretisk at udregne det forventede

beskyttelses-niveau, som et beklædningskoncept giver. Hver

enkelt materialekombination skal testes for at få en relevant

værdi. Selvom man ved, hvad det enkelte materiales ydeevne er,

så er det ikke muligt at forudse, hvilken effekt luften mellem

hvert af beklædningslagene vil have. Det er afgørende, hvor

glatte, ujævne, smidige eller stive de respektive materialer er, og

hvordan materialerne fungerer sammen.

*) Stoll-kurven viser forholdet mellem varmeenergi

og den tid som er grænsen for, hvornår der opstår en

andengradsforbrænding.

4796

3438 3459

4089

Open Arc Test

EN 61482-1-1

EBT = 48,4 cal/cm²

ELIM = 37 cal/cm²

SE FLERE KOMBINATIONER PÅ SIDE 128-130


127

FLAMMEHÆMMENDE

DETTE SKER VED

EN LYSBUEULYKKE

Vores vinter jakke 4068-1530 blev udsat for en lysbue med energier svarende til ATPV 34 cal/cm²

og ELIM 30 cal/cm², efter test i henhold til EN 61482-1-1 med gode resultater!

ATPV-værdi (Arc Thermal Performance Value) angiver den mængde

energi (kal/cm²) som materialet/tøjet kan udsættes for og stadig yde

50% beskyttelse mod andengradsforbrænding.

Ebt50-værdi (Energy Break Open Threshold) angiver den mængde energi

(kal/cm²) som materialet/tøjet kan udsættes for, inden der er 50% risiko for

at der opstår huller. Hullet i materialet må ikke være større end 1,6 cm².

ELIM-værdi (Incident Energy limit)

Som supplement til ATPV- og EBT-værdierne findes også Open Arc-testen,

der sætter niveauet for den såkaldte Incident Energy Limit (ELIM). ELIM

er den øverste grænse for, hvor meget varmeenergi et materiale/beklædning

kan udsættes for, uden at brugeren risikerer andengradsforbrændinger

eller der opstår huller i materialet. For ATPV og EBT er der altid en (50%)

risiko for andengradsforbrænding eller huller i materialet.

HRC

HRC-kategorier; Hazard Risk Category Level (stammer fra den amerikanske

standard for elsikkerhed NFPA 70E)

HRC 1: 4-8 kal/cm²

HRC 2: 8-25 kal/cm²

HRC 3: 25-40 kal/cm²

HRC 4: >40 kal/cm²

I den nyeste version af NFPA 70E benævnes HRC-kategorierne som

PPE-kategorier (Personal Protective Equipment).

EN 61482-1-2 Boks test: Ved denne testmetode testes materiale og

beklædning med en direkte lysbue ved en bestemt værdi. Spændingen

er 400 V og tidsrummet er 500 ms. Testen udføres i 2 forskellige klasser.

Når testen er gennemført, bliver resultatet godkendt eller ikke godkendt.

Der kræves ofte kombinationer af forskelligt tøj eller foret tøj for at bestå

Boks test klasse 2.

Lysbue

Tid

Klasse 1/APC1 4kA – 168 kJ (400v) 500 ms

Klasse 2/APC2 7kA – 320 kJ (400v) 500 ms


128

FLAMMEHÆMMENDE

KOMBINER FOR OPTIMAL BESKYTTELSE

OPEN ARC EN 61482-1-1

47961075 47941075 40891512 49691512

ATPV = 32 cal/cm²

ELIM = 25 cal/cm²

47961075 47941075

33741726

34381726 34391726 40891512 49691512

EBT = 48,4 cal/cm²

ELIM = 37 cal/cm²

47961075 47941075

33741726

34381726 34391726 40871514

APTV = 65,4 cal/cm²

ELIM = 57 cal/cm²

47961075 47941075

40871514

APTV = 43,8 cal/cm²

ELIM = 37 cal/cm²

47961075 47941075 33741726

34381726 34391726

EBT = 24,2 cal/cm²

ELIM = 20 cal/cm²

34981725

48981725

40891512 49691512

EBT = 31 cal/cm²

ELIM = 23 cal/cm²

32271515

32281515 40891512 49691512

EBT = 28,8 cal/cm²

ELIM = 27 cal/cm²

33741726

34381726 34391726

40891512 49691512

APTV = 31,5 cal/cm²

ELIM = 27 cal/cm²


34811761

34571761 34841761 34941761 40891512 49691512

129

FLAMMEHÆMMENDE

ATPV = 28 cal/cm²

ELIM = 25 cal/cm²

30741762

30871762 34581762 34591762 40891512 49691512

EBT = 34 cal/cm²

ELIM = 33 cal/cm²

34811761

34571761 34841761 34941761 40871514

ATPV = 40 cal/cm²

ELIM = 26 cal/cm²

30741762

30871762 34581762 34591762 40871514

ATPV = 49 cal/cm²

ELIM = 42 cal/cm²

34831737

40611516 47741516

ATPV = 23 cal/cm²

ELIM = 17 cal/cm²

30741762

30871762 34581762 34591762 40611516 47741516

ATPV = 51 cal/cm²

ELIM = 47 cal/cm²

34831737

30741762

30871762 34581762 34591762

ATPV = 28 cal/cm²

ELIM = 24 cal/cm²

32291517

32391517

40891512 49691512

ATPV = 27 cal/cm²

ELIM = 24 cal/cm²

32291517

32391517

40871514

ATPV = 22 cal/cm²

ELIM = 19 cal/cm²

34831737

40891512

49691512

ATPV = 28 cal/cm²

ELIM = 26 cal/cm²


130

FLAMMEHÆMMENDE

KOMBINER FOR OPTIMAL BESKYTTELSE

BOKS TEST KLASSE 2 - EN 61482-1-2

34811761 34571761 34841761 34941761 40891512 49691512

Klasse 2 (7 kA) / APC 2 (7 kA)

30741762 30871762 34581762 34591762 40891512 49691512

Klasse 2 (7 kA) / APC 2 (7 kA)

34811761 34571761 34841761 34941761 40871514

Klasse 2 (7 kA) / APC 2 (7 kA)

30741762 30871762 34581762 34591762 40871514

Klasse 2 (7 kA) / APC 2 (7 kA)

34831737 40611516 47741516

Klasse 2 (7 kA) / APC 2 (7 kA)

30741762 30871762 34581762 34591762 40611516 47741516

Klasse 2 (7 kA) / APC 2 (7 kA)

32261504 40611516 47741516

Klasse 2 (7 kA) / APC 2 (7 kA)

34831737 30741762 30871762 34581762 34591762

Klasse 2 (7 kA) / APC 2 (7 kA)

32291517 32391517 40891512 49691512

Klasse 2 (7 kA) / APC 2 (7 kA)

32291517 32391517 40871514

Klasse 2 (7 kA) / APC 2 (7 kA)


131


HIGH VIS

4469 HIGH VIS PARKA JAKKE EVOLUTION, 1867 HIGH VIS SKALBUKS, 2266 ARBEJDSHANDSKE FORET WR


1997

HIGH VIS BUKS 4-VEJS STRETCH

4-VEJS STRETCH GØR DEN

EKSTRA BLØD OG FLEKSIBEL

STROP MED KNAP

TIL HAMMERHOLDER

EKSTRA LOMME

MED LYNLÅS

D-RING I GUMMI

EKSTRA BREDE SØMLOM-

MER MED VÆRKTKØJS-

STROPPER OG BITS-

LOMME

STRETCHPANEL I

MESH FOR BEDRE

VENTILATION

CORDURA® FORSTÆR-

KET KNÆLOMME MED

STRETCH PÅ BÅDE YDER-

OG INDERSIDEN

CORDURA®

FORSTÆRKET

BENAFSLUTNING

GIVER EFFEKTIV

BESKYTTELSE

MOD SLITAGE

FLEKSIBLE REFLEKSER

JUSTERBAR MED

SNØRE


134

DEN RIGTIGE BUKS

TIL DIT ARBEJDE

På en skala fra 1-5 beskriver vi Blåkläder’s mest populære håndværkerbukser,

når det gælder slidstyrke, funktionalitet og komfort. Vi går ikke på kompromis

med kvaliteten, så hvorfor skal du?

KLASSE 2

1997

7197

HIGH VIS BUKS 4-VEJS STRETCH

1642 94% polyester, 6% elastan, vandafvisende

finish, 4-vejs stretch, 320 g/m²

• 4-VEJS STRETCH

• SMAL PASFORM

• NORMAL TALJE

• NORMAL SKRIDT

• FORMSYEDE BEN

• NORMAL FODVIDDE

SLIDSTYRKE

KOMFORT

FUNKTIONALITET

1995

HIGH VIS BUKS MED STRETCH

1831 85% polyester, 15% bomuld, ribstop, 250 g/m2

• STRETCHPANELER

• NORMAL PASFORM

• LAV TALJE

• NORMAL SKRIDT

• FORMSYEDE BEN

• NORMAL FODVIDDE

SLIDSTYRKE

KOMFORT

FUNKTIONALITET


135

1552

7163

HIGH VIS BUKS MED STRETCH

1811 65% polyester, 35% bomuld, twill,

vandafvisende finish, 240 g/m²

• STRETCHPANELER

• NORMAL PASFORM

• NORMAL TALJE

• NORMAL SKRIDT

• FORMSYEDE BEN

• NORMAL FODVIDDE

SLIDSTYRKE

KOMFORT

FUNKTIONALITET

1568

HIGH VIS BUKS

7156

1811 65% polyester, 35% bomuld, twill,

vandafvisende finish, 240 g/m²

• NORMAL PASFORM

• NORMAL TALJE

• NORMAL SKRIDT

• LIGE BEN

• NORMAL FODVIDDE

SLIDSTYRKE

KOMFORT FUNKTIONALITET

1533

HIGH VIS BUKS

1860 65% polyester, 35% bomuld, twill, 300 g/m²

• NORMAL PASFORM

• NORMAL TALJE

• NORMAL SKRIDT

• LIGE BEN

• NORMAL FODVIDDE

SLIDSTYRKE KOMFORT FUNKTIONALITET


136

DEN RIGTIGE BUKS

TIL DIT ARBEJDE

På en skala fra 1-5 beskriver vi Blåkläder’s mest populære håndværkerbukser,

når det gælder slidstyrke, funktionalitet og komfort. Vi går ikke på kompromis

med kvaliteten, så hvorfor skal du?

KLASSE 1

1993

HIGH VIS BUKS 4-VEJS STRETCH

1642 94% polyester, 6% elastan, vandafvisende

finish, 4-vejs stretch, 320 g/m²

• 4-VEJS STRETCH

• SMAL PASFORM

• NORMAL TALJE

• NORMAL SKRIDT

• FORMSYEDE BEN

• SMAL FODVIDDE

SLIDSTYRKE

KOMFORT FUNKTIONALITET

1994

HIGH VIS BUKS X1900 MED

STRETCH

1330 60% bomuld, 40% polyester, ribstop 250 g/m²

• STRETCHPANELER

• NORMAL PASFORM

• LAV TALJE

• NORMAL SKRIDT

• FORMSYEDE BEN

• SMAL FODVIDDE

SLIDSTYRKE

KOMFORT FUNKTIONALITET


137

1558

HIGH VIS BUKS MED STRETCH

1811 65% polyester, 35% bomuld, twill,

vandafvisende finish, 240 g/m²

• STRETCHPANELER

• NORMAL PASFORM

• NORMAL TALJE

• NORMAL SKRIDT

• FORMSYEDE BEN

• SMAL FODVIDDE

SLIDSTYRKE

KOMFORT

FUNKTIONALITET

1794

HIGH VIS BUKS

1370 100% bomuld, twill, 370 g/m²

• STRETCHPANELER

• NORMAL PASFORM

• NORMAL TALJE

• NORMAL SKRIDT

• FORMSYEDE BEN

• NORMAL FODVIDDE

SLIDSTYRKE

KOMFORT

FUNKTIONALITET

1529

HIGH VIS BUKS

1370 100% bomuld, twill, 370 g/m²

• NORMAL PASFORM

• NORMAL TALJE

• NORMAL SKRIDT

• LIGE BEN

• SMAL FODVIDDE

SLIDSTYRKE KOMFORT FUNKTIONALITET


138

HIGH VIS

BUKSER

STRETCH IT

MED HØJ SYNLIGHED

High Vis bukser 1997 og 1993 er Blåkläders første modeller i et fantastisk fleksibelt 4-vejs

stretch, som er både kraftigt og fleksibelt i alle retninger. Bukserne er designet til at klare

krævende arbejdsopgaver uden at gå på kompromis med komfort eller pasform.

High Vis bukserne har avancerede detaljer og praktiske lommer med CORDURA®forstærkning,

lårlomme med lynlås og læg, indvendig telefonlomme, tommestoklomme,

ekstra brede sømlommer med lynlås, forlommer, baglommer med klap og funktionelle

værktøjsholdere som eksempelvis strop til hammerholder. Knælommerne er forstærket med

CORDURA®-stretch udvendigt og stretch indvendigt for øget bevægelsesfrihed. Blød mesh

stretch i knæhaserne for god ventilation. Benafslutning med CORDURA®-forstærkning giver

effektiv beskyttelse mod slitage.

1997 er certificeret i henhold til EN ISO 20471 klasse 2, sikkerhedsbeklædning med høj

synlighed og 1993 er certificeret i henhold til EN ISO 20471 klasse 1, sikkerhedsbeklædning

med høj synlighed.

KNÆLOMMER I

CORDURA® STRETCH

KNÆLOMMER I

CORDURA® STRETCH

1997

HIGH VIS BUKS 4-VEJS STRETCH

1642 94% polyester, 6% elastan, vandafvisende finish, 4-vejs stretch, 320 g/m²

3389 High Vis Gul/Marineblå, 3399 High Vis Gul/Sort, 5389 High Vis Orange/Marineblå

C44-C62, C144-C156, D84-D124

FUNKTIONALITET: 4-vejs stretch. Mesh panel i knæhasen. DETALJER: Plastlynlås. Brede stropper bagerst og i

siderne. To stropper med knap i siderne til hammerholder. Metalknapper. Knivholdere med knap. D-ring i taljen.

2-nålssøm på indvendig ben. D-ring. LOMMER: Baglommer med forstærket læg og en med lukning. Lårlomme med

læg og klap samt velcrolukning og indvendig telefonlomme i mesh. Lårlomme med lynlås. Indstikslommer.

Knælommer. Sømlommer - ekstra brede, forsynet med værktøjsstropper og ekstra værktøjslomme samt bitslomme

med lynlås. Forstærket tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA®

forstærkning i sømlommer, baglommer og tommestoklomme. CORDURA®-forstærket ved benafslutning.

Cordura®-stretch forstærkede knælommer. REFLEKS: 70 mm brede transfer reflekser. Refleks rundt om ben.

AFSLUTNING: Benafslutning med CORDURA®-forstærkning. Justerbar benafslutning med snøre og

CORDURA®-forstærkning. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 og

4032. EN ISO 20471, Klasse 2. Samcertificeringskategori Y.

7197 7193

1389,-

1993

HIGH VIS BUKS 4-VEJS STRETCH

1642 94% polyester, 6% elastan, vandafvisende finish, 4-vejs stretch, 320 g/m²

8933 Marineblå/High Vis Gul, 8953 Marineblå/High Vis Orange, 9933 Sort/High Vis Gul

C44-C62, C144-C156, D84-D124

FUNKTIONALITET: 4-vejs stretch. Mesh panel i knæhasen. DETALJER: Plastlynlås. Brede stropper bagerst og i

siderne. To stropper med knap i siderne til hammerholder. Metalknapper. Knivholdere med knap. D-ring i taljen.

2-nålssøm på indvendig ben. D-ring. LOMMER: Baglommer med forstærket læg og en med lukning. Lårlomme med

læg og klap samt velcrolukning og indvendig telefonlomme i mesh. Lårlomme med lynlås. Indstikslommer.

Knælommer. Sømlommer - ekstra brede, forsynet med værktøjsstropper og ekstra værktøjslomme samt bitslomme

med lynlås. Forstærket tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA®

forstærkning i sømlommer, baglommer og tommestoklomme. CORDURA®-forstærket ved benafslutning.

Cordura®-stretch forstærkede knælommer. REFLEKS: 70 mm brede transfer reflekser. Refleks detalje på lårlomme.

Refleks rundt om ben. AFSLUTNING: Benafslutning med CORDURA®-forstærkning. CERTIFICERING: EN

14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 og 4032. EN ISO 20471, Klasse 1. Samcertificeringskategori

W.

1299,-


139

HIGH VIS

BUKSER MED STRETCH

1995

HIGH VIS BUKS MED STRETCH

1831 85% polyester, 15% bomuld, ribstop, 250 g/m2

3389 High Vis Gul/Marineblå, 3399 High Vis Gul/Sort

C46-C64, C146-C156, D96-D124

FUNKTIONALITET: Stretchpaneler i skridt, læg og knælommer. DETALJER: Metallynlås. To bæltestropper på siderne

med en knap til hammerholder, en bæltestrop med D-ring på forsiden. Bred bæltestrop bagerst. Metalknapper.

Knivholdere med knap. D-ring i taljen. 3-nålssøm på indvendige ben. Forstærket syning i skridtet. LOMMER:

Baglomme med læg. Lårlomme med læg og klap samt velcrolukning og indvendig telefonlomme i mesh. Lårlomme

med lynlås. Indstikslommer. Knælommer - indstik fra oven med klap og velcrolukning. Stretch materiale både yderst

og inderst for en bedre ergonomisk pasform. Lynlås for faste eller løse sømlommer. Sømlommer - ekstra brede,

forsynet med værktøjsstropper og bitslomme. Forstærket tommestoklomme med knivholder og blyantlomme.

FORSTÆRKNING: CORDURA® forstærkning i sømlommer, baglommer og tommestoklomme. Cordura®-stretch

forstærkede knælommer. REFLEKS: 70 mm brede reflekser. Refleks rundt om ben. AFSLUTNING: Justerbar

benafslutning med snøre og CORDURA®-forstærkning. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med

knæpuder 4027, 4057, 4058 og 4032. EN ISO 20471, Klasse 2. Samcertificeringskategori Y.

