13.08.2021 Views

Struer Tracks #3 katalog DK

Struer Tracks er en international biennale for lydkunst, der finder sted i Struer, Lydens By. Struer Tracks afholdes for 3. gang d. 20 august til d. 5 september 2021.

Struer Tracks er en international biennale for lydkunst, der finder sted i Struer, Lydens By. Struer Tracks afholdes for 3. gang d. 20 august til d. 5 september 2021.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

20. AUG — 5. SEP 2021

LYDENS

LANDSKABER


//

SPONSORER

//

LEDER

Da vi i 2016 begyndte at drømme om en større lydkunstfestival

hvert andet år i Struers byrum, var ideen at afholde biennalen

nogle gange, før vi kunne se potentialet. Formatet skulle afprøves,

udvikles og finde sine ben. Vi skulle så at sige lave flere forskellige

spor – flere ’tracks’.

Som altid overhalede virkeligheden os, og ingen kunne have

forudset de udfordringer, vi har stået med siden Corona-pandemien

meldte sin ankomst. Det er ikke let at forberede en international

kunstbegivenhed i en lockdown periode. I dag er jeg stolt af,

hvad vi i teamet har præsteret sammen med kunstnere og

samarbejdspartnere i og udenfor Struer, og glæder mig over nu

at stå på tærsklen til en ny version af Struer Tracks - denne gang

med Charlotte Bagger Brandt som hovedkurator.

Struer Tracks #3 har fået overskriften Lydens Landskaber. De

deltagende kunstnere har arbejdet med stemninger, historier,

erindringer, lyde og fantasier, der knytter sig til forskellige steder

i Struer. Værkerne fremkalder flygtige stemninger, sanseindtryk

og livsformer, der gemmer sig lige bag det åbenbare: i vores kroppe,

i kloaker, under Limfjordens overflade eller bag den gamle

industrihavns facader.

//

SAMARBEJDSPARTNERE

Tak til vores mange samarbejdspartnere: Alpha Offshore, Global Wind Academy,

Struer Energi, Ulefos, Kurbad Limfjorden, Brian Højhus, Hedeselskabet, Nordvestjysk

Fjordkultur, Siloen, Talent Vests Show Up, Sound Hub Denmark, Sound Art Lab,

Struer Museum, Struer Bibliotek, Harman, Struer Turistforening, Grand Hotel Struer,

Det Jyske Kunstakademi, Det Jyske Musikkonservatorium, Arhus Billedkunstcenter,

Billedkunstnernes Forbund, Apollon, Spor Festival, Conformo, Content Crew, Kunsthal

Regelbau 411, Nordic Podcast Academy.

Struer Tracks biennalen er i år også blevet til takket være en

række stærke partnerskaber. Sammen med Kunsthal Regelbau

411 har vi skabt en særudstilling med unge kunstnere under

uddannelse, sammen med Nordic Podcast Academy afholder vi

Nordic Podcast Conference, sammen med Siloen og Talent

Vests Show Up afholder vi OFF TRACK, sammen med Aarhus

Universitet afholder vi sommerskolen Sounding City, sammen med

Sound Art Lab og Sound Hub Denmark afholder vi workshops,

symposier og meget mere. Partnerskabsprogrammerne er

selvstændige tilbud rettet til forskellige målgrupper, og samlet set

bidrager de til at skabe et bredt favnende program over 16 dage i

Struer med fokus på lyd, kunst og byrum.

Hjerteligt velkommen til den tredje udgave af Struer Tracks . Jeg håber

du vil opleve, at vi har fundet vores ben i en vanskelig tid.

Jacob Kreutzfeldt,

Biennaleleder

1

2//

INDHOLD

5

KURATORISK

STATEMENT

Lydens Landskaber

26

VIDEN

Symposium og

Nordic Podcast

Conference

//

6

7

ÅBNINGSEVENT

Officiel åbning af

Struer Tracks #3

UDSTILLING

Kunstnere og

værker

27

29

OFF TRACK

Ungemiljø på

havnen, skabt af

unge – for unge

ARTIKEL

”Det er mærkeligt,

hvad kunst kan

være”

I mødet mellem

kunstnernes viden og

deres æstetiske greb

og de lokales viden og

erfaringer, opstår der

noget ganske særligt.

SÆRUDSTILLINGER

SOUND ART LAB

- Charlotte Bagger Brandt, Kurator

19

Regelbau 411 og

Sounding Cities

31

Værksted for

kunst og lyd

21

DET SKER

Programoversigt

rundvisninger,

koncerter m.m.

33

STRUER TRACKS

REWIND

Blivende værker fra

Struer Tracks

3

4//

KURATORISK STATEMENT

Lyd danner rum, danner historier og kalder minder frem. Lyden

blander sig i tid, sted og rum og danner koblinger mellem det, vi

ser, og det, vi husker. Mellem de rum vi befinder os i, og de, der ikke

længere findes eller som findes et andet sted. Det er netop lydens

evne til at forstærke, undersøge, og åbne op for anderledes måder

at erfare vores verden på, også kaldet lydens psyko-geografi, der

er i fokus på dette års biennale.

Titlen på årets biennale er Lydens Landskaber, og den sigter på

at genfortælle og tilføje nye lag til det offentlige rum ved

at føre publikum rundt i dette landskab på nye måder, hvor

lydkunstens umiddelbarhed vil medvirke til at igangsætte vores

følelsesmæssige hukommelse. De inviterede kunstnere dykker

ned i forskellige lokale fortællinger og steder, åbner dem op

med lyden og tilføjer nye lyttelandskaber til velkendte omgivelser.

Vi lever i en billedeorienteret tid, hvor synssansen prioriteres over

kroppens andre sanser – alligevel synes eksempelvis høresansen

og lugtesansen at ramme os mere direkte og umiddelbart, lige

i mellemgulvet, før den visuelle sans tager over og vi får syn for

sagen så at sige.

Som noget ganske særligt afvikles Struer Tracks i det offentlige

rum og denne gang har jeg valgt Struer havn som sted for

biennalen. Havnen er et særligt sted, det er her byen hæfter sig

på Limfjorden og her findes lommer af natur og vand samt rå

industri, gamle pakhuse, skibe og sejlbåde. På mange måder er

byen rundet af vandet og derfor interessant at bruge som sted

for biennalen. Et andet særligt fokus er stedspecifikke fortællinger

og kunstneriske og lokale samarbejder. Så ud over at alle

kunstnerne med deres research og i deres værker dykker ned i

byens mange lag - både de arkitektoniske, de kulturhistoriske, de

sociale og de personlige, så har alle kunstnerne samarbejdet

med lokale ressourcer og lokal viden på en eller

anden måde. I mødet mellem kunstnernes viden og deres

æstetiske greb og de lokales viden og erfaringer, opstår der noget

ganske særligt.

//

ÅBNINGSEVENT

Struer Tracks åbner med en fest for alle interesserede på pladsen omkring

Infocentret (Brobuerne ved Byens Plads).

Mød op og bliv inspireret. Mød Struer Tracks’ kunstnere, holdet bag og alle de

mange mennesker, der har bidraget til Struer Tracks #3.

Program:

Kl. 16.30:

Kl. 17.00:

Kl. 17.30:

Kl. 18.00:

Kl. 19.30:

Launch af Kaffe Matthews Soniske Cykler med

kompositionen Vejret er Præsent

Officiel åbning af Struer Tracks #3: Lydens Landskaber.

