16.09.2021 Views

GRAZAT 02 2021

Grazat er medlemsblad for bævere og ulve hos KFUM-Spejderne i Danmark. Bladet produceres primært af frivillige kræfter.

Grazat er medlemsblad for bævere og ulve hos KFUM-Spejderne i Danmark. Bladet produceres primært af frivillige kræfter.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

KFUM-SPEJDERNE I DANMARK

GRAZAT 02 2021

Grazat

MEDLEMSBLAD FOR BÆVERE & ULVE

EFTERÅR ER

HULETID

NATUR-

BINGO

LAV EN

ARMSLYNGE


af farver

Naturen er fuld

SIDE 8

Grazat

konkurrence

Efteråret er på vej. Det betyder vådt vejr og kolde

dage. Men du kan stadig godt være udenfor. Læs

om, hvordan du kan lave din helt egen hule på

side 14. Og tag på farve-bingo sammen med vennerne,

og find efterårets farver på side 18.

På Mærkesiden på side 19 kan du læse om enhedsmærkerne

bæver og ulv. Derefter kan du

klippe dit helt eget bæver- eller ulve-kort ud på

bagsiden og udfylde med dit navn og din gruppe.

Skriv til os på grazat@kfumspejderne.dk, hvis

DIN gruppe gerne vil fortælle om, hvordan I er

spejdere, så kan I få besøg af Grazat.

· TEMASIDERNE ·

F A R V E R

I G T

E F T E R Å R

SIDE 10

sara

Det blev Sara fra Bæverne i Dybbøl og

Martin, som er ulv hos Kragefolket i

Hellerup, som blev de heldige vindere

af en KFUM-Spejderne t-shirt i dette

nummer af Grazat. De havde begge

fundet syv bål i det seneste nummer

af Grazat. Her ser du Sara og Martin i

deres nye seje t-shirts. Læs nedenfor,

hvordan du selv kan deltage i konkurrencen

om en t-shirt. Vi glæder os til at

høre fra jer!

God fornøjelse!

SIDE 16

Grazat

Udgives af KFUM-Spejderne

i Danmark

ISSN 2246-1574

Redaktion

Sofie Ann Lyngø Pallesen (redaktør)

Natasha Landerloos

Michael Sinkbæk Kjeldsen

Maiken Kuld

Lukas Lundbye

Grafisk design og illustration

Juliane Holmstrøm

Anne-Marie Krogh

02

Ansvarshavende redaktør

Lisette Lykke Andersen

Grazat er medlemsblad for bævere og

ulve hos KFUM-spejderne i Danmark.

Bladet produceres primært af frivillige

kræfter. Artikler må citeres med

kildeangivelse. Fotos og illustrationer

må kun videregives efter aftale med

ansvarshavende redaktør.

Kontakt redaktionen

Send gode idéer og kommentarer til

grazat@kfumspejderne.dk

KFUM-Spejderne i Danmark

Wagnersvej 33, 2450 København SV

Telefon: 7010 2666

info@kfumspejderne.dk

www.kfumspejderne.dk

Tryk

KLS PurePrint A/S

Oplag 12.220

Bladet er trykt efter de højest mulige

miljøstandarder med papir fra 100%

bæredygtigt skovbrug og 100%

biologisk nedbrydelige trykfarver.

Cradle-to-cradle er verdens strengeste

miljønorm.

Konkurrence

Find artiklen, hvor Grazat besøger

en gruppe og fortæl, hvem det er, vi

besøger denne gang. Send dit svar

til grazat@kfumspejderne.dk senest

den 11. oktober 2021. Husk at skrive

dit navn, alder, adresse - og om du er

ulv eller bæver. Held og lykke!

martin

Bonusinfo

Martins

ulvenavn

er Tikki

03· TEMASIDERNE ·

F A R V E R

I G T

E F T E R Å R

AF MICHAEL SINKBÆK KJELDSEN

Dyrene

om

efteråret

Grævlingen

Grævlingen sover også meget, når

det er koldt om vinteren. Når vejret

er mildt, finder den lidt mad

og lægger sig til at sove igen i dens

underjordiske hule. Derfor er den

også meget aktiv i efteråret, hvor

den spiser sig stor og fed inden

vinteren.

Når temperaturen falder,

flyver nogle dyr sydpå, mens

andre lægger sig til at sove

for at spare på kræfterne.

DE BLIVER

HERHJEMME

Pindsvinet

Pindsvinet lever af orme og

snegle, og går derfor i vinterhi

frem til foråret, hvor den kan

finde mad igen. Den laver

en rede af blade og græs i en

busk, en bunke grene eller et

hulrum under et hus.

Egernet

Egernet går ikke i hi, men sover

flere dage i træk, hvis det er

rigtig koldt eller blæsende.