819,-

1239,-

1994

HIGH VIS BUKS X1900 MED STRETCH

1330 60% bomuld, 40% polyester, ribstop 250 g/m²

8933 Marineblå/High Vis Gul, 9933 Sort/High Vis Gul

C46-C64, C146-C156, D92-D128

FUNKTIONALITET: Stretchpaneler i skridt, læg og knælommer. DETALJER: Metallynlås. Brede stropper bagerst og i

siderne. To stropper med knap i siderne til hammerholder. Metalknapper. Knivholdere med knap. D-ring i taljen.

3-nålssøm på indvendige ben. Forstærket syning i skridtet. LOMMER: Baglomme med læg. Lårlomme med læg og

klap samt velcrolukning og indvendig telefonlomme i mesh. Lårlomme med lynlås. Indstikslommer. Knælommer - indstik

fra oven med klap og velcrolukning. Stretch materiale både yderst og inderst for en bedre ergonomisk pasform.

Lynlås for faste eller løse sømlommer. Sømlommer - ekstra brede, forsynet med værktøjsstropper og bitslomme.

Forstærket tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: Cordura® 1000-forstærkede

sømlommer, baglommer og tommestoklomme. Cordura®-stretch forstærkede knælommer. REFLEKS: 60 mm brede

reflekser. Refleks rundt om ben. AFSLUTNING: Justerbar benafslutning med snøre og CORDURA®-forstærkning.

CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 og 4032. EN ISO 20471,

Klasse 1. Samcertificeringskategori W.

1139,-

KNÆLOMMER I

CORDURA® STRETCH

KNÆLOMMER I

CORDURA® STRETCH

NY FARVE!

1552

HIGH VIS BUKS MED STRETCH

1811 65% polyester, 35% bomuld, twill, vandafvisende finish, 240 g/m²

5389 High Vis Orange/Marineblå, 5599 High Vis Rød/Sort

C44-C64, C144-C156, D84-D124

3396 High Vis Gul/Mellemgrå, 5396 High Vis Orange/Mellemgrå

C44-C64, C144-C156, D84-D128

3399 High Vis Gul/Sort

C44-C64, C144-C156, D84-D136

3389 High Vis Gul/Marineblå

C44-C68, C144-C156, D84-D136

7163

FUNKTIONALITET: Stretch i skridet, på knæ og bagdel. Formsyede ben. DETALJER: Plastlynlås. Stropper, hvoraf en

er med D-ring. LOMMER: Baglomme, en med klap. Lårlomme med læg, lynlås, blyant- og knivlomme. Indstikslommer.

Knælommer. Forstærkede, tredelte sømlommer foran. Indvendig telefonlomme. Forstærket tommestoklomme med

knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA® forstærket sømlommer og tommestoklomme.

Cordura®-stretch forstærkede knælommer. REFLEKS: 70 mm brede reflekser. Refleks rundt om ben.

CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 og 4032. EN ISO 20471,

Klasse 1 C44, Klasse 2 C46 ->. Samcertificeringskategori Y.

NY FARVE!

1558

HIGH VIS BUKS MED STRETCH

1811 65% polyester, 35% bomuld, twill, vandafvisende finish, 240 g/m²

9633 Mellemgrå/High Vis Gul, 9653 Mellemgrå/High Vis Orange

C44-C64, C144-C156, D84-D124

8933 Marineblå/High Vis Gul, 8953 Marineblå/High Vis Orange, 9933 Sort/High Vis Gul, 9955

Sort/High Vis Rød

C44-C64, C146-C156, D88-D124

FUNKTIONALITET: Stretch i skridet, på knæ og bagdel. Formsyede ben. DETALJER: Plastlynlås. Stropper, hvoraf en

er med D-ring. LOMMER: Baglomme, en med klap. Lårlomme med læg, lynlås, blyant- og knivlomme. Indstikslommer.

Knælommer. Forstærkede, tredelte sømlommer foran. Indvendig telefonlomme. Forstærket tommestoklomme med

knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA® forstærket sømlommer og tommestoklomme.

Cordura®-stretch forstærkede knælommer. REFLEKS: 70 mm brede reflekser. Refleks rundt om ben.

CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 og 4032. EN ISO 20471,

Klasse 1. Samcertificeringskategori W.

849,-


140

HIGH VIS

BUKSER

1794

BUKS MED

RETROLOOK

Slidstærke, komfortable og praktiske high vis bukser i 100% bomuld med reflekser.

Bukserne, med en lidt smallere pasform, har et retrolook og kommer både i marine blå med

hvide kontrast syninger eller sort med grå kontrast syninger. For at gøre bukserne ekstra lette

og komfortable at have på, er der paneler af 4-vejs stretch på bagdelen.

Har tommestoklomme, forlommer, let tilgængelig telefonlomme, sømlommer og baglommer

forstærket med CORDURA®. Bukserne har også CORDURA® stretch forstærkede knælommer,

alt sammen for en optimal komfort. Certificeret i henhold til EN ISO 20471 klasse 1.

NYHED!

1794

HIGH VIS BUKS

1370 100% bomuld, twill, 370 g/m²

8833 Marineblå/High Vis Gul, 9933 Sort/High Vis Gul

C44-C62, C144-C156, D84-D124

FUNKTIONALITET: Stretchpanel på bagsiden. Formsyede ben. MATERIALE: Fluorescerende materiale i 85% polyester og 15% bomuld.

DETALJER: Plastlynlås. Brede stropper bagerst og i siderne. To bæltestropper på siderne med en knap til hammerholder, en bæltestrop med

D-ring på forsiden. Bred bæltestrop bagerst. Metaltrykknapper. Knivholdere med knap. D-ring i taljen. 3-nålssøm på indvendige ben. Aftagelig

ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer med forstærket læg. Lårlomme med læg, blyantlomme, Flex telefonlomme og to store lommer hvor den

ene er med lynlås, aftagelig ID-kort lomme. Indstikslommer med stretch panel. Passer alle Blåkläders modeller med knælommer. Sømlommer

- med værktøjsstropper og ekstra lomme med lynlås. Forstærket tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING:

CORDURA®-forstærket sømlommer, tommestoklomme, baglommer og bagsiden af benafslutningen. Cordura®-stretch forstærkede

knælommer. REFLEKS: 70 mm brede reflekser. Reflekser på benene. AFSLUTNING: Benafslutning med forstærkning på bagsiden.

CERTIFICERING: EN ISO 20471, Klasse 1. Samcertificeringskategori W.

NY FARVE!

1551

HIGH VIS BUKS UDEN SØMLOMMER MED STRETCH

7161

1811 65% polyester, 35% bomuld, twill, vandafvisende finish, 240 g/m²

8953 Marineblå/High Vis Orange, 9633 Mellemgrå/High Vis Gul, 9933 Sort/High Vis Gul, 9955

Sort/High Vis Rød

C44-C64, C146-C156, D88-D124

9653 Mellemgrå/High Vis Orange

C44-C64, C146-C156, D88-D128

8933 Marineblå/High Vis Gul

C44-C68, C146-C156, D88-D124

FUNKTIONALITET: Stretch i skridet, på knæ og bagdel. Formsyede ben. DETALJER: Plastlynlås. D-ring i taljen.

LOMMER: Baglommer. Lårlomme med læg, lynlås og blyantlomme. Indstikslommer. Indvendige knælommer.

Indvendig telefonlomme. FORSTÆRKNING: Cordura®-stretch forstærkede knælommer. REFLEKS: 65 mm brede

reflekser. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 og 4032. EN ISO

20471, Klasse 1. Samcertificeringskategori W.

NY FARVE!

1585

HIGH VIS BUKS MED STRETCH

1811 65% polyester, 35% bomuld, twill, vandafvisende finish, 240 g/m²

5396 High Vis Orange/Mellemgrå

C44-C62, C144-C156, D84-D124

3389 High Vis Gul/Marineblå, 3396 High Vis Gul/Mellemgrå, 3399 High Vis Gul/Sort, 5389

High Vis Orange/Marineblå, 5599 High Vis Rød/Sort

C44-C64, C144-C156, D84-D124

FUNKTIONALITET: Stretch i skridet, på knæ og bagdel. Formsyede ben. DETALJER: Plastlynlås. D-ring i taljen.

LOMMER: Baglommer. Lårlomme med læg, lynlås og blyantlomme. Indstikslommer. Knælommer. Indvendig

telefonlomme. FORSTÆRKNING: Cordura®-stretch forstærkede knælommer. REFLEKS: 70 mm brede reflekser.

Refleks rundt om ben. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 og

4032. EN ISO 20471, Klasse 1 C44, Klasse 2 C46 ->. Samcertificeringskategori Y.

799,-

759,-

789,-


141

HIGH VIS

BUKSER

1565

HIGH VIS BUKS MED VENTILATION

1811 65% polyester, 35% bomuld, twill, vandafvisende finish,

240 g/m²

3389 High Vis Gul/Marineblå, 3399 High Vis Gul/Sort, 5389

High Vis Orange/Marineblå

C44-C64, D84-D128

FUNKTIONALITET: Ventilation (net) i skridet, bag på knæ og linning i ryg.

DETALJER: Stropper, hvoraf en er med D-ring. To stropper med knap i

siderne til hammerholder. Udtagelig ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer

med forstærket læg og en med lukning. Lårlomme med blyantlomme og

telefonlomme. Skrå lommer. Knælommer. Sømlommer - ekstra brede,

skråtstillede og ekstra mange rum. Telefonlomme. Tommestoklomme med

knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærkning

på knæ. Forstærkede sømlommer og baglommer. REFLEKS: 70 mm brede

reflekser. Refleks rundt om ben. AFSLUTNING: C-størrelser kan forlænges

til ekstra benlængde. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen

med knæpuder 4027, 4057, 4058 og 4032. EN ISO 20471, Klasse 2.

Samcertificeringskategori Y.

1568

HIGH VIS BUKS

7156

1811 65% polyester, 35% bomuld, twill, vandafvisende finish,

240 g/m²

3389 High Vis Gul/Marineblå, 3396 High Vis Gul/Mellemgrå,

3399 High Vis Gul/Sort, 5389 High Vis Orange/Marineblå,

5396 High Vis Orange/Mellemgrå, 5599 High Vis Rød/Sort

C44-C64, D84-D128

DETALJER: Stropper, hvoraf en er med D-ring. To stropper med knap i

siderne til hammerholder. Udtagelig ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer

med forstærket læg og en med lukning. Lårlomme med blyantlomme og

telefonlomme. Skrå lommer. knælommer tilpasset samtlige Blåkläders

knæpuder. Sømlommer - ekstra brede, skråtstillede og ekstra mange rum.

Telefonlomme. Tommestoklomme med knivholder og blyantlomme.

FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærkning på knæ. Forstærkede

sømlommer og baglommer. REFLEKS: 70 mm brede reflekser. Refleks rundt

om ben. AFSLUTNING: C-størrelser kan forlænges til ekstra benlængde.

VASK: Industrivask, EN ISO 15797. CERTIFICERING: EN

14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 og 4032.

EN ISO 20471, Klasse 2. Samcertificeringskategori Y.

829,-

679,-

1529

HIGH VIS BUKS

1370 100% bomuld, twill, 370 g/m²

8833 Marineblå/High Vis Gul

C44-C64, C146-C158, D84-D128

9933 Sort/High Vis Gul

C44-C64, C146-C158, D84-D136

MATERIALE: 100% bomuld. Fluorescerende materiale i 85% polyester og

15% bomuld. DETALJER: Hammerstrop i siden. Stropper, hvoraf en er med

D-ring. ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer med læg. Lårlomme med

blyantlomme, ekstra lomme og telefonlomme. Forlommer med læg.

Knælommer. Sømlommer - med mejsellommer og værktøjsstropper, der

kan stoppes ned i de rummelige forlommer. Tommestoklomme med

knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærket på

udsatte områder. REFLEKS: 70 mm brede reflekser. Refleks rundt om ben.

CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027,

4057, 4058 og 4032. EN ISO 20471, Klasse 1. Samcertificeringskategori W.

1566

HIGH VIS BUKS UDEN SØMLOMMER

7155

1811 65% polyester, 35% bomuld, twill, vandafvisende finish,

240 g/m²

3389 High Vis Gul/Marineblå, 3396 High Vis Gul/Mellemgrå,

3399 High Vis Gul/Sort, 5389 High Vis Orange/Marineblå,

5396 High Vis Orange/Mellemgrå, 5599 High Vis Rød/Sort

C44-C64, D84-D128

DETALJER: Stropper, hvoraf en er med D-ring. To stropper med knap i

siderne til hammerholder. Udtagelig ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer

med forstærket læg og en med lukning. Lårlomme med blyantlomme og

telefonlomme. Skrå lommer. Knælommer. Telefonlomme. Tommestoklomme

med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA®forstærkning

på knæ. REFLEKS: 70 mm brede reflekser. Refleks rundt om

ben. AFSLUTNING: C-størrelser kan forlænges til ekstra benlængde. VASK:

Industrivask, EN ISO 15797. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010

sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 og 4032. EN ISO 20471, Klasse 2.

Samcertificeringskategori Y.

1564

HIGH VIS BUKS

1811 65% polyester, 35% bomuld, twill, vandafvisende finish,

240 g/m²

9955 Sort/High Vis Rød

C42-C64, D84-D136

8933 Marineblå/High Vis Gul, 8953 Marineblå/High Vis

Orange, 9633 Mellemgrå/High Vis Gul, 9653 Mellemgrå/High

Vis Orange, 9933 Sort/High Vis Gul

C44-C64, D84-D128

DETALJER: Plastlynlås. Stropper, hvoraf en er med D-ring. 3-nålssøm på

indvendige ben. Aftagelig ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer. Lårlomme

med ekstra lomme og blyantlomme. Lårlomme med læg, lukning og

blyantlomme, ekstra lomme, telefonlomme og ID-kortlomme. Indvendige

knælommer. Skrå lommer. REFLEKS: 60 mm brede reflekser. Refleks rundt

om ben. AFSLUTNING: C-størrelser kan forlænges til ekstra benlængde.

VASK: Industrivask, EN ISO 15797. CERTIFICERING: EN

14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027 og 4057. EN ISO

20471, Klasse 1. Samcertificeringskategori W.

1529

HIGH VIS BUKS

1860 65% polyester, 35% bomuld, twill, 300 g/m²

8933 Marineblå/High Vis Gul, 9933 Sort/High Vis Gul

C44-C64, C146-C158, D84-D128

8953 Marineblå/High Vis Orange

C46-C64, C146-C158, D84-D136

DETALJER: Hammerstrop i siden. Stropper, hvoraf en er med D-ring.

ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer med læg. Lårlomme med

blyantlomme, ekstra lomme og telefonlomme. Forlommer med læg.

Knælommer. Sømlommer - med mejsellommer og værktøjsstropper, der

kan stoppes ned i de rummelige forlommer. Tommestoklomme med

knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærket på

udsatte områder. REFLEKS: 70 mm brede reflekser. Refleks rundt om ben.

VASK: Industrivask, EN ISO 15797. CERTIFICERING: EN

14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 og 4032.

EN ISO 20471, Klasse 1. Samcertificeringskategori W.

569,-

499,-

729,-

699,-


142

HIGH VIS

BUKSER

1508

HIGH VIS BUKS X1500

1860 65% polyester, 35% bomuld, twill, 300 g/m²

8933 Marineblå/High Vis Gul, 8953 Marineblå/High Vis Orange, 9933 Sort/High Vis Gul, 9955

Sort/High Vis Rød

C44-C62, C146-C156, D84-D124

FUNKTIONALITET: Formsyede ben. DETALJER: Gylp med knapper. Hammerstrop i siden. Stropper, hvoraf en er med

D-ring. Knivholdere med knap. Udtagelig ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer med læg. Lårlomme med dobbeltfag

med blyantlomme og telefonlomme i vandafvisende materiale. Lårlomme med lynlås. Skrå forlommer. Knælommer.

Sømlommer - med værktøjsstropper, kan stoppes indenfor i bukserne. Ekstra bred CORDURA®-forstærket

tommestoklomme med blyantlomme og knivholder. REFLEKS: 50 mm reflekser. 70 mm brede reflekser. Refleks

rundt om ben. AFSLUTNING: Justerbar benafslutning med snøre og CORDURA®-forstærkning. VASK: Industrivask,

EN ISO 15797. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 og 4032. EN

ISO 20471, Klasse 1. Samcertificeringskategori W.

1584

HIGH VIS BUKS

1860 65% polyester, 35% bomuld, twill, 300 g/m²

5389 High Vis Orange/Marineblå

C46-C60, C148-C156, D84-D128

3389 High Vis Gul/Marineblå, 3399 High Vis Gul/Sort, 5599 High Vis Rød/Sort

C46-C64, C148-C156, D84-D128

FUNKTIONALITET: Formsyede ben. DETALJER: Stropper, hvoraf en er med D-ring. Udtagelig ID-kortlomme.

LOMMER: Baglomme med lukning. Lårlomme med knaplukning samt påsat mindre lomme. Lårlomme med lukning

og telefonlomme. Indvendige knælommer. Sidelommer. Ekstra bred CORDURA®-forstærket tommestoklomme med

blyantlomme og knivholder. REFLEKS: 50 mm reflekser. 70 mm brede reflekser. Refleks rundt om ben. VASK:

Industrivask, EN ISO 15797. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027 og 4057. EN

ISO 20471, Klasse 1. Samcertificeringskategori W.

879,-

519,-

1533

HIGH VIS BUKS

1860 65% polyester, 35% bomuld, twill, 300 g/m²

3389 High Vis Gul/Marineblå, 3399 High Vis Gul/Sort, 5389 High Vis Orange/Marineblå, 5599

High Vis Rød/Sort

C44-C64, C148-C156, D84-D136

FUNKTIONALITET: Formsyede ben. DETALJER: Hammerstrop i siden. Stropper, hvoraf en er med D-ring.

ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer med forstærket læg og en med lukning. Lårlomme med læg, lukning og

blyantlomme, ekstra lomme, telefonlomme og ID-kortlomme. Forlommer med læg. Knælommer. Sømlommer - med

mejsellommer og værktøjsstropper, der kan stoppes ned i de rummelige forlommer. Tommestoklomme med

ekstralomme og knivholder. FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærket på udsatte områder. CORDURA®forstærkning

på knæ. REFLEKS: 70 mm brede reflekser. Refleks rundt om ben. VASK: Industrivask, EN ISO 15797.

CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 og 4032. EN ISO 20471,

Klasse 1 C44, Klasse 2 C46 ->. Samcertificeringskategori X -> C46. Samcertificeringskategori Y C46 ->.