Hovedtaler: Borgmester Niels Viggo Lynghøj.

Uropførelse af korværket Rejse som lys der blir ved.

Værket opføres af et mobilt højttalerorkester rundt i

byrummet.

Komponist: Anders Lauge Meldgaard

Opført af Koret Klang

Tekst: Amalie Smith

Fællesspisning: Fiskefrikadeller, blåmuslinger m.m.

Gratis mad til der ikke er mere. Drikkevarer kan købes

Performance af Ragnhild May:

It Ended With Silver Balloons

Arrangementet foregår udendørs, så husk passende påklædning.

Charlotte Bagger Brandt/Råderum,

Kurator

Vi ønsker at minimere risikoen for at sprede Coronavirus til arrangementet. Vi opfordrer

alle deltagere til at følge Sundhedsstyrelsens generelle råd til at forebygge smitte, herunder

holde afstand og bruge håndsprit. Der vil være opstillet dispensere med håndsprit.

5

6A

//

UDSTILLING

3

KUNSTNERE OG VÆRKER

8

ARENDSE KRABBE

indre lydlandskaber s. 9

JANA WINDEREN

At lytte med muslinger s. 10

ANDERS LAUGE MELDGAARD

Rejse som lys der blir ved s. 15

JULIANA HODKINSON

Future Unreal s. 16

2

5

6

C

RAGNHILD MAY

Æolian pavillion s. 11

KAFFE MATTHEWS

Vejret er præsent s. 12

SE BYEN VERTIKALT

Oddens åndedrag s. 17

THE REALM OF IN-BETWEEN

Særudstilling s. 19

7

B

4

i 1

1

VINYL -TERROR & -HORROR

Broken telephone s. 13

BRANDON LABELLE

Det frie rum s. 14

SOUNDING CITY

Særudstilling s. 20

KUNSTNERE OG VÆRKER

(Udstillingen er åben hver dag kl. 10-18)

1) Arendse Krabbe - indre lydlandskaber

Østergade 29 + Langs Syd- og Østkajen, Struer Havn

2) Jana Winderen - At lytte med muslinger

Molehuset, ved Ved Fjorden 8

3) Ragnhild May - Æolian Pavillion

Vrald Odde, i forlængelse af Vraldvej

PERFORMANCE (se tider på s. 23-24)

7) Anders Lauge Meldgaard - Rejse som lys der blir ved

Koncert på T. W. Jensens Plads

7) Juliana Hodkinson - Future Unreal

Koncert på T. W. Jensens Plads

8) Se Byen Vertikalt - Oddens åndedrag

Silo, Vraldvej på Vrald Odde

4) Kaffe Mathews - Vejret er præsent

Brobuerne, ved Byens Plads, Fjordvejen

SÆRUDSTILLING

5) Vinyl -Terror & -Horror - Broken Telephone

Sydkajen 2 på Struer Havn

A)The realm of in-between

Regelbau 411, Hovedvejen 1, 7790 Thyholm

6) Brandon LaBelle - Det frie rum

Østkajen 4 på Struer Havn

B) Sounding City

Brobuerne, bagved Struer Rådhus

i

Struer Track Infocenter

C) OFF TRACK

Østkajen 2 på Struer Havn

7#Udstilling

#Udstilling

//

ARENDSE KRABBE (DK)

//

JANA WINDEREN (NO)

Arendse Krabbe er billedkunstner og

arbejder med lyd, video, performance, tekst,

kollektive læsninger og lyttesituationer.

Gennem sit kunstneriske arbejde undersøger

hun skjulte strukturer og uhørte stemmer

fra mennesker, men også fra andre arter

og ukendte dimensioner. Arendse bruger

lytning som et redskab, der engagerer

lytteren i verden: At lytte uden at dømme

eller analysere, og opleve hvordan lydene

passerer gennem kroppen og sindet.

Herved kan lytningen skabe nye indsigter

og fællesskaber på tværs af arter, systemer,

grænser og dimensioner.

Jana Winderen er en norsk lydkunstner,

der arbejder med de forskellige lydmiljøer

som findes i verden omkring os. Hendes

værker giver publikum mulighed for at

lytte til skabninger, der normalt er svære

for mennesker at få adgang til, både fysisk

og lydligt: dybt under vand, inde i is eller

i frekvensområder, der ikke kan høres med

det menneskelige øre.

Winderen bruger lyd og det at lytte til at

sætte fokus på vigtige problemstillinger og

spørgsmål i forhold til sundhedstilstanden

i miljøet omkring os.

indre lydlandskaber

At lytte med muslinger

Med indre lydlandskaber har Arendse skabt

et stedsspecifikt lydværk til Struer, der sætter

fokus på de skjulte systemer, der opretholder

byen og menneskene som færdes i den.

I værket indgår tre elementer: et

specialdesignet kloakdæksel, et lydværk i

fem dele komponeret af lydoptagelser fra

tarme og kloakker som kan høres fra dæksler

fem forskellige steder på Struers havn, samt

en lyttesituation hvor deltagere kan opleve

lyde, der får nervesystemet til at slappe af og

sætter fordøjelsen i gang.

Værket har fordøjelse som gennemgående

tematisk figur, og peger på de organiske

processer, der er vitale, men som ofte

foregår upåagtet. Ved at arbejde med byens

skjulte systemer; de offentlige kloakker,

vandafledning og rensningsanlæg, åbner

værket op for at tænke byen som en krop og

se analogien mellem byens og menneskets

indre fordøjelsessystemer.

Arendse optager lyd på havnen

Med At lytte med muslinger har Winderen

skabt en intim lyttesituation i det lille sorte

træhus længst ude på den lange mole på

lystbådehavnen. Omgivet af vand på næsten

alle sider skaber turen derud en lille mental

rejse, væk fra byen og ind i det landskab det

hele handler om.

Lydværket er komponeret af feltoptagelser

fra ufremkommelige steder dybt i havet og

lydlandskabet under limfjorden. Med værket

får lytteren mulighed for at høre den særlige

lyd af Limfjordsmuslingerne netop som de

vågner efter vinterens dvale og begynder at

indånde vand i søgen efter fødepartikler.

Værket peger på de biologiske og økologiske

sammenhænge, der er mellem os og det

vand vi lever klods op af. Synk ned, og få en

ny sanselig oplevelse af livet som musling,

dybt under vand.

Molehuset på Struer Havn

9

10#Udstilling

#Udstilling

//

RAGNHILD MAY (DK)

//

KAFFE MATHEWS (UK)

Ragnhild May arbejder med lydkunst,

performance, skulptur og installation.

Gennem sit arbejde udforsker hun akustiske

fænomener og deres virkning på det

menneskelige sensoriske system (og deres

rolle i kulturen). May’s tilgang er legende,

eksperimenterende og fyldt med humor.

Ofte trækker hun på eksisterende historiske

teorier om musik og musikteknologiske

opfindelser og instrumenter, hvor

grænserne mellem menneske og maskine,

arbejde og værktøj, materialitet og idé

udviskes. Ragnhild er bl.a. kendt for sit

arbejde med karakteristiske, selvbyggede

fløjteinstrumenter.

Kaffe Matthews er en britisk komponist,

lydkunstner og musiker.