På en mild vinterdag kan du

se den snuse rundt efter mad

i skovbunden, jorden eller i

revner og huller i træer.

Muldvarpen

Muldvarpen er i familie med pindsvinet,

men lever meget anderledes.

Den sover ikke om vinteren, men er

meget aktiv. Selv om der er frost, kan

den grave i jorden med sine kraftige

kløer. Det er hårdt for den, så den spiser

masser af regnorme, der smager

ekstra godt og sødt om vinteren.

04

05armslynge af tørklæde

DE FLYVER

SYDPÅ

Sildemågen

Sildemågen lever på havet, men du

kan også se den ved kyster og havne.

Den er den mindste af de store,

danske måger. De fleste sildemåger

flyver sydpå til Vestafrikas kyst om

efteråret. Om foråret vender de

tilbage til Danmark.

Arghhh!

AV!

Afrika

Svaler

Svaler er symbolet på dansk sommer.

Den lever af insekter, som

der er masser af i Danmark. Når

efteråret kommer, forsvinder insekterne

og svalernes sommerferie er

slut. Så flyver de næsten 13.000 km

til Afrika, hvor de hører hjemme.

07GRAZAT

BESØGER

FOTO AF ELSEBET GREGERSEN

ulvene i nr. lyndelse

De flotte

masker hænger

i gruppens

bålhytte.

Sara (Mysa) 11 år

Hvad er det bedste ved at være

spejder?

“At vi er udenfor, og vi lærer nye

ting. Jeg har lært at hejse flag,

bruge økse, sav og dolk. Og så har

jeg lært flere knob. Jeg har taget

mange mærker, og det var hyggeligt

at være på lejr.”

Hvorfor var du inde i teltet, da

det skulle slås op?

“Vi skulle holde den røde pæl, så

teltet ikke brasede sammen.”

Storm (Nikki) 10 år

Hvor længe har du været spejder?

“Det er svært at svare på, når man er begyndt lige

midt i bæver. Lige nu har jeg 1-års stjerne, men jeg

får 2-års stjerne snart.”

Hvad er det vigtigste, når man skal slå telt op?

“Det er at slå pløkkerne rigtigt i ellers så flyver

teltet skam væk. Jeg har engang set et orange

telt flyve. Om sommeren slår jeg altid telt op derhjemme

i haven sammen med min far. Jeg har også

sovet ude i det alene en gang.”

Der er vådt vejr i luften, da flokken

på 17 ulve hos KFUM-Spejderne i

Nr. Lyndelse på Fyn samles en torsdag

aften for at slå telte op. Teltene

skal de bruge til den kommende

oprykningsweekend, hvor 116

spejdere fra hele gruppen deltager.

Efter flaghejsning går banderne i

gang, og med godt samarbejde og

et fast greb i pløkhammeren får de

sat alle fire telte op, lige inden de

første dråber falder.

Vil I have besøg af Grazat?

Hvis det er dig og dine spejdervenner, som skal

have besøg af Grazat næste gang, så send en mail

til grazat@kfumspejderne.dk og fortæl, hvorfor vi

skal besøge lige netop din gruppe.

Mika (Toomai) 10 år

Hvad er vigtigt, når man skal slå telt op?

“At man har et godt samarbejde og hjælper

hinanden. Hvis nogen spørger, “vil du række

mig en pløk”, så svarer man selvfølgelig “ja”.

Og man hjælper også hinanden, hvis nogen er

kede af det. Det er godt samarbejde”

Hvad skal I lave i oprykningsweekenden?

“Man kommer ud på forskellige poster, og så

skal vi bare hygge os. Det er sjovt og hyggeligt.”

08 091.

Gå ud i naturen og find

en masse blade, gerne

forskellige farver og

former.

2.

Find ud af, hvordan

din bladperson skal se

ud. Skal en af bladene

være en arm? Eller

måske en kjole?

3.

BLADFOLK

Lim bladene på den ene side. Husk

at lime helt ud til kanten, så bladene

ikke krøller op, når de tørrer!

AF MAIKEN KULD

Naturen er fyldt med materialer, du kan bruge

til at være kreativ. Disse fine bladfolk bliver

kun bedre, jo flere slags blade du har, så det er

bare med at komme ud og samle ind. Når du er

færdig, kan du hænge papiret op på væggen

eller køleskabet som pynt.

4.

Læg bladene på

et stykke karton

eller papir, og tryk

dem godt fast.

BONUSTIP!

Hvis du vil have at dine

bladfolk skal holde endnu

længere, kan du bede en

voksen om at laminere din

flotte kreation.

Det skal du bruge

• Forskellige blade fra naturen

• Lim

• Karton eller tykt papir

• Farveblyanter/tuscher

5.

Nu kan du gå i gang

med at tegne på dine

bladfolk, fx arme og

ben, et ansigt eller

måske endda horn?