UDGÅENDE PRODUKT ELLER FARVE, KAN VÆRE UDSOLGT!

1583

HIGH VIS BUKS

1860 65% polyester, 35% bomuld, twill, 300 g/m²

5389 High Vis Orange/Marineblå

C46-C60, C148-C154, D96-D108

5385 High Vis Orange/Koboltblå

C46-C60, C148-C156, D100-D112

3389 High Vis Gul/Marineblå

C46-C60, C148-C156, D96-D116

3399 High Vis Gul/Sort, 5599 High Vis Rød/Sort

C46-C62, C148-C156, D96-D116

FUNKTIONALITET: Formsyede ben. DETALJER: Stropper, hvoraf en er med D-ring. Knivholdere med knap. Udtagelig

ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer med læg. Lårlomme med blyantlomme, ekstra lomme og telefonlomme.

Lårlomme med lukning. Sidelommer. Tommestoklomme med ekstralomme og knivholder. REFLEKS: 70 mm brede

reflekser. Refleks rundt om ben. Reflekser på benene. VASK: Industrivask, EN ISO 15797. CERTIFICERING: EN ISO

20471, Klasse 2. Samcertificeringskategori Z.

729,-

519,-


143

HIGH VIS

SHORTS/KNICKERS/KILT

STRETCH PÅ

FRONTEN

NYHED!

1596

HIGH VIS SHORTS MED 4-VEJS STRETCH

1811 65% polyester, 35% bomuld, twill, vandafvisende finish,

240 g/m²

8933 Marineblå/High Vis Gul, 9933 Sort/High Vis Gul

C44-C62

FUNKTIONALITET: Stretch i front. Stretchpaneler i skrift og øverst på

bagdelen. DETALJER: Plastlynlås. Stropper, hvoraf en er med D-ring. Elastik

i linning. Forstærket syning i skridtet. LOMMER: Baglommer med

forstærket læg. Lårlomme med læg, lukning og blyantlomme, ekstra lomme,

telefonlomme og ID-kortlomme. Indstikslommer. Sømlommer - ekstra

brede, forsynet med værktøjsstropper og ekstra værktøjslomme samt

bitslomme med lynlås. Forstærket tommestoklomme med knivholder og

blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA® forstærkning i sømlommer,

baglommer og tommestoklomme. REFLEKS: 50 mm brede transfer

reflekser. Refleks rundt om ben. CERTIFICERING: EN ISO 20471, Klasse 1.

Samcertificeringskategori V.

729,-

NY FARVE!

1541

HIGH VIS SHORTS MED STRETCH

1811 65% polyester, 35% bomuld, twill, vandafvisende finish,

240 g/m²

8933 Marineblå/High Vis Gul, 8953 Marineblå/High Vis

Orange, 9633 Mellemgrå/High Vis Gul, 9653 Mellemgrå/High

Vis Orange, 9933 Sort/High Vis Gul, 9955 Sort/High Vis Rød

C44-C62

FUNKTIONALITET: Stretch i front. Stretchpaneler i skrift og øverst på

bagdelen. DETALJER: Plastlynlås. Stropper, hvoraf en er med D-ring. Elastik

i linning. Forstærket syning i skridtet. LOMMER: Baglommer med

forstærket læg. Lårlomme med læg, lukning og blyantlomme, ekstra lomme

og telefonlomme. Indstikslommer. Forstærket tommestoklomme med

knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærkede

baglommer og tommestoklomme. REFLEKS: 50 mm reflekser. Refleks

rundt om ben. CERTIFICERING: EN ISO 20471, Klasse 1. Samcertificeringskategori

V.

NYHED!

1921

HIGH VIS KILT

1831 85% polyester, 15% bomuld, ribstop, 250 g/m2

3399 High Vis Gul/Sort

C46-C58

DETALJER: Hammerstrop på begge sider. Bred strop bagerst.

Gummibelagte metal knapper. Knivholdere med knap. Justerbar i linning.

D-ring. LOMMER: Baglommer med forstærket læg. Sømlommer - ekstra

brede, forsynet med værktøjsstropper og ekstra værktøjslomme samt

bitslomme med lynlås. Forstærket tommestoklomme med ekstra lomme og

blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA® forstærkning i sømlommer,

baglommer og tommestoklomme. REFLEKS: 50 mm brede transfer

reflekser. CERTIFICERING: EN ISO 20471, Klasse 2. Samcertificeringskategori

X.

STRETCH PÅ

BAGDEL

NY FARVE!

1586

HIGH VIS SHORTS MED STRETCH

7186

1811 65% polyester, 35% bomuld, twill, vandafvisende finish,

240 g/m²

3300 High Vis Gul, 5300 High Vis Orange, 5500 High Vis Rød

C44-C62

FUNKTIONALITET: Stretchpaneler i skridt og på bagsiden. DETALJER:

Plastlynlås. Stropper, hvoraf en er med D-ring. Forstærket syning i skridtet.

LOMMER: Baglomme, en med klap. Lårlomme med læg, lukning og

blyantlomme, ekstra lomme og telefonlomme. Indstikslommer.

Forstærkede, tredelte sømlommer foran. Forstærket tommestoklomme

med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA® forstærket

sømlommer og tommestoklomme. REFLEKS: 50 mm reflekser. 60 mm

brede reflekser. Refleks rundt om ben. CERTIFICERING: EN ISO 20471,

Klasse 2. Samcertificeringskategori X.

629,-

729,-

1535

HIGH VIS SHORTS

1811 65% polyester, 35% bomuld, twill, vandafvisende finish,

240 g/m²

3300 High Vis Gul, 5300 High Vis Orange, 5500 High Vis Rød

C44-C64

DETALJER: Hammerstrop i siden. Brede stropper. Stropper, hvoraf en er

med D-ring. ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer med læg. Forlommer med

læg. Sømlommer - med mejsellommer og værktøjsstropper, der kan

stoppes ned i de rummelige forlommer. Telefonlomme. Tommestoklomme

med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA® forstærket

baglommer. REFLEKS: 50 mm reflekser. 60 mm brede reflekser. Refleks

rundt om ben. VASK: Industrivask, EN ISO 15797. CERTIFICERING: EN ISO

20471, Klasse 2. Samcertificeringskategori X.

1539

HIGH VIS KNICKERS

7139

1811 65% polyester, 35% bomuld, twill, vandafvisende finish,

240 g/m²

5300 High Vis Orange

C44-C64

3300 High Vis Gul

C44-C64, D88-D120

FUNKTIONALITET: Formsyede ben. DETALJER: Plastlynlås. Hammerstrop i

siden. Stropper, hvoraf en er med D-ring. ID-kortlomme. LOMMER:

Baglommer med læg. Forlommer med læg. Knælommer. Sømlommer - kan

stoppes ned i de rummelige forlommer. Telefonlomme. Tommestoklomme

med knivholder og blyantlomme. FORSTÆRKNING: CORDURA® forstærket

baglommer. REFLEKS: 65 mm brede reflekser. Refleks rundt om ben. VASK:

Industrivask, EN ISO 15797. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010

sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 og 4032. EN ISO 20471, Klasse 2.

Samcertificeringskategori X.

1099,-

559,-

619,-


144

HIGH VIS

OVERALL/HELBUKS/KEDELDRAGT

2662

HIGH VIS OVERALL

1800 65% polyester, 35% bomuld, twill, 240 g/m²

8933 Marineblå/High Vis Gul, 8953 Marineblå/High Vis

Orange, 9933 Sort/High Vis Gul

C44-C62, D84-D124

FUNKTIONALITET: Formsyede ben. DETALJER: Plastlynlås. Hammerstrop i

siden. Justerbar i linning. ID-kortlomme. Brede seler med kraftige

elastikker. LOMMER: Baglommer med læg. Lårlomme med læg,

telefonlomme og blyantlomme. Brystlomme med lukning og blyantlomme.

Skrå forlommer. Knælommer. Forstærket fæste til aftagelige sømlommer.

Sømlommer i CORDURA® sælges separat (vare 2183). Tommestoklomme

med ekstralomme og knivholder. FORSTÆRKNING: CORDURA®

forstærkning på sømlommer, tommestoklomme og knælommer. REFLEKS:

70 mm brede reflekser. Refleks rundt om ben. Reflekser på benene.

AFSLUTNING: C-størrelser kan forlænges til ekstra benlængde.

CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027,

4057, 4058 og 4032. EN ISO 20471, Klasse 1. Samcertificeringskategori W.

UDGÅENDE PRODUKT ELLER FARVE, KAN VÆRE

UDSOLGT!

2603

HIGH VIS OVERALL

1860 65% polyester, 35% bomuld, twill, 300 g/m²

3399 High Vis Gul/Sort, 5389 High Vis Orange/Marineblå

C46-C64

3389 High Vis Gul/Marineblå

C46-C64, C144-C162

5385 High Vis Orange/Koboltblå

C50-C64

DETALJER: Hammerstrop i siden. ID-kortlomme. Brede seler med kraftige

elastikker. LOMMER: Baglommer med læg. Lårlomme med læg, lukning og

blyantlomme, ekstra lomme, telefonlomme og ID-kortlomme. Bryst lommer

- løst hængende med sikkerhedsstropper, en med patentknapper og

knivholder. Forlommer med læg. Knælommer. Sømlommer - kan stoppes

ned i de rummelige forlommer. Sømlommer for og bag. Tommestoklomme

med knivholder og blyantlomme. LUKKES FORTIL: Kraftig skjult

tovejslynlås i metal. FORSTÆRKNING: CORDURA® forstærket knælommer

og sømlommer bagpå. REFLEKS: 70 mm brede reflekser. Refleks rundt om

ben. VASK: Industrivask, EN ISO 15797. CERTIFICERING: EN

14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 og 4032.

EN ISO 20471, Klasse 2. Samcertificeringskategori Y.

979,-

2660

HIGH VIS OVERALL

1811 65% polyester, 35% bomuld, twill, vandafvisende finish,

240 g/m²

3389 High Vis Gul/Marineblå, 3396 High Vis Gul/Mellemgrå,

3399 High Vis Gul/Sort, 5389 High Vis Orange/Marineblå,

5396 High Vis Orange/Mellemgrå, 5599 High Vis Rød/Sort

C44-C64, C144-C162, D96-D124

1804 85% polyester, 15% bomuld, satin, 300 g/m²

5599 High Vis Rød/Sort

C44-C64, C144-C162, D96-D124

DETALJER: Hammerstrop i siden. Justerbar i linning. ID-kortlomme. Brede

seler med kraftige elastikker. LOMMER: Baglommer med læg. Lårlomme

med læg, telefonlomme og blyantlomme. Brystlomme. Skrå forlommer.

Knælommer. Sømlommer i CORDURA® sælges separat (vare 2183).

Tommestoklomme med ekstralomme og knivholder. FORSTÆRKNING:

CORDURA®-forstærket på knælommer og baglommer. REFLEKS: 70 mm

brede reflekser. Refleks rundt om ben. VASK: Industrivask, EN ISO 15797.

CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027,

4057, 4058 og 4032. EN ISO 20471, Klasse 2. Samcertificeringskategori Z.

1159,-

749,-

2653

HIGH VIS HELBUKS

1804 85% polyester, 15% bomuld, satin, 300 g/m²

3389 High Vis Gul/Marineblå, 3399 High Vis Gul/Sort, 5389 High Vis Orange/Marineblå

C44-C62, D96-D120

DETALJER: Justerbar ved skuldersøm. Hammerstrop på begge sider. Brede stropper. ID-kortlomme. LOMMER:

Lårlomme med læg, lukning og blyantlomme, ekstra lomme og telefonlomme. Løsthængende brystlommer med

trykknapper og sikkerhedsbånd, en med lukning og en med blyantlomme, patentknapper og knivholdere.

Knælommer. Sømlommer - kan stoppes ned i de rummelige forlommer. Sømlommer bagpå. Tommestoklomme med

knivholder og blyantlomme. LUKKES FORTIL: Skjult tovejslynlås i metal. FORSTÆRKNING: CORDURA®forstærkning

på knæ. REFLEKS: 50 mm reflekser. 70 mm brede reflekser. Refleks rundt om ben. Reflekser på

skuldre. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 og 4032. EN ISO

20471, Klasse 2. Samcertificeringskategori Z.

UDGÅENDE PRODUKT ELLER FARVE, KAN VÆRE UDSOLGT!

6373

HIGH VIS KEDELDRAGT

1804 85% polyester, 15% bomuld, satin, 300 g/m²

3389 High Vis Gul/Marineblå, 3399 High Vis Gul/Sort, 5385 High Vis Orange/Koboltblå, 5389

High Vis Orange/Marineblå, 5599 High Vis Rød/Sort

C46-C62

DETALJER: Kile i ryg. Høj krave med lynlås. Justerbar elastik i linning. Udtagelig ID-kortlomme. LOMMER:

Baglommer med læg og lukning. Lårlomme med læg og lukning. Brystlommer med velcrolukning. Indvendige

knælommer. Skrå lommer. Indvendig telefonlomme. Tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. LUKKES

FORTIL: Skjult tovejslynlås i plast. REFLEKS: 50 mm reflekser. Refleks på kroppen, ærmer og skuldre. Refleks rundt

om ben. AFSLUTNING: Justerbar benafslutning med velcro. Justerbar nederst i ærmet med velcro. VASK:

Industrivask, EN ISO 15797. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058

og 4032. EN ISO 20471, Klasse 3.

1179,-

729,-


145

HIGH VIS

JAKKER

NYE FARVEKOMBINATIONER

I HIGH VIS

Vi lancerer nu to helt nye farvekombinationer i vores high vis

kollektion, og det er 3396/9633 High Vis Gul/Mellemgrå samt

5396/9653 High Vis Orange/Mellemgrå.

3396/9633

High Vis Gul/Mellemgrå

5396/9653

High Vis Orange/Mellemgrå

4064

HIGH VIS ARBEJDSJAKKE

1811 65% polyester, 35% bomuld, twill, vandafvisende finish, 240 g/m²

3389 High Vis Gul/Marineblå, 5396 High Vis Orange/Mellemgrå, 5599 High Vis Rød/Sort

S-4XL

3396 High Vis Gul/Mellemgrå, 3399 High Vis Gul/Sort, 5389 High Vis Orange/Marineblå

XS-4XL

4903

FUNKTIONALITET: Mørk kontrastfarve på områder der er ekstra udsatte for at blive beskidte. DETALJER: Kile i ryg.

Høj krave med lynlås. Aftagelig ID-kortlomme. LOMMER: Brystlomme med lynlås. Brystlomme med telefonlomme og

blyantlomme. Forlommer med lynlås. Inderlommer. Indvendig telefonlomme. LUKKES FORTIL: Skjult envejslynlås i

plast. REFLEKS: 50 mm reflekser. Refleks på kroppen, ærmer og skuldre. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Justerbar

linning med velcro. Justerbar nederst i ærmet med velcro. VASK: Industrivask, EN ISO 15797. CERTIFICERING: EN

ISO 20471, XS Klasse 2, S -> Klasse 3. Samcertificeringskategori C ->S.

799,-

689,-

FINDES OP

TIL 6XL

(3389)

4023

HIGH VIS ARBEJDSJAKKE

1804 85% polyester, 15% bomuld, satin, 300 g/m²

3389 High Vis Gul/Marineblå, 3399 High Vis Gul/Sort

XS-6XL

5389 High Vis Orange/Marineblå

XS-XXXL

FOR: Ikke foret. DETALJER: Kile i ryg. Bærestykke på ryg. Udtagelig ID-kortlomme. LOMMER: Brystlommer med

knaplukning. Forlommer med lukning og sidelommer. Indvendig telefonlomme. LUKKES FORTIL: Skjult envejslynlås i

metal. REFLEKS: 50 mm reflekser. Refleks på kroppen, ærmer og skuldre. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Justerbar

linning med knap. Justerbar nederst i ærmet med trykknap. VASK: Industrivask, EN ISO 15797. CERTIFICERING: EN

ISO 20471, XS-S klasse 2, M-> klasse 3. Samcertificeringskategori B ->M.

4051

HIGH VIS JAKKE

1811 65% polyester, 35% bomuld, twill, vandafvisende finish, 240 g/m²

3399 High Vis Gul/Sort

XS-XXXL

DETALJER: Kile i ryg. Fleeceforet krave. ID-kortlomme. LOMMER: Brystlommer med læg og lukning. Forlommer med

lynlås. Inderlommer, en med lynlås og en med velcrolukning. Napoleonlomme inde i frontklappen. Ærmelomme med

blyantlomme. LUKKES FORTIL: Kraftig skjult envejslynlås i plast. REFLEKS: 50 mm reflekser. Refleks på kroppen,

ærmer og skuldre. Reflekskant. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Justerbar linning med snøre. Indvendig ribkant nederst

i ærmet. Justerbar nederst i ærmet med velcro. VASK: Industrivask, EN ISO 15797. CERTIFICERING: EN ISO 20471,

Klasse 2. Samcertificeringskategori B.

759,-


146

HIGH VIS

UV T-SHIRT

EN 13758-2

UV-BESKYTTELSE

OG VENTILATION

FOR MAKSIMAL

FRISKHED

Vores high vis t-shirts er ikke bare kølige og komfortable at

arbejde i. De har også en særdeles god evne til at transportere

fugten væk fra kroppen, en indbygget UPF 40+ og ekstra

fleksibel refleks. Men måske bedst af alt - materialet modvirker

dårlig lugt, så du kan holde dig frisk hele dagen lang.

T-shirts er certificeret i henhold til EN 13758-2 UPF 40

+ - beklædning med UVbeskyttelse og EN ISO 20471 -

sikkerhedsbeklædning med høj synlighed.

MESHPANEL

3397

HIGH VIS UV T-SHIRT

1013 100% polyester, funktionsstrikket, fugttransporterende,

anti-lugt behandling, UV-beskyttelse, 130 g/m²

3389 High Vis Gul/Marineblå, 3399 High Vis Gul/Sort, 5389

High Vis Orange/Marineblå, 5599 High Vis Rød/Sort

XS-4XL

FUNKTIONALITET: Materiale med UV beskyttelse. Meshpaneler på de største

svedzoner. DETALJER: Rund hals. Paneler for optimal fugttransport.

Strategisk placeret sømme for bedre komfort under ærmer. Print - Blåkläder.