I sine elektroakustiske kompositioner og

live-performances arbejder hun med en lang

række parametre og inddrager bl.a. rum,

data, ting og sted. Undersøgelsen af det

fysiske og taktile aspekt af musikoplevelsen

for både skaberen og lytteren er central i

hendes arbejde. Derfor har hun opfundet

unikke lytte-instrumenter, f.eks. den soniske

lænestol, den soniske seng og den soniske

cykel, som både muliggør anderledes tilgange

til komposition for kunstneren, og helt nye

oplevelser af musik og lyd for lytteren.

Æolian Pavillion

Vejret er præsent

Vrald Odde - i forlængelse af Vraldvej

Æolian Pavillion er både en harpe, der opfanger

vindens lyde på havnen og en pavillon man

kan gå ind i. Værket er en nyfortolkning af

pavillonen som arkitektonisk figur, som May

lader smelte sammen med Aeolusharpen, der

har sin oprindelse i Grækenland. Resultatet

er både en arkitektonisk bygning og samtidig

et instrument, en stor klangkasse, man kan

opholde sig i.

Ragnhild har ladet sig inspirere af både

højttaler- og bådebyggeri til pavillonens form

og æstetik. Opbygget ud fra en geometrisk

logik med fire vindfang, der hver vibrerer

en streng i forskellige længde og frekvens,

skabes en klang af nærmest overnaturlige

og spøgelsesagtige overtoner. Værket

oversætter den næsten konstante vind på

Struer havn til lyde der blander sig med

områdets eget lydlandskab af klaprende

mastliner og vindens susen i bådhuse. De 4

tragte indrammer udsigten i hver sin retning

og besøgende kan opleve Oddens landskab

til lyden af vindens stemningsfulde musik.

Med Vejret er præsent har Matthews skabt

en ny lyd-cykel komposition specifikt til

Struer i samarbejde med The Bicrophonic

Research Institute (BRI).

Værket opleves på en af de 6 Soniske

cykler, der afspiller geolokaliserede lyde

via monterede højttalere, mens man kører.

Den fulde komposition skabes af forskellige

lydstykker koblet til koordinater og styres

via gps installeret på cyklerne. Værket tager

cyklisten ind og ud af nye lydoplevelser

som Matthews har skabt gennem

detaljerede undersøgelser af livet og de

tomme bygninger, der står som skulpturer

gennem den gamle havn og ud i horisonten.

Publikum kan opleve de elektroniske

kompositioner blende sammen med

omgivelsernes egne lyde på cykelturen

rundt i havneområdet – man vælger selv

ruten og komponerer på den måde sit eget

lydbillede af Struer, Lydens By.

Den soniske cykel

Du låner en Sonisk cykel i

infocentret ved Brobuerne, ved at

aflevere dit ID i depositum.

Cykler kan lånes af alle i alderen

15 og op, helt gratis.

Åbningstid 10-18

11

12#Udstilling

#Udstilling

//

VINYL -TERROR & -HORROR (DK)

Vinyl -terror & -horror er et samarbejde

mellem de danske kunstnere Camilla

Sørensen og Greta Christensen, der bor og

arbejder i Berlin.

Gennem deres kunstneriske arbejde

sammensmelter de musik og billedkunst,

og undersøger forholdet mellem lyd og

objekt. Duoen har siden ‘00’erne arbejdet

med skulpturelle manipulationer af

hifi-udstyr i deres værker. Ved hjælp af cutup

teknikker, om-arrangering og timing af

hi-fi-udstyr, musik, lyde, objekter og historier

skaber de en fortælling, der altid henviser

til objektet, der spiller, eller den specifikke

situation, hvori værket præsenteres.

//

BRANDON LABELLE (US)

Brandon LaBelle er billedkunstner,

forfatter og teoretiker, født i Los Angeles

og bosiddende i Berlin. Hans kunstneriske

arbejde udforsker spørgsmål om det

sociale og kulturelle liv ved hjælp af lyd,

performance, tekst og stedsspecifikke

konstruktioner. Dette resulterer i projekter,

som skaber interventioner i det offentlige

rum. Herved bliver kunstværket en del af

omgivelserne, for eksempel i form af en

politisk aktion eller gennem kunstprojekter,

der udmønter sig i socialt arbejde.

Broken telephone

Broken telephone er en stedsspecifikt

lydinstallation skabt til det røde pakhus.

Brudstykker af indtryk fra havnen er

omdannet til en fiktiv abstrakt fortælling,

fortalt gennem objekter, handlinger og lyd.

Her flettes historier om havnen, både de

opdigtede baseret på efterladenskaber,

dækspor, mm., og beretninger fra havnens

brugere ind og ud af hinanden. Højttalerne

i pakhuset fremstår som særegne karakterer

med hver deres æstetiske udtryk og

personlighed. Lyden bølger ned igennem

installationen og forvrænges led efter led.

I samspil med en spolebåndoptager og

en fiskestang leger de den velkendte

hviskeleg, hvor genkendelighed siver ud

undervejs og nye betydninger opstår.

Værket bliver et knudepunkt for fortællinger

om havnens funktion nu og gennem tiden

og åbner op for tanken om alt det der

sker, når vi ikke er her, eller som kunne ske.

Det frie rum

Det frie rum er en installation baseret på det anarkistiske miljø, der ofte eksisterer omkring

selvetablerede musikklubber og spillesteder. Disse fristeder findes typisk i forladte

bygninger, er skjulte og lidt beskidte. Her kan man træde ind i en zone, hvor der er plads til alternativ

social adfærd, intime forhold og individuelle udtryk. Gennem sit kunstneriske forskningsarbejde

undersøger Brandon klubben som frirum til at eksperimentere med nye identiteter.

Under Struer Tracks vil Brandon sammen

med Struers lokale unge opdyrke en

anarkistisk energi og skabe et frirum i

havnens rå atmosfære.

Installationen udnytter og transformerer

det industrielle miljø og skaber et

kunstnerisk rum, hvor besøgende kan hænge

ud, se og lytte til lyd- og videomateriale samt

andet forskningsmateriale. Installationen

vil samtidig være aktiv gennem en række

offentlige begivenheder, hvor lokale bands

og DJ’s kan optræde.

Værket er skabt i samarbejde med Bang &

Olufsens udviklingsafdeling.

Det røde pakhus og produktion

Under siloen på industrihavnen

13

14#Udstilling

#Udstilling

//

ANDERS LAUGE MELDGAARD (DK)

Anders Lauge Meldgaard er

multiinstrumentalist og komponist. Han

arbejder i et bredt felt af musikalske

udtryk, fra moderne kompositionsmusik

til fri improvisation over lydinstallationer,

elektronisk musik, sangskrivning sat i

orkestrale midi collager, spraglede mixtapes

og støjende værker for elektrisk guitar

sekstet. Han benytter spændingen mellem

komposition og det improviserede og

uforudsigelige som motiverende drivkraft

bag sine musikalske kreationer. Anders

er uddannet saxofonist fra det Rytmisk

Musikkonservatorium i København, autodidakt

komponist og en del af den kunstnerdrevne

musik platform og pladeselskab År & Dag.

Rejse som lys der blir ved

//

JULIANA HODKINSON (UK)

Future Unreal

Juliana Hodkinson er en britisk komponist,

der arbejder med vokal-, orkester- ,

instrumental- og elektronisk musik. Hendes

værker opstår ofte i spillet mellem abstrakte

koncepter og sociale relationer hvor

forskellige lydkilder som reallydsoptagelser,

foley lyd og ripped media inkorporeres.