10 11BÆVERSIDEN

ULVESIDEN

Opgave

Forbind tallene fra 1

til 28 og se, hvad der

gemmer sig mellem

prikkerne!

Jeg har tegnet en:

Hvilket knob

passer til hvilken

beskrivelse?

kender du

disse knob?

Flagknob

Bruges til at binde flaget på

flaglinien ved flaghejsning.

Ottetalsknob

Bruges til at lave et stopknob

på et reb, så det ikke løber ud

af det emne, det går igennem

- som fx. en karabinhage, når

man klatrer.

Tømmerstik

Bruges til at binde rafter med

Kender du ...

Spejderordbogen

12

Hvilken fugl har

ikke noget næb?

Svar: En sommerfugl

Bæverloven

• Bævere leger sammen

• Bævere arbejder sammen

• Bævere holder sammen

Spork

En spork er en blanding af en ske, en gaffel

og en kniv. Smart, når man er på lejr.

Alle børnene ville have snobrød.

Undtagen Lisette og Anet.

De ville hellere have en tartelet.

13AF NATASHA LANDERLOOS

byg

en hule

· TEMASIDERNE ·

F A R V E R

I G T

E F T E R Å R

Udendørs hule

Hvis I er mere eventyrlystne,

kan I bygge en

hule udenfor. Her skal

I bruge en presenning, måske

nogle rafter eller et træ og noget

tov. Bind presenningen til træet

eller rafterne og vupti – så har I en

hule. Læg et tæppe i bunden, så I

kan sidde inde i hulen.

Vi er ved at nærme os efteråret, og her på Granat

elsker vi efteråret! For når det er efterår, er det tid

til at bygge huler i alle mulige afskygninger. Her er

nogle forskellige huler, du og dine venner kan bygge i

gruppen eller derhjemme.

Byg en tipi

Du kan også lave en tipi af fire stokke eller

bambuspinde. Bind de fire stokke/pinde

sammen foroven med en snor, og sæt dem,

så de danner en kegleform.

Læg en dug eller et lagen ud over. Du kan

bruge tøjklemmer til at sætte det fast med.

Et skind er det perfekte underlag i en tipi!

14

Hule indenfor

Du kan bygge huler indenfor i alt slags vejr. Brug tæpper, badehåndklæder,

lagner eller en dug til at lægge over et bord. Indret med puder

nedenunder. Du kan også stille fire stole op og lægge et tæppe over.

15FIND FEM FEJL

Læg

farve

AF SOFIE ANN LYNGØ PALLESEN

Farverigt

efterår

Om efteråret skifter træernes blade farve til

tre flotte farver: Gul, orange og rød. Hele

sommeren har bladene vokset sig grønne og

saftige med næring. Inden det bliver vinter og

koldt, suger træerne næringen ud af bladene.

Det er derfor, bladene får de her gule, orange

og røde farver om efteråret. Til sidst visner

bladene og falder til jorden.

F A R V E R

· TEMASIDERNE ·

I G T

E F T E R Å R

Skovbunden bliver som et tykt tæppe

fyldt med med gule, orange og røde

pletter. De tre farver har hele tiden

været i bladene. Men så længe bladene

vokser, kan vi kun se den grønne farve.

Tag i skoven med dine

spej dervenner og

se, om I kan spotte

efterårets farver og

frugter.

Se bingo-plade

på næste side

16

17Naturbingo

Sæt kryds, hvis du kan se:

Mærkesiden

Gult blad

Orange blad Rødt blad

Træ uden blade Tre-farvet blad Edderkop Kastanje

Træ med blade

B ae v e r

Mærket på din skulder viser alle, at du er

bæver, og en del af bæverdammen i din

gruppe. Du kender nu bæverloven, og ved

at du og dine bæverkammerater hører

sammen, når I alle har bæverenhedsmærket

på jeres uniform.

Ulv

?

Når du har fået ulveenhedsmærket,

kan alle se, du er en del af ulveflokken.

Du er blevet optaget i ulveflokken

på et hemmeligt fuldmånemøde,

og har måske også fået et helt nyt

ulvenavn, der passer godt til dig og

dine helt unikke evner. Mærket har du

lige så længe, du er ulv!

Kogle Svamp Agern Find selv på

18

Til de voksne

Paletten er en del af KFUM-Spejdernes arbejdsprogram. Læs mere

og find flere spændende mærker på kfumspejderne.dk/paletten.

19Lav dit eget Id-Kort

Bæverloven

• Bævere leger sammen

• Bævere arbejder sammen

• Bævere holder sammen

Navn:

Klip ud og buk

kortet i midten

og lim bagsiden

sammen.

Gruppenavn:

Farvelæg evt.

tegningen

Ulveloven

• En ulv adlyder den gamle ulv

• En ulv giver aldrig tabt

Gruppenavn:

Navn:

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!