REFLEKS: 50 mm brede transfer reflekser. CERTIFICERING: EN 13758-2 UPF

40+. EN ISO 20471, Klasse 2. Samcertificeringskategori B.

FLEKSIBLE

REFLEKSER

FLEKSIBLE

REFLEKSER

3420

HIGH VIS UV T-SHIRT

1013 100% polyester, funktionsstrikket,

fugttransporterende, anti-lugt behandling, UV-beskyttelse,

130 g/m²

5300 High Vis Orange, 5500 High Vis Rød

XS-4XL

3300 High Vis Gul

XS-6XL

FUNKTIONALITET: Materiale med UV beskyttelse. DETALJER: Rund hals.

REFLEKS: 50 mm brede transfer reflekser. Refleks på kroppen, ærmer og

skuldre. CERTIFICERING: EN 13758-2 UPF 40+. EN ISO 20471, XS-M

Klasse 2, L-> Klasse 3. Samcertificeringskategori B ->L.

3386

HIGH VIS UV T-SHIRT

3336

1013 100% polyester, funktionsstrikket,

fugttransporterende, anti-lugt behandling, UV-beskyttelse,

130 g/m²

5500 High Vis Rød

XS-4XL

5300 High Vis Orange

XS-5XL

3300 High Vis Gul

XS-6XL

FUNKTIONALITET: Materiale med UV beskyttelse. DETALJER: V-udskæring.

REFLEKS: 50 mm brede transfer reflekser. ekstra refleks bånd på

størrelserne XS-S. CERTIFICERING: EN 13758-2 UPF 40+. EN ISO 20471,

Klasse 2. Samcertificeringskategori A.

3382

HIGH VIS UV T-SHIRT

1011 100% polyester, funktionsstrikket, anti-lugt behandlet,

UV beskyttelse, 130 g/m

3300 High Vis Gul, 5300 High Vis Orange

XS-4XL

5500 High Vis Rød

XXS-5XL

FUNKTIONALITET: Materiale med antilugt funktionalitet. DETALJER:

V-udskæring. REFLEKS: 50 mm brede transfer reflekser. CERTIFICERING:

EN 13758-2 UPF 40+. EN ISO 20471, XXS Klasse 1, XS-5XL Klasse 2.

Samcertificeringskategori A XS ->.

459,-

429,-

419,-

359,-


147

HIGH VIS

T-SHIRT

399,-

BOMULDS-

INDERSIDE

3380

HIGH VIS UV T-SHIRT

1070 55% bomuld, 45% polyester, pique strik, 185 g/m²

3300 High Vis Gul, 5300 High Vis Orange, 5500 High Vis Rød

XS-4XL

STOF: Industrivask, EN ISO 15797. FUNKTIONALITET: Bomuld på inderside

for øget komfort. DETALJER: V-udskæring. REFLEKS: 50 mm brede

transfer reflekser. Refleks på skuldre og krop. CERTIFICERING: EN 13758-2

UPF 40+. EN ISO 20471, XS-L Klasse 2, XL-> Klasse 3. Samcertificeringskategori

B ->L.

3313

HIGH VIS T-SHIRT

1009 100% polyester, piké 130 g/m2

3300 High Vis Gul, 5300 High Vis Orange, 5500 High Vis Rød

S-XXXL

DETALJER: V-udskæring. REFLEKS: 50 mm reflekser. Refleks på skuldre og

krop. CERTIFICERING: EN ISO 20471, Klasse 2. Samcertificeringskategori

A.

3413

HIGH VIS T-SHIRT

1009 100% polyester, piké 130 g/m2

3300 High Vis Gul, 5300 High Vis Orange, 5500 High Vis Rød

XS-4XL

DETALJER: Rund hals. REFLEKS: 50 mm reflekser. Refleks på ærmer.

Refleks på skuldre og krop. CERTIFICERING: EN ISO 20471, XS-M Klasse 2,

L-> Klasse 3. Samcertificeringskategori B ->M.

UDGÅENDE PRODUKT ELLER FARVE, KAN VÆRE

UDSOLGT!

8947

HIGH VIS UV T-SHIRT

1070 55% bomuld, 45% polyester, pique strik, 185 g/m²

5500 High Vis Rød

XS-4XL

FUNKTIONALITET: Bomuld på inderside for øget komfort. DETALJER:

V-udskæring. REFLEKS: 50 mm brede transfer reflekser. Refleks på

kroppen, ærmer og skuldre. CERTIFICERING: EN 13758-2 UPF 40+. EN ISO

20471, XS-M Klasse 2, L-> Klasse 3. Samcertificeringskategori B ->L.

509,-

3428

HIGH VIS UV POLO

1013 100% polyester, funktionsstrikket, fugttransporterende,

anti-lugt behandling, UV-beskyttelse, 130 g/m²

3300 High Vis Gul, 5300 High Vis Orange, 5500 High Vis Rød

XS-4XL

FUNKTIONALITET: Materiale med antilugt funktionalitet. DETALJER:

Halsåbning med knapper. Ribstrikket krave. REFLEKS: 50 mm brede transfer

reflekser. Refleks på kroppen, ærmer og skuldre. CERTIFICERING: EN

13758-2 UPF 40+. EN ISO 20471, XS-M Klasse 2, L-> Klasse 3.

Samcertificeringskategori B ->L.

3391

HIGH VIS UV POLOSHIRT

1011 100% polyester, funktionsstrikket, anti-lugt behandlet,

UV beskyttelse, 130 g/m

3300 High Vis Gul, 5300 High Vis Orange, 5500 High Vis Rød

XS-4XL

FUNKTIONALITET: Materiale med antilugt funktionalitet. DETALJER:

Halsåbning med knapper. Ribstrikket krave. REFLEKS: 50 mm brede

transfer reflekser. Refleks på skuldre og krop. CERTIFICERING: EN 13758-2

UPF 40+. EN ISO 20471, Klasse 2. Samcertificeringskategori A.

409,-

329,-

329,-

459,-


148

HIGH VIS

T-SHIRT

FLEKSIBLE

REFLEKSER

HIGH VIS MATERIALE

I ANTI-LUGT

MATERIALE

FLEKSIBLE

REFLEKSER

3387

HIGH VIS T-SHIRT

1030 100% bomuld, single jersey, 180 g/m²

8833 Marineblå/High Vis Gul, 8853 Marineblå/High Vis

Orange, 9933 Sort/High Vis Gul

XS-4XL

STOF: 100% bomuld. Fluorescerende materiale i 100% polyester.

DETALJER: Rund hals. Forstærket nakkesøm. REFLEKS: 65 mm brede

reflekser. Refleks foran og bagerst. CERTIFICERING: EN ISO 20471, Klasse

1. Samcertificeringskategori D.

3421

HIGH VIS T-SHIRT

1030 100% bomuld, single jersey, 180 g/m²

8833 Marineblå/High Vis Gul, 8853 Marineblå/High Vis

Orange, 9633 Mellemgrå/High Vis Gul, 9653 Mellemgrå/High

Vis Orange, 9933 Sort/High Vis Gul, 9955 Sort/High Vis Rød

XS-4XL

STOF: Fluorescerende materiale i 100% polyester. DETALJER: Rund hals.

Forstærket nakkesøm. Strategisk placeret sømme for bedre komfort under

ærmer. Print - Blåkläder. REFLEKS: 50 mm brede transfer reflekser. Refleks

på kroppen, ærmer og skuldre. CERTIFICERING: EN ISO 20471, Klasse 1.

Samcertificeringskategori D.

3385

HIGH VIS UV T-SHIRT LANG ÆRME

3485

1013 100% polyester, funktionsstrikket, fugttransporterende,

anti-lugt behandling, UV-beskyttelse, 130 g/m²

3300 High Vis Gul, 5300 High Vis Orange, 5500 High Vis Rød

XS-4XL

FUNKTIONALITET: Materiale med UV beskyttelse. DETALJER: V-udskæring.

Lang ærme. REFLEKS: 50 mm brede transfer reflekser. Refleks på kroppen,

ærmer og skuldre. CERTIFICERING: EN 13758-2 UPF 40+. EN ISO 20471, XS

Klasse 2, S -> Klasse 3. Samcertificeringskategori C ->S.

419,-

BOMULDS-

INDERSIDE

UDGÅENDE PRODUKT ELLER FARVE, KAN VÆRE

UDSOLGT!

8948

HIGH VIS UV T-SHIRT LANG ÆRME

1070 55% bomuld, 45% polyester, pique strik, 185 g/m²

5500 High Vis Rød

XS-4XL

FUNKTIONALITET: Bomuld på inderside for øget komfort. DETALJER:

V-udskæring. REFLEKS: 50 mm brede transfer reflekser. CERTIFICERING:

EN 13758-2 UPF 40+. EN ISO 20471, Klasse 3.

3383

HIGH VIS UV T-SHIRT LANG ÆRME

1011 100% polyester, funktionsstrikket, anti-lugt behandlet,

UV beskyttelse, 130 g/m

3300 High Vis Gul, 5300 High Vis Orange, 5500 High Vis Rød

XS-4XL

FUNKTIONALITET: Materiale med antilugt funktionalitet. DETALJER:

V-udskæring. Lang ærme. REFLEKS: 50 mm brede transfer reflekser.

CERTIFICERING: EN 13758-2 UPF 40+. EN ISO 20471, XS-4XL Klasse 2.

Samcertificeringskategori A XS ->.

509,-

299,-

449,-

519,-

3381

HIGH VIS UV T-SHIRT LANG ÆRME

1070 55% bomuld, 45% polyester, pique strik, 185 g/m²

3300 High Vis Gul, 5300 High Vis Orange, 5500 High Vis Rød

XS-4XL

STOF: Industrivask, EN ISO 15797. FUNKTIONALITET: Bomuld på inderside

for øget komfort. DETALJER: V-udskæring. REFLEKS: 50 mm brede

transfer reflekser. CERTIFICERING: EN 13758-2 UPF 40+. EN ISO 20471, XS

Klasse 2, S -> Klasse 3. Samcertificeringskategori C.

599,-


149

HIGH VIS

T-SHIRT, POLO, SWEATSHIRT

FLEKSIBLE

REFLEKSER

FINDES OP TIL 6XL

FARVE 8933, 9933

FLEKSIBLE

REFLEKSER

FINDES OP TIL 6XL

FARVE 8933, 9933

UDGÅENDE PRODUKT ELLER FARVE, KAN VÆRE UDSOLGT!

3337

HIGH VIS UV T-SHIRT

1051 100% polyester, pique strik, fugttransporterende, UV-beskyttelse, 155 g/m²

9955 Sort/High Vis Rød

S-XXXL

8953 Marineblå/High Vis Orange

XS-4XL

8933 Marineblå/High Vis Gul, 9933 Sort/High Vis Gul

XS-6XL

FUNKTIONALITET: Stof med høj fugtgennemstrømning. DETALJER: Rund hals. Forstærket nakkesøm.

Blåkläderprint på skulder. REFLEKS: 50 mm brede transfer reflekser. CERTIFICERING: EN 13758-2 UPF 40+. EN ISO

20471, Klasse 1. Samcertificeringskategori D.

659,-

469,-

3338

HIGH VIS UV POLOSHIRT

1051 100% polyester, pique strik, fugttransporterende, UV-beskyttelse, 155 g/m²

8953 Marineblå/High Vis Orange, 9955 Sort/High Vis Rød

XS-4XL

8933 Marineblå/High Vis Gul, 9933 Sort/High Vis Gul

XS-6XL

FUNKTIONALITET: Stof med høj fugtgennemstrømning. DETALJER: Halsåbning med knapper. Ribstrikket krave.

Forstærket nakkesøm. Blåkläderprint på skulder. REFLEKS: 50 mm brede transfer reflekser. Reflekser på krop og

ærmer. CERTIFICERING: EN 13758-2 UPF 40+. EN ISO 20471, Klasse 1. Samcertificeringskategori D.

FINDES OP TIL 6XL

FARVE 8933, 9933

FINDES OP TIL 6XL

FARVE 8933, 9933

FLEKSIBLE

REFLEKSER

FLEKSIBLE

REFLEKSER

3510

HIGH VIS T-SHIRT LANG ÆRME

1030 100% bomuld, single jersey, 180 g/m²

8853 Marineblå/High Vis Orange, 9955 Sort/High Vis Rød

XS-4XL

8833 Marineblå/High Vis Gul, 9933 Sort/High Vis Gul

XS-6XL

STOF: 100% bomuld. Fluorescerende materiale i 100% polyester. DETALJER: Rund hals. Forstærket nakkesøm. Print

- Blåkläder. REFLEKS: 50 mm brede transfer reflekser. Reflekser på krop og ærmer. CERTIFICERING: EN ISO 20471,

Klasse 1. Samcertificeringskategori D.

3359

HIGH VIS SWEATSHIRT

1158 100% bomuld, french terry, 320 g/m²

8953 Marineblå/High Vis Orange, 9633 Mellemgrå/High Vis Gul, 9653 Mellemgrå/High Vis

Orange, 9955 Sort/High Vis Rød

XS-4XL

8933 Marineblå/High Vis Gul, 9933 Sort/High Vis Gul

XS-6XL

STOF: 100% bomuld. Fluorescerende materiale i 100% polyester. DETALJER: Rund hals. Forstærket nakkesøm.

Blåkläderprint på skulder. REFLEKS: 50 mm brede transfer reflekser. AFSLUTNING: Ribkant nederst i ærmet.

CERTIFICERING: EN ISO 20471, Klasse 1. Samcertificeringskategori D.

489,-

489,-


150

HIGH VIS

SKJORTE, SWEATSHIRT

NYHED!

3255

HIGH VIS SKJORTE

1817 50% bomuld, 50% polyester, broken twill, 180 g/m²

3389 High Vis Gul/Marineblå, 3399 High Vis Gul/Sort, 5389 High Vis Orange/Marineblå

XS-4XL

FUNKTIONALITET: Casual fit. DETALJER: Skulderpartier i kontrastfarve. Udvendige etiketter. Gummibelagte metal

knapper. Skjortekrave. Bærestykke på ryg. LOMMER: Brystlomme med D-ring. Brystlomme med lukning og

blyantlomme. Brystlomme med lynlås. LUKKES FORTIL: Frontlukning med trykknapper. REFLEKS: 50 mm brede

transfer reflekser. Reflekser på krop og ærmer. AFSLUTNING: Justerbar nederst i ærmet med trykknap.

CERTIFICERING: EN ISO 20471. EN ISO 20471, XS-L Klasse 2, XL-> Klasse 3. Samcertificeringskategori B ->L.

3341

HIGH VIS SWEATSHIRT

1974 100% polyester, børstet inderside, 240 g/m2

5300 High Vis Orange

XS-5XL

3300 High Vis Gul

XS-6XL

5500 High Vis Rød

XXS-4XL

DETALJER: Ribkant i hals. Rund hals. REFLEKS: 50 mm reflekser. Refleks på kroppen, ærmer og skuldre.

AFSLUTNING: Ribkant i linning. Ribkant nederst i ærmet. CERTIFICERING: EN ISO 20471, XXS-S Klasse 2, M->

Klasse 3. Samcertificeringskategori C ->M.

519,-

479,-

3358

HIGH VIS SWEATSHIRT

1974 100% polyester, børstet inderside, 240 g/m2

3300 High Vis Gul, 5300 High Vis Orange, 5500 High Vis Rød

XXS-4XL

3308

DETALJER: Høj krave. LOMMER: Brystlomme med lynlås. Sidelommer med lynlås. LUKKES FORTIL: Envejslynlås i

plast. REFLEKS: 50 mm reflekser. Refleks på kroppen, ærmer og skuldre. AFSLUTNING: Ribkant i linning. Ribkant

nederst i ærmet. CERTIFICERING: EN ISO 20471, Klasse 3.

3346

HIGH VIS HÆTTETRØJE

1974 100% polyester, børstet inderside, 240 g/m2

3300 High Vis Gul, 5300 High Vis Orange

XS-XXXL

DETALJER: Fast, justerbar hætte. LOMMER: To forlommer. LUKKES FORTIL: Kraftig envejslynlås i plast. REFLEKS:

50 mm reflekser. Refleks på kroppen, ærmer og skuldre. AFSLUTNING: Ribkant i linning. Ribkant nederst i ærmet.

CERTIFICERING: EN ISO 20471, Klasse 3.

599,-

639,-


151

HIGH VIS

BLØDT MATERIALE

FLEKSIBLE REFLEKSER

FLEKSIBLE REFLEKSER

TELEFONLOMME

MED LYNLÅS

TELEFONLOMME

MED LYNLÅS

FLEKSIBLE

REFLEKSER

1549

HIGH VIS JOGGINGBUKS

2526 100% polyester, pique fleece, børstet inderside 260 g/


8933 Marineblå/High Vis Gul, 8953 Marineblå/High Vis

Orange, 9933 Sort/High Vis Gul, 9955 Sort/High Vis Rød

S-4XL

FUNKTIONALITET: Så få sømme som muligt. Loose fit. DETALJER: Elastik

og snøre i linning. LOMMER: Baglomme med læg. Lårlomme med læg og

lukning. Sidelommer, en med indvendig telefonlomme med lynlås.

REFLEKS: 50 mm brede transfer reflekser. Refleks rundt om ben.

Refleksdetaljer. AFSLUTNING: Ribstrikket linning. Ribkant i bukseben.

CERTIFICERING: EN ISO 20471, Klasse 1. Samcertificeringskategori W.

3546

HIGH VIS HÆTTETRØJE

2528 100% polyester, jersey, børstet inderside, 270 g/m2

3389 High Vis Gul/Marineblå, 3399 High Vis Gul/Sort, 5389

High Vis Orange/Marineblå, 5599 High Vis Rød/Sort

XS-4XL

FUNKTIONALITET: Mørk kontrastfarve på områder der er ekstra udsatte

for at blive beskidte. DETALJER: Tredelt hætte, mesh foret. D-ring. Gode

overflader til montage af logo. LOMMER: Kængurulomme, indvendig

telefonlomme med lynlås. Holdere til telefonledning. LUKKES FORTIL:

Kraftig envejslynlås i plast. REFLEKS: 50 mm brede transfer reflekser.

Refleks på kroppen, ærmer og skuldre. AFSLUTNING: Ribkant i linning.

Ribkant nederst i ærmet. CERTIFICERING: EN ISO 20471, Klasse 2.

Samcertificeringskategori B.