Gennem sine værker undersøger hun

hvordan lydens materialer, sammenhænge

og associationer interagerer med

hinanden. Juliana er lektor i klassisk og

elektronisk komposition ved Det Jyske

Musikkonservatorium og forkvinde for

Dansk Komponistforening.

Med Rejse som lys der blir ved har Meldgaard komponeret et helt nyt værk i dialog med Koret

Klang fra Holstebro. Omdrejningspunktet for værket er luften mellem os, hvad vi deler, og

hvad der binder os sammen socialt og fysisk.

Koret Klang

Værkets tekst er skrevet af forfatteren

Amalie Smith, og handler om luften vi

indånder og deles om. Luften kan bære på

mange ting: billeder, hvis man siger et digt,

eller aerosoler, de bittesmå vandpartikler fra

vores spyt, som svæver rundt i luften.

I en tid med coronamutationer og

allestedsnærværende masker synes dette

tema mere relevant end nogensinde.

Værket er baseret på vokaloptagelser

af koret og vil blive opført af et mobilt

højttalerorkester rundt i det offentlige rum.

Du kan opleve koncerten rundt i Struers

centrum under Struer Tracks.

Se program for koncert tidspunkter. (s. 23)

Med Future Unreal har Hodkinson

komponeret et helt nyt værk for og med

det lokale kor Side by Side og korleder

Sisse Skovbakke. Værket er blevet udviklet

online, uge for uge i løbet af pandemien

uden at parterne har kunnet mødes. I stedet

for fysiske øve-situationer og udforskning

af det stedsspecifikke miljø, har koret

bidraget med tekst ved at fortælle om

deres håb og frygt for den kommende tid,

og de lyse og mørke aspekter af deres

lokale omgivelser. I værket løber klanglige

og tekstlige fragmenter sammen, og i

værkets forløb skabes nye forbindelser

og sammenhænge. Koret vil optræde i

skiftende konstellationer rundt i byrummet,

der får grænserne mellem scene og byrum

til at flyde sammen. Værket kan opleves i

Struers offentlige rum ved to koncerter

under Struer Tracks.

Se program for koncert tidspunkter. (s. 23)

Side by Side

15

16#Udstilling

#Udstillinger

//

SE BYEN VERTIKALT (UK/DK/IL)

Oddens åndedrag

Se Byen Vertikalt er en kunstnertrio, der

har eksisteret siden 2017 og består af Mette

Møller Overgaard og Esther Wrobel, der

begge er dansere og koreografer, samt

lydkunstner og komponist David Navndrup

Black. I deres arbejde med lyd, bevægelse

og arkitektur vender de op og ned på

byens rum og udfordrer publikum til at

agere anderledes i forhold til byens lyde og

arkitektoniske rum.

Kunstnerne arbejder sammen i forskellige

konstellationer og på egen hånd som

workshopledere, -skabere, og udøvende

performere.

Oddens åndedrag er en fysisk lydvandring skabt specielt til Struer Havn. Forestillingen

er et sammenspil af vertikal dans og lydkunst skabt omkring et bærende

deltagerinddragende perspektiv. Gennem lyd og bevægelse inviteres publikum til at

opleve arkitekturen på Struer Havn på en helt ny måde. Værket transformerer den rå

havn til en magisk scene ved at stille skarpt på stedets arkitektoniske potentiale,

dets lyde og atmosfærer.

//

//

STRUER TRACKS REWIND

//

SOUND ART ENTERS

PEOPLE, WHETHER THEY

WANT IT OR NOK.

FOR SOME IT BRINGS

AN EXPERIENCE, AND FOR

OTHERS IT WILL SURELY

SEEM DISRUPTIVE.

SOUND IS A GREAT TOOL

TO SET THE IMAGINATION

IN MOTION, TO PAINT

INNER IMAGES AND

MOODS - AND TO

INSPIRE

Christian skjødt Hasselstrøm:

The Receiver (2019)

Via instrukser, som formidles via trådløse

høretelefoner, bliver publikum aktivt

deltagende i forestillingen. Undervejs

inviteres publikum til at mærke

omgivelserne på egen krop og de vil

møde kunstnere, der går, danser og

bevæger sig på den industrielle arkitektur.

Mærk sanserne blive skærpet, når den

industrielle Struer havn vækkes til live på

en helt ny måde. Kom ned i tempo, mærk

dit åndedrag og lad tyngdekraften trykke

dig helt ned i underlaget.

Kostumer af Inhal Lieblich.

Oplev den fysiske lydvandring

se program på side 24.

Prøver af perfomance på siloen

//

STRUER TRACKS STAGES

THE HARBOUR AND THE

ARTISTS CREATE NEW

LAYERS OF STORIES

THROUGH THEIR

ARTWORKS.

17

Foto: Lise Johansson

18//

SOUNDING CITY

(særudstilling)

#Særudstilling

//

REGELBAU 411

//

THE REALM OF IN-BETWEEN (særudstilling)

I perioden op til biennalen har Struer Tracks

haft besøg af et hold af

sommerskolestuderende fra Aarhus

Universitet. De studerende på kurset

Sounding City – Sonic interventions for

liveable urban spaces har arbejdet med

spørgsmål om lyd, byrum og deltagelse.

Over et to-ugers arbejdsophold i Struer

har de udviklet koncepter og skabt

prototyper for hvordan lyd og lytning kan

aktiveres forskellige steder i Struer. Resultatet

af deres arbejde kan opleves i brobuen ved

Lydens Have (bag rådhuset).

Kurset er tilrettelagt af Marianne Huang

og Nanna Hauge Kristensen i samarbejde

med Struer Tracks og Sound Art Lab.

Inden besøget i Struer er de studerende

blevet introduceret til teorier og

analyser inden for lydstudier, bystudier,

designtænkning og meget andet. Under

besøget har de haft mulighed for at følge

arbejdet med tilblivelse af Struer Tracks’

udstilling.

Som en del af Struer Tracks, viser Regelbau

411 gruppeudstillingen THE REALM OF

IN-BETWEEN med studerende fra Det

Jyske Kunstakademi og Dansk Institut for

Elektronisk Musik.

Med udstillingen sætter Regelbau 411 fokus

på lydens evne til at transformere, udvide,

forstærke og fortolke forholdet mellem

vores fysiske og mentale rum. Kunsthallens

særlige beliggenhed danner rammen om

fem stedspecifikke værker, der med lyden

som centralt greb skaber koblinger mellem

vores indre rum – defineret af vores tanker,

forestillinger og drømme, og de ydre –

defineret af vores fysiske omgivelser.

Omdrejningspunktet for udstillingen er den

hørbare verden og lydens særlige evne til

at skabe forbindelser mellem det kropsligt

nærværende og vores kollektive såvel som

individuelle minder og erindringer med tråde

til fortiden, nutiden og fremtiden.

Udstillingen er kulminationen på et længere

forløb, hvor de inviterede kunstnere fra DJK

og DIEM har undersøgt spørgsmålet om

lydens affektive potentiale og omgivelsernes

stedbundne kvaliteter som udgangspunkt

for det kunstneriske arbejde.

Udstillingen THE REALM OF IN-BETWEEN

åbner sammen med dette års Struer

Tracks og er blevet til i samarbejde mellem

Regelbau 411, Struer Tracks, Sound Art Lab,

Det Jyske Kunstakademi og Dansk Institut

for Elektronisk Musik. Udstillingen er kurateret

af Matilde Best og Simon Thykjær.