3541

HIGH VIS SWEATSHIRT

2528 100% polyester, jersey, børstet inderside, 270 g/m2

3389 High Vis Gul/Marineblå, 3399 High Vis Gul/Sort, 5389

High Vis Orange/Marineblå, 5599 High Vis Rød/Sort

XS-4XL

FUNKTIONALITET: Mørk kontrastfarve på områder der er ekstra udsatte

for at blive beskidte. DETALJER: Halsåbning med rib kile. Ribkant i hals.

D-ring. Gode overflader til montage af logo. LOMMER: Kængurulomme,

indvendig telefonlomme med lynlås. Holdere til telefonledning. REFLEKS:

50 mm brede transfer reflekser. Refleks på kroppen, ærmer og skuldre.

AFSLUTNING: Ribkant i linning. Ribkant nederst i ærmet. CERTIFICERING:

EN ISO 20471, Klasse 2. Samcertificeringskategori B.

FLEKSIBLE REFLEKSER

FLEKSIBLE REFLEKSER

3558

HIGH VIS SWEATSHIRT FULL ZIP

2528 100% polyester, jersey, børstet inderside, 270 g/m2

3389 High Vis Gul/Marineblå, 3399 High Vis Gul/Sort, 5389 High Vis Orange/Marineblå, 5599

High Vis Rød/Sort

XS-4XL

FUNKTIONALITET: Mørk kontrastfarve på områder der er ekstra udsatte for at blive beskidte. DETALJER:

Ribstrikket krave. D-ring. Gode overflader til montage af logo. LOMMER: Kængurulomme, indvendig telefonlomme

med lynlås. Holdere til telefonledning. LUKKES FORTIL: Kraftig envejslynlås i metal. REFLEKS: 50 mm brede

transfer reflekser. Refleks på kroppen, ærmer og skuldre. AFSLUTNING: Ribkant i linning. Ribkant nederst i ærmet.

CERTIFICERING: EN ISO 20471, Klasse 2. Samcertificeringskategori B.

649,-

669,-

3556

HIGH VIS SWEATSHIRT HALF ZIP

2528 100% polyester, jersey, børstet inderside, 270 g/m2

3389 High Vis Gul/Marineblå, 3399 High Vis Gul/Sort, 5389 High Vis Orange/Marineblå, 5599

High Vis Rød/Sort

XS-4XL

FUNKTIONALITET: Mørk kontrastfarve på områder der er ekstra udsatte for at blive beskidte. DETALJER:

Ribstrikket krave med lynlås. D-ring. Gode overflader til montage af logo. LOMMER: Kængurulomme, indvendig

telefonlomme med lynlås. Holdere til telefonledning. REFLEKS: 50 mm brede transfer reflekser. Refleks på kroppen,

ærmer og skuldre. AFSLUTNING: Ribkant i linning. Ribkant nederst i ærmet. CERTIFICERING: EN ISO 20471, Klasse

2. Samcertificeringskategori B.

409,-

699,-

609,-


152

HIGH VIS

STRIK

FLEKSIBLE REFLEKSER

PERFEKT SOM

LAG 2

4922

HIGH VIS STRIKKET JAKKE

2120 100% polyester, heavy strik, børstet inderside, 380 g/m2

3300 High Vis Gul

XS-4XL

DETALJER: Høj krave med lynlås. LOMMER: Forlommer med lynlås. Forlommer, hvoraf en er med D-ring. LUKKES

FORTIL: Lynlås foran med fleeceforet lukning. REFLEKS: 50 mm brede transfer reflekser. Reflekser på krop og

ærmer. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Ærme med elastisk bånd. CERTIFICERING: EN ISO 20471, Klasse 2.

Samcertificeringskategori C.

FLEKSIBLE

REFLEKSER

PERFEKT SOM

LAG 2

4923

HIGH VIS STRIKKET SOFTSHELL JAKKE

2120 100% polyester, heavy strik, børstet inderside, 380 g/m2

3389 High Vis Gul/Marineblå, 3399 High Vis Gul/Sort

XS-4XL

4967

DETALJER: Fast hætte. LOMMER: Brystlomme med lynlås. Forlommer med lynlås. Forlommer, hvoraf en er med

D-ring. LUKKES FORTIL: Lynlås foran med fleeceforet lukning. FORSTÆRKNING: Forstærket på skuldre, ærmer og

sidepartier. REFLEKS: 50 mm brede transfer reflekser. Reflekser på krop og ærmer. AFSLUTNING: Forlænget ryg.

Ærme med elastisk bånd. CERTIFICERING: EN ISO 20471, Klasse 2. Samcertificeringskategori B.

759,-

849,-


153

HIGH VIS

VESTE

MESH I RYG

OG FRONT

PRAKTISKE

LOMMER TIL

VÆRKTØJ

DOBBELT LYNLÅS TIL

JUSTERING AF VIDDE

3032

HIGH VIS HÅNDVÆRKER VEST

1804 85% polyester, 15% bomuld, satin, 300 g/m²

3300 High Vis Gul, 5300 High Vis Orange, 5500 High Vis Rød

S-4XL

FUNKTIONALITET: Kraftig mesh forrest på skuldrene og ryg. DETALJER: Brede stropper. To stropper med velcro i

siderne til hammerholdere. Metalknapper. Knivholdere med knap. D-ring. LOMMER: Brystlommer, en med lukning,

en med knapper til kniv. Dokumentlomme i front. Forlomme med læg og klap samt udvendig lomme med lynlås. To

Napoleons lommer med plads til A4. Aftagelig sømlomme bagpå. Sømlommer – aftagelige og ekstra brede, forsynet

med værktøjsstropper og bitslomme. LUKKES FORTIL: Justerbar frontlukning i bryst. Kraftig envejslynlås i plast.

TILBEHØR: Fixlås spænde. Tekstilbælte. FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærket sømlommer. REFLEKS: 50 mm

reflekser. Refleks på skuldre og krop. CERTIFICERING: EN ISO 20471, S Klasse 1, M-4XL Klasse 2. Samcertificeringskategori

A M ->. Samcertificeringskategori E->S.

3027

HIGH VIS HÅNDVÆRKER VEST

1804 85% polyester, 15% bomuld, satin, 300 g/m²

3300 High Vis Gul, 5300 High Vis Orange, 5500 High Vis Rød

M-XXXL

DETALJER: Hammerstrop i siden. Brede stropper. Udtagelig ID-kortlomme. Åbning i ryggen for fastsætning af

sikkerhedssele. LOMMER: Løsthængende brystlommer med sikkerhedsbånd, en med telefonlomme og en med

patentknapper, samt knivholdere. Sømlommer - for og bag. LUKKES FORTIL: Justerbar frontlukning i bryst. Kraftig

skjult envejslynlås i metal. REFLEKS: 50 mm reflekser. Refleks på skuldre og krop. CERTIFICERING: EN ISO 20471,

Klasse 2. Samcertificeringskategori A.

599,-

719,-

8505

HIGH VIS VEST

1804 85% polyester, 15% bomuld, satin, 300 g/m²

3389 High Vis Gul/Marineblå, 5389 High Vis Orange/

Marineblå

S-XXXL

DETALJER: Høj krave. ID-kortlomme. LOMMER: Brystlommer med lukning,

hvoraf en er telefonlomme og en blyantlomme. Forlommer med

velcrolukning. LUKKES FORTIL: Skjult envejslynlås i plast. REFLEKS: 50

mm reflekser. Refleks på skuldre og krop. AFSLUTNING: Justerbar linning

med velcro. VASK: Industrivask, EN ISO 15797. CERTIFICERING: EN ISO

20471, Klasse 2. Samcertificeringskategori A.

3023

HIGH VIS VEST

1022 100% polyester, warp knit, 125 g/m²

5500 High Vis Rød

S/M, L/XL, XXL/3XL, 4XL/5XL

3300 High Vis Gul, 5300 High Vis Orange

XS/S, S/M, L/XL, XXL/3XL, 4XL/5XL

DETALJER: Båndkantet hals. V-udskæring. Udtagelig ID-kortlomme.

LOMMER: Indvendig dokumentlomme. Radio loop. LUKKES FORTIL:

Envejslynlås i plast. REFLEKS: 50 mm reflekser. Refleks på kroppen, ærmer

og skuldre. AFSLUTNING: Forlænget ryg. CERTIFICERING: EN ISO 20471,

XS/S Klasse 2, S/M -> Klasse 3. Samcertificeringskategori B ->M.

169,-

279,-

3029

HIGH VIS VEST

1022 100% polyester, warp knit, 125 g/m²

3300 High Vis Gul, 5300 High Vis Orange

L/XL, XXL/3XL, 4XL/5XL

DETALJER: Båndkantet hals. LOMMER: Radio loop. LUKKES FORTIL:

Envejslynlås i plast. REFLEKS: 50 mm reflekser. CERTIFICERING: EN ISO

20471, Klasse 2. Samcertificeringskategori A.

849,-


156

HIGH VIS

SOFTSHELL

4494

EKSTREM KOMFORT

Let softshelljakke, som takket være sit materiale er ekstremt blød, komfortabel og

fleksibel. Jakken er tofarvet, men med mest kontrastfarve. Den er derfor ikke så følsom

overfor snavs, og den giver optimal synlighed og sikkerhed, når der er mest behov for

det. Denne high vis jakke i klasse 1 føles både let og fleksibel, men har også den styrke,

arbejdstøj skal have. Dertil kommer, at materialet er vind- og vandtæt samt meget

åndbart. Jakken har også en aftagelig hætte og certificeret i henhold til EN ISO 20471

klasse 1. Samcertificeringsgruppe D.

NYHED!

4494

HIGH VIS SOFTSHELL JAKKE

2513 92% polyester, 8% elastan, 3-lags softshell, stretch, vandtæt 10.000 mm, vindtæt, åndbarhed 4.000 g/

m²/24H, 255 g/m²

8933 Marineblå/High Vis Gul, 9933 Sort/High Vis Gul

XS-4XL

FUNKTIONALITET: Vind- & vandafvisende materiale, syningerne er ikke tapede. DETALJER: Høj krave. Aftagelig hætte. D-ring. Gode

overflader til montage af logo. LOMMER: Brystlommer med lynlås og D-ring. Forlommer med lynlås. LUKKES FORTIL: Kraftig

envejslynlås i plast. REFLEKS: 50 mm reflekser. Refleksdetaljer. Reflekser på krop og ærmer. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Justerbar

linning med snøre. Justerbar nederst i ærmet med velcro. CERTIFICERING: EN ISO 20471, Klasse 1. Samcertificeringskategori D.

NYHED!

4497

HIGH VIS SOFTSHELL JAKKE

2513 92% polyester, 8% elastan, 3-lags softshell, stretch,

vandtæt 10.000 mm, vindtæt, åndbarhed 4.000 g/m²/24H,

255 g/m²

8933 Marineblå/High Vis Gul, 9933 Sort/High Vis Gul

XS-4XL

FUNKTIONALITET: Foret forside. Mørk kontrastfarve på områder der er

ekstra udsatte for at blive beskidte. Vind- & vandafvisende materiale,

syningerne er ikke tapede. Formsyede ærmer. DETALJER: Høj krave. D-ring.

Gode overflader til montage af logo. LOMMER: Brystlommer med lynlås og

D-ring. Forlommer med lynlås. Indvendig lomme. LUKKES FORTIL: Kraftig

envejslynlås i plast. FORSTÆRKNING: Forstærket på skuldre og ærmer.

REFLEKS: 50 mm reflekser. Refleksdetaljer. Reflekser på krop og ærmer.

AFSLUTNING: Forlænget ryg. Justerbar linning med snøre. Justerbar

nederst i ærmet med velcro. CERTIFICERING: EN ISO 20471, XS-L klasse 1,

XL-> klasse 2. Samcertificeringskategori B XL->. Samcertificeringskategori

E ->L.

4491

HIGH VIS SOFTSHELL JAKKE

4791

2513 92% polyester, 8% elastan, 3-lags softshell, stretch,

vandtæt 10.000 mm, vindtæt, åndbarhed 4.000 g/m²/24H,

255 g/m²

3389 High Vis Gul/Marineblå, 3396 High Vis Gul/Mellemgrå,

3399 High Vis Gul/Sort, 5389 High Vis Orange/Marineblå,

5396 High Vis Orange/Mellemgrå, 5599 High Vis Rød/Sort

XS-4XL

FUNKTIONALITET: 2-vejs stretch. Mørk kontrastfarve på områder der er

ekstra udsatte for at blive beskidte. Vind- & vandafvisende materiale,

syningerne er ikke tapede. DETALJER: Skulderpartier i kontrastfarve. Høj

krave. Aftagelig hætte. D-ring. Gode overflader til montage af logo.

LOMMER: Brystlommer med lynlås og D-ring. Forlommer med lynlås.

LUKKES FORTIL: Kraftig envejslynlås i plast. REFLEKS: 50 mm reflekser.

Refleksdetaljer. Reflekser på krop og ærmer. AFSLUTNING: Forlænget ryg.

Justerbar linning med snøre. Justerbar nederst i ærmet med velcro.

CERTIFICERING: EN ISO 20471 klasse 2 XS-S, klasse 3 M -->.

Samcertificeringskategori C XS - M.

4877

HIGH VIS LIGHT SOFTSHELL JAKKE

2516 100% polyester, 2-lags, ribstop, vandafvisende, 255

g/m2

3389 High Vis Gul/Marineblå, 3396 High Vis Gul/Mellemgrå,

3399 High Vis Gul/Sort, 5389 High Vis Orange/Marineblå,

5396 High Vis Orange/Mellemgrå, 5599 High Vis Rød/Sort

XS-4XL

FUNKTIONALITET: Mørk kontrastfarve på områder der er ekstra udsatte

for at blive beskidte. Vind- & vandafvisende materiale, syningerne er ikke

tapede. DETALJER: Skulderpartier i kontrastfarve. Høj krave. D-ring.

LOMMER: Forlommer med lynlås. LUKKES FORTIL: Kraftig envejslynlås i

plast. REFLEKS: 50 mm reflekser. Refleks på kroppen, ærmer og skuldre.

AFSLUTNING: Elastisk bånd i linning. Forlænget ryg. Ærme med elastisk

bånd. CERTIFICERING: EN ISO 20471, Klasse 2. Samcertificeringskategori

C.

979,-

1099,-

999,-

799,-


157

HIGH VIS

SOFTSHELL

4900

HIGH VIS SOFTSHELL JAKKE

2517 100% polyester, 3-lags softshell, vandtæt 10.000 mm,

vindtæt, åndbarhed 4.000 g/m²/24H, 305 g/m²

3389 High Vis Gul/Marineblå, 3399 High Vis Gul/Sort, 5389

High Vis Orange/Marineblå, 5599 High Vis Rød/Sort

S-4XL

FUNKTIONALITET: Vind- & vandtæt materiale med åndbar funktion,

syningerne er ikke tapede. DETALJER: Fleeceforet krave. Aftagelig

ID-kortlomme. LOMMER: Brystlommer med lynlås og D-ring. Forlommer

med lynlås, fleece forede. Inderlommer. LUKKES FORTIL: Envejslynlås i

plast. REFLEKS: 50 mm reflekser. Refleks på kroppen, ærmer og skuldre.

AFSLUTNING: Forlænget ryg. Justerbar linning med snøre. Justerbar

nederst i ærmet med velcro. CERTIFICERING: EN ISO 20471, Klasse 2.

Samcertificeringskategori B.

4902 4926

4838

4906

HIGH VIS SOFTSHELL JAKKE

HIGH VIS SOFTSHELL JAKKE

2517 100% polyester, 3-lags softshell, vandtæt 10.000 mm,

vindtæt, åndbarhed 4.000 g/m²/24H, 305 g/m²

3300 High Vis Gul, 5300 High Vis Orange

S-4XL

FUNKTIONALITET: Vind- & vandtæt materiale med åndbar funktion,

syningerne er ikke tapede. DETALJER: Høj krave. Udtagelig ID-kortlomme.

LOMMER: Forlommer med lynlås. Inderlomme i mesh. LUKKES FORTIL:

Envejslynlås i plast. REFLEKS: 50 mm reflekser. 65 mm brede reflekser.

Refleks på kroppen, ærmer og skuldre. AFSLUTNING: Justerbar linning med

snøre. Justerbar nederst i ærmet med velcro. CERTIFICERING: EN ISO

20471, Klasse 3.

1169,-

989,-

839,-

2512 100% polyester, dobbeltstrikket interlock, 290 g/m²

3300 High Vis Gul, 5300 High Vis Orange

XS-4XL

DETALJER: Høj krave. D-ring. LOMMER: Brystlommer med lynlås.

Forlommer med lynlås. LUKKES FORTIL: Indvendig lukning. Kraftig

envejslynlås i plast. REFLEKS: 50 mm brede transfer reflekser.

AFSLUTNING: Elastisk bånd i linning. Ærmeafslutning med elastik og

tommelfingergreb. CERTIFICERING: EN ISO 20471, Klasse 3.

839,-

649,-

7167

3049

HIGH VIS SOFTSHELL VEST

2517 100% polyester, 3-lags softshell, vandtæt 10.000 mm,

vindtæt, åndbarhed 4.000 g/m²/24H, 305 g/m²

3300 High Vis Gul, 5300 High Vis Orange, 5500 High Vis Rød

XS-4XL

FUNKTIONALITET: Vind- & vandafvisende materiale, syningerne er ikke

tapede. DETALJER: Fleeceforet krave. Aftagelig ID-kortlomme. LOMMER:

Brystlommer med lukning. Brystlommer med lynlås og D-ring. Forlommer

med lynlås, fleece forede. Inderlommer. LUKKES FORTIL: Envejslynlås i

plast. REFLEKS: 65 mm brede reflekser. Refleks på skuldre og krop.

AFSLUTNING: Forlænget ryg. CERTIFICERING: Combination Cerfication D

XXS-S. EN ISO 20471, XXS-S Klasse 1, M -> Klasse 2. Samcertificeringskategori

A M ->.

1562

HIGH VIS SOFTSHELL BUKS

2517 100% polyester, 3-lags softshell, vandtæt 10.000 mm,

vindtæt, åndbarhed 4.000 g/m²/24H, 305 g/m²

8933 Marineblå/High Vis Gul, 9933 Sort/High Vis Gul

C46-C64, D92-D128

FUNKTIONALITET: Vind- & vandtæt materiale med åndbar funktion,

syningerne er ikke tapede. DETALJER: Plastlynlås. Stropper, hvoraf en er

med D-ring. Metalknap. D-ring. LOMMER: Baglommer. Lårlomme med

blyantlomme, ekstra lomme og telefonlomme. Lårlomme med læg, lynlås og

blyantlomme. Knælommer. Sidelommer. FORSTÆRKNING: CORDURA®forstærkning

på knæ. REFLEKS: 60 mm brede reflekser. Refleks rundt om

ben. AFSLUTNING: Justerbar benafslutning med løbegang.

CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027,

4057, 4058 og 4032. EN ISO 20471, Klasse 1. Samcertificeringskategori W.

1567

HIGH VIS SOFTSHELL BUKS

2517 100% polyester, 3-lags softshell, vandtæt 10.000 mm,

vindtæt, åndbarhed 4.000 g/m²/24H, 305 g/m²

3389 High Vis Gul/Marineblå, 3399 High Vis Gul/Sort, 5389

High Vis Orange/Marineblå, 5599 High Vis Rød/Sort

C44-C62, D96-D120

FUNKTIONALITET: Vind- & vandtæt materiale med åndbar funktion,

syningerne er ikke tapede. DETALJER: Stropper til monofon. To stropper

med velcro i siderne til hammerholdere. Aftagelig ID-kortlomme. LOMMER:

Baglommer med forstærket læg og en med lukning. Lårlomme med

telefonlomme. Knælommer. Sømlommer - ekstra brede, skråtstillede og

ekstra mange rum. Tommestoklomme med knivholder og blyantlomme.

FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærkede sømlommer, baglommer,

tommestoklomme, lårlommer, knælommer. REFLEKS: 70 mm brede

reflekser. Refleks rundt om ben. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010

sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 og 4032. EN ISO 20471, Klasse 2.

Samcertificeringskategori Y.

849,-


158

HIGH VIS

FLEECE

FINDES OP

TIL 6XL

(3300)

4853

HIGH VIS FLEECEJAKKE

2560 100% polyester, fleece, børstet inderside, antipeeling, 250g/m²

3300 High Vis Gul

S-6XL

5300 High Vis Orange

S-XXXL

FOR: Nylonfor. DETALJER: Udtagelig ID-kortlomme. LOMMER: Brystlomme med lynlås. To forlommer. LUKKES

FORTIL: Envejslynlås i plast. REFLEKS: 50 mm reflekser. Refleks på kroppen, ærmer og skuldre. AFSLUTNING:

Justerbar linning med snøre. Justerbar nederst i ærmet med elastik. CERTIFICERING: EN ISO 20471, XS-S klasse 2,

M-> klasse 3. Samcertificeringskategori C ->M.

4833

HIGH VIS FLEECEJAKKE

2560 100% polyester, fleece, børstet inderside, antipeeling, 250g/m²

5500 High Vis Rød

XS-5XL

3300 High Vis Gul, 5300 High Vis Orange

XS-XXXL

DETALJER: Udtagelig ID-kortlomme. LOMMER: Forlommer med lynlås. LUKKES FORTIL: Envejslynlås i plast.

REFLEKS: 50 mm reflekser. Refleks på kroppen, ærmer og skuldre. AFSLUTNING: Ærme med elastisk bånd.

CERTIFICERING: EN ISO 20471, XS-S klasse 2, M-> klasse 3. Samcertificeringskategori C ->M.

PERFEKT SOM

LAG 2

4888

HIGH VIS VINDTÆT FLEECEJAKKE

2524 100% polyester, fleece, lamineret, vind- og vandtæt, åndbar funktion, 280 g/m²

3399 High Vis Gul/Sort, 5389 High Vis Orange/Marineblå

XS-XXXL

FUNKTIONALITET: Mørk kontrastfarve på områder der er ekstra udsatte for at blive beskidte. Vind- & vandtæt

materiale med åndbar funktion, syningerne er ikke tapede. Formsyede ærmer. DETALJER: Høj krave med lynlås.

D-ring. LOMMER: Brystlomme med lynlås. Forlommer med lynlås og to inderlommer. LUKKES FORTIL: Kraftig skjult

envejslynlås i plast. FORSTÆRKNING: CORDURA® forstærket krave , skuldre , albuer , nederkant og overfald.

CORDURA®-forstærket i front, ryg og ærme. REFLEKS: 50 mm reflekser. Refleks på kroppen, ærmer og skuldre.

AFSLUTNING: Forlænget ryg. Justerbar linning med snøre. Ærmeafslutning med elastik og tommelfingergreb.

CERTIFICERING: EN ISO 20471, Klasse 2. Samcertificeringskategori C.

4941

HIGH VIS MICROFLEECE JAKKE

1010 100% polyester, microfleece, antipilling, 170 g/m²

3300 High Vis Gul, 5300 High Vis Orange, 5500 High Vis Rød

XS-4XL

4966

DETALJER: Høj krave med lynlås. Print - Blåkläder. Print - BLÅKLÄDER workwear since 1959. LOMMER: Forlommer

med lynlås. LUKKES FORTIL: Indvendig lukning. Kraftig envejslynlås i plast. REFLEKS: 50 mm brede fleksible

reflekser. Refleks på kroppen, ærmer og skuldre. AFSLUTNING: Elastisk bånd i linning. Ærme med elastisk bånd.

CERTIFICERING: EN ISO 20471, XS-S klasse 2, M-> klasse 3. Samcertificeringskategori C ->M.

989,-

559,-

519,-

679,-


SYNLIG SKALJAKKE

159

HIGH VIS

SKALJAKKE

En skaljakke er perfekt at bruge med lag på lag-princippet. Det er let at tilpasse, hvad

du vil have på indenunder for at justere varmen efter vejret. Hvis det er koldt, kan du

tage en fleecejakke på indenunder, som holder på varmen, og bliver det for varmt, kan

du bare tage et lag af. Hvis det blæser eller regner, har du optimal beskyttelse med en

skaljakke, som er vind- og vandtæt.

Nyheden 4496 er en skaljakke, der er certificeret i henhold til EN ISO 20471, klasse

3 i et lamineret, fleksibelt ripstop materiale, der giver en perfekt holdbarhed og en

usædvanlig god rivstyrke. Jakken har tapede sømme, forstærkninger i den forlængede

ærme kant nederst og en række nøje placerede refleksdetaljer, der sammen med high

vis materialet - med garanti - gør dig synlig fra alle retninger. På indersiden er et børstet,

fleksibelt meshfor med camoprint – med det formål at gøre skaljakken så lækker og

fleksibel som muligt.

NYHED!

4496

HIGH VIS SKALJAKKE

1918 100% polyester, ripstop, stretch, lamineret, vandtæt, vindtæt, åndbar, 195 g/m²

3389 High Vis Gul/Marineblå, 3399 High Vis Gul/Sort

XS-4XL

FUNKTIONALITET: Vind- & vandtæt materiale med åndbar funktion, tapede syninger. Formsyede ærmer. Kortere foran. FOR: Meshfor.

Mønstret for. DETALJER: Skulderpartier i kontrastfarve. Gummibelagte metal knapper. Fleeceforet krave. Høj krave. Aftagelig,

justerbar hætte. ID-kortlomme. Lynlås i for til logomontering. LOMMER: Brystlommer med lynlås og D-ring. Forlomme med læg og

klap samt udvendig lomme med lynlås. Indvendig iPad-lomme. Inderlomme i mesh. Indvendig lomme med lynlås og huller til mobil

ledning. Napoleonlomme inde i frontklappen. Ærmelomme med ID-kortlomme. LUKKES FORTIL: Dobbelt lukning foran med velcro.

Tovejslynlås i plast. FORSTÆRKNING: Forstærket på skuldre og ærmer. REFLEKS: 50 mm brede transfer reflekser. Refleks detalje på

hue. Refleks på kroppen, ærmer og skuldre. Refleksdetaljer. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Justerbar linning med snøre. Indvendig

ribkant nederst i ærmet med tommelfingerhul. Justerbar nederst i ærmet med velcro. CERTIFICERING: EN ISO 20471, XS-M Klasse 2,

L-> Klasse 3. EN 343, Klasse 4,4.

FINDES OP

TIL 6XL

(3389, 3399)

4987

HIGH VIS SKALJAKKE

4904

1987 100% polyester, twill, mekanisk stretch, lamineret,

vandtæt 11.000 mm, vindtæt, åndbarhed 4.000 g/m²/24H,

Ret 8,5, 150 g/m²

3396 High Vis Gul/Mellemgrå, 5389 High Vis Orange/

Marineblå, 5396 High Vis Orange/Mellemgrå, 5599 High Vis

Rød/Sort

XS-5XL

3389 High Vis Gul/Marineblå, 3399 High Vis Gul/Sort

XS-6XL

FUNKTIONALITET: Ventilation i ryg. Vind- & vandtæt materiale med åndbar

funktion, tapede syninger. FOR: Børstet mesh for. DETALJER: Fleeceforet

krave. Aftagelig og justerbar hætte med meshfor. Udtagelig ID-kortlomme.

Lynlås i for til logomontering. LOMMER: Brystlomme med lynlås.

Dokumentlomme i front. Lommer med lynlås og fleecefor. Inderlomme i

mesh. Inderlomme med telefonlomme. LUKKES FORTIL: Fleece foret krave.

Kraftig skjult envejslynlås i plast. REFLEKS: 50 mm brede transfer

reflekser. Refleks på kroppen, ærmer og skuldre. AFSLUTNING: Forlænget

ryg. Justerbar linning med snøre. Justerbar nederst i ærmet med velcro.

Ærme med indvendig rib. CERTIFICERING: EN ISO 20471, XS-S klasse 2,

M-> klasse 3. Samcertificeringskategori C ->M. EN 343, Klasse 4,4.

1119,-

1249,-

4837

HIGH VIS SKALJAKKE

1977 100% polyester, oxford, lamineret, vandtæt 15.000 mm,

vindtæt, åndbarhed 4.000 g/m²/24H, Ret 8,5, 200 g/m²

3389 High Vis Gul/Marineblå, 3399 High Vis Gul/Sort, 5389

High Vis Orange/Marineblå, 5599 High Vis Rød/Sort

XS-5XL

FUNKTIONALITET: Ventilation i ryg. Vind- & vandtæt materiale med åndbar

funktion, tapede syninger. FOR: Meshfor. DETALJER: Fleeceforet krave.

Aftagelig hætte som skjules i krave. Udtagelig ID-kortlomme. LOMMER:

Brystlomme med vandafvisende lynlås og fleecefor. Forlommer med lynlås.

Indvendig telefonlomme. LUKKES FORTIL: Skjult envejslynlås i plast.

REFLEKS: 50 mm reflekser. Refleks detalje på hue. Refleks på kroppen,

ærmer og skuldre. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Justerbar linning med

snøre. Justerbar nederst i ærmet med velcro. CERTIFICERING: EN ISO

20471, XS-S klasse 2, M-> klasse 3. Samcertificeringskategori C ->M. EN

343, Klasse 3,3.

1139,-

NY FARVE!

1867

HIGH VIS SKALBUKS

1977 100% polyester, oxford, lamineret, vandtæt 15.000 mm,

vindtæt, åndbarhed 4.000 g/m²/24H, Ret 8,5, 200 g/m²

3389 High Vis Gul/Marineblå, 3399 High Vis Gul/Sort, 5389 High

Vis Orange/Marineblå

C44-C62, C146-C156, D84-D124

FUNKTIONALITET: Vind- & vandtæt materiale med åndbar funktion, tapede

syninger. Formsyede ben. FOR: Meshfor. DETALJER: Plastlynlås. To stropper med

knap i siderne til hammerholder. Høj talje bagerst. Justerbar elastik i linning.

Snefang, oplukkelig med velcro og knap. Aftagelig ID-kortlomme. aftagelige seler

med elastik. LOMMER: Baglommer med læg og lukning. Lårlomme med læg og

lukning. Lommer med lukning. Knælommer. Forstærket fæste til aftagelige

sømlommer. Sømlommer i CORDURA® sælges separat (vare 2183).

Tommestoklomme med knivholder og blyantlomme. TILBEHØR: Model 2183.

FORSTÆRKNING: CORDURA® forstærket benåbning. CORDURA®-forstærkning

på knæ. REFLEKS: Refleks detalje på lommer. Reflekser på benene.

AFSLUTNING: Justerbar linning med velcro. Justerbar benafslutning med lynlås

og velcro. CERTIFICERING: EN ISO 20471, Klasse 2. Samcertificeringskategori Y.

EN 343, Klasse 4,4.

1799,-


160


161

HIGH VIS

EVOLUTION

EVOLUTION

– BESKYTTER I AL SLAGS VEJR

Få den bedste kvalitet med kollektionen Evolution,

der har fokus på funktion og design i hver eneste

detalje. 4498 er en insulate jakke i high vis, som

er fremstillet af 4-vejs stretch og har fleksible

reflekser. Foret er fremstillet af genanvendte PETflasker,

hvilket giver en fantastisk let, komfortabel

og fleksibel jakke. Denne high vis jakke er

certificeret i henhold til EN ISO 20471 klasse 3, har

høj åndbarhed og er takket være sin lethed også

velegnet som mellemlag. Jakkens for føles rigtigt

blødt og let.

4498

HIGH VIS INSULATE JAKKE

1915 80% polyester, 20% polypropylen, dobby, vandafvisende, 4-vejs stretch, 130 g/m²

3389 High Vis Gul/Marineblå

XS-4XL

FUNKTIONALITET: Foret. Højtydende fugttransport. FOR: Foret. Thermore® ECODOWN. DETALJER: Høj krave.

D-ring. LOMMER: Brystlomme med lynlås. Forlommer med lynlås. Indvendig lomme. LUKKES FORTIL: Envejslynlås i

plast. REFLEKS: 60 mm brede fleksible reflekser. Refleksdetaljer. Reflekser på krop og ærmer. AFSLUTNING:

Elastisk bånd i linning. Ærme med elastisk bånd. CERTIFICERING: EN ISO 20471. EN ISO 20471 klasse 2 XS-S,

klasse 3 M -->. Samcertificeringskategori C ->L. EN 342 sammen med model 4498 og 1885-1977.

4490

HIGH VIS SKALJAKKE EVOLUTION

1924 100% polyester, 3-lags stretch, lamineret, Dermizax®, vandtæt 20.000 mm, vindtæt,

åndbarhed 16.000 g/m²/24H, 200 g/m²

3389 High Vis Gul/Marineblå

XS-4XL

FUNKTIONALITET: Stretch områder på ryg, ærmer og hætte. Vind- & vandtæt materiale med åndbar funktion,

tapede syninger. FOR: Ikke foret. DETALJER: Høj krave. Aftagelig, justerbar hætte. Tapede syninger. LOMMER:

Brystlomme med lynlås. Dobbelt frontlommer med klap, den yderste lomme har fleece foer og skjult lynlås.

Inderlomme i mesh. Inderlomme med lynlås. Indvendig lomme med lynlås og huller til mobil ledning. Ærmelomme

med lynlås. LUKKES FORTIL: Fleece foret krave. Lukning foran med velcro. Skjult tovejslynlås i plast. REFLEKS: 50

mm brede fleksible reflekser. Refleks på kroppen, ærmer og skuldre. AFSLUTNING: Ergonomisk formede justerbare

manchetter med velcro. Forlænget ryg. Justerbar linning med snøre. CERTIFICERING: EN ISO 20471, Klasse 2.

Samcertificeringskategori B. EN 343, Klasse 3,3.

4469

HIGH VIS PARKA JAKKE EVOLUTION

1921 100% Polyester, dobby lamineret, Dermizax®, vandtæt 20.000 mm, vindtæt, åndbarhed

20.000 g/m²/24H, 200 g/m²

3389 High Vis Gul/Marineblå

XS-4XL

FUNKTIONALITET: Mekanisk ventilation under arm. Varm foret med med 100% genbrugs fibre. Vind- & vandtæt

materiale med åndbar funktion, tapede syninger. FOR: Foret. Quiltfor. Thermore® ECODOWN. DETALJER: Ekstra høj

krave bagerst. Fleeceforet krave. Aftagelig og justerbar hætte med varmt for. Justerbar med snøre i linning. Tapede

syninger. LOMMER: Brystlommer med lynlås. Dokumentlomme i front. Dobbelt frontlommer med klap, den yderste

lomme har fleece foer og skjult lynlås, den inderste lomme har snelås. Inderlomme i mesh. Inderlomme med

velcrolukning. Indvendig lomme med lynlås og huller til mobil ledning. Napoleonlomme inde i frontklappen. LUKKES

FORTIL: Dobbelt lukning foran med velcro. Fleece foret krave. Kraftig skjult tovejslynlås i plast. FORSTÆRKNING:

Forstærket på skulder, arm, nederst på ryggen og lommeåbninger. REFLEKS: 50 mm brede fleksible reflekser.

Refleks på kroppen, ærmer og skuldre. AFSLUTNING: Ergonomisk formede justerbare manchetter med velcro.

Forlænget ryg, med mulighed for at åbne i siderne med skjulte lynlåse. Justerbar nederst i ærme med velcro og

indvendig ribkant. CERTIFICERING: EN ISO 20471, Klasse 3. EN 342 sammen med model 1885. EN 343, Klasse 3,1.

1599,-

3199,-

3999,-


EN ISO 20471

–SIKKERHEDSBEKLÆDNING MED HØJ SYNLIGHED

High vis beklædning, dvs. beklædning i fluorescerende farver, udgør uden tvivl

den største og hurtigst voksende gruppe af sikkerhedsbeklædning i dag. Præcis

som alle andre personlige værnemidler skal high vis beklædning være certificeret

for at være godkendt til brug på det europæiske marked. Standarden, som sætter

kravene for sikkerhedsbeklædning med high vis funktion, er EN ISO 20471.

Kravene vedrører de anvendte materialers high vis funktion, men også

designkrav. Der findes tre klasser af sikkerhedsbeklædning, som er inddelt efter

grænserne for minimumsarealer for fluorescerende high vis- og refleksmateriale.