Deltagende kunstnere

Benjamin Asger Krog Møller, Livia Bruun

Pezzot & Andrea Mailund Glahn, Veronika

Nielsen & Amalie Götz, August Norborg og

Christian Stenbro.

Åbning: 20. august 2021, kl. 14.00.

Udstillingsperiode: 20. aug - 10. sep 2021.

Adresse: Hovedvejen 1, 7790 Thyholm

Åbningstider: Hver dag fra 10-17.

Regelbau 411 har gratis entré.

Der kører dagligt tog mellem Struer og

Oddesund Nord station.

(ca. 600 meter fra Regelbau 411)

En stor tak skal lyde til Statens Kunstfond,

Nordisk Kulturfond, Det Obelske Familiefond,

Færchfonden, Region Midtjylland og Struer –

Lydens By for at have støttet udstillingen.

Åbning: 20. august 2021, kl. 14.00.

Udstillingsperiode: 20. aug - 5. sep 2021.

Åbningstider: Hver dag fra 10-18.

19

20//

DET SKER

// RUNDVISNINGER

Du kan deltage i vores gratis offentlige rundvisninger i weekenderne. Er I en skoleklasse, gruppe eller

forening, har i mulighed for at booke jeres egen gratis rundvisning. Skriv til: nicole@soundartlab.org

// WALK ’N’ TALKS

Hør kunstnerne i samtale med fagfolk og lokale samarbejdspartnere. Samtalerne foregår som Walk’n’talks -

uformelle samtaler om værkerne, de lokale samarbejder og lydkunst i byrummet. Samtalerne foregår på dansk.

Lyd, krop og byrum:

Mette Møller Overgaard fra Se Byen Vertikalt i samtale

med Helle Starch, arkitekt, Struer Kommune, og Søren

Kristensen, arkitekt og stiftende partner i LABLAND.

Hvordan er det at bruge byens rum som scene?

Hvordan kan dansen bruges til at udforske byrummet?

Offentlige rundvisninger:

Hver lørdag og søndag under Struer Tracks kl. 10.30 kan du deltage

i en gratis rundvisning med en kunstformidler. Varighed: 1-2 timer.

Hvor: Vi mødes ved Brobuerne på Byens Plads, Fjordvejen

Hvornår: 21.-22. og 28.-29. august og 4.-5. september kl. 10.30.

Skoler:

Som lærer kan du booke en særlig rundvisning for din klasse, som

bliver tilrettelagt til det pågældende klassetrin.

Hvor: Vi mødes ved Brobuerne på Byens Plads, Fjordvejen

Hvornår: 23.-27. og 30. aug og 1.-3. sep kl. 9.00 og 13.00

Kunst & kloak:

Arendse Krabbe i samtale med Thomas Sørensen,

projektchef inden for spildevand, Struer Energi.

Hvordan er det at arbejde sammen med en kunstner?

Hvilken betydning har det for værket, at kunstneren har

fagfolk, der vil bidrage?

Hvor: Mødested ved infocentret i Brobuerne, Fjordvejen

Hvornår: Søndag d. 22. august kl. 14.00

Hvor: Mødested ved infocentret i Brobuerne, Fjordvejen

Hvornår: Lørdag d. 21. august kl. 14.00

Grupper og foreninger:

Struer Tracks tilbyder særligt tilrettelagte rundvisninger for

foreninger og grupper. Lad os sammen finde et passende tidspunkt

og varighed. Rundvisningerne er gratis.

Hvor: Vi mødes ved Brobuerne på Byens Plads, Fjordvejen

Hvornår: Aftales ved booking.

// INSPIRATIONSBIBLIOTEKET

Inspirations biblioteket kan besøges af nysgerrige børn og voksne i bibliotekets åbningstid.

På biblioteket hænger bøger, høretelefoner, fotos og

objekter, der alle har været med til at inspirere de 9

kunstnere i udviklingen af deres værker til dette års Struer

Tracks. Gå på opdagelse og fordyb dig i materialerne og få

et anderledes indblik i de tanker og processer, der ligger til

grund for lydkunstværkerne, som er skabt specielt til Struer

havn.

Hvor: Struer Bibliotek, Smedegade 7

Hvornår: d. 20/8 - 5/9 i bibliotekets åbningstid

Akustik & kunst:

Kunstner Ranghild May i samtale med Jakob Dyreby,

akustikingeniør, fra Bang & Olufsen.

Hvad betyder det for kunsten at fagfolk stiller deres

ekspertise til rådighed?

Hvor: Mødested ved infocentret i Brobuerne, Fjordvejen

Hvornår: Søndag d. 5. september kl. 12.30

Lokalt samarbejde om kunst:

Vinyl -terror & -horror i samtale med Kresten Krab-Bjerre,

Bang & Olufsen. Hvordan fungerer et samarbejde mellem

kunstnere og B&O? Hvad får en virksomhed som B&O ud

af sådan et samarbejde?

Hvor: Mødested ved infocentret i Brobuerne, Fjordvejen

Hvornår: Lørdag d. 21. august kl. 16.00

21

22// KONCERTER

Oplev koncerter, der rækker over traditionel kormusik, inddrager byrummet og publikum og udfordrer

sanserne med et lydunivers, der både provokerer og lægger op til eftertanke.

// PERFORMANCES OG OPLEVELSER

Oplev Struer Tracks’ kunstnere opføre deres værker overalt i byen og bliv selv en del af kunsten.

Rune Søchting, Kurator for kor-værker

Under forberedelsen til Struer Tracks #3 opstod ideen om i år at præsentere

ny-komponeret musik, der ligesom de udstillede værker fulgte biennalens

særkender om at arbejde stedsspecifikt og i det offentlige rum. Det var

oplagt at tage udgangspunkt i den stærke kor-kultur, der allerede findes i og

omkring Struer. Kor har eksisteret i forskellige former gennem historien. I den

græske tragedie optræder koret som en stemme, der kommenterer på handlingen

på scenen. Koret er her fællesskabets stemme, der taler om, hvad der sker. På forskellige

måder kan værkerne til Struer Tracks ligeledes siges at reflektere den tid vi lever i lige nu.

Ikke mindst fordi de er blevet til under en pandemi, hvor muligheden for fælles aktiviteter som

korsang har været stærkt begrænsede. Det er således med en vis stolthed at vi på Struer Tracks

præsenterer to nyskrevne værker for kor skrevet af komponisterne Anders Lauge Meldgaard og

Juliana Hodkinson.

Værkerne undersøger ideen om koret og måder at være et kor på. Ikke kun ved at skulle finde

nye måder at øve og arbejde med musik på. Det er værker, der prøver grænser af. Komponisterne

har bevidst leget med grænserne, der adskiller publikum og performer, scenerum og tilskuerrum.

Endelig er der blevet leget med måderne at bruge og integrere teknologien på i værkerne.

Disse kunstneriske eksperimenter afspejler således en unik og vanskelig situation, men er

samtidig bud på hvordan vi sammen kan mødes omkring kor og kormusik i Struer anno 2021.

Se Byen Vertikalt:

Oplev Se Byen Vertikalts fysiske lydvandring, Oddens åndedrag, der

er skabt specielt til Struer Havn. Læs mere på side 17.

Hvor: Ved bådhusene, Vraldvej 12A, Struer.

Hvornår:

20. august kl. 13.00 og 15.30

21. august kl. 11.00 og 16.30

22. august kl. 11.00 og 16.30

2. september kl. 16.30

4. september kl. 11.00 og 16.30

Soniske cykler

Skab dit eget lydbillede af Struer, Lydens By med en tur på den

soniske cykel og hør Kaffe Matthews værk Vejret er præsent.