High vismateriale

Refleksmateriale

KLASSE 1 KLASSE 2 KLASSE 3

0,14 m2 0,50 m2 0,80 m2

0,10 m2 0,13 m2 0,20 m2

KLASSE 1 KLASSE 2 KLASSE 3 IKKE HIGH VIS

3359 HIGH VIS SWEATSHIRT

4900 HIGH VIS SOFTSHELL JAKKE 4987 HIGH VIS SKALJAKKE

4868 SKALJAKKE

1508 HIGH VIS BUKS X1500 1567 HIGH VIS SOFTSHELL BUKS

1533 HIGH VIS BUKS 1960 HÅNDVÆRKER BUKS X1900


Hver enkelt stykke high vis beklædning har en

klassificering for sig, men det er også muligt at kombinere

to stykker tøj for at opnå en højere klassificering samlet

end delene har hver for sig. En sådan kombination skal

dog også være certificeret for at sikre, at samtlige krav for

den pågældende klasse er opnået.

Via Blåkläders Samcertificeringsskema er det muligt

at kombinere over- og underdele for at opnå højere

klassificering. Tøjet i samcertificeringsskemaet er

inddelt i klassificerings kategorier, som angives i hver

beklædningsdel. Klassificeringen, som opnås for den

pågældende beklædnings kombination angives i tabellen

nedenfor samt på etiketten i hver beklædningsdel.

Samcertificeringsskema for Blåkläders High Vis kollektion;

UNDERDELE

OVERDELE

A B C D E

V 2 2 3 1 2

W 2 2 3 1 2

X 2 3 3 2 2

Y 3 3 3 2 2

Z 3 3 3 3 3

Eksempel på samcertificering; sweatshirt model 3546 i klassificeringskategori B og buks model

1552 i klassificeringskategori Y er samcertificeret til Klasse 3. High Vis beklædning i klasse 3 er

ikke inkluderet i programmet, eftersom det allerede opnår den højeste klassificering.

KATEGORI D

KLASSE 1

KATEGORI X

KLASSE 2

KATEGORI D

KLASSE 1

KATEGORI W

KLASSE 1

SAMCERTIFICERING

KLASSE

2

SAMCERTIFICERING

KLASSE

1

HIGH VIS UV T-SHIRT

3337

HIGH VIS SHORTS MED STRETCH

1586

HIGH VIS T-SHIRT

3421

HIGH VIS BUKS X1900 MED

STRETCH

1994

KATEGORI D

KLASSE 1

KATEGORI Y

KLASSE 2

KATEGORI A

KLASSE 2

KATEGORI V

KLASSE 1

SAMCERTIFICERING

KLASSE

2

SAMCERTIFICERING

KLASSE

2

HIGH VIS

SWEATSHIRT

3359

HIGH VIS BUKS 4-VEJS STRETCH

1997

HIGH VIS

HÅNDVÆRKER VEST

3032

HIGH VIS SHORTS MED

STRETCH

1541

KATEGORI B

KLASSE 2

KATEGORI Y

KLASSE 2

KATEGORI C

KLASSE 2

KATEGORI W

KLASSE 1

SAMCERTIFICERING

KLASSE

3

SAMCERTIFICERING

KLASSE

3

HIGH VIS SOFTSHELL

JAKKE

4900

HIGH VIS BUKS MED STRETCH

1552

HIGH VIS VINDTÆT

FLEECEJAKKE

4888

HIGH VIS BUKS UDEN

SØMLOMMER MED STRETCH

1551

LÆS MERE OM DE FORSKELLIGE GRUPPER FOR SAMCERTIFICERING PÅ BLAKLADER.DK


164

HIGH VIS

FOREDE JAKKER

VARM, VANDTÆT

OG ÅNDBAR

4870

Vores vind- og vandtætte vinterjakke er perfekt for dig, der ønsker tøj med ekstra god åndbarhed.

Vi har placeret et meshfor med maksimal åndbarhed både på ryg og under armene, hvor man

sveder mest. Jakken har tapede sømme, quiltet for og mange smarte funktionaliteter som f.eks.

mørk kontrastfarve på de områder, der er mest udsatte for smuds samt justerbare ærmeafslutninger.

Jakken er certificeret i henhold til EN ISO 20471 sikkerhedsbeklædning med høj

synlighed og EN 343, sikkerhedsbeklædning mod dårligt vejr. Sammen med vinterbuks 1885 er

den også certificeret i henhold til EN 342 beskyttelsesbeklædning mod kulde.

4870

HIGH VIS VINTERJAKKE

1987 100% polyester, twill, mekanisk stretch, lamineret, vandtæt 11.000 mm, vindtæt, åndbarhed 4.000 g/

m²/24H, Ret 8,5, 150 g/m²

3399 High Vis Gul/Sort, 5389 High Vis Orange/Marineblå

XS-5XL

3389 High Vis Gul/Marineblå

XS-6XL

3396 High Vis Gul/Mellemgrå, 5396 High Vis Orange/Mellemgrå, 5599 High Vis Rød/Sort

XXS-5XL

4872

FUNKTIONALITET: Meshpanel ved ærmegab. Meshpanel ved skulderblad. Mørk kontrastfarve på områder der er ekstra udsatte for at blive

beskidte. Vind- & vandtæt materiale med åndbar funktion, tapede syninger. Formsyede ærmer. FOR: Meshfor. Quiltfor. DETALJER:

Fleeceforet krave. Høj krave. Aftagelig og justerbar hætte med varmt for. Tapede syninger. Udtagelig ID-kortlomme. Lynlås i for til logomontering.

LOMMER: Brystlommer, en med plads til telefon og kuglepenne. Forlommer med lynlås, fleece forede. Inderlommer, en i mesh. LUKKES

FORTIL: Dobbelt lukning foran med velcro. Kraftig skjult envejslynlås i plast. REFLEKS: 50 mm reflekser. Refleks detalje på hue. Refleks på

kroppen, ærmer og skuldre. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Justerbar linning med snøre. Indvendig ribkant nederst i ærmet med

tommelfingerhul. Justerbar nederst i ærmet med velcro. CERTIFICERING: EN ISO 20471, XXS Klasse 1, XS-M Klass 2, L-> Klasse 3.

Samcertificeringskategori C ->L. EN 342 sammen med model 1885. EN 343, Klasse 4,1.

1479,-

FINDES OP TIL

6XL (3389)

HÆTTE 2165/2166

SÆLGES SEPARAT

HÆTTE 2165/2166

SÆLGES SEPARAT

NY FARVE!

4780

HIGH VIS VINTERJAKKE

1977 100% polyester, oxford, lamineret, vandtæt 15.000 mm, vindtæt, åndbarhed 4.000 g/

m²/24H, Ret 8,5, 200 g/m²

3389 High Vis Gul/Marineblå, 3396 High Vis Gul/Mellemgrå, 3399 High Vis Gul/Sort, 5389

High Vis Orange/Marineblå, 5396 High Vis Orange/Mellemgrå, 5599 High Vis Rød/Sort

XS-4XL

FUNKTIONALITET: Vind- & vandtæt materiale med åndbar funktion, tapede syninger. Formsyede ærmer. FOR:

Airmesh for. Letvægts foring. Quiltfor i ærme. DETALJER: Aftagelig og justerbar hætte (sælges separat, 2165, 2166).

D-ring. Lynlås i for til logomontering. Logo på bryst. LOMMER: Brystlommer med lynlås. Inderlomme med lynlås.

Sidelommer med lynlås. LUKKES FORTIL: Envejslynlås i plast. REFLEKS: 50 mm brede transfer reflekser. Refleks på

kroppen, ærmer og skuldre. Refleksdetaljer. AFSLUTNING: Justerbar linning med snøre. Indvendig ribkant nederst i

ærmet med tommelfingerhul. Justerbar nederst i ærmet med velcro. CERTIFICERING: EN ISO 20471 klasse 2 XS-S,

klasse 3 M -->. Samcertificeringskategori C ->S. EN 342 sammen med model 1885. EN 343, Klasse 4,2.

1369,-

1039,-

4827

HIGH VIS VINTERJAKKE

1977 100% polyester, oxford, lamineret, vandtæt 15.000 mm, vindtæt, åndbarhed 4.000 g/

m²/24H, Ret 8,5, 200 g/m²

3389 High Vis Gul/Marineblå, 3399 High Vis Gul/Sort, 5389 High Vis Orange/Marineblå

XXS-4XL

FUNKTIONALITET: Vind- & vandtæt materiale med åndbar funktion, tapede syninger. FOR: Quiltfor. DETALJER:

Fleeceforet krave. Aftagelig og justerbar hætte (sælges separat, 2165, 2166). Udtagelig ID-kortlomme. Lynlås i for til

logomontering. LOMMER: Brystlommer med lynlås. Forlommer med lukning og sidelommer. Inderlomme med

velcrolukning. Indvendig telefonlomme. Ærmelomme med blyantlomme. LUKKES FORTIL: Kraftig skjult envejslynlås

i plast. REFLEKS: 50 mm reflekser. Refleks på kroppen, ærmer og skuldre. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Justerbar

linning med knap. Justerbar nederst i ærmet med velcro. CERTIFICERING: EN ISO 20471 Klasse 2 XXS, Klasse 3

XS->. Samcertificeringskategori C ->XS. EN 342 sammen med model 1883 eller 1885. EN 343, Klasse 3,1.


165

HIGH VIS

FOREDE JAKKER

4495

HIGH VIS PARKA

4472

1987 100% polyester, twill, mekanisk stretch, lamineret, vandtæt 11.000 mm, vindtæt,

åndbarhed 4.000 g/m²/24H, Ret 8,5, 150 g/m²

3389 High Vis Gul/Marineblå, 3396 High Vis Gul/Mellemgrå, 3399 High Vis Gul/Sort, 5389

High Vis Orange/Marineblå, 5396 High Vis Orange/Mellemgrå, 5599 High Vis Rød/Sort

XS-4XL

FUNKTIONALITET: Meshpanel ved ærmegab. Meshpanel ved skulderblad. Mørk kontrastfarve på områder der er

ekstra udsatte for at blive beskidte. Vind- & vandtæt materiale med åndbar funktion, tapede syninger. Formsyede

ærmer. FOR: Meshfor. Quiltfor. DETALJER: Fleeceforet krave. Høj krave. Aftagelig og justerbar hætte med varmt for.

Justerbar med snøre i linning. Tapede syninger. Udtagelig ID-kortlomme. Lynlås i for til logomontering. LOMMER:

Brystlommer med lynlås. Forlommer med lukning. Indvendig iPad-lomme. Lommer med fleecefor. Inderlommer, en i

mesh. LUKKES FORTIL: Kraftig skjult tovejslynlås i plast. REFLEKS: 50 mm brede transfer reflekser. Refleks på

kroppen, ærmer og skuldre. AFSLUTNING: Indvendig ribkant nederst i ærmet med tommelfingerhul. Justerbar

nederst i ærmet med velcro. CERTIFICERING: EN ISO 20471, Klasse 3. Samcertificeringskategori C ->S. EN 342

sammen med model 1885. EN 343, Klasse 3,1.

3870

HIGH VIS VEST

1900 70% polyester, 30% bomuld, twill, vandafvisende finish, 230 g/m²

3300 High Vis Gul, 5300 High Vis Orange

XS-4XL

STOF: Pilefor. FUNKTIONALITET: Vand- og smudsafvisende yderstof. DETALJER: Høj krave. D-ring. LOMMER:

Kængurolomme på ryggen til f.eks handsker. Brystlomme med lynlås. Forlommer med lynlås. Indvendig

telefonlomme. LUKKES FORTIL: Kraftig skjult envejslynlås i plast. Lukning foran med velcro. REFLEKS: 65 mm

brede reflekser. Refleks på skuldre og krop. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Justerbar linning med snøre.

CERTIFICERING: EN ISO 20471, Klasse 2. Samcertificeringskategori B.

AIRMESH FOR

PASSER TIL FLERE

JAKKER

PASSER TIL FLERE

JAKKER

2165

HIGH VIS HÆTTE

1977 100% polyester, oxford, lamineret, vandtæt 15.000 mm, vindtæt, åndbarhed 4.000 g/

m²/24H, Ret 8,5, 200 g/m²

3300 High Vis Gul, 5300 High Vis Orange, 5500 High Vis Rød

S-4XL

FUNKTIONALITET: Vind- & vandtæt materiale med åndbar funktion, tapede syninger. FOR: Polyesterfor. REFLEKS:

Refleks detalje på hue. PASSER MED: Model 4462, 4828, 4827, 4780. STØRRELSE FORKLARING: Str. S passer til

jakke str. S og M. Str. L passer til jakke str. L og XL. Str. XXL passer til jakke str. XXL og 3XL. Str. 4XL passer til jakke str.

4XL og op.

2166

HIGH VIS HÆTTE FORET

1977 100% polyester, oxford, lamineret, vandtæt 15.000 mm, vindtæt, åndbarhed 4.000 g/

m²/24H, Ret 8,5, 200 g/m²

3300 High Vis Gul, 5300 High Vis Orange, 5500 High Vis Rød

S-4XL

FUNKTIONALITET: Vind- & vandtæt materiale med åndbar funktion, tapede syninger. FOR: Airmesh for. REFLEKS:

Refleks detalje på hue. PASSER MED: Model 4462, 4828, 4827, 4780. STØRRELSE FORKLARING: Str. S passer til

jakke str. S og M. Str. L passer til jakke str. L og XL. Str. XXL passer til jakke str. XXL og 3XL. Str. 4XL passer til jakke str.

4XL og op.

1649,-

779,-

139,-

149,-


166

HIGH VIS

FORET

HÆTTE 2165/2166

SÆLGES SEPARAT

PASSER TIL

BUKS 1862

1811

4828

HIGH VIS VINTERJAKKE BÆVERNYLON

1900 70% polyester, 30% bomuld, twill, vandafvisende

finish, 230 g/m²

3389 High Vis Gul/Marineblå, 3399 High Vis Gul/Sort

S-XXXL

FUNKTIONALITET: Slidstærkt vandafvisende materiale. FOR: Pilefor i

krave. Pileforet på kroppen. Quiltfor i ærme. DETALJER: Aftagelig og

justerbar hætte (sælges separat, 2165, 2166). Udtagelig ID-kortlomme.

Lynlås i for til logomontering. LOMMER: Brystlommer med lynlås.

Forlommer med lukning og sidelommer. Inderlomme med velcrolukning.

Indvendig telefonlomme. Ærmelomme med blyantlomme. LUKKES FORTIL:

Kraftig skjult envejslynlås i plast. REFLEKS: 50 mm reflekser. Refleks på

kroppen, ærmer og skuldre. AFSLUTNING: Justerbar linning med knap.

Justerbar nederst i ærmet med velcro. CERTIFICERING: EN ISO 20471,

Klasse 3. EN 342 sammen med model 1883 eller 1885.

4862

HIGH VIS VINTERJAKKE

1811 65% polyester, 35% bomuld, twill, vandafvisende finish,

240 g/m²

3389 High Vis Gul/Marineblå, 3396 High Vis Gul/Mellemgrå,

3399 High Vis Gul/Sort, 5389 High Vis Orange/Marineblå,

5396 High Vis Orange/Mellemgrå

S-4XL

5599 High Vis Rød/Sort

XS-4XL

FUNKTIONALITET: Vand- og smudsafvisende yderstof. FOR: Quiltfor.

DETALJER: Fleeceforet krave. Aftagelig ID-kortlomme. LOMMER:

Brystlomme med lynlås. Forede lommer. Inderlomme med velcrolukning.

LUKKES FORTIL: Kraftig skjult envejslynlås i plast. REFLEKS: 50 mm

reflekser. Refleks på kroppen, ærmer og skuldre. AFSLUTNING: Forlænget

ryg. Justerbar linning med knap. Justerbar nederst i ærmet med velcro.

CERTIFICERING: EN ISO 20471, Klasse 2 S-L, Klasse 3 XL->.

Samcertificeringskategori B S - L. EN 342 sammen med model 1862.

1399,-

939,-

4851

HIGH VIS VINTERJAKKE

1811 65% polyester, 35% bomuld, twill, vandafvisende finish,

240 g/m²

3399 High Vis Gul/Sort

XS-XXXL

FOR: Quiltfor. DETALJER: Kile i ryg. Fleeceforet krave. Udtagelig

ID-kortlomme. LOMMER: Brystlommer med læg og lukning. Forlommer med

lynlås. Inderlommer, en med lynlås og en med velcrolukning.

Napoleonlomme inde i frontklappen. Ærmelomme med blyantlomme.

LUKKES FORTIL: Kraftig skjult envejslynlås i plast. REFLEKS: 50 mm

reflekser. Refleks på kroppen, ærmer og skuldre. Reflekskant.

AFSLUTNING: Forlænget ryg. Justerbar linning med snøre. Justerbar

nederst i ærmet med velcro. Elastik nederst i ærmet. CERTIFICERING: EN

ISO 20471, Klasse 2. Samcertificeringskategori B. EN 342 sammen med

model 1883 eller 1885.

6763

HIGH VIS VINTER KEDELDRAGT

1977 100% polyester, oxford, lamineret, vandtæt 15.000 mm, vindtæt, åndbarhed 4.000 g/

m²/24H, Ret 8,5, 200 g/m²

3389 High Vis Gul/Marineblå, 3399 High Vis Gul/Sort, 5389 High Vis Orange/Marineblå, 5599

High Vis Rød/Sort

C46-C62, D96-D120

FUNKTIONALITET: Ventilation under ærmer. Vind- & vandtæt materiale med åndbar funktion, tapede syninger. FOR:

Quiltfor. DETALJER: Kile i ryg. Stropper. Fleeceforet krave. Aftagelig hætte med varmefor. Elastik i linning. Snefang,

oplukkelig med velcro og knap. Udtagelig ID-kortlomme. LOMMER: Baglommer med læg. Baglommer med lukning.

lårlommer med lukning. Brystlomme med D-ring. Brystlommer med vandafvisende lynlås. Inderlomme med lynlås og

telefonlomme. Indvendige knælommer. Sidelommer med fleecefor. Tommestoklomme med knivholder og

blyantlomme. LUKKES FORTIL: Kraftig skjult envejslynlås i plast. REFLEKS: 50 mm reflekser. Refleks på kroppen,

ærmer og skuldre. Refleks rundt om ben. AFSLUTNING: Kan åbnes med lynlås øverst på hoften. Justerbar

benafslutning med velcro. Justerbar nederst i ærmet med velcro. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010

sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 og 4032. EN ISO 20471, Klasse 3. EN 342. EN 343, Klasse 3,1.