Varighed og komposition bestemmes af rytterens rute.

Læs mere på side 12.

Du låner en Sonisk cykel ved at aflevere dit ID i depositum.

Cykler kan lånes af alle i alderen 15 og op, helt gratis.

Hvor: Struer Tracks infocenter ved Brobuerne, Fjordvejen

Hvornår: Hele perioden 20/8 - 5/9 kl. 10.00 - 18.00

Future Unreal:

Korværket Future Unreal er komponeret af

Juliana Hodkinson i samarbejde med det lokale

kor Side by Side og korleder Sisse Skovbakke.

Læs mere om Juliana og værket på side 16.

Hvor: T. W. Jensens Plads

Hvornår: 28. og 29. august kl. 12.00.

Rejse som lys der blir ved:

Rejse som lys der blir ved er et korværk skabt

til Struer Tracks af Anders Lauge Meldgaard,

komponeret i dialog med Koret Klang fra

Holstebro, og med tekst skrevet af forfatter

Amalie Smith. Læs mere om Anders og værket

på side 15.

Hvor: T. W. Jensens Plads

Hvornår: 20. aug kl. 17.30 og 21. aug kl. 12.00

og 5. sep kl. 12.00.

Guidet cykeltur

Tag din egen cykel med, eller lån en af de sonisk cykler og tag på

fælles cykeltur rundt i Struer by og havneområde. Kunstner Kaffe

Matthews tager dig med på sine favorit lyd-ruter rundt i byen.

Tilmelding ikke nødvendigt.

Hvor: Struer Tracks infocenter ved Brobuerne, Fjordvejen

Hvornår: 21. august kl. 10.00

Lyttesituation i Kurbad Limfjorden

I de rolige omgivelser i Kurbad Limfjorden, og med smuk udsigt

over vandet, inviteres deltagere til en afslappende lyttesituation,

hvor indsamlede blade og andet organisk materiale bruges som

instrumenter i en sagte komposition. Lyduniverset har en ”jordisk”

karakter, hvilket mange oplever har en beroligende og behagelig

effekt. Lyttesituationen er et led i værket indre lydlandskaber af

lydkunstner Arendse Krabbe og skal få nervesystemet til at slappe

af og sætte kroppens fordøjelse i gang

Læs mere om værket på s. 9.

Hvor: Kurbad Limfjorden, Ved Fjorden 6A

Hvornår: Mandag d. 23. august kl. 14-15

Tilmelding: På info@struertracks.dk (Begrænset antal pladser)

23

24// Oplev kunsten og ta’ på lokal rundvisning

Få unikke oplevelser med guidede ture til blandt andet B&O, Venø og Regelbau 411. Kræver tilmelding.

Læs mere og book din oplevelse på struertracks.dk/events

// SYMPOSIUM: Lydkunst i det offentlige rum

Formålet med dette symposium er at åbne op for en diskussion om lydkunst i offentlige rum med fokus på

lydkunstens betydning og effekt i en stedsspecifik kontekst samt om skabelsen af ​kunstværkerne.

Rundvisning på B&O:

En unik oplevelse i Struer. Guidet rundvisning på Bang & Olufsens Innovation

Lab og fabrik samt Bang & Olufsen-udstillingen på Struer Museum. Kresten

Krab Bjerre fra B&O fortæller om samarbejdet mellem B&O og Struer Tracks.

Frokost inkluderet.

Hvor: Mødested ved Bang & Olufsen, Bang og Olufsen Allé 1, Struer

Hvornår: 26. og 31. august kl. 10.00

Lydkunst og østers:

Tag med på eksklusiv tur til Venø, hvor vi prøvesmager den verdensberømte

Limfjordsøsters hos Venø Seafood, som serveres på flere af landets

top-Michelin restauranter. Slut af på Venø Kro med overdådigt skaldyrsfad.

Hvor: Mødested på Struer havn ved Amplified Views skulpturen

Hvornår: 27. august og 3. september kl. 9.00

// OFF TRACK

OFF Track:

OFF TRACK er en begivenhed, der finder sted under Struer

Tracks skabt af unge - for unge, med et 3-dagsprogram,

der byder på musik, koncerter, dans, teater, film,

billedkunst, design, litteratur og spændende workshops.

OFF TRACK dyrker ungdomsfællesskabet, men er åbent

for alle.

Læs mere og se det fulde program:

campofftrack

Hvor: Østkajen 2, Struer Havn

Hvornår: 26. - 28. august

Færgetur til særudstilling på Regelbau 411:

Ta’ med Danmarks ældste bilfærge fra Struer Havn til Oddesund og oplev

lydkunst i gamle bunkere. Turen byder også på gode smagsoplevelser i form

af østers og champagne, samt en lækker frokost i form af smørrebrød.

Hvor: Mødested på struer havn ved Amplified Views skulpturen

Hvornår: 24. og 31. august kl. 9.45

Mærk friheden og fællesskabet når OFF TRACK inviterer til live kultur og musik blandet med workshops,

hygge, mad, og en kold øl i urbane omgivelser.

Lydkunst har gennem de seneste år vundet større udbredelse i offentlige rum – ikke bare i Struer,

men også i resten af verden. På dette seminar samles en række aktører for at udveksle viden

om lydkunst uden for almindelig udstillingsrum og koncertsale. Hvad er betydningen og effekten

af lydværker i offentlige rum? Hvordan interagerer, interfererer og resonerer værkerne med de

fysiske og sociale rammer, de eksisterer i? og hvordan skaber man rammerne for kunstnerisk

eksperimenterende arbejde med lyd i offentlige rum?

Keynote speakers på symposiet er lydkunstnerne

Sam Auinger (DE) og Jana Winderen (NO).

Symposiet foregår på engelsk.

Symposiet afholdes af Sound Art Lab i samarbejde

med Struer Tracks og Sound Hub Denmark.

Symposiet er støttet af Nordisk Kulturfond, Nordisk

Kulturkontakt og Statens Kunstfond.

Hvor: Sound Hub Denmark eller online

Hvornår: Fredag d. 27. august kl. 10-16

Tilmelding på: struertracks.dk/program

// NORDIC PODCAST CONFERENCE

Nordic Podcast Conference er Danmarks nye forum for fælleslytning og diskussion af podcasts. Oplev store

internationale podcastere og få inspiration og lær mere om det nyeste indenfor podcasting.

Nordic Podcast Conference er Danmarks nye konference med fælleslytning og diskussion af

podcasts. Der skal tales indhold, lyd og de gode ideer. Der bliver inspirationsoplæg fra nogle af

de mest nyskabende podcaststemmer i norden, keynote speakers fra USA og premiere på nye

podcasts fra nogle af de største danske navne.

Man vil bl.a. kunne møde Kari Hesthamar, Norge, Robert Barkman, Sverige og Tim Hinman,

fra danske Third Ear i en diskussion om den særlige nordiske podcasttone. Der er også lavet en

aftale med amerikaneren Heather Li, skaberen af “It’s Nice to Hear You” – en af 2021s mest

nyskabende podcasts. Og der er flere navne på vej.

Nordic Podcast Conference arrangeres af

Nordic Podcast Academy i samarbejde med

Rakkerpak Productions, Loud, Third Ear,

Lydens By, Struer, Center for Podcasting,

Sound Hub Denmark og Struer Kommune.

Hvor: Apollon, Anlægsvej 4, Struer

Hvornår: 28. august kl. 13.00 - 17.00

Tilmelding på: struertracks.dk/program

25

26//

OFF TRACK

Mærk friheden og fællesskabet når OFF TRACK inviterer til live kultur

og musik blandet med workshops, hygge, mad, og en kold øl i

urbane omgivelser.

OFF TRACK

D. 26. - 28. AUGUST

ØSTKAJEN 2, 7600 STRUER

OFF TRACK er en 3 dages begivenhed, skabt af unge - for unge,

i grænselandet mellem festival og blomstrende ungemiljø.

Oplev musik, dans, teater, film, billedkunst, design og litteratur i

et samlet fællesskab, hvor kulturen er helt nede på jorden.

OFF TRACK byder på alverdens workshops, hvor man i fællesskab

kan lære nye sider af sig selv at kende – eller genfinde de gamle.

OFF TRACK er åbent for alle.

Oplev blandt andet:

Torsdag d. 26/8 Fredag d. 27/8 Lørdag d. 28/8

Kl. 17.00 Workshop: Dans

Kl. 16.00 Workshop: T-shirt design

Kl. 18.00 Workshop: Sangskrivning

med Emma Hørlyck

Kl. 20.00 Stomp v. Mikkel Hebs

og Kisser

Kl. 20.30 Koncert: Gustav Bjerrum

Kl. 21.30 Koncert: La Oh

Kl. 21.00 Koncert: Patina

La Oh

Gustav Bjerrum

Patina

Lyden af ungdom, fællesskab og frihed:

Struer Tracks bidrager til OFF TRACK med værket “Det frie rum” af kunstneren Brandon LaBelle, der

taler ind i det ungdomsfællesskab, som dyrkes på Østkajen, hvor alle er velkomne til at udforske og indgå

i værket. LaBelles værk kan opleves i siloen på Østkajen 4 i hele udstillingsperioden og OFF TRACK i

pakhuset på Østkajen 2 fra den 26. til den 28. august.

27

Læs mere og se

det fulde program her

OFF TRACK er skabt i samarbejde mellem Struer Bibliotek, ungeforeningen Siloen, showUP, Fgu og Dansk Talentakademi

med støtte fra Tuborgfondens Drømmepulje, Talent Vest, Struer Kommunes Ungekulturpulje og Struers bosætningsindsats.

28//

”Det er mærkeligt hvad

kunst kan være”

På Struer Bibliotek sidder en 5. klasse fra Parkskolen

og lytter intenst. Foran dem står lydkunstnerne

Vinyl -terror & -horror (VTH) og viser videoer af sine

tidligere værker.

En rygende højtaler og uhyggelig horrormusik

skaber et skævt og makabert univers, som fanger

eleverne, som sidder bomstille.

Bag det grusomme navn gemmer sig de to

danske lydkunstnere Greta Christensen og Camilla

Sørensen. De bor normalt i Berlin, men er taget til

Struer i forbindelse med deres arbejde på Struer

Tracks og for at afholde en række skole workshops.

Det er ét blandt 18 workshops som foregår inden og

under biennalen som et tilbud til Struer Kommunes

skoleklasser, der giver elever mulighed for at lære

mere om samtidskunst og afprøve kunstneriske

processer. Foruden VTHs workshop har elever også

forsøgt sig på at skabe monochords, se kunstnere

danse fra siloer og få guidede ture under selve

festivalen. Det hele - ganske gratis.

Denne workshop handler om noget som hedder

”Foley teknik”. Det er lydeffekterne fra tv og film,

som laves efterfølgende, ofte af ting som man ikke

umiddelbart skulle forbinde med det, som de skal

udtrykke. Men det er konteksten, som får en til at

forstå. Det er det som børnene skal arbejde med og

lære om.

Ris i en blikdåse er silende regn og en stang selleri

der knækkes, er en knogle der brækkes.

”Det er en måde at gå på opdagelse og opfinde

nye situationer, hvor genstandene kan bruges – på

tværs af deres egentlige form og funktion ” Som

Greta forklarer det. ”Det handler om at vise, hvor

vigtig timing er i forhold til betydning.”

På jagt efter skrald

En verden af lydmuligheder åbner sig op til at

portrættere omgivelserne på helt nye måder, og det

er elevernes opgave i dag. De deles i to grupper –

drengene mod pigerne, der får hver deres filmklip

som de skal fremføre live lydeffekter til.

Drengene har fået ”Once Upon a Time In the West”,

pigerne “Jurassic Park”.

Knust glas, regn og torden er nogle af de ord der

står på pigernes liste af lyde.

Noget af det kan klares ved deres egne stemmebånd,

andre med Vinyl -terror & -horrors medbragte

rekvisitter og de sidste lyde, skal de selv ud at finde

på området omkring Struer Havn.

Pigerne begiver sig mod vandet, mens drengene

graver i rodebunken af mærkelige lyde, som

kunstnerne har medbragt.

Skatten findes derude

”Det er sjovt at komme ud og se alle de ting, der

bare bliver smidt væk” siger Liva, en af eleverne

fra Parkskolen, mens hendes øjne kortlægger

lydmulighederne.

Hun går i den forladte dele af havnen, hvor ingen

af pigerne har været før, men de går alligevel

frygtløst i gang med at rode gennem skrotbunker

og undersøge henlagte mursten for de rigtige lyde.

For Greta er det fedt at se det engagement, som

eleverne ligger i det.

”Vi vil gerne, at børnene oplever stedet på en ny

måde. De skal finde ting, der fortæller en anden

historie end den, de er fundet i, eller det de normalt

bruges til. ” forklarer hun.

For lige pludselig bliver en tom ølflaske og en bunke

grus set på som en mulighed, og der lyder højlydt

brok over, at der ikke er mere skrald at finde– i hvert

fald ikke den slags, der laver de rigtige lyde.

Heldigvis findes skatten derude, et forladt stykke

grønt der gemmer på en lang, rusten kæde, og alt

muligt andet, en lydkunstner in spe kunne drømme

om. Det bliver samlet sammen og slæbt med tilbage.

//

WORKSHOP FOR SKOLER

Kunst kan være mange ting

På biblioteket øver pigerne sig på at finde de rigtige

lyde. Timingen skal jo være helt rigtig, så det passer

til filmen.

Begge hold tager plads foran projektoren og

optræder med metalgenstande der skubbes ned fra

skamler, plastbøtte trommer, langt græs der piskes

og alt det andet guld, der er blevet fundet.

Som smilene breder sig, er der ikke nogen

tvivl om, at det har været et godt afbræk fra

klasseværelsesundervisningen.

”Jeg kunne godt lide at optræde, skrige og lave

dinosaur-lyde” fortæller eleven, Smilla, smilende.

Men har de lært noget i dag?

Spørgsmålet når ikke engang at blive stillet, inden

det mødes af et rungende ”JA!”.

Liva uddyber: ”Det var sjovt – jeg vidste ikke engang

at kunst kunne være sådan noget her. At skrald er

kunst. Det er mærkeligt, hvad kunst kan være”

Som en del af Struer Tracks er skolebørn på alle klassetrin i Struer Kommune blevet tilbudt at

deltage, gratis, i 18 forskellige workshops og forestillinger.

Eleverne indgår i og lærer om de kunstneriske processer, når kunstnerne underviser i særligt

tilrettelagte workshopforløb, med udgangspunkt i dette års værker.