8504

HIGH VIS VINTER HELBUKS

1977 100% polyester, oxford, lamineret, vandtæt 15.000 mm, vindtæt, åndbarhed 4.000 g/

m²/24H, Ret 8,5, 200 g/m²

3389 High Vis Gul/Marineblå

C46-C62

STOF: Quiltfor. FUNKTIONALITET: Vind- & vandtæt materiale med åndbar funktion, tapede syninger. DETALJER:

Hammerstrop på begge sider. Brede stropper. Elastik i linning. LOMMER: Baglomme med læg og lukning. Lårlomme

med læg og lukning. Løsthængende brystlommer med sikkerhedsbånd, en telefonlomme og en blyantlomme.

Knælommer. Sømlommer - kan stoppes ned i de rummelige forlommer. Telefonlomme. Tommestoklomme med

ekstralomme. LUKKES FORTIL: Kraftig skjult tovejslynlås i plast. FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærkning på

knæ. REFLEKS: 50 mm reflekser. Refleks rundt om ben. Reflekser på skuldre. AFSLUTNING: Bukseben med elastik.

Bukseben med lynlås. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 og

4032. EN ISO 20471, Klasse 2. Samcertificeringskategori Y. EN 342 sammen med model 4851. EN 343, Klasse 3,1.

1179,-

959,-

1799,-


167

HIGH VIS

BUKSER/TILBEHØR

PASSER TIL

JAKKE 4862

1862

HIGH VIS VINTER BUKS

1811 65% polyester, 35% bomuld, twill, vandafvisende finish,

240 g/m²

3389 High Vis Gul/Marineblå

C44-C60, C146-C156, D84-D128

3399 High Vis Gul/Sort, 5389 High Vis Orange/Marineblå

C44-C60, C146-C156, D88-D128

5599 High Vis Rød/Sort

C44-C62, C146-C156, D84-D128

FUNKTIONALITET: Formsyede ben. FOR: Quiltfor. DETALJER: Stropper,

hvoraf en er med D-ring. LOMMER: Baglommer. Lårlomme med

blyantlomme og telefonlomme. Lårlomme med læg. Indvendige knælommer.

Sidelommer. TILBEHØR: Model 2162. REFLEKS: 50 mm reflekser. Refleks

rundt om ben. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med

knæpuder 4027 og 4057. EN ISO 20471, Klasse 1. Samcertificeringskategori

W. EN 342 sammen med model 4862.

1885

HIGH VIS VINTER BUKS

7885

1977 100% polyester, oxford, lamineret, vandtæt 15.000 mm,

vindtæt, åndbarhed 4.000 g/m²/24H, Ret 8,5, 200 g/m²

3389 High Vis Gul/Marineblå, 3399 High Vis Gul/Sort, 5389

High Vis Orange/Marineblå, 5599 High Vis Rød/Sort

C44-C62, C146-C156, D84-D124

FUNKTIONALITET: Vind- & vandtæt materiale med åndbar funktion, tapede

syninger. FOR: Quiltfor. DETALJER: Hammerstrop i siden. Stropper, hvoraf

en er med D-ring. Høj talje bagerst. Snefang, oplukkelig med velcro og knap.

Udtagelig ID-kortlomme. aftagelige seler med elastik. LOMMER: Baglomme

med læg og velcrolukning. Lårlomme med læg. Lårlomme med lukning.

Knælommer. Sidelommer med fleecefor. Sømlommer i CORDURA® sælges

separat (vare 2183). Tommestoklomme med knivholder og blyantlomme.

TILBEHØR: Model 2183. FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærkning på

knæ. REFLEKS: 65 mm brede reflekser. Refleks rundt om ben.

AFSLUTNING: Bukseben med lynlås. Justerbar benafslutning med lynlås

og velcro. CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med

knæpuder 4027, 4057, 4058 og 4032. EN ISO 20471, Klasse 2.

Samcertificeringskategori Y. EN 342 sammen med model 4426, 4827, 4851,

4819 og 4870. EN 343, Klasse 3,1.

UDGÅENDE PRODUKT ELLER FARVE, KAN VÆRE

UDSOLGT!

1885

HIGH VIS VINTER BUKS

1900 70% polyester, 30% bomuld, twill, vandafvisende

finish, 230 g/m²

3389 High Vis Gul/Marineblå

C46-C62, C146-C156, D84-D124

FOR: Quiltfor. DETALJER: Hammerstrop i siden. Stropper, hvoraf en er med

D-ring. Metaltrykknapper. Høj talje bagerst. Snefang, oplukkelig med velcro

og knap. Udtagelig ID-kortlomme. aftagelige seler med elastik. LOMMER:

Baglomme med læg og velcrolukning. Lårlomme med læg. Lårlomme med

lukning. Knælommer. Sidelommer med fleecefor. Sømlommer i CORDURA®

sælges separat (vare 2183). Tommestoklomme med knivholder og

blyantlomme. TILBEHØR: Model 2183. REFLEKS: 65 mm brede reflekser.

Refleks rundt om ben. AFSLUTNING: Bukseben med lynlås. Justerbar

benafslutning med lynlås og velcro. CERTIFICERING: EN

14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027, 4057, 4058 og 4032.

EN ISO 20471, Klasse 2. Samcertificeringskategori Y. EN 342 sammen med

model 4426, 4827, 4851, 4819 og 4870.

PASSER TIL

BUKS 1862

UDGÅENDE PRODUKT ELLER FARVE, KAN VÆRE

UDSOLGT!

1883

HIGH VIS VINTER BUKS

1997 100% polyester, oxford, lamineret, vandtæt 10.000 mm,

vindtæt, åndbarhed 4.000 g/m²/24H, 200 g/m²

5385 High Vis Orange/Koboltblå

C44-C62

3399 High Vis Gul/Sort

C44-C62, C146-C156, D84-D120

5389 High Vis Orange/Marineblå

C46-C62

3389 High Vis Gul/Marineblå

C46-C60, C146-C156, D84-D124

FUNKTIONALITET: Vind- & vandtæt materiale med åndbar funktion, tapede

syninger. FOR: Quiltfor. DETALJER: Hammerstrop i siden. Stropper, hvoraf

en er med D-ring. Høj talje bagerst. Udtagelig ID-kortlomme. LOMMER:

Baglomme med læg og velcrolukning. Lårlomme med læg og lukning.

Knælommer. Sidelommer med fleecefor. Sømlommer i CORDURA® sælges

separat (vare 2183). Tommestoklomme med knivholder og blyantlomme.

FORSTÆRKNING: CORDURA®-forstærkning på knæ. REFLEKS: 65 mm

brede reflekser. Refleks rundt om ben. AFSLUTNING: Bukseben med lynlås.

CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027,

4057, 4058 og 4032. EN ISO 20471, Klasse 1 C40-C50, Klasse 2 C52->.

Samcertificeringskategori W. Samcertificeringskategori Y C52 ->. EN 342

sammen med model 4828, 4827, 4426 og 4427. EN 343, Klasse 3,1. EN 471/

EN ISO 20471, Klasse 1 C40-C50, Klasse 2 C52 og opad.

2162

SELER TIL BUKS MODEL 1862 STRETCH

1811 65% polyester, 35% bomuld, twill, vandafvisende finish,

240 g/m²

9900 Sort

onesize

DETALJER: Brede seler med kraftige elastikker og spænde. Justerbare og

aftagelige seler. Sættes på bukser med velcro stropper. PASSER MED:

Model 1862.

UDGÅENDE PRODUKT ELLER FARVE, KAN VÆRE

UDSOLGT!

2183

LØSE SØMLOMMER

1948 100% polyamid, CORDURA®

8500 Koboltblå, 8800 Marineblå

S-XL

9900 Sort

XS-XL

DETALJER: Fastgøres på bukser med en lynlås. EMBALLAGE: Leveres i par.

PASSER MED: Model 1810, 1883, 1885, 2660. STØRRELSE FORKLARING:

Model 1883, 1885, 2660 XS=C40-C42, S=C44, D84, M=C46, C146, D88,

L=C48, C148, D92, XL=C50-C64, C150-C162, D96-D124. Model 1810,

M=S-M, L=L-XL, XL= 2XL-3XL.

689,-

1219,-

1060,-

1039,-

249,-

169,-


170

HIGH VIS

VISIBLE

VISIBLE

- FOR ØGET SYNLIGHED

Vores kollektion, VISIBLE, er moderne arbejdstøj

udviklet til arbejde i alle slags miljøer hvor certificeret

tøj ikke er påkrævet, men øget synlighed er nødvendigt.

Tøjet er forsynet med smarte detaljer, reflekser og meget

funktionelle lommer - alle til at gøre dit arbejde mere

komfortabelt, lettere, men især mere sikkert.

3332

T-SHIRT

1030 100% bomuld, single jersey, 180 g/m²

8833 Marineblå/High Vis Gul, 9933 Sort/High Vis Gul

XS-4XL

3402

STOF: Fluorescerende materiale i 100% polyester. FUNKTIONALITET: Regular fit. DETALJER: Rund hals. Paneler i

high vis, for øget synlighed. REFLEKS: 50 mm brede transfer reflekser. Reflekser på skuldre. CERTIFICERING: Ikke

High Vis Certificeret.

3433

HÆTTETRØJE FULL ZIP

1158 100% bomuld, french terry, 320 g/m²

8933 Marineblå/High Vis Gul, 9933 Sort/High Vis Gul

XS-4XL

STOF: Fluorescerende materiale i 100% polyester. DETALJER: Fast,

justerbar hætte. Paneler i high vis, for øget synlighed. LOMMER: Forlommer

med lynlås. LUKKES FORTIL: Envejslynlås i plast. REFLEKS: 50 mm brede

transfer reflekser. Reflekser på skulder og ærmer. AFSLUTNING: Ribkant i

linning. Ribkant nederst i ærmet. CERTIFICERING: Ikke High Vis

Certificeret.

3432

SWEATSHIRT HALF ZIP

1158 100% bomuld, french terry, 320 g/m²

8933 Marineblå/High Vis Gul, 9933 Sort/High Vis Gul

XS-4XL

STOF: Fluorescerende materiale i 100% polyester. DETALJER: Høj krave

med lynlås. Paneler i high vis, for øget synlighed. REFLEKS: 50 mm brede

transfer reflekser. Reflekser på skuldre. AFSLUTNING: Forlænget ryg.

Ribkant nederst i ærmet. CERTIFICERING: Ikke High Vis Certificeret.

4993

MICROFLEECE JAKKE

1010 100% polyester, microfleece, antipilling, 170 g/m²

8933 Marineblå/High Vis Gul, 9933 Sort/High Vis Gul

XS-4XL

4973

DETALJER: Fleeceforet krave. Paneler i high vis, for øget synlighed.

LOMMER: Forlommer med lynlås og to inderlommer. LUKKES FORTIL:

Envejslynlås i plast. Fleece foret krave. REFLEKS: Reflekser på skulder og

ærmer. AFSLUTNING: Elastisk bånd i linning. Forlænget ryg. Ærme med

elastisk bånd. CERTIFICERING: Ikke High Vis Certificeret.

299,-

539,-

429,-

599,-


171

HIGH VIS

VISIBLE

4730

FLEECEJAKKE

2510 100% polyester, microfleece, 260 g/m²

9933 Sort/High Vis Gul

XS-4XL

DETALJER: Fleeceforet krave. LOMMER: Brystlomme med lynlås.

Forlommer med lynlås. LUKKES FORTIL: Kraftig envejslynlås i plast.

AFSLUTNING: Elastisk bånd i linning. Forlænget ryg. Ærme med elastisk

bånd.

4790

SKALJAKKE

1977 100% polyester, oxford, lamineret, vandtæt 15.000 mm,

vindtæt, åndbarhed 4.000 g/m²/24H, Ret 8,5, 200 g/m²

9933 Sort/High Vis Gul, 9956 Sort/Rød

XS-4XL

FUNKTIONALITET: Vind- & vandtæt materiale med åndbar funktion, tapede

syninger. FOR: Meshfor. DETALJER: Aftagelig hætte med meshfor. Aftagelig,

justerbar hætte. Lynlås i for til logomontering. Print på bryst. LOMMER:

Brystlomme med lynlås. Forlommer med lynlås. Inderlomme med lynlås.

LUKKES FORTIL: Envejslynlås i plast. REFLEKS: Reflekstryk på ærme og

hue. AFSLUTNING: Justerbar linning med snøre. Indvendig ribkant nederst i

ærmet med tommelfingerhul. Justerbar nederst i ærmet. CERTIFICERING:

EN 343, Klasse 3,3. Ikke High Vis Certificeret.

4890

LETFORET VINTERJAKKE

4972

1977 100% polyester, oxford, lamineret, vandtæt 15.000 mm,

vindtæt, åndbarhed 4.000 g/m²/24H, Ret 8,5, 200 g/m²

9933 Sort/High Vis Gul, 9955 Sort/High Vis Rød

XS-4XL

FUNKTIONALITET: Vind- & vandtæt materiale med åndbar funktion, tapede

syninger. FOR: Airmesh for. Quiltfor i ærme. DETALJER: Aftagelig og

justerbar hætte med meshfor. Lynlås i for til logomontering. Logo på bryst.

Print på ærme. LOMMER: Brystlommer med lynlås. Forlommer med lynlås.

LUKKES FORTIL: Envejslynlås i plast. REFLEKS: Reflekstryk på ærme og

hue. AFSLUTNING: Justerbar linning med snøre. Indvendig ribkant nederst i

ærmet med tommelfingerhul. Justerbar nederst i ærmet. CERTIFICERING:

EN 343, Klasse 4,2. Ikke High Vis Certificeret.

MESH FORET

4915

VINTERJAKKE

1370 100% bomuld, twill, 370 g/m²

8833 Marineblå/High Vis Gul, 9933 Sort/High Vis Gul

XS-4XL

FUNKTIONALITET: Foret. Formsyede ærmer. FOR: Pilefor. Quiltfor i ærme.

MATERIALE: Fluorescerende materiale i 85% polyester og 15% bomuld.

DETALJER: Høj krave. Paneler i high vis, for øget synlighed. LOMMER:

Brystlommer med knaplukning. Forlommer med fleecefor. Inderlommer

med telefonlomme. LUKKES FORTIL: Klap på front med knapper. Skjult

envejslynlås i plast. REFLEKS: Reflekser på skulder, ærmer samt nederst

på ryg. AFSLUTNING: Forlænget ryg. Justerbar linning med knap. Justerbar

nederst i ærmet med trykknap. CERTIFICERING: Ikke High Vis Certificeret.

6786

SKAL KEDELDRAGT

1977 100% polyester, oxford, lamineret, vandtæt 15.000 mm,

vindtæt, åndbarhed 4.000 g/m²/24H, Ret 8,5, 200 g/m²

9933 Sort/High Vis Gul

C46-C62, D96-D120

FUNKTIONALITET: Ventilation under ærmer. Vind- & vandtæt materiale

med åndbar funktion, tapede syninger. FOR: Meshfor. DETALJER: Brede

stropper bagerst og i siderne. Aftagelig hætte med meshfor. Elastik i linning.

Tapede syninger. LOMMER: Baglomme med læg og lukning. Lårlomme med

lukning. Brystlomme med vandafvisende lynlås og fleecefor. Forlommer

med vandafvisende lynlås. Inderlomme med lynlås. Indvendige knælommer.

Tommestoklomme med ekstralomme. LUKKES FORTIL: Skjult tovejslynlås i

plast. REFLEKS: Refleks på skuldre, ærmer og ben. AFSLUTNING:

Justerbar benafslutning med velcro. Justerbar nederst i ærmet med elastik.

CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027,

4057, 4058 og 4032. EN 343, Klasse 4,4. Ikke High Vis Certificeret.

6787

VINTER KEDELDRAGT

1977 100% polyester, oxford, lamineret, vandtæt 15.000 mm,

vindtæt, åndbarhed 4.000 g/m²/24H, Ret 8,5, 200 g/m²

9933 Sort/High Vis Gul

C46-C62, D96-D120

FUNKTIONALITET: Ventilation under ærmer. Vind- & vandtæt materiale

med åndbar funktion, tapede syninger. FOR: Quiltfor. DETALJER: Brede

stropper bagerst og i siderne. Aftagelig hætte med varmefor. Elastik i

linning. Snefang, oplukkelig med velcro og knap. Tapede syninger. LOMMER:

Baglomme med læg og lukning. Lårlomme med lukning. Brystlomme med

vandafvisende lynlås og fleecefor. Forlommer med vandafvisende lynlås.

Inderlomme med lynlås. Indvendige knælommer. Knælommer.

Tommestoklomme med ekstralomme. LUKKES FORTIL: Skjult envejslynlås

i plast. REFLEKS: Refleks på skuldre, ærmer og ben. AFSLUTNING:

Justerbar benafslutning med velcro. Justerbar nederst i ærmet med elastik.

CERTIFICERING: EN 14404:2004+A1:2010 sammen med knæpuder 4027,

4057, 4058 og 4032. EN 342. EN 343, Klasse 3,1. Ikke High Vis Certificeret.

559,-

789,-

879,-

1079,-

1429,-

1629,-


4051 HIGH VIS JAKKE, 1551 HIGH VIS BUKS UDEN SØMLOMMER MED STRETCH


SYNLIG OG

KOMFORTABEL I

TRAFIKKEN

JAKKE (3399)

CERTIFICERET

EN ISO 20471

173

HIGH VIS

TRANSPORT

I dette afsnit finder du funktionelt og komfortabelt

tøj til dig, der arbejder i transportsektoren.

Detaljer og pasform er designet og nøje afprøvet

til dig, der arbejder i siddende stillinger i længere

tid, men som også skal have nem adgang til

dokumenter, kuglepen og mobiltelefon.

Sortimentet består af tøj til alle vejrtyper og

temperaturer, både med og uden certificerede

reflekser.

UDGÅENDE PRODUKT ELLER FARVE, KAN VÆRE UDSOLGT!

4051

HIGH VIS JAKKE

1811 65% polyester, 35% bomuld, twill, vandafvisende finish, 240 g/m²

3399 High Vis Gul/Sort

XS-XXXL

DETALJER: Kile i ryg. Fleeceforet krave. ID-kortlomme. LOMMER: Brystlommer med læg og lukning. Forlommer med

lynlås. Inderlommer, en med lynlås og en med velcrolukning. Napoleonlomme inde i frontklappen. Ærmelomme med

blyantlomme. LUKKES FORTIL: Kraftig skjult envejslynlås i plast. REFLEKS: 50 mm reflekser. Refleks på kroppen,

ærmer og skuldre. Reflekskant. A