Workshops og forestillinger afholdes både i forbindelse med forberedelserne til værket og

under selve biennalen.

Skoleklasser tilbydes desuden gratis rundvisning og der tilbydes transport for skoler

beliggende uden for Struer by.

29

30//

SOUND ART LAB

Sound Art Lab er et center for kunstnerisk

udvikling, der er etableret i B&O’s tidligere

administrationsbygning, Peter Bangsvej 17B i

Struer.

Sound Art Lab skal tiltrække danske og

udenlandske kunstnere, der arbejder

professionelt med lyd. SAL tilbyder

professionelle lydstudier, værksteder, atelierer

og mange andre faciliteter, foruden et stærkt

fagligt netværk i Lydens By, og vil bistå brugere

i at skabe kunstværker af høj kvalitet.

SAL skal også tilbyde undervisning til

lokale og regionale skoler. Med dedikerede

undervisningslaboratorier, er der skabt rammer

for nytænkende undervisning med fokus på lyd,

lytning og kunst. SAL er også hjem for lokale

foreninger og ildsjæle på lydområdet, blandt

andet Radioamatørforeningen OZ3EDR.

I efteråret 2021 huser Sound Art Lab to

residerende kunstnere, der er udvalgt ud fra

et internationalt open call i samarbejde med

Statens Kunstfond. De to kunstnere skal over 3

måneder arbejde med deres eget kunstprojekt

i og omkring SAL. Værkerne eller dele af dem

vil kunne opleves undervejs i præsentationer,

foredrag, open studios og meget andet.

Sound Art Lab er etableret af Struer Kommune

og udvikles i samarbejde med Sound Hub

Denmark, Bang & Olufsen, Harman, Struer

Tracks Biennalen, Kunsthal Regelbau 411 m.fl.,

Fremover bliver arbejdet med design og

teknik skiftet ude med lyd og kunst, når

den tidligere B&O administrationsbygning

nu danner rammerne for produktion af

lydkunst, faglig vidensdeling og nytænkende

undervisning indenfor lyd.

Sound Art Lab er indrettet med 4 lydstudier

med professionel udstyr til optagelse og

redigering af alt fra stereo-, surround- og

multikanalsværker, og er blevet til med

generøs støtte fra Færchfonden og Harman.

// ÅBNINGSWEEKEND

Fredag d. 27 august 2021 kl. 16 slår Sound Art

Lab officielt dørene op for offentligheden, og

har åbent hele weekenden for alle nysgerrige

besøgende.

Åbningsarrangementet indledes med taler og

en forfriskning, hvorefter (spole)båndet til de

sprit-nye faciliteter klippes over af borgmester

Niels Viggo Lynghøj.

Åbningsweekenden afholdes i samarbejde med

Radioamatørforeningen OZ3EDR, der allerede

er flyttet ind i Sound Art Lab – i lokaler hvor

foreningens aktiviteter begyndte for 75 år siden.

Kik ind – se, hør og oplev lidt af det liv, der

kommer til at udspille sig i huset fremover.

Hele weekenden kan du opleve de nye

lydstudier, værksteder og atelierer og besøge

radioamatørerne i deres nye lokaler.

Oplev blandt andet OZ3EDR mobile sendevogn

på Struer Havn, hør lydkunstner Christian

Skjødt Hasselstrøm fortælle om sit arbejde med

værket Radar til Regelbau 411, find radio-guld på

Radioamatørforeningen OZ3EDRs loppemarked,

deltag i lydkunstworkshop for børn og meget

andet.

Se det fulde program, besøg:

Website www.soundartlab.org

soundartlab

soundartlab_dk

Adresse: Sound Art Lab, Peter Bangsvej 17B

Officiel åbning: Fredag d. 27. august kl. 16 - 18

Åbent hus: 28.-29. august kl. 10 - 16

Sound Art Lab tilbyder sammen med

forskellige partnere residencies med ophold i

Struer i kortere eller længere tid. Residencies

skal søges på baggrund af opslag og

ansøgningerne vurderes af et fagkyndigt

udvalg.

Sound Art Lab har undervisningsrum dedikeret

til lyd, og tilbyder en række forløb med lydkunst

som omdrejningspunkt. Repræsenterer du en

undervisningsinstitution og er interesseret i at

høre mere om vores undervisningstilbud, er du

velkommen til at tage kontakt.

31

32//

STRUER TRACKS REWIND

Struer Tracks er en biennale for lydkunst i Struers offentlige byrum. Hvert andet

år skaber vi nye midlertidige kunstoplevelser rundt omkring på gader, pladser, i

tomme pakhuse, skure og endda på kanten af siloer og dybt nede i kloaker. Men

Struer Tracks vil også gerne sætte flere blivende spor. Nogle af sporene fra tidligere

biennaler findes rundt omkring i Struer.

Vind & Vand 2017

Vind og Vand er en lydskulptur skabt af Frode

Gundorf Nielsen. Den består af 12 resonansrør

med 12 toner, der spiller melodier ved hjælp

af trykluft og vand. Skulpturen er et permanent

værk, der blev afsløret under Struer Tracks 2017.

Amplified Views 2019

Amplified Views er et lydkunstværk af aluminium

skabt af kunstner Ursula Nistrup i samarbejde med

Bang & Olufsen.

//

SPOR EFTER STRUER TRACKS 2021

Også i år har vi ambitioner om at sætte blivende

spor.

Vi har allerede indgået en aftale med Struer

Energi om, at Arendse Krabbes specialdesignede

kloakdæksel (s. 9) bliver liggende efter

biennalen, ligesom Ragnhild Mays Æolian

Pavillion (s. 11), som takket være Sound Art Lab,

kan opleves på Vrald Odde de næste tre år.

Skitse af Æolian Pavillion

2021 - ?

2019 - Amplified Views

2017 - Vind & Vand

Lyden sættes i gang, når publikum bevæger

sig i området med de tre søjler. Lyden skabes

med trykluft og vand, luften forsøger at presse

vandet op i et acrylrør og turbulensen herfra

resoneres i de store rør.

Vind og vand er opført i haven ved Gimsinghoved

Kunst- og kulturcenter med støtte fra

Statens Kunstfond og Aarhus 2017 og i et tæt

samarbejde med Struer Lydens By og The

Overheard.

Sammen har de skabt de kurvede former

og krystalliserede overflader, der udpeger

lyttesteder, fokuserer og forstærker

omgivelsernes lyd.

Amplified Views værket består af en serie af

installationer rundt omkring i Struer Kommune.

Indtil videre finder man værkerne på havnen i

Struer og i Klosterheden.

Amplified Views er støttet af Struer Lydens

By, Statens Kunstfond, Bang & Olufsen,

Augustinusfonden, Færchfonden og Struer

Tracks.

Struer Kommune har i 2020 vedtaget en

ambitiøs strategi for lydkunst. Det er

ambitionen, at lydkunst skal være en driver

for kommunens udvikling, og visionen er

derfor, at lydkunsten i Struer Kommune

skal være kunst med effekt. Struer Tracks’

midlertidige værker er her en mulighed for at

eksperimentere og afprøve kunstneriske greb

i kommunens offentlige rum, som måske kan

udvikle sig til faste værker. Hvem ved, måske

vil du på sigt kunne genfinde endnu flere

værker og greb fra Struer Tracks 2021 i

Struers byrum?

Skitse af kloakdæksel

33

34www.struertracks.dk

struertracks

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!